Sunteți pe pagina 1din 2

ETAPELE IMPLEMENTARII PROGRAMULUI cnf. OUG.

6/2008

1. Inreg. Microintreprinderii S.R.L.-D in Reg. Com. : Trebuie atasate la sustinerea cererii de inregistrare la Reg. Com. docum. Prevazute in Ord. 2.594/C/2008 pentru aprobarea normelor privind modul de tinere a registrelor comertului. Decl. pe proprie raspundere potrivit art. 2) alin (1), lit. d) don OUG. 6/2011 O.N.R.C. va transmite Agentiei, pe cale electronica, datele aferente acestor inregistrari; Operatiunile de inmatriculare conf. OUG. 6/2011 pt. infiintarea sunt scutite de plata taxelor catre ONRC; Agentia transmite institutiilor responsabile de implementarea programului datele aferente progr. precum si modificarile generate de situatiile financiare semestriale si anuale pe perioada functionarii SRL-D 2. In termen de 10 zile lucratoare de la infiintare, microintreprinderea trebuie sa notifice prin posta elctronica oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie(OTIMMC) al Agentiei in a carui raza teritoriala isi are sediul, in vederea luarii in evidenta. 3. Inreg. Pt. obtinerea AFN etape : Inregistrare in aplicatia online de pe site-ul www.aippimm.ro pt a beneficia de alocatia financiara nerambursabila acordata de Ag. Cu 5 zile inainte de data inceperii procesului de inreg. Propriu-zisa se va afisa pe siteul agentiei data de la care este activa inreg. Online. Inscrierea se face pana la epuizarea bugetului alocat programului Completarea planului de afaceri online potrivit modelului Aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inreg. Planului de afaceri, punctajul obtinut si nr. De inreg. Se poate inregistra o singura data planul in cadrul aplicatiei. Acesta trebuie sa fie corect si integral completat. Nu se poate inscrie de doua ori aceeasi microintreprimdere. 4. Evaluarea planului de afaceri : Evaluarea online de catre software si are ca rezultat un puctaj. Punctajul minim trebuie sa fie de 60 pct. Se verifica veridicitatea si coerenta planului de afaceri si a activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN ales. Daca planul este avizat si se obtine punctajul minim finantarea planului de afaceri este avizata de principiu de catre Agentie.

Acesta se va transmite la institutia de credit numai in urma avizarii de principiua a finantarii, in limita bugetului disponibil al programului. Planurile de afaceri care solicita credit bancar se finanteaza de institutia de credit partenera conform criteriilor prevazute in normele de creditare ale acesteia si in normele de garantare ale FNGCIMM. Echipamentele si utilajele achizitionate in cadrul programului trebuie sa fie noi si pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta de legea 571/2003 privind codul fiscal. 5. Contractare si finantare : Microintreprinderea care solicita credit bancar va semna cu institutia de credit partenera contractul de creditare si pentru acordarea de AFN in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii hotararii de aprobare a creditului. Microintreprinderea care nu solicita credit bancar va semna la sediul OTIMMC de care apratine in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii prin posta electronica a notificarii privind acordul de principiu pentru finantare. Microintreprinderea va deschide conturi curente la institutia de credit partenera pentru derularea operatiunilor de incasare si plati, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, creditului bancar sau aportului propriu, dupa caz. Finanatarea planurilor de afaceri se va face conform conventiei de colaborare incheiate de Agentie cu institutia de credit partenera. Aportul propria in numerar al beneficiarului, acolo unde este cazul, va fi varsat in contul curent deschis la institutia de credit partenera, urmand ca dupa fiecare cheltuiala eligibila efectuata sa se utilizeze in mod proportional, dupa caz, cele 2 componente de finantare (credit bancar minim 50% si AFN max. 50% sau AFN max. 50% si aport propriu min. 50%) Beneficiarii AFN si/sau ai creditului bancar alocat trebuie sa depuna la Agentie, in termen de 10 zile lucratoare, dovada angajarii cu contract de munca pe durata nedeterminata a cel putin 2 salariati. Cheltuielile afectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii contractului de credit bancar si pentru acordarea de AFN cu institutia de credit partenera sau a contractului de finantare cu Agentia, nu sunt eligibile.