Sunteți pe pagina 1din 2

S.C. ___________________ S.R.L.

CUI -

PROCES VERBAL INVENTARIERE CASIERIE (LA


31.12.2012)
NR..

Punct de lucru
Data intocmirii
Numele
si
prenumele
comisiei
de
inventariere..
Numele
si
prenumele
membrilor
comisiei
de
inventariere

..
Casier
Numarul
si
data
actului
de
numire
a
comisiei
de
inventariere
Data
inceperii
operatiunii
de
inventariere..
Data
terminarii
operatiunii
de
inventariere
Ultima
incasare
inregistrata
chit
nrin
valoare
de..
Ultima
plata
inregistrata
chit
nr.in
valoare
de

Sold scriptic in valoare de.


Sold faptic in valoare de...avand urmatorul monetar:
.. x 100 =..
.. x 50 =
.. x 10 =
.. x 5 =
.. x 1 =
. x 0.5 =.
. x 0.1 =.
TOTAL =.
Concluzii

..
Propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor
constatate si la persoanele vinovate, precum si propuneri de masuri in
legatura
cu
acestea
...................................................................................................................

......................................................................................................................
......................................................................................................................
...........
Comisia de inventariere
.
.
.

S-ar putea să vă placă și