Sunteți pe pagina 1din 1

A A.P. (persoana fizica) i SC MM SRL (persoana juridica)(1) Aratati care sunt incompatibilitatile prevazute de Legea nr.

31/1990(17) Aratati care este momentul de la care se calculeaza termenul de 3 ani(31) Asociatii care au hotarat dizolvarea societatii pot renunta la aceasta(35) Aratati in ce consta contrarietatea de interese in cazul asociatilor(36) Aratati care sunt principalele atributii jurisdictionale ale judecatorului(45) Aratati ce efecte produce inregistrarea in registrul comertului a firmei(68) AVAS incheie un contract de vanzare-cumparare de actiuni cu Compania Aneida(84) A.M. incheie un contract de asigurare de viata cu SC CAROM(85) A.T., comerciant, cumpara la data de 1 octombrie 2004 o garsoniera.(87) A.T. si B.T., casatoriti, avand doi copii minori de 16, respectiv 17 ani(88) A.T. a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru evaziune fiscala(89) Asociatii A.M. si A.T. s-au opus dizolvarii SRL infiintata de ei, pe motiv ca (100) Adunarea generala extraordinara a unei societati comerciale pe actiuni(104) A.T. este titularul a 15 actiuni nominative dematerializate, la o societate comerciala (111) A.M., titular a cinci actiuni nominative materializate, vrea sa i le cesioneze lui I.O(113) A.T. detine 10 actiuni nominative la o societate comerciala, pe care le cesioneaza lui I.O.(114) Actionarul A.T. detine la o SA trei actiuni nominative, avand numerele de ordine 34, 35, 36,(120) A.T., dobanditor a 10 actiuni la societatea Impex SA, titular al acestora(123) Actionarul A.T. detine 15 actiuni achitate integral si este mandatat sa voteze in AGA(125) Actionarul A.M. detine 50 de actiuni la SC Coral SA. Actul constitutiv al societatii(126) Adunarea generala extraordinara a actionarilor a decis dobandirea de actiuni proprii(131) Adunarea generala extraordinara a unei societati in comandita pe actiuni(132) Adunarea general extraordinara, hotaraste dobandirea de actiuni proprii in conditiile legii(133) A.M. a dobandit de la I.O. 10 actiuni la purtator materializate la data de 1 martie 2007(135) A.M., actionar la o SA, sustine ca AGA din data de 16 aprilie 2007(138) Actionarul I.O. considera ca hotararea adunarii generale este ilegala(139) Actionarul I.O. a atacat in justitie hotararea adunarii generale a societatii comerciale(141) Actionarul A.M., detinator al unui numar de actiuni reprezentand 51,31%(142) Administratorul unei societati comerciale pe actiuni a cerut intrunirea AGA(143) A.M., actionar al unei SA, si-a depus in gaj 10 actiuni la purtator la sediul BCR(146) Actionarul A.T., minor de 16 ani, reprezentat in AGA de tutorele sau(147) Avand la ordinea de zi a adunarii generale ordinare a unei societati pe actiuni(149) Administratorul special in cadrul procedurii insolventei, prevazuta de Legea nr. 85.2006(184) Asociatii unei societati in nume colectiv s-au intrunit, la sediul societatii,(195) Asociatul MN a adus la capitalul social al societatii comerciale pe care a constituit-o(201) Actionarii societatii comerciale pe actiuni VOLTA SA s-au intrunit in ziua de 15 martie 2008(206) Actionarii SC SN SA, reprezentand 10% din capitalul social,(208) Actionarii A, B si C din cadrul SC VARTEJ SA au solicitat instantei de judecata(211) Actul constitutiv al unei SA prevede ca AGA se va intruni atat la prima(212) Actionarii IMPAX SA, reprezentand impreuna 5% din capitalul social(222) Asociatul administrator la o SRL a retras din contul societatii o suma de bani(225) Actionarii unei societati pe actiuni au hotarat dizolvarea acesteia, respectandu-se majoritatea(235) Administratorul A.T. al unei societi comerciale pe aciuni administrate(255) Alegei afirmaia corect, iar pentru cele incorecte enunai corespunztor rspunsul corect(257) Adunarea general extraordinar a societii comerciale Farex" SA(261) Asociatul A.C. dintr-o societate cu rspundere limitat a transmis prile sale sociale(264) B Banca Comerciala XY a solicitat tribunalului deschiderea procedurii falimentului(234) C Ce trebuie sa cuprinda raportul de expertiza intocmit de experti(16) Cinci persoane fizice si o persoana juridica au convenit constituirea(19) Care sunt drepturile cuvenite actionarilor retrasi din societate?(42) Care sunt conditiile legale pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana fizica(47) Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca creantele creditorilor(50) Care sunt principalele efecte patrimoniale ale deschiderii procedurii reorganizarii(53) Contractul de inchiriere privind un bun imobil al debitorului poate fi desfiintat(57) Care sunt categoriile de creante bugetare exceptate de la procedura de verificare(58) Care sunt efectele decaderii din dreptul de a depune cerere de admitere(59) Care este continutul planului de reorganizare a activ. debitorului, conform Legii nr. 85/2006(60) Ce efecte produc votarea si confirmarea planului de reorganizare a activitatii debitorului(62) Care este ordinea de distribuire a sumelor de bani obtinute in urma lichidarii averii debitorului(65) Care sunt efectele hotararii judecatoresti ale inchiderii procedurii falimentului(66) Care sunt categoriile de persoane care au obligatia sa ceara inmatricularea(70) Care este regimul juridic al incheierilor pronuntate de judecatorul(71) Care este instanta de judecata competenta sa solutioneze recursul indreptat(72) Cine poate solicita radierea din registrul comertului a inmatricularilor(73) Comparatie intre clientela si vadul comercial(77) Care este deosebirea dintre aportul in societate al fondului de comert si vanzarea acestuia?(79) Comerciantul A.Z. s-a inmatriculat la registrul comertului din judetul Constanta(90) Ce solutie va putea adopta CA, sau, dupa caz, directoratul in cazul in care,(116) Constatand neindeplinirea obligatiilor de varsamant a unor actionari(118) Constatand ca de la data de 15 iunie 2005 actionarul A.M. este in intarziere cu plata (127) Conform testamentului lasat de A.M., cei trei fii ai sai mostenesc si actiunile lui A.M.(128) Ca efect al deschiderii succesiunii, A si B dobandesc certificat de mostenitor in cota egala(130) Ca urmare a hotararii AGA a unei societati pe actiuni s-a decis modificarea actului constitutiv(150) Cand se poate retrage un actionar al unei SA si care este procedura in acest caz(152) Cum raspund membrii grupului de interes economic pentru obligatiile asumate de grup?(154) Care sunt prevederile legale privind capitalul social cu care se poate constitui grupul (155) Cand o persoana detine actiuni la purtator ce va trebui sa faca pentru a-si exercita (161) Cum se stabileste care sunt actionarii indreptatiti sa incaseze dividende?(162) Ce date trebuie sa contina in mod obligatoriu convocarea actionarilor la adunarea generala(165) Cu cat timp inainte de ziua stabilita pentru sedinta AGA administratorii trebuie(173) Cum se constituie fondul de rezerva al unei societati pe actiuni? Motivati solutia aleasa.(174) Ce documente trebuie sa depuna administratorii in termen de 15 zile(175) Care societati comerciale au obligatia publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei(176) Care registre ale societatilor pe actiuni se pot tine manual sau in sistem computerizat?(178) Ce documente trebuie sa ramana depuse la sediul societatii si la cel al sucursalelor(179) Creditorii unei societati comerciale au solicitat tribunalului sa declare deschisa(185) Creditoarea SC AVISRL a formulat cerere pentru inscrierea la masa credala(186) Consiliul de administratie al SC XM SA, cu sediul in Bucuresti, a hotarat cu unanimitate(192) Consiliul de administratie al unei societati comerciale pe actiuni a dispus efectuarea(193) C emite un bilet la ordin in favoarea lui A, care insereaza mentiunea ca plata(218) Cum interpretati si aplicati dispozitiile cuprinse in art. 182 din Legea nr.31/1990(220) Cei 3 cenzori ai SC FLORIX SA au refuzat depunerea raportului(229) Care sunt categoriile de pers.fizice care pot desfasura activitati economice pe teritoriul (233) Care sunt reglementarile legale aplicabile unei soc.europene inmatriculate in Romania?(236) Care sunt conditiile prevazute de lege ptr. ca o soc.europeana sa fie inmatriculata in Romania(237) Consiliul de administraie al societii Coral" SA, administrat n sistem unitar(250) Care sunt drepturile acionarilor unei societi europene pe aciuni care nu au votat n favoarea(252) Care este temeiul juridic al obinerii remuneraiei directorilor unei societi(253) Care sunt obligaiile cenzorilor din cadrul unei societi comerciale pe aciuni administrate(256) Cine i cum este rspunztor pentru prejudiciul cauzat societii ca urmare a unor (259) Care sunt obligaiile lichidatorilor, de ndat ce au preluat aceast funcie(269) Care sunt obligaiile lichidatorilor pe care trebuie s le execute personal (270) Ce societi comerciale pot fi implicate n operaiunea de fuziune trans- frontalier(271) C. Ion i organizeaz activitatea economic la data de 10.12.2010(278) Care sunt condiiile impuse de OUG nr. 44/2008 persoanelor fizice(281) D Definiti starea de iinsolventa potrivit Legii nr. 85/2006.(49) Delimitati conceptul de insolventa de cel de insolvabilitate si de refuz de plata.(51) Definiti infractiunea de bancruta frauduloasa.(67) Definiti fondul de comert si aratati care este temeiul juridic.(74) Delimitati fondul de comert de notiunea de sucursala.(75) Definiti firma si aratati care sunt caracterele (trasaturile) acesteia.(76) Din cele 300 de actiuni nominative a cate 100 lei fiecare emise de o societate(109)

Doi frati achizitioneaza prin cesiune 29 de actiuni la purtator(129) Deoarece in localitatea in care se afla sediul societatii nu exista niciun ziar(136) Dreptul de uzufruct al unui numar de 10 actiuni nominative a fost transmis de A.M(145) Daca in actul constitutiv se precizeaza ca termenul de depunere al procurilor speciale(163) Daca se supun conversiei 100 de actiuni a cate 500 fiecare, care va fi valoarea totala(169) Doi fondatori ai societii comerciale Ficus" SA au constatat dup nmatriculare(258 Definii condiiile pe care trebuie s le ndeplineasc intenia de revnzare(275) E Este admisibila cesiunea contractului de locatiune asupra fondului de comert?(81) Este legala stipularea intr-un act constitutiv al unei societati pe actiuni(108) Este suficienta evidenta in registrul actionarilor a valorilor mobiliare emise(172) Este obligatoriu ca in cazul unei SA sa se prevada in actul constitutiv(228) F Fapta administartorului asociat al unei SC care consta in refuzul repetat(227) Fondatorii unei societi pe aciuni, administrat n sistem unitar,(266) G Grupul de interes economic se poate constitui si prin act sub semnatura privata?(156) I In ce situatii acceptantii prospectului de emisiune privind constituirea(7) Intr-o societate cu raspundere limitata in care partile sociale apartin unei singure persoane(9) In actul constitutiv al SC OLVEX SNC s-a prevazut ca asociatul L.E(10) In cazul unei societati pe actiuni constituita prin subscriptie publica(11) Indicati situatiile in care, la constituirea societatii pe actiuni(15) Indicati cel putin patru cauze de nulitate a unei societati inmatriculate(22) In cazul unei societatii in nume colectiv, asociatul V.M.(25) Intre doua societati comerciale s-a incheiat un contract de livrare de marfuri(26) In ce termen societatea comerciala este obligata sa plateasca asociatilor(30) In actul constitutiv al SC L SRL s-a prevazut ca modificarea actului(40) Impotriva SC AC SA in calitate de debitor s-a deschis procedura de insolventa(46) In cazul cererii introductive formulate de creditori, depunerea unei cautiuni(52) Indicati categoriile de acte juridice incheiate de debitor in cei trei ani anteriori(55) Indicati trei categorii de acte juridice incheiate de debitor in cei trei ani anteriori(56) Indicati situatiile in care judecatorul sindic dispune intrarea in faliment a debitorului(63) In situatia in care un contract de garantie reala mobiliara (gaj) este anulat(80) In termen de doua luni de la expirarea dreptului de opozitie al creditorilor(92) Intr-o SRL cu doi asociati, unul dintre acestia decedeaza(95) In SNC Podgoria Nelu Stan, asociatii sunt N.S., S.I. si P.I., durata asociatiei fiind 10 ani(99) In actul constitutiv al unei societati pe actiuni s-a prevazut posibilitatea constituirii(110) In actul constitutiv al unei societati comerciale in comandita pe actiuni se prevede expres(112) In cazul in care o SA decide si publica decizia de anulare a actiunilor(119) In cazul in care societatea emitenta decide anularea unei parti din actiunile emise(121) In cazul in care un actionar garanteaza un imprumut bancar cu actiunile sale nominative (134) In textul convocarii pentru prima AGA se precizeaza ca, daca nu se tine prima adunare(137) In fata instantei de recurs, actionarul A.M. a sustinut ca, in mod gresit(144) In cadrul adunarii generale ordinare, unicul administrator al unei SA a fost revocat din functie(151) Intr-o SRL cu doi actionari, unul dintre acestia, A.M., se retrage(157) Intr-o societate in comandita pe actiuni, unicul asociat comanditat, A.M.(158) In adunarea generala extraordinara a unei SA s-a hotarat dizolvarea acesteia(160) In ce consta dreptul la expertiza al actionarilor unei societati pe actiuni?(166) In cadrul AGA, reprezentantul detinatorilor de obligatiuni a cerut sa se consemneze(170) In cadrul carei forme de societate comerciala administrarea este incredintata(177) Impotriva SC INCOMET SA s-a pronuntat hotararea judecatoreasca de declarare(180) In baza art. 94 i urmatoarele din Legea nr. 85/2006, SC AL SRL a propus un plan de (181) Intr-o societate in nume colectiv, constituita cu cinci asociati, unul dintre acestia(196) In actul constitutiv al societatii in nume colectiv SOARE SNC(198) In actul constitutiv al SC MIRUNA SRL s-a prevazut ca asociatul VX va aduce(200) In situatia in care intre actionarii exista neintelegeri, instanta de judecata(207) In actul constitutiv al SC FX SA actionarii au prevazut ca societatea(213) In situatia in care o SA vinde unei pers fizice un nr de 10 actiuni(217) Intr-o cambie s-a prevazut ca locul de plata sa fie la Bucuresti.(219) In cazul unei fuziuni transfrontaliere, reglemwntata de Legea 31/1990(223) In caz de insolventa a societatii, creditorii pot solicita tragerea la raspundere a cenzorilor?(230) I.J., administrator si reprezentant al SC ULPIA SRL, urmeaza sa vanda un teren(231) n ce const obligaia de non-concuren a administratorilor unei societi cu rspundere (263) n vederea constituirii prin subscripie public, o societate pe aciuni prevede, n prospectul(265) nmatricularea grupului de interes economic n registrul comerului prezum calitatea (273) i.Pop cumpr la data de 01.02.2009 un automobil, cu preul de 8.000 euro, (274) Ion Ilie i Gica Ilie, cstorii fiind, au constituit o ntreprindere(283;284) I. Ilie, reprezentant al unei ntreprinderi familiale, nu formuleaz cererea(285) J Judecatorul delegat de la registrul comertului a refuzat sa autorizeze constituirea(93) L La data de 15 noiembrie 2005 a fost inmatriculata in registrul comertului SC NABO SRL(8) La constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica(12) La data de 30 august 2004, Tribunalul Bucuresti a constatat(24) La data de 15 iulie 2005 s-a incheiat contractul de cesiune de actiuni(32) Lichidatorul unei societati pe actiuni face dovada, prin prezentarea situatiei financiare anuale(96) Lichidatorul a intocmit situatia financiara finala a unei SA, aratand partea ce se cuvine(97) La data de 17 martie 2007 actionarii neplatiti isi formuleaza cererea pentru plata dividendelor(148) La data de 13 martie 2007 o societate pe actiuni a decis emiterea a 70 obligatiuni de 500 lei(167) M Membrii consiliului de administraie al societii Primex" SA, administrat n sistem unitar(251) N Numitii S.V. i A.B., in calitate de foti administratori ai SC AVSRL(182) Numitul MV are de incasat o suma de bani de la vecinul sau, FL(205) Numitul AM a fost desemnat administrator al societatii chiar prin actul constitutiv(210) Numitii FG si NO au fost desemnati cenzori de catre AGA.(221) O O persoana fizica A.M. imprumuta de la o banca o suma de bani.(82) O persoana fizica, A.B., a introdus la data de 18 august 2006 o actiune in justitie(98) O societate comerciala pe actiuni, constituita cu cinci actionari si cu un capital(103) O societate comerciala pe actiuni avand un capital social de 90.000 lei(105) O societate in comandita pe actiuni a emis 1.000 de actiuni. (106) O societate comerciala pe actiuni avand un capital social de 100.000(107) O societate pe actiuni constituita la data de 15 ianuarie 2006 constata ca la data de 20 (115) O societate comerciala pe actiuni are trei actionari care in termen de un an(117) O societate pe actiuni, ca urmare a anularii unui numar de actiuni(122) O societate comerciala pe actiuni a cheltuit cu publicarea si vanzarea noilor actiuni(124) O SRL este actionar in cadrul unei societati pe actiuni.(153) Obligatarul A.M., constatand ca s-au distribuit dividendele de catre societatea emitenta(171) OEI, asociat i membru fondator al SC ID SRL, a solicitat instantei de judecata(189) O SRL are trei asociati: A, B si C. Asociatul A infiinteaza o noua societate(224) O societate europeana cu sediul social in Romania si inmatriculata in registrul(232) O societate comercial pe aciuni administrat n sistem unitar dobndete(254) O societate comercial, Impex" SRL, are ca obiect de activitate menionat(267) P Prin ce modalitati (mijloace) se realizeaza punerea in intarziere(3) Precizati cine are competenta legala de a examina si valida(13) Pentru inmatricularea societatii, asociatii F.G. si L.M. au incheiat un contract de inchiriere(23) Precizati care sunt regulile potrivit carora se voteaza planul de reorganizarea(61) Prin divizarea societatii A, societatile B si C, societati pe actiuni, preiau(91)

Pentru ca cei doi asociati A.M. si A.T. dintr-o SNC nu au cazut de acord asupra(101) Prin ce mijloace se face convocarea actiunilor cand toate actiunile sunt nominative?(164) Prin sentinta comerciala pronuntata la data de 15 ianuarie 2005 tribunalul a respins(187) Prin sentinta comerciala pronuntata in baza Legii nr. 85/2006 tribunalul(188) Potrivit art. 141^1 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, Directorii (209) Potrivit art 225 alin 1 din Legea 31/1990 asociatul exclus ramane obligat(226) Prin actul constitutiv al unei societi pe aciuni, consiliul de administraie(268) Patru societi pe aciuni ncheie un contract prin care constituie un grup de (272) R Reclamantii B.V. si SC V.S. SRL au chemat in judecata pe M.C. solicitand(34) Retragerea dintr-o societate comerciala este prevazuta de legiuitor pentru asociatii(41) Raportul intocmit de administratorul judiciar desemnat in cadrul procedurii(48) Regia autonoma de Gospodarie Comunala Galati si asociatia de locatari nr. 600(86) S SC ML este o societate in nume colectiv care a incheiat(2) SC MIXAM SRL este o societate cu raspundere limitata(4) Se poate infiinta o societate comerciala declarandu-si sediul intr-un spatiu(5) SC MIX SA este o societate pe actiuni care s-a constituit prin subscriptie(14) Stabiliti valoarea de adevar a urmatoarei afirmatii: Filiala reprezinta(18) SC MICA SRL a fost inmatriculata in registrul comertului fara ca administratorul(20) S-a constituit o societate cu raspundere limitata in care unicul asociat(21) S-a constituit o societate in comandita simpla in care asociatul comanditat(27) Societatea in comandita simpla MN si FL a fost obligata, prin hotarare(28) SC LIR SRL are trei asociati, respectiv L.M., N.M. si V.P(29) SC MILAV SRL si SC ANVEL SRL au hotarat sa fuzioneze prin absorbtia(33) SC M SA si SC VL SA, prin reprezentantii legali, au incheiat un protocol(37) SC VL este o societate pe actiuni cu un capital social de 90.000 lei divizat in 9.000(38) SC AC SRL s-a constituit prin asocierea numitilor M.L., F.S. si A.L(39) S.M. si S.E., soti, au hotarat sa constituie o societate comerciala SRL(43) SC MN SRL, in calitate de debitoare, a solicitat respingerea cererii(44) Stabiliti valoarea de adevar a urmatoarei afirmatii: Deschiderea procedurii(54) SC X SRL este supusa procedurii falimentului si are cinci creditori(64) SC BM SRL s-a constituit cu doi asociati, respectiv SL si VN(69) SC OM SRL a incheiat un contract de imprumut bancar garantand(78) Societatea comerciala Carol SA a inceput sa distribuie dividende actionarilor(83) Societatea comerciala Mobilrom SA s-a constituit cu 10 actionari si un capital social(102) SC Moni SA avea la constituire un capital social de 90.000 lei.(159) Subscriind 10 obligatiuni in valoare de 750 lei fiecare, ce suma va trebui sa verse(168) SC MVSA se afla in procedura insolventei, potrivit Legii nr. 85/2006.(183) SC HERMINA SA, cu sediul in Bucuresti, a fost constituita cu cinci actionari, A, B, C, D,(190) SC IL SA a fost obligata prin hotarare judecatoreasca sa plateasca SM MN SRL(191) Societatea in nume colectiv IACOB SNC a incheiat cu societatea comerciala LFC SRL(194) SB, persoana fizica, detina la SC OLIMP SRL 100 parti sociale a cate 10 lei fiecare(203) Stabiliti valoare de adevar a urmatoarei afirmatii: Creditorii personali ai(204) Stabiliti care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate: (215) Stabiliti care dintre afirmatiile urmatoare sunt false: (216) Societatea comercial Farma" SA, administrat n sistem unitar, are trei cenzori (260) Societatea comercial Farim" SA i-a constituit n anul 2010 un fond de rezerv(262) T Trei persoane fizice, in calitate de fondatori, au hotarat constituirea unei societati(6) Tribunalul a respins ca nefondata cererea reclamantului, asociat la SRL aflata in lichidare(94) TV, asociat al societatii in nume colectiv FLUOR SNC, s-a obligat fata de societate(197) U Un actionar persoana juridica este reprezentat in cadrul adunarii generale a actionarilor(140) Un asociat al societatii in nume colectiv ALIOS SNC a adus la capitalul social o creanta(199) Un teren aflat in patrimoniul unei societati comerciale a fost restituit fostului proprietar(202) V V. Ionescu, comerciant, cumpr la data de 01.12.2010 o garsonier(276) V. Ionescu i organizeaz activitatea economic la data de 10.12.2009(277) V. Ionescu i desfoar activitatea ca persoan fizic autorizat(279;280) Vasile Ion i Visa Ion, cstorii fiind, constituie cu cei doi fii ai lor(282) X X doreste sa infiinteze o S.R.L. in care sa fie asociat unic.(214)