Sunteți pe pagina 1din 4

COLEGIUL ECONOMIC MANGALIA PROFESOR:Coman Anca Claudia ECONOMIA INTREPRINDERII CLASA a X-a C; a X-a A INVATAMANT LICEAL

Aviz Director Aviz sef catedra

PLANIFICARE CALENDARISTICA ANUALA AN SCOLAR 2009-2010 NR. U.I. I. CONTINUTURI ALE UNITATII DE INVATARE INTREPRINDEREA Concepte; Trasaturi caracteristice Tipologie. COMPETENTE SPECIFICE VIZATE Clasificarea intreprinderilor dupa diferite criterii; Descrierea trasaturilor caracteristice ale intreprinderii in raport cu evolutia economiei; Incadrarea unei intreprinderi confrom tipologiei generale: - tip de productie de masa; - tip de productie de serie; - tip de productie individuala. Nr. ore 2 SAPTA MANA S1 OBS.

2 S2, S3 2

2 2 2

S4 S5 S6

II.

RELATIILE EXTERNE ALE INTREPRINDERII Relatiile cu furnizorii;

Identificarea partenerilor

S7

Relatiile cu clientii; Relatiile cu inermediarii; Relatiile cu institutiile publice; Relatiile cu institutiile bancare; Relatiile cu concurentii; Relatiile cu mass-media. Recapitulare pentru teza TEZA

externi ai intreprinderii; Analizarea partenerilor externi; Optimizarea relatiilor cu partenerii externi.

2 2 1 1

S8 S9 S10 S10

2 2 1 1

S11 S12 S13 S13

III.

ORGANIZAREA INTREPRINDERII 3.1. Organizarea procesuala: Elemente componente; Efecte (functiunea, activitatea, sarcini, atributii); Recapitulare Procese economice (aprovizionare, depozitare, productie,com ercializare), rentabilitatea si eficienta proceslor economice. 3.2. Organizarea structurala: Structura

Identificarea elementelor componente ale organizarii procesuale; Analizarea comparativa a proceselor economice; Precizarea elementelor de baza ale structurii organizatorice; Descrierea comparativa a structurilor organizatorice;

2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23

Identificarea componentelor

IV.

organizatorica; Elemente de baza (postul, functia, ponderea ierarhica, compartiment, nivelurile ierarhice, relatiile organizatorice) Sistemul informational

si functiilor sistemului informational.

1 1 1 1 1

S24 S25

S26 1 4 S28

RESURSELE UMANE Categorii de personal;

Recapitulare pentru teza TEZA Drepturi si obligatii ale personalului; Promovarea si cointeresarea personalului; Integrarea pe piata muncii; Recapitulare

Identificarea atributiilor diferitelor categorii de personal: - muncitori(direct productivi; indirect productivi) - personal operativ; - personal cu functii de executie si de conducere

1 1 1

S29

S30 1 1 1 2 2 2 2 S31

Precizarea formelor de motivare; Selectarea posibilitatilor de integrare pe piata muncii.

S32 S33 S34 S35