Sunteți pe pagina 1din 4

Contractul de depozit

Notiunea: In conformitate cu art 1086 C.C, prin


contractul de depozit ,o parte numita depozitar se obliga sa pastreze bunul mobil , predat de cealalta parte numita deponent, o perioada determinata sau nedeterminata si sa-l restituie la cerere.

Caracterele juridice:
* Caracterul real / consensual contractul de depozitse consider ncheiat din momentul
transmiterii bunului la pstrare i prin urmare este un contract real. ns dup cum rezult din coninutul art. 1087 Cod civil ( refuzul de a preda sau de a primi bunul ), contractul de depozit este i un contract consensual, deoarece n cazul contractelor reale nu se pune problema de a preda sau primi bunul la pstrare pentru c predarea / primirea bunurilor la p strare constituie o condiie necesar pentru ncheierea contractului. Dac bunul n-a fost predat, contractul se consider nencheiat. Astfel stau lucrurile n cazul contractelor consensuale, unde predarea bunului nu este o condiie necesar pentru ncheierea contractului, ci un act de executare a obligaiunilor contractuale. * Caracterul gratuit/cu titlu oneros Depozitul poate fi cu titlu gratuit sau cu titlu oneros. Depozitul gratuit este un contract unilateral,reprezinta un act dezinteresat(prin faptul ca patrimoniul depozitarului care ofera serviciul nu se micsoreaza)ntruct d natere la obligaii numai pentru depozitar. Depozitul gratuit rmne un contract unilateral chiar dac ulterior ncheierii se nasc anumite obligaii i pentru deponent datorit unui fapt posterior i accidental, care nu deriv din voina comun a prilor ( de exemplu, prejdiciu cauzat depozitarului prin viciile bunului depozitat ) ci dintr-o cauz extracontractual ( delict ) aceste obligaii nefiind interdependente cu obligaiile depozitarului. Depozitul cu titlu oneros este in cazul depozitului prestat de depozitarul profesionist * Caracterul sinalagmatic Contractul de depozit este sinalagmatic de fiecare data.Obligatia depozitarului de a pastra bunul este corelativa si interdependenta cu obligatia deponentului de a achita remuneratia. In cazulin care este cu titlu gratuit obligatiile partilor sunt interdependente si corelative in masura in care deponentul este tinut sa repare daunele cauzate prin neexecutarea obligatiei de predare a bunului spre pastrare , iar depozitarul este in drept sa refuze primirea bunului in cazul in care nu i-a fost predat in termen. * Caracterul comutativ: Contractul de depozit este un contract comutativ ,deoarece partile cunosc din momentul incheierii lui intinderea drepturilor si obligatiilor si acestea nu depind de un eveniment viitor si incert. El face parte din categoria contractelor cu executare succesiva,iar necesitatea intreprinderii actiunilor indreptate spre transmiterea bunurilor persista pe toata durata de valabilitate a contractului. *Caracterul intuitu personae Persoana depozitarului necesita o incredere sporita din partea deponentului . In art 1091C.C obliga depozitarul sa execute personal obligatia de pastrare.Chiar

si in cazul in care deponentul permite transmiterea bunului spre pastrare unui tert , depozitarul poarta raspundere pentru alegerea tertului si a locului de depozitare

Elementele contractului:
Partile contractante: depozitarul i deponentul Pentru validitatea contractului se cere ca deponentul s aib capacitatea pentru a ncheia acte de administrare. n calitate de deponent poate fi proprietarul bunului, alt titular al unui drept real asupra bunului (de exemplu uzufructuarul sau creditorul gajist), precum i persoana mputernicit de prorpietar sau de lege s depoziteze bunul. Obiectul contractului:Obiect al contractului de depozit pot fi orice bunuri mobile corporale. Pot forma obiectul contractului i creanele ( bunuri incorporale ) constatate printr-un titlu la purttor, asimilate bunurilor mobile corporale. ntruct depozitarul este obligat s restituie bunul depozitat, obiectul contractului trebuie s fie individual determinat. Depozitul poate avea ca obiect i bunuri determinate generic. n asemenea caz depozitarul va fi obligat s restituie deponentului alte bunuri de acelai gen, aceiai cantitate i calitate ( art. 1104 Cod civil).Obiect al depozitului prestat de camere de pstrare sunt bagaje ( pct. 34 a Regulamentului transporturilor auto de cltori i bagaje ), iar cel prestat de lombard bunuri de uz personal i casnic. Lombardul nu are dreptul s primeasc la pstrare valut strin, valori mobiliare, bunuri imobile, obiecte de anticariat, monede din metale preioase, care constituie materie prim, mijloace de transport (pct. 19 a Regulamentului cu privire la modul de organizare, funcionare i liceniere a activitii lombardurilor, adoptat prin hotrrea Guvernului Republicii Moldova din 28.03.1995 ). Nu pot fi obiect al contractului, de depozit animalele, deoarece n aa cazuri pot fi ncheiate contracte de prestri de servicii. Animalele de regul se dau la ntreinere sau folosin. Pretul contractului este numit remuneratie.Deponentul datoreaza remuneratia daca contractul incheiat contine o clauza cu privire la caracterul oneros al contractului . Contractele de depozit profesionist se prezuma a fi oneroase fara a se conveni expres. Clauza cu privire la pret nu reprezinta o clauza esentiala . In cazul in care remuneratia nu a fost stabilita prin acordul partilor , se considera ca ele au convenit asupra remuneratiei tarifare , iar in lipsa tarifului se va plati o remuneratie obisnuita pentru astfel de sevicii. Forma contractului :Codul civil nu conine prevederi speciale cu privire la forma contractului de depozit, urmnd a fi aplicate prevederile generale cu privire la forma conveniei ( art. 208-210 Cod civil). Depozitul prestat de camerele de pstrare se atest prin chitan de bagaje sau jeton, iar cel prestat de lombard prin chitan nominativ de depozit. Pentru recunoaterea valabilitii contractului de depozit n caz de nerespectare a formei scrise nu sunt admisibile probe cu martori pentru confirmarea faptului ncheierii contractului de depozit. Nerespectarea formei scrise a contractului de depozit atrage nulitatea lui numai n cazul n care acest efect este expres prevrut de lege sau prin acordul prilor. Termenul contractului:Contractul de depozit poate fi ncheiat pe o perioad determinat sau nedeterminat. Cu toate acestea deponentul are dreptul s cear restituirea oricnd, chiar dac s-ar fi stipulat un termen pentru restituire. Dac termenul de depozitare n-a fost concret stipulat, depozitarul este n drept s cear deponentului oricnd s-i ridice bunul depozitat

Camerele de pstrare primesc bunuri la pstrare pe o anumit perioad, dar nu mai mare de 30 zile.Lombardul de asemenea ncheie contract de pstrare a bunurilor pe o perioad determinat de timp.

Continutul contractului
Obligatiile depozitarulu: -se oblige sa primeasca bunul specificat spre pastrare in modul si termenele stabilite de contract.neexecutarea acestei obligatii sau executarea ei necorespunzatoare oblige depozitarul la reaparea daunelor cauzate deponentului. Refuzul de a primi bunul se admite in cazul cind deponentul nu a predate bunurile in termenele prevazute si contractual nu prevede alte consecinte Pastrarea bunului- presupune intreprinderea tuturor masurilor necesare pentru asigurarea conforma aintegritatii bunului In cazul depozitului cu titlu oneros- depozitarul este obligat sa ingrijeasca de integritatea bunului primit cu prudent si diligent unui bun profesionist( sa intreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea pastrarii bunului atit prevazute de contract cit si neprevazute) neexecutarea- se prezuma culpabila , depozitarul fiin tinut sa repare integral prejudicial cauzat. In cazul contractului cu titlu gratuit- depozitarul este dator sa se ingrijeasca de integritatea bunului ca de propriul bun.astfel nu I se poate pretinde depozitarului grija mare fatade bunurile deponentului de cit de bunurile proprii. Neexecutare,sau executare necorespunzatoare- culpa depozitarului va fi apreciata de fiecare data pornind de la diligent depisa de depozitar la conservarea propriilor lucruri Pastrarea bunurilor personal- este tinut sa execute obligatia personal.depozitarul nu este in drept fara incuvientarea deponentului sa transmita unui tert spre depozitare bunul primit., deponentul singur allege depozitarul.in caz de nerespectare acestei obligatii depozitarul va fi tinut sa sa repare prejudicial cauzat indifferent de vinovatia tertului. Daca deponentul a acceptat predarea bunuluui sprre pastrare unui tert , depozitarul conserva raspunderea pentru alegerea tertului si a locului de depozitare , daca terul nu va executa culpabil obligatia de pastrare , deponentulva fi indreptatit sa solicite rrepararea daunei de catre depozitar. Depozitarul nu este in drep sa foloseasca bunul depozitat fara permisiunea deponentului, cu exceptia cazurilor cind aceasta este necesar pentru conservarea bunului. Depozitarul este tinut sa respecte conditiile de pastrare( modull,locul). Schombiind conditiile de pastrare in lipsa aacordului deponentului, depozitarul isi asuma deplina responsabilitate pentru eventualile consecinte. El poate schimba aceste conditii, atunci cind aceasta este necesar pentru inlaturarea riscului distrugerii ,pierderii sau deteriorarii bunului. Cind este pericol de deteriorare sau pierire, distrugere, depozitarul este imputernicit sal vinda, atunci cind alte masuri sunt ineficiente,si doar daca deponentul fiind instiintat nu poate sa intreprinda sau nu a intreprins nici o actiune . depozitarul este obligat sa vinda bunul la pretul cel mai bun pentru deponent. Daca imprejurarile nu sau datorat culpei depozitarului el este in drept sasi restituie cheltuielile de vinzare a bunului din suma incasata. Este obligat sa perceapa fructelecivile doar daca aceasta este necesar pentru conservarea bunului predatspre pastrare.fructele culese urmeaza a fi pastrate ca si bunul depozitat si remise deponentului la incetarea contractului.perceperea fructelor si depozitarea se va

face din contul deponentului. Neexecutarea obligatiei va atrage raspunderea depozitarului doar in caz de intentie sau culpa grava. La incetarea contractului depozitarul remite bunul in starea in care la primit. In cazul depozitarii bunurilordeterminate prin genul lor depozitarul este tinut sa restituie bunuri de aceeasi calitate si in aceeasi cantitate.Costurile restituirii sunt suportate de deponent daca contractual este cu titlu gratuity si invers in cazul contractului oneros In cazul decesului depozitarului obligatia de restituire este pusa in sarcina succesorilor care au acceptat mostenirea.daca acestia au vindut bunul ,ei vor fi obligati sa restituie doar pretul obtinut sau sa cedeze creanta contra cumparatorului daca pretul nu a fost platit.

Obligatiile deponentului:

este obligat sa transmita bunul in modul si termenele prevazute de contract. Legea permite deponentului sa refuse in mod unilateral executarea obligatiei de predare , depozitarul nefiind in drept sa solicite predarea bunului in natura In cazul contractului cu titlu oneros este obligat sa achite remuneratia pentru pastrarea bunului .remuneratia se achita la incetarea contractului de depozit.deponentul este obligat sa compenseze cheltiueliile necesare pastrarii bunului . in contractual de deposit cu titlu oneros partile pot conveni ca remuneratia sa include cheltuielile pastrarii, pentru asigurarea executarii obligatiei de achitare a remuneratiei si de compensare a cheltuielilor ,depozitarul este imputernicit cu dreptul de retentive a bunului pastrat Este obligat sa ridice bunul pastrat in termenul prevazut de contract. Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare reprezinta temei de limitare a raspunderii depozitarului doar la repararea prejudiciului cauzat prin intentie sau culpa grava Va fi obligat sa repare daunele cauzate depozitarului prin pastrarea bunului, daca acesta a stiut despre caracteristicile bunului