Sunteți pe pagina 1din 241

Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N.

Testemitanu Asociaia Pentru Demnitatea Uman din Republica Moldova

Ion Mereu, redactor responsabil

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale

Chiinu, 25-28 octombrie 2006

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

CZU 1/14+7/9(082)=00 P92


Publicat cu sprijinul Asociaiei Pentru Demnitatea Uman, Partidului Umanist din Moldova, Institutului de Ortodoxie din Reghensburg Germania, Biserica Sfnta Cuvioasa Parascheva or. Chiinu, Hanul lui Vasile, mun. Chiinu, Tohatin

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale Prin religie i tiin spre pace i umanism
Redactor responsabil: Ion Mereu, doctor habilitat n tiine medicale, profesor universitar, academician al Academiei Noosfera din Moscova, preedintele Asociaiei Pentru Demnitatea Uman, Preedintele Partidului Umanist din Republica Moldova Colegiul redacional: Boris Melnic, academician AM Teodor rdea, d.h.f., prof. univ., acad. Vasile apoc, d.h.f, prof. univ. Eudochia Saharneanu d.h.f., prof. univ. Miroliubov Trifan , prof. univ. Dumitru Cldare, d.h.f., prof. univ. Vitalie Ojovanu , d..f., conf. univ. Vasile Catan , prof. univ. Arteni Ion , d..m. Corina Grl, asis. univ. Hans Schwartz , prof . teologie Regensburg, Germania Nicolae Prelat , prof. teologie, decan Institutul de teologie Regensburg, Germania Cmpeanu Alexandru, prof. teologie, Germania Semionov S.P., prof. univ., S-Peterburg, Russia Ivlampie I., prof. univ., Romania Oliver Clevent , prof. teologie, Paris, Frana Al. I. Ciurea, pr. prof. teologie, Romania Ludmila Roca, conf. univ. Sergiu Cire , prot.

n materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale Prin religie i tiin spre pace i umanism se examineaz probleme i se caut soluii ce in de criza umanitii, componentele crizei globale i mecanizmele de depire a ei prin Credin, Umanism i Pace. Se argumenteaz fondarea Parteneriatului pentru Umanism i Pace la nivel Naional, European i Mondial. Se argumenteaz c umanismul este concepia supravieuirii omenirii n veacul XXI. Lucrarea este destinat oamenilor de tiin, studenilor, profesorilor, credincioilor i teologilor, tuturor celor care sunt preocupai de problema Umanismului i Credinei. Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii Prin religie i tiin spre pace i umanism, conf. t.-pract. int., (2006; Chiinu). Prin religie i tiin spre pace i umanism: Materialele conferinei tiinificopractice internaionale, Chiinu, 25-28 oct. 2006 / red. resp.: Ion Mereu. - Ch.: S.n., 2006. - (Tipogr. Elan. Poligr.). - 200p. Antetit.: Univ. de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemianu, Asoc. Pentru Demnitatea Uman din Rep. Moldova. ISBN 978-9975 -66-057-0 100ex. 1/14+7/9(082)=00

Ion Mereu, 2006, APDUM, PUM 2

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

CUPRINS

CUVNT NAINTE ......................................................................................................... 6 ......................................................................................................................................................................8 A word before.....................................................................................................................................................................10 Ion Mereu CREDINTA, RELIGIA SI UMANISMUL N CONTEXTUL CRIZEI GLOBALE .. 12

, Faith, religion, of humanity in the contest of global crisis

Hans Schwarz DIE THEOLOGISCHE BEDEUTSAMKEIT DES DIALOGS MIT DEN NATURWISSENSCHAFTEN .................................. 35

The dialogue between religion and natural science

Melnic Boris UMANISMUL TIINIFIC ......................................................................................... 52

Scientifical humanism

Teodor N. rdea UMANISMUL DIN PERSPECTIVA BIOETICII GLOBALE .................................... 56

Humanism from global bioetic perspective

Vasile apoc UMANISMUL LA RSCRUCE .................................................................................. 66

Humanism at the crossroads

Dumitru Cldare PACEA VALOAREA SUPREM A EXISTENEI I DEZVOLTRII SOCIETII .......................................................................... 73

Peace the supreme value of societys existence of development

Miroliubov Trifan POLITICA, CONTIINA I CREDINA ................................................................. 78

, Politics, conscience and faith

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Alexandru Arseni DREPTUL FUNDAMENTUL LAIC AL UMANISMULUI. ................................. 90

Law the base of humanism

Al. I. Ciurea UMANISM I TEOLOGIE N CULTURA VECHE ROMNEASC ..................... 93

Humanism and theology in the Romanian old culture

Vitalie Ojovanu UMANISMUL - VALOARE ESENIAL A MEDICINEI ...................................... 119

The humanism - basic value of medicine

Catan Vasile PROBLEMA SOCIETII CRETEREA NOII GENARAII ............................. 124

Societys fundamental problem new generation growth

E. Saharneanu UMANIZAREA VERSUS DEZUMANIZAREA LUMII CONTEMPORANE ..... 131

Humanization opposed to dishumanization of contemporary society

Oliver Clement CRETINIZM I TIIN. ROLUL ORTODOXIEI ............................................... 142

. The christianity and science. The orthodoxy role

Arteni Ion, Arteni Victoria UNELE PRINCIPII DE UMANIZARE A SISTEMULUI OCROTIRII SNTII ...................................................... 159

Some principles of humanization of health protection system

Sergiu Cire UMANISMUL CREDINEI ORTODOXE ............................................................... 164

The humanism of orthodox faith

Corina Grla ABORDRI CONTEMPORANE ALE DOCTRINEI UMANISTE N GERMANIA ............................................ 173

Contemporary germane society humanism 4

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Ludmila Roca UMANISMUL CONTEMPORAN I STRATEGIILE SUPRAVIEUIRII ................................................................. 180

Contemporary humanism and the strategies of survival

Ivan Ivlampie NIKOLAI BERDEAEV I SFRITUL UMANISMULUI ....................................... 187

H. Nikolai Berdeaev and the end of humanity

Bantea Nicolae O VIZIUNE FA DE CREDIN I UMANISM ................................................. 199

A vision toward faith and humanism

Cirisu Elena IMPACTUL DEZVOLTRII RELAIILOR DE CREDIT N NTREPRINDERILE AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA ................ 201

The credit system development in agricultural enterprises of Republic of Moldova

Tabuncic Lilia UMANISMUL I EDUCAREA OMULUI NOU ..................................................... 204

Humanity and evaluation of new man/human being creation

. . - ......................................... 207

Criza sistemic a civilizaiei marf-bani i transformarea umanist The systemic crisis of merchandise-money civilization and the humanist transformation

, ................................................................. 215

Cunoate-te i schimb-te pe tine Know and change yourself

Elvira Pantea FEMEIA I UMANISMUL ........................................................................................ 224

Women and Humanism

Eugenia Ursu
PRIN CREDIN SPRE UMANISM I PACE ........................................................ 234

Throngh Faith to words humanity & peace 5

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

CUVNT NAINTE
Stimai cititori de pretutindeni, avei n fa o carte, a patra la numr, n domeniul Demnitii Umane i Umanismului propus de Asociaia Pentru Demnitatea Uman din Republica Moldova. Omenirea pe parcursul dezvoltrii sale a tins spre civilizaie, progres i cultur. Prin acestea se apreciau nivelurile societilor. Un rol deosebit n dezvoltarea civilizaiei mondiale la avut civilizaia i cultura european. Att Europa ct i rile de pe mapamond sunt la o etap specific de dezvoltare la hotare de secole i milenii, mereu n transformri sociale, geopolitice i economice. Reformele implementate n lume i, n special, n Europa, n ultimul timp i n Europa de vest bazate pe economia de pia au dezvoltat aspectul producerii i n special a mrfii. n acelai timp elementul primordial al producerii sociale a devenit marfa iar omul, valoarea uman a devenit secundar. n acelai timp tot mai pronunat este evideniat criza global cu multiplele ei componente criza economic i srcia, criza energetic, criza ecologic i a sistemelor ecologice, criza mentalitii omenirii. Un rol aparte i revine crizei demnitii umane i extinderea traficului, sclaviei, torturii etc. Un component esenial al crizei globale este criza moralitii n plan mondial, european i local, criz de omenie. Tot mai des se resimt aspecte de depersonificare a omului, de dezumanizare exprimate prin pseudocultur, degradarea culturii popoarelor, expansiunea pseudoculturilor pop-video-audio, de dezm i desfru.
6

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Pe de alt parte la nceputul mileniului III a luat amploare terorizmul mondial i regional, narmarea i confruntarea supraputerilor, elemente de naionalizm, rasizm i separatizm. Se resimte lupta ntre religii i culturi. Un loc aparte n acest proces l au fenomenele globale globalizarea i europenizarea i fenomenele medico-biologice cel demografic i cel epidemiologic. Toate compartimentele evideniate mai sus apreciaz criza global ca o criz sistemic a civilizaiei contemporane. n aa condiii nu se creaz premise optimale pentru dezvoltarea armonioas a omului . Mai mult dect att are loc denaturarea demnitii umane i a sntii omului. Aceasta se exprim i prin majorarea morbiditii prin boli sociale pe glob alcoolizm, narcomanie, SIDA, grip aviar, cancer, crize ale ecosistemelor i chiar rzboaie meteorologice, alte aspecte ale tehnicizmului antiuman. Situaia este foarte complicat i cere implicarea comunitii europene, euroregionale i mondiale. Depirea acestei crize globale poate avea loc prin umanizarea gndirii umane, prin credin, prin umanism, prin pace . Numai unirea oamenilor cu idei umaniste poate salva omenirea de o criz global. Sper c acest Conferin internaional, Parteneriatul pentru Umanism i Pace care va fi semnat la sfritul Conferinei, masa rotund cu participarea diferitor specialiti umaniti ne va ajuta n contientizarea crizei umanitii i evidenierea mecanismelor de depire a ei. Aa s ne ajute Dumnezeu ! Preedintele Asocieiei Pentru Demnitatea Uman, Preedintele Partidului Umanist din Moldova, d.h.m., prof. univ., acad. Ion Mereu

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

, , , . , , . . . , , . , , . , , , . , , , . , , , . , -, , , .
8

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

- , , , . . , - . . , , , . . , , . . , . , , , , . ! , , ...., , .

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

A WORD BEFORE
My dear reader from everywhere, you have in front of you a book, which is the fourth book proposed by the Association for Human Dignity from Republic Moldova. On their way of development, the humans were leading up to civilization, to progress and to culture. Thats how the levels of the society could be appreciated. The European culture had a special role in the development of the whole world civilization. Europe and the world are a specific level of development for centures always in social, politics and geopolitics transforming. The reformes implemented in the world and especially in Europe, and in the last period in the west Europe, are based on the market aconomy and had been developing the aspect of producing and especially the aspect of the product. At the same time the main element of social production has beconed the merchendise and the man, the human value has beconed secondary. At the same time the global crisis with its multiple components is more obviously the economical crisis and the poverty, the energetical crisis and the human mentality crisis. A special role has the human dignity crisis and the extension of the traffic, of the slavery, of the tourture etc. An essential component of the global crisis is the worldwide crises wordity also an european & local level, a absolute human crisis. More often the aspects of the dispersonifications of humans, the dishumaniyation
10

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

expressed by pseudoculture, by the denigration nations of the culture, by the expantion of pseudoculture like pop-videi-audio are felt too often. From the other side, at the beginning of the III- rd century the terrorism, the confrontation of superpowers, elements of nationalism, racism expended through the whole world. The struggle between religion and cultures is felt. A special place in this process is taken by the global phenomenon the globalization, the europanisation, and the medical-biological phenomenon the demographical and epidermical ones. All the compartments named before appreciate the global crisis as a systematical crisis of the modern civilization. In such conditions the optimal premises for development of humans and humanity can not be created. More than that the denaturation of human dignity of human health and humanity is taken place. This is expressed by the growing of mortality because of social illness alcoholism, drugatiction, AIDS, cancer, ecosystem crisis and even meteorological wars, and other aspects of antihuman techisism. The situation is too complicated and needs the implication of the Europian and the whole world community. The excelling of this global crisis may take place through the humanisation of the human mind, through trust, humanism and peace.Only the unification of men with humanistic ideas may save the humanity from the global crisis. I hope this International Conference, the Partenership from Humanism and Peace which would be signed at the end of the Conference, the round table with the participation of different humanistic specialists would help us to see the humanity crisis. So help us God. The president of the Association For Human Dignity, The Presidence of the Humanist Party of Moldova Ion Mereu

11

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Ion Mereu, d.h.m., prof. univ., acad., preedintele APDUM, PUM

CREDINTA, RELIGIA SI UMANISMUL N CONTEXTUL CRIZEI GLOBALE


Rezumat. Credinta, religia si umanismul n contextul crizei globale Articolul argumenteaz criza global contemporan a umanitii i componentele ei. Autorul menioneaz c concomitent cu globalizarea i europenizarea, cu fenomenele medico-sociale evideniate la nceputul secolului XXI cel demografic i epidimiologic, omenirea se confrunt cu crize de mentalitate, de depersonificare, de dezumanizare, de pseudocultur, de conflicte att ntre marele puteri ct i a culturilor, a religiilor a tehnologiilor. Se arat depirea acestei crize prin credin, umanism i pace i se propune Parteneriatul in domeniul umanismului i pcii pe plan naional, european i mondial. . , , . , , . . . Summary. Faith, religion, humanity in the contest global crisis This article show us the contemporary global crisis of the humanity and its elements. Author mentions that the humanity is simultaneously confronting with globalization and europenization with social medical phenomenons as well as with outlook crisis dehumanization, pseudoculture with the fight between the superpower and cultures, religions and antihumane technologies. This crisis may be surpassed through faith, humanity and peace and its proposed the partnership in the national European, euroregional and global humanity and peace area.
12

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Criza global Omenirea pe parcursul dezvoltrii sale a tins spre civilizaie, progres i cultur. Prin acestea se apreciau nivelurile de dezvoltare a societilor. Un rol deosebit n dezvoltarea civilizaiei mondiale la avut civilizaia i cultura european. Actualmente att Europa ct i rile de pe mapamond sunt la o etap specific de dezvoltare la hotare de secole, i milenii mereu n transformri sociale, politice i economice. Reformele implementate n lume i n special n Europa, i n ultimul timp n Europa de vest bazate pe economia de pia au dezvoltat aspectul producerii i n special a mrfii. n acelai timp elementul primordial al producerii sociale a devenit marfa iar omul, valoarea uman a devenit secundar. n acelai timp tot mai pronunat este evideniat criza global cu multiplele ei componente criza economic i srcia, criza energetic, criza ecologic i a sistemelor ecologice, criza mentalitii omenirii. Un rol aparte i revine crizei demnitii umane i extinderea traficului, sclaviei, torturii etc. Un component esenial al crizei globale este criza moralitii n plan mondial, european i local, criz de omenie. Tot mai des se resimte aspecte de depersonificare a omului, de dezumanizare exprimate prin pseudocultur, degradarea culturii popoarelor, expansiunea pseudoculturilor pop-videoaudio, de dezm i desfru. Pe de alt parte la nceputul mileniului III a luat amploare terorismul mondial i regional, narmarea i confruntarea supraputerilor, elemente de naionalism, rasism i separatism. Se resimte lupta ntre religii i culturi. Un loc aparte n acest proces l au fenomenele globale globalizarea i europenizarea i fenomenele medico-biologice cel demografic i cel epidimiologic. Toate compartimentele evideniate mai sus apreciaz criza global ca o criz sistemic a civilizaiei contemporane. n aa condiii nu se creeaz premise optimale pentru dezvoltarea armonioas a omului i omenirii. Mai mult dect att are loc denaturarea demnitii umane i a sntii omului i a omenirii. Aceasta se exprim i prin majorarea morbiditii prin boli sociale pe glob alcoolism, narcomanie, SIDA, grip aviar, cancer, crize ale ecosistemelor i chiar rzboaie meteorologice, alte aspecte a tehnicismului antiuman. Situaia este foarte complicat i cere implicarea comunitii europene, euroregionale i mondiale.
13

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Depirea acestei crize globale poate avea loc prin umanizarea gndirii omului i omenirii, prin credin, prin umanism, prin pace. Numai unirea oamenilor cu idei umaniste pot salva omenirea de la criza global. Acest proces trebuie s aib loc prin introducerea principiilor morale ale umanitii. Acest proces trebuie s aib cteva componente ale implementrii i necesitii att n plan mondial, european, ct i regional i naional. Credina n condiiile goanei dup bani, dup avere, dup satisfacerea necesitilor materiale, omul i omenirea au czut prad egoismului. Acest proces a indus intolerana, ura, calomnierea, meschinria, ultrajul, mita, protecionismul, etc. Oamenii i sociumul sau ales cu disperarea, dezamgire, nencredere. Anume n aceste condiii avem nevoie de a-l readuce pe om n centrul ateniei sociale s valorificm valoarea sa uman, demnitatea lui, s-i readucem ncrederea i credina. Credina este o convingere. Ea nu poate fi indus prin legi, prin acte normative sau mai ales prin monopolizare. Credina nu poate fi constrns, ea readuce ncrederea, autoritatea, dependena, aduce mobilizarea i motivaia de a ajunge la elul scontat. Avem nevoie de credin n noi, n omenire, avem nevoie de credina ncrederii, de credina dependenei, de credina autoritii, de credin n neamul omenesc, n viitor mai bun. Toate credinele trebuie s ne duc la credina cea mare Credin n Dumnezeu. Omul este o creaie biosocial i dumnezeiasc. Dac Dumnezeu a creat lumea prin legea sa, apoi omul trebuie s mplineasc prin raiunea sa. Pe mapamond sunt diferite popoare, care-i au credina sa. Noi nu trebuie s cutm cine are dreptate. Raiunea omului nu poate s-l cunoasc pe Dumnezeu. Noi oamenii, cunoatem lume prin simuri, prin lumea ochilor. Noi nu putem s-l vedem, s-l pipim pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu putem s-l cunoatem nsi prin esena lui. Aristotel scria despre aceasta ca putere n act. La etapa actual au aprut probleme extraordinare. Cea mai arztoare este lupta ntre religii. Consider c este o imoralitate absurd. n cazul cnd n numele credinei unora se i-au decizii de a sechestra femei, de a
14

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

mutila organe genitale, de a amputa miini, de a recurge la crim, la bombe i terorism nu rmine nici umanism, nici moral, nici credin numai rmne nimic. Rmne un gol... sufletesc. Omul nu mai este om el este fr omenie i fr Dumnezeu. De ce acest Eu n care trebuie s fie Dumnezeu se transform n alt Eu fr Dumnezeu, fr moralitate, fr credin? Chiar n societatea noastr cretin apare individualismul n cazul bogiei personale care devine unitate de msur la unii cu imoralitate i fr de Dumnezeu. Deseori acestea nu urmresc pe Dumnezeu dar accept materialul n loc de moral i spirit. Alii doresc n ,,Rai i accept morala duhovniceasc. Dumnezeu trebuie s fie fundamentul moralitii n societatea omeneasc. Nu dorina Eu-lui, nu prudena lui, nu scparea de pedeapsa devin, dar n fiecare Eu trebuie s fie Dumnezeu prin felul de a fi i de a tri. n condiiile actuale omul a pierdut ncrederea n ziua de mine, n stabilitatea relaiilor economico-sociale, pn i ncrederea n neam i ar. Aceasta ne-o dovedete migraia masiv a concetenilor notri n strintate. Atunci cnd nu poi rezolva o problem, ea nu trebuie abandonat, ci e necesar de cutat alte metode de soluionare a acesteia, pstrndu-ne ncrederea. Cci ncrederea este motivaia, impulsul, energia ea i asigur o jumtate din succes. Anume ncrederea este temelia izbnzii i succesul tratamentului, spun filozofii i medicii. Noi trebuie s readucem, n contiina concetenilor notri, credina n ar, n neamul nostru i n Dumnezeu. Aceste mecanisme de reabilitare a ncrederii exist n fiecare dintre noi, doar c ele trebuie cutate. Pentru a le gsi este nevoie de munc n beneficiul rii i al cetenilor ei, spirit de sacrificiu i patriotism, chiar fapte de eroism. Generaiile de pn la noi au demonstrat c sunt capabile de acest lucru pe parcursul a celor peste 600 de ani de statalitate. Generaiilor de astzi le va fi mai greu, dar despre aceasta vor putea s judece cei care vor veni dup noi. Anume ei, tinerii, trebuie s contientizeze acest fapt, dar i adulii trebuie s educe copiii ntr-un spirit nou. Pe lng educaia formal sau neformal este absolut necesar educaia moral adic ptrunderea n dimensiunea intern a activitii de formare, dezvoltare a tinerei generaii, a personalitii. Acest proces este profund
15

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

i trebuie accentuat la omul n formare. El trebuie fixat n scoara cerebral a fiecruia-n familie, la grdini, la coal, la facultate. Astfel, aceste caliti se vor transforma n norme ale societii. n acest mod vom crea dominanta dorit ncrederea n noi nine, n neamul nostru, n ara noastr, n viitor. Anume ncrederea n viitor va da natere unei noi motivaii, va declana noi cerine, conduite i atitudini att fa de oameni, ct i fa de ar, ceea ce va modifica relaiile umane i, drept urmare, relaiile speciale i interesele se vor apropia. Respectivul fapt va duce la diminuarea reaciilor agresive, dumnoase, a intrigilor i va renvia patriotismul n fiecare dintre noi. Se vor reafirma tradiiile, se va crea din nou pulsul progresiv al vieii sociale i prosperarea societii. Anume relaiile umane i cele personale, familiale, profesionale sunt baza unirii n ar. Anume Credina este salvarea noastr, este pacea i nelegerea ntre oameni, ntre ri, popoare i pe mapamond. Umanismul este un principiu bine determinat al moralei noastre sociale i universale. Umanismul aparine umanitii i noi considerm c este un element al globalizrii gndirii i atitudinilor umane. El include n sine toate principiile general umane. Am putea vorbi ulterior, dup ce ar fi introduse att morala binelui ct i morala datoriei de problemele globalizrii. Poate umanismul este un criteriu sau un element al globalizrii, i al noosferizrii. Umanismul nainteaz pe primul plan omul ca valoare suprem i care exprim respectarea demnitii lui i a drepturilor la libertate, fericire i dezvoltare. Umanismul consider c binele pentru om este un criteriu care trebuie s existe i trebuie s fie promovate de instituiile sociale prin respectarea principiilor egalitii, dreptii atitudinii umane drept norm dorit n relaiile ntre oameni. Ideile umaniste au fost prezente pe tot parcursul dezvoltrii civilizaiei. Dar la general prin umanism se nelege acea micare de orientare intelectual, legat de epoca renaterii. Pentru prima dat termenul renatere a fost aplicat de ctre istoricul francez Jules Michelet determinndu-i coninutul: Descoperirea lumii, descoperirea omului. Expresia de umanism deriv de la cuvntul latin humanus, care nseamn omenesc. La nceputul veacului XIX-lea, mai exact n 1808, F. J. Niethammer a apreciat umanismul, ca indicnd concepiile care dea lungul ntregii istorii a civilizaiei recunosc demnitatea, valoarea i
16

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

posibilitile nelimitate de desvrire ale fiinei umane i care, n consecin, militeaz pentru dezvoltarea liber a personalitii umane. ntlnim i aprecierea lui Immanuel Kant: Privete pe om ntotdeauna ca un scop i niciodat ca un simplu mijloc formulat n opera marelui filosof Bazele metafizicii moravurilor. Ar fi necesar s facem o excursie att istoric ct i geo-politic a dezvoltrii concepiei umanismului. Doctrina Umanist a aprut din necesitile societii i reevalurii omului n societate, reafirmarea valorilor general umane i a demnitii, precum i a relaiilor dintre om om, om societate, om stat. Doctrina Umanismului (figura nr.1) ofer toate reperele teoretice i practice pentru soluionarea

Doctrina umanismului

contradiciilor majore manifestate n cadrul sistemului politic al societii contemporane moldoveneti. Valorile fundamentale ce stau la baza doctrinei umaniste sunt: Libertatea personalitii umane la exercitarea deplin att a drepturilor ct i a responsabilitilor i evident a libertilor fundamentale ale omului Responsabilitatea uman devine factor de armonizare a aspiraiilor omului cu interesele majore ale societii
17

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Cunoaterea trebuie s devin mijloc de dobndire a libertii individului i condiie de asumare a responsabilitii Iniiativa i proprietatea privat ca factor de garanie a proteciei economice i sociale, ca condiie de manifestare ct a libertii att i a responsabilitii individului Reafirmarea n relaiile umane i n relaiile om-societate-stat, a moralei i culturii sociale, a principiilor general-umane, a Credinei, a virtuilor morale i divine. Doctrina Umanist vizeaz pe toi oamenii care au credin, reafirm i implementeazprincipiile democratice, valoarea uman n necesitatea mplinirii personalitii i afirmrii demnitii umane. Doctrina Umanist consider c afirmarea personalitii i a demnitii umane poate avea loc numai n condiiile unui nivel nalt de bunstare de aceea susine iniiativa

Dumnezeu

18

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

privat i antreprenoriatul pentru a forma i a promova clasa de mijloc din Moldova i capitalul autohton n numele prosperrii rii. Centrul preocuprilor doctrinei umaniste este Omul (figura nr. 2). Omul apare pe primul plan n societate i este valoarea suprem care exprim respectarea Demnitii, Drepturilor i Libertilor lui. Existena, activitatea i dezvoltarea omului o apreciem ca Homocentrizmul social. Noi argumentm Homocentrizmul social ca o valoare uman i valoare social, promovarea lor ca sistem socio-politic i ca element de baz a doctrinei umaniste. Anume omul apt de munc trebuie s creeze bunuri materiale i spirituale n baza cunotinelor, asigurndu-i nu existena dar calitatea nalt a vieii i capitalul. Cunotine, iniiativ i creaie pentru el, omul, ceteanul, pentru familie, pentru societate. Societatea favoriznd personalitatea i ofer onoarea i locul de munc i ca rezultat ia natere valoarea uman i demnitatea. Doctrina umanist apreciaz, c omul trebuie s dispun de posibiliti egale, libertate, creativitate impunerea unui loc de munc i a unui salariu adecvat care exclude bipolaritatea antagonic ntre munc i capital i trebuie s includ iniiativa i creaia lui. Creativitatea trebuie s fie un atribut al fiinei umane. Omul i societatea nu poate s triasc numai pe valori acumulate dar trebuie s creeze continuu noi valori pentru om, pentru societate, pentru omenire Putem spune c numai omul cu omenie, cu Credin, cu virtui morale i duhovniceti, cu creativitate i cu onoarea respectiv acumulat va da natere la valoarea uman deplin. Demnitatea, va deveni valoare suprem a omului i a poporului sub toate prismele de activitate sociale i profesionale. Doctrina umanist apreciaz i democra ia, drepturi i responsabiliti pentru fiecare cetean n societate incluznd solidaritatea social. Un component al doctrinei umaniste este Credina n Dumnezeu, credina n noi oamenii, credina n unitatea noastr de neam, credina n viitor. Credina trebuie s fie motivaia pentru succes i biruin. Doctrina Umanist este respectul fa de sine, i fa de ali oameni, fa de societate. Aceasta include valoarea uman i implementarea moralei datoriei i moralei binelui. Acest proces implic principiile gen19

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

eral - umane, omenia i a tuturor virtuilor morale i divine Aceasta ne va asigura consensul social i dialogul social continuu n numele prosperrii omului i societii. Umanismul denun egoismul i egocentrismul, invidia i intolerana, rasismul, xenofobia. Doctrina umanist gsete echilibrul dintre respectul de sine i altruism, dintre liberalism i socialism, evideniind fiina uman. Criteriul metodologic al doctrinei umaniste este pragmatismul. Dezvoltarea rii este posibil, dar sunt necesare unele condiii - unitatea poporului, disciplin de munc, nelepciune i raiune n activitate, integritatea rii, supremaia legii. Toate acestea ne vor duce la dezvoltarea continu a societii lor. Pacea Dezvoltarea umanitii a fost nsoit de conflicte i rzboaie regionale i mondiale. Este evident c cu dezvoltarea civilizaiei i din punct de vedere a umanismului trebuie s excludem moartea violent i s pstrm viaa. Pacea internaional presupune o dezvoltare a sociabilitii la scara universal. Avem nevoie de pace la scara mondial, aceasta ar fi o politic de pace mondial care ar implica o generalizare pentru toate statele care ar avea o legislaie unic, un proiect de pace mondial. n afar de cele trei principii de depire a crizei globale avem nevoie i de alte componente Avem nevoie de o gndire global, de intelect universal, noosferic. Precum un om este un Eu n sine, precum o ar, un popor, o naiune sunt i ele un Eu propriu-zis apoi i mapamondul, lumea cu pmntul este tot un Eu. i la acest Eu tot trebuie s fie la superlativ, la global, la infinit, la etern. Globul lumea, tot este un organism care n univers se autoregleaz i se autoperfecioneaz. Acest Eu al lumii are i fizic i material i totodat i suflet. Anume acest intelect al Eu-lui universal lumineaz, cluzete dezvoltarea lumii fauna i flora, pe de o parte, iar pe de alta omenirea. E-ul universal trebuie s dispun de gndire, moral, cultur, raiune n numele autopstrrii i autoperfecionrii. Acest Eu trebuie s devin unu. i acest unu trebuie ocrotit. Aceasta se v-a ntmpla atunci cnd un intelect universal cu o gndire global l v-a stpni. Pe de o
20

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

parte E-ul liber, iar pe de alt parte E-ul pacific. Un Eu caut pacea n el singur i pentru a se apra, trebuie s-o vad i n altul, n altul Eu. Aici respectarea unui i altui Eu trebuie s echivaleze. Credem, c aceasta este apreciat i de legea evangheliei Ceea ce doreti ca alii s-i fac, f-le i tu lor. Aceasta este legea tuturor oamenilor. Poate c acest principiu legitim i uman trebuie s aprecieze dezvoltarea uman durabil. Aici se reflect att securitatea Eu-lui pur ct i a Eu-lui universal. n acest caz vom vorbi nu numai de supravieuirea unui om, unui popor, ci i de supravieuirea uman, global. Poate aici, la acesta tangen, v-a aprea homo-universalus, homo-dignissimus. Pentru el, considerm c v-a fi caracteristic cultura universal, raiunea universal, intelectul universal, dragostea de mapamond, libertatea Eu-lui universal, eternitatea, etc. Anume intelectul universal trebuie s aprecieze sufletul lumii el trebuie s lumineze universul, s cluzeasc flora i fauna, mecanismele interaciunilor, multiplicitatea att a fizicului ct i a psihicului omenesc. Giordano Bruno scria c: exist trei feluri de intelect: cel divin, care este totul; celelalte particulare, care divin totul; cel al lumii care face totul; deoarece trebuie ca ntre extreme s existe acest fenomen mijlociu, care este adevrata cauza eficient, extrinsec i intrinsec a tuturor lucrurilor naturale. Pentru acest unu al universului trebuie s fie unul al intelectului universal. Prin aceasta s-ar afirma adevrul unui ntreg, i desigur unitatea. Poate acesta este i nelepciunea universal, infinitatea i divinitatea. Numai cu gndire global i intelect universal putem supravieui la acesat perioad important a dezvoltrii umanitii. Dar care ar fi reperele conceptuale ale perfecionrii sociumului? Credem c n primul rnd este necesar: Formarea intelectului viitorului homo-humanus, sau homo-universitas, homo-dignissimus. Aceasta se poate efectua numai prin educaie. Educaia celor doi ce se iubesc, educaia prinilor tineri, educaia n familie, educaia copilului la cre, la coal, la facultate, n societate. Cultivarea n acest Eu de la primele semne ale vieii a principiilor general umane i a principiului E-ul pentru Tot i viceversa. Acest intelect al omului trebuie s fie social i global Formarea culturii individuale i sociale a familiei, a societii.
21

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Cultura, iubirii cultura relaiilor ntre oameni, cultura n strad, la producere, n familie. Cultura alimentaiei, cultura mesei, cultura pregtirii bucatelor, cultura sntii, cultura profesional, etc. trebuie s devin norme ale vieii. Cultura omului i a sociumului au interconexiuni. n centrul culturii trebuie s se afle omul i invers. Omult trebuie s se afle n centrul culturii. Cultura omului trebuie s fie pentru om. Formarea culturii personalitii Homo-Sapiens i Homo-Umanis, Homo-Universalus, cultura societii, cultura politic a scrutinelor electorale, a referendurilor etc. Anume cultura apreciaz nivelul dezvoltrii sociumului. De asemenea, iubirea omului de ctre om. Omul trebuie s devin iubitor de oameni. Iubirea fa de tot ce ne nconjoar, fa de batin, fa de prini, frai, fa de ar, de societate, de omenire. Considerm, c anume iubirea apreciaz i patriotismul. Iubire fa de tot ce faci pentru tine, pentru familie, pentru societate. Acolo unde este iubire este loc de dragoste, de generozitate, de curaj, de simpatie, de milostivire, de fidelitate, etc. Munca trebuie s devin necesitate pentru om anume ea trebuie s-l perfecioneze. O munc bazat pe profesionalism, pe tehnologii moderne. Acesta ne este viitorul, i aa trebuie s-l percepem. Avem nevoie de nelegere social i toleran Dezvoltarea intelectului universal, global, desigur depinde de intelectul Eu-lui n sine. Anume aa din nivelul dezvoltrii conceptului intelectual, universal al unui Eu n evoluie se v-a forma intelectul colectivitilor i chiar a omenirii. Dar E-ul intelect universal se poate forma numai n socium i aceti Eu cu Eu trebuie s se neleag, s aib interconexiune a intereselor lor. i aici apare o condiie de succes. Aceast condiie poate fi numai tolerana. La Bruyere scria c: oamenii nu se sufer dect cu greu unii cu alii, i sunt puin nclinai s se apropie reciproc. Ei sunt att de plini de ideile lor, nct nu mai este loc pentru ale altora. Poate este adevrat s vorbim cum spunea V. Ticov, de etica intelectual. Noi trebuie s-i nvm pe toi Eu cum s se apropie unul de altul, cu alte cuvinte este necesar pedogrenia toleranei n societate. Numai atunci i Eu mic, i Eu mare, i Eu intelectual, i Eu social se vor asculta. Aa vom arunca rul afar din societatea noastr. Nu avem nevoie de cruzime, de
22

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

agresiune, de antisemitism, de naionalism, de fascism, de discriminri, de terorism, de separatism... Avem nevoie de raiune social, de nelegere, de linite, de intelect social, de pluralism cognitiv. Suntem de acord cu aprecierea lui V. Ticov, c: tolerana reprezint caracteristica personal sau social care presupune contientizarea faptului, c lumea i mediul social sunt multilaterale, deci o prere privind lumea sunt diferite i nu pot, dar nici nu trebuie s tind spre unicitate sau spre folosul cuiva. Deci E-ul pur trebuie s suporte ideea celuilalt Eu i mpreun s decid cu nelegere i intelect problema care-i frmnt pe ei i pe socium. Dac nu v-a fi toleran, v-a aprea intolerana, care poate da natere nenelegerii, conflictelor, chiar violenei n societate. Conflictele apar n societate deseori ntre etnii, ntre stat i societate, i anume aici avem nevoie de nelegere i toleran. Pluralismul cognitiv, ascultarea prilor, rbdarea, chibzuina, prin nelepciune i iubire, nelegere i reciprocitate, trebuie s ne duc la tolerana social. n momentul crizelor sociale, ba chiar i economice, guvernul, i guvernarea la general pe de o parte i societatea pe de alt parte au nevoie de dialog social. Dar dialogul trebuie s fie permanent continuu i nc ceva. Iniiatorul dialogului social trebuie s fie puterea, reprezentanii guvernrii. Anume ea, puterea, trebuie s adune la masa rotund a tratativelor partidele parlamentare, extraparlamentare, organizaii non-guvernamental cu diferit gen de activitate, toat societatea civil. Anume aici n capul mesei, trebuie s fie puterea i opoziia. Anume dup noi, acest dialog social, este mecanismul i profilaxia posibililor conflicte sociale i desigur condiia progresului i dezvoltrii statalitii, stabilitii, relative a sociumului. Chiar n societatea sovietic se ncerca de a introduce termenul pluralismul cognitiv, care n mare msur era declarativ. Organismele internaionale ncerc s promoveze tolerana i nelegerea n societate, avnd drept baz carta naiunilor unite, Declaraia Universal a Drepturilor Omului, actul constitutiv al UNESCO, pacturile internaionale cu privire la drepturile civile i politice, drepturile economice, sociale i culturale, diferite convenii privind drepturile copilului, refugiailor, Eliminrii tuturor formelor de discriminare n societate i altele. Spre
23

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

exemplu conferina general a UNESCO din 16 noiembrie 1995, rezoluia 5.61 a adoptat declaraia principiilor toleranei. n document se subliniaz c, tolerana este respectul, acceptarea i aprecierea bogiei i diversitii culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie i manierelor de exprimare a calitii noastre de fiine umane. Ea este ncurajat prin cunoaterea, deschiderea spiritului, comunicaie i libertatea gndirii, contiinei i credinei. Tolerana este armonia n diferene. Ea nu e doar o obligaiune de ordin etic; ea e, de asemenea, i o necesitate politic i juridic. Tolerana e o virtute care face ca pacea s fie posibil i care contribuie la nlocuirea culturii rzboiului cu o cultur a pcii. Tolerana nu e nici concesie, nici condescenden ori indulgen. Tolerana este, mai ales, o atitudine activ generat de recunoaterea drepturilor universale ale persoanei umane i libertilor fundamentale ale altora. n nici un caz, tolerana nu poate fi invocat pentru a justifica violarea acestor valori fundamentale. Tolerana trebuie s fie practicat de ctre indivizi, grupuri i state. Tolerana e responsabilitatea care susine drepturile omului, pluralismul (inclusiv pluralismul cultural), democraia i statul de drept. Ea implic respingerea dogmatismului i absolutismului i confirm normele enunate n instrumentele internaionale cu privire la drepturile omului. n conformitate cu respectarea drepturilor omului, a practica tolerana nu nseamn nici a tolera nedreptatea social, nici a renuna la propriile convingeri, nici a face concesii n aceast privin. Ea semnific acceptarea faptului c fiinele umane, care se caracterizeaz natural prin diversitatea aspectului lor fizic, prin situaia lor, felul de exprimare, comportamente i prin valorile lor, au dreptul de a tri n pace i de a fi cele care snt. Ea semnific, de asemenea, c nimeni nu trebuie s-i impun propriile opinii altuia. Un rol deosebit n procesul de toleran n societate trebuie s-i revin societii civile dar i statului. Tolerana la nivel de stat implic insistent dreptatea i imparialitatea n materie de legislaie, de aplicare a legii i de exersare a puterii judiciare i administrative. Ea cere, de asemenea, ca fiecare s poat beneficia de anse economice i sociale fr nici o discriminare. Excluderea i marginalizarea pot duce la frustraie, ostilitate i fanatism.
24

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

n scopul instaurrii unei societi mai tolerante, statele trebuie s ratifice conveniile internaionale privind drepturile omului i, n caz de necesitate, s elaboreze o legislaie nou care ar garanta tratare i anse egale vis-avis de diferite grupuri i indivizi din care se constituie societatea. Este esenial, pentru armonia internaional, ca indivizii, comunitile i naiunile s accepte i s respecte caracterul multicultural al familiei umane. Fr toleran, n-am avea pace, iar far pace, n-am fi n stare s avem nici dezvoltare, nici democraie. Intolerana poate lua forma unei marginalizri a grupurilor vulnerabile i a excluderii lor din orice fel de participare la viaa social i politic, ct i cea a violenei i discriminrii n privina lor. Dup cum se afirm n Declaraia asupra Rasei i Prejudecilor Rasiale, Toi indivizii i toate grupurile au dreptul de a fi diferite. Dimensiunile sociale ale toleranei trebuie s fie ndreptate att asupra individului, grupurilor de oameni, sociumului n ntregime. n lumea modern, tolerana e mai necesar ca oricnd. Noi trim ntr-o vreme marcat de mondializarea economiei i accelerarea mobilitii, comunicaiei, integrrii i interdependenei, migraiilor i deplasrilor de mare amploare ale populaiilor, urbanizrii i mutaiilor n sfera formelor de organizare social. Din moment ce nu este nici ntr-o parte a lumii o situaie care s nu se caracterizeze prin diversitate, creterea intoleranei i confruntrilor constituie o ameninare potenial pentru orice regiune. i nu e vorba aici de o ameninare ce s-ar limita la o anumit ar, ci de o ameninare universal. Tolerana e necesar att ntre indivizi, ct i n cadrul familiei i comunitii. Promovarea toleranei i modelarea atitudinilor fa de diferite opinii, n sensul unei deschideri reciproce i al solidaritii urmeaz s aib loc n coli i universiti i prin intermediul educaiei non-formale, acas i la locul de munc. Mijloacele de informare n mas snt pe msur s joace un rol constructiv, n acest sens, favoriznd dialogul i dezbaterile libere i deschise, propagnd valorile toleranei i evideniind pericolul indiferenei fa de expansiunea ideologiilor i grupurilor intolerante. Dup cum se afirm n Declaraia UNESCO asupra Rasei i Prejudecilor Rasiale, urmeaz a fi ntreprinse msuri n vederea asigurrii
25

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

egalitii n demnitate i drepturi pentru grupuri i indivizi, pretutindeni oriunde este necesar. n acest sens, o atenie deosebit va fi acordat grupurilor vulnerabile dezavantajate din punct de vedere economic sau social astfel ca s le fie asigurate protecia legii i msurile sociale, mai ales, n materie de locuin, munc i sntate, ct i n sensul respectrii autenticitii culturilor i valorilor lor i facilitrii, n special prin educaie, a promovrii i integrrii lor profesionale i sociale. Trebuie s fie efectuate studii tiinifice speciale i s fie instituite reele anume care ar fi n stare s coordoneze reaciile comunitii internaionale la aceast sfidare planetar, inclusiv prin intermediul unor analize conform metodelor tiinelor sociale, ale cauzelor profunde ale acestor fenomene i ale msurilor eficiente care urmeaz a fi luate pentru a le face fa, ct i prin cercetare i supraveghere, n sprijinul deciziilor Statelor membre n materie de politic general i de implementare a regulilor normative ale acestora. Un rol important n implementarea toleranei n societate trebuie s-l aib educaie i ntr-adevr, educaia este mijlocul cel mai eficient pentru a preveni intolerana. Prima etap, n sensul educaiei pentru toleran, e de a o nva pe fiecare persoan din societate care-i snt drepturile i libertile pentru ca ele s fie respectate i de a promova voina de a proteja drepturile i libertile altora. Educaia n sensul de a fi tolerant trebuie s fie considerat un imperativ prioritar; iat de ce trebuie s fie promovate metodele sistematice i raionale de predare a toleranei care s se adreseze la sursele culturale, sociale, economice, politice i religioase ale intoleranei, surse care tocmai constituie cauzele fundamentale ale violenei i excluderii. Politicile i programele toleranei trebuie s contribuie la dezvoltarea nelegerii att ntre indivizi ct i ntre grupurile etnice, sociale, culturale, religioase i lingvistice i naiuni. Educaia n domeniul toleranei urmeaz a viza contracararea influenelor care ar duce la fric i excluderea altora i trebuie s-i ajute pe tineri si dezvolte capacitile de a-i formula o prere proprie, de a avea o reflexie critic i de a judeca n termeni etici. Noi ne lum angajamentul de a susine i de a pune n funciune programele de cercetare n domeniul tiinelor sociale i educaiei pentru
26

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

toleran, drepturile omului i non-violenei. Ceea ce nseamn de a acorda o atenie deosebit mbuntirii instruirii nvtorilor, programelor de studii, coninutului manualelor i cursurilor i a altor materiale pedagogice, inclusiv noilor tehnologii educaionale, n vederea instruirii unor ceteni activi i responsabili, deschii spre alte culturi, capabili s aprecieze valoarea libertii, respectarea demnitii umane i diferenelor dintre ele i care s fie n stare s previn conflictele sau s le rezolve prin mijloace non-violente. Avem nevoie de implementarea valorilor fundamentale democratice Considerm c sociumul moldovenesc trebuie s fie apreciat democratic. Hotrrile adoptate de societate trebuie s aib la baz valori globale umane, valori durabile. Scopurile pe care trebuie s le ating sociumul moldovenesc, la prerea noastr trebuie s fie social democratice. Bazate pe filosofia uman, care are origine din antichitate, apoi din etica cretin, din ideologia progresului i iluminismului. Valorile fundamentale spre care credem trebuie s tind sociumul moldovenesc, trebuie s fie corelate cu valorile fundamentale ale social democraiei libertate, egalitate i solidaritate. Libertatea, pentru fiecare om indiferent de caracteristicile lui personale, originea social sau economic. Libertate i dreptul de a alege, inviolabilitatea persoanei, libertatea cuvntului, libertatea contiinei i desigur a dorinelor, dreptul la asociere liber etc. i aceast libertate trebuie s fie limitat de formula de a nu aduce prejudicii altor oameni, societii, mediului ambiant etc. Egalitatea, este o condiie a libertii. Toate fiinele umane trebuie s fie egale ntre ele, ca valoare. Trebuie de exclus asupririle, nu dreptul celui mai tare i mai mare dar dreptul omului, drepturi egale ca valori umane. Egalitatea nu numai material, dar i a libertilor formale. Toi suntem egali n faa legii, toi avem dreptul de a alege i de a fi ales. Toi i femeile i brbaii, tinerii i vrsnicii trebuie s aib posibiliti egale, la bunurile materiale i spirituale ale societii. Solidaritatea, realizarea libertii i egalitii induce o condiie: drepturile unora nu pot s duc la nclcarea drepturilor altora. Trebuie de creat
27

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

echilibru ntre aceste valori. i aceast balan ea natere, cnd societatea i asum responsabilitatea pentru membrii si, sau n condiia cnd membrii sociumului au grij unul de altul, se controleaz reciproc. Apare nu numai responsabilitatea individual, dar apare responsabilitatea comun i aceast responsabilitate trebuie transformat ntr-o solidaritate i o srbtoare a spiritului. ntr-o societate cu oameni solidari, ei trebuie s se respecte reciproc, s contribuie la progresul social, la binele comun, care n cele din urm se v-a reflecta i la individ. Anume aceste trei principii trebuie s existe concomitent n viaa i dezvoltarea sociumului. Ele trebuie s se complecteze una pe alta. Dac unul din aceste principii v-a disprea atunci vor fi denaturate principiile social democraiei. Avem nevoie de nelepciunea omului i a sociumului nelepciunea Eu-lui apare o dat cu acumularea cunotinelor i ridicarea raiunii. Ea nelepciunea, se nate n E-ul pur, se acumuleaz i devine atunci mare, cnd acest Eu gndete nu pentru sine, nu pentru un grup de oameni, ci pentru sociumul ntreg. E-ul trebuie s agoniseasc nelepciunea n evoluie, n dezvoltare, iar sociumul trebuie s creeze condiii pentru a nva i a pricepe lucrurile. Ca urmare E-ul poate crea i fericirea lui i a societii, anume prin nelepciune, raiune i pricepere. i atunci E-ul pur v-a aciona cu gndire just i cu aciuni drepte. El v-a furi pentru socium bucuria, fericirea, dreptatea. Acest Eu i cu altul Eu vor face nu fiecare dar noi i anume aa vor furi viitorul. Anume viitorul fericit v-a deveni nelepciunea societii i poporului. Filosofii scriau, c: ,,mulimea nelepilor este mntuirea lumii, iar nu mprat cu minte este bunstarea poporului Dac sociumul are muli nelepi cred c ei prin nelepciunea lor nu poate s duc sociumul la peire. nelepciunea nseamn belug, buntate, bunstare, nelegere. Filosofii mai spun c btrneea apreciaz nelepciunea. Noi avem muli btrni... Nu vrsta, ci minte, cunotinele, priceperea arat nelepciunea. Acolo unde este nelepciune nu trebuie s apar conflicte de lung durat, interminabile. Dac ele apar ele trebuie cu nelepciune rezolvate. Dar n societatea noastr persist nu numai conflicte ntre oameni, ci conflicte politice, militare, cu vrsri de snge...
28

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Acolo unde este nelepciune trebuie s fie responsabilitate att moral ct i judiiar, trebuie s existe o cultur nalt i s domine principiile general umane. Cred c cei nelepi au dreptul s decid soarta celorlali... nelepciunea trebuie s ne duc iari napoi la om anume el trebuie s fie n centrul universului. Da, homo-centrizmul trebuie s fie laitmotivul sociumul i existenei umane, ba chiar i a omenirii. nelepciunea uman trebuie accepte acest concept universal de altfel pentru nsi geneza omului, pentru existena i eternitatea lui. Anume Homo-Venicizmul n univers e pentru totdeauna. Omul nelept v-a da natere anume la Homo-Universalus. Avem nevoie de dezvoltare uman durabil i securitate Problema supravieuirii a fost i v-a fi mereu actual pentru om. Principiul de baz al dezvoltrii umane durabile i a supravieuirii este problema securitii omului i a omenirii n general. Anume stabilitatea n dezvoltarea, eliminarea pericolelor i catastrofelor globale, asigurarea siguranei activitii omului i umanitii este esena. Aceasta se refer la toate relaiile om om, om socium, om dezvoltarea tehnico tiinific, om natur i biosfer, omul i cosmosul, omenire planet, univers, etc. Putem afirma despre securitatea global planetar. Desigur c securitatea intern, naional, a fiecrui stat, a securitii grupurilor de ri, a continentelor, i gsete locul su n securitatea global. Trebuie s menionm, c concepia evoluiei umane, elaborat sub egida ONU la mijlocul anilor 90, are un caracter global i se bazeaz pe transformrile umanistice de reorganizare a comunitii mondiale, pe aprofundarea bazelor democratice ale statelor, n special, aflate n etapa de tranziie. Concepia pentru prima dat se extinde n afara cadrului tradiiilor dominante de-a lungul anilor de prevenire a iminenei securitii economice la nivelul rii. Noua abordare a problemei formrii. Concepiei se caracterizeaz printr-o extindere semnificativ a principiilor ei, care cuprind potenialul uman i, adiional. La securitatea economic se mai include securitatea alimentar, ecologic, social, politic, personal a omului i protecia sntii lui. Conferina internaional a ONU cu privire la dezvoltarea social (1995, Copenhaga) a propus comunitii mondiale i guvernelor naionale
29

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

transferarea ateniei de la aspectul, preponderent, militar al securiti umanitii - la securitatea oamenilor. Conferina a recomandat includerea concepiei securitii oamenilor n lista problemelor prioritare ale secolului XXI. Totodat, concepia securitii, ca noiune integral, asociaz ase constituente; securitatea economic; securitatea alimentar; securitatea pentru sntate, inclusiv securitatea ecologic; securitatea personal; securitatea social; securitatea politic. Avem nevoie de o familie sntoas o familie tradiional Familia este celula societii anume ea st la baza sociumului. Vorbind filosofic pentru cei cu suflet nobil pmntul ntreg este familia lor, scria Pancatantea. Avem nevoie de o familie standard sub toate aspectele. E necesar s crem valorile morale ale familiei. ncepnd cu relaiile ntre so, brbat i soie, ntre prini i copii, copii prini i bunici, servitori, etc. Aici se evideniaz toate relaiile habituale, sociale, economice, morale i chiar sexuale. Rezolvarea reaciilor psihoemotive, claustrofobia, tensiunile familiare beia, violena i incestul, maltratare, violen trebuie prevenite, blocate i nlturate. E necesar ca n familie s nu apar stare de criz familiar, care poate distruge relaiile familiare i chiar poate provoca divorul. ntr-adevr pe seama familiei pe acest loc social sunt puse multe probleme sociale. Societatea moldoveneasc, creeaz anual cca 26 mii de familii noi i cca 13.000 divoreaz, dup un anumit timp. n condiiile doritei familii standard loc pentru conflicte nu trebuie s fie. Trebuie, i suntem obligai, ca s formm acest model de familie n ara noastr. n familia standard, trebuie s fie un lider, trebuie s fie cedri reciproce, unde copii sunt educai, asculttori, unii n jurul familiei i prinilor. Libertatea, ca i n societate n familia standard trebuie s fie. Viaa merit s fie trit i toate relaiile trebuie s fie inter reciproce. Anume n csnicie, n familie pe care o dorim standard se vor valorifica valorile familiei contemporane i viitoare. Nu numai tradiiile, dar i necesitatea formrii familiei standard cu raiune, cu nelegere, cu iubire, cu desvrirea relaiilor sociale i economice, cu controlul activitii sexuale i al fertilitii femeii este esena. Prin aceasta nelegere, iubire, trebuie s
30

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

se nasc copilaii. i ei trebuie educai ntr-un stil de nalt moral, de om contemporan. Relaiile copiilor cu prinii devin extrem de importante. Att drepturile ct i obligaiunile att morale ct i juridice trebuie s persiste. Prinii singuratici trebuie s fie o problem rezolvat att pentru familie ct i pentru societate. Familia trebuie s rezolve problema natalitii, sporului natural. Familia sntoas apreciaz o generaie sntoas i ulterior o societate sntoas. Avem nevoie de educaie i cultur Dezvoltarea procesului de educaie la nivelul sociumului moldovenesc i pe cel care l dorim, nivel de contiin global, trebuie evaluat de la nsi omul, ceteanul, personalitatea. Att procesul de auto formare, de formare dezvoltare continu, permanent a personalitii omului, ct i includerea tuturor educaiilor educaia fizic, formal, informal, intelectual, moral n conformitate cu ciclurile vieii individului. Un rol deosebit n educaie trebuie s-l dein factorii educaionali familia, comunicaiile, instituiile de nvmnt, instituiile statale, sociumul n ntregime. Omul viitorului, omul universal, Humanitas, care urmeaz s-l formm n condiiile noi, nu poate fi creat fr educaia tehnologic. Cunotinele omului contemporan i cel al viitorului, trebuie implementate. Cultura general trebuie s asigure dezvoltarea personalitii. Pregtirea i orientarea colar, profesional i social trebuie s stea la baza culturii. Desigur, c omul, ceteanul, profesionalul trebuie s posede cultur de profil, care prelungete cultura general, o divizeaz, o aprofundeaz. Aa are loc determinarea, evoluia structural a personalitii umane. Viitorul cultur de profil al omului, al ceteanului, v-a fi cultura de specialitate. Ea v-a arta obiectivele specifice a ndeletnicirii profesionale care sunt diverse n dependen de exercitarea unei sau a altei profesii. Anume aa vom crea, considerm noi ansamblul valorilor spirituale ale sociumului nostru. Sub toate domeniile cunoaterii i ale activitii umane tiin, tehnologii, art, economie, politic, filosofie, religie... E-ul psihic, moral i material n sine... El duce cu el tot ce are... Mai nti educaie, cultur, cunotinele, contiina, voina, binele, etc. Educaia sufletului, spiritului i educaia fizicului e necesar pe tot parcursul vieii
31

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

omului. Sufletul n afara educaiei, nvturii nu poate fi conceput. Este necesar educaia att a omului ct i as sociumului. Hugo scria c,, educaia social bine fcut poate totdeauna s scoat dintr-un suflet, oricare ar fi el, folosul ce conine. Deci, putem vorbi despre purificarea educaiei i culturii, la fel i despre ecologia sufletului i a procesului de educaie dar credem c acesta va fi viitorul. Avem nevoie de civilizaie a sociumului i a timpului liber Este necesar ca s introducem n societatea noastr i s instaurm democraia, institutele democratice. Odat cu furirea statului bazat pe drept trebuie bine determinate drepturile i obligaiunile omului. Societatea v-a avea nevoie de un stat puternic din punct de vedere economic, bazat pe economia de pia, unde cererea i oferta v-a aprecia preul i concurena v-a ridica calitatea, dar vom avea nevoie i de statul social instituii statale care vor promova o politic social adecvat sub prisma proteciei sociale a omului. Omul trebuie s fie asigurat i protejat n orice perioad a vieii lui ncepnd cu copilria i terminnd cu btrneea. Desigur c n aceste condiii vom edifica societatea posibilitilor egale unde fiecare om v-a avea aceleai posibiliti n promovarea ideilor sale. n aceste condiii sociumul moldovenesc v-a corela cu societile internaionale. Vom avea nevoie de securitatea naional i securitate global. Politica primordial n lume trebuie s fie sub aspectul o lume fr narmare. Dar n aceste condiii v-a fi necesar o politic global coordonat ntre toate statele lumii. Un rol important n aceste condiii v-a fi dezvoltarea sociumului i civilizaiei. Civilizaie nu numai n procesul producerii, dar i civilizaia timpului liber. Omul trebuie s fie liber s-i aprecieze timpul su. Anume timpul liber de care duce lips n unele condiii omul, v-a aprecia relaiile civilizate ale sociumului. Trebuie s rvnim spre aceste valori. Nevoia de omenie, buntate i umanism Se nate oare omenia o dat cu omul? Se transmite prin ereditate? Cnd i cum un om devine bun la suflet? Muli gnditori au ncercat i mai ncearc s rspund la aceste ntrebri. Unii consider c buntatea unui
32

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

om. atitudinea lui uman fa de confraii si. ia natere din suferin. Atunci cnd un om nimerete ntr-o situaie dificil, cine primul l ajut? Cine se apropie primul de un srac care cere ajutor la o margine de drum: cel bogat, cel cu studii sau cel bun la suflet? Aadar, de ce depinde comportamentul omului n societate: de buntate, de studiile pe care le are, de cultura pe care o posed sau de omenie? Doar omul este o natur biosocial i, nainte de toate, se supune legilor biologice, pe cnd celor sociale - nu ntotdeauna. Totodat, el se supune legilor evolutive, ceea ce confirm teoriile lui Darwin i Lamarck. Anume evoluia, perfecionarea omului poate rezolva unele probleme ale comportamentului. Trebuie s menionm c comportamentul omului este determinat de creier. Creierul vechi talamusul i hipotalamusul apreciaz comportamentul impulsiv i emotiv al omului. Creierul cortical sau scoara cerebral, de asemenea, condiionat evolutiv biologic i social, st la baza raiunii i a comportamentul uman n cazul dat, apreciind diminuarea cortical sau primitivitatea nervoas de la barbarie sau semicivilizaie la raiune i comportament omenesc i civilizat. Muli filozofi au ncercat s afle de ce depinde comportamentul omului. S. Freud struia asupra rolului sexualitii n comportamentul omului. Kant susinea ntietatea simului moral. Spenser argumenta c simul moral este un rezultat al evoluiei. Pavlov afirma c frica este motto-ul principal al comportamentului uman, ulterior adugnd acesteia foamea i sexul. Ferero. studiind personalitile lumii, a susinut c frica este sufletul universului. Trebuie s concretizm c, din punct de vedere medical i neurofiziologic, ura, frica i agresivitatea au un caracter biologic i sunt apreciate de funcia prii impulsive, inferioare a creierului. Desigur, caracterul social al comportamentului omului, precum i buntatea, omenia i cumsecdenia, sunt determinate de scoara cerebral, de contiin, raiune i spirit. Omul pentru om trebuie s fie om, nu lup. Seneca scria c atta timp ct suntem ntre oameni trebuie s ne comportm ca oamenii. Anume omenia apreciaz nivelul de dezvoltare a societii. Moldovenii spun c e foarte greu s fii om - a fi domn e o ntmplare, a fi om e-un lucru mare. Suntem convini c Hristos le-a dat oamenilor nelepciune i cel mai important principiu al comportamentului - s ne iubim unii pe
33

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

alii. Pentru a implementa aceste principii de buntate, omenie, de comportament civilizat, trebuie s aprofundam cunotinele oamenilor, cultura relaiilor n societate, s ridicm nivelul intelectual al omului, s dezvoltm i s promovm valorile general-umane, i umanismul. Anume Umanismul trebuie s devin concepia nou de gndire asupra lumii. Numai mpreun, prin Credin, Umanism i Pace putem face viaa mai bun ! Bibliografie: 1. T. irdea, P. Berlinshi. Omul i unele probleme de supravieuire a omenirii. Materialele Conferinei tiinifice Internaionale, 27-28 martie, 1997, p. 3-8. 2. B. Melnic. Omul: Geneza existenei umane. Chiinu, 1998. 3. I. Mereu, i alii. Spre mileniul III: Dezvoltarea uman durabil i problemele ei medico-sociale, Chiinu, 1999. 4. I. Mereu. Demnitatea valoare suprem a omului i Naiunii. 305 pag. Chiinu, 2004. 5. I. Mereu. Bioetica, Filosofia economia i medicina practic. Tema Virtuile spiritului, sufletul i nemurirea lui, pag. 69-73, Chiinu, 2004. 6. I. Mereu. Integrarea European: Filosofie, Politic, Cultur. Tema: Biosferohomocentrizmul doctrin filosofic a supravieuirii omenirii. Pag. 63-74, Chiinu, 2004. 7. I. Mereu. Bioetica, filosofia, economia i medicina. Tema: Biosferohomocentrizmul i bazele demnitii umane ca concepii de dezvoltare durabil i supravieuire a omenirii. Pag. 52-59, Chiinu, 2005. P.S. Avnd la baz criza global i concepia de depire a ei prin Credin, Umanism i Pace propunem constituirea Parteneriatului Pentru Umanism i Pace la diferite nivele naional, european i mondial (vezi anexa).

34

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Hans Schwarz, Universitt Regensburg

DIE THEOLOGISCHE BEDEUTSAMKEIT DES DIALOGS MIT DEN NATURWISSENSCHAFTEN


Rezumat. Dialogul dintre teologie i tiinele naturii Obiectul primar al cercetarii teologice il constituie unul singur Dumnezeu. Prin obiectul sau de studiu teologia ca stiinta se deosebeste de alte stiinte. Omul insa ocupa un loc important in discursul teologic, constituind in acelas timp si obiectul de studiu a mai multor stiinte cum ar fi si al stiintelor naturii. Ultimele decenii au adus cu sine o intensificare a dialogului dintre stiinta teologica si cel al stiintelor naturii. Acest dialog a fost cauzat de mai multi factori, ilustrati pe larg in articol. Beneficiile ce rezulta din acest dialog sunt mai mult decit relevante. . . . , , , .. . . . Summary. The dialogue between religion and natural science In this article author show us the scientific dialogue that appear in our days between science and religion. Author mentioned the benefic results at this scientific correlations Karl Barth stellte in seinem Vorwort zu Band III seiner Kirchlichen Dogmatik fest, dass es hinsichtlich dessen, was die heilige Schrift und die christliche Kirche unter Gottes Schpfungswerk versteht, schlechterdings keine naturwissenschaftliche Fragen, Einwnde oder auch
35

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Hilfestellungen geben kann.1 Er wollte sich freimachen von den Verwicklungen mit den Naturwissenschaften. Tatschlich bewirkte sein Zurckschrecken von einem Dialog mit den Naturwissenschaften einen Stillstand des Dialoges, zumindest in den Lndern, in denen Barth als theologischer Mentor angesehen wurde. Dennoch hielt er in demselben Vorwort auch fest, dass knftige Bearbeiter der christlichen Lehre von der Schpfung in der Bestimmung des Wo und Wie dieser beiderseitigen Grenze noch dankbare Probleme finden werden und zwar bezglich der Grenze zwischen den Naturwissenschaften und der Theologie. Als sich Karl Barth der Lehre vom Menschlichen zuwandte, befasste er sich eingehend mit den bedeutendsten apologetischen Vertretern seiner Zeit, wie z.B. Rudolf Otto, Arthur Titius und Otto Zckler. Das Hauptproblem solch apologetischer Bemhungen sah Barth darin, dass man als Ausgangspunkt immer menschliche Entdeckungen nimmt und deshalb bei der materiellen Seite stehen bleibt. Diese Bestrebungen zeigen uns den Menschen und allein den Menschen. Der Mensch allein ist aber bestimmt nicht der wirkliche Mensch, bestimmt nicht das als Mensch von anderen Wesen endgltig unterschiedene Wesen.2 Das bedeutet, dass sie in eine Richtung fortschreiten, die entgegengesetzt zu Barths eigener Denklinie verluft. Sie beginnen von unserer Seite aus und versuchen sich zu Gott empor zu arbeiten. Barth aber ging von Gott und dessen Handeln aus und beleuchtete von da aus, was der Mensch und die Schpfung berhaupt sind. Obwohl Barth den Theologen, die sich am Dialog mit den Naturwissenschaften beteiligten, wenig Anerkennung entgegenbrachte, konnte er den Dialog nicht gnzlich bergehen. Aber Karl Barths Einfluss hat nachgelassen und in den letzten Jahrzehnten nahm der Dialog mit den Naturwissenschaften stark zu. Es gibt dafr eine zweifache Ursache: 1. Die Naturwissenschaften oder zumindest die angewandten Naturwissenschaften haben sich an ihre Grenzen gewagt. Schritte darber hinaus erfordern entweder eine metaphysische Interpretation oder sie berhren Sachverhalte, die Leben
Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik, Bd. 3: Die Lehre von der Schpfung, Teil 1 (Zrich: EVZ, 19704), im Vorwort fr dieses und das nachfolgende Zitat. 2 Karl Barth, Die Kirchliche Dogmatik, Bd. 3/2 (Zrich: TVZ, 1948), 111.
1

36

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

und Tod betreffen und zwingen deshalb zu ethischen berlegungen. Metaphysische Folgerungen ergeben sich hauptschlich aus der modernen Kosmologie. Der Astronom John D. Barrow und der Mathematiker Frank J. Tippler verffentlichten zum Beispiel The Anthropic Cosmological Principle, worin sie aufzeigten, dass wichtige kosmologische Konstanten so fein abgestimmt sind, dass am Ende eines Entwicklungsprozesses der Mensch stehen muss. Da jedoch die Menschheit erst nach einem sehr langen Prozess in Erscheinung getreten ist, wre es widersinnig, wenn die Menschheit sodann wieder verschwinden wrde. In mancher Hinsicht wirft diese Argumentation die Frage nach der Unsterblichkeit auf. Whrend man auch behaupten knnte, dass kosmologische berlegungen ebenso gut zu dem Schluss fhren knnten, dass alles zufllig geschehen ist und weder eine gttliche Intelligenz im Kosmos involviert gewesen ist, noch die Notwenigkeit besteht, die Menschheit in dieser oder jener Form zu bewahren, ist das zweite Feld, das der ethischen Urteilsbildung, wesentlich dringlicher. Ob wir an die Stammzellenforschung, die Euthanasie oder den Gebrauch von Atomkraft denken, sofort werden ethische berlegungen notwendig, die nicht vom materiell Gegebenen ableitbar sind. Die Natur sagt uns nicht, welche Richtung wir einschlagen sollen. Aber trotzdem mssen wir uns in irgendeine Richtung bewegen. Oft wollen Wissenschaftler und rzte nicht allein gelassen werden, wenn sie ber Leben oder Tod zu entscheiden haben. Sehr oft werden Theologen eingeladen, um am interdisziplinren Dialog teilzunehmen. Es gibt noch einen weiteren Ansto, sich an interdisziplinrer Arbeit zu beteiligen, das offensichtliche Interesse der Templeton Foundation. Millionen von Dollar wurden von der Templeton Foundation investiert, um den Dialog zwischen Theologie (Religion) und den verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaften zu frdern. Da es fr Theologen hufig unmglich ist, fr ihre Projekte Zuschsse von Stiftungen zu bekommen, wurde solch eine Einladung sehr begrt und fast berall wurden Seminare, Workshops und Vortrge zu Themen abgehalten, die Theologie und Naturwissenschaften betreffen. Darber hinaus wurde der Templeton Prize for Progress in Religion, oder wie er jetzt genannt wird, der Templeton Prize for Progress Toward Research or Discoveries about
37

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Spiritual Realities in den letzten Jahren an berhmte Leute vergeben, die sich im Dialogfeld zwischen Theologie und Naturwissenschaft bewegen, wie zum Beispiel an Paul Davies, Ian Barbour und John Polkinghorne. Dieser Preis, der finanziell hher dotiert ist als der Nobelpreis, hat der interdisziplinren Forschung zustzliche Aufmerksamkeit und Anregung gebracht. Aber sind die Themenfelder der Theologie und der Naturwissenschaften, wie Karl Barth selbst bemerkte, nicht zu verschieden, um einen Dialog im wirklichen Sinne zu gewhrleisten, und ist das Resultat letzten Endes nicht eine Verflschung entweder der Naturwissenschaften oder der Theologie? 1. Die Themenfelder der Theologie und der Naturwissenschaften Charles Darwin brachte die unterschiedlichen Themenfelder der Theologie und der Naturwissenschaften sehr gut zum Ausdruck als er schrieb: Ich kann das Universum nicht als Ergebnis blinden Zufalls betrachten, trotzdem kann ich keinen Beweis fr einen gtigen Plan oder tatschlich berhaupt irgendeinen Plan in den Details erkennen. Darwin erkannte, dass man die groartige Vorstellung eines Plans haben konnte. Wenn man aber Einzelheiten in der Natur erforscht, verflchtigt sich solch ein Plan. Deshalb gehen Theologen von einem Gottesverstndnis aus und leiten davon den Schpfungsgedanken ab, whrend Naturwissenschaftler aus der Natur Daten sammeln und von diesen die so genannten Naturgesetze ableiten. Theologen reden dann von der Ordnung der Schpfung, whrend Naturwissenschaftler von Naturgesetzen sprechen. Darber hinaus richtet sich der Blick der Wissenschaftler auf das Natrliche, sei es der menschliche Krper oder der Kosmos. Theologen betrachten zumeist die Geschichte des Menschen und dabei vor allem die jdisch-christliche Heilsgeschichte. Wenn wir beispielsweise dem Tenor des israelitischen Glaubens folgen, lesen wir nichts ber die Schpfung der Welt oder gar ber die Schpfung der Menschheit. Stattdessen hren wir von den gewaltigen Werken Gottes, wie Gott Israel aus gypten fhrte, ihnen das verheiene Land gab und einen mchtigen Knig, wie David, hervorbrachte. Sogar heute konzentriert sich der jdische Glaube noch auf diesen Teil der Geschichte. hnlich liegt
38

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

der Schwerpunkt in der christlichen Tradition. Wie die christlichen Feste von Ostern, Pfingsten und Weihnachten verdeutlichen, wird die erlsende Gestalt Jesu Christi betont und die Rettung, die mit ihm kam. Das bedeutet nicht, dass sich der jdisch-christliche Glaube von der Ordnung der Schpfung und der Natur abgewandt hat. In den Schpfungspsalmen, den Bchern der Weisheit und darber hinaus vor allem in den ersten Kapiteln der Bibel, begegnen wir der berzeugung, dass alles von Gott geschaffen wurde und ihm seine Existenz verdankt. Dennoch wird die Betonung einer Schpfung und ihres Schpfers, obwohl diese historisch gesprochen einen unabhngigen Ursprung gehabt haben mag, hauptschlich verwendet, um zwei Aspekte zu zeigen: Es besteht eine Einheit zwischen Schpfung, Bewahrung und Erlsung. Es gibt weder einen Dualismus zwischen Gott und der Welt noch zwischen Schpfer und Erlser. Gottes Handeln ist nicht auf eine so genannte Erlsungsgeschichte beschrnkt, sondern erstreckt sich ber die ganze Welt, ber Raum und Zeit. Wann immer die jdisch-christliche Tradition Gott als Schpfer bekrftigt, redet sie nicht von einer Primrursache oder einem ursprnglichen Urheber, der einmal das Rad der Zeit in Bewegung gesetzt hat. Wie die Schpfungserzhlungen am Anfang der Bibel nahe legen, bewegen weder spekulatives Interesse noch theoretische Neugier die Autoren. hnlich wie Blaise Pascal beziehen sie sich nicht auf einen Gott der Philosophen, sondern auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Es ist kein Zufall, dass beide Schpfungsberichte ihren Hhepunkt in der Erschaffung des Menschen finden. Damit wird die existentielle Frage beantwortet, wem wir unsere Existenz zu verdanken haben. Martin Luther drckte diese Absicht gut aus, wenn er in seinem Kleinen Katechismus den ersten Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses so erklrte: Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhlt. 3 Der erste Artikel des Glaubensbekenntnisses, der sich auf Gott den Schpfer konzentriert,
3

Der Kleine Katechismus Dr. Martin Luthers in Evangelisches Gesangbuch, 1556.

39

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

verbindet die Betonung des Heils im zweiten Artikel mit der Bejahung, dass Gott der Schpfer und Erhalter der Welt ist. Das verankert die Geschichte in der Schpfungsordnung und bewahrt den jdischchristlichen Glauben davor, akosmisch zu werden, wie es beispielsweise asiatische Religionen hufig sind. Die jdisch-christliche Tradition verbindet die Betonung der anderen Welt mit der Bejahung dieser Welt. Whrend sich gelegentlich eine Flucht vor der Schpfung ereignete, ist der jdisch-christliche Glaube grundstzlich lebensbejahend. Die Naturwissenschaften beziehen sich ebenfalls in alles umfassender Weise auf dieses Leben, nmlich auf kosmisches Leben und noch prziser auf die verschiedenen biologischen Lebensformen. Folglich sollte es eine Verbindung zwischen Theologie und Naturwissenschaften geben. Diese Verbindung hat auch historische Wurzeln. Bis zum 19. Jahrhundert wurden die Naturwissenschaften als Zweig der Humanwissenschaften angesehen. Viele berhmte Naturwissenschaftler kamen aus der Theologie, wie Isaac Newton und Nikolaus Kopernikus. Auch heute noch sind theologische Folgerungen bei Naturwissenschaftlern nicht ungewhnlich. So wagte sich beispielsweise Stephen Hawking in seiner Kurzen Geschichte der Zeit an theologische Aspekte heran und Albert Einstein grbelte ber den Gott, der nicht wrfelt. Von Seiten der Theologie gab es in der jngsten Zeit zwei prominente Bemhungen, Theologie und Naturwissenschaften miteinander zu verbinden. Thomas F. Torrance propagierte eine wissenschaftliche Theologie und Wolfhart Pannenberg lehnte eine spezielle Heilsgeschichte ab und pldierte stattdessen fr eine Universalgeschichte und nannte die Theologie eine Wissenschaft von Gott. Thomas F. Torrance, viele Jahre Professor fr Christliche Dogmatik an der Universitt von Edinburgh, propagiert eine wissenschaftliche Theologie, worunter er ein strenges, diszipliniertes, methodisches und organisiertes Wissen versteht. Es ist Wissen, das auf Wahrheit seines Unterfangens besteht und der Aufdeckung von Fehlern und der Zurckweisung von allem, was unwirklich ist, gewidmet ist.4 Torrance ist entscheidend von seinem Mentor Karl Barth beeinflusst, unter dem er
4 Thomas F. Torrance, Theological Science (Edinburgh: T. & T. Clark, 1996 [1969]), 116.

40

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

seine Doktorarbeit schrieb. Aber er verfolgt nicht nur eine strenge und disziplinierte Forschung in der Theologie. Er ist auch berzeugt, dass Theologie genauso wissenschaftlich ist wie die Naturwissenschaften, an denen Torrance starkes Interesse zeigte. Es gibt keine zwei Wege des Wissens, einen naturwissenschaftlichen Weg und einen theologischen Weg. Weder Naturwissenschaft noch Theologie sind esoterische Wege des Wissens. Weil es tatschlich nur einen grundlegenden Weg des Wissens gibt, knnen wir Naturwissenschaft und Theologie nicht einander gegenberstellen, sondern lediglich Naturwissenschaft und theologische Wissenschaft, oder Sozialwissenschaft und theologische Wissenschaft. In jeder haben wir es mit einem grundlegenden Akt des Wissens zu tun, der wesentlich anders ist als wirkliches Wissen in irgendeinem Bereich menschlicher Erfahrung. Wissenschaft ist die strenge und disziplinierte Erweiterung dieses grundlegenden Erkenntnisweges und gehrt als solche zu jedem Bereich menschlichen Lebens und Denkens.5 Theologie ist die besondere Wissenschaft, die sich der Gotteserkenntnis widmet und sich von anderen Wissenschaften durch die Besonderheit ihres Gegenstandes unterscheidet, der nur durch seine eigenen Bedingungen und von der tatschlichen Situation her ergriffen werden kann, die er in unserer Existenz geschaffen hat, indem sie sich selbst bekannt machte.6 Wie alle anderen Wissenschaften ist die theologische Wissenschaft menschliche Forschung. Sie ist keine Quacksalberei, aber sie wird alle Ansprche, die inhaltlich das Ergebnis theologischen Denkens sind, dem strengsten Test unterziehen, um sicherzustellen, dass sie nicht an ihrem Gegenstand vorbeigeht, nmlich der Gotteserkenntnis. Da das primre Objekt theologischer Forschung der eine Gott ist, der der Ursprung allen Seins und der Grund aller Wahrheit ist, beschftigt sich Theologie mit Ganzheit und Einheit, was sie von allen anderen Wissenschaften unterscheiden mag. Wie andere wissenschaftliche
5 6

Thomas F. Torrance, God and Rationality (New York: Oxford University, 1971), 91. Thomas F. Torrance, Theological Science (New York: Oxford University, 1969), 281.

41

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Disziplinen bezieht sich theologische Wissenschaft auf eine uerlich gegebene Wirklichkeit. Ferner kommt Theologie in ihren Forschungen an eine Grenze, die sie nicht ohne Unstimmigkeit und Fehler berschreiten kann. Die theologische Wissenschaft hat eben auch ihre Grenzen. Aber in der Theologie haben wir es mit einem gttlichen Objekt zu tun, das uns zu sich zieht. Von Anfang an beginnt unsere Kenntnis von Gott mit einer Einheit und nicht mit einer Trennung von Subjekt und Objekt. Das bedeutet nicht, dass der Subjektivismus die Theologie regiert, sondern dass wir niemals ber Gott reden knnten, wenn nicht Gott zuerst zu uns sprechen wrde. Dies bedeutet fr Torrance auch, dass eine streng natrliche Theologie nicht mglich ist. Im Gegensatz zu Barth scheut Torrance nicht davor zurck, den Begriff natrliche Theologie zu verwenden. Trotzdem betrachtet er die natrliche Theologie als in sich selbst unvollstndig und nur in sich stimmig, wenn sie mit einer positiven Theologie verbunden wird. Er meint, dass sie ihren rechten Platz innerhalb der Theologie von der selbstoffenbarenden Einwirkung Gottes auf uns in der Welt hat.7 Fr sich gesehen mangelt es ihren Konzepten und Theoremen an Bedeutung und Schlssigkeit und sie machen nur Sinn, wenn sie von der Ebene der gttlichen Offenbarung aus ergnzt und interpretiert werden. Den Grund dafr, dass er die natrliche Theologie akzeptiert, findet sich in der Tatsache, dass Theologie nur innerhalb der rationalen Strukturen von Raum und Zeit betrieben werden kann, in die wir durch Gott hineingestellt sind, durch die er uns Wissen ber sich zukommen lsst und in denen wir unser Wissen von ihm entwickeln und ausdrcken knnen.8 Das bedeutet, dass Theologie ein Unternehmen innerhalb dieser Welt ist und seinen eigenen Weg gehen muss, unter stndigem Bezug auf die Parameter, die wir auch aus anderen Wissenschaften kennen. Es ist keine berraschung, dass eine Lehre der Schpfung fr Torrance uerst wichtig ist. Zwei Punkte sind hier besonders bedeutsam: Erstens schuf Gott die Welt in seiner transzendenten Freiheit aus dem Nichts;
7 Thomas F. Torrance, Reality and Scientific Theology (Edinburgh: Scottish Academic Press, 1985), 64. 8 Ebd.

42

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

und, indem er ihr eine Wirklichkeit gab, die von seiner eigenen verschieden aber gleichzeitig von ihr abhngig ist, stattete er das Universum mit einer immanenten Rationalitt aus, die sie bestimmt und erkennbar machte. Theologisch bedeutet dies, dass die Welt als existierend verstanden werden kann aufgrund des schpferischen Schaffens Gottes und dass sie von Gott erhalten wird. Vom Standpunkt der Naturwissenschaften aus betrachtet, kann die Welt allerdings erkannt werden aufgrund ihrer immanenten Rationalitt und ihrer bestndigen Beschaffenheit. Die Natur kann nur dann mehrdeutig von Gott sprechen, wenn sie fr sich betrachtet bleibt. Obwohl sie verstanden werden kann als etwas, das einsichtig ber sich selbst hinaus auf Gott hinweist, lsst sie keinen notwendigen Rckschluss von ihrer Kontingenz auf Gott zu.9 Ein Rckschluss von der Schpfung auf den Schpfer ist nicht mglich. Man kann nicht vernunftmig beweisen, dass Gott existiert und dass er die Welt geschaffen hat, da die vernunftgeme Verbindung zwischen der Schpfung und Gott in Gott allein begrndet ist. Eine natrliche Theologie oder eine Schpfungstheologie, die ihren Ausgangspunkt nicht bei Gott und seiner Selbstoffenbarung nimmt, ist zum Scheitern verurteilt. Die christliche Gotteslehre, in der Gott der Schpfer eines geordneten Universums ist, der es aus dem Nichts zur Existenz brachte und der es kontinuierlich davor bewahrt ins Chaos und ins Nichts zurckzufallen, hat weit ber die Grenzen der Theologie hinaus Bedeutung. Jegliche empirisch-theoretische Forschung ist von dieser kontingenten Beschaffenheit der Welt abhngig. Die Naturwissenschaft setzt sowohl die Zuflligkeit als auch die Ordnung des Universums voraus. Whrend die Idee des Zuflligen schon im griechischen Denken prsent war, wurde es dort begrenzt durch die Idee der Schpfung als Verkrperung gttlicher Vernunft und auch durch den Dualismus zwischen der ewigen Form und der zuflligen Materie. Dies bedeutete fr die Naturwissenschaft im Altertum, dass das Empirische als zweitrangig betrachtet wurde. Deshalb dauerte es so lange bis die zufllige und empirische Beschaffenheit die Oberhand in der Entwicklung der Wissenschaften gewann. Dies bedeutet,
Thomas F. Torrance, Space, Time and Incarnation (London: Oxford University, 1969), 59f.
9

43

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

dass die Naturwissenschaften ihre moderne Betonung des Faktischen und Empirischen grtenteils dem jdisch-christlichen Schpfungsverstndnis zu verdanken haben. Da die modernen Naturwissenschaften und die jdisch-christliche Tradition historisch zusammenhngen, kann Torrance behaupten: Da aber die Zuflligkeit der Wirklichkeit unseres empirischen Universums von Gott abhngt, der der Wirklichkeit ihre Einsichtbarkeit gibt und uns ermglicht, ihre natrlichen und ihnen innewohnenden Strukturen zu begreifen, kann das stndige Zusammenwirken von theologischer Wissenschaft und Naturwissenschaft nur fr beide hilfreich sein.10 Gott ist der Schpfer aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge und die Quelle aller vernnftigen Ordnung im Universum. Deshalb operieren sowohl die theologische Wissenschaft als auch die Naturwissenschaft innerhalb desselben RaumZeit-Kontinuums und theologische Interpretation und Erklrung kann nicht richtig stattfinden ohne stndigen Dialog mit den Naturwissenschaften. Es gibt vor allem zwei Punkte, an denen der Dialog fr die Theologie notwendig wird, nmlich in ihrer Betonung von Inkarnation und Auferstehung als ihrer Grundlage und der alles umfassenden Wunder, auf denen das christliche Evangelium beruht, denn an diesen Punkten hat Gott entschieden innerhalb der natrlichen Ordnung der Dinge gehandelt. Es ist klar, dass Torrance Theologie und Naturwissenschaft nicht in zwei vllig getrennte Bereiche verweisen will. Naturwissenschaft handelt vom Universum in seinem natrlichen, zuflligen Prozess und theologische Wissenschaft konzentriert sich auf das Handeln Gottes, das in der Schpfung diese Prozesse aus dem Nichts hervorbrachte und sie in ihrer totalen Zuflligkeit entstehen lie. Beide haben es mit der geschaffenen Ordnung zu tun, wobei die Theologie ihre transzendente Quelle und ihren Grund erforscht, whrend die Wissenschaft die zufllige Natur und den Verlauf dieser Ordnung untersucht. Es gibt vor allem drei Punkte, die die Theologie in ihrem Austausch mit der Wissenschaft beachten sollte. (1) Es hat sich eine grundlegende nderung im Verstndnis der Wirklichkeit ereignet. An dieser Stelle verweist Torrance hufig auf die Kopenhagener
10

Ebd., 346.

44

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Interpretation der Quantentheorie, indem er sagt: Das Auftauchen der Relativittstheorie hat zu einer tiefgreifenderen und differenzierteren Sichtweise der Wirklichkeit gefhrt, in der Energie und Materie, einsichtige Struktur und materieller Inhalt in gegenseitiger Wechselwirkung und Unbestimmtheit existieren.11 Wir mssen (2) das relationale Verstndnis von Raum und Zeit beachten und (3) die vielschichtige Struktur menschlichen Wissens. Die verschiedenen Wissenschaften knnen als eine hierarchische Struktur von verschiedenen Untersuchungsebenen verstanden werden, die fr grere und umfassendere Erkenntnissysteme offen sind. Fr Torrance erffnet sich hier die Mglichkeit eines fruchtbaren Dialoges ohne in eine entweder-oder-Haltung zu verfallen, die entweder die berlegungen der Theologie oder die der Naturwissenschaften ausschliet. Torrance ist offen fr die neuesten Erkenntnisse der Naturwissenschaften und kann sich auch auf einen fruchtbaren Dialog mit Wissenschaftsphilosophen einlassen, wie zum Beispiel mit Michael Polanyi (1891-1976) und Alfred North Whitehead (1861-1947). In einem seiner ersten Buchverffentlichungen, Was ist der Mensch?, befasste sich Wolfhart Pannenberg bereits mit naturwissenschaftlichen Themen, um sein theologisches Verstndnis der Menschheit zu verdeutlichen. Das zeigt, dass er schon immer ein deutliches Interesse an Naturwissenschaften hatte, ohne dies zu seinem Spezialinteresse zu machen. In seinen Dogmatischen Thesen zur Lehre von der Offenbarung (1961) lehnte er eine spezielle Heilsgeschichte ab und wies der Theologie dadurch den gleichen Bereich zu, wie jeder anderen Wissenschaft. Er behauptete: Im Unterschied zu den besonderen Erscheinungen der Gottheit ist die Geschichtsoffenbarung jedem, der Augen hat zu sehen, offen.12 Pannenberg macht seine theologische Verfahrensweise jedermann zugnglich und ist bereit, seine Ergebnisse von der Naturwissenschaft falsifizieren zu lassen. Pannenberg mchte mit seiner Theologie als gleichberechtigter Partner in die Gemeinschaft
Ebd., 185. Wolfhart Pannenberg, Dogmatische Thesen zur Lehre von der Offenbarung, in Wolfhart Pannenberg, Hg., Offenbarung als Geschichte (Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1961), 98 in These 3.
12 11

45

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

rationaler wissenschaftlicher Welterforschung eintreten. In der Anthropologie zum Beispiel, ist es sein Ziel die von den anthropologischen Disziplinen beschriebenen Phnomene des Menschseins theologisch in Anspruch zu nehmen. Dies geschieht, indem ihre skulare Beschreibung als eine nur vorlufige Auffassung der Sachverhalte angenommen wird, die dadurch zu vertiefen ist, dass an den anthropologischen Befunden selbst eine weitere, theologisch relevante Dimension aufgewiesen wird.13 Es werden nicht bestimmte Fakten isoliert und als Begrndung fr die Offenbarung herangezogen. Pannenberg geht weiter und ist berzeugt, dass wenn Ereignisse in Natur und Geschichte sachgem verstanden werden, man damit aufzeigen kann, dass sie in Gott und seinem Willen begrndet sind.14 Diese Erkenntnis ist allerdings erst dann vollstndig vorhanden, wenn die Geschichte zu ihrem Ende gekommen ist. In seinem groen Werk zur Wissenschaftstheorie versucht Pannenberg, den Wissenschaftscharakter der Theologie aufzuzeigen. Er behauptet dabei, dass die Theologie eine Wissenschaft von Gott ist, die sich ihrem Objekt allerdings nur indirekt durch das Studium der Religionen nhern kann. Um den wissenschaftlichen Charakter zu erfllen, mssen theologische Aussagen drei Kriterien erfllen. Sie mssen erstens kognitiven Charakter haben, d.h. sie mssen etwas ber einen Sachverhalt aussagen, und dafr Wahrheit in Anspruch nehmen.15 Zweitens mssen die Aussagen kohrent sein, d.h. sie mssen sich auf einen Gegenstand beziehen. Dieser Gegenstand ist durch die indirekte Selbstkommunikation der gttlichen Wirklichkeit in den vorauslaufenden Erfahrungen der Totalitt der Bedeutungswirklichkeit gegeben, wie sie in der religisen Glaubenstradition vorliegt. Schlielich mssen die Aussagen nachprfbar sein. Dabei betont Pannenberg eine vorlufige Verifikation in Bezug auf die Wahrheitsbehauptung. Eine endgltige Verifikation kann
13 Wolfhart Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive (Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983), 19. 14 So Philip Hefner, The Role of Science in Pannenbergs Theological Thinking, in Carl E. Braaten und Philip Clayton, Hg., The Theology of Wolfhart Pannenberg (Minneapolis: Augsburg, 1988), 269. 15 Wolfhart Pannenberg, Wissenschaftstheorie und Theologie (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1983), 330.

46

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

aber weder positiv noch negativ innerhalb des Geschichtsprozesses herbeigebracht werden, solange dieser noch nicht abgeschlossen ist. Somit sind auch die Wahrheitsbehauptungen der Naturwissenschaft vorlufig und von theologischen Wahrheitsbehauptungen nicht wesensverschieden. In seinen Erwgungen zu einer Theologie der Natur (1970) betont Pannenberg, dass die gemeinsame Ebene, auf der die Naturwissenschaften und die Theologie miteinander in Bezug kommen knnen, ohne dass sie ihre spezifischen Unterschiede verneinen mssen, die der Kontingenz und Gesetzlichkeit ist. Das jdisch-christliche Gottesverstndnis wurde immer wieder durch kontingente historische Ereignisse entscheidend beeinflusst. Immer wieder geschieht Neues und Unvorhergesehenes, das als ein Wirken des allmchtigen Gottes erfahren wird.16 Ebenso erkannte man eine Gesetzmigkeit, die aber von der kontingenten Ttigkeit Gottes abhing. Ein weiteres Gebiet, auf dem Pannenberg mit der Naturwissenschaft in Berhrung kommt, ist das des Feldes. Besonders bei der Entfaltung der Lehre von Gott als Geist bertrgt er den Feldbegriff aus der Physik auf die Theologie. Pannenberg bedauert, dass traditionell der Geist mit dem Intellekt assoziiert wurde. Im Alten Testament hingegen wird das Wort Geist mehr im Sinne von Hauch oder Wind gebraucht. Durch die Gleichsetzung vom Geist Gottes mit dem menschlichen Geist kam es beim Erfassen der gttlichen Wirklichkeit aber zu einem exzessiven Anthropomorphismus. Um dem entgegenzusteuern, nimmt Pannenberg den Feldbegriff auf. Nach Pannenberg ist nmlich der Geist eher eine Art von Kraft, vergleichbar mit dem Wind, aber den krperlichen Phnomenen vorzuordnen. Wenn die Theologie dem biblischen Zeugnis gerecht werden will, dann muss die Vorstellung von Gott als Geist von der blichen Identifizierung mit dem menschlichen Geist befreit werden, eine Identifizierung, die das allzu einfache Bild Gottes als personal beinhaltet.17
16 Wolfhart Pannenberg, Kontingenz und Naturgesetz, in A.M. Klaus Mller und Wolfhart Pannenberg, Erwgungen zu einer Theologie der Natur (Gtersloh: Gerd Mohn, 1970), 37. 17 Wolfhart Pannenberg, Theological Appropriation of Scientific Understandings: Response to Hefner, Wicken, Eaves, and Tipler, Zygon (1989), 24:258.

47

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Wenn Pannenberg speziell auf die Schpfung zu sprechen kommt, greift er wieder die Begriffe von Kontingenz und Feld auf. Die theologische Aussage, dass die Welt kontingent aus einem Akt der gttlichen Schpfung hervorgeht, impliziert nach Pannenberg die Behauptung, dass die Existenz der Welt als Ganze und in ihren Teilen kontingent ist. 18 Die Welt als Ganze msste berhaupt nicht existieren, sondern sie verdankt ihr Dasein der freien schpferischen Ttigkeit Gottes. Ebenso trifft dies fr jeden Teil der Welt zu. Die Kontingenz der Welt weist auf eine enge Beziehung zwischen der Schpfung und ihrer Bewahrung hin. Die Welt wurde nicht nur einmal in ihre Existenz gerufen, sondern jede geschaffene Kreatur muss in jedem Moment in ihrer Existenz bewahrt werden, soll sie nicht zerfallen. Nach der christlichen Tradition ist solche Bewahrung nichts anderes als eine stndige Schpfung. Die Schpfung hat also nicht nur am Anfang stattgefunden, sondern wird in jedem Moment neu besttigt. Die Feldtheorie zieht Pannenberg u.a. heran, um Aussagen ber Engel in die heutige Vorstellungswelt zu bersetzen. Traditionell werden Engel als immaterielle, geistige Wirklichkeiten und Mchte angesehen, die im Unterschied zum gttlichen Geist begrenzte Wirklichkeiten sind. Sie knnen sich entweder als Boten Gottes bettigen oder sie stellen sich in dmonischer Emanzipation gegen Gott. In einer Feldstruktur knnte man Engel als das Auftauchen von relativ unabhngigen Teilen eines kosmischen Feldes ansehen. Wenn man den Hintergrund der biblischen Sprache betrachtet, die von Engeln als personhaften Wirklichkeiten redet, dann knnten sie sehr wohl als Krftefelder oder dynamische Sphren angesehen werden, deren Ttigkeit entweder als gut oder als bse erfahren wird. Natrlich ist sich Pannenberg bewusst, dass er damit von der traditionellen Lehre ber Engel abweicht, aber er versucht mit dieser Metaphorik, das ihnen theologisch Wesentliche zu erfassen.
Wolfhart Pannenberg, The Doctrine of Creation and Modern Science, in Zygon (1988), 23:8.
18

48

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Pannenberg ist berzeugt, dass die theologische Lehre von der Schpfung die biblische Erzhlung als ein Modell nehmen sollte, um in unserer eigenen Zeit unter Benutzung der bestverfgbaren Kenntnis der Natur die schpferische Ttigkeit Gottes auszudrcken. Diesem Modell wrde man nicht folgen, wenn die Theologie bei einem Informationsstand ber die Welt verbleiben wrde, der durch den weiteren Fortschritt der Erfahrung und methodischer Erkenntnis schon lange veraltet ist. 19 Pannenberg will mit Hilfe moderner naturwissenschaftlicher Erkenntnisse den Schpfungsglauben so ausdrcken, dass die biblische Erzhlung nur ein Modell fr das abgibt, was ausgedrckt werden soll, wobei aber der Inhalt weitgehend von unserer modernen Erkenntnis her gefllt wird. Somit kann er etwa bei dem priesterlichen Schpfungsbericht die relativ spte Schaffung der Sterne beanstanden, whrend er insgesamt jedoch beim ersten Kapitel der Bibel erstaunliche Analogien zwischen unseren gegenwrtigen Ideen vom Ursprung und der Entwicklung der Welt mit denen der Menschen in der Antike feststellt. Wichtig scheint ihm also nicht das Wie der Schpfung zu sein, etwas, das unter Vorbehalt ihrer Relativitt die moderne Naturwissenschaft am besten aussagen kann, sondern das Dass. Deswegen gibt er sich auch nicht mit den Behauptungen einer alternativen kreationistischen Wissenschaft ab, sondern er betont: Die Theologie hat sich auf die Naturwissenschaft zu beziehen, die es gibt, statt eine andere Form der Naturwissenschaft fr ihren eigenen Gebrauch zu erfinden.20 Pannenberg lsst sich also vllig auf die Ergebnisse der modernen Naturwissenschaft ein. Er ist zuversichtlich, dass die Wahrheit unteilbar ist und es zwischen Theologie und Naturwissenschaft keinen Gegensatz gibt. 2. Gewinne aus dem Dialog zwischen Theologie und den Naturwissenschaften Wir haben festgestellt, dass Torrance mehr um Theologie besorgt ist als wissenschaftliches Unterfangen, whrend Pannenberg, der ebenfalls
19 20

Ebd., 19. Ebd., 7.

49

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

den wissenschaftlichen Aspekt des theologischen Unternehmens verteidigt, vllig frei Konzepte der Wissenschaften bernimmt, um theologische Lehren zu verdeutlichen. Die Kontingenztheorie beispielsweise verschafft Pannenberg die Mglichkeit, ber die Schpfung und den Schpfer zu sprechen, whrend die Feldtheorie es ihm erlaubt, ber den Heiligen Geist und Engel zu reden. In hnlicher Weise kann er die Begriffe von messbarem Raum und messbarer Zeit benutzen, um endlich geschaffene Wesen zu verdeutlichen, die in Raum und Zeit existieren, whrend der ungeteilte unendliche Raum und die Zeit, die vor ihnen liegt, dem Begriff der Ewigkeit nher zu liegen scheinen, die auch Gleichzeitigkeit mit einschliet und folglich die Allgegenwrtigkeit, sobald Geschpfe ins Leben gerufen werden.21 Wissenschaftliche Theorien werden von Pannenberg als Metaphern benutzt, um theologische Aussagen zu erlutern, wie zum Beispiel Gottes Verhltnis zu seiner geschaffenen Ordnung. Indem die Theologie wissenschaftliche Theorien verwendet und mit ihnen theologische Aussagen ausdrckt, zeigt sie, dass sie sich mit derselben Welt beschftigt wie die, die von den Naturwissenschaften erforscht wird. Indem die Theologie die Welt theologisch interpretiert, fgt sie eine Dimension hinzu, die die Naturwissenschaften nicht bieten knnen, da naturwissenschaftliche Bemhungen auf die endliche Welt beschrnkt sind. Wie Michael Welker gezeigt hat, betonten die Naturwissenschaften in erster Linie Endlichkeit und Grenzen. Sie beziehen Gott nicht in ihre berlegungen mit ein, der jenseits des Begrenzten und Endlichen, aber dennoch darin prsent ist. Theologie fgt angesichts der Endlichkeit eine Perspektive der Hoffnung hinzu. Da das Endliche kein selbstumfassendes Absolutes hat, gegen das es gemessen werden kann, fgt die Theologie auch eine Richtungsdimension hinzu. Darber hinaus verweist Theologie auf einen ethischen Rahmen.
21

Wolfhart Pannenberg, Eternity, Time, and Space, Zygon (March 2005), 40:105-6.

50

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Fr die Naturwissenschaften zhlt nur das Faktische. Aber das Faktische hat keinen ethischen Wert. Richtig und falsch haben in den Naturwissenschaften keine ethischen Konsequenzen. Wenn etwas falsch ist als Ergebnis eines Fehlers beim Addieren einer Menge oder beim Beobachten einer Reihe von Erscheinungen, kann es immer in einem weiteren Versuch korrigiert werden. Fehler haben, naturwissenschaftlich gesehen, keine existentielle Auswirkung. Ethische Abwgungen aber ziehen richtig und falsch, gut und schlecht in existentieller Weise in ihre berlegungen mit ein. Um zu solchen ethischen Wertungen zu gelangen, mssen naturwissenschaftliche Verfahren durch einen zustzlichen Faktor ergnzt werden, nmlich durch eine existentielle Komponente. Auswirkungen mssen abgewogen werden, Langzeitfolgen mssen bedacht und die bereinstimmung mit der geschaffenen Ordnung muss bestimmt werden. Indem man solche Fakten mit der Schpfung und der Menschheit in Beziehung bringt, setzt man eine Vorstellung davon voraus, was Schpfung und Menschheit wirklich sind. Theologisch gesprochen werden ethische berlegungen von einem metaphysischen Rahmen hergeleitet, der den Begriff eines Schpfers mit einschliet. Das erinnert uns daran, dass beide Naturwissenschaft und Theologie menschliche Unternehmen sind. Indem sie uns etwas ber die Welt und ihre Endlichkeit sagen, mssen sie immer auf die Menschheit bezogen werden, von der aus sie entwickelt werden. Sie haben keinen selbstexistierenden Status. Sie geben uns nur Einblick in den Aspekt der Wirklichkeit, mit dem wir beschftigt sind. So zeigt sich uns bei der Theologie die Tiefe unserer Existenz, whrend die Naturwissenschaften diese Tiefe mit Struktur und wahrscheinlichen Metaphern versehen. Eine Trennung von den Naturwissenschaften wrde zu einer farblosen Theologie fhren, und eine Trennung von der Theologie wrde zu einer Naturwissenschaft fhren, die den menschlichen Faktor nicht bercksichtigt.

51

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Melnic Boris , academician, profesor universitar

UMANISMUL TIINIFIC
Rezumat. Umanismul tiinific Autorul stabilete bazele tiinifice ale umanismului. Deasemeni a fost prezentat concepia integr de educare a omului nou i a tiinei Homologie. . a Homologia. Summary. Scientifical humanism The author establishes the humanity scientific bases. Also , it was presented the integral conception of education of the new human being and of the homology science. Printre multiplele probleme nclcite, ce stau astzi n faa noastr, cea mai important i mai grea, este problema formrii omului i calitilor lui. n prezent omul a devenit problem principal de cercetare a tiinelor socioumane, naturale i tehnice. tiina acioneaz ca o important prghie n soluionarea problemelor omului, locului lui n lumea contemporan, viitorului lui. tiina devine umanizat, avnd ca obiect de cercetare omul, iar umanismul devine tiinific, deoarece studierea omului se face n strns legtur cu practica social. Cercetrile desfurate se concentreaz ca fore puse n slujba binelui omului i al omenirii. tiina despre om i pentru om constituie o adevrat perspectiv umanist, iar idealul pe care l deschide progresul tehnico-tiinific este corelarea armonioas a factorilor sociali cu cei biologici ai dezvoltrii omului.
52

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Viaa pe zi ce trece se complic i pentru fiecare perioad ngrijorrile i alarma, diversele probleme devin din ce n ce mai dificile. Noi nine suntem martori c dezvoltarea omului decurge, de la o vreme ncoace anapoda se dezvolt doar mintea noastr dar nu i sentimentele. Aceast disonan este o consecin a tehnicizrii exagerate i prezint un pericol real, genernd o atitudine de consumator pragmatic al vieii. E un lucru tiut: cu mult mai greu e s altoieti omului sentimente de buntate, de dragoste fa de om, fa de natur, nalte caliti morale i etice, dect s-l convingi s nsueasc o anumit sum de cunotine sau o profesie. Instituiile de nvmnt au o misiune foarte important n procesul formrii calitilor supreme omeneti. E absolut necesar ca n fiecare om s trezim necesitatea de autoperfecionare, autoeducaie permanent n tiin i moral pentru a exclude n felul acesta tendina de a ctiga cu oriice pre bani n scopul unei viei desfrnate, subminnd n aa fel propriile fore sufleteti, morale i fizice. Un sens social deosebit n condiiile actuale capt problema intensificrii autocontrolului, mai ales aspectul moral al autoeduciei. Formarea necesitilor de autoperfecionare permanent a calitilor supreme omeneti, a sentimentelor i convingerilor, autoaprecierii critice a personalitii omului sunt cele mai arztoare sarcini care stau n faa noastr. Omul poate deveni personalitate doar atunci, cnd forele lui creatoare sunt ndreptate spre slujirea onest a adevrului, a buntii, a speranei ntrun viitor mai bun i mai frumos, cnd e cuprins de dragoste nemrginit pentru oameni, popor, societate. i toate acestea trebuie s se bazeze pe nelepciune. n prezent, la nceputul secolului XXI o importan deosebit pentru civilizaie care tinde s dirijeze forele stranice distrugtoare cu ajutorul raiunii neproporional slab dezvoltat, cu toate c capacitile noastre intelectuale sunt relativ dezvoltate, nu putem dirija cu procesele care se petrec n natur i societate, deoarece nu ne cunoatem suficient pe noi nine, i nu ne putem controla aciunile. Este necesar de a gsi de urgen metode noi de instruire uman, modaliti echitabile de a rezolva contradiciile sociale, de a ne nva s nfrnm emoiile negative ale omului. ns nvtura uman nu trebuie asemuit cu nvtura colar. Omul n permanen trebuie s nvee s triasc n societate, s lupte, s piard sau s ctige, s iubeasc, s creeze, s conduc, s se dezvolte pe sine.
53

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Deci nvtura trebuie conceput ca activitate fundamental de cretere i dezvoltare a personalitii la orice vrst i n orice domeniu. Instruirea uman ca activitate fundamental n epoca noastr are ca scop organizarea dinamic a persoanlitii prin adaptare, creativitate i autodepire. Instruirea adevrat trebuie s-i asigure omului nu numai existena, supravieuire prin adaptare, dar i dezvoltarea. E necesar de a orienta instituiile de nvmnt nu numai la asigurarea procesului de acumulare de ctre elevi i studeni a cunotinelor, deprinderilor dar mai mult la dezvoltarea personal, dezvoltarea potenialului creativ a lor. n prezent la asigurarea condiiilor materiale ale vieii sunt orientate cu mult mai multe eforturi dect la instruirea uman i studierea activitii psihice a omului. E paradoxal, ns faptul rmne fapt, c civilizaia se ocup mai mult de construcia mainilor, diferitor utilaje, de diverse tehnologii dect de instruirea i perfecionarea omului ca personalitate. O atare atitudine unilateral fa de instruire ar fi putut fi neleas n trecut, cnd fiziologia creierului era nc slab cunoscut i studiat. Astzi datorit rezultatelor obinute n studierea activitii creierului e cunoscut cu mult mai bine natura omului i noi putem folosi mai raional i mai amplu capacitile lui mintale i s formm n mod activ echilibru att de necesar dintre material i spiritual. Cunoaterea profund a activitii creierului va asigura omului nu numai supravieuirea prin adaptare, ci i dezvoltarea lui adecvat. Acumularea cunotinelor este baza progresului tiinific i noi putem i trebuie s intensificm cercetrile n domeniul activitii psihice a omului, cu att mai mult c dispunem n prezent i de metodele necesare adecvate i de specialiti. E necesar s fie elaborat i adoptat un program special, interdisciplinar nsuirea mecanismelor contiinei umane efectuat de specialiti n domeniul fiziologiei, geneticii, biochimiei, psihofarmacologiei, psihologiei, specialiti ce ar pune temelia tiinific pentru formarea omului civilizat, restabilirea armoniei dintre dezvoltarea lui fizic i spiritual, un astfel de om, care folosind pe larg progresul tiinifico-tehnic n dezvoltare va asigura reglarea dirijat de fora raiunii. Cunoaterea mecanismelor creierului care determin comportarea omului i de care depind astfel de sentimente ca satisfacia i suferina, dragostea i ura.
54

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Este de mirare faptul c att n tiin ct i n literatura artistic suferinei i se acord de obicei o atenie mai mare dect fericirii. Foarte caracteristic este i faptul c n toate manualele de fiziologie exist capitole ntregi consacrate durerii pe cnd despre plcere i aspectul ei fiziologic aproape c nu se pomenete. Dirijarea forelor gigantice generate de om, implic dezvoltarea anumitor proprieti psihice n stare s dirijeze raiunea nu numai n cucerirea naturii, dar i n formarea psihicului civilizat la om, cu toate c e problem dificil. ns cercetrile complexe care se efectueaz astzi ne insufl ncredere c este posibil, c noi vom fi n stare a influena asupra dezvoltrii psihofizice a omului n direcia dorit. Cunoaterea, evaluarea i gestionarea factorilor neuropsihici se impun astzi drept imperative majore ale raionalizrii i optimizrii proiectelor i programelor de dezvoltare social i economic, ntruct realizarea acestora depinde ntr-o mare msur de calitatea intelectual, aptitudional a subiecilor umani. Caracteristic pentru dinamica dezvoltrii tiinei contemporane este promovarea ct mai ampl a problemei oumului, a cunoaterii lui, a umanismului, mbinarea organic a investigaiilor tiinifice cu realizarea idealurilor umanistice promovate de cultur i religie. Anume n aceasta i const sarcina cunoaterii tiinifice a principiilor i normelor comportrii sociale i profesionale a oamenilor n acest ritm al vieii att de accelerat i impetuos. Sarcina principal a umanismului tiinific const n promovarea ideilor rezolvrii multiplelor probleme sociale, culturale, educaionale care se refer la om ca obiect al cunoaterii tiinifice, la aspectul lui fizic, psihic i spiritual. Deci cea mai complicat problem n prezent const nu n cunoaterea i folosirea naturii ce ne nconjoar, dar n nelegerea mecanismelor comportrii noastre proprii, n a ne nva a le dirija, pentru a deveni mai buni n raporturile interpersonale, mai capabili i mai eficieni n sfera activitii sociale i economice. tiinele biomedicale, psihopedagogice i umanistice formeaz n prezent cele mai importante verigi ale culturii general-umane, care nu trebuie s-i piard n aceste timpuri grele particularitile cele mai bune n formarea calitilor omeneti: umanismul, dezinteresarea, generozitatea i responsabilitatea moral nalt pentru viitorul neamului omenesc.
55

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Teodor N. rdea, dr. hab. n tiine filosofice, profesor universitar, ef catedr Filosofie i Bioetic a USMF Nicolae Testemianu

UMANISMUL DIN PERSPECTIVA BIOETICII GLOBALE


Rezumat. Umanismul din perspectiva bioeticii globale Situaia ce s-a creat pe Terra n ultimele decenii ca rezultat al crizei antropoecologice globale ne oblig a revedea unele momente metodologico-conceptuale ce in de esena i coninutul fenomenului umanism. Cel din urm este influenat deasemenea de aa factori cum ar fi globalizarea, informatizarea, bioetizarea i noosferizarea sociumului. n articol umanismul se examineaz profund i mai extins n raport i n strns legtur cu strategia de supravieuire a omenirii, cu procesul de asigurare a securitii sferei viului din perspectiva bioeticii planetare. . , , - . , , . . Summary. Humanism from bioetical global perspective In article of humanism is explain more security asiguration of from planetar bioetic.
56

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Noiunea umanism n literatura filosofico-tiinific este interpretat n dou sensuri ngust i larg. n primul caz acest fenomen se tlmcete ca o micare cultural a epocii Renaterii, ca un produs al acesteia, n al doilea context - ca un sistem de opinii, de concepii ce istoric se modific i care recunoate valoarea omului drept personalitate, retribuia acestuia la libertate, fericire i perfecionare, la manifestarea facultilor sale, considernd asigurarea demnitii (personale i planetare) i binelui HomoSapiensului drept criteriu de evaluare a instituiilor sociale, iar respectarea imperativelor bioeticii cum ar fi dreptatea, egalitatea, omenia, buntatea, onestitatea, cumsecdenia, responsabilitatea etc. drept norm a relaiilor dintre indivizi. Situaia ce s-a creat pe Terra n ultimele decenii ca rezultat al crizei antropoecologice globale ne sugereaz noi idei, noi afirmaii i anume a revedea unele momente metodologico-conceptuale ce in de esena i coninutul noiunii de umanism. Ele (momentele) sunt provocate de mai muli factori, dar nainte de toate de aa fenomene neordinare precum globalizarea [1] i informatizarea [2], ecologizarea [3], noosferizarea [4] i bioetizarea sociumului [5], care la rndul su devin nu doar condiii necesare de supravieuire a omenirii, dar i mecanisme de realizare a securitii umane n proporii globale, a civilizaiei contemporane n genere. n articol se ntreprind ncercri de analiz a fenomenului umanism la etapa actual de dezvoltare a lumii, cnd cea din urm se mondializeaz, cnd se acutizeaz la maxim problemele globale existente, ameninnd omenirea cu un omnicid planetar, cnd populaia Terrei tot mai frecvent i axeaz atenia spre implementarea n practic a bioeticii i noosferologiei ca organoane cheie n evitarea pericolului antropoecologic global ce pndete omenirea la fiecare col al Universului. Actualmente bioetica drept paradigm etic fundamentat pe o abordare multidisciplinar ce mbin (reunete) politica, filosofia i performanele tiinei contemporane, tradiiile morale general-umane i experiena spiritual a Orientului i Occidentului i propune o funcie deosebit, chiar excepional de modernizare i transformare a societii tehnicizate i tehnologizate a sec. al XXI-lea, de implementare a umanismului n diverse genuri de activitate a omului, mai ales n lumea
57

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

biomedical. n calitate de norme etice iniiale ale activitii sociale de azi se prezint tolerana i nelegerea, interpretarea i dialogul, armonia datoriei i responsabilitii individuale i colective etc. Importana lor primordial n funcionarea sociumului se manifest prin faptul c aceti factori nu pot fi substituii cu alii, care n aceeai msur ar contribui la nfptuirea procesului de umanizare a vieii cotidiene. n aceast ordine de idei apare o problem axiologic extrem de important: care intervenii asupra naturii omului se arat necesare i deci juste, ntemeiate i care nu, adic sunt lipsite de temei, devin suspecte? E vorba de faptul c actualmente ea natere o nou etap n reevaluarea i stabilirea esenei individului, a coninutului lui valoric n condiiile globalizrii etapa influenei multelaterale asupra omului a utilizrii n proporii mari a cunotinelor vechi i nu a aprofundrii celor din urm n studiul HomoSapiensului [6]. Altfel spus epoca clasic a cunoaterii detaliat a omului finiseaz, aici ncepe o etap netradiional, care esenial difer de cea anterioar. n literatura tiinifico-filosofic se evideniaz dou genuri de tehnologii care provoac riscuri i pericole cauzate de globalizare: tehnologii terapeutice i tehnologii ameliorante (amelioratoare) [7]. Dac cele dinti drept rezultat presupun tratament, vindecare, nsntoire, apoi cele din urm doar ameliorarea calitii, s-au apariia noului. Primele tehnologii fac pe oameni ntregi, complei, al doilea tip schimb acest ntreg. Putem concluziona c aciunile terapeutice axate doar spre restabilirea esenialului n individ nu provoac obiecii serioase din partea umanitii, atunci cnd cele ameliorante centrate spre transformarea naturii omului cauzeaz o sumedenie de nenelegeri, chiar neacceptri, respingeri. n cazul examinat bioetica, inclusiv i cea global, se poate manifesta att n procesele de modificare, ct i n cele de transformare a evoluiei sociale, a vieii cotidiene. E de considerat c diferena fundamental dintre aceste dou fenomene se plaseaz n sfera umanismului, n spaiul eticomoral i anume: 1) sunt oare actualmente adevrate i utile valorile etice tradiionale i idealurile aprute n epocile Renaterii i Iluminismului ?; 2) corespunde cumva credina i intenia omului spre progres cu normele politice, tiinifice i etice contemporane? Rspunsurile la aceste ntrebri
58

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

sunt destul de dificile, dar e necesar a le cuta, plasndu-ne pe poziii bine determinate i nainte de toate favorabile procesului de realizare a asigurrii securitii umane. Bioetica apare ca etica transformrii stilului de gndire, modului de via fa de vietate, care corespunde cerinelor utilizrii modelelor i tehnologiilor noi i limiteaz nzuina (tendina) omenirii de a sintetiza vechiul i a interveni cu schimbri radicale n esena biologic a biosferii i a individului. Concomitent, dup cum deja s-a menionat, bioetica constituie, ntr-un sens bine determinat rezultatul interinfluenei i interaciunii diverselor culturi i sisteme etice. Putem deci concluziona c apariia i rspndirea ideilor bioetice, aprute la hotarele filosofiei, biologiei, eticii i medicinei, constituind un nou stil de gndire (mod de via), un nou institut sociocultural, devine germenul unei noi autocontiine europene, pentru acre sunt caracteristice democratizarea opiniilor, libertatea aciunilor, deideologizarea, tolerana, pluralismul gusturilor, idealurilor, multitudinea paradigmelor etice etc. [8]. Altfel spus bioetica include prin coninutul i manifestrile sale noiunea de umanism n sens larg al acestui cuvnt, adic extins i asupra lumii vii, biosferii n genere prin unghiul de vedere al supravieuirii omenirii. Umanismul fiind determinat n mare msur de ideile bioeticii, trebuie s fie axat spre fenomenul de asigurare a securitii individului, naturii vii. Fr acest mecanism, criteriu actualmente nu putem vorbi despre un umanism global veridic, adecvat: bioetica global include n sine noiunea de umanism i viceversa umanismul nu se poate manifesta la justa valoare nafara eticii biologice, nafara protejrii morale a viului, nafara fenomenului de supravieuire a omenirii. Sistemele etice tradiionale nu-s capabile de a rezolva probleme ce in de criza antropoecologic global, de a contribui nemijlocit la evitarea omnicidului planetar, deoarece ele au o caren comun interpretarea unilateral i incomplet a omului, a atitudinii celui din urm fa de lumea biologic. Bioeticii globale ca o nou treapt n dezvoltarea teoriei morale trebuie s-i corespund i un umanism netradiional, ce ar include principiile (i imperativele) eticii biosferice i care poate fi botezat umanism planetar, alturi de aa noi noiuni ale noosferologiei cum ar fi societatea noosferic,
59

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

contiina noosferic, intelectul noosferic (planetar), democraia noosferic, stilul de gndire noosferic etc. [9] i care n cuplu cu bioetizarea devin mecanismele cheie n strategia de asigurare a securitii umane [10]. Bioetica ca o nou form moral de organizare social i de reglementare a activitii vitale a individului n raport cu biosfera examineaz omul n toat abundena relaiilor lui socioculturale i naturale, n unitatea diverselor trepte de realizare a acestora. Ea integreaz aceste stadii, crend o concepie unic sistemic i un model de umanism de o valoare real, adic cu toate aspectele lui i nainte de toate cu cel ce ine de asigurarea existenei umane. Care ar fi punctele de aplicaie, punctele de reper ale bioeticii n aceast ordine de idei? Un vector aparte de manifestare a bioeticii n promovarea umanismului i cel funcional. Acest organon (mecanism) al eticii biologice permite a satisface cerinele i nevoile omului n diverse genuri de activitate colectiv i individual. Societatea contemporan prezint un spaiu sociocultural i spiritual specific, unde Homo-Sapiens devine scop i nicidecum mijloc al progresului social. Umanizarea vieii de azi, a sociumului n genere este aprovizionat din contul utilizrii nainte de toate a principiilor i imperativelor fundamentale ale bioeticii [11]. Realizarea n practic a cerinelor i normelor eticii biologice globale permite comunitii umane de a socializa noile generaii ntr-un spirit moral, tolerant i responsabil, ntr-un spirit de stim fa de diverse popoare, naiuni i confesii, fa de diferite state i regiuni ale lumii. O alt aplicaie (manifestare) a bioeticii n procesul de umanizare a sociumului este cea omeneasc (comun ntregii omeniri). Ea permite de pe poziiile moralitii contemporane a efectua o analiz profund a problemei ce ine de faptul determinrii binelui de baz al omului. Bioetica global ne denot c aceasta este nainte de toate realizarea dreptului la via nu doar a Homo-Sapiensului, dar i a oricrei fiine vii. n Republica Moldova realizarea acestui act devine fundamentul n baza cruia se poate crea nu doar o societate democrat, dar i ecologic, ceea ce ne apropie considerabil de civilizaia noosferic. nc o manifestare aparte a bioeticii n umanizarea vieii pe Terra este cea aplicativ. E vorba de faptul c la nceputul mileniului al III-lea bioetica
60

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

n interpretarea ei potterian [12] reprezint o filosofie practic, chiar i politic, unde se elaboreaz i se realizeaz norme i reguli de comportare i de activitate vital n sfere concrete ale societii cum ar fi cea social, economic, politic, umanitar, medical, de instruire, protecie social etc. care au un el bine determinat de meninere a esutului fragil al fiinelor vii ce nu aparin neamului omenesc, dar susin ntru totul existena societii umane [13]. Supravieuirea devine momentul cheie n activitatea omenirii contemporane i deci concomitent nucleul coninutului noiunii de umanism. Umanismul i supravieuirea sunt nite categorii care completeaz una pe alta, explic reciproc esena lor, conduc activitile indivizilor spre noi prosperri n conformitate cu normele i imperativele bioeticii globale. Filosofia contemporan devine o filosofie a supravieuirii. Realizarea scopurilor i sarcinilor bioeticii globale din perspectiva elaborrii normelor i imperativelor umanizrii necesit o examinare (un studiu) minuioas a problemelor morale vis-a-vis de aa fenomene cum ar fi cele demografice, ecologice, economice, biomedicale, de protecie etc. Aici pot aprea momente de contradicie dintre procesele, de exemplu, de bioetizare i noosferizare a fenomenelor numai ce nominalizate care la urma urmei pot provoca obstacole serioase n asigurarea securitii omenirii, ceea ce nu corespunde cerinelor umanismului. n aceast ordine de idei este obligatorie o analiz adecvat a consecinelor proceselor ce se desfoar astzi n socium i o elaborare de orientri bioetice bazate pe valorile persoanei i drepturile omului, pe stima temeliilor lui spirituale, deasemenea pe utilizarea unei noi metodologii precum cea noosferic [14] n comun acord cu principiile biosferocentrismului, coevoluionismului etc., care nu doar minuios examineaz realitatea uman rennoit, dar n deosebi situaia critic ce sa creat pe Terra n rezultatul confruntrilor omului i biosferii, societii i naturii ce pot provoca un omnicid planetar, o catastrof antropoecologic global. n concluzie putem afirma c umanismul ca fenomen socionatural i cultural n contextul bioeticii globale are perspective favorabile. E
61

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

necesar doar de o activitate adecvat i civilizat a fiecrui din noi, a Homo-Sapiensului de a realiza n practic unitatea bioetizrii i umanizrii sociumului n aa mod cum ne-a ndemnat la timpul su fondatorul bioeticii globale marele umanist al lumii, biologul i oncologul american Van Renssellaer Potter (1911-2001) n opera sa clasic Bioetica: o punte spre viitor (1971). Conform celor menionate e logic a finisa acest articol cu un manifest bioetic specific, care-i aparine acestui mare gnditor al omenirii din sec. al XX-lea i tiprit la finele crii sale numai ce menionate de noi [15]. Autorul aici vorbete despre rolul convingerii i datoriei (obligaiunei) fiecrui pmntean n asigurarea securitii umane, n elaborarea i realizarea noilor paradigme de supravieuire a omenirii. Dm citrii textul acestui manifest moral al lui V. R. Potter care, credem, v-a contribui esenial la propagarea concepiilor acestui savant vis-a-vis de destinul civilizaiei contemporane, de cile i mecanismele ce pot s-o salveze n plan global de pericolele ce o amenin. CREZUL BIOETIC AL PERSONALITII* 1 Convingere: Recunosc necesitatea lurii unor decizii imediate n lumea ce se gsete n situaie de criz. Obligaie: Sunt gata s conlucrez mpreun cu ali oameni ntru dezvoltarea i aprofundarea convingerilor mele, s ader la forele progresului mondial, care vor tinde s fac tot posibilul pentru supravieuirea i perfecionarea genului uman reieind din necesitatea atingerii armoniei cu mediul nconjurtor. 2 Convingere: Accept faptul c supravieuirea i dezvoltarea (cultural i biologic) a omenirii n viitor depinde n mare msur de activitatea i de planurile actuale ale omului.
*

Van Renssellar Potter : . , 2002. . 209

62

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Obligaie: Voi ncerca s-mi triesc propria via i s influenez viaa altor oameni pentru a asigura evoluia n direcia unei lumi mai perfecte pentru generaiile viitoare ale omenirii. Voi evita aciunile care ar putea pune n pericol viitorul acestora. 3 Convingere: Recunosc unicitatea fiecrei personaliti i dorina ei fireasc de a contribui la dezvoltarea unei sfere sociale concrete prin mijloace care ar fi compatibile cu necesitile ei de durat. Obligaie: Voi fi receptiv la punctele de vedere fundamentate ale altor oameni (minoritii sau majoritii) i voi recunoate rolul convingerii emoionale n activitatea productiv i eficient. 4 Convingere: Accept inevitabilitatea unor suferine umane, care reprezint manifestarea haosului caracteristic att fiinelor biologice, ct i lumii fizice, dar eu nu pot s fiu indiferent fa de suferinele ce survin drept rezultat al relaiei inumane a unui om fa de altul. Obligaie: Voi nfrunta problemele mele cu demnitate i curaj, voi ajuta aproapele n caz de nefericire i voi lucra pentru nlturarea suferinelor umane inutile n general. 5 Convingere: Accept inevitabilitatea morii ca o latur necesar a vieii. Confirm evlavia mea pentru via, credina n fraternitatea tuturor pmntenilor, deasemenea responsabilitile mele n faa generaiilor viitoare. Obligaie: mi voi da silina s triesc n aa fel ca s fiu util aproapelui chiar din acest moment. Va trece timpul i cei care-mi vor urma i vor aminti de mine cu recunotin. Note: 1. A se vedea, de exemplu: . ? ., 2001; . ., ..
63

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

. ., 2003; . . . ., 2000; Teodor N. rdea, Vasile A. apoc. Dezvoltarea durabil Securitatea Globalizarea: probleme de interconexiune i interaciune // Analele Universitii Dunrea de jos din Galai. Fascicula XVIII (3). Filosofie. Galai, anul II 2004, p. 81-85. 2. A se vedea: Teodor N. rdea. Informatizarea, cunoaterea, dirijarea social. Eseuri filosofice. Chiinu, 1994; . . ( ). ., 1990; . ., . ., . . . ., 2000. 3. A se vedea: . . . ., 1996; . . , : // , / - . . 3-7 1994. . , . , 1994. . 12-14. 4. A se vedea: . . . ( ). ., 1993; Teodor N. rdea. Elemente de informatic social, sociocognitologie i noosferologie. Chiinu, 2001, p. 145-269. 5. A se vedea: Teodor N. rdea. Filosofie i Bioetic: istorie, personaliti, paradigme. Chiinu, 2000, p. 231-236; Teodor N. rdea. Bioetic: origini, dileme, tendine. Chiinu, 2005; . . / / IV i i i i i i. 11-12 2006 . , . . 140-142. 6. A se vedea: Teodor N. rdea. Natura uman i geneza problemelor globale: aspecte sociofilosofice i metodologice // Materialele conferinei internaionale Filosofia, sociologia, politica i tnra generaie. 8-9 octombrie 2003. Chiinu, 2003, p. 106-112
64

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

7. A se vedea: : . . . . . . . . . . . , 2004. . 51 8. A se vedea:. . . : ( ). , 2001. . 132-134 9. A se vedea: T.A. ( - ). ., 2005. . 122-144; . ., . . . ( , , ). ., 2006. . 483-495 10. A se vedea: Teodor N. rdea. Unitatea bioetizrii i noosferiz rii sociumului imperativul cheie n strategia de supravieuire a omenirii // Spiritualitate. tiin. Tehnic. Conferin tiinific interuniversitar. / Materialele comunicrilor tiinifice. 5 aprilie 2006. Chiinu, 2006, p. 8-13 11. A se vedea: Teodor. N. rdea. Principiile de baz ale bioeticii: tendine i probleme // Bioetica, Filosofia, Economia i Medicina practic n strategia de existen uman / Materialele Conferinei a IX-a tiinifice Internaionale. 10-11 martie 2004. Red. responsabil T. N. rdea. Chiinu 2004, p. 12-18 12. A se vedea: . : . . . , 2002 13. Ibidem, p. 206 14. A se vedea, de exemplu: . . . . . ., 1998. . 45-57. 15. . Oper. cit., p.209

65

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Vasile apoc, dr. hab. n tiine filosofice, profesor universitar, Catedr Filosofie a USM din Republica Moldova

UMANISMUL LA RSCRUCE
Cine vrea s fie ceva, nu poate tri pentru ceilali Eduard Spranger

Rezumat. Umanismul la rscruce n articol umanismul e analizat prin prisma legturii sale cu cultura, conceput ca totalitate organic a filosofiei, tiinei, religiei i artei. nflorirea culturii, dup cum a demonstrat-o Renaterea, a condiionat rspndirea umanismului. i invers criza culturii i a instituiilor de protejarea i promovarea a ei din contemporaneitate, n deosebi a nvmntului universitar, pune n mare pericol nu doar valorile umaniste ci i viitorul omenirii, de care e legat acesta. Rezolvarea problemei umanismului, aflat astzi n pericol, autorul o vede n pstrarea componentei umanitare din nvmntul universitar, a crei parte inalienabil trebuie s-o constituie i pe viitor filosofia. . , , , . , , . , , , , . , , , . Summary. Humanism at the crossroads
66

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

The author demonstrates in the article a complex analysis of the humanism trough his connection with culture, conceived as a totality of philosophy, science and art. Umanismul, n dezvoltarea sa, istoricete se identific cu cea mai rodnic perioad a dezvoltrii culturii omenirii Renaterea. n aceast perioad se produce o cotitur radical n istoria Europei. Cotitura se petrece n sfera culturii: tiinei, artei, nvmntului. Datorit cunoaterii iau avnt diverse domenii ale vieii: cltoriile, inveniile tehnice, viaa economic. Se poate afirma cu certitudine c fr cultura renascentist nu s-ar fi produs modernitatea cu tiina, economia i politica ei. Despre preul acestor schimbri, pre pltit pentru recuperarea unor valori se vorbete, cu regret, puin. Cu regret din dou motive: unul istoric i altul contemporan. Despre o astfel de recuperare scrie Mircea Malia atunci cnd evoc imaginea unei Biblii arse pe jumtate, pstrat din secol XVII n bibliotecile clujene. Ea provine din rzboiul de treizeci de ani care a adus Europei pierderi de viee omeneti. O carte care era i este menit s rspndeasc printre oameni ideea de preuire a valorii umane a fost ars n confruntrile ntre diferitele fraciuni carei disputau interpretarea ei. Disput istoricete documentat printro statistic ngrozitoare: ... 40 % din populaia rural a Germaniei i 30 % din populaia ei urban a pierit cu acel prilej [1]. i aceasta sa ntmplat n dispute despre o carte care condamna cruzimea i chema la toleran. Umanismul renascentist dei, dup cum se tie, a cunoscut o amploare considerabil, nu i-au fost strine i monstruoase perversiuni. Una din ele prezint cazul Machiavelli. Autorul epigrafului, pus la nceputul acestui material i care marcheaz criza umanismului, relateaz despre faptul cum ntemeietorul tiinei politice moderne Nicollo Machiavelli, n baza cunoaterii psihologiei omului de rnd, recomand conductorului s foloseasc aceste cunotine n scopul manipulrii politice a maselor. Referindu-se la N. Machiavelli, E. Spranger scrie: Fondatorul clasic al politicii bazndu-se, desigur, pe modele antice interpreteaz omul ca mecanism de instincte care poate fi manevrat
67

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

datorit fricii de pedeaps i a speranei n recompens, i l avertizeaz pe omul politic practic asupra pericolului de a idealiza omul. n politic, a cunoate omul nseamn a cunoate aplicabilitatea util a indivizilor. Oamenii nu sunt dect piese de ah sau fie de calcul [2]. Astfel N. Machiavelli descoper naintea lui Fr. Bacon adevrul c tiina-i putere. ns dac, aplicat de ultimul la natur aceast sintagm axiologic e neutr, apoi aplicat de primul la manipularea oamenilor ea capt semnificaie ideologic i amoral prin faptul c omul e cobort la rolul de mijloc, de instrument. Comindu-se nite greeli epistemologice inadmisibile, cum ar fi neglijarea deosebirilor calitative ntre tiinele naturii i cele socialumane, se ajunge i n contemporaneitate la interpret ri ale omului incompatibile cu umanismul. Astfel Gianni Vattimo ntr-un dialog cu profesorul de filosofia tiinei la Universitatea din Pisa Francesco Barone afirm: Prin faptul c devine tot mai capabil n a manipula lucrurile, tiina nu-i pierde din adevr; dimpotriv, ctig adevr n msura n care schimb nsi noiunea de adevr. Care nu mai nseamn a descrie lucrurile aa cum stau ele, ci a le produce, a le institui, a le transforma potrivit unor idealuri, scopuri, interese, eluri, omeneti n sens larg [3]. Aici e evident identificarea oamenilor i a lucrurilor. i dac cu lucrurile putem manipula pentru a obine realizarea anumitor scopuri, cu oamenii se procedeaz omenete prin crearea unor astfel de condiii cnd ei n mod liber i-ar alege aciunile potrivit unor idealuri, aciuni prin care s-ar autotransforma. S nu uitm c omul i comunitatea uman i datoreaz evoluia sau progresul factorilor umani interni i nu interveniei venite din afar, adic din afara comunitii ce s-a stabilit istoric. Prin aceast afirmaie nu se neag influenele mediului, inclusiv al influenei altor comuniti. i aceste influene au un specific inalienabil, acel de a fi cultural. Spre deosebire de animal omul a evoluat vertical (L.Blaga), adic mereu s-a autodepit prin creaie de cultur. Cultura i umanismul se condiioneaz reciproc. Cultura este nainte de toate un imens laborator n care se furete ntreaga scar de valori a omului, unde se constituie matricea gndirii i aciunilor creative. Fr valori
68

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

nu exist luare de decizii specific umane, elaborri ale preferinelor. Mircea Malia afirma c cultura este principala component a identitii unui popor, iar afirmarea personalitii proprii este pentru domeniul cultural ceea ce independena i suveranitatea sunt pentru domeniul politic [4]. Astfel c pluralismul i diversitatea cultural trebuie s fie un test de umanism, de conlucrare i nu de conflicte. Culturile sunt surse fundamentale ale supravieuirii. Ele sunt egale din punct de vedere al vocaiei lor i doar mijloacele de care dispun le fac inegale. Ptruns de umanism funcionarea pluralismului cultural are loc doar n societile avansate care asigur egalitatea anselor n domeniul public i multiculturalitate n domeniul privat. Pluralismul nu trebuie s implice acordarea unor drepturi speciale n domeniul public. ntr-o societate nici un individ nu trebuie s aib mai multe sau mai puine drepturi (anse) datorit apartenenei sale etnice. Sistemul educaional, dup cum relateaz John Rex [5], constituie unul din pilonii centrali n integrarea societii. n multiculturaliti limba matern are rolul de mediator iniial n procesul de instruire. Pregtirea iniial a copiilor trebuie, n scopul ocrotirii temeiului spiritual al formrii identitii lor culturale, s se fac n limba matern, ntroducndu-se n acelai timp treptat limba oficial a rii, pn ce aceasta va nlocui total limba matern. n Republica Moldova, dup cum se tie, acest act de umanism se respect din partea statului nostru, dar situaia grea economic i sistemul naional de educaie, preocupat mai mult de probleme ideologice, nu duc la capt acest principiu demn de urmat i de alte ri, cum ar fi Ucraina, Rusia .a. unde conaionalii notri nici nu pot visa la condiiile create de noi. Dar contientizarea faptului c facilitarea integrrii sociale interne (naionale) n condiiile pluralismului cultural cere de la sectorul privat nelegere i respectare a modului de via democrat, dorina de a parcurge unica cale de convieuire, insisten de durat. Toate acestea vor deveni posibile doar atunci cnd nu se va pune accentul pe naional sau etnic, pe o orientare politic sau alta, ci pe valorile umane, pe instaurarea unui stat capabil s ofere securitate privat i public, bunstare i egalitate a anselor pentru cetenii si. Valorile proprii umanismului servesc la integrarea i dezvoltarea att a ntregii societi, ct i a domeniilor i unitilor de deservire a acesteia. Dar i la acest nivel apar nuane specifice doar timpurilor noastre. S
69

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

lum o unitate dintr-un domeniu, spre exemplu, al ocrotirii sntii. Peter F. Drucker scrie : Spitalul de ieri nu cunotea nici unul dintre profesionitii serviciilor de sntate, tehnicieni pentru raze X i laborator, specialiti n regim alimentar i terapie, lucrtori sociali etc., iar acum folosete dou sute cincizeci pentru fiecare sut de pacieni. Cu excepia ctorva surori, existau numai femei de serviciu, buctrese i cameriste. Medicul era lucrtorul intelectual, avnd sora sa de ajutor [6]. Despre ce ne vorbesc toate acestea? Mai nti s-ar cere de menionat c constituirea i dezvoltarea medicinii e supus unor condiii diferite. Astfel, constituirea medicinii ca tiin practic, experimental a obligat un efort de unificare. Dezvoltarea medicinii ca domeniu al tiinei pure, teoretice a necesitat o specializare ngust, fr de care nu poate progresa tiina. Specializarea vine s nlocuiasca, n deosebi cu secolul XIX dar ncepe dup perioada Renaterii, omul civilizat numit enciclopedic cu omul specialist, cultura general a primului, cu profunzimea unilateral, barbar a celui de al doilea [7]. Astfel progresul tiinei a trebuit pltit i trebuie pltit cu preul culturii, adic a valorilor general-umane. Spun c va trebui pltit dac nvmntul ndeosebi cel universitar, nu va aciona adecvat schimbrilor din societate a crei component, evident, e i nvmntul. Umanismul i nvmntul universitar au suferit o evoluie ciudat. Dac la nceput universitile erau nite centre elitare de constituire a tiinei i culturii, astzi, n condiiile democratizrii vieii sociale, ele cu greu i ndeplinesc rolul de a rspndi i de crea cultura [8]. n urma separrii tiinei de cultur prin orientarea primei spre manipularea n producie a lucrurilor ... procesul de perfecionare a omului a rmas n urma perfecionrii lucrurilor [9], iar materializarea rezultatelor tiinei n arme de rzboi, n condiiile declanrii n secolul XX a unor rzboaie cum n-a mai cunoscut omenirea, a redus la minimum valorile generalumane i chiar viaa ca valoare : ... n rzboi viaa nu mai nseamn nimic [10]. n asemenea condiii, odat cu criza culturii s-a devalorizat i nvmntul universitar, iar trecerea la cele trei niveluri (cicluri) ale nvmntului universitar, care finiseaz, respectiv, cu : licena, masteratul i doctoratul e o dovada a acestei crize. Astzi doar la ultima treapt
70

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

universitatea pregtete specialiti de elit intelectuali capabili s creeze noi tehnologii de cercetare i noi valori culturale. La primele dou se vor opri doar cei ce vor executa i astfel, vor fi manipulai, de elite. Aceasta ar fi nu varianta cea mai rea, innd cont de tendinele de specializare din lumea a treia (K. R. Popper), adic a tiinei i a vieii practice. Varianta cea mai rea ar fi dac, n condiiile democratizrii nvmntului, universitile n tendinele lor fireti de a supravieui prin comercializarea nvmntului ar ajunge la un aa nivel cnd aceast elit ar fi doar nominal adic dup denumire i nu dup esen; dup esen rmnnd aceeai specialiti barbari, altfel spus, fr o cultur general i capacitate de a produce idei noi. Salvarea nvmntului i umanismului rezid n componenta umanitar a nvmntului de la toate nivelurile, inclusiv prin cea filosofic. Filosofia de rnd cu tiina, arta, religia este un bun destinat minii. Chiar i n lumea actual susinea Bertrand Russell, - bunurile destinate minii sunt cel puin la fel de importante ca i bunurile destinate corpului. Valoarea filosofiei este de gsit printre bunurile destinate minii ... [11]. nrudit de celelalte elemente ale culturii filosofia se deosebete prin anumite caliti de celelalte elemente, cum ar fi tiina sau arta prin faptul c filosofia este tiina fr prejudeci [12], fiind n acelai timp i tiina primelor principii (Aristotel), i pstreaz, totodat, caracterul reflexiv i critic-analitic. Prin toate particularitile ce-i sunt proprii filosofia orienteaz activitatea oamenilor spre valorile supreme, spre idealuri. Fiind ptruns de umanism, ea nu a putut s nu fie preocupat de ntrebrile : Ce este omul? Care este imaginea sa ideal spre care se ndreapt ntreaga sa activitate? De aici rezult c coala, inclusiv superioar, tinde s-l educe pe tnr s neleag prin intermediul culturii spirituale, al crei nucleu l formeaz filosofia, c ceea ce este uman n el este tocmai sensul pe care l d lumii. Dup cum scrie Vasile Prvan : Confraternitatea Universitii noastre trebuie s neleag viaa ca o lupt pentru mai mult gnd. Spontaneitate, originalitate, nsufleire, spiritualizare a ntregii noastre munci ordonate n viaa. Iar spiritualizarea aceasta a vieii valorificat dup unitatea de msur suprem : etern valabilul uman, s fie legea perpetu a deosebirii inertului de viu, animalicului de uman, naturalului de cultural, materialului de spiritual [13]. Din aceleai motive un profesor de la Universitatea
71

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

M.V. Lomonosov din Moscova compar efectul excluderii filosofiei, ca disciplin didactic din Universiti cu condamnarea la moarte a acestora prin mpucare [14]. i profesorul are dreptate deoarece fr filosofie studentul va fi lipsit de posibilitatea formrii culturii gndirii n baza creia ar putea imagina idealurile umaniste, locul acestora ocupnd concepiile vulgare asupra lumii i vieii umane. La rndul ei moartea Universitii, care este i trebuie s rmn institutul cel mai nalt de cultur din stat [15], ar nsemna i moarte prin decapitare a culturii. Omenirea a fost, este i va fi n permanent devenire prin educaie, adic prin asimilarea i crearea culturii de ctre om care o reprezint i totodat trebuie s-i asume responsabilitate de starea omenirii. El e obligat permanent s lupte cu propriul egoism i s evolueze vertical (L. Blaga) prin cultivarea sa. Asta vrea s nsemne spusa lui Karl Jaspers : omul se afl n faa alternativei : ori pieirea omenirii ori modificarea omului [16]. De soarta fiecruia din noi, ndeosebi a universitarilor, care poart responsabilitatea de educarea tinerei generaii, depinde soarta omenirii. i atunci epigraful din faa acestui material ar putea fi tlmcit n spiritul profund umanist al lui Constantin Noica. Pentru acesta grija de sine nu e identic cu egoismul, iar altruismul nu e identic cu refuzul de sine. El ndemna tineretul : Fie-i mil de alii : triete frumos, nva mult, creaz bine trebuie s spui fiecrui om tnr. Alii au nevoie de mplinirea ta la fel de mult ca tine [17] Note:
1. Mircea Malia, Umanismul secolului al XX-lea n: Mircea Malia, Idei n mers. Volum 2. Bucureti: Ed. Albatros, 1981, p.8 2. Citat dup: George Usctescu. Proces umanismului. Bucureti: Ed. Politic, 1987, p. 152 3. Gianni Vattimo, Filosofia la timpul prezent. Convorbiri cu Francesco Barone .a. n Tr. De tefania Mincu, Constana: Ed. Pontic, 2003, p.50 4. Mircea Malia, Omul i problemele vitale n: Mircea Malia, Op.cit., p. 164 5. John Rex, Ras i etnie, Bucureti, 1998. 6. Peter F. Drucker, Eficiena factorului decizional. Tr. de Petru Szemety. Ed. Destin, 1994, p.13.
72

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

7. Jose Ortega y Gasset, Barbaria specializrii n: Jose Ortega y Gusset, Revolta maselor. Tr. de Coman Lupu, Bucureti: Humanitas, 1994, pp. 129-135 8. Petre Andrei, Criza culturii i rolul Universitii n: Petre Andrei, Sociologia revoluiei. Studii de sociologie politic. Iai: Polirom, 12998, p. 200 9. Ibidem, p. 199 10. Ibidem, p. 200 11. Bertrand Russell, . Problemele filosofiei. Tr. De Mihai Ganea, Ed. 3-a, Bucureti: BIC AlL, 2004, p. 132 12. Mircea Florian, Filosofie general . Metafizic i epistemologie. Bucureti: Ed. Garamond Internaional, 1995, p.28 13. Vasile Prvan, . Datoria vieii noastre n: Idealul Universitii moderne. Prelegeri inaugurale la Universitatea din Cluj n perioada interbelic (1919-1940), Cluj-Napoca, 1994, p. 72 14. .., // , 7. , 2005, 1. .125-129 15. Petre Andrei, Op. cit., p. 202 16. Citat dup: Ivan Timofeevici Frolov, Progresul tiinei i viitorul omului. Tr. de L.Tismneanu, Bucureti: Ed. Politic, 1977, p. 164 17. Constantin Noica, Carte de nelepciune, Bucureti: Humanitas, 1993, p.11

Dumitru Cldare, d.h.f., profesor universitar

PACEA VALOAREA SUPREM A EXISTENEI I DEZVOLTRII SOCIETII


Rezumat. Pacea valoarea suprem a existenei i dezvoltrii societii n articol sunt examinate anumite aspecte privind esena pcii ca valoare suprem a existenei i dezvoltrii societii: constituirea statelor i a relaiilor dintre ele, esena valorii i a aprecierii valorice a pcii, omul contemporan i modalitile de contientizare, de reevaluare de ctre acesta a dimensiunilor infinite ale Universului.
73

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Un rol deosebit n conceperea pcii ca valoare suprem revine religiei i Bisericii. Conform Sfintei Scripturi credina n Dumnezeu, iubirea, sperana n marea lui milostenie i aduce credinciosului pace i linite sufleteasc, iar societii prosperare i dezvoltare continu. . : , , , . : c , , . Summary. World the richly thing of the people In this article are examined some aspects of the peace essence as a supreme value of existence and development of the society, the formation of the states and relations between them, essence of the value and a valuable appreciation of the peace, the modern man and the methods of realization and estimation by them of Universe infinitive size. Is proved that an important role in peace conceptualization as supreme value, have the religion and church. As in Saint Scripture is said: beliefs in God, love, happiness in his great charity brings to believer peace and spiritual tranquility, and for society prosperity and continue development. Constituirea statelor ca entiti desinestttoare i realiti obiective concrete a contribuit la stabilirea anumitor raporturi ntre ele. Iniial aceste raporturi aveau un caracter spontan i accidental, ns, fiind examinate n raport cu scurgerea timpului istoric, acestea ating dimensiuni respective cuprinznd treptat toate domeniile vieii sociale i n special domeniile economic i politic, iar mai
74

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

apoi i celelalte domenii: cultural, nvmnt, tiin. Raporturile existente ntre state au cptat de la bun nceput dou orientri principale: 1. raporturi de colaborare; 2. raporturi de confruntare. Orientarea a doua genera rzboaiele care de asemenea erau privite din dou puncte de vedere: rzboaie drepte i rzboaie nedrepte (de aprare sau de cucerire). n general, rzboaiele i consecinele lor dezastruoase, raporturile care exist ulterior ntre ri, dezvoltarea postbelic a acestora, denot o profund concepere a esenei i rostului existenei umane. n acelai timp, pacea ca antipodul rzboiului este o valoare suprem, o valoare etern a existenei i dezvoltrii societii. Necesitatea cercetrii pcii ca valoare suprem rezult din faptul c aceasta reprezint ceea ce trebuie s fie n viaa omului sau n societate avnd un coninut pragmatic i fiind o noiune care posed sens numai fiind expus n context cu experiena voinei i a aciunii umane. Societatea recunoate i afirm c Adevrul, Binele i Frumosul sunt valorile determinante ale Pcii, care atribuie semnificaie n viaa oamenilor i n dezvoltarea societii. Privit n contextul evoluiei societii umane valoarea atribuie entitii respective un anumit dinamism manifestat n mod real, prin dorine sau aspiraii de sensibilitate evident n partea unui sau altui subiect. n practica social, n activitatea oamenilor, o fiin, un lucru anumit posed valoarea respectiv n raport cu doleanele i voina acestora. n cazul n care omul apreciaz starea unei societi, ndeosebi etapele ei cruciale de dezvoltare, el evideniaz pe prin plan anume pacea, aceasta fiind starea de concordie att de necesar pentru vitalitate i prosperare. Pacea neag impulsurile violente i manifestrile negative din conduita omului, orientndu-l spre echilibru i linite sufleteasc. Etapa actual a dezvoltrii societii demonstreaz n mod elocvent justeea i argumentul forte al acestui deziderat. n noile condiii istorice i cunoscutul postulat dac doreti pace pregtete-te de rzboi necesit o recontientizare i revaluare esenial. Problema const n faptul c omul contemporan, aflndu-se n procesul de devenire spiritual permanent, caut noi modaliti de valorizare a esenei pcii i de atribuire acesteia un caracter etern ireversibil. Omul contemporan, contientizeaz el acest fapt sau nu, este atras si de limitele lumii, de dimensiunile
75

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

infinite ale Universului. El este obsedat de hotarele micro macro megalumii, datorit crora cunotinele lui despre lume sunt ndeprtate tot mai mult de posibilitile lui spirituale reale. Astfel i dimensiunile lumii umane, limitate n timp i spaiu i pe care de asemenea nu le putem depi, au devenit un obstacol greu de neglijat n activitatea cotidian. Celebra apreciere de ctre Alexandru Macedon a activitii dasclului su Aristotel Eu l venerez pe tatl meu pentru c mi-a dat viaa, ns n msur egal l venerez i pe Aristotel care a atribuit sens i valoare acestei viei capt o nou semnificaie pentru omul contemporan. Acesta caut n viaa noi sensuri i noi valori, care i-ar asigura un viitor sigur ce poate fi obinut numai n condiiile pcii. Prin urmare, Pacea ca valoare suprem i stare fireasc, istorico natural a dezvoltrii societii este o condiie necesar i obiectiv din punctul de vedere social politic, n care lipsesc conflictele armate (rzboaiele) sau domin buna nelegere i lipsa vrajbei n interiorul rii, sau lipsa de conflicte cu rile vecine. Conform aprecierii lui I.Kant nici un stat independent (mic sau mare, aici este indiferent) nu trebuie s poat fi dobndit de ctre alt stat prin succesiune , schimb, vnzare sau donaie1. n aa mod pacea se manifest ca ideal al vieii i propirii, pacea ca o realitate major, ca stare necesar i obiectiv a societii. Potrivit nvturii cretine, doctrina justiiei morale stabilit n relaiile internaionale necesit sprijinul unor principii fundamentale concrete i, mai nti de toate, iubirea de aproapele nostru, iubirea de poporul nostru i de Patria noastr. n relaiile interstatale, un popor trebuie s neleag nevoile celorlalte popoare, s-i cultive convingere ferm c binele propriului popor poate fi realizat numai prin mijloace morale acceptate de ntreaga umanitate. Remarcm ns c procesul n cauz poate avea loc numai sub influena binefctoare a credinei religioase i biserica cretin a confirmat de-a lungul secolelor c toi cei ce cred n Hristos au pacea. At n Vechiul Testament ct i n Noul Testament, pacea este interpretat ca fiind un dar al iubirii lui Dumnezeu pentru c Dumnezeu, nu este al neornduielii, ci al pcii (1CO 14.33). n Evanghelia dup Ioan acest postulat
1

Imanuil Kant. Scrieri moral politice. Bucureti.Editura tiinific, 1991, p.389.

76

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

fundamental al Sfintei Scripturi confirm c dac n istorie continu s domneasc ntristarea, cei ce cred n Hristos au pacea (n 14.2.16.33), care demonstreaz starea haric fireasc a sufletului omenesc eliberat din robia pcatului. i anume pacea harului lui Dumnezeu domin n ntregime activitatea Sfintei Biserici cretine sub toate aspectele ei interne i externe. n acelai timp, Biserica cretin ne nva ca darul haric al pcii se afl n legtur nemijlocit cu aspiraiile concrete ale omului. i numai acela este binecuvntat pentru Darurile Duhului Sfnt care demonstreaz o micare interioar permanent a inimii sale i care aspir n permanen spre dreptatea lui Dumnezeu prin pocin i rugciune. Credina n Dumnezeu, iubirea, sperana, n marea lui milostenie, i aduce credinciosului pace i linite sufleteasc, iar societii prosperare i dezvoltare continu, Biserica lui Isus Hristos are datoria sfnt de a pstra pacea, deoarece Pacea ca dar al lui Dumnezeu, care transfigureaz luntric omul, trebuie s se manifeste i n afar. nvtura lui Isus Hristos, viaa i exemplul lui constituie un exemplu concludent pentru toi oamenii privind esena i nsemntatea pcii pentru convieuire i stabilitate adevrat. Omul sec.XX se afl n cutarea unor noi valori ce rezid i n gsirea unor temelii din afara lumii noastre, fapt generat de insatisfacia lumii n care exist i activeaz. Potrivit lui N.Berdeaev omul ca fiin social este nemulumit i nesatisfcut de sine, tinznd s se depesc n actele cardinale ale vieii sale2 . Printre acestea, rolul de frunte revine pcii, care capt semnificaia de valoare netrectoare n context cu un rzboi termonuclear, consecinele cruia ar putea fi nefaste pentru civilizaie. n aceste circumstane, Organizaia Naiunilor Unite (ONU), Curtea Internaional de la Haga, Consiliul Europei, precum i alte organisme internaionale au misiunea sacr de a stabili relaii politice, economice culturale echitabile ntre toi oamenii i rile de pe Planet. i numai n asemenea condiii rzboiul poate fi de neconceput, iar perspectiva unui pericol comun poate fi nlturat definitiv din viaa popoarelor lumii. Obinerea unei asemenea stri necesit o reevaluare exigent a potenialului moral al umanitii, ntruct desvrirea moral ca valoare
2 Berdeaev N.A. Problema celoveca (K.Postroeniu hristianscoi antropologhii / Puti, 1936, Nr.50, s.15

77

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

determinant va ndeplini un rol decisiv n depirea intereselor individuale i afirmarea unei contiine planetare. Astfel esena unei noi valorizri n problema pcii prevede ca fiecare om s contribuie prin ceva esenial la dezvoltarea societii ntruct alt modalitate lipsete cu desvrire. Prin urmare, desvrirea moral se manifest ca un imperativ al reevalurii, i dei consecinele acesteia nu sunt pronunate, totui posibilitatea genereaz optimism n contiina oamenilor. i anume n aa mod ar putea fi evitate pericole eseniale pentru viitorul omenirii, s-ar afirma i noi posibiliti pentru poziia ceteneasc adecvat a omului nsui. Concomitent, n faa societii s-ar deschide perspectivele unei noi stri de dezvoltare i funcionare n condiiile unei pci durabile. Iar aceasta, la rndul ei, prevede crearea unui sistem de valori absolute, condiii umane necesare n care desvrirea moral a omului devine determinant i care poate avea loc numai n condiiile pcii. Secolul XXI trebuie s devin secolul n care vor fi elaborate cunotine adecvate despre om, adic asemenea cunotine care ar argumenta necesitatea primordial i necondiionat a aspectului valoric primordial al pcii.

Miroliubov Trifan , profesor universitar

POLITICA, CONTIINA I CREDINA


Rezumat. Politica, contiina i credina n articol se argumenteaz rolul politicului n societate i corelaia ntre putere, politic i contiin. Rolul credinei pentru Om i omenie. . , , , . . Summary. Politics, conscience and faith
78

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

In this article it is effected the argumentation of the role of the politics in societz and the correlation between power and conscience. It is specified the role of the faith for Man and humankind. Dac toi oamenii ar cunoate originea, natura i esena puterii i a politicii ei nu s-ar mai considera sclavi nici ai lui Dumnezeu, nici ai lui Satan. Toi oamenii dispun de aceleai instincte, capaciti, faculti i caliti, dar nu toi au acela nivel de dezvoltare i informare. Unii i aprovizioneaz existena prin munc n msura n care snt capabili s-i satisfac necesitile vieii. Alii i aprovizioneaz existena pe contul muncii altora. Unii cunosc msura, dragostea i ura. Alii nu cunosc msura i devin sclavi ai pasiunilor, poftelor i a ideologiilor. Unii pot iubi, dar n-au iubit nimica i pe nimeni, doar numai interesul propriu, alii pot ur, dar n-au urt pe nimeni i nimica, dect murdria i mizeria uman. Unii pot judeca, dar n-au judecat pe nimeni. n schimb ei snt permanent judecai de oameni conform msurii lor de-ai judeca pe alii. Constatm, cu mare regret, c autojudecata la fiinele umane se educ, n pricipiu, mai mult doar de religii. n Laboratorul vieii umane omul gnditor este mai degrab cercet tor-experimentator i toate experimentele le efectuiaz asupra propriului corp i asupra propriului suflet i destin. Este arhigreu s trieti ntre oameni i antioameni, dar s diferi de ei prin modul de gndire, de nelegere i de trai, fiindc la oameni se formeaz stereotipuri, i comunitatea nu sufer abateri de la stereotipurile formate: ori te conformezi standardelor i normelor morale ce s-au format n mediul n care trieti, ori eti abandonat de mediul sociouman. Fiecare este om. Creatur a Universului, care i-a creat pe prinii vieii terestre Soarele i Pmntul, care la rndul lor au creat flora i fauna terestr i pe noi, oamenii. Prinii notri la prima vedere mui, surzi i orbi ne-au creat corpul pe care-l avem, ne-au crescut, ne-au dat minte, permanent au grij s ne aprovizioneze cu necesarul pentru existen. Mai mult dect acest Univers nu cunoatem alt lca unde ar exista un Dumnezeu n Universul su spiritual cu planete i fiine spirituale nemuritoare despre care ne vorbete rila Prabhupada n cartea Viaa provine din
79

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

via10i fiecare n felul lor toate religiile monoteiste. rila Prabhupada (1896-1977) este fondatorul Societii internaionale Contiina lui Krna, este cunoscut ca scriitor, savant n teologie i cluz spiritual, ca mesager al valoroasei culturi a Indiei ar misterioas spre care s-a pornit cndva s-o descopere Hristofor Columb, dar a descoperit America continent ce a absorbit o mulime de popoare de pe globul pmntesc unde s-a format cel mai puternic stat contemporan S.U.A. rila Prabhupada1 afirm c savanii materialiti nu snt n stare s perceap existena lui Dumnezeu din simplul motiv c ei percep lumea cu ajutorul organelor senzoriale care snt nedesvrite. Reiese c savanii spirituali dispun de organe mai desvrite, dac ei snt n stare s perceap existena i a altui Univers, cel spiritual, unde locuiete Dumnezeu, cu planete i fiine spirituale. Dar ct de minuios am cerceta corpul oricrui teolog, savant spiritual, profet, etc. nu gsim alte organe dect cele cunoscute prezente la oricare fiin uman. Poate organele lor snt mai desvrite dect la savanii materialiti?! Istoria nu cunoate un asemenea exemplar. Atunci, care este scopul afirmaiei lui? Discreditarea cunoaterii tiinifice. Zdarnice intenii! Un om cult nu-i poate permite s njoseasc demnitatea uman a oponenilor si. rila Prabhupada i-a permis aa ceva, numindu-i pe savanii materialiti excroci, impostori2 etc. (p. 19). Ct de curios ar prea dialogul dintre savantul materialist, adept al concepiei evoluioniste, doctorul Abraham Kavur i Hamsaduta Svami, reprezentant al Institutului Bhactivedanta, adept al concepiei creaioniste, dar dialogul lor nu ne d rspuns la venica ntrebare: ce pe ce creeaz materia spiritul sau spiritul materia?Posibil,este greit formulat ntrebarea, de aici i discordia, deoarece spiritul i materia snt o integritate indisolubil, ele nu pot exista separat. Omul este fiina cea mai misterioas capabil s ptrund n tainele Lumii materiale i sprituale.Atunci pentru ce trebuie s ne brfim, s ne certm unii cu alii? Nu este mai rezonabil i mai demn de a mpri mrul discordiei i a-l lichida mpreun?! Pentru aceasta e necesar s cunoatem mecanismele formrii contiinei i a convingerilor. Lucru pe care-l trecem des cu vederea i unii i alii. Confruntarea dintre adepii
1 2

rila Prabhupada . Bahtivedanta book trust, 19 Ibidem, p.19

80

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

teoriilor creaioniste i materialiste-evoluioniste o putem compara cu fabula din popor, cnd doi api s-au ntlnit la mijlocul unei punte nguste peste un ru i nici unul nu ceda, fiecare ambiios miznd pe forele proprii. ncletarea cornorailor s-a sfrit cu faptul c ambii au czut n fluviu. Cu aceast nvtur se termin fabula popular. nvtura cea mai de pre a fabulei ns const n faptul: indiferent se vor salva sau nu apii ncpinai, fluviul va prelungi s curg i puntea va servi drept punct de poticnire i nelepciune pentru urmai. Spiritul i materia nu pot exista una fr alta, snt o integritate indisolubil. Contiina uman este fructul corpului i a raiunii umane. La fiinele inumane contiina se formeaz n baza instinctelor bionaturale. La oameni, ca fiine biosociale cu duble instincte, contiina uman se formeaz n baza instinctelor bionaturale i celor sociospirituale. Instinctele sociale ale omului nu pot fi nihilate. Ele vor fi curnd recunoscute i acceptate, cercetate. Fr credin poate exista despotismul, numai nu umanismul. Disciplina moral a cetenilor a fost format de credina religioas. Prin noiunea con-tiin(dup tiin) se nelege mintea ca rezultat al cunoaterii, al gndirii, al cunotinelor acumulate.Contiina uman este mult mai nalt fa de contiina fiinelor inumane, care de asemenea dispun de un sistem nervos i un mijloc unical de exprimare a gndurilor i sentimentelor - limba, creierul omului este unicul organ capabil s prelucreze un volum uria de informaie primit prin intermediul organelor senzoriale. Cel mai important lucru este capacitatea omului de a munci, a gndi i a vorbi. Lipsite de aceaste capaciti fiinele inumane nu snt n stare s-i dezvolte raiunea i contiina, s fureasc, formndu-i n aa mod i instinctele sociale, de aceea ele rmn la nivelul de consumatoare, pe cnd omul nu numai consum, ci i furete bunuri materiale i spiritual-morale. Omul este unica fiin care consum dou feluri de hran: pentru corp i pentru minte (suflet). Hrana pentru corp este constituit din materie organic i anorganic: bioorganisme (plante, carne i produse animaliere), ap, aer, i raze solare (posibil i raze cosmice), care conin energie i informaie. Hrana pentru minte, pentru creier este constituit din informaie, care produce norme morale, norme de conduit, cultura uman, adic creativitatea prin munc.
81

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Unitatea material a bioorganismelor o constituie genele n care se conine informaia genetic. Unitatea cultural-spiritual a fiinelor umane o constituie memele n care se conine informaia socio-cultural, probabil i cosmic-unversal, informaia Universului-Absolutului-Divinului. Nu este greu de observat c genele i memele snt legate ntre ele prin informaie. Deci, la prima vedere, avem dou feluri de informaie: genetic i spiritual, pe care savanii religioi, sau creaionitii, o consider etern, transcedent, nemuritoare, suprem. Iar savanii materialiti, punnd la baza Lumii pulberea, pe care la fel o consider etern, transcedent, nemuritoare, nu neag existena spiritului, numai c ei nu afirm categoric supremaia pulberii sau a spiritului, dup cum o fac adepii creaionismului. Aceast dilem se va sfri,probabil, cnd va fi descifrat originea, natura i esena informaiei, cnd oamenii vor cltori prin sistemul solar tot aa de liber i simplu precum astzi cltoresc peste tot globul pmntesc pe uscat, pe ape i prin aer. Acest fapt se datoreaz cunoaterii tiinifice a Realitii, de aceea ar fi mult mai onest pentru creaioniti i evoluioniti s manifeste toleran, modestie,nelepciune i nu ncpinare. Cci nimeni, absolut nimeni nu poate s spun cu adevrat ce este Dumnezeu. ns omul vrea sa-l cunoasc. Dac exist Dumnezeu, de ce ar trebui s fie inaccesibil? Sau de ce s dee prioritate unui singur popor poporului lui Israel, care nu se deosebete absolut cu nimica de celelalte popoare? Doar c unii snt mai vicleni, mai orgolioi, iar unii din ei doresc s domine omenirea. Mircea Florian meniona: Omul se formeaz pe sine. Este rezultatul muncii sale. Este statuia care se sculpteaz singur. Omul se creaz pe sine ntr-o lume pe care el n-a creat-o, ci a gsit-o dat. Omul transform lumea i totodat se transform pe sine, lund ca punct de plecare datul3. Este cu mult mai uor s lai problemele sofisticate ale Realitii obiective i subiective pe sama lui Dumnezeu, dect s caui s nelegi natura i esena, cauzele i efectele lucrurilor, evenimentelor, faptelor i fenomenelor realitii, ceea ce fac savanii materialiti. Lsnd totul n voia lui Dumnezeu,
3

Mircea Florian Recesivitatea ca structur a lumii, Bucureti, 1993

82

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

omul nu ar fi om, nu s-ar deosebi cu nimica de restul faunei, nu ar progresa, nu ar fi copilul i urmaul motenitorul prinilor si. Numai c omul este o fiin venic n cutare, fr astmpr, fr fric i team de Dumnezeu. tiina afirm c materia organic (viaa), adic bioorganismele s-au format din pulberea etern, din elementele chimice care intr n componena planetei Pmnt sub influena energiei solare. Nu este oare un miracol nc nelmurit nici de religii, nici de tiin capacitatea celulei trunchi pramam nemuritoare de a programa i a forma viitorul bioorganism? Nu are rost s se confrunte n continuare (ca cei doi api) tiinele i religiile, cci ambele forme de cunoatere (mistic i tiinific) aparin omului, i ambele mpreun cu capacitatea artistic a fiinelor umane formeaz integritatea cunoaterii de ctre om a Realitii. tiina afirm c planeta Pmnt s-a format din pulberea Universului cu miliarde de ani n urm. ntlnim cifra de 4,5 miliarde. Ion Holban n lucrarea sa Universul4 numete cifra de 20 miliarde. Iudeii spun c Iahweh a creat Lumea din nimica cca 6000 de ani n urm. Se presupune c primele forme rudimentare de bioorganisme au fost algele. Nevertebratele apar circa 500 milioane de ani n urm, iar omul apare cu circa 50-100 mii de ani n urm. De la alge pn la om au aprut peste 1000 de specii de bioorganisme. Este cunoscut faptul c unele specii dispar, altele noi apar, unele au o durat mare de existen, altele foarte mic. Rmne ns enigmatic afirmaia din Bhagavad-Gita precum c Dumnezeu a creat un numr constant de specii 8400000. Cine, cnd i cum le-a numrat? Rmne pe sama celor ce afirm aceste lucruri s ni le demonstreze. n lucrarea Enigma enigmelor5 am expus gndul c omul contemporan nu ar trebui s mai primeasc hrana spiritual, adic nvturile religioase, tiinifice, artistice ca ceva indiscutabil, ca autoritate suprem n faa creia trebuie doar s te nchini, de altfel la ce bun mai purtm capul nostru pe umeri, dac singuri, benevol, ne predm n plenul doctrinelor existente i devenim sclavi ai diferitor ideologii?! Cei care pun fundamentul spiritual al ideologiilor (nvturilor laice sau religioase, teiste sau ateiste) ca Moise, Zarathustra, Lao Zi, Kong-fu Zi, Budda, Hristos, Mahomed, Baha-u-llah,
4 5

Ion Holbam Universul, Chiinu, 1988 T. Miroliubov Enigma enigmelor, Chiinu, 2004

83

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Marx, Lenin etc.) nu snt responsabili de efectele ideilor lor. nvturile lor se nasc din informaia acumulat de omenire pn la dnii, iar tlmcirea i transpunerea n via a nvturilor lor o fac urmaii, care produc binele i rul vieii sociale. Nu judeca i nu vei fi judecat, spun evanghelitii, atribuind acest deziderat lui Isus, fiul lemnarului Iosif din Iudeea (Galileia), cruia istoria i-a hrzit destinul de moiah, pe care urmaii l-au zeificat, oferindu-i chipul de fiu al lui Iahveh (dumnezeul iudeilor), nscut chipurile de duhul sfnt i o evreic cu numele Mariam, logodit cu lemnarul Iosif. Evreii ortodoxi pn n prezent resping acest mit i snt n ateptarea venirii lui moiah, care va izbvi poporul lui Izrael (i omenirea) de discordii, srcie, suferine i rzboaie. Dar cu ct ncpinare i evlavie cred credincioii n aceast dogm! A nu judeca nseamn a nu fi om. Datorit capacitii sale de a judeca omul se deosebete de fiare i animale. Cu peste 2000 ani n urm cnd iudeii, trind dup codul moral expus n Tora (Legea) iudaic, ajunsese la destrmarea nvturii, la divizare a societii, la discordii i ipocrizie, universalitii vroiau ca toate popoarele s-l adore pe Iahveh drept unicul Dumnezeu. Naionalitii proclamau caracterul exclusiv al revelaiei i promovau ideea de popor ales de Dumnezeu, aprau integritatea i puritatea etnic a evreilor. Avea loc o lupt aprig ntre farisei i saduchei. Propvduirea lui Isus i avntul cretinismului snt strns legate de farmecul spiritual caracteristic ndejdilor mesianice i speculaiilor eshatologice evreeti dintre revolta Maccabeilor i distrugerea celui de al doilea Templu6, menioneaz Mircea Eliade. Distrugerea Templului invoca destrmarea naiunii, unii s-au ndoit de existena lui Iahveh. Dac nainte oamenii, din lipsa de cunotine i de teama de judecata lui Dumnezeu implantat profund n sufletele oamenilor de ctre savanii spiritualiti prin intermediul bisericilor, aveau ncrederea total n religii, astzi ei au mai mult ncredere n tiin. Datorit cunotinelor acumulate i a experienei, a inventicii i progresului tehnico-tiinific oamenii au obinut nivelul actual de confort, de trai. Ei snt n stare, fiind furitori, s-i aprovizioneze un trai decent fr srcie, suferine i rzboaie, dac se vor elibera din mrejele sclaviei homosociale. Religiile nu mai pot domina tiina.
6

M. Eliade Istoria credinelor i ideilor religioase, Chiinu, 1992

84

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Originea unitii de fond a religiilor trebuie cutat nu att n gndire, ct mai ales n sentimentele i instinctele omului ca fiin biosocial menioneaz savantul-filosof Alexandru Roca7. Teologii, savanii mistici i formuleaz doctrinele lor miznd pe instinctele i sentimentele omului. Lor nu le trebuie ca oamenii s gndeasc, cci pentru oameni gndete Dumnezeu (n realitate gndesc ei, teosofii), lor nu le trebuie ca omul s voiasc, ci s se lase n voia Domnului, adic a stpnului-om. n rugciunea de baz a iudeocretinismului se spune: Tatl nostru, care eti n ceruri, sfineasc-se numele Tu, vie mpria Ta, fac-se voia Ta, (sublinierea ne aparine). Dar ce este voina? De ce teologii manipuleaz anume cu aceste trei capaciti de baz ale omului: raiunea, voina i demnitatea? Arsenalul metodologic i ntreaga nvtur al tuturor religiilor snt ndreptate spre a-l deposeda pe om de aceste trei componente fundamentale ale fiinelor umane raiune, voin i demnitate, prefcndu-l pe om n aa mod n instrument docil al vocaiei divine, animal raional, n robul lui Dumnezeu, insuflndu-i c omul este deertciune, fire pctoas, nulitate, iar Dumnezeu este totul, cu insisten i se implanteaz prin rugciune, dogme, slujbe, ritualuri, etc., etc. omului c lui, ca creatur, nu-i rmne dect s se nchine lui Dumnezeu, s-l proslveasc zi i noapte pe Dumnezeu, pe stpnul rii, i pe cel al Bisericii, s se roage la Dumnezeu s-i ierte pcatele. Aceasta este esena, scopul i instrumentul principal al religiilor, dirijate din umbr de francmasonerie, de a-l ine pe om n genunchi, n supuenia total fa de puterea religioas i laic. Eduard Schure consider c tiina se ocup numai de lumea fizic material; filosofia moral a pierdut orice influen asupra minii; religia mai guverneaz n oarecare msur contiina maselor dar i-a pierdut deja puterea asupra intelectualilor din societatea european8. Ilustrul cercettor romn Mircea Eliade meniona: orice rit, orice mit, orice credin sau figur divin reflect experiena sacrului, i prin urmare implic noiunile fiin, semnificaie i adevr. este greu s ne imaginm cum ar putea funciona spiritul uman fr a avea convingerea c ceva ireductibil real exist n lume; i
7 8

A. Roca Omul ca subiect al aciunii sociale, Revista IFSR, nr.1, 1992 Eduard Schure Marii iniiai, Bucureti, 1998

85

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

este cu neputin s ne nchipuim cum ar putea s apar contiina, fr a conferi o semnificaie impulsiunilor i experienelor omului Prin experiena sacrului spiritul uman a sesizat diferena ntre ceea ce se revel ca fiind real, puternic, bogat i semnificativ, i ceea ce este lipsit de aceste caliti, adic curgerea haotic i periculoas a lucrurilor, apariiile i dispariiile lor fortuite i vide de sens, sacrul este un element n structura contiinei i nu un stadiu n istoria acestei contiine. La nivelurile cele mai arhaice ale culturii, a tri ca fiin uman este n sine un act religios, cci alimentaia, viaa sexual i munca au o valoare sacramental. Altfel spus, a fi sau mai degrab a deveni om nseamn a fi religios9 (p. VIII) (sublinierea ne aparine). ns n istoria evoluiei contiinei umane au loc dou procese paralele: - procesul sacralizrii contiinei umane i camuflrii sacrului, i - procesul desacralizrii contiinei umane i camuflarea profanului. Aceste dou procese inevitabile se vor integra ntr-o sintez a cunoaterii integrale de ctre om a Realitii. Studiul complex al omului, n baza datelor acumulate de tiine, religii i arte, ne d posibilitatea s ne dezicem de ambiii, de orgolii i dogme. Se cere doar voin i contientizarea necesitii conlucrrii n eliberarea noastr din pienjeniul sclaviei homosociale n care ne-am pomenit cu toii n mod obiectiv. Oamenii muncii niciodat n-au dorit rzboi. Rzboaiele devin inevitabile n rezultatul formrii capitalului i a puterii, a concurenei dintre capitaluri i puteri. Omul a devenit sclavul averii-puterii. Firete, fr capital nu se produce progresul civilizaiilor. Marile averi produc mari realizri, dar concentrarea marilor averi se distribuie nu numai n scopuri nobile pentru ridicarea nivelului de trai, ci n primul rnd la producerea armamentului, ntreinerea complexelor militare, de for i spionaj. n asta const drama i tragedia existenei umane. Oamenii au devenit ucigai ai propriei lor existen. Orice ncercare de dezarmare i soluionare a marilor conflicte fr rzboaie pn azi sufer eec. Se impune crearea unui mecanism real de supraveghere i stpnire a puterilor n societate din partea productorilor-pltitorii de impozite. Puterea trebuie supus controlului din partea poporului, celor care produc averea i-i
9

M. Eliade Istoria credinelor i ideilor religioase, Chiinu, 1992

86

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

ncredineaz lor prin vot destinul, dup care fapt ei nu mai au nici un mecanism real de a-i controla i a-i trage la rspundere pe deintorii de avere-putere. Din lipsa unui asemenea mecanism unii criminali caut i obin imunitate n parlament, devenind legiuitori. Firete c legile ticluite de reprezentanii pltii de ei nu-s n interesul poporului, ci n interesele hoului contemporan civilizat, instruit, narmat cu cunotinele necesare pentru a extoarce venituri fabuloase prin intermediul mecanismelor socio-economico-politice. Un mecanism real de control ar putea fi Tribunalul poporului organ absolut independent de puterea statal, care s fie mputernicit de ctre alegtori s efectueze controlul i analiza activitii organelor puterii de stat i s ia decizii conform statutului su specific. Alegerile organelor puterii puterii de stat trebuie s fie organizate i desfurate de ctre acest organ al poporului. Guvernanii trebuie s poarte rspundere nu att n faa istoriei, ct n faa poporului. Deintorii de mari averi, de puteri i servitorii lor se vor opune cu vehemen procesului de instituire a unui Tribunal al Poporului, doar pn cnd societatea va contientiza necesitatea i oportunitatea acestui mecanism. Oamenii nu pot fi venic robii lui Dumnezeu, n realitate a stpnilor lor, a deintorilor de avere-putere. Dumnezeu n-a creat robi i nu are nevoie de robi. Sclavia este o invenie uman i numai ei pot s-o lichideze. Profanitatea uman este izvorul sclaviei. De la turma de fiine ignorante, profane, subordonate unui vojac, unui stpn, cnd fiecare gint, trib avea stpnul i respectiv divinitatea sa, pn la statul-cetate n frunte cu domnitorul su, apoi la formarea imperiilor cu structurile lor de dirijareadministrare, i a statelor contemporane cu patru puteri sociale civil, religioas, tiinific i artistic, aceasta este istoria i evoluia ascensiv a civilizaiilor i culturilor umane contemporane,a puterilor i a politicii. Pe parcursul ntregii istorii a civilizaiilor i culturilor umane, indiferent de loc, timp, etnie, limb i alte caracteristici, pretutindeni la temelia puterii laicecivile st puterea spiritual, format dintr-o anumit tiin, o anumit credin, sau o anumit religie i anumite arte. Religiile nu pot fi negate sau respinse ca duntoare, cum a procedat ateismul materialist odios. Prin religii i datorit moralitii religioase s-a consolidat i s-a dezvoltat societatea uman, prin tiine se maturizeaz omul i
87

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

omenirea. De la dogmatismul i fanatismul religios i a ateismului odios prin lumina sclipitoare a tiinei i a artelor omenirea se maturizeaz i se va elibera din mrejele sclaviei homosociale, va pi n epoca lucid a omenirii; cnd orice conflict i orice confruntare oamenii le vor soluiona cu o singur arm cuvntul. ntreaga via a fiecrui individ uman este un dublu experiment. Asupra fiecruia din noi experimenteaz Natura i Societatea. Societatea ns nu este un bioorganism care dispune de corp, raiune i contiin, cu toate c unii gnditori au ncercat s-o vad din acest punct de vedere.Societatea ntr-adevr seamn mult cu un bioorganism i anume cu cel al omului, dar nu este bioorganism, ci altceva mai complicat. Societatea-omenirea are cu totul o alt morfologie, dac cuvntul morfologie cuprinde structura, forma i coninutul. Societatea-omenirea este constituit din indivizi umani de sexe diferite, care au un ciclu nchis de existen fiecare. La fel i structurile, formaiunile sociale se formeaz, exist i dispar, aducndu-i fiecare aportul su i lsndu-i amprenta sa fiecare. Societatea ns nu dispare,ea se restructureaz. Orice copil uman este fructul format din mbinarea celor dou elemente de baz genom i menom, i fiecare generaie i las amprenta sa cultural din care motiv societatea uman se autoperfecioneaz, perfecionnd mereu indivizii si. n aa mod societatea uman, omenirea nu are un ciclu nchis de existen, ca indivizii si, ci unul deschis, interminabil, n limitele altor dimensiuni, pe care nc puin le cunoatem. i dac zicem c Societatea-Omenirea, precum i Universul, permanent experimenteaz, crend tipuri i forme noi, apoi Omul, acest microunivers, la fel permanent experimenteaz, furind tipuri i forme noi de obiecte i structuri tot mai complexe i tot mai complicate. Corelaia obiect-subiect, subiect-obiect ascunde n sine taina legii existenei societii umane, a omenirii. Experimentnd asupra altceva sau altcineva, experimentatorul-cercettorul experimenteaz asupra sinelui su. Orice intervenie din afar sau dinuntru provoac reacia corpului i a sufletului (a contiinei). Cercettorul sufletelor umane se afl mereu pe muchia prpastiei unde uor poate fi aruncat de ctre prostia omeneasc fiica profanitii. S nu ne mndrim fiecare cu convingerile, ambiiile, starea social, material-spiritual i orgoliile noastre. S nu lsm problema dramei vieii
88

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

oamenilor s se transforme n tragedie. S ne unim eforturile n cutarea i descifrarea tainelor existenei umane prin cunoaterea complex a omului cea mai enigmatic i plin de mister creatur a Universului. Politica oricrui stat necesit s-i ndrepte atenia asupra acestei probleme fundamentale. De soluionarea acestei probleme depinde viitorul omenirii. Omul nu va rmne venic n hul profanitii sale, profanii trebuie s cunoasc originea, esena i mecanismele formrii i funcionrii puterii i a politicii, s neleag c toi sntem furitorii sistemului socio-economic care ne dicteaz legile lui. Politica nu poate fi domeniu al activitii politicienilor n exclusivitate. Dreptul nu poate fi domeniu al activitii juritilor i a celor ce guverneaz n exclusivitate. Economia i finanele nu pot fi specialiti de profil ngust. Economia, sfera financiar, dreptul i politica trebuie s fie puse la temelia cercetrilor fundamentale n domeniul cunoaterii complexe a omului.Cu regret, constatm c majoritatea cetenilor snt necunosctori sau puin de tot informai referitor la procesele politice ce se desfoar zi cu zi. n societate se simte o indiferen, ba chiar o ur fa de politic i politicieni fiindc majoritatea negnditoare vede n politic n primul rnd laturile negative ale puterii i politicii care provoac doar suferine. n realitate puterea i politica se poate compara cu inima i creierul marelui organism cu numele societatea uman, omenirea. Bibliografie selectiv: 1. Gh.Musta, M.Musta. Homo sapiens sapiens L. Arad, 2003 2. Boris Melnic. Omul.Geneza existenei umane, Chiinu, 1989 3. A. Roca. Omul ca subiect al aciunii sociale, Revista IFSD, AM, nr.3, 1992 4. T. Miroliubov. Enigma enigmelor. Chiinu, 2004 5. rila Prabhupada. Jizni proishodit iz jizni Bhactivedanta boo trust 6. Ion Holban. Universul. Chiinu, 1988 7. Mircea Eliade. Istoria credinelor i ideilor religioase. Chiinu, 1992 8. Lozanu Mina. Originea raiunii. A.. ale USM, 1991 9. D.D.Roca. Existena tragic, Bucureti, 1995 10. Dobridor Ilariu. Decderea dogmelor, Bucureti, 1999
89

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Alexandru Arseni , doctor n drept, conf. univ.

DREPTUL FUNDAMENTUL LAIC AL UMANISMULUI


Juritii romani spuneau, c Jus est ars bonict acqui, cea ce nseamn, c dreptul este arta binelui i al echitii Rezumat. Dreptul fundamentul laic al umanismului Articolul argumenteaz c dreptul este fundamentul laic al umanismului. Constituia, legile organice, actele normative trebuie s implementeze umanismul. Un rol deosebit trebuie s aib Curtea Constituional. . , . . Summary. Law the base of humanism The author demonstrates in this article an argumentation of the fact that the law is the base of the humanism and an assembly of human conduct rules set up by the state, and also the important role in humanism protection. Dreptul nu este ceva dect un ansamblu de reguli de conduit uman instituite de ctre stat, care au ca scop organizarea i disciplinarea comportamentului uman n principalele relaii din societate, ntr-un climat specific manifestrii coexistenei libertilor eseniale ale omului i justiiei sociale [2]. De menionat, c de regul dreptul se realizeaz de ctre subiect i de bun voie, sau la nevoie prin fora coercitiv a statului.
90

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Actualmente se vorbete tot mai frecvent de statul democratic i statul de drept. Dar cnd putem mai vorbi de un stat de drept? n viziunea noastr rspunsul l gsim la prof. Tudor Drganu, care subliniaz, c pentru a exista un stat de drept nu este suficient s se instituie un mecanism juridic, care s garanteze respectarea riguroas a legii, ci este necesar ca acestei legi s i se dea un anumit coninut, inspirat de ideea promovrii drepturilor i libertilor umane n cel mai autentic spirit liberal i al unui larg democratism [3]. Noi vom mai aduga i s nu fie n contradicie cu normele religioase i morale. nsi filosoful german E. Kant subliniaz n Statul de drept politica trebuie s fie subordonat moralei [4]. Dreptul constituie un ansamblu de reguli, adic dreptul nu este o simpl adunare de reguli, el exist ca un sistem, ca un tot unitar. Evident, c temelia acestui sistem trebuie s fie constituia, ca lege fundamental a poporului. Constituia, ca lege scris i sistematic, prin precizia i claritatea ei, nzestrat cu supremaia juridic fa de toate celelalte acte normative i, deci, cu o stabilitate mai mare dect acestea, dar care se mai caracterizeaz prin faptul c are ca obiectiv nfptuirea unui ideal politic bine definit: acela al limitrii puterilor guvernanilor i al garantrii drepturilor i libertilor individuale [5]. Numai aa constituia devine o arm de lupt eficace mpotriva abuzului de putere i se transform ntr-un talisman capabil s deschid cele mai ferecate pori din calea furirii unei ordini sociale bazate pe libertate i respectul personalitii umane [6]. Aadar, dup ce am determinat nucleul sistemul de drept i trasaturile lui urmeaz a trece la determinarea mecanismelor, ce permit ca dreptul s-i realizeze menirea sa, evocat anterior. Prima cerin este ca legea s fie n permanent concordan cu constituia. Orice abatere de la aceasta concordan trebuie s fie urmat de sanciunea nulitii actului normativ, ce contravine unui principiu constituional. Acest rol l deine la noi Curtea Constituional. Urmtoarea regul ine de nsi activitatea legislativ n sensul larg al cuvntului. i iat de ce. ntruct are ca obiect emiterea unor norme, care pun n cauz activitatea ntregii populaii, activitatea legislativ nu poate fructul unor improvizaii de moment, ce presupune o foarte temeinic examinare a msurilor propuse i o evaluare ct mai corect, fcut de
91

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

ctre un organ autentic reprezentativ al voinei corpului social, a consecinelor aplicrii lui. [7]. n R. Moldova la acest capitol mai avem mult de lucru. Alt mecanism este asigurarea stabilitii legii. ntr-adevr, dac sunt supuse unor continue modificri, dispoziiile legilor nu sunt n msur s se fixeze n contiina juridic a maselor, nici nu permit organelor de stat competente s pun la punct ntregul mecanism necesar asigurrii aplicrii lor stricte i consecvente. Astfel, lipsa de stabilitate a legilor influeneaz negativ asupra eficienei lor. Dar, o asemenea instabilitate are i inconvenientul de a diminua autoritatea legii. Aristotel spunea acolo unde nu exist autoritatea legii nu exist societate. [8]. Iat de ce, atunci cnd Parlamentul adopt o lege, se presupune c el d expresie unor necesiti bine conturate ale societii, iar msurile instituite sunt rezultatul unei atente examinri a realitilor n plina dezvoltare. [9]. Aa fiind, fluctuaiile prea dese n legislaie pot arunca o umbr de ndoial asupra condiiilor n care lucreaz reprezentana naional i, prin aceasta s erodeze atmosfera de ncredere a cetenilor n temeinicia soluiilor alese, att de necesar pentru asigurarea respectrii stricte a legilor. i la acest capitol la noi lucrurile stau prost. S analizm activitatea Parlamentului i vom vedea, c legile despre modificarea legilor n vigoare predomin, i mai mult chiar, modificarea adus unei legi este i ea supus modificrii. Bibliografie: 1. Teodor Smbrian, Drept roman principii, instituii i texte celebre, Bucureti, 1994, p. 194 2. Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, Bucureti, 1992, p. 57 3. T. Drganu, Drept constituional i instituii politice, Tratat elementar, Edit. Lumina Lex, Cluj-Napoca, 2000, vol.1, p. 289 4. E. Kant, Critica raiunii pure, Edit. tiinific, Bucureti, 1969, p. 618 5. T. Drganu, op. cit., p. 69 6. Ibidem, p. 9 7. T. Drganu, op. cit., p. 46 -47 8. Aristotel, Politica, cartea a 4-a, p. 497 9. T. Drganu, op. cit., p. 46 -47
92

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Pr. Prof. dr. Al. I. Ciurea , Romania

UMANISM I TEOLOGIE N CULTURA VECHE ROMNEASC


Rezumat. Umanism i teologie n cultura veche romneasc Articolul reprezint corelaia tiinifica ntre umanism i teologie n cultura veche romneasc de la apariie pn la sfritul veacului XX. . XX . Summary. Humanism and theology in the Romanian old culture This article represents the scientific correlation between humanism and divinity in the Romanian old culture from aparence and the end of XX-th century. Renunnd, n mod deliberat, la obinuitele consideraii preliminare ce nsoesc orice studiu, consideraii privind importana subiectului, modalitatea formulrii, pe care o acceptm aa cum a fost ea concretizat n titlul de mai sus, lsnd pe mai trziu, la locul cuvenit, precizarea, sensul local i extensiunea noiunilor nmnuncheate n aceast confruntare istoric, logic anticipm noi i specific poporului romn, s trecem nentrziat, fr ocoluri i bineneles n cadrul spaiului foarte restrns de care dispunem, hinc et nunc, la tratarea subiectului. 1. Umanism: apariie, extensiune, rezultate Prin umanism se nelege n general, n accepiune restrns i sens primordial, acea micare de orientare intelectual, legat de epoca Renaterii, ctre valorile culturii clasice, antice. Cuvnitul Renatere aplicat defintoriu de aceast epoc istoric a fost gsit i utilizat pentru prima dat n istoria lumii de ctre istoricul francez Jules Michelet, tot acelai determinindu-i i coaiinutuil specific
93

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

concretizat n formula acceptat de muli oameni de cultur i devenit celebr : Descoperirea lumii, descoperirea omului1. Expresia de umanism deriv din latinescul humanus, care nseamn omenesc, dar cu nuana aferent termenului aici de: ceea ce convine mai bine naturii umane. Cu timpuil, termenul n cauz ajunge s determine nu numai literatura clasic, greac i latin, dar i un sistem pedagogicoediucativ ideal, orientat ctre aceste realiti2. Cu aceasta ajungem, la sensul extins al noiunii de umanism formulat, la nceputul veacului al XlX-lea, mai exact n 1808, de F. J. Niethammeir, ca indicnd concepiile care de-a lungul ntregii istorii a civilizaiei recunosc demnitatea, valoarea i posibilit ile nelimitate de desvrire ale fiinei umane i care, n consecin, militeaz pentru dezvoltarea liber a personalitii umane3. Acest concept se pare c i-a gsit justificarea i n expresia sintetic din maxima lui Immanuel Kant: Privete pe om ntotdeauna ca un scop i niciodat ca un simplu mijloc, formulat n opera acestuia Bazele metafizicii moravurilor 1785. Socotind suficient precizarea noiunii i lsnd de o parte ultimele ei accepiuni cu care nu ne ntlnim n trecutul nostru istoric, vom preciza mai nti c acest curent i aceast orientare apar mai nti in Italia i desigur nu ntmpltor. n al doilea rnd c, parcurgmd o serie ntreag de ceti, inuturi i ri europene, din diferite perioade de timp, epoici i ornduiri sociale, umanismul capt n cugetele gnditorillor, ca i n operele oamenilor de tiin, fllosoifie, art i chiar teologie, o serie ntreag de sensuri, nuane i particulariti extrem de variate, n concordan cu realitile locale, acestea din urm dovedindu-i practic eficiena att n teritoriul de plecare, ca i n cele pe care le-a atins, n extinderea sa. 1. n Italia se face tot mai simit fenomenul atraciei ctre marile valori elenistice: Socrate, Platon, Aristotel. Operele acestora, ca i altele din filosofia arab i limba ebraic, snt traduse i citite cu interes. Divina Comedie a lui Dante, fcindu-i apariia, este considerat ca o enciclopedie a tuturor tiinelor. Secolul XIX, de-abia, va vedea n ea creatoarea limbii literare italiene i una dintre lucrrile geniale ale tuturor literaturilor naionale. G. Boccaccio (13131375), cu Decameronul
94

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

su, dei atac pcatele unor oameni ai Bisericii, nu pune n discuie autoritatea i legitimitatea credinei. Cetatea Vaticanului este un stat feudal care, n virtutea unui act plsmuit, de care se va vorbi mai jos, pretinde c el este conductorul Imperiului roman mutat la Constantinopol. Practic, papalitatea intr n conflicte armate cu o serie de ceti-republici, impunndu-le suzeranitatea sa; poart rzboaie cu ele i de unele di este i cucerit. Datorit acestei situaii sumar schiate aici i datorit conflictului cu papa (13751378), Florena devine n special un centru umanist, prin tiina, literatura i artele ce se cultiv acolo. Primii umaniti s-au strduit s demonstreze c studiile umaniste snt utile Bisericii. Toate oraele mai importante din Italia au academiile lor, n care se lucreaz la dezgroparea culturii antice. O serie de eleniti refugiai din Imperiul bizantin i din alte loicuiri snt adunai cu grij i pui la lucru. Aldo Mamuzio bate un record. El editeaz ntre 1493 i 1515 (cnd moare), cu ajutorul elenitilor adunai, 27 de clasici greci (Hesiod, Aristotel, Tucidide, Sofocle, Herodot, Xenofon, Euripide, Platon etc.). Volumele snf de format mic, tiprite cu caractere alese, pe hrtie de calitate superioar i bineneles colaionate dup manuscrisele cele mai complete i mai bune. Contactul cu acestea a ascuit spiritul critic i a format un sim istoric obiectiv. O culme este atins atunci cnd Laureniu Valla (14051457) public lucrarea sa De falso credita et ementita Constantini donatione (Despre fals presupusa i dezminita donaie a lui Constantin), dovedind astfel cu argumente istorice i lingvistice zdrobitoare c faimoasa Donaio Constantini pe care ar fi fcut-o Constantin cel Mare papei Silvestru, cnd mpratul i-a mutat capitala imperial n Bizan justificnd astfel preteniile temporale ale papalitii , nu este dect un fals grosier nu din secolul IV ci din secolul VIII, dup limba n care a fost alctuit. Tot lui Vaila i se atribuie furirea unui mare instrument de lucru prin lucrarea De elegantiis linguae latinae (Despre expresiile elegante ale limbii latine), care a fost reeditat de 60 de ori ntre anii 1471 i 1536, lucrare dup care nsui Erasmus, marele umanist, a deprins scrierea corect i elegant a limbii latine 4. Opera de adunare a manuscriselor greceti se continu i dup cderea Constantinopolului (1453). Aa, nvatul grec Ioan Lascaris, la cererea
95

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Medicilor, colecioneaz n 1495 dou sute manuscrise. O serie de catedre de limba elin dobndese titulari ilutri, la Florena i n alte centre. Sinodul de la Florena din 1439, convocat pentru unirea celor dou Biserici, separate n 1504, aduce aici o sumedenie de ierarhi i clerici de cultur superioar. Printre acetia se afl i arhiepiscopul Bessarion de Niceea, viitorul cardinal catolic, care va juca n istoria umanismului un rol important, ca gnditor, mecenat, colecionar de manuscrise i care-i va dona biblioteca sa n 1470, Republicii Veneiene. Florena avea pretenia, de altfel justificat, c ea a cules motenirea bizantin i a degajat din ea, cu nota dominant a platonismului, bazele unei sinteze generale5. Dar dup 1500, Veneia va deveni cel mai mare centru elenistic, n locul Florenei ocupate de francezi, ea editnd n cele peste 200 de imprimerii ale sale principalii autori greci. n felul acesta monopolul gndirii scolastice este puternic umbrit, mai ales de divinul Platon i cunoaterea mai profund a idelor sale. Cosimo de Medici, din 800 de manuscrise rare pe care le achiziioneaz, d 400 Mnstirii San Marco, deschizndu-se astfel acolo prima bibliotec public din Europa, iar restul fiind conservate n familia sa. Biblioteca Vaticanului poseda la moartea lui Nicolae al V-lea (1455), 1200 de volume, dintre care 300400 greceti, deci aproape o treime, proporie care se menine i sub Sixt al IV-lea (1471 1484), cnd raportul era la 1000 manuscrise greceti, fa de un total de 3600 opere. Invenia tiparului de ctre Gutenberg a produs o adevrat revoluie n circulaia, lectura operelor i cultur. La finele secolului XV Italia avea 73 de tipografii, Germania 51, Frana 39. Prima noastr tiparni este din 1508, lucru ce ne pune ntr-o lumin favorabil fa de alte ri. Apar o serie de istorici umaniti ca: Leonardo Bruni (13691444), Flavio Biondo (13881463), Niccolo Machiaveili (14691527), Francesco Guicciardini (14841540) i alii, care fac istorie bazat pe fapte reale i cu spirit critic. Ultimul a fost supranumit printele istoriografiei moderne.
96

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

2. n Frana ideile umaniste ptrund n secolul XVI printr-o serie de savani ce vin aici din Italia, ca: Ioan Lascaris, care predase greaca la Milano, acum la Paris, Grigore Tifernas, Girolamo Aleandro, care pred greaca, latina i ebraica, ajungnd chiar rector al Universitii din Paris. Dup perioada de traduceri i iniieri, unii francezi alctuiesc lucrri remarcabile de erudiie. Aa, Robert Estienne (15031559) public un Thesaurus linguae latinae (1532), iar fiul acestuia, Henri Estienne (15281598), un Thesaurus linguae grecae (1572), care vor servi pn n secolul XIX. Cel mai strlucit umanist francez este Guillaume Bude (1468 1540), care fondeaz o adevrat coal juridic, cu multe elemente strlucite, care se ocup de critica dreptului roman i a dreptului n general, ceea ce constituite o caracteristic a obiectivelor umanismului francez. Etienne Dolet (15091546), care a rspndit operele lui Erasmus, Lefevre i Melanchton, adugind i unele texte clasice n care Sorbona a descoperit aseriuni contra nemuririi sufletului, a fost ars pe rug la 3 august 1546. Actualul College de France i are originea n Colegiul lectorilor regali, nfiinat n 1530 de Francisc I (15151547), la propunerea lui Bude i alctuit din profesori subvenionai de fondurile regale pentru a preda greaca, latina i ebraica. La aceeai propunere, acelai suveran nfiineaz Biblioteca de la Fontainebleau, creia i aduce numeroase manuscrise greceti achiziionate, dispunnd ca din toate crile tiprite n Frana s trimit cte un exemplar Bibliotecii regale, instituind astfel aa-numitul depozit legal, cunoscut acum de toate rile din lume. Aceast fundaie regal st la baza actualei Biblioteci Naionale din Paris, una din cele mai mari din lume. O epoca nou se deschide prin traducerea n limba francez a operelor istoricilor greci, precum a lui Plutarch (Vieile brbailor ilutri), de ctre Amyot. Literatura se deschide i ea ideilor umaniste prin Fransois Rabelais (14941553), cu Pantagruel (1532) i Gargantua (1534), n care el lupt cu entuziasm pentru a rennoi la lumina gndirii antice idealul filosofic i moral al timpului su, i poetul Pierre Ronsard (15251585), care dup studiul literaturilor clasice introduce subiecte, expresii i ritmuri noi.
97

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Filosoful Michel de Montaigne (15331592) este ns cel mai strlucit reprezentant al umanismului galic. Opera sa Essais (1582) este unul din cele mai reprezentative momente de manifestare a curentului respectiv. Natura devine i n Frana marea educatoare, izvorul puterii, nelepciunii i bucuriei. Contactul cu scriitorii antici le-a trezit sentimentul fraternitii umane i ideea de toleran opus fanatismului6. 3. Germania are ca efecte umaniste schimbarea metodei de predare n coli i mai ales nfiinarea universitilor: Praga (1348), Viena (1365), Heidelberg (1386), Colonia (1388), Erfurt (1393) i Leipzig (1409), care creeaz o nou ptur cult ce va deine direcia micrii culturalpedagogice. Ca nume putem meniona pe Regiomontanus (Johann Mller) (+ 1476), cu unele descoperiri n astronomie, trigonometrie i navigaie (Efemeridele) , Georgius Agricola (+ 1555), cu un tratat n latinete despre msurile i greutile grecilor i romanilor, tiprit n 1533 la Basel, n care pledeaz pentru un sistem unitar; Philip Melanchton (14971560), care a lucrat la nnoirea gndirii filosofice i a vieii religioase; Nicolae Cusanus (14011464), cu lucrrile: De docta ignorantia i De quaerendo Deum, prin care vrea s consolideze teologia, dar fr mare succes n epoca umanismului7. 4. rile de Jos dau umanismului personalitatea cea mai influent a Renaterii, dup Petrarca, pe Dezideriu Erasm de Rotterdam (1467 1536), dorit cu ardoare de toate capetele ncoronate i considerat de contemporani ca printele studiilor i lumina lumii. El n-a avut nici familie, nici patrie. Devenit clugr, este scutit de toate obligaiile acestei stri (portul hainei, post etc.). Cltorete enorm. Colocviile sale, din 1522, cnd Sorbona dorea s le ard, snt tiprite n mii de exemplare, iar Adagia (1500), care snt meditaii bazate pe observarea realitii, ating 12 ediii. n 1511 public Elogiul nebuniei, n care, la adpostul acesteia, el face o aspr critic societii clerici, diriguitori i savani i care va influena literatura. n Enchiridion militic Christiani (Manualul cretinului militant) aprut n 1504, el ncearc s elibereze cretinismul apusean de formalismul iudaic i teologia scolastic i sa-l aduc la esena lui uman.
98

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

n 1516 Erasm ofer umanismului textul Noului Testament, n ediie critic. n felul acesta, fr a discuta prea mult instituiile catolicismului, el a furit armele cele mai redutabile contra acestuia, arme pe care le vor folosi protestanii din plin, n formularea i propagarea Reformei. Lumea este patria tuturor. Cultura are putere educativ i poate genera sentimente umane, fr discriminare de ras, clas, naiune sau limb, snt cteva din principiile de baza8. 5. n Spania umanismul este transplantat de studenii care-i fcuser studiile n Italia (Barbosa, Lebrija, Guzman, etc.), dar inchiziia tie s gseasc mijloacele de a curma aceast nflorire cultural. Mai mult, ea nbu aceast efervescen cultural i n posesiunile spaniole din rile de Jos care de abia mai trziu vor putea veni cu unele roade. 6. Anglia intr i ea n contact direct cu noile idei prin studenii englezi (Crocyn, Linacre, Lilly, Colet, .a.), ce urmeaz cursuri la universitile italiene, i care, ntori acas, deteapt interesul pentru literatura greac, latin clasic i medicina tiinific i vor alctui aa-numitul grup al Reformatorilor de la Oxford, pentru c intesc nu numai nnoirea nvmntului, dar i a Bisericii Catolice. Cel mai strlucit i mai original reprezentant al Renaterii engleze, nainte de Shakespeare, este Thomas Morus (14801535), care promovat cancelar pentru meritele sale incontestabile, refuz totui s depun jurmntul fa de Henric al VlIIlea ca ef al Bisericii Anglicane, aa cum l proclamase Parlamentul, pentru care motiv a fost decapitat. Celebra sa lucrare Utopia, fr artificii retorice, nu numai c scoate n relief racilele societii contemporane engleze, dar vine cu o sumedenie de principii sntoase ce intesc i anticipeaz drepturile fundamentale ale muncitorilor, ranilor, sracilor, nvinuind statul respectiv c fabric criminali de dragul de a-i spnzura, n loc s-i formeze pentru societatea ideal, democrat i comunitatea bunurilor9. 7. Ungaria, dup unele contacte sporadice directe cu umanismul italian, accentundu-i studiile istorice, cunoate epoca de nflorire a umanismului n timpul domniei lui Matei Corvin (14581490), care patroneaz literele i artele, atrage umaniti i oameni ilutri la curtea sa de la Buda, n frunte cu A. Bonfinius, care va scrie o istorie a Ungariei
99

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

pn la 1495, i va fonda faimoasa sa bibliotec Corvina, bine dotat cu manuscrise ornamentate cu miniaturi, achiziionate de el. Din Ungaria, prin Transilvania, unele influene vin asupra Principatelor Romne. 8. Polonia are legturi nemijlocite cu Italia renascentist, prin marile concilii din veacul XV, prin studeni, unle relaii de ncuscrire (Sigismund (15061548), cstorit cu Bona Sforza, nflcrat umanist) i diferite personaliti. La nceput limba latin atrage dar mai trziu trece pe plan secundar , poloneza atingnd performane strlucite prin marele poet Kochanowski i prozatorul Gornicki. O frumoas reputaie capt istoricii polonezi cunoscui i la noi: Ian Dlugosz, Bilski i Stryikowski, care scriu istoria naional a Poloniei. Universitatea din Cracovia devine centru umanist principal prntr-o serie de personaliti care nu numai c ntrein relaii personale cu Erasmus, dar care fac chiar cursuri dup unele din operele acestuia. Moldova noastr este nrurit att de coala istoric polonez, ct i de Universitatea din Cracovia, cu care are raporturi frecvente. Un rol nsemnat l au i Friile Ortodoxe unde studiaz tineri romni. 9. n Cehia noua orientare cultural determin pe unii autori autohtoni s-i alctuiasc scrierile n limba latin. Dar, reacia ce are loc prin Jah Hus, micarea sa reformatoare i pedagogul Comenius (Jan Amos Komensky), duc la primatul limbii cehe. 10. n Slovacia, umanismul se accentueaz prin nfiinarea Universitii din Bratislava (1456). Cultura medieval slovac este renviorat i rennoit, ns rzboiul de 30 de ani (161811648) va veni cu efecte negative pentru fructificarea acestei idei10. n cele de pn aici am constatat c o sumedenie de oameni de tiin, gnditori politicii, artiti etc., ntemeindu-se pe valorile antice, pe raiune, experien i investigaie personal, au atitudine n unele ri mpotriva gndiirii tradiionale i ajung astfel n conflict cu Biserica Romano-Catolic, a crei Reform o preconizeaz i pregtesc. Oprindu-ne aici cu fugara noastr investigaie, n cea mai mare parte a trilor europene aparinnd catolicismului i reinnd efectele umanismului pentru fiecare din acestea, s ne ntoarcem acum n rile Romne pentru a vedea mai nti situaia pe care o gsete aici noua orientare cultural.
100

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

2. Cretinismul i teologia romneasc veche. Caracteristici eseniale. Umanismul cretin romnesc La apariia umanismului, romnii aveau un cretinism strvechi, viu i puternic dezvoltat n societatea i sufletele lor. Cretinismul lor, cel mai vechi din regiune, de origine apostolic prin Sfntul Apostol Andrei n-a fost introdus cu autoritate sub ameninarea sbiei sau a biciului, ci pe cale panic, lent, liber consimit de la suflet la suflet, dobndind astfel toate caracterele sinceritii i durabilitii. Religia iubirii cucerete deci, ins cu ins, din romanitatea rsritean, n paralelism perfect cu etnogeneza ce se desvrete aici, ntre elementele dac i roman, astfel c se spune cu drept cuvnt c poporul romn este cretin din natere. Definitoriu pn astzi este i faptul apartenenei sale de totdeauna la cretinismul rsritean, pentru care este indicat ca singurul popor de origine latin, dar de credin ortodox, sau cum fericit s-a exprimat marele N. Iorga, c poporul romn poart att sigiliul Romei, prin limba sa neo-romanic, ct i amprenta Bizanului, prin credina sa religioas. n credina sa, de expresie latin, dar de esen i factur rsritean, poporul romn a creat muli termeni de credin, cult, via i organizare bisericeasc total difereniai fa de Roma cretin i de latinitatea occidental, dei erau originar romanici: Dumnezeu, biseric, Crciun, clegi, srbtoare, credin, lege (credin religioas), martor, suflet, rugciune, fecioar etc., pe care nu-i locul a-i analiza aici, dar care constituie nendoielnic creaia sa specific. Romnii i-au fcut din cretinism cultura i civilizaia lor primar, statornic i specific, trstura lor definitorie i criteriul lor fundamental de judecat asupra lor i a altora. De fapt, aceasta i-a salvat nainte de toate cel puin n primul mileniu, dar desigur i n continuare, de la robie, asimilare i dispariie total. Ei au ncretinat i pe alii, dndu-le primele elemente i primele tradiii, ale cror urme se regsesc pn astzi n graiurile lor. Biserica Ortodox Romn, venerabila mam spiritual a poporului romn, prin strdaniile sale statornice i struitoare de veacuri, i-a format acestuia un suflet frumos i bun i l-a nvat s preuiasc omenia, fria,
101

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

unitatea i libertatea. Ea l-a sftuit neabtut, la nivel de simpli credincioi sau de nali voievozi, s nu-i nsueasc bunurile altora, s nu-i ntemeieze fericirea lui pe nefericirea altora, cci este ubred, concretizat n sentina altruist : Ce ie nu-i place, altuia nu-i face i s fie generoi, ierttori i primitori. Ce prob mai categoric de respectul omului, de altruism i slujire a semenului, se poate gsi dect n proverbiala ospitalitate a poporului romn, cunoscut i recunoscut de lumea ntreag? Aceasta pentru c romnul a vzut ntotdeauna n spatele strinului, celui ce i-a greit sau a celui ce i-a clcat pragul, cu un cuvnt n spatele aproapelui, aa cum l-a nvat dealtfel Biserica sa, pe nsui Domnul Iisus Hristos. Folclorul su este plin de povestiri splendide n care personajele sfinte, de la Dumnezeu-Tatl i Fiul, pn la apostoli, profei i sfini, travestii i de nerecunoscut, coboar pe pamnt, se ntlnesc, stau de vorb sau i viziteaz ncongnito pe oameni. Colindele romnilor legate de Crciun, Anul Nou, Pati sau alte mprejurri, nsuite de la ei i de alii din jur, snt cunoscute n lume prin mulimea lor, prin bogiile lor luntrice i diversitatea lor11, prin sinceritatea lor cu adevrurile credinei i mai ales prin mesajele lor umane pe care le cuprind intrinsec, de omenie am zice noi pe romnete, cci este un strvechi cuvnt cizelat de ei, cu sensul lui aparte i n condiiile vzduhului lor spiritual specific. Iat un mic dar expresiv i luminos exemplu: i-acum te las, fii sntos i vesel de Crciun, / Dar nu uita cnd eti voios, cretine, s fii bun!. Am abordat mai sus termeni cretini romanici, difereniai caracteristic de poporul romn. Vom comenta sumar acum doar unul singur. Nici un popor de limb neo-romanic (francezi, italieni, spanioli, portughezi) nu are cuvntul lege (derivat din lex legis) i cu sensul de credin religioas, cum l-au furit romnii: Legea noastr, Legea strmoeasc, Legea din btrni, / Din btrni, din oameni buni, cum zic ei. Ceilali au pstrat numai accepiunea curent i primordial, civic i juridic, pe care o avem i noi. Care este semnificaia faptului? Aceasta nseamn c romnii, nainte de a avea Legi civile, au avut de fapt, n condiiile existenei lor istorice, ca unic norm de conducere i n toate privinele, legea
102

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

cretineasc, care pentru c era singura i acceptat de toi prin Taina Botezului, a fost numit pe scurt i articullat Legea. La acestea mai adugm faptul incontestabil istoricete c Biserica Ortodox Romn pn aproape de noi, unica instituie a poporului respectiv, n-a asuprit pe nimeni n numele credinei cretine; nu i-a plsmuit niciodat temeiuri documentare pentru justificarea unor himerice privilegii politice, materiale sau spirituale ; n-a instituit i n-a deinut niciodat personal i aparat de represiune, tribunale i temnie pentru fiii si duhovniceti; n-a ars niciodat pe rug eretici, vrjitoare sau oameni de tiin, de dragul adevrului, n unele cazuri cel puin discutabil;; nu i-a ngenuncheat niciodat conductorii politici, dezlegndiu-le supuii de jurmintele fa de ei, furind teorii i doctrine speciale pentru supremaia universal, sau aducindu-i n picioarele goale penltru a sruta papucul ierarhilor ei i n-a organizat niciodat cruciade, rzboaie pentru asuprirea cretinilor, fondarea de regate i imperii sau expediii de jaf de relicve, obiecte sacre sau bunuri bisericeti, pe care s fie pus astzi n situaia jenant de a le returna! Din aceast cauz poporul ei n-a avut ce-i reproa cci ea a rmas mereu pild de smerenie, de nelepciune, de fidelitate i, mai presus de toate, de dragoste, nsoindu-i peste tot poporul la bine i la ru, cu nedezminitul ei spirit de comprehensiune, pogormnt i toleran. Prin acestea toate s-a dovedit demofil i antropofil, noiuni autentic umaniste dar care pledeaz la noi pentru un umanism anterior umanismului proipriu-zis, un umanism cretin. Aceasta este teologia anterioar umanismuilui de la noi. Cine a transpus-o n via ? Nimeni altcineva dect poporul romn mpreun cu teologii si cei vecni, tiui i netiui, i toat cohorta de ierarhi, preoi i clugri, care, de-a lungul veacurilor, au fost ntr-adevr lumina-lumii i sarea pmntului pentru fraii i fiii lor duhovniceti, pe toat ntinderea romanitii de rsrit, unde s-a zmislit, s-a ncretinat i i s-a format coloratura sufletului acestei seminii. ntre teologii poporului romn trebuie amintii mai nti, cu veneraie, cei vechi, episcopii de Tomis (Constana), cel mai vechi scaun episcopal de pe teritoriul de astzi al patriei noastre: Teotim I, Ioan, Teotim al II-dea i Valentinian, apoi pe Sfntul Ioan Caisisian, Diotnisie Exiguul,
103

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

aa-numiii clugri scii, Laureiniu de Novae i Sfintul Niceta de Remesiana12, care i-au scris lucrrile teologice (de care nu ne putem ocupa aici) n limba latin, unele traduse din grecete, naintea urmailor , contribuind astfel concomitent att la structurarea fundamental a limbii romne de mai trziu, i deci i asupra unora din termenii distinctivi nfiai mai sus, cit i a credinei, dreptei vieuiri i orientri practice cretine autentic cu care ne mndrim pn astzi. Este de subliniat tot aici legtura constant doctrinaro-canonic de-a lungul veacurilor a Sfintei noastre Biserici cu Biserica Ecumenic i cu valorile umaniste ale gndirii, literaturii i artei bizantine, prin esen cretine, care ne-a ajutat, pe lng altele, s ntreinem propriul nostru umanism cretin-ortodox i romnesc. De altfel, umanismul bizantin l-a nrurit ntr-o msur i pe cel italian13, la startul su, cum parial am vzut mai sus. Pe linia acestor constante legturi cu umanismul bizantin, chiar i dup 1453, dar desigur cu unele fericite mpliniri locale trebuie s amintim sinteza eleno-cretin, constnd din reprezentarea sibilelor, a filosofilor, a unor literai i istorici antici greci n pictura bisericilor noastre vechi: Vorone, Vatra Moldoviei, Sucevia, Humorul, Sfntul Gheorghe-Suceava, Cetuia-Iai, Toi Sfinii-Bucureti, Paraclisul Rmnicu Vlcea .a. O ntreag literatur a aprut la noi n legatar cu aceasta 14. Ce s caute Pitagora, Socrate, Platon, Aristotel i toi ceilali n pictura exterioar precizm, nu interioar a bisericilor noastre? Ei bine, pentru nvturile lor superioare i eseniale care-i definesc, pentru sfaturile i sentinele lor morale (ex. Gnoti se avton), pentru desvrirea personalitii umane pe care au cutat-o, adic pentru lucruri care nu numai c nu contrazic nvtura cretin, dar au condus pe cei vechi ca sa-L neleag mal bine pe Hiristos (pedagogi ctre Hriistos). Acesta nefiind deci centrul i mplinirea sistemelor lor de gndlire i trire, ca i totodat a omului superior i model dup care au jinduit att de mult. Cnd s-au produs aceste sinteze picturale? Noi opinm pentru timpurile anterioare apariiei umanismului european la noi, care cum vom vedea atinge trziu laturile noastre, pentru c exista n Rsrit i la Sfntul Munte Athos Erminia, care cuprindea indicaii, norme i canoane
104

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

obligatorii pentru zugravii bisericilor; pentru c unele contacte ale noastre cu Italia nu ne puteau pune n situaia de a aduce de acas de la ei ceea ce ei nu aveau; pentru c interferenele picturale dintre ortodoci i catolici nu se fac cunoscute la aceast epoc; pentru c nc din timpul lui tefan cel Mare avem n Moldova acestor nceputuri un numeros corp de zugravi bisericeti bine constituit. Prsind controversa, vom afirma cu toat convingerea c aceste picturi de filosofi i sibile snt semne nendoielnice ale umanismului cretin, bizantin i romnesc specific, anterioar umanismului european la noi, mpreun cu Andre Grabar, ilustrul bizantinolog, care spune c : Dezvoltarea acestui stil decorativ exterior trebuie cutat n premise locale 15. Biserica romn deci, pentru c n-a svrit pe de o parte unele aciuni strine spiritului cretin care ar fi strnit opoziia credincioilor, dar pe de alt parte a nfptuit altele n deplin concordan cu izvoarele sale de baz, a creat mpreun cu poporul ei cum ndjduim c s-a putut judicios ntrevedea un autentic i viguros umanism cretin -romnesc pe msura sinceritii cu care sufletul plaiurilor noastre a mbriat, a practicat i a respectat religia iubirii. Ce a putut cel nou i european s-i adauge celui vechi i local, cruia i s-a suprapus? Este ntrebarea la care vom ncerca s rspundem foarte succint, dar cu fapte istorice nendoielnice, n cele ce urmeaz. 3. Umanismul european i cel local n cultura romneasc. Primul umanist de origine romn este Nicolaus Olahus (1493 1568), adic Nicolae Romnul sau Valahul, care ndeplinete unele funcii pe ling curtea maghiar i regina Maria, sora lui Carol Quintul, n peregrinrile acesteia prin rile de Jos, dup dezastrul de la Mohacs (1526). Ajunge n cele din urm arhiepiscop de Strigoniu (Estergom), Primat al Ungariei (1553) i chiar regent (1562); a avut relaii cu mai muli umaniti contemporani i de coresponden (vreo 40 de scrisori) cu nsui pontiful Renaterii, Erasmus de Rotterdam. Desfoar o bogat activitate bisericeasc anti-Reform i ne las o serie de opere (Hungaria i Atila, Carmina .a.) i multe versuri, toate n limba latin. S-a scris foarte mult la noi despre acestea, ncepnd cu t. Bezdedhi16, Ioian Lupa17
105

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

i pn la cei contemporani nou 18. Nicolauis Olahus i-a prsit credina ortodox a prinilor si de neam voievodal din Muntenia (Patria mea patern zice el); ns foarte important pentru noi este faptul c nu numai c n-a uitat niciodat c este romn i a semnat mndru cu supranumele de Olahus, dar este primul dintre romni care scrie pe baz de surse istorice, de observaie i vestigii arheologice. Toate acestea adugate la poeziile i epitafele alctuite pentru Erasmus (gloria lumii ntregi, dup dnsul) i pentru fratele su Matei, pe care de asemenea l numete Valahul (+ 1536), snt semne certe ale culturii sale umaniste. Iat cteva rnduri din textele sale privitoare la romni i istoria lor. Moldovenii au aceeai limb, obiceiuri i religie ca i muntenii; se deosebesc puin doar la mbrcminte. Limba lor i a celorlali romni a fost odinioar roman. Multe din cuvintele lor pot fi nelese de latini. Neamul (transilvnenilor) este viguros, rzboinic, are arme i cai buni. Romnii snt ncredinai c snt coloni romani. Dovada acestui lucru este faptul ca au multe n comun cu limba roman i c n acest loc (Dacia) se gsesc foarte multe monede ale acestui popor, fr ndoial indicii puternice ale vechii stpniri romane de aici 18 a. Idei similare ntlnim att n scrisoarea din 1546 a regelui Ungariei Ferdinand I (15261563), ctre Nicolae Olahus, ca i n cea de nnobilare a acestuia (1548), subscris de acelai rege, ambele n latinete. Iat ce citim n prima: Astfel snt neamurile cele mai vestite, dintre care rudeniile tale: romnii nu snt cei din urm, care cum se tie snt urmaii romanilor, stpnitorii lumii, i pentru aceea se numesc romni. Naiunea ta n vitejie este excelent, a dat natere la muli beliduci (conductori de rzboaie, n.n.) ca, Hunyadi i regele Matia 18 b. Nicolae Olahuis este deci un strlucit antemergtor al cronicarilor, istoricilor i celorlali oameni de cultur ai notri, n contact cu Occidentul umanist, susinnd i rspndind n Europa ideea originii latine i a unitii poporului romn, n mod documentat19. Atenia deosebit ce i s-a acordat n publicistica romneasc n anii aproape de noi, cu deosebire n 1968, cu prilejul mplinirii a patru veacuri de la trecerea sa la cele venice, a nsemnat un adevrat i justificat act solemn, cum o merita, de integrarea lui n cultura romneasc i umanist.
106

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Nu este lipsit de sens s semnalm existena n Transilvania, n secolul XVI, a unor centre umaniste cum snt: Oradea, Alba Iuilia, dar mai ales Braovul i Sibiul, cu care romnii din Principate aveau legturi de tot felul, inclusiv cultural-teologice. Unii afirm c aceste dou ceti au jucat n cultura romn un rol asemntor oraelor din Dalmaia pentru cultura sud-slav, aici realizndu-se sinteza dintre Reform i cultura romnilor din Transilvania. Figura central esite Johannes Honterus (14981549), autor de multe lucrri i al unei hri a Transilvaniei, profesor la Cracovia (1533), alt centru de nrurire umanist asupra romnilor, cltor n Occident, fondatorul primei tipografii La Braov (1535) i editorul a 30 de titluri cuprinznd manuale i culegeri din scriitorii antici. El va intra n legtur cu Wittemberg-ul i n 1543 va proclama Reforma la Braov 20. i pentru c am ajuns aici este necesar s spunem c umanismul european face un pas hotrt ctre Reform, chiar pe pmntul Moldovei, prin fondarea de ctre Iacob Heraclide Despotul (15611563), a acelei coli primare i medii (Schola latina) de la Cotnari, cu limba de predare latin, i ilutrii profesori de la Wittemberg, Cracovia i alte centre umaniste, n frunte cu acel Johann Sommer, organizat dup planurile lui Filip Melanchton. Pribeagul despot a fondat de asemenea biblioteca umanist de curte n sensul Corvinei de la Buda, la Suceava, a tiut s mguleasc la nceput pe moldoveni spunndu-le c romnii coboar din vitejii romani care au fcut s tremure lumea, dar avea intenia s nfiineze chiar o academie pentru pregtirea viitorilor pastori ai Bisericii luterane, creia i aparinea el nsui. Reaciunea rii a fost att de puternic n faa acestor perspective contrare cultului, credinei, tradiiilor i umanismului local, inct el i-a pierdut viaa prin tefan Toma (1563), deoarece fcuse din umanism un instrument de prozelitism protestant21. De la J. Sommer, care a funcionat ca profesor la Cotnari (15621563) i apoi n Transilvania, pn la sfritul vieii (1578), ne-a rmas o via a lui Iacob Despotul i 15 elegii n limba latin, n care acesta puncteaz o serie de caliti religioase i culturale, specifice poporului romn de atunci, importante pentru noi 22 cei de astzi. Trebuie s-1 amintim i pe Petru Cercel, fr a intra n detaliile vieii lui, n tot cazul apaninnd umanismului prin cltoriile, limbile vorbite,
107

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

relaiile i idealurile sale, fost domnitor al Munteniei (1583 1585), pentru c a alctuit n limba lui Dante o frumoas rugciune cu o corect teologie ortodox ce s-a publicat la Veneia n 1586 23. Moment semnificativ n istoria Bisericii Ortodoxe n general, a Bisericii i teologiei romneti n special, sub raportul ideilor umaniste este apariia Mitropolitului romn Petru Movil (15961646), la Kiev, care a nsemnat personalitatea ce-i pune amprenta pe soarta Rsritului Ortodox, prin sinteza dintre tradiiile culturale bizantino-slave i cultura occidental. Cum se tie, el nfiineaz prima universitate ortodox la Kiev (1632), unde se predau i discipline umaniste n limbile latin i polon. El ajut cu profesori i programe la nfiinarea Colegiului de la Iai (1640), fondat de Vasile Lupu ca i a acelei Schola graeca et latina ntemeiat de Matei Basarab la Trgovite, care au ca model materiile i metodele de predare de la coala sa. El trimite de asemenea oameni i materiale la tipografiile din Principate. Prin aceasta contribuie la ridicarea nivelului cultural al clerului i poporului romn. Tot Petru Movil restabilete drepturile Ortodoxiei clcate n picioare n teritoriile rvite de Unirea de la Brest (1596). Dar, mai presus de toate, el alctuiete Mrturisirea Ortodox, prima carte simbolic a nltregii Ortodoxii, aprobat la Sinoadele din Kiev (1640), Iai (1642), Constantinopol (1643), ca i de toi patriarhii rsriteni, tiprit n toate limbile. Numai n romnete vd lumina tiparului 18 ediii. Ea devine o puternic arm de lupt mpotriva eterodocilor i Reformei care cutau s atrag pe romnii ortodoci din Transilvania n felul acesta mintea luminat a romnului Petru Movil, mitropolitul Kievului, mpreun cu inima generoas a voievodului Vasile Lupu cel cu cuget de urma al basileilor bizantini, mpreun cu celelalte personaliti ale Ortodoxiei, scrie o pagin de prim referin a teologiei romneti i a Ortodoxiei universale. Cartea a fost considerabil amplificat i mbuntit de teologii romni contemporani. Dac inem seama c nvatul ierarh Petru Movila, format n colile umaniste poloneze, a alctuit-o n limba latina, tradus ulterior n greac, mprind lucrarea subtil i adecvat n trei pri, pe cele trei mari virtui teologice i c materia era tratat dup metoda euristic, adic prin
108

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

ntrebri i rspunsuri, iat o carte alctuit dup cele mai bune metode umaniste. Adugm c la nunta fiicei lui Vasile Lupu, oficiat n 1645 de naltul ierarh la biserica Trei Ierarhi din Iai, ine un cuvnt ;n limba romn i n polonez, ce ni s-a pstrat. Dup toate acestea, conchidem i noi cu distinsul teolog rus Macarie Bulgaikov din secolul trecut care l-a calificat pe romnul Petru Movil drept Printele teologiei ortodoxe moderne. Un semn nendoielnic al ptrunderii i profesrii acelorai idei apusene n Muntenia, n plin epoc slavon, este c nvatul Udrite Nsturel, bun cunosctor de limbi i scrieri clasice, n lunga predoslovie a Penticostarului ce-l tiprete la Trgovite n 1649 la ndemnul sorei sale, Doamna Elina, soia lui Matei Basarab (16321654), n limba slavon, destinat Mnstirii Hilandar de la Muntele Athos, unde se gsesc attea urme de jertfelnicie cretin romneasc pn astzi, scrie un adevrat Tratat despre drnicie, fondat nu pe temeiurile tradiionale Sfnta Scriptur, Sfnta Tradiie i Sfinii Prini , ci pe autoritatea la o sumedenie de autori antici, din care citeaz competent i adecvat, direct sau prin aluzii la Aristofan, Simonide din Keos, Aristotel, Homer, Strabon, Suetoniu, Theognis din Megara, Platon, Plutarch i allii24. Tot acesta traduce pentru prima dat Imitatio Christi a lui Thomas a Kempis, din latinete n slavoneste (1647), rspndind-o n ntreag arie de cultur rsritean ce folosea slavona ca limb universal de cultur, n a crei predoslovie afirm ns nrudirea limbii romne cu limba latin. De asemenea, Nsturel se dovedete un umanist teologic atunci cnd traduce din limba greac n romnete Viaa Sfinilor Varlaam i Ioasaf (1648), confirmnd totodat cu acest prilej gradul nalt de stpnire a limbii romne de ctre crturarii epocii 25. Tot aici se ncadreaz i lucrairea clugrului Mardarie de la Cozia care alctuiete un Dicionar slavo-romn (1649) cu peste 4500 de cuvinte 26, cruia i vor urma i altele pe aceeai linie. Veacul XVII, ca urmare a dezideratelor i eforturilor anterioare, vede mplinite o serie de epocale realizri n domeniul culturii religioase-naionale a poporului romn, cci ele merg mn n mn. Astfel, de la vechile traduceri fragmentare i manuscrise ale Sfintei Scripturi, din secolele
109

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

anterioare, se ajunge la tiprirea, n 1648, a Noului Testament de la Blgrad, cu vestita i cunoscuta prefa a Mitropdliului Simeon tefan, de factur umanist, eveniment ce va culmina cu imprimarea n limba romn a Bibliei ntregi din 1688, cartea cea dinti a Bisericii, rii i poporului, denumit i Biblia lui erban Cantacuzino. De la propovduirea anterioar verbal i scris n limba romn cci nu se poate s fi fost altfel se trece la explicarea Evangheliei, general i unitar, pe cele trei provincii romneti, prin minunata Carte romneasc de nvtur, tiprit de Mitropolitul crturar Varlaam al Moldovei, n 1643, care a contribuit att de mult la crearea limbii literare unitare i lipsit de dialecte prin prezena ei att de dorit i efectiv pe toate plaiurile locuite de romni. De la unele sporadice rugciuni rostite n limba poporului, la tiprirea i oficierea ntregii Liturghii n romnete, prin Dosoftei Mitropolitul, n 1679, de la romnizarea doar a Sinaxarului i a slujbelor Altarului, la traducerea n aceeai limb, vorbit de cei muli, a tuturor lectorilor i cntrilor strnii, de la Psaltirea obinuit la cea nvemntat n versuri, de la colecionarea unor viei de sfini de la alte popoare ortodoxe de ctre Dosoftei Mitropolitul, n cele patru volume (1682 1684), la afirmaia c i noi avem sfinii notri (vol. IV, fila 152) ; de la pomelnice la letopisee i crearea unei adevrate coli istorice prin cronicari. Snt acestea inconitestabile salturi valorice, afectnd nu numai viaa spiritual i ataamenitul n cretere al credincioilor fa de Biserica lor, dar i spiritualitatea i cultura unui neam ntreg, care ajunge acum n situaia ca prin intermediul limbii proprii s intuiasc pe viu i nemijlocit comorile spirituale ce le are la dispoziie de acas i din lume. Introducerea limbii romne n Biseric reprezint un act ndrzne i revoluionar svrit cu nelepciune de oamenii Bisericii Ortodoxe Romne, naintea altor Biserici care de-abia astzi au ajuns la aceste justificate convingeri i semnific cert o aciune de nlare a omului i a societii romneti i un necontestat gest de umanism cretin ortodox, sau popular, cum vrem s-i zicem, dar n concordan perfect i cu umanismul Renaterii i aceasta, concomitent la cele trei provincii romneti, dei separate prin fruntarii arbitrare una de alta.
110

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Se poate afirma cu deplin temei c unitatea de credin, de limb, de moravuri i datini, cultivate cu atta srguin, devotament i consecven de Biserica Ortodox Romn de-a lungul veacurilor, au contribuit din plin att la Unirea Principatelor din 1859, dar i la Unirea cea mare din 1918. nc o precizare se impune nunc et hinc de la sine, anume aceea c ierarhii Bisericii n-au a ezat limba noastr n toate compartimentele activitii lor dinluntrul i din afara Bisericii, la altar i la stran, de dragul unei mode occideratale sau pentru a face pe placul protestantismului. Nu ! Ci de dragul propriului lor popor care nu nelege limba slav 27, care de veacuri ntregi suspin dup cuvntul Domnului n limba lor vorbit i care, o dat dobndit, ia adus attea eminente rezultate n susinerea, mngierea i spiritualizarea lui, definindu-i specific personalitatea etnic i asigurndu-i dreptul inalienabil la cultura sa naional. Lsnd la o parte muili slujitori ai Bisericii nsufleii de aceleai idealuri, civa oameni de cultur romni, cu totul remarcabili, se cer menionai pe firul rou al succintei noastre expuneri. S-i lum pe rnd: Nicolae Milescu Sptarul (16361708), care i-a agonisit cultura n Moldova lui i la Marea coal a Patriarhiei din Constantinopol, cu profesori umaniti pregtii la Padova, apreciat de contempoiranii si din numeroasele ri pe care le-a colindat, ca vir polyglotus et pereruditus, diplomat, comandant de oti, istoric, geograf, filolog etc., de la care ne-au rmas o sumedenie de lucrri n toate aceste domenii, a fost i un teolog de talie european, fcnd cinste patriei sale de origine, dar i Ortodoxiei. Pe lng traducerea Vechiului Testament dup mai multe versiuni greceti i latineti i cu aplicarea criticii textului pe cnd era capuchehaie la Constantinopol, revizuit de Dosoftei (nainte de 1671), care a intrat n prima Biblie romneasc (1688), mpreun cu un text apocrif 28, a compus, pe cnd se afla ia Stockholm (Hodmiae), n 1667, la cererea ambasadorului Franei, Arnauld de Pomponne, un tratat n limba latin i greac, cu titlul: Enhiridion sive Stella Orientalis Occidentali splen-dens, id est sensus Ecclesiae orientalis scilicet graece, de transbustan-tione corpori Domini, alliisque controversiis (Manual sau Steaua Rsritului strlucind
111

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

n Occident, adic felul cum nelege Biserica Rsritului sau cea greceasc prefacerea Trupului Domnului, i despre alte controverse). Aceast scriere a fost numai alctuit la Stockholm, cum s-a artat, n 1667, nu i tiprit, cum se afirm greit de unii autorii (D. Cristescu i alii). Ea are certe caractere umaniste, a servit de arbitru n controversa dintre catolici (janseniti) i calviniti, i a fost publicat (textul latin) ntr-o lucrare a lui P. Nicole i Jeain Claude, purtnd titlul: La perpetuite de la foi de lEglise Catholique touchant lEucharistie, aprut la Pairis, n 1669 (p. 5054). Ea este cea dinti scriere a unui teolog romn ortodox aprut n Frana. Pentru prima dat a fost tiprit n limba romn, cu tot aparatul de rigoare, de semnatarul acestor rnduri, in 1958, cu prilejul unui ptrar de mileniu de la trecerea sa la cele venice 29. Nu este cazul s mai amintim naltele relaii ce le are cu personaliti de seam din Frana, Anglia, Suedia, Rusia etc. i nici celelalte lucrri. Cert este c el este o figur cultural de talie european, cu entuziasm i metod tiinific adecvat unui umanist de mrimea lui, c n-a uitat niciodat c este romn, chiar cnd s-a aflat n serviciul ministerului de externe rus, i c, la moartea lui, nsui Petru cel Mare (16961725) i-a urmat sicriul. n cultura romneasc i teologic statuia spiritual a lui Milescu e mrea ca a unui voievod)30. Dimitrie Cantemir (26 octombrie 1676, Iai21 august 1723, Dimitrievska-U.R.S.S.), fiul domnitorului Constantin Cantemir (16851693), i-a furit o vast cultur in ar i mai ales la aceeai nalt coal a Patriarhiei ecumenice pe care o frecventase i N. Milescu. A avut dou scurte domnii n Moldova: 1693 i 17101711. Vorbea latina, turca, persana, greaca, romna i franceza. El a fost un om genial, un adevrat savant de renume european, o personalitate multilateral, filosof, istoric, romancier, filolog, muzician etc., dar totodat i ilustru teolog. Pentru aceea, cu dreptate a fost aezat n galeria glorioas de la Biblioteca Sainte Genevieve din Paris i a fost ales membru al Academiei din Berlin (11 iunie 1714). Este primul romn care s-a nvrednicit de asemenea consacrrii europene. Omind cu bun tiin celelalte opere31, care au fcut din el o celebritate (editate chiar de Voltaire), vom spune cteva cuvinte doar despre lucrrile sale teologice.
112

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

a) Divanul sau glceava neleptului cu lumea, tiprit n greac i romn la Iai n 1698, i reeditat de Virgil Cndea n 1969, este prima oper filosofic a unui romn. Este totodait un dialog intre cretin i lume, ntre suflet i trup, o fereastr deschis ctre Europa i o sintez ntre Orient i Occident. Cunotinele sale teologice, etice, autorii citai i reflexiile sale personale snt uimitoare. Lucrarea a circulat la noi n multe manuscrise, iar n 1705 a fost tradus n arab. b) Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago (Icoana de nezugrvit a tiinei sfinte), compus la Constantinopol n 1700, este o ndrznea lucrare de gnoseologie n care Ortodoxia intr n polemic cu neoaristotelismul i scolastica, Camtemir dovedindu-se un gnditor european, un Leibnitz al nostru, cum 1-a calificat Lucian Blaga. c) Loca obscura in Catehisi... (Locuri obscure n Catehismul publicat...), 1720, este o aprare propriu-zis a doctrinei ortodoxe, n formele ei tradiionale, n care autorul se dovedete versat n nuane subtile ale teologiei simbolice, fat de nvturile catolice, luterane i calviniste. d) Sistemul sau ntocmirea religiei mahomedane, Petersbuirg, 1722 (rusete), tiprit n iromnete pentru prima dat de Virgil Cndea, n 1977, este de asemenea una din marile lucrri teologice ale autorului nostru, de savant expunere, dar i de polemic. Prin aceasta el se dovedete un precursor al istoriei religiilor i al celui mai mare specialist al acestei discipline din zilele noastre, Mircea Eliade, care nici el n-a uitat c este romn. e) Despre contiin, 17211722, mic scriere, redactat n rusete sub form de epistole ctre contele Golovkin, cu caracter moral-filosofic. f) n fine, n cunoscuta Descriptio Moldaviae (Descrierea Moldovei), scris la cererea Academiei din Berlin, 17141716, lucrare multilateral, d i unele informaii n legtur cu cretinismul moldovenilior, accentund c Occidentul i nu Orientul s-a ndeprtat de adevrata credin, c n Moldova n-au existat erezii i eretici, c rile romne i-au avut episcopii lor n veacul IV, c scaunul Moldovei s-a bucurat de un fel de autocefalie, nefiind supus nici unei patriarhii etc. Mare patriot, Dimitrie Canlemir, cu toate c din 1711 a fost nevoit s triasc n Rusia32, datorit nfrngerii forelor cretine la Stnileti n 1711,
113

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

ajungnd pn a fi investit i cu rangul de consilier intim imperial, nu i-a uitat niciodat ara, ajutnd-o, ndjduind s-o elibereze de asuprirea turceasc i s se ntoarc acas. Osemintele sale au fost aduse i aezate n biserica Trei Ierarhi din Iai. Alexandru Scarlat Sturza (17911854) s-a nscut la Iai, emigrnd apoi cu ntreaga familie n Rusia. Dup agonisirea unei instrucii i educaii, face diplomaie n diferite ri unde este trimis, pe lng o larg activitate cultural i filantropic, de la dnsul rmnnd numeroase lucrri de istorie, sociologie, lingvistic, estetic, dar mai ales de teologie, el fiind ndeobte aezat printre marii apologei ai Ortodoxiei. Teologia capt n scrierile sale o mare mbogire umanist, ce ptrunde n colile teologice pentru pregtirea clerului, sub form de manuale. Dintre acestea trebuiesc amintite mai nti cele traduse n romnete : Manualul pravoslavnicului cretin, tiprit la Atena i tradus de Eufrosin Poteca sub titlul: Enhirid adec minelnic al pravoslavnicului cretin, Bucureti, 1832; Epistolii sau scrisori despre datoriile sfinitei dregtorii preoeti, 2 vol., Iai, 1843, tradus din rusete de Filaret Scriban, mpreun cu nvturi religioase morale i istorice, Iai, 1844, traduse din franuzete de acelai. Apoi, Duplul paralel sau Biserica n faa papalitii i a reformei veacului XVI, Iai, 1851, tlmcit din francez de Neofit Scriban. Pe lng aceste traduceri de la Alexandru Sturza au mai rmas i alte opere teologice alctuite primordial n greac, francez sau rus, dintre care amintim: Consideraii asupra doctrinei i spiritului Bisericii Ortodoxe, tradus n romnete de-abia n 1931, apoi: Citeva cuvinte despre filosofia cretin; Schie despre viaa i moartea cretin; Convorbiri despre Sfnta mprtanie; Instruciuni pentru preoii ce slujesc pe ling spitale i nchisori; Predici la marile praznice ale Bisericii Ortodoxe .a. A tradus el nsui diferite cri teologice, n francez sau greac, pentru a face cunoscut Apusului Biserica Ortodox i celei din urm teologia ruseasc. Dup cum se vede, Alexandru Sturza a fost o ilustr personalitate a Ortodoxiei ntregi33. Alturi de Petru Movil, Nicolae Milescu Sptarul
114

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

i Dimitrie Cantemir, cu toii fiind crturari romni de prim nsemntate i mari umaniti, au contribuit prin scrisul lor multilateral att la creterea culturii naionale ct i a celei mondiale i nu mai puin a poporului i Bisericii care le-a format fptura luntric. Multe alte figuri de teologi romni umaniti pn aproape de noi ar putea fi evocate aici pentru contribuiile lor substaniale la cultura romn. Ne oprim aici, cu ncredinarea c esenialul a fost spus prin aceti gigani ai culturii noastre teologice i generale. La sfrutuil acestor modeste rnduri care ar putea constitui doar o sumar schi pentru o ntreag carte nchinat acestei teme, pe lng concluziile pariale anterioare, putem afirma cu toat autoritatea faptelor trecute n revist, ca i a multor altora ce n-au putut fi implicate aici, c umanismul european atingnd direct sau prin intermediul rilor limitrofe, n secolele XVXVIII, pmnturile i sufletul poporului din laturile noastre, a gsit deja prezent i aici umanismul nostru tradiional, cretinesc, n armonic mbinare, umanism realizat n veacuri de credina religioas a seminiei noastre i teologia Bisericii Ortodoxe Romne, umanism local cu care cel nou venit s-a mpletit organic i au lucrat cu puteri sporite, fr conflicte sau stridene, la rezolvarea tuturor problemelor majore ale poporului din spaiul carpatodanubiano-pontic, dovedindu-se practic o singur for demofil de aciune, nu prin expresia i chipul su exterior, ci pirin nsi intima sa destinaie. n felul acesta se poate spune totodat c la noi romnii umanismul crturarilor de toate categoriile s-a identificat salutar cu omenia poporului34, n viaa concret, constituind pentru noi o not specific, pozitiv i o putere de conducere de la idee la aciune, de la teorie la angajare i lupt, de la raiune la nelepciune, de la tiin la contiin. Toate victoriile poporului romn se datoresc acestui spiritus rector i acestei strlucite ngemnri de idei for! A spori tiina spunea cu dreptate profesorul meu de filosofie C. Fedele va rmne pururea un nalt imperativ intelectual, baza culturii umane. A nla ns contiina moral, caracterul i personalitatea uman, va rmne pururea cel mai nalt imperativ moral, baza civilizaiei umane35.
115

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Iar umanismul i teologia noastr, cu fore ngemnate, au lucrat cu srguin, pasiune i dragoste, la mplinirea acestor ambe scopuri nobile, prin care au chemat nencetat poporul romn la formarea i nnobilarea personalitii, la via moral superioar, la omenie, n bunvoire, nfrire i pace luntric i exterioar. Bibliografie: 1. Andrei Oetea, Renaterea i Reforma, Bucureti, 1968, p. 23 sqq. Se va cita: Oetea, Renaterea. 2. Pentru alte detalii, Ibidem, p. 179180 i 205 sqq. Snt analizai aici termenii de Studia humanitatis i litterae humaniores, care se vor numi i studii liberale, care-i dara omului contiina liber i din sclav l fac om liber. 3. Dicionar de filosolie, Bucureti, 1978, p. 748. 4. Oetea, Renaterea, p. 213 sqq. 5. Ibidem, p. 218. 6. Ibidem, p. 239233. 7. Ibidem, p. 233235. 8. Ibidem, p. 235238. 9. Ibidem, p. 238240. 10. Ibidem, p. 240243. 11. O lucrare recent interesant, comparativ, se ocup competent de ele: Petru Caraman, Colindatul Ia romni, slavi i la alte popoare, Bucureti, 1983, 635 p. B. P. Hadeu a spus cu dreptate, n 1893: Cuvntul colinda nu este un slavism la romni, ci un romnism la slavi, Ibidem, p. XII. 12. Pentru documentare detaliat, + Nestor Vornicesou, Mitropolitul Olteniei, Scrieri patristice n Biserica Ortodox Romn pin n sec. XVII (Tez de doctorat), Craiova, 1983, p. 984. 13. Mai documentat pentru Biserica bizantin, la Pr., prof. Ioan G. Comain, Umanismul Ortodoxiei romneti, extras din rev. Biserica Ortodox Romn, an. LXVI (1948), nr. 12, p. 6 seq. Se va cita: Coman, Umanismul.
116

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

14. Coman, Umanismul, p. 1114; Tudor Pamfile, Sibile i filosofi n literatura romneasc, Brlad, 1916, p. 1012; Dan I. Simonescu, Sibilele n literatura romneasc, Bucureti, 1928, p. 16, 18, 20; V. Grecu, Filosofi pagini i sibile n vechea noastr pictur bisericeasc, Bucureti, 1940, p. 113. Cel mai recent, t. Brsnescu, Pagini nescrise din istoria culturii romneti, Bucureti, 1971, p. 182188. 15. A. Grabar, LOrigine des lacdes peintes des eglises moldaves (Melanges N. Iorga, p. 365), apud V. Vtianu, Istoria artei feudale n rile Romne, vol. I, Bucureti, 1951, p. 814. 16. Sub titlul: Nicolaus Olahus, primul umanist de origine romn, Ed. RAM, Aninoasa-Gorj, 1939. 17. Doi umaniti romni din sec. XVI (Munteano-Transilvneanul Nicolae Olahus i Bihoreanul Mihai Valahus), Academia Romn, Anal. Sect. Ist., Seria III, T. VIII, M. 5, Bucureti, 1928. 18. I. S. Firu i Corneliu Albu, Umanistul Nicolaus Olahus (Nicolae Romnul) (14931568). Texte alese, Bucureti, 1968; G. Mihil, Primul umanist de origine romn: Nicolaus Olahus, cu prilejul mplinirii a 475 ani de la natere i 400 ani de la moarte, n Gazeta. literar, XV, nr. 3 (794), 8 ian. 1968, ip. 7; George Ivaou, Umanismul i umaniti n rile romne, n Contemporanul, nr. 3 (1110) din 19 ian. 1968, p. 9, .a. O list bibliografic bogat n lucrarea I. S. Fifu i C. Albu, cf. supra. p. 253263. 18-a. t. Bezdechi, op. cit., p. 6268. 18-b. Ibidem, p. 35. 19. G. Ivacu, Istoria literaturii romne, I, Bucureti, 1969, p. 5864. 20. Pe larg n : Kairl Gollner, Johan Honterus, Bucureti, 1969. 21. A. Oetea, Renaterea, p. 243244. 22. Pe larg la t. Brsnoscu, Pagini nescrise, p. 203206. 23. Textul n italian i romn la G. Ivacu, Istoria literaturii romne, I. p. 6768. 24. O foarte bogat bibliografie ne st la dispoziie. Amintim pe Dan-Horia Mazilu, Udrite Nsturel, Bucureti, 1974 (capitolul special Udrite Nsturel, reprezentant al umanismului n istoria culturii romneti (p. 287292). Idem, Umanistul romn Udrite Nsturel, autor de versuri n limba romn,
117

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

n Analele Universitii-Bucureti, pe anul 1972, p. 723; Vitrgil Cndea, Udrite Nsturel i nceputurile umanismului romnesc, n Romnia literar, din 13 martie 1969, p. 23; Idem, Lhumanisme dUdrite Nsturel et Lagonie des lettres slavonnes en Valachie, n Revue des etudes sud-est europeennes, VI (1968), nr. 2, p. 239287 .a. 25. Va fi publicat de abia n 1904 de generalul P. V. Nsturel, dutp Ms. 3339 al Bibliotecii Academiei Romne. Este cunoscut i o ediie imprimat la Mnstirea Neamu n 1811. Dan-Horia Mazilu, Varlaam i Ioasaf, Istoria unvi cri, Bucureti, 1981, p. 244. 26. G. Ivacu, Istoria literaturii romne, I, p. 561. 27. P. P. Panaitescu, nceputurile i biruina scrisului n limba romn, Bucureti, 1965, p. 202211 i 220226. 28.Virgil Cndea, Raiunea dominant, Cluj-Napooa, 1979, p. 19 20 i 172221. 29. Articol publicat n Studii teologice, X (1958), nr. 4, p. 511 538. Aceluiai autor i aparine i articolul redacional: O puternic personalitate a Ortodoxiei din veacul al XVII-lea : Sptarul Nicolae Milescu. Alte referine nsemnate la G. Ivacu, Istoria literaturii romne, I, p. 164179. 30. Dr. Antonie Plmdeal, Dascli de cuget si simire romneasc, Bucureti,1981, p. 15J179. 31. G. Ivacu, Istoria literaturii romne, I, p. 242256 i Dicionarul literaturii romne de la origini pn la 1900, Bucureti, 1979, p. 149154. 32. Dr. Antonie Plmdeal, op. cit., p. 242251. 33. Mai pe larg n: M. Pcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Romne, III, Bucureti, 1981, p. 271275, 285; Costache Buzdugan, Alexandru Scarlat Sturza (17911854) i rolul su m Biserica Ortodox, in Studii teologice.), XXIV (1972), nr. 3-4, p. 255275 .a. 34. Virgil Cndea, Notele definitorii ale umanismului romnesc. nnobilarea prin cultur, n Familia, Anul II (102), iw. 10, p. 13. 35. t. Brsnescu, Medalioane, Iai, 1983, p. 93 (Constantin Fedele 18771958).

118

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Vitalie Ojovanu, doctor n filosofie, confereniar universitar, USMF Nicolae Testemianu, Republica Moldova

UMANISMUL - VALOARE ESENIAL A MEDICINEI


Rezumat. Umanismul - valoare esenial a medicinei Procesele sociale contemporane contradictorii actualizeaz importana umanismului. Umanismul n medicin reprezint o valoare esenial, constituind coloana vertebral a activitii i axiologiei medicale. Prin investigarea diferitor aspecte ale umanismului n sfera medical se poate contribui la consolidarea unui veritabil sistem valoric. n condiiile globalizrii acesta ar putea sta la baza unui sistem valoric universal, cataliznd procesul umanizrii societii, ntregii civilizaii. . . , . . , , . Summary. The humanism - basic value of medicine The modern contradictory social processes. Contemporaneitatea paralel cu progresul remarcat n tiin i tehnic este, totodat, cuprins de o vdit criz spiritual-moral care se manifest nefast chiar n prezent, nemaivorbind de eventuale perspective extrem de sumbre. Respectiva criz penetreaz toate domeniile de activitate uman provocnd procese ce se exprim n diverse forme: dezorientri valorice, poziii sociale inadecvate sau antiumane, pasivitate, intoleran, agresivitate,
119

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

crime etc. n rezultatul acestor fenomene se deterioreaz axa valoric a societii umane, fapt ce se extinde pn la nivel civilizaional. Conform definiiilor curente umanismul reprezint totalitatea de concepii, idei i doctrine, care nainteaz pe primul plan omul, ca valoare suprem i care exprim respectarea demnitii lui i a drepturilor lui la libertate, fericire, dezvoltarea i manifestarea capacitilor lui. Consider binele omului drept criteriu de apreciere a institutelor sociale, iar principiile egalitii, dreptii, atitudinii umane drept norm dorit n relaiile dintre oameni [1]. Publicaii enciclopedice etice caracterizeaz umanismul drept principiu al concepiei despre lume (concomitent i al moralitii), la baza cruia st convingerea n posibilitile nelimitate ale omului i capacitile sale pentru perfecionare, revendicare a libertii i susinerii demnitii personalitii, ideea despre dreptul omului la fericire si despre aceea, c satisfacerea necesitilor i intereselor sale trebuie s devin scopul suprem al societii [2]. Umanismul constituie una din cele mai eseniale valori spiritual-morale ale medicinii ntlnindu-se implicat n activitatea medical, ncepnd chiar cu antichitatea, pe tot parcursul istoriei umane. Destul de explicit aceast valoare exprim ntregul sens al Jurmntului lui Hippocrate: ... Preceptele, leciile orale i tot restul nvturii le voi mprti fiilor mei, fiilor nvtorului meu i ucenicilor unii printr-o fgduial i printr-un jurmnt, potrivit legii medicale, dar nimnui altcuiva. Le voi ndruma ngrijirea bolnavilor spre folosul lor, pe ct m vor ajuta puterile i mintea, i m voi feri s le fac orice ru i orice nedreptate. Nu voi ncredina nimnui otrvuri, dac mi va cere, i nu voi ndemna la aa ceva, tot astfel nu voi ncredina nici unei femei leacuri care s o ajute s lepede. mi voi petrece viaa i voi ndeplini meteugul n nevinovie i curie...n orice cas a intra, voi intra spre folosul bolnavilor, pzindu-m de orice fapt rea i strictoare comis cu buntiin...Orice a vedea i a auzi n timp ce mi fac meseria sau chiar n afar de aceasta, nu voi vorbi despre ceea ce nu-i nici o nevoie s fie destinuit, socotind c, n asemenea mprejurri, pstrarea tainei este o datorie... [3].
120

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Umanismul este de fapt o valoare-condiie, exprimndu-se, dup cum sesizm n definiiile de mai sus, prin valori ce caracterizeaz valoarea suprem omul: demnitatea, libertatea, fericirea, binele, egalitatea, dreptatea la care se pot altura dezvoltarea i manifestarea capacitilor individuale, perfecionarea, satisfacerea necesitilor i intereselor personale (n concordan cu sistemul moral existent). Situaia umanismului drept valoare fundamental n cadrul medicinei se poziioneaz n concordan cu condiiile social-istorice n care evolueaz medicina. Astfel delimitm cteva perioade distincte: 1) din antichitate pn la Renatere, cnd iniial domin principiile umaniste hippocratice ulterior armonios completate cu cele cretine, care au revoluionarizat n acest sens atitudinea fa de om, viaa i sntatea sa; 2) Renatere Epoca Modern, perioad de afirmare copleitoare a umanismului ca micare intelectual ce caracterizeaz ntreaga cultur a Europei Apusene, iar medicina n acelai timp trece treptat pe baze tiinifice; 3) epoca contemporan de pn la mijlocul sec. al XX-lea, epoc de dezvoltare perseverent a medicinei tiinifice, medicin ce are drept reper morala clasic, sintetizat din principiile hippocratice i cele cretine; 4) timpul prezent ce cuprinde aproximativ ultima jumtate de secol i care se caracterizeaz prin cele mai accentuate, diverse i contradictorii procese din medicin i viaa social. Acest rstimp aduce o conotaie nou umanismului manifestat n sfera medical. Dac am purcede la delimitarea aspectelor implicrii / manifestrii umanismului ca valoare medical acestea ar fi: umanismul n actul medical (clinic i extraclinic); umanismul n relaiile medic-pacient; umanismul n cercetrile biomedicale; bioetica i umanismul; particulariti ale umanismului n medicina contemporan; problemele umanismului n medicin din politicilor contemporane; procese integratoare contemporane i valoarea umanismului. Umanismul n cadrul actului medical ntr-un mod cert se manifest n dou ipostaze: a) nsi actul medical este un act umanist n toat plenitudinea sa, fr rezerve sau excepii, indiferent asupra cui e ndreptat (persoan cu funcii nalte, simpli ceteni, personalitate
121

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

proeminent, deinut, prizonier, criminal etc.) deoarece salvarea vieii, protejarea ei, cptarea sau mbuntirea sntii reprezint valori fundamentale obiective pretext de manifestare a altor valori, trsturi i caliti ce caracterizeaz umanismul; b) valoarea umanismului implicat n limitele actului medical, preponderent manifestndu-se n acest caz personalitatea medicului i personalului medical auxiliar, instituiei curative. Trebuie de menionat faptul, c medicul asimileaz umanismul ca valoare esenial prin nsi specificul formrii sale profesionale i implicit personale. n cadrul relaiilor medic-pacient umanismul actualmente se include dublu: medic-pacient, pacient-medic. Acest fapt reiese din cele dou modele constituite pn n prezent modelul paternalist, cnd medicul ofer statut de tutel a bolnavului, i modelul antipaternalist care stabilete suferindul cu drept de a lua decizii conform propriei opinii privitor la o situaie concret, implicnd, n acest caz teoria acordului informat i noiunea interpretare. Nectnd la distinctele nuane, n ambele cazuri prepondereaz umanismul medicului, el singurul avnd pregtire profesional respectiv i promovnd aceleai principii n corelaia cu contingentul divers de pacieni. Atitudinea umanist a pacienilor, cu ct insisten nu s-ar promova, rmne a fi doar un imperativ. O semnificaie profund umanist, extins asupra ntregii diversiti sub care exist viul, este reprezentat de bioetic. De fapt, odat cu afirmarea bioeticii, se catalizeaz problemele existeniale ale umanismului, a promovrii sale ample. nsi bioetica reprezint un impuntor potenial umanist deoarece ea poate fi interpretat ca etica vieii n genere. Obiectul de studiu al bioeticii este cercetarea sistemic a naturii vii i a comportamentului uman n lumea valorilor i principiilor morale. Bioetica este sinteza tiinelor despre via i sntatea uman i are drept scop protejarea vieii sub toatele aspectele ei. Ea este o tiin despre supravieuirea tuturor sistemelor vii n viziunea eticii tradiionale. Supravieuirea omului i omenirii depinde de atitudinea noastr corect fa de tot ce e viu. Privit sub acest aspect, bioetica iese din limita eticii profesionale medicale i se nvecineaz mai mult cu etica ecologic, dar unindu-i forele, trebuie s elucideze aspectul etico-filosofic al
122

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

problemelor viitorului omenirii i al vieii de pe Terra [4]. Principalele obiectivele ale bioeticii stipuleaz, printre altele, ca ea s protejeze viaa n general, sntatea individual i cea public, n particular; s orienteze opinia public n cunoaterea modalitilor ce servesc la mbuntirea vieii i la mpiedicarea inhibiiilor fizice, psihice, morale, spirituale ale omului; s reglementeze n mod legislativ att cercetrile biomedicale, practica ocrotirii sntii (mai ales n domeniile transplantologiei, determinrii momentului morii, limitele susinerii vieii bolnavilor incurabili, noilor tehnologii medicale .a.), ct i orice activitate social ce ine de existena omenirii [5]. Prin investigarea diferitor aspecte ale umanismului n sfera medical se poate contribui la consolidarea unui veritabil sistem valoric. O misiune specific de neamnat este redresarea sistemului valoric adecvat medicinii n concordan cu realitatea autohton i cea mondial. n condiiile globalizrii acesta ar putea sta la baza unui sistem valoric universal, cataliznd procesul umanizrii societii, ntregii civilizaii. Deoarece n medicin, comparativ cu alte domenii, valorile sunt mai susceptibile spre universalizare, studierea valorilor medicale din perspectiva standardizrii unor aspecte axiologice marcheaz un fapt incontestabil. Constituirea axiologiei medicale, sensul de baz al creia este umanismul, ar rezolva probleme stringente de ordin spiritual-moral, social i tiinific la nivel planetar. Note: 1. Dicionar de Filosofie i Bioetic / T.rdea, P.Berlinschi, A.Eanu, D.Nistreanu, V.Ojovanu. Chiinu: Medicina, 2004. - P.415. 2. . : , 1989. C.63. 3. Jurmntului lui Hippocrate // www.medcon.ro/Juramantul-luiHipocrate.htm 4. rdea T.N. Elemente de Bioetic. Chiinu: Univers Pedagogic, 2005. P.19. 5. Ibidem.

123

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Catan Vasile, profesor universitar

PROBLEMA SOCIETII CRETEREA NOII GENARAII


Rezumat. Problema societii creterea noii genaraii n articol autorul argumenteaz c problema primordial a societii este creterea i educaia tinerii genraii. n articol se subliniaz aspectele manageriale i chiar de guvernare n aspectul educaiei i formrii noii societi, atrgnd o atenie deosebit asupra rolului familiei, a statului i a bisericii. . . Summary. Societys fundamental problem new generation growth The author motivates in this article the societys fundamental problem is the new generations growth and education. In this article its pointned out the managerial aspects in the education viw and the new societys creation focusing on the role of the family, science and chruch. Funcia principal a societii umane este creterea noii generaii destoinic strmoilor ei, onesta conteporanitii i viitorului naiunii. Responsabilitatea de cretere a unei aa generaii sunt: 1) Familia 2) Societatea n frunte cu statul 3) Biserica (sub ocrotirea i conducerea statului). Aprnd la lumina zilei micuii ceteni trebuie s creasc i s se dezvolte sub grija prinilor i ocrotirea strict a medicului, apoi intervine n acest proces pedagogul, apoi poliistul de sector mai trziu alte persoane calificate.
124

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

De la nceput trebuie s i se atrag atenia cuvenit i mamei. Trebuie s cretem ceteni bine dezvoltai fizic, sntoi, dotai cu cunotinele mediului nconjurtor, social, ecologic, economic cu o nalt cultur, oneti apropiailor i societii, tai i mame credincioi familiei, ceteni oneti statului cu un destin fericit. Credina i iubirea Munca i lupta formeaz caracterul i destinul omului, dar destinul cetenilor formeaz destinul rii. Trebuie s cretem urmai inteligeni. Inteligena se caracterizeaz: 1) prin o bun organizare a funciei gndirii 2) capacitatea de a observa i evidenia n toate esenialul 3) abilitatea de a se orienta uor n mprejurri noi i de a lua hotrri juste n situaii neobinuite pe baza experienei acumulate n via. Fiecare cetean trebuie s tie bine istoria poporului su i locul poporului su n societatea uman. Istoria este o tiin care studiaz: - cultura i credina omenirii - luptele i cuceririle omeneti - creaiile i suferinele omeneti i nicidecum tiina istoric nu trebuie s fie ntrebuinat pentru cucerirea capitalului politic al unor ri i personalitii politice. Rolul principal n creterea i educarea noii generaii i aparine Statului n frunte cu sistemul de nvmnt. Thomas Dfiferson al 3 preedinte ale SUA n scrisoarea sa de la 13.08.1786 ctre prietenul su Djordje Vtu scria: Mi se pare c din toate legile, principala este legea de iluminare a populaiei. Pur si simplu nu se poate de gndit ceva mai bun pentru fericirea i libertatea stabila a poporului. Anuna prietene rzboi mizeriei, creeaz i perfecioneaz legea despre nvmntul poporului simplu. Trebuie s tie toi compatrioii, cheltuielile pentru acestea nu va depi nici o miime din acea sum, care se va scurge n buzunarul conductorilor de tot rangul, care se vor ridica din mijlocul nostru, dac vom lsa poporul n mizeria necunotinei.
125

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Poporul nostru pe parcursul veacului precedent a trecut prin trei sisteme de nvmnt foarte efective: 1) sistemul rus arist de nvmnt 2) sistemul romn de nvmnt pn n anul 1940 3) sistemul sovietic de nvmnt Pe baza acestor sisteme s-ar putea de creat un sistem de nvmnt, care ar face fa nu numai sistemului European, dar i celui mondial. Rolul principal n sistemul de nvmnt l poart pe umrul su nvtorul. nvtorii trebuie s fie oameni talentai n ramura pedagogiei i educaiei, sntoi, rbdtori, muncitori inteligeni iubitori de copiii oneti Patriei, bine educai, cu maniere din cele mai frumoase, fr deprinderi rele cu un grai frumos. nvtorul trebuie s fie un acumulator al tuturor lucrurilor bune, frumoase i folositoare. Societatea n frunte cu statul trebuie s atrag atenia cuvenit nvmntului n general i nvtorului n mod deosebit. nvtorul trebuie s aib condiii bune de munc, de trai, de odihn, de restabilirea sntii i de acumulare a tuturor lucrurilor frumoase, creatoare i folositoare ce apar n societate, preuindu-le totodat i critic. Totodat trebuie bine preuita munca nvtorului. Plata muncii unui nvtor la nceput pentru sarcina pedagogic normal trebuie s fie egal cu costul a 2-3 m2 de spaiu locativ construcie industrial pentru cei cu studii superioare; i cu 20% mai puin cu studii medii speciale. Savantul rus Nicolai Rerih aa a vorbit despre starea nvtorului: Ruine rii, n care nvtorul se afl ntr-o stare de mizerie i srcie. Ruine celor care tiu c copiii lor sunt nvai de un om srac. Nu numai o mare ruine pentru poporul care n-are grij de nvtor, de generaia viitoare, dar e i o neglijare. Oare se poate de ncredinat copiii unei persoane deprimate. Se poate uita ce iradiere poate aduce tristeea? Nu se tie c depresiunea sufleteasc nu trezete admiraie? Se poate oare de considerat nvmntul o ocupaie distractiv? Un infim? Ne-am putea atepta de la copii la o luciditate a spiritului, dac coala va deveni un loca al constrngerii i ofensivei? Poate oare de ateptat cldura inimii cnd spiritul tace?
126

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Aa spun, aa repet poporul care a prsit i a uitat nvtorul e lipsit de viitor. O mare atenie statul trebuie s acorde selectrii i pregtirii cadrelor pedagogice. Am vorbit despre nvtor, dar tot aa, trebuie de acordat atenie de stat lucrtorilor din medicina, cultur, tiin, educaie social, tuturor celor ce contribuie la creterea, educarea i protejarea noii generaii. Pentru a crete o generaie corespunztoare actualitii, trebuie o lege naional, clar, efectiv, lucrtoare i un comitet de stat care ar monitoriza ndeplinirea legii. Comitetul de monitorizare trebuie s fie condus de conductorul rii sau a parlamentului. Vice-preedinii : 1. Ministrul Educaiei Tineretului i Sportului 2. Preedintele Comisiei Parlamentare de nvmnt i tiin Membrii Comitetului trebuie s fie prima sau a doua persoan a conducerii Ministerelor, Departamentelor i altor instituii, organizaii guvernamentale i neguvernamentale Republicane: la concret a : 1. Ministerului de Cultur 2. Ministerului Ocrotirii Sntii i asistenei sociale 3. Ministerului economiei i comerului 4. Ministerului de finane 5. Ministerului de interne 6. Ministerului de producere ( industrie) 7. Ministerului agriculturii industriei alimentare 8. Uniunea cooperaiei de consum 9. Ministerului ecologiei 10. Ministerului de justiie 11. Procuraturii generale 12. Curii de justiie 13. Sindicatelor 14. etc Organizaiilor Republicane a : 1. Veteranilor
127

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

2. Compozitorilor 3. Scriitorilor 4. Cinematografitilor 5. Jurnalitilor 6. Radiovizualului 7. Mitropolie Aa comitete trebuie s fie i n raioane. Trebuie de creat organizaii obteti a Tineretului ca: Scaui n rile din apusul europei sau strjeri n Romnia, pn la al 2-lea rzboi mondial. n lege trebuie s fie concretizate datoriile i drepturile: 1. familiei 2. statului 3. bisericii 4. comitetului de monitorizare 5. instituiilor i organizaiilor locale 6. consiliilor profesorale 7. organizaiilor printeti. A. Familia trebuie s fie protejat de stat i de biseric. n lege trebuie s fie strict i clar formulate: 1. datoriile tatei fa de familie, de mam, de tat, de copii, de societate 2. datoriile mamei fa de familie, de tat, de copii, de societate 3. datoriile copiilor n familie fa de prini, bunei. n societate trebuie cu strictee s funcioneze lanul: 1. lege 2. datorii 3. responsabilitate 4. stimulare i pedeaps Pedeapsa, trebuie s fie aspr, obiectiv, efectiv i neleas. Pedeapsa nu poate fi ocrotit i nclctorie de datorii, trebuie s aib frica de nclcrile regulilor i datoriilor ceteneti i familiare. B. Statul monitorizeaz familia i biserica. Statul creeaz condiiile cuvenite de ngrijire, cretere, educare i nsuirea materiilor i deprinderilor vitale a tinerei generaii. Statul i aduce aportul la solidaritatea , protejarea i stimularea familiei.
128

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Rolul principal n creterea i formarea noii generaii l are sistemul de nvmnt n frunte cu Ministerul Educaiei , Tineretului i Sportului. Formele de educaie sunt organizate, efectuate i monitorizate de Ministerele Organizaiilor responsabile. 1. Educaia muncii Ministerele: Educaiei Tineretului i Sportului, Industriei, Agriculturii, Economie, Cooperaia de consum. Sindicatele, Organele de conducere locale. etc 2. Educaia culturala Ministerele: Educaiei T.S., Culturii organizaiile Scriitorilor, Jurnalitilor, Compozitorilor, Teatrale, locale. 3. Educaia sntii (igienic) Ministerele: Educaiei T.S., Ocrotirii sntii asistenei sociale, organizaiile locale de conducere 4. Educaia social, datorii i drept Ministerele: Educaiei T.S., asistenei sociale de Interne, de Justiie , Procuratur, Sindicatele, Organele locale. 5. Educaia tiinific Ministerul Educaiei T.S., Academia de tiine. 6. Educaia fizic Ministerul Educaiei T.S., Sindicatele, Organizaiile Sportive, Organizaiile locale de conducere 7. Educaia istoric - patriotic : Ministerul Educaiei T.S., Organizaia veteranilor. Organizaiile obteti 8. Educaia Ecologic Ministerele: Educaiei T.S., Ecologiei 9. Educaia Spiritual Ministerele: Educaiei T.S., Culturii, Biserica, organizaiile obsteti. C. Biserica efectueaz educaia spiritual n corespundere cu concepiile religioase, n corespundere cu nvturile biblice, tiinifice i a istoriei religioase, n corelaie cu Ministerele Educaiei Culturii cu Organele locale de conducere. Educaia muncii la copii, adolesceni i tineri Munca este izvorul sntii, frumuseii, tuturor bunurilor materiale i un factor foarte puternic de educaie uman i de aceasta munca trebuie de ndeplinit cu plcere, cu srguin, dar ca s fie aa, munca trebuie s fie cointeresat, bine emunerat, protejat de organele de stat. Pentru educaia muncii la copii, adolesceni, tineri, trebuie s avem : 1. o sfer de producie bine organizat , cu relaii bune ntre patroni i forele de munc cu legi perfecte n regularea acestor relaii
129

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

2. cu conduceri calificate n producie 3. cu evidena obiectiv strict i impozite suficiente 4. cu relaii bine regulate cu intermediarii, de lichidat intermediarii parazitari 5. cu relaii comerciale bine organizate interne i externe 6. cu o sistem de informaii bine organizat de o nalt responsabilitate, reclame, obiective reale bine chibzuite la nivelul cuvenit etic, estetic, economic, binevenit i la timp. n planurile de nvmnt al tuturor instituiilor de nvmnt de diferite niveluri trebuie s fie inclus vremea necesar pentru ca tnrul s nsueasc o profesie, ar fi bine dup tradiiile strmoeti. Deprinderi la munc trebuie de implantat din fraged copilrie dup posibilitatea i putinele copiilor. Fiind n grdini copilul cu ajutorul educatoarei, poate sdi 3-4 floricele, tot cu ajutorul ei s ngrijeasc de ele pn vor nflori, apoi poate s le druiasc mamei, educatoarei i altor persoane iubite, precum s ndeplineasc i alte deserviri de sine dup puterile lor. Fiind n coala primar copiii pot ngriji i de vite, psri i ndeplinirea unelor lucrri manuale. n gimnazii i licee adolescenilor trebuie de ncredinat munc mai complicat. Adolescenii trebuie s fie cointeresai n munc. Munca adolescenilor trebuie protejat i remunerat dup calitatea i cantitatea ei. n gimnazii i licee adolescenilor trebuie de deschis cont bancar, unde e transferat plata muncii lor. De organizat aa munc i remunerarea muncii adolescenilor i tinerilor, ca cei silitori la terminarea liceelor s acumuleze la contul su 50 % din costul a unei locuine pentru 2 persoane. Pentru aceasta fiecare instituie de nvmnt preuniversitar, universitar n deosebi cele profesionale s aib ntreprinderi de producere proprii, care nu au aceast posibilitate s fie alipite de ntreprinderi statale sau mproprietrite. ntreprinderile proprii ale instituiilor de nvmnt s fie scutite de impozite, celelalte parial s fie scutite de impozite. Trebuie de rezolvat i problema de creditare fr de plat procentelor pentru credit sau plat joas pentru credit. Aceste ntreprinderi trebuie
130

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

s fie rentabile. Conductorii instituiilor de nvmnt trebuie s aib ajutori calificai pe producere i educaia muncii, la necesitate i cadre calificate. La educaia muncii trebuie s ia parte activ tot colectivul pedagogic. Din venitul acestor ntreprinderi o parte s fie ndreptat la dezvoltarea ntreprinderilor i instituiilor de nvmnt, alt parte la plata diferitor premii, ajutoare materiale activitilor n producere, aciunilor culturale de nsntoire, la diferite excursii, lecii, cercuri culturale, secii sportive i altele. O munc bine organizat, sub aspect profesional echilibrat cu odihna activ, cu alimentaia raional, cu justificarea relaiilor sociale aduce la o cultur bogat, productivitate nalt, contribuie colosal la educaia uman, la nivelul de trai, nflorirea societii. Tot ce vedem n jurul nostru frumos, atractiv, mulumitor e rezultatul muncii. Este rezultatul muncii: Creatorului, omului i altor fiine pmnteti de multe generaii umane. Din pcate oamenii acum tot mai mult stric ceea ce s-a creat de Creator, de oameni pe parcursul multor secole. Numai ocrotirea cu sfinenie a acelor lucruri frumoase create pe parcursul multor secole de strmoii notri, nmulirea i mbogirea acestora ne va aduce la o via sntoas, bogat, frumoas i fericit pe noi i pe urmaii notri.

E. Saharneanu, dr. hab., conf. univ.

UMANIZAREA VERSUS DEZUMANIZAREA LUMII CONTEMPORANE


Rezumat. Umanizarea versus dezumanizarea lumii contemporane Articolul evideniaz rupturile fundamentale ale civilizaiuei, caracterizeaz antipodul umanizarea i dezumanizarea lumii contemporane.
131

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

. - . Summary. Humanization opposed to dishumanization of contemporary society The article accentuates the fundamental ruptures of civilization, caracterizes the antipode humanization and dishumanization of contemporary world. ntrebarea care ne frmnt astzi privete locul ocupat de secolul al XX-lea pe scara umanizrii omului, a fiinrii sale ca umanitate. Omenirea ca umanitate nu este un produs spontan al naturii, ci propria sa oper, a activitii sale easupra ei nsi. Astfel, ea s-a constituit ca realitate economic, social-politic i spiritual, iar formele sale de socializare s-au sublimat spiritual n valori umaniste, care se metamorfozeaz treptat n posibiliti de manifestare pentru mulimea oamenilor. Umanitatea1 sau omenirea umanizat este aceea care se descoper pe sine, fora sa creatoare i multiplelel ei potene, posibilitile devenirii sale perfectibile, universalitatea sa terestr. Prin toate componentele sale civilizaia modern a descoperit creativitatea uman, a stimulat multiplicitatea formelor ei. Procesul umanizrii a cptat astfel o deschidere total novatoare, iar valorile umaniste o rezonan cultural i social necunoscut nc. Ideea de progres mprtit de Descartes, Spinoza, filosofii francezi ai Luminilor, Kant, Hegel, Marx i pn la gnditorii liberali ai secolului trecut, J.S.Mill i B.Croce exprim sintetic aceast deschidere umanizant i umanist a modernitii, considerat ca una dintre aspiraiile sale primordiale.
De la latinescul humanis omenesc, humanitas omenirea. Umanismul ca concept presupune valorizarea omului ca personalitate, dreptul la libertate, fericire i dezvoltare.
1

132

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Dar civilizaia modern a capitalismului, de astfel ca i ntreaga istorie, n-a evoluat liniar. Noua pagin a istoriei pe care a inaugurat-o, n pofida posibilitilor pe care le-a declanat, a fost i a rmas profund contradictorie, adesea rvitor de conflictual. Ciocnirile i exploziile din cadrul fiecrei societi industriale s-au combinat ulterior cu conflictele extinderii modernizrii spre zonele semiperiferice i periferice ale sistemului mondial. Conjuncia acestor distorsiuni a generat Crizele globale ale istoriei, cu teribelele lor efecte distructive. Secolul XX s-a desfurat sub semnul acestor crize care le-au impregnat, i-au determinat principalele particulariti. Aceste crize ale istoriei au dezvluit profunzimea rupturii care s-a produs ntre principiile fondatoare ale modernit ii. Cea mai spectaculoas a fost i a rmas aceea dintre progresul general uman anunat i ateptat i cel parial, sectorial care s-a mplinit. n fapt s-a produs o sciziune adnc n existena oamenilor ntre principiul filosofic al raiunii umane i cel al raionalitii pragmatice, ca urmare a renunrii la cel dinti n favoare celui din urm. A prevalat principiul eficienei i al instrumentalizrii, abandonndu-se afirmarea primordialitii omului, a libertii i creativitii lui. Progresul economic i tehnic vizibil ntr-un spaiu limitat al capitalismului, nc la sfritul secolului trecut, a permis o anumit umanizare a condiiilor de existen pentru mari grupuri de productori, dar nu i revalorizarea forei de munc. Economia liberal a revoluionat tehnologia produciei, dar a meninut pn trziu n secolul XX mizeria pentru numeroase categorii defavorizate. Omul ca marf este considerabil subevaluat, f de reprezentarea pe care i-a conferito raiunea. A fost secolul XX unul al progresului sau unul al regresului uman? i una i alta, s-ar prea la prima vedere. Dar un asemenea rspuns nu este nici pe departe satisfctor din punct de vedere filosofic, al raiunii umane. Dintr-un motiv foarte simplu: n timp ce progresul realizat a fost unul parial, n special economic, tiinific i tehnic cu anumite efecte asupra unei arii restrnse a umanizrii regresul a fost brutal, apocaliptic dup expresia lui Adorno, a afectat profund esutul umanizat acumulat anterior, n primul rnd principiul supremaiei omului. Altfel spus a fost supus distrugerii
133

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

principalul i atotcuprinztorul fundament al umanizrii pe scar istoric. Chiar dac astzi au fost depistate momentele apocaliptice ale acestui regres nu se poate ignora c supremaia omului este subminat de proporiile atinse de marginalizarea i excluderea unor grupuri, de noua expansiune a srciei i degradarea identitii oamenilor, care se produc pe fundalul unei prosperiti unice n istorie i a celei mai spectaculoase dezvoltri a tehnicii, a creterii productivitii muncii. Nici n zilele noastre, dup un secol de dezvoltare impetuoas tehnologic i economic, salvgardarea condiiei omului n-a ajuns o consonant a funcionrii economice. Aceasta se ntmpl chiar atunci cnd creativitatea uman a devenit fundamental pentru orice nou progres. Mai mult dect att, valoarea civic i politic a omului din regimurile democratice este continuu pus sub semnul ntrebrii nu de o dictatur, ci de disfuncionalitile i crizele economiei de pia nereglementate. Logica ei nu respect nu poate respecta principiul supremaiei omului, a perfectrii condiiei sale. Trebuie remarcat c istoria uman implic dintotdeauna prezena activ a raiunii umane. Procesul umanizrii, adic a formrii i dezvoltrii istorice a realitii umane n ntreaga sa complexitate, economic, socialpolitic i spiritual, este cea mai pregnant manifestare a interveniei active a raiunii n istoria omenirii. Altfel spus a funciilor sale de cunoatere, valorizare, de elaborare a finalitilor aciunii sociale i individuale, a normelor de organizare comunitare i statale, a codurilor lor morale, a conservrii i transmiterii patrimoniului lor spiritual pentru a ne referi doar la cele mai importante atribute ale raiunii. Din cele mai vechi timpuri reconstruibile i pn n zilele modernitii contemporane, istoria fiecrei societi de mai mare complexitate s-a furit prin organizarea ei pe baza unor principii raionale, cum este de pild luarea n considerare i aprarea esenei sociale a existenei umane. Toate formele de organizare social se subordoneaz utiliznd, firete, o diversitate de mijloace specifice fiecrei epoci necesitile primordiale de a asigura supravieuirea i dezvoltarea complexului social, fr de care n-ar putea exista mult timp nici oamenii individuali. Umanizarea nseamn cu deosebire afirmarea socialitii oamenilor i s-a
134

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

materializat de-a lungul mileniilor i secolelor prin contientizarea, dezvoltarea i multiplicarea formelor ei. Necesitatea supravieuirii complexului social i comunitar a produs pe ci ntortocheate formele de structurare, valorizare i codificare legislativ i moral ale activitii oamenilor, prin care specificitatea lor biologic a fost prelungit i dezvoltat n una social, cultural. Iar aceasta este o rezultant profund marcat de atributele raiunii. Istoria omenirii a putut s-i asigure continuitatea, n pofida unor rupturi distructive, datorit rolului reglator al raiunii, care a fcut din aprarea i dezvoltarea socialitii finalitatea uman fundamental. Ea s-a diversificat ntr-o multitudine de finaliti particulare proprii diferitelor sfere de relaii interumane. Inserate i metamorfozate n practica economic, social, politic, moral i cultural, ideile i valorile produse de raiune au lrgit aria i formele de expresie ale socialitii, au creat i au fcut s iradieze conceptul de umanitate, adic de omenire umanizat. Catastrofele petrecute de-a lungul istoriei, dispariia unor societi, civilizaii i culturi nu infirm acest rol al raiunii. Ele relev ns limitele sale de intervenie, ale posibilitilor ei de cunoatere i de a elabora soluii umanizante n anumite momente sau etape ale istoriei, de a se face auzit i urmat, adic de a se metamorfoza n practic. Adesea, datorit circumstanelor nefavorabile, raiunea umanizant a fost acoperit, redus la tcere i ignotrat. Aa s-a ntmplat n tecutul ndeprtat cu distrugerea i dispariia multor civilizaii antice, a celor precolumbiene n zorii modernitii, dar i n trecutul mai apropiat cu holocaustul nazist. Toate prbuirile cunoscute n istorie evideniaz pregnant c raiunea nu este dect o component a existenei sociale, nu ntotdeauna cea fundamental. Mult prea frecvent, existena uman i micarea ei istoric au fost dominate de interese nefiltrate, nedecantate de o raiune umanizant firete cea specific fiecrei epoci capabil s le modifice sensul. Ele se impuneau prin toate mijloacele, inclusiv unele de mare violen i for de distrugere, nelund n seam nici un scrupul, nici un criteriu uman i moral. Impunerea oarb, cu orice pre, a intereselor unui grup social, ale unui stat sau comuniti a anihilat rolul cognitiv al raiunii, ca i pe cel etic i umanizant, reprezentnd astfel una dintre sursele
135

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

principale ale alienrii existenei i istoriei oamenilor. Se poate afirma fr nici o exagerare c raiunea delimiteaz umanizarea de dezumanizare, c ea este acel criteriu prin care o societate dar i un om poate alege ntre umanitate i neumanitate. O idee fundamental traverseaz gndirea celor trei mari filosofi ai modernitii Spinoza, Kant, Hegel: lumea omului, cea umanizat cum am spune noi, adic aceea n care se afirm atributele raiunii, ale libertii i perfectibilitii sale, este opera aciunii umane bazate pe cunoatere i supremaia omului. Ea consolideaz aria socialitii, i lrgete formele de manifestare, sudeaz interesele individului cu cele generale. Rolul statului ca instrument al raiunii este primordial n descurajarea pasiunilor i concilierea conflictelor riscante pentru socialitate, pentru lrgirea spaiului de libertate. Altfel spus, oamenii pot fi agenii unei istorii umanizate, dac aciunea lor respect solicitrile raiunii, dar i a uneia dezumanizate, barbare, dac se ndeprteaz de valorile ei. Caracterul paradoxal al civilizaiei moderne se vdete cel mai pregnant n sfera libertii individului. Modernitatea a inventat individul, omul singularizat, formulnd dreptul libertii sale, s-a decis treptat universalizrii lui, dar n mod neateptat pentru puritatea ideii a produs i anticorpii realizrii sale. Unii dintre ei deosebit de viruleni i distructivi. Libertatea omului nu este din pcate o dimensiune stabil a civilizaiei moderne, ci una potenial i profund oscilant. Ea nu este un dat ireversibil pentru cei mai muli, ci unul care trebuie aprat de-a lungul ntregii existene a oamenilor. Altfel ea risc s se volatizeze, s rmn o idee abstract generoas, dar nemplinit. Cu permanenta sa fluctuaie ntre utopia abstract i mplinirea sa parial, sfera libertii omului concentreaz n sine esena modernitii cu deschiderile, fracturile i prbuirile sale. Ea este unul dintre simbolurile acesteia: ntruchipeaz diferena uneori considerabil dintre sperana ideal i ntruchiparea uman, real, mediocr. Civilizaia modern este aa cum am vzut anunat de o adevrat revoluie a spiritului, a gndirii i a mentalitilor, una care cu intermitene, stagnri i involuii, se prelunjete pn n zilele noastre. Ea este cea a afirmrii omului ca individ, altfel spus a omului avnd dreptul la libertate. Aceasta reprezint cealalt faet a postulrii primordialitii raiunii.
136

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Dreptul omului la libertate este probabil cea mai mare invenie a lui, a istoriei i spiritului su. Aceast idee nu-i este nscut, deoarece pentru a inventa ideea i a o introduce n practica social, i-au trebuit istoriei omului milenii succesive. Prima form a libetrii a fost una de care el a devenit contient foarte ncet i foarte trziu. A fost aceea prin care oamenii au nceput s se diferenieze de natura nconjurtoare, s-i construiasc o lume a lor, complet inedit. O lume pe care au creat-o prin mijloace furite i puse n micare de ei nii. Istoria uman ncepe astfel printr-un act de eliberare fa de natur, de mediu, firete relativ, dar totui epocal. Ea ncepe printr-un act de libertate fr de care n-ar fi existat nimic, absolut nimic, din istoria lor ulterioar, din istoria umanizrii lor. Au trecut milenii dup milenii pentru ca abia n zorii modernitii civa gnditori s descopere grandoarea operei umane, unicitatea ei, faptul c ea depeete prin complexitate tot cee ace a produs natura pn astzi. Ea a fost creat fr ca oamenii s fi avut contiina exact a ceea ce au fcut. Iar complexitatea operei le-a depit posibilitile intelectuale de a o nelege i mijloacele materiale de a-i controla evoluiiile. De aceea propria lume le-a scpat de sub control, oamenii ajungnd adesea prizonierii i victimele ei. n procesul istoric al furirii libertii pentru c oamenii i-au creato, ea nu le-a fost dat un moment de mare rezonan este cel al libertii raiunii de mit, de predominana spiritului mitic, cel al formrii raiunii ca instrument al cunoaterii. Acest al doilea act de libertate care are o expresivitate plastic n filosofia greac antic inaugureaz eliberarea spiritului i al naintrii lui pe calea cunoaterii de sine. Omul ncepe astfel s capete contiina alegerii pe terenul raiunii, a elurilor i mijloacelor decantate prin intermediul ei, descoper ceea ce filosofii au numit liberul arbitru. Eliberarea raiunii de mit este prima treapt pe calea libertii interioare a subiectivitii omului, premisa constituirii contiinei sale filosofice i etice. Este schiat posibilitatea surprinderii diferenei specifice a omului n lume, a alternativelor aciunii sale, fr de care nu exist libertate. Ciocnirea spiritului cu sine nsui pentru a alege o variant a aciunii, un mod de existen, este exerciiul su permanent prin care accede la libertate, nva s i-o asume. nelepciunea raiunii era expresia
137

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

favorit a libertii spiritului pentru Platon, ea gsindu-i ntruchiparea n cunoaterea de sine. Important nendoielnic, ea se dovedete nsi insuficient pentru a asigura libertatea de aciune a oamenilor. Ceea ce prea s fie treapta suprem a libertii pentru filosofia antic european se va dovedi doar una dintre dimensiunile ei, care nu duce nemijlocit la o nou lrgire a spaiului de libertate. Ea se va extinde ntr-o direcie imprevizibil, probabil chiar ocant, pentru gndirea platonian sau aristotelic, cea a agorei, a ceteniei oamenilor dintr-un stat. Dar pentru aceasta va trebui s se inventeze dreptul lui natural la llibertate. Rsturnarea istoric n conceperea omului este considerabil dac se ine seama c acelai principiu n fond, cel al natiurii a fost utilizat n Grecia antic pentru a legitima sclavia, iar n zorii civilizaiei moderne pentru a solicita egalitatea i libertatea civic. Ce s-a petrecut ntre timpul lui Aristotel care scria n Politica despre sclav c este prin natura lui sclav, sclavii din natur, despre stpnul care are o natur de stpn2 i Spinoza, Locke, filosofii de mai trziu ai Luminilor, ce invocau dreptul natural al omului, al individului la libertate, n modul cel mai firesc? Nu natura omului s-a schimbat ci modul de a o percepe, de a o concepe. Iar aceast mutaie autentic i-a avut rdcinile, orict de ciudat ar putea s par, n expansiunea comerului n secolele XV i XVI, strns legate de nevoia de libertate a comercianilor i ntreprinztorilor, a raporturilor dintre ei. Nevoia de libertate a comerului i-a exprimat ntr-o paradigm filosofic de mult mai mare deschidere, care transgresa chiar i pe aceea a libertii burgheze comerciale, cea a libertii omului. Printr-un travaliu complex i subtil al raiunii, ideea libertii naturale a omului se dezvolt i conduce la o adevrat teorie a individului ca entitate de sine stttoare n singularitatea sa. Individul ca entitate singularizat a fost inventat de modernitate deoarece ea avea nevoie ca aciunea oamenilor s se desfoare ntr-un cadru economic i social ce le putea oferi un ansamblu de posibiliti civice, politice i economice, adic tot attea drepturi pentru a putea s le pun n valoare. Individul este liber n msura n care societatea i confer
2

Aristotel, Politica, Cultura Naional, Bucureti, 1991, p26, 27, 31

138

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

i i consfinete drepturile sale, ce se obiectiveaz de fapt ntr-o reea de raporturi sociale. Numai materializate n relaii funcionale aceste drepturi sunt valabile, autentice. Marea noutate a descoperirii individului rezult din conceperea lui primordial ca fiin social i politic, iar libertatea lui ca un mod de existen i manifestare, nu numai ca o simpl stare subiectiv. Omul ce se creeaz pe sine, n accepia proprie a termenului, o face ntr-un mod social, prin gndirea i aciunea lui social, o face umanizndu-se, dezvoltndu-i socialitatea (esena social) i nu distrugnd-o. Astfel, asistm la o autentic retragere n faa unei probleme fundamentale, eterne a existenei omului, care trdeaz o autentic fric n faa cunoaterii, a unei eventuale abandonri a ctorva fetiuri mentale desuete. Istoria uman a dat i a confirmat continuu rspunsul ei la falsa opoziie amintit: libertatea oamenilor a fost calea i rezultatul umanizrii, prin transformarea naturii i reglementarea vieii sociale pe temeiuri umanitare. Aceasta nseamn c libertatea s-a bazat ntotdeauna pe cunoaterea determinismului lumii, a domeniilor ei variate, elibernduse de constrngerile sale numai prin supunerea formelor lui. Aceste constrngeri n-au disprut, dar oamenii au nvat s le domine, s le utilizeze. ntr-un asemenea orizont al cunoaterii se contureaz pentru oameni diverse alternative, intervine posibilitatea opiunilor contiente pe baza unor interese, valori, temperamente, a liberului lor arbitru. Limitele libertii sunt cele ale cunoaterii, dezvoltrii economice i sociale, ale manifestrii politice i culturale, asumrii propriei viei i istorii. Astfel spus libertatea oamenilor rezult din interferena proceselor umanizrii determinismului natural i a celui social, a capacitii lor de a le folosi n favoarea vieii i istoriei lor. Ea nu le este dat, aa cum am menionat, ci construit, obinut, fiind ntotdeauna expresia unei finaliti i voine clare a oamenilor de furire a destinului lor, de diversificare i singularizare a lor. Cu alte cuvinte determinismul umanizat genereaz ansele libertii, care ns nu le este acordat, ci trebuie materializat prin aciunea finalist a oamenilor. De aceea democraia politic este o faet esenial a libertii umane, dar nici pe departe unic. n ea ar trebui s se includ treptat toate celelalte
139

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

componente, economice, sociale i culturale, ale afirmrii omului. Fiina omului fiind unitar, libertatea trebuie s aib n vedere mplinirea sa global, integral i nu sectorial, adic unidimensional. Este greu de acceptat reducerea libertii la un singur plan al ei. Cu att mai puin poate fi admis rezumarea ei la cea exclusiv a spiritului. nsemntatea acesteia este nafara oricrei ndoieli, dar valorificarea ei se realizeaz numai prin posibilitile exteriorizrii sociale a spiritului, ale meninerii integrrii etice i umanitare a omului, ale rezistenei lui la degradare i opresiune. Ori de cte ori libertatea spiritului exist numai pentru sine, nu i pentru ceilali, ea se sterilizeaz, se evapor. Rmne doar ca o supap de consolidare a oamenilor fa de ei nii, ca o alinare a propriilor abdicri i remucri, firete atunci cnd ele exist. Libertatea contiinei nu este real fr cea politic, iar adesea fr cea social. Libertatea fiind calea i rezultatul umanizrii oamenilor, expresie a diversitii i singularizrii lor, ea nu este i nu poate fi n esena sa antisocial i antiuman. Utilizarea libertii mpotriva libertii oamenilor este un nonsens total, a crei experien tragic a fost deja fcut n anii interbelici ai ascensiunii fascismului n toate rile Europei i a pregtirii genogidului din cel de al doilea rzboi mondial. i totui, nici astzi, dup mai bine de o jumtate de secol, nu s-au tras toate nvmintele din tragedia acelor ani. Libertatea unora fie ele fore economice, sociale, politice sau indivizi de a declana procese distructive ale socialitii, ale sentimentelor umanitare, de a suscita stri antiumane, reprezint negarea libertii. Aceasta este - o afirmm n modul cel mai rspicat univoc, se constituiete i se propag ntr-o singur direcie, cea a umanizrii. Traseele multiple ale libertii se realizeaz numai n spaiile umaniszrii sociale n care prind via i se extind principiile i valorile umanitare. Cu alte cuvinte formele variate ale alienrii sau dezumanizrii din civilizaia modern, se opun libertii oamenilor. Indifirent de natura lor politic, economic sau social, ele instituie principalele blocaje n calea obinerii sau dezvoltrii libertii Orizontul de naintare a libertii omului este n fond nelimitat, pentru c i umanizarea este fr margini. Progresul acesteia se identific nendoielnic cu cel al libertii individului, deoarece multiplic i diversific
140

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

posibilitile i mijloacele lui de manifestare, de singularizare. Astzi, ca i n viitor, problema libertii omului se centreaz tot mai mult pe formarea identitii lui. Ceea ce pn acum era un proces contient cu arie restrns la pturile intelectuale, cultivate, sau doar unul incontient, tinde s devin obiectul principal al libertii omului. Se impune tot mai mult ideea care provine din izvoare foarte diferite, ale filosofiei Luminilor, al celei romantice, dar nu mai puin din cel al colii de la Frankfurt i din antropologia filosofic sartrian c libertateta omului nu se reduce la exercitarea drepturilor sale civile, politice i sociale, cu toat nsemntatea lor capital. Ea nseamn mult mai mult, furirea unei identiti specifice a fiecrui individ, contient aleas i asumat, ce se obiectiveaz social n viaa i activitatea lui. n acest fel libertatea omului se umple cu un coninut determinat pentru fiecare individ, depind cadrul unor posibiliti de ntmpinare pentru fiecare individ, metamorfozndu-se ntr-o aciune de punere n valoare a propriilor talente, disponibiliti i capaciti. Formarea unei identiti individuale este, fr nici o exagerare, o problem general a democraiei contemporane. Consolidarea instituiilor democratice, desfurarea proceselor economiciei n cursul de informatizare, tind s depind de fizionomia intelectual, spiritual-cultural, de capacitatea creativ a oamenilor. Evoluia ntr-o asemenea direcie trebuie s depeasc numeroasele dificulti, unele deosebit de mari, imposibil de realizat fr participarea instituiilor statului. Aa este de pild reamenajarea timpului socialmente disponibil ntre segmentul su instructiv i cel productiv, diminuarea diferenelor economice dintre pturile dominante economic i politic i cele defavorizate, restrngerea pungilor i zonelor de mizerie i srcie, neutralizarea intereselor conservatoare ptimae, iraionale, etc. Acestea din urm cu tendinele lor exclusiviste risc s provoace acute confruntri sociale, s blocheze asumarea social a noului obiectiv al libertii. Violrile i limitele libertii s-au rzbunat ntotdeauna ulterior n mod dur, au produs efecte bumerang traumatizante asupra unor generaii succesive care n-au avut nici o responsabilitate n sufocarea libertii ntr-o etap sau alta. Cel puin aceste lucru ar trebui s nvm din istoria secolului, formele viitoare ale libertii, cele spre care aspir grupuri tot mai mari de oameni s nu fie nbuite, ci sprijinite, ajutate s se nasc.
141

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Pr. Oliver Clement, Institutul de teologie ortodox Saint Serge din Paris

CRETINIZM I TIIN. ROLUL ORTODOXIEI *


** Rezumat. Cretinizm i tiin. Rolul Ortodoxiei Autorul arat corelaia dintre cretinizm i tiin la etapa contemporan i rolul ortodoxiei. Autorul arat c ortodoxia depete limitele tiinei artnd rolul cretinilor n tiin. ** . . , . , . ** Summary. The christianity and science. The orthodoxy role The author shows the correlation between the Christianity and science at the contemporary period and the orthodoxy role. The author displays that the orthodoxy outruns the science limits showing the Christians importance in science. Dezvoltarea tiinei constituie deopotriv mreia, puterea i riscul modernitii occidentale. n faa acestei realiti evidente, cretinii oscileaz ntre blestem i concordism. n cel mai fericit caz, fac moral, ceea ce este, indiscutabil, un lucru bun, dar care nu face din cretinism dect dimensiunea sentimental a umanitarismului contemporan. Adesea, ortodocii se simt marginalizai. Dar nu au dreptate. Mesajul lor este important, aa cum a artat n domeniul ecologiei lucrarea Prea Fericirii Sale, Patriarhul Ignatie IV, Sauver la creation.
Referat prezentat la cvonferina anului academic 1990 1991 la Universitatea Ortodox din Balamand (Liban) ** de coordonator
*

142

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Planul meu va fi simplu: mai nti cteva referiri istorice; apoi voi evoca ortodoxia dintr-o perspectiv care depete limitele tiinei; n final, voi sugera care ar putea fi rolul cretinilor ortodoci n cercetarea tiinific. I. Cteva referiri istorice Originile cretine ale tiinei moderne tiina s-a nscut dintr-o atitudine profund biblic i profund cretin fa de lume: din ideea c lumea exist, c nu este o simpl aparen mascnd un absolut impersonal care se resoarbe n non-fiin, c nu este mai degrab instrumentul tenebros al unui anti-dumnezeu. Lumea este creaia Dumnezeului Celui viu, care nu numai c este bun n ea nsi, dar cu care nsui Cuvntul lui Dumnezeu S-a unit prin ntrupare, n care a ales s se manifeste i pe care vrea s o transfigureze prin om, ceea ce d timpului (potrivit Sfntului Irineu de Lyon i Sfntului Grigorie de Nisa) o valoare eminamente pozitiv. Hristologia de la Niceea confer valoare domeniului cercetrii tiinifice. Omul a fost nsrcinat de Dumnezeu cu o misiune cosmic, iar aceast misiune, compromis prin cdere, a redevenit posibil prin mntuire: n Hristos, atins de suflarea i de focul Duhului Sfnt, omul i regsete vocaia de creator creat. Realitatea lumii este atestat de Dumnezeu, lumea i ateapt mntuirea de la omul mntuit. Pentru c fptura ateapt cu nerbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu. (Rom 8, 19) nvingtor al diavolului i al infernului, Cel Care reveleaz persoana n transcendena sa i n rdcinile sale cereti, Hristos a distrus cosmosul magic, esut din semne i angoase, n care omul se dizolva n extazul erotic i n misticile fuzionale. Monahismul primelor veacuri, prin asceza sa teribil, a reuit exorcizarea creaiei, i zmislirea persoanei mai presus de matricea Marii Mame cosmice, fcnd astfel posibile tiina i tehnica moderne. Grecii, firete, schiaser un prim stadiu al tiinei, dar acesta era blocat de imagini cosmice nchise, de forme adesea raionalizate, conceptualizate, ale cosmosului magic arhaic. Cretinismul, cu dinamismul su eshatologic, a dezechilibrat pentru totdeauna universul; Prinii au celebrat omul care se mic liber mai presus de astrele prizoniere pe orbitele lor (chiar dac Platon vedea n regularitatea acestora dovada caracterului divin al cerului nstelat). Nelinitea, cercetarea reprezint de acum nainte motorul istoriei,
143

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

vocaia lui Avraam, lupta cu ngerul a lui Iacob, strigtul de revolt al lui Iov i acel decisiv mpria Mea nu este din lumea aceasta, al lui Iisus. tiina modern a aprut n aceast deschidere. Trebuie s adugm c nvturile ntruprii i Sfintei Treimi, dezvoltate de Prini, meninute la cel mai nalt punct al antinomiei de ctre sinoadele ecumenice, au creat un tip de gndire tensionat care trebuia s rmn pn astzi marca i resortul spiritului tiinific, n contrast cu monismul nelepciunii orientale i cu opoziiile gndirii greceti: ntre Parmenide i Pitagora, adic ntre unu i multiplu, ca i ntre Democrit i Aristotel, adic ntre atomism i continuu, nu exista tensiune, ci antagonismul colilor care se excludeau una pe alta. Dimpotriv, dac Hristos este deopotriv Dumnezeu adevrat i om adevrat ntr-o singur i aceeai Persoan, dac aceast Persoan, la rndul ei, este n acelai timp distinct i nedesprit n snul Sfintei Treimi, rezult obligaia de a gndi mpreun termenii opui. O form a spiritului nostru, de origine teologic, a devenit astfel un element esenial al logicii tiinifice. Se tie de altfel c fizica actual se caracterizeaz prin recunoaterea incompatibilitilor care sunt n acelai timp adevrate i pentru care cel mai banal exemplu este antinomia dintre und i corpuscul n nelegerea luminii. n mai multe rnduri, cretinismul oriental a strnit elanuri tiinifice care tindeau s transforme demersul desacralizant al Bibliei i al primilor clugri n transfigurare. M gndesc la cei care au construit Sfnta Sofia, care erau mari savani i mari tehnicieni, la cercetrile i descoperirile, n care cretinii au jucat un rol att de mare, de la civilizaia pluralist a Ommeyadelor la renaterea bizantin a secolului al XlV-lea, cnd umanul i cosmicul se afirmau fr s se separe de divin, n lumina energiilor dumnezeieti. Dar de fiecare dat destinul a fost potrivnic: criza din secolul VII, decderea pluralismului n cadrul civilizaiei arabo-musulmane, cderea Constantinopolului. n Occidentul secolelor XVI i XVII, eliberat de cenzura scolastic i de autoritatea clerical, a izbucnit primvara existenial a tiinei moderne ca descoperire a unei dimensiuni cretine uitate, ca o revelaie a mreiei universului. Operele lui Dumnezeu sunt demne de a fi contemplate, spunea Kepler, iar Descartes considera c un ateu nu poate face fizic! ntemeietorii tiinei moderne nu erau n nici un caz somnambuli, aa cum credea Koestler, pentru faptul c motivaiile lor erau religioase.
144

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Dimpotriv, tocmai aceste motivaii le confereau deplin luciditate. Aveau o ncredere intuitiv n armonia dintre om i lume, armonie predeterminat de Creator i realizat plenar n Hristos. Lumea nu este absurd, merit s fie studiat, pentru c legile sale poart mrturia nelepciunii lui Dumnezeu - viziune care apare deja la Newton i pe care tim c o mprtea Einstein nsui cu puin timp nainte de moarte: Nu pot s cred c Dumnezeu se joac de-a v-ai ascunselea cu lumea. Despre tiin i scientism ncepnd cu secolul al XVI-lea, cercetarea tiinific se va ncrca cu influene negative: - idealul titanic al unui esoterism n mod curios secularizat se aseamn idealului alchimiei: omul, fiu al Pmntului se divinizeaz pe sine prin manipularea forelor cosmice; platonismul depit al cretinismului occidental, din care a aprut i noiunea de Dumnezeu ca geometru al lumii i lumea ca un mecanism gigantesc, care prea c i este suficient siei i c funciona prin ea nsi; - mai profund, ca reacie fa de un anume monofizism medieval al divinului, al celestului, apare un fel de monofizism modern al umanului, al terestrului; - n sfrit, condiionnd toate acestea, are loc o alunecare a cretinismului ctre pietism i moralism, Dumnezeu i sufletul meu, cosmosul fiind abandonat altor duhuri. Astfel, tiina devine scientism i i asum prerogativele unei filosofii de contrabad, mecaniciste apoi materialiste, care va cluzi adesea i va limita observaia savanilor: s ne gndim doar la refuzul lor tenace, care ajunge pn n secolul XX, de a admite c aerolitele cad ntr-adevr din cer! Conflictul izbucnete ntre o metafizic parial care d natere unei tiine pariale i o religie adesea fundamentalist, incapabil s disting simbolizantul de simbolizat, care uit adesea anumite dimensiuni ale fiinei create. Ct cerneal a curs n legtur cu balena lui Iona, dei n secolul II, un Sfnt Irineu vedea n acest pete mare simbolul lumii czute, prizonierul morii! Traumatismul morii lui Dumnezeu s-a nscut din afirmarea
145

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

tiinific a unui cer vid, n care Dumnezeu nu mai are loc, dei cerul spiritual desemneaz transcendena i interioritatea ultim a inimii. Controversele asupra evoluiei s-au nscut pe de o parte din afirmaia simplist a cretinismului c raiul a existat pe pmnt, dei pentru Prini acesta constituie o stare cu totul diferit a existenei universale, anterioar i interioar modalitilor actuale ale timpului, spaiului i materiei ... Dar afirmaia invers c omul descinde din maimu prin simplul joc al hazardului i al necesitii nu a fost nici ea inocent! Cu toate acestea, marea micare a tiinei, aceast micare a nelinitii, a repunerii n discuie, a raionalitii deschise, a reuit n mare msur s mture scientismul. Purificarea tiinei n secolul XX n secolul XX, cei mai buni savani au contientizat implicaiile metafizice, respectiv mitologice, pe care le-a vehiculat scientismul. Noul spirit tiinific, pentru a relua expresia lui Bachelard, nelege s purifice sistematic cercetarea de asemenea implicaii. Faptul cartezian era conceput ca exterior restului lumii, faptul husserlian conine lumea i i atest incertitudinea. Lumea husserlian nu mai este linear, ci sferic. n oricare din fenomenele acestei lumi se mic tot universul. Ridic mna, dar, fcnd aceasta, deplasez centrul de gravitaie al pmntului, acionez asupra gravitaiei universale. Toate astrele acioneaz asupra mea i eu asupra lor, dup cum i istoria lumii este inclus n gndirea mea. Acest exemplu banal arat pur i simplu imposibilitatea de a concepe realul n totalitate nchis. Problema neterminrii se pune din nou, ca revers al transcendenei. Acea epokhe husserlian ca punere ntre paranteze a concepiilor proprii, ca deschidere activ, permite smerenia unei fenomenologii n care cretinii pot arta c aceasta reprezint o enigm. O tiin a religiilor, spre exemplu, devine posibil, nu ca reducere a datului religios, ci ca descriere a peisajelor interioare. O dat cu convertirea masei la energie operat de Einstein, cu recursul necesar la gndirea antinomic impus de relaiile de incertitudine ale lui Heisenberg, noiunea tradiional de materialitate dispare.
146

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Modelul de tiinificitate care fascinase tiinele umane - pn n punctul de a le face inumane n diverse forme de structuralism - era cel al fizicii clasice, tiina ca determinism absolut care exclude singularul, autonomul, noul, complexul. Or, aceast fizic se provincializeaz n secolul nostru, iar valoarea absolut a principiilor sale se prbuete. Termodinamica, fizica cuantic, astrofizica, apoi biologia contemporane arat c nu exist o ordine mecanic guvernat de legi suverane, ci o logic n care se reintroduc singularitatea i originalitatea. Marile probleme filosofice revin astzi n gndirea fizicienilor, mai cu seam la un dEspagnat sau la un Prigogine. De atunci, tiinificitatea se ntemeiaz nu pe certitudine, ci pe incertitudine, pe ceea ce Popper numete failibilism. Post-popperienii, completnd i inversnd revoluia-critic a primei jumti de secol i-am numit deja pe Husserl i Bachelard - subliniaz c tiina are nevoie i i datoreaz cunoaterea unor factori ascuni, netiinifici, determinrilor culturale, inteniilor metafizice pe care Holten le numete themata. Se descoper n cele din urm c tiina poart n ea nu numai o putere de elucidare asupra obiectelor, ci i o orbire asupra ei nii, o neputin de a controla efectele manipulatoare i distructive ale progreselor sale. n concepia asupra omului, discursul este reabilitat, demitologizarea face loc explorrii fervente a mitului, nu numai n funcionarea sa, ci i n semnificaia sa. Desigur, neopozitivismul rmne riguros, un anume scientism continu s se extind (nglobnd de altfel i paranormalul), dar totul rmne din acest moment deschis: ine de noi s mergem mai departe. Este ceea ce ne determin s situm acum cretinismul mai presus de tiin, nainte de a examina cum poate fi cretinul prezent, cu o prezen a pcii, a luminii i a iubirii, n chiar miezul acestei tiine. II. Ortodoxia mai presus de tiin Reducionismele tiinifice i teologia apofatic Opoziia dintre tiin i religie, fie amintit n treact, nu a fost provocat doar de filosofia de contraband a scientismului, ci i de implicaiile fundamentaliste i raionaliste ale unei religii mpovrate de imagini contestabile ale lui Dumnezeu.
147

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Ci i-au pierdut credina, n ultimele trei-patru secole, pentru c o identificau cu concepii pe care tiina le demonstra ca false i inutile ? Copernic i Galilei au distrus credina celor care spaializau transcendena i interpretau literal cerul i nlimile Scripturii. Newton a distrus credina celor care l considerau pe Dumnezeu drept un mare orologiu, a crui inutilitate au intuit-o descoperind gravitaia universal. Evoluionitii au distrus credina celor care materializau condiia paradiziac, cutndu-i urmele n paleontologie i vznd n creaie o aciune a lui Dumnezeu ncheiat n a aptea zi i nu acea clip de care vorbete Sfntul Vasile, la limita timpului i a eternitii, clip atemporal i deci permanent. Feuerbach, Marx i Freud au distrus credina celor care l proiectau i l construiau pe Dumnezeu ntr-un cer al evaziunii, ca o umanitate mai pur, a celor care sublimau n acest cer imaginar neputina lor de a tri, terorile lor din copilrie, pe a celor care fceau din Dumnezeu un Dumnezeu-jandarm, clu sau tat sadic. Ci i vor pierde credina dac manipulrile genetice vor permite mutaii somatice dirijate - este deja cazul pentru anumite plante i animale ca i cum Dumnezeu s-ar identifica cu acel cosmos noetos platonician? Ci alii, abordnd studiul tiinelor, nu i pierd credina, pentru c Dumnezeul lor este dumnezeul teismului, adic un concept explicativ, cheia de bolt a unui sistem, o ipotez pur filosofic, sum absolut inutil i jenant pentru un cercettor? tiina poate aprea ca un sacrilegiu. Ea desacralizeaz cosmosul i psyche-\A uman, distruge imaginile naturale i psihologice ale lui Dumnezeu. Dar nu este oare vorba de procesul de demagizare, respectiv de desacralizare, pe care l evocam la nceput ca lucrare a revelaiei biblice i evanghelice i pe care l-au ilustrat n mod prodigios monahii primelor secole? Dac ne ndreptm atenia spre marea teologie ortodox, adic spre teologia apofatic, gsim aceeai abordare negativ a tainei: Dumnezeu este mereu mai presus, dincolo, hyper-theos. Pentru Sfntul Grigorie de Nisa, orice concept referitor la Dumnezeu devine un simulacru, o imagine neltoare, un idol mintal.
148

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Conceptele pe care le dm potrivit nelegerii i opiniei care ne sunt naturale creeaz idoli n loc s dezvluie misterul. Dumnezeu este Cel Cruia i este propriu s nu poat fi comparat cu nimic. n deruta de imagini i de concepte, spiritul, devenit ascultare pur, atenie pur, se deschide ctre revelaia Inaccesibilului. Apofatismul devine antinomie apofatic, a Dumnezeului Care este ntotdeauna dincolo i a Rstignitului. Fiina se nscrie n comuniune. Dumnezeu este iubire, spune Sfntul Ioan, i prin aceasta ni se deschide o alt cunoatere, o cunoatere-necunoatere n care, cu ct taina devine mai cunoscut, cu att rmne mai necunoscut. Pentru teologia apofatic, un Galilei, un Freud, un Prigogine apar ca idoloclati. Sensul apofatic al ortodoxiei permite depirea dezvoltrii tiinifice, nltur teama, face posibil nelegerea din interior i, poate voi reveni asupra acestui punct - deschide o alt orientare. Prin urmare, relund formulrile lui Berdiaev, tiina ne ajut s eliminm din nelegerea lui Dumnezeu toate aproximrile idolatre i magice, antropomorfismele i cosmomorfismele. Misterul nu se situeaz pe acelai plan cu tiina; misterul este o limit pe care tiina o mpinge permanent mai departe. Este o cu totul alt dimensiune pe care nu o putem presimi dect printr-o transformare existenial, prin aceast purificare a spiritului, prin unirea minii cu inima care ne detaeaz de lume i de psycheul nostru pentru a ne unifica, a ne deschide, a ne oferi acestei lumini nesfrite care este Hristos. Cu toate acestea, demersul apofatic nu se confund cu tehnicile de ascez ale Orientului necretin, mai ales atunci cnd le scoatem din contextul lor cultural i religios pentru a le transforma n produse de export adaptate exaltrilor de tip New Age. Nu se nlocuiete un scientism al vizibilului cu un scientism al invizibilului. Demersul apofatic este o ntlnire i culmineaz n taina persoanei. Aa cum nimic din ceea ce pot ti despre un om nu va nlocui niciodat pentru mine riscul prieteniei i al iubirii, aa cum toat tiina lumii nu va nlocui niciodat pentru mine riscul credinei, aceast coeziune a unei prezene personale pe care lumea o ignor i o rstignete, dar care mi comunic o via mai puternic dect moartea. tiina este o ascez negativ care rmne pecetluit de moarte. Dincolo de Inaccesibil nu se poate vorbi dect de nviere.
149

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Reducionistne tiinifice i antropologie negativ tiina nu distruge doar imaginile lui Dumnezeu, ci i pe acelea ale omului. ntregul umanism occidental, de la Grecia antic la epoca Luminilor, se ntemeiaz pe imaginea omului trupesc, natural, pe care o regsim astzi n textele Vaticanului referitoare la sexualitate. Omul apare ca susinut de natur; el se armonizeaz cu aceasta fie printr-o participare magic, fie printr-o contemplaie filosofic. Noiunea arhaic de mntuire a microcosmosului prin macrocosm persist n imaginarul omului natural. Or, astzi, tiina i tehnica penetreaz toate domeniile naturii. n interpretarea pe care i-o d tiina, natura nu mai are chip, ea se descompune ntr-un ocean de abstracii extrasenzoriale. Perspectivele astronomiei i ale fizicii, ca s lum exemple elementare, au rupt acordul magic dintre simurile noastre i lucruri. ntre cele 35 de miliarde de miliarde de molecule pe care le numr o nghiitur de ap i miliardele de sisteme solare pe care le numr oricare dintre miliardele de nebuloase care populeaz cerul nostru, omul nu mai tie unde i este locul. Nu mai poate s fac din natur o machet acordat la simurile sale. Totul trebuie s devin contient, dorit, din ce n ce mai mult totul se face prin medierea omului, prin tiina sa, prin tehnica sa. Toate acestea rup cordonul ombilical dintre om i pmnt: omul pe lun, zborurile spaiale - sunt tot attea simboluri ale acestei rupturi. De acum nainte, omul este liber s pstreze sau s distrug pmntul. Or, acestui om care nu se mai poate defini prin natur, propria natur pare s-i scape, dizolvat n analizele tiinifice. Ce semnificaie mai poate avea vechea definiie a lui Boetius, reluat de scolastica occidental, potrivit creia persoana este un individ de natur intelectual, un animal raional, dup analizele i reducerile biologiei, sociologiei, psihanalizei ? Ce valoare mai are afirmaia aceleiai tradiii scolastice potrivit creia chipul lui Dumnezeu n om const n facultile superioare ale naturii sale, inteligena i voina, n faa tehnicilor de concentrare ale Orientului necretin, care ne nva s ne disociem de gndurile i voinele noastre ?
150

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Astfel, chiar n momentul n care omul ia fiin din natur, pare s se aboleasc pe sine, s nu mai fie dect un agregat efemer de elemente biologice, sociale i psihice pe care tiinele Occidentului l analizeaz i l modific, iar cele ale Orientului, provenind din India, l dizolv ntr-un vid impersonal - acesta poate c descoper fizica noastr atunci cnd terge graniele dintre materie i energie, apoi dintre energie i ceva care nu mai se poate exprima dect n formule matematice i care pare s aparin ordinii gndirii. n acest punct, mi se pare c nu exist pentru cretinism alt cale dect concepia ortodox asupra persoanei. Teologiei negative i corespunde n mod necesar o antropologie negativ, pentru c omul este dup chipul lui Dumnezeu. Persoana, aa cum a subliniat n mod insistent Vladimir Lossky, nu se poate defini prin nici o parte a naturii umane, indiferent dac este vorba de cele mai nalte facult i ale acesteia. Ca i Dumnezeu, natura uman este neconceptualizabil i nu are alt definiie dect c este indefinibil. Ca i Dumnezeu, ea este tain i iubire, un inaccesibil care se reveleaz ca fiind cu att mai necunoscut cu ct este mai cunoscut. Revoluia evanghelic const n faptul c a proclamat, mai presus de orice lege i de orice valoare generalizabil, absolutul persoanei i comuniunea persoanelor. Astfel, tiina, dorind s reduc omul la ceea ce nu este, ne determin s aezm persoana la adevratul ei loc, mai presus de orice tiin, n iubire i libertate. Viziunea ortodox asupra naturii n lumina Celui Rstignit i Preaslvit, natura reveleaz profunzimi i semnificaii care scap tiinei. Lumea apare ca un ocean de simboluri, pentru a-l cita pe Sfntul Efrem irul. Sau o liturghie cosmic, dup cum spunea Sfntul Maxim Mrturisitorul. Hristos a recapitulat universul i, ntr-o anumit msur, l-a recreat. Aceast natur nnoit ne este oferit n tainele Bisericii i mai ales n taina tainelor, euharistia. Dup nlare, natura a devenit n mod tainic i sacramental Trupul lui Hristos.
151

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Sfnt este cel care, ndeprtnd noroiul i cenua orbirii i urii noastre, face s urce la suprafaa lumii aceast incandescen secret. Asfixiate de om, recreate de Hristos, eliberate de sfini, lucrurile sunt deopotriv n suferin i n slav, ele cnt slava lui Dumnezeu i l implor ca tot mai muli oameni s se fac vrednici de aceast laud, care s devin n ei contient i gritoare. n Hristos, spune Sfntul Maxim Mrturisitorul, omul este chemat s-i ofere lui Dumnezeu logoii lucrurilor, esenele lor spirituale, pentru a celebra marea euharistie a existenei. Copilul, artistul presimt de asemenea aceast poetic a sensibilului i tim bine c domeniul artei, care n mod incontestabil este purttor de cunoatere, nu poate fi redus la cel al tiinei. Numai un suflet purificat va nelege mireasma trandafirului, scria Claudel, iar Rilke descria astfel misiunea poetului: A culege cu frenezie mierea vizibilului n marele stup al invizibilului. Magiile copilriei i religiile arhaice, respinse ntr-un prim moment, aa cum am spus deja, prind din nou via ca teofanii, ca muzic a comuniunii. De acum mare, fetia libanez care iubea mult povetile cu zne poate celebra crezul greierilor din pinii parfumai, care ridic un imn soarelui, ca o mulumire pentru existen (Nadia Tueni, Lepays ouje vais). T.S.Eliot, n ale sale Quatuors, redescoper cunoaterea fiinelor din spiritualitatea ortodox: aceast concentrare / Fr eliminare, deopotriv o lume nou / i veche explicitare i nelegere / n realizarea extazului su parial, / Depirea ororii sale pariale. Afortiori, scap domeniului tiinei: ele provin dintr-o viziune vertical care pornete de la aceste caliti secundare pe care Descartes le dispreuia n favoarea micrii i ntinderii, singurele calificabile. Ce conteaz c floarea, steaua sau piatra se pot reduce la vrtejuri de energie ? Forma lor misterioas, secretul lor n eviden, sublimul lor i frumuseea rugtoare reveleaz ochilor notri purificai prin rugciune aciunea i prezena lui Dumnezeu, signatura rerum, ceea ce Francisc dAssisi numea cntarea creaturilor. Astfel, omul credinei i al contemplrii smerite se mprtete euharistie de lucruri, le percepe rugciunea mut, o exprim.i particip la transfigurarea lor definitiv.
152

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

n aceast perspectiv trebuie aezat minunea. Dac natura pe care o studiaz tiina ar fi adevrata natur, minunea ar fi o absurditate - n faa creia au euat savanii occidentali, dei cretini, n secolele XVIIXVIII; aa cum Dumnezeu este perfect, i legile pe care le-a stabilit sunt perfecte, de aceea este o contradicie faptul c El vine s le zdruncine. Desigur, natura czut i supus morii a fost stabilizat de Dumnezeu. Dar legile n care a ncremenit dau mrturie att de mila Acestuia, ct i de deertciunea mortal, ca s relum expresia Sfntului Pavel din capitolul 8 al Epistolei ctre Romani, la care am supus-o i nu ncetm s o supunem. n realitatea sa originar i n tensiunea ctre mprie, natura este dinamism pur ctre Dumnezeu, este sau mai degrab vrea s fie minune. Minunea ca transparen a lucrurilor fa de har, magnetizare hristic, eshatologic a universului, constituie deci adevrata natur a lucrurilor! Natura ncremenit ntr-o aparent autonomie este o realitate infra-natural, desfigurat de umbra pe care o proiectm asupra ei. i, cu siguran, poetul, cnd cnt, i de asemenea savantul, cnd se mir, presimt c totul este minune. Dar devorarea reciproc, monstruozitatea, putrezirea i moartea, att de puternic evocate de spiritualitatea siriac, sunt prezente aici, n faa noastr, iar tot restul pare literatur ... Doar profeia, i n ultim instan, ntruparea ne reveleaz adevrul despre natur. Prezena Cuvntului ntrupat, ca focul n ghea, face s se topeasc pietrificrile infranaturale, red lucrurilor i fiinelor dinamismul lor eshatologic. i contemplarea naturii n Hristos continu i chiar lrgete aceast aciune eliberatoare. Sfntul este pacificatorul existenei, adevratul Orfeu care linitete fiarele: pentru c fiarele simt n sfnt, spune Isaac irul, parfumul care emana din Adam nainte de cdere. Dar n acest punct se pune ntrebarea: care ar fi, innd cont de aceste perspective, relaiile oamenilor de credin i de contemplaie cu tiina, mai mult, am putea spune: relaia cosmosului liturgic cu cosmosul tiinific, a lumii celebrate cu lumea utilizat ?

153

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

III. Cretinul i tiina Este adevrat c noi, ortodocii, avem nevoie de privirea critic a tiinificitii i de efortul de elucidare al acesteia. Pentru noi tiina ar putea nsemna, n ciuda cutumelor n mod obtuz sacralizate, instrumentul Sfntului Duh ca spirit critic al Bisericii. Avem nevoie de tiin pentru a nelege mai bine tradiia noastr liturgic, pentru a dezvlui originea i sensul profund al slujbelor i, deci, n acest domeniu, pentru a face posibil o continuare a creaiei, pentru a fortifica o credin creatoare. Avem nevoie de tiin pentru a pune n valoare patrimoniul nostru spiritual, teologic, artistic, mai ales cel din epoca antiohian ale crui dimensiuni medievale i siriace sunt nc departe de a fi explorate. Avem nevoie de tiin i mai ales de tiinele umane pentru a rennoi hagiografia noastr, pentru a o elibera de stereotipuri, de a regsi, n cel mai autentic spirit al vechii Antiohii, concreteea uman a sfinilor, pentru a face s se iveasc neateptatul, atipicul sfineniei lor. Avem nevoie de tiin pentru a tri ntlnirea religiilor, inevitabil n elaborarea unei civilizaii planetare, pentru c nu trebuie n primul rnd s-l judecm i s-l descalificm pe cellalt, ci s-l cunoatem n profunzime, s-l ascultm, tiind bine c Dumnezeu nu ne aparine. Apofatismul i divino-umanitatea ortodoxe ar putea astfel s devin locul unei tiine nnoite a religiilor, mai ales aici unde practicai o ntlnire prietenoas i lucid cu Islamul care cunoate respectul fa de Iisus i fa de Maica Sa feciorelnic. n acest punct, cum s nu salutm lucrarea mitropolitului Gerges Khodr ? Dac tradiia adevrat este viaa Duhului Sfnt n Trupul lui Hristos i, poate, mai extins, n trupul umanitii, se poate nelege faptul c recursul la tiin n calitate de critic de sine i cunoaterea onest a celuilalt ne poate ajuta n mod eficace s eliberm aceast tradiie vie, divino-uman, deschis, de attea tradiii nchise n contextele lor i mult prea umane. Dar nu acesta este adevratul meu subiect cele de mai sus ar putea reprezenta subiectul unei alte comunicri. A dori mai degrab, n ncheiere, s art care ar putea fi rolul pozitiv al cretinilor i mai ales al cretinilor
154

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

ortodoci n cercetarea tiinific de astzi. Mi se pare c rolul nostru trebuie s fie triplu: - trebuie s veghem ca tiina s rmn deschis, adic fidel adevratei ei vocaii; - trebuie s dm elementele unui rspuns de profunzime exigenei care se contureaz astzi pentru o responsabilitate cosmic a omului; - trebuie s ne facem prezeni n cercetarea tiinific, purtnd n inim i n privire fora transfiguratoare a Numelui tui Iisus. S pstrm tiina deschis Cretinul, care tie cu toat fiina sa c nucleul personal al omului ca i esena celui mai nensemnat dintre lucruri scap oricrei reduceri raionale, trebuie s lupte pentru a mpiedica tiina s se constituie ntr-un sistem pretins total, ntr-o explicaie pretins exhaustiv a omului i a universului. mpotriva acestei tendine a omului czut de a organiza creaia ca o totalitate nchis n care omul este micul ei dumnezeu. Acest lucru ar nsemna c cretinii ar trebui s ncerce s impun limite tiinei, aa cum am putut vedea recent n Frana i n Belgia, atunci cnd autoritile catolice au interzis biologilor care lucrau n spitalele i laboratoarele dependente de Biseric s fac cercetri asupra fecundrii in vitro? Nu cred. Impresia mea este c ar trebui doar s le cerem savanilor o cercetare mai riguroas, mai rafinat, mai susinut, pentru c nu avem de ce s ne temem de o tiin deschis complexitii i profunzimii fiinelor i lucrurilor. Trebuie s-i chemm de la tiin nchis ctre o tiin deschid, adic ntr-adevr vie. Dac lumea este creaia lui Dumnezeu penetrat de energiile Sale, dac omul este chipul lui Dumnezeu, adic o persoan care se realizeaz n libertate i iubire, asta nu nseamn n nici un caz c tiina, prin propriul ei plan, trebuie s-i fixeze limite, s se supun interdiciilor, ci pur i simplu faptul c realul trebuie s rmn inepuizabil, deci plastic fa de libera alegere a omului. tiina autentic este un fel de epectaz, care se deschide ntotdeauna deasupra abisului. Acest abis, care corespunde liberei alegeri a omului, ar putea fi desemnat ca angoasa absurdului, ca maya, ca vlul iluzoriu acoperind un divin impersonal (Oppenheimer recita Baghavad Gta acionnd prima bomb atomic) sau ca un receptacul
155

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

al harului, n care se reveleaz certitudinea credinei c n miezul lucrurilor nu exist neantul, ci iubirea. O tiin deschis nu are, fr ndoial, nimic de spus despre transcenden, dar ne permite s o desemnm prin faptul c este permanent n mod dinamic neterminat. Spaiul lui Newton pretinde atributul divin al infinitii: tiin parial nchis. Spaiul lui Einstein este deopotriv nelimitat i finit: tiin deschis. Istoria lui Marx, n ultim instan, se reduce la un determinism economic: tiin parial nchis. Istoria actualei coli franceze: istorie cantitativ, psihanaliza istoriei, studiul mentalitilor, vorbete mai degrab despre circumstanele n care se exercit libertatea dect despre cauzele care o determin. i nu s-a trecut de la Newton la Einstein, nici de la Marx la Le Roy Ladurie sau Chaunu prin intervenia decretelor clericale, ci printr-o tiin mai exigent, mai respectuoas fa de real. Respect: cuvntul cere s ne oprim. Nu mai avem naivitatea s credem c savantul nregistreaz realitatea ca i cum ar face-o pe o plac fotografic, ca ntr-o oglind cu totul pasiv. Activitatea observatorului este selectiv, omul observ realitatea de la nivelul su, o observ trecndo prin el nsui, prin onestitatea sa, prin detaarea sa sau prin interesele i patimile sale care l condiioneaz. Teologia ne nva c omul n relaie este ipostaza cosmosului. Natura nu exist n ea nsi, ea este cmpul relaiilor omului cu Dumnezeu i cu ceilali oameni, potrivit diferitelor forme de relaii sociale. Calitatea observaiei depinde deci de calitatea privirii. Un obsedat sexual nu va vedea din experiena mistic dect sexualitatea ratat. Un observator deopotriv detaat i n simpatie va observa dimpotriv izbucnirea unei energii necunoscute, pentru care sexualitatea poate reprezenta simbolul, aa cum dovedete Cntarea Cntrilor. Un medic superficial nu va vedea ntr-un organ dect piesa detaat dintr-un sistem mecanic. Un medic atent va situa funcionarea acestui organ n delicata i complexa simfonie psihosomatic prin care se exprim taina unei persoane. Pentru c nu natura este ceea ce conteaz, ea este ntotdeauna plastic, totdeauna n micarea dintre transfigurare i desfigurare: ceea ce conteaz sunt persoanele i calitatea relaiei lor. O fecundare in vitro
156

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

care ar permite unui cuplu credincios s depeasc sterilitatea este o victorie a vieii i a morii. Adevratul savant este cel care a adoptat fa de real, n magnetizarea persoanelor i n taina fiinelor i a lucrurilor, o atitudine de deschidere activ i plin de respect. n loc s-i proiecteze umbra i s o decupeze, el i terge propria individualitate printr-o adevrat cultur a ateniei i a progresului inteligibilitii, pe care le subscrie obiectului studiului su. Cercetarea sa este o adevrat iluminare a iubirii. De aceea cretinul poate tri cercetarea tiinific drept o ascez a iubirii; el, pentru care cunoaterea ultim, cunoaterea credinei este o ntlnire, el are cheia adevratei obiectiviti. Pentru c adevrata obiectivitate, n fond, este ntlnire, o ntlnire care presupune descoperirea sobr a iubirii. Responsabilitatea cosmic a cretinului Responsabilitatea cosmic a cretinului - i am putea spune acelai lucru despre musulman - const n primul rnd, i n mod fundamental, n meninerea vieii terestre, prin rugciune, n deschidere fa de transcendent. Transmutaiile sacramentale i binecuvntrile Bisericii, rugciunea clugrilor, acoper lumea i o penetreaz puin cte puin de lumin: ceea ce este astfel protejat, salvat, spiritualizat vom nelege n momentul Parusiei. nainte de a rempduri stepele, trebuie s rempdurim societile noastre cu oameni care s tie s renune la ei nii, cu oameni transpareni, cum spunea un mare poet francez contemporan, Rene Char, cu oameni care sunt ca arborii nrdcinai, att n cer ct i n pmnt. n acelai timp, preoia mprteasc a cretinului nu poate s rmn la ua bibliotecilor i a laboratoarelor. n momentul n care societile i materia se dezintegreaz, cnd ameninrile mpotriva vieii se contureaz n attea locuri ale planetei, cretinul, aliat cu oamenii de nelepciune i de pace ai altor religii, precum i cu partizanii unui umanism deschis, trebuie s ncerce s-i exercite slujirea n toate domeniile tienificitii. [...] n domeniul ecologiei, Patriarhul Ignatie al IV-lea a artat necesitatea unei abordri nu numai etice, ci i spirituale, sacramentale, liturgice a
157

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

problemei. Dup violul civilizaiei moderne asupra lumii create, tiina conservrii solurilor, reabilitarea apei, aceast sev a vieii universale, i a arborelui, acest element aparent inutil, contemplativ al naturii creioneaz un fel de pact euharistie ntre umanitatea devenit tehnicist i pmntul care rmne mama noastr, dei ne-am eliberat de multimilenara ei dominaie. Pe o planet n definitiv nchis se contureaz dilema exploatrii sterilizante sau a respectului, a iubirii. Trebuie, spune patriarhul, s deschidem inima omului printr-o mistic care integreaz cosmicul n prietenia oamenilor. Tema energiilor divine necreate nu trebuie s rmn secretul ascezei monahale, ci trebuie s nsufleeasc prezena noastr n lucrarea comun a oamenilor. n sfrit, ne revine misiunea de a deschide medicina ctre omul integral, punnd n slujba persoanei tiinele vieii i ale psycbe-ului! n cadrul dificilului domeniu al bioeticii, aa cum am ncercat s sugerez, tema persoanei i a distinciei juridice dintre persoan i lucru trebuie s cluzeasc reflecia noastr. n ceea ce privete noiunea isihast a inimii, ea ne permite s aprofundam intuiiile unei psihanalize a existenei referitoare la supracontient i faptul c nevroza, care apare la o anumit vrst, provine dintr-o lips de sens. Din aceast perspectiv, nu religiosul n adevrata sa profunzime este o nevroz, ci tocmai absena sensului religios provoac nevroza. Aceast luminare reciproc dintre tiinele omului i patrimoniul ascetic i spiritual al tradiiei ortodoxe a nceput s fie realizat aici n Liban de un Costi Bendaly, i in prin aceasta s-l felicit pentru activitatea sa. [...] Prieteni, tii c unul din aspectele majore ale metodei isihaste, filocalice, const n unirea inteligenei cu inima. Aici, n aceast Universitate ortodox, suntei chemai s unii inteligena occidental cu inima oriental, cunoaterea raional cu marea cunoatere-necunoatere a Logosului n care raiunea se transfigureaz n iubire. Aceasta este, cred, sub patronajul Sfntului Ioan Damaschin, misiunea pe care Biserica v-o ncredineaz, n slujba unui cretinizm deschis, a unui cretinizm al milei, al forei creatoare, al transfigurrii.

158

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Arteni Ion, doctor n tiine medicale, Arteni Victoria, psoholog

UNELE PRINCIPII DE UMANIZARE A SISTEMULUI OCROTIRII SNTII


Rezumat. Unele principii de umanizare a sistemului ocrotirii sntii Umanizarea sistemului sntii este un imperativ al timpului, care va permite aprecierea Omului ca personalitate, afirmrii valorii fiinei umane, va contribui la soluionarea complex a tuturor problemelor medicosociale, ameliorarea calitii vieii. . , , , - , . Summary. Some principles of humanization of health protection system The humanization of health system is an imperative of time, which will allow the apreciation of man as personality and will contribute to complex settlement of social-medical problem and also to improvement in the quality of life. Umanismul este filosofia de via progresist care, fr a implica supranaturalul, afirm capacitatea i responsabilitatea noastr de a tri viei morale, tinznd spre mplinirea proprie i aspirnd la binele umanitii. Concepia de via a umanismului cluzit de raiune, ptruns de compasiune i ntrit de experien - ne ndeamn s trim bine i complet. n lumea contemporan problema omului, a valorilor general umane au devenit opiuni prioritare. Omenirea tot mai des apeleaz astzi la
159

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

sursele primordiale ale formrii sale spirituale i intelectuale printre care un loc aparte revine uneia dintre cele mai importante probleme pentru contemporanietate problema umanismului. Problema n cauz este una dintre cele mai actuale, complexe i ocup un loc tot mai nsemnat n cercetrile din diverse domenii, inclusiv i a sntii publice. Ea devine tot mai stringent pe fondalul creterii ritmului fenomenelor de criz pe planet (poluarea progresiv a mediului nconjurtor, extinderea armei atomice, distrugerea stratului de ozon din atmosfer, etc.) ca rezultat al unei bune gospodriri a omenirii, ce prezint un pericol serios nu numai pentru destinul civilizaiei dar i al biosferei. Concomitent cu fenomenele de criz, de matab planetar, exist o multitudine de probleme, inclusiv i de ordin medical cum ar fi (apariia unor noi boli, destul de periculoase: SIDA, gripa aviar, pneumonia atipic, etc., renvierea bolilor vechi: tuberculozei, alcoolismului, nregistrarea ponderei narcomaniei. O dat cu petrecerea reformelor n sistemele de sntate n majoritatea rilor lumii, este bine venit implementarea principiilor umaniste, care vor sta n perspectiv la baza transformrii i umanizrii sntii publice. Iniial, pn la expunerea principiilor de umanizare a sntii publice este necesar a relata unele viziuni conceptuale, ce in de evoluia maladiilor, i anume: Dezvoltarea unei boli poate surveni n rezultatul imperfeciunii plasticitii individului ca un tot ntreg, comportamentului neadecvat al acestuia, influenei negative a factorilor externi ce i asigur vitalitatea sau ca consecin a unor situaii negative spirituale. Maladiile, n general survin din diferite sfere, corespunztor caracterului (firii) omului: 1. biologic: (expl.: afeciuni genetice, infecioase, etc.); 2. social, cultural (expl.: alcoolism, tabagism, neuroze, etc. avnd la baz factorii din societate, din familie); 3. spirituale: (expl. depresii). n realitate, divizarea maladiilor dup acest principiu poate fi numai convenional, dat fiind faptul, c la baza apariiei afeciunilor snt nregistrai ca regul diveri factori, att interni ct i externi din diferite sfere. Ca exemplu poate servi alcoolismul, care este influienat att de factori sociali, spirituali, ct i de calitile personale (biologice) ale individului.
160

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Frecvent boala duce la nrutirea calitii vieii i diminueaz dezvoltarea fizic i psihic a individului. n majoritatea cazurilor maladia este mai uor de a o prentmpina dect a o trata. Calitatea vieii populaiei este foarte joas, iar nivelul morbiditii i mortalitii este nregistrat la un nivel destul de nalt. Reieind din cele menionate i innd cont de cerinele i imperativul timpului pot fi propuse urmtoarele principii, care vor sta la baza umanizrii, necesare a fi luate n consideraie n procesele de reformare a sntii publice n viitor: 1. Principiul profilaxiei: - n sistemul ocrotirii sntii se va crea o situaie cnd nivelul morbiditii se va reduce esenial, iar populaia se va mbolnvi foarte rar, nu se va mbolnvi brusc sau evoluia maladiei va decurge ntr-o form mult mai uoara, nu se va croniza, se va reduce considerabil indicele invaliditii i mortalitii. Principiul n cauz este esenial i va fi apreciat ca o directiv principal n strategia sistemului sntii. ntru realizarea acestui obiectiv este necesar a efectua restructurri serioase n sistemele de sntate, pregtirea i instruirea viitorilor specialiti n instituiile medicale. Astfel, unele disciplini de baz, n cadrul universitilor de medicin i farmacie cum ar fi semiologia bolilor interne, pediatric necesit a fi renumit n propedeutica sntii pediatrice (publice). 2. Principiul tratamentului, corespunztor sferei de provenen a maladiei: - la prescrierea tratamentului medicamentos pacientului este necesar a ine cont obligatoriu de situaia social i starea lui spiritual. Astfel, ncercarea de a trata un pacient cu alcoolism cronic numai cu preparate medicamentoase, fr tentativa de ai schimba comportamentul psihologic i atrnarea ctre alcool i consumul lui, fr ai schimba mediul social nu ne va da careva rezultate pozitive. 3. Principiul tratamentului complex (polimodal): - n cazul elaborrii msurilor curativprofilactice unui pacient, este necesar a ine cont de recomandrile tuturor specialitilor, inclusiv a psihoterapeutului, psihologului, lucrtorului social, etc., a lua n consideraie circumstanele de trai pentru a aciona n toate direciile, n scopul ameliorrii strii sntii, n cel mai scurt timp. Astfel, apare necesitatea de unele profesii
161

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

noi, cu anumite particulariti, cum ar fi experii coordonatori interdisciplinari, funcia crora va consta n analiza detaliat a problemelor medicosociale ale pacientului, organizarea i coordonarea aciunilor diverilor specialiti, la prescrierea tratamentului, soluionarea problemelor sociale vitale. Specialitii n cauz necesit a transforma curatia morbis (supravegherea maladiei) n curatia humanis (supravegherea omului). 4. Principiul atitudinei individuale: - este caracteristic orientarea individual ctre fiecare persoan, innd cont de capacitile fiecruia, lund n consideraie cele trei sfere de influen, inclusiv perioada de vrst, istoricul de dezvoltare, prile slabe i tari ale individului. Prin urmare, este necesar a ntocmi cu acuratee, desfurat, complet i nentrerupt istoria vieii persoanei, cu supravegherea continu, recomandri profilactice i medicale, la necesitate, n scopul evitrii mbolnvirilor, mbtrnirii i mortalitii premature. 5. Principiul continuitii i a conceptului antogenetic: - realizarea acestui principiu const n acceptarea i efectuarea indicaiilor i recomandrilor fiecrui specialist, fr a fi n contrazicere cu ei, ca o continuitate in soluionarea problemelor medicosociale ale pacientului. n aspectul antogenetic, care este legat de schimbrile de vrst, diverse crize, este necesar a privi etapele vieii i bolile omului pe tot parcursul lor n relaii obinuite. 6. Principiul accesibilitii: - accesibilitatea asistenei medicale i social psihologice este una din condiiile obligatorii n transformarea societii umaniste. 7. Principiul monitoringul continuu asupra fenomenelor i maladiilor social periculoase: - n scopul asanrii efective, n mod operativ i prevenirii unor situaii excepionale. Se presupune, ca n viitor, din punct de vedere al eticii umaniste n-o s fie acceptat s te mbolnveti, dat fiind faptul, c n majoritatea cazurilor dezvoltarea i apariia unor maladii (cu excepia strilor de urgen) va relata despre cultura joas a unui individ. n scopul implementrii realizrii principiilor menionate este necesar: - instruirea permanent a cadrelor: medicii, psihologii, lucrtorii sociali; - pregtirea specialitilor analitici i coordonatori dup principiul integrativ, care vor fi competeni de a analiza istoria personal a unui om concret. Specialitii respectivi vor dirija situaia, vor coordona i integra
162

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

eforturile tuturor colaboratorilor i serviciilor implicate pentru a soluiona problemele existente ale individului n termen ct mai redus. De recunoscut, c fr o pregtire serioas a cadrelor necesare nu va fi posibil de realizat chiar i cele mai umaniste i bine gndite principii de transformare a sistemului sntii publice. - elaborarea i implementarea unor programe medicale, medico sociale, informaionale, igienice, educaionale de profil larg, ct i speciale, inclusiv i cele confirmate deja n practic, ntru ameliorarea strii sntii pacientului, sporirea calitii vieii lui. Ce msuri concrete s-ar putea ntreprinde la etapa respectiv pentru a minimaliza fenomenele de criz n societate i a crea condiii de realizare a principiilor sus nominalizate? La momentul actual pot fi propuse urmtoarele msuri reale: 1. perfecionarea i restructurarea ocrotirii sntii, ct i tiinei medicale fundamentale; 2. modernizarea continu a bazei tehnicomateriale a instituiilor medico sociale, prin finanarea prioritar a sistemului sntii; 3. instruirea cadrelor medicale, sociale i pregtirea specialitilor necesari (analiti, specialiti coordonatori, etc.); 4. nsprirea sistemului de control asupra experimentelor clinice, producerii preparatelor medicamentoase; 5. control igienic efectiv n producerea i fabricarea produselor alimentare i mrfurilor de larg consum, etc. Realizarea deplin a acestor msuri i a principiilor menionate snt posibile n cazul restructurrii sistemului de sntate, ct i n alte sfere i domenii de activitate din societate. Problema umanizrii societii este discutat tot mai frecvent pe parcursul ultimului deceniu la diferite forumuri nalte internaionale, iar Omul ca personalitate este apreciat i situat la un loc tot mai nsemnat n lume, n societate. Bibliografie: 1. Bobn Gh. Umanismul n gndirea filosofic romneasc din sec. XVII nceputul secolului XVIII, Autoreferatul tezei de doctor habilitat n filosofie. a. 2005.
163

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

2. Manifestul umanist III succesor al Manifestului umanist din 1933. 3. .. . IX . 1-2 2005 . 4. Ion Mereu. Bazele Demnitii Umane i Medicina, mat. Conf. Demnitatea Uman i Naional n contextul integrrii Europene n RM. 30 octombrie 2004, pag. 14-54.

Sergiu Cire, Protoiereu, Parohul Bisericii Sf. Cuvioasa Parascheva, mun. Chiinu

UMANISMUL CREDINEI ORTODOXE


Rezumat. Umanismul Credinei Ortodoxe Umanismul Credinei Ortodoxe este alctuit din valorile supreme ale virtuilor moral-cretine i realizarea lor. La baza umanismului st descoperirea raiunii i a rolului ei hotrtor n programarea i trirea vieii. Adevratul umanism cretin se manifest prin iubire fa de cei care ne nconjoar, fa de viaa pe care trebuie s o trim demn i frumos. . ee . , . , , . Summary. The humanism of orthodox faith Here it is demonstrated the argumentation of the role of orthodox faith in the humanism conceptions.
164

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Pentru a nelege aspectele cretineti i umanismul ca parte component i ca laitmotiv al cretinizmului am consultat mai multe lucrri teologice n deosebi al lui Ion G. Coman, Tudor Vianu, W. R. Matthews, Sf. Grigore de Nazianz, Sf. Vasile Cel Mare, N. Iorga, Ibidem, P.P Panaitescu, Dan I. Simonescu, Tudor Panfile, Vasile Grecu, Dr. N.M Popescu, Nicolae Laslo, Florea Mureanu, Mircea Eliade i alii. Ortodoxia nzuete spre lumin i spre virtui, spre adevr i desvrire i dorim s dobndim mntuire. Muli se pun ntrebarea ce nelem prin ortodoxie? Din studiile pe care le dispunem prin ortodoxie nelem cretinizmul n forma sa rsritean, cu dogmele, organizaia i cultul bisericii rsritene, care s-a disprit de cea apusean n anul 1054 ns deosebirele dintre cretinii de rsrit i cei de apus a nceput mult nainte 1054. Cretinizmul s-a rspndit la strmoii notri de Rsrit, de la locul de origine al cretinizmului nsui. Sf. Apostol Pavel a rspndit cretinizmul n Macedonia i Dalmaia, Apostolul Andrei a evanghelizat pe malul Mrii Negre, pornind din Asia Mic peste Caucaz i sudul Rusiei i cobornd prin Moldova, Dobrogea i Bulgaria spre Grecia unde i a murit. Apostolul Filip n Sciia, n Rusia de Sud i n Dobrogea. Desigur un rol important n rspndirea cretinizmului l-a avut i stpnirea romanilor n inuturile noastre.. Dac s vorbim despre Umanismul Bisericii Ortodoxe Cretine apoi nsui Mntuitorul Isus Hristos a apreciat omul ca fptura lui Dumnezeu spunnd: Fii desvrii (Matei 5, 48, 19, 21). Mntuitorul ne nva, c pentru a ne desvri trebuie s depunem eforturi, fiindc aceast scar a dezvoltrii omului din punct de vedere duhovnicesc implic anume omenia i virtuile divine moral-cretine. Cea mai mare porunc a lui Isus Hristos: S iubeti pe Dumnezeu, cu toat inima ta i cu tot sufletul tu, i cu tot cugetul tu i a doua S iubeti pe aproapele tu ca pe tine nsui (Matei 22, 37 38) ne arat calea spre desvrire ca Om pentru Om, pentru Oameni n numele lui Dumnezeu. Aceasta este o concepie nalt i cuprinztoare pentru dobndirea desvririi. Umanismul Cretiin a fost promovat de apostoli de sfinii prini, de colile teologice. Unul din cei mai principali umaniti ai Bisericii Ortodoxe Cretine a fost personalitatea Sf. Vasile cel Mare (c. 330 379) teolog,
165

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

filosof i scriitor grec. S-a nscut la Caesarea n regiunea Cappodocia n Grecia. A studiat la Constantinopol i Atena filosofia i medicina. Fiind prieten cu Grigore teologol s-a botezat, iar n 370 devine episcop i mitropolit al Cappodociei. Este autor descrierii dogmatice i a Liturgiei cei poart numele. Vasile cel Mare a demonstrat prioritatea nelepciunii spirituale i a credinei asupra nelepciunii laice, adic a tiinei antice. Vasile cel Mare ncearc s uneasc credina i tiina, punnd bazele cosmologiei cretine. A abordat n lucrrile sale multe probleme ca: Facerea lumii, Timpul, Materia, Natura, Estetica, etc. Este considerat prim organizator al instituiilor de asisten social, a nfiinat multe spitale pe lng mnstiri. Aceasta sublinieaz realizrile umaniste ale Sf. Vasile cel Mare. Cea mai influent lucrare a sa a fost Tratatul despre duhul sfnt. El a fost numit pecetea Sfntului i Marelui Mir. Mitropolitul Dosoftei l-a caracterizat pe Vasile cel Mare astfel: Iara Marele Vasile n pusoarea trupului lung foarte i drept la stat, uscat i lipsit de carne, smolit, plvii la fa, mare la nri, rtund la sprncene, cu frunceua ieit, smna a om grijliv, cu punele stele stropit pe obraz, lung la fa, gvnat la tmple, cam pros la trup, barb de ajuns pogort i jumtate crunt. Acesta a ntrecut n cuvinte nu numai crii se afla pe vremea lui, ce i pre cei de demult. C petrcnt tot felul de nvtur i dsclire, n toate a nvincit, iar la 45 de ani s-a urcat n scaunul de arhierie. Vasile cel Mare a fost scriitor i gnditor, orator i liturghisitor. El era apropiat de oameni, de grijele lor, de pmnt, de necesitatea pinii. n literatura teologic Colacul lui Vasile cel Mare este: De tot mndru i frumos chiar ca faa lui Hristos. n Liturghia sa Vasile cel Mare scria: dintr-o pine i dintr-un potir i unete pe toi cei ce se mprtesc cu acelai duh sfnt. Aici simim concepia teologic, clar i uman, bogia sufleteasc, ospitalitatea, generozitatea, respectarea, iubirea fa de natur, fa de oameni, blndeea lui Vasile cel Mare. Prin aceasta Vasile cel Mare promova umanismul. Sfatul lui: S nu te temi de om pentru mrirea i cderea lui c nu cumva s dai pe fiul lui Dumnezeu n minele celor nevrednici. Vasile cel Mare a atras o atenie deosebit n ceea ce privete relaiile ntre oameni, educnd i eliminnd din contiina oamenilor dezmul i desfrul. El scria: Nimeni din cei legai cu pofte i cu desfri trupeti nu este vrednic s se apropie
166

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

i s slujeasc Domnului, iar Duhul sfnt este ntreg n fiecare, ntreg pretutindeni. Prin nvtura sa Vasile cel Mare s-a strduit s desvreasc omul n dragoste n pace, n druire fa de Dumnezeu pentru lume. Umanismul din punct de vedere a ortodoxiei este un sistem de principii de valori i realizri. El este un salt n minile oamenilor, este o concepie de via la care trebuie s tindem. Problema central a umanismului este descoperirea i preuirea omului i potenialului uman, educate i promovate prin toate mijloacele tiinei i artei, evident i a religiei care snt n msur s ofere ca rezultat tipul omului ideal. Acest om e socotit ca o ncarnare desvrit a frumosului i a binelui. Evident c aceasta nu este o fptur i un produs spontan al naturii, dar este o fptur i a lui Dumnezeu, care trebuie s se educe i s ajung la acest nivel nalt. Dar el poate ajunge la un nivel nalt de dezvoltare numai prin educaie. Cea mai solid temelie a umanismului este descoperirea raiunii i a rolului ei hotrtor n programarea i trirea vieii. Ar fi Dumnezeesc s spunem c Raiunea este Dumnezeul din noi. O raiune autonom, degajat de balastul superstiiilor i al conveniilor orientat exclusiv spre cutarea adevrului i cutarea armoniilor n lume i mai ales n om nu sunt posibile fr cultul msurii i al frumosului. Anume acest frumos n domeniul moral s-ar numi bine i ar da natere la o filantropie. Evident c dreptatea, cumptarea i rbdarea au fost coordonate ale timpului umanist. Toate acestea trebuie s vie de la Dumnezeu prin nelepciune care trebuie s fie regina virtuilor morale i divine. Ele sunt direct legate i de podoaba spiritului omenesc care este libertatea. La nceput unii nelegeau c principiul umansit este o ncredere nelimitat n puterea omului iar omul trebuie s neleag c Dumnezeu este atotputernic i tot ce ntreprinde omul trebuie s vin de la raiune care este nsui chipul lui Dumnezeu n Om. Vorbeam despre frumosul umanist care se completeaz prin iubire fa de via pe care trebuie s o trim demn i frumos. Iat acesta este adevratul umanism cretin. Potrivit convingerii Sfinilor prini unele din bunurile spirituale ale popoarelor necretine sunt expresii pariale ale Adevrului revelat n ntregime de Hristos. Putem afirma c aceste bunuri fac parte din patrimoniul cretin. Putem afirma c umanismul cretin este o sintez din
167

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

adevrurile permanente ale pgnismului i cu cretinizmul. Amndou acestea insist asupra valorii unice a valorii umane. Aceasta confirm i W.R. Matthews de la biserica Sf. Paul din Londra. Sf. Grigore de Nazianz consider aceast cultur ca fcnd parte din formaia sa spiritual i o aeaz consecutiv dup dragostea pentru Hristos. Elementele care intr n compoziia umanismului cretin sunt prezentate i de Sf. Grigorie: Orice om rezonabil va conveni c din toate bunurile ce stau la dispoziie, cultura este cel mai de seam. Din aceast cultur noi lum ce este folositor pentru via i nlturm ce este primejdios. Trebuie s nlturm ceea ce duce la demoni, la eroare i la prpastia ruinei. i chiar aceste erori ne pot sluji pentru evlavie fcndu-ne s nelegem binele prin contrast cu rul. Sf. Vasile cel Mare nva tinerii asupra felului de a manifesta umanismul cretin. Sf. Ioan Gur de Aur deasemeni promova puritatea doctrinal cretin i moral a umanismului. Este binecunoscut umanismul lui Toma dAquino i altor teologi catolici medievali. Impulsul adevratului umanism venea de la apus, i Neo umanismul tot de la bizantini. nainte ca oraele italiene s dea umaniti de talia lui Marsilio Ficino, ca Frana s-l produc pe Guillaume Bude sau Olanda pe un Erasm a fost nevoie ca bizanul s introduc umanismul ndeosebi la Florena i Roma prin reprezentanii de seam ca: Arghiropulos, Chrzsolaras, George de Trapezunt, Besarion, Gemistos Pleton, i muli alii. Trebuie s subliniem din istoria cretinizmului c la Sinodul inut la Ferarra i apoi la Florena, n 1439, n vederea unirii bisericii ortodoxe i bisericii catolice, sinod la care au luat parte i delegai ai bisericii din Moldova n frunte cu Protopopul Constantin nlocuitor al Mitropolitului, Boierul Neagoe i noul titular al Mitropoliei Moldovei, Grecul Damian, titular de Sibasta sau Sibas au contribuit considerabil la apariia noului umanism apusean. Aceasta consider c Renaterea apusean e fiica renaterii bizantine, aa susinea prof. Ioan Coman. Trebuie s menionm c n rsritul ortodox umanismul cretin nu a fost ntrerupt, el s-a dezvoltat continuu. Bizantinii i fceau din pstrarea, asimilarea i rafinarea vechiului umanism clasic o datorie naional. Grecii cretini ai Imperiului Bizantin considerau literatura i gndirea cretin drept o continuare i desvrire a gndirii elene. Umanismul cretin e reprezentat n Imperiul Bizantin cu cel puin o
168

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

personalitate pe secol: Teodoret, Leontie de Bizan, Ioan Damaschin, Teodor Studitul, Fotie, Psellos, Eustatie al Teslonicului, Pachzmeres, Nichefor Gregora, Nicolae Cabasila, Simeon al Tesdalonicului, Bessarion, Ghenadie Scolarul, confirm S. Salaville. Filosofii i teologii ca Fotie, Psellos, Planudes, Moscopolul, Metochites sunt de fapt pregtitorii umanismului european, Ibidem, p. 500. Trebuie s subliniem c un rol important n dezvoltarea umanismului l-a avut corelaia dintre ortodoxie i slavonizm. P. Panaitescu, susine c slavonizmul a jucat un rol pozitiv pentru ortodoxie i umanism. Anume slavonizmul l-a dat pe Copernic, iar Ortodoxia nu s-a opus reformelor culturale a lui Petru cel Mare /Idem op. cit., p. 130/. Ortodoxia bizantin a creat o gndire nemuritoare iar ortodoxia romnilor este fiica ortodoxiei bizantine. Aici s-a dezvoltat i ortodoxia slav. Umanitii romni au jucat un rol extraordinar nu numai pentru poporul nostru dar i pentru alte popoare n dezvoltarea culturii umane. Cel mai mare umanist al ungurilor n secolul XVI este Nicolae Olahul, adic valahul romnul alturi de bihorianul Mihail Valacus, care aflai n mediu de intens cultur apusean au atins performane cu care se pot onora cele mai importante popoare. St. Bezdechi, Nicolaus Olahus. Dimitrie Cantemir a mers n Rusia i a scris Istoria imperiului otoman i Descrierea Moldovaei, iar Petru Movil a creat Academia Ortodox de la Kiev. Nicolae Milescu a ajuns geograf, pentru c a avut prilejul s cltoreasc n China i s gseasc oameni ca s se intereseze de aceste cltorii susine P. Panaitescu. Umanismul Ortodoxiei apare n literatura popular n iconografia bisericeasc prin sinteza eleno cretin. n cronicile vechi, n Legenda Sfintei Cruci, n Cheia nelesului susine Tudor Panfile c: Umanismul era promovat i n picturile morale exterioare ale bisericilor din Bucovina i Moldova de la Vorone, Vatra Moldoviei, Sucevia, Humorul, Sf. Gheorghe Suceava, Cetuia Iai i altele, la biserica toi sfinii din Bucureti, Biserica Cineni Arge, Biserica Episcopiei din Rmnic. n aceast perioad un numr de nelepi iudei ca Filon i Iosif sau orientali ca Astakoe, Goliud, Thghilid, Imid, Wason, Ason, Udin, Selym, Siman, Zmowagl i Saul se gsesc pictai pe pereii bisericilor moldovene. Toate acestea se incadreaz n sinteza umanismului cretin. Umanismul Ortodoxiei ncepe cu timpul s se manifeste prin cultur
169

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

pe care o asimileaz unii membri ai clerului superior, unii boieri i chiar unii dintre domni. Umanismul popular era exprimat prin iconografie i prin literatura popular. Cunotinele umaniste cu subiect ortodox se explic prin educaia aleas umanist pe care unii tineri au primit-o n tineree n coli vestite de peste hotare i prin crearea de legturi culturale internaionale. Nicolae Milescu, Constantin Duca, Dimitrie Cantemir i mavrocordaii sunt elevii Marii coli a Patriarhiei din Constantinopol, susine P. Panaitescu. Miron Costin este elevul colii umaniste din Polonia. Udrite Nsturel este ucenicul Kievului, stolnicul Constantin Cantacuzino este colarul universitii din Padova. n aceast perioad s-a simit i o anumit lupt dintre umanitii greci i cei slavi. Spre exemplu conflictul mprivina conducerii colegiului umanist din Iai, dup moartea lui Vasile Lupu profesorii ruteni de la acest colegiu sunt alungai i sunt nlocuii cu cei Greci /Ibidem pp. 74-75/. Unii din primii voievozi care a ntrunit frumuseea umanismului cretin este Neagoe Basarab. n veacul al XVI Moldova a cunoscut un nou nvmnt umanist, graie lui Iacob Heraclid Despotul, sau Despot Vod, care a nfiinat la Cotnari lng Iai, n 1561 o Universitate latin nzestrat cu o frumoas cultur apusean. Un alt domn care merit a fi numit umanist este Vasile Lupu care a fost cluzit spiritual de mari umaniti romni. Am numi pe Petru Movil, mitropolitul Kievului care era un mare iubitor de cultur. El scria: tiina este ca arta lui Arhimede care reuete s resping atacurile romanilor, El considera c ntroducerea umanismului occidental n Biserica Ortodox ar pune aceast Biseric pe picior de egalitate cu celelalte biserici cretine. Meritul extraordinar al lui Petru Movil este crearea Academiei Ortodoxe la Kiev, care de fapt era un colegiu de umanism latin, era o imitaie a universitilor occidentale. E necesar s menionm i rolul mitropoliilor Varlaam i Dosoftei ctitori de limb literar i de cultur, poate mai puin umaniti n sensul laic al cuvntului dar care pot fi socotii ca pioneri ai umanismului ortodox. Mitropolitul Dosoftei era comparat de marii crturari ai timpului cu Moise i Solomon (t. Ciobanu). Umanismul ortodoxiei atinge piscul evoluiei
170

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

sub domnia lui erban Cantacuzino i a lui Constantin Brncoveanu. Cultura ortodox atinge performane nalte. Cantacuzino nfiineaz n 1679 o coal de nvmnt superior, o academie. Umanismul Ortodox al lui erban culmineaz n traducerea Sfintei Scripturi n 1688. Constantin Brncoveanu dezvolt umanismul prin crearea a trei tipografii la Bucureti, Snagov i Buzu. Academia nfiinat de erban cuprinde filosofie, filologie, teologie i istorie. Materialele sunt alctuite i din logic, retoric, fizic, astronomie, psihologie, metafizic, gramatic i ortografie (C. Giurescu). n programa de studiu figurau poiei ca: Hommer, Pindar, Sofocle, Euripide, Focilide, Istorici ca: Tucidide, Xenofon, Putarh, Oratori ca: Isocrat i Demostene, Cugettori ca: Pitagora i Cato, Faboliti ca: Esop, opere cretine a diferitor cretini umaniti. Umanismul ortodox al lui Brncoveanu atinge apogeul prin frumuseile artistice clasice ale celor mai multe din ctitoriile sale Mnstirea Hurezi i opere sale de calitate public: spitale i azile. Trebuie s menionm c unele din cele mai preioase opere de cultur pe care umanismul le-a adus au fost tipografiile. Ele au fost introduse de biseric nc n secolul XVI. Dup o perioad de cdere n rutin de cteva decenii, tiina i arta tipografiei mpreun cu materialul necesar i cu meterii au venit mai nti n Muntenia i apoi n Moldova. n timpul domniei lui Matei Basarab i Vasile Lupu. Trebuie s menionm importana tipografiilor de la Trei Ierarhi, de la Cmpul Lung, de la Govora, Trgovite. Tipografiile au lasnsat cri de slujb, cazanii, pravele, bucoavne, cri originale n cele 2 limbi sacre: greaca i slavona. Umanismul din acea perioad s-a manifestat i prin traducerile n limba romn. Aceste au fost merite excepionale ale umanitilor. Ele au dus la mbogirea culturii popoarelor din Romnia i Moldova. Cazania lui Varlaam, Noul Testament al lui Simion tefan, Lucrrile Mitropolitului Dosoftei i Biblia de la 1688 desvresc unitatea limbii literare. Nicolae Iorga n operele sale a numit c Biblia de la 1688 a putut fi numit cu dreptate un monument literar fr pereche. Traducerea bibliei lui erban a rspndit ortodoxia pn la straturile de jos ale poporului. Aceast traducere a
171

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

fost opera unui grup de umaniti romni - Fraii Radu i erban Greceanu. Un rol deosebit l-a jucat stolnicul Constantin Canatacuzino. Trebuie s menionm c tot sub aripa umanizmului se promoveaz i artele noastre bisericeti aa ca arhitectura, sculptura, gravura. Umanismul ortodox are un aspect naiona i ecumenic. El atrage atenia asupra originii noastre daco-romane, dar n acelai timp este ecumenic prin universalismul su. Prin darurile lor generoase la Sfntul Munte Athos voievozii notri se prezentau ca prini cretini ecumenici. Vasile Lupu i urmaii lui n Moldova i Constantin Brncoveanu n Muntenia tipreau cri greceti pentru toat lumea greac ortodox, iar Matei Basarab tiprea cri de slujb bisericeasc pentru toat lumea slav. Observm c umanismul orodox are i un aspect binedeterminat social, reflectndu-se asupra asistenei sociale a unor anumite pturi sociale. Acest umanism e omenos i generos, ca a lui Isus Hristos. El ne-a modelat sufletul prin ortodoxie i ne-a fcut ca neamul nostru s fie ospitalier i sensibil la nenorocirea altora. Vorbind despre Mnstirile moldovene, Dimitrie Cantemir observ c ele sunt att de ospitaliere c primesc nu numai pe ortodoxi ci pe oricine, fie iudeu, turc sau armean. Putem afirma c aceast omenie i ospitalitate uman este identic cu ortodoxia. Umanismul ortodox se reprezint i prin sfinii notri Leonte de la Rdui, Ioan de la Prisplop, Daniil Sihastru, Vasile de la Moldovia, Gavril de la Neamu, Rafail de la Agapia, Iosif cel Nou de la Partos, Chiriac de la Bisericani, Epifanie de la Vorone, Ioan de la Rca i muli alii. Faptele unora dintre sfini au un rol hotrtor n viaa naional prin promovarea umanismului fr de care se prea poate c dispream ca neam. Scena dintre Daniil Sihastru i tefan cel Mare nvins n lupta de la Valea Alb Rzboieni arat acelai umanism patriotic. Putem afirma c ortodoxia noastr e purttoare i promovatoare de umanism, derivat al marilor Prini ai Bisericii care au fcut din iubirea de om o gndire i o aciune a vieii lor.

172

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Corina Grla, asistent universitar, Universitatea Pedagocic Ion Creang

ABORDRI CONTEMPORANE ALE DOCTRINEI UMANISTE N GERMANIA


Rezumat. Abordri contemporaneale doctrinei umaniste n Germania Umanismul reprezint un sistem de principii, valori i realizri, vzut ca o cucerire considerabil a spiritului omenesc. n centrul preocuprilor sale se afl omul, ideea ncrederii n valoarea i posibilitile lui de perfecionare, luptei pentru egalitatea n drepturi a oamenilor etc. Termenul i conceptul de umanism cunoate o ampl dezvoltare i interpretare. n societatea german contemporan umanismul este considerat o alternativ pentru criza social i economic din societate i i gsete expresie n umanismul nou, umanismul practic i este promovat de aa grupuri de iniiativ, micri i chiar partide cum ar fi Partidul Umanist (Humanistische Partei), Micarea Umanist (Humanistische Bewegung), Micarea Umanismul practic (praktischer Umanismus), precum i de Internaionala Umanist (Humanistische Internationale). . , , . , , . . . , , , , , , , .
173

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Summary. Contemporary germane society humanism Humanism represents a system of principles, values and achievements, realized like a considerable conquest of human spirit. In the centre of its concern is a man idea of confidence in value and his perfecting possibilities, of fight for human equality in rights etc. The term and notion of humanism knows an ample development and interpretation. In contemporary germane society humanism is considered an alternative for social and economic crisis in society and finds expression in new humanism, practical humanism and is promoted to the groups of initiative, motion and in parties as Party of Humanism, Humanist Movement, Movement of Practical Humanism and in International Humanist. Umanismul e o concepie de via care ncunun perioadele zise de aur ale clasicismului elen i clasicismului latin. Umanismul reprezint un sistem de principii, valori i realizri, nit din geniul minunat al vechilor eleni, vzut ca o cucerire considerabil a spiritului omenesc. Problema central a umanismului este descoperirea i preuirea pn la exaltare a tuturor potenelor umane care, educate i promovate prin toate mijloacele tiinei i ale artei, sunt n msur s ofere, ca rezultat, tipul omului ideal, o ncarnare desvrit a frumosului i binelui. Apariia unei asemenea fpturi armonioase nu e un produs spontan al naturii. Ea are ca temeiuri aplicaii ale unor principii i adevruri pentru care lumea s a strduit i a sngerat milenii de a rndul. Cea dinti i cea mai solid temelie a umanismului este descoperirea raiunii i a rolului ei hotrtor n programarea i trirea vieii. O raiune autonom, degajat de balastul superstiiilor i al conveniilor, orientat exclusiv spre cercetarea adevrului i cutarea armoniilor n lume i mai ales la om. Aceste armonii nu sunt ns posibile fr cultul msurii i al frumosului. Frumuseile umaniste sunt att somatice ct i spirituale. Dreptatea, cumptarea i rbdarea snt alte coordonate ale tipului umanist. nelepciunea e regina tuturor acestor virtui, iar dorul nesfrit de via e susintorul lor. Fundalul larg pe care se desfoar toate aceste podoabe ale spiritului omenesc este libertatea. Conceptul de umanism cunoaste mai multe perioade de evoluie i dezvoltare, acestea fiind caracterizate i influenate de ideile mai mult sau mai puin progresiste de la etapa respectiv de dezvoltare, de schimbrile
174

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

politice, sociale, culturale i economice din societatea n cadrul creia s-au etablat i nu n cele din urm de evoluia concepiei despre lume i reformele ce i-au pus amprenta asupra dezvoltrii gndirii filozofice i politice1. Precursorul gndirii umaniste a fost Renaterea, care a promovat o concepie social i filozofic umanist, adic a pus n centrul preocuprilor sale omul, ideea ncrederii n valoarea i posibilitile lui de perfecionare, a luptat pentru egalitatea n drepturi a oamenilor. Odat cu amploarea crescnd a umanismului n Italia, n sec. XV, ramificaii ale ideologiei se vor rspndi mai nti n Frana, Anglia i Spania, i apoi n ntreaga Europ, punnd bazele mediului ce va facilita mai trziu apariia gndirii moderne. n uzul german termenul de umanism a fost introdus pentru prima oar de Immanuel Niethammer n 18082 i utilizat de ctre Georg Voigts n 1859 pentru a caracteriza epoca renaterii italiene timpurie. Opera acestuia Primul secol de umanism a introdus termenului de umanismul nou (Neuhumanismus). Umanismul nou3 reprezint micarea umanist ce cunoate o nou orientare spre antichitatea clasic. Iniiatori ai umanismului nou au fost W. Shaftesbury i filologii M.Gesner und Ch.G.Heyne n Gttingen, J.A.Ernesti n Leipzig. Aceast perioad s-a caracterizat i prin apariia lui Lessing, Goethe, Schiller, Hlderlin ca personaliti i scriitori marcani. Ca promotor al umanismului nou pe plan politic i cultural s-a evideniat W. v. Humboldt. Graie acestuia, noul ideal de educaie umanist i a fcut drum n coli, astfel latina i greaca devenind obiectele principale de studiu n gimnaziu4, aa cum a fost numit coala savanilor. Umanismul filosofico politic a dezvoltat concepia antropocentrist, susinut de L. Feuerbach, M. Hess, Karl Marx. Umanismul filozofic s-a cristalizat n aa concept ca umanismul ideal. Acesta i-a propus s combat ideile iluministe din educaie printr-o teorie idealist scopul educaiei l constituie idealismul armonios al elenului. Educaie nseamn: a deveni elen.
G.Toffanin: Geschichte des Humanismus, 1941 (aus d.Italien.) Michael Schmidt-Salomon n Humanismus in Deutschland, Textarchiv: TA-2006-1 3 Der groe Brockhaus, Wiesbaden 1979, s.v. 4 K.Vorlnder: Philosophie der Renaissance, Gesch.d.Philos.III, Reinbek 1968
1 2

175

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Dintre formele umanismului politic putem aminti umanismul liberal democratic cu caracterul sau dialectal, positivist sau pragmatic; umanismul marksist socialist i umanismul evanghelic sau bilblic. n rndurile ce urmeaz ne vom referi la criza sistemului colar din Germania i la necesitatea reevalurii valorilor morale, spirituale i general umane. Reforma colar din anii 70 din Germania s-a dorit a fi o revoluie cultural, spiritual i moral, dar s-a ajuns n special la o revoluie sexual. Reforma colar a avut ca scop formarea unei societi noi, la baza creia urma s stea aa valori ca pluralismul, diversitatea, umanismul, materialismul, etc. S-a ajuns ns n instituiile colare germane la o situaie catalogat actual de muli drept ngrijortoare. Chiar dac nu se renun la aceste principii, adepii de alt dat ai acestei reforme recunosc astzi, cu jumtate de gur, efectele negative ale acestei reforme, deloc de neglijat, ce sunt reflectate la moment de societatea german. Consecinele acestei educaii sexuale abuzive au adus n timp prejudicii enorme formrii spiritului, sufletului i caracterului tinerelor generaii se observ lipsa de respect fa de fiina i demnitatea uman, fa de nsi viaa, lipsa de stim fa de prini i de btrni etc. De ce? Formarea personalitii i caracterului copilului a fost nlocuit cu o educaie sexual frivol i demoralizatoare, sa propagat alte forme (perverse) de concubinaj ca echivalente ale csniciei i familiei, astfel, de fapt, promovarea valorilor a fost nlocuit cu distrugerea sistematic a acestora. Ca urmare a acestei reeducri se atest actualmente aa fenomene ca: lipsa de orientare a multor tineri, lipsa de disciplin, abateri sexuale, desfru sexual, violen n cretere i criminalitate sporit n rndul copiilor i minorilor, droguri, hruire sexual, teroare psihic ntre colegi, limbaj vulgar i indecent, pagube materiale ca rezultat al actelor de vandalism n sum de milioane, comportament orientat spre consum, rebeliune mpotriva prinilor i profesorilor, dezgust fa de procesul de nvmnt, ce duc n consecin la un imens deficit de cunotine i abiliti. Tot mai des sunt atestate n colile germane practici de occultism i magie. Cele enumerate constituie o ameninare pentru familie, pentru ntreaga societate i pentru nsui statul.
176

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

S-a ajuns n Germania la aceea c tot mai muli prini devin adepii unei educaii i colarizri efectuate la domiciliu, anume din cauza tendinei de dezvoltare negativ a colii i a efectelor negative ale colarizrii, n deosebi n privina moral i valoric. Aa numita Heimschule (n SUA homeschool) reprezint coal n familie sau la domiciliu, iar copii sunt instruii de prini sau alte persoane abilitate i capabile. Adepii aa numitei Heimschule (homeschool) motiveaz acest decizie prin profesiunea de credin i contiin pe care o au acetia vizavi de educaia sexual realizat n coal, fa de teoria evoluionist ateist i fa de pedagogia de emancipare anticretin. Die Schule macht die Kinder krank, weil sie selber krank ist (coal face copii s fie bolnavi, deoarice i ea nsi e bolnav). Acestea sunt concluziile la care astzi a ajuns societatea german ca urmare a reformei colare. Doctrina umanist ca alternativ Societatea german contemporan cunoate o perioad de criz social i economic. Se ncearc o reevaluare a valorilor morale, spirituale i general umane. Umanismul n Germania la nivel de ideie i doctrin este reprezentat de ctre mai multe grupuri de iniiativ, micri i chiar partide cum ar fi Partidul Umanist (Humanistische Partei), Micarea Umanist (Humanistische Bewegung), Micarea Umanismul practic (praktischer Umanismus), precum i de Internaionala Umanist (Humanistische Internationale). Care sunt caracteristicile acestor micri? Ideia umanismului practic se regsete n numeroase iniiative la nivel de societate civil. Micarea Umanismul practic este prezent att la nivel de societate civil ct i n educaie. Aceasta ca rspuns la reforma colar din anii 70 (vezi mai sus). Se vorbete astfel n prezent despre o eventual coal umanist, ca alternativ la sistemul colar existent la moment n Germania. Aceast micare i propune i are ca scop aplicarea ideilor umaniste n practic i viaa de zi cu zi, educarea noii generaii n sprititul ideilor umaniste, apelnd la ajutorul fiecrui cetean n parte. 5
5

www.praktischer-humanismus.de

177

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Micarea Umanist din Germania consider umanismul ca cea mai adecvat cale de combatere a crizei cu care se confrunt Germania la ora actual. Aceasta este o micare pe baz de voluntariat, nfiinat n anii 60 de ctre Mario Rodriguez Cobos (cunoscut ca SILO), un cunoscut gnditor i scriitor argentinian. Micarea umanist are la moment peste dou milioane de susintori. Elementele centrale ale unei concepii noi umaniste ar fi: poziionarea omului ca valoare central, accentuarea egalitii oamenilor, acceptarea i recunoaterea deosebirilor culturale i personale, respingerea oricrei forme de violenei, confirmarea libertii de gndire i credin Micarea Umanist reprezint un umanism nou (neuer Humanismus), care i propune s contribuie la elaborarea unei doctrine umaniste noi, ce ar nbunti condiiile de trai i care se opune categoric discriminrii, fanatismului, exploatrii i violenei. Micarea Umanist are ca scop o schimbare fundamental. Reprezentanii acestei micri umaniste noi argumenteaz i evideniaz caracterul necesar al umanismului nou prin criza social i economic, de ce nu i politic care a cuprins societatea german la ora actual. Aceast form nou de abordare a umanismului urmeaz s favorizeze un climat adecvat spre reflecie. Reprezentaii acestui curent sunt adepii unui umanism creativ, i nu al unui umanism preluat sau repetat. Ei i propun s depeasc paradoxurile prezentului i s gseasc soluii pentru viitor n ideilor umaniste.6 Aceast abordare nou a umanismului se regsete n cartea Scrisori prietenilor mei de Silo (vezi mai sus), care const din zece scrisori, ce descriu i redau situaia actual din Germania, autorul prezentnd alternativa unei lumi mai bun prin umanismul nou. Partidul Umanist este un partid de stnga, la baza cruia se afl doctrina umanismului nou. Unser Humanismus ist kein antikes Weltbild, im Gegenteil: Wir wollen diese Welt, die offensichtlich in einer tiefen Krise steckt, neu und menschlicher gestalten7.
www.neuer-humanismus.de Umanismul nostru nu reprezint imaginea antic a lumii, ci dimpotriv: Noi dorim s cre m lumea, ce trece printr-o criz evident , mult mai nou i uman vezi: www.humanistischepartei.de
6 7

178

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

La alegerile din 2005 din Germania Partidul Umanist a participat cu o agend electoral care cuprindea cinci puncte eseniale: - Omul ca valoare central - eradicarea oricror forme de violen - principiul liberii alegeri - nu discriminrii - un model economic nou. Bibliografie: 1. Der groe Brockhaus, Wiesbaden 1979, s.v. 2. G.Toffanin: Geschichte des Humanismus, 1941 (aus d.Italien.) 3. H.Weinstock: Die Tragdie des Humanismus, 4/1967 (hg.v. H.Oppermann, 1970) 4. K.Vorlnder: Philosophie der Renaissance, Gesch.d.Philos.III, Reinbek 1968 5. Lexikon der Pdagogik, Freiburg 1953, s.v. 6. Michael Schmidt-Salomon / Humanismus in Deutschland / Textarchiv: TA-2006-1 7. P.O.Kristeller: Humanismus und Renaissance I-II, 1974 (aus d.Engl.) 8. R.Newald: Humanitas, Humanismus, Humanitt, 1947

179

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Ludmila Roca, conf. univ., Catedra tiine Socio-umane a UASM

UMANISMUL CONTEMPORAN I STRATEGIILE SUPRAVIEUIRII


Rezumat. Umanismul contemporan i strategiile supravieuirii n articolul Umanismul contemporan i strategiile supravieuirii este analizat umanismul ca concepie despre lume, ca filosofie practic, ca mod de via. Autorul elucideaz caracterul istoric al umanismului, evideniind n mod deosebit actualitatea conceptelor umanismului romnesc contemporan: personalismul energetic i existena tragic. n baza tezelor principale ale acestora autorul i argumenteaz concluziile. . , , . , : . . Summary. Contemporany humanism and the strategies of survival In the article Contemporary humanism and the strategies of survival, the humanism is analyzed as world perception, as practical philosophy, as way of life. The author elucidates the historical features of humanism, especially emphasizing the actuality of the concepts of contemporary Romanian humanism: energetic personality and tragic existence. Based on their main thesis the author is documenting his conclusions. n cultura universal i naional tradiia umanist este susinut de majoritatea formelor cunoaterii.ncepnd cu Confucius, cugettor al Chinei antice, cu Socrate, marele filosof al Greciei, problema omului sub multiple aspecte este studiat, explicat de filosofi. Din momentul apariiei sale
180

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

filosofia, implicit sau explicit, formuleaz teze, concluzii, prin care particip la explicarea statutuluispecific omului, umanului. Consultnd manualul Istoria i filosofia culturii, observm c termenul umanism a aprut la nceputul secolului al XIX-lea, ns n epoca Renaterii italiene se folosea noiunea deumanist, cel preocupatcu umanitile, adic profesionistul din domeniile specializate n educaiile intelectuale, printre care erau nscrise: retorica, gramatica, poezia, filosofia, mai ales, etica i istoria. Umanistul trebuia s scrie i s vorbeasc frumos, s fie un erudit, s tie latina i greaca etc., pentru a putea fi n planul practicului profesor, om de stat, istoric, poet, scriitor, moralist etc. Dincolo de ocupaiile lor, umanitii au creat prin teorie i aciune un nou ideal de via, plsmuirea unei noi contiine n care demnitatea i autonomia uman erau ridicate la cote foarte nalte1. Aadar, umanismul este un fenomen complex, cunoscut ca micare socio-cultural, ca concepie despre lume, ca mod de via, ca activitate. Att n cultura universal, ct i n cea naional, umanismul este n centrul dezbaterilor filosofice, este evaluat n contextul social-istoric al diferitor epoci. Umanismul apare atunci, cnd omul ncepe s gndeasc la sine, la locul i rolul su n lume, cnd omul i formuleaz sie ntrebri despre esena i predestinaia sa, despre scopul i sensul existenei sale. Gndirea umanist sintetizeaz valorile cunoaterii i ale activitii practice a omului, cu scopul de a-i oferi existenei umane coninut i semnificaie. Din aceast perspectiv umanismul a fost, este i va fi nvtura esenial a omenirii, n care fiecare individ, grup social, comunitate de oameni, va gsi rspunsuri la cele mai complicate probleme existeniale. Axa gndirii umaniste este omul, plasat n centrul universului, nzestrat cu capaciti specifice n raport cu alte vieuitoare, cele mai semnificative fiind: raiunea i creaia. Poziia de excepie a omului n univers are multiple interpretri. De exemplu, autorul primului tratat umanist din Moldova, Neagoe Basarab sublinia c omul este nzestrat cu capacitatea de a-i perfeciona firea, datorit libertii i posibilitii de a alege ntre bine i ru, ntre valoare i non valoare. n bogata literatur umanist este mult discutat i problema naturii umane, concretizat n ntrebrile: are omul o natur proprie sau nu? Dac da: ce reprezint natura omului i poate ea fi modificat n timp sau este o
181

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

esen static? Un rspuns clar la aceste ntrebri gsim n tratatele lui Francesco Petrarca considerat printe al umanismului italian: Despre ignorana mea i a multor altora, Taina mea .a. Preocuparea major a cunoaterii trebuie s fie omul i problemele acestuia. Petrarca se ntreab: La ce ne slujesc cunotinele despre fiare, psri, peti, erpi, dac ignorm omul sau nu ne pas de el, dac ignorm scopul vieii noastre, dac nu avem un rspuns la ntrebarea: de unde venim i ncotro mergem? Rspunznd la aceste ntrebri, Petrarca afirm c omul poate fi educat, orientat i c aceast misiune major i-o poate asuma doar cultura. Cultura are acest scop sau nu are nici unul, deseori afirma Petrarca. Dei pe parcursul secolelor aceast concluzie a fost comentat, interpretat controversat, suntem n deplin acord cu umanistul renascentist i considerm c una din problemele eseniale ale timpului nostru istoric este anume : formarea calitilor omeneti, afirmarea omului ca personalitate pozitiv, constructiv, creativ, responsabil pentru propria existen i pentru condiiile de fiinare a tuturor componentelor ambianei. n cultura naional interpretri ale existenei, ale condiiei umane ntlnim n creaia popular oral, n scrierile crturarilor moldoveni, a savanilor enciclopediti. n literatura de specialitate este utilizatformula umanism romnesc, prin care se subnelege ansamblul creaiilor filosofice, tiinifice i artistice, care apr dreptul omului la existen i la realizarea propriei fiine, militnd pentru crearea condiiilor necesare afirmrii personalitii. n lucrarea Valori umaniste n gndirea romneasc Alexandru Tnase evideniaz perioadele istorice a constituirii umanismului romnesc: medieval, renascentist, iluminist, modernist i contemporan.22A se vedea: Al.Tnase, Valori umaniste n gndirea romneasc sec.XV-XIX.Bucureti: Ed.Minerva, vol. 1, pag.V-XXX. ntr-adevr despre o cultur umanist, despre o particularitate constant a culturii romneti vorbim ncepnd cu lucrarea lui Neagoe Basarab nvturi ctre fiul Theodosie. Considerm, ns, c elementele culturii umaniste apar n antichitate, n primele comentarii i interpretrii ale problemelor , cu care se confrunta omul. Fiecare perioad evideniat de Alexandru Tnase are specificul ei, concretizat de problemele abordate, de soluiile oferite.
182

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Umanismul dezvoltat de cronicarii i crturarii moldoveni este ptruns de dragostea fa de ar, fa de glie, de contiina latinitii i nobleei neamului , de sentimental demnitii naionale. Dac n lucrrile umanitilor italieni descoperim spiritul umanismului European ce evidenia problema existenei umane, apoi n lucrrile crturarilor moldoveni este susinut o gndire activ, corelat nemijlocit cu aciunea social-util. Dac n Renaterea Apusean contiina naional ocup o poziie nesemnificativ, apoi n cultura romneasc ea reprezint o valoare dominant. Umanismul romn iluminist abordeaz problematica uman sub noi aspecte. Este discutat problema libertii i a progresului. n lucrrile scrise n secolul al XIX-lea este explicat i propagat ideea deschiderii colilor, a dezvoltrii tiinei i tehnicii ca mijloc de realizare a progresului i a lrgirii libertii omului. Iluminarea maselor prin asimilarea cunotinelor despre componentele ambianei este considerat cea mai acut i mai semnificativ chestiune. Fr a filosofia prea mult asupra necesitii de a dezvolta la fiecare persoan o contiin adecvat timpului, reprezentanii iluminismului romnesc au elaborat i realizat programe sociale, deschiznd coli primare, eliberate de tutela bisericii cretine. n epoca contemporan umanitii sunt chemai s activeze pe dou fronturi simultan: pe cel al dezbaterilor teoretice i pe cel al activitii practice. La nceputul secolului al XX-lea , n mod deosebit n perioada interbelic, n cultura romneasc se constituie trei curente filosofice: raionalismul, iraionalismul i spiritualismul-raionalist. Fiind sub un atac permanent valorile umaniste era nevoie de aprarea lor public, fapt ce ia determinat pe filosofii: Constantin Rdulescu Motru, D.D.Roca, Petre Negulescu, Mircea Florian, Mihai Ralea .a. s elaboreze sisteme i lucrri filosofice de o semnificaie major att pentru timpul lor, ct i pentru viitor, att la nivel naional, ct i la cel european. Problema existenei umane este analizat de pe poziiilepsihologiei i a filosofiei personaliste de ctre Constantin Rdulescu Motru. Teza iniial a sistemului personalismul energetic este: personalitatea are rdcini adnci n viaa biologic. Studiind evoluia naturii, marcnd fiecare schimbare calitativ n dezvoltarea lumii organice, Constantin Rdulescu Motru conchide c momentul apariiei omului este strict determinat de ntregul
183

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

mers al naturii Este pregtit lutul pmntuluin care corpul omenesc este menit s creasc, este pregtit atmosfera pe care va avea omul s respire, sunt pregtite perioadele climatului n care va avea omul s se mite, sunt pregtite formele organice pe care embrionul uman va avea s le repete n condiiile necesare activitii omeneti. 3 n baza unor analize minuioase, umanistul romn conchide: Prin apariia omului natura i servete propria finalitate. Era tocmai nevoie de activitatea unui animal nelept i liber pentru ca evoluia pmntului s se ntregeasc Omul dac n-ar fi aprut evoluia naturii ar fi suferit un hiabitus.4 Dorind s-i atrag atenia omului la valoarea i rolul lui pregtit de natur, Constantin Rdulescu Motrui propune s explice esena uman, s-i conving pe oameni c ei reprezint ncununarea suprem a ntregii evoluii a naturii, c ei sunt creatorii propriei condiii existeniale: cultura i civilizaia i c anume de ei va depinde cum aceast civilizaie va fi n viitor bun sau rea, uman sau antiuman? Formulnd ntrebarea despre dependena sau determinarea mediului sufletesc de mediul natural, Constantin Rdulescu Motru constat c mediul sufletesc nu prezint unitatea pe care o prezint mediul cosmic . Mediul cosmic este unilateral, mediul sufletesc pluricentral . n mediul sufletesc sunt stabilite mai multe uniti care ntre ele, dei rezumate pe aceleai legi cauzale sufleteti, totui din faptul gruprii deosebite n care ele i au elementele lor ajung s se combat i s se distrug. Contiina individului trebuie s aleag ntre mai multe uniti sufleteti posibile, trebuie s se strduiasc a se adapta unitii celei mai trainice.5 Este semnificativ aceast concluzie pentru mileniul nostru, n care decizia omului se refer nu numai la propria existen, dar i la Existena ca totalitate, la conservarea condiiile fiinrii Biosferei. Din multitudinea de alternative, dilema :afi sau a nu fi este i trebuie s fie definitorie? Respectiv, dac decidem s fim poziia umanismului timpului nostru istoric este determinat de necesitatea de a respecta cu strictee toate programele, strategiile, elaborate de savani, adoptate de clasa politic, susinute de societatea civil, orientate spre supravieuire, spre conservarea condiiilor favorabile existenei tuturor elementelor Biosferei. Faptul c personalitatea este parte i produs al naturii, subliniaz Constantin Rdulescu Motru, se demonstreaz prin individualitatea sa.
184

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Individul este caracterizat ca structur obiectiv a personalitii sau prin formula :natura conservat n fiina uman. n decursul evoluiei sale natura produce personalitatea sufleteasc cum produce cristalizarea mineralelor i cum produce ereditatea formelor organice.6 Dei dezvoltarea cunoaterii tiinifice i-a permis omului s ptrund n tainele naturii, s dezvluie misterul multora dintre ele, aceasta nu-i permite s subordoneze ntregul. ntre om i natur, relaiile acestora se cer ntemeiate pe principiul echilibrului nevoilor/cerinelor i anecesitilor/intereselor. Cunoaterea legilor obiective, caracteristice proceselor i fenomenelor naturale,i insufl omului mai mult ncredere n propriile activiti , dar nu-i poate asigura statutul de stpn al naturii. ncercrile omului de a subordona propriilor interese procesele i fenomenele naturale au avut consecine negative. Aplicarea incorect n raport cu natura i cerinele mediului natural a realizrilor progresului tehnico-tiinific s-a ntors ca un bumerang mpotriva omului. Iat de ce considerm necesar rentoarcerea la lucrrile lui Constantin Rdulescu, n care principiile umanismului, concluziile existeniale corespund cerinelor timpului nostru istoric prin faptul c promoveaz colaborarea ntre om i mediul natural de existen. Omul este o individualitate, apoi o personalitate. Omul este o fiin complex, caracterizat de o esen bio-socio-cultural. Nici o component a esenei noastre nu poate fi evideniat, nu poate fi ignorat. Aceasta ar trebui s fie teza iniial a fiecrui discurs umanist contemporan, iar concluziile lui ar trebui s cuprind recomandri practice pentru fiecare individ, ce l-ar orienta n procesul socializrii i personalizrii. Orientarea corect n lumea contemporan este poate cea mai actual dintre problemele umanismului, deoarece de soluionarea ei depinde nsi soarta umanitii, vor fi sau nu vor fi realizate Strategiile Supravieuirii. n lucrrile lui D.D. Roca este dezvoltat o filosofie raionalist a existenei umane. Conceptul de existen este gndit n mod dialectic, innd seama de istoricitatea realitii, de caracterul contradictoriu i de devenirea existenei. Devenirea permanent a existenei umane esteapreciat ca lege universal. ntrebarea formulat de D.D. Roca este: Care este motivaia devenirii, adic ce l determin pe individ s iniieze procesul de socializare i personalizare? n calitate de motiv al devenirii, filosoful romn evideniaz
185

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

nemulumirea de sine, de condiiile de trai, de aprecierea colegilor, de realizarea propriilor capaciti etc. Nemulumirea, fiind contientizat produce anumite stri ale contiinei, pe care D.D. Roca le apreciaz ca tragice. Existena tragic d natereunei contiine tragice, care produce cea mai nalt tensiune interioar din cte poate atinge omul.7 Contiina tragic este contiina unei existene care tinde mereu spre echilibru, dar se trezete mereu ntr-o stare conceptual cu lumea, care constituie un cmp nelimitat de posibiliti, de ispite i ncercri, de izbnzi i eecuri. Este contiina unei tensiuni interioare, cea mai mare for spiritual ntre toate puterile sufleteti de care dispunem,8 care face din suficient i chiar din resort de creaie, un factor puternic al progresului. Este o contiin venic nemulumit i venic nelinitit, care refuz s accepte datul existenial ca pe un fatum, ca pe un destin implacabil. Nelinitea metafizic i revolta sunt strile sale de autenticitate, devenirea este modul su de fiinare. Caracteriznd existena i contiina tragic, D.D. Roca argumenteaz necesitatea cunoaterii critice a lumii nconjurtoare, fr amgiri i iluzii. El era convins c numai pe baza unei asemenea cunoateri e posibil afirmarea deplin a demnitii i libertii umane. Aceste teze le actualizm intenionat, deoarece considerm c numai un om ce a contientizat toate aspectele Existenei ca totalitate, care i-a descifrat rosturile propriei fiinri i i-a determinat locul n comunitatea i timpul su istoric, care i-a descifrat potenialul i i cunoate nu doar cerinele, nevoile, necesitile, ci i posibilitile, capacitile, poate satisface imperativele timpului nostru istoric, este capabil s realizeze strategiile supravieuirii. Spre educarea omului viitorului, tulburat de condiiile existeniale, a personalitii energetic ar trebui s fie orientate toate formele culturii, toate formaiunile social-politice, care au adoptat principiile umanismului. Note bibliografice: 1 Istoria i filosofia culturii. Coord. Grigore SocolovChiinu:F.E.P.Tipografia Central, 1988, pag.226 2 A se vedea: Al.Tnase, Valori umaniste n gndirea romneasc sec.XV-XIX.- Bucureti: Ed.Minerva, vol. 1, pag.V-XXX 3 Constantin Rdulescu Motru, Personalismul energetic. - n: Personalismul enetrgetic i alte scrieri.- Bucureti : Eminescu, 1984, pag.260
186

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Ibidem Ibidem 6 Constantin Rdulescu Motru, Opera citat, pag. 578 7 Roca D.D.Existena tragic.ncercare de sintez filosofic.Bucureti: Ed.:tiinific, 1968, 9 8 Ibidem
5

Ivan Ivlampie, Galai, Romania

NIKOLAI BERDEAEV I SFRITUL UMANISMULUI


Rezumat. Nikolai Berdeaev i sfritul umanismului Autorul arat deduciile tiinifice ale lui N. Bredeaev n ce priveste rolul umanismului ca om al epocii sale . Articolul dezvluie criza bisericii , culturii i istoriei , afirmnd semnificaia eshatologic i necesitatea renvierii umanismului. . H. . , . , . Summary. Nikolai Berdeaev and the end of humanity The author displays the Berdeaev scientific deductions concearning the role of the humanity as a human of its period. The article discloses the churchs, cultures and historys crisis claiming the eschatological importance and the necessity of humanitys resurgence. Dac Renaterea, n elanul ei juvenil, a promovat credina posibilitii umanizrii omului, istoria ultimelor secole demonstreaz contrariul: pretutindeni asistm la dezumanizarea omului. Acest fenomen a cuprins toate sferele culturii i vieii sociale. Opera lui Berdiaev este o fresc,
187

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

greu de acceptat, incomod i care poate trezi o rezisten puternic, n care autorul zugrvete n cele mai sumbre culori sfritul umanismului european i metamorfozarea sa n antiumanism. Berdiaev a observat c la originea umanismului se afl pierderea filiaiei fa de Dumnezeu, ruperea omului de centrul su spiritual i afirmarea sa ca fiin natural de sine stttoare. Aceast cdere a antrenat perceperea omului ca fragment trector n vrtejul naturii. Afirmndu-i energia creatoare n faa naturii, omul a preschimbat-o ntr-un mecanism nensufleit pe care ncearc s-l domine prin intermediul mainii. Apariia mainii este cea mai mare revoluie a noii istorii. Omul medieval se temea de natur i ncerca s se elibereze spiritual de stihiile acesteia. Omul Renaterii s-a ntors spre natur pe calea contemplrii artistice i reflexive a tainelor ei. Prin Leonardo da Vinci maina i-a croit drumul n istorie: Acest proces a ucis ntoarcerea renascentist la natur, l-a desprins pe om de natur, a aezat maina ntre om i natur, mecanizndu-i viaa i nchizndu-l ntr-o cultur artificial. Inventarea mainii a uurat munca omului, l-a mbogit spiritual lrgindu-i sfera cunoaterii. Berdiaev nu respinge descoperirile moderne ale tehnicii, dar pretinde s le stpnim spiritual. Dezvoltarea tehnicii a provocat ruptura legturii organice dintre om i natur i, prin crearea unui mediu artificial, a nsemnat sfritul erei telurice, cnd umanitatea nceteaz s mai depind de pmnt, s mai fie hrnit direct de el. Ea a adus omului o nou robie i o nou spaim. Dac, n trecut, exista teama fa de demonii naturii, astzi exist teama fa de mecanismul universal al naturii i fa de energiile care pot fi desctuate de om n natur. Triumful mainii n lume a atras mecanizarea tuturor domeniilor existenei umane: Maina dezumanizeaz viaa i omul, care n-a voit s fie dup chipul i asemnarea lui Dumnezeu, devine o fiin dup chipul i asemnarea mainii. Legturile sale cu principiul divin sunt tot mai mult lipsite de substan. De aceea Berdiaev este nevoit s afirme c, n stadiul avansat al secularizrii, puterea tehnicii e ultima metamorfoz a mpriei Cezarului. Tehnica a nsemnat intrarea activ n istorie a unor enorme mase umane, ceea ce a condus la nlocuirea vieii organice cu viaa organizat. Colectivismul, care odinioar era difereniat pe grupuri
188

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

naturale (familii, caste, confesiuni etc), s-a universalizat, a cuprins ntreaga mas planetar. n mod latent, Berdiaev pare a fi frmntat de o problem capital: oare n acest nou universalism - pe baze tehnice -omenirea se va putea fortifica spiritual sau va cunoate forme noi de idolatrie i aservire? Frmntrile lui sunt deosebit de actuale n contextul spaimei i isteriei de mas care a cuprins lumea la acest sfrit de mileniu, n faa creterii interdependenei i a globalizrii. La timpul su, Berdiaev observa c omenirea nu poate fi coordonat dect din punct de vedere tehnic i c, pe de o parte, tehnica raionalizeaz viaa, dar, pe de alt parte, are i consecine iraionale, antiumane: omaj, rzboaie interetnice, naionalism, rasism, comunism etc. Aceste fenomene negative sunt semne ale depersonalizrii omului, ale morii lui spirituale. Berdiaev este nemulumit de faptul c civilizaia tehnic a elaborat forme infinit mai rafinate n opera de distrugere, fr a crea i fore ale nvierii. Ca microcosmos, persoana uman este totul, ea conine n sine ntregul cosmic i nu poate fi determinat prin vreuna din prile acestui ntreg. Antiumanismul epocii contemporane, n condiiile secularizrii generalizate i ale pierderii chipului divin din om, este rezultatul autonomizrii tuturor sferelor de activitate. Omul, pierzndu-i centrul spiritual, are tendina s-i restabileasc integralitatea subordonndu-se fragmentarului, parialului. Imensa rsturnare de valori care a survenit la captul Renaterii sau, potrivit lui Berdiaev, la captul experimentrii libere i autonome a creativitii omeneti, l-a aezat pe om ntr-un mediu ambiant inedit, care l-a luat prin surprindere, rupndu-i legturile cu tradiia, cu ceea ce este etern n toate manifestrile sale: spiritul. n zilele noastre, tehnica, economia, tiina, politica, rzboiul etc, devin totalitare. Prins n vrtejul tehnicii, omul agreseaz natura, i declar rzboi aceasta i-a devenit sufletete strin, un mecanism mort. Peisajul nostru natural este dezolant. Ne ntmpin pretutindeni buci de sticl, tocuri de pantof, cutii de conserve etc, nct nu putem dect s ne exprimm, astzi, admiraia fa de marea for de anticipaie a artitilor futuriti de la nceputul secolului al XX-lea. Arta lor l-a nedumerit pe Berdiaev. n pictura i poezia avangardist, el ncearc s descifreze dezmembrarea
189

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

sufletului uman, estomparea chipului su divin pn la dispariie: n futurism omul se pierde pe sine nsui, nceteaz de a avea contiina identitii sale proprii. La captul afirmrii umanismului, arta nu mai are puterea de a reda perfeciunea natural i nici nu mai posed fora transfiguratoare. Uman sau exterioar omului, natura se dilueaz, i pierde consistena, se evapor. Dispozitivele i aparatele sofisticate rmn singura realitate palpabil pentru om, care, doar n plan secund, aduc vagi mrturii despre vechiul cosmos grecesc. Prin tiinele moderne suntem plasai ntr-un mediu cosmic inuman: al radioactivitii, entropiei, printre atomi i molecule, nct, exclam Berdiaev, ne aflm parc ntrun apocalips al fizicii moderne. Prezena subiectiv a omului a devenit cel mai mare obstacol n cunoaterea tiinific a acestei lumi. Dac Renaterea a nceput cu un mare avnt i cu o mare ncredere n posibilitile omului de a dezlega tainele naturii, odat cu Immanuel Kant dispare acest elan, este pus la ndoial puterea nemrginit de cunoatere. Neokantienii duc mai departe acest proces ncercnd s elimine antropologismul din filosofie. Omul e considerat drept cauz a relativitii i nesiguranei cunotinelor. Gnoseologia critic vrea s creeze o filosofie n care cea care filosofeaz s fie filosofia nsi, iar nu omul. Chiar i n teozofie se simte descompunerea omului, care este plasat n subordinea ierarhiei cosmice a spiritelor. La Rudolf Steiner, omul este doar un instrument al evoluiei cosmice, un produs al aciunii diferitelor fore cosmice, un punct de intersecie al diverselor evoluii planetare, unde se acumuleaz crmpeie de lumi diferite. Contiina teozofic vede n om un compozit din straturi i cioburi planetare, n care cu greu se poate identifica subiectul creator, cu chipul su unic i irepetabil. ntr-o asemenea conjunctur se poate ridica problema salvrii vechiului umanism care, n forma sa clasic-iluminist, nelegea fptura uman ca existnd dup chipul i asemnarea naturii, nzestrat cu drepturi i liberti individuale (libertatea contiinei, a cuvntului, a creaiei etc). Fenomenele contemporane care dizolv chipul uman pn la descompunere l determin pe Berdiaev s susin necesitatea depirii vechiului umanism, care, n forma democraiei, a organizrii i nivelrii sociale, s-a dezinteresat
190

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

de om i de viaa lui interioar. Din acest moment tragic al istoriei, omenirea nu are de ales dect ntre dou micri posibile: fie spre divino-umanitate, fie spre umano-divinitate. Pe dou planuri, teoretic, n secolul al XlX-lea, i practic, n secolul al XX-lea, umanitatea demonstreaz c opiunea sa este pentru cea de-a doua soluie. n primul caz faptul este vizibil prin Nietzsche i Marx. Nietzsche, jertfa contiinei umaniste, ilustreaz prin opera sa nevoia depirii umanismului: Zarathustra este opera omului prsit, lsat n voia sa. Acest personaj simbolizeaz destinul omului care, dac este lsat n voia propriilor sale fore, atunci nu se poate nla mai sus. De aici rezult exaltarea Supraomului. Ideea Supraomului semnific, pentru Berdiaev, transformarea umanismului n antiumanism. Ura lui Zarathustra fa de om, (o batjocur sau o ruine dureroas), este o ur fa de minciunile umanismului, dar, subliniind necesitatea depirii omului, Nietzsche ajunge la negarea personalitii umane i a nsemntii ei absolute: Omul este doar un moment efemer, el este adus n totalitate ca jertf acestui supraom, n numele supraomului, omul este negat i respins. Dei valoarea pozitiv a lui Nietzsche const n revolta exprimat fa de umanismul european i n afirmarea vocaiei creatoare a omului el i-a blestemat pe cei buni i pe cei drepi pentru c i ursc pe cei creatori, n opera lui contradictorie este prezent predispoziia spre o antropologie antihristologic. Acest gen de antropologie semnific o autodivinizare a omului care, fiind ademenit de promisiunile realizrii fericirii n lumea necesitii, sufer a doua cdere spiritual, desprinzndu-se astfel de taina mntuirii. Atitudinea antihristologic se va manifesta n naional-socialismul german. Nietzsche nu poate fi fcut responsabil de aceste manifestri, el trebuie valorificat ca un profet instinctiv, nc privat de Logos, al renaterii religioase a Apusului. Criza antropologiei umaniste i gsete expresia i n gndirea lui Karl Marx. n teoria marxist, Berdiaev descoper o negare a revelaiei cretine despre om, o negare a individualitii i personalitii umane. Omul este nrobit necesitii, este un instrument al forelor materiale de producie, o funcie a procesului social. Fiecare generaie uman trebuie sacrificat idolului iminentului Zukunftstaat n care proletariatul va cunoate beatitudinea.
191

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

La Nietzsche era vizibil o negare individualist a omului i a umanismului, la Marx exist o descompunere colectivist a umanismului i o zdruncinare colectivist a chipului uman. Limitele umanismului s-au dezvluit la Nietzsche pe culmile culturii, pe cnd la Marx, n clasele de jos. Dac la Nietzsche ntlnim un dor pasionat dup Renatere i o voin de renviere a izvoarelor ei creatoare, la Marx nu descoperim nostalgii de acest gen. Pentru acesta din urm, Renaterea este o suprastructur ideologic a bazei economice dintr-o societate n care exist exploatarea omului de ctre om. Am urmrit felul n care narodnicii rui au cultivat sentimentul de culpabilitate n rndul creatorilor de cultur, cea ce nu este cazul lui Berdiaev, care exalt vocaia creatoare a omului. Numai c ntlnim la el o observaie favorabil marxismului. Marx avea toate motivele s se dezintereseze de creaia spiritual, deoarece el i-a pus ndejdea n fora productiv a mainii. n societatea burghez a secolului trecut, era destul de vizibil faptul c activitatea spiritual este un epifenomen al economiei. Greeala lui Marx este c a atribuit acestei observaii o aplicabilitate universal. Aflat sub semnul mainismului, viaa economic a sporit preocuprile materiale ale oamenilor. Apariia colectivitilor mari de oameni, micate de interese private aflate mereu n conflict, a focalizat grija majoritii n cutare de lucru, a pinii zilnice sau a prosperitii afacerilor. Grija guvernelor este absorbit i ea de problema finanelor, a omajului sau a rzboaielor. Toate acestea s-au resimit ntr-un mod fatal n domeniul culturii, care a devenit un lux, ceva superfluu. Generalizarea colectivismului, atenuarea diferenierilor dintre oameni, nivelarea social sunt manifestri antiumane care semnific rentoarcerea la starea gregar. Aceast evoluie distruge elitele, sentimentele aristocratice ale omului (i face loc noiunea plebeian de ef, observ Berdiaev), originalitatea personal a gndirii, a contiinei i a creaiei. Creatorii societii industrializate se afl ntr-o situaie material i moral penibil. Dominaia maselor asupra culturii se manifest n democraiile occidentale prin dictatura banului iar n regimurile autoritare prin dictatura unui ef: Sub regimul democraiei liberale - scria Berdiaev n 1936 elita depinde de capital i de gusturile vulgare ale mulimii, sub regimul democraiilor autoritare sau comuniste, ea depinde de dictatura ideologic
192

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

a puterii care are pretenia de a o organiza spiritual. Se generalizeaz serviciul intelectual obligatoriu,, -n domeniul tehnicii, al economicului, al tiinelor naturii - comenzile sociale n toate domeniile culturale, iar amprenta personalitii i originalitii creaiilor este tot mai puternic diminuat. Barbarismul societii contemporane poate fi urmrit n apariia unor noi idoli, agresivi, rzboinici i n care nu regsim nici o trstur, nici un semn distinctiv care s aminteasc de chipul individual al omului. Noii idoli sunt: clasa, naionalitatea, rasa, partidul, statul etc. Aceti idoli pretind credin oarb, iubire, rzbunare i ur; n jurul lor se creeaz forme de cult, li se nchin altare i reprezentri simbolice. Ar fi fost de neles acest fenomen, dac omul n-ar fi cunoscut revelaia chipului su. Vechea barbarie era instinctiv i precontient, n timp ce manifestarea ei n zilele noastre este contient, premeditat, trecut prin reflexie i prin civilizaie. Democraia burghez nu scap nici ea evalurilor critice; Berdiaev descoper suficiente semne antiumaniste n funcionarea ei: Avnd un caracter formal, prin care se exprim voina poporului, democraia nu presupune nici un scop spre care s tind societatea. Ea este tolerat pentru c este indiferent fa de Adevr i neputincioas n alegerea unui adevr. Sufragiul majoritii este semnul relativismului extrem: Democraia are totdeauna un caracter secular i ea este opus oricrei societi de tip sacru, fiindc ea este formalist, lipsit de substan i sceptic. Scepticismul cu privire la Adevr este contrabalansat de optimismul n privina socotelii mecanice a voturilor: rezultatul va fi totdeauna pozitiv. n felul acesta democraia ignor rul naturii omeneti, este oarb n faa posibilitii ca adevrul s fie de partea unei minoriti, iar minciuna de partea majoritii. La baza democraiei se afl principiul autoafirmrii umaniste a omului, dar acest principiu, izvort din dragoste fa de libertate, conduce n mod fatal la nivelarea personalitii, deoarece este vorba de dragostea libertii unor fiine indiferente fa de adevr. Dei recunoate caracterul pacifist al democraiilor, Berdiaev subliniaz c aceast form de guvernare, care are la baz adunarea mecanic a voturilor, trebuie s fac fa unei permanente lupte de idei i interese ale partidelor grupurilor sociale, ceea
193

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

ce pune n pericol stabilitatea poporului. ntemeiat pe suveranitatea poporului, democraia ignor poporul. Chiar dac sentina lui Berdiaev n democraie nu exist popor - este intolerabil, definiia pe care el o d poporului pune democraia ntr-o situaie delicat i, am putea spune, chiar ingrat: Poporul nu se poate numi, cu aceast vorb, generaie omeneasc detaat de marele trecut, agat de o zdrean a timpului, singura generaie contemporan i nc nu ntreag, ci numai cteva pri din aceasta, care se consider ca arbitrii destinelor istorice. Poporul este un mare ansamblu istoric, el cuprinde toate generaiile unite, nu numai cele care triesc, ci i cele ale trecutului, cele ale prinilor i strbunilor notri. Totaliznd mecanic voinele unui pumn de contemporani, democraia neag eternitatea. Caracterul ei antiuman se vdete att n neglijarea spiritului strbunilor, ct i n considerarea omului ca un atom lipsit de calitate. Berdiaev nu se pronun axiologic pentru o anumit form de guvernare i nu respinge n bloc democraia, creia i recunoate originile n principiile cretine ale Reformei. Dar se pronun pentru o transfigurare spiritual a puterii, printr-o micare pe vertical: Nu ne putem pune speranele n nici un strat sau clas social, n nici o for istoric, ci doar n personalitile renscute n Spirit. n istorie exist o evoluie indiscutabil a formelor de guvernare, chiar dac toate aceste forme poart povara supunerii fa de lume. Viitorul va aparine unei federaii de naiuni libere care renun la suveranitate, n favoarea integrrii ntr-o organizaie mondial. Atta timp ct omul se afl n afara celor mai nalte nfptuiri ale Spiritului i aparine deocamdat comunitii lumeti, el este constrns s plteasc tributul cezarului. Din acializa evoluiei spirituale a umanitii, Berdiaev deduce ideea sfritului umanismului renascentist. Aceast constatare se bazeaz pe brutalitatea experienelor istorice i pe falimentul ideologiilor care le-au alimentat. Caracterul antiumanist al timpurilor moderne este prea evident i el nu poate fi contestat. Comunismul nsui s-a nscut din deduciile acestui caracter. Din experiena tragic a istoriei umaniste se cuvine, totui, s nvm ceva: acolo unde este ucis Dumnezeu, este ucis i omul.
194

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Aceast revelaie dostoievskian l determin pe Berdiaev s intuiasc dou adevruri. Primul se refer la prbuirea comunismului, ca religie a Antihristului. Construirea unei ordini umane mpotriva lui Dumnezeu este i mpotriva omului, de aceea comunismul - ca ultima limit a umanismului - va suferi un eec. Previziunea lui Berdiaev, care s-a i adeverit, este prezent n toate scrierile sale, iar aceste analize stau i astzi la baza studiilor de politologie. Al doilea adevr se refer la neputina perpeturii unui regat neutru al umanismului. Religia nu se poate manifesta ca o sfer autonom a culturii, aa cum nu se pot manifesta nici celelalte domenii. Comunismul este o dovad elocvent n acest sens. Pentru a se putea nfptui dreptatea social, n comunism se renun la independena i laicitatea sferelor de activitate. Ele se subordoneaz unui principiu sacru, chiar dac acesta aparine religiei antihristice. Comunismul depete, astfel, noua istorie, fiind ntemeiat pe un sistem de tip medieval. De aceea el este un semn al tranziiei spre o nou epoc, post-umanist, denumit simbolic Noul Ev Mediu. Prin revoluia bolevic din Rusia, asupra unei mari pri a planetei s-a ntins ntunericul medieval. Berdiaev ne avertizeaz c tot ceea ce se ntmpl acolo nu poate fi judecat prin categoriile recent cucerite ala umanismului iluminist : democraie, libertate, egalitate etc. Pentru a ptrunde sensul revoluiei ruse trebuie s trecem de la astronomia Istoriei moderne la astrologia Evului Mediu. La acest sfrit de secol, dup prbuirea ideologic a comunismului, este deja inutil s ntrebm ce se ntmpl n afara blocului comunist. Trebuie s ne ntrebm direct: spre ce nou rnduial se manifest tranziia noastr ? Vechile principii umaniste, care n opinia lui Berdiaev au suferit un colaps, s-au nscut dintr-o tendin de eliberare fa de ordinea teocratic autoritar. Ele l-au eliberat pe om, dar n numele a ce? n numele libertii, fericirii? Berdiaev este convins c nu se poate elibera omul n numele libertii omului. Omul nu poate fi scopul omului, iar dac nu are spre ce s se ridice, el rmne fr substan. Umanismul, elibernd omul n numele dreptului la via, la libertate, la fericire, la prosperitate etc. a creat un ciudat mit, care, prin inconsistena
195

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

i absurdul efectelor sale i demonstreaz caracterul profund antiumanist. Acest mit este cel al progresului. Ideea de progres are rdcini religioase i se distinge de ideea de evoluie. Ea presupune un scop al procesului istoric i o dezvluire a sensului dependenei acestuia de scopul final. Din punct de vedere religios scopul istoriei nu este imanent, nu ine de epoci sau de ordinea timpului. Istoria are un sens numai n cazul n care scopul este n afara ei, iese din cadrele istoriei. n forma secularizat de umanismul iluminist, progresul a devenit o divinizare a viitorului pe seama prezentului i trecutului. Acest sens este fals din punct de vedere tiinific, moral, filosofic i religios, deoarece progresul, ca ateptare mesianic, este obiectul credinei i semnific dezvluirea lucrului nevzut, ntiinarea celor ce sper. Or, concepia iluminist credea c sarcinile istoriei universale ale omenirii se vor rezolva n viitor, c n istoria omenirii va veni un moment cnd se va atinge starea superioar absolut i, n aceast stare superioar absolut, se vor mpca toate contradiciile de care sunt pline destinele istoriei umane, se vor soluiona toate sarcinile. Din punct de vedere obiectiv, impersonal, aceast concepie este fascinant, pentru c ea conine ideea unui deznodmnt fericit al istoriei universale. Dar spiritual vorbind, luntric, o putem accepta? Putem accepta sacrificiul unor generaii ntregi n vederea instaurrii fericirii pentru o generaie de alei ntr-un viitor netiut de nimeni i strin nou? Suntem mnai, n tranziia noastr, de vreo alt idee, mai nobil, care s ndrepteasc suferinele i ateptrile noastre, s dea sens evenimentelor care ne nlnuie sau rmnem credincioi ideii iluministe - nereligioas i imoral - despre progres? n ultim instan - putem ntreba - prin ce difer concepia umanist despre progres de ateptarea mesianic a unui viitor mai bun din ideologia marxist? Toate aceste ntrebri, nc indispensabile, ne vor ajuta s nelegem semnificaia atribuit de Berdiaev Noului Ev Mediu i sfritului istoriei.Prin caracterul ei inuman i profund imoral, ideea de progres nu poate deveni cardinal pentru umanitate, ea nu poate unifica toate eforturile noastre constructive. Religia progresului socotete c toate generaiile umane, toate epocile umane nu au valoare i scop n sine, n-au nsemntate n ele nsei, ci reprezint doar un instrument i un mijloc pentru viitor.
196

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

O asemenea religie este una a morii i nu a nvierii, ea mbin un optimism nelimitat n raport cu viitorul cu un pesimism nelimitat n raport cu trecutul i se afl n contradicie cu sperana cretin a nvierii tuturor generaiilor. Teoria despre progres admite deznodmntul n cadrul timpului istoric - n viitor! - i ea i ntemeiaz sperana pe moarte: Progresul nu e via venic, ci moarte venic, nimicire venic a trecutului de ctre viitor, a generaiilor precedente de ctre cele viitoare. n prelungirea acestei teorii apare utopia incontient a raiului pmntesc, ca instaurare a unei stri absolute, a vieii absolute. Starea paradisiac terestr presupune c destinul uman se rezolv definitiv n realitatea relativ a vieii istoriei. Aceasta ar nsemna c o generaie de oameni ar atinge viaa divin absolut. Dac pe culmea istoriei o generaie ar dobndi o apropiere special de Absolut, atunci acest fapt ne-ar lumina n privina injustiiei divine i a lipsei unui plan divin i ar alimenta ateismul sau revolta antihristic. Un argument important mpotriva progresului este evocat de Berdiaev n urma constatrii perisabilitii marilor culturi i civilizaii. Toate culturile trecutului au cunoscut momente de evoluie inexorabile: naterea, copilria, maturitatea, btrneea i moartea. Unele dintre ele au atins un grad de dezvoltare care depete n realizri culturile ulterioare. n acest caz, dispare convingerea c o generaie aflat pe linia descendent a timpului este mai real i mai valoroas dect generaiile precedente. Viciul teoriei progresului se afl n ruptura valoric a momentelor timpului, care ajung s se devoreze reciproc. n mod paradoxal, urmnd acest viciu, Berdiaev crede c se poate afirma c trecutul este mai real dect viitorul, iar oamenii care s-au deprtat de noi, sunt mai reali dect cei nc nenscui. Destinul uman nu se poate soluiona n timpul scindat, ci n eternitate; nu se poate soluiona din perspectiva viitorului, ci a eternitii integrale. Nu putem hotr i judeca sarcinile viitorului, acestea aparin generaiilor ulterioare; nu putem dect s hotrm i s judecm raporturile noastre cu viaa i istoria din perspectiva eternitii: Cnd vom aeza destinul uman i destinul istoric n perspectiva eternitii, viitorul nu va aprea ca fiind mai real dect trecutul i nici prezentul mai real dect trecutul sau
197

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

viitorul, pentru c orice frmiare a timpului n faa judecii eternitii este vinovat i vicioas luntric. Afirmnd lipsa de umanism a teoriei progresului i imposibilitatea instaurrii unei stri absolute n interiorul istoriei, Berdiaev destram astfel ultima iluzie aflat n calea revelrii noii contiine religioase a omului contemporan. Secolul nostru triete drama unei profunde crize, pe de o parte, criza Bisericii cretine care a pierdut poporul, atras de ateism i de seduciile hedonismului, pe de alt parte, criza umanismului, care s-a dovedit neputincios n afirmarea demnitii supreme a omului i a degenerat n manifestri antiumaniste. Eecul nregistrat pe toate planurile creaiei omeneti - al religiei, al culturii i istoriei - dobndete o semnificaie eshatologic, un semn sacru al sfritului acestei lumi i al nevoii de transfigurare spiritual a acestuia. Bibliografie: 1. Boboc, Alexandru, Filosofia contemporan. Orientri i suturi de gndire semnificative, Editura Didactic i Pedagogic R.A., Bucureti, 1995 2. Bohme, Jakob, Aurora sau rsritul care se ntrezrete, Editura tiinific, Bucureti, 1993. 3. Merejovschi, Dmitri, Rusia bolnav, Fides, Iasi, 1996 4. Soljenien Alexandr, Arhipelagul Gulag vol 1-3, Editura Bucuresti 1997 5. Soljenien Alexandr Chestiunea rusa la sf. De secol XX, Anastasia Bucuresti 1997 6. Dostoievski, Feodor Mihailovici, Idiotul, RAO, Bucureti, 1996. 7. Dostoievski, Feodor Mihailovici, Scrieri politice, Polirom, lai, 1998. 8. Dunlop, John B., Stareul Ambrozie de la Optina, Sfnta Mnstire Polovragi, 1994 9. Evdokimov, Michel, Pelerini rui i vagabonzi mistici, Pandora, Trgovite, 1999 10. Evdokimov, Paul, Prezena Duhului Sfnt n Tradiia Ortodox, Anastasia, Bucureti, 1995.
198

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Bantea Nicolae, student ULIM

O VIZIUNE FA DE CREDIN I UMANISM


Rezumat. O viziune fa de Credin i Umanism Autorul, reprezentant a tinerii generaii evideniaz corelaia dintre credin i umanism din punctul su de vedere . Articolul evideniaz rolul tineretului, problemele cu care se confrunt i necesitatea promovrii umanismului. . . , . Summary. A vision toward faith and humanism The author, the representative of the new generation, points out the correlation between faith and humanity from his point of view. The article points out the role of the youth. The problem which they deal with and the necessity of humanity promotion. Umanismul. Potrivit Dicionarului Explicativ al Limbii Romne, ar nsemna micare social i cultural aprut n apusul Europei n sec. XIV, care a promovat ideea ncrederii n valoarea omului i a perfecionrii sale, a militat pentru libertatea uman, pentru o cultur laic. Iar n sens general ar nsemna atitudine de ncredere n valoarea omului. Acum suntem n secolul 21, iar ideile umaniste capt o amploare din ce n ce mai mare, pstrndu-se cu mici schimbri, potrivit epocii n care trim. Valorile umane. S-au schimbat i ele cu trecerea timpului. Timpul fuge, fr a ne lsa multe s alegem. E un contrast ntre generaii. S privim chiar prinii notri. Ei au unele viziuni asupra vieii, noi generaia de mai apoi avem alte valori.
199

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

S lum chiar familia. Prinii notri tindeau s-i creeze familie la o vrst ct mai tnr, pe cnd n zilele noastre cstoriile cele mai frecvente sunt cele de peste 25 de ani. Chiar i copii se nasc n al doilea, al treilea an de csnicie. Dac cei din trecut ncercau s-i creeze familie, indiferent de starea material, apoi n lumea prezent, unde banul e stpn, se vede o tendin de stabilire mai nti a bunstrii materiale, i apoi urmeaz familia. Biserica totui ne bucur faptul c i n zilele noastre avem tineri care merg la biseric, ascult cuvntul Domnului, l urmeaz. Umanitii considera ca lumea aceasta este singura lume si ca viata aceasta este singura viata pe care o avem. Cunoaterea despre lume, despre viata din ea si despre noi-nine, este un produs a mii de ani de cercetare umana. Aceasta cunoatere constituie baza eticii. Ar trebui ca colile sa explice mai clar ca religios si moral nu sunt acelai lucruri. Dumnezeu ar trebui introdus ca o idee nu ca o certitudine, mai ales cnd e vorba de copii tineri, impresionabili. nvturile diverselor religii nu ar trebui s contrazic ceea ce ei nva din tiin; ar trebui pstrat o distincie clara intre natural/supranatural. Ar trebui subliniata bogia imensa a realizrilor si descoperirilor umane care au contribuit la cunoaterea universului, a lumii si a noastr. Aceasta nelegere mbinat cu enorma bogie a cunoaterii tiinifice formeaz o baza sntoas, raional, pentru valorile morale. E important ca tinerii sa fie contieni de marea varietate a culturilor si credinelor; ei ar trebui ncurajai sa observe ceea ce mprtim cu toii in comun, ceea ce ne unete ca oameni, mai degrab dect ceea ce ne divide ca urmare a diferenelor. Aceasta varietate e un prilej de bucurie, iar colarii ar trebui ajutai s neleag originile religiilor si culturilor, avantajele acestor valori diverse si necesitatea de a tri mpreun in lume. Obstacolul cel mai mare pentru ca tnra generaie s obin studii superioare este studiul contra plat, acest fenomen stagneaz creterea culturii n societate .Ca tnra generaie s se afirme n societate pe plan profesional are nevoie de crearea unor locuri de munc i condiii decente de trai aceasta este una din multele probleme cu care tinerii se confrunt n societatea de azi.
200

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Tinerii de astzi au nevoie de ajutorul celor mai mari, de dascli, dar ideile inovatoare urmeaz a fi implementate potrivit cererii epocii n care trim. E un secol al cybercomunicrii, a tehnologiilor informaionale, al schimbrilor i progresului. n stat de atrage o atenie ct mai mare asupra problemelor de tineret, se ncearc gsirea unor ci de soluionare. Din ce n ce mai des sunt susinute iniiativele tinerilor, ei fiind chiar admii n procesul de luare a deciziilor. E mbucurtor faptul c n rndurile diferitor instituii, marea majoritate a staff-ului este format de tineri. nseamn c se are nevoie de tineri cu idei, tineri ambiioi i care sunt gata s vin n ajutor Patriei. Dar ct de trist e problema omajului. Muli tineri, cu studii superioare, sunt nevoii s lucreze n domenii, diferite de cele pe care le-au studiat.

Cirisu Elena, doctor n economie

IMPACTUL DEZVOLTRII RELAIILOR DE CREDIT N NTREPRINDERILE AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA


Rezumat. Impactul dezvoltrii relaiilor de credit n ntreprinderile agricole din Republica Moldova Reformarea i consolidarea sistemului de credit este unul din factorii ce ar stimula creterea economiei naionale. n acest context, n lucrarea dat s-a efectuat o analiz integr a sistemului de credit n ntreprinderile agricole din Republica Moldova, n rezultatul creia au fost scoase n eviden probleme i argumentate propuneri concrete privind consolidarea i dezvoltarea durabil a acestuia. . ,
201

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

. , . Summary. The credit system development in agricultural enterprises of Republic of Moldova The reformation and consolidation of the credit system is one of the factors that can stimulate naional economic growth. In this context, in the article was carried out analysis, as a whole, of the credit system of the Republic of Moldova. As a result were put into evidence problems and argued concrete proposals referring to its consolidation and sustainable development. Actuala etap pe care o parcurge economia naional a Republica Moldova are un caracter complex, implicnd reconsiderarea ansamblului, a ntregului sistem economic, ct i a prilor sale componente. Avnd n vedere, c economia de pia presupune, n mod implicit, existena economiei bneti, aciunea categoriilor valorice, un rol important trebuie acordat sistemului de credit. Pentru economia Republicii Moldova o importan foarte mare are funcionarea sistemului de creditare n agricultur, deoarece dezvoltarea durabil a sectorului agricol este imposibil fr un influx constant a resurselor financiare. Odat cu cptarea accesului la piaa financiar, n fluxul de bani generat de activitatea de producie sau deservirea respectiv, sunt injectate mprumuturile. La veniturile sczute ale unei gospodrii agricole fiind adugate mprumuturi se creeaz fonduri ce depesc nivelul de autosuficien i pot servi drept surs de investiii sezoniere (cu capital circulant) sau de lung durat (echipament, etc). Republica Moldova dispune de resurse destul de limitate pentru subvenionarea sectorului agricol, iar sistemul actual de subvenionare a agriculturii poate fi caracterizat prin: reducerea (n valoare real) alocaiilor bneti i ineficienta creditelor garantate de stat. Dei n ultimii am interveniile politice par s fie mai transparente, toi factorii generatori de
202

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

distorsiuni nu reflect n nici o msur obiectivul general ai subveniilor, care este intensificare dezvoltrii agriculturii prin corectarea deficienilor pieei i prin contribuirea la creterea veniturilor. Dup prerea noastr, subveniile n agricultur trebuie s fie alocate din punct de vedere al legislaiei fiscale i al transparenei, s micoreze dereglrile i s fie strict orientate spre favorizarea activitilor de restructurare la etapa de post privatizare. Susinerea agriculturii presupune crearea unui sistem de credit n concordan cu principiile generale ale economiei de pia i a statului de drept bazate pe echitate, randament economic, satisfacerea unor cerine economice, sociale, politice. n particular privind subvenionarea creditelor bancare destinate agriculturii, n Moldova poate fi utilizat un sistem de subvenii cu o focalizare mai mare i mai transparent, reprezentat prin acordare de subvenii complementare la suma de baz a creditului. O asemenea metod are o serie de privilegii, comparativ cu subvenionarea ratei dobnzii, n cazul gospodriilor agricole, se reduce mrimea sumei de gaj, se mrete accesul la creditele comerciale i, n acelai timp, se promoveaz o cultur de creditare prin educarea unei discipline de rambursare. Este necesar de stabilit exact i pentru totdeauna rolul statului n microfinanare, care este foarte complex. Considerm c evoluia de succes a sistemului de microfinanare n ar depinde foarte mult de politica statului, n special de politica agrar i rural a statului, n acest context, susinerea micrii microfinanciare la sate trebuie s constituie o politic prioritar a statului, prin care el trebuie: s favorizeze dezvoltarea microfinanrii prin crearea condiiilor optimale stimulatoare de mediu; s exercite o supraveghere a activitii asociaiilor de economii i mprumut adecvat, care s nu fie foarte restrictiv i s permit introducerea noilor metode de activitate, dar care s nu fie i prea liberal, pentru a nu permite fraude i a asigura securitatea mijloacelor populaiei. Aceast supraveghere trebuie s fie bazat pe un dialog continuu ntre stat i asociaii, pentru a gsi n comun tehnicile cele mai potrivite i eficiente, ct i pentru a elimina birocraia statal. Experiena internaional n supravegherea acestui tip de instituii poate servi drept materie prim pentru elaborarea politicii naionale de supraveghere;
203

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

s susin asociaiile de economii i mprumut prin instruire n domeniul lor de activitate, inclusiv prin familiarizarea cu experiena din strintate. n acelai timp, este necesar eliminarea oricrei influene politice asupra sistemului de microfinanare, ceea ce poate fi realizat ntr-o mare msur prin neparticiparea statului n relaiile de proprietate din cadrul sistemului, iar o alt msur de combatere a influenei politice este contientizarea tuturor forelor politice din ar despre importana pentru economia i societatea naional a acestui sistem. Prin msurile propuse, consider c se creeaz mecanismul prin care creditul s devin factorul de concentrare a suprafeelor i efectivelor de animale, iar prin nivelul primelor se vor intensifica produciile obinute pe unitatea de producie (ha, cap de animal etc), stimulnd formarea de exploataii agricole durabile care s asigure realizarea unei game echilibrate de produse agricole, destinate: a) satisfacerii consumului alimentar decent al populaiei; b) aprovizionarea ntreprinderilor agroalimentare autohtone cu materii prime; c) participarea la dezvoltarea economiei mondiale.

Tabuncic Lilia, student, Universitatea de Studii Aplicative din RM

UMANISMUL I EDUCAREA OMULUI NOU


Rezumat. Umanismul i educarea omului nou Autorul a efectuat o analiz bibliografic a noiunilor de credin , de umanism i le-a interpretat n sensul su. Articolul subliniaz rolul educaiei sub aspect genral uman n formarea omului nou. . .
204

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Summary. Humanity and new human being creation The author made a biographical analysis of faith , humanity notions and interpreted them in his way. The article points out the education role under general human aspect in the new human being creation. Umanismul este o concepie nou asupra lumii, este un model de educaie i gndire. El, Umanismul pune accentul pe raiune, pe libertatea i demnitatea omului. n 2001, n atenie s-au aflat umanismul i educaia, considernd c, fr educaie, umanismul nu e posibil. Educaia include automat umanismul. Ea nu poate avea dou msuri, la fel cum nu pot exista umanismul i nazismul. Dar ce reprezint un om nou? Dup prerea mea, omul nou reprezint o structur complex, ntruchipat ntr-o fiin individual, dar existena lui pe Pmnt se desfoar n mod armonios cu celelalte fiine umane, cu semenii si. El necesit o educaie n mod intelectual, care s-i lumineze i s-i cluzeasc dezvoltarea. Educaia, ns este un termen ce cuprinde predarea unor aptitudini specifice i de asemenea ceva mai puin tangibil: distribuirea cunoaterii, corectitudinii i nelepciunii. Ea are sarcina de a pregti omul ca element activ al vieii sociale ca for de munc i subiect al relaiilor sociale. Cuvntul educaie este un cuvnt de origine latin, deriv din subst. educatio, care nseamn cretere, hrnire, cultivare. Educaia poate fi conceput ntr-un mod ,mai larg, ca o ntlnire ntre individ i societate, i ntreaga via social poate fi marcat de acest schimb permanent. J.A. Comenins, n lucrarea sa Didactica Magna, considera c la natere, natura nzestreaz copilul numai cu seminele tiinei, ale moralitii i religiozitii, ele devin un bun al fiecrui om, numai prin educaie. Rezult c n concepia sa, educaia este o activitate de stimulare a acestor semine, i implicit, de conducere a procesului de umanizare, omul nu poate deveni om dect dac este educat. Educaia are ca obiect s provoace i s dezvolte n omul nou (n copil) un numr oarecare de stri fizice, intelectuale i morale. Ea difer de la o etap istoric la alta, n funcie de condiiile materiale i spirituale ale societii.
205

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Odat cu succesiunea epocilor istorice, idealul, mecanismele, finalitile educaiei s-au schimbat, au evoluat i s-au perfecionat. Educaia, este deci supus schimbrilor istorice, ea aprnd odat cu societatea din comuna primitiv. Activitatea educaional este dinamic i flexibil, n acelai timp, ea stimuleaz idealul fiinei umane, exprimat prin a fi i a deveni. Formarea intelectului viitorului Homo Humanus, se poate realiza numai prin educaie; a celor doi oameni ce se iubesc, a prinilor tineri, a membrelor familiei, a copilului la cre, apoi la grdini i la coal, la facultate, n societate. Din primele zile de via, n acest om nou, trebuie s fie cultivate principiile general umane, el trebuie deja s posede intelect. Omul nou trebuie s se nasc cu cultura iubirii. n centrul culturii trebuie s se afle nou-nscutul i, n acelai timp, cultura trebuie s se afle n centrul nou-nscutului. El trebuie educat , astfel nct s devin iubitor de oameni, iubitor fa de tot ce l nconjoar, fa de batin, prini, frai, surori, fa de societate, de ar, de omenire. Consider c anume iubirea determin patriotismul-iubire fa de tot ce-i propune viaa (familie, societate), cci numai acolo, unde este iubire, e loc de buntate, generozitate, curaj, simpatie, caritate i fidelitate. Deseori m ntreb, dac va putea omul nou al mil. 3 s-i croiasc destinul singur? La prima vedere, da, dei cred c destinul este determinat de divinitate. Dar, dac omul nu se realizeaz, n ce const problema: n El, n Soart sau n Educaie? Omul trebuie s-i suporte i, poate chiar s-i nfrunte soarta. Theophrastus scria: numai un lupttor adevrat, devine nvingtor. Iar Educaia adecvat pune omul n valoare, a zis un filozof moldovean contemporan. Educaia adecvat este nsoit de o gndire raional. Descartes scria: Gndirea este o realitate a vieii omului. Ea , gndirea edific mreia omului. Att nou-nscuii, ct i adulii nu trebuie s fie individualiti ci umaniti, s iubeasc oamenii i viaa. Doar oamenii umaniti, scria Bossuet, sunt norocoi. Norocul conduce viaa, gndurile i faptele trebuie s fie n folosul vieii, al calitii ei. Fiindc viaa este limitat n timp. E ca o floare, ca o frunz, ca un ram care se trece odat cu sfritul vieii.
206

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Pe parcursul vieii, doar speranele i copilaii ne lumineaz sufletele, cci el , copilaul este soarele dttor de lumin i cldur, este o fclie mic, care numai printr-o educaie corect, bazat pe Umanism ,se poate transforma n foc, dttor de sperane in viitor, deoarece ,ei sunt viitorul rii. De aceea ei , oamenii noi, micuii, trebuiesc luai de mnu din primele clipe de via, indicndu-le calea corect a vieii, ce urmeaz ulterior s-o treac i s o cunoasc. Bibliografie: 1) Martian Iovan Repere n pedagogie prin universul educaiei 2) Ion Mereu Fiziologia patologiei i dezvoltrii societii noastre, Chiinau, 2003 3) Ioan Niocola Tratat de pedagogie colar

. ., .,

-
Rezumat. Criza sistemic a civilizaiei marf-bani i transformarea umanist Articolul evideniaz criza societii bazat pe conceptul marf-bani. Autorul propune transformarea umanist a societii , argumentnd o etap nou a dezvoltrii civilizaiei. . - - , .
207

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Summary. The systemic crisis of merchandise-money civilization and the humanist transformation In this article author stipulate that social crisis that is based on marfa money. , - , , , , , . , - , , , , , . , . : . , . - , . . -, , -, , , . ,
208

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

, , . . , , - . ? 19 . , . - , . 20 . 20 . . , . , , , , . , . , , , . ,
209

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

, . , , , . , , , , , . , , , . . , , , . , . , Homo Sapiens, , , , , , , , . - , , ,
210

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

. -, , , , . , , , . , . , - . , , , , . , . . , , : , , . , . , . , : , , , , .
211

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

, . , , , , , . , . , , , , . . , , . . , - - . , , , . : o. , , , - . - , Homo homini lupus est ( ) .


212

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

, . , , -, , -, . : , . , , , , , . , . - , , . - , . , , , . , - . , , , . . . . ,
213

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

. . , , , , , . , . , . , . , : ; ; : , , , ; . . .
214

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

, , ,


Rezumat. Cunoate-te i schimb-te pe tine Viaa pe planeta Pmnt continu s devin tot mai anevoioas. Care ar fi cauzele intensificrii cataclizmelor naturale, a multor boli incurabile, violenei i terorizmului internaional. Oare nu este de vin ignorana i lipsa de voin pentru a cunoate ceva nou, de a progresa n contiin i a contribui la procesul divin al creaiei? Omul nu se indentific doar cu organizmul fizic, ci reprezint o structur component a fizicului, psihicului, spiritului i a destinului. Scopul programului aplicat n Centrul DAO este de a lrgi orizonturile cognitive asupra lumii nconjurtoare, autoperfecionarea omului i considerarea lui ca parte integrant a structurii Universului. Metodele aplicate constituie cele ale medicinii holistice, precum bioenergia i sistemele de tratament Tibetane ct i tehnicele de perfecionare a contiinei cunoscute i aplicate n mnstirile vechi din Extremul Orient. Omenirea se afl n faa unei primejdii cu mult mai serioase dect cea nuclear. Este primejdia dezintegrrii spirituale. Prin urmare, cu ct este mai deteriorat spiritul nostru astzi, cu att va fi mai deteriorat sntatea - spiritual i fizic - a urmailor notri. ncet, dar neabtut ncepem s ne ntoarcem ctre spirit, spiritualitate i cultur, integritate i armonie, cci acestea ne snt singura noastr ans de salvare. . , , , , , . , , .
215

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

, , , , , . , , . . . , , , , , . , , - . - , , . , . , , , . , , , , , , . - , . Summary. Know and change thy Self At this time of planetary crisis, when the forces of darkness and separativeness seem to be making a renewed effort to divide and weaken humanity, there is no more powerful tool for contributing to human unity than mind and Soul awareness, because all the transformation begins with a change in consciousness.
216

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

If all who believe in human unity and who wish to help strengthen inclusiveness, tolerance and co-operation for the common good can mobilize their energies at this time, surely we can contribute as a group to the divine Plan now entering an extremely crucial phase in planetary history. There is an occult law that all spiritual knowledge and development must be shared, meaning that which is received vertically must be distributed horizontally. DAO Center integrates thus a therapy centered on the problem and the person, on the body-mind - Soul of a person, responding to the human being as a whole, with the necessary rigour any integration requires. The powerful spiritual energies directed into our world by the Spiritual Hierarchy at this time depend upon the cooperation of all men and women of goodwill, people of many different religious faiths, as well as those of no particular religious affiliation for it is a universal appeal for Light, Love and Power to work out in human co-operation with the divine Plan. Accordingly, we train and sustain spiritually oriented people so that they can grow and in time, produce real and lasting changes in their consciousness. Unselfishness and clear sense of spiritual values and priorities are the determining factors of new oriented minds in terms of the One Humanity. , , , , , . , , . , - - , , , , . , , - , , , , .
217

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

. , , , , , ... . , , . , , : , . , , , , , . , , . . . , , , , , . , . , , , , . , , , . , ,
218

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

. , , . , , , , , , , . , . , , , - - . , . - - . . , - , , , . , , , . . . , , 2 . , ; .
219

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

, , , . , : ? ? ? , ?. - . , , . , . . , , , . ? : , , , ; , - . , - . , - , , , ^ , , - , , , . (DAO), , , , , . . ( )
220

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

() - . , , , , , - . , . , , , , , . , . . , , - . - , , . , . , , , . . JHo , , - , . , - , , , , . . : ?... , , , ?.
221

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

, , , , , , . - , . , , . , , , . , , , , : ) ; ) ; ) , ; ) . , , , , , . , , . , , , , : , , , , ,
222

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

, . , coaching (). . : , , , , , , , .. . . , - . , . , , . , : Feng Shui, , , . . . - , - . , , , , , , ....


223

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Elvira Pantea, economist, preedintele organizaiei de femei a APDUM, PUM

FEMEIA I UMANISMUL
Rezumat. Femeia i Umanismul Autorul evideniaz locul i rolul femeiei n societate i n procesul de umanizare a ei. Un rol deosebit se atribuie micrii feministe att sub aspect a societii civile ct i a aspectului de partid. . . . Summary. Women and Humanism In this article author shows the role of women in the society and in the process of her humanization. n prezent, femeile joac un rol foarte important n toate domeniile vieii sociale, politice, economice i culturale. Numeroase premii Nobel ctigate de femei constituie dovada de necontestat a contribuiei lor la progresul social. Femeia ocup posturi importante, ntr-un numr din ce n ce mai mare, n ntreprinderi, universiti sau instituii de cercetare, n mass media i n alte domenii, care n trecut erau bastioane de necucerit ale brbailor. n prezent, femeile au drept de vot n majoritatea rilor din lume. Ele au demonstrat nu doar c sunt nite alegtori responsabili, dar i nite lideri talentai i de ncredere. Multe femei au ajuns preedini de stat sau prim-minitri, demonstrnd c politica la cel mai nalt nivel nu mai este privilegiul exclusiv al brbailor. Femeile ocup poziii nalte i n organizaiile internaionale. De fapt, astzi nu exist aproape nici o profesie sau domeniu care s fie exclusiv pentru brbai sau femei.
224

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

O veche povestioar irlandez spune c Dumnezeu a creat femeia cu umerii destul de puternici pentru a purta greutatea acestei lumi. I-a dat harul de a da via i acela de a accepta respingerea cu care o trateaz adesea cei apropiai. I-a dat fora de a avea grij de familie, n pofida bolilor i oboselii. Sensibilitatea de a-i iubii copiii cu o dragoste necondiionat, chiar i atunci cnd acetia o rnesc cu inocen. I-a dat lacrimi, atunci cnd sufletu-i plnge ... Frumuseea unei femei nu st n hainele pe care le poart sau n chipul ei. Frumuseea o gseti n ochii ei - poarta ctre inim, locul unde se adpostete dragostea. Cel care nu respect femeia, nu respect viaa. Iar cine nesocotete viaa, nu are nimic sfnt. Numai cu astfel de gnduri vom reui s cldim o societate mai demn, mai prosper. Istoria reprezint numeroase mrturii despre modul diferit n care pot fi percepute i nelese sexele i raporturile dintre ele. Sorgintea conflictului dintre femei i brbai este vizibil nc din Evul Mediu i a luat amploare odata cu influena Umanismului i reformei religioase. A continuat n Renatere i a durat pn n epoca Iluminismului. Prinii Bisericii o acuzaser pe Eva de vina pacatului originar i identificaser femeile cu sexualitatea i pcatul. Pentru Tertulian, ele au reprezentat capcana diavolului, iar Sf. Augustin consider sexualitatea conjugal, dar i extraconjugal un pcat de care se putea scpa doar printr-o existen neprihnit, deoarece iubirea brbatului pentru femeie (ntruparea rului i ispitei) nu era compatibil cu iubirea pentru Dumnezeu i i primejduia mntuirea. Aadar, brbaii dornici de izbvire trebuiau s se apere de femei, iar femeile, de ele nsele. La intrebarea Ce este femeia? se rspundea printr-o lung niruire de vicii: vrjmaa prieteniei, rul necesar, ispita elementar, primejduirea cminului, nenorocire seductoare, esena rului. Pentru Toma dAquino, femeia a rmas un brbat neizbutit. Cu toate acestea, au existat predici n care femeile nu erau considerate capcane ale diavolului ci mirese ale lui Iisus. Aadar, femeia era perceput extrem: fie nger, fie demon. Aceste
225

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

reprezentri utopice i paradoxale, trebuiau ndeprtate, dar istoria mentalitilor, avea s consemneze schimbarea abia n secolul 19 odat cu apariia feminismului. i astzi femeile se afl ntr-o competiie direct cu brbaii. Caracteristica esenial a relaiilor femei-brbai n secolul XXI nu mai sunt afectele, emoiile, empatia ori armonia de cuplu, ci sferele de putere i cine anume le deine ntr-o relaie. De la formaii pop la oficialiti feminine, deviza cea mai des auzit este sloganul englezesc mprtit pn i de femeile din India: Girl Power. n prezent transformrile sociale i modificrile n plan cultural au acionat profund asupra feminitii i, respectiv, asupra schimbrii rolului femeii n societate, precum i a raporturilor dintre feminitate i masculinitate. Modelul modern, acceptat n prezent n societate, presupune o tendin general ctre apropierea i tergerea diferenelor comportamentale dintre brbai i femei ceea ce creeaz, n consecin, o stare de ambiguitate i discomfort n asumarea rolurilor de gen dezirabile social. Stereotipurile negative sociale, cum ar fi persistena mentalitii privind inferioritatea genului feminin celui masculin, sunt ns nc prezente n comportamentul brbailor i femeilor. Revenind la ceea ce spuneam mai devreme, femeia este cellalt fa de brbat i invers. De-a lungul istoriei ea a fost vzut i tratat precum o fiin marginal. Imaginea femeii era una descompus, ea putnd simboliza: puritatea, pcatul, atracia, teama, perversiunea, vrjitoria etc. Cu siguran se adeverete faptul c, ntr-o societate dominat de brbai, femeia rmne o marginal, a crei imagine oscila la bunul plac al fantasmelor i proiectelor masculine . ns, fr ndoial, vom avea de-a face n continuare cu imaginea femeii-obiect chiar dac secolul XX propune o egalitate ntre cele dou sexe. Pe de alt parte, nu trebuie neglijat faptul c, mai nou, i imaginea brbatului viril i puternic este din ce n ce mai exploatat n media. Imaginea femeii pe care publicitatea i mass-media n general o promoveaz este incontestabil una diferit de cea din trecut. ns matria este n continuare cea a unei personaliti contrastante. Baudrillard susine c ceea ce a produs schimbarea de imagine a femeii n secolul XIX, este intrarea n joc a isteriei masculine ce a adus o schimbare de paradigm
226

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

sexual, al schimbrii de paradigm a alteritii. Aadar, nu mai este vorba, n iubirea romantic, de a cuceri femeia, de a o seduce, ci de a crea din interior, de a o inventa, cnd ca utopie realizat, ca femeie idealizt, cnd ca femeie fatal, ca star . Cu siguran ne ntrebm cine este femeia imaginar? La un moment dat, Lucian Boia spunea c destinul se manifest prin aleii si. Nimic mai adevrat, cci avem de-a face cu personaje excepionale, eroi, adic aa-numiii intermediari ntre comunitatea oamenilor i lumea superioar . Aadar, aceti alei nsemnau modele pentru ceilali oameni, modele ce ncarnau binele sau rul. i atunci, revenind la ntrebarea noastr, femeia imaginar a zilelor noastre, nu este altceva dect un model. Discriminarea femeilor persist n multe societi contemporane, inclusiv i n Republica Moldova, unde acest fenomen preia diferite forme. Totui trebuie de inut minte c procesul de democratizare a oricrei societi poate s se desfoare cu succes doar n cazul, n care se implic ntreaga societate, cnd particip n egal msur i femeile, i brbaii. Statutul femeii i rolul pe care l ocup ea n viaa comunitii reprezint aadar unul din indicii cei mai importani ai nivelului de dezvoltare al societii contemporane. n Republica Moldova femeile constituie 53% din populaie, totui condiia femeii n societatea noastr este nc destul de dificil, fiind afectat de consecinele crizei economice, ct i de statutul ei de mam i soie pe care deseori trebuie s l combin i cu statutul su de ntreintorul familiei. Chiar dac n ultimii ani s-au ntreprins diverse activiti n scopul instituirii egalitii gender, un ir de situaii (cum sunt necesitatea de a face fa schimbrilor rapide care intervin n situaia socio-economic, tendina de a avea mai puini copii, precum i mbtrnirea populaiei) fac tot mai simit necesitatea unor noi abordri pluri-dimensionale din perspectiva gender n care att femeile, ct i brbaii s aib anse egale de a participa la toate tipurile de activiti sociale, s beneficieze n egal msur de privilegii economice, politice i culturale i s divizeze n mod echitabil responsabilitile i obligaiunile. Dei Constituia Republicii Moldova n articolul 16 prevede egalitatea tuturor cetenilor fr deosebire de sex i legislaia, n general, asigur
227

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

egalitatea ntre brbai i femei, studiul sociologic Egalitatea Genurilor n Republica Moldova, implementat de Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare n 2002, arat c 41.7% dintre respondeni consider c n ara noastr nu exist egalitatea genurilor. i ntr-adevr, dei legislaia naional nu conine dispoziii evident discriminatorii fa de femei sau unele prescripii exprese ce ar mpiedica-o s se realizeze, n realitate, ns, se resimte lipsa unui sistem de activiti bine determinat n vederea instaurrii de facto a egalitii gender. Tranziia spre economia de pia a dus la implicarea limitat a femeilor n procesul de luare a deciziilor la toate nivelele, intensificarea discriminrii femeilor n sferele sociale i de angajare n cmpul muncii. Asigurarea proteciei drepturilor femeilor n Republica Moldova s-a nceput odat cu ratificarea de ctre ara noastr n 1994 a Conveniei cu privire la Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare fa de Femei (CEDAW). Conform acestui document, lichidarea discriminrii fa de femei i promovarea egalitii genurilor sunt principii de baz ale Naiunilor Unite i constituie obiectul responsabilitilor pentru statele membre. Ca urmare a ratificrii Conveniei, Guvernul Moldovei ct i reprezentanii societii civile prezint Comitetului privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare fa de Femei rapoarte periodice, n care se evalueaz implementarea CEDAW. n perioada 7-25 august 2006, Comitetul s-a ntrunit pentru cea de-a 36-a sesiune. Raportul alternativ prezentat de ctre societatea civil din Moldova descrie principalele realizri ale guvernului, ct i principalele obstacole care mai persist n asigurarea egalitii de anse ntre femei i brbai. Micarea feminin n ce privete promovarea umanismului n Moldova are tradiii destul de vechi, ce-i au originea n secolul trecut. Femeile manifestau i atunci interes fa de diferite probleme ale timpului i se uneau n jurul unor activiti benevole spre binele comunitii. i dac iniial activitatea femeilor se limita doar la aciuni culturale i de caritate, apoi, la nceputul sec. XX, ele au nceput s abordeze problema egalitii n drepturi. ns procesul de schimbare a accentului de pe rolul femeii ca soie, gospodin, casnic, pstrtoare de tradiii, cu un cerc limitat de interese pe cel al femeii cu un larg spectru de preocupri, n primul rnd,
228

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

sociale, decurge ncet i anevoios, transformndu-se ntr-un proces de lung durat. Astfel, problemele emanciprii femeii, investirii acesteia cu putere, crerii unor condiii egale pentru ca ea s se poat afirma n msura capacitilor i talentului su rmn a fi nc foarte actuale. Spre regret, i n pragul unui nou mileniu obstacolele pe care trebuie s le depeasc femeia pentru a-i ocupa locul cuvenit n viaa social, politic i economic rmn a fi numeroase, devenind n unele cazuri chiar mai dificile, toate inegalitile sociale fiind marcate de aspectul gender. ONG-urile cu preocupri n problemele femeilor, tot mai activ i mai ndrzne se ncadreaz n activiti social-utile, cu scopul de a redresa statutul femeii, de a sensibiliza opinia public asupra problemelor cu care aceasta se confrunt. Astzi, putem deja vorbi despre o comunitate de ONG-uri, capabile s-i asume anumite responsabiliti, s contribuie la implementarea conceptului anselor egale pentru brbai i femei n societate, la dezvoltarea democraiei, la promovarea femeii. Dac la nceputul anului 1995, n Moldova, erau 10 organizaii de femei, dintre care 3 aveau statut de organizaii social-politice, iar 4 ntruneau femei conform originii etnice, astzi avem peste 40 de ONG-uri active pe problemele femeii la nivel naional, un numr considerabil de organizaii i grupuri de femei n diferite localiti. Asupra tendinei femeilor de a se organiza n asociaii, societi, cluburi a influenat benefic pregtirea i desfurarea Conferinei a IV-a Mondiale pentru Problemele Femeilor de la Beijing (4 5 septembrie, 1995). Conferina regional a femeilor din rile Europei de Est, C.S.I. i rile Baltice, care a avut loc la Chiinu n mai 1995, participarea reprezentatelor ONG-urilor de femei din Moldova la Forurile ONGurilor de la Viena (1994) i Huairou (1995), la activitile care s-au desfurat n Moldova dup Conferina de la Beijing, crearea i activitatea grupului Beijing n cadrul Programului Genurile n Dezvoltare (P.N.U.D.) au contribuit la dezvoltarea i consolidarea spiritului de activism al femeilor. Astfel, n cadrul sectorului trei a aprut o for real care i afirm deschis i clar aspiraiile i necesitile. Activitatea ONG-urilor de femei, este concentrat preponderent n capital. Dar n ultimul timp, au nceput s apar organizaii ale femeilor n
229

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

diferite localiti or. Rezina, Hnceti, Cantemir, Ungheni, Lozova, Streni. Multe organizaii naionale de femei (Femeia ntru salvarea copilului, Asociaia Femeilor, Femeia n economie i finane, Iniiativa civic, Centrul de protecie social a familiei i copilului, Consiliul Naional al femeilor, Atena) .a. i creaz filiale n teritoriu, antrennd astfel n viaa asociativ un numr tot mai mare de femei. O alt tendin pozitiv n micarea feminin o constituie crearea de organizaii care au un anumit grup int Asociaia femeilor profesioniste, Clubul femeilor de afaceri, Asociaia femeilor Milena SM cercul de preocupri al creia l constituie familiile monoparentale, Asociaia de protecie social a femeilor n etate Eterna, Asociaia femeilor de carier juridic .a. Majoritatea ONG-urilor sunt preocupate de promovarea i respectarea drepturilor omului aplicabile femeilor, eliminarea violenei mpotriva femeilor, instruirea profesional, investirea cu putere a femeilor etc. n ultimul timp tot mai frecvent sunt atacate astfel de domenii majore cum ar fi femeia i srcia, sntatea femeii, femeia i mass-media, femeile i mediul ambiant, copilul-fat. Starea precar n care se afl majoritatea populaiei din republic impune ONG-urile de femei s desfoare activiti de binefacere, care necesit abiliti deosebite, mult timp i eforturi considerabile. Morbul violenei mpotriva femeilor n societatea noastr a luat proporii ngrijortoare. Ele sunt supuse diverselor forme de violen n familie, n societate, la serviciu. Dou organizaii - Femeia azi (Chiinu) i Asociaia Naional a Femeilor cu Diplom Universitar (Bli) au creat centre de asisten i protecie a femeilor-victime ale violenei. Un ir de ONG-uri Consiliul Naional al Femeilor, Asociaia de protecie social a femeilor, Asociaia Iniiativa civic i altele tot mai activ se ncadreaz n combaterea traficului de femei, ajutorarea victimelor celei mai inumane forme de violen. Tot mai multe organizaii se includ n instruirea economic a femeilor, reprofilarea lor. Sunt organizate seminare n domeniul managementului, micului business etc. Contientiznd necesitatea sporirii eficienei activitii, ONG - urile de femei tind s coopereze n rezolvarea multor probleme. Astfel, n octombrie 1998, a fost constituit prima organizaie pe principiul de umbrel
230

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Forul organizaiilor de femei din Republica Moldova, care ntrunete 19 ONG-uri naionale de femei i are drept scop mbuntirea statutului social al femeii n Republica Moldova. Unul din obiectivele de baz ale Forului concentrarea forelor umane intelectuale, profesionale, morale n vederea elaborrii i realizrii programelor concrete de activitate n diverse sfere ale vieii. Principiul de cooperare i susinere reciproc se manifest nu numai ntre organizaii similare, dar i n conlucrarea cu ONG-uri din alte domenii. Organizaiile de femei coopereaz cu asociaii din domeniul ecologiei, culturii, sntii, tineretului .a. ONG-urile de femei au nceput s iniieze unele proiecte comune, a sporit gradul de transparen n activitatea lor, se ntrunesc n edine de comunicare i informare, ncearc s stabileasc relaii bine definite, ce ar avea o anumit continuitate, n perspectiv. Ce vrea femeia, vrea i Dumnezeu! Acest vechi proverb francez, expresie a nelepciunii populare, i regsete ntreaga sa valoare n lumina revelaiilor date de Abd-ru-shin. Facultile eminente ce se afl n delicateea intuiiei feminine i lucreaz prin ea, exercit o influen nnobilatoare atta timp ct femeia rmne n armonie cu ordinea cosmic. O situaie privilegiat i revine femeii prin nsi alegerea sa iniial: aceea de a voi s acioneze n curentul pasiv sau negativ. Femeia nu trebuie deci s revendice aceast situaie i nu este nici rolul brbatului s i-o atribuie. Maternitatea nu este oare principala misiune a femeii? ar spune unii. Nu, spune Abd-ru-shin i explic: Femeia se situeaz spiritual pe cel mai nalt loc, numai dac ea a devenit cu adevrat contient de feminitatea ei! i menirea ei nu este aceea de a deveni mam! Aa cum am spus deja, maternitatea exist numai pentru corpul vostru pmntesc i att! Totui, feminitatea este prezent n toate planurile, chiar i n Spiritualul Primordial, printre Fiinele Primordiale, pe treapta cea mai nalt! Dar este feminitatea adevrat, n suprema i inaccesibila ei demnitate! Aparent, v privez de multe lucruri, dac v spun c maternitatea ine numai de domeniul Animisticului! Este ca o tirtur adnc, pe care sunt nevoit s o fac, dac vreau s v ajut! Maternitatea rmne n domeniul
231

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

animisticului i se desfoar n acesta. Dac ar fi cel mai nalt el al femeii, ar fi foarte ru pentru ea! Cea mai nalt menire din viaa femeii pe pmnt este aceeai cu menirea pe care o are dintotdeauna n regiunile mai nalte: nnobilarea mediului ei i meninerea unui flux continuu de radiaii din Lumin pe care numai femeia, prin fineea intuiiei ei, o poate mijloci! nnobilarea aduce ns nlarea spre Sferele Luminoase! Aceasta este lege a spiritului! De aceea, nsi existena femeii autentice este suficient pentru a asigura nlarea, nnobilarea i continua puritate a ntregii Creaii. nnobilarea a tot ce se afl n jurul ei este deci menirea principal a unei femei, chiar i aici pe pmnt, n Lumea Material! Venind de sus, meninndu-se sus prin sensibilitatea intuiiei ei i conducnd astfel totul spre nalt, femeia formeaz ancorarea brbatului cu Lumina, sprijinul de care acesta are nevoie pentru activitatea sa n Creaie. Pentru aceasta nu este nevoie de cstorie i nici mcar de cunotin sau de vreo ntlnire personal! Simpla existen a femeii pe pmnt aduce mplinirea! Brbatul st n Creaie orientat spre exterior, gata de lupt, n timp ce femeia, acoperindu-i spatele, menine legtura cu Lumina i formeaz astfel nucleul, izvorul de for i trie. ns acolo unde decderea se poate strecura n nucleu, acolo i partea din fa este pierdut! S nu pierdei nicicnd din vedere acest fapt! Cci nu mai folosete la nimic dac femeia caut s se alture brbatului, acolo unde nu-i este locul. Intuiia ei fin se nsprete ntr-o asemenea lupt i astfel izvorul de for i puritate, care i-a fost druit cndva, seac i totul trebuie s se duc de rp! Fiecruia i este cunoscut faptul c brbaii, chiar i n cele mai ndeprtate inuturi ale acestui pmnt, se controleaz i caut s fie chiar mai cuviincioi, de ndat ce se apropie de ei o femeie cu care nu trebuie neaprat s schimbe o vorb! Simpla prezen i apariie a unei femei produce efectul! Chiar dac vag, aceasta arat clar misterul femeii, puterea i sprijinul care eman din ea conform Legilor din Creaie, lucru care nu are nimic de a face cu procrearea pe pmnt. Procrearea este n mare parte de natur animistic! Fete i femei, mai nti voi dai-v seama c n Creaie suntei purttoarele celor mai nalte meniri cu care Dumnezeu v-a nzestrat pe
232

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

voi! Nu cstoria i nu maternitatea este elul vostru cel mai nalt, orict de sfnt ar fi el! Voi v aflai numai pentru voi niv de ndat ce stai corect n Creaie!. Femeia deine astfel o putere la care brbatul nu are acces, dar de care depinde. n confuzia produs de revendicrile i contestrile actuale, i n faa grelelor scadene i ameninri care ne apas, este mai urgent dect oricnd, este chiar vital s cunoatem capacitile celor doi parteneri i locul lor respectiv n creaie. Astfel, nu este de ajuns ca femeia s aib pe plan material deci juridic, social i economic aceleai drepturi cu ale brbatului pentru ca totul s reintre n normal. De altfel, multe femei care au reuit s se afirme i s urce treptele succesului material au avut experiena decepionant a unui mare gol interior. De fapt, locul femeii nu este lng brbat. Vocaia natural a femeii, rezultnd din opiunea i din echiparea sa, o plaseaz n realitate deasupra brbatului cu condiia, bineneles, ca ea s fie mediatoarea privilegiat cu nlimile luminoase i ca ea s joace rolul promotor ce-i revine, antrennd cu ea brbatul spre nlimi, ntr-un avnt eliberator. Numai atunci se va putea instaura domnia att de mult dorit a dreptii i a fraternitii, domnie pe care Abd-ru-shin ne-o descrie n aceti termeni: Fericirea, pacea i bucuria vor acoperi acest pmnt, strlucind aa cum nu s-a mai ntmplat niciodat pn acum, atunci cnd feminitatea va constitui puntea spre planurile mai luminoase, aa cum este prevzut n Creaie i cnd, prin comportamentul ei exemplar, va menine aprins n toate spiritele aspiraia arztoare spre Lumin, devenind Pzitoarea Flcrii Sfinte! Bibliografie: 1. Brdeanu A., Femei, cuvinte i imagini. Perspective feministe, Iai, 2002 2. Constantin Corina, Grigorovici Marius, Imaginea femeii, n AnAlize, nr. 7, 2000 3. Cornea Nelly, Femeia i civilizaia, Dochia, anul II, nr.10, februarie 1998.
233

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

4. Emilian Cornelia, Femeia n trecut i femeia n prezent, n Rndunica, an I, nr. 2, februarie 1993 5. Gaten Moira, Feminism i filosofie, Iai, 2004 6. Mihilescu tefania, Emanciparea femeii romne. Culegere de texte, Bucureti, Editura Ecumenic, 2001 7. Popescu Liliana, Politica sexelor, Bucureti, 2004 8. Rovena-Frumusachi Daniela, Feminismul n presa scris. Mituri i realiti, n AnAlize Revista de studii feministe, nr. 7, 2000

Eugenia Ursu Secretar General al Federaiei din Moldova a Asociaiilor, Centrelor i Cluburilor UNESCO, Preedinte al Centrului ONG-lor Armonie

PRIN CREDIN SPRE UMANISM I PACE


Rezumat. Prin credin spre umanism i pace Articolul argumenteaz valorile general-umane i morale n formarea omului nou i a societii umaniste. Se subliniaz rolul important n procesul umanizrii a intelectualitii i a mamei. . , , . . , , , , . , , , , - ?
234

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

, . . . , . , , . . . . : . , , . . . , . . , , . : , . . . , - , . , , , , , . 2005 , - , , (, , .) , : 1), , 2)
235

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

, 3) , , 4) . , . : ? : , . . , . , , , , , . , , , , , , . , , , . , . . Summary. Throw to humanity and peace In this article author shows us the all the general human. The author mentions the most important process of humanization , of mother and intellectuality. Valorile morale, legate de sntate i umanism ajut omul s se schimbe. Noi trebuie s pstrm n viaa noastr, destul de complicat, spiritualitatea i s contribuim la crearea unei noi modaliti de moralitate.
236

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Copiii notri trebuie s fie siguri, c mamele vor face totul, ca s li se asigure pacea, moralitatea i spiritualitatea. Ct grij, dragoste i nelepciune trebuie s manifeste mamele, nvtorii, cei ce ne nconjoar ca lumea s devin cu adevrat fericit? Oamenii au uitat ce nseamn umanism, ce nseamn buntate. Aceast buntate nu se utilizeaz n viaa practic, cotidian. Oamenii nu ntotdeauna sensibilizeaz cum buntatea, te poate ferici pe tine i pe altul. Noi trim ntr-o lume de concuren, ntrecere i corupie.Oamenii permanent se critic unii pe alii, se ngrijoreaz pentru ziua de mine. Dar totodat nu ne schimbm i nu ncercm s modelm lumea spre fericire. Haidei s acionm. Haidei s transformm imposibilul n posibil. Fiecare dintre noi trebuie s realizeze: schimbarea ncepe de la sine. Ceea ce gndesc, spun i fac trebuie s fie corect.Toate drepturile le voi cpta n baza onestitii i cureniei sufleteti.Onestitatea i nonviolena ar trebui luate drept cluze. Acesta va fi modul de via care i va naripa i pe alii. La acest capitol mai avem nc mult de realizat.Noi trebuie s ne apropiem de credina, care constituie mecanismul schimbrii spre bine i prin care vom ajunge ctre umanism i pace.i fiecare dintre noi trebuie s simt cu sufletul: Viaa poate s se schimbe, i anume eu o pot face. Lumea va deveni clar i minunat, dar totul ncepe cu ordinea n propriul suflet. Iat noua misiune a veritabililor activiti sociali dorina de a schimba ceva n sine, n familie i n societate este una din cele mai sacre i de onoare.Aceast misie trebuie s fie un pas real n consolidarea instituului familiei,susinerea maternitii, educaia generaiei n cretere, n baza dezvoltrii principiilor morale, a umanismului, tradiiilor naionale i valorilor spirituale. n 2005, fiind delegat la al II Congres Internaional al femeilor-mame, ce a avut loc n baza Universitii Mondiale Spirituale Brahma Kumaris de rnd cu delegaii din alte state (sociologi, economiti, politicieni) am remarcat nsemntatea Congresului, ntruct s-a accentuat i s-au discutat probleme destul de importante i fundamentale: 1) Corelaia i armonia ntre material i spiritual, 2) Raporturile de baz a personalitii umane i corelaia cu sufletul lumesc. 3) Rolul femeii-mame n dezvoltarea nivelului spiritual, pstrarea i implimentarea valorilor umane i ale familiei, 4) Cile de unire a ntregii omeniri n baza dezvoltrii spirituale i a perfeciunii.
237

PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM

Delegaia noastr s-a ntlnit cu preedintele Indiei Abdul Calam. La ntrebarea delegaiei noastre; Care, dup prerea Dmvoastr, este rolul femeii n stabilirea pcii n lume?, Abdul Calam a rspuns: Dac toate mamele din lume si-ar uni eforturile sale, ele ntr-adevr ar putea schimba lumea. Suntem datori s facem totul pentru pstrarea pcii n lume i pe pmnt. i dac dreptatea va domina, atunci vom reui. Unde e dreptate e i frumuseea caracterului, armonie n familie, unde e armonie n familie, e i ordine n ar, dar unde e ordine n ar, e i pace n lume. Cu o adnc satisfacie Preedintele rii a ascultat Adresarea Delegailor Congresului II Internaional al femeilor-mame ctre toate popoarele i mamele din ntreaga lume, ctre Asambleia General a ONU, ctre Conducerea Statelor, partide, Micri, ONG-uri, Mijloace de Informare n mas despre crearea Micrii Mondiale Mama-pmntul, n numele pstrrii vieii pe Pmnt i renaterii societii, bazate pe valori morale i spirituale. Curenia, Linitea, Dragostea, Dreptatea i Bucuria sunt averea fr de pre. Folosii-v de ele, darnic mprii-le i neapat se vor nmuli. naripai i pe alii la fapte mree.

Dorii s aderai la Partidul Umanist din Moldova? Scriei-ne la urmatoarea adres: partidul_umanist@mail.md

Contact:
Tel/fax: 73-33-27; 28-79-41; GSM: 069171742 pagina web: www.pum.md

e-mail:

partidul_umanist@mail.md

238

Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale /Chiinu, 25-28 octombrie 2006/

Anex
Conferina Internaional Prin religie i tiin spre pace i umanism 25-28 octombrie 2006, Republica Moldova, mun. Chiinu

Proiect Declara ie Cu privire la constituirea Parteneriatului European Pentru Umanism i Pace Procesele social-politice, culturale i economice pe pmnt, iau o amploare tot nai ambigu. Criza global a civilizaiei contemporane, contiina uman mercantil, degradarea culturilor naionale, a luptei dintre culturi i religii, agitaia denigratoare, denatureaz omul i personalitatea, nu creeaz condiii de dezvoltare civilizat a omului i omenirii. S ne opunem acestui proces de dezumanizare putem numai prin unificarea umanitilor i a credinei, pentru armonizarea societii i idealurilor umane, a virtuilor divine pentru a forma o societate civilizat uman. Aceasta o putem face numai prin credin, prin educaie, prin cultur, prin moralitate, prin responsabilitate. Noi, reprezentanii ECE, propunem la Conferina Internaional Prin religie i tiin spre pace i umanism, fiind ngrijorai de criza global, care este apreciat de criza sistemic a civilizaiei contemporane, bazate pe principiile mbogirii i goanei dup ctig i excluderea principiilor general umane i a credinei, Declarm crearea Parteneriatului European Pentru Umanism i Pace i chemm toi cetenii RM, a rilor Europene i Mondiale, s se alture pentru salvarea civilizaiei. Bazndu-ne pe parteneriat, norme de drept, prin metode diplomatice, culturale religioase dorim s obinem n plan european, mondial i regional: Combaterea crizei globale si a componentelor ei; Respectarea drepturilor omului, principiilor de egalitate rasial i etnic n conformitate cu Declaraia universala a drepturilor omului a ONU; Garanii constituionale, care s asigure pentru om un mediu nconjurtor sntos, acces la asisten medical i la nvmnt mediu; Constituirea drepturilor popoarelor la protecia i realizarea intereselor moral-spirituale i naional-culturale;
239

Crearea i finanarea de ctre stat a instituiilor naionale culturale, de instruire, educaionale i a mijloacelor de informare n mas, cu un acces social mai larg; Elaborarea legilor, care ar apra culturile naionale de expansiunea culturilor din exterior; Combaterea expansionismului si a prozelitismului religios; Asigurarea drepturilor copilului la o dezvoltare fizic i moral-spiritual adecvata; Susinerea i stimularea umanizrii progresului tehnico-tiinific, a prioritii omului i valorilor umane; Interzicerea reclamei ce promoveaz dezmul, desfrul i intolerana; Interzicerea reclamrii buturilor spirtoase, produselor de tutun, narcotice i a altor preparate cu influen toxic i de halucinaii; armamentului; constrngerilor i a altor forme de comportament criminal; Crearea unor regimuri economice i juridice care ar facilita antreprenoriatul, ar stimula organizaiile, colectivile si interprinderile. Scopul strategic al Parteneriatului reprezint transformarea uman a civilizaiilor, de asemenea o aa repartizare a sferelor vieii, cnd fiecare individualitate uman va fi o real personalitate n societate, asigurarea ei cu condiii normale.

Ion Mereu, redactor responsabil

z
PRIN RELIGIE I TIIN SPRE PACE I UMANISM
Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale

Redactor: Procesare computerizat: Leo Axinte, Roman Mereu Editor: Asociaia Pentru Demnitatea Uman 2006