Sunteți pe pagina 1din 2

Structura PIB a Republicii Krgzstan pe categorii de utilizri n anul 2011 Indicator Valori (milioane USD -preuri curente) 6.

068 4.976 1.093 1.500 1.446 0,0537 -1.673 3.386 5.059 P.I.B. = 5.896 % 102,91 84,39 18,53 25,44 24,52 0,91 28,37 57,42 85,80 100

Consum final efectiv (CF), din care: - Consum privat brut (C) - Cheltuieli guvernamentale (G) Formarea Bruta de capital (I), din care: - Formarea brut de capital fix - Variaia stocurilor de capital circulant Export net (EN), din care: - Export - Import Produs Intern Brut (P.I.B.) P.I.B. = C + G + I + EN (cf. metodei cheltuielilor sau utilizrii finale) Sursa: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95

Structura PIB a Republicii Krgzstan pe categorii de resurse (activiti economice) n anul 2011 Sector Valori (milioane USD -preuri curente) 1.067 % 19,70 27,91 22,59 5,31 52,38 18,96 8,97 24,44 100 * *

Agricultur (agricultur, silvicultur, vntoare, pescuit i piscicultur) Industrie, din care: 1.512 - Industrie extractiv i industrie prelucrtoare (inclusiv 1.224 producia i distribuia de utiliti) - Construcii 0,288 Servicii, din care: 2.837 - Comer, hoteluri i alimentaie public 1.027 - Transporturi i comunicaii 0,486 - Alte servicii 1.324 Valoarea adugat intern brut (VABi) 5.416 Produs Intern Brut (P.I.B.) P.I.B. = 5.896 P.I.B. = VABi + (ITI Sb) (cf. metodei de producie / veniturilor proprii) [calculai:]Subvenii nete (Sn) Sn = 0,48 ( Sn = ITI Sb, unde: ITI = impozite i taxe indirecte; Sb = subvenii brute de exploatare) Sursa: http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=95

Sinteza unor indicatori ai produciei i consumului pe locuitor Olaru Paula Georgiana Informatic Economic, grupa 3

Produs Intern Brut (P.I.B.) - milioane USD Populaia total mii locuitori P.I.B. pe locuitor - (USD/locuitor) Consumul final privat brut pe locuitor - (USD/locuitor) http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96 http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=97

5.896 5.508 1.07 4.976

Aprecieri privind economia: nivel de dezvoltare economic: ______________________________________ structur economic de tip: _________________________________________ dimensiune economico-geografic: ___________________________________ deficit / excedent comercial alte comentarii libere pe baza datelor de mai sus

Olaru Paula Georgiana Informatic Economic, grupa 3