Curs Nr.

10

II.CHIMIOTERAPICE II.4 SULFAMIDE ANTIBACTERIENE
Sulfamidele sunt chimioterapice care au actiune bacteriostatica asupra unui mare numar de germeni patogeni. Spectrul bacterian le face utilizabile atat intern: – in infectiile sistemice si urinare – sulfamidele cu administrare orala si o absorbtie intestinala buna cat si sulfamidele administrate parenteral , – in infectiile intestinale - sulfamidele cu absorbtie redusa la acest nivel. dar si extern in infectii ale pielii si mucoaselor. Istoric La fel ca majoritatea chimioterapicelor descoperirea sulfamidelor a pornit de la studiul activitatii antimicrobiene a azocolorantilor . Sulfacrizoidina sau Prontozilul rosu a fost pt. prima data recomandat de Domak pt. studiul clinic , fiind primul medicament eficient in infectiile generalizate cu streptococ hemolitic
H2N NH2 PRONTOZIL ROSU N N SO2NH2

In sinteza sulfacrizoidinei se porneste de la p-amino-benzensulfonamida ( sulfanilamida ) – substanta sintetizata de Gelmo in 1908 , dar neinvestigata din punct de vedere al activitatii antibacteriene OBTINEREA PRONTOZILULUI ROSU
H2N SO2NH2 Cl-[N+ HNO2/HCl HCl NH2 H2N NH2 PRONTOZIL ROSU N N SO2NH2 N SO2NH2 NH2

1

Aceiasi autori au presupus ca sulfacrizoidina. salazosulfapiridina etc) Cei mai importanti reprezentanti ai sulfamidelor . R1 = resturi acil sau de heterocicli pentaatomici ( tiazol . sulfanilil-carbamida . Trefou . -pt sulfamidele N1 Si N4 substituite – denumirea se mai poate forma prin precizarea restului acilant urmat de numele sulfamidei ( ftalil-sulfatiazolul. pirimidina . Nitti si D Bovet au demonstrat actiunea atat “in vivo” cat si “ in vitro “ a a sulfanilamidei .folosind prefixul sulfa + denumirea heterociclului ( sulfatiazol. etc). pirazina . sulfamidele N1 acilate se mai utilizeaza sulfanilil + componenta amidica ( sulfanililacetamida . piridazina ) divers substituiti Nomenclatura Denumirea se poate forma astfel : .pt. cand a izolat sulfanilamida din urina animalelor tratate cu prontozil rosu.Acest lucru demonstreaza contrar celor crezute pana atunci .Studiul relatiilor structura chimica -actiune antibacteriana a evidentiat faptul ca prin schimbarea gruparii aminice se obtin compusi activi “in vivo” in timp ce prin schimbarea componenetei sulfonamidice . actiunea antibacteriana dispare. NOMENCLATURA Majoritatea sulfamidelor sunt derivati ai sulfanilamidei cu diversi substituenti la N1 ( azotul sulfonamidic ) Sau la azotul aminic N4 si au urmatoarea formula generala R4 HN 4 1 SO2NH R1 R4 = H – pentru toate sulfamidele active “ in vitro” si care se absorb usor din intestin. ca nu gruparea “ azo” este indispensabila ci gruparea “ amino benzensulfonamidica” este cea activa in molecula sulfacrizoidinei. F. J. Utilizate mult timp in terapia antiinfectioasa .din sulfanilamido + denumirea heterociclului tiazol = sulfanilamido-tiazol . Fuller a confirmat acest fapt in 1937 . STRUCTURA GENERALA . clasificati in functie de natura substituentilor R1 si R4 sunt prezentati in tabelul de mai jos 2 . Astfel sulfanilamida sau Prontozilul alb a fost prima sulfamida utilizata terapeutic Mai tarziu prin substituirea atomilor de hidrogen de la gruparea sulfonamidica sau de la azotul aminic au fost sintetizate un foarte mare numar de sulfamide . sulfapiridina etc . sulfamidele si-au redus mult utilitatea odata cu descoperirea antibioticelor . inactiva “in vitro” devine activa “ in vivo” ca urmare a scindarii reductive a gruparii “ azo” si eliberarii gruparii 4amino-benzensulfonamidei – componenta activa .

4-amino – benzosulfonamido-N-acetil .Sulfacetaimida DENUMIRE CHIMICA .2.1.Sulfanililureea ( Sulfauree) SINONIM .SULFAMIDE ANTIBACTERIENE N1-ACILATE H2N 4 1 SO2NH R1 1.Sulfaguanidina DENUMIRE CHIMICA – 4-amino-benzensulfonamido.1.Sulfanililacetamida 1.Urenil 1.2-sulfamido-tiazol -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 .Sulfanililguanidina 2.CO-CH3 DCI .N –(aminoImino-metil) .R1 = tiazol N S DCI .Sulfatiazol DENUMIRE CHIMICA – 2-[4-amino-benzensulfonamido]-tiazol .CO-NH2 DCI .Sulfacarbamida DENUMIRE CHIMICA –4-amino.Uracyl.SULFAMIDE N1.1.(aminocarbonil) .benzen sulfonamido-N.3 R1 = C NH2 NH2 DCI .R1= .SUBSTITUITE CU HETEROCICLI PENTAATOMICI H2N 4 1 SO2NH R1 ------------------------------------------------------------------------------------------------2.R1= .

Sulfafenazol .Neoxazol ---------------------------------------------------------------------------------------------------2.R1= dimetiloxazol N O CH3 CH3 DCI -Sulfamoxol DENUMIRE CHIMICA – 2-[4-amino-benzensulfonamido]-N1-(4.4.Gantranol ---------------------------------------------------------------------------------------------------2.Sulfafurazol DENUMIRE CHIMICA .4-di metil – izoxazol) .R1= fenilpirazol N N C6H5 .3.R2 = dimetilizoxazol H3C O N CH3 DCI .2.Sulfametoxazol (FR X) DENUMIRE CHIMICA .3-[4-amino-benzensulfonamido]n1-(5-metil Izoxazol) .5.5-[4-amino –benzensulfonamido]-N1(3.2.5 dimetil –oxazol) ---------------------------------------------------------------------------------------------------2.R1= metilizoxazol N O CH3 DCI .5-[4-amino-benzensulfonamido-N1-(1-fenilpirazol) --------------------------------------------------------------------------------------------------- DCI DENUMIRE CHIMICA 4 .

Sulfametoxidiazina DENUMIRE CHIMICA – 2-[4-amino-benzen-sulfonamido-N1-]-5-metoxiPirimidina .2-sulfanilamido-4.3.SULFAMIDE N1-SUBSTITUITE CU HETEROCICLI HEXAATOMICI H2N 4 1 SO2NH R1 .2.2-[4amino-benzensulfonamido]-piridina .R1 = dimetilpirimidina N N CH3 CH3 DCI .Sulfadiazina DENUMIRE CHIMICA.6-di metil pirimidina .sulfanilamido-5-metoxi-pirimidina 5 .2.3.2-sulfanilamido-piridina ------------------------------------------------------------------------------------------------3.2-[4-amino-benzensulfonamido N1]-pirimidina -2-sulfanilamido-pirimidina -----------------------------------------------------------------------------------------------3.Sulfadimidina DENUMIRE CHIMICA – 2-[4-amino-benzen-sulfonamido N1 ] -4.1.R1 = metoxipirimidina N OCH3 N DCI .4.6-dimetil-pirimidina ---------------------------------------------------------------------------------------------------3.Sulfapiridina DENUMIRE CHIMICA .R1 = pirimidina N N DCI . 3.R1 = piridina N DCI .

SULFAMIDE N1 SI N4 SUBSTITUITE – ( NON-ABSORBABILE) R4 HN 4 1 SO2NH R1 -----------------------------------------------------------------------------------------------4.R1 = dimetoxi-pirimidina H3CO OCH3 N N DCI .R1 = metoxi-pirazina H3CO N N DCI DENUMIRE CHIMICA .6-[4-amino-benzen-sulfonamido-N1-}-5-metoxpirazina -6.5.6.R1 = ftaloil CO COOH R4 = tiazol N S DCI . 6 .Sulfametoxipirazina .Ftalilsulfatiazolul DENUMIRE CHIMICA – N4.1.sulfanilamido-5-metoxi-pirazina ---------------------------------------------------------------------------------------------------4.6-[4-amino-benzen-sulfonamido-N1-]-4.ftaloil – N1-2 – sulfanilamido-tiazol Sulfaguanidinile desi sunt non-absorbabile ele au fost incluse in categoria sulfamidelor N1-acilate . apartinand acestei clase.6.---------------------------------------------------------------------------------------------------3.5-dimetoxiPirimidina .sulfanilamido-4.5-dimetoxi-pirimidina ---------------------------------------------------------------------------------------------------3.Sulfadoxina DENUMIRE CHIMICA . datorita structurii lor chimice .

N4-AZODERIVATI SULFAMIDICI HO COOH N N 4 1 SO2NH R1 - R1 = piridina N DCI DENUMIRE CHIMICA .--------------------------------------------------------------------------------------------------5.Sulfasalazina . din care sulfamida se elibereaza treptat prin hidroliza .Salazosulfapiridina .Na + SO2NH enzime pH alcalin N H2N SO2NH Sulfatiazol activ S S 7 .acid -4 – hidroxi-4’-(2-piridil –sulfamoil)-azobenzen. sau sub actiunea azoreductazelor produse de bacteriile din colon . gruparea carboxilica libera fiind total ionizata la pH-ul alcalin intestinal ( la nivelul colonului) . Salazopirina ---------------------------------------------------------------------------------------------------Sulfamidele N4 acilate cu acizi dicarboxilici si salazoderivatii sulfamidici nu se absorb din intestin dupa administrare orala . 1) Activarea ftalilsulfatiazolului N CO HN COOH Ftalilsulfotiazol .promedicament SO2NH S N CO HN COO .salicil azo-sulfapiridina .conform schemei de mai jos de bioactivare a sulfamidelor .Din acest motiv ele sunt considerate promedicamente .3 carboxilic .

In clasa sulfamidelor intra si homosulfanilamida ( Mafenidum ) .promedicament pH alcalin COO .Na+ N HO N N SO2NH S Forma ionizata. care difera structural de celelalte sulfamide pin absenta grupei amino aromatice si prezenta unui radical aminometilenic in pozitia para a nucleului benzen sulfonamidic. datorita bazicitatii acestui radical ( acetat . clorhidrat ) Sarea cu sulfanilil-tioureea intra in produsul MARBADAL H2N H2C Mafedin + H3N H2C SO2NH2 X . Prezenta unei grupari amino alifatice confera compusului proprietatea de a forma saruri stabile . in interventii pe tractul digestiv .Compusii N4 acilati realizeaza concentratii mari de sulfamida in intestin fiind utilizati in infectiile intestinale si pentru sterilizarea pre si postoperatorie . CH3COO X : Cl - SO2NH2 8 . nonabsorbabila din intestin azoreductaze COO H N HO NH2 HN2 SO2NH Sulfatiazol S Acid 5-aminosalicilic Salazoderivatii se utilizeaza in special in terapia colitei ulcerative . 2) bioactivarea salazosulfatiazolului COO H N HO N N SO2 NH S Salazosulfatiazolul .

+ H3N H2C SO2NH2 H2N SO2 N C NH2 S Sulfaniltioureea Homosulfanilamida MARBADAL Modificarea structurala adusa homosulfanilamidei induce un mecanism de actiune diferit de al sulfamidelor cu amina aromatica si implicit un alt spectru bacterian. fapt care poate influenta timpul de eliminare din organism. scade activitatea antibacteriana pana la disparitie. -gruparea aminica de la C4 este esentiala pt. prezenta in majoritatea compusilor este importanta dar nu indispensabila actiunii antibacteriene -inlocuirea nucleului benzenic prin heterociclii tiofen sau piridina scade actiunea iar derivatii de chinolina si naftalina sunt complet inactivi .introducerea altor substituenti pe nucleul benzenic sau schimbarea pozitiei grupei aminice ( la C2 sau C3) duce la scaderea pana la disparitia actiunii antibacteriene.alti substituenti pe nucleele heterociclice influenteaza legarea sulfamidelor de proteinele plasmatice .structura de baza 4-amino. in timp ce prezenta unor substituenti precum metil . . 9 . -NH-OH) care in organism sa poata elibera gruparea aminica .Substituentii R1 –acil si mai ales heterociclii aromatici influenteaza favorabil activitatea bacteriostatica . -substituirea sau inlocuirea grupei aminice scade actiunea . actiunea bacteriostatica Studiile efectuate pe compusii sintetizati prin introducerea diversilor substituenti in molecula au condus la urmatoare concluzii referitoare la activitatea farmacologica a acestora. aril . etc) fara ca acest lucru sa duca la antagonism – cum se va putea vedea ca se intampla la majoritatea sulfamidelor Indicatia majora este episomatic –local in tratamentul plagilor .etil .000 de compusi sintetizati si selectate o categorie care raspunde cerintelor terapeutice propuse si care au permis rezumarea caracteristicilor structurale ce stau la baza lor astfel: .benzensulfonamidica .Se poate asocia cu derivati ai PABA ( anestezina . sau halogeni (in special clorul ) produc intarzierea eliminarii sulfamidei din organism. procaina . intrasinusal ) sub forma de instilatii din pulberea sterila de Marbadal RELATIA STRUCTURA CHIMICA – ACTIUNE IN SERIA SULFAMIDELOR Au fost analizate peste 15. cicloalchil . -introducerea unor substituenti R1 = alchil . ea poate fi acilata sau inlocuita cu substituenti cu azot ( azoderivati . -NO2 . Astfel : . Homosulfanilamida fiiind singura sulfamida activa pe germeni anaerobi iar actiunea ei nu este redusa de prezenta sangelui serozitatilor sau puroiului din plagi. dar si intracavitar ( intraperitoneal .

. in cazul utilizarii ca materie prima a sulfoclorurii 4. sulfamidele din grupa sulfamidelor N1 –substituite cu heterocicli hexaatomici . lung = peste 48 ore Timpul de eliminare maxim s-a realizat la sulfadiazinele cu grupari metoxi in pozitia 5( vicinala grupei sulfonamidice ) pe nucleul pirimidinic sau pirazinic( Sulfadoxina si Sulfametoxipirazina) METODE GENERALE DE OBTINERE A SULFAMIDELOR ANTIBACTERIENE Materiile prime utilizate pt.scurt Sulfadimidina .pt sulfamidele din grupa sulfamidelor N1-substituite cu heterocicli este .scurt / mediu Sulfadiazina (uz local ) .mediu Sulfapiridina .mediu ( 8-20 ore) : Sulfafurazol Sulfametoxazol Sulfamoxol -pt.f.In ceea ce priveste timpul mediu de eliminare sau timpul de injumatatire ( T1/2) se cunosc urmatoarele: . sinteza celor mai importante sulfamide sunt -clorura acidului p-acetilamino-benzensulfonic(CAS) -sulfoclorura feniluretanilor -sulfoclorura acidului p-nitrobenzoic Sulfoclorurile reactioneaza cu amoniac sau cu amine heterociclice formand gruparea sulfonamidica substituita Etapa finala consta in formarea gruparii aminice aromatice –fie prin eliberarea ei printro reactie de hidroliza controlata in cazul utilizarii ca materie prima a CAS-ului . a nu scinda si sulfonamida.lung(36 ore ) Sulfametoxidiazina (46-67 ore) Sulfametoxipirazina .20 ore T1/2 lung = intre 20-48-ore T1/2 f.ceea ce-l face utilizabil doar local .scurt (2-3 ore) pt . Sulfatiazol. 10 .acesta depinde mult de pozitia substituentilor pe nucleul heterociclic si variaza proportional cu numarul acestora Timpul de injumatatire .nitrobenzenului. Reactia de hidroliza din primul caz trebuie realizata cu precautie pt. fie printr-o reactie de reducere ( care nu afecteaza gruparea sulfonamidica) a gruparii nitro la grupare aminica .lung (120 ore) Sulfadoxina ( administrare 1/saptamana) T1/2 scurt = pana in 8 ore T1/2 mediu = intre 8.

11 .H3C CONH 4 1 SO2Cl R1NH2 clorura acidului 4-acetilamino benzensulfonic H3C CONH 4 1 SO2NH R1 H2O/HO - CH3COOH H2N SO2NH R1 H5C2O CONH 4 1 SO2Cl R1NH2 sulfoclorura feniluretanului H5C2O CONH 4 1 SO2NH R1 H2O/HOCO2 C2H5OH H2N SO2NH R1 O2N 4 1 SO2Cl R1NH2 sulfoclorura nitrobenzenului 4 1 SO2NH R1 H2 O2N H2N SO2NH R1 Sinteza unor sulfamide N1-acilate Sinteza sulfacetamidei Sinteza sulfamidelor N1-acilate cu rest carbamoil.tiocarbamoil sau guanil se face pornind de la CAS prin condensare cu cianamida sau cianamida calcica Atat sulfacetamida cat si ceilalti trei derivati sulfamidici pot fi folositi ca atare in terapeutica sau pot servi ca materie prima in sinteza altor sulfamide N1 substituite.

O varianta de obtinere porneste de la sulfanilamida prin condensare cu 3-cloro-metilizoxazol care la randul sau se obtine din aldehida metil-propargilica printr-o reactie de aminare urmata de ciclizarea compusului rezultat. 2.H2N ( CH3CO)2O SO2NH2 NH2SO4/HOSO2Cl H3N + SO2NH2]HSO4 - H3N+ SO2NHCOCH3]HSO4- NaOH (pH=7) H2N SO2NHCOCH3 NaOH(pH=7) HCl(pH=4) H2N SO2N COCH3 Na - + sulfacetamida sulfacetamida sodica Sinteza unor sulfamide N1-substituite cu heterocicli pentaatomici Sinteza sulfametoxazolului ( FRX) 1.O a doua varianta consta in condensarea CAS cu 3-amino-5metil-izoxazol Sinteza sulfametoxazolului H2N Cl SO2NH2 + N O CH3 H2N SO2NH N O CH3 HC C H2NOH HC C ciclizare N O Cl 2 CH3 Cl N O CH3 O C CH3 N C CH3 OH H2N A II-a varianta CH3CONH SO2Cl + N O CH3 CH3CONH SO2NH N O H2O/HOCH3 H2N SO2NH N Sulfametoxazol O CH3 12 .

aceiasi enzima –“dihidropteroat –sintetaza” –blocand-o si facand imposibila continuarea sintezei acidului folinic si deci perturbarea sintezei clulare si oprirea multiplicarii bacteriene ( efect bacteriostatic). prin blocarea dihidrofolatreductazei. O serie de substante cunoscute sub denumirea de potentatori ai activitatii sulfamidelor dintre care amintim trimetoprimul ( 2. Efectul obtinut prin aceasta asociere este unul bactericid.deoarece gruparea aminica este blocata . a acizilor nucleici . Exceptie fac sulfamidele la care R= H ( caracterul acid fiind prea slab in aceasta situatie )si in cazul sulfaguanidinelor – din cauza restului guanil bazic care face insa posibila dizolvarea in acizi prin protonare . ceia ce permite sterilizarea prin caldura ( in etuva ) a pulberilor cu aplicabilitate locala. Sunt fotosensibile motiv pt.Practic acidul folinic participa la sinteza bazelor purinice si pirimidinice . cu conditia de a se urmari sa nu intervina modificari ale culorii indiciu ca substanta respectiva nu mai poate fi utilizata in terapie . Dintre sarurile cu acizi cea mai stabila este mafenidul MECANISM DE ACTIUNE Mecanismul actiunii al sulfamidelor a fost explicat pt. Efectul bacteriostatic al sulfamidelor este antagonizat de PAB eliberat de unele medicamente anestezice locale ( esteri ai PAB –ului : benzocaina . cu exceptia salazosulfamidelor care sunt colorate in rosu-brun. procaina ) . cea mai solubila fiind sulfanilamida si sulfacetamida. administrati concomitent cu acestea . iar lipsa cestuia duce la acumulare de precursori neciclizati ai bazelor azotate . intra in competitie cu acesta pt.nu se pot dizolva in acizi .4-diamino-5-(3’4’5’-trimetoxibenzil)-pirimidina). intervin in lantul sintezei acidului folic impiedicand transformarea in acid tetrahidrofolic a acidului dihidrofolic preexistent in celula .PROPRIETATI FIZICO-CHIMICE Majoritatea sulfamidelor se prezinta sub forma de pulberi cristaline sau microcristaline alb galbui .Astfel carenta de acid folic perturba sinteza nucleotidelor . a proteinelor si alte reactii indispensabile multiplicarii celulare. Sunt stabile pana la 150°. Sulfamidele datorita similitudinii structurale cu PABA. care intra in compozitia unor enzime ce influenteaza sinteza acizilor nucleici si a proteinelor celulare.puroi serozitati) Tot efect antagonizant pot avea si unele alimente care contin PAB – ouole Trimetoprimul si derivatii similari sunt chimioterapice antibacteriene cu spectru asemanator sulfamidelor ( coci gram pozitivi si bacili gram negativi–in special 13 . prima data in 1940 prin teoria competitivitatii dintre sulfamida si PABA ( acidul para-amino-benzoic) in sinteza acidului folic. Acidul folic ( pteroil-glutamic) este redus in organism la acid folinic . Sulfamidele N4 acilate . Prezinta caracter amfoter ca urmare a prezentei in molecula a gruparii amino aromatice si a gruparii sulfonamidice .Acestea pot insa reactiona cu bazele formand saruri disodice. dar si de detrusiturile celulare ( sange . care se pastreaza in flacoane de culoare inchisa Gust amar. Sunt putin solubile in apa . cu caracter acid.

.concentratiile sunt mici la nivelul oaselor si tesutului adipos Absorbtia .se absorb din intestin dupa administrare orala .se elimina preponderent pe cale urinara. cu exceptia sulfaguanidinei . O serie de studii au demonstrat faptul ca unii heterocicli din structura sulfamidelor ca piridina si tiazolul . actiunea si eliminarea din organism depind de natura substituentului R1 de la N sulafamidic care influenteaza trei parametrii importanti Lipofilia moleculei – dar si un anumit grad de hidrofilie fac ca penetrarea prin membrana celulara bacteriana sa fie optima Constanta de disociere a sulfamidelor (pKa) la pH –u.Forma activa a sulfamidei este deasemeni forma disociata . din sange .4 diamino-pirimidina este de peste 10 ore asocierile optime sunt cele cu sulfamide cu eliminare lenta(lunga si medie )Exemplu avem Biseptolul in care potentatorul –trimetoprim – este asociat cu sulfamida –sulfametoxazol – cu cu T1/2 mediu. datorita similitudinilor structurale. In ceia ce priveste sensibilitatea bacteriana fata de sulfamide . are deasemenea un rol important in actiunea si penetrarea membranei celulare bacteriene a sulfamidelor. penetrarea prin membrane este asigurata de forma nedisociata prin caracterul sau lipofil/hidrofil adecvat.ating concentratii apropiate in tesuturi . intra in constitutia unor coenzime importante . dihidrofolat –sintetaza are loc la pH-ul fiziologic (pH =7) la care PAB este complet disociat . Competitia intre sulfamide si PAB pt. .La doze mari si terapii prelungite produc o serie de efecte secundare sanguine ( leucopenie. In biofaza exista un echilibru intre forma disociata si forma nedisociata .intr-o proportie de 400mg trimetoprim si 80 mg. .difuzeaza rapid in tesuturi . depresia hematopezei) Din acest motiv . ceia ce conduce la concluzia ca acest tip de sulfamide ar putea interveni si la lte nivele ale reactiilor enzimatice din celula bacteriana . Exista si medicamente( Fansidar ) in care potentatorul – pirimetamina . -aparitia rezistentei in timp a unor germeni la sulfamide . 14 .Daca forma activa este forma disociata . RELATIA STRUCTURA CHIMICA –PROPRIETATI BIOFARMACEUTICE Sulfamidele N1 –substituite . trombocitopenie.este asociat cu o sulfamida cu T1/2 foarte lung –sulfadoxina . fiziologic dependenta de natura lui R1 .avem deaface cu urmatoarele situatii : -exista bacterii care utilizeaza acidul folic din mediu extern – acestea nu sunt sensibile la sulfamide.Enterobacteriaceae )Au o afinitate de cateva zeci de mii de ori mai mare pt. dihidrofolat reductaza bacteriana . .se explica prin posibilitatea lor de a sintetiza PAB . dar si o serie de metaboliti care pot anula activitatea sulfamidelor.se prefera administrarea lor numai in asociere cu sulfamide in proportie de 5:1 ( 5 parti sulfamida si 1 parte potentator ) Deoarece timpul de injumatatire a derivatilor de 2.sulfametoxazol.

sulfadiamina) 2.Sulfamidele cu eliminare ultra lenta se administreaza in doze de 2 grame sau 2.se leaga in proportie de 98% de proteine plasmatice .5 grame /saptamana ( sulfadoxina utilizata in tratamentul malariei si leprei) .inactivi .Sulfamide sistemice cu actiune retard : .corp ( 0.corp) . favorizeaza legarea compusului de proteinele plasmatice si prelungeste timpul de eliminare din organism.au o absorbtie buna si rapida din tubul digestiv . . Sulfacetamida.de starea de sanatate a pacientului .sulfamide cu eliminare medie : 8-20 ore .) 3.au eliminare lenta din organism .se transforma in proportie de 10% in N4-acetil-derivati .Sulfamidele retard se administreaza de obicei in doza de 1g urmata de 0. se recomanda administrarea de cantitati mari de lichide sau alcalinizarea urinii 15 . cu eliminare rapida .5-1g la intervale de 6 ore pana la disparitia simptomelor bolii si inca 1-2 zile dupa aceea .Compusii dn grupa a-2. a mentine un constant nivelul plasmatic de substanta activa La aceasta categorie tratamentul incepe cu o doza de atac (2g) si se continua cu 0.putin solubiliin urina ceia ce favorizeaza cristalizarea sulfamidelor in tubii renaliIn functie de timpul de eliminare : .La copii doza administrata se calculeaza pe kg.se elibereaza treptat in tesuturi .Legarea de proteinele plasmatice influenteaza timpul de ramanere in organism al compusului .sulfamide sistemice semiretard – cu timp de eliminare mediu(sulfametoxazol . In functie de timpul de injumatatire sulfamidele cu utilitate terapeutica sistemica Se clasifica in : 1. S-a vazut ca prezenta grupei metoxi pe nucleul heterociclic in vecinatatea pozitiei de substitutie a sulfamidei .sulfamide cu actiune de scurta durata ( ex.50mg/kg.sulfamide cu eliminare lenta :24-48 de ore . .-a sulfamidele cu eliminarea medie .5 grame/zi ( doza maxima nu trebuie sa depaseasca 2 grame) . a preveni cristaluria. se prescriu in doza initiala de 2 grame si doza de intretinere de 1 g la interval de 12 ore.Doza administrata trebuie sa tina cont de gravitatea afectiunii .sulfamide cu eliminare ultralenta: 2-3 zile pana la 5zile ( sulfadoxina ) DOZE DE ADMINISTRARE -Compusii din prima grupa .au o proportie redusa de metabolizare hepatica . se administreaza in doze mari si la intervale scurte pt. respectiv timpul de injumatatire descris in prima parte. sulfamoxol etc. sulfatiazolul.acilati ( metaboliti ) care sunt mai putin solubili si pt.sulfamide cu eliminare rapida : 2-8 ore .de varsta . -Pt a favoriza eliminarea din organism a derivatilor N4.

evitarea cristaluriei. -tulburari usoare ale SNC (ameteli cefalee depresii tranzitorii). -in meningite date de meningococi . .in timpul tratamentului. Recomandari: . -in infectii ORL . -modificari tranzitorii ale tabloului sanguin( trombocitopenie. deoarece strabat bine bariera hematoencefalica si se concentreaza in LCR.pe tot parcursul administrarii sulfamidelor. fiind considerate chimioterapice cu spectru larg . fotosensibilitate . dermatita exfoliativa ). Sulfadoxina asociata cu pirimetamina este utilizata in tratamentul malariei Sulfamidele asociate cu trimetoprim ( Cotrimoxazolul)se prescriu in -dizenteria bacteriana data de Shigele. .pt. organism. si care nu raspund la tratamentul cu antibiotice.SPECTRUL DE ACTIVITATE Sulfamidele au efect bacteriostatic asupra unui mare numar de germeni gram pozitivi si gram negativi .biliare sau chiar septicemii cauzate de E coli.derivati de uree ( Metenamina . -in sancru moale cauzat de Haemophylus Ducray).cresterea transaminazelor etc). bucofaringiene . leucopenie . -infectii urinare . tocmai prin valorificarea acestor efecte adverse si prin modificari aduse structurii sulfamidelor. REACTII ADVERSE Initial sa constata o serie de reactii adverse ale sulfamidelor cum ar fi diureza crescuta si hipoglicemia . care se condenseaza cu sulfamida formand compusi azometinici insolubili in urina si toxici pt. -tulburari renale ( risc de cristalurie). Prin asociere cu potentatori se ajunge la efect bactericid. -in conjuctivita nou-nascutilor cauzata de gonococi. Proteus. care ulterior au condus la obtinerea unor compusi diuretici si a sulfamidelor hipoglicemiante orale ( ADO) . Efectele secundare care pot apare in timpul terapiei cu sulfamide sunt urmatoarele: -tulburari digestive usoare.sa se evite asocierea sulfamidelor cu antiseptice urinare .sa nu se expuna organismul la soare sau raze UV . Nifurtoinolul) care in organism se descompun in formaldehida.medicament de electie. CONTRAINDICATII alergie si intoleranta la sulfamide sarcina si alaptare insuficienta hepatica sau renala nou nascuti prudenta la alcoolici prudenta la varstnici 16 . -in infectii localizate pe piele sau mucoase(genitala si oftalmica ). Nifurfolinul .pulmonare. -efecte alergice ( eruptii cutanate .administrarea de lichide in cantitati mari si de solutii alcalinizante .medicamente de electie. .

Dermazin – unguent ( sulfadiazina argentica ) 17 . supozitoare .Egis .Sulfamidele cresc actiunea medicamentelor antidiabetice .Nu se asociaza cu antiseptice urinare care elibereaza formaldehida. diuretice .in infectii ale mucoaselor– solutii .) – Ro .C.Cotrimoxazol - 2. anticoagulante cumarinice antifolice ( anticanceroase imunosupresive) .in infectii ale pielii – unguente .I. .Specialitati cu aplicabilitate locala . acid folic.I.v) . Specialitati de uz sistemic – –Sulfafurazol – Neoxazol (Ro) .O Tagremin ( comprimate ). ovule SPECIALITATI FARMACEUTICE 1.Specialitati utilizate in infectii localizate la nivel intestinal – Sulfasalazinum – Salazidin ( cp.in infectii intestinale – comprimate .Nu se asociaza cu antibiotice beta-lactamice (peniciline.INTERACTIUNI .Sulfafurazol(Ro)-comprimate Bactrim ( cp.comprimate . si sirop) –Hoffmann La Roche Berlocid (sirop) – Berlin Chemie Biseptrim( comprimate) – Europharm Epitrim ( sirop ) – E.Sulfasalazin ( cp ) .Nu se asociaza cu PAB .P. solutii .m sau i.)– Pfizer . pudre .Ro Sumetrolim ( coprimate si sirop ). .Salazopyrin EN (cp.Sulfadiazinum . cefalosporine ) sau cu rifampicina –risc de anulare reciproca a eficacitatii.in infectii generalizate –sistemice – se administreaza parenteral(i. creme . ADMINISTRARE .KRKA 3. anestezice locale – derivati de PAB . alimente bogate in PAB.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful