Sunteți pe pagina 1din 38

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI ANATOMIE 1,2 1.

Date despre program


1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Anatomie1,2 EK1101 EK1201 Prof. univ. dr. Sidenco Elena-Luminia

2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de Asist. univ. drd. Paol Iuliana seminar 2.4. Anul de studiu 2.5. Semestrul 1 2.6.Tipul de evaluare I 2.5. Semestrul 2 2.6.Tipul de evaluare

E E

2.7. Regimul disciplinei 2.7. Regimul disciplinei

O O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn - semestrul 1 - semestrul 2 3.4 Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 2 din care: 3.2. curs 3 din care: 3.2. curs 70 din care: 3.5. curs 1 2 42 3.3. seminarii 3.3. seminarii 3.6. seminarii 1 1 28 ore
50 16 30 1 or/spt. 3 10

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (21 sptmni ) Examinri Alte activiti 3.7 Total ore studiu individual 130 3.9 Total ore pe semestrul 1,2 200 3.10 Numr de credite 8

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipamente multimedia Sala de anatomie cu dotri adecvate: -plane, mulaje pentru articulaii, muchii corpului, scheletul corpului uman, mijloace de informare video, materiale pe suport electronic

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s explice relaiile anatomice ale segmentelor corpului - s foloseasc terminologia specific disciplinei - s organizeze procesul de instruire - s evalueze nivelul de instruire al studenilor - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite Competene profesionale

Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - organizarea de evenimente specifice disciplinei - contientizarea nevoii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei 7.2. Obiectivele specifice Cursul i propune s contribuie la clarificarea conceptelor, principiilor, metodelor i tehnicilor cu care opereaz Anatomia. 1. Formarea abilitilor i dobndirea urmtoarelor competene: - nsuirea noiunilor tiinifice de anatomie uman - nelegerea procesului de recuperare a funciilor diminuate n cadrul unor boli sau traumatisme; evideniaz particularitile morfologice i funcionale ce caracterizeaz patologia aparatului locomotor de origine reumatic, post traumatic sau neurologic. - Cunoaterea structurii unitilor morfofuncionale (osteonul, fibra muscular, lobulul pulmonar, lobulul hepatic, nefronul), vascularizaia i inervaia acestora, ca i mecanismele nervoase i umorale de reglare i integrare funcional . 2. Cursul dezvolt urmtoarele aptitudini, competene: - Familiarizarea cu noiunile de anatomie. - Formarea abilitilor de aplicare a noiunilor de anatomie n vederea nelegerii diferitelor patologii. 3. Activitatea de seminar va contribui la formarea urmtoarelor abiliti i competene: - nsuirea noiunilor de anatomie - Aplicarea noiunilor de anatomie n cadrul patologiilor studiate n anii urmtori

8. Coninuturi 8.1. Curs semestrul 1


1. Introducere n anatomia corpului uman: nivele de organizare - celul, esuturi, organe, aparate, sisteme. Componente anatomice care realizeaz funcia de relaie i cea de nutriie; sisteme de semnalizare care realizeaz adaptarea organismului ca tot unitar i n mediul su de via. (2 ore) 2. Sistem osos - generaliti: form, structur, caliti de duritate, elasticitate, rezisten la presiune, traciune, rsucire, factori care influeneaz forma i structura oaselor , vindecarea dup fracturi. Articulaii-definiie, clasificare. (4 ore) 3. Sistem muscular tipuri de muchi, structura muchiului scheletic, muchi sinergici, agoniti, antagoniti i fixatori; inervaia senzitiv i motoare a muchiului scheletic. (4 ore) 4. Sistemul nervos componente anatomofuncionale care stau la baza activitii motoare normale, mecanisme generale de reglare, sisteme de adaptare i coordonare motric. Componentele esutului nervos: neuroni, nevroglii, impulsul nervos, sinapse, arcuri reflexe. (4 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare.

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportu-lui de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii. Idem

Idem

8.1. Curs semestrul 2


1. Organizarea sistemului nervos: sistemul nervos central: centrii (nucleii) nervoi; sistemul nervos periferic: structura unui nerv, nervi, cranieni, nervi spinali; sistem nervos autonom. (6 ore) 2. Sistemul senzorial componentele analizatorilor: olfactiv, gustativ, vizual, auditiv, de echilibru i tegumentar. (2 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare. Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportu-lui

3. Sistemul endocrin: caracteristicile hormonilor, mecanisme de aciune; localizarea i structura hormonilor glandelor endocrine implicate n cretere, dezvoltare, adaptare la stres i efort fizic. (2 ore) 4. Sngele: caracteristici i rol n organism; componentele sngelui: plasm, elemente figurate sangvine (n condiii normale i patologice), grupe sangvine, transfuzii de snge. Modificri sangvine n condiiile efortului fizic. (2 ore) 5. Inima: localizare, form, mrime, structur, camerele inimii, valvele (n condiii normale i patologice), esutul nodal, vase care pleac i care vin la inim. Clasificarea i structura vaselor de snge; comparaii structurale ntre artere, vene i capilare. Mica circulaie i circulaia sistemic. (4 ore) 6. Modificri adaptative structurale ale aparatului cardiovascular la condiiile efortului fizic. (2 ore) 7. Sistemul limfatic: componente i importan pentru organism. (2 ore) 8. Aparatul respirator structura plmnului; lobulul pulmonar ca unitate morfologic i funcional a plmnului. Modificri adaptative structurale la nivelul aparatului respirator n condiiile efortului fizic. (4 ore) 9. Modificri adaptative la nivelul aparatului digestiv n condiiile efortului fizic. (2 ore) 10. Modificri adaptative la nivelul aparatului excretor n condiiile efortului fizic. (2 ore)

Idem

de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii. Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem Idem Idem

Idem Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

Bibliografie
Sidenco, E.L., Cursul teoretic predat Djamo, O.,(2007), Anatomie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Calb, M., (2000), Anatomie funcional i biomecanic (sinteze), partea I, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Calb, M., Gavrilescu, D.,(2000), Anatomie funcional i biomecanic (sinteze), partea a II-a, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Buzescu, Al., Scurtu, L.,(1999), Anatomia omului aparatul locomotor, Bucureti, Editura Alexandru 22 Niculescu, C. si colab.(1999), Anatomia si fiziologia omului (compendiu), Bucureti, Editura Corint Portarescu, E., Gavrilescu, D.,(1995), Anatomie funcional i biomecanic sportiv, partea Ia i a II-a, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine

8.2. Seminarii - semestrul 1

Metode de predare

Observaii
- Temele seminariilor, respectiv metodele de predare utilizate contribuie la acumularea cunotinelor ce stau la baza carierei de kinetoterapeut Idem

1. Termeni orientativi, axe i planuri anatomice, segmentele - expunere sub form de corpului, caviti, membrane. (2 ore) explicaie - demonstraie

- expunere sub form de explicaie - conversaie examinatoare 3. Scheletul coloanei vertebrale articulaiile la nivelul coloanei - expunere sub form de vertebrale. (2 ore) explicaie

2. Oasele craniului i articulaiile la acest nivel. (2 ore)

Idem

- conversaie examinatoare - demonstraie 4. Scheletul cutiei toracice i articulaiile la acest nivel. (2 ore) Idem 5. Scheletul membrului superior i articulaiile la acest nivel. (2 Idem ore) 6. Scheletul membrului inferior. Articulaiile la nivelul membrului Idem inferior. (4 ore)

Idem Idem Idem

8.2. Seminarii - semestrul 2

Metode de predare

Observaii
- Temele seminariilor, respectiv metodele de predare utilizate contribuie la acumularea cunotiinelor ce stau la baza carierei de kinetoterapeut Idem Idem Idem Idem Idem Idem

1. Muchii capului. Muchii gtului i cefei. Muchii trunchiului - expunere sub form de muchii respiratori. (2 ore) explicaie - demonstraie - conversaie examinatoare

2. Muchii motori ai coloanei vertebrale. (2 ore) 3. Muchii membrului superior: centura scapular, bra (2 ore) 4. Muchii membrului superior: antebra, mn (2 ore) 5. Muchii membrului inferior: centura pelvin, coaps (2 ore) 6. Muchii membrului inferior: gamb, picior (2 ore) 7. Anatomia sistemului nervos (2 ore)

Idem Idem Idem Idem Idem Idem

Bibliografie
Sidenco, E.L.- Cursul teoretic predat Djamo, O.,(2007), Anatomie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Calb, M.,(2000), Anatomie funcional i biomecanic (sinteze), partea I, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Calb, M., Gavrilescu, D.,(2000), Anatomie funcional i biomecanic (sinteze), partea a II-a, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Buzescu, Al., Scurtu, L.,(1999), Anatomia omului aparatul locomotor, Bucureti, Editura Alexandru 22 Niculescu, C. si colab.,(1999), Anatomia si fiziologia omului (compendiu), Bucureti, Editura Corint Portarescu, E., Gavrilescu, D.,(1995), Anatomie funcional i biomecanic sportiv, partea Ia i a II-a, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de educaie fizic i sport din ciclul de nvmnt preuniversitar Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examene (semestrele 1i 2) - Verificare curent pe parcursul semestrului 1i 2 - Se nregistreaz frecvena 10.3. Pondere din nota final

10. Evaluare

60%

10.5. Seminarii

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatului cu tema: Modificri adaptative structurale ale aparatului cardiovascular la efort

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI BIOMECANIC 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu I Biomecanic EK1202 Conf. univ. dr. Nenciu Georgeta Asist. univ. drd. Cotoman Rodica 2.5.Semestrul 2 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 3 42 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 2 28 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 1 14 ore
18 6 14 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 58 3.9. Total ore pe semestrul 2 100 3.10. Numr de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de biomecanic cu dotri adecvate: -plane, mulaje pentru articulaii, muchii corpului, scheletul corpului uman, mijloace de informare video, materiale pe suport electronic

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s execute corect micrile corpului n educaie fizic - s execute corect exerciiile fizice din sport, pentru evitarea accidentelor - s evalueze micrile i unghiurile n articulaiile organismului n vederea execuiilor tehnice corecte - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei 7.2. Obiectivele specifice Cursul i propune s contribuie la clarificarea conceptelor, principiilor, metodelor i tehnicilor cu care opereaz Biomecanica - nelegerea mecanismului fiziologic de producere a micrilor organismului uman, n diferite planuri i cu diferite amplitudini, viteze, energii i fore de executare. - nsuirea corect a micrilor corpului n ntregime i ale segmentelor sale, n vederea folosirii acestora n educaia fizic colar, n programele de kinetoterapie, n perfecionarea tehnicilor i metodelor din pregtirea sportiv, dar i pentru evitarea accidentelor nedorite

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 2


1. Introducere n Biomecanic. Bazele mecanice ale micrilor corpului (2 ore) - legile mecanicii enunate de Newton 2. Particulariti biomecanice ale aparatului locomotor (2 ore) - caracteristici generale ale oaselor - caracteristici generale ale articulaiilor - caracteristici generale ale muchilor

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

Idem 3. Mecanisme generale ale locomoiei: forele interne, forele externe (2 ore) - explicitarea forelor interne i externe ale micrii - rolul acestor fore n declanarea i meninerea micrii 4. Principii generale ale locomoiei (2 ore) Idem Idem - explicarea pe larg a principiilor ce stau la baza locomoiei 5. Tipuri de static i dinamic (2 ore) Idem Idem - diferenele dintre cele dou tipuri de micri 6. Biomecanica coloanei vertebrale (2 ore) Idem Idem - anatomia i biomecanica coloanei vertebrale 7. Biomecanica articulaiei umrului (2 ore) Idem Idem - anatomia i biomecanica articulaiei scapulo-humerale 8. Biomecanica articulaiei cotului (2 ore) Idem Idem - anatomia i biomecanica articulaiei humero-cubito-radiale 9. Biomecanica articulaiei gtului minii i minii (2 ore) Idem Idem - anatomia i biomecanica gtului minii i minii 10. Biomecanica articulaiei oldului (2 ore) Idem Idem - anatomia i biomecanica articulaiei coxo-femurale 11. Biomecanica articulaiei genunchiului (2 ore) Idem Idem - anatomia i biomecanica complexului articular al genunchiului 12. Biomecanica gambei i piciorului (2 ore) Idem Idem - anatomia i biomecanica gambei i piciorului 13. Micrile aparatului locomotor: ciclice i aciclice (2 ore) Idem Idem - comparaie ntre cele dou tipuri de micri, cu exemple 14. Micrile corpului n mers, alergare, aruncri i srituri (2 Idem Idem ore) - caracteristicile acestor micri d.p.d.v. biomecanic Bibliografie Nenciu G., Cursul teoretic predat Nenciu, G., (2008), Biomecanica n educaie fizic i sport, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Calb, M., Gavrilescu, D., (2000), Anatomie funcional i biomecanic Sinteze partea a-II-a, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Buzescu, A., (2000), Ghid de biomecanic a omului, Bucureti, Editura Alexandru

Sidenco, L.E., (2003), Evaluarea articular i muscular a membrului superior, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Sidenco, L.E., (2003), Evaluarea articular i muscular a membrului inferior, Bucuresti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Niescu, V., (1995), Anatomie funcional. Biomecanica i antropologia aparatului locomotor, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic Popescu, M., Trandafir, T., (1998), Artrologie i Biomecanic, Bucureti, Editura Scaiul

8.2. Lucrri practice - semestrul 2


1. Elemente de analiz biomecanic a micrilor (2 ore) 2. Realizarea practic a micrilor coloanei i bazinului (2 ore)

Metode de predare
- explicaie - demonstraie - metoda exersrii Idem

Observaii
- realizarea fragmentar i apoi n ntregime Idem Idem Idem - realizarea fragmentar

3. Realizarea practic a micrilor membrului superior (umr, cot, mn) (2 ore) 4. Realizarea practic a micrilor membrului inferior (old, genunchi, picior) (2 ore) 5. Echilibru cu sprijin superior i inferior (2 ore) 6. Micrile de deplasare, mers, alergare, srituri (2 ore) 7. Verificare practic (2 ore)

Idem Idem Idem Idem - recapitulare general

Bibliografie
Nenciu G., Cursul teoretic predat Nenciu, G., (2008), Biomecanica n educaie fizic i sport, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Calb, M., Gavrilescu, D., (2000), Anatomie funcional i biomecanic Sinteze partea a-II-a, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Buzescu, A., (2000), Ghid de biomecanic a omului, Bucureti, Editura Alexandru Sidenco, L.E., (2003), Evaluarea articular i muscular a membrului superior, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Sidenco, L.E., (2003), Evaluarea articular i muscular a membrului inferior, Bucuresti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Niescu, V., (1995), Anatomie funcional. Biomecanica i antropologia aparatului locomotor, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic Popescu, M., Trandafir, T., (1998), Artrologie i Biomecanic, Bucureti, Editura Scaiul

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de la colile speciale Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena - Verificare curent pe parcursul semestrului - Verificare practico-metodic 10.3. Pondere din nota final 60%

10. Evaluare

10.5. Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Evaluarea implicrii studentului n timpul cursului prin ntrebri, sau comentarii. Realizarea referatelor: - Biomecanica membrului superior. - Biomecanica membrului inferior.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI EDUCAIE PENTRU SNTATE I PRIM AJUTOR 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu I Educaie pentru sntate i prim ajutor EK1203 Lector univ. drd. Murean Doina Lector univ. drd. Murean Doina 2.5.Semestrul 3 42 2 2.6.Tipul de evaluare 1 14 Cv 2.7.Regimul disciplinei 2 28 ore
18 6 14 1 or/spt. 2 4

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 58 3.9. Total ore pe semestrul 2 100 3.10. Numr de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de lucrri practice cu dotri adecvate - truse de prim ajutor, manechin pentru resuscitarea cardio-respiratorie, targ

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s explice i s realizeze raii alimentare adaptate fiecrui individ - s aplice msuri de prim ajutor specifice diferitelor tipuri de leziuni - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la nsuirea cunotinelor teoretice i formarea competenelor necesare creerii condiiilor igienico-sanitare de organizare a activitilor fizice, elaborrii raiilor alimentare i acordrii primului ajutor. - nsuirea cunotinelor teoretice i metodologice privind normele igienicosanitare care trebuie s fie aplicate de kinetoterapeui, deoarece nerespectarea acestora poate avea influene negative asupra sntii, dezvoltrii i a capacitii de efort - Familiarizarea cu principiile igienico-sanitare de organizare a activitilor fizice - Prezentarea i aprofundarea noiunilor de baz privind alimentaia omului sntos i a celui bolnav, prin cunoaterea componentelor corecte din punct de vedere cantitativ i calitativ, necesare susinerii att a metabolismului bazal ct i a efortului fizic - Prezentarea modalitilor de prevenire a accidentrilor i a principiilor i msurilor care stau la baza acordrii primului ajutor n cazul n care accidentul s-a produs - Formarea abilitilor de aplicare a mijloacelor i tehnicilor de prim ajutor

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 2

Metode de predare

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem Idem Idem Idem

1. Igiena bazelor sportive i a cabinetelor de kinetoterapie. Interaciunea cu studenii Igiena individual i a echipamentului (2 ore) este regul de predare 2. Igiena activitilor colare i extracolare. Aciunea factorilor Prelegerile sunt axate pe de mediu asupra organismului. Clirea organismului (2 ore) utilizarea de suport power-point

3. Alimentaia omului sntos (principii, raii, componente). Idem Alimentaia omului bolnav (principii, raii, componente) (2 ore) 4. Noiuni generale de prim ajutor. Leziuni ale esuturilor moi Idem (contuzii; plgi; arsuri; hemoragii) (2 ore) 5. Leziuni articulare (entorse; luxaii). Leziuni osoase (fracturi; Idem traumatisme ale coloanei vertebrale). Politraumatisme (2 ore) 6. Leziunile locale i generale produse de modificrile Idem nefavorabile ale temperaturii mediului extern (insolaie; hipertermie; degerturi; hipotermie). Intoxicaii acute (2 ore) 7. Stop cardio-respirator. nec (2 ore) Idem Bibliografie Murean D., Cursul teoretic predat Murean, D., (2008), Prim ajutor medical, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Vjial, G.E., (2000), Igien i evaluare biologic, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Baker, R., Bass, D., (2007), Primul ajutor n caz de urgene n familie, Editura Aquila93

Idem

8.2. Lucrri practice - semestrul 2


1. Alctuirea raiei alimentare a sportivilor (pe diverse sporturi) (2 ore) 2. Alctuirea raiei alimentare a pacienilor (pe diverse afeciuni) (2 ore) 3. Etapele acordrii primului ajutor. Asepsie, antisepsie. Proceduri termice. Trusa de prim ajutor (2 ore) 4. Efectuarea pansamentului (absorbant, umed, compresiv) (2 ore)

Metode de predare
- explicaie - demonstraie - metoda exersrii Idem - explicaie - demonstraie - explicaie - demonstraie - metoda exersrii

Observaii

5. Tehnica aplicrii bandajelor la nivelul capului, toracelui, abdomenului i membrelor (6 ore) 6. Tehnici de hemostaz provizorie (2 ore) 7. Tehnici de imobilizare provizorie n entorse i luxaii (4 ore) 8. Tehnici de imobilizare provizorie n fracture (2 ore) 9. Manevre de resuscitare n stopul cardio-respirator: montarea pipei Gueddel; manevre directe i indirecte de respiraie artificial; masajul cardiac extern (4 ore) 10. Tehnici de transportare a accidentailor (2 ore)

Idem Idem Idem Idem Idem

Idem

Bibliografie
Murean, D., (2008), Prim ajutor medical, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Vjial, G.E., (2000), Igien i evaluare biologic, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Baker, R., Bass, D., (2007), Primul ajutor n caz de urgene n familie, Editura Aquila93

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de educaie fizic i sport din ciclul de nvmnt preuniversitar, cu specialitii n kinetoterapie care activeaz n domeniul medical i de recuperare

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la colocviu - Se nregistreaz frecvena - Verificare practico-metodic pe parcursul semestrului 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: elaborarea raiilor alimentare pentru sportivi i diveri pacieni; aplicarea msurilor de prim ajutor specifice diferitelor tipuri de leziuni - promovarea lor cu minim nota 5. Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatelor: - Alctuirea raiei alimentare n cazul unui gimnast. - Alctuirea raiei alimentare n cazul unui pacient cu hipertensiune arterial. - Acordarea primului ajutor n cazul politraumatismelor.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI TEORIA ACTIVITILOR MOTRICE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Teoria activitilor motrice Codul disciplinei EK 1204 2.2.Titularul activitilor de curs Lector univ. dr. Gheorghe Ioana 2.3.Titularul activitilor de Lector univ. dr. Gheorghe Ioana seminar 2.4. Anul de studiu I 2.5.Semestrul 2 2.6. Tipul de evaluare

2.7.Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 3 42 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 2 28 3.3. seminarii 3.6. seminarii 1 14 ore
18 6 14 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 58 3.9. Total ore pe semestrul 2 100 3.10. Numr de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminariilor Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de seminar cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile disciplinei utiliznd terminologia specific - s cunoasc particularitile motricitii umane - s organizeze procesul de instruire - s cunoasc rolul i locul teoriei activitilor motrice n sfera disciplinelor tiinifice ale domeniului - s evalueze nivelul de instruire al studenilor - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite Competene profesionale

Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la formarea competenelor necesare nsuirii importanei cunoterii motricitii umane i operarea cu aceasta n diversele ei forme i situaii - nsuirea cunotinelor teoretice i metodologice privind formarea bazelor generale ale micrilor - Formarea capacitii de nelegere a mecanismelor de formare i execuie ale micrilor sub toate formele - Formarea i dezvoltarea capacitii de integrare a calitilor i deprinderilor motrice n ansamblul motricitii - nsuirea mecanismelor de expunere ale modalitilor execuie n cadrul capacitii motrice

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 2


1. Motricitatea delimitri conceptuale (2 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca facultii Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem Idem

2. tiina activitilor motrice (2 ore)

3. Caracteristicile motricitii n diferite perioade ale vieii (2 ore) 4. Capacitatea motric caliti motrice (2 ore) 5. Capacitatea motric deprinderi i priceperi motrice (2 ore) 6. Capacitatea motric nvarea motric (2 ore) 7. Activiti motrice kinetoterapia (2 ore) 8. Activiti motrice educaia fizic (2 ore) 9. Activiti motrice sportul (2 ore) 10. Sistemul mijloacelor specifice kinetoterapiei (2 ore) 11. Sistemul mijloacelor specifice educaiei fizice i sportului (2 ore) 12. Sistemul mijloacelor asociate (nespecifice) kinetoterapiei (2 Idem ore) 13. Sistemul mijloacelor asociate (nespecifice) educaiei fizice i Idem sportului) (2 ore) 14. Sportul pentru toi (2 ore) Idem Bibliografie Gheorghe G.I., Cursul teoretic predat Gheorghe, G.I., (2008), Teoria activitilor motrice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Todea, S.F., (2008), Teoria educaiei fizice i sportive, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Todea, S.F., (2001), Exerciiul fizic n educaie fizic, sport i kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Crstea, Gh., (1993), Teoria i metodica educaiei fizice i sportului, Bucureti, Editura Universul Dragnea, A., Bota, A., (1999), Teoria activitilor motrice, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic

8.2. Seminarii - semestrul 2

Metode de predare

Observaii
Se recomand

1. Ali termeni, alte noiuni importante domeniului activitilor Interaciunea cu

motrice (2 ore)

studenii este regul de predare

2. Relaia Teoriei activitilor motrice cu alte tiine (2 ore) Idem 3. Principalele obiective, mijloace i forme specifice de activitate motric n diferite perioade ale vieii (2 ore) 4. Aspecte metodice privind dezvoltarea calitilor motrice i Idem etapele formrii deprinderilor i priceperilor motrice (2 ore) 5. Exerciiul fizic mijloc de baz al activitilor motrice (2 ore) Idem 6. Exerciiul fizic n activitatea de kinetoterapie (2 ore) Idem 7. Sportul adaptat (2 ore) Idem Bibliografie Gheorghe G.I., Cursul teoretic predat Gheorghe, G.I., (2008), Teoria activitilor motrice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Todea, S.F., (2008), Teoria educaiei fizice i sportive, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Todea, S.F., (2001), Exerciiul fizic n educaie fizic, sport i kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Crstea, Gh., (1993), Teoria i metodica educaiei fizice i sportului, Bucureti, Editura Universul Dragnea, A., Bota, A., (1999), Teoria activitilor motrice, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic

studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem Idem

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de educaie fizic i sport din ciclul de nvmnt preuniversitar

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Seminarii

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de seminar 40% - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul seminariilor i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatelor: Precizai care este structura capacitii motrice i descriei componentele stabile ale acesteia. Denumii nivelul motricitii umane i a legilor care stau la baza micrii.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI INFORMATIC APLICAT, OPERARE P.C. 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu I Informatic aplicat, operare P.C. EK 1105 Lector univ. dr. Vlcu Dana 2.5.Semestrul 1 2.6.Tipul de evaluare Vp 2.7.Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 2 28 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 2 28 ore
12 4 11 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 47 3.9. Total ore pe semestrul 1 75 3.10. Numr de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.2. de desfurare a lucrrilor practice Competene profesionale Sala de lucrri practice cu dotri adecvate - calculatoare

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s cunoasc prile componente ale calculatorului i modalitatea de funcionare a unitii - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite - operarea cu programe digitale - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea necesitii de formare continu - mbuntirea capacitii de relaionare cu pacienii Transmiterea cunotinelor, terminologiei i metodelor specifice disciplinei

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei

Competene transversale

7.2. Obiectivele specifice

- Cunoaterea componentelor calculatorului - Cunoaterea aplicaiei Microsoft Word - Cunoaterea aplicaiei Microsoft Excel

8. Coninuturi 8.2. Lucrri practice - semestrul 1

Metode de predare

Observaii

1. Structura calculatorului personal (2 ore) - explicaie-demonstraie 2. Organizarea informaiilor; Aplicaiile Notepad i Paint (2 ore) Idem 3. Generaliti Microsoft Word (2 ore) Idem 4. Operaii de baz asupra textului ; Tehnoredactare la nivel de - explicaie-demonstraie caracter (2 ore) - metoda exersrii 5. Tehnoredactare la nivel de paragraf (alinierea unui paragraf, Idem majuscule ncorporate, numerotarea paragrafelor, spaierea dintre linii, chenare i umbre) (2 ore) 6. Tehnoredactare la nivel de paragraf (antete i subsoluri de Idem pagin, numerotarea paginilor, note de subsol, editarea comentariilor, editarea textului pe coloane) (2 ore) 7. Word tabele i grafic (2 ore) Idem 8. Microsoft Excel Noiuni introductive (tehnici de baz, mape Idem de lucru, foi de calcul) (2 ore) 9. Microsoft Excel Noiuni introductive (coloane, linii, celule) Idem (2 ore) 10. Referine (relative, absolute, mixte, lucrul cu acestea). Calcule Idem (formule) (2 ore) 11. Sortarea datelor (4 ore) Idem 12. Grafice (tipuri de grafice, crearea unui grafic, reformatarea Idem unui grafic) (4 ore)

Bibliografie
Popa, M., Gheorghe, M., (2006), Informatic aplicat n educaie fizic, sportiv i kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Popa, M., Gheorghe, M., (2008), Informatic aplicat n educaie fizic, sportiv i kinetoterapie Lucrri practice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Popa, M., Poienariu, M., (2008), Birotic Iniiere n Microsoft Office, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Popa, M., (2001), Word, Access n 5 lecii, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Popa, M., 2002), Excel n 6 lecii, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Gherasim Z., Andronie M., Popescu-Bodorin N., (2004), Informatic managerial n activitatea de educaie fizic i sport, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar Disciplina ofer cunotinele necesare operrii pe calculator, utile n organizarea, monitorizarea i administrarea activitilor de educaie fizic i sport i kinetoterapie.

10. Evaluare
Tip activitate 10.5. Lucrri practice 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota final 40% 60% - Implicarea n pregtirea i - Se nregistreaz frecvena prezentarea temelor de lucrri - Verificare curent pe parcursul practice semestrului - Prezena 70% Verificare practico-metodic 10.6. Standard minim de performan Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul lucrrilor practice Realizarea referatului: - Tehnoredactarea unui text, cu grafice.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI LIMB STRIN APLICAT - ENGLEZ 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Limb strin aplicat - Englez Codul disciplinei EK 1106 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de Lector univ. drd. Ghinea Carmen seminarii 2.4. Anul de studiu I 2.5.Semestrul 1 2.6.Tipul de evaluare

Cv

2.7.Regimul disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 2 28 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 3.3. seminarii 3.6. seminarii 2 28 ore
12 4 11 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 47 3.9. Total ore pe semestrul 1 75 3.10. Numr de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.2. de desfurare a seminariilor Sala de seminarii cu dotri adecvate

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei - s explice i s realizeze teme specifice din planul de lecie - s alctuiasc propozitii i fraze cu termeni specifici sportivi - s foloseasc terminologia sportiv - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite - executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea necesitii de formare continu - mbuntirea capacitii de relaionare cu pacienii Competene profesionale Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la clarificarea conceptelor, principiilor, metodelor i tehnicilor n vederea dobndirii competenei orale i scrise n limba englez. - Atingerea unui nivel mediu - superior n vederea achiziionrii limbajului de specialitate corespunztor domeniului n care vor activa (kinetoterapie, motricitate, caracteristicile diferitelor tehnici de recuperare, evenimente i organizaii sportive internaionale) - Dezvoltarea competenei comunicaionale axate cu precdere pe teme generale innd de domeniul kinetoterapiei - Integrarea cunotinelor lingvistice dobndite n diferite situaii de comunicare specifice

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.2. Seminarii - semestrul 1

Metode de predare

Observaii

1. The main parts of the body Relaxation techniques; - conversaie-explicaie Vocabulary exercises: multiple choice, matching words with their definitions; Grammar exercises: the revision of the verbal tenses, prepositions of place and position used in describing kinetotherapy exercises; Speaking exercises: giving physical commands by using the words expressing parts of the body and the right prepositions (4 ore) 2. The main parts of the body Relaxation technique; Translation Idem exercises: English- Romanian and Romanian-English translations practicing the new vocabulary. (4 ore) 3. The skeletal system reading and translating texts from Henry Idem Gray Gray`s Anatomy. Descriptive and Surgical and R.D. Sinelnikov Atlas of Human Anatomy. (2 ore) 4. The skeletal system. Vocabulary exercises: multiple choice, Idem matching words with their definitions, inserting the right word. Grammar exercises: interrogative pronouns and adverbs used before the verb to be, asking questions for the underlined words. (2 ore) 5. The skeletal system. Translation exercises: English - Romanian Idem and Romanian - English translations practicing the new vocabulary. (2 ore) 6. The muscular system - reading and translating texts from Idem Henry Gray Gray`s Anatomy. Descriptive and Surgical and R.D. Sinelnikov Atlas of Human Anatomy and the Merk Manual of Diagnosis and Therapy. (2 ore) 7. The muscular system. Vocabulary exercises: multiple choice, Idem matching words with their definitions, inserting the right word. (2 ore) 8. The muscular system. Grammar exercises: Adjectives general Idem information, degrees of comparison, constructions with comparatives. (2 ore) 9. The muscular system. Grammar exercises: Adjectives Idem derivational adjectives exercises. English - Romanian and Romanian - English translations exercises practicing the new vocabulary. (2 ore) 10. Examining the patient - reading and translating texts from Idem M.Hollis, P.Yung Patient examination and assessment for therapists. (2 ore) 11. Examining the patient question-answer exercises based on Idem the text. Vocabulary exercises: polysemantic words; Writing exercises: writing contexts starting from lists of words and expressions. (2 ore)

12. Examining the patient. Speaking exercises: Therapist patient discourse - greetings, identification and introductory dialogues. Translation exercises: English - Romanian and Romanian English translations practicing the new vocabulary. (2 ore)

Idem

Bibliografie
Rdulescu, A., (2004), English in Kinetotherapy. A practical English Handbook, Bucureti,Editura Fundaiei Romnia de Mine Paidos, C., (2001), English Grammar. Theory and Practice, Editura Polirom Vince Michael, (1996), Advanced Language Practice, Cambridge, Heinemann Co. McCarthy, Michael & ODell, Felicity, (1994), English Vocabulary in Use, Cambridge, Cambridge University Press Buschbacher, R.M., Randall, L.B., (2002), Practical Guide to Musculoskeletal Disorders. Diagnosis and Rehabilitation, Butterworth Heinemann Garrison, S.J., (1995), Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation Basics, J.B. Lippincott Company

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar

10. Evaluare
Tip activitate 10.5. Seminarii 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de seminarii - Prezena 70% 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Verificare curent pe parcursul semestrului Rspunsurile la colocviu 10.3. Pondere din nota final 40% 60%

10.6. Standard minim de performan Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul seminariilor Realizarea referatelor: - Why is the relationship between the patient and the therapist a special one? - What kind of personal qualities and skills should have a good therapist?

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI GIMNASTIC DE BAZ 1,2 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


Gimnastic de baz 1,2 EK1107 EK1207 2.2.Titularul activitilor de curs Conf.univ.dr. Niculescu Georgeta 2.3.Titularul activitilor de lucrri Lector univ.drd. Buu Oana, practice Lector univ.dr. Teudea Claudiu 2.4. Anul de studiu 2.5.Semestrul 1 2.6.Tipul de evaluare I 2.5.Semestrul 2 2.6.Tipul de evaluare 2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei

Vp E

2.7. Regimul disciplinei 2.7. Regimul disciplinei 2 56 ore


45 10 35 1 or/spt. 2 10

O O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 3 70 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 1 14 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (28 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 130 3.9. Total ore pe semestrul 1,2 200 3.10. Numr de credite 8

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de gimnastic cu dotri adecvate - covor de gimnastic, saltele, lad de gimnastic, trambulin, bnci de gimnastic, scri fixe, obiecte portative (bastoane, mingi medicinale), oglinzi

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc modul n care se proiecteaz i se planific programele de intervenie kinetoterapeutic - s organizeze procesul de instruire - s demonstreze coninuturile specifice gimnasticii - s alctuiasc, dirijeze i evalueze complexele de exerciii de dezvoltare fizic pentru corectarea deficienelor fizice - s evalueze nivelul de instruire al studenilor - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite Competene profesionale

Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu activitile muncii n echip - contientizarea nevoii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la clarificarea conceptelor, principiilor, metodelor i tehnicilor privind formarea bazelor generale ale micrilor i utilizarea lor n viitoarea profesie - Formarea capacitii de selecionare, concepere i predare a exerciiilor de dezvoltare fizic general n vederea ameliorrii deficienelor fizice i motrice - Formarea capacitilor de utilizare a exerciiilor aplicative cu efect corectiv - Dezvoltarea aptitudinilor motrice necesare practicrii exerciiilor de dezvoltare fizic general. - ntrirea sntii i meninerea condiiei fizice prin utilizarea exerciiilor de gimnastic.

7.2 Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 2


1. Istoricul apariiei i dezvoltrii gimnasticii pe plan mondial i naional; importana gimnasticii n sistemul de educaie fizic i sportiv din Romnia (2 ore) 2. Gimnastica disciplin fundamental a ariei curriculare educaie fizic i sport: obiectivele gimnasticii, caracteristicile gimnasticii, mijloacele gimnasticii, ramurile gimnasticii (2 ore)

Metode de predare
Interaciunea cu studenii este regul de predare Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

3. Noiuni de baz n gimnastic i kinetoterapie: terminologia gimnasticii, cerinele terminologiei, reguli privind descrierea exerciiilor n gimnastic, poziiile i micrile segmentelor corpului (2 ore) 4. Gimnastica de baz: obiective, caracteristici, mijloace, termeni Idem de baz, sistematizarea exerciiilor de organizare i ordine, indicaii metodice privind utilizarea exerciiilor de organizare i ordine n lecie (2 ore) 5. Exerciii de dezvoltare fizic general: sistematizarea Idem exerciiilor de dezvoltare fizic, bazele generale ale micrilor, corectarea atitudinilor deficiente ale corpului prin exerciii de D.F.G, cerine metodice de elaborare a complexelor de exerciii de dezvoltare fizic general (2 ore) 6. Exerciii aplicative: deprinderi aplicativ-utilitare, deprinderi Idem motrice de baz, parcursuri aplicative, corectarea atitudinilor deficiente ale corpului prin exerciii aplicative (2 ore) 7. Importana i sistematizarea gimnasticii aplicate (2 ore) Idem Bibliografie Niculescu G., Cursul teoretic predat Niculescu, G., (2010), Gimnastica acrobatic i sriturile n coal, Bucureti, Editura Bren Niculescu G. (2006), Gimnastica n kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Tudusciuc I. (2005), Gimnastic de baz Pregtirea aparatului locomotor Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Stroescu, A., Podlaha,R., (1974), Terminologia gimnasticii, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic

8.2. Lucrri practice - semestrul 1

Metode de predare

Observaii
- conducerea exerciiilor nvate Idem

1. Exerciii de organizare i ordine: termeni de baz, aciuni pe - explicaieloc, aciuni din deplasare, alctuiri i schimbri de formaii (4 ore) demonstraie - metoda exersrii 2. nsuirea bazelor generale ale micrilor: poziiile fundamentale - explicaiei derivatele lor, poziiile i micrile segmentelor corpului, demonstraie direcie, amplitudine, ritm, tempou, gradul de ncordare i - metoda fragmentatrelaxare, coordonare, inuta specific (4 ore) imitativ 3. Exerciii de dezvoltare fizic general, exerciii libere - metoda fragmentatstructuri simple i complexe, exerciii cu partener, exerciii cu imitativ bastoane (8 ore) - metoda exersrii

4. Exerciii aplicative: transport de greuti i persoane, escaladare - explicaie(2 ore) demonstraie 5. Exerciii acrobatice: statice, dinamice (6 ore) - explicaiedemonstraie - metoda exersrii 6. Srituri: coala aterizrii, coala btii pe trambulin, srituri Idem directe: sritura deprtat peste capr, sritura ghemuit pe lada de gimnastic (4 ore)

- elaborarea de complexe de dezvoltare fizic general i conducerea lor - realizarea de parcursuri aplicative - legri de elemente

- nvarea acordrii ajutorului

8.2. Lucrri practice - semestrul 2

Metode de predare

Observaii
- predarea ex. de organizare i ordine - predarea complexelor de dezvoltare fizic general - elaborarea de parcursuri aplicative - exersarea legrilor de elemente - nvarea acordrii ajutorului

1. Exerciii de organizare i ordine: perfecionarea cunotinelor - metoda exersrii nsuite (2 ore) 2. Exerciii de dezvoltare fizic general: perfecionarea Idem cunotinelor privind predarea exerciiilor libere, partener, bastoane, banca de gimnastic, mingi medicinale, scar fix (14 ore) 3. Exerciii aplicativ-utilitare: utilizarea lor n parcursuri Idem aplicative i tafete (2 ore) 4. Exerciii acrobatice: perfecionarea elementelor nvare, Idem combinaii de 4, 5 elemente nvate (6 ore) . Srituri: consolidarea i perfecionarea sriturilor nvate, Idem nvarea sriturii cu rostogolire pe lada de gimnastic (F+B), nvarea sriturii deprtat pe lada aezat transversal, trecere n ghemuit, sritur cu extensie (4 ore)

Bibliografie
Niculescu, G., (2010), Gimnastica acrobatic i sriturile n coal, Bucureti, Editura Bren Niculescu G. (2006), Gimnastica n kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Tudusciuc I. (2005), Gimnastic de baz Pregtirea aparatului locomotor Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Stroescu, A., Podlaha,R., (1974), Terminologia gimnasticii, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de la colile speciale

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen (sem. 2) - Verificare curent pe parcursul 10.3. Pondere din nota final

60%

10.5. Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i

40%

prezentarea temelor de lucrri practice - Prezena 70%

semestrului 1 i 2 - Se nregistreaz frecvena - Verificare practico-metodic pe semestrul 1 - Se nregistreaz frecvena

60%

10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: elaborarea i conducerea complexelor de exerciii de dezvoltare fizic general (libere, cu partener, cu bastoane) pentru corectarea deficienelor fizice (semestrul 1), elaborarea i conducerea complexelor de exerciii de dezvoltare fizic general (mingi medicinale, banca de gimnastic, scara fix) i executarea unei legri acrobatice de 5 elemente nvate, sritur deprtat peste capr, sritur ghemuit pe lada de gimnastic (semestrul 2) i promovarea lor cu minim nota 5. Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatelor: complex de exerciii libere, cu partener, cu bastoane, la banca de gimnastic, cu mingea medicinal, la scara fix care s cuprind 12 exerciii fiecare.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI NOT 1,2
1. Date despre program 1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea 2. Date despre disciplin 2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

not 1,2 EK 1108 EK 1208 2.2.Titularul activitilor de curs Lector univ.dr. Kari Georgeta 2.3.Titularul activitilor de lucrri Conf. univ. dr. Gheorghe Daniel practice Lector univ.dr. Kari Georgeta 2.4. Anul de studiu 2.5.Semestrul 1 2.6.Tipul de evaluare Vp 2.7.Regimul disciplinei I 2.5.Semestrul 2 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice) 3.1. Numr de ore pe sptmn - semestrul 1 2 din care: 3.2. curs 3.3. lucrri practice 2 - semestrul 2 2 din care: 3.2. curs 1 3.3. lucrri practice 1 56 din care: 3.5. curs 14 3.6. lucrri practice 42 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (21 spmni) Examinri Alte activiti 3.7 Total ore studiu individual 119 3.9 Total ore pe semestrul 1,2 175 3.10 Numr de credite 7 42 6 40 1or/spt. 2 8

O O

4. Precondiii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum 4.2 de competene 5. Condiii ( acolo unde este cazul) 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice

Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Bazinul de not cu dotri adecvate - plute, margine cu sparge-val, bar, plutitoare speciale, labe de not, palmare.

6. Competenele specifice acumulate - s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei utiliznd terminologia din nataie - s organizeze procesul de instruire n lecia de not - s demonstreze coninuturile specifice nataiei - s alctuiasc, dirijeze i evalueze exerciiile din metodica predrii specifice disciplinei - s evalueze nivelul de instruire al studenilor - s comunice i s colaboreze cu studenii - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite Competene profesionale

Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la formarea competenelor necesare predrii mijloacelor din not, n recuperarea medical. 7.2 Obiectivele specifice - nsuirea cunotinelor teoretice i metodologice privind formarea bazelor generale ale micrilor - Formarea capacitii de selecionare, concepere i predare a mijloacelor, din not, cuprinse n aria curricular educaie fizic. - Formarea i dezvoltarea capacitii de organizare i conducere a leciei de recuperare prin not. - Dezvoltarea aptitudinilor motrice necesare practicrii exerciiilor fizice. - ntrirea sntii i meninerea condiiei fizice prin utilizarea exerciiilor de not. 8. Coninuturi 8.1. Curs semestrul 2 1. Importana notului ca mijloc asociat al kinetoterapiei. Bazele tehnice ale notului. Legile plutirii i ale naintrii. Respiraia acvatic. Plutirea i alunecarea pe ap. (2 ore) 2. Principalele deficiene fizice segmentare: torticolis, cifoz dorsal, cifoz total, lordoz lombar, cifo-lordoz, scolioz n C, scolioz n S, spatele rotund, spate cifotic, spate plan, genunchi n varum, genunchi n valgum, piciorul plat, coxartroza. (2 ore)

Metode de predare Interaciunea cu studenii este regul de predare Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

3. Tehnica i metodica procedeului de not craul: poziia corpului pe ap, micarea picioarelor, micrile braelor, coordonarea, starturi, ntoarceri, sosiri. Aplicarea lui n hidrokinetoterapie (2 ore) 4. Tehnica i metodica procedeului de not spate: poziia corpului pe ap, micarea picioarelor, micrile braelor, coordonarea, starturi, ntoarceri, sosiri. Aplicarea lui n hidrokinetoterapie. (2 ore) 5. Tehnica i metodica procedeului de not fluture: poziia corpului pe ap, micarea picioarelor, micrile braelor, coordonarea, starturi, ntoarceri, sosiri. Aplicarea lui n hidrokinetoterapie. (2 ore)

Observaii Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

Idem

Idem

6. Tehnica i metodica procedeului de not bras: poziia corpului Idem pe ap, micarea picioarelor, micrile braelor, coordonarea, starturi, ntoarceri, sosiri. Aplicarea lui n hidrokinetoterapie. (2 ore) 7. Salvarea de la nec. (2 ore). Idem Bibliografie Kari G., Cursul teoretic predat Fozza, C., (2002), ndrumar pentru corectarea deficienelor fizice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Kari, G., (2009), ndrumar metodic de not, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Murean, E., (2007), Curs not, ediia III-a, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Murean, E., Jeleascov, C., Murean, D. (2006), Corectarea deficienelor fizice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine

F. R. N. Regulamentul competiiilor de not 8.2. Lucrri practice - semestrul 1 1. Exerciii de acomodare cu apa. Respiraia acvatic. Clcarea apei. (6 ore) 2. Exerciii cu plut i alunecare pe piept i pe spate. (10 ore)

Metode de predare - explicaie- demonstraie - metoda exersrii - explicaie- demonstraie - metoda fragmentatimitativ 3. nvarea metodic a tehnicii procedeului craul i aplicarea lui Idem n hidrokinetoterapie. (6 ore) 4. nvarea metodic a tehnicii procedeului spate i aplicarea lui Idem n hidrokinetoterapie. (6 ore) 8.2. Lucrri practice - semestrul 2 Metode de predare 1. nvarea metodic a tehnicii procedeului delfin i aplicarea - explicaie- demonstraie lui n hidrokinetoterapie. (6 ore) - metoda fragmentatimitativ 2. nvarea metodic a tehnicii procedeului bras. (6 ore) - metoda fragmentatimitativ - metoda exersrii

Observaii - conducerea exerciiilor nvate Idem

Idem Idem Observaii - conducerea exerciiilor nvate - elaborarea de complexe de dezvoltare fizic general i conducerea lor - conducerea exerciiilor nvate

3. Salvarea de la nec. (2 ore)

Idem

Bibliografie Fozza, C., (2002), ndrumar pentru corectarea deficienelor fizice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Kari, G., (2009), ndrumar metodic de not, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Murean, E., (2007), Curs not, ediia III-a, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Murean, E., Jeleascov, C., Murean, D. (2006), Corectarea deficienelor fizice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine F. R. N. Regulamentul competiiilor de not 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de educaie fizic i sport din ciclul de nvmnt preuniversitar 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri

10.2 Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la colocviu - Se nregistreaz frecvena - Verificare practico-metodic pe parcursul semestrului

10.3 Pondere din nota final 60%

10.5 Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice - Prezena 70% 10.6 Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: descriere i demonstrarea tehnicii corecte n procedeele de not craul i spate, promovarea lor cu minim nota 5. Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatului cu tema: - Descriei tehnica unui procedeu de not cu exerciiile de recuperare specifice acestuia

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI ATLETISM 1, 2 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


Atletism 1, 2 EK1109 EK1209 2.2.Titularul activitilor de curs Conf.univ.dr. Sabu Elena 2.3.Titularul activitilor de lucrri Conf. univ. dr. Sabu Elena practice Conf. univ. dr. Gheorghe Daniel Lect. univ. drd. Ivan Paula 2.4. Anul de studiu 2.5.Semestrul 1 2.6.Tipul de evaluare I 2.5.Semestrul 2 2.6.Tipul de evaluare 2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei

Vp 2.7.Regimul disciplinei E 2.7.Regimul disciplinei

O O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn - semestrul 1 - semestrul 2 3.4.Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 2 3 70 din care: 3.2. curs din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 1 14 3.3. lucrri practice 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 2 2 56 ore
45 10 35 1 or/spt. 2 10

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (28 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 130 3.9. Total ore pe semestrul 1,2 200 3.10. Numr de credite 8

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene 5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Competene profesionale Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia. Teren de atletism: pista de alergri, sector de srituri i aruncri. Mingi medicinale, mingi de oin, materiale auxiliare.

5. Condiii ( acolo unde este cazul)

6. Competenele specifice acumulate


- s execute deprinderilor motrice specifice atletismului (alergri, srituri, aruncri); - s cunoasc noiunile specifice disciplinei; - s foloseasc adecvat terminologia specific disciplinei; - s selecteze mijloacele specifice atletismului adecvate n recuperarea unor deficiene fizice; - s conduc i s demonstreze mijloacele specifice atletismului.

Competene transversale

- s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite; - s acioneze n echip; - s gestioneze fundamentele teoretice ale procesului de refacere.

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei 7.2. Obiectivele specifice Transmiterea cunotinelor, terminologiei i fenomenelor specifice disciplinei - nsuirea sistemului conceptual specific disciplinei. - Formarea capacitii de selecionare, concepere i predare a exerciiilor de atletism, pentru corectarea deficienelor fizice. - ntrirea sntii i meninerea condiiei fizice prin utilizarea exerciiilor de atletism.

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 2

Metode de predare

Observaii

1. Atletismul repere definitorii: disciplin formativ, sportiv Expunere sistematic Curs interactiv asociat mijloacelor kinetoterapiei. (2 ore) Prelegere 2. Bazele fizice ale exerciiilor terapeutice de atletism. (2 ore) Idem Idem 3. Alergrile: aspecte tehnice i terapeutice ale exerciiilor de Idem Idem alergare; aplicaii n kinetoterapie. (2 ore) 4. Sriturile: aspecte tehnice i terapeutice ale exerciiilor de Idem Idem srituri; aplicaii n kinetoterapie. (2 ore) 5. Aruncrile: aspecte tehnice i terapeutice ale exerciiilor de Idem Idem aruncri; aplicaii n kinetoterapie.(2ore) 6. Exerciiile de atletism la persoane cu cerine speciale (CES): Idem Idem disabiliti mintale. (2 ore) 7. Exerciiile de atletism la persoane cu deficiene de vedere i Idem Idem de auz. (2 ore) Bibliografie Sabu E., Cursul teoretic predat Barbu, C.; Stoica, M. (2000). Atletism. Metodica predrii exerciiilor de atletism n lecia de educaie fizic. Bucureti: Printech Boeriu, C., Ivan, P., (2005). Exerciii de atletism utilizate n kinetoterapie. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine Petrescu, T., Gheorghe D., Sabu, E., (2007). Atletism Curs de baz. Bucureti: Editura Fundaia Romnia de Mine Plocon, E., (2000). Atletism. Metodica predrii exerciiilor. Bucureti: Editura Fundaia Romnia de Mine Roman, D., Rugin, Gh., (2001). Metodica predrii exerciiilor de atletism. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine Tatu, T., Plocon, E., (2001). Atletism. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine

8.2. Lucrri practice - semestrul 1

Metode de predare

Observaii
conducerea exerciiilor nsuite. Idem Idem Idem selectarea exerciiilor specifice deficienelor. recunoatere i montare de situaii.

1. nvarea i consolidarea exerciiilor din coala alergrii. - explicaie-demonstraie Jocuri de micare specifice. (4 ore) - exersare practic 2. nvarea i consolidarea exerciiilor din coala sriturii. Idem Jocuri de micare specifice. (4 ore) Idem 3. nvarea i consolidarea exerciiilor din coala aruncrii. Jocuri de micare specifice. (5 ore) 4. nvarea alergrii de rezisten (3 ore) Idem 5. Elaborarea i aplicarea unor structuri operaionale, specifice Idem atletismului pentru corectarea unor atitudini fizice deficiente. (5 ore) 6. Aplicaii practice: efectuarea arbitrajului n probele de Idem atletism nsuite. (1or) 7. Ameliorarea condiiei fizice a studenilor dezvoltarea - exersare practic vitezei, forei - rezistenei musculare, mobilitii, rezistenei

aerobe. (6 ore)

8.2. Lucrri practice - semestrul 2

Metode de predare

Observaii
conducerea exerciiilor nsuite. Idem selectarea exerciiilor specifice deficienelor. Idem

1.nvarea sriturii n lungime ghemuit n zbor. Jocuri de - explicaie-demonstraie micare specifice. (5 ore) - exersare practic Idem 2. nvarea aruncrii mingii de oin de pe loc i cu 2 pai specifici. (5 ore) 3. Elaborarea i aplicarea unor structuri operaionale, specifice - exersare practic atletismului pentru corectarea unor atitudini fizice deficient. (5 ore) 4. Elaborarea i aplicarea unor structuri operaionale, specifice atletismului pentru corectarea unor atitudini fizice deficient. (5 ore) 5. Aplicaii practice: efectuarea arbitrajului n probele de atletism nsuite. (2 ore) 6. Ameliorarea condiiei fizice a studenilor dezvoltarea vitezei, forei - rezistenei musculare, mobilitii, rezistenei aerobe. (6 ore) Idem

Idem Idem

recunoatere i montare de situaii.

Bibliografie
Sabu E., Cursul teoretic predat Barbu, C.; Stoica, M. (2000). Atletism. Metodica predrii exerciiilor de atletism n lecia de educaie fizic. Bucureti: Printech Boeriu, C., Ivan, P., (2005). Exerciii de atletism utilizate n kinetoterapie. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine Petrescu, T., Gheorghe D., Sabu, E., (2007). Atletism Curs de baz. Bucureti: Editura Fundaia Romnia de Mine Plocon, E., (2000). Atletism. Metodica predrii exerciiilor. Bucureti: Editura Fundaia Romnia de Mine Roman, D., Rugin, Gh., (2001). Metodica predrii exerciiilor de atletism. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine Tatu, T., Plocon, E., (2001). Atletism. Bucureti: Editura Fundaiei Romnia de Mine

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Analiza i schimb de idei cu specialiti din alte uniti similare. Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Intervenii, exemplificri n cadrul cursului interactiv - Prezena 50% la cursuri - Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri practice - Prezena 70%

10. Evaluare
10.2. Metode de evaluare Semestrul 2: - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena Semestrul 1: - Probe de control - Evaluare pe parcurs Semestrul 2: - Probe de control 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Lucrri practice

60% 40% 40%

10.6. Standard minim de performan Semestrul 1 Probe de control cu not pentru execuia tehnic a exerciiilor de atletism predate (coala alergrii, coala sriturii, coala aruncrii, alergarea de fond/cros); pentru a promova studentul trebuie s obin la fiecare prob de tehnic, nota minim de 5 (cinci) i sisteme de acionare specifice n corectarea deficienelor fizice. Semestrul 2 Probe de control cu nota pentru execuia tehnic a sriturii n lungime cu elan i aruncarea mingii de oin cu 2 pai specifici i sisteme de acionare specifice n corectarea deficienelor fizice; pentru a promova studentul trebuie s obin la fiecare prob de tehnic, nota minim de 5 (cinci).

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI BASCHET 1. Date despre program
1.1.Instituia de nvmnt superior 1.2.Facultatea 1.3.Departamentul 1.4.Domeniul de studii 1.5.Ciclul de studii 1.6.Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei 2.2. Codul disciplinei 2.3. Titularul activitilor de curs 2.4.Titularul activitilor de lucrri practice 2.5. Anul de studiu I Baschet EK1110 Conf. univ. dr. Popescu Florentina Asist. univ. drd. Negru Rzvan 2.6.Semestrul 1 2.7.Tipul de evaluare E 2.8.Regimul disciplinei O

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 3 42 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 1 14 3.3. seminar/laborator 3.6. lucrri practice 2 28 ore
18 6 14 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7 Total ore studiu individual 58 3.9 Total ore pe semestrul 1 100 3.10 Numr de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de jocuri sportive cu dotrile adecvate - teren cu panouri de baschet, plase, mingi de baschet

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice disciplinei utiliznd terminologia jocului de baschet - s organizeze procesul de instruire - s realizeze i s explice exerciii i structuri de procedee tehnice - s demonstreze structurile tehnice specifice jocului de baschet - s alctuiasc, dirijeze i evalueze exerciiile specifice disciplinei - s evalueze nivelul de instruire al studenilor - s comunice i s colaboreze cu studenii - s foloseasc elementele tehnicii jocului de baschet n scop corectiv si profilactic - s conduc i s arbitreze jocul de baschet adaptat bilateral

Competene profesionale

Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul i propune s contribuie la formarea competenelor necesare utilizrii mijloacelor jocului de baschet pentru corectarea i recuperarea diferitelor deficiene fizice. - nsuirea deprinderilor i priceperilor motrice specifice jocului de baschet, a elementelor tehnice i a aciunilor tehnico-tactice fundamentale de atac i aprare. - Formarea capacitii de a folosi elementele tehnice i aciunile tehnicotactice n jocul bilateral. - Formarea capacitii de a folosi elementele tehnice pentru recuperarea fizic. - Formarea capacitii de a organiza competiiile colare n sportul adaptat. - nvarea regulilor de baz ale jocului de baschet.

7.2. Obiectivele specifice

8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 1

Metode de predare

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

1. Domeniul jocului de baschet. (2 ore) Interaciunea cu studenii - Sistematizarea coninutului tehnicii jocului de este regul de predare baschet. 2. Analiza elementelor tehnice fr minge (2 ore) Prelegerile sunt axate pe - Traseul metodic al nvrii i perfecionrii utilizarea de suport power-point

3. Elementele tehnice cu mingea: inerea i prinderea mingii, pasarea mingii, oprirea i pivotarea (2 ore) - Metodica nvrii i perfecionrii. 4. Finalizrile n baschet, driblingul (2 ore) - Metodica nvrii i perfecionrii. 5. Exerciiul fizic n kinetoterapie (2 ore) - Metode de evaluare a aparatului locomotor. 6. Mijloacele specifice jocului de baschet pentru corectarea deficienelor: cifoz i lordoz (2 ore) 7 . Mijloacele specifice jocului de baschet pentru corectarea deficienelor: scolioze (2 ore)

Idem Idem Idem Idem

Bibliografie Popescu F., Cursul teoretic predat


Fozza, C., (2002), ndrumar pentru corectarea deficienelor fizice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Popescu, F., (2009), Baschet joc sportiv adaptat, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Popescu, F., (2010), Baschet. Curs de baz, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Sndulache, t. (20090, Baschet. Lucrri practice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Todea, S., F., (2001), Exerciiul fizic n educaia fizic i kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine

8.2. Lucrri practice - semestrul 1

Metode de predare

Observaii

1. Cunotine, priceperi i deprinderi motrice specifice - explicaie - demonstraie dezvoltrii ndemnrii prin exerciii i formaii din - metoda exersrii coala mingii, prin tafete i concursuri pentru obinuirea cu mingea. (4 ore) 2. nvarea elementelor tehnice fundamentale ale - explicaie - demonstraie jocului ofensiv fr minge: poziia fundamental,

- elaborarea structurilor de procedee tehnice

alergarea specific, schimbrile de direcie, pirueta. (2 ore) 3. nvarea elementelor tehnice fundamentale ale jocului ofensiv cu minge: prinderea i inerea mingii cu dou mini de la piept. (2ore) 4. nvarea pasei cu dou mini de la piept de pe loc. (2 ore) 5. nvarea pasei din deplasare cu dou mini de la piept. (2 ore) 6. nvarea elementelor tehnice:oprire, pivotare. (2 ore) 7. nvarea elementului tehnic din jocul de baschet: driblingul. (2 ore) 8. nvarea aruncrii la co de pe loc cu dou mini de la piept i cu o mn din fa. (4 ore) 9. nvarea aruncrii la co din dribling. (2 ore) 10. Metodica nvrii exerciiilor specifice predrii elementelor tehnice ale jocului de baschet folosite n profilaxia i terapia diferitelor afeciuni somatofiziologice. (6 ore)

- metoda exersrii

Idem

- explicaie - demonstraie - explicaie - demonstraie - metoda exersrii Idem

Idem Idem - conducerea exerciiilor de nclzire cu mijloace specifice jocului de baschet - elaborarea structurilor de procedee tehnice Idem Idem Idem

Idem Idem Idem Idem

Bibliografie
Popescu, F., (2010), Baschetul n coal, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Popescu, F., (2010), Baschet. Curs de baz, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Sndulache, t., (2009), Baschet. Lucrri practice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Negulescu, C., (2003), Baschet. Bazele generale ale metodicii predrii (curs de baz partea a -II-a), Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Popescu, F., (2003), Metodologia nvrii tehnicii jocului de Baschet, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de
educaie fizic i sport din ciclul de nvmnt preuniversitar

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din nota final - Implicarea n prelegere - Se nregistreaz frecvena cu ntrebri, comentarii, - Soliditatea interaciunii la orele 60% exemple de curs - Prezena 50% la cursuri - Rspunsurile la examen 10.5. Lucrri practice - Implicarea n pregtirea - Se nregistreaz frecvena i prezentarea temelor de - Verificare practico-metodic pe 40% lucrri practice parcursul semestrului - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluare practico-metodic: elaborarea i conducerea pregtirii organismului pentru efort cu mijloace specifice jocului de baschet. Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatelor: sistematizarea tehnicii jocului de baschet; metodica nvrii unui element tehnic cu mingea.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI VOLEI 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de lucrri practice 2.4. Anul de studiu I Volei EK1111 Conf.univ.dr. Cojocaru Adin-Marian Conf.univ.dr. Cojocaru Adin-Marian Conf.univ.dr. Cojocaru Marilena 2.5.Semestrul 1 2.6.Tipul de evaluare

2.7.Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4. Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 3 din care: 3.2. curs 42 din care: 3.5. curs 1 14 3.3. lucrri practice 3.6. lucrri practice 2 28 ore
18 6 14 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (14 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7. Total ore studiu individual 58 3.9. Total ore pe semestrul 1 100 3.10. Numr de credite 4

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum 4.2. de competene

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a lucrrilor practice Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipamente multimedia Sala de jocuri sportive cu dotri adecvate - Fileu, stlpi de susinere, antene de delimmitare a spaiului de joc aerian, mingi, bnci de gimnastic, scri fixe.

6. Competenele specifice acumulate


- s cunoasc i s realizeze un program kinetic bazat pe mijloace specifice voleiului; - s organizeze procesul de instruire - s demonstreze elemente i procedee tehnice specifice voleiului; - s explice i s demonstreze aciuni tehnico-tactice specifice jocului de volei, cu scop recuperator; - s evalueze nivelul de instruire al studenilor; - s comunice i s colaboreze cu studenii; - s aplice cunotinele acumulate n situaii profesionale diferite; - s ofere exemple de exerciii specifice instruirii n jocul de volei. Competene profesionale

Competene transversale

- executarea responsabil a sarcinilor profesionale - organizarea de evenimente specifice voleiului adaptat pentru persoane de diferite vrste i dizabiliti - familiarizarea cu lucrul n echip - contientizarea nevoii de formare continu

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general al disciplinei 7.2. Obiectivele specifice Cursul i propune s contribuie la formarea competenelor necesare predrii exerciiilor cu scop profilactic specifice jocului de volei. 1. nsuirea i practicarea procedeelor tehnice cu efect profilactic i terapeutic. 2. Asimilarea noiunilor practice i metodologice de aplicare a elementelor i procedeelor tehnice n vederea ameliorrii deficienelor fizice n terapia motric. 3. Iniierea-fixarea deprinderilor specifice jocului de volei (aciunile de baz); 4. nsuirea tacticii de joc specifice modelului I de joc

8. Coninuturi 8.1. Curs semestrul 1

Metode de predare

Observaii
Suportul de curs se afl n biblioteca virtual Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem Idem Idem

1. Jocul de volei mijloc posibil i al kinetoterapiei : scurt istoric, Interaciunea cu studenii istoricul voleiului la persoanele cu nevoi speciale (2 ore) este regul de predare. 2. Noiuni de baz ale regulamentului jocului de volei, la Prelegerile sunt axate pe persoanele cu nevoi speciale (la voleiul n aezat i n stnd) (2 utilizarea de suport ore) power-point

3. Tehnica jocului de volei: definiie; generaliti; sistematizare (2 ore) 4. Tehnica jocului de volei la persoanele cu deficiene motorii: serviciul (de jos din fa, de sus din fa) (2 ore) 5. Tehnica jocului de volei la persoanele cu deficiene motorii: pasa cu dou mini de sus nainte i peste cap, lovitura de atac procedeu drept, preluare cu dou mini de jos. (2 ore) 6 Corectarea deficienelor fizice (2 ore) 7. Principii didactice n sportul adaptat (2 ore)

Idem Idem Idem

Idem Idem

Idem Idem

Bibliografie
Cojocaru, A., Cursul teoretic predat Bc, O., Szabo, M., Szabo P. (2002) - Volleyball-ul in kinetoterapie., Editura Universitii din Oradea. Cojocaru A, Ioni M (2005) - Volei caiet de lucrri pracrice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine. Cojocaru, A., Ioni, M., (2006) - Voleiul joc adaptat n kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine. Cojocaru, A., Cojocaru, M (2009) - Volei adaptat, Bucureti, Editura Bren. Cojocaru, A., Cojocaru, M (2009) - Volei teorie i practic, Bucureti, Editura Bren. Croitoru, D., (2000) - Volei in kinetoterapie, Bucureti, Editura SemnE. Drgan, A, Cojocaru, A (2003) - Regulamentul jocului de volei cu comentarii, Bucureti, Editura Yes.

8.2. Lucrri practice - semestrul 1


1. Prezentarea cerinelor cursului. Verificarea cunotinelor (2 ore) 2. nvarea poziiilor i a deplasrii n teren. (2 ore)

Metode de predare
- explicaie-demonstraie - metoda exersrii - explicaie-demonstraie - metoda global

Observaii
- verificarea fondului motric - accent pe poziiile fundamentale

3. nvarea pasei cu dou mini de sus din fa, cu scop - metoda global profilactic (2 ore) - metoda exersrii

4. nvarea prelurii cu dou mini de jos din fa specific afeciunilor lombare (2 ore) 5. nvarea organizrii celor trei lovituri n cadrul modelului I de joc (M I). nvarea loviturii de atac procedeu drept cu aciune toraco-lombar i la nivelul articulaiei umrului (2 ore)

- explicaie-demonstraie a temei de lecie - explicaie-demonstraie - metoda exersrii

- formarea deprinderilor specifice jocului de volei i aciune asupra coloanei lombare Idem - formarea stereotipului motric specific jocului de volei Idem Idem - corectarea permant pentru formarea corect a mecanismului de baz i a posturii Idem

6. nvarea pasei cu dou mini de sus din fa i peste cap. Idem nvarea prelurii cu dou mini de jos din fa (2 ore) Idem 7. nvarea serviciului de jos din fa cu aciune toraco-lombar i la nivelul articulaiei umrului (2 ore) 8. nvarea pasei cu dou mini de sus i peste cap (2 ore) - metoda exersrii - metoda global

9. nvarea loviturii de atac procedeu drept cu aciune asupra articulaiei umrului i pumnului (2 ore) 10. nvarea serviciului de jos din fa cu aciune la nivelul articulaiei umrului si a zonei toracice i lombare (2 ore) 11. nvrii organizrii celor trei lovituri n cadrul M I de joc. (2 ore) 12. Fixarea-automatizarea aciunilor tehnico-tactice nvate n cadrul modelului I de joc (2 ore)

Idem

Idem

Idem

Idem Idem

13. Verificare practic: pasa cu dou mini de sus spre nainte i Evaluare practic peste cap; serviciul de jos din fa (2 ore)

14. Verificare practic: lovitura de atac procedeu drept; joc 6x6 n Evaluare practic M1 (2 ore)

- accent pe deplasare - corectarea permant pentru formarea corect a mecanismului de baz Evaluarea nsuirii formrii stereotipului motric Evaluarea nsuirii formrii stereotipului motric

Bibliografie
Cojocaru, A., Cojocaru, M. Cursul teoretic predat Bc, O., Szabo, M., Szabo P. (2002) - Volleyball-ul in kinetoterapie., Editura Universitii din Oradea. Cojocaru A, Ioni M (2005) - Volei caiet de lucrri pracrice, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine. Cojocaru, A., Ioni, M., (2006) - Voleiul joc adaptat n kinetoterapie, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine. Cojocaru, A., Cojocaru, M (2009) - Volei adaptat, Bucureti, Editura Bren. Cojocaru, A., Cojocaru, M (2009) - Volei teorie i practic, Bucureti, Editura Bren. Croitoru, D., (2000) - Volei in kinetoterapie, Bucureti, Editura SemnE. Drgan, A, Cojocaru, A (2003) - Regulamentul jocului de volei cu comentarii, Bucureti, Editura Yes.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de

educaie fizic i sport din ciclul de nvmnt preuniversitar

10. Evaluare
Tip activitate 10.4. Curs 10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri 10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena - Verificare practico-metodic pe parcursul semestrului 10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Lucrri practice

- Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de lucrri 40% practice - Prezena 70% 10.6. Standard minim de performan Evaluare practic: demonstrarea aciunilor tehnico-tractice nvate, promovarea lor cu minim nota 5. Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor practice i n pregtirea temelor pentru acas. Realizarea referatelor: Prezentarea a 10 mijloace specifice nvrii jocului de volei, folosite n recuperarea cifo-lordozei. Prezentarea a 10 mijloace specifice nvrii jocului de volei, folosite n recuperarea scoliozei n S.

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE EDUCAIE FIZIC I SPORT FIA DISCIPLINEI METODOLOGIA CERCETRII TIINIFICE 1. Date despre program
1.1. Instituia de nvmnt superior 1.2. Facultatea 1.3. Departamentul 1.4. Domeniul de studii 1.5. Ciclul de studii 1.6. Programul de studii/Calificarea Universitatea Spiru Haret Educaie Fizic i Sport Educaie Fizic i Sport Kinetoterapie Licen Kinetoterapie i motricitate special

2. Date despre disciplin


2.1. Denumirea disciplinei Codul disciplinei 2.2.Titularul activitilor de curs 2.3.Titularul activitilor de seminar 2.4. Anul de studiu I Metodologia cercetrii tiinifice EK1112 Conf. univ. dr. Petrescu Toma Conf. univ. dr. Petrescu Toma 2.5. Semestrul 1 2.6.Tipul de evaluare E 2.7.Regimul disciplinei A

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1. Numr de ore pe sptmn 3.4.Total ore din planul de nvmnt Distribuia fondului de timp 2 28 din care: 3.2. curs din care: 3.5. curs 1 14 3.3. seminarii 3.6. seminarii 1 14 ore
16 4 14 1 or/spt. 2 4

Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri Tutoriat (7 sptmni) Examinri Alte activiti 3.7 Total ore studiu individual 47 3.9 Total ore pe semestrul 1 75 3.10 Numr de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum 4.2 de competene Sala de curs cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia Sala de seminar cu dotri adecvate: acces la internet i echipament de predare multimedia

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a cursului 5.2. de desfurare a seminariilor

6. Competenele specifice acumulate


- s conceap un plan de cercetare n domeniul unei discipline sportive, s evalueze modul de realizare al fiecrui stadiu; - s foloseasc terminologia specific disciplinei; - s comunice i s colaboreze cu partenerii angrenai n realizarea unei cercetri tiinifice; - s aplice cunotinele dobndite n specializarea sportiv pe care o aprofundeaz. Competene profesionale Competene transversale

s cunoasc i s foloseasc noiunile specifice cercetrii tiinifice din domeniul EFS s interpreteze corect date culese n urma unor cercetri specifice domeniului

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate) 7.1. Obiectivul general al disciplinei 1. S ofere studenilor lexicul minimal utilizat n cercetarea tiinific, noiunile de baz ale cercetrii i conceptele metodelor de cercetare, innd cont de faptul c nu dispun nc de faciliti pentru informare direct asupra acestora. 2. S sugereze studenilor modul de utilizare a metodelor statistice n educaie fizic i sport. 3. S prezinte studenilor cele mai de seam aspecte ale cercetrii tiinifice n domeniul activitilor corporale i n mod deosebit al activitii de educaie fizic i sport. 7.2 Obiectivele specifice 1. Dobndirea cunotinelor necesare pentru elaborarea lucrrii de disertaiei 2. Aprofundarea modalitilor de aplicare a metodelor statistico matematice pentru interpretarea rezultatelor cercetrii. 3. Modalitatea aplicrii studiului de caz n cadrul cercetrilor 8. Coninuturi 8.1. Curs - semestrul 1 1. Probleme generale ale metodologiei cercetrii tiinifice; Concept de tiin, caracteristici, clasificare. Educaia fizic i sportul ca tiin. Metod - metodologie. Tehnici i procedee de cercetare. Tipuri de cercetare tiinific. Obiectul cercetrii n tiina activitilor corporale. (2 ore) 2. Rolul ipotezei n cercetarea tiinific; Tehnica documentrii n cercetarea tiinific n educaie fizic i sport. (2 ore)

Metode de predare Interaciunea cu studenii este regul de predare

Observaii Suportul de curs se afl n biblioteca virtual

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

3. Organizarea cercetrii tiinifice. Etapele cercetrii. Idem Redactarea lucrrii de cercetare tiinific. Susinerea comunicrii tiinifice. (2 ore) 4. Rolul msurrii n cercetarea tiinific, instrumentele Idem Idem msurrii, scalele de msurare, aparate i dispozitive de msurare. (2 ore) 5. Metodele i procedeele de cercetare n educaia fizic i sport: Idem Idem metoda observaiei. (2 ore) 6. Metodele i procedeele de cercetare n educaia fizic i sport: Idem Idem metoda experimental. (2 ore) 7. Metodele i procedeele de cercetare n educaia fizic i sport: Idem Idem metoda anchetei, metoda analizei de caz. (2 ore) Bibliografie Petrescu T., Cursul teoretic predat Epuran, M., Vjial, G., (2008), Metodologia cercetrii tiinifice n educaie fizic i sport, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Epuran, M.( 2005), Metodologia cercetrii activitilor corporale, Bucureti, Editura F.E.S.T. Gagea, A. (1999), Metodologia cercetrii tiinifice n educaie fizic i sport, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Gagea, A. (1996), Informatic i Statistic, Curs, Bucureti, Editura A.N.E.F.S. Vasilescu, I. (1991), Statistica informatizat pentru tiine despre om, Bucureti, Editura Militar 8.2. Seminarii - semestrul 1 Metode de predare Observaii 1. Metode complexe de investigare a factorului biologic implicat Interaciunea cu Se recomand n efortul fizic. (2 ore) studenii este regul de studenilor predare parcurgerea prealabil a suportului de curs

Se recomand studenilor parcurgerea prealabil a suportului de curs pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

2. Analiza leciilor de educaie fizic i sport. Tehnici Idem cinematice, fotografice i cinematografice. Tehnica nregistrrilor video i analiza lor. (2 ore) 3. Msurarea caracteristicilor spaiale ale micrii. Msurarea Idem Idem vitezei i acceleraiei micrilor. Studiul caracteristicilor de for i energie a micrilor. Metode i tehnici pentru msurarea detentei. Msurarea forei i anduranei musculare. (2 ore) 4. Documentarea n cercetarea tiinific prin Internet mail alte Idem Idem reele. Aprofundare sau completare. (2 ore) 5. Practica cercetrii tiinifice. Etapele cercetrii. Redactarea Idem Idem lucrrii de cercetare tiinific. Aprofundare sau completare. (2 ore) 6. Ofertele de cercetare contractual i granturile; Consideraii Idem Idem despre cercetare contractual. Contractul de cercetare tiinific i grantul. (2 ore) 7. Noiuni de statistic matematic aplicate n educaie fizic i Idem Idem sport. (2 ore) Bibliografie Petrescu T., Cursul teoretic predat Epuran, M., Vjial, G., (2008), Metodologia cercetrii tiinifice n educaie fizic i sport, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Epuran, M.( 2005), Metodologia cercetrii activitilor corporale, Bucureti, Editura F.E.S.T. Gagea, A. (1999), Metodologia cercetrii tiinifice n educaie fizic i sport, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine Gagea, A. (1996), Informatic i Statistic, Curs, Bucureti, Editura A.N.E.F.S. Vasilescu, I. (1991), Statistica informatizat pentru tiine despre om, Bucureti, Editura Militar 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Discutarea coninuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte faculti de profil din ar, cu profesorii de educaie fizic i sport din ciclul de nvmnt preuniversitar 10. Evaluare Tip activitate 10.4. Curs

pentru a putea interaciona n timpul predrii Idem

10.1. Criterii de evaluare - Implicarea n prelegere cu ntrebri, comentarii, exemple - Prezena 50% la cursuri - Implicarea n pregtirea i prezentarea temelor de seminar - Prezena 70%

10.2. Metode de evaluare - Se nregistreaz frecvena - Soliditatea interaciunii la orele de curs - Rspunsurile la examen - Se nregistreaz frecvena - Elaborarea unii plan de cercetare pentru o tem la alegere

10.3. Pondere din nota final 60%

10.5. Seminarii

40%

10.6. Standard minim de performan Evaluarea activitii curente: activitatea desfurat de student n timpul leciilor de seminar. Realizarea referatului privind elaborarea unui planul de cercetare tiinific pentru o tem la alegere

S-ar putea să vă placă și