Sunteți pe pagina 1din 129

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI

PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

APROBAT DIRECTOR GENERAL Mihai Ochialbescu

DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE
OBIECTUL PROCEDURII DE NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUNT DE PARTICIPARE:

NAVE BAZ PENTRU RECEPIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENIE IN CAZ DE POLUARE MAJOR CU PRODUSE DE HIDROCARBUR, PENTRU PORTURILE GALAI SI TULCEA (2 BUC.)

Cod

CPV - 34513600 2 Nave de combatere a polurii

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 1

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Cod CPV 71322500-6 Servicii de proiectare tehnic pentru infrastructura de transport.

2011

ORGANIZATOR: CN APDM SA Galai

AVIZAT Director Tehnic Ion Lungeanu

Director Economic Dumitria Tichileteanu ..

Biroul Juridic Daniela Lupea Iscu

..

Manager Proiect Silviu METERN ..

Responsabil financiar
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 2

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Simona COTORANU

..

Serviciul Investitii i Infrastructur Portuar Lucia Nit ..

Biroul Achiziii Publice Gabriela DAVID

..

_SECIUNEA I - FIA DE DATE A ACHIZIIEI


Operatorii economici au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si de a pregati candidatura i oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta Documentatie. Niciun cost suportat de operatorul economic pentru pregtirea i depunerea candidaturii/ofertei preliminare/ofertei finale nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de ctre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii. Anexele si formularele prevzute n cadrul documentaiei de atribuire trebuie completate n mod corespunztor. Formularele, declaraiile i certificatele prevzute trebuie semnate (nume, prenume, semnatura) si stampilate, n original, dac nu se specific altfel, de persoanele sau instituiile autorizate.

I. 1. AUTORITATEA CONTRACTANT Denumire: CN ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALAI Adres: Str. Portului nr.34 Localitate: Galai, jud. Galai Cod potal: 800025 ara:Romnia Persoana de contact:ef Birou Achiziii Telefon:+40336101294 Publice n atenia: d-nei Gabriela David E-mail: achizitii@apdm.galati.ro Fax:+40236/460.140 Adresa de internet: http://www.romanian-ports.ro Adresa autoritii contractante: achizitii@apdm.galati.ro I.2 Principala activitate sau activiti ale autoritii contractante

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 3

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

servicii publice centrale aprare ordine public/siguran naional mediu economico-financiare sntate construcii i amenajarea teritoriului protecie social cultur, religie i actv. recreative educaie activiti relevante energie ap pot transport xalte activiti relevante, conform art. 241 din OUG nr.34/2006, respectiv exploatarea unui areal geografic in scopul punerii la dispoziia transportatorilor care opereaz pe ci ... maritime sau fluviale a ...porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reea de transport Autoritatea contractant achiziioneaz n numele altei autoriti contractante DA NU x

ministere ori alte autoriti publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local agenii naionale autoriti locale alte institutii guvernate de legea public instituie european/organizaie internaional x altele: companie naional asupra creia se exercit influena dominant a Ministerului Transporturilor i Infrastructurii (conform prevederilor HG 518/1998 i HG 222/2003).

1.3.CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE


DATA1 Termen limita pentru solicitarea de clarificri de la Autoritatea contractanta3 pentru Etapa I- Depunere candidaturi Termen limit pn la care Autoritatea Contractanta publica rspunsurile la clarificarile solicitate n timp util, pentru Etap I Termenul limit pentru primirea candidaturilor Sedinta de deschidere a candidaturilor Analiza candidaturilor, calificarea i preselecia Transmiterea Invitaiilor la Negociere numai candidatilor selectai pentru Etapa de negociere Termenul limit pentru depunerea ofertelor preliminare Sedinta de deschidere a ofertelor preliminare Depunerea ofertelor finale Comunicarea rezultatului procedurii 25.03.2011 ORA2 12.00 LOCAIA Sediul CN APDM SA Galati Sediul CN APDM SA Galati Sediul Galati Sediul Galati Sediul Galati Sediul Galati CN APDM SA CN APDM SA CN APDM SA CN APDM SA

28.03.2011 30.03.2011 30.03.2011 30.0307.04.2011 07.04.2011 14.04.2011 14.04.2011 19.04.2011 21.04.2011

10.00 10.30 10.00 10.30 10.30 -

Sediul CN APDM SA Galati Sediul CN APDM SA Galati Sediul CN APDM SA Galati Sediul CN APDM SA Galati

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 4

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Semnarea contractului

03.05.2011

Sediul CN APDM SA Galati

1) Date estimative, exceptnd termenul limit pentru primirea candidaturilor i edina de deschidere a candidaturilor. 2) Toate orele se refera la ora Romniei. 3) Solicitrile de clarificare se transmit de regul nainte de data i ora specificate n tabel: fax sau prin pota direct la registratura Autoritii Contractante i pe e-mail la adresa persoanei de contact menionat din partea Autoritii Contractante.

1.4. INFORMATII SI CLARIFICARI


Alte informaii i/sau clarificri pot fi obinute: X obligatoriu prin Fax: +40.236.460.140 (interval orar: lunijoi: 7.30-16.00, vineri: 7.30-13.30), cu verificarea transmiterii lor prin e-mail: achizitii@apdm.galati.ro (in format word sau html, NU in PDF).

Solicitarea de clarificri va avea menionat: 1) Denumirea achizitiei, 2) Numarul anuntului de participare publicat pe SEAP 3) Numele persoanei de contact indicat n seciunea 1.1 din Fia de Date a Achiziiei 4) Numele candidatului/ofertantului. Solicitarile de clarificari se vor inainta urmand modelul FORMULARULUI 6 Solicitare de clarificri. Toate solicitrile de clarificarile aferente achizitiei cat i rspunsul autoritii contractante vor fi postate la adresa de internet www.e-licitaie.ro. 1.5. INSTITUTIA RESPONSABILA PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR Denumire: Adres: Localitate: E-mail: Web: Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor CNSC Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3 Bucureti Cod potal: 030084 Telefon: Fax: ara: Romnia office@cnsc.ro www.cnsc.ro 004 021.310.46.41 004 021.310.46.42

I.6. Sursa de finanare : -Contribuii Bugetare , din care contribuii Fonduri Europene de Dezvoltare Regionala :71,12%

Dup caz, proiect/program finanat din fonduri comunitare DA x NU Programul Operational Sectorial -Transport Axa prioritar 3 - Modernizarea sectorului de transport n scopul mbuntirii proteciei mediului, a sntii umane i a siguranei pasagerilor. Domeniul major de interventie 3 - Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 5

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Titlul proiectului: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima - CODENAV II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1). Descriere II.1.1) Denumire contract: Furnizare Nave Baz pentru receptia i tratarea deeurilor generate de nave i interventie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, pentru porturile Galati i Tulcea. (2 buc.) II. 1.2) Denumire contract : Furnizare Nave Baz pentru receptia i tratarea deeurilor generate de nave i interventie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, pentru porturile Galati i Tulcea. (2 buc.) (a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii x Execuie Cumprare Categoria serviciului x 2A Proiectare i execuie Leasing 2B Realizare prin orice mijloace nchiriere corespunztoare cerinelor specificate de autoritate Cumprare n rate contractant Principala locaie a lucrrii Principalul loc de Principalul loc de prestare: livrare Dana 15-Port Galati Cod CPV Dana 10-Port Tulcea
Cod CPV 345136002 Nave de combatere a polurii Cod CPV 713225006 Servicii de proiectare tehnic pentru infrastructura de transport

II. 1. 3) Procedura se finalizeaz prin : Contract de achiziie public: x ncheierea unui acord cadru: Contract de concesiune lucrri publice II. 1.4. Durata contractului de furnizare ani 24 luni zile (de la de la data semnrii contractului de ctre ambele prti) II.1.5.Informaii privind acordul cadru (dac este cazul) Acordul cadru cu mai muli operatori Acordul cadru cu un singur operator Nr. sau, dac este cazul nr. maxim al participanilor al acordului cadru vizat Durata acordului cadru: Durata n ani sau luni Posibilitatea de a relua competiia cu semnatarii acordului cadru DA NU II.1.7) Divizare pe loturi da nu x Ofertele se depun pe: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile Alte informatii referitoare la loturi: II.1.8) Ofertele alternative sunt acceptate DA NU x Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca n cadrul aceleiai proceduri:
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 6

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub sanciunea excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz; b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat II.2) SCOPUL CONTRACTULUI II.2.1) Total obiect contract: Furnizarea a 2(dou) Nave Baz - pentru porturile Galati i Tulcea - pentru receptia i tratarea deeurilor generate de nave i intervenie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, inclusiv proiectarea i execuia acestor Nave. Scopul contractului: Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitile de transport fluvial si rspunsul la necesitile urgente deja identificate pentru protecia fluviului Dunrea prin imbunatatirea sistemului de colectare a deseurilor generate de nave in porturile APDM: Galati, Braila si Tulcea, porturi ce fac parte din Reteaua Trans-European de Transport,,. III. Clauze specifice contractului III.1.1. Contract rezervat DA III.1.2. Clauze contractuale obligatorii NU x - condiia de livrare: DDP beneficiar conform cu pct. II. DA x 1.2) din prezenta Fisa de Date a Achiziiei. NU - termen limit de livrare: maxim 24 luni de la semnarea contractului - termen de plat: 15 zile lucratoare inregistrarea facturii la beneficiar. de la

Achizitorul se obliga sa nregistreze factura la sediul achizitorului, n maxim 48 de ore de la emiterea ei. - modaliti de plat: instrumente legale de plata. IV. PROCEDURA IV.1) Procedura selectat: Licitaie deschis Licitaie restrns Licitaie restrns accelerat Dialog competitiv

Negociere cu anun de participare x Negociere fr anun de participare Cerere de ofert Concurs de soluii DA NU x

IV.2) ETAPA FINAL DE LICITAIE ELECTRONIC

IV.3.) LEGISLAIA APLICAT: LEGISLAIA N VIGOARE AFERENT ACHIZIIILOR PUBLICE Ordonana de Urgen nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, consolidat n baza Legii de aprobare nr. 337/2006, a Legii nr. 128/2007, a OUG nr. 94/2007, a OUG nr. 143/2008, a OUG nr. 228/2008 , a OUG nr.19/2009, a OUG nr. 72/2009 i a OUG nr. 76/2010. Hotrrea nr. 925/17.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie publica din Ordonana de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice si a contractelor
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 7

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare Ordonana de Urgenta nr.30/12.04.2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie publica, publicata in Monitorul Oficial nr.365/26.04.2006. Hotrrea nr.942/19.07.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanei de Urgenta a Guvernului nr.30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie publica, publicata in Monitorul Oficial nr.661/01.08.2006. Hotrrea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor publicata in Monitorul Oficial nr. 553/27.06.2006. Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 80/2009 privind aprobarea Manualul Operational pentru Atribuirea Contractelor de Achizitie Publica, publicat in Monitorul Oficial nr.296/06.05.2009. ORDIN nr. 563/2007 pentru aprobarea procedurii de organizare, desfurare, evaluare, atribuire i monitorizare privind achiziiile publice de produse, servicii i lucrri n cadrul Ministerului Transporturilor i a unitilor aflate n subordinea, sub autoritatea sau n coordonarea sa, cu modificrile i completrile ulterioare. Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare Ordonanta nr. 42/1997*** (Republicat) privind transportul maritim i pe cile navigabile interioare IV.4. INFORMATII GENERALE PRIVIND DERULAREA PROCEDURII DE NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE ETAPA I. CALIFICAREA-SELECIA CANDIDATURILOR. 1. Orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare. 2. Orice candidat care ndeplinete n totalitate cerinele minime corespunztoare criteriilor de calificare este considerat candidat calificat. Candidat calificat nseamn i candidat selectat. 3. Doar candidaii calificai vor putea s participe la etapa a II-a a procedurii. 4. Numrul candidailor pe care autoritatea contractant intenioneaz s i selecteze pentru etapa a II-a: Minim 3 i Maxim : nu este limitat nr. de candidai pentru etapa a II-a. 5. n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de selecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare, autoritatea contractant are dreptul: a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare; b) fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare numai cu acel/acei candidat/candidai care ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate. ETAPA II: NEGOCIEREA I EVALUAREA OFERTELOR DEPUSE DE CANDIDATII SELECTATI. APLICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE I INTOCMIREA CLASAMENTULUI FINAL. 1. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite, concomitent, o invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare tuturor candidailor selectai pentru aceast etap.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 8

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

2. Este interzis invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura n prima etapa sau care nu a ndeplinit criteriile de calificare. 3. Fiecare participant la negocieri are obligaia de a prezenta, n funcie de necesitile, obiectivele i constrngerile autoritii contractante, astfel cum au fost acestea evidentiate n documentaia descriptiv, o oferta preliminar care va constitui punctul de pornire al negocierilor. 4. Oferta preliminar va fi insoit de garania de participare stabilit de autoritatea contractant. 5. Se vor derula negocieri cu fiecare canditat selectat in parte . n cadrul negocierilor se vor negocia aspectele menionate in Documentaia Descriptiv i se vor determina toate aspectele tehnice, financiare i juridice ale viitorului contract. 6. Autoritatea contractanta va asigura pe durata negocierilor aplicarea principiului tratamentului egal fata de toi candidaii. 7. Negocierile se vor desfura ntr-o singur rund . 8. La sfritul rundei de negociere, comisia va consemna problemele discutate i aspectele convenite ntr-un un proces-verbal de edin care se semneaz de ctre toi participanii la negocieri. 9. Negocierile se deruleaz pn n momentul n care fiecare participant declar c oferta negociat nu mai poate fi mbuntit, fapt care se consemneaz explicit n procesulverbal de edin. 10.Oferta negociat, care nu mai poate fi imbuntit i consemnata n procesul verbal de edina al rundei de negociere este oferta final (tehnica si financiara). 11.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului declarat castigator depunerea unei oferte finale prin care s reconfirme rezultatul negocierilor. Oferta depus va fi oferta final (FORMULARUL PF). Ofertantul nu are dreptul ca, prin oferta final, s aduc modificri elementelor stabilite n procesul de negociere. 12.Ofertantul care nu depune oferta final va pierde garania de participare. 13.Ofertele care nu se ncadreaz n niciuna dintre situaiile prevazute la art. 36 din HGR NR. 925/2006 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. 14.Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i numai pe baza criteriului de atribuire precizat in anunul de participare i n documentaia de atribuire. 15.In urma aplicrii criteriului de atribuire, comisia de evaluare va ntocmi un clasament al ofertelor. V. ETAPA DE CALIFICARE SELECTARE A CANDIDATURII Operatorii economici vor depune candidaturile in vederea calificrii -selectrii conform instruciunilor menionate in continuare. V.1.) Modul de prezentare a candidaturii: Adresa la care se depune candidatura: CN APDM SA Galai, str. Portului nr.34, cod potal: 800025, Biroul Achiziii Publice. Modalitatea de transmitere: - prin pot, cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire (serviciu potal) sau - livrate personal la sediul autoritii contractante, Data i ora limit de depunere : 30.03.2011, ora 10.00 Candidatul trebuie s ia toate msurile astfel nct candidatura s fie primit i nregistrat de ctre autoritatea contractant pn la data limit stabilit pentru depunere. Candidatura depus la o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit sau dup expirarea datei limit pentru depunere va fi respins n cadrul edinei de deschidere. Documentele de calificare-selectare se vor prezenta n 2(dou) exemplare, un exemplar n original i unul n copie, ambele exemplare fiind introduse intr-un plic/colet sigilat. Originalul trebuie s fie tiprit sau scris cu cerneal neradiabil, numerotate i semnate pe fiecare pagin de ctre reprezentantul/reprezentanii autorizat/autorizai
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 9

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

corespunztor al candidatului. n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficiale abilitate n acest sens, documentele respective trebuie s fie semnate i parafate conform prevederilor legale. Fiecare pagin va fi semnat i numerotat de ctre candidat. Se va atasa un opis al documentelor prezentate. Orice terstur, adugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac vizate de ctre persoana autorizat s semneze documentele. Sigilarea i marcarea documentelor: Documentele de calificare-selecie se vor prezenta intr-un plic/colet sigilat care va fi inscriptionat astfel: Pe fa: -Numele i Adresa autorittii contractante -Pentru negociere cu publicarea prealabil a unui anunt de participare: ,, Furnizare Nave Baz pentru receptia i tratarea deeurilor generate de nave i interventie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, pentru porturile Galati i Tulcea (2 buc.),, -Titlul proiectului: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave n porturile de pe Dunarea maritim CODENAV,, -Documente de calificare-selectare -A nu se deschide pn la data de 30.03.2011, orele 10.30. Pe verso: Denumirea i adresa candidatului , pentru a permite returnarea plicului/coletului, n cazul in care Documentele de calificare-selecie sunt declarate ntrziate. Dac plicul/coletul exterior nu este marcat conform prevederilor de la alineatul anterior, autoritatea contractant nu i asum nici o responsabilitate pentru rtcirea candidaturii. Plicul va fi insotit de: Scrisoarea de naintare a candidaturii, conform FORMULARULUI NR. 1 CD Imputernicire scris prin care semnatarul candidaturii este autorizat s angajeze candidatul n procedura pentru atribuirea contractului de achizitie public. Declaraie privind calitatea de participant la procedur (FORMULARUL 2)- se va completa de lider, asociat, subcontractor Certificatul de participare la licitatie* cu oferta independent (FORMULARUL 7) . Reguli de participare a candidatilor: - Candidatul nu are dreptul s depun dou sau mai multe candidaturi, sub sanciunea excluderii din competiie a candidaturilor. - Documentaia de calificare se respinge (se returneaz nedeschis) dac a fost depus la o alt adres dect cea stabilit sau dup expirarea datei i orei limit pentru depunerea acesteia. Posibilitatea retragerii sau modificrii candidaturii - modificrile i/sau retragerile de candidaturi pot fi solicitate de ctre candidai cu minim 24 de ore nainte de termenul limit de depunere a candidaturilor; Modul de desfurare a Etapei de Calificare-Selectare a candidaturii. - La edina de deschidere a candidaturilor pot participa reprezentanii operatorilor economici. - Orice decizie cu privire la calificarea candidatilor se va adopta ulterior de ctre comisia de evaluare - Comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificri ale documentelor prezentate de candidati pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare. Clarificrile se transmit exclusiv prin referire la documentele depuse odata cu candidatura, nefiind permis depunerea documentelor lips.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 10

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

In cazul in care candidatul nu transmite in perioada precizat de Comisia de evaluare clarificrile solicitate sau in cazul in care explicaiile prezentate de candidat nu sunt concludente, se va considera ca nu sunt indeplinite criteriile de calificare.

V.2. Cerinte Minime De Calificare. Reguli Generale. Operatorul economic va trebui s indeplineasc anumite condiii i cerine minime pentru a putea s participe la etapa a II-a a procedurii. In acest sens, va trebui s prezinte o serie de informaii pentru a-i prezenta situaia personal i cea economicofinanciar, pentru a-i demonstra capacitatea de exercitare a activitii profesionale, capacitatea tehnic i profesional, fiind necesar s indeplineasc cerinele minime pentru a putea fi considerat calificat. n cazul n care exist incertitudini sau neclariti n ceea ce privete anumite documente prezentate, comisia de evaluare va solicita candidatului /candidailor n cauz, clarificrile necesare. Clarificrile se transmit exclusiv prin referire la documentele depuse odat cu candidatura, nefiind permis depunerea documentelor lips. Completarea informaiilor prezentate nu trebuie s determine crearea unui avantaj evident in favoarea respectivului candidat. Capacitatea economic i financiar sau Capacitatea tehnic i profesional a candidatului poate fi susinut, pentru ndeplinirea unui contract, i de o alt persoan, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre candidat i persoana respectiv. n cazul n care candidatul i demonstreaz Capacitatea economic i financiar sau capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile aliniatului de mai sus, de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia candidatului resursele financiare sau tehnice i profesionale invocate. Persoana care asigur susinerea financiar sau tehnic i profesional nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 din OUG nr. 34/2006. Atunci cnd un grup de operatori economici depune candidatur comun, situaia economic i financiar sau capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul beneficiaz de susinerea financiar sau susinerea tehnic i profesional a unei/unor tere persoane, situaia economic i financiar sau capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz n condiiile prevzute la alin. de mai sus. Angajamentul ferm de sustinere va fi formulat cu respectarea prevederilor HGR 834/2009 (a se vedea i prevederile art. 11.1 din HGR nr. 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare). Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractani, dar resursele materiale i umane ale subcontractanilor declarai se iau n considerare pentru partea lor de implicare n contractul care urmeaz s fie ndeplinit, dac sunt prezentate documente relevante n acest sens. n cazul candidatilor(persoane fizice sau juridice) de alt naionalitate dect cea romn, documentele vor fi transmise n limba in care au fost emise, nsoite de o traducere autorizata a acestora n limba romn. Toate documentele vor avea, pe lng semntur, menionat n clar numele ntreg al persoanei semnatare. V.2.1. Situaia personal.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 11

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Toate certificatele/ documentele/ formularele mentionate mai jos vor face referire la societatea- mam i trebuie s fie prezentate n original sau copie certificat ca fiind ,,conform cu originalul,, i trebuie s fie valabile la data deschiderii candidaturilor. Documentele pentru care nu este prevzut o perioad de valabilitate stabilit de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 30 de zile calculate pn la data deschiderii candidaturilor. n cazul unei candidaturi comune, situaia personal trebuie dovedit de fiecare dintre asociai n parte. Autoritatea contractanta si rezerva dreptul de a descalifica operatorii economici pe baza datelor furnizate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice (ANRMAP) privind ncalcarea obligatiilor contractuale ale operatorilor economici fata de alte autoritati contractante. ATENTIE: ncadrarea n una sau mai multe dintre situaiile prevzute n cadrul FORMULARULUI A1 din Ordonana de urgen nr. 34/2006 cu modificarile si completrile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public. Declaraie privind Cerin obligatorie : completarea i prezentarea situatia personal a FORMULARULUI A1. candidatului Solicitat x Nesolicitat Declaraie privind Cerin obligatorie : completarea i prezentarea nencadrarea n FORMULARULUI A2. situaiile prevzute la ncadrarea n una sau mai multe din situaiile prevzute art. 69^1 din la art. 691 din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea Ordonana de candidatului din procedura aplicat pentru atribuirea urgen a Guvernului contractului de achiziie public. nr. 34/2006 In vederea completrii acestei declaratii, precizam c Solicitat x Nesolicitat persoana cu functii de decizie din cadrul autorit ii contractante este dl. Mihai Ochialbescu- Director General; Documente privind indeplinirea obligaiilor exigibile de plata (formulare-tip eliberate de autoritile competente din ara n care ofertantul este rezident) Cerin minim: prezentarea urmtoarelor certificate: a) Certificat de atestare fiscal, eliberat de autoritatea fiscal competent, privind ndeplinirea obligaiilor de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale. n cazul n care certificatul de atestare fiscal prezint datorii, candidatul are obligatia s prezinte dovada achitrii acestora pn la data deschiderii candidaturilor . b) Certificat de atestare fiscal, eliberat de autoritatea competent, privind ndeplinirea obligaiilor de plat a impozitelor i taxelor ctre bugetul local, in conformitate cu prevederile legale. n cazul n care certificatul de atestare fiscal prezint datorii, candidatul are obligaia s prezinte dovada achitrii acestora pn la data deschiderii candidaturilor. Observatii: Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele competente nu se considera obligatii exigibile de plata, in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 12

Solicitat x Nesolicitat

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Certificat constatator

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerului de pe lng instana competent (cu cel mult Solicitat x Nesolicitat 30 de zile nainte de depunerea documentelor de calificare), n original sau xerocopie certificat pentru conformitate cu originalul cu semntura reprezentantului legal al candidatului i tampil, din care s rezulte: numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori - obiectul de activitate al candidatului; - domeniul de activitate al candidatului; -nu sunt incluse mentiuni cu privire la procedura de lichidare judiciar (faliment) a societatii sau ca aceasta nu se afl in incapacitate de plat. Cazier judiciar Cazier judiciar al companiei/societtii comerciale emis de Ministerul Administratiei i Internelor din care s Solicitat x Nesolicitat reias c operatorul economic nu figureaz n cazierul judiciar ori mpotriva crui nu s-au luat alte msuri cu caracter penal sau administrativ. Acord de asociere In cazul n care candidatura este depus de un grup de operatori economici, aceasta trebuie s cuprind un Solicitat x Nesolicitat acord de asociere conform Formularului K Model de acord de asociere. n acordul de asociere va fi menionat c toi asociaii i asum rspunderea solidar pentru execuia Cerin obligatorie: contractului, c liderul asociaiei este mputernicit s se oblige i s primeasc instruciuni de la i n numele tuturor asociailor i ca liderul asociaiei este responsabil pentru execuia contractului, inclusiv plile. nelegerea trebuie s stipuleze de asemenea c toi asociaii din Asociaie sunt obligai s rmn pe ntreaga durat a contractului. Autoritatea contractanta va solicita legalizarea asocierii numai n cazul n care oferta comun este declarat catigtoare . Persoane juridice Autoritatea contractant are obligaia de a accepta ca strine fiind suficient i relevant pentru respectarea cerinelor de la capitolul V.2.1. orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, n ara de origine sau n ara n care candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiv , nsoite de o traducere autorizata i legalizat a acestora n limba romna. V.2.2.) Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (nregistrare). n cazul unei candidaturi comune, capacitatea de exercitare a activitii profesionale trebuie dovedit de fiecare dintre asociai n parte. Persoane juridice Certificat de nregistrare emis de Oficiul Registrului romne Comerului, prezentat n copie certificat ,,conform cu originalul. Solicitat x Nesolicitat Persoane juridice strine Documente care dovedesc o form de nregistrare ca persoan fizic sau juridic . Solicitat x Nesolicitat
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 13

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

V.2.3.) Situaia economico-financiar. Valorile vor fi exprimate n lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Candidatii care trebuie s efectueze conversia altor monede dect Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de ctre Banca Nationala a Romaniei. Nu se folosesc prescurtri. Informaii privind Cerinte obligatorii situatia economicoa)Fia de Informatii Generale prezentare financiara FORMULAR B din seciunea III- Formulare. Solicitat x Nesolicitat
Anul 2007: 1 euro = 3,3373 lei Anul 2008: 1 euro = 3,6827 lei Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei Daca un grup de operatori economici depune oferta comun, aceast cerin trebuie ndeplinit de fiecare membru al grupului (inclusiv lider-ul asociatiei).

b) prezentarea Situatiilor financiare aferente anilor 2007, 2008 i 2009, vizate i nregistrate de organele competente sau echivalent pentru persoanele nerezidente. Documentele de la punctul b) trebuie s fie prezentate n copie certificat pentru conformitate cu originalul.
Pentru punctul a), cursul lei/euro mediu este comunicat de BNR, dup cum urmeaz: Anul 2007: 1 euro = 3,3373 lei Anul 2008: 1 euro = 3,6827 lei Anul 2009: 1 euro = 4,2373 lei Pentru punctul b) valorile vor fi exprimate n lei, la cursul lei/euro menionat mai sus.

Candidaii care trebuie s efectueze conversia altor monede dect Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de ctre Banca Naional a rii respective n care s-a fcut nregistrarea i va specifica ratele utilizate n candidatura depus. c) Declaraie bancar (scrisoare de recomandare) privind posibilitatea accesrii unui credit pentru acoperirea fluxului de numerar, pe toat durata de derulare a contractului de furnizare, exceptnd angajamentele solicitantului pentru alte contracte, n sum de minimum 2.000.000 euro - FORMULAR B2Cerinte minime de calificare : Realizarea unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani incheiai fiscal (2007, 2008 i 2009) cel puin egal cu 6.000.000 euro; Dac, din motive obiective, justificate corespunztor, candidatul nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-i demonstra situaia economic i financiar i prin prezentarea altor documente echivalente care s prezinte o imagine fidel a situaiei economice i financiare. Aceste documente vor fi emise de autoriti competente din ara de origine sau din ara n care candidatul este stabilit.

Persoane juridice romne i strine Solicitat x Nesolicitat

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 14

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Teri susintori (FINANCIAR)

n cazul n care candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat de ctre o alt persoan (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu toate modificrile i completrile ulterioare, prezentnd n acest sens Formularul A1 completat. Candidatul va prezenta un Angajament ferm ter susintor, completat conform Formularului ATF; V.2.4.) Capacitatea tehnic i/sau profesional. V.2.4.a) Experienta n Declaraie privind Lista principalelor livrri de livrarea de nave nave complet echipate efectuate n ultimii 3 ani mplinii la data termenului limit pentru depunerea Solicitat x candidaturii. . Nesolicitat Prin ,,nave complet echipate,, se nelege nave dotate cu minim sistem de propulsie, sistem de navigatie i sistem de semnalizare.

Lista va contine livrrile efectuate n ultimii 3 ani mplinii la data termenului limit pentru depunerea candidaturii (FORMULARUL C1), valori, perioade de livrare, registru de clasificare a navelor, beneficiari, indiferent dac acetia din urm sunt autoriti contractante sau clieni privai. Livrrile de nave se confirm prin prezentarea contractelor de livrare(furnizare), n copie, i a Proceselor-Verbale de recepie final care s fac dovada finalizrii contractului conform obligaiilor contractuale. Cerint minim Din Lista menionat mai sus se vor prezenta maxim 3(trei) contracte de furnizare nave complet echipate a cror valoare cumulat s fie de minim 2.000.000 euro (fr TVA). Cerin obligatorie: prezentare FORMULARUL C2. In cazul n care beneficiarii mentionati in Formularul C2 sunt autoritati contractante se vor prezenta certificate constatatoare emise conform cu prevederile art 97 - HG 925/2006. Cerint minim de calificare: se va prezenta minimum 1(o) recomandare/document constatator aferent unui contract menionat la cap. V.2.4.a)- Cerina Minim, n care beneficiarul indic modul de ndeplinire de ctre contractant a obligaiilor contractuale. Recomandrile/documentele constatoare vor fi depuse in original sau copie legalizata i vor fi luate in considerare
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 15

V.2.4.b) Recomandare Solicitat x Nesolicitat

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

dac vor conine: - valoarea i obiectul contractului; - perioada de derulare i - modul de indeplinire a obligatiilor contractuale Se vor lua in considerare doar calificativul ,,foarte bine,, i,, bine,,. V.2.4.c) Declaratie de conformitate recomandrile cu

a) Declaraie de conformitate pentru navele baz i


dotrile acestora. (FORMULARULUI E). Prin ,,dotri,, se nelege: Echipamentele pentru separarea apelor de santin preluate de la nave i a apelor infestate cu produse de hidrocarbur n cazul polurilor majore accidentale a apelor Dunrii, Echipamentele cu clorinare pentru tratarea apelor gri i fecaloide preluate de la nave, Macarale telescopice electro hidraulice pentru lansarea i recuperarea pompei Skimmer, Baraj gonflabil pentru limitarea ariei poluate. Declaraie privind asigurarea personalului/organismului tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de participare a fost obtinut de ctre candidat pentru executia contractului, din care s reias c se va asigura cel puin un responsabil pentru asigurarea controlului calitii. Declaratia va fi nsoit de CV-urile personalului implicat direct in indeplinirea contractului, att din punct de vedere comercial, din punct de vedere tehnic, de instruire a personalului de exploatare, personal de intervenie i mentenan pentru achiziia produsului, din care s reias studiile, pregtirea profesional, experiena profesional i calificarea acestuia ( FORM. F I FORM. G). Cerin obligatorie : Declaraie pe propria rspundere prin care se precizeaz faptul c la elaborarea ofertei se va ine cont de obligaiile cuprinse n contractul colectiv de munc la nivel national , n vigoare, i care trebuiesc respectate pe tot parcursul ndeplinirii contractului de furnizare . (FORMULAR H) Informaii detaliate privind reglementrile care sunt in vigoare la nivel naional referitoare la condiiile de munc, protecia muncii, salarizare, securitate si sntate n munc, se pot obine accesnd site-le www.codulmuncii.ro, www.mmuncii.ro i www.inspectmun.ro. Cerin obligatorie : Declaraie pe propria rspundere privind msurile de protecia mediului aplicabile n timpul execuiei

V.2.4.d) Informatii privind personalul de specialitate Solicitat x Nesolicitat

V.2.4.e) Informatii privind respectarea contractului colectiv de munc la nivel national Solicitat x Nesolicitat

V.2.4.f.) Informatii privind protectia mediului

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 16

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

V.2.5) Standarde de asigurare a calitatii Solicitat x Nesolicitat

contractului (FORMULAR I). Informaii detaliate privind reglementrile care sunt in vigoare la nivel naional referitoare la protecia mediului se pot obtine accesnd site-ul www.gnm.ro Cerin obligatorie : a)Certificat de atestare ISO 9001 : 2008 privind sistemul de managament al calitii al constructorului navelor sau document echivalent; b) Certificat de atestare ISO 9001 : 2008 privind sistemul de managament al calitii al productorului fiecrei dotri de pe Nava Baz sau document echivalent. NOTA 1 : Dotrile sunt enumerate la cap. V.2.4.c). Certificatele vor fi emise de un organism de acreditare si vor fi prezentate n copie certificata conf. cu originalul. In cazul unei asociaii, cerinele de la fiecare punct pot fi ndeplinite cumulativ la nivelul acestei asociaii. Nota 2: Faptul c un operator economic a prezentat n locul certificatului ISO 9001 documente din care rezult c sistemul de management al calittii este n curs de certificare, nu poate constitui o dovad care s confirme nivelul de calitate solicitat (nu exist, practic, o confirmare c operatorul economic n cauz, va primi n urma auditului, respectiva certificare). Cerin obligatorie : a)Certificat de atestare ISO 14001:2004 privind sistemul de management al mediului al constructorului navelor sau document echivalent; b) Certificat de atestare ISO 14001:2004 privind sistemul de management al mediului al productorului fiecrei dotri de pe Nave sau document echivalent. Nota 1 : Dotrile sunt enumerate la cap. V.2.4.c). Certificatele vor fi emise de un organism de acreditare i vor fi prezentate in copie certificata conf. cu originalul. In cazul unei asociaii, cerinele de la fiecare punct pot fi ndeplinite cumulativ la nivelul acestei asociaii. Nota 2: Faptul c un operator economic a prezentat n locul certificatului ISO 14001 documente din care rezult c sistemul de management al mediului este n curs de certificare, nu poate constitui o dovad care s confirme nivelul de management al mediului solicitat (nu exist, practic, o confirmare c operatorul economic n cauz, va primi n urma auditului, respectiva certificare). n cazul n care candidatul i demonstreaz capacitatea tehnic i profesionala invocnd i susinerea acordat de ctre o alt persoan (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziie candidatului resursele tehnice i

V.2.6. Standarde de protecie a mediului Solicitat x Nesolicitat

Teri susintori (TEHNIC)

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 17

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

profesionale invocate. Persoana ce asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 din OUG 34/2006, cu toate modificrile i completrile ulterioare, prezentnd n acest sens Formularul A, completat. Candidatul va prezenta un Angajament ferm ter susintor, completat conform FORMULARULUI ATT; V.2.7. Informaii privind subcontractanii nainte de ncheierea contractului de furnizare, ofertantul ctigtor trebuie s prezinte contractele ncheiate cu subcontractanii. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui subcontractanii nominalizai n ofert fr acceptul autoritii contractante, iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie s conduc la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniiale. In cazul n care, la data deschiderii candidaturii, ofertantul catigator nu a completat FORMULARUL J, dar pe parcursul derulrii contractului va aparea necesitatea subcontractrii unei pri din contract, acesta va solicita acceptul autoritii contractante. Subcontractarea unei pri din contract nu diminueaz rspunderea operatorului economic n ceea ce privete modul de ndeplinire a viitorului contract de achiziie public. n situaia n care una sau mai multe pri din contract vor fi ndeplinite de subcontractani: Solicitat x candidatul va completa FORMULARUL J din Nesolicitat SECIUNEA III, cu denumirea subcontractantilor, proporia (procente din valoarea ofertata) n care contractul urmeaz s fie ndeplinit de ctre subcontractani precum i specializarea si datele de recunoastere ale acestora. Fiecare subcontractant va completa cu propriile date FORMULARUL 2 i FORMULARUL B din SECIUNEA III NOTA: In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea/asocierea, operatorul economic va face mentiunea nu este cazul in cadrul formularului respectiv. NOTA: Toti candidatii calificati vor fi selectati pentru etapa de depunere a ofertelor preliminare i ncepere a negocierilor. VII. PREZENTAREA OFERTEI PRELIMINARE Autoritatea contractant are obligaia de a transmite, concomitent, o invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare tuturor candidailor selectati. Acetia vor depune oferta preliminar i vor fi anunai asupra modului de derulare a negocierilor cu fiecare candidat in parte. VII.1) Limba de redactare a ofertei preliminare Oferta preliminar, oferta final i orice coresponden i documente legate de procedura de atribuire transmise ntre ofertant i autoritatea contractant trebuie s fie n limba romn. Documentele emise n alt limb vor fi nsoite de traducerea autorizata n limba romn VII.2) Perioada de valabilitate a ofertei preliminare : 60 zile de la depunere
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 18

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

ofertei preliminare. Data depunerii ofertei preliminare nu intr in calcul . Autoritatea contractant are dreptul de a solicita ofertanilor, n circumstane excepionale, nainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. n cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garan iei pentru participare va fi prelungit n mod corespunztor. Ofertantul are obligaia de a comunica autoritii contractante dac este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate se consider c i-a retras oferta, fr ca acest fapt sa atrag pierderea garaniei de participare. VII.3) Garanie de participare Solicitat x Nesolicitat Garania de participare este necesar pentru a proteja autoritatea contractant fa de riscul unui eventual comportament necorespunztor al ofertantului, pe ntreaga perioad derulat pn la semnarea contractului de achiziie public i pn la constituirea garaniei de bun execuie a contractului. - Cuantumul garaniei de participare : 100 000 lei/23 800 euro Forma de constituire a garaniei de participare: Garania de participare se solicit a fi constituit numai de candidaii care au fost calificai-selectai i au fost invitai de ctre autoritatea contractant s depun ofert preliminar n vederea negocierii. Garania de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri (ex: scrisoare de garanie bancar -FORMULARUL 5-, etc.), care se prezint n original. Garania trebuie s fie irevocabil. In situatia n care se opteaz pentru constituirea garantiei de participare prin scrisoare de garanie bancar, aceasta va fi emis n numele Ofertantului (ofertant unic, unul din asociati pentru asociere sau pe numele asocierii) care transmite oferta. Instrumentul de garantare trebuie s prevad c plata garaniei se execut necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, respectiv a ofertantului. n cazul unei asociaii, instrumentul de garantare va fi emis in numele i pentru liderul asocierii. Dac garania de participare se constituie prin ordin de plat, confirmat de banca emitent, viramentul se va face n conturile : RO75RNCB0141032866490001 (RON) deschis la B.C.R. Galai. RO37RNCB0141032866490006 (EUR) deschis la B.C.R. Galai RO92BRDE180SV03879201800 (RON) deschis la B.R.D. Galai RO93BRDE180SV03098331800 (EUR) deschis la B.R.D. Galai RO06PIRB1803720750001000 (RON) deschis la PIRAEUS BANK Galati La data i ora deschiderii ofertelor preliminare, garania de participare trebuie s fie ncasat n contul Autoritatii Contractante. Ofertele preliminare care nu sunt nsoite de dovada constituirii garaniei de participare astfel cum a fost solicitat n documentaia de atribuire vor fi respinse i returnate la deschidere.. IMM- urile beneficiaz de reducerea cu 50% a garaniei de participare. Nota : n cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici i mijlocii se va analiza cu privire la asocierea in
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 19

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

ansamblu. n cazul n care ofertantul este o asociere, ncadrarea n categoria IMM-urilor se va analiza cu privire la asociere n ansamblu. Astfel, chiar dac toti asociatii se ncadreaz n mod individual n categoria IMM/urilor, reducerea la 50% a cerintelor referitoare la cifra medie de afaceri, garantia de participare i garantia de bun executie prevzute de Legea 346/2004, nu se va aplica dect dac i asocierea n ansamblu ndeplinete cerinele legale pentru a putea fi ncadrat n categoria IMM-urilor. Reinerea garaniei de participare - n oricare dintre urmtoarele situaii: a) ofertantul i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul n perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea garaniei de participare: a) Pentru ofertantul a crui ofert a fost stabilit ctigtoare - n cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de bun execuie. b) Pentru ofertantul a crui ofert nu a fost stabilit ctigtoare - dup semnarea contractului cu ofertantul desemnat ctigtor, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei . c) n cazul n care autoritatea contractant se afl, conform prevederilor art. 209 din ordonana de urgen, n situaia de a anula procedura de atribuire, garania de participare se restituie dup data expirrii termenului de depunere a unei contestaii cu privire la aceast decizie, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la aceast dat. d) Dup primirea comunicrii prevzute la art. 206 din ordonana de urgen, ofertanii ale cror oferte au fost declarate nectigtoare au dreptul de a obine eliberarea garaniei de participare nainte de expirarea perioadei prevzute la alin. (b) sau, dup caz, la alin. (c), dac transmit autoritii contractante o solicitare n acest sens. VII.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice preliminare Modul de prezentare a propunerii tehnice va respecta specificaiile minime impuse prin Documentaia Descriptiv- Seciunea II. Propunerea tehnic preliminar trebuie ntocmit astfel nct n procesul de evaluare, informaiile din propunerea tehnic preliminar s permit identificarea facil a corespondenei cu specificaiile tehnice minime din Documentaia Descriptiv . Propunerea tehnic trebuie s reflecte asumarea de ctre ofertant a tuturor cerinelor / obligaiilor prevazute n Caietul de sarcini. Propunerea Tehnic va contine urmtoarele documente: a. Descrierea tehnic detaliat a: Navelor Baz i a dotrilor conform Documentaiei Descriptive, respectiv : Echipamentele pentru separarea apelor de santin preluate de la nave i a apelor infestate cu produse de hidrocarbur n cazul polurilor majore accidentale a apelor Dunrii. Echipamentele cu clorinare pentru tratarea apelor gri i fecaloide preluate de la nave. Macarale telescopice electro hidraulice pentru lansarea i recuperarea pompei Skimmer. Baraj gonflabil pentru limitarea ariei poluate . Descrierea are la baz fiele i documentaiile tehnice, ilustraiile, specificaiile sau brourile productorului aferente reperelor precizate mai sus care certific caracteristicile tehnice i funcionale ale acestora.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 20

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Descrierea trebuie s conin date privind stabilitatea navelor ofertate.

Literatura tehnic trebuie s fie n limba romn sau tradus n limba romn de un traductor autorizat. ATENTIE: Bunurile livrate trebuie s respecte, minim, fiecare cerin a specificaiilor tehnice cerute n Documentaia Descriptiv . a.1. Lista furnizorilor pentru echipamentele majore mecanice, electrice, vopsele, etc . b. Plan general, plan amenajri; plan instalaii i orice alte planuri i detalii relevante c. Documentaia tehnic a echipamentelor de combatere a polurii, supraveghere i comunicaii d. Grafic de ndeplinire a contractului Formularul PT1 e. Declaratia de Garantie care s descrie garantia pentru produsele oferite i enumerate la punctul a) i asigurarea cerinelor minime specifice din Documentaia Descriptiv - FORMULARUL PT2. f. Descrierea modului de livrare a Navelor i dotrilor aferente , ce fac obiectul achizitiei, a punerii n functiune a acestora i a testelor ; g. Descrierea programului de instruire a personalului ce va deservi NAVELE BAZ, n conformitate cu cerinele Documentaiei Descriptive; h. Descrierea modului de asigurare a service-ului , (servicii in perioada de garantie si post-garantie) pentru Navele Baz i pentru toate echipamentele ce vor fi livrate in cadrul contractului, pe ntreaga perioad de garanie, in conformitate cu cerintele din Documentaia Descriptiv; i. Descrierea procedurilor de intervenie n cele 3 cazuri : Poluare accidental major cantitatea de hidrocarburi > 100 to. la o distan de 20 km. de portul de atas al navei ; Poluare accidental n imediata vecintate a punctului de ata n enalul navigabil Poluarea malurilor Dunrii j. Termenul de interventie i demonstrarea (sustinerea) acestuia. k. Desene, fotografii, videoclipuri si alte informatii , pe care ofertantul care le apreciaz ca pot descrie cel mai bine nava oferita, dotarile si performantele ei; Not: Cerinele impuse n Documentaia Descriptiv sunt minimale. Autoritatea contractant va lua n considerare toate propunerile tehnice care asigur un nivel calitativ i tehnic superior cerinelor din Documentaia Descriptiv. - Contractantul va asigura i va rspunde de produsele livrate pn la data transferului de proprietate a acestora ctre beneficiar. VII.5) Modul de prezentare a propunerii financiare preliminare Propunerea financiar preliminar va fi elaborat astfel nct aceasta s furnizeze toate informaiile solicitate cu privire la pre, precum i la alte condiii financiare i comerciale legate de obiectul contractului. Propunerea financiar preliminar va cuprinde: a) Formularul de ofert -FORMULARUL PF - i anexele la formularul de ofert, care conin un centralizator de preuri din care s rezulte preul unitar al celor 2(dou) NAVE BAZ dotate conform specificaiilor din Documentaia Descriptiv. Preul unitar al fiecrei NAVE BAZ va cuprinde : preul unitar al proiectrii i construciei navei i al instalaiilor aferente, preul unitar al fiecrei dotri, aa cum s-a precizat in Documentaia Descriptiv,
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 21

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

preul transportului(livrrii) NAVEI BAZ, preul punerii n funciune i testrii navei, al instalaiilor aferente precum i al fiecrei dotri n parte, preul instruirii personalului ce va deservi NAVELE BAZ.

Preul furnizarii din Formularul de Ofert va fi prezentat n lei i n euro, exclusiv TVA, n condiii de livrare DDP. 1 euro =4,1865 Lei, valabil pentru data de 15.03.2011. Exprimarea preului n euro este solicitat numai n scopuri statistice . Preul care va sta la baza aplicrii criteriului de atribuire ,, oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic,, este preul total al prestrii serviciilor de proiectare al celor 2(dou) NAVE BAZ, dotate conform specificaiilor din Documentaia Descriptiv, al execuiei acestora i furnizrii la destinaia final a achizitorului, inclusiv punere n funciune, testare, acordare garaniei i al instruirii personalului ce va deservi aceste Nave. b) Propunerea ofertantului privind contractul de furnizare , semnat i tampilat pe fiecare pagin, innd cont obligatoriu, de modelul de contract propus de autoritatea contractant n Seciunea IV. (FORMULARUL PTF). Ofertantul este obligat ca, prin oferta preliminar depus, s prezinte eventualele obiectiuni aferente formularului de contract. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate (oferta va fi considerata neconform), operatorul economic nu poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor contractului din Documentaia de Atribuire, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilor prezentate cu respectivul operator economic. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta financiara preliminar. VII.6) Modul de prezentare a ofertelor preliminare Adresa la care se depune oferta preliminar: CN APDM SA Galai,str. Portului nr.34, cod potal: 800025, Biroul Achiziii Publice. Modalitatea de transmitere: - prin pot, cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire (serviciu potal) sau - livrate personal, la sediul autoritii contractante, Ofertantul trebuie s ia toate msurile astfel nct oferta preliminar s fie primit i nregistrat de ctre autoritatea contractant pn la data limit stabilit pentru depunere. Oferta preliminar depus va avea att nr. Inregistrare al autoritii contractante ct si ora depunerii acesteia. Ofertele trebuie s fie prezentate n dosare cu arc sau alte sisteme de legare pentru a evita ca documentele s fie pierdute sau amestecate, cu toate paginile semnate i numerotate. Oferta depus la o alt adres dect cea stabilit anterior sau dup expirarea datei limit pentru depunere va fi respins n cadrul edinei de deschidere Oferta preliminar (propunerea tehnica preliminar i propunerea financiar preliminar) se va prezenta n 2(dou) exemplare, un exemplar n original i unul n copie, ambele exemplare fiind introduse intr-un plic sigilat. Originalul trebuie s fie tiprit sau scris cu cerneal neradiabil, numerotate i semnate pe fiecare pagin de ctre reprezentantul/reprezentanii autorizat/autorizai corespunztor al candidatului. n cazul documentelor emise de instituii/organisme oficiale abilitate n acest sens, documentele respective trebuie s fie semnate i parafate conform prevederilor legale. n cazul n care, din motive oiective, ofertantul nu are posibilitatea de a prezenta n original anumite documente emise de instituii/organisme oficiale, comisia
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 22

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

de evaluare poate stabili o dat limit pentru demonstrarea conformitii cu originalul a copiilor prezentate. Orice terstur, adugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dac vizate de ctre persoana autorizat s semneze documentele. Sigilarea i marcarea documentelor: Oferta preliminar se va prezenta intr-un plic sigilat care va fi inscriptionat astfel: Pe fa: - Numele i Adresa autorittii contractante -Pentru negociere cu publicarea prealabil a unui anunt de participare: ,, Furnizare Nav Baz pentru receptia i tratarea deeurilor generate de nave i interventie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, pentru porturile Galati i Tulcea(2 buc.),, -Titlul proiectului: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave n porturile de pe Dunarea maritim CODENAV,, -Oferta preliminar -A nu se deschide pn la data de ....., orele..... Pe verso: Denumirea i adresa ofertantului, pentru a permite returnarea plicului, n cazul in care oferta preliminar este declarat intarziat. Dac plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la alineatul anterior, autoritatea contractant nu i asum nici o responsabilitate pentru rtcirea ofertei. Plicul exterior va fi insotit de: Scrisoarea de inaintare a ofertei preliminare , conform FORMULARULUI NR. 1 Of.P Garantia de Participare, intocmit conform cap. VII.3. Declaraie privind incadrarea ofertantului n categoria IMM (dac este cazul), respectiv, ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii: -numr mediu anual de salariai mai mic de 250; - cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau active totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaii financiare aprobate. Prin active totale se nelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli n avans Dovada calitii de IMM se va realiza astfel: - n cazul ntreprinderilor autonome se va depune: - Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii (FORMULARUL 4.1.) - n cazul ntreprinderilor partenere se vor depune: 1. Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii (FORMULARUL 4.1.); 2. Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate (Anexa 4.2.); 3. Fia de parteneriat; 4. ntreprinderi partenere - n cazul ntreprinderilor legate - se vor depune: Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii (Anexa 4.1); 5. Calculul pentru ntreprinderile partenere sau legate (Anexa 4.2); 6. ntreprinderi legate; 7. Fia privind legtura dintre ntreprinderi ncadrarea n una dintre cele 3 categorii menionate mai sus se face conform prevederilor art. 41, 42, 43, 44 i 45 din Legea nr. 346/2004 modificat i completat prin Ordonana Guvernului nr. 27/2006. Modelele formularelor enumerate se regsesc n Seciunea Formulare. Dovezile privind calitatea de I.M.M. sunt necesare n vederea reducerii cu 50% a
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 23

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

valorilor pentru criteriile legate de garania de participare, de cifra de afaceri i de garania de bun execuie Opisul documentelor VII.7) Deschiderea ofertelor preliminare Condiii pentru participanii la edina de deschidere a ofertelor preliminare: a) Orice ofertant care a fost declarat calificat i preselectat are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor preliminare, prin reprezentanii si mputernicii. b) edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare i de reprezentani ai operatorilor economici prezeni la edin, n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor preliminare, elementele principale ale fiecrei oferte preliminare, consemnndu-se totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, n cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina respectiv VII. 8. Evaluarea ofertelor preliminare Deciziile comisiei de evaluare cu privire la evaluarea ofertelor preliminare se adopt n cadrul unor edine ulterioare edinei de deschidere a ofertelor preliminare. La edinele de evaluare i analiz au dreptul de a participa numai membrii acestora i experii cooptai, dac este cazul; Ofertanii nu au dreptul de a influena sau de a incerca s influeneze comisia de evaluare i/sau experii cooptai in procesul de examinare i evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei catigtoare, sub sanciunea excluderii de la procedura aplicat pentru atribuirea contractului. Propunerea tehnic preliminar trebuie s corespund cerinelor minime prevzute n caietul de sarcini; Totodat, pe parcursul evaluarii ofertelor preliminare, ,,comisia de evaluare are obligaia de a stabili care sunt clarificrile i completrile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecrei oferte preliminare, precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarificrilor. Comunicarea transmis n acest sens ctre ofertant trebuie s fie clar, precis i s defineasc n mod explicit i suficient de detaliat n ce const solicitarea comisiei de evaluare., n cazul n care ofertantul nu transmite n perioada precizat de comisia de evaluare clarificrile/rspunsurile solicitate sau n cazul n care explicaiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerat neconform. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de form numai cu acceptul ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerat neconform." In cazul unei oferte care are un pret neobinuit de sczut, comisia de evalaure va efectua verificri detaliate in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 . VIII. NEGOCIEREA OFERTELOR PRELIMINARE Derularea negocierilor: 1. Autoritatea contractanta va invita fiecare candidat calificat i preselectat pentru negocierea ofertelor preliminare. 2. Negocierile se vor desfura la data, locul si ora stabilite n invitatiile de participare transmise ofertantilor cu cel putin 2 (dou) zile lucratoare in avans. 3. Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii: a. referine privind anunul de participare publicat; b. adresa la care vor avea loc negocierile, precum i data i ora lansrii acestora; c. limba/limbile n care se vor derula negocierile; d. dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 24

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare; e. informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare. 4. Procedura de negociere a ofertelor preliminare se va desfura ntr-o singura rund, astfel cum va fi stabilit de autoritatea contractant i va fi comunicat ofertantilor care vor depune oferte preliminare . In cadrul rundei de negociere se va negocia separat cu fiecare participant : Oferta financiar Durata total a contractului : max. 24 luni. Costul reviziei anuale a achipamentelor cu clorinare pentru tratarea apelor gri i fecaloide preluate de la nave (Crevizie2) Costul reviziei anuale a echipamentelor pentru separarea apelor de santin (C revizie1 ) Dup nchiderea rundei de negociere, comisia de evaluare va transmiterea tuturor ofertanilor solicitarea de reconfirmare a rezultatului negocierii prin depunerea ofertei finale de ctre fiecare dintre acetia. Fiecare participant are obligaia de a prezenta, n scris, elementele finale ale propunerii sale tehnice i financiare, pentru care urmeaz s se aplice factorii de evaluare. Ofertantii garanteaz, prin depunerea ofertelor finale c acestea reprezint oferta negociat cu comisia de evaluare pe parcursul rundei de negociere precum i toate avantajele pe care le pot crea autoritii contractante, in cazul in care va fi declarat catigator. Alte informaii 1. Reprezentantul/reprezentanii ofertantului la negocieri va/vor prezenta imputernicire scrisa. 2. Rezultatele negocierilor cu fiecare ofertant n parte se consemneaza n Procese verbale semnate de comisia de evaluare si de reprezentantul ofertantului respectiv. In Procesele verbale se consemneaza in mod obligatoriu daca se modifica sau nu propunerea financiara. In cazul modificarii propunerii financiare se vor consemna si toate modificarile acesteia. 3. Orice ofertant poate decide dac particip la negocieri sau transmite in scris punctul sau de vedere la solicitarile autoritatii contractante din invitatia de participare. In acest ultim caz raspunsul ofertantului trebuie prezentat cu minim 2 ore in avans fata de data si ora la care sunt programate negocierile. Transmiterea raspunsului se face in atentia persoanei de contact de la punctul I.a. In acest caz se emite Proces verbal de negociere la care se anexeaza raspunsul ofertantului. 4. In cazul in care la data si ora stabilita pentru negocieri ofertantul invitat nu se prezinta si nici nu a prezentat raspunsul sau conform punctului de mai sus, se considera ca nu mai este interesat in negociere si ca urmare propunerea sa initiala de oferta ramine nemodificata.

IX. PREZENTAREA OFERTEI FINALE IX.1) Limba de redactare a ofertei finale: limba romn IX.2) Perioada de valabilitate a ofertei preliminare : 60 zile de la data depunerii ofertei finale . Data depunerii ofertei finale nu se ia n calcul. IX.3.) Modul de prezentare a ofertei finale. Oferta final se va prezenta in 2 exemplare , n original . IX.4.) Preul final Preul final al celor dou NAVE BAZ , dotate conform Documentaiei Descriptive, va fi
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 25

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

prezentat n lei i n euro, exclusiv TVA, i va fi constituit din componentele prezentate la cap.VII .5, pct.a) 1 euro =4,1865 Lei, valabil pentru data de 15.03.2011 Exprimarea preului n euro este solicitat numai n scopuri statistice. IX.5.) Retragerea /modificarea ofertei Ofertantul nu are dreptul de a-i retrage sau de a-i modifica oferta dup expirarea datei limit pentru depunerea ofertelor finale, sub sanciunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public i a pierderii garaniei pentru participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina operatorului economic. IX.6.) Oferte inacceptabile/neconforme/admisibile Comisia de evaluare va considera c o oferta este inacceptabil sau neconform n situaiile precizate n OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare i HG nr. 925 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Comisia de evaluare va considera admisibile ofertele care nu se ncadreaz n niciuna din situaiile prevzute mai sus. IX.7. Intocmirea clasamentului initial Comisia de evaluare va aplica criteriul de atribuire, mentionat la Cap.X, tuturor ofertelor admisibile i va intocmi clasamentul final. X. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE Criteriul de atribuire a contractului este Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic. Tabelul factorilor de evaluare si a punctelor acordate: FACTORII DE EVALUARE sunt urmtorii: 1. Preul ofertei (proiectare+execuie+livrare+testare+instruire 60 puncte 2. Costul reviziei anuale a echipamentelor pentru separarea apelor de santin -15 puncte 3. Costul reviziei anuale a echipamentelor cu clorinare pentru tratarea apelor gri i fecaloide preluate de la nave -15 puncte 4. Durata de execuie -10 puncte

MODALITATEA DE PUNCTARE 1. Pentru obtinerea unui punctaj aferent factorului ,,Preul (proiectare+execuie+livrare+testare+instruire),,, se procedeaz astfel: Cel mai mic pret ofertat(PCMM) va obtine maximum de puncte, adic 60 Punctarea unui alt pret (PALT) se va face dup formula: [PCMM/ PALT] x 60

ofertei

2. Pentru obtinerea unui punctaj aferent factorului ,, Costul reviziei anuale al echipamentelor pentru separarea apelor de santin ,, (Crevizie1 ) se procedeaz astfel: Cel mai mic cost ofertat(Crevizie1) va obtine maximum de puncte, adic 15 Punctarea unui alt pret (C1ALT) se va face dup formula: [Crevizie1/ C ALT revizie] x 15

Not : Valoarea aferenta costului reviziei anuale al echipamentelor pentru separarea apelor de santin va fi, obligatoriu, defalcat si explicitat pe elemente constitutive.
3. Pentru obtinerea unui punctaj aferent factorului ,, Costul reviziei anuale al achipamentelor cu clorinare pentru tratarea apelor gri i fecaloide preluate de la nave ,, (Crevizie2 ) se procedeaz astfel:
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 26

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Cel mai mic cost ofertat(Crevizie2) va obtine maximum de puncte, adic 15 Punctarea unui alt pret (C 2 ALT) se va face dup formula: [Crevizie2/ C ALT revizie] x 15

4. Pentru obtinerea unui punctaj aferent factorului ,,( Durata de executie),,, se procedeaz astfel: Cea mai mic durat de execuie a contractului (DEC CMM), se acord punctajul maxim, adic 10; Punctarea unei alte durate de execuie (DEC ALT), dar nu mai mare de 24 luni se va face dup formula : [DECCMM / DEC ALT ] x 10 Clasamentul pe baza cruia se stabilete oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic se intocmete in ordinea descresctoare a punctajului acordat. La elaborarea Propunerii tehnice ofertantii vor avea in vedere faptul ca in contractul ce urmeaza a se incheia, cuprinsul ofertei se va materializa in clauze contractuale, iar parametrii ofertai exclusiv in scopul obtinerii unui punctaj mare si fr corespondent in capacitatea obiectiv a operatorului economic de a-i respecta, vor constitui obligaie contractuala pentru acesta, cu consecinta suportarii sanctiunilor contractuale, clauze penale, in situaia inclcrii lor. XI. ATRIBUIREA CONTRACTULUI Atribuirea contractului de furnizare se va face ofertantului care a intrunit punctajul cel mai mare din clasamentul final rezultat din aplicarea ofertelor admisibile a factorilor de evaluare mentionati in Fisa de Date a Achizitiei. XI.1)Ajustarea Preul contractului este ferm, n lei, i nu se accept preului actualizarea sau revizuirea lui. contractului DA NU x XI.2) Garania de -Cuantumul garaniei de buna execuie : 10% din valoarea bun execuie a contractului de furnizare contractului IMM beneficiaz de prevederile art.16 alin. (2) din Legea nr.346 / 2004, cu condiia de a face dovada ca ndeplinete condiiile art.3 din Legea nr. 346 / 2004. Modul de constituire a garaniei de bun execuie : DA x NU scrisoare de garanie bancar de bun execuie n favoarea autoritii contractante, eliberat de o banc din Romnia sau, dup caz, de o banc din strintate, cu corespondent n Romnia- sau instrument de garantare emis de o societate de asigurri din Romnia sau, dup caz, de o societate de asigurri din strintate, cu corespondent n Romnia sau cont la dispoziia autoritii contractante, la o banc agreat de ambele pri (a se vedea HGR nr. 925/2006, art. 90, alin (3)). Prezentarea dovezii constituirii garantiei de buna executiei la autoritatea contractant se va face n maxim 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului. Restituirea Garaniei de buna execuie: Autoritatea contractant va restitui garania de bun execuie astfel: 50% din valoarea garantiei de bun executie, n cel mult 14 zile de la data procesului verbal de receptie final a
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 27

Not : Valoarea aferent costului reviziei anuale al echipamentelor pentru separarea apelor de santin va fi, obligatoriu, defalcat si explicitat pe elemente constitutive.

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

produselor care fac obiectul Contractului , respectiv a celor dou nave baz, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei, i 50% din valoarea garantiei de bun executie , n cel mult 14 zile de la finalul perioadei de garanie tehnic a navelor baz , dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei.

XI.3. SEMNAREA CONTRACTULUI

Autoritatea contractant va emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului, n limita prejudiciului creat, n cazul n care executantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie autoritatea contractant va notifica contractantului pretenia, preciznd obligaiile care nu au fost respectate. Contractul de furnizare va intra n vigoare dup constituirea garaniei de bun execuie. Autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul de achizitie publica, conform termenului prevzut la art. 205 din OUG 34/2006 modificat i completat. Anuntul de atribuire va fi publicat la adresa de internet: www.elicitatie.ro.

XII. PRECIZRI PENTRU OFERTANTUL CTIGTOR n cazul n care ofertantul declarat ctigtor se face vinovat de nesemnarea contractului de furnizare NAVE BAZ n condiiile de baz impuse prin documentaia de atribuire, n termenul prevzut, la preul de atribuire, acesta va decade din drepturile ctigate n urma atribuirii contractului de achiziie. In cazul in care autoritatea contractanta nu poate ncheia contractul cu ofertantul a crui ofert a fost stabilita ca fiind castigatoare, datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a declara castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta exista si este admisibila. In caz contrar, se anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica XIII. PRECIZRI FINALE Prezumia de legalitate i autenticitate a documentelor prezentate Candidatul/Ofertantul i asum rspunderea exclusiv pentru legalitatea i autenticitatea tuturor documentelor prezentate n original i/sau copie n vederea participrii la procedur. Analizarea documentelor prezentate de candidai/ofertani de ctre comisia de evaluare nu angajeaz din partea acesteia nici o rspundere sau obligaie fa de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale i nu nltur rspunderea exclusiv a candidatului/ofertantului sub acest aspect. Nota :Amendamente (Modificri) aduse documentaiei de atribuire: Autoritatea contractant poate opera anumite modificri n documentaia de atribuire, emind n acest sens, un ADDENDUM/CLARIFICRI, ce va constitui parte integrant din documentaia de atribuire i se va comunica n SEAP, n termenul prevzut n OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Modificrile din ADDENDUM/CLARIFICRI vor interveni ca urmare a solicitrilor de clarificri din partea operatorilor economici sau din propria iniiativ a autoritii contractante.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 28

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

SECIUNEA II DOCUMENTATIA DESCRIPTIV


FURNIZARE NAVE BAZ PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA (2 BUC.) I. INFORMATII GENERALE

Prezenta Documentatie Descriptiv face parte integrant din documentaia de atribuire i constituie ansamblul necesitilor, obiectivelor i constrngerilor autoritii contractante pe baza crora se vor derula negocierile. Cerinele impuse n prezenta Documentaie Descriptiv vor fi considerate ca fiind minimale. n acest sens orice ofert preliminar/ofert final prezentat, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luat n considerare, dar numai n msura n care propunerea tehnic presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinelor minimale din Documentaia Descriptiv. Ofertarea de produse cu caracteristici inferioare celor prevzute n Documentaia Descriptiv atrage respingerea ofertei respective.

1.1

Prezentarea companiei

Compania Naional Administraia Porturilor Dunrii Maritime S.A. Galai funcioneaz n baza Hotrrii de Guvern nr. 518/1998 cu modificrile i completrile ulterioare, ndeplinind funcia de autoritate portuar n porturile Galai, Tulcea, Brila, Isaccea, Mcin, Mahmudia, Hrova i n punctele de lucru de pe braele secundare Chilia, Sf. Gheorghe i Mcin. Infrastructura de transport naval din zona de activitate a Companiei este n proprietate public a statului i concesionat acesteia n conformitate cu prevederile legale n vigoare .
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 29

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Conform legislaiei mai sus menionate, dintre atribuiile i obligaiile companiei menionm : - Asigurarea asitenei pentru prevenirea polurii la operare a navelor cu produse petroliere ; - Preluarea reziduurilor i a apelor uzate, a gunoiului i a resturilor menajere de la nave .

II. DESCRIEREA PROIECTULUI ,,CODENAV,,


II.1. Titlul proiectului: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima - CODENAV II.2. ncadrarea proiectului n Programului Operaional Sectorial Transporturi Axa prioritar 3 - Modernizarea sectorului de transport n scopul mbuntirii proteciei mediului, a sntii umane i a siguranei pasagerilor - Domeniul major de intervenie 3 - Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului II.3. Instrumentul Structural care cofinaneaz proiectul: Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDER) II.4. Tipul proiectului: investiii cu o valoare total estimat mai mic de 50 milioane EUR. II.5. Localizarea proiectului: Judeul/ judeele Tulcea, Braila, Galati II.6. Obiectivele proiectului Obiectiv general: Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitile de transport fluvial i rspunsul la necesitile urgente deja identificate pentru protecia fluviului Dunrea prin imbunatatirea sistemului de colectare a deseurilor generate de nave in porturile APDM: Galati, Braila si Tulcea, porturi ce fac parte din Reteaua TransEuropeana de Transport Obiectivul general al proiectului se aliniaz prevederilor Comunicrii Comisiei privind promovarea Transportului pe canale navigabile NAIADES COM(2006) 6 din 17.01.2006, prin care se subliniaz c sunt necesare aciuni n vederea mbuntirii performantelor in domeniul mediului si al sigurantei in domeniul transportului fluvial, in ceea ce priveste emisiile de la nave sau incarcaturi, deseurile provenite de la nave si transportul marfurilor periculoase. De asemenea, acesta este in conformitate si cu Strategia de la Lisabona pentru cretere economic i ocuparea forei de munc, care invit la realizarea Retelelor TransEuropene ntr-o abordare compatibil cu dezvoltarea durabil. Porturile vizate de prezentul proiect (Galati, Braila, Tulcea) sunt porturi TEN-T, acestea fiind situate pe axa prioritara TEN-T nr. 18 Rin-Main-Meuse-Dunare , ca atare in procesul lor de dezvoltare trebuie sa se aiba in vedere concilierea dezvoltrii reelelor transeuropene de transport cu respectarea angajamentelor Uniunii Europene n domeniul dreptului mediului. Obiective specifice:

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 30

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Cresterea calitatii serviciilor de colectare a deseurilor generate de nave prin achiziia unor nave, instalaii i echipamente specializate n depoluarea/colectarea reziduurilor provenite de la navele ce tranziteaza / opereaz n porturile Galati, Braila si Tulcea, ce vor funciona n cadrul CN APDM SA Galati; Reabilitarea / modernizarea unor nave, instalatii si echipamente existente in administrarea CN APDM SA Galati, specializate in colectarea reziduurilor; Cresterea capacitatii institutionale de gestionare a deseurilor generate de nave in porturile APDM, in contextul cresterii previzionate a traficului in porturile APDM Eficientizarea actiunilor de interventie in caz de poluare accidentala prin asigurarea instalatiilor si echipamentelor specifice

Dup integrarea Romniei la structurile UE i n perspectiva aderrii i la acordul Schengen, se impune alinierea la cerinele legislative comunitare i identificarea soluiilor tehnico-economice n porturile de pe Dunre pentru preluarea de la nave a substanelor poluante n special deeuri, hidrocarburi i substane lichide nocive. Implementarea proiectului va crea mijloacele necesare pentru aplicarea politicii Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului, prin reducerea descarcarilor de deseuri generate de nave si a reziduurilor mrfii si prin imbunatatirea disponibilitatii si a utilizarii statiilor de receptie portuare, intensificandu-se in felul acesta protectia mediului. Se vor crea de asemenea conditiile in vederea mentinerii si imbunatatirii calitatii apei si a conditiilor actuale de mediu ale Dunarii, precum si in vederea prevenirii si a diminuarii impacturilor nefavorabile si a modificarilor produse sau poteniale. In noul context, acela al Romaniei ca stat membru al UE, sunt disponibile fonduri structurale pentru imbunatatirea situatiei infrastructurii de transport romanesti. In domeniul transporturilor, fondurile europene se vor aloca in baza Programului Operational Sectorial Transport. Acest document atesta, din punct de vedere al oportunitii Potenialul de dezvoltare a unui nou trafic de containere i marf, ecologic, eficient i eficace pe ap n plus fa de traficul turistic de pe Dunre . De asemenea, faptul ca Dunrea este bine conectata n vederea furnizrii unui potenial nou de transport de marf vrac la costuri mici, dezvoltarea traficului de containere intermodale i utilizare turistic, subliniaza necesitatea existentei unui sistem eficient de colectare si tratare a deseurilor generate de nave in porturile dunarene. Proiectul se incadreaz in Domeniului Major de Intervenie 3.3 Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului, aferent Axei Prioritare 3 Modernizarea sectorului de transport n scopul mbuntirii proteciei mediului, a sntii umane i a siguranei pasagerilor, intrucat activitatile sale urmresc stabilirea politicii sectoriale i a msurilor privind impactul asupra mediului cauzat de activitile de transport i rspunsul la necesitile urgente deja identificate pentru protecia fluviului Dunrea. Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific al acestui Domeniu Major de Interventie si anume protejarea fluviului Dunrea de deversarea de reziduuri de la ambarcaiunile care l traverseaz prin achiziia unor nave, instalaii i echipamente specializate n depoluarea/colectarea reziduurilor, nave ce vor funciona n cadrul CN APDM SA Galati, administraie portuar a Dunrii maritime . La nivel regional, in cadrul Planului de Dezvoltare a Regiunii Sud-Est, a fost identificat ca obiectiv specific al strategiei de dezvoltare regionale: cresterea atractivitatii regiunii prin devoltarea accesibilitatii, prin continuarea extinderii si modernizarii infrastructurii portuare, aeroportuare, sistemului stradal si feroviar, prin crearea unui sistem multimodal de transporturi, precum si crearea de noi oportunitati de crestere
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 31

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

economica durabila si de crestere a calitatii vietii prin dezvoltarea patrimoniului natural/ambiental si promovarea politicii de mediu; se va avea in vedere crearea sistemului de gestiune si control a factorilor de mediu. II.7. Cerine legale Achiziia celor 2 nave baz face parte dintr-un proiect inclus n direciile strategice prevzute n Planul Naional de Aciune pentru protecia mediului . Statul romn este solicitat s ia msuri pentru ai proteja apele mpotriva polurii . Aderarea Romniei la structurile UE impune transpunerea n legislaia romn a aquis-ului comunitar, implementarea legislaiei specifice . Decretul unic european i Tratatul de la Maastricht au stabilit obiectivele fundamentale de : Protecia i mbuntirea calitii mediului Contribuia la protejarea sntii umane Asigurarea unei utilizri pridente i raionale a resurselor naionale .

Prin Tratatul de la Maastricht Curtea European poate impune amenzi unui stat membru care nu a reuit implementarea legii UE i intrarea n vigoare n ntregime a acesteia. De asemenea, principiul c cel care polueaz trebuie s plteasc i pagubele asupra mediului trebuie s fie rectificate la surs sunt identificate n articolul 130 din Decretul unic european . Necesitatea existenei unui sistem de management al deeurilor generate de nave n porturile APDM este justificat prin existena riscurilor de accidente prin scurgerea de hidrocarburi n apele Dunrii i n acvatoriile portuare, n timpul operaiunilor de ncrcare / descrcare, transbordare, manipulare i transportare a produselor petroliere i petrochimice ct i manevre de aprovizionare cu combustibil la nave, ce impun asigurarea cu utilaje i echipamente pentru protecia mediului nconjurtor i depoluarea n cazul polurii accidentale .

C.N. A.P.D.M.S.A Galai are obligaia de a realiza dotarea porturilor aflate n administrarea sa cu nave i echipamente pentru protecia mediului n vederea ndeplinirii urmtoarelor cerine legislative : Directiva 2000/59/EC a Parlamentului i Consiliului European din 27 noiembrie 2000 cu privire la stadiile de recepie portuare pentru deeurile generate de nave i pentru reziduurile ncrcturilor , avnd drept scop reducerea descrcrilor de deeuri . Comunicarea Comisiei privind promovarea Transportului pe canale navigabile NAIADES COM (2006) care prevede necesitatea de aciuni n vederea mbuntirii performanelor n domeniul mediului i al siguranei n domeniul transportului fluvial, n ceea ce privete emisiile de la nave sau ncrcturi, deeurile provenite de la nave i transportul mrfurilor periculoase .

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 32

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Strategia de la Lisabona pentru creterea economic i ocuparea forei de munc invit la realizarea Reelelor Trans Europene ntr-o abordare compatibil cu deezvoltarea durabil. Cele 2 porturi Galai i Tulcea sunt 6 porturi TEN T, ca urmare n procesul de dezvoltare trebuie s se aib n vedere concilierea dezvoltrii reelelor transeuropene de transport cu respectarea angajamentelor Uniunii Europene n domeniul dreptului mediului . Ordonana nr. 22/1999 republicat i actualizat care reglementeaz administrarewa i utilizarea infrastructurii de transport naval, modul de organizare i funcionare a administraiilor portuare i/sau de ci navigabile interioare . Ordinul MTCT nr. 322/2006 privind instalaiile portuare de preluare a deeurilor generate de nave i a reziduurilor mrfii . Convenia pentru protejarea Dunrii semnat pe 29 iunie 1994 la Sofia Bulgaria obiectivul principal fiind s se asigure gestionarea i utilizarea corect i durabil a apelor subterane i de suprafa din Bazinul Dunrii . Recomandrile Comisie Dunrii - DFND care cuprinde norme cu privire la protecia mediului. Directiva cadru 2000/60/CE privind politica de management al apelor . Directiva 2006/12/CE pentru deeuri , cunoscut sub numele de Directiva Cadru pentru deeuri care creaz un cadru pentru managementul deeurilor n Comunitatea European . Directiva 91/689/CEE pentru deeuri periculoase Catalogul European al deeurilor 2000/532/CE creat n urma Hotrrii Comisiei cu numrul 2000/532/CE. Directiva 75/439/CE pentru eliminarea deeurilor uzate. Legea apelor 107/1996 cu modificrile i completrile ulterioare. Ordonana de Urgen nr. 195 din 22 dec. 2005 privind protecia mediului . Strategia Naional de gestionare a deeurilor elaborat de Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor n conformitate cu responsabilitile care revin acestei instituii n conformitate cu transpunerea legislaiei europene din domeniul gestionrii deeurilor i cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul deeurilor, aprobat cu amendamente i completri prin Legea 426/2001. Planul Naional de gestionare a deeurilor elaborat pe baza revederilor legale naionale i europene n domeniu .

Navele care fac obiectul achiziiei i care fac parte din proiectul privind sistemul de colectare a deeurilor generate de nave n porturile de pe Dunrea maritim CODENAV sunt din categoria navelor de colectare i tratare a deeurilor solide i lichide generate de nave i vor deservi porturile Galai i Tulcea .
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 33

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

III. CARACTERISTICI TEHNICE I DOTRI ALE NAVELOR BAZ . UTILRI

NAVA BAZ pentru recepia i tratarea deeurilor generate de nave i intervenie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur (2 buc.) Caracteristici : Lungime : cca. 50 55 m. ; Lime : cca. 10 12 m. ; Pescaj de exploatare : cca. 0,60 0,70 m. Spaiu pentru membrii echipajului : sal de mese, grup sanitar, duuri ; Magazii acoperite pentru amplasarea echipamentelor de tratare/separare/recepie deeuri solide de la nave 3 buc. Central ap cald pentru nclzirea tancurilor i echipamentelor ; Spaiu de depozitare containere pentru deeuri solide sortate preluate de la nave, pentru echipamentele de protecie a muncii i materiale absorbante.

Echipamente pentru separarea apelor de santin preluate de la nave i a apelor infestate cu produse de hidrocarbur n cazul polurii majore accidentale a apelor Dunriic care obligatoriu vor fi de ultim generaie . Caracteristici : Separator tip container de 20 cu dou regimuri de funcionare : a. 6 mc/h (Galai) i 1 mc/h (Tulcea) pentru separarea apelor de santin ; b. 60 mc/h pentru interveniile n caz de poluare accidental . Grad de separare < 5 ppm. Pomp Skimmer : 60 mc/h ; Telecomand acionat hidraulic pentru pompa Skimmer Grup generator powerpack ; Furtunuri : - 100 ml pentru 6/1 mc/h - 100 ml pentru 60 mc/h - 100 ml pentru pompa Skimmer . Tanc stocaj ap de santin cu serpentine : 40 mc. Tanc stocaj reziduuri de hidrocarbur cu serpentine 10 mc ; Tanc stocaj ap pentru recirculare > 5 ppm serpentine : 10 mc.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 34

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Set piese schimb : Alimentare cu energie electric : 380 V cu 50Hz sau 220 cu 50Hz. Grup generator propriu .

Echipamente cu clorinare pentru tratarea apelor gri i fecaloide preluate de la nave , care obligatoriu vor fi de ultim generaie . Caracteristici : Capacitate : 3 4 mc/h Separator grsimi ; Tanc cu serpentine pentru depozitarea apelor gri i fecaloide : 40 mc ; Alimentare cu energie electric : 380 V cu 50Hz sau 220 50 Hz .

Baraj gonflabil pentru limitarea ariei poluate. Caracteristici : Tambur pentru lansare recuperare baraj cu acionare electric ; Compresor cu furtun 220 V cu 50 Hz . Baraj din neopren rezistent la hidrocarburi tip 900 L (300 mm balon + 600 mm fust) ;

Macara telescopic hidraulic pentru lansarea i recuperarea pompei Skimmer . Caracteristici : Capacitate : - maxim 10 to la 3 m. - minim 1,5 to la 16 17 m. Alimentare cu energie electric : 380 V cu 50Hz .

UTILARI Containere pentru recepia i stocarea deeurilor solide sortate . Caracteristici : Tip deeuri : gunoi menajer, baterii, filtre, plastic, sticl, hrtie, ambalaje metalice contaminate, lam . Capacitate : 250 l.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 35

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Instalaie electric pentru ap cald Caracteristici : Central termic pentru nclzirea echipamentelor de separare/ epurare i a tancurilor aferente n perioada sezonului rece, inclusiv spaii destinate echipajului navei . 1/ DESTINATIA, DESCRIEREA NAVEI SI CRITERII EXECUTIE

1.1 Contractorul intentioneaza sa achizitioneze 2 nave noi fluviale nepropulsate pentru recepia, depozitarea i tratarea deeurilor generate de nave i intervenie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur n porturile Galai i Tulcea. 1.2 Navele vor indeplini functia unei platforme de baza de supraveghere si interventie in cazul poluariilor necontrolate ale apelor Dunarii putnd executa printre altele : (i) operatiuni de pozarea de bariere plutitoare pentru limitarea, recuperarea/neutralizarea petelor de hidrocarburi de la suprafata apei si stocarea lor in tancurile de receptie; (ii) operatiuni de salubrizare a apelor Dunarii si bazinelor portuare, prin colectarea si stocarea resturilor solide de la suprafata apei si de la alte nave ce tranziteaza Dunarea; (iii) prelevarea de mostre apa fluviala/hidrocarburi in vederea analizarii calitatii acesteia; 1.3 Nava are prova si pupa inclinate , dublu fund in magazii, 1 punte principala continua, un CM si un etaj suprastructura in pupa, 3 magazii acoperite cu capace glisante (pentru depozitarea tancurilor de receptie/stocare produsele poluante si echipamentul de colectare/ prelucrare a lor), 1 macara hidraulica intre magazia prova si centrala, 1 catarg prova si 2 grui de asistenta lansare baraj gonflabil la pupa navei; 1.4 Caietul de sarcini prezinta cerintele minimale care definesc nava si functiile ei de exploatare; Toleranta admis la dimensiuni/ caracteristici este de 5%; 1.5 Nava are surse proprii de energie fixe sau mobile necesare alimentarii consumatorilor si/sau functionarii/ operarii sistemelor de la bord in conformitate cu functiile ei de exploatare; In general toate functiile la bordul navei se realizeaza prin 2 sisteme - principal si de avarie . 1.6 Parametri urmatori sunt rezultatul ideilor Contractorului si nu vor fi considerate ca stricte sau ca descriere completa a tuturor sistemelor, instalatiilor, amenajarilor si dotarilor de la bord . Ofertantii vor completa toate sistemele, imbunatati sau sugera/ propune alternative dupa caz, similare sau mai bune la prezenta descriere, din proprie initiativa. 1.7 In cazul unor contradictii intre prevederile acestui caiet de sarcini si cerintele de Reguli se vor aplica cu prioritate cerintele si recomandarile de Reguli, iar acolo unde acestea lipsesc din Reguli, prioritate va avea interpretarea Contractorului; . 2/ CLASIFICAREA NAVEI, REGULI SI STANDARDE

2.1 Navele vor avea la baz un proiect tehnic realizat n conform cu reglementrile europene corespunztoare tipului i destinaiei navelor; 2.2 Navele incluznd echipamentele i utilajele, trebuie s fie realizate n conformitate cu regulile i regulamentele n vigoare la data semnrii si intrarii in vigoare a contractului de constructie al navelor, s ndeplineasc toate cerinele de operare ca nave de preluare i tratare a deeurilor generate de alte nave i intervenie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur. Toate materialele folosite n construcia navelor, echipamentele i instalaiile de bord i celelalte specifice, vor fi conform standardelor internaionale i vor avea avizul societii de clasificare din ara constructorului. 2.3 Nava va fi construita/ echipata si livrata de Contractant apta pentru serviciile de exploatare in conformitate cu cerintele si sub supravegherea Registrului clasificare, cu notatia: .... ( se va specifica in oferta tehnica) ... 2.4 Se accept modificri fa de proiectul de baz, astfel: - Pe punte i la amenajrile interioare, pentru obinerea configuraiei solicitate de beneficiar, necesar ndeplinirii activitatilor specifice pentru protecia mediului .
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 36

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

2.5 Reguli, Standarde si Calitatea executiei 2.5.1 Nava va fi proiectata si construita/ dotata in conf. cu cerintele indicate mai sus, precum si: (i) Regulile de navigatie pe ape interioare ale unei Organizatii (Societati de Clasificare/ Registru) recunoscute si autorizate din IACS (Registru) de Autoritatea Navala Romana/ ANR care are reguli specifice constructiei i clasificarii navelor pentru navigatia fluviala; (ii) Cerintele ANR legate de constructia/ inregistrarea navelor fluviale sub pavilion Roman; (iii) Directivele Intra-comunitare aplicabile tipului si destinatiei navei respective, cum sunt Directiva UE 82/714/CEE, Directiva UE 2006/87/EC si altele; (iv) Recomandarile Comisiei Dunarii referitoare la navigatia pe fluviul Dunarea/ calea navigabila zona 3 conf definirii Directivei 82/714/CEE/1982 ; (v) Alte cerinte privind navigatia pe Dunare si canale, dupa caz, legate de dotarea, operarea, siguranta, ecologizare si protectie a mediului, protectia si siguranta muncii, poluare de orice fel, amenajari si confort la bord etc, in conformitate cu Ordonantele Guvernamentale, Regulile, Ordinele si Instructiunile Ministerul Transporturilor i Infrastructurii, Ministerul Mediului si ale altor Autoritati nationale competente (specificate in site-urile MTI/ANR privind legislatia i siguranta, Ministerul Mediului, etc); 2.5.2 Toate materialele folosite la constructia navei vor satisface standardele si regulile nationale legate de protectia contra incendiilor, rezistenta la foc, emisia de fum si gaze toxice degajate la incendiu, ca si cele legate de siguranta si protectia muncii; 2.5.3 Folosirea azbestului sau produselor pe baza de azbest nu este permisa; 2.5.4 Materialele din cauciuc utilizate, vor fi tip rezistent la hidrocarburi; 2.5.5 Toate echipamentele montate la bord vor fi produse noi de fabricatie recenta achizitionate de la fabricanti consacrati certificati ISO 9001 sau dupa caz de la dealeri recunoscuti de acestia certificati ISO9001, vor fi marcate cu insemnul CE, si insotite de certificatele Registrului de clasificare, de cele uzinale si certificatele de conformitate; 2.5.6 Toate echipamentele si materialele folosite vor indeplini, sau vor depasi standardele ISO; 2.5.7 Sistemul de masura aplicat va fi sistemul Metric; 2.5.8 Toate sistemele electrice vor fi in conformitate cu standarde relevante IEC, ISO, IEEE; 2.5.9 Daca contextul nu indica altfel, avizat inseamna avizare Contractor, iar aprobat inseamna aprobarea Registrului, ANR sau alte organe competente dupa caz; 2.5.10 Se accept modificri fa de proiectul de baz punte i la amenajrile interioare, pentru obinerea configuraiei solicitate de beneficiar, necesar ndeplinirii activitatilor specifice de protecia mediului; 3/ CERINTE OPERATIONALE, PERFORMANTE SI CARACT. CONSTRUCTIVE 3.1 Performante i conditii de exploatare/ 3.1.1 Nava trebuie sa fie usor manevrabila si sa fie functionala la livrarea ei din toate punctele de vedere conform scopului/ destinaiei stabilite, la parametri de performanta avizati; Echipamentul care se dovedeste necorespunzator, va fi inlocuit cu altul corespunzator, pe cheltuiala santierului constructor (contractantul) cu nici un cost din partea achizitorului; 3.1.2 Navele vor opera pe Dunare in rada porturilor Galati si Tulcea sau altor porturi dupa caz, cu disponibilitate in toate sezoanele si conditiile meteo conform clasificarii de Registru, exceptind perioadele cu conditii meteorologice defavorabile cum ar fi vnt puternic, valuri mari, ceata densa, ingheturi severe etc (limitele de operare vor fi definite prin proiect si indicate in Informatia pentru Comandant/ Instructiunile de exploatare ce se predau la bord la data livrarii navei ; 3.1.3 Conditiile ambientale: Temperatura aerului: - 200C (ocazional max - 350C) la + 400C (ocazional max + 450C) Umiditate relativa maxima: 70 % (ocazional max 95%); Temperatura apei Dunarii: -10 0C la + 26 0C (ocazional max 28);
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 37

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

3.2 Datele principale 3.2.1 Proiectarea, dimensionarea navei si spatiilor sale, precum si alegerea tipului/ numarului de echipamente din dotare ca si amplasarea lor la bord va fi optimizata corespunzator obtinerii unor costuri minime de intretinere si de exploatare a navei si/sau sistemelor aferente; -Lungime nava: cca. 50-55 m.; -Lime: cca. 10-12 m.; -Inaltime constructie a puntii principale: cca 3 m; -Pescaj de exploatare : cca. 0,6-0,7 m. / cca 2,00 m; -Echipaj : format din min 3 pers (permanent la bord); -Capacitatea numarul si destinatia tancurilor structurale: balast, combustibil apa si ulei hidraulic i motor, reziduri, santina etc, se definesc/ stabilesc la etapa de proiectare (apa dulce, ulei, motorina, min 10t fiecare, si scurgeri sanitare, reziduuri, apa santina cca 3-5t fiecare); -Capacitate tancuri nestructurale construite separat si montate apoi permanent in magaziile navei pentru receptia/ stocarea produselor poluante preluate de la alte nave, astfel: 1 tanc stocaj ape santina 40 m3 - montat in magazia pupa; 1 tanc stocaj ape gri/ fecaloide 40 m3 - montat in magazia pupa; 1 tanc stocaj reziduri hidrocarburi 10 m3 montat in magazia centrala; 1 tanc stocaj ape recirculare > 5ppm cap10 m3 montat in magazia centrala; 3.2.2 Echipaj : echipajul navei este format din 3 persoane . 3.2.3 Navele vor fi folosite exclusiv pentru activitati specifice de depoluare pentru receptia si tratarea deseurilor solide si lichide colectate de la nave si in caz de poluare majora cu hidrocarburi .

4/ CARACTERISTICI NAUTICE: 4.1 Flotabilitate- flotabilitatea va fi asigurat corespunzator constructiei compacte cu compartimente etane. Compartimentele etane vor fi astfel realizate pentru a facilita intervenia n eventualitatea unei reparaii. 4.2 Stabilitate i asieta : a) Stabilitatea navei va fi adecvat tuturor condiiilor ce pot apare n timpul operaiunilor normale, n concordan cu cerinele societii de clasificare . b) Calculele vor indica toate informaiile necesare, de exemplu : asieta, stabilitatea, etc. Probele de stabilitate se vor executa la recepie conform normelor tehnice privind clasificarea i construcia navelor sub care nava a fost construit . Pe baza rezultatelor probei de stabilitate, contractantul va calcula stabilitatea n diferite condiii de ncrcare . 5/ CORPUL METALIC 5.1 Corpul este esantionat si construit din otel sudat grad A certificat de Registru. Tablele vor fi sablate SA2 si pasivate cu grund pasivant pe baza de zinc gros 25 micr inaintea debitarii; 5.2 Grosimea tablelor si osatura sa corespunda cerintelor de exploatare ale navei; 5.3 Structura fundului esantionata pentru raminerea navei pe uscat. In vederea mentinerii stabilitatii cursului in timpul operatiunilor de impingere a navei, in structura pupa se vor integra 1 preferabil 2 derivoare fixe de stabilizare; 5.4 Plafonul dublu fund este continuu cu structura longitudinala in zana magaziilor, si are inaltimea in conformitate cu Regulile de Registru; Structura si aranjamentul osaturii din magaziile de marfa sa corespunda elementelor de structura, descarcarii si fixarii rezervoarelor de receptie/stocare ce se monteaza in magazii; Grosimea plafonului dublu fund al magaziilor min 8mm.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 38

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Rndul inferior de table de la peretii din magaziile de marfa (idem la peretiii exteriori suprastructura si rama gurilor magazie) va fi de min 10mm; Osatura fundului in compartimentul masini/ CM este deschisa (fara dublu fund); 5.5 Nava are 6 pereti etansi. Se va prevedea acces direct din CM in magazia pupa prin usa/i etanse; 5.6 Bordajul va fi esantionat in sistem longitudinal conf reguli de Registru cu cca 3mm; Tabla gurnei latime min 500mm x 20mm, cu depasire 100mm deasupra puntii principale; Structura pupa/ prova ranforsat pentru operatiunile de impingerea si remorcare a navei; Parapetul va fi din tabla in dreptul suprastructurii si balustrada teava zincata in zona magaziilor conform Reguli; 5.7 Puntea are osatura longitudinala cu traverse la fiecare 4 coaste, grosime cca 2mm peste esantionajul de Registru. In zona de lucru/ caile acces puntea este antiderapanta; Extremitatile pupa/ prova in sistem lomgitudinal si/sau transversal; 5.8 Peretii suprastructurii din tabla neteda cu osatura transversala si longitudinal la puntea etalon ; Rndul inferior de table de la peretii exteriori ai suprastructurii, in magaziile de marfa si rama gurilor magazie, va fi min 10mm; 5.9 Otelul inoxidabil unde si cnd este folosit va fi de tip 316 sau echivalent; 5.10 Ofertantul va indica in oferta lista materialelor si esantionajul acestora; 5.11 Apendicii corp, postamentii, scari, balustrazi platforme, etc dimensionate toate dupa Reguli; 5.12 Compartimentarea navei, a tancurilor si coferdamurilor etanse sau neetanse, va fi astfel realizata inct sa permita accesul si interventia pentru inspectie si reparatie dupa caz; Organele asamblare la gurile de vizita (prezoane, piulite etc, vor fi din otel inoxidabil; 5.13 Tancurile structurale adiacente fundului/ bordajului vor fi marcate cu hafturi sudura (no tancului si continutul); 5.14 In zonele deschise si/sau expuse umezelii (punti, dublu fund, tancuri, coferdamuri, CM etc, sudurile vor fi executate continuu, iar la decuparile de scurgere din osatura fundului si de aerisire din osatura plafonului vor fi inchise pe contur; 5.15 Tambuchii acces in magazii 600x 650mm cu rama si capac etans si inchizatori inox/Bz; 5.16 Controlul sudurilor se face cu raze X si US conf cu Regulile de clasificare (cca 40 -50 foto); 5.17 Pentru asigurarea protectiei anticorosive a corpului, toate muchiile ascutite rezultate de la taierea tablelor si platbenzilor, vor fi polizate si rotunjite la raza 2mm; 5.18 La nivel punte principala se sudeaza fender fix de protectie etans semiteava min 150x15mm; 5.19 Corpul, tancurile si compartimentarea navei se verifica la etanseitate conform Reguli Registru; 5.20 Corpul va fi marcat in ambele borduri, cu marca si scarile pescaj conform Reguli Registru; 6/ ACCESORII SI SATURATII CORP 6.1 Capacele guri de magazie - formate din 3 panouri culisante la magazia prova si centrala, respectiv 4 panouri la magazia pupa, din care pe un panou se poate circula. Panourile ruleaza pe rama gurii magazie cu ajutorul rolelor din inox si sint complet etanse. In pozitia de repaus sau navigatie dupa caz, capacele se amareaza pe rama cu un sistem avizat de fixare din otel inox. Capacele au asigurata posibilitatea scurgerii apei de pe ele; Lumina latimii capacelor gurilor de magazie in functie de latimea navei (min 7,20m) iar lumina lungimii min 7,20m la magazia prova si centrala, si min 10,20 la magazia pupa; 6.2 Scarile de acces pe nava,vor fi din aluminiu latime 600mm si prevazute cu mna curenta: -1 bucx 6m acces la bord de la mal mobila cu role, plasa siguranta si sistem amarare punte, -1 buc scara parapet H1100mm, -3 buc lungimi 4, 6 si 8m pentru acces la/de la alte nave amarate/legate de nava baza; 6.3 Maini curente din teava zincata imprejurul suprastructurii, dealungul ramei gurilor de magazi i in zonele de acces/ circulatie curenta; 6.4 Toate usile metalice care dau in exterior vor avea balamalele din bronz, dispozitiv hidraulic de inchidere, sistem inchidere cu 6 zavoare (si posibilitate deschidere din interior in caz de avarie), broasca si urechi lacat. Aramturile din bronz si inox.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 39

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

6.5 Toate mecanismele si instalatiile montate pe nava vor avea nipluri ungere la toate punctele mobile, rotitoare, articulate etc din inox de acelasi tip si marime standard ISO; 6.6 Mecanismele de punte, cosurile de parime, etc vor fi acoperite cu prelate de ploaie; 7/ PROTECII ANTICOROZIVE 7.1 Inaintea vopsirii suprafetele vor fi curatate conform recomandarii furnizorului de vopsea. Protectia anticoroziva a corpului metalic se face cu 2 - 3 straturi la interior si 3 -4 straturi la exterior de vopsea epoxidica marina; 7.2 Grosimea stratului de vopsea anticoroziva/ DFT va fi cca 250 micr peste tot, exceptnd : exteriorul navei, saturatii/ accesorii expuse pe punte, tancurile de balast, coferdamuri, picuri si tancurile de stocare ape contaminate, unde totala DFT este cca 300 micr, puntile exterioare unde grosimea totala ceruta este cca 850 micr vopsea antiderapanta (glossy/ glass 800mic + finish coat cca 50mic, sau similar); dublufund in magaziile marfa, antiderapant/ abrasion resistant epoxy, cca 400 micr; santina CM si peretii interiotri sub izolatii/captuseli, cca 180 micr; 7.3 Opera vie se va proteja si cu vopsea antivegetativa 2-3 straturi, DFT cca 300 micr (tin free); 7.4 Schema de vopsire va fi indicata n oferta (si va fi avizata/ completata dupa caz de beneficiar impreuna cu schema de culori, embleme si marcaje, cel trziu la etapa de avizare PE); 7.5 Liniile de plutire n balast i pescaj maxim se marcheaz cu hafturi de sudura; 7.6 Elementele de feronerie vor fi executate in general din oel inoxidabil, iar in cazurile in care sunt aprobate din otel si/sau vor fi protejate prin tratamente de acoperire speciale; 7.7 Toate tevile din otel ale circuitelor de apa si aer comprimat precum si conductele subtiri de ventilatie cu diametre pina la inclusiv 5mm si elementele de inchidere a lor, etc., vor fi zincate la cald dupa fasonare/ sudarea si asamblarea lor, organele de asamblare fiind de regula din otel inox (exceptie cazurile unde se poate aviza otel cadmiat); Grosimea stratului de zinc dorit min 200 micr, iar procesul de zincare facut realizat in conformitate cu normativele aferente EN ISO 1461 si EN ISO 14713;

8/ PROTECTIA CATODICA 8.1 Protectia catodica va fi realizata cu anozi de zinc de sacrificiu pentru o durata de min 2 ani; 8.2 Axul portelica poate fi izolat electric contra curentilor galvanici; 9/ AMENAJARI SPATII ECHIPAJ SI DEPENDINTE 9.1 Suprastructura cu dependintele pentru echipaj, este amplasata pe puntea principala in prima treime din lungimea navei in pupa; Dependintele sunt izolate termic, fonic peretii sahtului etc, captusite, incalzite, ventilate -AC; 9.2 Dependintele pentru echipaj vor fi echipate conform cerinelor moderne, folosind mobilier la standarde europene. Inventarul cabine fix, mobil, decoratiuni etc va fi prevazut complet si suficient pentru 4 persoane in standard normal. Lista de dotari din prezenta este minimala volumul exact va fi definitivat la etapa de proiectare in cadrul planurilor de amenajare transmise la Contractor pentru avizarea finala la PE (planurile de amenajari la scara 1:25); 9.3 Vor fi prevazute 2 cabine de locuit pentru membrii echipajului cu cate 2 cusete fiecare; Fiecare membru din tur va avea propriul pat si dulap de haine; Sub fiecare cuet vor fi dou sertare i un compartiment pentru bagaj; Blatul meselor va fi confecionat din oel inoxidabil cu coluri rotunjite; Sub sertare va exista un spaiu deschis de depozitare, un raft neacoperit. n situaii de urgen, la bord vor exista faciliti de cazare pentru 8 persoane; Fiecare cabina este mochetata si prevazuta cu 2 cusete 800x 2000 (fiecare cu 2 sertare si un compartiment bagaje), 1 sofa lung 1800 (cu posibilitatea de tragere/ transformare in cuseta cu
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 40

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

9.4

9.5

9.6

9.7

doua locuri in caz de necesitate), 2 dulapuri, 1 masa, min 2 scaune, chiuveta, oglinda pe usa dulap, 2 rafturi carti, cuiere, veioze cuseta, 1 ceas cu baterie, etc; Pentru deservirea echipajului in suprastructura sunt amenajate 1 bucatarie (eventual comuna cu sala mese dupa caz), 1 birou de punte, 1 vestiar, 1 cabina dus si 1 toaleta/WC; Dotari Sala mese: masa, sofa, scaun/e, TV (eventual pe suport suspendat dupa caz), etc, Dotari Bucatarie: soba gatit cu 4 ochiuri si cuptor, boiler electric min 10ltr, robot, frigider cu spatiu racire si congelator, dulap provizii, cuptor microunde, filtru de cafea, masina spalat vase, etc; Blatul meselor cu coluri rotunjite. Sub sertare va exista un spaiu deschis pentru depozitare si raft neacoperit. Captuseala peretilor din tabla inox.; Dotari Biroul punte: 2 mese (din care una de scris cu 1 corp si sertare), laptop cu scanner/ imprimanta, fiset, safe, etc; In biroul de punte se afla si panoul de comanda/ alarma (intrerupatorul oprire avarie DG, butonul general de alarma; tabloul lumini navigatie; intrerupatorul oprire avarie ventilatia in caz de incendiu, alarma incendiu, panoul detectie fum ptr lansare CO2, altele conform cerinte beneficiar formulate la etapa de proiectare si avizare PE; Dotari la Vestiar: spalator, min 6 dulapuri metalice, cuiere etc; Dotari Cabina dus: 1 dus cu usa glisanta, spalator miini si un dulap metalic etc; Toate cabinele de locuit, dependintele cu perete exterior vor avea in general doua ferestre, cu rama fixa/ sudata din otel, din care o fereastra va fi mobila; Ferestrele prevazute la interior cu tocuri GRP, perdele si rulouri obturatoare. Usile metalice care dau in exterior vor fi prevazute cu hublou fix 200. Se va monta o tenda din pinza de vela in pupa suprastructurii, deasura zonei de lucru; Se va livra la inventar cite 1 buc geam rezerva pentru fieccare tipodimensiune si grosime; Toate interioarele vor fi finisate intr-un mod simplu si functional conform practicii din constructtiile navale. Se va evita luxul si dotarile excesive; Izolatiile si captuselile din suprastructura (inclusiv CM, alte compartimente dupa caz) vor imbraca/ acoperi elementele metalice de ranforsare; Panourile se monteaza pe materiale flexibile fara contact direct cu constructia exterioara. O atentie deosebita se va acorda amortizarii vibratiilor consolelor de comanda, rafturilor si meselor, echipamentelor mecanice, electrice si electronice, etc. in care scop se vor adopta masuri potrivite de izolare fonica si a vibratiilor cauzate de functionarea agregatelor din CM, a instalatiilor hidraulice si sistemelor specifice de depoluare (amortizoare de vibratie, incapsulari, tobe de esapament, conexiuni tubulare flexibile si fixari elastice,utilizarea de antifonari impotriva zgomotului si vibratiilor etc..) . Inaintea receptiei navei se vor efectua masuratori de zgomote si vibratii generale a caror limite trebuiesc sa se incadreze in limitele admise de Reguli; Ofertantul va indica n oferta lista preliminara a inventarului: - de cabine (fanioane, semnalizari avarie etc, mochete, decoratiuni, veioze de masa/ perete, asternuturi si albituri, vesela bucatarie, obiecte uz gospodaresc, trusa/e primajutor etc; - de punte, masina si electrica (zbiruri, parime, chei tachelaj, gase, lanturi, cricuri, inventar uz gospodaresc, organe asamblare, consumabile diverse, inventare interventie/ avarie etc); Inventarul final se transmite Contractorului ptr avizare si completare dupa caz, la etapa PE;

10/ GRUP SANITAR 10.1 Pe nava in suprastructura este prevazuta o toaleta cu un vas WC, lavoar de spalat pe maini, 1 robinet cu furtun pentru spalat paiolul, etc Toate armaturile sanitare din cabine si mobilierul metalic din vestiar, dus si toaleta vor fi din inox. 10.2 Pe nava se amplaseaza o spalatorie cu masina de spalat si uscator rufe de 5 kg fiecare; 10.3 In magazia prova se amenajeaza 2 spatii de decontaminare/spalare echipaj (dupa interventiile facuta in operatiunile de neutralizarea hidrocarburilor de la mal) - un spatiu va fi amenajat ca dus spalare, iar al doilea spatiu ca vestiar;
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 41

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Ambele spatii sint prevazute cu scaune, banchete, dulapuri metalice, gratare din lemn la paiol, apa calda/ rece, scurgeri sanitare, si vor fi incalzite cu radiatoare apa calda; Spalatoarele/ chiuvetele, bazinele de spalare, cuierele, armaturile sanitare sint din inox; 11/ COMPARTIMENTUL MASINI - AGREGATE ( CM) 11.1 Nava va fi prevazuta cu un compartiment de masini ventilat, incalzit, izolat termic si acustic dupa caz, suficient de spatios asrfel incit sa asigure libera circulatie/ accesul la agregate, precum si conditii de lucru in siguranta si cu costuri minime in cazul interventiilor de intretinere, reparare, demontare ale echipamentelor sau partilor, 11.2 In CM se monteaza grupul auxiliar DG, Boilerele de apa calda, pompele, filtrele, altele dupa caz conform recomandari furnizori si practicii navale. 11.3 Toate pompele, filtrele, sistemele de rcire etc. care in de motor vor fi alese conform cerinelor impuse de proiect i vor fi n conformitate cu toate conveniile internaionale i regulamentele relevante, deasemenea vor respecta mrimea i capacitatea specificate; 11.4 Pentru racirea agregatelor (DG si condensator AC) se va prevedea un box cooler de capacitate potrivita si posibilitate de demontare cnd nava este in exploatare la pescajul minim de balast. Racitorul va fi prevazut cu anozi de zinc si conectare la instalaia de incendiu. 11.5 Accesul la CM se face prin tambuchi cu soclu si scara verticala in pupa si prova suprastructur . 11.6 In peretele etans dintre CM si magazia pupa se vor monta 1-2 usi metalice etanse de tip aprobat/ certificat de Registru, cu zavoare si sistem centralizat de inchidere conform cerinte Reguli; 11.7 Agregatele vor fi amplasate in sistem functional si modular astfel incat sa se asigure atat centralizarea functiilor cat si accesul la acestea. 11.8 Pentru siguranta personalului se vor prevedea, peste tot unde este necesar, balustrade de protectie, in special in apropierea partilor rotative sau in miscare; Paiolul va fi din panouri aluminiu cu striatii antiderapante fixate cu suruburi alama sau inox; 11.9 Toate tevile si suprafetele calde vor fi izolate termic si captusite cu tabla zincata; 11.10 Traseele de evacuare gaze (DG, Caldarine, etc) vor fi din otel si avea compensatori de dilatatie. Fixarea traseelor de peretii sahtului se face cu sistem elastic antivibratii. Instalatiile de esapare vor avea tobe de esapament si stingator de scintei conf Reguli; 11.11 Incalzirea CM-ului iarna la mal se face cu 4-6 convectoare sau aeroterme aer cald electrice, putere totala min 10 Kw care sa asigure in sezonul rece o temperatura min +5 0C; 11.12 Pentru demontarea agregatelor se prevede pe puntea principala 1 capac demontabil cu suruburi din inox . 11.13 Linga CM, preferabil cu acces direct din acesta, functie de spatiu, se va prevedea o magazie cu rafturi si dulapuri metalice pentru pastrare piese de schimb si materiale consumabile . Deasemeni se doreste si un atelier mecanic cu dotarile necesare (banc lucru, platou tusat spalator apa calda / rece, masina gaurit fixa i portabila, polizoare fixe i portabile, transformator sudura portabil , aparat oxiarc taiere sudare, lazi si truse de scule, chei etc.). ECHIPAMENT TEHNOLOGIC DE TRATARE RECEPIE PRODUSE POLUANTE Echipamente pentru separarea apelor santina, preluate de la nave si a apelor infestate cu produse de hidrocarbura in cazul poluarii majore accidentale a apelor Dunarii, cuprinzznd: 12.1 Un Separator tip container 20 cu dou regimuri de funcionare : a) 6/ 1 mc/h pentru separarea apelor de santin; b) 60 mc/h pentru interveniile n caz de poluare accidental; Grad de separare < 5 mg/dm3; Continut petrol in apa reziduala < 1%; Conditii de lucru : temperatura aer 250C si + 500C ; Grup generator powerpack propriu; Alimentare cu energie electric : 380 V cu 50Hz sau 220 cu 50Hz; Functionare automata in intregime : declansare, separare, oprire, fara asistenta exterioara; 12/
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 42

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Tipuri de amestecuri apa-titei ce pot fi separate: Procent petrol cca. 50 %; Greutate specifica cca. 0,95 g/cm3; Vascozitate petrol cca. 5000 cst (1000oE); Separatorul va contine : - O camera a motoarelor cu toate accesoriile necesare (echipamente de iluminare, incalzire, izolare si aerisire, usa blocabila, gratii, etc); - Un motor Diesel racit cu aer, dotat cu carter incalzit pentru pozitia de asteptare cu toate accesoriile necesare (generator, starter, tablou de comanda, alarme, sistem exhaustor cu amortizor de zgomot, stingator scantei, etc); - Un sistem hidraulic actionat de o pompa Diesel, rezistent la explozii si prevazut cu racorduri pentru actionarea consumatorilor externi; - Filtre pentru protejarea sistemului si pompei de gunoaie; - Senzori apa/petrol, senzori de presiune; - Sistem de alarma presiune depasita; - Pompa Skimmer cu cascada acionat hidraulic cu telecomanda, cu cutite din otel inox ce poate fi demontata si utilizata separat pentru transferul hidrocarburilor cu o viscozitate foarte mare. Caracteristici : Capacitate : 60 mc/h Presiunea de refulare max. 10 bari; Debitul de recuperare cca. 100 - 125 mc/h; Diametrul partii de colectare hidrocarburi aprox. 720 mm; Adancimea minima a apei une lucreaza skimmer-ul 700 mm; Greutate Skimmer aprox. 160 Kg; Dimensiuni de gabarit cca. 2000 x 2300 x 1000 mm; Sistem de manevrare cu telecomanda ptr a urmari si recupera petele de hidrocarburi de la suprafata apei fara mutarea lui manuala; Grup de putere de 50 KW pentru actionarea pompei skimerului, a vinciului cu baraje gonflabile, a sistemului automat de pozitionare si a ventilatorului pentru umflarea barajului gonflabil (greut. grup cca.1000 Kg, dimensiuni cca. 2000x 1000x 1200 mm); - Furtunuri de legatura intre skimmer si grupul de pompare; - Furtunuri de legatura intre skimmer si tancul de depozitare hidrocarburi recuperate ; - Furtunuri : 100 ml ptr debit 3 mc/h; 100 ml ptr 60 mc/h; 100 ml ptr pompa Skimmer; - Tanc receptie/stocaj cu serpentine ptr apa de santin: capacitate cca. 40 mc; - Tanc receptie/stocaj cu serpentine ptr uleiul uzat rezultat in urma separarii: cca10mc; - Tanc receptie/stocaj cu serpentine pentru apa recirculata > 5 mg/dm3 : cca. 10 mc; - Set piese schimb pentru o perioada de functionare de 500 ore/an. 12.2 Echipamente de clorinare si separator de grasimi pentru tratarea apelor uzate menajere (gri si fecaloide) preluate de la nave Caracteristici : - Capacitate : 3 4 mc/h; - Separator grsimi; - Tanc receptie/stocaj cu serpentine pentru depozitarea apelor uzate menajere: 40 mc ; - Alimentare cu energie electric : 380 V cu 50 Hz sau 220 V cu 50 Hz . 12.3 Baraj gonflabil pentru limitarea ariei poluate: Caracteristici : a) Tambur cu actionare hidraulica pentru stocare a 200 ml baraj gonflabil, prevazut cu valvula hidraulica pentru preluarea/amortizarea socurilor la lansarea/recuperarea barajului ; b) Baraj gonflabil 200 ml, confectionat dintr-o singura bucata prin vulcanizare, din cauciuc neoprene de inalta rezistenta la abraziune, fara cusaturi, fitinguri din otel inox, lant de balast din otel zincat, prevazut la interior cu bare din fibra de sticla montate transversal pentru cresterea
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 43

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

rezistentei barajului, 300 mm bord liber, 600 mm fusta, lungimea camerei gonflabile max. 3 m, rezistenta la rupere a materialului 250 N/mm, temperatura de lucru -20C la + 70C, temperatura de stocare -40C la + 70C; - Furtun de aer pentru umplerea/golirea barajelor gonflabile, lungime 10 m; - Timp de lansare la apa pentru 200 m de baraj : max. 15 minute. c) Compresor cu furtun 220 V cu 50 Hz 12.4 Instalatii de ridicat pentru deservirea sistemelor de combatere a poluarilor; a) 1x Macara punte tip knuckle foldable sau telescopica la optiunea Contractorului, SWL cca 10t 3m sau 1,50t - 17m, rotire 3600 actionare electro-hydraulica, presinea de lucru 280-300bar, alimentare 380/230VCA - 50Hz; b) 2x Grui serviciu la extremitatea pupa pentru facilitarea lansarii/ recuperarii barierei gonflabile, cap.0,95 -1 t, actionare cu vinci manual, rotire 3600 ; 13/ DESCRIEREA UTILARILOR PENTRU ECHIP. TEHNOLOGIC 13.1 Containere pentru recepia i stocarea deeurilor solide sortate. Caracteristici : - Capacitate : 250 l; - Tip deeuri : gunoi menajer, baterii uzate, filtre uzate, plastic, sticl, hrtie, metal, ambalaje metalice contaminate, lam. 13.2 Instalaii de incalzire Caracteristici: - Central termic/ Caldarina cu arzator montata in CM complet automatizata pentru nclzireaa echipamentelor de separare/ epurare i a tancurilor aferente n perioada sezonului rece, inclusiv a spaiilor destinate echipajului navei. - Tancurile stocare produse poluante vor fi prevazute cu serpentine incalzire cu apa calda; - Pe nava se va prevedea si 1 Generator de aburi, pentru spalare tancuri de receptie; 13.3 Laborator analiza Nava va fi dotata cu laborator/ facilitati/ echipamente ptr analiza rapid a eantioanelor de apa si hidrocarbur preluate de la nave i din zonele poluate 14/ GENERATORUL DE CURENT 14.1 Generatorul asigura la bord energia electrica trifazata la tensiunea 400VCA- 50Hz-1500 rpm si are capacitatea adecvata de alimentare a consumatorilor de la bord determinata in conformitate cu bilantul energetic cu rezerva 15 - 20% (informativ cca 120 KW - bilantul preliminar se anexeaza la oferta si avizeaza final de Contractor la etapa de avizare a PE); 14.2 Modul de operare al generatorului este continuu, izolatia clasa B, grad protectie min IP23, si va suporta virful de sarcina la pornirea celui mai mare consumator fara blackout/ caderea circuitelor. Generatorul este prevazut cu nclzire anticondens, 3 senzori de temperat i filtru de aer; 14.3 Generatorul este antrenat de un motor diesel in 4 timpi. Motorul si generatorul diesel sunt montate pe o rama rigida comuna, ce se fixeaza la nava pe un postament prin intermediul amortizorilor de vibratii. Motorul certificat de tip cu emisie redusa de noxe conform Reguli. Motorul sa poata fi pornit la rece in sezonul de iarna din constructie sau dupa caz dupa preincalzirea lui cu circuit adecvat prevazut in acest scop; Tot echipamentul de deservire al motorului diesel ca pompe, filtre, etc.., va fi incorporat pe motor; DGul se livreaza cu toba de esapament si stingator scintei tubulatura de esapament va fi izolata si captusita cu tabla zincata. 14.4 Pornirea DG-ului se face local din CM de la bateria proprie, a carei capacitate sa asigure min 3 porniri succesive si 6 porniri in timp de 1 ora.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 44

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

14.5 DG-ul are oprirea automata la temperatura excesiva apei de racire sau lipsa presiune ulei, alarma fiind instalata in biroul de punte cu extensie acustica/optica pe punte; 15/ HIDROFORUL 15.1 Alimentarea cu ap potabil se va face de la un tanc ridicat (alimentare prin cdere), instalat n sala mainilor, care va deservi toate duurile, chiuvetele i robinetele de la bordul navei; 15.2 n sala mainilor va fi instalat un rezervor separat pentru ap potabil material; oel inoxidabil. 15.3 Se vor instala un hidrofor, cu tanc ridicat, o pomp i un comutator automat; 15.4 Se va instala o linie izolat, pentru alimentarea cu ap rece potabil, cu robinete n fiecare magazie; 15.5 n magazia nr.1, se vor instala duurile pentru decontaminare i chiuvetele pentru echipajul care intervine n caz de poluare accidental. Se vor instala buoane pentru orificiul de golire; 15.6 Alimentarea cu ap din fluviu se va face printr-un tanc ridicat montat n sala mainilor, ce va deservi toaletele de la bordul navei; Instalatia de apa dulce menajera va fi prevazut cu filtru special de purificarea apei provenita din Dunare sau ape navigabile interioare dulci; Conducta din magazia nr.1 va fi izolat. 16/ INSTALAIA SANITAR I ALIMENTARE CU AP POTABIL 16.1 Pentru a oferi ap cald potabil la punctele de consum, se va instala un generator pentru ap cald, cu o capacitate de 200 l; nclzirea va fi controlat automat de un element electric de nclzire de o cap.de cca .6 KW; Boilerul pentru ap cald va fi i el echipat cu o serpentin de nclzire de la sistemul central de nclzire i va avea un sistem de reglaj ce va menine temperat la max 55C; Materialul din care e fcut generatorul pentru ap cald va fi din oel galvanizat; Se va oferi o pomp pentru circularea apei; Sistemul va fi aranjat ca o reea inelar si va deservi toate duurile i chiuvetele, buctria i chiuveta din sala mainilor; 16.2 n magazia nr. 1 se va instala o unitate de nclzire de 400V pentru a alimenta duurile de decontaminare i chiuvetele; Se vor instala : o cabin de du cu u culisant, o toalet, o chiuvet i o oglind; Fiecare robinet de ap va fi echipat cu valve termostatice; evile de la instalaia sanitar de sub puntea principal vor fi din oel galvanizat; Se va stabili un punct n care acestea vor fi curate; Materialul pentru confecionarea conductelor pentru ap fierbinte este vinil-aram, cu un diametru de pn la 25 mm; Se va monta un canal pentru ap potabil pe puntea principal; Toaletele vor fi de tipul celor care utilizeaz gravitaia; Tancul de colectare al apelor menajere va fi amplasat n zona de sus din sala mainilor; Conductele din afara slii mainilor vor fi izolate. Circuitele de apa calda si de racire vor fi prevazute cu vase de expansiune; 17/ INSTALAII DE TUBULATURI 17.1 Tubulatura de ventilaie i conducta de sondaj de pe punte vor fi marcate cu plci din oel inoxidabil sau din alam, sudate; n sala mainilor, conductele / evile vor fi marcate cu plci de alam i culori distinctive, conform standardului ISO; Pe punte, toate marcajele vor fi sudate. 17.2 Toate tubulaturile vor fi marcate corespunzator fluidului transportat, iar valvulele de manevra, gurile de vizita, tancurile etc, prevazute cu etichete/ marcaje cu destinatia lor; 18/ INSTALATII DE INCALZIRE
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 45

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

18.1 Boilerul alimentat de combustibil i ceilali consumatori vor fi controlai n mod automat pentru funcionare nesupravegheat; Apa cald generat va fi utilizat de sistemul complet; Sistemul central de nclzire va fi folosit pentru nclzirea urmtoarelor zone: sala mainilor, suprastructura, magaziile de marfa, magazia de depozitare i alimentarea cu ap cald a epuratorului i a tancurilor de colectare; Vor fi instalate radiatoare acolo unde este necesar; Se va oferi un boiler cu ap cald economic, a crui capacitate va fi adaptat la debitul maxim al ntregului sistem; Se vor face pregtiri pentru a folosi apa de rcire de la motorul diesel auxiliar pentru nclzirea navei ; Boilerul va avea un sistem de siguran, indicator pentru apa cald i pentru gazele de emisie. Temperatura maxim pentru apa cald va fi de 95 C; Boilerul va fi echipat cu arztor pe baz de motorin; Corpul de nclzire va fi dotat cu echipament de control; Echipamentul de siguran va fi montat conform cerinelor; Generatorul diesel va fi inclus n sistemul central de nclzire; Apa de rcire va fi folosit pentru nclzirea navei. 18.2 Pentru spalarea tancurilor se va prevedea pe nava 1 generator de de aburi sub presiunne de capacitate potrivita satisfacerii consumului de spalare tancuri;. Prizele de fund se dezgheata prin suflare cu aburi; 19/ INSTALAIA ELECTRIC : 19.1 Instalatia electrica vor fi prevazute/instalate conform cu cerintele de Reguli si practica navala. Sistemul de alimentare al navei; pentru forta circuit trifazat 400VAC-50Hz, produs de grupul diesel generator; pentru iluminat circuit monofazat 230VCA-50Hz obtinut de la transformatori ; pentru avarie, comunicatii interioare, alarme, navigatie etc circuit 24VCC; 19.2 Motoarele electrice de 5 kw si mai mari, ca si cele montate pe punti deschise vor avea rezistenta de incalzire. Clasa izolatie min F - grad protectie IP54 in CM, si IP65 pe puntea deschisa. Pornitorii IP54 (IP 65 pe punte); 19.3 Toti transformatorii vor fi raciti cu aer, clasa izolatie B conditii tropice, grad prot. IP23; 19.4 Cablurile electrice vor fi dimensionate cu luarea in considerare a temperaturii excesive de functionare, a supratensiunilor sau caderilor permise de potential; Cablurile sint certificate de Registru de tip ecranat, cu degajare mica de fum si halogen in caz de incendiu. Cea mai mica sectiune de cablu forta sau iluminat pe nava, 1,50mm 2 ; Traseele cabluri pe puntile deschise vor fi montate in canale de protectie vizitabile si/sau in teava de protectie zincate la cald dupa caz; 19.5 Circuitul 24 VCC va fi alimentat de baterii acumulatori montate in CM in cheson adecvat si ventilat, fiecare baterie cu redresor de incarcare (voltaj max 29V- min IP23), capabila sa alimenteze consumatorii selectati conform bilant, in paralel sau individual cu ajutorul unui comutator de mers in paralel. Incarcarea bateriilor se poate face de la DG sau de la mal. Timpul de incarcare conform Reguli Registru. Bateriile sa asigure iluminatul min12 ore fara reincarcarea lor; 19.6 TPD ul este montat in CM, si cuprinde consumatorii esentiali si neesentiali in mod separat, ampermetre pentru marii consumatori peste 15Kw, sigurante si automati tensiune, intrerupatoare si lampi semnalizare, etc; Legatura cu malul va fi protejata de un comutator blocaj care sa evite alimentarea in paralel a malului si a DGului; Daca alternatorul este in suprasarcina, un circuit de siguranta va permite functionarea fara intrerupere aconsumatorilor esentiali;

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 46

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

19.7 Pentru alimentarea cind nava este in stationare la cheu (boiler electric, radiatoare, redresor baterii, iluminatul etc) se va prevedea un tablou legatura cu malul si un cablu alimentare lungime min 50m ce se depoziteaza pe o bar metalica intr-un cheson la pupa suprastructurii; 20 / INSTALATII DE LUPTA COTRA INCENDIILOR 20.1 Un sistem de stingere a incendiilor pe baz de CO2 va fi instalat pentru CM. Un compartiment CO2 va fi instalat la pupa punii principale; Podeaua, tavanul i pereii vor fi izolai A60 conform Reguli; n compartimentul CO2 se va instala un sistem de msurare a nivelului de CO2; Staia de declanare va fi montata ntr-o parte a compart.CO2, fiind protejat de un geam; Se va instala un sistem de detectare a fumului pentru CM, pentru cele 3 magazii i pentru zona de locuit, iar alarma va fi montat pe suprastructur i pe punte; Panoul de alarma va fi montat n biroul de punte; 20.2 Extinctoarele de pe punte i din CM, dependinte etc, precum i numrul de furtune, no si tipul echipamentelor de protecie ptr combaterea incendiilor i rezervele de la bordul navei vor fi n concordan cu regulile aplicabile; Va fi un numr suficient de extinctoare de mrimi diferite folosind CO 2, pudr i spum, dup cum e cerut de regulile de clasificare impuse pentru o asemenea nav; Locul de amplasare al echipamentelor antiincendiu i de siguran va fi clar marcat; Se va livra la inventar si accesoriile de stins incendiu lada nisip, patura, topor, cel putin un costum aluminizat complet cu butelie si masca oxigen de interventie/ lupta antiincendiu etc; 20.3 Pentru combaterea incendiilor i splarea punii, se va prevedea o pomp autoamorsabila centrifugala vertical alimentat de un motor trifazic - capacitate: aprox. 25 m3/h, presiune: 6 bari, 1500 rotaii/min. Pompa este rezerva si la pompa de balast. Tevile instalatiei de stins incendiu vor fi prevazute in punctele cele mai joase cu robineti sau dopuri de golire dupa caz contra inghetului. Preluarea apei din Dunare se face de la 2 prize de fund prevazute cu valvule kingston, filtre, si zincuri protectie (1 priza joasa in Bb si 1 inalta in Tb). Chesoanele vor fi inchise pe. bordaj cu gratare zincate demontabile fixate cu organe asamblare din inox;. 20.4 Toate echipamentele si accesoriile instalatiilor de stins incendiu, avertzare si alarmare etc dupa caz, vor fi dimensionate in conformitate cu Regulile Registru, ANR si practica in domeniu; Pe nava se vor afisa planul cu inventarul si locatia echipamentului de siguranta incendiu- salvare conf cerintrelor de Regului; 21/ INSTALATII DE VENTILATIE 21.1 Cabinele locuit, sala mese si biroul punte vor fi prevazute cu AC tip monoduct (racireincalzire) cu sistem reglare automata a temperatutrii si plafoniere de cabina. In condiii ambientale date, sistemul asigura, temperatura interioara vara cca +23C si iarna cca+18C. Compresorul si schimbatorul de caldura etc., sint amplasate in CM. - Ptr cabinele locuit, sala mese, biroul punte:1 ventilator axial introductie, min 6 schimb/hr; - Ptr vestiar, cabina dus si toaleta: 1 ventilator axial extractie, min 6 schimb/hr; Bucataria, dusul, si toaleta vor fi prevazute cu ventilatie mecanica. 21.2 CM -ul ventilat mecanic cu 1 ventilator axial reversibil min 10 schimb aer/hr Conductele de ventilatie zincate montate in fiecare colt al CM, sint prevazute cu grile ventilatie orientabile cu posibilitate de reglare a debitului si/sau fixe dupa caz; 21.3 Ventilatia la magaziile de punte teuga si magaziile de marfa se face natural cu gituri de lebada, ciuperci sau conducte ventilatie (zincate pina la grosimi 5 mm) si prevazute cu soclu, capace, grile si clapeti de inchidere in caz de avarie/ incendiu in conformitate cu Regulile; 22/ INSTALATIA DE SANTINA SI BALAST

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 47

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

22.1 Nava va fi prevazuta cu instalatie de santina dimensionata cf Reguli si va include un separator de santina < 5ppm cap 0,5t/h cu incalzitor electric incorporat care deverseaza hidrocarburile separate in tancul de reziduri petroliere cu alarma nivel maxim din CM, iar apa curata peste bord, si respectiv o pompa rotativa cu piston min 5m3/h pres aspiratie 0,5bar- pres refulare 2,5bar, actionata local ptr drenare santina CM si a puturilor de santina din magaziile de marfa. Refularea pompei este dirijata spre tancul de receptie ape santina, cu posibilitatea deversarii si la mal prin prizele de punte. Puturile santina au indicatoare nivel nimim/ maxim ptr pornire/oprire pompa automat Drenarea putului de lant se face cu ejector; 22.2 Pentru cazuri de avarie se va la livra la inventar o pompa manuala submersibila capacitate cca 200 ltr/min la inaltime de refulare cca 5 m, greutate sub 20kg, diametru cuplarii refulare min 2 si 1 furtun 50m rezistent la hidrocarburi (5 sectiuni x 10m cu cuplari rapide la capete); 22.3 Instalatia balast este deservita de 1 pompa electrica tip centrifugala verticala fara auto- amorsare cu debit cca 40m3/h 2,5bar, turatia 1500 rpm. 23/ INSTALATIA DE SCURGERI SANITARE 23.1 Scurgerile sanitare si fecaloide din suprastructura sint deversate intr-un tanc de colectare instalat in CM si prevazut cu flotor si alarma nivel maxim. Drenarea tancului se face cu o pompa care refuleaza in tancul receptie ape fecaloide colectate de la alte nave. 23.2 Un tanc de scurgere independent cu pompa de deversare incorporata va fi instalat in magazia prova pentru colectarea scurgerilor de la toaletele de decontaminare a personalului intervent la depoluarea plajelor/malurilor toate scurgerile chiuvetelor, dusurilor si toaletelor sint dirijate in acelasi tanc de receptie ape fecaloide al navei; 23.3 Vasele WC instalate pe nava sint de tip gravitational spalate cu apa fluviala, sau tip cu vacuum si generator vacuum cu spalare apa dulce consum redus tip Sealand sau similar; 24/ INSTALATIA DE AER COMPRIMAT Pe nava se instaleaza un compresor de aer de serviciu si butelie tampon presiune 10bar. 25/ MATERIALUL TEVILOR SI TRASEE TUBULATURI 25.1 Tubulatura instal. hidraulice pina la inclusiv 1 va fi din otel inox, si din teava calibrata din otel carbon pentru diametrele peste 1; Circuitele vor fi spalate si probate la pres min 1,5 ori presiunea nominala de functionare; 25.2 In cazul ca nu s-a indicat altfel mai sus, tevile instalatiilor pina la inclusiva DN 15mm (altele decit hidraulice) vor fi din inox, cupru sau material sintetic (rilsan sau echivalent) de tip aprobat corespunzator scopului respectiv; 25.3 Tevile din otel carbon sau din cupru vor fi de tip fara sudura presate la cald sau la rece dupa caz, exceptie fac tevile de precizie actionari hidraulice realizate prin presare la rece; 25.4 Toate tevile amplasate pe puntea libera/ comp.neincalzite dupa caz, indiferent de natura lichidului transportat, vor fi izolate termic (unde functia permite prevazute si dopuri sau robineti de scurgere pentru iarna). Traseele de tubulaturi vor fi montate cit mai drept posibil si cu compensatori de dilatatie / deflectie care sa permita deformatiile corpului navei in mars; 26/ INSTALATIA ANCORARE SI MANEVRA/ LEGARE REMORCARE 26.1 Nava va fi dotata cu echipamente standard de ancorare si manevra/ legare - remorcare in conformitate cu cerintele de Reguli, capabile sa mentina nava pe pozitia de lucru si asigure manevrabilitatea, operarea si remorcarea ei in conditii de deplina siguranta. La prova nava are 1vinci electric combinat ancora/manevra cu 2 barbotine, viteza tragere lant min 9m/mit conf Reguli. Idem 2 vinciuri manuale cuplare 60 tf si 2 cosuri de parime. Ancorele vor fi tip eficient (Danforth sau similar) si de greutate care sa poata mentine nava pe pozitie in curent de 4 -5 noduri pe un fund de albie nisipos;
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 48

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Nava are si ancora de urgenta, care sa poata fi folosita si pentru prevenirea rotirii pupei; Putul de lant are gratar din tabla perforata la H 600 fata de fund pentru drenaj apa cu ejector. La pupa este prevazut un cabestan electric min 40kN si 2 cosuri de parime. Babale, nari parapet, role de ghidare etc la prova si pupa conf reguli si practica navala. 26.2 Dealungul bordajelor se monteaza un briu de protectie/ fender din cauciucuri auto uzate fixate cu lanturi si chei tachelaj zincate, de ochetii sudati pe nava/parapet in acest scop. 26.3 Pe punte si in magaziile de marfa se prevad sisteme de legare, lasinguri fixe si urechi ingropate tip D dupa caz, ptr fixarea echipamentului de depoluare mobil si containerelor de receptie poluantii solizi, etc; 27/ PROTECIA CONTRA DESCRCRILOR ATMOSFERICE : paratraznete. 28/ INSTALAIA DE SEMNALIZARE / ALARMA : 28.1 Instalaia de semnalizare/alarm va fi n conformitate cu cerinele de Registru/ ANR; CM i fiecare magazie de marfa vor fi echipate cu sistem de alarm ape santin; Pentru a activa sistemul de alarm va exista un buton n sala mainilor; Alarma general i cea de urgen vor avea un transmitor n suprastructur i 6 sonerii mari distribuite n ntreaga nav; Alimentarea este de la sursa de avarie 24 V; Cnd este deschis ua de la cutia CO2, n sala mainilor este activat o alarm acustic in acelai timp, ventilatoarele din sala mainilor sunt ntrerupte; Sirenele (24 V DC ) sunt proiectate s funcioneze cu intermitene; Santina CM si puturile santina magazii marfa vor fi echipate cu alarma nivel maxim; Alarma va fi declanat de sistemul de alarm i va fi indicat pe panoul de alarm; 29/ ECHIPAMENTE DE SIGURANTA SALVARE I PRIM AJUTOR 29.1 Inventarul de salvare: colaci, veste salvare, semnalizari etc, va fi prevazut in conformitate cu cerintele de Reguli (inclusiv 1 pluta fluviala min 6pers si 1 barca salvare serviciu min 4 pers din fibra sticla/ cauciuc cu rame si motor 30 cp). Barca are cheson de flotabilitate la prova/ pupa, si se amareaza in magazia marfa din prova; Colacii de salvare ce vor fi depozitai conform regulamentelor; 29.2 Pe nava se va prevedea un dulap de prim ajutor cu inventar complet de accesorii, instrumente medicale si medicamente de prima necesitate in conf cu lista Contractorului ce se preda santierului la etapa de proiectare (inclusiv termometru, tensiometru, targa, atele, garou, aparat respirat cu butelie/ compresor portabil, butelie si masca oxigen, etc..); 30/ SISTEME DE COMUNICATII 30.1 Pentru comunicatii pe nava, aceasta va fi dotata cu un sistem intercom care s permit comunicarea n ambele sensuri: n CM, n cele 3 magazii, n cabine, n zonele de acostare pupa/ prova i n zonele de lucru; Statia centrala se monteaza in Biroul de punte. Echipamentul va fi alimentat la 24V; Pe punte va exista o sonerie. 30.2 Pentru comunicatii manevre si administrative, nava este prevazuta cu 3 radiotelefoane VHF portabile/ flotabile min 5W; 1-2 indicator/e meteo de preferinta tip electronic multifunctional (anemometru, barometru, termometru, inclinometru etc dupa caz), un ceas de perete cu baterie cca 200, un termometru de masurare temperatura apei fluviale, 1 laptop + imprimanta+ router cu baterie si antena ptr.conexiuni i/net cu baza. Alte echipamente: conform regulilor daca sint prevazute cerinte in domeniu pentru tipul si specificul de exploatare al navei dupa caz; Echipamentul va fi tip naval avizate ANR si autorizate de Inspect. Grl de Radiocomunicaii dupa caz, iar costurile pentru frecvenele alocate se vor incluse n preul ofertei;

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 49

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

30.3 Pentru semnalizare se vor instala un set lumini navigatie, un 1 clopot , 1 gong de cea, etc; 30.4 Pentru iluminat puntea se vor monta cite 2 reflectoare pe puntea etalon la pupa/ prova pentru iluminat zona de lucru pupa si magaziile, respectiv un reflector pentru zona de lucru prova. Pentru iluminat malul in cazul operatiunilor de decontaminare urmare poluarilor majore, pe puntea etalon se monteaza si 1 proiector. 500-1000W, cu comanda locala de pe puntea etalon; 31/ INVENTARUL NAVEI SI PIESELE DE SCHIMB 31.1 La nava se predau inventarele complete de punte, masina, cabine etc, in volum care sa satisfaca fara limitare necesitatile de exploatare ale navei si echipajului, in conformitate cu specificatiile avizate de Contractor dupa cum s-a indicat anterior 9.7, 20.2, 29.2 etc; 31.2 Pentru decontaminarea malurilor in cazul poluarilor majore accidentale, se va asigura la bord un inventar separat de spalare, colectare si neutralizare conf unei specificatii avizate de Contractor (care include printre altele: 1 Agregat independent mobil 8001200ltr/hr presiune inalta 30180bar, actionare electrica 400VCA- 50Hz , cu unitate de incalzire, tanc detergent, tun spumogen si min 6 furtune a 25m; 1set articole consumabile si de unica folosinta si accesorii, pentru deservirea a 40 - 50 persoane, etc..), Acest inventar va fi depozitat in lazi si europaleti etc si depozitat in magazia prova; 31.3 Piesele de schimb de baza se livreaza in set complet ptr toate echipamentele mecanice si electrice in conf cu normele Registru dar nu mai putin decit standardul curent de livrare al producatorilor. Livrarea echip. de la producatori va fi insotita de lista pieselor de schimb cu indicatii privind cantitatea, codul pozitiilor etc (liste separate de lista pozitiilor de montaj); 31.4 Specificatiile inventarelor de punte, cabine, masina si electric si de decontaminare precum si specificatiile separate pentru piesele de rezerva de baza se intocmesc de santier si prezinta Contractorului pentru completare si avizare dupa caz la etape de avizare PE. 32/ INTERPRETARI 32.1 Toate instalatiile, sistemele, echipamentele si amenajarile pe nava, inclusiv cele nespecificate in prezentul caiet de sarcini se vor prevedea, dimensiona si instala la bord, in conformitate cu cerintele de Reguli si practica in domeniul constructiilor navale; 32.2 In cazul repetarii unei pozitii cu aceiasi functie aceasta se va considera o singura data; 32.3 In cazul specificarii aceleiasi functii sau actionari principale in doua moduri diferite, Ofertantul poate propune solutia cea mai potrivita conf cu 3.2.1; 32.4 Chiar daca caietul nu face referire explicita la un anumit echipament/ sistem sau detaliu aferent acestuia, dar se demonstraez sau rezulta de la sine a fi necesar ca nava sau sistemele ei s fie funcionale, va fi inclus n ofert. 32.5 Ofertantul/ Contractantul intelege ca lucrarile si sistemele trebuiesc intregite, completate si predate la gata in functie la parametri contractati/ proiectati si avizati fara solicitare de extracosturi sau decalaje la termenul de livrare; 33/ NIVELUL DE ZGOMOTE SI VIBRATII 33.1 Nivelul de zgomot la bordul navei nu va depasi cerintele/ recomandarile ANR; In lipsa unor cerinte sau recomandari ANR, nivelul maximal de zgomot nu va depasi limitele recomandate de normele EU aplicabile si navelor fluviale Directiva 2003/10 etc., sau normele IMO, valorile cele mai mici, dupa caz (referinta: 60Db in cabine locuit; 75dB in bucatarie; 65dB in Biroul punte/ Cabini de serviciu, Cabini de comanda si sali mese; 85 dB pe punti deschise si ateliere mecanice (cu casti protectie); respectiv 110dB CM nesupravegheat continuu); 33.2 Spatiile expuse poluarii fonice (CM, etc) vor fi marcate cu avertizari, respectiv prevazute cu casti de protectie auditiva si alte facilitati de diminuare a impactului sonor conform cerinte Reguli; 33.3 Se vor efectua masuratori de zgomote si de vibratii generale in conformitate cu schema santierului constructor avizata in prealabil de Registru/ ANR si Contractor; Masuratorile la bord si rapoartele aferente se fac la bord/ livreaza de un tert executant abilitat in acest scop si certificat ISO 9001;
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 50

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Zgomotele si vibratiile trebuiesc sa se incadreze in limitele admisibile conform Regulilor eventualele depasiri se vor remedia/ inlatura pentru satisfactia Registrului, ANR si Contractor; 34/ TESTE I PROBE 34.1 Toate testele i probele se vor efectua pe cheltuiala i riscul contractantului. 34.2 Toate testele se vor efectua n conformitate cu reglementrile n vigoare, n prezena si pentru satisfactia reprezentanilor societii de clasificare i reprezentantului Furnizorului; 34.3 Testele se fac cu fiecare agregat, pentru fiecare sistem principal si de avarie, pe manual si automat, respectiv local si la distanta potrivit schemelor avizate de functionare; 35/ PROBA DE STABILITATE 35.1 In vederea determinrii centrului de greutate i capacitatea deadweight va fi realizat o prob de stabilitate n conformitate cu reglementrile de clas, n prezena reprezentanilor societii de clasificare i ai beneficiarului . Testul va fi realizat n ap linitit i la o for a vntului mai mic de 2 pe scara Beaufort; 35.2 Stabilitatea navei va fi adecvat tuturor condiiilor ce pot aprea n timpul exploatarii. Odata cu oferta, Ofertantul va prezenta toate datele privind stabilitatea navei oferite; 35.3 Inaintea receptiei/ livrarii navei se va face o proba de stabilitate in conditii avizate de mediu, de stare a bazinului si a conditiei tehnice a navei, ptr determinarea asietei si a centrului de greutate etc, in prezenta inspectorului de registru, inspectorul ANR si reprezentant Contractor; 35.4 La livrare, contractantul va livra datele finale de stabilitate, instructiunile de operare, de incarcare si exploatare a navei, in concordanta cu datele obtinute la proba de inclinare; 36/ PROBELE DE ACCEPTARE 36.1 Programul include probe de functionare si performanta ale navei si sistemelor din dotarea ei, corectitudinea functionarii comenzilor, semnalizarilor, si alarmelor, verificarea corectitudinii Listei de echipamente de la bord cu etichetele de pe agregate, etc; 36.2 Se vor face urmatoarele probe (pe scurt printre altele): ancorarea, probele functionale ale echipamentelor mecanice si electrice, lampile de navigatie, sistemele electrice si de alarmare, probele de rulare/etanseitate capacele magazii, usi/ferestre exterioare, probele instalatiilor de tubulaturi santina/ balast/ incendiu/ hidraulica etc, prode sarcina macarale, probele instalatiilor speciale de combatere a poluarii, masuratori de zgomote si vibratii etc; Testele/ probele echipamentelor importante de pe nava inclusiv instalatiile si sistemelor de combatere a poluari se executa de contractant in prezenta si cu asistarea inginerilor de punere in functie de la firmele furnizoare ale echipamentelor respective; Testul de combatere a titeiului : Demonstratie cu separatorul pentru combaterea scurgerii de titei (fara titei), simularea senzorilor titei colectat; Functionarea separatorului cu pompa de 60 mc/h incorporata, inclusiv dozarea a 1500 l motorina in furtunul de aspiratie (se va folosi apa din tacul de apa); Testul de tratare a apei de santina : Tancul de apa si tancul de titei vor fi golite cu pompele separatorului in tancul de colectare; Completarea cu apa suplimentara a tancului de colectare, in caz de necesitate, se va face cu ajutorul pompei de incendiu a navei baza; Pomparea amestecului apa/titei cu pompa de 3 mc/h in separatorul de separare; Procesul de separatie va fi efectuat in totalitate automat; Apa va fi evacuata peste bord, titeiul in tancul de titei (monitorul titei-in-apa va fi in functiune). Testul tuturor echipamentelor de preluare i tratare a deeurilor generate de nave .
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 51

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

36.3 Programul detaliat de probe si tabelele de masuratori va fi lucrat de santier si tansmis la avizarea Contractorului la etapa de proiectare a navei; 36.4 La probe poate participa pe cheltuiala contractantului si alte autoritati cu competenta in emitere de avize legate de constructia, dotarea, testarea navei si echipamentelor specifice (ex.Autoritati de mediu, radio- comunicatii etc dupa caz); Observatiile Registrului si ANR facute la probe vor fi rezolvate/ remediate de contractant inaintea inspectiei finale si receptiei navei; Receptia se face dupa rezolvarea satisfacatoare a tuturor observatiilor, in baza unei inspectii finale a navei si semnarea protocolului de livrare- acceptare de ambele parti, respectiv predarea la beneficiar a documentatiei complete de livrare conf. specificarii din prezenta; 36.5 Daca carena navei a fost vopsita inaintea lansarii numai cu vopsea anticoroziva, nava va fi andocata pe cheltuiala contractantului si vopsita antivegetativ inaintea livrarii. 36.6 Daca carena navei a fost vopsita si antivegetativ inaintea lansarii la apa, dar perioada de plutire depaseste 2 luni, nava va fi deasemeni andocata pe cheltuiala contractorului inainte de livrare in scopul inspectarii carenei si constatarii starii ei fizice. In cazul ca se depisteaza exfolieri/ deteriorari vopsea ori deformatii la fundul navei, jocuri/ lovituri sau alte deficiente la fundul navei etc., constructorul le va remedia imediat. 36.7 Santierul constructor va asigura scolarizarea/ familiarizarea/ trainingul echipajului cu instalatiile si sistemele de la bord in scopul dobindirii cunostintelor si deprinderiilor necesare pentru exploatarea navei si sistemelor aferentre; 37/ SUPRAVEGHEREA / INSPECTII 37.1 Beneficiarul are dreptul s numeasc reprezentani pentru urmrirea evoluiei construciei i a executrii lucrrilor n conformitate cu documentaia de construcie;. n timpul perioadei de execuie contractantul va permite accesul reprezentanilor beneficiarului in antier fara restrictii, n scopul supravegherii n timpul programului de lucru (si oricind in afara programului de lucru in timpul probelor);. 37.2 Contractantul va pune la dispoziia reprezentanilor beneficiarului toate informaiile necesare, graficul de execuie, programul testrilor i desenele de lucru. Contractantul are obligaia de a de a permite reprezentantului beneficiarului s asiste la construcia i testarea echipamentelor importante i la sediul subcontractantului; 37.3 Contractantul va acorda reprezentantului beneficiarului orice asisten inclusiv un spaiu cu dotrile necesare pentru a permite acestuia s i ndeplineasc sarcinile de supraveghere . 37.4 Constructia navei se face in baza inspectiilor/ receptiilor facute de reprezentantii Contractorului la toate lucrarile pe baza programunlui de inspectii avizat si convocarii scrise facute de santier cu minim 24 ore in avans; Contractantul are obligaia s respecte observaiile reprezentantului beneficiarului, atunci cnd construcia navei nu este conform cu contractul i/sau caietul de sarcini. Dac reprezentantul beneficiarului raporteaz n scris defeciuni ale echipamentelor sau lucrarilor de constructie, contractantul trebuie s corecteze, modifice i/sau s repare aceste defeciuni, imediat i necondiionat. Nerealizare acestui lucru va constitui o nclcare a contractului . 37.5 Contractorul si/sau reprezentantii sai (comisia de receptie) vor asista la probe si masuratorile navei pe cheltuiala santierului (exceptind costul transportului acestora la bordul navei care va fi suportat de Contractor); 38/ CALITATEA EXECUTIEI 38.1 Toate lucrarile de executie privind constructia navei si a echipamentelor si sistemele din dotarea ei vor fi conforme ultimelor progrese ale tehnicii si de clasa superioara in toate privintele si trebuie sa respecte cerintele Registrului. Intreaga nava va fi construita cu respectarea celor mai inalte cerinte de calitate, in conformitate si cu aprobarea Societatii de clasificare, inclusiv asupra normelor si standardelor de productie ale santierului constructor;
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 52

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

38.2 Echipamentele tehnologice de tratare, seperare, colectare si receptie a produselor poluante generate de alte nave, i de intervenie n caz de poluare major a apelor Dunarii indicate la Cap 12 i 13, vor fi si ele de ultim generaie i performante.

39/ MODIFICARI Orice modificari facute dupa semnarea contractului trebuie sa fie convenite de comun acord in scris, si se vor face cu avizarea prealabila a desenelor contractantului de catre beneficiar; 39.1 Modificari cerute de proprietar Daca proprietarul doreste s fac unele modificri navei sau oricarei parti a acesteia dupa semnarea contractului, santierul va executa aceste modificari conform solicitarii, in masura in care aceste modificari nu vor afecta datele tehnice, nici nu vor implica costuri suplimentare si nu interfereaza cu programul de productie planificat. Daca partile au cazut de acord ca modificarile cerute de proprietar afecteaza datele tehnice si/sau implica costuri suplimentare, santierul va executa aceste modificari numai daca proprietarul a declarat in scris ca este de acord cu modificarile rezultate in datele tehnice si/sau in programul de productie si/sau este dispus sa plateasca costurile suplimentare mentionate. 39.2 Modificari impuse de schimbari de clasificare si alte norme: Orice modificari in constructia si furniturile oferite in timpul perioadei de constructie a navei, care se datoresc schimbarilor din normele si regulamentele de clasificare si care nu erau cunoscute la data semnarii si intrarii in vigoare a contractului si au aparut inainte de livrare, se vor face pe cheltuiala proprietarului in cazul in care partile au convenit de comun acord ca determina costuri suplimentare. 39.3 Optiunile santierului In eventualitatea ca santierul (sau beneficiarul) doreste sa faca mici modificari la proiect, detalii de constructie si materiale pentru a se potrivi cerinelor societii de clasificare, de aprovizionare, sau de exploatare dupa caz, astfel de modificari vor fi discutate si convenite intre parti inaintea efectuarii lor fizice. Orice detalii care urmeaza sa fie modificate vor fi de calitate egala sau superioara celor ce se doresc a fi inlocuite; 40/ GARANTIA DE CALITATE SI BUNA FUNCTIONARE 40.1 Ofertantul va garanta nava si functionarea echipamentelor, instalatiilor si sistemelor din dotarea ei pentru o perioada de 24 luni de la data livrarii efective a navei; 40.2 Vopsirea navei va fi garantata de constructor si furnizorul de vopsele pentru 24 luni; 40.3 Autoritatea contractant va restitui garania de bun execuie astfel:
50% din valoarea garantiei de bun executie, n cel mult 14 zile de la data procesului verbal de receptie final a produselor care fac obiectul Contractului , respectiv a celor dou nave baz, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei, i 50% din valoarea garantiei de bun executie , n cel mult 14 zile de la finalul perioadei de garanie tehnic a navelor baz , dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei.-.

41/ FURNIZORII DE ECHIPAMENTE 41.1. Toate echipamentele montate la bord vor fi fabricate si livrate de producatori consacrati de
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 53

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

provienienta/origine preferabil intracomunitara, cu reprezentante & service recunoscute EU; 41.2. Toate echipamentele vor fi de ultima generatie si vor avea toate acreditarile ISO si UE, iar cele principale (DG, boilere si caldarine de orice fel, pompe, compresoare, si echipamentele specifice de combatere a poluarilor, de radiocomunicatii- navigatie etc) nu vor avea o data de lansare in fabricatie mai mare de un an de la contractarea navei; Livrari de echipamente provenite din terte comenzi de fabricate nu sint aceptate. 41.3.Echipamentele vor fi marcate/ certificate/ atestate cu numarul navei de destinatie; 41.4 Ofertantul va prezenta n cadrul ofertei anexa la descrierea tehnica a navei, Lista furnizorilor pentru echipamentele majore mecanice, electrice, vopsele, etc. 41.5. Contractorul poate face corectii la lista de furnizori si/sau stabili ordinea prioritatiilor si selecta fabricantii pentru echipamentele principale, la etapa de avizare a proiectului de executie si naintea plasarii comenzilor la producatori; 42/ DOCUMENTATIA La livrarea navei se preda urmatoarele documente pe hartie normala, precum si in format electronic CDROM, in limba romana - se permite si limba straina cu traducerea romana. Toata documentatia de livrare obtinuta pe costul contractantului si livrata beneficiarului, astfel: 42.1 4 seturi Planul general de amenajare si capacitate, impreuna cu desenele principale de executie puse de acord cu fabricatia navei, ale instalatiilor si amenajarilor sale mecanice, electrice, de tubulaturi (as builtdrawings). Volumul livrarii va fi livrat de Contractant in conformitate cu lista predata acestuia de Contractor inaintea livrarii navei; 42.2. 3 seturi PT (basic design) ptr corp, instalatii, amenajari mecanice, electrice si tubulaturi (un set fiind constituit din desenele avizate de Registru/ANR cu scrisorile de avizare ale lor); 42.3 4 seturi manualele producatorilor privind intretinerea/exploatarea echipamentelor; 42.4 4 seturi Specificatia pieselor de rezerva, si Lista echipamentelor montate la bord cu indicatii asupra cantitatii, anul de constructie si no serie, capacitatii nominale si numele furnizorului si detaliile de contact (inclusiv reprezentantele din Romania dupa caz), etc; 42.5 4 seturi rezultatul probelor de performanta ale navei, echipamentelor, instalatiilor meacnice, electrice si de combaterea poluarilor (1 copie fiind cea avizata de Registrul de clasificare); 42.6 1 original si 2 copii Certificatele navei eliberate de Registrul de clasificare si ANR fara observatii sau recomandari, printre altele: - Certificatul de clasificare al navei; - Certificatele de siguranta constructiei, de siguranta echipamente, a Instalatiilor Radio - Raportul de lansare la apa si de andocare dupa caz; - Certificatul de constructie; - Certificatul de proprietate; - Certificatul radiere din jurnalul de constructie nave noi al Capitaniei constructorului;
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 54

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

- Certificatele de Deratizare si de Sanepid eliberate de autoritatile locale competente; - Certificat tanc apa potabila - Certificate pentru ancore, lanturi, parame manevre - Certificate pentru lumini de navigatie - Certificat Marpol - Informatia pentru comandant aprobata de ANR - Raportul probei de inclinare avizat de Registru si ANR; - Certificatul de capacitati, dimensiunile si masuratorile navei; - Certificatul pozitionarii marcilor de pescaj; - Certificatele de Clasa, uzinale si de conformitate ale tuturor echip.instalate; - Raportul masuratorilor rezistentelor de izolatie a echip & circuitelor electrice; - Raport masuratori nivel zgomote / vibratii eliberate de 1 executant certificat ISO 9001;. - Certificatele de garantie ale navei, echipamentelor si de protectiei anticoroziva; - Documentele comerciale de livrare(factura, certificat de radiere, certificat de proprietate, certificat de garanie, Protocolul de livrare i acceptare-toate intr-o form acceptat de contractor) -Alte certificate si/sau aprobari cerute de autoritati pentru inmatricularea navei; 43/ CONDITII DE PARTICIPARE 43.1. Certificare ISO 9001/14001 pentru Ofertant i pentru furnizorii lui de echipamente si/sau servicii (copia certificatelor se anexeaz la oferta);. 43.2 Ofertantul va include in oferta Lista de Referinte cu tipul de nave construite in ultimii 3 ani, cu ce registru de clasificare si numele beneficiarilor navelor construite de el; 43.3 Ofertantul va livra sculele/dispozitivele speciale cerute de Contractor care sa permita echipajului sa faca intretinerile echipamentelor, dupa caz repararea acestora la bord; 43.4 Piesele de schimb de baza se livreaza in volum cerut de Registru de clasificare dar nu mai putin de volumul recomandat in standardul de livrare al producatorului; Peste setul de baza, ofertantul va include (ca pozitie separata in oferta cu lista aferenta) un volum crescut de piese schimb ptr 2 ani la echipamentele pentru depoluare conform indicatiei producatorilor; 43.5 Ofertantul va anexa la oferta desene, fotografii, videoclipuri si alte informatii, care le apreciaza ca pot descrie cel mai bine nava oferita, dotarile si performantele ei transferat 43.6 Nava va fi construita dupa un proiect de executie avizat de Registrul de clasificare si de ANR dupa caz pentru partile implicate legate de constructia, dotarea,siguranta navei etc., precum si de Contractor pentru satisfacerea cerintelor lui (inclusiv avizarea detaliilor de dotare, a solutiilor constructive de realizare a lucrariilor, de amplasare, de amenajare, masurare si testare etc, inaintea demararii/ aplicarii acestora la bord); 43.7 Volumul de livrare al echipamentelor ce se monteaza la bordul navei, va fi transmis avizarii Contractorului la etapa de proiectare si inaintea comandari lor la producatori;

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 55

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

43.8. Ofertantul/ santierul constructor asigura pe Contractor ca va fi invitat sa participe la probele de stend la fabricanti dupa caz, inaintea livrarii echip.majore mecanice DG, boilere, macara etc., si de combatere a poluarii 12- 13; 43.9. Contractorul poate face observatii si modificari la documentatia de executie in scopul obtinerii configuratiilor, amenajarilor si dotarilor potrivit operatiunilor specifice de exploatare si protectia mediului etc; Avizele emise de Contractor sau de Reprezentantii sai imputerniciti, indiferent de scopul si natura lor, nu scuteste/ exonereaza in nici un fel Contractantul de raspunderea exclusiva a sa privind constructia si livrarea navei in buna regula, la termenul stabilit si la nivelul de performanta angajat, in conf cu prevederile contractului de constructie; 43.10. Navele se livreaza Achizitorului una la dana Portului Galati si una la dana portului Tulcea, cu plinul facut de ulei ungere si hidraulic in sisteme si tancuri (dupa golirea uleiurilor de rodaj la probe) precum si cu inventarul de punte, mecanic, electric, de cabine etc, complet la bord. In acest scop se vor face de catre contractant si agentul sau local, toate aranjamentele si diligentele ce se impun de obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor necesare sau cerute de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, ANR si Autoritatile locale competente; 43.11. Oferta depusa va fi in limba romana si va include toate cheltuielie, taxele si spezele din Romania si afara Romaniei, de la data contractarii navei pina la data livrarii ei; 43.12. Alte conditionri conform prevederilor din cadrul SECTIUNII IFia de Date a Achizitiei.

IV. SARCINILE CONTRACTANTULUI 4.1. Oferta va include proiectarea i execuia prestarea serviciilor accesorii descrise n prezenta . navelor inclusiv

4.2. Contractantul va ntocmi proiectul tehnic i de execuie pe care le va nainta spre avizare beneficiarului n format electronic pe CD, in format .doc, .xls, .dwg i pe hrtie (1 exemplar original i 1 copie) dup avizarea lui de A.N.R. Inspectoratul tehnic sau autoritii competente a statului ori unei societi de clasificare agreat de A.N.R. 4.3. Ofertantul va construi nava la gata, completa si echipata la gata ntr-un antier naval romnesc/strin n baza proiectului ntocmit de ofertant.. 4.4. Construcia produsului, dotrile i echipamentele, probele vor fi fcute n conformitate cu proiectul ntocmit de ofertant i avizat conform pct. 4.2., sub supravegherea ofertantului i a Autoritilor abilitate ce elibereaz certificatele de funcionare. Supravegherea fazelor importante de execuie se va face i de beneficiar, cheltuielile fiind suportate de ofertant. 4.5. La finalizarea construciei, ofertantul va efectua toate probele necesare n conformitate cu programul de probe avizat de Societatea de clasificare (ANR) si de beneficiar.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 56

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

4.6. Produsul va fi construit i dotat pentru a obine avizul i certificatele de calitate i funcionare ale Autoritii Navale Romne . 4.7. n cazul n care ofertantul construiete nava n afara Romniei , va respecta prevederile art. 51^10 din Ordonana Guvernului nr. 42/1997 cu modificrile i completrile ulterioare, privind transportul maritim i pe cile navigabile interioare . 4.8. Documentele pe care le va preda contractantul beneficiarului sunt : proiectul de execuie avizat de A.N.R. , certificat de origine, certificat de inspecie A.N.R., certificat de construcie, autorizaie de lansare la ap, autorizaie de construcie, permis provizoriu de arborare a pavilionului romn emis de cpitnia portului antierului constructor , pe perioada voiajului pn la porturile de destinaie Galai i Tulcea Contractantul va livra sau i asum responsabilitatea livrarii tuturor certificatelor privind corpul, masinile si echipamentele. Toate testele si aprobarile sunt realizate/obtinute pe cheltuiala executantului. Pentru sistemele din dotarea navelor se va livra: documentaia tehnic pentru instalaii i echipamente aflate n dotarea navelor . manual de utilizare, complet pentru fiecare echipament de recepie i tratare a deeurilor preluate de la nave i intervenie n caz de poluare major precum i tehnologia de utilizare a sistemului n totalitatea sa . procedura de intervenie n 3 cazuri : Poluare accidental major cantitatea de hidrocarburi > 100 to.la o distan de 20 km. de portul de atas al navei ; Poluare accidental n imediata vecintate a punctului de ata n enalul navigabil Poluarea malurilor Dunarii V. SARCINILE C.N. A.P.D.M GALAI 5.1. Avizeaz proiectul de execuie dup avizarea lui de ctre A.N.R. si/sau societatea de clasificare agreat de A.N.R. 5.2. Asigur supravegherea fazelor importante de execuie . 5.3. C.N. A.P.D.M. S.A. Galai va colabora cu contractantul pentru buna ndeplinire a contractului . 5.4. Verific i controleaz in baza comunicarilor contractantului, executia lucrrilor pentru a vedea daca acestea decurg n conformitate cu documentele contractului i cu prevederile proiectului de execuie avizat. 5.5. Particip la probele navei si instalatiilor aferente impreuna cu societatea de clasificare sau separat de aceasta dupa caz. VI. PERIOADA DE GARANTIE ACORDAT minim 24 de luni de la data recepiei finale efectuate dup livrarea, instalarea acestora, punerea in funciune, testarea i respectiv instruirea personalului. Oferta care prezinta un termen de garantie mai mic de 24 luni va fi considerat
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 57

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

neconform, In perioda de garantie service-ul (remediere defectiuni, sau inlocuirea produsului) va fi acordat gratuit . Contractantul va asigura, de asemenea, servicii de intretinere si reparatii si dupa expirarea perioadei de garantie a produsului, in conditiile stabilite printrun contract ulterior sau in urma unei comenzi primite de la beneficiar, cu suportarea costurilor aferente de catre acesta. Timpul de interventie al contractantului(furnizorului) va fi de maxim 24 ore de la primirea comunicarii privind defectiunea in cauz. Livrarea pieselor de schimb - 72 ore de la primirea comenzii. Se va acorda asistenta tehnica la punerea in functiune.

VII. INFORMATII SUPLIMENTARE PRIVIND OBTINEREA DE AVIZE SI APROBARI . CONDITIILE DE MUNCA SI PROTECIA MUNCII, SECURITII SI SNTII OCUPAIONALE Dac din tehnologia de executie proprie a ofertantului rezult necesitatea unor avize, autorizari, agremente necesare pentru realizarea lucrarilor care fac obiectului achizitiei, acestea vor fi in sarcina ofertantului de a le obtine de la autoritatile abilitate si de a le respecta. Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant si de subcontractanti pentru realizarea lucrarilor proprii sunt in responsabilitatea executantului. Executantul va asigura pentru reprezentantii beneficiarului in santier echipamentul de protectie de baza potrivit anotimpului respectiv (haine de protectie, casca, ochelari de protectie ,etc) precum si AMC-urile necesare in operatiunile de supraveghere, inspectie si receptie a constructiei navei VIII. CERINTE PRIVIND CALITATEA In toate etapele derularii contractului ofertantul va actiona pentru indeplinirea tuturor obligatiilor ce-i revin privind asigurarea calitatii lucrarilor efectuate in conformitate cu legislatia in vigoare. Oferta va cuprinde acte doveditoare din care sa reiasa ca are implementat si certificat un sistem de asigurare a calitatii pentru lucrarile si serviciile ce urmeaza a fi efectuate, IX. OBLIGAII I RSPUNDERI. OBLIGAIILE CONTRACTANTULUI Obligatii Generale: Contractantul are obligaia de a proiecta, executa, furniza, instala, pune n funciune NAVA de a instrui personalul contractorului, precum i de a remedia viciile ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract. Contractantul se oblig s furnizeze NAVELE la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 58

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Contractantul se oblig s furnizeze produsele n perioadele/la datele prevzute prin graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic final ctigtoare, anex la contract. Contractantul are obligaia de a respecta solicitrile contractorului, pe tot parcursul execuiei contractului. n cazul n care contractantul consider c solicitrile contractorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a executa solicitrile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale. Contractantul are obligaia de a notifica prompt contractorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau alte probleme aprute in detaliile executiei. Contractantul are obligaia de a despgubi contractorul mpotriva oricror: a) reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru/ori n legtur cu execuia lucrrilor de realizare a NAVELOR sau ncorporate n acestea; b) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea Documentaiei Descriptive ntocmit de ctre contractor.

Obligatiile Contractantului in ceea ce privete Proiectarea: Contractantul are obligaia de a ntocmi documentaia tehnic i de a obtine certificatele, avizele si autorizaiile necesare livrrii, punerii n funciune, instalrii NAVEI i instruirii personalului contractorului. Proiectul n forma final, i anume, proiectul tehnic, caietele de sarcini, proiect de executie vor fi avizate de ANR/autoriti competente ale statutului dupa caz/ societi de clasificare agreata de ANR si de Contractor. Realizarea serviciilor de proiectare va avea in vedere obligatoriu urmtoarele capitole: proiect tehnic, proiect de execuie, liste de materiale si cantitati, caiete de sarcini , instructiuni tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile navei actualizarea proiectului de execuie, dup finalizarea lucrrilor, cu toate modificrile/ schimbrile care au aprut pe timpul execuiei. Execuia se va realiza sub supravegherea ANR/autoriti competente ale statutului dupa caz/ societi de clasificare agreata de ANR si Contractor. Documentaiile privind proiectarea intocmite de contractant i predate beneficiarului indiferent de forma lor original sau copie, pe suport hirtie sau electronic devin, dup plata navei, proprietatea contractorului. Acesta va putea exercita cu privire la documentaii toate prerogativele dreptului de proprietate.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 59

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

La predarea documentaiilor, beneficiarul va verifica corectitudinea i conformitatea lor cu tema de proiectare si executia navei prin tatonare sau altfel, cu observatia ca orice necorelare constatata dupa receptia navei dupa caz constituie obligatia constructorului de a o remedia, si livra pe raspunderea si costul sau propriu, ca obligatie de, si in conf cu termenii clauzei de garantie. Recepia documentaiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise i desenate, prin proces verbal de predare primire, semnat de beneficiar la predarea documentaiilor. Contractantul este obligat s respecte solicitarea contractorului si rezolve reclamatiile facute de beneficiar la primirea documentatiei pina la receptia navei, i s predea fr plat piesele scrise, desenate sau datele constatate lipsuri i/sau piesele remediate sau refcute, n termen de 3 zile calendaristice de la data solicitrii scrise a beneficiarulului. Contractantul va obine toate avizele, certificatele, documentele i autorizaiile prevzute in Caietul de Sarcini. Obligatii Contractantului in ceea ce privete Executia navei Contractantul va fi responsabil pentru nclcarea, la elaborarea proiectelor, achizitionarea bazei materiale si executia navei, a oricarui brevet sau drept de autor. (1) Contractantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur provizorie, fie definitive, cerute de i pentru contract, , precum i de a respecta legislaia n vigoare n ceea ce privete respectarea normelor de sntate si securitate in munca, P.S.I., normele sanitare, si orice alte reglementari aplicabile lucrarilor executate in cadrul prezentului contract, in conformitate cu legislatia romana. (2) - Pe toata durata executiei contractului, contractantul ia toate masurile necesare pentru a asigura curatenia si protectia mediului. Contractantul are obligaia de a prezenta contractorului spre aprobare, nainte de nceperea execuiei lucrrii, graficul de execuie fizic i valoric , n ordinea tehnologic de execuie. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea i sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii de nave i pontoane. Contractantul este responsabil pentru furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare n vederea ndeplinirii responsabilitii respective.. Contractantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz s fie puse n oper de la data de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului-verbal de recepie final. Contractantul se obliga ca in termen de maxim 48 de ore de la data execuiei NAVEI si/sau fazelor de executie sa notifice acest lucru Contractorului si sa participe la efectuarea receptiei finale.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 60

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Contractantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei navei, pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii sau altfel. OBLIGAIILE CONTRACTORULUI Contractorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n prezentul contract. Contractorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit. Contractorul se oblig s plteasc preul produselor ctre Contractant n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta.
X. ELEMENTE DE BAZ ALE DOCUMENTATIEI DESCRIPTIVE X.1. OBIECTUL NEGOCIERII Oferta financiar Durata total a contractului : max. 24 luni. Costul reviziei anuale a achipamentelor cu clorinare pentru tratarea apelor gri i fecaloide preluate de la nave (Crevizie2) Costul reviziei anuale a echipamentelor pentru separarea apelor de santin (C revizie1 )

X.2. Sursa de Finanare : credite bugetare, din care contribuii FEDR 71,12 % X.3. Paritatea leu/euro folosit la elaborarea ofertei financiare este : 1 euro =4,1865 Lei, valabil pentru data de 15.03.2011 X.5.PLATA I MODALITTI DE PLATA. AVANS IX.5.1. (1) Contractantul va emite documentul de plat iar Beneficiarul va plti pe etape, corespunztor graficului de execuie (fizic i valoric), n limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, astfel: a) pli in avans de maxim 10% din preul contractului b)proiectare, aprovizionare i debitat materiale necesare la structura corp Nav Baz max.24% din valoarea contractului; c) execuia construciei corpului Navei Baz i compartimentare acesteia+ achizitii i montare utilaje, instalaii, izolaii i cptueli, amenajri interioare max. 50% din valoarea contractului; d) vopsire, montare dotri interioare i exterioare, deplasat nava la Galai/Tulcea, aezat nava pe poziie, punere in funciune, testare, instruire personal max.16% din valoarea contractului. (2) Procentele menionate sunt cu caracter orientativ i vor fi menionate n mod exact n contractul de achiziie public funcie de graficul de execuie al contractului i sumele alocate n cadrul proiectului CODENAV. (3) Plile pentru etapele precizate mai sus, alin. (1), lit. b)d) se vor efectua n baza facturii emise de contractant i a situailor de lucrri pe stadii fizice i procesului verbal de recepie pe stadii fizice, aprobate de contractor. IX.5.2. Termenul de plata al facturilor: maxim 15 zile lucrtoare de la inregistrarea facturii la Beneficiar.Taxele pentru obtinerea avizelor si acordurilor aferente autorizarii executiei lucrarilor se vor achita de catre beneficiar in baza documentelor justificative puse la dispozitie de catre executant. IX.5.3. Pltile pentru executarea contractului vor fi efectuate functie de alocarea fondurilor de la bugetul de stat . IX.5.4. La solicitarea furnizorului(contractantului), contractorul poate acorda un avans, cu respectarea prevederilor HG nr. 264/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, n limita fondurilor alocate de la bugetul de stat .

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 61

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

X. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE Criteriul de atribuire a contractului este Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic. Tabelul factorilor de evaluare si a punctelor acordate: FACTORII DE EVALUARE sunt urmtorii: 1. Preul ofertei (proiectare +execuie) -60 puncte 2. Costul reviziei anuale a echipamentelor pentru separarea apelor de santin -15 puncte 3. Costul reviziei anuale a echipamentelor cu clorinare pentru tratarea apelor gri i fecaloide preluate de la nave -15 puncte 4. Durata de execuie -10 puncte ofertei

MODALITATEA DE PUNCTARE 2. Pentru obtinerea unui punctaj aferent factorului ,,Preul (proiectare+execuie+livrare+testare+instruire),,, se procedeaz astfel: Cel mai mic pret ofertat(PCMM) va obtine maximum de puncte, adic 60 Punctarea unui alt pret (PALT) se va face dup formula: [PCMM/ PALT] x 60

2. Pentru obtinerea unui punctaj aferent factorului ,, Costul reviziei anuale a echipamentelor pentru separarea apelor de santin ,, (Crevizie1 ) se procedeaza astfel: Cel mai mic cost ofertat(Crevizie1) va obtine maximum de puncte, adic 15 Punctarea unui alt pret (C1ALT) se va face dup formula: [Crevizie1/ C ALT revizie] x 15

Not : Valoarea aferent costului reviziei anuale al echipamentelor pentru separarea apelor de santin va fi, obligatoriu, defalcat si explicitat pe elemente constitutive
3. Pentru obtinerea unui punctaj aferent factorului ,, Costul reviziei anuale a achipamentelor cu clorinare pentru tratarea apelor gri i fecaloide preluate de la nave ,, (Crevizie2 ) se procedeaza astfel: Cel mai mic cost ofertat(Crevizie2) va obtine maximum de puncte, adic 15 Punctarea unui alt pret (C 2 ALT) se va face dup formula: [Crevizie2/ C ALT revizie] x 15

Not : Valoarea aferent costului reviziei anuale al echipamentelor pentru separarea apelor de santin va fi, obligatoriu, defalcat si explicitat pe elemente constitutive
4. Pentru obtinerea unui punctaj aferent factorului ,,( Durata de executie),,, se procedeaz astfel: Cea mai mic durat de execuie a contractului (DEC CMM), se acord punctajul maxim, adic 10; Punctarea unei alte durate de execuie (DEC ALT), dar nu mai mare de 24 luni se va face dup formula : [DECCMM / DEC ALT ] x 10 Oferta care prezinta o durata de execuie a contractului mai mare de 24 luni va fi considerat neconform, potrivit prevederilor art. 36.alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 925/2006, intrucat este vdit dezavantajoasa pentru autoritatea contractanta; Perioada de garanie acordat va fi de minim 24 luni . Oferta care prezinta un termen de garantie mai mic de 24 luni va fi considerat neconforma, potrivit prevederilor art. 36.alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 925/2006, intrucat este vdit dezavantajoasa pentru autoritatea contractanta; IX.7. ALTE PRECIZRI. Toate operaiunile care se efectueaz pentru determinarea punctajelor ofertelor i stabilirea clasamentului vor avea 2(dou) zecimale, fara rotunjire.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 62

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Clasamentul final pe baza cruia se stabilete oferta cea mai avantajoas se intocmete in ordinea descresctoare a punctajului acordat In cazul in care, un ofertant nu indeplinete oricare din prevederile prezentei Documentaii Descriptive , oferta depus de acesta devine neconform. Prezenta documentaie descriptiv i oferta declarat ctigatoare, cu eventualele modificri i precizri insuite de ambele pri fac parte integrant din contractul de achizitie public.

SECIUNEA III - FORMULARE I MODELE


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 63

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

n cadrul acestei seciuni sunt prezentate formularele solicitate de autoritatea contractant in conformitate cu cerinele de calificare din SECIUNEA II Fia de Date a Achiziiei. Aceste Formulare sunt considerate necesare pentru ntocmirea i prezentarea unei oferte corespunztoare i pentru o evaluare, rapid, unitar i corect a ofertelor. Fiecare operator economic care particip la procedura pentru atribuirea contractului are obligaia de a prezenta, pe lng celelalte documente din Fia de Date a Achiziiei prezentate formularele prevzute in cadrul acestei seciuni, completat in mod corespunztor i semnate de persoane autorizate.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 64

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

FORMULARUL 1 CD Inregistrat la sediul autoritatii contractante Nr. .......... / ........ CANDIDAT .......................... (denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE A CANDIDATURII Ctre . Ca urmare a anuntului de participare aprut pe www.e-licitatie.ro, nr. ..... din .........................., privind aplicarea procedurii de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare pentru atribuirea contractului avnd ca obiect: FURNIZARE NAVA BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA (2 BUC.)

Noi ........(denumirea candidatului) v transmitem alturat urmtoarele: 1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil conform cerinelor din Fia de Date a Achiziiei, coninnd candidatura, ntr-un exemplar n original i un exemplar n copie, n limba romn, i 2. Documentele care nsoesc candidatura. Avem sperana c documentele depuse n cadrul candidaturii sunt

corespunzatoare si vor satisface cerintele dumneavoastr.

Data completarii ..................... Cu stima, Candidat,


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 65

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

........................... (semnatura autorizata

FORMULARUL 1 Of.P Inregistrat la sediul autoritatii contractante Nr. .......... / ........ OFERTANTUL .......................... (denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE OFERTA PRELIMINAR

CTRE . Ca urmare a invitaiei de participare la negociere transmis de autoritatea contractant CN APDM SA Galai sub nr. ..... din ..................2011, privind aplicarea procedurii de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare pentru atribuirea contractului avnd ca obiect: FURNIZARE NAVA BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA (2 BUC.),

Noi ........(denumirea candidatului) v transmitem alturat urmtoarele: 1. Coletul sigilat i marcat n mod vizibil conform cerinelor din Fia de Date a Achiziiei, coninnd oferta preliminar, ntr-un exemplar n original i un exemplar n copie, n limba romn, 2. Documentul .............................................. privind garantia pentru participare, n cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia de atribuire i
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 66

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

3. Documentele care insotesc oferta preliminar.

Data completarii ..................... Cu stima, Ofertant, ........................... (semnatura autorizata


FORMULARUL 2 Operator economic (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR 1. Subsemnatul .. (nume i prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant mputernicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public , avnd ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .............. (zi/lun/an), organizat de C.N. ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA Galai, particip i depun candidatura i, dup caz, ofert: n nume propriu; ca asociat n cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi nine >. ca subcontractor
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)

2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma. 3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa ramina in asociere pe intreaga durata a executiei contactului. 4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Capitolului II, Seciunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonana 34/2006, modificata si completata, si adugam, in mod special, ca nu avem nici un potenial conflict de interese sau alte relaii asemntoare cu ceilali ofertani sau alte pri implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei; 5. Subsemnatul declar c: nu sunt membru al niciunui grup sau reele de operatori economici; sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex. (Se bifeaz opiunea corespunztoare.) 6. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul derulrii contractului de achiziie public.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 67

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

7. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. 8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai C.N. ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA Galai , adresa str. Portului nr. 34, Galai, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr. Data :[ZZ.LL.AAAA] (numele i prenume)____________________, (semnatura i tampil), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)

FORMULARUL 3 MPUTERNICIRE Subscrisa ....................., cu sediul n ..., nmatriculat la Registrul Comerului sub nr. , CUI , ...................................................................................reprezentat legal prin ............... ....................................................................................................................................... .............................................. n calitate..................................... ,mputernicim prin prezenta pe ............................................................................................................................... ,domiciliat n .......................................... , identificat cu B.I./C.I. seria , nr. , CNP ......... , eliberat de ......, la data de ......, avnd funcia de ........., s ne reprezinte la procedura de cerere de oferte n scopul atribuirii contractului de servicii de paza de ctre autoritatea contractant CN APDM SA GALAI. n ndeplinirea mandatului su, mputernicitul va avea urmtoarele drepturi i obligaii: 1. S semneze toate actele i documentele care eman de la subscrisa n legtur cu participarea la procedur; 2. S participe n numele subscrisei la procedur i s semneze toate documentele rezultate pe parcursul i/sau n urma desfurrii procedurii 3. S rspund solicitrilor de clarificare formulate de ctre comisia de evaluare n timpul desfurrii procedurii. 4. S depun n numele subscrisei contestaiile cu privire la procedur. Prin prezenta, mputernicitul nostru este pe deplin autorizat s angajeze rspunderea subscrisei cu privire la toate actele i faptele ce decurg din participarea la procedur.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 68

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Not: mputernicirea va fi nsoit de o copie dup actul de identitate al persoanei mputernicite (buletin de identitate, carte de identitate, paaport).

Data

Denumirea mandantului S.C. reprezentat legal prin

(Nume, prenume) (Funcie) (Semntura autorizat i tampila)

FORMULARUL 4.1.

F 4-2-1-5

OPERATOR ECONOMIC
(denumirea/numele)

DECLARAIE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii


I. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii Adresa sediului social Cod unic de nregistrare Numele i funcia (preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent) II. Tipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 69

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

[ ] ntreprindere autonom. n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraia, fr anexa nr.2. [ ] ntreprindere partener. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. [ ] ntreprindere legat. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2, precum i a fielor adiionale care se vor ataa la declaraie. III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii 1 Exerciiul financiar de referin2 Numrul mediu anual de Cifra de afaceri anual Active totale (mii lei/mii salariai net (mii lei/mii Euro) Euro) Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv micro-ntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare). Nu Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior) Semntura ..................................................................................... (numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea) Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt conforme cu realitatea. Data ntocmirii .................................... Nume, prenume.................................... Semntura .......................................... Funcie.................................. ___________ 1 Datele sunt calculate n conformitate cu Art.6 din Legea 346/2004, modificat i completat prin OG 27/2006. 2 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 70

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

FORMULARUL 4.2. CALCULUL pentru ntreprinderile partenere sau legate


Seciunile care trebuie incluse, dup caz: - seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale); - seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale). Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate Perioada de referin Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii Euro) Total active (mii lei/mii Euro)

1. Datele1 ntreprinderii solicitante sau din situaiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din seciunea B2 2. Datele cumulate1 n mod proporional ale tuturor ntreprinderilor partenere, dac este cazul (se vor introduce datele din seciunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor ntreprinderilor legate1 (dac exist) - dac nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (se vor introduce datele din tabelul B2 din seciunea B) TOTAL Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din Anexa nr.1. Data ntocmirii .................................... prenume.................................... Semntura ..........................................
1

Nume, Funcie..................................

___________ Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 71

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 72

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

FIA DE PARTENERIAT 1. Date de identificare a ntreprinderii Denumireantreprinderii Adresa sediului social. Codul unic de nregistrare.. Numele, prenumele i funcia........................................................................................................................ ( preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la ntreprinderea legat Perioada de referin Numrul mediu Cifra de afaceri anual de anual net (mii salariai3 lei/mii Euro)

Active totale (mii lei/mii Euro)

Total NOT: Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist. La acestea se adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare. 3. Calculul proporional a) Indicai exact proporia deinut4 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi: . Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat) b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit.a) la datele introduse n tabelul de la pct.1. Tabelul de parteneriat - A.2. Numrul mediu Cifra de afaceri anual de anual net salariai (mii lei/mii Euro) Active totale5 (mii lei/mii Euro)

Procent

Valoare rezultat n urma aplicrii celui mai mare procent la datele introduse n tabelul de la pct.1. Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1. Data ntocmirii .................................... Nume, prenume.................................... Semntura .......................................... Funcie.................................. ___________ 3 n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 73

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener. 5 Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 74

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Seciunea A NTREPRINDERI PARTENERE Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" (cte o fi pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate), datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos. 1. Date de identificare i date financiare preliminare Tabelul A.1. ntreprinderea partener - Date de
Numele i prenumele preedintelu i consiliului de administrai e, directorului general sau echivalent

Numele sau denumirea ntreprinder ii

Adresa sediului social

Cod unic de nregistrar e

Numru l mediu anual de salariai

Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii Euro)

Active totale (mii lei/mii Euro)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total:

NOT: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener. Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate " (referitor la ntreprinderile partenere). Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate. Data ntocmirii .................................... prenume.................................... Semntura .......................................... Funcie.................................. Nume,

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 75

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Seciunea B NTREPRINDERI LEGATE 1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii: Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1). Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare6. 2. Metode de calcul pentru fiecare caz Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. Tabelul B.1. Numrul mediu Cifra de afaceri Active totale anual de anual net (mii (mii lei/mii Euro) salariai7 lei/mii Euro) Total Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate". Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare Numele i prenumele ntreprinderea preedintelui legat(denumire Adresa sediului Cod unic de consiliului de /date de social nregistrare administraie, identificare) directorului general sau echivalent A. B. C. D. E. NOT: ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de parteneriat" trebuie adugate la seciunea A.
__________ Definiia ntreprinderii legate din Legea 346/2004, modificat i completat prin OG 27/2006.. 7 n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind
6

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 76

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 77

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se va completa o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" i se vor aduga datele din situaiile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. Tabelul B.2. ntreprinderea numrul: 1.*) 2.*) 3.*) 4.*) 5.*) Total NOT Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate " (privind ntreprinderile legate). Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii Euro) Active totale (mii lei/mii Euro)

Data ntocmirii .................................... prenume.................................... Semntura Funcie..................................

Nume, ..........................................

___________ *) Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 78

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

FIA privind legtura dintre ntreprinderi nr. ............ din tabelul B.2., seciunea B (numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate) 1. Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii Adresa sediului social Codul unic de nregistrare Numele, prenumele i funcia (preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent) 2. Date referitoare la ntreprindere

Perioada de referin
Numrul mediu anual de salariai7 Total Datele trebuie introduse n tabelul B.2. din Seciunea B. NOT: Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate. Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n seciunea A. Data ntocmirii .................................... prenume.................................... Semntura Funcie.................................. Nume, .......................................... Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii Euro) Active totale(mii lei/mii Euro)

___________ 7 n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 79

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

BANCA/ Societate de asigurari (denumirea)

FORMULARUL 5

INSTRUMENT DE GARANTARE PENTRU PARTICIPARE CU OFERTA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA Ctre_____________________________________________________ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________________ (denumirea contractului de achiziie public), noi ____________________________ (denumirea bncii/ societatii de asigurari), avnd sediul nregistrat la________________________________________(adresa bncii/ societatii de asigurari), ne obligm in mod irevocabil si neconditionat fa de___________________________________________ (denumirea autoritii contractante) s pltim suma de____________________________ (n litere i n cifre), la prima sa cerere scris i fr ca aceasta s aib obligaia de a-i motiva cererea respectiv, cu condiia ca n cererea sa autoritatea contractant s specifice c suma cerut de ea i datorat ei este din cauza existenei uneia sau mai multora dintre situaiile urmtoare: a) ofertantul________________________________________(denumirea/numele) i-a retras oferta n perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, ofertantul _____________________________ (denumirea/numele) a refuzat s semneze contractul de achiziie public n perioada de valabilitate a ofertei. c) ofertantul depune contestaie, iar Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor respinge contestaia; autoritatea contractant va reine din garania de participare n raport cu valoarea estimat a contractului sumele prevzute n conformitate cu art. 2781 din OUG34/ 2006. Prezenta garanie este valabil pn la data de ________________________________. Valabilitatea garantiei poate fi extinsa, in cazul in care este necesar, la solicitarea autoritatii contractante cu acordul prealabil al ofertantului Parafat de Banca/Societate de asigurari _____________ n ziua___luna_____anul______ (semntur autorizat)

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 80

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

FORMULAR 6 Nr. ________ / _____ SOLICITRI DE CLARIFICRI

CN APDM SA GALATI Str. Portului nr.34, Galai

Referitor la procedura de atribuire a contractului avnd ca obiect ,, Furnizare Nave


Baz pentru receptia i tratarea deeurilor generate de nave i interventie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, pentru porturile Galati i Tulcea. (2 buc.),, v adresm urmtoarea solicitare de clarificri cu privire la:

1. __________________________________________________________________________________-___________________________________________________________________________________ _________ ___________________________________________________________________________________ __________ 2.__________________________________________________________________________ ______ ___________________________________________________________________________________ _______ ___________________________________________________________________________________ ________. 3.__________________________________________________________________________ ________ ___________________________________________________________________________________ _________ ___________________________________________________________________________________ __________. Fa de cele de mai sus, v rugm s ne prezentai punctul dumneavoastr de vedere cu privire la aspectele menionate mai sus. Cu consideraie, S.C.____________________ ___________________________
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 81

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

(adresa) (semntura autorizat)

FORMULAR 7 CERTIFICAT de participare la licitaie cu ofert independent

I. Subsemnatul/Subsemnaii, ..................., reprezentant/reprezentani legali al/ai ........................., ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ............................, n calitate de autoritate contractant, cu nr. ......... din data de ............, certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................., urmtoarele: 1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat; 2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin; 3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert; 4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare; 5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia; 6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur cu obiectul respectivei proceduri; 7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 82

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.
Ofertant, ........................ Reprezentant/Reprezentani legali (semnturi) Data

FORMULAR A1 F 4-2-1-6

DECLARAIE PRIVIND SITUAIA PERSONAL A OPERATORULUI ECONOMIC Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAIE
Subsemnatul, .............. reprezentant mputernicit al ......................... (denumirea operatorului economic) n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedura de achiziie public i sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c nu m aflu n situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin Legea nr. 337/2006, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, fraud i/sau splare de bani. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ................................. reprezentant mputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), n calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/ter susintor al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect ....................... (denumirea
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 83

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

produsului, serviciului sau lucrrii), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizat de ............ (denumirea autoritii contractante), declar pe propria rspundere c: a) nu am intrat n stare de faliment ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul sindic; b) mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit pana la data solicitat; c) n ultimii 2 ani, am ndeplinit integral obligaiile contractuale i nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; d) nu am fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional. e) nu prezint informaii false i voi prezenta informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, in scopul de monstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie. neleg ca n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii. Data completrii Operator economic, ................................. (semntur autorizat)

FORMULA R A2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 Subsemnatul(a)................................................ (denumirea, numele operatorului economic), n calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/subcontractant la procedura de ....................... (se menioneaz procedura) pentru atribuirea contractului de achiziie public avnd ca obiect........................................................................... (denumirea podusului, seviciului sau lucrrii i codul CPV ), la data de .............. (zi/lun/an), organizat de .............................................. (denumirea autoritii contractante), declar pe proprie rspundere c:
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 84

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

sau -

nu am drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare i/sau nu am actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv nu ma aflu in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG 34/2006, cu persoana/persoanele ce dein funcii de decizie n cadrul companiei despre care am luat la cunotin din Documentatia de atribuire atasata Anuntului de Participare nr................................din SEAP. Operator economic, . (semntura autorizat )

FORMULAR B F 4-2-1-7 Operator economic .................................. (denumirea/numele)

INFORMAII GENERALE
1. 2. 3. 4. 5. 6. Denumirea / numele ................................................... Abreviere........................................................................... Adresa :............................................................................... Cod Postal:........................................................................ Tara...................................................................................... Telefon:.............................................................................. Fax:...................................................................................... E-mail:................................................................................ 7. Codul unic TVA*: 8. Data i Locul Inregistrarii:...................................................... 9. Numarul de Inregistrare:....................................
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 85

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

10. Obiectul de activitate, pe domenii, (n conformitate cu prevederile din statutul propriu).................. 11. Cifra de afaceri si profit pe ultimii 3 ani**: 12.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: 1._______________________________________________________ (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare ) 2._______________________________________________________ 3._______________________________________________________ 4._______________________________________________________ 13. Principala pia a afacerilor : 9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani : Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie ( moneda) Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie (echivalent euro) Profitul net la 31 decembrie (moneda) Profitul net la 31 decembrie (echivalent euro)

Anul

2007 2008 2009 Media anuala: Operator economic, .................................. (semntur autorizat)

* - puteti verifica validitatea la adresa http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ro/vieshome.htm pentru firmele din cadrul UE. ** - va rugam sa atasati copii ale bilantului inregistrat la administratia financiara pe anii 2007, 2008 si 2009

BANCA ___________________ (denumirea)

FORMULAR B2

SCRISOARE DE RECOMANDARE pentru participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica ........................................................................................................................ .....

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 86

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Catre: ............................................................................................................... ... Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului: ____________________________, noi _____________________ avand sediul inregistrat la _________________________, (denumirea bancii) (adresa bancii) confirmam urmatoarele: In calitate de banca principala a ofertantului _________________________ confirmam (denumirea/numele) faptul ca firma este corespunzator constituita, considerata a fi demna de incredere si respectabila si adeverim faptul ca firma mentionata si-a indeplinit intotdeauna obligatiile fata de noi la timp; in prezent ofertantul ____________________________ poate avea acces la lichiditati, la (denumirea/numele) linii de credit si la alte mijloace financiare necesare acoperirii fluxului de numerar al lucrarilor de constructie in valoare de minim 2.000.000 euro , suma necesara pe toata perioada de derulare a lucrarilor, exceptand angajamentul solicitantului pentru alte contracte.

Parafata de Banca __________ in ziua _______ luna _______ anul __________ (semnatura si stampila organismului care elibereaza aceasta scrisoare)

F 4-2-1-12 FORMULAR ATF

Ter susintor financiar ..........................


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 87

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

(denumirea) ANGAJAMENT privind susinerea financiar a ofertantului/grupului de operatori economici Ctre, ................................................................................ (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .............................. (denumirea contractului de achiziie public), noi .......................(denumirea terului susintor financiar), avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor financiar), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) toate resursele financiare necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii financiare nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) suma de .................................................................. (valoarea total/parial din propunerea financiar), necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ............................................ (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ..... ( denumire ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru care ...... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) a primit susinerea financiar conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, ..................... (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ............ (denumire ofertant/candidat/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor financiar), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.186 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea financiar acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, Ter susintor, (semntur autorizat) F 4-2-1-10
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 88

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

FORMULAR C1 Operator economic _____________________ (denumirea/numele) DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRRI DE PRODUSE N ULTIMII 3 ANI Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .......................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Nr. crt. Obiect contract CPV Denumirea/num ele beneficiarului/ clientului Adresa 3
Calitatea contractant ului*)

Preul total al contractului 5

1 1 2 .....

Procent ndeplinit de contractant (%) 6

Perioada de derulare a contractului **) 8

Operator economic, ...................... (semnatur autorizat)


*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a contractului.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 89

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

FORMULAR C2 Beneficiarul (Denumire,adresa, telefonul) RECOMANDARE n legatura cu participarea ..(denumire firma /societate), cu sediul n..,strnr.., la procedura de atribuire, ca urmare a colaborrii i derularii unor contracte de proiectare/lucrri, suntem in msur de a face cunoscute urmtoarele:
Denumirea Observatii contract . . Contract nr/data .. Data inceperii serviciului/lucrrii Data terminarii serviciului/lucrrii .. Locul execuiei lucrrii
(in cazul

contractelor de lucrri)

Apreciem calificativul serviciilor prestate / lucrrilor executate, din punct de vedere al calitatii, ca fiind: FOARTE BUN BUN SATISFACATOR NESATISFACATOR

Lucrrile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu i au fost duse la bun sfrit:Da Nu
(se va completa doar in cazul recomandrilor pentru executia de lucrri)

n cursul desfasurarii contractului au fost nregistrate: Observatii Neconformitati care au condus la refaceri partiale i sau totale ale contractului precizari ..

Total, din care: rezolvat

Caz de accident tehnic produs din vina exclusiv a contractantului datorita incalcarii normelor tehnice i a legislatiei in vigoare privind calitatea serviciilor: Da Nu

Alte precizari.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 90

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Prezentul document are caracter de recomandare i este eliberat pe baza datelor inregistrate in cadrul unitatii noastre

CONDUCATORUL BENEFICIARULUI (PRESEDINTE,DIRECTOR GENERAL,DIRECTOR) (Semnatura autorizata i tampila)

FORMULARUL E OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea / numele)

DECLARAIE DE CONFORMITATE

Noi, ......................................................................, (denumirea complet a persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate) ..............................................................................., (sediul) cu Certificat de nregistrare/Autorizaie nr. ............../.................., asigurm, garantm i declarm pe propria rspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotrrea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor i serviciilor care pot pune n pericol viaa, sntatea, securitatea muncii i protecia mediului, c produsul/serviciul ............................................................................... (denumirea, tipul sau modelul, numrul lotului, arjei sau seriei, eventual sursele i numrul de exemplare) la care se refer aceast declaraie nu pune n pericol viaa, sntatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului i este n conformitate cu: prevederile ORDONANEI Nr. 21 din 21 august 1992 *** Republicat privind protecia consumatorilor ............................ ........................................... (numele i prenumele n clar i tampila)

(locul i data emiterii) ---------------

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 91

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Data completrii ..

Operator economic, . (semntura autorizat)

FORMULAR F.1 Operator economic _________________ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT I AL CADRELOR DE CONDUCERE


Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ........................................................... (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i nteleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii datelor din prezenta declaraie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ................................................................. ( denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.

2007 Personal angajat Din care personal de conducere

2008

2009

(n cazul solicitrii)

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 92

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Anexez la declaraie CV-urile personalului de conducere, precum i a personalului responsabil pentru ndeplinirea contractului de achiziie public. Data completrii Operator economic, ...................... ............................. .... (semntur autorizat)

FORMULAR F.2.

INFORMAII REFERITOARE LA PERSONALUL DE CONDUCERE I PERSOANE RESPONSABILE CU INDEPLINIREA CONTRACTULUI Subsemnatul _/, Director General al societii comerciale................................ declar pe propria rspundere c pentru contractul de achizitie public Furnizare Nave
Baz pentru receptia i tratarea deeurilor generate de nave i interventie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, pentru porturile Galati i Tulcea. (2 buc.),voi folosi urmtorul personal de conducere precum i urmtoarele

persoane responsabile/ organismul tehnic de specialitate pentru ndeplinirea contractului:


Nr cr t A. NUMELE I PRENUMELE Studiile se specialitate Vechime n specialitat e (ani) Numrul de lucrri similare, executate n calitate de conductor

FUNCIA

0 1

PERSONAL DE CONDUCERE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

____________ _________ __________ ____________ _________ ____________ _________

___

____

___

____

3
B. PERSOANE RESPONSABILE PENTRU NDEPLINIREA CONTRACTULUI

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 93

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

1 2 . .

. .

. .................. .....

Operator economic, (semntura autorizat ) .....................................

FORMULARUL G OFERTANTUL ............................................................ (denumirea/numele)

DECLARATIE
PRIVIND RESPECTAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC LA NIVEL NATIONAL

Subsemnatul ............................................

(denumirea ofertantului)

declar pe

propria rspundere c m angajez sa furnizez Navele Baz pentru receptia i


tratarea deeurilor generate de nave i interventie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, pentru porturile Galati i Tulcea. (2 buc.) , n
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 94

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

conformitate cu obligaiile cuprinse n contractul colectiv de munc la nivel naional, prevzut n Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), cu modificrile i completrile viitoare. De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de toate obligaiile menionate mai sus i am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii in oferta noastr financiar.

Data completarii ....................... Ofertant, ............................... ... (semnatura autorizata)

FORMULARUL H OFERTANTUL ............................................................ (denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ASIGURAREA STANDARDELOR DE PROTECIE A MEDIULUI

Subsemnatul

...........................

(denumirea

ofertantului)

declar

pe

propria

raspundere ca ma angajez sa prestez serviciile, pe parcursul indeplinirii


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 95

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de privind masurile de protectie a mediului, care sunt in vigoare in Romania. De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborarea ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile privind masurile de protectie a mediului si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Data completarii ....................... Ofertant, .................................. (semnatura autorizata)

FORMULAR ATT F 4-2-1-13


.......................... (denumirea) ANGAJAMENT privind susinerea tehnica si profesional a ofertantului/grupului de operatori economici Ctre, .............................................. (denumirea autoritii contractante i adresa complet) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ................ ...... (denumirea contractului de achiziie public) , noi ............. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), avnd sediul nregistrat la .......... ............. (adresa terului susintor tehnic i profesional), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 96

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

dispoziia.............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice i profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant. Acordarea susinerii tehnice i profesionale nu implic alte costuri pentru achizitor, cu excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar. n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele tehnice i/sau profesionale de ................................................ ..................................................................necesar pentru ndeplinirea integral, reglementar i la termen a contractului de achiziie public. Noi, ....................... (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem, n mod necondiionat, fa de autoritatea contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori economici) , n baza contractului de achiziie public, i pentru care ................ (denumire operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susinerea tehnic i profesional conform prezentului angajament, renunnd n acest sens, definitiv i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune. Noi, .................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm ca nelegem s renunm definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare, att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ................. ( denumire ofertant/grupul de ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament. Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament. Prezentul reprezint angajamentul nostru ferm ncheiat n conformitate cu prevederile art.190 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare, care d dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a anumitor obligaii care decurg din susinerea tehnic i profesional acordat .............................................................. (denumirea ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici). Data completrii, ........................... Ter susintor, ..................... (semntur autorizat) FORMULAR J

F 4-2-1-20

Operator economic _________________ (denumirea/numele) LIST CU SUBCONTRACTANII I SPECIALIZAREA ACESTORA


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 97

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Subsemnatul .................................................... ofertant/candidat/reprezentant mputernicit al ........................................ (denumirea/numele i sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicabile faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale. Nr cr t Denumire /nume subcontractan t Datele de recunoatere ale subcontractanilor Specializa re Partea/prile din contract ce urmeaz a fi subcontractate

Operator economic (semntur autorizat)

FORMULARUL K ACORD DE ASOCIERE n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului de achiziie public

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 98

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, aprobat prin legea nr.337/2006. 1. Prile acordului : _______________________, reprezentat prin................................, n de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon) i ________________________ reprezentat prin..............................., n de.............. (denumire operator economic, sediu, telefon) calitate

calitate

2. Obiectul acordului: 2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti: a) participarea la procedura de achiziie public organizat de ................................... ................................(denumire autoritate contractant) pentru atribuirea contractului /acordului cadru ...........................................................(obiectul contractului/acordului-cadru) b) derularea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind ctigtoare. 2.2 Alte activitai ce se vor realiza n comun: 1. ___________________________________ 2. ___________________________________ ___________________________________ 2.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecarei pri la ndeplinirea contractului de achiziie public este: 1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________ 2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai se va efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv: 1._______ % S.C. ___________________________ 2._______ % S.C. ___________________________ 3. Durata asocierii 3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii de atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului ( n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie). 4. Condiiile de administrare i conducere a asociaiei: 4.1 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru ntocmirea ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord. 4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru semnarea contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 99

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

constituit prin prezentul acord, n cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie). 5. ncetarea acordului de asociere 5.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze: a) expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul; b) nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din acord; c) alte cauze prevzute de lege. 6 Comunicri 6.1 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la adresa/adresele ......................................................., prevzute la art.......... 6.2 De comun acord, asociaii pot stabili i alte modaliti de comunicare. 7 Litigii 7.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare vor fi soluionate de ctre instana de judecat competent. 8. Alte clauze:____________________________________________ Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte, astzi............................(data semnrii lui) Liderul asociatiei: ______________________ (denumire autoritate contractanta) ASOCIAT 1, ___________________ ASOCIAT 2, ___________________

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 100

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Not!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ i se va completa n funcie de cerinele specifice ale obiectului contractului/contractelor.

OPERATOR ECONOMIC FORMULAR PT1 _____________________ (denumirea/numele)

PROPUNEREA TEHNICA
1. Valoarea prii/prilor din contract subcontractate: Nr . crt . 1 2 2. Durata totala de executie a contractului: __________________ luni de la data semnarii contractului, termen defalcat mai jos:
contractului) (Max. 20 luni de la semnarea

Denumire/ Subcontractant lucrari/servicii/produ se subcontractate

Procent subcontractat din pretul total ofertat

Valoare subcontractata

2. Termene de realizare a contractului: - pentru ntocmirea proiectului tehnic : ______ luni de la data semnarii contractului de furnizare. - pentru obinerea avizelor luni de la data comunicrii finalizrii proiectului tehnic,

- pentru execuia i furnizarea NAVEI BAZ, inclusiv a dotrilor aferente, aa cum s-a
precizat n Documentaia Descriptiv, .de la data avizarii de ctre A.N.R. ori o

societate de clasificare agreata de ANR,


- a proiectului de tehnic - pentru punere n funciune i testri...........................zile - pentru instruirea personalului ce va deservi cele 2(dou) Nave BAZ.........zile.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 101

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

Operator economic, _______________________ (semnatura autorizata)

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 102

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

FORMULAR PT2 OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A CONTRACTULUI


Nr. crt. Grupa de obiecte/denumirea obiectului Nav Baz - intocmire PT+Proiect de executie +mapa planuri+vol. economic 1. - obtinere avize Valoare (lei) Luna LUNA 1 S1 S 2 S 3 S S 4 1 LUNA 2 S 2 S 3 S 4 S 1 LUNA 3 S 2 S 3 S 4 LUNA 4 S S 1 2 S 3 S 4 S 1 LUNA 5 S 2 S 3 S 4 LUNA ...

Executia Navei Baz, din care:

2.

Furnizare, din care: Furnizare, instalare, punere in functiune 3. Instruire Servicii in perioada de garantie i post garantie

TOTAL valoare fara TVA

Ofertant, ________________ (semnatura autorizata)

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 103

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

FORMULAR PT2

DECLARAIE DE GARANIE I ASIGURAREA CERINTELOR MINIME SPECIFICE DIN DOCUMENTATIA DESCRIPTIV Subsemnatul .. (nume i prenume in clar a persoanei autorizate) reprezentant al.......................................... (denumirea/numele ofertantului), in nume propriu /in numele asocierii declar c: a) Navele Baz, inclusiv dotrile aferente, conform Documenta iei Descriptive, ce urmeaz s le proiectm/executm/livrm/instlam vor respecta cerin ele minime din Documentaia Descriptiv, calitatea, caracteristicile i performan ele indicate in Oferta noastr. Prin prezenta lum la cunotinta c orice abatere a ofertei noastre de la Documentaia Descriptiv n sensul nerespectrii cerin elor minime din aceasta, indiferent de motive, nu trebuie acceptata de catre Autoritatea Contractanta.

b) Navele Baz, inclusiv dotrile aferente, conform Documentaiei Descriptive, furnizate vor fi noi, conform standardelor internationale , nefolosite, cu cel mai nou design i vor ncorpora cele mai recente descoperiri de design i materiale, si vor avea avizul societatii de clasificare din tara constructorului
c) pe durata n care Dotrile (echipamentele) sunt n garanie , acestea nu vor avea nici un defect de design i de fabricaie sau orice alt defect cauzat de un act sau omisie a contractantului sau a unei tere persoane. d) toate produsele, respectiv Navele Baz, inclusiv dotrile aferente, aparin gamei de produse actuale ale productorului, nu au fost retrase de pe pia i vor fi furnizate in perioada de implementare a contractului.

e) toate echipamentele vor fi de ultima generatie si vor avea toate acreditarile ISO si UE iar cele principale nu vor avea o data de lansare in fabricatie mai mare de 1 an de la contractarea navelor; livrarile de echipamente nu vor proveni din terte comenzi . f) echipamentele vor fi fabricate de producatori consacrati de provenienta/origine reprezentanta si service recunoscute UE. ................. cu

Data :[ZZ.LLLL.AAAA] (numele i prenume)____________________, (semnatura i tampli), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic)

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 104

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

FORMULAR PF F 4-2-1-18

......................................... (denumire/oferte ofertant) FORMULAR OFERT PRELIMINAR/FINAL FURNIZARE NAV BAZ Ctre .................................................................................................... (denumirea autoritii contractante i adresa complet) 1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s proiectm, executm i furnizm, , cele 2(dou) Nave Baz pentru receptia i tratarea deeurilor generate de nave i interventie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, pentru porturile Galati i Tulcea i s prestm serviciile accesorii furnizrii pentru suma de ..........................................,lei/euro (suma n litere i n cifre) platibil conform prevederilor contractuale, la care se adaug TVA n valoare de ............lei/euro (suma n litere i n cifre) 2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizm produsele n graficul de livrare anexat. 3. Ne angajm s meninem aceasta ofert valabil pentru o durat de ........... zile, (durata n litere i cifre) respectiv pn la data de ................. i ea va rmne obligatorie pentru noi (ziua/luna/anul) i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire. 5. Precizm c: (se bifeaz opiunea corespunztoare): |_| depunem ofert alternativ, ale carei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat, marcat n mod clar alternativ/alt ofert. |_| nu depunem ofert alternativ. 6. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este acceptat ca fiind ctigtoare, vor constitui un contract angajant ntre noi. 7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice sau orice ofert primit. Data _____/_____/_____
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 105

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

..............................................................................., (nume, prenume i semntur), L.S. n calitate de ............................................ legal autorizat s semnez oferta pentru i n numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 106

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

ANEXA la FORMULARUL DE OFERTA .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) CENTRALIZATOR DE PREURI pentru produse1 Nr . crt Denumirea produsului Cant. (U.M. ) Anex la ofert Preul Unitar Preul total TVA

Lei 1 2
Proiectare i construcie nav i instalaii aferente Echipamente pentru separarea apelor de santin preluate de la nave i a apelor infestate cu produse de hidrocarbur n cazul polurii majore accidentale a apelor Dunrii Echipamente cu clorinare si separator de grasimi pentru tratarea apelor uzate menajere (gri si fecaloide) preluate de la nave Baraj gonflabil pentru limitarea ariei poluate Macara telescopic hidraulic pentru lansarea i recuperarea pompei Skimmer preul transportului (livrrii) NAVELOR BAZ. preul punerii n funciune i testrii navei , al instalaiilor aferente precum i al fiecrei dotri n parte, preul instruirii personalului ce va deservi NAVELE BAZ.

Euro

Lei (col 2xcol 3)

Euro (col 2xcol 3)

Lei

3.

4. 5.

6. 7

Fr a aduce atingere acordurilor i conveniilor la care Romnia este parte, n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obinut n urma aplicrii criteriilor de atribuire, autoritatea contractant are dreptul de a declara ca fiind ctigtoare o ofert care conine, n proporie de mai mult de 50%, produse a cror origine - determinat conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificrile ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din ri tere cu care Comunitatea European a ncheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigur un acces comparabil ntreprinderilor din statele membre pe pieele rilor respective, n detrimentul unei oferte care conine, n proporie de mai puin de 50%, astfel de produse. n sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va nelege acele oferte pentru care diferena dintre preurile prevzute n propunerile financiare nu depete 3%. art.254 din O.U.G. nr.34/2006. DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 107

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

TOTAL ............................................... (semntura autorizat)

OPERATOR ECONOMIC ________________________

FORMULAR PTF

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ACCEPTAREA PROPUNERII DE CONTRACT

Subsemnatul, ________________________________, reprezentant legal al societatii comerciale ______________________, declar pe propria raspundere ca in urma analizarii documentatiei de atribuire pentru achizitia _____________________________________, declar ca : Accept toate clauzele contractuale prezentate n propunerea de contract parte integranta a Documentatiei de atribuire Seciunea IV Accept cu urmtoarele obieciuni clauzele contractuale prezentate propunerea de contract-parte integranta a Documentatiei de atribuire -Seciunea IV .............................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ..............................

Data completarii : ................................ Candidat/ofertant, ............................................


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 108

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

(semnatura autorizata)

Inteleg ca prezenta declaratie face parte integranta din oferta prezentata de societatea(asociaia) pe care o reprezint.. Data completarii: ___________________ Operator economic,
(semnatura autorizata)
_____________________

ANEXA 3
BANCA ......................... (denumirea)

Scrisoare de garanie bancar pentru returnarea avansului


Ctre ..................................................................... (denumirea achizitor i adresa complet) Denumirea contractului .................................................... n conformitate cu prevederile contractului menionat mai sus, contractantul ...................................... a constituit o garanie bancar n (denumirea i adresa) valoare de ............., pentru returnarea avansului i repararea prejudiciilor (suma) ce ar putea aprea ca urmare a utilizrii necorespunztoare a acestuia. Prin prezenta ne obligm n mod necondiionat i irevocabil s pltim n favoarea ............................................... orice sum cerut de (numele persoanei juridice care acord avansul) acesta, la prima cerere nsoit de o declaraie cu privire la nendeplinirea obligaiilor ce revin contractantului, referitoare la utilizarea i justificarea avansului, aa cum sunt acestea prevzute n contractul menionat mai sus. Suma aferent avansului se reduce periodic, corespunztor cu balana regularizrilor efectuate n conformitate cu prevederile contractului. Plata se va face n termenul menionat n cerere, fr nici o alt formalitate suplimentar din partea persoanei juridice care a acordat avansul. Banca ............................. nu va opera nici o retragere din aceast garanie pn cnd nu ne ntiinai n scris c avansul acordat n baza contractului a fost justificat de beneficiarul acestuia. Prezenta garanie este valid i rmne n vigoare de la data plii avansului pn la data ndeplinirii integrale a obligaiilor contractuale care deriv din acordarea avansului. Parafat de Banca ................... n ziua ......... luna ............... anul .................... Semntura autorizat
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 109

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

---------------

SECTIUNEA IV.- CONTRACT DE FURNIZARE


Nr. .................... 1. n temeiul OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune servicii, cu modificrile i completrile ulterioare i a HGR 925/2006 de aplicare a OUG 34/2006, ntre autoritatea contractant CN ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA Galai - adresa sediului : str. Portului, nr. 34, tel/fax: 0236/460660/460140 - numr de nmatriculare J17/905/1998, CUI R11776466 - cont IBAN ., deschis la - reprezentat prin Mihai Ochialbescu, DIRECTOR GENERAL n calitate de contractor, i - operatorul economic ., - adresa sediului :... telefon/fax : .. - numr de nmatriculare .. , cod fiscal . ; - cont nr. .., deschis la - reprezentat prin d-l. .., n calitate de contractant, a intervenit prezentul contract. 2. DEFINIII 2.1. n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel : a) contract actul juridic care reprezint acordul de voin al celor dou pri, ncheiat ntre o autoritate contractant, n calitate de contractor, i un furnizor; b) Nav Baz cele dou Nave Baz, inclusiv dotrile aferente, pentru receptia i tratarea deeurilor generate de nave i interventie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, pentru porturile Galati i Tulcea c) Contractor - achizitorul, autoritatea contractant CN APDM SA Galati, beneficiarul contractual. d) Contractant - furnizor- persoana juridic care are obligaia proiectrii, execuiei, livrrii, punerii n func iune, testrii Navelor Baz precum i obliga ia instruirii personalului ce deservete cele 2 nave i acordarea de asisten tehnic n perioada de garanie;

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 110

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

e) preul contractului - preul pltibil contractantului de ctre contractor, n baza contractului, pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; f) produse Navele Baz; g) servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activiti legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea n funciune, instruirea personalului, asistena tehnic n perioada de garanie, i orice alte asemenea obligaii care revin contractantului prin contract; h) ANR - Autoritatea Naval Romn i) standarde - standardele, reglementrile tehnice, de calitate sau altele asemenea, prevzute n Proiectul tehnic, Caietul de sarcini i n propunerea tehnic; j) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cnd prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare major i esenial a componentelor rezult un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baz, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distinct de naionalitatea contractantului. k) destinaie final - locul unde contractantul are obligaia de a furniza produsele; l) termenii comerciali de livrare vor fi interpreai conform INCOTERMS 2010 Camera Internaional de Comer (CIC). m) fora major - un eveniment mai presus de controlul prilor, care nu se datoreaz greelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevzut n momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiv ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri; n) zi - zi calendaristic; an - 365 de zile. o) UIP- unitatea de implementare a proiectului. (se adaug orice ali termeni pe care prile neleg s i defineasc pentru contract) 3. INTERPRETARE 3.1. n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural i vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice dac nu se specific n mod diferit. Termenul exprimat n zile ncepe s curg de la nceputul primei ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua n cursul creia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritii contractante nu este luat n calculul termenului. Dac ultima zi a unui termen exprimat altfel dect n ore este o zi de srbtoare legal, o duminic sau o smbt, termenul se ncheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare 3.3.- Cuvintele referitoare la persoane sau pri vor include societile i companiile, precum i orice organizaie avnd personalitate juridic. 3.4.- Clauzele i expresiile vor fi interpretate prin raportare la ntregul contract.

Clauze obligatorii
4.OBIECTUL I PREUL CONTRACTULUI 4.1. Contractantul se oblig s proiecteze, s execute, s furnizeze, s instaleze, s pun n funciune, s testeze i s remedieze orice defect n perioada de garantie a produselor ,,Nave Baz pentru receptia i tratarea deeurilor generate de
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 111

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

nave i interventie n caz de poluare major cu produse de hidrocarbur, pentru porturile Galati i Tulcea - 2 buc. precum i s instruiasc personalul la faa locului, pentru utilizarea bunurilor livrate, conform Documenta iei Descriptive ncepnd de la data semnrii contractului de ctre ultima parte. 4.2. Navele Baz trebuie s fie n deplin concordan cu Documentaia Descriptiv/specificatiile tehnice stabilite in prezenta documentatie de atribuire si a altor instructiuni. 4.3. Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, respectiv preul produselor livrate i al serviciilor accesorii prestate, pltibil Contractantului de ctre Contractor conform graficului de pli din propunerea financiar este de.lei( euro, alt valut), la care se adaug..lei (euro,alt valut ) reprezentnd TVA. 4.4. Conditia de livrare este DDP port Gala i, dana 15 i port Tulcea, dana 10(livrat, taxe vamale, alte taxe si speze oficiale care se platesc la import, precum i a costurilor i riscurilor de indeplinire a formalitatilor vamale), conform INCOTERMS 2006 editat de Camera de Comert Internationala. 5. DURATA CONTRACTULUI 5.1. Durata prezentului contract este de max. 24 luni, adic de la ......................pn la ..............., respectiv: - pentru ntocmirea proiectului tehnic : ______ luni de la data semnarii contractului de furnizare. - pentru obinerea avizelor luni de la data comunicrii finalizrii proiectului tehnic - pentru execuia i furnizarea NAVEI BAZ, inclusiv a dotrilor aferente, aa cum s-a precizat n Documentaia Descriptiv, .de la data avizarii de ctre A.N.R. sau o societate de clasificare agreata de ANR a proiectului de tehnic - pentru punere n funciune i testri...........................zile - pentru instruirea personalului ce va deservi cele 2(dou) Nave BAZ.........zile. 5.2. Prezentul Contract continu s produc efecte juridice pn la ndeplinirea tuturor obligaiilor asumate de Pri. 5.4. Prevederile prezentului contract i extind efectele i n perioada de garanie acordat produselor furnizate.

6. EXECUTAREA CONTRACTULUI 6.1 Executarea contractului ncepe dup constituirea garantiei de buna executie , aa cum s-a convenit la cap. 12. si se va derula conform graficului de realizare a contractului (cu precizarea termenelor pe etape) si a Documenta iei Descriptive, anexe la contract. 7. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 7.1. Documentele prezentului contract sunt : a) Documentaia descriptiv; b) propunerea tehnic final i propunerea financiar final c) graficul de ndeplinire a contractului; d) dovada constituirii garaniei de bun execuie e) acordul de asociere, dac este cazul; f) contractele ncheiate de executant cu subcontractan ii, dac este cazul g) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul 7.2. Orice contradicie ivit ntre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilit la art.7.1. 8. CARACTERUL CONFIDENIAL AL CONTRACTULUI

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 112

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

8.1. (1) O parte contractant nu are dreptul, fr acordul scris al celeilalte pri: a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere al acestuia unei tere pri, n afara acelor persoane implicate n ndeplinirea contractului; b) de a utiliza informaiile i documentele obinute, sau la care are acces n perioada de derulare a contractului, n alt scop dect acela de a-i ndeplini obligaiile contractuale. (2) Dezvluirea oricrei informaii fa de persoanele implicate n ndeplinirea contractului, se va face confidenial i se va extinde numai asupra acelor informaii necesare n vederea ndeplinirii contractului. 8.2. O parte contractant va fi exonerat de rspundere pentru dezvluirea de informaii referitoare la contract dac: a) informaia era cunoscut prii contractante nainte ca ea s fi fost primit de la cealalt parte contractant, sau b) informaia a fost dezvluit dup ce a fost obinut acordul scris al celeilalte pri contractante pentru asemenea dezvluire, sau c) partea contractant a fost obligat n mod legal s dezvluie informaia. 9. OBLIGAIILE CONTRACTANTULUI

Obligatii Generale: 9.1.- Contractantul are obligaia de a proiecta, executa, furniza, instala, pune n funciune NAVA BAZ, de a instrui personalul contractorului, precum i de a remedia viciile ascunse, cu atenia i promptitudinea cuvenit, n concordan cu obligaiile asumate prin contract. 9.2 - Contractantul se oblig s furnizeze NAVELE BAZ la standardele i/sau performanele prezentate n propunerea tehnic. 9.3 - Contractantul se oblig s furnizeze produsele n perioadele/la datele prevzute prin graficul de livrare prezentat n propunerea tehnic final ctigtoare, anex la contract. 9.4 - Contractantul are obligaia de a respecta solicitrile contractorului, acolo unde este cazul, pe tot parcursul execu iei contractului. n cazul n care contractantul consider c solicitrile contractorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecii, n scris, fr ca obieciile respective s l absolve de obligaia de a executa solicitrile primite, cu excepia cazului n care acestea contravin prevederilor legale. 9.5. - Contractantul are obligaia de a notifica prompt contractorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau alte probleme aprute in detaliile execu iei. 9.6. Contractantul are obligaia de a despgubi contractorul mpotriva oricror: c) reclamaii i aciuni n justiie ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru/ori n legtur cu execuia lucrrilor de realizare a NAVEI BAZ sau ncorporate n acestea; d) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n care o astfel de nclcare rezult din respectarea Documenta iei Descriptive ntocmit de ctre contractor. Obligatiile Contractantului in ceea ce privete Proiectarea NAVEI BAZ: 9.7. Contractantul are obliga ia de a ntocmi documenta ia tehnic i de a obtine certificatele, avizele si autorizaiile necesare livrrii, punerii n funciune, instalrii NAVEI BAZ i instruirii personalului contractorului. 9.8 Proiectul n forma final, i anume, proiectul tehnic, caietele de sarcini, proiect de executie vor fi avizate de ANR/societ i de clasificare agreata de ANR. Forma finala a proiectului va fi aprobat de Comitetul Tehnico-Economic al Contractorului. 9.10 Realizarea serviciilor de proiectare va avea in vedere obligatoriu urmtoarele capitole: proiect tehnic, proiect de execuie, liste de materiale i cantitati,
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 113

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

instructiuni tehnice privind executia, exploatarea, intretinerea si reparatiile navelor si echipamentelor, actualizarea proiectului de executie, dupa finalizarea lucrarilor, cu toate modificarile/schimbarile care au aparut pe timpul executiei.

9.11. Execuia se va realiza sub supravegherea ANR / societi de clasificare agreata de ANR. 9.12. Fazele la care se refera proiectarea sunt: faza proiectare documentatiei pentru Proiect Tehnic; faza proiectare documentaie pentru Proiect de Execuie. 9.13. Obiectivele la care se refer aceste faze constau in: a) precizarea prin proiect a clasei navei; b) documentaia propriu-zis, intocmit conform legislaiei n vigoare pentru faza Proiect Tehnic i Proiect de Execuie avndu-se n vedere asigurarea nivelului de calitate corespunztor cerinelor legislaiei in vigoare privind construc ia de nave); c) elaborarea instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile NAVELOR BAZ. d) prezentarea proiectelor elaborate spre avizare ANR/ societi de clasificare agreat de ANR; e) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor i standardelor de calitate in vigoare, referitoare la construc ia de nave; f) actualizarea proiectului de execuie, dup finalizarea lucrrilor, cu toate modificrile/ schimbrile care au aprut pe timpul execuiei g) participarea la recepia NAVELOR BAZ. 9.14 (1) Documentaiile privind proiectarea intocmite de contractant i predate beneficiarului in original devin, dup plata lor, proprietatea contractorului. Acesta va putea exercita cu privire la documentaii toate prerogativele dreptului de proprietate. (2) n situaia nclcrii sau ngrdirii n orice mod de ctre proiectant a dreptului de proprietate al beneficiarului asupra proiectului, Contractantul va fi obligat la plata de daune-interese. Documentaiile tehnice de proiectare se predau beneficiarului n 2(dou) exemplare, att piesele scrise ct i cele desenate + CDRom pentru avizare. (3) La predarea documentaiilor, beneficiarul va verifica corectitudinea i conformitatea lor cu tema de proiectare. (4) Recepia documentaiilor se face pe baza borderourilor de piese scrise i desenate, prin proces verbal de predare primire, semnat de beneficiar la predarea documentaiilor. (5) n caz de constatare a unor lipsuri i/sau inadvertene n documentaia predat, beneficiarul va face obieciunile cuvenite i va solicita n scris Contractantului completarea i /sau remedierea lucrrilor, n termen de 5 zile calendaristice de la data ncheierii procesului verbal de predare-primire. (6) Contractantul este obligat s respecte solicitarea contractorului conform alineatului precedent i s predea fr plat piesele scrise, desenate sau datele constatate lipsuri i/sau piesele remediate sau refcute, n termen de 3 zile calendaristice de la data solicitrii scrise a beneficiarulului. (7). - Contractantul va obine toate avizele, certificatele, documentele i autorizaiile prevzute in Caietul de Sarcini. Obligatii Contractantului n ceea ce privete Executia 9.15. Contractantul va fi rspunztor pentru forma i coninutul Proiectului Tehnic i a Proiectului de execuie. Contractantul va fi responsabil pentru nclcarea, la elaborarea proiectelor, a oricarui brevet sau drept de autor. 9.16. Contractantul are obligaia de a supraveghea lucrrile, de a asigura fora de munc, materialele, instalaiile, echipamentele i toate celelalte obiecte, fie de natur
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 114

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

provizorie, fie definitive, cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este prevzut n contract, precum i de a respecta legislaia n vigoare n ceea ce privete respectarea normelor de sntate si securitate in munca, P.S.I., normele sanitare, si orice alte reglementari aplicabile lucrarilor executate in cadrul prezentului contract, in conformitate cu legislatia romana. 9.17. Contractantul are obligaia de a prezenta contractorului spre aprobare, nainte de nceperea execuiei lucrrii, graficul de execu ie fizic i valoric , n ordinea tehnologic de execuie. 9.18. Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilirea i sigurana tuturor operaiunilor executate pe antier, precum i pentru procedeele de execuie utilizate, cu respectarea prevederilor i a reglementrilor legii privind calitatea n construcii de nave i pontoane. 9.19. Contractantul este responsabil pentru furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor i resurselor umane necesare n vederea ndeplinirii responsabilitii respective.. 9.20. Contractantul este responsabil pentru meninerea n bun stare a lucrrilor, materialelor, echipamentelor i instalaiilor care urmeaz s fie puse n oper de la data de ncepere a lucrrii pn la data semnrii procesului-verbal de recepie final. 9.21. Contractantul se oblig ca n termen de maxim 48 de ore de la data execu iei NAVELOR BAZ si/sau fazelor de executie sa notifice acest lucru Contractorului si sa participe la efectuarea receptiei finale. 9.22. Contractantul rspunde, potrivit obligaiilor care i revin, pentru viciile ascunse ale construciei (a NAVELOR BAZ), pe toat durata de existen a construciei, pentru viciile structurii de rezisten, ca urmare a nerespectrii proiectelor i detaliilor de execuie aferente execuiei lucrrii. 10. OBLIGAIILE CONTRACTORULUI

10.1. Contractorul se oblig s achiziioneze, respectiv s cumpere i s plteasc preul convenit n prezentul contract. 10.2 - Contractorul se oblig s recepioneze produsele n termenul convenit. 10.3 - Contractorul se oblig s plteasc preul produselor ctre Contractant n termenul convenit de la emiterea facturii de ctre acesta. 10.4 Contractorul se oblig s nu efectueze nici o lucrare sau modificare asupra echipamentului sau a locaiei sale fr acceptul n scris din partea Contractantului. 11. SANCTIUNI PENTRU NEINDEPLINIREA CULPABILA A OBLIGATIILOR 11.1 (1) n cazul n care, din vina sa exclusiv, Contractantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract n perioadele menionate n acesta, i dei primete o scrisoare de nemulumire, ncalc prevederile prezentului contract, Contractorul poate emite o ntiinare cu referire la acest articol prin care s specifice obligaiile nendeplinite. (2) Dac n termen de 14 zile de la primirea ntiin rii emise de Contractor, Contractantul nu ia toate msurile posibile de remediere a nendeplinirii obliga iilor, Contractorul poate, printr-o a II-a ntiin are emis in termen de 21 zile s rezilieze contractul. (3) Dac Contractorul alege s i exercite dreptul de a rezilia contractul in condi iile alin (2), atunci
Contractantul va napoia imediat sumele ntregi pltite n avans pentru execu ia NAVEI/NAVELOR BAZ cu o rat de dobnd de patru la sut (4%) p.a., calculat de la data la care avansul a fost pltit pn la data la care acesta a fost restituit, iar Contractantul va oferi compensaii i pentru echipamentele pltite de Contractor, dac nu se hotrte altfel (ex, plata echipamentelor n baza facturilor transmise),
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 115

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

dup care toate obligaiile, ndatoririle i responsabilitile fiecrei pri fa de cealalt, ce au fost asumate prin prezentul contract vor fi imediat anulate.

(4) Pentru neexecutarea, din vina sa exclusiv, la termenele convenite a obligaiilor asumate i/sau care i revin, Contractantul datoreaz Contractorului, cu titlu de penaliti pentru ntrziere, o sum in cuantum de 0,05% din contravaloarea volumului rmas neexecutat, pentru fiecare zi de ntrziere, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor. (5) Suma net de plat cuvenit va fi pltit sau rambursat n termen de 28 de zile de la data ntiinrii de reziliere a Contractului. 11.2. Dac Contractantul nu respect termenul de livrare stabilit prin prezentul contract i ntrzie livrarea mai mult de 30 zile fa de data stabilit pentru livrare, atunci Contractorul poate s
rezilieze prezentul contract in condiiile art. 11.1, dac nu se convine n scris o alt manier de derulare a contractului, agreat de ambele pri.

11.3. n cazul n care prezentul contract este reziliat n baza forei majore, atunci Contractorul are dreptul (dac
nu se hotrte altfel cu Contractantul) s cear din partea Contractantului rambursarea plilor efectuate n avans, dar fr dobnd, dup care obligaiile Contractantului asumate prin prezentul contract vor fi imediat anulate, ex. alte daune, pierderi, responsabiliti ce ar putea aprea ntre prile la prezentul contract din cauza ntrzierii sau anulrii comenzii pentru o NAV BAZ sau ambele NAVE BAZ sunt excluse.

11.4. (1).n cazul n care contractorul nu onoreaz facturile n termen de 45 de zile de la expirarea perioadei convenite la art. 28.1, alin (4), atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat i anume 0,05% pentru fiecare zi de ntrziere, incepnd cu a 61-zi de la inregistrarea facturii la Contractor, pn la ndeplinirea efectiv a obligaiilor . (2). Prevederile alin.(1) sunt aplicabile doar in situa ia alocrii fondurilor de la bugetul de stat in termenul de 60 zile de la nregistrarea facturii la Contractor. (3).Contractorul nu datoreaza penalitti Contractantului in situa ia in care intrzierea pentru neplata facturilor se datoreaza nealocrii fondurilor de la bugetul de stat.

Clauze specifice
12. GARANIA DE BUN EXECUIE A CONTRACTULUI

12.1. Contractantul are obligaia de a constitui garania de bun execuie a contractului n maxim 5 zile lucrtoare de la semnarea Contractului. 12.2. Cuantumul garaniei de bun execuie a contractului este de 10 % din preul acestuia, fr TVA; 12.3. Garania de bun execuie se va constitui fie sub forma: unei scrisori de garanie bancar de bun execuie n favoarea autoritii contractante, eliberat de o banc din Romnia sau, dup caz, de o banc din strintate, cu corespondent n Romnia- sau unui instrument de garantare emis de o societate de asigurri din Romnia sau, dup caz, de o societate de asigurri din strintate, cu corespondent n Romnia sau unui cont la dispoziia autoritii contractante, la o banc agreat de ambele pr i.
(se precizeaz modul de constituire, cuantumul i perioada de constituire a garaniei de bun execuie)

12.4. Perioada de valabilitate a garaniei de bun execuie a contractului este cel puin egal cu durata contractului. 12.5. Autoritatea contractant poate emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului, n limita prejudiciului creat, n cazul n care contractantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie autoritatea contractant va notifica pretenia contractantului, preciznd obligaiile care nu au fost respectate; 12.6. Contractorul se oblig s restituie garania de bun execuie astfel: 50% din valoarea garantiei de bun executie, n cel mult 14 zile de la data procesului verbal de receptie final a produselor care fac obiectul Contractului ,
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 116

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

respectiv a celor dou nave baz, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei, i 50% din valoarea garantiei de bun executie , n cel mult 14 zile de la finalul perioadei de garanie tehnic a navelor baz , dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei

12.7. Garania tehnic a produselor este distinct de garania de bun execuie a contractului. 12.8. Contractorul se oblig s elibereze garania pentru participare numai dup ce Contractantul a facut dovada constituirii garaniei de bun execuie. 12.9.Garania pentru participare se va restitui de ctre autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de bun execuie.

13.

NCEPEREA I EXECUIA NAVEI BAZ

13.1. Contractantul are obligaia de a ncepe execu ia NAVELOR BAZ dup ob inerea avizului ANR/societi de clasificare agreate de ANR. i a contractorului. 13.2. (1) Lucrrile trebuie s se deruleze conform graficului general de execuie i s fie terminate la data stabilit. Datele intermediare prevzute n graficele de execuie se consider date contractuale. (2) Contractantul va prezenta, la cererea contractorului, dup semnarea contractului, graficul de execuie de detaliu, alctuit n ordinea tehnologic de execuie. n cazul n care, dup opinia contractorului, pe parcurs, desfurarea lucrrilor nu concord cu graficul general de execuie a lucrrilor, la cererea contractorului, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, n vederea terminrii lucrrilor la data prevzut n contract. Graficul revizuit nu l va scuti pe executant de nici una dintre ndatoririle asumate prin contract. (3) n cazul n care Contractantul ntrzie nceperea lucrrilor, terminarea pregtirilor sau dac nu-i ndeplinete ndatoririle prevzute la clauza 13.2 alin. (1) i (2), contractorul este ndreptit s i fixeze Contractantului un termen pn la care activitatea s intre n normal i s-l avertizeze c, n cazul neconformrii, la expirarea termenului stabilit i va rezilia contractul. 13.3. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevzut n documentaia de execuie, verificrile i testrile materialelor folosite la execuia lucrrilor, precum i condiiile de trecere a recepiei provizorii i a recepiei finale (calitative), aa cum sunt descrise n anexa/anexele la contract. (2) Contractantul are obligaia sa asigure instrumentele, utilajele i materialele necesare pentru verificarea, msurarea i testarea lucrrilor. Costul probelor i ncercrilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine Contractantului. (3) Probele neprevzute i comandate de contractor pentru verificarea unor lucrri sau materiale puse n oper vor fi suportate de contractant, dac se dovedete c materialele nu sunt corespunztoare calitativ sau c manopera nu este n conformitate cu prevederile contractului. n caz contrar, contractorul va suporta aceste cheltuieli.

14. RAPOARTE DE PROGRESS A LUCRRILOR


MONITORIZARE, COORDONARE, INFORMARE 14.1. (1) Contractorul are dreptul de a supraveghea desfurarea execuiei lucrrilor i de a stabili conformitatea lor cu specificaiile cuprinse n anexele la contract. Pentru acest scop, reprezentanii atestai profesional din partea contractantului sunt: ......................, in calitate de responsabil tehnic cu execuia ......................, in calitate de .....................................................,
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 117

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

iar din partea contractorului, membrii U.I.P. i prestatorul serviciilor de asistenta tehnica (supraveghere in timpul executiei lucrrilor.) (2) Contractantul are obligaia de a asigura accesul membrilor UIP ct i al reprezentanilor imputernici ai finanatorului la sediul oficial al contractorului, locul de munc, n ateliere, depozite i oriunde i desfoar activitile legate de ndeplinirea obligaiilor asumate prin contract. 14.2. Contractorul, prin membrii UIP, are dreptul de a solicita, in orice moment, contractantului, informaii referitoare la stadiul proiectului i la lucrrile legate de acesta. Pentru acest scop, contractantul va acorda contractorului accesul la facilit i precum i punerea la dispoziie a tuturor planurilor i documentelor solicitate la cerere i oferind explicaiile de rigoare.

RAPOARTE DE PROGRES A LUCRRILOR 14.3. Contractorul va intocmi rapoarte lunare referitoare la progresul si incadrarea in grafic a lucrrilor. Trebuie avute in vedere solicitrile de programare i control a procesului de execu ie precum i termenele stabilite de predare. 14.4. Rapoartele trebuie s con in o stabilire a etapelor viitoare i a graficului de construcie i a procesului de asamblare. 14.5. Beneficiarul trebuie s fie informat imediat despre eventualele modificri ale termenlor stabilite i in acest caz, contractorul trebuie s fac o declara ie in care s includ msurile ce se impun a fi luate pentru incadrarea in termenul de executie final. INTALNIRI. 14.6. In cadrul intalnirilor care vor avea loc la sediul oficial al beneficiarului, contractorul va raporta beneficiarului stadiul derulrii proiectului i al fabricrii, al construc iei i al procesului de asamblare i respectarea graficului de execu ie. Trebuie intocmite de ctre contractor minute ale fiecrei intalniri. 14.7. Contractorul va intocmi de asemenea procese verbale ale intalnirilor referitoare la discutii tehnice importante avute cu contractantii sau alte pr i implicate. Toate chestiunile tehnice discutate in cadrul intalnirilor i asupra crora s-a czut de acord vor fi consemnate in scris se se va men iona statutul lor in cadrul procesului de execuie. 15. AUTORITATEA REPREZENTANTULUI CONTRACTORULUI. 15.1. Prestatorul serviciilor de asistenta tehnic (supraveghere in timpul executiei lucrrilor) este autorizat s acioneze n numele i interesul Contractorului s asiste la construirea Navelor Baz, s aprobe schiele secundare, s asiste la inspectarea lucrrilor aflate n desfasurare i s ia parte la oricare aciuni care necesita aprobare din partea contractorului. 16. TRANSPORT, ASIGURARI 16.1. (1). Contractantul are obligaia de a asigura complet produsele furnizate prin contract mpotriva pierderii sau deteriorrii neprevzute la fabricare, transport, depozitare i livrare, n termenul comercial de livrare convenit. (2). Contractantul va prezenta contractorului poli a de asigurare care va fi incheiata n favoarea ambelor pri, n mod egal. 16.2. Contractantul are obligaia de a plti pentru asigurarea ncrcturii pn la destinaia final, numind ca beneficiar pe contractor. 16.3. Contractantul are dreptul de a-i alege cruul pentru a livra produsele ce fac obiectul prezentului contract.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 118

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

16.4. Contractantul are obligaia de a plti transportul produselor pn la destinaia final, adica pana la Dana 15-Port Comercial Galati i dana 10 Port Tulcea.

17. NCEPERE, FINALIZARE, NTRZIERI, SISTARE


17.1. - Contractantul are obligaia de a ndeplini contractul de furnizare n perioada/perioadele nscrise n graficul de livrare. 17.2. n cazul n care: a) orice motive de ntrziere, ce nu se datoreaz Contractantului, sau b) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea contractului de ctre Contractant, ndreptesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produselor sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord perioada de furnizare i vor semna un act adiional, nefiind afectate prin acesta calitatea i cantitile iniiale, astfel cum au fost acestea prevzute n ofert, precum i preul contractului. 17.3. Dac pe parcursul ndeplinirii contractului Contractantul nu respect graficul de furnizare, acesta are obligaia de a notifica acest lucru Contractorului, n termen de 15 zile, nainte de datele/perioadele de furnizare asumate n graficul de furnizare. Modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate n graficul de furnizare se face cu acordul prilor, prin act adiional. 17.4. n afara cazului n care Contractorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice ntrziere n ndeplinirea contractului d dreptul Contractorului de a solicita penaliti Contractantului 18. LIVRAREA I DOCUMENTELE CARE LE INSOTESC 18.1. - Contractantul are obligaia de a livra NAVELE BAZ la destinaia final indicat de contractor, respectnd: a) datele din graficul de livrare; i b) termenul comercial stabilit, ambele convenite prin contract. 18.2. - (1) La expedierea produsului contractantul are obligaia de a comunica n scris att contractorului, ct i, dup caz, societii de asigurri datele de expediere, numrul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de plecare i locul de destinaie. (2) Contractantul va transmite contractorului documentele care nsoesc produsele:

4 seturi din Planul general de amenajare si capacitate, impreuna cu desenele principale de executie puse de acord cu fabricatia navei, ale instalatiilor si amenajarilor sale mecanice, electrice, de tubulaturi (as builtdrawings). Volumul livrarii va fi livrat de Contractant in conformitate cu lista predata acestuia de Contractor inaintea livrarii navei; 3 seturi din PT (basic design) ptr corp, instalatii, amenajari mecanice, electrice si tubulaturi (un set fiind constituit din desenele avizate de Registru/ANR cu scrisorile de avizare ale lor); 4 seturi manualele producatorilor privind intretinerea/exploatarea echipamentelor; 4 seturi Specificatia pieselor de rezerva, si Lista echipamentelor montate la bord cu indicatii asupra cantitatii, anul de constructie si no serie, capacitatii nominale si numele furnizorului si detaliile de contact (inclusiv reprezentantele din Romania dupa caz), etc; 4 seturi rezultatul probelor de performanta ale navei, echipamentelor, instalatiilor meacnice, electrice si de combaterea poluarilor (1 copie fiind cea avizata de Registrul de clasificare); 1 original si 2 copii ale Certificatelor navei eliberate de Registrul de clasificare si ANR fara observatii sau recomandari, printre altele: - Certificatul de clasificare al navei; - Certificatele de siguranta constructiei, de siguranta echipamente, a Instalatiilor Radio - Raportul de lansare la apa si de andocare dupa caz; - Certificatul de constructie;

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 119

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

- Certificatul de proprietate; - Certificatul radiere din jurnalul de constructie nave noi al Capitaniei constructorului; - Certificatele de Deratizare si de Sanepid eliberate de autoritatile locale competente; - Certificat tanc apa potabila - Certificate pentru ancore, lanturi, parame manevre - Certificate pentru lumini de navigatie - Certificat Marpol - Informatia pentru comandant aprobata de ANR - Raportul probei de inclinare avizat de Registru si ANR; - Certificatul de capacitati, dimensiunile si masuratorile navei; - Certificatul pozitionarii marcilor de pescaj; - Certificatele de Clasa, uzinale si de conformitate ale tuturor echip.instalate; - Raportul masuratorilor rezistentelor de izolatie a echip & circuitelor electrice; - Raport masuratori nivel zgomote / vibratii eliberate de 1 executant certificat ISO 9001;. - Certificatele de garantie ale navei, echipamentelor si de protectiei anticoroziva; - Documentele comerciale de livrare(factura, certificat de radiere, certificat de proprietate, certificat de garanie, Protocolul de livrare i acceptaretoate intr-o form acceptat de contractor) - Alte certificate si/sau aprobari cerute de autoritati pentru inmatricularea navei;
18.3. - Certificarea de ctre contractor a faptului c produsele au fost livrate parial sau total se face dup instalare i dup recepie, prin semnarea de primire de ctre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de contractant pentru livrare. 18.4. - Livrarea produselor se consider ncheiat n momentul n care sunt ndeplinite prevederile clauzelor 18.1. - 18.3. 19. DREPTUL DE PROPRIETATE I RISCURILE 19.1. Dreptul de proprietate i riscurile legate de pierderea uneia sau ambelor NAVE BAZ vor fi transmise Contractorului, la data predrii, semnrii Procesului-Verbal final de predare-primire; se nelege de la sine c pn la data la care livrarea se efectueaz, dreptul de proprietate i riscurile legate de pierderea NAVEI BAZ vor reveni Contractantului. 20. RECEPTIE, INSPECTII SI TESTE 20.1. - Contractorul sau reprezentantul su are dreptul de a inspecta i/sau de a testa Navele Baz, inclusiv dotrile aferente, pentru a verifica conformitatea lor cu specificaiile din anexa/anexele la contract. 20.2. - Testele i probele, proba de stabilitate, probele de acceptare, supravegherea i inspectiile la care vor fi supuse Navele Baz, inclusiv dotrile aferente, sunt descrise n Documenta ia Descriptiv , anex la prezentul contract. 20.6. - Prevederile clauzelor 20.1 - 20.2 nu l vor absolvi pe contractant de obligaia asumrii garaniilor sau de alte obligaii prevzute n contract.

21. PUNEREA IN FUNCTIUNE


21.1. Punerea in funciune a NAVELOR BAZ va avea loc sub supravegherea i responsabilitatea contractantului. 21.2. Contractantul va prezenta lista in detaliu a testelor func ionale i le va coordona mpreun cu beneficiarul. Pentru acest scop i in baza unui aranjament separat, contractorul va pune la dispoziie personalul operaional i de intreinere pentru pregatire(instruire) . 21.3. Punerea in funciune reprezint o perioad care debuteaz la inceperea testelor de funcionare i se finalizeaza odata cu inceperea testelor de procedura i include toate activitile sistemelor individuale i ale componentelor pana cand testarea operationala este gata.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 120

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

21.4.Punerea in funciune este considerata satisfacatoare (acceptabila) dupa demonstrarea cu succes a funcionrii fara greseala a ecchipamentelor i a facilitatilor de siguranta. Nava nu trebuie s prezinte defectiuni care ar putea impiedica buna func ionare sau ar pune in pericol operarea navei. 22. TESTE DE FUNCTIONARE 22.1.Testele de funcionare se vor desfura sub supravegherea i responsabilitatea contractantului. Scopul testelor de func ionare este de a furniza dovada func ionrii eficiente a navei care face obiectul contractului i in conformitate cu standardele de calitate convenite, ca urmare trebuie sa se desfasoare fara disfunc ionalitati ale produselor livrate. 22.2. Testele de operare/funcionare demonstreaza buna funcionare/operare, sigurana operarii, absena deficienelor precum i realizarea calitatii dorite. 23. INCEPEREA TESTELOR DE FUNCTIONARE/OPERARE. 23.1. Inceperea testelor de func ionare/operare trebuie s fie stabilit de comun acord ntre contractor i contractant. 23.2. Scopul testelor e de a demonstra c NAVELE BAZ au fost construite, echipate i finalizate conform
prevederilor prezentului contract i c NAVELE BAZ, inclusiv dotrile aferente, opereaz n mod satisfctor i c performanele specificate i convenite de pri prin prezentul contract pot fi realizate de ctre aceste NAVE.

23.2. Dup finalizarea urmatoarelor activitati precedente, contractorul poate incepe testele de operare: furnizarea dovezii abilitatii de funcionare, personalul beneficiarului a fost instruit, deficientele importante care au intervenit in operare au fost inlaturate, toate celelalte au fost incluse pe o lista de neconformitati, data nceperii testelor de operare a fost convenita intre cele 2(dou) pr i 23.3. Programul de teste va fi stabilit de Contractant i aprobat de Contractor. Testele pentru cele dou NAVE
BAZ vor avea loc la faa locului, n antier,cu cel mult 30 de zile nainte de livrarea primei NAVE BAZ. 23.4. Contractantul va informa din timp n scris, prin email sau fax adresat Contractorului, cu privire la data estimat pentru efectuarea testelor. 23.3. Dac, n timpul testelor se vor produce defeciuni la echipamentul furnizat de Contractant, care presupun ntreruperea sau funcionarea neregulat, lucruri ce pot fi reparate prin metode obinuite de ctre Contractant, testele vor fi continuate dup reparaii i vor fi valabile n toate privinele;

23.4. Testele de operare se vor desfasura pe parcursul a 5 zile pentru fiecare NAV.

24. PROCEDURA DE ACCEPTARE


24.1.Beneficiarul va accepta livrarea i buna execu ie cnd: navele au fost finalizate n ntregime, testele de funcionare s-au desfurat cu succes i nava este pregatita pentru operarea n bune conditii (raport semnat de ambele pr i), personalul benefciarului a fost pregatit si instruit, documentatia solicitata inclusiv manualele cu instructiuni au fost predate, toate specificatiile au fost indeplinite, navele sunt fr deficiente; abateri minore care nu scad siguran a si nu afecteaza eficiena operrii, precum i repara iile minore necesare nu impiedic procedura de acceptare tehnic i o ntelegere in scris a fost ncheiata referitoare la corectarea si remedierea deficientelor (cu atasarea listei de remedieri minore necesare) 24.2. Acceptarea tehnic va fi realizat n baza unui proces verbal final de predareprimire i va fi semnat de contractor i contractant. Odat cu semnarea acestui proces verbal final, perioada fix de garan ie devine efectiv. 24.3. La acceptarea tehnic, rspunderea pentru obiectul contractului va fi transferat contractorului. In acest moment contractantul transfera contractorului dreptul de proprietate negrevat asupra obiectului contractului. 24.4. Contractorul nu va face o acceptare par ial a navelor sau a dotarilor.
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 121

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

25 - SERVICII
25.1 - Pe lng furnizarea efectiv a produselor, Contractantul are obligaia de a presta i serviciile accesorii furnizrii produselor, fr a modifica preul contractului. 25.2 - Contractantul are obligaia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenit, cu condiia ca aceste servicii s nu elibereze Contractantul de nicio obligaie de garanie asumat prin contract. (se precizeaz perioada convenit pentru prestarea serviciilor) 25.3 - Pe parcursul prestrii serviciilor Contractantul are obligaia de a nu stnjeni inutil sau n mod abuziv: a) activitatea Contractorului sau a altor executani sau prestatori ai acestuia. b) cile de acces. 25.4 - Pe parcursul prestrii serviciilor Contractantul are obligaia: a) de a evita pe ct posibil acumularea de obstacole inutile n zona de lucru; b) de a depozita sau de a retrage orice echipamente , scule, surplus de materiale. 25.5 - Contractorul are dreptul de a supraveghea desfurarea prestrii serviciilor i de a stabili conformitatea lor cu specificaiile cuprinse n anexa la contract. Prile contractante au obligaia de a notifica n scris una celeilalte, identitatea reprezentanilor lor pentru acest scop, i anume a responsabilului cu supravegherea din partea Contractantului i a persoanei coordonatoare din partea Contractorului. 25.6 - Contractantul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii i prevenirea i stingerea incendiilor pe toat durata prestrii serviciilor. Orice incident/accident datorat nerespectrii acestor reguli de ctre personalul Contractantului este imputabil Contractantului. 25.7 - Pentru prestarea serviciilor accesorii furnizrii, Contractorul va preciza zona de lucru. Personalul Contractantului are acces numai n perimetrul astfel stabilt sau n alte locuri solicitate de Contractant n scopul realizarii serviciului. 25.8 - (1) n scopul prestarii serviciilor accesorii furnizrii, Contractantul va solicita Contractorului accesul la perimetrul serviciului, cu echipamente, scule, utilaje proprii care dup finalizarea serviciului urmeaz a fi retrase imediat de Contractant. (2) Contractorul se oblig sa analizeze solicitarea Contractantului privind accesul acestora n zona de lucru. Contractorul, n cazuri justificate poate refuza accesul lor parial sau integral i n acest caz, va solicita sau propune Contractantului alte soluii. 25.9 - Contractantul nceteaz activitatea pe zona respectiv i va elibera complet perimetrul lucrrii dupa avizarea procesului verbal de recepie de Contractor sau la cererea expres a acestuia . 26. PIESE DE SCHIMB

26.1. n perioada de garanie a Navei/Navelor Baz, inclusiv a dotrilor aferente, Contractantul are obligaia de a furniza piesele de schimb i subansamblurile care se defecteaz, fra cheltuieli pentru Contractor. 26.2 La nava se predau inventarele complete de punte, masina, cabine etc, in volum care sa satisfaca fara limitare necesitatile de exploatare ale navei si echipajului, in conformitate cu specificatiile avizate de Contractor dupa cum s-a indicat anterior 9.7, 20.2, 29.2 etc; 26.3 Pentru decontaminarea malurilor in cazul poluarilor majore accidentale, se va asigura la bord un inventar separat de spalare, colectare si neutralizare conf unei specificatii avizate de Contractor (care include printre altele: 1 Agregat independent mobil 8001200ltr/hr presiune inalta 30-180bar, actionare electrica 400VCA- 50Hz , cu unitate de incalzire, tanc detergent, tun spumogen si min 6 furtune a 25m; 1set articole consumabile si de unica folosinta si accesorii, pentru deservirea a 40 - 50 persoane, etc..), Acest inventar va fi depozitat in lazi si europaleti etc si depozitat in magazia prova;
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 122

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

26.4 Piesele de schimb de baza se livreaza in set complet ptr toate echipamentele mecanice si electrice in conf cu normele Registru dar nu mai putin decit standardul curent de livrare al producatorilor. Livrarea echip. de la producatori va fi insotita de lista pieselor de schimb cu indicatii privind cantitatea, codul pozitiilor etc (liste separate de lista pozitiilor de montaj); 26.5 Specificatiile inventarelor de punte, cabine, masina si electric si de decontaminare precum si specificatiile separate pentru piesele de rezerva de baza se intocmesc de santier si prezinta Contractorului pentru completare si avizare dupa caz la etape de avizare PE. 26.6. n eventualitatea n care a ncetat fabricarea de piese de schimb, Contractantul are obligaia: a) de a notifica n avans , cu cel puin 30 de zile, Contractorului, pentru a permite acestuia s cumpere piesele necesare; i b) de a pune la dispoziie Contractorului, fr plat, dac i se cere, proiectele, desenele i specificaiile pieselor de schimb.
27. PERIOADA DE GARANIE 27.1. - Contractantul are obligaia de a garanta c produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultim generaie i ncorporeaz toate mbuntirile recente n proiectare i structura materialelor. De asemenea, contractantul are obligaia de a garanta c nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepia cazului n care proiectul i/sau materialul este/sunt cerut/cerute n mod expres de ctre contractor) sau oricrei alte aciuni sau omisiuni a contractantului i c acestea vor funciona n condiii normale. 27.2. - (1) Perioada de garanie acordat produselor de ctre contractant este cea declarat n propunerea tehnic de ....... (min 24 luni de la data recepiei finale efectuate

dup livrarea, instalarea acestora, punerea in funciune, testarea i respectiv instruirea personalului.) (2) In perioda de garantie service-ul (remediere defectiuni, sau inlocuirea produsului) va fi acordat gratuit.
27.3. - Contractorul are dreptul de a notifica imediat contractantului, n scris, orice plngere sau reclamaie ce apare n conformitate cu aceast garanie. Timpul de interventie al contractantului(furnizorului) va fi de maxim 24 ore de la primirea comunicarii privind defectiunea in cauz. 27.4. - La primirea unei astfel de notificri contractantul are obligaia de a remedia defeciunea sau de a nlocui produsul n 72 ore de la primirea comenzii, fr costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care n timpul perioadei de garanie le nlocuiesc pe cele defecte beneficiaz de o nou perioad de garanie care curge de la data nlocuirii produsului, iar furnizorul va acorda asistena tehnic la punerea in funciune a produsului inlocuit. 27.5. - Dac contractantul, dup ce a fost ntiinat, nu reuete s remedieze defectul n perioada convenit, contractorul are dreptul de a lua msuri de remediere pe riscul i spezele contractantului i fr a aduce nici un prejudiciu oricror alte drepturi pe care contractorul le poate avea fa de contractant prin contract. 28. MODALITI DE PLAT. FACTURARE. ACORDARE AVANS 28.1. (1) Contractantul va emite documentul de plat iar Beneficiarul va plti pe etape, corespunztor graficului de execuie (fizic i valoric), n limita fondurilor alocate de la bugetul de stat, astfel: a) pli in avans de maxim 10% din preul contractului
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 123

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

b)proiectare, aprovizionare i debitat materiale necesare la structura corp Nave Baz max.24% din preul contractului; c) execuia construciei corpului Navelor Baz i compartimentare acesteia+ achizitii i montare utilaje, instalaii, izolaii i cptueli, amenajri interioare max. 50% din preul contractului; d) vopsire, montare dotri interioare i exterioare, deplasat nava la Galai/Tulcea, aezat nava pe poziie, punere in funciune, testare, instruire personal max.16% din preul contractului. (2) Procentele menionate sunt cu caracter orientativ i vor fi menionate n mod exact n contractul de achiziie public funcie de graficul de execuie al contractului i sumele alocate n cadrul proiectului CODENAV (3) Plile pentru etapele precizate la punctul 28.1, alin. (1), lit. b)d) se vor efectua n baza facturii emise de contractant i a situailor de lucrri pe stadii fizice i procesului verbal de recepie pe stadii fizice, aprobate de contractor. (4) Termenul de plat al facturilor este de maxim 15 zile lucrtoare de la inregistrarea acestora la Contractor. 28.2. (1) Plile pentru executarea contractului vor fi efectuate funcie de alocarea fondurilor de la bugetul de stat. 2) Toate documentele solicitate de Contractor pentru decontare trebuie s poarte att viza conducerii contractantului cat si a persoanelor specializate ale Contractorului care monitorizeaza executia lucrarilor. 3) Prezentarea de date eronate in facturile pentru decontare face sa nu curga termenul de plata, daca Contractorul sesizeaza pe Contractant despre neregulile constatate si returneaza facturile in original catre executant, in interiorul termenului de plata. Un nou termen de plat va curge de la prezentarea facturilor de catre executant cu date corecte, potivit legii si contractului. 28.3. Contractul va fi considerat terminat cnd procesul-verbal de recepie final va fi semnat de comisia de recepie. Recepia final va fi efectuat conform prevederilor legale, dup punerea in functiune, testarea Navelor Baz inclusiv a dotrilor aferente i instruirea personalului. 28.4. La solicitarea executantului, contractorul poate acorda un avans, cu respectarea prevederilor H.G.R. 264/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, n limita fondurilor alocate de la bugetul de stat. 28.5. Contractorul acord avansul numai dup constituirea de ctre executant a scrisorii de garanie bancar de returnare a avansului. Garania de returnare a avansului trebuie s fie acoperitoare att pentru recuperarea avansului acordat ct i pentru repararea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, n cazul nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a obligaiilor contractuale ce deriv din acordarea avansului. Modelul scrisorii de garanie bancar pentru returnarea avansului este prezentat in ANEXA 3 din Seciunea III - Formulare i Modele. 28.6. Sub sanciunea solicitrii de daune interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul n alt scop dect cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului.

29. AMENDAMENTE 29.1. Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. 30. SUBCONTRACTANI 30.1. Contractantul are obligaia de a ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu contractorul. 30.2.(1) Contractantul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului toate contractele ncheiate cu subcontractanii nominaliza i in ofert. Contractele prezentate
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 124

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

trebuie s fie n concordan cu oferta i se vor constitui n anexe la contractul de achiziie public. (2) Lista subcontractanilor cuprinznd datele de recunoatere a acestora, precum i contractele ncheiate cu acetia, se constituie n anexe la contract. 30.3.(1) Contractantul este pe deplin rspunztor fa de contractor de modul n care ndeplinete contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de contractant de modul n care ndeplinete partea sa din contract. (3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor, dac acetia nu ndeplinesc partea lor din contract. 30.4. Pe parcursul derulrii contractului, Contractantul nu are dreptul de a nlocui subcontractanii nominalizai n ofert fr acceptul autoritii contractante, iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie s conduc la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniiale. 31. ASOCIEREA. 31.1. In cazul in care contractul a fost atribuit urmare unei propuneri tehnice si financiare depuse de catre operatori economici n baza unui acord de asociere n participatiune , contractul se va incheia cu liderul de asociere, raspunderea juridica exclusiva pentru indeplinirea obligatiilor contractate revenind acestuia. 32. REZILIEREA CONTRACTULUI I PLATA LA REZILIEREA CONTRACTULUI. 32.1 Oricare dintre partile contractante are dreptul de a invoca si a solicita rezilierea contractului, in conditiile legii si ale prezentului contract. 32.2. (1) Partea care solicita rezilierea are dreptul de a cere celeilalte parti, cu titlu de daune moratorii i/ sau compensatorii, dup caz, sumele calculate potrivit prevederilor prezentului capitol. (2) Atunci cand invoc rezilierea contractului, partea interesat va ine cont de prevederile Capitolului 11 din prezentul Contract . (3) Prin exceptie in conditiile experes prevazute in contract , poate intervenii si Rezilierea de drept ( pacte comisorii de ultim grad). 32.3. Rezilierea poate intervenii la cererea partii interesate numai intr-unul dintre urmatoarele cazuri: a)cealalta parte nu isi executa una sau mai multe dintre obligatiile pe care si le-a asumat prin contract; b)cealalta parte cedeaza, partial sau integral, drepturile si/sau obligatiile generate de prezentul contract, catre un tert, fara acordul prealabil si scris al celeilalte parti; c) dac una dintre Pri este declarat insolvabil sub incidena legii aplicabile, cealalt Parte poate, printr-o ntiinare, s solicite rezilierea Contractului imediat fara acordarea termenului de gratie prevazut la sub-clauza 32.2, si in conditiile legilor in vigoare aplicabile in caz de insolventa; d)in cazurile de forta majora, cu respectarea conditiilor prevazute la sub-clauza 34.4.; 32.4. Incetarea contractului intervine si in urmatoarele cazuri : a) daca obiectul contractat fie este, in mod obiectiv, imposibil de executat, fie nu mai poate satisface necesitatea pentru care a fost contractat ori a fost scos de autoritati din programul de achizitii sau s-a sistat finantarea aferenta, fie indeplinirea contractului a devenit contrara interesului public. In acest caz Contractorul este in drept sa denunte unilateral contractul fara drept de dezdaunare pentru Executant; b) in temeiul acordului scris al ambelor parti, de la data acordului; c) alte cazuri autorizate de lege. 32.5. In cazurile de incetare a contractului prevazute la sub-clauza 32.4. partile nu i datoreaz daune interese, cu execeptia cazului cand partile convin altfel. In situatia prevazuta in prezentul capitol sub-clauza 32.4. lit. a incetarea intervine de la data notificarii de catre Contractor. In toate cazurile de incetare a contractului prevazute la
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 125

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

sub-clauza 32.4. lit. a -c , pr ile i datoreaz obligaiile ndeplinite pn la data intervenirii cauzei de incetare a contractului. 32.6. In situatia in care rezilierea nu intervine de drept sau incetarea nu intervine conventional, partea interesata se va putea adresa instantei judecatoresti in vederea rezilierii judiciare a contractului. In cazul intervenirii rezilierii de drept, instanta judecatoreasca investita nu se va putea pronunta in privinta oportunitatii rezilierii, nu va putea acorda termen de gratie si nici nu va putea cere punerea in intarziere a debitorului (pacte comisorii de ultim grad), putand doar constata intervenirea rezilierii. 32.7. In caz de reziliere din cauza culpei Contractantului partea in culpa datoreaza penalitati de intrziere cat si daunele compensatorii conform prezentului capitol. Daca prejudiciul suferit de Contractor este mai mare Contractantul este obligat a-l despgubi ntocmai. 32.8. Daca rezilierea intervine din culpa exclusiva a Contractorului acesta datoreaza Contractantului orice alte sume la care acesta este indreptatit urmare executarii contractului pana la data rezilierii. 33. CESIUNEA 33.1. Executantul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin contract, fr s obin n prealabil acordul scris al contractorului. 33.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garania sau orice alte obligaii asumate prin contract. 34. FORA MAJOR 34.1 Definiia Forei Majore "Fora Major" nseamn un eveniment sau circumstan excepional: (a) care nu poate fi controlat de ctre una din Pri (b) pe care aceast Parte nu ar fi putut s o prevad n mod rezonabil nainte de semnarea Contractului, (c) care, odat aprut, nu a putut fi evitat sau depit n mod rezonabil de acea Parte, i (d) care, n fond, nu poate fi atribuit celeilalte Pri 34.2. Dovada producerii evenimentului de forta majora revine partii care o invoca, intrun interval de cel mult 10 (zece) zile calculate de la data consumarii acestuia si se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea competenta, potrivit legii. Nendeplinirea obligatiei de aducere la cunostinta si de dovedire a evenimentului de forta majora in termenul si conditiile stabilite la acest articol face inoperanta cauza exoneratoare de raspundere. 34.3. Fora Major poate include, dar nu se limiteaz, atta timp ct sunt ndeplinite condiiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excepionale sau circumstane de tipul celor enumerate mai jos: (i) rzboi, ostiliti (indiferent dac se declar rzboi sau nu), invazii, aciuni ale dumanilor strini, (ii) rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de stat, sau rzboi civil, (iii) revolte, tulburri i dezordine, greve i lock out provocate de altcineva dect de Personalul Executantului i ali angajai ai Executantului sau Sub-executantilor, (iv) muniii de rzboi, materiale explozive, radiaii ionizante i contaminri cu substane radio-active, cu excepia cazurilor cnd utilizarea muniiei, explozivilor, radiaiilor sau radioactivitatea poate fi pus pe seama Executantului. (v) catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupii vulcanice. 34.4 .Forta majora, definita potrivit legii si prezentului contract, apr de raspundere partea care o invoca, prin aducerea acesteia la cunostinta celelaltei parti contractante, n mod complet, n cel mult 3 (trei) zile de la data consumarii evenimentului de forta majora, prin orice modalitate scriptica verificabila. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 126

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

34.5. .Pe durata producerii evenimentului de forta majora si ulterior partile sunt obligate sa depuna toate diligentele necesare reducerii si inlaturarii efectelor negative produse de evenimentul respectiv. 34.6. Daca evenimentul de forta majora se produce continuu pe o durata mai mare de 84 de zile, contractul nceteaz de drept, pr ile datorndu-i reciproc numai obligatiile executate anterior intervenirii acestui eveniment. n cazul n care durata evenimentului este mai mica sau egal cu 84 de zile, durata contractului se prelungete de drept cu aceasta perioada, fara a afecta celelalte elemente ale acestuia si fara a fi necesara vreo formalitate n acest sens. 35. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 35.1. Orice litigiu decurgnd din sau n legtur cu acest contract, inclusiv referitor la ncheierea, executarea ori desfiinarea lui, se va soluiona conform 35.2. 35.2. Daca intre parti apar divergente si nu pot fi solutionate prin conciliere, in conditiile prevederilor art. 720 indice 1 din Codul de procedura civila, partea interesata se poate adresa instantei de drept comun competente pentru soluionarea cauzei. 35.3. Daca in decurs de 15 zile de la convocarea facuta de catre oricare dintre parti in conditiile legii nu se ajunge la o solutie agreata de ambele parti sau una dintre parti nu se prezinta la locul si data stabilita, partea interesata se poate adresa instantei judecatoresti competente, in vederea solutionarii litigiului. 35.4. In caz de conciliere, procedura de solutionare pe cale amiabila a diferendului se va consemna, indiferent de rezultat, intr-un act scris, semnat de ambele parti contractante. In masura in care se ajunge, printr-o astfel de procedura, la un rezultat agreat de ambele parti, actul va face parte integranta din contract, ca exprimand vointa contractuala a partilor. 36. MODIFICRI ALE CONTRACTULUI 36.1. Orice modificare a prezentului contract va fi valabil facuta daca este consemnata intr-un act aditional scris, si semnat de catre ambele parti. Actele aditionale vor fi numerotate cronologic de la 1 la n, indiferent de data intocmirii/semnarii/intrarii in vigoare a acestora. Actele aditionale vor contine prevederi referitoare, dupa caz, cel putin la: partile contractante, obiectul contractului, valoarea aditionala si valoarea rezultata a contractului, temeiul incheierii, prelungirea sau modificarea perioadei de valabilitate a/cuantumului garantiei de buna executie, daca se percep sau nu penalitati si data intrarii in vigoare. 36.2. Contractorul i executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei, n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea contractului. 36.3. Dac dup 15 zile de la nceperea acestor tratative neoficiale contractorul i executantul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze de ctre instanele judectoreti abilitate. 37. 37.1. LIMBA CARE GUVERNEAZ CONTRACTUL Limba care guverneaz contractul este limba romn.

38. COMUNICRI 38.1. (1). Orice comunicare ntre pri, referitor la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie transmis n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii, ct i n momentul primirii. 38.2. Comunicrile dintre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau email, cu condiia confirmrii in scris a primirii comunicrii. 39. LEGEA APLICABIL CONTRACTULUI 39.1. Contractul va fi interpretat conform legilor, regulilor i regulamentelor din Romnia
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 127

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI


PROIECTUL: Sistem de colectare a deseurilor generate de nave in porturile de pe Dunarea maritima CODENAV,,

CONTRACTOR

CONTRACTANT

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE(II) -FURNIZARE NAVE BAZA PENTRU RECEPTIA I TRATAREA DEEURILOR GENERATE DE NAVE I INTERVENTIE IN CAZ DE POLUARE MAJORA CU PRODUSE DE HIDROCARBURA, PENTRU PORTURILE GALATI I TULCEA(2buc.)
NEGOCIERE CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE Page 128

COMPANIA NAIONAL ADMINISTRAIA PORTURILOR DUNRII MARITIME SA GALATI