Sunteți pe pagina 1din 9

Managementul operaţional al proiectelor

5. Fie proiectul de realizare a unui prototip, ce va fi livrat beneficiarului în stare neasamblată. În cadrul proiectului se stabilesc două jaloane cheie: livrarea unor părţi din prototip (prevăzută după 3 luni) şi livrarea finală (prevăzută după 6 luni). Urmărirea proiectului va fi efectuată cu ajutorul DDO, stabilind punctele de avansare din lună în lună (fig. 13.48).

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 12345678 9 0 luni
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t
12345678
9
0
luni

luni

Fig. 13.48

Analiza efectuată cu prilejul primului punct de avansare (fig. 13.49) arată că, din lipsă de resurse, nu s-a realizat nimic din proiect, fapt ce conduce la o derivă spre viitor egală cu o lună.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1 2
3
4
5
6
7
8
9
luni
luni

278

Fig. 13.49

13. Aplicaţii

În aceste condiţii, prima livrare la beneficiar, prevăzută a fi peste trei luni, va avea loc la momentul t 0 + 4 luni; livrarea finală, prevăzută a fi peste şase luni, va avea loc la momentul t 0 + 7 luni.

Analiza efectuată la al doilea punct de avansare (fig. 13.50) arată că, datorită alocării unor resurse foarte performante, întârzierea a fost recuperată şi, în plus, s-a realizat o devansare a termenelor stabilite, fapt ce permite prima livrare către beneficiar.

luni

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
2
3
4
5
67
8
9
luni

Fig. 13.50

Întrucât livrarea finală trebuie să aibă loc peste trei luni de la prima livrare, momentul efectuării ei va fi la t 0 + 5 luni.

La al treilea punct de avansare (fig. 13.51) se constată că resursele alocate proiectului au fost dislocate pentru rezolvarea unei probleme urgente, lăsând proiectul în stadiul în care se afla la punctul de avansare precedent. În felul acesta livrarea finală, prevăzută peste trei luni, va avea loc la momentul t 0 + 6 luni (dată contractuală este respectată).

279

Managementul operaţional al proiectelor

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 45
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
2
3
45
6
7
8
9
luni
luni

Fig. 13.51

Al patrulea punct de avansare (fig. 13.52), stabilit la t 0 + 4 luni, relevă o situaţie extrem de gravă în derularea proiectului: componentele livrate cu două luni în urmă (la momentul t 0 + 2 luni) au fost refuzate de client, din cauza depistării unor abateri mari ale caracteristicilor de calitate.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
luni
luni

280

Fig. 13.52

13. Aplicaţii

Reluarea proiectului, execuţia şi efectuarea primei livrări la client sunt estimate a dura o lună (t 0 + 5 luni). În aceste condiţii, livrarea finală va fi decalată la momentul t 0 + 8

luni.

Al cincilea punct de avansare (fig. 13.53) a arătat că echipa ce

lucrează la prototip, printr-o mobilizare exemplară, a reuşit efectuarea

primei livrări în două săptămâni (la momentul t 0 + 4,5 luni).

luni

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
luni

Fig. 13.53

Datorită experienţei câştigate, se întrevede ca livrarea finală să aibă loc după o lună, respectiv la data stabilită prin contract, t 0 + 6 luni.

La al şaselea punct de avansare (fig. 13.54), ce are loc la data t 0 + 6 luni, se constată că beneficiarul a solicitat o intervenţie urgentă a echipei de proiect pentru remedierea unui produs existent, aflat în pană. De comun acord cu beneficiarul, termenul livrării finale este decalat cu o lună, la momentul t 0 + 7 luni.

281

Managementul operaţional al proiectelor

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
2
3
4
56
78
9
luni
luni

Fig. 13.54

La al şaptelea punct de avansare (fig. 13.55) se constată că intervenţia echipei asupra produsului existent se prelungeşte cu o lună (t 0 + 7 luni), din cauza unor grave defecţiuni detectate. În aceste condiţii termenul final se decalează, de asemenea , cu o lună (t 0 + 8 luni).

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 1 2 3 4 5
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
luni
luni

282

Fig. 13.55

13. Aplicaţii

Al optulea punct de avansare (fig.13.56) arată că problemele întâlnite la definitivarea prototipului sunt mult mai complexe decât s-a estimat, fapt ce întârzie livrarea finală cu două săptămâni (data finală: t 0 + 8,5 luni).

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
2
3
4
56
78
9
luni
luni

Fig. 13.56

La data t 0 + 9 luni livrarea finală a fost acceptată (fig. 13.57), proiectul fiind încheiat cu o întârziere de 3 luni.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1234 5 6 7
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1234
5
6
7
8
9
luni
luni

Fig. 13.57

283

Managementul operaţional al proiectelor

6. Fie proiectul formalizat prin reţeaua logică din fig. 13.58. Pentru

se precizează durata, în

fiecare dintre activităţile proiectului (A, B,

săptămâni, şi bugetul alocat, în unităţi monetare.

,I)

În

D, 3săp 6000um A, 5săp G, 2săp 3500 um 1000 um E, 6săp B, 4săp
D, 3săp
6000um
A, 5săp
G, 2săp
3500 um
1000 um
E, 6săp
B, 4săp
9000
um
H, 3săp
4000
um
900 um
F, 4săp
C, 3săp
6000
um
I, 4săp
1500 um
1600 um
Fig. 13.58
tabelul
13.15
se
prezintă
planning-ul
CMD,

completat

cu

informaţii utile privind bugetul de referinţă.

Tabel 13.15 Planning-ul CMD

Buget Durata Săptămâna Act. alocat [săpt] Total Săpt 1 2 3 4 5 6 7
Buget
Durata
Săptămâna
Act.
alocat
[săpt]
Total
Săpt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
5
3500
700
B
4
4000
1000
C
3
1500
500
D
3
6000
2000
E
6
9000
1500
F
4
6000
1500
G
2
1000
500
H
3
900
300
I
4
1600
400
TOTAL x 10 3
33,5
8,4
CUMUL x 10 3
2,2
2,2
4,4
2,2
6,6
2,2
9,8
3,2
12
2,2
17
5
22
5
25,5
3,5
27
1,5
28,5
1,5
30
1,5
31,2
1,2
32,4
1,2
33,1
0,7
33,5
0,4

284

13. Aplicaţii

Astfel, în coloana a III-a a tabelului 13.15 se prezintă bugetul alocat pentru fiecare activitate, iar în coloana a IV-a cota parte a acestui buget ce revine unei săptămâni de muncă. Penultima linie a tabelului conţine totalul costurilor pe coloane. Ultima linie a tabelului conţine cumulul acestor costuri şi permite trasarea curbei BALP a proiectului (fig.13.59).

35

30

25

20

15

10

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Fig. 13.59

Să presupunem că se analizează stadiul de realizare a proiectului la sfârşitul săptămânii a V-a. Datele înregistrate cu acest prilej sunt prezentate în tabelul 13.16.

Tabelul 13.16. Analiza proiectului la sfârşitul săptămânii a V-a.

Act

Durata

[săpt]

Bugetul

planificat

Cheltuieli

efectuate

Procent de

realizare

Valoarea

ştigată

OBS.

[um]

[um]

[%]

[um]

A

5

3500

2200

60

2100

 

B

4

4000

4600

100

4000

 

C

3

1500

2000

100

1500

 

D

3

6000

-

-

-

 

E

6

9000

-

-

-

 

F

4

6000

4200

50

3000

 

G

2

1000

-

-

-

 

H

3

900

-

-

-

anulată

I

4

1600

-

-

-

 

Valoare câştigată:

BALE = 10600 um BRLE = 13000 um BALP = 12000 um

 

Bani cheltuiţi:

 

Buget de referinţă:

285

Managementul operaţional al proiectelor

Utilizând datele din acest tabel se poate stabili atât BALE (cea ce s- a realizat) cât BRLE (cât s-a cheltuit). Cu ajutorul valorilor calculate ale celor doi indicatori se pot calcula indicii de realizare a proiectului:

IRC =

10600

= 0,815

13000

IRP =

10600

= 0,883

12000

Aceste valori reprezentate grafic (fig. 13.60) determină un punct în cadranul din stânga jos, fapt ce arată că proiectul se află în situaţia cea mai

defavorabilă: în urma programării şi peste buget.

defavorabil ă : în urma program ă rii ş i peste buget. IRC 1,4 1,3 1,2
IRC 1,4 1,3 1,2 1,1 0,6 0,7 0.8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 IRP
IRC
1,4
1,3
1,2
1,1
0,6
0,7
0.8
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
IRP
0,9
A
0,8
0,7
0,6
Fig. 13.60

Prognoza terminării proiectului necesită calcularea indicatorilor de prognoză, TEI şi CEI.

TEI =

5

+

15

(

5

×

0,883

)

0,883

= 17

săptămâni

CEI =

13000

+

33500

10600

0,815

= 41000

um

Pe baza indicatorilor calculaţi se poate estima o depăşire a termenului planificat, egală cu 2 săptămâni, şi un cost suplimentar de realizare a proiectului egal cu 7500 um.

286