Sunteți pe pagina 1din 23

Managementul operaţional al proiectelor

9. Exemplul se referă la urmărirea unui proiect care constă în realizarea unui produs ce conţine două subansamble, notate cu 1 şi 2. O analiză primară a proiectului conduce la identificarea următoarelor activităţi:

proiectarea ansamblului produsului (activitatea A1)

proiectarea pieselor celor două subansamble (activităţile A2 şi A3)

realizarea fiecăruia dintre subansamble (activităţile A4 şi A5)

asamblarea (agregarea) produsului (activitatea A6) Reţeaua logică a proiectului se prezintă în fig. 13.71

A2 A1 A4 A3 A6 A5
A2
A1
A4
A3
A6
A5

Fig. 13.71

Echipa de proiect este formată din trei persoane (resurse umane), ce vor fi notate cu R1, R2, R3. Repartizarea activităţilor pe resurse se prezintă în tabelul 13.23.

Tabelul 13.23. Repartizarea activităţilor

Activitatea

 

Resursa

Codul

Sarcina [lp]

Intensitatea[%]

A1

R1

1

100

A2

R1

1

100

A3

R1

0,5

100

A4

R2

1,5

100

A5

R3

 

1 100

 

R1

 

1 100

A6

R2

 

1 100

R3

 

1 100

304

13. Aplicaţii

Pentru elaborarea planurilor de sarcini ale resurselor se aplică tehnica de ORDONANŢARE ÎNAINTE. Planurile de sarcini obţinute se prezintă în fig. 13.72.

R1

R2

R3

Planurile de sarcini A1 A2 A3 A6 A4 A6 A5 A6 t 0 0,5 1
Planurile de sarcini
A1
A2
A3
A6
A4
A6
A5
A6
t
0 0,5
1 1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
luni

Fig. 13.72

Programul de lucru ce decurge din aceste planuri de sarcini se prezintă în fig.13.73.

A1

Programul de lucru

A2 A3 A4 A5 A6 t 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
A2
A3
A4
A5
A6
t
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
luni
0

Fig. 13.73

El va fi considerat plannig-ul de referinţă al proiectului. Punctele de avansare a proiectului se stabilesc la un interval de o lună, începând cu momentul t 0 , de demarare a proiectului. Pornind de la planurile de sarcini ale resurselor (fig.13.72), se trasează curba BALP (fig.13.74), cu aceasta începându-se activitatea de urmărire a proiectului.

305

Managementul operaţional al proiectelor

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t
0 1
2
3
4
5
6
7
Sarcina [lp]

Timp [luni]

Fig. 13.74

Costurile pe ansamblul proiectului, cumulate lună după lună, se determină după cum urmează:

prima lună: 1 lp, ce se alocă activităţii de proiectare a ansamblului produsului;

a doua lună: 1 lp, pentru proiectarea pieselor primului subansamblu

(activitatea A2); cumulat cu 1 lp din prima lună, rezultă 2 lp la sfârşitul lunii a doua;

luna a treia: 0,5 lp, pentru proiectarea pieselor celui de-al doilea

subansamblu (activitatea A3), plus 1 lp, reprezentând 2/3 din activitatea A4 de realizare a primului subansamblu, plus 0,5 lp, reprezentând 1/2 din activitatea A5, de realizare a celui de-al doilea subansamblu cumulat cu 2 lp din lunile precedente, rezultă 4 lp la sfârşitul lunii a treia;

luna a patra: 0,5 lp, reprezentând 1/3 din activitatea A4, plus 0,5 lp,

reprezentând 1/2 din activitatea A5, plus1,5 lp, reprezentând 1/2 din activitatea A6; cumulat cu 4 lp din lunile precedente, rezultă 6,5 lp la sfârşitul lunii a patra;

luna a cincea: 1,5 lp, rezultând din ultima jumătate a activităţii A6;

cumulat cu 6,5 lp din lunile precedente, rezultă 8 lp de la începutul proiectului.

306

13. Aplicaţii

Prin convenţie cumulul maxim (8lp) corespunde datei de sfârşit a proiectului, respectiv t 0 +4,5 l (nu t 0 +5 l). Curba BALP obţinută nu este altceva decât curba de sarcină cumulată a celor trei resurse. Sarcina cumulată se exprimă prin aria de sub curbă.

În concluzie, curba BALP (sau curba în S a proiectului), în cazul cel mai general, se obţine prin integrarea sumei planurilor de sarcini ale resurselor din proiect. Un alt punct de plecare în urmărirea proiectului îl constituie DDO (Diagrama Datelor Ortogonale). Pentru realizarea DDO, se consideră patru jaloane cheie, care au următoarele date (fig. 13.75)

J1, debutul proiectului;

J2, t 0 + 1 lună, care marchează sfârşitul activităţii de proiectare a ansamblului produsului;

J3, t 0 +3,5 luni, care marchează începutul activităţii de asamblare;

J4, t 0 + 4,5 luni, care marchează sfârşitul activităţi de asamblare.

7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2345 6 7 Timp [luni]
7
6
5
4
3
2
1
t
0 1
2345
6
7
Timp [luni]

Timp [luni]

Fig. 13.75

1. Primul punct de avansare La data de t 0 + 1 lună, echipa de proiect face prima analiză propriu-zisă a avansării proiectului. Cu acest prilej se constată că proiectul a început cu două

307

Managementul operaţional al proiectelor

săptămâni întârziere, adică la data t 0 +0,5 luni. Proiectul în ansamblu se decalează spre viitor cu două săptămâni, însă bugetul alocat iniţial rămâne nemodificat. În fig. 13.76 se prezintă situaţia proiectului la primul punct de avansare (t 0 +1 lună). Prin convenţie baretele superioare reprezintă planning-ul de referinţă, iar cele inferiore, de grosime mai mare, realitatea proiectului.

A1

A2 A3 A4 A5 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
luni

Fig. 13.76

Potrivit indicatorilor de avansare ai normei C, situaţia constatată se poate traduce în felul următor:

pentru activitatea de proiectare, A1: resursa R1 a început să lucreze la data t 0 + 0,5 luni şi a lucrat o jumătate de lună cu intensitate de 100%; rezultă că BRLE, exprimat în sarcini, este de 0,5 lp; bugetul revizuit al acestei activităţi fiind identic cu bugetul de referinţă, respectiv 1 lp, înseamnă că avansarea tehnică a activităţii este de 50%; aceasta echivalează cu un BALE de 0,5 lp; pentru toate celelalte activităţi: întrucât nici o resursă n-a mai lucrat, BRLE ce revine fiecăreia este nul; întrucât nici o activitate n-a avansat în perioada analizată BALE este, deasemenea, nul; pentru ansamblul proiectului: BRLE este de 0,5 lp, atât în valori instantanee, cât şi cumulat; de asemenea, BALE este de 0,5 lp, atât în valori instantanee cât şi cumulat. Urmărirea grafică a proiectului, cu ajutorul indicatorilor normei C, se prezintă în fig.13.77.

308

13. Aplicaţii

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2345 6 7
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t
0 1
2345
6
7
Sarcina [lp]

Timp [luni]

Fig. 13.77

Curbele celor doi indicatori, BRLE şi BALE, pe intervalul t 0 +1 lună, sunt confundate; cumulul celor doi indicatori la data t 0 +1 lună este de 0,5 lp. Concluziile ce se desprind la acest punct de avansare sunt:

deriva instantanee, exprimată în costuri (sau sarcini) este nulă;

deriva instantanee, exprimată în durate, este de 0,5 luni.

Pe baza analizei efectuate echipa de proiectare (sau numai şeful de proiect) procedează la reactualizarea planning-ului proiectului, în funcţie de ceea ce a mai rămas de făcut (fig.13.78). Potrivit convenţiei de reprezentare, baretele subţiri reflectă planning-ul de referinţă, cele îngroşate ceea ce s-a realizat din proiect, iar cele haşurate ceea ce a rămas de făcut din proiect. Planning-ul refăcut pune în evidenţă o derivă a proiectului spre viitor, egală cu 0,5 luni. Reflectarea acestei constatări în DDO se vede în

fig.13.79.

309

Managementul operaţional al proiectelor

R1

R2

R3

A1 A2 A3 A6 A4 A6 A5 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5
A1
A2
A3
A6
A4
A6
A5
A6
t
0 0,5
1 1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5 luni
A1
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
luni

Fig. 13.78

7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2345 7 6 Timp [luni]
7
6
5
4
3
2
1
t
0 1
2345
7
6 Timp [luni]
Timp [luni]

310

Fig. 13.79

13. Aplicaţii

2. Al doilea punct de avansare La data t 0 +2 luni, ce corespunde celui de-al doilea punct de avansare, echipa de proiect organizează a doua reuniune de urmărire. Cu acest prilej se constată că activitatea de proiectare (A1), ce trebuie să se termine la data t 0 +1,5 luni (fig.13.78), s-a prelungit cu încă două săptămâni, până la data t 0 +2 luni (fig.13.80).

A1

A2 A3 A4 A5 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
luni

Fig. 13.80

Potrivit indicatorilor de avansare ai normei C, situaţie constatată se poate traduce în felul următor:

pentru activitatea de proiectare, A1: resursa R1 a lucrat timp de o lună, cu intensitate de 100%; ca urmare BRLE, corespunzător acestei perioade este de 1 lp; întrucât activitatea A1 s-a terminat, procentul global al avansării tehnice este de 100%; în perioada anterioară (t 0 până la t 0 +1 lună) procentul avansării tehnice a fost de 50%; rezultă că, în perioada analizată (t 0 +1 lună până la t 0 +2 luni), acest procent este de 100%-50%=50%; ca urmare, BALE este echivalentul a 0,5lp, adică 50% din bugetul de referinţă; pentru celelalte activităţi de proiect: nici-una dintre resurse n-a lucrat încă; de aceea, BRLE este nul pentru fiecare dintre aceste activităţi; de asemenea, nici una dintre aceste activităţi n-a avansat în această perioadă; ca urmare, BALE al fiecăreia dintre activităţi este nul; pentru ansamblul proiectului: în perioada considerată, BRLE este de 1 lp, iar BALE este de 0,5 lp; valorile cumulate ale celor două bugete, până la punctul de avansare dat (t 0 +2 luni), sunt echivalate cu 1,5 lp, respectiv 1 lp. Urmărirea grafică a proiectului, cu ajutorul indicatorilor normei C, se prezintă în fig.13.81.

311

Managementul operaţional al proiectelor

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
2
3
4
5
6
7
Sarcina [lp]

Timp [luni]

Fig. 13.81

Pe baza analizei efectuate, se trece la reactualizarea planning-ului proiectului, în funcţie de ceea ce a rămas de făcut (fig.13.82). După cum se vede pe planning-ul reactualizat, proiectul prezintă o derivă spre viitor egală cu o lună.

R1

R2

R3

A2 A3 A6 A4 A6 A5 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
A2
A3
A6
A4
A6
A5
A6
t 0
0,5
1 1,5
2
2,5
3 3,5
4
4,5
5
5,5
luni
A1
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
luni

312

Fig. 13.82

13. Aplicaţii

Reprezentarea situaţiei constatate în DDO se arată în fig.13.83.

7 6 5 4 3 2 1 t 0 12 3 4 5 67 Timp
7
6
5
4
3
2
1
t
0 12
3
4 5
67
Timp [luni]

Timp [luni]

Fig. 13.83

3. Al treilea punct de avansare La data t o +3 luni are loc reuniunea de urmărire corespunzătoare celui de al treilea punct de avansare. Ce se constată în legătură cu ultima perioadă parcursă (de la t 0 +2 luni la t 0 +3 luni)? Activităţile de proiectare a componentelor celor două subansamble (A2 şi A3) au fost terminate. În felul acesta, se realizează o devansare a lucrărilor prevăzute la precedentul punct de avansare; la data t 0 +3 luni era prevăzută numai terminarea activităţii A2, iar terminarea activităţii A3 era prevăzută la data de t 0 +3,5 luni. Situaţia constatată se prezintă în fig.13.84.

A1

A2 A3 A4 A5 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
luni

Fig. 13.84

Potrivit indicatorilor de avansare ai normei C, situaţia avansării proiectului în perioada t 0 +3 luni se traduce în felul următor:

313

Managementul operaţional al proiectelor

pentru activităţile A2 şi A3, de proiectare a componentelor celor două subansamble: resursa R1 a lucrat timp de o lună cu intensitate de 100%; rezultă că BRLE este de 1 lp; fiecare dintre activităţile A2 şi A3 a fost terminată; ca urmare, procentul avansării lor tehnice este de 100%; la începutul perioadei analizate (t 0 +2 luni) nici una dintre activităţile A2 şi A3 nu era începută, deci procentul avansării tehnice la acel moment era 0%; creşterea avansării tehnice de-a lungul perioadei analizate este de diferenţa 100%-0%=100%, pentru fiecare dintre cele două activităţi; pentru activitatea A2 BALE este de 1 lp (100% din bugetul de referinţă), iar pentru activitatea A3, BALE este 0,5 lp (100% din bugetul de referinţă); pentru celelalte activităţi din proiect: nici-o altă resursă n-a lucrat; ca urmare, BRLE al oricăreia dintre aceste activităţi este nul; nici una dintre activităţile în cauză nu a avansat în perioada analizată; ca urmare BALE pentru fiecare dintre aceste activităţi este nul; pentru ansamblul proiectului: raportat la perioadă, BRLE este de 1 lp, iar BALE este de 1,5 lp; cumulat, ambii au valoarea 2,5 lp, fapt ce determină intersecţia curbelor reprezentative la data t 0 +3 luni (fig.13.85).

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 23 45 6
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t
0 1
23
45
6
7
Sarcina [lp]

Timp [luni]

Fig. 13.85

La data t 0 +2 luni (fig.13.81) abaterea de durată a proiectului era de o lună (diferenţa pe orizontală între BALP şi BALE). La al treilea punct de avansare (fig.13.85) această abatere se micşorează la 3 săptămâni. Aceasta înseamnă că, între ultimele două puncte de avansare, s-a recuperat o parte din întârziere.

314

13. Aplicaţii

Pe baza analizei efectuate, se trece la reactualizarea planning-ului proiectului, în funcţie de ce a mai rămas de făcut (fig.13.86).

R1

R2

R3

A6 A4 A6 A5 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
A6
A4
A6
A5
A6
t
0 0,5
1 1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
luni
A1
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1 1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6 luni

Fig. 13.86

Acest planning pune în evidenţă o derivă totală de 1,5 luni, în timp ce deriva instantanee (între t 0 +2 luni şi t 0 +3 luni) este de numai 0,75 luni. DDO reactualizată la al treilea punct de avansare se prezintă în fig.13.87.

7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 45 6 7
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
2
3
45
6
7
Timp [luni]
Timp [luni]

Fig. 13.87

315

Managementul operaţional al proiectelor

4. Al patrulea punct de avansare Al patrulea punct de avansare corespunde datei t 0 +4 luni, iar perioada analizată este cuprinsă între t 0 +3 luni şi t 0 +4 luni. La începutul perioadei situaţia resurselor este următoarea: resursa R1 este în aşteptare până la t 0 +5 luni, când va începe activitatea A6, resursa R2 începe activitatea A4, iar resursa R3 este indisponibilă pentru proiect. Ţinând cont că resursa R1 este liberă, se decide repartizarea sa pentru îndeplinirea activităţii A5, care era alocată iniţial resursei R3 (momentan indisponibilă). Resursa R1, nefiind specializată în probleme de producţie, se impune mărirea bugetului alocat activităţii A5. Astfel, bugetul acestei activităţi, care iniţial era de 1 lp, se măreşte la 2 lp. În perioada analizată (t 0 +3 luni până la t 0 +4 luni), resursa R1 a lucrat, cu intensitate de 100%, pentru îndeplinirea activităţii A5, reuşind să realizeze jumătate din ea (rămâne o sarcină de 1 lp). Resursa R2 a lucrat, cu intensitate de 100 % pentru îndeplinirea activităţii A4, realizând 2/3 din ea (rămâne o sarcină de 0,5 lp). Situaţia realizărilor în raport cu planning-ul de referinţă se prezintă în fig.13.88.

A1

A2 A3 A4 A5 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
luni

Fig. 13.88

Potrivit indicatorilor de avansare ai normei C situaţia constatată se poate traduce în felul următor:

pentru activitatea A4, de realizare a subansamblului 1: resursa R2 a lucrat timp de o lună cu intensitate de 100%; rezultă că BRLE este de 1 lp; avansarea tehnică este 2/3 (1 lp din bugetul de referinţă al activităţii, egal cu 1,5 lp); prin urmare, BALE este de 1 lp;

316

13. Aplicaţii

pentru activitatea A5, de realizare a subansamblului 2: resursa R1 a lucrat timp de o lună cu intensitate de 100%; prin urmare BRLE este de 1 lp; avansarea tehnică este de 50% (1 lp din bugetul revizuit al activităţii egal cu 2 lp). Întrucât procentul avansării tehnice este de 50% în raport cu bugetul alocat iniţial pentru lucrare (1 lp), aceasta reprezintă 0,5 lp; ca urmare, BALE este de 0,5% lp. pentru celelalte activităţi din proiect: nici o resursă nu a lucrat asupra acestora; ca urmare BRLE este nul; nici una dintre aceste activităţi n-a avansat în perioada analizată; ca urmare, BALE este nul. pentru ansamblul proiectului: BRLE este de 2 lp (1 lp pentru activitatea A4 şi 1lp pentru activitatea A5); BALE este de 1,5 lp (1 lp pentru activitatea A4 şi 0,5 lp pentru activitatea A5); în valori cumulate, cei doi indicaturi sunt: BRLE=4,5 lp şi BALE=4 lp. Completarea graficului cu noile valori ale celor doi indicatori se prezintă în fig. 13.89.

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 4
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
2
3
4
5
67
Sarcina [lp]

Timp [luni]

Fig. 13.89

După cum se constată din grafic, la momentul t 0 +4 luni BALE este de 4 lp. Valoarea acestei sarcini corespunde pe curba BALP abscisei de valoare t 0 +3 luni.

Aceasta înseamnă că abaterea de durată instantanee este egală cu o lună. Reactualizarea planning-ului proiectului, în funcţie de ceea ce a mai rămas de făcut se prezintă în fig. 13.90.

317

Managementul operaţional al proiectelor

R1

R2

R3

A6 A4 A6 A5 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
A6
A4
A6
A5
A6
t 0
0,5
1 1,5
2
2,5
3
3,5
4 4,5
5
5,5
6
luni
A1
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1 1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6 luni

Fig. 13.90

La elaborarea acestui planning s-a ţinut cont că resursa R3 nu mai participă la realizarea proiectului. După cum se poate observa din planning-ul refăcut, deriva proiectului rămâne egală cu 1,5 luni, atât cât era la punctul de avansare precedent. În schimb deriva instantanee de durată creşte de la 0,75 luni la 1 lună.

7 6 5 4 3 2 1 t 1 2 3 45 67 0 Timp
7
6
5
4
3
2
1
t
1
2
3
45
67
0
Timp [luni]
Timp [luni]

318

Fig. 13.91

13. Aplicaţii

Rezultatele obţinute cu prilejul celui de-al patrulea punct de avansare apar în DDO ca în fig.13.91.

5. Al cincilea punct de avansare Cu prilejul celui de al cincilea punct de avansare se constată că activitatea A5, repartizată resursei R1, s-a terminat la data, t 0 +4,5 luni şi nu la data t+5 luni, cum se prevăzuse la punctul de avansare anterior

(fig.13.89).

Totodată, la data t 0 +4,5 luni s-a terminat şi activitatea A4, aşa cum s-a prevăzut în planning-ul reactualizat de la punctul de avansare anterior (fig.13.90). Cele două activităţi, A4 şi A5, fiind terminate la data t+4,5 luni, la data respectivă a început ultima activitate din proiect (A6), cea de asamblare a produsului. Astfel, la data punctului de avansare (t 0 +5 luni), activitatea A6 este în curs de executare (fig.13.92).

A1

A2 A3 A4 A5 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
luni

Fig. 13.92

Se estimează că terminarea ei va avea loc la două săptămâni după data punctului de avansare (t 0 +5,5 luni). Potrivit indicatorilor de avansare ai normei C, situaţia proiectului se poate traduce în felul următor:

valoarea BRLE este de 2 lp: resursele R1 şi R2 au lucrat fiecare timp de o lună cu intensitate de 100%; valoarea BALE implică un calcul mai complex decât în cazurile anterioare, fiind în derulare trei activităţi. De aceea se construieşte următor tablou de calcul.

319

Managementul operaţional al proiectelor

Activ.

Procentul avansării [%]

Buget de referinţă [lp]

BALE

debut

sfârşit

diferenţă

[lp]

A4

50

100

50

1

0.5

A5

66.66

100

33.33

1.5

0.5

A6

0

50

50

3

1.5

BALE, corespunzător perioadei analizate este suma valorilor din ultima coloană, respectiv 2,5 lp. În valori cumulate până la data t 0 +5 luni, BALE este egal cu 6,5 lp. Aceeaşi valoare se obţine şi pentru BRLE (fig. 13.93).

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 1 234 5 6 7
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t
1
234
5
6
7
0
Timp [luni]
Sarcina [lp]

Fig. 13.93

La abcisa t 0 +5 luni (data celui de-al cincilea punct de avansare, ordonata curbei BALE este egală cu 6,5 lp. Această valoare o regăsim pe curba BALP t 0 +4 luni. Asta înseamnă că deriva în durate (abaterea de durată) este egală cu o lună. Reactualizarea planning-ului proiectului, cu prilejul celui de-al cincilea punct de avansare, se prezintă în fig.13.94.

320

13. Aplicaţii

R1

R2

R3

A6 A6 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
A6
A6
A6
t
0 0,5
1 1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
luni
A1
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1 1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5 5,5
6 luni

Fig. 13.94

După cum se poate observa din noul planning, deriva totală a proiectului scade de la 1,5 lună la 1 lună, în timp ce deriva instantanee rămâne aceeaşi ca la punctul de avansare precedent (1 lună). DDO, reactualizată la cel de-al cincilea punct de avansare, se prezintă în fig. 13.95.

7 6 5 4 3 2 1 t 12 3 4 5 6 7 0
7
6
5
4
3
2
1
t
12
3
4
5
6
7
0
Timp [luni]
Timp [luni]

Fig. 13.95

Se poate observa că, pentru prima data de la începutul proiectului, deriva spre sfârşitul proiectului se micşorează faţă de punctul de avansare

321

Managementul operaţional al proiectelor

precedent. Cu toate acestea, proiectul este în întârziere: trebuie să se termine la data t 0 +4.5 luni, însă la data de analiză (t 0 +5 luni) nu este încă terminat.

6. Al şaselea punct de avansare La data t 0 +6 luni are loc al şaselea punct de avansare, consacrat analizei proiectului în perioada t 0 +5 luni până la t 0 +6 luni. Activitatea de asamblare a proiectului (A6) era prevăzută a se termina la data t 0 +6 luni. Din nefericire, se resimte absenţa resursei R3, activitatea A6 fiind prelungită cu încă două săptămâni (până la t 0 +6,5 luni). Potrivit indicatorilor de avansare ai normei C, situaţia proiectului se prezintă în felul următor:

pentru activitatea A6: resursele R1 şi R2 au lucrat timp de o lună, cu intensitate de 100%; ca urmare, BRLE este egal cu 2 lp; cumulul pentru întreaga activitate A6 este de 3 lp (resursele R1 şi R2 au lucrat timp de 1,5 luni, cu intensitate de 100%) pentru terminarea activităţii mai sunt necesare

două săptămâni de lucru pentru cele două resurse; în consecinţă, bugetul revizuit al activităţii este de 4 lp; procentul avansării tehnice este de 75% (3 lp din totalul de 4 lp); întrucât procentul avansării la punctul de avansare precedent era de 50%, înseamnă că s-a produs o creştere a avansării tehnice cu 25%; ca urmare, BALE este de 0,75 lp (25% din bugetul de referinţă, de

3 lp);

toate celelalte activităţi sunt terminate; nici o resursă n-a lucrat asupra lor, deci BRLE este nul; nici una din aceste activităţi n-a avansat în perioada analizată; ca urmare, BALE este nul.

pentru ansamblul proiectului: în perioada analizată BRLE este de

2 luni, iar BALE este de 0,75 lp; cumulat, cu ceea ce a fost în urmă, BRLE este de 8,5 lp, iar BALE este de 7,25 lp. Aceste rezultate, sunt trecute pe graficul de urmărire din fig. 13.96.

322

13. Aplicaţii

9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 3 45
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
2
3
45
6
7
Timp [luni]
Sarcina [lp]

Fig. 13.96

Curbele celor doi indicatori, BALE şi BRLE, prezintă o nouă divergenţă, deriva instantanee, în costuri, fiind de 1,25 lp. În plus, se poate observa că bugetul real l-a depăşit deja pe cel planificat. Abscisa corespunzătoare bugetului de 7,25 lp de pe curba BALP este egală cu 4,25 luni. Înseamnă că abaterea de durată a proiectului (deriva în timp) este egală cu 1,75 luni (6 - 4,25 = 1,75). Planning-ul reactualizat al proiectului se prezintă în fig. 13.97. El pune în evidenţă o derivă totală egală cu două luni.

R1 A6 R2 A6 R3 A6 t 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
R1
A6
R2
A6
R3
A6
t
0,5
1 1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
luni
0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
t
0,5
1 1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
luni
0

Fig. 13.97

323

Managementul operaţional al proiectelor

DDO, la al şaselea punct de avansare se prezintă în fig.13.98.

7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 2 34 5 67 Timp
7
6
5
4
3
2
1
t
0 1
2
34
5
67
Timp [luni]

Timp [luni]

Fig. 13.98

7. Ultimul punct de avansare Activitatea A6, de asamblare a produsului, se termină la data t 0 +7 luni. Ca urmare, punctul de avansare, stabilit la această dată este ultimul. Reprezentarea proiectului sub formă de planning Gantt, cu barete subţiri cel de referinţă, iar cu barete îngroşate cel real, se dă în fig.13.99.

A1

A2 A3 A4 A5 A6 t 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
A2
A3
A4
A5
A6
t
0 0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
7
luni

Fig. 13.99

Analiza cu ajutorul indicatorilor de avansare ai normei C pune în evidenţă următoarele aspecte:

referitor la activitatea A6: resursele R1 şi R2 au lucrat timp de o lună, cu intensitate de 100% în consecinţă, BRLE este egal cu 2 lp; activitatea fiind terminată, procentul avansării tehnice este 100%;cum la

324

13. Aplicaţii

punctul de avansare precedent acest procent era 75%, rezultă o creştere a avansării tehnice egală cu 25%; înseamnă că BALE este de 0,75 lp (0,25% din bugetul de referinţă de 3 lp); toate celelalte activităţi din proiect sunt terminate; în această perioadă, nici o resursă n-a lucrat asupra lor, deci BRLE este nul; de asemenea, nici una n-a avansat în perioada respectivă, aşa că BALE este nul pentru fiecare dintre ele. pentru ansamblul proiectului: în perioada analizată BRLE este egal cu 2 lp, iar BALE este egal cu 0,75 lp; cumulat, cu ceea ce a fost în urmă, BRLE este de 10,5 lp iar BALE este 8 lp. Aceste rezultate sunt trecute pe graficul de urmărire din fig. 13.100. Curba BALE se intersectează cu cea a BALP, fapt ce indică terminarea proiectului. La data terminării proiectului (t 0 +7 luni), costurile reale sunt cu 2,5 lp mai mari decât cele prevăzute (BRLE=10,5 lp, iar BALP=8 lp). Totodată se constată o întârziere în realizarea proiectului egală cu 2,5 luni.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 t 0 1 23
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
t 0
1
23
4
5
67
Sarcina [lp]

Timp [luni]

Fig. 13.100

Transpunerea celor arătate în DDO se prezintă în fig.13.101.

325

Managementul operaţional al proiectelor

326

7 6 5 4 3 2 1 t 0 12 3 4 5 6 7
7
6
5
4
3
2
1
t
0 12
3
4
5
6
7
Timp [luni]

Timp [luni]

Fig. 13.101