Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORTUL JURIDIC DE MUNCA TRASATURI: a) rj de munca ia nastere prin incheierea unui contract individual de munca EXCEPTII: - pers care

contribuie prin munca la efectuarea unor lucrari de interes public cum ar fi elevii si conventiile de practica FORME: a) TIPICE rj ale functionarilor publici lg 188/1999 FUNCT PUBLIC e numit in fct si nu incheie un CIM. Statutul funct publici se completeaza cu prevederile legislatiei muncii numai n masura in care aceasta nu contravin lg specifice fctiei publice b) ATIPICE SAU IMPERFECTE- raporturile de munca fundamentate pe contractul de uceniceie - Raporturi de munca ale avocatilor salarizati in interiorul profesiei - rj ale magistratilor exercita fct de demintate publica deneficiind de inamivabilitate - pers diplomatic din acelasi motiv ca magistratii IZV DR MUNCII: a) izv comune cu cele ale altor ramuri de dr Const legile OUG hot de guvern ordinele ministrilor daca au caracter normativ etc -Const-dr la asociere dr la securitate si sanatatea salariiatilor 41 -codul muncii -legile lg 62/2011 privind dialogul social OUG OG HG ordine de ministrii b) Izv specifice dr muncii (statutele profesionale sau disciplinare contractele colective de munca reglem interne reglem de organizare si funcionare) -CCM nu se emana de la legiuitor ci sunt de origine conventionaala negociata -CCM la niv national este adoptat prin lg devenind astfel o NJ in toata regula -ROI si ROF c) izv internationale:- normele UE indeosebi reglementate care au aceeiasi forta ca si legile ntionale precum si alte reglem transpuse in dr intern conventiile organizatiei internationale a muncii ratificate de Ro si directivele coniliului europei. d)practica judiciara si cutuma uzanta. Au un rol in formarea si perfectionarea normelor juridice art.1 NCC sunt izvoare ale dr civil legea uzantele si principiile generale ale dreptului PRINCIPIILE DR MUNCII a) GENERALE-ale intregului sistem de dr: p legaitatii democratiei separatiilor puterilor in stat etc b) FUNDAMENTALE 1.P neingradirii dr la munca si libertatea muncii: - presupune libertatea profesiei a ocupatiei a locului de munca in tara sau in afara ei protectia sociala muncii salarizarea muncii dr la noegicieri colective stabilitatea in munca etc

constituie infractiune obligarea la munca fortata sau obligatorie adica fapta de a supune o pers in alte cazuri decat cele prev de dispozitiile legale la prestarea unei muncii contra vointei sale sau la o munca obligatorie

NU CONSTITUIE MUNCA FORTATA; - activit pt indeplin indatoririlor militare precum si cele desfasurate in locul acestoara din motive religioase sau de constiinta - munca unei pers condamnate prestata in conditiile normale in perioada de detentie sau libertatea conditionata - indeplinirea obligatiilor civice stabilite prin lege - prestatiile in caz de forta majora respectiv in caz de razboi catastrofe sau perixol de catastrofe precum inundatii incendii cutremure epidemii 2.Liberei circulatiei a fortei de munca -p fundamental care sta la baza proiectului UE si care treb sa se regaseasca in toate legislatiile tarilor membre - potriv tratatului de la Maastricht; fiecare cetatean al uniunii are dr de a circula si dr de sejur neingradite pe teritoriul statelor membre dar sub rezerva limitelor si conditiilor prevazute de prezentul tratat si de dispozitiile privind aplicarea lui 3.Egalitatea de tratament si interzicerea discriminarii - p egalitatii de tratament presupune reglem rap de munca in cond asigurarii egalitatii juridice a partilor angajatori si angajati - art16 alin 1 din Const cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice fara privilegii si fara discriminari - art5 alin 1 din CM prevede ca in cadrul rel de minca functioneaza principiul egalit de tratament de toti salariatii si angajatorii 4.P consensualismului si bunei credinte - art 8 alin 1 CM relatiile de munca se bazeaza pe p consenualitatii si a bunei credinte - participantii la rap juridice de munca se vor informa si consulta reciproc pe toata durata existentei acestora - anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca angajatorul are obligatia de a informa pers care solicita angajarea ori dupa caz salariatul cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract ori sa le modifice - de aceea ca regula contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor 5.Protectia salariatilor - presupune dr la integritate fizica si psihica dar si o integritate morala - art 41 alin 2 CM salariatii au dr la masuri de protectie sociala. Acestea privesc securtiatea si sanatatea salariatilor regimul de munca .stabite prin lege - in acelasi sens art 6 alin 1 CM staborice salariat care presteaza o munca beneficiaza de conditiide munca adecvate activitatii desfasurate de protectia

sociala de securitate si sanatate in munca precum si de respectarea deminitatii si a constiintei sale fara nici o discriminare 6.Asocierea libera a salariatilor si angajatorilor este o asociere exclusiv in scopul apararii dr si promovarii intereselor lor profesionale ec si sociale - fara scopuri politice sau de apartenenta la vreo factiune politica lg 62/2011 minim 15 angajati pt a foma un sindicat 7.Dr la greva - potriv art233 si urm CM salariatii au dr la greva pt apararea intereselor profesionale ec si sociale Greva rep incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati iar participarea salariatilor la grev e libera. Nici un salariat nu poate fi constrans sa participe sau sa nu participe la greva. Limitarea dr la greva poate interveni numai in cazurile so pt categ de alariati prev expres prin lae constituie infractiune sanctionata conform legii 48de ore inainte in scris angajatorului pt a fi legala 62/2011 art 181 CONCLUZII 1.dr muncii e ramura adr alcatuita din ansamblul normelr juridice care reglem relatii individuale si colective de munca conflicte atributiile organizatiilor sindicale si patronale conflicte de munca precum controlul aplicarii legislatiei muncii si protectiei sociale 2.Ob dr muncii este format din rap juridice de munca nascute din CIM si rap juridice ocnexe lor 3.Munca se poate presta in afara rap j de munca -in cadrul unor rj de munca 4.Dr muncii constituie dr comun pt aproape toate rel sociale de munca existand si exceptii 5.Dr muncii se alfa in corelatie cu alte ramuri de dr constitutional civil si pr civil adm penal si pr penal