Sunteți pe pagina 1din 6

CUPRINS

ARGUMENT CAP.1 AMORTIZAREA


1.1 Amortizarea-caracteristici 1.2 Metode de amortizare

CAP.2 CONTABILITATEA AMORTIZARII IMOBILIZARILOR CORPORALE


2.1 Notiuni generale privind imobilizariile corporale 2.2 Amortizarea imobilizarilor corporale

CAP.3 CONTABILITATEA AMORTIZARII IMOBILIZARILOR NECORPORALe


3.1 Notiuni generale privind imobilizarile necorporale 3.2 Amortizarea imobilizarilor necorporale

CAP.4 CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

ARGUMENT

Am ales aceasta tema deoarece am considerat-o de o deosebita importanta. In contextul actual al economiei de piata o unitate poate sa obtina rezultate deosebite in condiitile concurentei numai daca produsele finite realizate,lucrarile executate si serviciile prestate sunt de o calitate buna si la un pret acceptabil.Productia destinata vanzarii trebuie sa die realizata in functie de cerintele pietei. Dupa 1989 s-a constatat o crestere a cererii de piata pentru produsele moderne ,eficiente si de o buna calitate.In acelasi timp populatia dupa aceasta data a avut acces la mult mai multe informatii,lucru care a influentat nivelul cererii.Avand in vedere ca pe piata romana au patruns foarte multe produse straine similare cu ceke romanesti,producatorii autohtoni au fost obligati sa acorde atentie suplimentara calitatii. Pentru obtinereade bunuri de calitate superioara care sa se alinieze la standarde internationale este nevoie de materii prime de o buna calitate ,mijloace de productie performante si o forta de munca cu un grad de calificare superior.Avand in vedere aceste 3 conditii ,unitatiile economice s-au orientat in utilizarea cu mijloace de productie moderne,fiabile,cu performante superioare si cu o mare productivitate.Achizitia lor reprezinta un efort financiar pentru fiecare unitate si de aceea operatiile de achizitie trebuie analizate foarte bineinainte de a fi efectuate calculand si efectele financiare pe care le implica achizitia pe intreaga perioada de amortizare a imobilizarilor. Calculand si evidenta amortizarii imobilizarilor reprezinta o activitate de maxima importanta realizata de evidenta financiar-contabila care poate prezenta in orice moment situatia investitiilor,sumelor amortizate si a restului de recuperat prin amortizare.Aceste situatii pot fi prezentate la solicitarea conducerii unitaii sau a forurilor competente,iar daca acest lucru nu este solicitat situatiile se intocmesc lunar.Fiecare categorie de imobilizare are un plan propriu de amortizare care trebuie respectat. Metoda de amortizarea imobilizariilor poate diferii de la o unitate la alta,dar odata stabilita ea va fi utilizata pe intreaga durata de functionare a unitatii conform principiului contabilitatii metodelor.Alegerea metodei de amortizare presupune cunoasterea in amanunt a metodelor si alegerea celei mai avantajoae pentru unitate.Fiecare metoda de amortizare prezinta avantaje si dezavantaje ce trebuie foarte bine analizate inaintea alegerii uneia din ele. In elaborarea acestui proiect am incercat sa folosesc cat mai multe din cunostintele si notiunile asimilate in perioada liceului,dar si cunostintele dobandite suplimentar prin munca individuala.Cu toate ca amortizarea prezinta o serie de particularitati de la o unitate la alta si

de la o metoda la alta,in aceasta lucrare am incercat sa prezint cat mai multe elemnte cu caracter genral. Lucrarea de fata ma ajuta in acelasi timp sa pun in valoare si abilitatile dobandite in orele de laborator si instruire practica,unde am rezolvat probleme cu caracter apicativ si studii de caz. Finalizand aceasta lucrare sper ca am demonstrat nivelul de cunostinte si abilitati de care dispun si ca in activitatea urmatoare voi putea sa realizez lucrari de calitate in domeniul pentru care m-am pregatit. Avand in vedere ca disciplina contabilitate este o disciplina care se adapteaza permanent conditiilor studiului individual este obligatoriu pentru orice lucrator in domeniul financiar-contabil.

CAP.1 AMORTIZAREA

1.1.

Amortizarea-caracteristici.

Ca interpretare generala,amortizarea reprezinta alocarea valorii amortizabile a unei imobilizari pe durata sa de utilizare previzionata.Existand numeroase conceptii privind amortizarea,ca interese pentru contabilitate sunt de retinut urmatoarele trei: -amortizarea ca proces de corectie al valorii imobilizarilor.Amortizarea este constatarea contabila a pierderii de valoare suferita de catre activele imobilizate ca urmare a deprecierii in timp,a uzurii fizice (generata de functionarea tehnica si mecanica precum si de influenta factorilor naturali)sau uzurii morale(cauzata de evolutia rapida a tehnicii de paritie a noi masini cu performante mai ridicate).Pornind de la aceasta interpretare aortizarea are rolul de a corecta valoarea activelor imobilizate pentru a le readuce la o valoare apropiata de realitate. -amortizarea ca proces de transfer sau de repartizare a costului imobilizarilor asupra cheltuielilor exercitiului.Discutata ca proces de alocare,amortizarea reprezinta resursa controlabila provenita din trecut care produce beneficii viitoare.Alocarea sau transferul valorii se face pe perioada economica de utilizare a activului imobilizat,De aceea,fractiunea de valoare etalata in timp asupra exercitiului trebuie sa reprezinte o marime rationala inscrisa in principiile si regulile imaginii fidele. -amortizarea ca sursa de finantare a reinoirii imobilizarilor.Reconstituirea capitalului impune abordarea simultana a amortizarii ca o problema de recuperare a investitiei si ca o

sursa de finantare a reinoirii imobilizarilor.Prin mecanismul amortizarii investitia initiala este recuperata si reintregita in mod esalonat in ciclul de exploatare,devenind o resursa de autofinantare pentru o noua investitie.

1.2.

Metode de amortizare.

Intreprinderile din Romania sunt obligate sa amortizeze imobilizari corporale si necorporale potrivit Legii privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale utlizand unul din regimurile: a)amortizarea liniara; b)amortizarea degresiva; c)amortizarea accelerata; a)Amortizarea liniara consta in calcularea si alocarea uniforma a valorii contabile de intrare a activelor amortizabile pe toata durata normala de functionare exprimata in ani.In varianta nominala amortizarea se calculeaza raportand la valoarea amortizabila la durata normala de utilizare.Amortizarea liniara se poate calcula si prin aplicarea cotei medii anuale de amortizare la valoarea de intrare a mijloacelor fixe. b)Amortizarea degresiva consta in multiplicarea cotelor liniare corespondente cu un coeficint care variaza potrivit duratei de viata curent admisa pentru bunul respectiv.Calculul amortizarii are la baza regula fiscala care presupune corectarea ratei liniare cu coeficinti multiplicativi stabiliti prin Legea 15/1994: -1,5 pentru durata de viata intre 2-5 ani; -2 pentru durata de viata intre 5-10 ani; -2,5 pentru durata de viata mai mare de 10 ani; c)Amortizarea accelerata ,consta in calcularea si includerea,in primul an de functionare ,in cheltuielile de exploatare, a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a activului fix respectiv.Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt calculate la valoarea ramasa de amortizat,dupa regimul liniar,prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi.

CAP. 3 CONTABILITATEA AMORTIZARII IMOBILIZARILOR CORPORALE

2.1. Notiuni generale privind imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale,denumite si imobilizari materiale sau active fixe tangibile, cuprind bunurile materiale de folosinta indelungata , care indeplinesc urmatoarele caracteristici: - sunt utilizate in productia de bunuri,prestarea de serviciisau sunt inchiriate tertilor; - au durata normala de functionare mai mare de un an; - au valoare de intrare mai mare decat limita prevazuta de lege. In aceasra categorie se inscriu elemetele patrimoniului care au substanta concreta, individualizata prin anumite caracteristici fizice,tehnice,functionale,etc. Activele corporaleaferente capitalului imobilizat sunt: a) Terenurile,inclusiv investitiile pentru amenajarea acestora; b) Mijloacele fixe; a ) Terenurile sunt bunurile imobile care constau in parcela de teren,cu sau fara constructii ce apartin unui proprietar.Ele in acest sistem de evidenta au ca notiune de referinta parcela si propritarul. Terenurile se inregistreaza in patrimoniu la valoarea stabilita in functie de clasele de calitate,suprafata,amplasarea sau/si alte criterii legale, la costul de achzitie sau la valoarea aportului in natura. In profil administrativ-teritorial (comuna , oras, municipiu , judet) evidenta terenurilor se realizeaza prin intermediul cadastrului general. Cadastrul general este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se identifica ,inregistreaza si reprezita pe hartii si planuri toate terenurile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor si de proprietar. Parcela de teren ,din punct de vedere al cadastrului ,este un imobil (adica o imobilizare in plan economico-financiar) indiferent daca are sau nu constructii. Datele cu privire la terenuri din cadastrul general privesc nu numai dovedirea proprietatii ci si stabilirea obligatiilor contribuabililor prin sistemul de impozite si taxe ce decurg din existenta in patrimoniu a parcelelor de teren.

Terenurile se diferentiaza din punct de vedere: Al destinatiei Al categoriei de folosinta

b ) Mijloacele fixe indeplinesc cumulativ doua conditii: Au o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotararea Guvernului. Aceasta valoare va fi actualizata periodic in functie de indicele de inflatie. Au o durata normala de functionare mai mare de un an.

Exemple de mijloace fixe: Cladiri, proprietati imobiliare , echipamente , mobilier , birotica ,etc.

2.2. Amortizarea imobilizarilor corporale

S-ar putea să vă placă și