P. 1
Samuel Beckett - Asteptandu-l Pe Godot

Samuel Beckett - Asteptandu-l Pe Godot

|Views: 2|Likes:
Published by Cristina Vlad
Piesa de teatru, limba romana
Piesa de teatru, limba romana

More info:

Published by: Cristina Vlad on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2014

pdf

text

original

Coperta colecţiei de Micu Veniamin SAMUEL BECKETT

EN ATTENDANT GODOT

\ \

Les Editions de Minuit, 1952 Toate drepturile asupra acestei versiuni sînt rezervate
Editurii UNIVERS

SAMUEL BECKETT

AŞTEPTÎNDU-L
PE

GODOT

TRADUCERE DE GELLU NAUM
EDITURA

UNIVERS
şi
TEATRUL NAŢIONAL

I. L. CARAGIALE
BUCUREŞTI — 1970

Personajele Estragon Vladimir Pozzo Lucky Băiatul
ACTUL 1
Drum de ţară, cu copac. Seara. ESTRAGON, aşezat pe jos, încearcă să-şi scoată gheata. Se opinteşte îndârjit, cu amlndouă mâinile, icnind. Se opreşte, istovit, se odihneşte gîfîind, reîncepe. Acelaşi joc Intră VLADIMIR. ' ESTRAGON (renunţlnd din nou): Nimic de făcut. VLADIMIR (apropiindu-se cu paşi mărunţi şi ţepeni, cu picioarele depărtate): Şi eu încep să cred la fel. (Rămîne nemişcat.) M-am împotrivit multă vreme gîndului ăstuia spunîndu-mi: Vladimir, nu te prosti, încă n-ai încercat tot. Şi reluam lupta. (Se reculege, cu gîndul la luptă. Către Estragon.) Aşadar, iată-ne din nou. ESTRAGON: Crezi? VLADIMIR: Sînt mulţumit că te revăd. Te credeam plecat pentru totdeauna. ESTRAGON: Şi eu la fel. VLADIMIR: Ce facem ca să sărbătorim întîlnirea? (Se

gândeşte.) Ridică-te să te pup. îi întinde mîna. ESTRAGON (nervos): Imediat, imediat. Tăcere. VLADIMIR (jignit, rece): Pot să ştiu unde şi-a petrecut domnul noaptea? ESTRAGON: Într-un şanţ. VLADIMIR (uimit): Un şanţ! Unde asta? ESTRAGON (fără gest): Pe 'colo. VLADIMIR: Si nu te-au bătut?
(7)

ESTRAGON: Ba da... Nu prea tare. VLADIMIR: Aceiaşi? ESTRAGON: Aceiaşi? Nu ştiu. Tăcere. VLADIMIR: Cînd mă gîndesc... de pe-atunci... mă întreb... ce-ai fi devenit tu... fără mine... (Cu glas hotărit.) La ora asta n-ai fi fost decît o grămăjoară de oase, fără doar şi poate. ESTRAGON (înţepat): Ei şi? VLADIMIR (copleşit): E prea mult pentru un singur om. (Pauză. Apoi, cu vioiciune.) Pe de altă parte, la ce bun să te descurajezi acum, iată ce-mi zic. Trebuia să mă gîndesc la asta acum o veşnicie, pe la 1900... ESTRAGON: Destul. Ajută-mă să-mi scot scîrba asta. VLADIMIR: Mînă în mînă, ne-am fi aruncat amîndoi din vîrful Turnului Eiffel, printre primii. Arătam bine pe-atunci. Acum e prea tîrziu. Nu ne-ar mai lăsa nici să ne Urcăm măcar. (Estragon se căzneşte cu gheata.) Ce faci acolo? ESTRAGON: Mă descalţ. Ţie nu ţi s-a întîmplat niciodată? VLADIMIR: De cînd îţi tot spun că trebuie să le scoţi în fiecare zi? Ai face mai bine să mă asculţi. ESTRAGON (slab): Ajută-mă. VLADIMIR: Te doare? ESTRAGON: Dacă mă doare! Mă întreabă dacă mă doare! VLADIMIR (cu mlnie): Numai tu suferi, totdeauna! Eu nu contez. Tare aş vrea să te văd în locul meu. Atunci să te-aud. ESTRAGON: Te-a durut? VLADIMIR: Dacă m-a durut! Mă întreabă dacă m-a durut! ESTRAGON (arătînd cu degetul): Asta nu-i un motiv să nu te închei. VLADIMIR (aplecindu-se): Adevărat. (îşi încheie nasturele.) Să nu fim neglijenţi în lucrurile mărunte. ESTRAGON: Ce să-ţi spun, tu aştepţi totdeauna ultimu moment. VLADIMIR (visător): Ultimul moment... (Meditează.) E lung, dar o să fie bun. Cine spunea asta? ESTRAGON: Nu vrei să mă ajuţi? VLADIMIR: Cîteodată îmi spun că vine, totuşi. Atunci mă simt tare ciudat. (îşi scoate pălăria, se uită la ea, îşi plimbă mina pe dinăuntru, o scutură, şi o pune pe cap.) Cum să spun? Uşurat şi în acelaşi timp... (Caută)... inspăimîntat. (Cu emfază.) ÎN-SPĂI-MÎNTAT. (îşi scoate din nou pălăria şi se uită la ea.) Nemaipomenit! (Bate uşurel deasupra pălăriei, ca şi cum ar vrea să cadă ceva din ea, se uită din nou înăuntru, şi -o pune pe cap.) în fine... Estragon, cu preţul unui efort suprem, reuşeşte

să-şi scoată gheata. Se uită la ea, îşi plimbă mina înăuntru, o întoarce, o scutură, caută pe jos dacă n-a căzut ceva, nu găseşte nimic, îşi trece din nou mina prin gheată, cu ochii în gol. VLADIMIR: Ei? ESTRAGON: Nimic. VLADIMIR: Dă să văd. ESTRAGON: Nu-i nimic de văzut. VLADIMIR: încearcă s-o pui din nou. ESTRAGON (care şi-a examinat piciorul): Am să-l las să mai respire un pic. VLADIMIR: Iată omul, în întregime, supărat pe gheată cînd e de vină piciorul lui. (îşi scoate, încă o dată, pălăria, se uită în ea, îşi trece mina înăuntru, o scutură, bate uşurel în ea, suflă înăuntru şi o pune pe cap.) începe să mă îngrijoreze. (Tăcere. Estragon îşi mişcă piciorul, jucînd din degete ca să circule aerul mai bine.) Unul din tâlhari a fost salvat. (Pauză.) E un procent cinstit. (Pauză.) Gogo... ESTRAGON: Ce? VLADIMIR: Dacă ne-am căi? ESTRAGON: Pentru ce? VLADIMIR: Păi... (Caută.) N-ar fi nevoie să intrăm în amănunte. ESTRAGON: Că ne-am născut? Vladimir se porneşte pe rîs, dar îşi înăbuşă hohotele imediat, ducîndu-şi mîna la pubis, cu faţa crispată.
(8)

(9) VLADIMIR: Nici nu mai îndrăznim să rîdem. ESTRAGON: Grozavă oprelişte. VLADIMIR: Numai să zîmbim. (Faţa i se despică într-un zîmbet maxim care încremeneşte, durează un timp, apoi se şterge brusc.) Nu-i totuna. în fine... (Pauză.) Gogo... ESTRAGON (agasat): Ce mai vrei? VLADIMIR: Ai citit Biblia? ESTRAGON: Biblia... (Se gîndeşte.) Probabil că mi-am aruncat ochii prin ea. VLADIMIR (mirat): La şcoala fără Dumnezeu? ESTRAGON: Habar n-am dacă era cu sau fără. VLADIMIR: Pesemne că o confunzi cu Ocna. ESTRAGON: Se poate. îmi amintesc hărţile Ţării Sfinte în culori. Foarte frumoase. Marea Moartă era bleu pal. Mi se făcea sete numai cînd mă uitam la ea. Şi -mi spuneam: acolo o să mergem să ne petrecem luna de miere. O să înotăm. O să fim fericiţi. VLADIMIR: Ar fi trebuit să te faci poet. ESTRAGON: Am fost. (Gest spre zdrenţele lui.) Nu se vede? Tăcere. VLADIMIR: Ce spuneam... Cum îţi merge cu piciorul? ESTRAGON: Se umflă. VLADIMIR: A, da, ştiu, povestea cu tîlharii. Ţi-aduci aminte? ESTRAGON: Nu. VLADIMIR: Vrei să ţi-o povestesc? ESTRAGON: Nu. VLADIMIR: Ca să ne treacă timpul. (Pauză.) Erau doi hoţi, răstigniţi o dată cu Mîntuitorul. Şi... ESTRAGON: Cu cine? VLADIMIR: Cu Mîntuitorul. Doi hoţi. Se zice că unul a fost mîntuit, iar celălalt... (Caută contrariul lui mîntuit.)...afurisit.

ESTRAGON: Mîntuit, de ce? VLADIMIR: De iad. ESTRAGON: Mă duc. Nu se mişcă din loc. (10) VLADIMIR: Şi totuşi... (Pauză.) Cum se face că... Sper că nu te plictisesc. ESTRAGON: N-ascult. VLADIMIR: Cum se face că dintre cei patru evanghelişti, unul singur prezintă faptele aşa? Erau, totuşi, toţi patru acolo — în fine — erau pe-aproape. Şi numai unul singur vorbeşte despre un tîlhar salvat. (Pauză.) Zău, Gogo... trebuie să mai arunci şi tu cîte-o vorbuliţă din cînd în cînd. ESTRAGON: Eu ascult. VLADIMIR: Unul din patru. Dintre ceilalţi trei, doi nu pomenesc un cuvînt, iar al treilea spune că i -au făcut gură am îndoi. ESTRAGON: Cine? VLADIMIR: Cum? ESTRAGON: Nu înţeleg nimic. (Pauză.) Cui i-au făcut gură? VLADIMIR: Mîntuitorului. ESTRAGON: De ce? VLADIMIR: Fiindcă n-a vrut să-i scape. ESTRAGON: De iad? VLADIMIR: Da' de unde! De moarte. ESTRAGON: Şi pe urmă? VLADIMIR: Pe urmă au trebuit să fie afurisiţi amîndoi. ESTRAGON: Şi pe urmă? VLADIMIR: Dar celălalt zice că a fost unul salvat. ESTRAGON: Ei şi? Nu sînt de acord între ei şi -atîta tot. VLADIMIR: Erau acolo toţi patru. Şi unul singur pome neşte de-un tîlhar salvat. De ce să-l crezi pe el, şi nu pe ceilalţi? ESTRAGON: Cine-l crede? VLADIMIR: Toată lumea. Nu se cunoaşte decît versiunea asta. ESTRAGON: Oamenii sînt nişte tîmpiţi. Se ridică anevoie, merge şchiopătînd spre culisa stîngă, se opreşte, priveşte în zare, cu palma deasupra ochilor, se întoarce, merge spre culisa dreaptă, priveşt e (11)

în zare. Vladimir îl urmăreşte cu privirea, apoi se duce să ia gheata, se uită în ea, îi dă drumul jos, repede. VLADIMIR: Phui! Scuipă jos. Estragon revine în centrul scenei, priveşte spre fundal. ESTRAGON: încîntător loc. (Se întoarce, "înaintează pînă la rampă, priveşte spre public.) Plăcut peisaj. (Se întoarce spre Vladimir.) Să ne cărăm. VLADIMIR: Nu se poate. ESTRAGON: De ce? VLADIMIR: îl aşteptăm pe Godot... ESTRAGON: Adevărat. (Scurtă pauză.) Eşti sigur că aici? VLADIMIR: Ce? ESTRAGON: Că aici trebuie să aşteptăm? VLADIMIR: A zis în faţa copacului. (Priveşte copacul.) Mai vezi alţii? ESTRAGON: Ăsta ce e? VLADIMIR: Pare salcie. ESTRAGON: Unde-i sînt frunzele? VLADIMIR: Pesemne că e moartă. ESTRAGON: A terminat cu plînsul.

VLADIMIR: Doai dacă n -o fi anotimpul. ESTRAGON: Nu crezi mai curînd că e un copăcel? VLADIMIR: Un arbust. ESTRAGON: Un copăcel. VLADIMIR: Un... {Se opreşte.) ...adică ce vrei să insinuezi? Că am greşit locul? ESTRAGON: Trebuia să fie aici. VLADIMIR: N-a spus că vine sigur. ESTRAGON: Şi dacă nu vine? VLADIMIR: Ne întoarcem mîine? ESTRAGON: Şi pe urmă poimîine? VLADIMIR: Poate. ESTRAGON: Şi aşa mai departe. VLADIMIR: Adică... ESTRAGON: Pînă cînd vine... VLADIMIR Eşti fără milă. ESTRAGON: Am mai venit şi ieri. VLADIMIR: A, nu, aici te-nşeli... ESTRAGON: Dar ce-am făcut noi ieri? VLADIMIR: Ce-am făcut ieri? ESTRAGON: Da. VLADIMIR: Păi... (Supărîndu-se.) Cînd e vorba să arunci îndoiala în sufletul omului, nu te-ntrece nimeni. ESTRAGON: Eu cred că am fost aici. VLADIMIR (privire circulară): Locul ţi se pare cunoscut? ESTRAGON: Nu spun asta. VLADIMIR: Atunci? ESTRAGON: Asta nu împiedică... VLADIMIR: Totuşi... copacul ăsta... (întorcîndu-se spre public.) ...turbăria asta. ESTRAGON: Eşti sigur că astă-seară? VLADIMIR: Ce? ESTRAGON: Că astă-seară trebuia să-l aşteptăm? VLADIMIR: El a zis că sîmbătă. (Scurtă pauză.) Aşa mi se pare. ESTRAGON: După muncă. VLADIMIR: Cred că am notat tot. Îşi scotoceşte buzunarele, arhipline cu tot felul de gunoaie. ESTRAGON: Dar în care sîmbătă? Şi-apoi, e azi sîmbătă? Nu e mai degrabă duminică? Sau luni? Sau vineri? VLADIMIR (priveşte înnebunit în jurul lui, ca şi cum data ar fi scrisă pe peisaj): Nu se poate. ESTRAGON: Sau joi. VLADIMIR: Cum să facem? ESTRAGON: Dacă s-a deranjat de pomană aseară, fii sigur că azi n-o să mai vină de loc. VLADIMIR: Dar zici că noi am venit aseară. ESTRAGON: S-ar putea să mă înşel. (Scurtă pauză.) Ia să tăcem un pic, vrei? VLADIMIR (slab): Sigur că vreau. (Estragon se aşază iar pe pămînt. Vladimir umblă de colo-colo, agitat, se opreşte din cînd în cînd să scruteze zarea. Estragon adoarme.
(13)
1

Vladimir se opreşte în faţa lui.) Gogo... (Tăcere.) Gogo... (Tăcere.) GOGO! Estragon se trezeşte speriat. ESTRAGON (realizînd toată oroarea situaţiei lui): Dormeam. (Dojenitor.) De ce nu mă laşi niciodată să

Didi.) Nu eşti drăguţ..dorm? VLADIMIR: Mă simţeam singur.) Englezii spun caaarn.. VLADIMIR: N-ai merge departe.) N-aş avea încredere. ESTRAGON: Dar tot am putea să încercăm.) Ce facem acum? ESTRAGON: Aşteptăm. dacă nu ţie? VLADIMIR: Să rămînă personale. ESTRAGON (interesat): Se scoală? VLADIMIR: Da. Alt pas înainte..) Avînd în vedere frumuseţea drumului. De-asta ţipă ele cînd le smulgi.. Mimica lui Estragon e analoagă celei pe care o smulge spectatorilor eforturile unui pugi(14) . Sînt oameni caaami. ESTRAGON: Am avut un vis. Nu ştiai? ESTRAGON: Să ne spînzurăm imediat.. VLADIMIR: De-o creangă? (Se apropie amîndoi de copac şi-l privesc. VLADIMIR: Da. (Tăcere. Didi. cu tot ce urmează. se duce la bordel. dar pînă atunci. Şi acolo unde pică. (Scurtă pauză. Cui vrei să-i povestesc coşmarurile mele personale. trece prin faţa lui Estragon.) Spune. într-adevăr. Estragon face cîţiva paşi spre el. ESTRAGON (cu blîndeţe): Vroiai să-mi vorbeşti? (Vladimir nu răspunde. Didi? VLADIMIR: Fii calm.) Şi bunătatea călătorilor.. VLADIMIR: Ajunge. ESTRAGON (rece): Există momente cînd mă întreb dacă n-am face mai bine să ne despărţim. (Scurtă pauză.. după ce s-a îmbătat. .. ESTRAGON: Calm. (Pe gînduri..) Zău. Continuă tu. VLADIMIR: Nu-l povestii ESTRAGON: Visam că. calm.) Dă-mi mîna! (Vladimir se întoarce. ESTRAGON: Dacă ne-am spînzura? VLADIMIR: Ar fi un mijloc să se scoale. cresc mătrăgune. îi atinge umărul.. VLADIMIR: NU-L POVESTI! ESTRAGON (gest spre univers): Asta ţi-ajunge? (Tăcere. (Vladimir devine ţeapăn. (Scurtă pauză. Patroana îl întreabă dacă vrea o blondă. Pas înainte. ESTRAGON: Un englez. Pas înainte. un mare neajuns.) Lasă-mă pe mine! (Vladimir se înduplecă.) Nu-i aşa. ESTRAGON (pas înainte): Eşti supărat? (Tăcere.) Puţi a usturoi. list. Estragon se ridică şi-l urmează pînă la limita scenei. (Scurtă pauză.. Didi. Se îmbrăţişează. ESTRAGON: Ar fi. Calm. c-ar fi un mare neajuns? (Scurtă pauză..) Sărută-mă. Estragon priveşte cu atenţie copacul..) Ştii povestea cu englezul la bordel? VLADIMIR: Da.) Nu-i aşa. ESTRAGON: Povesteşte-mi-o. traversează scena. VLADIMIR: Pentru rinichi. Estragon face un pas înainte. VLADIMIR: Destul! Vladimir iese. VLADIMIR (fără să se întoarcă): N-am nimic să-ţi spun. se opreşte.) Aveai să-mi spui ceva? (Tăcere. cu ochii plecaţi. (Tăcere. Ştii bine că nu suport. Didi! (Tăcere. o brună sau o roşcată.) Iartă-mă. Estragon se dă brusc înapoi.. Vladimir revine.

Asta nu ne angajează cu nimic. VLADIMIR: Să aşteptăm întîi ce-o să ne spună el. ESTRAGON (cu efort). ESTRAGON: Păi tocmai.. Didi greu-creanga rupe-Didi singur. VLADIMIR (în cele din urmă): Nu înţeleg. Eu nu ştiu. VLADIMIR: Nu înţeleg.) Creanga. Sau aproximativ.. VLADIMIR: Sînt curios să ştiu ce-o să ne spună el. Nimic precis. ESTRAGON: O cerere vagă.. Gogo uşor-creanga nu rupe-Gogo mort. ce i-am cerut? "VLADIMIR: Nu erai acolo? ESTRAGON: N-am fost atent.. ESTRAGON: Pe de altă parte. VLADIMIR: Dacă vrei tu. întii tu. (Se gîndeşte. ESTRAGON: E şi normal. . ESTRAGON: Şi el ce ţi-a răspuns? VLADIMIR: Că o să vadă. nu. ESTRAGON: Cu mintea odihnită. Una din două. (16) VLADIMIR: Agenţii. VLADIMIR: înainte de-a se pronunţa. VLADIMIR: Registrele.) Pe cînd dacă. ESTRAGON: Contul la bancă. VLADIMIR: Nu-i aşa? ESTRAGON: Aşa mi se pare.. VLADIMIR: E mai bine să ştim sigur mai întîi. zău aşa. VLADIMIR: Chiar aşa. ESTRAGON: Că nu poate să promită nimic. VLADIMIR: La asta nu mă gîndisem. ESTRAGON: De fapt. ESTRAGON: Corespondenţii. ESTRAGON (care a găsit): Cine poate mult poate şi puţin. am face poate mai bine dacă am bate fierul pînă nu îngheaţă. ESTRAGON: Prietenii. (Furios. E mai prudent. VLADIMIR: Că trebuie să se mai gîndeasca..VLADIMIR: încearcă. (15] ESTRAGON: Am să-ţi explic.. Vladimir se gîndeşte.) Dar încearcă să înţelegi! VLADIMIR: Mă bizui pe tine. VLADIMIR: Să-şi consulte familia. VLADIMIR: Dar cîntăresc eu oare mai mult ca tine? ESTRAGON: Tu spui. VLADIMIR: Ei bine. VLADIMIR: Nu. creanga. ESTRAGON: Cine? VLADIMIR: Godot. (Pauză. ESTRAGON: Asta e.. ESTRAGON: Un fel de rugăminte. ESTRAGON: După tine. Pauză. VLADIMIR: Atunci ce facem? ESTRAGON: Să nu facem nimic. ESTRAGON: Gîndeşte-te niţel. ESTRAGON: De ce? VLADIMIR: Tu eşti mai uşor decît mine. VLADIMIR: Şi mie la fel. Caută expresia justă.

) Pesemne că pe ultimul l-ai mîncat tu. care se clatină. ESTRAGON: Le-am pierdut? VLADIMIR (răspicat): Le-am dat pe nimic. VLADIMIR: Aş fi jurat că sînt strigăte. Oftat de uşurare. Tăcere. VLADIMIR: Rolul nostru? Cel care cere.) Stai. ochi în ochi. ESTRAGON: Pînă acolo am ajuns? VLADIMIR: Domnul are vreo reclamaţie de făcut? ESTRAGON: Nu mai avem drepturi? Rîsul lui Vladimir. e cît pe-aci să cadă. ESTRAGON: Să ne cărăm. scoate un nap şi i-l dă lui Estragon. cu burta plină. Estragon îşi pierde echilibrul.) Iată. cu capul în piept. (Caută. ESTRAGON: Ph! Vîntul prin trestii. ESTRAGON: Care e rolul nostru în toate astea? VLADIMIR: Rolul nostru? ESTRAGON: Nu te pripi.) Mersi. dragul meu. VLADIMIR: Unde? (Scurtă pauză. pardon! Aş fi jurat că-i morcov. Se agaţă de braţul lui (17) Vladimir. Jalnic.) Poate că în seara asta o să ne culcăm la el. Tăcere. (Caută mereu. ESTRAGON (slab): Nu sîntem legaţi? (Scurtă pauză. Acelaşi joc. VLADIMIR. ESTRAGON: Dă-mi un morcov. şi noi? VLADIMIR: Nu înţeleg. în sfîrşit. VLADIMIR: Ssst! (Ascultă amândoi. cu genunchii frînţi. ESTRAGON: Cine? VLADIMIR: Godot.) Ai? VLADIMIR (ridicînd mîna): Ascultă! Ascultă amîndoi înţepeniţi grotesc. (Scoate. Tăcere. minus zîmbetul.} Fă-l să ţină mult.: M-ai face să rîd. VLADIMIR: Am crezut că e el. (Estragon îi dă napul. Ascultă amîndoi. ESTRAGON (mestecînd): Ţi-am pus o întrebare. că nu mai e altul. ESTRAGON: Nu aud nimic. (Estragon îl şterge pe mînecă şi începe să-l mănînce. un morcov şi i-l dă lui Estragon. ESTRAGON: Mi-e foame. VLADIMIR: Vrei un morcov? ESTRAGON: Altceva n-ai? VLADIMIR: Cred că mai am nişte napi. pe care şi-l întrerupe brusc? ca mai înainte. Merită să aşteptăm.) Numai napi.) Dă-mi înapoi napul.) Nici eu. Se depărtează unul de altul. ESTRAGON: Şi de ce ar fi strigat el? VLADIMIR: După cal. (Muşcă din nap. ESTRAGON: Mi-ai făcut frică. la căldurică. Nu? ESTRAGON: Nu toată noaptea. pe paie. VLADIMIR: E încă ziuă. la loc uscat.) E un nap! VLADIMIR: Oh. (Se scotoceşte din nou prin buzunare şi nu găseşte decît un nap. Destindere. Rămîn neclintiţi. (18) VLADIMIR: A! . cu braţele atîrnate. am găsit. înghesuiţi unul în altul. dacă aş avea nevoie.ESTRAGON (neliniştit): Şi noi? VLADIMIR: Poftim? ESTRAGON: Am zis. (Vladimir se scotoceşte prin buzunare.

ESTRAGON (mestecă. Lucky trece prin faţa lui Vladimir şi Estragon şi iese.) Stai că-mi aduc aminte. (îi întinde lui Vladimir restul morcovului. VLADIMIR: Cum legaţi? ESTRAGON: De mîini şi de picioare. VLADIMIR: Legaţi de ce? De cine? ESTRAGON: De omul tău. VLADIMIR: Legaţi? ESTRAGON: Legaţi. Primul ii mină pe al doilea cu ajutorul unei funii trecute pe după gît. VLADIMIR: Pentru mine e contrariul. dă fuga spre Vladimir care îl aşteaptă.ESTRAGON: Ce mi-ai răspuns? VLADIMIR: E bun morcovul tău? ESTRAGON: E dulce. Intră Pozzo şi Lucky. Pozzo. Estragon scapă morcovul. se întoarce de unde a plecat. amindoi aşteaptă. Şi el. văzîndu-i pe Estragon şi pe Vladimir. se opreşte.) Vrei să-l termini tu? Un ţipăt cumplit răsună în imediata apropiere. (Priveşte morcovul.) Nu încă. distrat): Nu sîntem legaţi? VLADIMIR: Nu aud nimic. în aşa fel încît apare întîi Lucky urmat de funia destul de lungă ca el să poată ajunge în mijlocul platoului înainte ca Pozzo să iasă din culise. apoi dă fuga la Vladimir. cu capetele vîrîte în umeri. VLADIMIR: N-ai ce-i face. cu cît înaintez.. Pozzo are un bici în mină. meditativ. un coş cu provizii şi un pardesiu pe braţ. POZZO (în culise): Mai repede! (Pocnet de bici. Ei traversează scena. îl vira în buzunar. un scaun pliant.) Curios. (Mestecă.) Asta mă plictiseşte. se întoarce. Pozzo apare. îl răsuceşte în aer cu vîrfurile degetelor.) Ce voiai să ştii? ESTRAGON: Nu-mi aduc aminte.. Vladimir nu face legătura. apoi se precipită spre culise... şi-l răsuceşte prin faţa ochilor. (Scurtă pauză. ESTRAGON: Oricît te-ai suci. VLADIMIR: Cu atît mai bine. cu toată . înlănţuiţi. ESTRAGON: Oricît te-ai zbate.) înapoi! Zgomot de cădere. şi Vladimir încremenesc. ESTRAGON: De caracter. îşi ia gheata. întorcînd spatele primejdiei. A căzut Lucky. cu atît mai bine. ESTRAGON: Ia te uită! (Ridică restul morcovului. Funia se întinde. ESTRAGON: Nimic de făcut. se opreşte din nou. cu atît e mai puţin bun. VLADIMIR: De Godot? Legaţi de Godot? Ce idee! Nici gînd! (Scurtă pauză. Rupe o îmbucătură. Estragon se opreşte la jumătatea drumului. ESTRAGON: îl cheamă Godot? VLADIMIR: Cred că da. ridică morcovul. ESTRAGON (dupăces-a gîndit îndelung): Asta e contrariul? VLADIMIR: Chestie de temperament. înghite): Întreb dacă sîntem legaţi. VLADIMIR: Ei? ESTRAGON (cu gura plină. (19) 2* VLADIMIR: Rămîi cum eşti. Pozzo trage cu: putere de ea. VLADIMIR: Fondul nu se schimbă. (îi suge capătul. ESTRAGON: Adică? VLADIMIR: Eu mă deprind cu gustul pe măsură ce mănînc. Lucky poartă o valiză grea.) Grozav morcovul tău. de capătul cu frunze. cu apreciere.

abia dacă-l cunoaştem. domnule? POZZO (cu voce cumplită): Eu sînt Pozzo! (Tăcere.. VLADIMIR: Dă-mi drumu'! ESTRAGON: Stai liniştit! POZZO: Atenţie! E rău! (Estragon şi Vladimir îl privesc. VLADIMIR (la fel): Pozzo.. ESTRAGON: Eu.. VLADIMIR: A. domnule. ESTRAGON (repede): Nu sîntem de pe-aici.. întunericul... slăbiciunea.. (20) VLADIMIR: Godot? POZZO: Mă numesc Pozzo. ESTRAGON (către Pozzo): Nu sînteţi domnul Godot. ESTRAGON (încet): El e? VLADIMIR: Cine? ESTRAGON: Ei!.. Vladimir şi Estragon îl privesc simţind tot odată şi dorinţa de-a da fuga să-l ajute şi teama de-a se amesteca unde nu le fierbe oala. Mama broda la gherghef. Pozzo. POZZO: Aici? Pe moşia mea? VLADIMIR: N-aveam nici un gînd rău. POZZO: M-aţi luat drept el.... VLADIMIR: Pozzo sau Bozzo? ESTRAGON: Pozzo. e o cunoştinţă... (îşi pune ochelarii. dar totuşi. dar aşa e... ESTRAGON: O făceam cu intenţii bune..) Vă întreb dacă numele ăsta nu vă spune nimic? Vladimir şi Estragon se întreabă din ochi. da.)? Cu străinii. domnule. .. Da. nici o clipă.) Din aceeaşi specie cu Pozzo! De origine divină! VLADIMIR: Adică? POZZO (tăios): Cine e Godot? ESTRAGON: Godot? POZZO: M-aţi luat drept Godot... o clipă.. (21) VLADIMIR: Nu-l ascultaţi... bine.) Din aceeaşi specie cu mine.. Estragon îl opreşte apucîndu-l de mînecă. VLADIMIR: Aşa socoteam şi noi. domnule. POZZO: Cine e? VLADIMIR: Ei.. unu. Nu. ESTRAGON: Da' de unde.. eun. sînteţi fiinţe umane..... mărturisesc.povara lui.. VLADIMIR: Fireşte.. ESTRAGON: Adică.. am crezut.... VLADIMIR: Ba nu. nu-l ascultaţi! POZZO: Aşteptarea? Va să zică îl aşteptaţi? VLADIMIR: Adică. (Izbucneşte într-un hohot de rîs enorm. nu. Pozzo înaintează ameninţător. domnule. Bozzo... nu văd. nici nu l-aş recunoaşte măcar. POZZO: Pozzo! ESTRAGON: A... oboseala. POZZO: E o ruşine. Vladimir face un pas spre Lucky. aşteptarea. Pozzo. Nu-l cunoaştem prea bine.. VLADIMIR (conciliant): Eu am cunoscut o familie Gozzo.. ESTRAGON (făcindu-se că ar căuta): Bozzo. POZZO (oprindu-se): Şi totuşi...) Numele ăsta nu vă spune nimic? (Tăcere. POZZO: Drumul e al tuturor...

(îi priveşte pe cei doi semeni. (Bea o duşcă direct din sticlă.) Aerul face foame. Pozzo începe să-şi pună pardesiul.timp de (calculează) . se îndreaptă brusc. şase ore la rînd. scoate o bucată de pui.) Haina! (Lucky pune va.) înapoi! (Luckyse dă înapoi. se opreşte. adoarme. se dă înapoi. ESTRAGON: Ce are? VLADIMIR: Pare obosit.. (Trage de funie.) Stai! (Lucky se opreşte. îl ajută pe Pozzo să se îmbrace. apoi se dă înapoi. Pozzo se aşază. Către Lucky. încetul cu încetul. Către Vladimir şi Estragon. POZZO (cu un gest larg): Să nu mai vorbim despre asta.. propteşte vîrful biciului în pieptul lui Lucky şi împinge.) Chiar cînd ei nu-mi seamănă decît într -o mică măsură. se pleacă şi ia biciul în dinţi.) Vedeţi.) în sănătatea noastră. înaintează. o bucată de pîine şi o sticlă de vin. se dă înapoi. Lucky se îndoaie încet.liza jos.) Atenţie! ESTRAGON: Dacă i-am vorbi? .) Mai încolo! (Lucky se dă înapoi. scîrnăvie ! (Zgomotul lui Lucky care se ridică şi-şi adună lucrurile. (Către (22) Lucky. mută scaunul. (se uită la ceas) . Lucky se trage înapoi. se dă înapoi. (Către Lucky... (Deschide coşul.şase ore. rămîne ne mişcat. mă bucur din toată inima că v-am întîlnit. chiar atîta. înaintează.) Scoală.) Dragii mei.. Pozzo îi smulge biciul din gură. se dă înapoi. aruncă oasele după ce le-a supt.) De cîte ori cade.) Da..) Mai încoace! (Lucky înaintează.) Haina! (Lucky lasă totul jos. se învîrtesc în jurul lui Lucky. reia totul. fără să -ntîlneşti ţipenie de om. reia valiza şi coşul. reîncepe să se îndoaie. Estragon şi Vladimir prind curaj. (Trage de funie.. se apleacă.) Biciul! (Lucky înaintează. da.) De asta. (Către Lucky. nu pot să mă lipsesc mult timp de societatea semenilor mei. se trage înapoi. Către Vladimir şi Estragon. Pozzo trage de funie.) Mai încoace! (Lucky lasă jos valiza şi coşul. Tăcere. Pozzo muşcă din pui cu lăcomie. se ridică.) Coşul! (Lucky înaintează. Ritmul unuia care doarme de -a-npicioarele.) înapoi! (Lucky intră de-a-ndăratelea.) E răcoare aici.) Stai! (Lucky se opreşte.) Scoală-te! (Scurtă pauză. reia valiza. Lucky se apropie şi. (Trage de funie. se dă înapoi.) Coşul! (Lucky înaintează. dragii mei. se inspectează. ia coşul. ESTRAGON: De ce nu-şi lasă bagajele jos? VLADIMIR: Ştiu eu? (Se apropie amîndoi şi mai mult de Lucky. înainte de-a mă aventura mai departe. amabil. drumul e lung cînd călătoreşti singur timp de. Pozzo priveşte scaunul.ESTRAGON: N-ai ce să-i faci. reia valiza şi coşul. înaintează. mută scaunul.) Scaun! (Lucky lasă valiza şi coşul. dacă n-aveţi nimic împotrivă.) întoarce-te! (Lucky se întoarce.) Vedeţi. dă pardesiul. Lasă sticla şi începe să mănînce. pînă ce valiza atinge pămîntul. (In faţa expresiei lor neîncrezătoare. se apleacă. dă coşul. nemaiavînd mîini libere. (Termină de încheiat pardesiul.) Stai! (Lucky se opreşte.) Ţine! (Pozzo îi întinde biciul. se apropie.. îl cercetează pe toate părţile. am să rămîn o clipă lîngă voi. mă bucur sincer.) Acolo! Pute. Către Vladimir şi Estragon. da.

se întoarce la loc. ba nu. (Estragon face un pas spre oase. VLADIMIR: Treci aici.... le priveşte fix.. (Estragon se opreşte. Pozzo scapără un al doilea chibrit şi-şi aprinde pipa..) Nu. ESTRAGON (privind gîtul): Nu văd nimic. VLADIMIR: Tot frecînd. acum e mai bine.. care. flăcăule? ESTRAGON: Hm. (Estragon se . VLADIMIR: Nu-i sigur. VLADIMIR: Nodul. ESTRAGON ('acelaşi joc): Nu-i sigur. ESTRAGON: Funia..... ESTRAGON: După mine. Estragon trece pe locul lui Vladimir. VLADIMIR: Şi ochii! ESTRAGON: Ce-i cu ei? VLADIMIR: îi ies. întinde picioarele. POZZO: Lăsaţi-l dracului! (Ei se întorc spre Pozzo. ESTRAGON: E fatal. Estragon observă oasele de pui pe jos. VLADIMIR: Mai tare. ESTRAGON: Un cretin. (Scurtă pauză.) Nu vedeţi că vrea să se odihnească? (Îşi scoate pipa şi începe s-o îndese cu tutun. cu lăcomie. pune sticla în coş. strîmbîndu-se): Găseşti? VLADIMIR: Cam feminizat. în principiu.) Dar. VLADIMIR: Gîfîie.. ESTRAGON: Ce vrei.. POZZO: Ce-i. VLADIMIR: Nu-i rău. sfîrşind de mîncat.. nu mîncaţi.. 'ESTRAGON (ridicînd din umeri... personal nu mai am nevoie de ele. ESTRAGON (timid): Domnule.VLADIMIR: Ia uită-te-aiciI ESTRAGON: Ce e? VLADIMIR (neliniştit): Gîtul.) Coşul! (Lucky e cît p-aci să cadă...) Ce vreţi.) Dar.. oasele-i revin hamalului. îşi reîncep examinarea. Pozzo aruncă chibritul şi trage de funie (24) cu furie.) Ah.. n -aveţi nevoie. înaintează.. VLADIMIR (Intinzlnd capul): Parcă are guşă.) Coşul! (Cum Lucky nu se mişcă.. e gata să crape. e normal. VLADIMIR: Poate e un idiot.) întreabă-l ceva. Dacă am nevoie de oase? (Le mişcă cu vîrful biciului. domnule? VLADIMIR (indignat): Nu puteai să mai aştepţi? POZZO: Ba nu. Lui trebuie deci să i le cereţi. oprindu-se la faţă. nu-i de meserie. ESTRAGON: Ii curg balele. ESTRAGON (mai tare): Domnule. îşi revine. ESTRAGON: Crezi? VLADIMIR: Ce riscăm? ESTRAGON (uimit): Domnule. Estragon priveşte ţintă oasele. (Trage un fum. îşi şterge gura cu dosul mînecii. VLADIMIR: N-are încotro. îşi reia poziţia. (23) ESTRAGON: într-adevăr. VLADIMIR: Carne vie. ESTRAGON: E normal. Pozzo scapără un chibrit şi începe să-şi aprindă pipa. de oase. ESTRAGON: Face spume.

Pozzo pocneşte din bici. din nou.) Scaunul! (îl arată cu (26) biciul..întoarce spre Lucky. rînd pe rînd.) Dar poate că voi nu sînteţi fumători. o absorbi. Se gîndeşte..) Din cauza nicotinei.) Ce să-i faci? (Tăcere. ESTRAGON (nevrînd nici el să se lase mai prejos): Un scandal! Reîncepe să roadă.în felul ăsta. POZZO: Ţi se vorbeşte.. (Se gîndeşte.. Mulţumesc că mi-aţi ţinut de urît.. Da? Nu? în sfîrşit. o fiinţă umană. mi se par e ciudat.) Vă las. E pentru prima oară cînd refuză un os. în ciuda precauţiilor. (25) VLADIMIR (izbucnind): E o ruşine! Tăcere. firesc. POZZO (încîntat): Domnule! (Lucky îşi pleacă fruntea. (îl priveşte pe Lucky cu nelinişte.) Cîţi ani poate să aibă? ESTRAGON: întrebaţi-l pe el. o să-ţi spună el. dacă nu sînt indiscret? (Tăcere. . Lucky saltă capul. VLADIMIR: Să plecăm. e o ruşine. Lucky nu se clinteşte.. şi n -am obiceiul să fumez două pipe una după alta... ESTRAGON: Domnule. Estragon merge spre Lucky şi se opreşte în faţa lui. Către Estragon..) Răspunde! Le vrei sau nu le vrei? (Lucky tace. instalat.) Dacă mai fumez o pipă cu voi? Ce ziceţi? (Ei nu zic nimic. se ridică.) Totuşi.) cîţi ani ai. ) Dar cum să mă aşez acum. porcule! Răspunde! (Către Estragon.) Sînt ale dumitale.. Lucky îl mută din loc. şovăie.) Iată-mă..) N-are importanţă. nu-i prea important. Lucky se dă înapoi. le vrei dumneata? Lucky îl priveşte lung pe Estragon. oasele astea.. n-avea teamă.. Estragon.. ESTRAGON: Ah! Parcă e mai bine..) Cere-i. (Estragon se repede la oase. Vladimir e din ce în ce mai jenat. (îşi goleşte pipa lovind-o de bici. fiindcă (îşi duce mîna la inimă) face să-mi bată inima.. nu.. (Tăcere.. Să vedem.) Sper că n-are de gînd să-mi tragă clapa îmbolnăvindu-se. se opreşte din ronţăit.) Hail ESTRAGON: Pardon. stupefiat. (Scurtă pauză. cere-i. . domnule. POZZO: Sînteţi severi. Trage din pipă. pe Vladimir şi pe Pozzo. VLADIMIR: Să plecăm. ESTRAGON: De pe-acum? POZZO: O clipă! (Trage de funie. pardon.) Mai aşa! Aici! (Se aşază.) .) Ce zici? (Tăcere. (Către Vladimir.) N-ai zis nimic? (Tăcere.. (Gest spre Lucky. le adună şi începe să\le roadă. îi priveşte. Pozzo e foarte calm. începe să-şi umple pipa. găsesc că. reia valiza şi coşul. un fumător mic de tot. POZZO: Sînt indiscret. (Oftează. Aruncă oasele. după ce m-am ridicat în picioare? Fără să par — cum să spun — că mă plec? (Către Vladimir.) Eu nu sînt decît un fumător mărunt.) Şaizeci? Şaptezeci? (Către Estragon.. POZZO (către Vladimir): Faci aluzie la ceva anume? VLADIMIR (hotărît şi bolborosind): Să trateze un om. domnule.

viitorul vostru imediat. ESTRAGON: Are dreptate.) Gîndeşte-te.. Cu cît întîlnesc mai mulţi oameni. VLADIMIR: Mă duc. (Scoate pipa din gură şi o priveşte. o priveşte. Nemişcaţi.) Decît prima. unul lîngă altul.. de teamă să nu piardă întrebarea): Mă întrebi de ce nu-şi lasă bagajele jos. POZZO (care şi-a aprins pipa): A doua e totdeauna mai puţin bună. te rog. ca să se ştie că e vorba de amîndoi). Godet. Godin. ESTRAGON: Mă întreb şi eu. ESTRAGON: Ce să-l întreb? VLADIMIR: De ce nu-şi lasă bagajele jos. POZZO: Perfect.. Mai staţi un pic. ESTRAGON: Ce? VLADIMIR: O să vorbească. ESTRAGON: De ce nu-şi lasă el bagajele jos? POZZO: Dar m-ar mira. n-o să vă pară rău. trage de funie. POZZO: Nu mai poate să-mi sufere prezenţa. De la cea mai neînsemnată creatură înveţi cîteceva. (îşi scoate pipa din gură. tremurînd. (27) VLADIMIR: Vi se pune o întrebare. cine ştie.) . Acum îmi pui întrebări.m-am stins. POZZO (către Estragon): Sînteţi de acord. cînd e încă lumină. Chiar voi (îipriveşte atent unul după altul. VLADIMIR: Vino încoace.. ESTRAGON (care a început iar să-i dea tîrcoale lui Lucky): Ce? VLADIMIR: Acum poţi să-l întrebi.) în fine. Lucky saltă . chiar voi. înainte de a face o imprudenţă. în cazul ăsta. ce se întîmplă cu întîlnirea voastră cu... (îşi pune iar pipa în gură..) Adineauri îmi spuneai domnule.) Bun. POZZO (înclntat): O întrebare? Cine? Care? (Tăcere. VLADIMIR: Dar întreabă-l pe el. totuşi.) Dar e bună. după cum spui. hai.în fine.... ESTRAGON (simţind că e rost de pomană): Avem timp. ESTRAGON: De ce nu-şi lasă el bagajele jos? POZZO: Şi eu aş fi fericit să-l întîlnesc..în cazul ăsta.. E toată lumea aici? Mă priveşte toată lumea? (Priveşte spre Lucky.). POZZO: Am să vă răspund! (Către Estragon. căci.. cu atît sînt mai fericit.. dar e ăsta un motiv? (Către Vladimir. ori cît.... nu? ESTRAGON (continuînd să dea roată în jurul lui Lucky): Suflă ca o focă. Probabil că nu sînt prea uman. (Tăcere. O să se termine rău.. Ce se întîmplă în cazul ăsta cu. (Toţi trei privesc cerul. te îmbogăţeşti.) . VLADIMIR: Chiar aşa... E treaz. poate că mi-aţi adus ceva. POZZO (care a urmărit discuţia cu o atenţie îngrijorată.POZZO: Sper că nu plecaţi din cauza mea. (îşi aprinde iar pipa. vreau să zic. aşteaptă.. VLADIMIR (către Estragon): Cred că te-ascultă. o să ne simpatizăm. VLADIMIR: De unde ştiţi? POZZO: Iată-l că-mi vorbeşte iar! Pînă la urmă.. îţi guşti mai bine fericirea. îmi calci pe nervi.. mai e încă lumină.. înţelegeţi cu cine vreau să spun. Godot. de care depinde viitorul vostru (Tăcere.) Dar stai la un loc. Să zicem că pleci acum.

VLADIMIR: Atenţie! POZZO: Ca să mă impresioneze. POZZO: De fapt. dar n -o să-i meargă. fiul lui Jupiter! (Tăcere.) Ce spuneam? (Scurtă pauză. ultimul pe (28) Lucky.) Domnilor. (Mimează un om încovoiat de povară. trage de funie. duce bagajele ca un porc. după cum aş fi putut. scuipă.) Uită-te la mine. De ce nu se face comod. Trebuia să-mi spuneţi mai demult.) Dacă vorbim toţi odată. Să încercăm să vedem clar.) De ce? POZZO: înţeleg.) Ce spuneam? Vladimir mimează un om care duce o povară grea. dacă-l văd hamal bun. Dacă soarta n -ar fi fost împotrivă. am să. . Cred că v-am răspuns la întrebare. VLADIMIR: Vreţi să vă scăpaţi de el? POZZO: îşi închipuie că dacă-l văd neobosit am să-mi regret hotărîrea.) Atlas. se ridică uşurat. am să vă spun. gîfîind. Dar în loc să-l alung. repune vaporizatorul în buzunar. ESTRAGON (cu tărie): Bagajele! (Arată cu degetul spre Lucky.. (Scurtă pauză. Ca şi (29) cum ar fi lipsă de oameni de povară! (Toţi trei îl privesc pe Lucky.) Perfect. ESTRAGON: Eu plec.) E toată lumea gata? (îi priveşte pe toţi trei.) Mai încoace! (Lucky înaintează. înseamnă deci că nu vrea? Iată ceva bine gîndit. VLADIMIR: Vreţi să vă scăpaţi de el? POZZO: Ce zici? VLADIMIR: Vreţi să vă scăpaţi de el? POZZO: Aşa e.) Atunci ce? (Lucky saltă capul.) Gata.) Nu-mi place să vorbesc în gol. Mai calm. Bun.) Gata. porcule! (Lucky îl priveşte. VLADIMIR: Vreţi să vă scăpaţi de el? POZZO: îşi închipuie că. ce m-aţi întrebat? VLADIMIR: De ce el. horcăie ca să-şi cureţe beregata.capul. ESTRAGON: Nu-l mai vreţi? POZZO: în realitate. Nu are drept»!? Are. Să vedem. Mai aveţi altele? Jocul cu vaporizatorul. Se gîndeşte. Fiecăruia ce i se cuvine. n -o mai scoatem la capăt.) De ce? Mereu să ţină. scoate un mic vaporizator şi îşi vaporizează gîtlejul. să renunţ să mă despart de el. îşi vaporizează gîtlejul..) Acolo! [(Lucky se opreşte. Nu-i de meserie. fiu ispitit să-l folosesc şi pe viitor în funcţia asta. ca să-l păstrez. POZZO (furios): Nu mă întrerupe! (Scurtă pauză. Pozzo îl priveşte fără să înţeleagă. (Desface palmele. Mă ascultă toată lumea? (Se uită la Lucky. scoate iar vaporizatorul. ESTRAGON:Cum? POZZO: Poate că m-am exprimat prost. Ăsta e calculul lui nenorocit. repune vaporizatorul în buzunar. (îşi pune pipa în buzunar. Caută să-mi facă milă ca. VLADIMIR: Vreţi să vă scăpaţi de el? POZZO: Vrea să mă ducă. Şi de ce nu vrea? (Scurtă pauză. Nu.. VLADIMIR: Vreţi să vă scăpaţi de el? POZZO: Ţine seama că s-ar fi putut să fiu eu în locul lui şi el într-al meu. trage de funie.) Niciodată să lase. nu-i tocmai asta.. Mai tare.

Către Pozzo.). cu cîteva picioare în cur. Mă ştiam incapabil pentru frumuseţe.) Batista! Lucky lasă valiza şi coşul. (Estragon şovăie. Şi-atunci. Ea nu e de loc mai nenorocită decît cele dinaintea ei.) Pălăria . mi-am luat un knuk. Estragon scapă batista. ar trebui să-l omori. fără voia lui.) îi curge sînge! POZZO: E semn bun. apoi se duce să se aşeze acolo unde se afla la ridicarea cortinei. pentru graţie. dacă ţi-e milă. îi şterg eu ochii.) E adevărat că populaţia a sporit. oarecum. La fel e şi cu rîsul. (Socoteşte în gînd. (Tăcere. La drept vorbind. POZZO: Uite-l că nu mai plînge. ESTRAGON (ţinînd în aer piciorul rănit): N-am să mai pot umbla! VLADIMIR (tandru): Am să te duc eu. niciodată n -aş fi simţit decît lucruri josnice. VLADIMIR (încetînd.A&. se aruncă înapoi. (Visător.) Şi nici de bine să n-o vorbim.) L-ai înlocuit.) El! VLADIMIR (privind cerul): Nu mai vine noaptea odată?' POZZO: Fără el. ridică batista. Aşa. (Ridicîndu-se mîndru. face turul platoului şchiopătind şi urlînd de durere. reia valiza şi coşul. un altul. (Tăcere. să mai cerceteze cerul): Un knuk? POZZO: Curînd au să se-mplinească 60 de ani de cînd durează toate astea. VLADIMIR: încearcă să umbli.)1 M-a schilodit! POZZO: Ţi-am spus că nu-i plac străinii. (Estragon ia batista. (Tăcere. (Estragon îi arata piciorul. (Scurtă pauză. (30) ESTRAGON: Ticălosule! Bestie! (Îşi ridică pantalonul. Pentru fiecare om care începe să plîngă.... Lucky ii arde o lovitură de picior în tibias. (Estragon se apropie de Lucky şi se pregăteşte să-i şteargă ochii.) Lacrimile lumii sînt imuabile.) Ia-o. VLADIMIR (către Estragon): Arată. undeva.) Să nu mai vorbim de loc. nu-i aşa? (Vladimir îl priveşte pe Lucky. legate de meseria mea de— n-are importanţă. (Rîde. se opreşte din plîns. niciodată n-aş fi gîndit. Lucky plinge. POZZO: Dulăii bătrîni au mai multă demnitate.) Şterge-i ochii. (îi întinde . POZZO: Grăbiţi-vă! Curînd n-o să mai plîngă. se dă înapoi. pentru marile adevăruri. îl duc. într-atît de mare mi-e bunătatea. o să se simtă mai puţin părăsit. nu? (Scurtă pauză.) Nu se cunoaşte.. Gesturi de copil.vreau să zic că în loc să-l dau pur şi simplu afară pe poartă. POZZO: Ştiţi cine m-a învăţat toate lucrurile astea frumoase?' (Scurtă pauză. unde sper să scot ceva pe el. mînios. ESTRAGON: Plînge. se opreşte în faţa lui Lucky şi îl scuipă. (Către Estragon. Estragon nu vrea să-i dea batista. Aţintindu-şi degetul spre Lucky. lui Estragon o batistă. o dă lui Pozzo. Estragon porneşte şchiopătind.} La nevoie. la tîrgul Mîntuitorului. Către Lucky.) Deci să nu ne vorbim de rău epoca.) Consolează-l. VLADIMIR: Dă-mi-o. înaintează.) Pe lîngă el. par tinerel. curînd au să fie 60. Estragon şovăie încă. nu e posibil să alungi asemenea fiinţe. Ca să faci bine.

ESTRAGON: De neuitat.. ce face. Cei care pot să-şi permită. (32) VLADIMIR: Nu cred...) Ce mi-am făcut pipa? VLADIMIR: Frumoasă seară.. ESTRAGON: S-ar zice că nu.... VLADIMIR: Nu mai poate.. ESTRAGON: La circ. se bate în piept. nu puteţi să ştiţi. VLADIMIR: Abia începe.. VLADIMIR: Te-ai crede la spectacol... ESTRAGON: E groaznic. mă ajuta..... E complet chel. ESTRAGON: Cum? VLADIMIR: Nu ştiu. nu ştiu ce m-a apucat.. Trebuie să recunoaşteţi că. (Pozzo îşi scoate pălăria1... (ridică braţele) . Dar eşti măcar din secolul nostru? Pe vremuri. acum. ESTRAGON: Trebuie să-l întrebăm. apucîndu-se cu mîinile de cap): Nu mai pot.) Nu mai pot. Uitaţi totul. (Din ce în ce mai stăpîn pe sine. Părul alb şi abundent îi cade în jurul feţei.. 1 ToaTe aceste personaje poartă pălării-melon.. Toţi îl privesc pe Pozzo. dar puteţi fi siguri că nici un cuvînt nu era adevărat. Lucky tresare. POZZO (calmat): Domnilor. (Se îndreaptă. Vă cer iertare.. ESTRAGON (către Vladimir): Vrea să-l înlocuiască? VLADIMIR: Cum? ESTRAGON: N-am înţeles dacă vrea să-l înlocuiască sau dacă nu mai vrea altul după el. zău ! (Se scotoceşte prin buzunare.) Nu prea ştiu ce-am spus.. mă ucide. VLADIMIR: La music-hall. (caută) ca pe-o coajă de banană. VLADIMIR: înnebuneşte. ESTRAGON: La circ...înnebunesc. Lucky îşi pune pălăria sub braţ şi reia coşul. să suport. era drăguţ cu mine. VLADIMIR: Şi acum îl alungaţi? O slugă atît de bătrînă şi de credincioasă? ESTRAGON: Scîrnăvie! Pozzo e din ce în ce mai agitat... Acum au knuki.) Par eu omul pe care-l face cineva să sufere? Nu. mă făcea mai bun. într -adevăr! POZZO (plîngînd în hohote): Pe vremuri.... mă distra.. oamenii aveau bufoni. e înspăimîntător.. Tăcere.) Acum priviţi. îşi pune pălăria pe cap... (Se prăbuşeşte cu capul în mîini.(31) (Lucky lasă coşul. POZZO (gemînd.. VLADIMIR: După ce i-ai supt măduva. îşi scoate pălăria..) Aţi văzut? VLADIMIR: Ce-i aia un knuk? POZZO: Nu eşti de pe-aici... să-l arunci ca peun. VLADIMIR (către Lucky): Cum îndrăzneşti? E ruşinos! Un stăpîn atît de bun! Să-l faci să sufere în halul ăsta! După atîţia ani. ESTRAGON: E dezgustător. POZZO: Dar ce mi-am făcut pipa? . trebuie să plece. nu mai pot. VLADIMIR: Şi încă nu s-a sfîrşit. ESTRAGON: E teribil..

) Mersi. ESTRAGON: S-a ţinut el. Păcat. Încet. (Priveşte scaunul. veniţi. dezolat. simt asta. POZZO: Fără îndoială că ai dreptate. Pozzo se ridică şi merge spre Estragon. POZZO: Nu ţineţi să plecaţi pînă nu vine? ESTRAGON: Vedeţi că. nu alta! POZZO (ridicînd capul): N-ai văzut cumva. înainte de-a renunţa. îşi reia umbletul.. în picioare. (Ridică mina. Iată-mă reinstalat.) Dar . dacă aş avea întîlnire cu un Godin. nu. cît a putut. POZZO: Crezi? ESTRAGON: E absolut sigur... (Privire circulară. Fără să-şi ia rămas bun ! Nu e elegant! Ar fi trebuit să-l ţii. 3(33) Aşteptîndu-l pe Godot POZZO: De ce?. în locul vostru. ESTRAGON: Priviţi. ii imbrînceşte pe Lucky.. aşezaţi-vă. VLADIMIR: Mă întorc.. înţelegeţi cu cine vreau să zic... aş aştepta să se facă întuneric beznă. umblă de colocolo... (Observă lipsa lui Vladimir. ESTRAGON: în fundul culoarului. Ascultaţi... Godet. POZZO: Oh! (Scurtă pauză.... în sfîrşit. poate. Şi eu. ESTRAGON: O să vedeţi. Iese. VLADIMIR (oprinduse): Nu mai vine noaptea odată? Toţi trei privesc cerul. e firesc. agitat. (Scurtă pauză. mai calm.. Din slăvi coboară o linişte adîncă. Se îndreaptă spre culise. POZZO: Sigur. o să răciţi.) Insistă un pic. ESTRAGON: Hai.) Oh! A plecat!. e cît se poate de firesc. nu mai staţi aşa. POZZO: Se potoleşte. răstoarnă scaunul cu o lovitură de picior. POZZO: Mi-am pierdut Abdulahul! ESTRAGON (strîmbîndu-se de rîs): Să mori de rîs. totul se potoleşte.ESTRAGON: Are haz! Şi-a pierdut ciubucul! Rîde zgomotos.) De altfel. vă rog.) Atunci e-n regulă! ESTRAGON: Veniţi încoace. (34) POZZO: Nu. nu-i nevoie.. POZZO: Nu-i mulţumit? ESTRAGON: Aţi pierdut o chestie formidabilă. repede. Vladimir revine posomorit. (Se uită la ceas.) Mi-ar place să mă aşez iar. POZZO:Ţ! Ţ!Ţ! Ţ! ESTRAGON: 8-a terminat. domnule. pe stînga.. ESTRAGON: Ce? POZZO: Dacă mi-ai cere să mă aşez.) Pan doarme. Vladimir se opreşte. ESTRAGON: V-ar ajuta? POZZO: Aşa mi se pare. înţelegeţi.. ESTRAGON: Pot să vă ajut? POZZO: Dacă mi-ai cere. dragul meu. dar nu ştiu cum să fac. POZZO: Vreţi să mă scol? ESTRAGON: Veniţi. ridică scaunul. VLADIMIR: Păstrează-mi locul. (Se aşază. ESTRAGON: Zău. Godot.

VLADIMIR: Timpul s-a oprit pe loc.) Ce-i oare atît de nefiresc? în calitatea lui de cer? E pal şi luminos ca oricare cer la ora aceasta a zilei. Dar înţeleg.e timpul să vă părăsesc. în dosul vălului acestuia de blîndeţe şi de calm (ridică ochii spre cer. (Scurtăpauză. orizontal. ceilalţi îl imită. ESTRAGON: Din moment ce sîntem preveniţi. (Priveşte cerul. ESTRAGON: Dar nu mai staţi aşa. dacă ţin să nu întîrzii.) Aşa se petrec lucrurile pe ticălosul ăsta de pămînt. Lungă tăcere. VLADIMIR: N-avem de ce să ne îngrijorăm. Pozzo. (Se aşază. POZZO: în afară de firmament. Gheata lui Estragon şi pălăria lui Vladimir le scapă din mîini.) Puţină atenţie. la noi. mulţumit de ce a spus. noaptea.) Ce spuneam? VLADIMIR: Să plecăm.) Priviţi. cu ambele mîini care se despart) pac! gata! nu se mai mişcă. pînă la urmă cu succes. în afară de Lucky. observînd.) Bun.) La această latitudine. (Joc cu vaporizatorul. nu ştiţi încă ce înseamnă un amurg.) Tot ce vrei. POZZO: Adevărat.) Cum te cheamă? ESTRAGON (prompt): Catulle. după ce ne-a turnat de la (ezită. Lucky doarme pe jumătate. Să nu crezi asta. vă rog. ESTRAGON: N-avem decît să aşteptăm. să zicem de la zece dimineaţa (ridică tonul). ESTRAGON: Ştim la ce ne putem aştepta. coboară tonul). Pălăria lui Lucky cade. pînă cînd (pauză dramatică.) Răbdare. Pozzo poc neşte din bici. o să crăpaţi. . torente de lumină roşie şi albă. (Îşi priveşte auditoriul. Voce posomorîtă. ton prozaic) aproximativ (din nou ton liric). (Tăcere. celălalt pălăria. (Saltă capul. POZZO (care n-a ascultat): A.) Doresc să vă satisfac. Pozzo aruncă biciul. în picioare. (Ei coboară capetele. altfel n -o să mai ajungem niciodată la vreun rezultat. a început să-şi piardă din strălucire. fără ca el să-şi dea seama. care a reînceput să moţăie.) Acum un ceas (priveşte cerul. POZZO (punîndu-şi ceasul la ureche): Să nu crezi asta. (Îşipune ceasul în buzunar. care coboară treptat) cîte puţin. (Toţi privesc cerul. Lucky tresare. (Rîde. fără răgaz.) Priveşte cerul. o să vină şi asta. (Estragon şi Vladimir îşi continuă manejul. domnule. să pălească (gestul cu ambele mîini. Vreţi să vă spun eu? (Tăcere. (Scurtăpauză. da.) Cînd e. porcule! (Lucky dă capul pe spate. VLADIMIR: Putem să avem răbdare.) Dar (ridică o mînă dojenitoare) — dar. (Vocea îi devine cîntătoare. nu sînteţi de pe-aici. Estragon şi Vladimir au reînceput să-şi examineze unul gheata.) Nu mai face doi bani biciul ăsta. în afară de Lucky) noaptea galopează (vocea îi devine mai vibrantă) şi va veni să se năpustească peste noi (pocneşte din degete) pfff! aşa (inspiraţia îl părăseşte) în clipa cînd ne aşteptam cel mai puţin.vremea frumoasă. neizbutind să scoată decît un sunet foarte slab. E de (35) 3* ajuns.) Ce are biciul ăsta? (Se ridică şi pocneşte mai cu putere. trage de funie. (Tăcere. ESTRAGON (către Pozzo): Azi vede totul în negru. Către Estragon. cîte puţin.) Dar fiţi un pic mai atenţi. gest larg. numai asta nu.

domnilor! (Scurtă pauză. VLADIMIR (lui Pozzo): Se poate? POZZO: Sigur. e sigur. POZZO (către Vladimir): Şi dumneata. nimic mai uşor.. poate. ESTRAGON: Cine? POZZO: Cine! Parcă voi ştiţi să gîndiţi! VLADIMIR: El gîndeşte? POZZO: Perfect. (Fără săseridice. grozav de bine. se înţelege.. Aşa mi-e felul. foarte bun. ESTRAGON: Un pol ar fi bine venit.. să.VLADIMIR: Sîntem obişnuiţi. POZZO: Nu neapărat. E. aţi fost corecţi. le-am explicat amurgul. (36) POZZO (cu elan): Mulţumesc. Îşi ridică pălăria.) Am atîta nevoie de încurajare.) Am fost puţin mai slab spre sfîrşit.. se pleacă şi ia biciul. o scutură.. se uită în ea. n-am ce face.) Căci am să sufăr. Dar sînt generos.) în sfîrşit. ESTRAGON: N-ar putea mai întîi să joace şi pe urmă să gîndească? Dacă nu-i cer prea mult. să recite. POZZO: Cum m-aţi găsit? (Estragon şi Vladimir îl privesc fără să înţeleagă. şi ordinea fi - . ESTRAGON: Nu-i aşa. (Cugetă. ESTRAGON: Deocamdată.. Tăcere. vreţi să ne gîndească ceva? ESTRAGON: Mi-ar place mai mult să joace. Aşadar. E de-ajuns? ESTRAGON: Măcar cinci franci. Lucky ii priveşte. POZZO: Fiindcă memoria mi-e defectuoasă. Astăzi. Le-am dat oase..) Ce preferaţi? Să joace. aţi fost. domnule? ESTRAGON (accent englezesc): O. gîndea chiar foarte drăguţ.. Pe vremuri. POZZO: E oare de-ajuns? Fără îndoială. Cu-atît mai rău pentru mine. le-am vorbit despre una şi despre alta. N-aţi observat? VLADIMIR: O. ba da.cumsecade cu mine. puteam să-l ascult ore şi ore. VLADIMIR: Taci din gură. Ce-aş putea să fac la rîndul meu pentru oamenii aceştia de treabă care se plictisesc. POZZO: Domnilor. de altfel.) Bun?Mediocru? Bunicel? Oarecare? Rău cu adevărat? VLADIMIR (înţelegînd primul): O.. (Trage de funie. POZZO: Ce-aş putea face ca timpul să li se pară mai puţin lung. nu se întîmplă nimic. să cînte. ESTRAGON: Am crezut că faceţi dinadins. POZZO (dezolat): Te plictiseşti? ESTRAGON: Cam. ESTRAGON: Sînt pe cale. Dar e de-ajuns oare? Iată ce mă chinuie.. ar fi mai vesel. foarte. că ar fi mai vesel? VLADIMIR: Mi-ar place să-l aud gîndind. Şi încă nu spun tot ce am de făcut. VLADIMIR: Nu sîntem cerşetori. POZZO (către Estragon): Şi dumneata. ESTRAGON: Da' de unde! VLADIMIR: Ce idee! POZZO: Ba da. Aşa că mă întreb. Acum. Pozzo e în pragul unei lupte lăuntrice. un pic de tot. foarte bun. (caută). Cu glas tare. (37) (Se cutremură.. iată ce-mi spun. Didi. foarte bine. să gîndească. o pune pe cap.. domnule? VLADIMIR: Nu ne omoară distracţia.

) Nemaipomenit! (Ridică fruntea. Rîs scurt. Estragonse scoală ca să privească mai bine. ESTRAGON: Nu refuză niciodată? POZZO: Am să vă explic eu. Şi ştiţi cum numeşte el dansul ăsta? ESTRAGON: Moartea lampagiului. am să mă lipsesc de el. POZZO: Pe vremuri dansa farandola. se întoarce spre Pozzo.) Joacă.) Ce-am făcut para? (Caută. POZZO (nerăbdător): Ei? ESTRAGON: De ce nu-şi lasă el bagajele jos? VLADIMIR: Nu. e imposibil ca noi să fi întrebat de ce nu le lasă. cu glas tunător. Tăcere.) Aşteptaţi. . VLADIMIR: Cancerul bătrînilor. (Imită mişcările lui Lucky. ESTRAGON (priveşte spre Lucky): E-adevărat.) Ajutaţi-mă! ESTRAGON: Caut. scîrbă! Lucky lasă valiza şi coşul. POZZO (ca la un cal): Ptruuu! Lucky încremeneşte. se opreşte. (Se caută prin buzunare. le-a lăsat jos. Ce vă spuneam? (Se gîndeşte.) Mi-am pierdut pulverizatorul! ESTRAGON (cu voce stinsă): Plămînul meu stîng e foarte slab. (Caută. VLADIMIR: E obosit. VLADIMIR: Şi eu. se concentrează. e cît pe-aci să cadă. (Tuşeşte uşor. Lucky se pregăteşte să se întoarcă spre povară.) Aş putea să fac şi eu ca el. POZZO: Staţi! Toţi trei îşi scot simultan pălăriile. POZZO: Bine gîndit! ESTRAGON: Şi de ce le-a lăsat? POZZO: Asta e.) Asta-i bună! (Face un cap năucit.. (Lui Lucky. fandangoul şi hornpipe-ul. Acum nu mai joacă decît ce-aţi văzut. înaintează puţin spre rampă. Se crede încurcat într-o plasă. ESTRAGON: Uite drăcie! (Imită mişcările lui Lucky.rească. POZZO: V-am mai spus? ESTRAGON: Ne-a mai spus? VLADIMIR: De altfel. îşi duc mina la frunte. VLADIMIR: Atunci să joace.) Staţi! (Se gîndeşte. ESTRAGON: Asta-i tot? POZZO: încă! Lucky repetă aceleaşi mişcări. ESTRAGON (triumfător): Aaaa ! VLADIMIR: A găsit.) Cu un pic de antrenament. dansa frecată. dansa jiga. Lungă tăcere. Ţopăia.. crispaţi. Ei şi? VLADIMIR: Dacă a lăsat bagajele jos. Lucky joacă puţin şi se opreşte.) Dar plămînul meu drept e în stare perfectă! POZZO (cu voce normală): Nu-i nimic. POZZO (lui Lucky): Auzi? ESTRAGON: Nu refuză niciodată? POZZO: Vă explic imediat. POZZO: Dansul plasei. nu! POZZO: Eşti sigur? VLADIMIR: Păi asta ne-aţi mai spus. (38) VLADIMIR (cu tertipuri de estet): E ceva. dansa din buric.

Mă întrerupeţi mereu. Nu mă-ntrerupeţi. bine. POZZO: Unde eram? VLADIMIR: îi cereţi să joace. ESTRAGON (Impreunînd mîinile): Vă implor. POZZO: Dă-i pălăria. nu pleacă nimeni. VLADIMIR: Nu e sigur. continuaţi. cum să fiu scurt şi totodată clar? Lăsaţi-mă să mă gîndesc. VLADIMIR: Bine. (40 VLADIMIR: E clar. ESTRAGON: Fiţi lung. continuaţi. am să reuşesc. ESTRAGON: Eu! După lovitura pe care mi -a tras-o! Nici în ruptul capului! VLADIMIR: Am să i-o dau eu. ESTRAGON: Să şi-o ia singur. POZZO: Ca să mă înduioşeze. ESTRAGON: Delirează. Ce se întîmplă atunci? ESTRAGON: El începe să fluiere.. . după cum i-am cerut. e pasionant. POZZO: Sau îi cer ceva. POZZO: Iată cum se petrec lucrurile. ESTRAGON: Astea-s gogoşi. continuaţi-vă expunerea. una din două.. sau să. Dar e greu de spus. fie să joace.. îi cer să cînte. POZZO: Aşa e. POZZO (ridicînd mîna): Staţi! (Scurtă pauză. Şi vă întreb. sau să gîn dească. . după cum i-am cerut. POZZO: Sînt obosit. Continuaţi. ESTRAGON:1 B-adevărat. ca să dureze mai puţin. VLADIMIR (lui Estragon): Dă-i pălăria. nu vine nimeni.. Şi ce se întîmplă atunci? Sau cîntă. POZZO: Dar nu-i cer nimic.(39) .. începe să joace. VLADIMIR: Nu spuneţi.. VLADIMIR: A găsit. e clar.) Am găsit. sau. ESTRAGON: Ajunge! VLADIMIR: Totuşi astă-seară face tot ce-i cereţi. Estragon şi Vladimir îşi pun şi ei pălăriile. căci se face tîrziu. fie să cînte. VLADIMIR (lui Pozzo): Dumneavoastră nu protestaţi?. POZZO (supărat): Nu vă mai spun nimic. Vedeţi.) Gata! (îşi pune pălăria pe cap. am înţeles. continuaţi. de pildă. n-avea teamă. domnule. VLADIMIR: Vă rog. ESTRAGON: Despre ce e vorba? ^ POZZO: Ai să vezi. VLADIMIR: Ca să joace. ca să-l păstrez. Bun. VLADIMIR (lui Pozzo): SpUneţi-i să gîndească. e cumplit. ESTRAGON: Să cînte. POZZO: E mai bine să i se dea. ESTRAGON: O să ne spună acum că nu-i pic de adevăr în _ce spune. în loc să cînte. Nu se mişcă. fie să gîndească. POZZO (după ce s-a gîndit): O să meargă. POZZO: O. POZZO: Insistaţi un pic. VLADIMIR: Pălăria lui? POZZO: Fără pălărie nu poate să gîndească. de pildă. Dar vreau să fiu scurt.) Nici o vorbă! (Scurtă pauză. ESTRAGON: Nu se întîmplă nimic. Să zicem că-i cer să joace.

.de Acacacacademia de Antropopopopometrie dimir.) Hăis! (Lucky se întoarce spre public. cetărilor neterminate şi terminate ale lui Testu şi Conard fiind stabilit bilit bilit ceea c mează ce urmează ce urmează adică da să nu anticipăm nu se ştie de ce în urm '"' (42) Primele murmure ale lui Estragon şi Vladimir Suferinţă crescIn da la Pozzo. pe la spate. VLADIMIR: Am să i-o pun. Lucky începe să joace. Estragon şi Vladimir se calmează.) Acolo! (Lucky ze opreşte. nu se ştie de ce dar asta va ^veni şi suferă după exemplul divinei Miranda eu cei care sînt nu se" ştie de ce dar 'avem timp în zbucium în focuri ale căror focuri flăcările măcar să dureze un pic şi cine se poate îndoi vor pune la sfîrşitfocul la grinzi adică vor duce' infernul în văzduhul atît de albastru_uneori şi astăzi ş\_ calm atît de calm de un calm care dacă Atenţie este intermitent este totuşi binevenit dar să nu susţinută anticipăm şi dat fiind pe de altă parte că în din partea urma unor cercetări neterminate să nu anticiîui Estra păm cercetări neterminate dar totuşi premiate gon şi Vla.) Gîndeşte porcule (Pauză scurtă. ESTRAGON (lui Pozzo): Spuneţi-i să şi-o ia. cu prudenţă. rilor lui Poincon şi Wattmann pare tot atît de clar atît de clar încît Inoît în vederea muncilor grele ale lui Fartov şi Belcher neterminate neterminate nu se ştie de ce de Testu şi Conard neterminate neterminate reiese" că omul contrar părerii contrare că omul în Bresse de Testu şi Conard că omul în sfîrşit pe scurt că omul pe scurt în sfîrşit în ciuda progresuluXaJimentaţiei . Lucky nu se clinteşte. din Berne en Bresse de Testu şi Conard a D£S£u_r_a^ stabilit fără altă posibilitate de eroare decît iare şi silă cea aferentă calculelor umane că în ciuda cerla Pozzo. POZZO: Trebuie să i-o pui. POZZO: Opreşte-te! (Lucky tace. personal cua cua cua cua cu barbă albă cuacua în afara timpului întinderii care din înălţimea divinei sale apatii. Lucky îi priveşte. LUCKY: Pe de altă parte. Îi dă ocol lui Lucky.repede înapoi. în ceea ce priveşte. ne iubeşte cu cîteva excepţii. ESTRAGON: Ce mai aşteaptă? (41) POZZO: Daţi-vă la o parte.) Gîndeşte! LUCKY (glas monoton): Dată fiind existenţa aşa cum ţîşneşte din recentele lucrări publice ale lui Poingon şi Wattmann ale unui Dumnezeu.. îi pune pălăria pe cap şi se trage . POZZO: E mai bine să i-o pui. reîncep să asculte. Tăcere.) Apropie-te! (Lucky vine spre Pozzo.) Gîndeşte! Scurtă pauză. Pozzo se agită ^din ce în ce şi geme tot mai tare.) Acolo! (Lucky se opreşte.VLADIMIR: I-o dau eu.) Opreşte-te! (Lucky se opreşte. Pozzo trage de funie.) înapoi! (Lucky se dă înapoi. Lucky nu se clinteşte. Ridică pălăria şi i-o întinde lui Lucky de la distanţă. (Estragon şi Vladimir se depărtează de Lucky. se apropie încetişor. a divinei sale atambii a divinei sale afazii.

POZZO: Luaţi-i pălăria! Vladimir smulge pălăria lui Lucky şi cade 1_Mare tăcere. Toţi se aruncă peLucky. ESTRAGON: Sînt răzbunat.) Tenis!.Toţi strigă.. Neterminate!. Vladimir priveşte îndelung pălăria lui Lucky. Lucky. care se zbate şi îşi urlă textul.tină. bească şi în acelaşi timp paralel nu se ştie de ce în ciuda culturii fizice a practicării sporturilor* precum precum precum tenisul fotbalul cursele pe jos şi pe bicicletă nataţia călăria aviaţia conaţia tenisul comoţia patinajul şi pe gheaţă şi pe asfalt tenisul aviaţia sporturile sporturile de iarnă de vară de toamnă şi toamnă tenisul pe iarbă pe brad şi pe pămînt bătătorit aviaţia tenisul hockeyul pe pămînt pe mare şi în aer.. atît de calme!.penicilina_ş_L_succedaneele pe scurt reiau în acelaşi timp paralel de a micşora. se cla.. urlă.) (Lucky mai vociferează un timp. învingătorii gîfîie din greu. Conard!.. Pozzo se ridică dintr-un salt.şi al eliminaţiei deşeurilor este pe cale să slă.nie.. nu se ştie de ce în ciuda tenisului reiau aviaţia golful atît cu nouă cît şi cu optsprezece găuri tenisul pe gheaţă pe scurt nu se ştie de ce în Seine et Oise Seine-et-Marne Marne et Oise adică în acelaşi timp paralel nu se ştie de ce a slăbit a se micşora reiau Oise Marne pe~"scurt "paguba pe cap de om de la moartea lui Yallaic£_fiind circa de două degete suta de grame pe cap de om circa în medie aproximativ în cifre rotunde bine cîntărite dezbrăcat în Normandie nu se ştie de ce pe scurt în sfîrşit puţin importă faptele vorbesc şi considerînd pe de altă parte ceea ce este şi mai grav că reiese ceea ce este încă şi mai grav că la lumina lumina experienţelor în curs ale lui Steinweg şi Petermann reiese ceea ce este şi mai grav mai grav la lumina experienţelor părăsite de Steinweg şi Petermann că la ţară l a munte şi la malul mării şi al cursurilor de apă şi de foc aerul este acelaşi şi pămîntul adică (43) Exclamaţiile lui Vladimir şi Estragon.: Pietrele!.. trage de Iunie.. . aerul şi pămîntul prin gerurile mari ale aerului şi pămîntul face pentru pietre prin marile geruri vai în a şaptea eră a lor eterul pămîntul marea geruri pentru pietre în marile străfunduri ale marilor geruri pe mare pe pămînt şi în aere reiau nu se ştie de ce în ciuda tenisului faptele vorbesc nu se ştie de ce reiau următorul pe scurt în fine vai următorul pentru pietrele cine poate să se îndoiască reiau dar să nu anticipăm reiau capul totodată paralel nu se ştie de ce în ciuda tenisului următorul barba flăcările plînsetele pietrele atît de albastre şi calme vai capul capulcapul capul înNormandie înciuda tenisului muncilor grele părăsite neterminate mai grav pietrele pe scurt reiau vai vai părăsite neterminate capul capul în Normandie în ciuda tenisului capul vai pietrele Conard Conard (Toţise aruncă grămadă peste el.. tras de fu.. se uită în ea..

. Tăcere. Lucky îşi revine şi degetele i se strîng pînă la urmă pe mîner. Pozzo se dă înapoi.) înainte! (Lucky înaintează. îşi apropie capul de pîntece. ESTRAGON: . să mai încercăm o dată.) Hai.) Gata. POZZO: Drepţi! Lepădătură! (Trage de funie. VLADIMIR: Linişte! . ~~ Toţi ascultă. îl susţin.... ca şi Vladimir şi Estragon.. (Estragon şi Vladimir se depărtează de Lucky.) Mulţumesc. POZZO: Unde? VLADIMIR: E ini. domnilor. (îi trage cîteva lovituri de picior lui Lucky.) Era un ceas cu capac.) Stînga-mprejur! (Lucky face întoarcerea. pocneşte din bici.) Sus! Porcule ESTRAGON: Poate căe mort.) Mi se pare \ că ar trebui să i se audă tic-tac-ul. Lucky alu^ necă puţin.) Asta-i bună! VLADIMIR: Să nu fie în buzunarul de la vestă.. arăta şi 1 secundele. sare pe ea-Aşa nu o să mai gîndească] VLADIMIR: Dar o să se poată orienta? POZZO: Am să-l orientez eu. amîndoi pe Lucky. Ţineţi-l bine! (Pune valiza în mîna lui Lucky. POZZO: Aşteptaţi! (Se frînge în două. cu valiza şi coşul în mînă.. POZZO: Să nu-l scăpaţi! (Estragon şi Vladimir se clatină. [se încovoaie.) Gata. POZZO: Trebuie sprijinit.. se clatină. Ascultă.ma. Pozzo întoarce cu piciorul resturile pălăriei lui Lucky. îl ridică. şi daţi-mi voie să vă. ESTRAGON: Eu aud ceva. (Se scotoceşte.. VLADIMIR: Hai. (44) VLADIMIR: Dar cum? POZZO: Ridicaţi-l! Estragon şi Vladimir îl pun pe Lucky pe picioare şi îl sprijină o clipă. apoi îi dau drumul. o aruncă pe pămînt. Poate să umble. ESTRAGON: Face dinadins.) Nu-i daţi drumul! (Reîncepe. Către Estragon şi Vladimir.) Te pomeneşti că a căzut. Lucky cade iar. aplecaţi. Puteţi să-i daţi drumul. (întorcîndu-se spre Estragon şi Vladimir..) N-aud nimic! (Le face semn să se (45) apropie. care se poticneşte. dar rămîne în picioare. care îi dă imediat drumul. să vă urez.) înapoi! (Lucky se dă înapoi. (Se scotoceşte prin buzunare. încet. (Caută pe jos. se apleacă pe pîntecul lui.) Ajutaţi-mă. la atingerea valizei..POZZO: Dă-o încoace\Smulge pălăria din mîinile lui Vladimir.) Mai ţineţi-l! (Acelaşi joc cu coşul.) Nu vă mişcaţi! (Pozzo se duce să ia valiza şi coşul şi le aduce spre Lucky). hai.) Asta-i bună! (Faţa îi e răvăşită. (Estragon şi Vladimir vin spre el. VLADIMIR: O să-l omorîţi. ridicaţi-l! ESTRAGON: M-am plictisit.) Veniţi să vedeţi.-încet. Mi-l dăduse bunicul(Se scotoceşte... ESTRAGON: Drept cine ne ia? VLADIMIR: Hai. POZZO (drSamăglT): Pe dracu ! VLADIMIR: Linişte! Toţi ascultă. (Scurtă pauză.

POZZO iCare din voi pute în halul ăsta? ^ ESTRAGON•(Lui îi pute gura^ mie picioarele POZZO: Am să vă părăsesc ESTRAGON: Şi ceasul cu capac? POZZO: Probabil că l-am lăsat la castel.). (Şovăie. Pozzo se întoarce. VLADIMIR: Adio. Tăcere. traversează scena în urma lui Lucky.Se ridică toţi.. îşi fac semne cu mina.) Adio! TRAGON şi VLADIMIR (făcînd semne cu mina): Adio! Adio! POZZO: Sus! Porcule! (Zgomotul lui Lucky care se ridică. TRAGON: Ce facem acum? LADIMIR: Habar n-am.) La O parte! (Estragon şi Vladimir se aranjează spre fundal. VLADIMIR: Ba da. ESTRAGON: Atunci adio. Zgomotul lui Lucky care cade. [POZZO: Trebuie să-mi fac vînt. se întoarce. POZZO: Adio. Pozzo pocneşte din funie şi din bici. ESTRAGON: Adio.) Mai repede! Mai repedeI (în clipa cînd să dispară la rîndul său. se depărtează de Lucky. POZZO: Ba nu. ESTRAGON: înainte! VLADIMIR: înainte! Pocnet de bici. ESTRAGON: Adio.) Adio! Mai repede! Porcule! Dieeee! Adio! Tăcere. TRAGON: Să plecăm. adică la culise. privesc spre Pozzo. spre culise. (47) VLADIMIR: Nu se poate. POZZO: Mai repede! (Iese din culise. Lucky iese. ESTRAGON: Aşa-i viaţa. Pauză. se opreşte. POZZO: Şi vă mulţumesc. POZZO: N-aveţi pentru ce. ESTRAGON: De ce? . Pocnete de bici. (Ajuns la capătul funiei. Tăcere. ESTRAGON: Ar fi trecut el şi altfel. Lucky se pune în mişcare...) Înainte! Lucky nu se mişcă.} înainte! (Pozzo iese.. POZZO: Ba nu. Nu se mişcă nimeni. (46) POZZO: Dar nu reuşesc. dar mai puţin repede. Funia se întinde. LADIMIR: Aşa. VLADIMIR: Aţi pornit în sens invers. VLADIMIR: Noi vă mulţumim. VLADIMIR: Adio. Da. a tr ecut timpul.SĂ plec.) Scaunul! (Vladimir se duce de ia scaunul şi i-l dă lui Pozzo. strigă. se întoarce. Pozzo se opreşte. POZZO: Adio. Estragon şi Vladimir îşi scot pălăriile. dînd drumul funiei treptat-treptat. care-l aruncă spre Lucky. ESTRAGON: Ba da. Tăcere.

I-ai văzut bine? ESTRAGON: Dacă vrei. de ce? De noi? (Scurtă pauză..) De ce vii aşa de tîrziu? VLADIMIR: Ai să ne spui ceva din partea domnului Godot? BĂIATUL: Da.) Apropie-te.) Doar dacă n-or fi aceiaşi. Şi-apoi. nici ei nu ne-au recunoscut. Intră un băiat sfios. VLADIMIR: Nu-i aşa că s-au schimbat mult? ESTRAGON: Probabil. (Scurtă pauză. ESTRAGON: Frică. Au! VLADIMIR: Doar dacă n-or fi aceiaşi. domnule.) Răspunde ! VLADIMIR: înţeleg.VLADIMIR: îl aşteptăm pe Godot. VOCE ÎN CULISE: Domnule! Estragon se opreşte. BĂIATUL: Domnul Albert? VLADIMIR: Eu sînt. VLADIMIR: îţi spun eu că-i cunoaştem. ESTRAGON (lui Vladimir): Lasă-mă tu dracului în pace. domnule. VLADIMIR: Asta nu înseamnă nimic. ESTRAGON: Ba nu. Tu uiţi tot. VLADIMIR (lui Estragon) Lasă-l în pace. L-au speriat ceilalţi. Amlndoi privesc în direcţii vocii. ESTRAGON (cu putere): Apropie-te. Băiatul nu se mişcă. Dar eu nu-i cunosc. Tace. băiete. VLADIMIR: Ba da. .. n-auzi? Băiatul se apropie sfios. cind la altul. ESTRAGON: Destul. Se opreşte. se opreşte. VLADIMIR: Fireşte. ESTRAGON: Cine? VLADIMIR: Ăştia doi. Au ! (Vladimir nu se mişcă. Ceea ce. Pauză. ESTRAGON: Aşa. VLADIMIR: Dă-i drumu'! ESTRAGON: De ce vii aşa de tîrziu? Băiatul se uită clnd la unul. ESTRAGON (cu putere): Apropie-te. BĂIATUL: Mi-era frică. să mai stăm niţeluş de vorbă. ESTRAGON: Adevărat. VLADIMIR: Probabil? E sigur. n-auzi? (Băiatul se apropie cu teamă. domnule. ESTRAGON: începe din nou. (Scurtă pauză. ESTRAGON: Ca dovadă. se opreşte.) Ştii cît e ceasul? BĂIATUL (dndu-se înapoi): Nu-i vina mea. ESTRAGON: Te pomeneşti c-o fi a mea. Numai noi nu izbutim să ne schim băm. • ESTRAGON: Didi! Celălalt picior! Se îndreaptă şehiopătlnd spre locul unde se afla la ridicarea cortinei. VLADIMIR: Vino încoace.. (Apropiindu-se de băiat. îi cunoşti. pe noi m ne recunoaşte niciodată nimeni. neştiind cui să răspundă. aşa. ESTRAGON: Ce doreşti? (48) VLADIMIR: Apropie-te! Băiatul nu se mişcă.. VLADIMIR: Ce e? BĂIATUL: Domnul Godot. VLADIMIR: S-au schimbat mult.

VLADIMIR: Şi ce face? BĂIATUL: E cu oile. VLADIMIR: Ţi-a fost frică de bici? BĂIATUL: Da. domnule. nu-i aşa? BĂIATUL: Nu ştiu. VLADIMIR: Atît? BĂIATUL: Da. Tăcere. VLADIMIR: Eşti de pe-aici? BĂIATUL: Da. VLADIMIR: Memoria ne joacă asemenea feste. dar că mîine vine sigur. Vladi mir şi băiatul ii privesc. domnule. Estragon vrea să vorbească. domnule. VLADIMIR: Tu nu mă cunoşti? BĂIATUL: Nu. domnule. VLADIMIR (întrerupîndu-l): Te-am mai văzut eu. domnule. domnule. domnule. VLADIMIR: Şi ce faci? BĂIATUL: Sînt cu caprele. VLADIMIR: De strigăte? BĂIATUL: Da. domnule. domnule. domnule. am spus adevărul. domnule. (49) VLADIMIR: îi cunoşti? BĂIATUL: Nu.. VLADIMIR: I-oi fi drag..) îţi . VLADIMIR: Aşa zici tu.) Hai.) Ce ai? ESTRAGON: Sînt nenorocit.se aşază şi începe să se descalţe.ESTRAGON: De cît timp eşti aici? BĂIATUL: De adineauri. VLADIMIR: Nu te bate? BĂIATUL: Nu. domnule. ESTRAGON: Ei? BĂIATUL: Domnul Godot. descompus. domnule VLADIMIR: Lasă-l în pace odată! Ce ai? (Estragon lasă băiatul. Estragon îşi descoperă faţa. ESTRAGON: Toate astea sînt minciuni! (îl apucă pe băiat de mîini şi îl zgîlţîie. domnule. (Scurtă pauză. VLADIMIR: A! Ai un frate? BĂIATUL: Da. (50) VLADIMIR: Lucrezi la domnul Godot? BĂIATUL: Da. domnule. domnule. Către băiat. domnule. VLADIMIR: Nu zău! De cînd? ESTRAGON: Uitasem. VLADIMIR: Şi de ce nu te bate pe tine? BĂIATUL: Nu ştiu. continuă. dar renunţă şi se duce şchiopătînd. VLADIMIR: E prima dată cînd vii? BĂIATUL: Da. domnule. se dă înapoi. VLADIMIR: Tu nu mă cunoşti? BĂIATUL: Nu. VLADIMIR: Dar pe cine bate? BĂIATUL: Pe frate-meu. domnule. VLADIMIR: E cumsecade cu tine? BĂIATUL: Da. domnule. VLADIMIR: N-ai venit şi ieri? BĂIATUL: Nu. domnule. VLADIMIR: îţi dă să mănînci destul? (Băiatul ezită. domnule. BĂIATUL (pe nerăsuflate): Domnul Godot mi-a spus să vă spun că n-o să vină astă-seară. BĂIATUL: Nu ştiu. VLADIMIR: De cei doi domni? BĂIATUL: Da. pe mine nu.) Spune adevărul! BĂIATUL (tremurînd): Păi. îşi acoperă faţa cu palmele.

nu-i aşa? BĂIATUL: Da. tot aşa. ESTRAGON: Adu-mi aminte să aduc o funie. apoi se împotriveşte. domnule. (ezită) spune-i că ne-ai văzut. Se opresc amîndoi. domnule. Gogo. VLADIMIR: Nu eşti nenorocit? (Băiatul ezită.. VLADIMIR: Bine. VLADIMIR: Cu frate-tău? BĂIATUL: Da. VLADIMIR: Bine. domnule. Să tot fie vreo cincizeci de ani. domnule.. ESTRAGON: De cît timp sîntem noi mereu împreună? VLADIMIR: Habar n-am. VLADIMIR: Hai! Se lasă frig. (Scurtă pauză. mă uit la gălbejita asta.. (Scurtă pauză.) Auzi? BĂIATUL: Da.. VLADIMIR: Dar acolo era cald! Era plăcut! ESTRAGON: Da. îl trage. Le pune lîngă rampă. Mîine totul o să fie bine. VLADIMIR: Eşti nebun! Trebuie să ne adăpostim undeva.) Hai! Îl trage. VLADIMIR: în fîn? BĂIATUL: Da. domnule. Se dă înapoi. VLADIMIR: Isus! Ce-ţi veni cu Isus? Doar n-oi fi avînd de gînd să te compari cu el! ESTRAGON: De cînd mă ştiu mă compar cu el. se întoarce şi iese în goană. (îl ia_ pe Estragon de braţ. ■» . Acelaşi joc. domnule. domnule.) Asta nu-ţi spune nimic? ESTRAGON: Atunci n-avem decît să aşteptăm aici. VLADIMIR: în sfîrşit! (Estragon se ridică şi merge spre Vladimir. dar cu picior mai mic.) O să vină un altul.. scăldînd scena într-o lumină argintie. tot aşa. Estragon cedează la început. VLADIMIR: A spus că Godot o să vină sigur mîine.. VLADIMIR: Şi? BĂIATUL: Nu ştiu. ESTRAGON: Ţi-aduci aminte ziua cînd m-am aruncat în Durance? . Pauză. mîine. domnule.) Ne-ai văzut bine. VLADIMIR: Nu mai avem ce căuta aici. nu fi şi tu aşa. VLADIMIR: Voiam să te întreb ce faci cu ghetele? ESTRAGON: Le las aici. şi-au să-l facă fericit. cu amîndouă ghetele în mînă. ESTRAGON: Nici în altă parte. Hai! îl trage.) Unde dormi? BĂIATUL: în pod. şovăie. ( Scurtă pauză. ESTRAGON: Cum adică? VLADIMIR: N-ai auzit ce-a spus băiatul? ESTRAGON: Nu. VLADIMIR: Dar nu poţi să umbli desculţ. ESTRAGON: Şi Isus a umblat desculţ. rămîne nemişcată.) Ce faci? ESTRAGON: Fac ca şi tine.dă să mănînci bine? BĂIATUL: Destul de bine. Şi se răstignea la iuţeală. Lumina începe să scadă brusc. Acelaşi joc. se ridică şi priveşte luna. VLADIMIR: Ca şi mine. BĂIATUL: Ce să-i spun domnului Godot? (51) 4* VLADIMIR: Spune-i că. într-o clipă se înnoptează. ca mine. Luna se înalţă pe cer. VLADIMIR: Nu ştii dacă eşti nenorocit sau nu? BĂIATUL: Nu. du-te. (Scurtă pauză. (52) ESTRAGON (privind copacul): Păcat că n-avem un capăt de funie. VLADIMIR: Zău.

. ESTRAGON: Tu m-ai scos din apă. îşi pune palmele lipite pe piept. îşi dă capul pe spate şi începe să cînte cît îl ţine gura. se gîndeşte un pic. Se opreşte brusc. VLADIMIR: Lasă. VLADIMIR: Dacă tu crezi că aşa e mai bine. ESTRAGON: Mai stai! VLADIMIR: Mi-e frig. (53) ACTUL II A doua zi. (Scurtă pauză. Copacul e plin de frunze. brusc. Apoi. ESTRAGON: Hainele mi s-au uscat la soare. Acelaşi joc. .. (Se opreşte. ESTRAGON: Mă-ntreb dacă n-am fi făcut mai bine să rămînem singuri. Acelaşi joc. putem să ne despărţim.VLADIMIR: Era pe vremea culesului.. ESTRAGON: Acum nu mai face. nu te mai gîndi. VLADIMIR (fără să se supere): Asta nu-i sigur. Se opreşte lîngă culisa stîngă. cu vîrfurile depărtate.. ESTRAGON: Atunci. Umblet. Hai! Acelaşi joc. mergem? VLADIMIR: Să mergem. Tăcere. cu palma pusă deasupra ochilor. tuşeşte şl reîncepe ceva mai sus. acum nu mai face. o miroase de parcă ar adulmeca o urmă.) Nu eram făcuţi pentru acelaşi drum. Iar ceilalţi cîini la groapă îl cară în sicriu. îşi reia plimbarea precipitată.. priveşte îndelung în zare. pălăria lui Lucky pe locul ei. cu tocurile lipite. se opreşte. (Se opreşte. vioi. ESTRAGON: Nu. Se opreşte lîngă culisa dreaptă. reia:) (54) Iar ceilalţi cîini la groapă îl cară în sicriu Şi-i pun la cap o cruce Şi peste cruce scriu: Un cîine vrea să fure Cîrnatul din dulap Dar şefu' îl croieşte Cu polonicu-n cap. Iar ceilalţi cîini la groapă îl cară în sicriu. Se opreşte şi priveşte îndelung arborele. Rămlne din nou nemişcat în faţa ghetelor. Intră Vladimir. fiecare de partea lui. lîngă rampă. se apleacă. VLADIMIR: Adevărat. VLADIMIR: Un cîine vrea să fure (Fiindcă a luat un ton prea jos. nimic nu-i sigur. o repune cu grijă la locul ei. Acelaşi loc.) îl cară în sicriu. Ghetele lui Estragon. Umblet.) Un cîine vrea să fure Cîrnatul din dulap Dar şefu' îl croieşte Cu polonicu-n cap. Aceeaşi oră. Nu se clintesc. o examinează. ia una. VLADIMIR: Toate astea sînt moarte şi -ngropate.. începe să străbată scena în toate sensurile.

dar nu ridică capul. ( ESTRAGON: Vezi. te-am auzit. Estragon nemaifiind sprijinit.) Te-au bătut? (Scurtă pauză. mă crede plecat pentru totdeauna. mi-aduc aminte. Se apropie unul de altul.. VLADIMIR: Unde ţi-ai petrecut noaptea! Tăcere. ESTRAGON: Asta m-a mîhnit.. ESTRAGON: Pentru mine e sfîrşită. Vladimir se întoarce şi îl vede.) Gogo! ESTRAGON tace mai departe cu capul plecat. Tăcere.) Nu m-am trezit azi-noapte nici măcar o dată. ESTRAGON: Şi acum? VLADIMIR (după ce a reflectat): Acum. vreau să zic că te-aş fi împiedicat sa le dai motiv să te bată. orice s -ar mai întîmpla. Cu glas tunător. (Tăcere. apropiindu-se iar şi plecînd capul (55) ca în faţa unui obiect de artă. ESTRAGON: N-ai fi putut să-i împiedici. Vladimir vine spre el. Estragon intră prin culisa stîngă. umblă de colo-colo prin faţa ghetelor. dîndu-se înapoi. desculţ. şi 'traversează lent scena. Se opreşte din nou în faţa copacului. aleargă la culisa dreaptă. şi cîntă. (trist) iată-mă. priveşte în zare. VLADIMIR: Nu. VLADIMIR (înţepat): Atunci de ce te-ai mai întors? ESTRAGON: Nu ştiu. e cît p-aci să cadă. (neutru) iată-ne. ESTRAGON: Nu mă atinge! Nu mă-ntreba nimic! Nu-mi spune nimic! Rămîi cu mine! VLADIMIR: Te-am părăsit eu vreodată? ESTRAGON: Tu m-ai lăsat să plec.. E singur. (Scurtăpauză. cu capul plecat..) Adineaori cîntai. VLADIMIR: Uită-te la mine. Rămîne un moment nemişcat.) Gogo! (Scurtă pauză.. VLADIMIR: îţi simţeam lipsa — şi în acelaşi timp eram mulţumit. Şi eu mă simt mai bine singur. Sfîrşitul îmbrăţişării. Vladimir îl priveşte cu atenţie. ESTRAGON (trist): Vezi. apoi începe să străbată febril scena în toate sensurile. aleargă la culisa stingă. (Estragon nu se mişcă. VLADIMIR: încă una. bătîndu-se cu palma pe spate. VLADIMIR: Vrei să plec? (Scurtă pauză. (vesel) iată-te. VLADIMIR: Iar tu ! (Estragonse opreşte. ESTRAGON: Nu făceam nimic.. VLADIMIR: Eu ştiu. ESTRAGON: Ce zi! VLADIMIR: Cine te-a snopit în halul ăsta? Povesteşte-mi. Se privesc amîndoi îndelung. VLADIMIR: Nu poţi să fii vesel sau trist la comandă.. Eu nu i -aş fi lăsat să te bată. ESTRAGON: S-a mai dus o zi. VLADIMIR: De ce? ESTRAGON: Erau zece. . îmi ziceam.) Uită-te la mine cînd îţi spun! Estragon ridică ochii. în momentul acesta. te pişi mai bine cînd nu sînt lîngă tine. M -am simţit toată ziua într-o formă grozavă.) Vino să te pup ! ESTRAGON: Nu mă atinge! Vladimir se opreşte din mers. apoi deodată se îmbrăţişează. tremurlnd din ce în ce mai mult. Vladimir înaintează. Nu-i curios? ESTRAGON (jignit): Mulţumit? VLADIMIR (după ce s-a gîndit): Poate că nu-i chiar ăsta cuvîntul. te simţi mai puţin bine cînd sînt eu aici.. priveşte în zare. Fiindcă nu ştii să te aperi. abătut. VLADIMIR: E-adevărat.Tăcere.

. ESTRAGON: îţi spun că nu făceam nimic.) îţi spun că de ieri e ceva nou aici. Pe urmă a făcut pe tîmpitu'. Dar cînd s-a întîmplat? VLADIMIR: Şi de celălalt. Tăcere. (Scurtă pauză. ESTRAGON: Sînt mulţumit. Mărturiseşte. de ce? VLADIMIR: Că m-ai regăsit. VLADIMIR: Era Lucky! ESTRAGON: Asta mi-amintesc. VLADIMIR: De ieri e ceva nou aici. VLADIMIR: Şi Pozzo. Tu nu-ţi aminteşti. să nu mai vorbim de asta. ESTRAGON: Ce trebuie să spun? VLADIMIR: Spune: sînt mulţumit. nu-ţi aduci aminte? ESTRAGON: Mi-a dat oase. sau nu uit nici odată. ■ VLADIMIR: Copacul. Era cît p«-aci să (56) (57) ne spînzurăm de el. ESTRAGON: Ieri nu era aici? VLADIMIR: Ba da.) Da. Estragon priveşte copacul. VLADIMIR: în fond. ESTRAGON: Şi zici că astea s-au întîmplat ieri? VLADIMIR: Mai întrebi? ESTRAGON: Şi aici? VLADIMIR: Păi sigur! Nu recunoşti? ESTRAGON (subit furios): Să recunosc! Ce e de recunoscut? Mi-am trăit porcăria asta de viaţă în mijlocul nisipurilor. şi tu trebuie să fii mulţumit. sînt lucruri care ţie îţi scapă. ESTRAGON: îmi amintesc de-un huligan care mi-a ars cîteva şuturi. ESTRAGON: Şi eu. care îl mîna. aşa e.) Şi acum.VLADIMIR: Atunci de ce te-au bătut? ESTRAGON: Nu ştiu.. felul în care nu faci nimic. în fine. îţi spun să te uiţi la el. VLADIMIR: Uită-te la copac. dar care mie nu-mi scapă. ESTRAGON: Crezi? VLADIMIR: Spune aşa. dacă ţii la pielea ta. Nu-ţi aminteşti? ESTRAGON: Ai visat. VLADIMIR: Nu. ESTRAGON: Erau zece. ESTRAGON: Mulţumit. vezi.) Să ne spîn-zu-răm. (Se glndeşte. VLADIMIR: Tot ce se poate. cînd sîntem mulţumiţi. Te-ai întors şi mă simt foarte mulţumit. Dar există şi maniera. Şi tu mai vrei să văd nuanţe! (Privire . VLADIMIR: Se poate să fi uitat de ieri pînă azi? ESTRAGON: Aşa sînt eu. ESTRAGON: Sîntem mulţumiţi. Trebuie să le simţi. ESTRAGON: Cine s-a fript cu ciorbă. Gogo. VLADIMIR: Era Pozzo. ESTRAGON: Şi dacă nu vine? VLADIMIR (după o clipă de neînţelegere): O să vedem. chiar dacă nu e adevărat. VLADIMIR: Şi eu. (Tăcere. (Despărţind silabele. şi Lucky? I-ai uitat şi pe ei? ESTRAGON: Pozzo şi Lucky? VLADIMIR: A uitat tot. ESTRAGON: Totul picură. Sau uit imediat. ce facem? VLADIMIR: îl aşteptăm pe Godot. VLADIMIR: Sîntem mulţumiţi. ESTRAGON: Adevărat. Dar tu n -ai vrut.

VLADIMIR: Mereu spui aşa.) Care celălalt? ESTRAGON: Ca pe miliardele de ceilalţi. VLADIMIR: Ce-or fi spunînd? ESTRAGON: Vorbesc de viaţa lor. asta de viaţă aici! Aici! în Cacacluse! (58) VLADIMIR: Totuşi. ESTRAGON: De frunze. VLADIMIR: Şi vorbesc toate în acelaşi timp. (Oftează. VLADIMIR: Calm. Tăcere. Gogo. Tăcere. Tăcere. VLADIMIR: De nisip. da v la unu' Bonnelly. Eu n-am observat. VLADIMIR: Nu le e de-ajuns că sînt moarte. ESTRAGON: Fiecare pentru sine. VLADIMIR: E-adevărat. ar trebui să mă ucizi. ESTRAGON: Asta ca să nu gîndim. ESTRAGON: Atîta nu-i de-ajuns. VLADIMIR: Dar acolo totul e roşu! ESTRAGON (sătul): îţi spun că n-am observat nimic! Tăcere. VLADIMIR: Care celălalt? (Scurtă pauză. E. Şi de fiecare dată te reîntorci . VLADIMIR: De cenuşă. VLADIMIR: Parc-ar fi un foşnet de pene: ESTRAGON: De frunze. fără să ne exaltăm. . VLADIMIR: Mai degrabă şoptesc. Vorbeşte-mi de subsol. VLADIMIR: Oricum. (59) VLADIMIR: Vîjîie. ESTRAGON (mai calm): Tot ce se poate. sîntem nesecătuiţi. în Roussillon. VLADIMIR: Nu le e de-ajuns c-au trăit. Vladimir oftează adînc. VLADIMIR: Greu e de trăit cu tine. VLADIMIR: Vocile moarte au zgomot de aripi. calm! ESTRAGON: Atunci lasă-mă dracului în pace cu peisajele tale cu tot. Tăcere.circulară. ESTRAGON: Ca să nu auzim. ESTRAGON: De fapt. VLADIMIR: Avem motive. ESTRAGON : Ar fi mai bine să ne despărţim.) Uită-te la gunoiul ăsta! Nu m-am clintit niciodată din el. ESTRAGON: Deocamdată. ESTRAGON: Murmură. fiindcă nu sîntem în stare să tăcem. Tăcere. ESTRAGON: Toate vocile moarte. VLADIMIR: Avem scuze. ESTRAGON: Murmură. VLADIMIR (sentenţios): Fiecare cu cruciuliţa lui.) în timpul micimii de-acum şi-a scurtului de-apoi. ESTRAGON: Vaucluse! Ţi-a pomenit cineva de Vaucluse? VLADIMIR: Păi n -ai fost şi tu în Vaucluse? ESTRAGON: Da' de unde! N-am călcat în viaţa mea prii Vaucluse. să-ncercăm să discutăm. totuşi. mi-aş pune mîna-n foc c-am fost împreună în Vaucluse. ESTRAGON: Trebuie să mai şi vorbească despre asta. ca pe celălalt. îţi spun că mi-am tîrît toată scursoare. ESTRAGON: De frunze. Am lucrat la culesul viilor. o mare deosebire. n-o să-mi spui tu mie că locul ăsta (gest) seamănă cu Vaucluse.

ESTRAGON: Se poate porni de la orice. VLADIMIR: Nu poţi să gîndeşti. VLADIMIR: Da. VLADIMIR: Cînd cauţi. auzi. VLADIMIR: Trebuie că am gîndit un pic. nu poţi să găseşti. VLADIMIR: Am încercat. ESTRAGON: Aşa e. VLADIMIR: Ce vrei să zici cu e ceva? ESTRAGON: E ceva mai puţin. VLADIMIR. ESTRAGON: Atunci? Dacă ne-am socoti fericiţi? VLADIMIR: Grozav e că am gîndit. nu! (Caută. ESTRAGON: Adevărat. să ne punem întrebări. sigur. ESTRAGON: Sigur. aşa. ■ ESTRAGON: Aşa e. ESTRAGON: Crezi? VLADIMIR: Nu mai e nici o primejdie să gîndim. . ESTRAGON: E-adevărat. dar e ceva. Lungă tăcere. VLADIMIR: Imposibil. ESTRAGON: Atunci de ce ne văietăm? VLADIMIR: Să gîndeşti. ESTRAGON: La început de tot. Tăcere. (61) ESTRAGON: Ar trebui să ne-ntoarcem hotărît spre natură. ESTRAGON: Adevărat? Tăcere. cu oseminte. ESTRAGON: Gîndeşti. VLADIMIR: Oricum ai face. (60) VLADIMIR: Ajută-mă! ESTRAGON: Caut. nu e cel mai rău lucru.) N-avem decît s-o luăm de la început. VLADIMIR: Zi ceva! ESTRAGON: Caut. VLADIMIR: Atrage ochiul. VLADIMIR: Greu mai e! ESTRAGON: Dacă ai cînta? VLADIMIR: Nu. ESTRAGON: Nu ni s-a mai întîmplat niciodată să gîndim? VLADIMIR: De unde vin toate cadavrele astea? ESTRAGON: Toate osemintele astea? VLADIMIR: Iată. nu cred c-ar fi prea greu. VLADIMIR: Sigur. nu'-i cel mai rău lucru. VLADIMIR: Şi fiindcă auzi. dar trebuie să te hotărăşti. ESTRAGON: Ce? VLADIMIR: Că am gîndit. totuşi. VLADIMIR: O groapă comună. VLADIMIR: Da> de unde! E imposibil! ESTRAGON: Aşa! Să ne contrazicem. ESTRAGON: CUm? VLADIMIR: Oricum ai face. Tăcere. VLADIMIR: Cum e ceva? ESTRAGON: Aşa. ESTRAGON: N-ai decît să nu te uiţi în ea.ESTRAGON: De frunze. VLADIMIR (adînc neliniştit): Spune orice! ESTRAGON: Ce facem acum? VLADIMIR: îl aşteptăm pe Godot. Lungă tăcere. VLADIMIR: E greu pînă porneşti. ESTRAGON: Adevărat. ESTRAGON: Adevărat. Fireşte. ESTRAGON: Sigur.

VLADIMIR: Dar într-o singură noapte! ESTRAGON: îţi spun că nu eram aici aseară. stai să vedem. A! Copacul! ESTRAGON: Copacul? VLADIMIR: Nu-ţi aminteşti? ESTRAGON: Sînt obosit. Asta facem de vreo cincizeci de ani. VLADIMIR (sigur de sine): Bun. Tăcere. (62) ESTRAGON: De frunze? VLADIMIR: lntr-o singură noapte. acum. . ce-am făcut noi aseară? ESTRAGON: Ce-am făcut? VLADIMIR: Caută să-ţi aminteşti... (Cu siguranţă. ESTRAGON: N-ai ce-i face.. VLADIMIR: Stai niţel.. VLADIMIR: Ce spuneam? Am putea să pornim de-acolo ESTRAGON: De unde? VLADIMIR: De la început de tot.. Acum.. aşteptăm. ce facem acum cînd sîntem mulţumiţi. Spuneam. aşteptăm. spuneam că. VLADIMIR: Soarele? Luna? Nu-ţi aminteşti? ESTRAGON: Pesemne că erau aici. Estragon priveşte copacul. fără nici o legătură. ştiu.. ESTRAGON: Nu văd nimic. prea-mi ceri mult.. VLADIMIR: Priveşte-l. încep să-mi aduc aminte. în altă parte. Se gîndesc... VLADIMIR: N-ai observat nimic neobişnuit? ESTRAGON: Vai! VLADIMIR: Şi Pozzo? Şi Lucky? ESTRAGON: Pozzo? VLADIMIR: Oasele. nici o întîmplare? ESTRAGON (sătul): Nu mă mai chinui. Didi... aşteptăm. cînd sîntem mulţumiţi. cred că am pălăvrăgit. VLADIMIR: Da. VLADIMIR: Să vedem. ESTRAGON: Ca mic antrenament. n-a fost rău. ESTRAGON: De la începutul cui? VLADIMIR: De la începutul serii de azi. VLADIMIR: Păi aseară era negru de tot şi scheletic! Iar astăzi e-acoperit de frunze.. dar acum o să trebuiască să găsim altceva ESTRAGON: Să vedem.. în alt compar timent.) Aha.. VLADIMIR (stăpînindu-se): în legătură cu ce? ESTRAGON: O... VLADIMIR: Şi. eram mulţumiţi. VLADIMIR: Dar am fi putu.. ESTRAGON: Păi... Ai avut u» coşmar. VLADIMIR: Ştiu. VLADIMIR: Nu-ţi aminteşti nici un fapt.. despre nişte fleacuri. aseară am pălăvrăgit despre nişte fleacuri..ESTRAGON: Fireşte. mulţumiţi. Doar nu de lipsa vidului ne putem plînge.. ESTRAGON: Dă-o dracului... unde eram aseară? ESTRAGON: Habar n-am. ESTRAGON: Să vedem. după tine. Aseară eram aici. Stai niţel.... ca de obicei. îmi aduc aminte. ESTRAGON: Pesemne că e primăvară..t să ne lipsim. ne-am pupat. ESTRAGON: Parcă erau oase de peşte.

(Estragon priveşt ghetele.) Celălalt am spus! (Acelaşi joc cu celălalt picior. vreau să zic de ce le-ai aruncat? ESTRAGON: Mă băteau la degete. Estragon se clatină. VLADIMIR: Vrei o ridiche? ESTRAGON: Atîta e? VLADIMIR: Sînt ridichi şi napi. ESTRAGON: Nu sînt ale mele.. ESTRAGON (ridicînd o gheată): în fine. VLADIMIR: Şi lovitura? ESTRAGON: Cu piciorul? E-adevărat. . VLADIMIR: Nu sînt ale tale! ESTRAGON: Ale mele erau negre. De altfel. ESTRAGON: Ei şi? VLADIMIR: Unde-ţi sînt ghetele? ESTRAGON: Se vede că le-am aruncat. Da.. Estragon se duce la ghete.. Vladimir ii prinde piciorul. VLADIMIR (arătînd ghetele): Iată-le. VLADIMIR: Văd eu ce e. VLADIMIR: Nu. ESTRAGON: Nu ştiu. cam exagerezi cu morcovii.) Uitei rana. ESTRAGON: De ce? VLADIMIR: îl aşteptăm pe Godot.. Vladimir îi ridică pantalonul. ESTRAGON: Morcovi nu mai sînt? VLADIMIR: Nu. ESTRAGON (clătinîndu-se): Nu pot. le -a| luat pe-ale tale şi le-a lăsat pe-ale lui. VLADIMIR (apropiindu-se): Arată! (Estragon îi dă gheata. A venit un tip.. Estragon e cît pe-aci să cadă ■ VLADIMIR: Celălalt. văd ce s -a-ntîmplat.) Să plecăm. le exami. (Estragon într-un picior. VLADIMIR: Pentru tine. ESTRAGON: Dar ale mele erau mici. VLADIMIR: Cînd? ESTRAGON: Nu ştiu..l Vladimir o priveşte şi-o aruncă mînios.) Ridică-ţi pantalonul. îi priveşte piciorul îi dă drumul. VLADIMIR: Eşti sigur că ale tale erau negre? ESTRAGON: Adică erau gri. VLADIMIR: Lucky te-a lovit.) Chiar pe locul unde le-ai pus tu aseară. Nu pentru el.) Atunci ce facem? VLADIMIR: Nu e nimic de făcut. VLADIMIR: Şi astea sînt galbene? Ia arată -le. (Scurtă pauză. totul e. ESTRAGON: Sînt obosit. (Scurtă pauză. da. ESTRAGON: Şi toate astea au fost ieri? VLADIMIR: Ia arată piciorul. face puroi. VLADIMIR: De ce? ESTRAGON: Nu-mi aduc aminte. ESTRAGON: Dar eu nu mai pot. ESTRAGON: Adevărat. am fost lovit cu piciorul. se apleacă. Şi le-a luat pe-ale tale.. sînt verzui. VLADIMIR: E simplu ca bună ziua. VLADIMIR: Nu se poate. ESTRAGON: Totul e. întinde piciorul spre Vladimir şi e cît (63) pe-aci să cadă. nează de aproape. Ridică-ţi pantalonul. ESTRAGON: Care? VLADIMIR: Amîndouă. Astea sînt galbene. ESTRAGON: De ce? (64) VLADIMIR: Ale lui nu-i veneau bine. (Estragon dă acelaşi picior.) Asta-i prea de tot! ESTRAGON: Vezi..VLADIMIR: Pozzo ţi le-a dat.

apoi se duce să se aşeze unde stătea la începutul primului act. ESTRAGON: Nu-mi plac decît ridichile de lună. . VLADIMIR: Asta devine într-adevăr lucru de nimic.) Mă . Estragon i-o dă.) încearcă să mergi. Vladimir reuşeşte pînă la urmă să-i pună gheata. dă piciorul. nu. din ochi. dar. VLADIMIR: Atunci. dă-mi o ridiche. (Acelaşi joc. ESTRAGON: Ne descurcăm destul de bine împreună. fără şiret. le păstrezi? ESTRAGON: Am vorbit destul despre ghete. Hai.. ESTRAGON: O mică plăcere' VLADIMIR: O distracţie. VLADIMIR: Dacă le-ai încerca? ESTRAGON: Am încercat tot. Dar să nu ne abatem de la ce-am hotărît. ESTRAGON: îmi sînt prea mari.. VLADIMIR: Nu te strîng? ESTRAGON (făcînd cîţiva paşi apăsaţi): Nu încă. (Estragon ezită. Caută. ESTRAGON: Ajunge! (Tăcere. VLADIMIR: Greşeşti. ESTRAGON: O mică plăcere. S-o încercăm şi pe cealaltă. (Ridică gheata. nu găseşte decît napi. (66) VLADIMIR: Acolo stăteai aseară. sigur.duc totuşi să mă aşez. se clatină de-a lungul scenei.) Te asigur că o să fie o variaţie. VLADIMIR: Da. care o examinează. Sîntem vrăjitori. nu-i aşa. încearcă pe stîngul mai întîi. VLADIMIR: Atunci poţi să le păstrezi.) Ei? ESTRAGON: îmi vine bin e.) Ei? ESTRAGON: îmi vine şi asta. Didi? VLADIMIR (nerăbdător): Sigur.) Celălalt. un loc. ridică piciorul. ESTRAGON: Aşa e. . fără şiret. Nu se mişcă.) Mai sus! (înghesuiţi unul în altul. doar ştii bine. VLADIMIR (scoţlnd o sfoară din buzunar): Acum s-o legăm. VLADIMIR: Poate că într-o bună zi ai să ai şi ciorapi. porcule! (Estragon ridică celălalt picior. Didi? VLADIMIR: Sigur. o miroase. Tăcere. nu-i aşa. scoate în sfîrşit o ridiche. ESTRAGON (cu vehemenţă): Nu. ESTRAGON: Crezi? (65) VLADIMIR: Ca să mai treacă timpul.ESTRAGON: Atunci. VLADIMIR: Atunci nu vrei? ESTRAGON: Nu-mi plac decît ridichile de lună! VLADIMIR: Atunci dă-o înapoi. (Estragon încearcă.) Hai. ESTRAGON: Găsim totdeauna cîte ceva care să ne dea im presia că trăim. sigur. ESTRAGON: Mă duc să caut un morcov. VLADIMIR: Vreau să zic ghetele.) E neagră! VLADIMIR: E ridiche. (Vladimir se scotoceşte prin buzunare. VLADIMIR: încearcă. ESTRAGON: Nu destul încă. ESTRAGON: Mă ajuţi? VLADIMIR: Sigur. (Estragon se apropie de el. pe care i-o dă lui Estragon.

VLADIMIR: Cum vrei tu. sărind în sus.) Ce-i de făcut? Ce-i de făcut? VLADIMIR (oprindu-se din mers. ESTRAGON: Cădeam. VLADIMIR: S-a terminat. (Scurtă pauză. ESTRAGON: Şi-apoi o să fie iar ziuă. ESTRAGON: Am venit prea devreme..) Nu poţi să stai liniştit locului? VLADIMIR: Mi-e frig. stai... îl ia pe Estragon de braţ şi-l face să umble în lung şi-n lat. Estragon se tre zeşte brusc.. înnebunit. ESTRAGON: Ah! VLADIMIR: Stai. VLADIMIR: O să cadă ea.) De-un . nu... (67) 5 ESTRAGON: Să plecăm. Vladimir îşi scoate haina şi-i acoperă umerii.. Estragon adoarme. cu capul intre picioare. n-avea teamă. VLADIMIR: Aseară ai dormit. ESTRAGON: Destul! Sînt obosit! VLADIMIR: îţi place mai mult să stai fără să faci nimic? ESTRAGON: Da.. VLADIMIR (zărindpălăria lui Luky): Ia te uită! ESTRAGON: Adio! VLADIMIR: Pălăria lui Lucky! (Se apropie de ea. ca ieri. îi dă drumul lui Estragon. VLADIMIR: Stai. Se apropie de Estragon şi cîntă cu glas puternic: Nani-nani. Ia o poziţie uterină. stai. (Vladimir îşi reia plimbarea. Nu te mai gîndi. ESTRAGON: Adevărat.Tăcere.. Vladimir aleargă spre el. Hai să umblăm puţin. sînt aici. pînă cînd Estragon refuză să meargă mai departe. VLADIMIR: Nu. apoi începe să umble în lung şi in lat. VLADIMIR (ceva mai încet): Nani-nani Na-ni-na-ni Na-ni-na-ni Na-ni. ESTRAGON: Şi-apoi o să fie întuneric.. se duce să-şi ia haina şi o pune pe el. dînd din mîini ca să se încălzească. dintr -odată.. VLADIMIR: Şi-o să putem pleca. VLADIMIR: Stai puţin. ESTRAGON: Dar noaptea nu cade. ESTRAGON: Plec. cu violenţă): Nu mai termini odată cu bocitul? începi să-mi calci pe nervi cu • gemetele tale. ESTRAGON: De ce? VLADIMIR: Îl aşteptăm pe Godot. ESTRAGON: Am să încerc... nu spune nimic. ESTRAGON (ridică capul): Nu aşa tare.. îl cuprinde cu braţele. ESTRAGON: Eram pe un. VLADIMIR: Am venit totdeauna la căderea nopţii. ESTRAGON: Dacă aş putea să dorm. gata. face cîţiva paşi. VLADIMIR: Nu putem.

(Ridică pălăria lui Lucky. care o ia şi i -o întinde lui Vladimir. Estragon îşi ia pălăria.) Perfect! ESTRAGON: N-ai să mă mai vezi. Estragon îşi aranjează pălăria cu amîndouă mîinile. Vladimir îşi ia pălăria. pe care i-o întinde lui Estragon. aranjează cu amîndouă mîinile pălăria lui Luky. Estragon îi întinde pălăria lui Vladimir. VLADIMIR: Nu vrei să ne jucăm? ESTRAGON: Să ne jucăm. VLADIMIR: Eu aş fi Lucky. de-a ce? VLADIMIR: Ne-am putea juca de-a Pozzo şi Lucky.) Frumoasă trebuie c-a mai fost! (Opune în locul pălăriei lui. ESTRAGON: Ce? VLADIMIR: Ţine asta. Estragon îşi pune pălăria sa în locul pălăriei lui Lucky. Vladimir îşi pune pălăria lui Lucky în locul pălăriei sale. o priveşte cu admiraţie. pe care i-o (68) întinde lui Estragon. Vladimir îşi aranjează cu amîndouă mîinile pălăria lui Estragon. Estragon ia pălăria lui Lucky. •ESTRAGON: îngrozitor ! VLADIMIR: Mai îngrozitor ca de obicei? ESTRAGON: La fel. VLADIMIR: îmi vine? ESTRAGON: Nu ştiu. pe care i-o întinde lui Estragon.) Cum să spun? (Scurtă pauză. care o ia şi o aruncă. Vladimir îşi aranjează cu amîndouă mîinile pălăria lui Lucky. Estragon îşi pune pălăria lui Lucky în locul pălăriei lui Vladimir. Vladimir ia pălăria lui Estragon. Vladimir ia pălăria lui Lucky. pe care i -o întinde lui Estragon. pe care i -o întinde lui Vladimir. Vladimir îşi pune pălăria în locul pălăriei lui Estragon. (Ia atitudinea lui Lucky. Estragon îl priveşte uluit. VLADIMIR: Nu. Estragon ia pălăria lui Vladimir.ceas sint aici şi n -am văzut-o! (Foarte mulţumit. dar cum mă găseşti tu? întoarce capul cochet. ESTRAGON: Ticălosule! VLADIMIR: Mai tare. ESTRAGON: Căzătură! Javră! . pe care i-o întinde lui Vladimir. Estragon îşi aranjează cu amîndouă mîinile pălăria lui Lucky. A mea mă supără. VLADIMIR: Atunci pot s-o păstrez. . Acum sîntem liniştiţi. Estragon îşi pune pălăria lui Vladimir în locul pălăriei lui. pe care i-o întinde lui Vladimir. tu ai fi Pozzo. la dreapta şi la stînga. Vladimir îşi. care o ia şi o întinde lui Estragon.) Mă zgîrie. ia atitudini de manechin. Vladimir îşi pune pălăria lui Estragon în locul pălăriei lui Lucky. Estragon ia pălăria lui Vladimir. ESTRAGON: Plec.) Dă-i drumu'l (69) ESTRAGON: Ce trebuie să fac? VLADIMIR: Zbiară la mine. încovoindu-se sub povara bagajelor. VLADIMIR: Va să zică n -am greşit locul. Tată această scenă într-un ritm viu. Vladimir îşi aranjează cu amîndouă mîinile pălăria sa.) Ţine. (Scurtă pauză. Estragon îşi aranjează cu amîndouă mîinile pălăria lui Vladimir. ESTRAGON: Nu cunosc.

) Nu vrei? Zău.) Gata! Acum ai să vezi! Spune-mi ce trebuie să fac.) Dobitocule! pe-acolo nu-i ieşirea! (Vladimir se duce să-l ridice. gîndeşte. începe să străbată scena aproape în goană. gîfîind. ESTRAGON: Tu o să te postezi acolo. priveşte în zare.) Gogo! Vino-napoi! (Tăcere. porcule! Tăcere. se dă înapoi. După copac! (Estragon dă fuga după copacul care nu-l acoperă decît pe jumătate. Iasă vedem. aleargă spre Vladimir. (Estragon iese de după copac. Estragon iese grăbit. (Estragon ezită. aleargă spre Vladimir care se întoarce. (îşi lasă în jos capul. porcule! (Se zvîrcoleşte pe loc. vede că Estragon nu mai este acolo.) Gogo! (Tăcere. copacul ăsta nu ne-ar fi servit la nimic. joacă. Estragon reintră grăbii. VLADIMIR (triumfînd).) Nu cumva eşti nebun? ESTRAGON (mai calm): Mi-am pierdut capul. îl pune în axul drumului. ESTRAGON: Plec. ESTRAGON: Unde? VLADIMIR: După copac. mereu încovoiat.) Nu-ţi rămîne decît să dispari.) Iartă-mă! (Ridică mîndru capul. Fugi pe-acolo! Hai! (îl împinge spre fosă. Sigur. scoate un ţipăt sfişietor. porcule! ESTRAGON: Gîndeşte. te înţeleg. şează pe Estragon cu însufleţire. (îl duce pe Vladimir spre culisa stîngă. Estragon se repede spre pînza fundalului. ESTRAGON: Şi pe-acolo vin. VLADIMIR: Joacă. se încurcă în ea. VLADIMIR: Nu-i nimic de făcut.• E Godot! însfîrşitl (îl îmbrăţi. îl aduce spre rampă. în sfîrşit! ESTRAGON (gîfîind): Stat blestemat! VLADIMIR: Unde ai fost? Te credeam plecat pentru totdeauna! ESTRAGON: Pînă la marginea pantei. Vine. VLADIMIR: Zi-mi să gîndesc. ESTRAGON:Cum? VLADIMIR: Zi. ruşinat.) Iată-te. sîntem serviţi pe platou.) Gogo! E Godot! Sîntem salvaţi! Să-i ieşim înainte! Vino! (îl trage pe Estragon spre culise. Estragon se dă înapoi înspăimîntat.) Iată-te iar! ESTRAGON: Sînt blestemat pe vecie! VLADIMIR: Ai fost departe? ESTRAGON: Pînă la marginea pantei. Estragon se împotriveşte. (Se gîndeşte. VLADIMIR: Nu pot! ESTRAGON: Destul! VLADIMIR: Zi-mi să joc. cade. Gest către spectatori. VLADIMIR: Sîntem încercuiţi! (înnebunit. VLADIMIR: Cine? ESTRAGON: Nu ştiu. scapă. Vladimir aleargă la culisa prin care Estragon se (70) întorsese. iese fugind pe cealaltă parte. Estragon reintră grăbit.) Acolo nu-i nimeni.Vladimir înaintează. (Către Estragon. VLADIMIR: Cîţi sînt? ESTRAGON: Nu ştiu.) Nu pot! (Ridică ochii. Se opresc la cîţiva paşi unul de altul. cu spatele .) Sigur.) Repede.) Nu mişca. sîntem pe-un platou. VLADIMIR: Adevărat.

ESTRAGON: De relaxare. Estragon se opreşte. (72) VLADIMIR: Dacă ne-am face exerciţiile? ESTRAGON: Mişcările. VLADIMIR: De circumducţiune..) Hai.) Nu vezi venind pe nimeni? VLADIMIR (întorcîndu-se): Cum? ESTRAGON (mai tare): Nu vezi venind pe nimeni? VLADIMIR: Nu. Cum? VLADIMIR (mai tare): Cred că te-ai înşelat. înăuntru! ESTRAGON: Haide! Se îmbrăţişează. .Nucumva. Se privesc mînioşi. VLADIMIR: Hai. (Aleargă spre cealaltă culisă. nu fi încăpăţînat. se opresc. VLADIMIR: Ca să ne încălzim. începe să sară.. VLADIMIR: Hai. VLADIMIR: Nu. pardon! ESTRAGON: Te ascult. cîteva respiraţii. Vin unul spre altul. ESTRAGON (oprindu-se): Destul. Să facem. se întoarce. (71) VLADIMIR: Cred că te-ai înşelat. Sînt obosit. Estragon îl imită.totuşi. Tăcere. Lungă tăcere. ESTRAGON: Ba da! VLADIMIR: Te-am întrerupt! ESTRAGON: Dimpotrivă. lasă politeţea. ESTRAGON: Ca să ne liniştim. îşi reiau pînda. . VLADIMIR (cu putere): Termină-ţi fraza.) Spate în_ spate. priveşte în zare. ESTRAGON: Nu ţipa. VLADIMIR: De supleţe. VLADIMIR: O. ' VLADIMIRşiESTRAGON (se întorc simultan).) Acum să ne împăcăm. Vladimir îl priveşte peste umăr. VLADIM-IR: Gogo! ESTRAGON: Didi! VLADIMIR: Dă mîna! ESTRAGON: Iat-o! VLADIMIR: Vino în braţele mele! ESTRAGON: în braţele tale? VLADIMIR (deschizînd braţele): Aici. apoi fiecare îşi reia pînda. nu. VLADIMIR: Ce uşor trece timpul cînd ne distrăm! Tăcere. ca pe vremuri! (Continuă să se privească un timp. Tăcere. ESTRAGON (la fel): Termin-o tu pe-a ta. ESTRAGON: Aşteptînd. ESTRAGON: De relaxare. Tăcere. nu te mişca şi cască ochii. VLADIMIR (oprindu-se): Nu sîntem în formă.la scenă. ESTRAGON: Ce facem acum? VLADIMIR: Aşteptînd. VLADIMIR: Ticălosule! ESTRAGON: Aşa! Să ne înjurăm! (Schimb de insulte. ESTRAGON: Hai. Tăcere. ESTRAGON: Nici eu. ESTRAGON (întorcîndu-se). Amîndoi se privesc peste umăr. Lungă tăcere.

care.) Să facem* totuşi. ca în primul act. (Pauză. ESTRAGON: E Godot? VLADIMIR: Pică la fix! (Se îndreaptă spre grămadă. să-l aşteptăm pe Godot. luna o să răsară. ar borele. pentru echilibru. ca să-i permită lui Pozzo s-o urmeze mai comod. ESTRAGON: Crezi că Dumnezeu mă vede? VLADIMIR: Trebuie să închizi ochii. Rămîn amîndoi lungiţi. La vederea lui Estragon şi a lui Vladimir. ESTRAGON: Arborele? Vladimir face arborele. se clatină şi mai tare. ESTRAGON: Atunci cine-i? VLADIMIR: E Pozzo. POZZO: Ajutor! VLADIMIR: De pe-acum timpul curge cu totul altfel. lăsind să-i scape tot. Vladimir şi Estragon se dau înapoi. (73) POZZO (agăţîndu-se de Lucky. POZZO: Ajutor! ESTRAGON: Strigă ajutor. POZZO: Eu sînt! Eu sînt! Ridicaţi-mă ! VLADIMIR: Nu poate să se ridice. Lucky are o pălărie nouă. dar mult mai scurtă. Pozzo a devenit orb. Acum s-a terminat. Estragon face arborele. Funia. fără mişcări în mijlocul bagajelor. ESTRAGON: Dar ei sînt numai în trecere. A şi început ziua de mîine. şi trîntindu-l pe Pozzo în cădere. Sfîrşitul serii ne e asigurat. Lucky • e împovărat ca în primul act. ESTRAGON: Nu-i Godot? VLADIMIR: Nu-i Godot. şi noi o să plecăm de-aici. strigînd cît îl ţine gura): Doamne. VLADIMIR. Ne-am luptat toată seara numai cu mijloacele noastre. VLADIMIR: Dar nu-i de loc Godot.) în sfîrşit. VLADIMIR: O să ne fie de-ajuns. ridicînd pumnii. el se opreşte. POZZO: Fie-vămilă! VLADIMIR: Bietul Pozzo! ESTRAGON: Ştiam că e el. Estragon închide ochii. clătinîndu-se. se ciocneşte de el. (74) . (oprindu-se): E rîndul tău. VLADIMIR: Nu mai sîntem singuri. sub această nouă povara^ se clatină): Ce s-a întîmplat? Cine a strigat? Lucky cade.ESTRAGON: Nu mai vreau să respir. ai milă de mine! VLADIMIR (vexat): Şi eu? ESTRAGON (acelaşi joc): De mine! Fie-ţi milă! De mine! Intră Pozzo şi Lucky. ESTRAGON: Să plecăm. continuîndu-şi drumul. clătinîndu-se. un de Estragon. VLADIMIR: Ai dreptate. ESTRAGON (oprindu-se. întăriri! POZZO (speriat): Ajutor! ESTRAGON: E Godot? VLADIMIR: începusem să ne pierdem curajul. VLADIMIR: Cine? ESTRAGON: Godot. Soarele o să apună. Pozzo. să aşteptăm noaptea. să aşteptăm — să aşteptăm. ESTRAGON: Dar ei sînt numai în trecere.

) Să facem ceva. îl lăsăm acolo. Nu-ţi aduci aminte? ESTRAGON: El era? VLADIMIR: Da. VLADIMIR: Nu poate. Am fi raşi! ESTRAGON: Lucky? VLADIMIR: El te-a atacat ieri. VLADIMIR: Vrea să se ridice. VLADIMIR: Să nu ne mai pierdem vremea cu vorbe goale. ESTRAGON: Tot ce se poate.' (Scurtă pauză. (Gest. Şi alţii ar putea să facă treaba la fel de bine. ca să-l ajutăm. dacă nu le dă. Dar mă tem de-un lucru. VLADIMIR: Dacă l-aş ajuta. Pozzo se zvîrcoleşte. dacă am tăbărî pe el cît doarme? ESTRAGON: Da. ESTRAGON : îţi spun că erau zece. ESTRAGON: Dar ce are? VLADIMIR: Nu ştiu.) Nu. cît avem ocazia! Doar nu e nevoie de noi în fiecare zi. Dar. chit că ne place . Dar poate să se dezlănţuie dintr -o clipă în alta . ESTRAGON: Atunci să se ridice. loveşte pămîntul cu pumnii. VLADIMIR: Pare deştept ce spui. ESTRAGON: Nu poate să se ridice. ESTRAGON: De care? VLADIMIR: Să nu se mişte Lucky. înainte. ESTRAGON: Oase? VLADIMIR: De pui. pe neaşteptate.. dacă nu şi mai bine chiar. VLADIMIR: Poate că mai are oase pentru tine. VLADIMIR: Nu. VLADIMIR: Fiindcă şi-a pierdut speranţa. geme. noi sîntem omenirea. VLADIMIR: Bună idee. ESTRAGON: Dacă i-am cere mai întîi oasele? Apoi. în clipa de faţă. ESTRAGON: Păi nu mai cere nimic.. ESTRAGON: Adevărat.VLADIMIR: Nu putem.. cel care ţi-a tras şuturile. Dar aici. VLADIMIR: Şi că trebuie să-i punem condiţii ca să-l ajutăm? ESTRAGON: Da. mai întîi? ESTRAGON: Ce să facă? VLADIMIR: Să se ridice. VLADIMIR: Vrei să zici că-l avem la mînă? ESTRAGON: Da. ESTRAGON: De ce? VLADIMIR: îl aşteptăm pe Godot. bizuindu-ne pe recunoştinţa lui. Cu vehemenţă. Strigătul pe care l-am auzit adineauri se adresa mai degrabă întregii omeniri. mai bine am profita că Pozzo cere ajutor. La drept vorbind nici nu e neapărată nevoie de noi. doarme oare cu adevărat? (Scurtă pauză. Dar sîntem în stare? Şi el. ESTRAGON: întreabă-l. ESTRAGON: Dacă i-am trage amîndoi o mamă de bătaie? VLADIMIR: Vrei să zici.) Deocamdată pare mort. ESTRAGON: E aici? (75) 1 VLADIMIR: Uite-l.

Ne plictisim. nu poate. VLADIMIR: N-aş merge pînă acolo. Ce părere ai? ESTRAGON: N-am ascultat. (Scurtă pauză. spre Pozzo. asta e incontestabil. asta sau nu. e că timpul trece greu în asemenea condiţii şi că ne sileşte să-l umplem cu fapte care. se împiedică de bagaje. Da. Se * înţelege că-i aşa. totul o să se risipească. ESTRAGON: Ce v-a apucat pe toţi? VLADIMIR: Ajutor! (77) ESTRAGON: Eu plec. Ce facem noi aici. Nu sîntem "sfinţi. VLADIMIR: Se prea poate. Dar oare nu rătăceşte ea de-pe-acum în bezna permanentă a marilor adîncimi? iată ce mă întreb uneori.) într-o secundă.. Dar nu asta e problema. un singur lucru e clar: aşteptăm să vină Godot. nu izbuteşte.Săreprezentăm cu demnitate. în mijlocul singurătă ţilor. vă dau bani! ESTRAGON: Cît? POZZO: O sută de franci. Cîţi oameni pot să spună asemenea lucruri? ESTRAGON: Nenumăraţi. Să-profităm. POZZO: Ajutor. (înaintează. ESTRAGON: Găseşti că e destul? VLADIMIR: Nu. Hai. cum să spun. care la prima vedere pot apărea raţionale. O să zici că toate astea n -au alt rost decît să ne împiedice prăbuşirea raţiunii. Sau fuge în adîncul desişurilor. iată ce trebuie să ne întrebăm. POZZO: Două sute! VLADIMIR: Imediat! încearcă să-l ridice pe Pozzo.) Sîntem la întîlnire şi-atît. ESTRAGON: Nu-i destul. în cearcă să se ridice. dar sîntem la întîlnire. Visează. cade. Iar cîte unii rămîn. Ni se iveşte o diversiune. VLADIMIR: Nu mă lăsa! Au să mă ucidă! POZZO: Unde mă aflu? VLADIMIR: Gogo! . măcar o dată. facem şi aşa cinste condiţiei umane. VLADIMIR: Crezi? (76) ESTRAGON: Nu ştiu. se opreşte.) Nu. ne plictisim de moarte. dar cu care sîntem obişnuiţi. vreau să spun că n-aş merge pînă la a zice ca n-avem mintea întreagă încă de pe cîn d venim pe lume. VLADIMIR: Aşteptăm. POZZO: Ajutor! VLADIMIR: Ce e sigur. ESTRAGON: Adevărat. şi noi ce facem? O lăsăm să se ducă de rîpă. VLADIMIR: Sau să cadă noaptea. o să fim iar singuri. Dar nu asta e problema. Şi avem norocul să ştim. Tigrul sare să-şi ajute semenii • fără să stea pe gînduri. nu protestez. POZZO: Două sute. Bun. Îmi urmăreşti raţionamentul? ESTRAGON: Toţi ne naştem nebuni. pînănu-ipreatîrziu. VLADIMIR: E drept că dacă stai să cîntăreşti cu braţele încrucişate argumentele pro şi contra. specia în care ne-a vîrît nenorocirea. la muncă. îşi reînnoieşte eforturile. (Ridică mîna. în această imensă confuzie.

ESTRAGON: Hai. ridică-te. ESTRAGON: Te-apucă scîrba! VLADIMIR: Repede! Repede! Dă-mi mîna! ESTRAGON: Eu plec.VLADIMIR: Ai să te plimbi. POZZO: Cine sînteţi voi? VLADIMIR: Nişte oameni. (Scurtă pauză. VLADIMIR: Lasă-mă în pace. Tăcere. Patru sute! ESTRAGON: De cînd mă ştiu. Din cînd. de-a buşilea. Apoi tare. POZZO: Fie-vă milă! Milă! ESTRAGON (tresare): Ce? Ce-i aici? VLADIMIR: Dormeai? ESTRAGON: Aşa cred. ESTRAGON: Hai. "ESTRAGON: îmi promiţi? VLADIMIR: îţi jur. Didi. ESTRAGON: Şi n -o să ne mai întoarcem niciodată? VLADIMIR: Niciodată. ţiplnd de durere. am să mă ridic şi singur. VLADIMIR: La urma urmei. se poticneşte. şi se depărtează. POZZO: Trei sute.POZZO: Ajutor! VLADIMIR: Ajută-mă! ESTRAGON: Eu plec. Lungă tăcere. cade. Arde-i vreo cîteva! VLADIMIR (cărîndu-i pumni lui Pozzo): N-ai terminat? Nu vrei să laşi gura? Vierme! (Pozzo se desprinde. Dormi. ESTRAGON: Ce ai? VLADIMIR: Cară-te. îndată. ESTRAGON: îndată. (Încearcă să se ridice. Recade. POZZO: Eu sint! Eu sînt! Fie-vă milă de mine. ESTRAGON: Tu rămîi aici? VLADIMIR: Deocamdată. hop ! VLADIMIR: Trage! Estragon trage. ESTRAGON: Spune-i să lase gura. VLADIMIR: Tot ticălosul ăsta de Pozzo. ESTRAGON: Care te-ai împuţit? VLADIMIR: Pozzo.) Eu plec. " VLADIMIR: întîi ajută-mă. care se grăbeşte s-o apuce. ESTRAGON: Dacă am încerca să dormim? VLADIMIR: L-ai auzit? Vrea să ştie ce s-a întîmplat 1 ESTRAGON: Lasă-l. (78) POZZO: Ajutor! VLADIMIR: Aici sîntem. Tăcere.) Hai. apoi o să plecăm împreună. VLADIMIR: încearcă. ESTRAGON: Şi-o să mergem în Ariege? VLADIMIR: Unde vrei tu. (Întinde mina spre Vladimir.) Mai curînd sau mai tîrziu. nu fi încăpăţînat. o să răceşti. Tăcere. POZZO: Ce s-a întîmplat? VLADIMIR (cu putere): Nu mai taci odată? Holera dracului! Nu se gîndeşte decît la el. . ESTRAGON: Ce bine e pe jos! VLADIMIR: Poţi să te ridici? ESTRAGON: Nu ştiu. am visat să mă plimb prin Ariege. .

VLADIMIR: Ce-ar fi nostim? ESTRAGON: Să încercăm alte nume.) Ce ţi se pare atît de extraordinar? Tăcere. Tăcere. A stăruit. Şi-l nimerim noi pînă la urmă pe cel bun. (Se gîndeşte o clipă. VLADIMIR: Ei şi? Ce-i cu el? (Scurtăpauză.în cînd se opreşte. Să încercăm. Poate că e mort. VLADIMIR: îţi spun că-l cheamă Pozzo. Şi l-am bătut. îl urmăreşte cu privirea. cheamă-l. Vladimir. ESTRAGON: Păi zici că a căzut.) Pozzo! (Scurtă pauză. Ca să treacă timpul.) Nu răspunde. VLADIMIR: Nu se mai mişcă. VLADIMIR: Se aşezase în genunchi. ESTRAGON: Adevărat. Tă- cere.) A căzut! ESTRAGON: Se ridicase? VLADIMIR: Nu.) Abel! Abel! POZZO: Ajutor! ESTRAGON: Vezi! (80) VLADIMIR: încep să mă satur de cîntecul ăsta. ESTRAGON: Am dat de bucluc. chemlndu-l pe Lucky. ESTRAGON: N-ar fi trebuit.) A scăpat! (Pozzo se prăbuşeşte.) Ce facem acum? VLADIMIR: Dacă m-aş putea tîrî pînă la el. ESTRAGON: Nu cumva l-ai pocnit prea tare? VLADIMIR: I-am tras cîţiva pumni zdraveni. ESTRAGON: Dacă am încerca cu alte nume? VLADIMIR: Mi-e teamă să nu fie atins serios. (79) ESTRAGON: Asta nu ni se întîmplă des. ESTRAGON: Poate că pe-ălălalt îl cheamă Cain.. (Strigă. . ESTRAGON: Asta o să vedem noi. VLADIMIR şi ESTRAGON: Pozzo! Pozzo! VLADIMIR: A mişcat.) Poate că am fost cam prea duri. ESTRAGON: Ar fi nostim. (Tăcere. ESTRAGON: Eşti sigur că-l cheamă Pozzo? VLADIMIR (îngrijorat): Domnule Pozzo! Veniţi înapoi! N-o să vă facem nici un rău. VLADIMIR: Tu ai vrut. Şi am rămas surzi.. ESTRAGON: Nu mă părăsi! VLADIMIR: Dacă l-aş chema? ESTRAGON: Aşa e. VLADIMIR: Adevărat. rezemat în cot. la zenit. VLADIMIR: Ne-a implorat să-l ajutăm. fiindcă am vrut să -l ajutăm. ESTRAGON: Hai am îndoi odată. (Tăcere.) ■Cain! Cain! • m POZZO: Ajutor! ESTRAGON: E toată omenirea aici. "ESTRAGON: E-adevărat. (Scurtă pauza.) Ia te uită la noruleţul ăla. unul după altul. VLADIMIR: Pozzo! (Scurtă pauză. VLADIMIR (ridicînd ochii): Unde e? ESTRAGON: Colo. spintecă cerul cu gesturi de orb.

Tăcere..) Ce facem? POZZO: Ajutoor! VLADIMIR: Dacă l-am ajuta? ESTRAGON: Ce trebuie făcut? VLADIMIR: Vrea să se ridice. ESTRAGON: Depinde de anotimp. ESTRAGON: Deocamdată.) Trebuie să se obişnuiască iar cu statul în picioare. ESTRAGON: N-a fost cine ştie ce greu.. atîrnat de gîtul lor.) Vă e mai bine? POZZO: Cine sînteţi? VLADIMIR: Nu ne recunoaşteţi? POZZO: Sînt orb. ESTRAGON: Şi acum? POZZO: Ajutor! ESTRAGON: Să ne cărăm. (Către Pozzo. ESTRAGON (rlde zgomotos): întreabă dacă sîntem prieteni ! VLADIMIR: Nu.. POZZO: Cît e ceasul? ESTRAGON (cercetînd cerul): Să vedem. POZZO: E seară? * . Vrei? VLADIMIR: Tocmai voiam să-ţi propun. ESTRAGON: Asta e! L-am fi ajutat dacă nu-i eram prieteni? VLADIMIR: Poate. şi tu! E orb! ESTRAGON: La naiba! Aşa e. ESTRAGON: Adevărat. Opt?. VLADIMIR: Nu putem. POZZO: Nu mă lăsaţi! VLADIMIR: Nici vorbă să vă lăsăm. Ce mai aşteptăm? îl ajută pe Pozzo să se ridice. ESTRAGON: Ei şi? VLADIMIR: Vrea să-l ajutăm să se ridice. VLADIMIR: Şapte?.ESTRAGON: Acum să trecem la altceva. ESTRAGON: Dar la ce? VLADIMIR: Asta e! Tăcere. VLADIMIR: Să nu mai discutăm despre asta.. ESTRAGON: Atunci să-l ajutăm. Pozzo rămîne . vrea să zică prieteni de-ai lui. ESTRAGON: Ei şi? VLADIMIR: Dovadă că l-am ajutat.) După cît spune el. se depărtează de el. (Scurtă pauză. VLADIMIR: Totul e să vrei. ESTRAGON: Pentru început. (Scurtă pauză. în picioare... dacă ne-am ridica? VLADIMIR: Să încercăm. (81) VLADIMIR: Trebuie sprijinit. Pozzo recade. între amîndoi. (Acelaşi joc. POZZO: Nu sînteţi tîlhari? ESTRAGON: Tîlhari? Semănăm noi a tîlhari? VLADIMIR: Ei. VLADIMIR (către Pozzo): De cînd? POZZO: Aveam o vedere foarte bună — dar sînteţi prieteni. ESTRAGON: Evident. ESTRAGON: De ce? VLADIMIR: îl aşteptăm pe Godot. ESTRAGON: Poate că vede clar în viitor. Se ridică amindoi.

.. (Scurtă pauză.) Altminteri. ESTRAGON: Parcă s-ar înălţa. ESTRAGON: Eu plec. ESTRAGON (enervat): Mai pe larg. domnule. Tăcere.Nu Seamănă a nimic. VLADIMIR: Vă întreb dacă v-a apucat dintr-o dată? POZZO: într-o zi m-am trezit orb ca destinul. Dar n -am trăit degeaba toată ziua asta lungă şi pot să vă asigur că e aproape la capătul repertoriului. de fapt? ESTRAGON: De fapt! VLADIMIR: Aţi căzut amîndoi. Orbii n -au noţiunea timpului."E un copac. îl reia văzînd că-i gata să cadă. VLADIMIR: Dacă am auzit bine. VLADIMIR: Şi v-*a apucat aşa. cum vă mai simţiţi? ESTRAGON: Cît timp o să trebuiască să -l maicărăm după noi? (îl lasă pe jumătate. Estragon şi Vladimir privesc amurgul.Tăcere. POZZO: Da. POZZO: De ce nu răspunde cînd îl chem? VLADIMIR: Nu ştiu. (Scurtă pauză. VLADIMIR: Cînd asta? POZZO: Nu ştiu. foarte bună.) Cîteodată mă mai întreb dacă nu dorm încă. foarte bună. nici nu s-a clintit. Pare că doarme. POZZO: Nu mă întrebaţi. POZZO (cu spaimă): E seară? VLADIMIR: De altfel.. . Prietenul meu încearcă să mă facă să mă îndoiesc că-i seară. POZZO: Nu tumva la locul numit Scîndura? VLADIMIR: Nu cunosc. POZZO : A ce seamănă peisajul? VLADIMIR (privire circulară): nu se poate descrie. spuneaţi că pe vremuri aţi avut o vedere foarte bună. ESTRAGON: îţi spun că se înalţă.) Doar nu sîntem cariatide. (83) 6* VLADIMIR: Ia te uită ! Aş fi jurat contrariul. Nu vezi că a început să-şiamintească de fericire? (Scurtă pauză. VLADIMIR (liniştitor): E seară. POZZO: Unde sîntem? VLADIMIR: Nu ştiu. Poate că e mort. POZZO: Ce s-a întîmplat. POZZO: De ce nu-mi răspundeţi? ESTRAGON: Fiindcă nu vrem să vă spunem o tîmpenie.. Mai pe larg! VLADIMIR: Lasă-l în pace. VLADIMIR: Dar de-abia ieri. ESTRAGON: Dacă ar fi zorile... şi trebuie să mărturisesc că m-a făcut să şovăi o clipă. VLADIMIR: Nu vorbi prostii. Acolo e apusul. POZZO: Da. am ajuns la saară. ESTRAGON (Incovoindu-se): Dacă şi asta mai e diversiune! POZZO: Unde mi-e sluga? VLADIMIR: E colo. (82) VLADIMIR: Nu se poate.. ESTRAGON: Ce ştii tu?..) Memoria praeteritorum bonorum — trebuie să fie groaznic. (Scurtă pauză. Nu e nimic pe el. dintr -o dată? POZZO: Foarte bună. POZZO: Atunci nu e Scîndura.) Şi nici lucrurile timpului nu le văd.

cu braţele în faţa capului. pur şi simplu. arde-l! Dezlănţuit subit. îţi aminteşti că ţi-a făcut ceva. să se ducă prietenul dumitale. Nu suportă. ca să ne pîn dească. (Către Pozzo. VLADIMIR (lui Pozzo): V-am spus că prietenul meu se teme. cu grijă. VLADIMIR (lui Estragon): Du-te tu. asta-l face să se mişte. (84) ESTRAGON* Să se refacă. (85) . VLADIMIR: Ah. ESTRAGON: După ce mi-a făcut? Niciodată. VLADIMIR (lui Estragon): Ia spune. N-are nici un rost să-l pocneşti dacă e mort. VLADIMIR: Vezi mai întîi dacă e viu. De obicei. urllnd. nu. VLADIMIR: Atunci. POZZO: Da. mai jos depîntece şi în obraz.)Prietenul meu se teme. nu se apără niciodată. să-i tragă cîteva picioare. VLADIMIR: Ca să se odihnească. POZZO: Nu e nevoie să mergeţi amîndoi. ESTRAGON (oprindu-se într-un picior): Oh. n-ai de ce să te temi. se va aşeza ghemuit. ESTRAGON: O iluzie. ESTRAGON: Nu-mi amintesc nimic. Tu mi-ai spus. fireşte. VLADIMIR: Am să zbor în ajutorul tău. încearcă să-şi scoată ghetele. să nu-l sugrume. VLADIMIR: De fapt. VLADIMIR: Poate a fost o viziune. ESTRAGON: Aşa e. ESTRAGON: Aşa e. ESTRAGON: Aşa e.pe cînd el nu voia decît să-i şteargă lacrimile. în sfîrşit. ESTRAGON: Şi dacă se apără? POZZO: Nu. ca un prunc. VLADIMIR: Vezi. Estragon îl burduşeşte pe Lucky cu picioarele. ESTRAGON: O iluzie. (aplecîndu-se peste Lucky): Respiră.POZZO: Duceţi-vă să vedeţi dacă e rănit. Ieri sluga dumneavoastră l-a atacat. porcu! Estragon se aşază. VLADIMIR: Poate că s-au pitit pe undeva. POZZO: Aşa. cu capul între picioare. VLADIMIR: Poate că au făcut stînga împrejur. VLADIMIR: Du-te de-l trezeşte. Lucky se trezeşte. ce trebuie să facă? POZZO: Să tragă mai întîi de funie. POZZO: N-are de ce să se teamă. VLADIMIR: Poate»că s-au oprit. POZZO: Ce mai aşteaptă? VLADIMIR (către Estragon): Ce mai aştepţi? ESTRAGON: îl aştept pe Godot. O halucinaţie. VLADIMIR: Dar nu vă putem lăsa. dar curînd va renunţa. VLADIMIR. Dar se loveşte la picior şi se depărtează şchiopătînd şi gemînd. Dacă nu. încotro s-au dus oa menii pe care i-ai văzut? ESTRAGON: Habar n-am. ESTRAGON: Nu mă slăbi din ochi. ESTRAGON. VLADIMIR: Adevărat. pe cît se poate. E chiar o ocazie să te răzbuni. Se îndreaptă spre Lucky. nu trebuie să fii niciodată drăguţ cu oamenii ăştia. Pute cumplit.

Vladimir îl sprijină. Lucky cade. adună bagajele. adună bagajele. (Trage de funie. POZZO: Ce s-a întîmplat? VLADIMIR: A căzut. caută biciul.POZZO: Ce s-a mai întîmplat? VLADIMIR: Prietenul meu s-a lovit.) S-a ridicat. lasă funia la timp. Vladimir îi trage cîteva picioare lui Lucky. ca să-l vindeţi. dacă vrei să te infor mezi. VLADIMIR: Sus. El a jucat. (Lucky se ridică. Pozzo îl urmează. îl găseşte. ajunge.) înainte! Lucky se pune în mişcare. se clatină pe loc. POZZO: Repede. Nu te baza deci pe mine. POZZO: Biciul! (Lucky lasă bagajele. Drepţi! VLADIMIR: îl duceaţi la tîrgul Mîntuitorului. te rog. (Vladimir se dă la o parte. (Tăcere. VLADIMIR: Nu plecaţi încă. POZZO: Bine face. Funia se întinde. pune capătul funiei în mîna lui Pozzo. POZZO: Şi Lucky? VLADIMIR: Atunci e chiar el? POZZO: Cum? VLADIMIR: Atunci e chiar Lucky? POZZO: Nu înţeleg. Peurmă plecăm iar. VLADIMIR: Şi unde mergeţi acum? POZZO: Nu mă ocup cu asta. porcule! Porcule. Şi-acum. încărcat cu bagajele. POZZO: Plec. fă-l să se ridice pînă nu adoarme. reia bagajele. Lasă-mă. VLADIMIR: Ce faceţi cînd cădeţi departe de orice ajutor? POZZO: Aşteptăm să ne putem ridica. spuneţi-i să cînte. vine să se aşeze în faţa lui Pozzo. i-ll dă lui Pozzo. POZZO: Cui? -VLADIMIR: Lui Lucky. Dar mîine n-o să-mi amintesc că am întîlnit pe cineva astăzi. Funia! Lucky lasă bagajele. pune capătul funiei în mîna lui Pozzo. Lucky se ridică. VLADIMIR: Cum v-aţi schimbat! Lucky.) Nu vă aduceţi aminte? POZZO: Nu-mi amintesc să fi întîlnit pe cineva ieri. A gîndit. reia bagajele. VLADIMIR: Aceiaşi de ieri? POZZO: De ieri? VLADIMIR: Ne-am văzut ieri.) Funia! Lucky lasă bagajele. POZZO (întinde mîna). Aţi vorbit cu noi. scăpînd bagajele. Pozzo se opreşte. reia bagajele. Vedeaţi bine. VLADIMIR: Şi dumneavoastră. Pozzo se poticneşte.) Drepţi! VLADIMIR: Se ridică. VLADIMIR: Înainte de-a pleca. VLADIMIR: Dar n-o să cădeţi dacă vă dau drumul? POZZO: Nu cred. POZZO: Dacă ţii neapărat. dumneavoastră sînteţi Pozzo? POZZO : Sigur că sînt Pozzo. VLADIMIR: O clipă. VLADIMIR: Ce e în valiză? (86) POZZO: Nisip. .

Estragon se tre zeşte.. Tăcere. Vladimir face deodată un salt înainte. îl priveşte o clipă. Sau să recite.) înainte! Ies. Am să mă ridic. ESTRAGON: Visam că. Vladimir îi urmează la limita scenei. apoi îl trezeşte. ESTRAGON: Ai visat tu. ESTRAGON: Visam că eram fericit. Zgomot de cădere.. într -o bună zi ne-am (87) născut. VLADIMIR: Mut! POZZO: Sigur. ziua străluceşte o clipă. în aceeaşi bună zi. nu-ţi ajunge? într-o bună zi.) (88) Spune. apoi): De ce nu mă laşi niciodată să dorm? VLADIMIR: Mă simţeam singur. a trecut timpul. Tăcere. Vladimir rămîne nemişcat. apoi. eşti sigur că m-ai văzut? N-o să-mi spui mîine că nu i-ai văzut niciodată? Tăcere. luna se înalţă. ESTRAGON: E orb? VLADIMIR: Aşa ne-a spus. totuşi. POZZO: Păi e mut.. (Se ridică anevoie. (Trage de funie.. Nu e în stare nici să geamă. nu-ţi ajunge? (Mai cumpănit. Nu se poate. VLADIMIR: Nu! Nu ESTRAGON Au! VLADIMIR: Nu ştiu ce să mai cred.) Eşti sigur că nu era el? VLADIMIR: Cine? ESTRAGON: Godot? VLADIMIR: Dar cine? ESTRAGON: Pozzo. intr-o bună zi o să murim. într-o bună zi o să surzim. (Scurtă pauză.POZZO: Să cînte? VLADIMIR: Da. Adevărat. în aceeaşi clipă. ESTRAGON: Cine? VLADIMIR: Ar spun e un orb adevărat că n -are noţiunea timpului? ESTRAGON: Cine? VLADIMIR: Pozzo... ESTRAGON: Ei şi? VLADIMIR: Mi s-a părut că ne vede. se ridică. De cînd? POZZO (subit furios): Tot n-ai terminat să mă otrăveşti cu poveştile dumitale de timp? E o nebunie! Cînd! Cînd! într-o bună zi. (Scurtă pauză. cu ghetele în mînă. cuvinte incoherente.) Să plecăm. (Scurtă pauză. VLADIMIR: Aşa. îi priveşte depărtîndu-se. îlpriveşte. apoi se face iar noapte. VLADIMIR: Taci! (Tăcere. ESTRAGON (gesturi înnebunite. el a amuţit. Soarele apune.) Nu. sprijinit de mimica lui Vladimir. într -o bună zi eu am or bit. anunţă că cei doi au căzut din nou. vine spre Vladimir. băiatul fuge ca o săgeată. Vladimir merge spre Estragon care doarme. ca toate zilele. Sau să gîndească.) Mă întreb dacă e într-adevăr orb. se descalţă.) Ele nasc călare pe-un mormînt. VLADIMIR: Mut. pune ghetele în faţa rampei. ESTRAGON: Ce ai? .

VLADIMIR: Aşa se spune.) Ar putea să meargă. (îl trage pe Vladimir spre copac. Aceştia. mai e cureaua mea. să plecăm departe! VLADIMIR: Nu putem. ESTRAGON: Didi.privesc funia. ESTRAGON: Nu. ESTRAGON: Atunci o să aducem o funie ca lumea. ESTRAGON: Ba nu. VLADIMIR: Asta e. Ei sînt cît pe-aci să cadă.) N-a venit? VLADIMIR: Nu. îi cad pe călcîie. ESTRAGON: De ce? VLADIMIR: Mîine trebuie să ne întoarcem iar. ESTRAGON: Eu o-ntind. VLADIMIR: Da.VLADIMIR: N-am nimic. o salcie. ce fel de copac e? VLADIMIR: Nu ştiu. Amîndoi. Priveşte copacul. Funia se rupe. ESTRAGON: Dacăne-am despărţi? Poate ne-ar merge mai . VLADIMIR: S-o vedem.) Dacă i-am trage chiulul? VLADIMIR: Ne-ar pedepsi. ESTRAGON: Atunci nu putem. Rămln amîndoi nemişcaţi în faţa lui. ESTRAGON: Ce să facem? VLADIMIR: Să-l aşteptăm pe Godot. ESTRAGON: Şi dacă i-am trage chiulul? (Scurtă pauză. Tăcere. VLADIMIR: E prea scurtă. ESTRAGON: Şi zici cămîine trebuie să ne-ntoarcem iar? VLADIMIR: Da.) Număr copacul trăieşte. ESTRAGON: Unde plecăm? VLADIMIR: Nu departe. VLADIMIR: Nu face nici cît o ceapă degerată. ESTRAGON: Nu mai pot să continui aşa. Tăcere. Tăcere. e noapte. mult prea largi. ESTRAGON: Am dormit mult? VLADIMIR: Nu ştiu. totuşi.) Şi dacă ne-am spînzura? VLADIMIR: Cu ce? ESTRAGON: N-ai un capăt de fun iie? VLADIMIR: Nu. VLADIMIR: Da. Dar e solidă? ESTRAGON: O să vedem. (Scurtă pauză. Na! Apucă fiecare de cîte-un capăt al funiei şi trag. ESTRAGON: O să mă tragi de picioare. ESTRAGON: Stai. la nevoie. (91) ESTRAGON: Vino să vezi. (Tăcere. ESTRAGON: Adevărat. (Estragon deznoadă capătul funiei care-i ţine pantalonii. ESTRAGON (privind copacul): Ce-i ăsta? VLADIMIR: Copacul. ESTRAGON: Şi acum e prea tîrziu. VLADIMIR: Şi de-ale mele cine-o să tragă? ESTRAGON: Aşa e. VLADIMIR: Să ne cărăm. VLADIMIR: Şi eu. Tăcere. Tăcere.

mişcă din loc. o-ntindem? VLADIMIR: Saltă-ţi pantalonii. VLADIMIR: O-ntindem? ESTRAGON: Hai. ESTRAGON: Să-mi scot pantalonii? VLADIMIR: Saltă-ţi pantalonii.bine. Vladimir îşi scoate pălăria — a lui Lucky — se uită în ea. (92) . o scutură şi o pune pe cap. ESTRAGON: Atunci. Tăcere.ESTRAGON: Şi dacă vine? VLADIMIR: O să fim salvaţi. VLADIMIR: Ne spînzurăm mîine. ESTRAGON: Adevărat. Dacă nu vine Godot. îşi ridică pantalonii. ESTRAGON: Cum? VLADIMIR: Saltă-ţi pantalonii. Nu se . îşi vîră mîna înăuntru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->