Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA EXAMEN MACRO-INFORMATICA, seria C, 2013

1. Concepte, instrumente , principii si etape ale modelarii macroeconomice 2. Decidentii, factorii de productie si pietele in abordarea macroeconomica 3. Fundamentele micro ale macroeconomiei (mecanisme Walras, Marshall si Hicks-Samuelson) 4. Echilibrul macro si politica fiscala pentru o economie inchisa Modelul 1 si Modelul 2 5. Modelul IS-deducerea curbei IS, deplasari, multiplicatori, politici 6. Modelul LM-deducerea curbei LM, deplasari, multiplicatori, politici 7. Echilibrul simultan IS-LM. Reglarea macro prin politici monetare 8. Echilibrul simultan IS-LM. Reglarea macro prin politici bugetare 9. Dezechilibre pe piata bunurilor si serviciilor si ajustarea la echilibru 10. Dezechilibre pe piata monetara si ajustarea la echilibru 11. Analiza echilibrului pe piata muncii 12. Sectorul extern-instrumente de cuantificare, politici fiscale si monetare 13. Modelul Mundell-Fleming pentru o economie deschisa mica, cu rate de schimb flexibile : politici fiscale si monetare 14. Modelul Mundell-Fleming pentru o economie deschisa mare, cu rate de schimb flexibile : politici fiscale si monetare 15. Echilibrul IS-LM-BP politici fiscale 16. Echilibrul IS-LM-BP politici monetare 17. Curbele AD-AS, politici fiscale si monetare 18. Inflatia si somajul-definitii, indicatori, politici