P. 1
Despre Moarte

Despre Moarte

|Views: 13|Likes:
Published by Violeta Botezatu

More info:

Published by: Violeta Botezatu on May 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2014

pdf

text

original

Cine poate să fie sigur că vom ajunge până mâine sau peste un ceas?

De aceea, pentru că viaţa noastră este nesigură pe pământ şi toate se opresc la mormânt, în cele ce urmează vom vorbi despre două lucruri: despre moarte şi conştiinţă. Mai întâi, după dreptate, să vorbim despre moarte. Porunca cea dintâi a lui Dumnezeu, după greşeala protopărinţilor noştri, a fost aceasta: Cu moarte veţi muri. Şi, într-adevăr, după călcarea poruncii, două morţi au venit asupra neamului omenesc. Adam, după 930 de ani, şi Eva, după 950 de ani, au primit moartea trupească, iar moartea duhovnicească a fost lungă de 5508 ani, până la venirea în trup a Noului Adam - Hristos, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru. Dar oare din care pricină, Adam, a numit-o pe Eva, adică “viaţă”, deşi se cuvenea s-o numească moarte, că prin ea a venit moartea în lume? Aşa era cu dreptate. Dar în loc s-o numească moarte, o numeşte viaţă, că zice: Şi a pus Adam numele femeii sale Eva, ce se tâlcuieşte viaţă. Deci cum prin Eva vine moartea şi Adam o numeşte viaţă? Care-i pricina? Care-i taina dezlegării aici? Iată care! Să auzim ce spune Sfântul Grigore de Nissa: “Pentru două pricini Adam a pus numele femeii sale Eva, adică viaţă. Mai întâi pentru că ea trebuia să fie maica tuturor celor vii după trup, că ea a născut primul copil, pe Cain, şi a adus în viaţă prima fiinţă omenească. A doua, că prin Eva cea tainică, prin strănepoata Evei cea dintâi, adică prin Preasfânta, Preacurata Născătoarea de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria, avea să vină în lume viaţa, adică Hristos. Iată pentru care pricină Adam, fiind prooroc şi făptura cea dintâi a lui Dumnezeu, a proorocit ca Evei să i se pună numele acesta, pentru aceste două pricini. Mai întâi, că va fi maica tuturor celor vii, cum arată Scriptura - deci o tâlcuire o avem în Scriptură şi una în Tradiţie, de la Sfinţii Părinți - iar a doua, că deşi moartea a venit prin femeie, tot prin femeie va trebui să vină la plinirea vremii şi viaţa. A luat satana în Rai trei lucruri, pentru a dărâma neamul omenesc: femeia, lemnul şi neascultarea. La plinirea vremii, noul Adam - Hristos tot cu aceste trei arme l-a biruit pe satana: femeia, lemnul şi ascultarea. Cu cele împotrivă, pe cele împotrivă le-a surpat.

Cu ascultarea lui Hristos de Părintele ceresc, până la moarte şi cu moartea pe Cruce, a vindecat neascultarea lui Adam şi a noastră; cu lemnul Crucii s-a vindecat rana cea venită prin lemn; gustarea din lemnul oprit, prin gustarea fierii şi a oţetului; şi prin Preasfânta, Preacurata Fecioară Maria, Eva cea tainică, s-a vindecat păcatul Evei şi moartea care a venit în lume. Dar cuvântul nostru priveşte în altă parte. Au trecut de la Adam până la potop 2642 de ani. În acest timp n-a scăzut din viaţa omului nimic. A trăit Adam 930 de ani şi Eva 950 de ani, iar Noe, al doilea Adam al omenirii, a trăit 950 de ani. Noe, fiind mare prooroc şi plăcut lui Dumnezeu din neamul său, a avut mare grijă să păzească în toată vremea lui, de când s-a născut, un mare dar; oasele lui Adam, corpul lui Adam strămoşul lui. Cele mai scumpe moaşte din lume le păstra el şi până la dânsul le-au păstrat alţi patriarhi mai vechi decât dânsul. Noe a fost al optulea de la Adam, iar Matusalem, al şaselea. Şi le-a dat unul la altul, ca pe un dar preascump: prima zidire ieşită din mâna lui Dumnezeu - oasele lui Adam. Noe, când era de 500 de ani, aţi auzit Scriptura, s-a căsătorit şi 100 de ani trăind, a avut pe cei trei fii: pe Sim, Ham şi Iafet. Şi când era Noe de 600 de ani a început potopul şi a ţinut un an de zile furia potopului. A plouat numai 40 de zile şi 40 de nopți, iar corabia abia la un an de zile s-a oprit, pentru că ai auzit ce spune la Facere: “Iar din luna a zecea până în luna a şasea au scăzut apele, trei luni de zile, şi de-abia au început să se vadă vârfurile munţilor celor mai mari din lume”. Să fi fost atunci cu corabia lângă Noe, să vezi de-abia în toată România vârful Ceahlăului sau al Negoiului, sau Moldoveanul, sau vârful Ineului din Maramureş, sau dacă erai în Asia, vârful Himalaia sau alţi munţi. Abia se zăreau atunci numai vârfurile munţilor, iar vuietul apelor şi tulburarea văzduhului nu încetase. Din luna a şaptea până în luna a patra mai scăzând apele, a dat drumul Noe porumbelului celuilalt. Când a ieşit Noe din corabie, lângă Munţii Ararat, azi în Armenia, pustiu era pământul, plin de mâl, plin de furia şi urgia lui Dumnezeu, că se înecase tot ce era viu, afară de cei ce erau în

pântecele corabiei. Au ieşit în câmpia Senar şi au adus jertfă lui Dumnezeu. Apoi s-a arătat curcubeul, după cum ştiţi, semn de legătură veşnică între om şi Dumnezeu, că nu va mai fi potop cu apă. Şi au ieşit fiii lui Noe Sim, Ham şi Iafet. Lui Sim i-a dat Asia, lui Ham i-a dat Africa - de aceea sunt negri acolo, că Ham a fost blestemat - iar lui Iafet i-a dat Europa. Dar a avut grijă mare Noe, când a despărţit pe fiii săi, că au plecat fiecare în altă direcţie, după ce s-au înmulţit, să le dea un mare odor nepreţuit pe care îl purtase în corabie şi a avut grijă mai mult decât de tot aurul de acest odor. Era trupul lui Adam, aşa cum l-a făcut Dumnezeu. Era scheletul lui Adam. Şi le-a zis Noe: “Dragii mei, pământul este înaintea voastră; de acum creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul, că aşa a zis Dumnezeu”; că a doua oară a binecuvântat pe om cu acelaşi cuvânt dintâi, cum este scris în Biblie. “Eu nu vă dau aur, eu nu vă dau argint, eu nu vă dau pietre scumpe. Acestea le veţi găsi voi pe pământ şi prin munţi şi oriunde. Vă dau un lucru mai scump decât toate: vă dau trupul protopărintelui nostru Adam, primul om din lume”. Şi le-a împărţit lor oasele lui Adam. Capul l-a dat lui Sim, în Asia, mijlocul l-a dat lui Iafet, înspre Europa, iar picioarele le-a dat lui Ham. Iar fiii lui Noe l-au întrebat: - Dar ce ne folosesc nouă acestea aşa de mult? - Mare folos veţi lua de câte ori veţi privi la dânsele! - Care folos? - Când veţi vedea capul lui Adam, vă veţi aduce aminte că sufletul lui este în chinurile iadului, pentru că a greşit lui Dumnezeu şi vă veţi trezi şi veţi zice: “Doamne, fereşte! Să nu ajungem ca strămoşul nostru! Să nu mâniem pe făcătorul nostru, că iată, oasele lui Adam sunt aici şi sufletul lui se chinuieşte în muncile iadului pentru că a călcat porunca lui Dumnezeu”. Iată filosofia cea mai înaltă pe care a dat-o Noe feciorilor săi: să nu uite că vor muri. Să vadă oasele lui Adam şi să-şi aducă aminte că şi ei sunt praf şi cenuşă şi îndată după moarte urmează judecata şi vai de acela care calcă porunca lui Dumnezeu.

Cea mai înaltă filosofie de sub cer este cugetarea la moarte. Marele Vasile a fost întrebat de marele filosof din Alexandria, Eubul: - Spune-mi mie, o, minunatule! - că făcuseră şcoala împreună la Atena, pe vremea aceea fiind şi la Alexandria mare cetate de cultură creştină şi păgână - spune-ne nouă, o, minunatule, care este cea mai înaltă filosofie a creştinului? Si a zis marele Vasile: - Cea mai înaltă filosofie de sub cer este să avem de-a pururea moartea înaintea ochilor noştri. Pentru că strămoşii noştri, atâta vreme cât au avut moartea în faţă, n-au greşit. De câte ori în Rai, le dădea satana în minte: “Ia, duceţi-vă la pom şi mâncaţi!” Căci era frumos la vedere şi bun la gust rodul ce l-a omorât. Dar când s-a apropiat Adam zicea: “Nu mă duc”. Dar de ce? “A spus Dumnezeu că în ziua când voi mânca din pomul acesta, cu moarte voi muri”. Şi de frica morţii nu se apuca să mănânce. Văzând satana că sunt înarmaţi strămoşii noştri cu această armă puternică, adică cugetarea morţii, de către Făcătorul lor, ce-a gândit întâi? Să le smulgă din minte moartea. S-a băgat în şarpe, cum zice marele Vasile, că în Rai vorbeau toate animalele şi şarpele avea picioare înalte, nu mergea târâş. După ce l-a amăgit pe Adam, Dumnezeu l-a blestemat să se târască pe pântece, i s-au luat picioarele. Picioarele şarpelui sunt în pântece şi astăzi. Şi asta că să se împlinească porunca să meargă numai pe piept, să mănânce pământ şi să fie blestemat pentru că prin şarpe a reuşit satana să intre şi să vorbească cu Adam. - Ce-a zis Dumnezeu? a întrebat şarpele. - Iată ce a zis, a răspuns Adam: “Toţi pomii Raiului, toate grădinile, desfătarea asta negrăită este a noastră, dar din cutare pom să nu mâncăm”. - Dar de ce? a întrebat şarpele viclean. - A spus că oricând vom mânca, cu moarte vom muri. - Nu-i adevărat! - zice satana prin şarpe - nu veţi muri cu moarte. - Cum se poate? Dar de ce? - Ştiţi de ce v-a spus Dumnezeu aşa? Se teme foarte tare că dacă veţi mânca din pomul acela, vă veţi face dumnezei ca şi Dânsul şi veţi fi asemenea Lui şi din mare răutate ce are pe voi, ca să nu vă înălţaţi ca El,

dacă ar fi tiparită în zeci de mii de exemplare. pe moarte. ia seama de sufletul tău. că ai să mori! Nu te judeca cu altul. nici Solomon în toată înţelepciunea sa. că ai să mori! Nu fuma. că în orice zi veţi mânca. dacă voi cugeta la moarte. că ai să mori!” . moartea mă opreşte şi de a gândi răul. adică pe satana. nimeni nu te va folosi pe tine ca moartea”. iubiţi credincioşi. omule. care vorbea prin gura şarpelui. Eu în viaţa mea. Deci. ori la două mii. Atât de mult foloseşte pentru creştini cugetarea la moarte. când îmi voi da sufletul. nu gândi rău. că ai să mori! Nu înjura. Dar suntem câteva suflete aici. judecată. nici îngerii. ci moartea: “Ia-ţi sfetnic. fiul lui Sirah: Fiule. că ai să mori! Nu urî pe fratele tău. Dacă n-am uita noi învăţătura cea preascumpă a Sfinţilor Părinţi şi a Sfintei Scripturi. că ai să mori! Nu fi beţiv. nu numai de a-l vorbi sau de a-l face. am vorbit la mii de oameni pe la hramuri şi ori aş vorbi la două urechi. şi atâta înţelepciune are să te înveţe. Eu ştiu că Dumnezeu o să-mi cântărească şi gândurile şi cuvintele şi lucrurile vieţii mele. câteva suflete sunteţi aici. Acolo spune că cel mai mare sfetnic în viaţă nu este nici filosoful. mi-a ajutat mila Domnului. calcă porunca şi moşteneşte îndoită moarte: şi pe cea trupească şi pe cea duhovnicească! Părinţilor. adu-ţi aminte de cele mai de pe urmă ale tale şi în veac nu vei greşi. încât. Pentru ce? Dacă cuget la moarte. nu intenţiona să faci rău nimănui. noi nam mai greşi lui Dumnezeu. ochii voştri se vor deschide şi veţi fi ca nişte dumnezei! Auzi? Dumnezeu spune lui Adam că va muri şi şarpele îi spune că nu va muri! Şi Adam lasă pe Ziditorul său şi ascultă pe şarpe. toată lumea ar merge în Rai. Auzi ce spune în “Uşa pocăinţei”? Vedeţi că acea carte tratează patru lucruri: moarte. Eu cred că acea carte. mă feresc de toate. nici îngerii. maicilor şi surorilor. Auzi ce spune dumnezeiescul şi preaînţeleptul Isus. că ai să mori! Nu fi desfrânat. Şi crezând acestea. Rai şi Iad. nici filosofii lumii. că ne arată ce-i omul şi unde se duce şi ce va fi în ziua morţii sau a judecăţii. Pentru ce? Moartea te sfătuieşte: “Omule.v-a oprit să mâncaţi de acolo. tot atât mă costă. Numai dacă ar înţelegeo.

cu care ai condus poporul acesta 40 de ani”. omule. de la acel mare filosof din antichitate. Cine a gândit vreodată la moarte. Cel mai mare filosof în viaţă să avem moartea. Pe el îl mustră cartea înţelepciunii lui Isus. să se lepede de Dumnezeu şi să se închine la idoli”. că cel ce pururea cugetă la tine. Zice marele Vasile: “Şi Solomon acela. Totdeauna îţi va spune: păzeşte-te de păcate. Nici un păcat nu trece de la minte la simţire. iubitorul de înţelepciune. Vino s-o vezi. moarte. Pentru ce? A uitat că va muri. vei muri şi vei sta înaintea Lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că-ţi spune negreşit că eşti trecător. că ai să mori! Şi-ţi spune cel mai mare adevăr. Solomon cel preaînţelept. moarte. fiul lui Sirah: “Te-ai întărit în trup. pururea viază”. Veneau filosofii şi îi spuneau: . dacă n-ar fi uitat moartea. te-ai întărit în păcat şi ai uitat pe Ziditorul. cel plin de darul înţelepciunii.învăţase filosofia despre suflet şi moarte. că nu greşim până nu uităm de moarte. nici prin imaginaţia noastră. pietre scumpe. prea bună prietenă şi prea mare sfetnic ne este nouă moartea.Măria Ta. şi-a nălucit-o cu mintea şi a greşit lui Dumnezeu vreodată? Deci prea bun tovarăş de drum. trăim. tot ce ai lucrat. Să nu ne temem de ea. să dai seama de tot ce ai gândit. Care ţi-a dat înţelepciunea. aur mult. Ce zice Alexandru Macedon. dacă avem înaintea ochilor moartea. dacă nu uităm moartea. Aristotel . să le facă şi capişte. Niciodată moartea nu te va învăţa de rău.când a luat împărăţia Persiei şi a bătut pe Darius şi împărăţia Egiptului şi a luat împărăţiile de lângă Eufrat şi împărăţiile lui Boz şi celelalte. a ajuns închinător la idoli şi a zidit capişte zeilor. murim. suntem vii cu sufletul în vecii vecilor. mai bine te-am numi pe tine viaţă. măcar! . Iată. nu-l biruiau femeile. Dacă uităm moartea. Vai de noi şi de noi. lepădându-se de Dumnezeu după 40 de ani de domnie. mare filosof . să ajungă de batjocura lor. tot ce ai făcut. Vrei să ştii că nici Solomon nu poate învăţa atâta înţelepciune ca moartea. palate are Darius şi sabia lui Darius este făcută în formă de octogon cu opt muchii şi are mânerul împodobit cu două kilograme jumătate de pietre nestemate şi poleită cu aur curat.Câtă filosofie aduce moartea! Auzi ce spune Sfântul Ioan Damaschin: “O.

generalii.Să nu le aduci să le văd.Cine l-a spânzurat pe Darius? Cine le-a dat voie? Să-i spânzuraţi pe aceia.Ia una din fetele lui Darius. Acela mi-a spus că este un singur Dumnezeu. .Astăzi am băut pahar dulce şi amar! . nu-i nimic! De aceea şi când murea.dar totdeauna. cum îi spunea Ptolemeu Filadei şi Seneca secretarul lui şi Antioh şi Nicanor şi Vizantie şi ceilalţi şi Chir cu toată suita lui: .Mor! Se adunaseră filosofii.Unul este Dumnezeu. Şi Macedon le-a zis: . care pe unde îi pusese. Aşa a cunoscut Alexandru Macedon pe Dumnezeu şi a început să fie un om foarte milostiv.ştiţi istoria lui .Măria Ta. am sabia asta ca fulgerul în mâna mea. Care a făcut cerul şi pământul. nepoţii lui. a zis: . Măria ta! El conduce oştirile cele din cer. Alţii îi ziceau: . uşoară. că-ţi tai capul. Eu. Îl cheamă Savaot! . şi ia pe soţia lui Darius că el a fugit şi l-au spânzurat doi oşteni.că el cucerea toate împărăţiile şi trecea mai departe. nici de aur.Nu! Dacă-i moarte.Vino. .Iar el le-a răspuns: . împăraţii. l-au întrebat generalii lui: . nici de frumuseţe! .Nu cumva conduce oştirile de jos? . Iar el le-a zis: .Dacă-i moarte. căci nu am dat eu ordin să omori omul! Am spus să iei împărăţia şi să-l laşi să trăiască . nu-ţi pasă de nimic.Eu nu mă tem de moarte! Eu cred întru unul singur Dumnezeu. Aceea-i paradă.Ce este.N-ai grijă. Când era să moară. să vadă lumea că străluceşte la brâu? . S-o iau s-o leg la curea s-o ducă calul.Cum îl cheamă pe Dumnezeul vostru? l-am întrebat pe arhiereu.Dumnezeul oştirilor. căci are cele mai frumoase fete de pe lume! Două fete avem. . cum ma învăţat arhiereul evreilor. când am cucerit Palestina. după ce a bătut toate împărăţiile. mă biruiesc de frumuseţea unei femei? Acest împărat a murit la 35 de ani necăsătorit şi otrăvit . Măria ta? . Cu acelea nu te poţi măsura! Aceluia mă închin şi eu. când a văzut că-i dăduseră otravă dulce. .Ce înseamnă Savaot? . împărate. care am cucerit atâtea popoare cu puterea lui Dumnezeu. nu-i nimic! Ce-am să fac eu cu sabia lui Darius în război? Uite.

Că moartea nu alege nici tânăr. Şi faraonii Egiptului aveau mare filosofie despre moarte. dar adu-ţi aminte că ai să mori!” Dar să revenim. . ca să vadă toţi că nimic n-am luat cu mine după moarte. să vedeţi cum mor cei ce nu se tem de Dumnezeu şi nu vor să se pocăiască. Ştii ce-au luat cu ei? Fapta bună! Dacă au făcut-o. nu te caută la contigente. DESPRE MOARTEA CELOR PĂCĂTOŞI Să vă spun două cazuri de morţi năprasnice. de hrisolit. Ci să-mi faceţi mormântul şi sicriul din granit şi să nu cumva să mă îmbrăcaţi în haine aurite. după moarte. Ce le-a folosit? Le-au luat cu ei? Nu. de onix. înţelepciunea împăratului Alexandru Macedon? Să nu creadă cineva că. nu-i nimic! Să nu-mi faceţi mormântul meu din aur şi din alte pietre scumpe. bea şi te veseleşte. va lua ceva cu dânsul. Ei aveau un mare dregător.Măria ta. Ce-au folosit faraonii Egiptului că au pus în piramide atâta aur şi argint şi au făcut căruţe cu cai de aur? Le găsesc alţii şi se îmbogăţesc la muzee. nici bătrân. la buletin de identitate. că noi călugării avem mari jurăminte înaintea lui Dumnezeu şi cugetăm totdeauna la moarte. de iachint. pregătit sau nepregătit. mai cu seamă la aceştia cu hainele negre. Să ne ajute Preasfântul Dumnezeu când vom închide ochii. ca un simplu om. Nu te caută că eşti mirean sau călugăr. din ce să-ţi facem mormântul? Din marmură? De aur? De pietre scumpe. au fost înţelepţi. la livret. Iar el le-a răspuns: . venea acest slujitor cu o căpăţână de mort şi i-o punea pe masă şi atât zicea: “Împărate. Şi să lăsaţi la sicriu două găuri: una în stânga şi una în dreapta. Vedeţi. numit omul morţii. .Dacă-i moarte. fraţilor.. Ci simplu. care era plătit la curtea împărătească.Pe acolo să-mi scoateţi mâinile mele şi să le lăsaţi goale. să nu ne găsească nepregătiţi. de ametist sau de rubin? Toate pietrele scumpe i le-au pus.Da de ce asta? . mănâncă. Şi când bea împăratul si mânca şi cânta muzica şi se veselea. că pentru moarte sunt încă multe de spus.

părinte.Părinte. pe beţivi şi pe desfrânaţi. să-l puneţi la slujbe. l-am întrebat pe părintele nostru ce să fac. ca un sinucigaş! Să vă arăt cum a murit alt om rău. nu-i putem pomeni la Sfântul Altar. Vasile. pe sectari. De aceea.Părinte. Acum la începutul Postului Mare. ce-i zi de post sau sărbătoare.i-am zis eu. De frică să nu mă bată. nu se spovedea şi nu mă lăsa curată nici o săptămână în Postul Mare. Nu mergea la biserică. cu post şi curăţenie. cum a murit soţul tău. nu-l putem pune la sfintele slujbe.Femeie. soţul meu era beţiv şi desfrânat. din cauza lui nu m-am putut împărtăși de mulţi ani de zile. m-a întrebat: . Şi iată cum l-a pedepsit Dumnezeu. bărbatul meu. l-a pedepsit Dumnezeu că s-a înecat şi a murit cu carnea în gât. nu mergea la biserică. înjura şi era beţiv şi desfrânat. . apoi vină la mărturisire şi-ţi voi da agheasmă mare”.Ţi-am făcut . Seara când a venit de la lucru.A venit o biată femeie din Ardeal şi mi-a spus: . De aceea am venit. Şi am întrebat-o: . Degeaba am căutat eu să-i spun că e păcat. căci era necredincios şi a murit din vina lui. nu se ruga. poate l-o ierta Dumnezeu. unde-i mamă-ta? . Pe când mânca. Aşa am putut posti şi eu câteva zile cu rugăciune. că este Săptămâna Sfintelor Patimi. Este în bucătărie. de când m-am căsătorit cu el.Ai făcut varză cu carne? . că nu ştia ce-i Duminică. Când vine el acasă de la lucru îl întreabă pe copil: . nu postea. să ştiu dacă pot să-l pun sau nu la sfintele slujbe? Că pe cei necredincioși. am făcut ce mi-a poruncit el. Deci am făcut cum mi-a spus părintele. Într-o zi a venit o femeie dintr-un sat de pe Valea Moldovei să-mi dea un pomelnic pentru soţul ei mort subit.Femeie. Iar el mi-a spus: “Ascunde-te la cineva săptămâna asta ca să poţi posti cu curăţenie măcar şapte zile. care mor fără pocăinţă. Acum în săptămâna Mare dinaintea Sfintelor Paşti a venit acasă de la lucru şi mi-a poruncit să-i tai o pasăre şi să-i fac mâncare cu carne. i-am zis eu. M-am dus la naşa noastră şi i-am spus copilului să-i spună soţului că sunt dusă la spital.Măi. că tare mai era rău şi necredincios! .

Făcătorul cerului şi al pământului. numai cu verdeţuri se hrănea şi a trăit peste o sută de ani. văzutelor tuturor şi nevăzutelor? . numai cu fructe şi cu rădăcini de pământ trăia. lua o linguriţă de vin. Iar postului şi înfrânării pururea îi urmează sănătatea”. care ne duce în pământ. multe boli au adus în lume. cum va răbda în vecii vecilor? Atunci va vedea fiecare! Părintele Cleopa De ce în articolul I din Simbolul Credinţei. că n-a băut nici vin. vor greşi! Fericiţi şi de trei ori fericiţi sunt creştinii aceia care se roagă şi care ţin sfintele posturi. Nu a mâncat toată viaţa lui mâncare fiartă la foc. acolo în iad. De aceea striga: “Cuptorul… Cuptorul cu foc! Uite diavolii cum vin să mă ia…! Nu mă lăsaţi…! Nu mă lăsaţi. i s-a rupt o arteră de la inima . Postul lungeşte viaţa. Ai văzut pe Sfântul Leontie de Agra în Sfântul Munte. N-a pus nădejdea în hoitul acesta de trup. ci cu tot cuvântul lui Dumnezeu. sau vin. Aşa! Şi-a pus nădejdea numai în Dumnezeu. Dar să auziţi mânia lui Dumnezeu.şi începe a striga deznădăjduit: “Salvarea. În clipa aceea deodată bărbatul cade jos în casă . chemaţi salvarea să mă ducă la spital. Atotţiitorul. sau pâine. poate a venit.. că mă trag în cuptoarele iadului…! Femeie. salvarea. Ce zice Mântuitorul? Nu numai cu pâine va trăi omul. Să vină la mine.Ia vezi. numim pe Dumnezeu: Tatăl. Ai văzut pe Sfântul Eftimie cel Mare? Treizeci de ani n-a gustat pâine şi mâncare făcută la foc. Că dacă aici omul păcătos nu poate răbda o scânteie de foc. neputând să le mistuie stomacul. nici untdelemn. că mor!” Şi cum s-a uitat la apus şi la miazănoapte. a început a vedea cuptoarele iadului şi pe diavoli. nu mă lăsa!” Şi m-a apucat de mână şi aşa a murit… Aţi văzut mânia cea dreaptă a lui Dumnezeu pentru cei care nu vor să se pocăiască? Căci iată ce spune în Psaltire: Moartea păcătosului este cumplită şi Cei ce urăsc pe dreptul.Este dusă la spital! . unde ard cei ce nu se pocăiesc. Numai când se împărtăşea.că din cauza beţiei. Sfântul Vasile cel Mare zice: “Bucatele cele multe şi bucatele cele grase.

Ce sunt îngerii? . Dumnezeu a făcut lumea în timp. din primul verset al cărţii Facerii: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”. 1. Psalmistul Îl laudă pentru puterea atotţiitoare: „Că în mâna Lui sunt marginile pământului şi înălţimile munţilor ale Lui sunt. fie domniile. după citatul de mai sus. adaugă: „Fie scaunele. cum ne spune Sf. 1. Despre părtăşia Cuvântului la facerea lumii. ne mărturiseşte Sf. Tradiţie ne învaţă că lumea nevăzută. fie stăpânirile: toate prin El şi pentru El s-au făcut” (Col. se înţelege lumea nevăzută a cerului. cu scopul de a fi fericită şi de a slăvi pe Dumnezeu.Pentru că Dumnezeu a făcut cerul şi pământul şi tot ce există. adică îngerii. Îngerii au fost făcuţi cei dintâi. 2). 16). 1. Dumnezeu a făcut totul din nimic. Prin cuvântul „cerul”. 1. 1). Apostol Pavel. fie începătoriile. Ce se înţelege prin cuvintele „nevăzutelor”? Prin aceste cuvinte se înţelege lumea nevăzută. lăudatu-M-au cu glas mare toţi îngerii Mei” (Iov 38. Că a Lui este marea şi El a făcut-o şi uscatul mâinile Lui l-au zidit” (Ps. Treimi. I-a fost de ajuns să voiască. zicând: „Ca în El (Fiul) au fost făcute toate. 94. pentru a-i aduce la lumina. 4-5). 7). din Epistola către Coloseni. lumea îngerilor. Care a fost făcută mai întâi: lumea văzută sau lumea nevăzută? Atât Sf. a fost făcută mai întâi. adică îngerii. zice Păstorul lui Herma. după o anumită ordine. Scriptură cât şi Sf. Apostol Pavel care. La creaţiune iau parte toate cele trei persoane ale Sf. cele văzute şi cele nevăzute” (Col. Scripturi: „Şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apei” (Fac. după cum vom vedea mai departe. El i-a făcut din bunătatea Sa. Aceste nume arată cetele de îngeri. Despre părtaşia Duhului mărturisesc cuvintele Sf. Scriptură: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul” (Fac. Domnul însuşi spune lui Iov: „Când sau făcut stelele. Cum şi de ce a făcut Dumnezeu pe îngeri? Dumnezeu a făcut pe îngeri din nimic. 16). cele din ceruri şi cele de pe pământ. cum ne explica Sf.

Fiind mărginiţi. Puterile cereşti nu sunt sfinte prin firea lor. îngerii sunt fiinţe spirituale personale. dispunând în libertate de voia şi hotărârile lor. Apostol Pavel ne vorbeşte despre limba îngerilor (I Cor. 2). 18. prin aceasta. 10). de peceţi. cum spune Sf. Făpturile înzestrate cu minte sau raţiune se împart în îngeri şi oameni. De aceea. după felul nostru omenesc. înzestrate cu minte. nu sunt pe pământ. deşi îngerii pot vorbi între ei. se fac văzuţi şi se arată celor vrednici ci înfăţişare omenească (Fac. Tradiţie. şi să aibă o fire uşoară şi repede. 4) şi cum adevereşte Sf. fiindcă sunt netrupeşti. ci arată chipul de convorbire între îngeri. Spre deosebire de noi. aşa cum ne dovedeşte căderea lui Lucifer. Îngerii sunt inteligenţi.». în continuă mişcare şi ştiutori. Scriptură: „Cel ce face pe îngerii Săi duhuri şi pe slujitorii Săi pară de foc” (Ps. pentru că sunt fără de trup.1). Ei îşi păstrează vrednicia prin stăruinţa în bine. 2. zice Teodoret al Cirului. trupuri. Ei au sfinţenia de la Duhul Sfânt. Acelora cărora Dumnezeu voieşte ca ei să li se arate.Îngerii sunt duhuri. ca să poată fi văzuţi. când vorbeşte de „genunchiul celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesupt” (Filip. când sunt trimişi de Dumnezeu pe pământ. el nu le atribuie. oamenii. de uşi. Aceasta arată ca ei sunt mărginiţi. ci cu o formă schimbată. n-au nevoie nici de limbă. netrupeşti şi nemateriale. ci arată închinarea datorată lui Dumnezeu. «Cine a început să existe. el nu atribuie îngerilor genunchi şi oase. având libera voie în alegere şi necăzând niciodată din cinstea de a şedea alături de Cel Bun. Făpturile raţionale netrupeşti sunt îngerii. 13. Tot aşa. De aceea. Îngerii sunt liberi. 103. îngerii nu li se înfăţişează cum sunt. adică fiinţe spirituale fără trup. nici de urechi ci-şi arată gândurile şi hotărârile fără cuvânt material. Îngerii nu sunt sfinţenia însăşi. nu sunt în cer. Că e aşa ne-o spune şi cuvântul Mântuitorului că fiecare om e sub paza sau sub grija unui înger (Matei 18. au fost rânduiţi să locuiască sus. îngerii ocupă loc. în locuri uşoare. îngerii nu sunt pretutindeni. acela are o existenţă mărginită. ei nu sunt împiedicaţi de ziduri. voinţă şi putere. 10). ei nu ştiu cele ce sunt în inimă şi nici cele viitoare. Deşi mărginiţi. Ei sunt firi înţelegătoare. le aduce desăvârşirea prin împărtăşirea cu Duhul Sfânt. Când sunt în cer. Ce însuşiri au îngerii? Îngerii sunt nemateriali. Când Sf. Ei sunt prezenţi acolo unde sunt trimişi. de încuietori. . Sfinţenia fiind din afară fiinţei lor. Deşi îngerii au cunoaştere mai înaltă decât a noastră.

în însuşi actul facerii lor. Sf. sau greu de mişcat la aşa ceva. Ei cântă laudele măririi dumnezeieşti. Arhangheli şi Îngeri”. Unu dintre ei. desăvârşindu-se prin exerciţiu continuu. neînclinate spre rău. Părinţi numără nouă cete îngereşti. iar în aceasta din limba greacă. au ajuns demni de primirea Duhului Sfânt. După ce am căzut în păcat. şi e formată din Serafimii cei cu câte şase aripi din Heruvimii cei cu ochi mulţi şi din Tronurile prea sfinte. ei primesc măsura sfinţeniei. pe când Duhul Sfânt are sfinţenia prin însăşi firea Sa îngerii au sfinţenia prin împărtăşire. Prima triadă e veşnic în jurul lui Dumnezeu. Între ei şi Duhul Sfânt e această deosebire că. De ce se numesc îngeri şi care e numărul lor? Cuvântul înger. de la facere. care apoi. Ele au de la Duhul Sfânt o măsură de sfinţenie pe potriva lor. în jurul Cauzei prime.Altfel ele nu s-ar deosebi de Duhul Sfânt. zice Sf. A treia triadă e formată din Începătorii. 112. A doua triadă e alcătuită din Domnii. Dionisie Pseudo-Areopagitul le împarte în trei triade. nu e prin firea lor. iar pe preotul Zaharia că elşi soţia sa Elisabeta vor avea fiu (Luca 1. în unire nemijlocită cu Acesta. Ele capătă nemurirea prin har şi participă la luminare şi la har potrivit cu vrednicia şi cu rangul lor”. După măsura dragostei lor faţă de Dumnezeu. să vestească oamenilor voia lui Dumnezeu. . sfinţenia pusă în fiinţa lor. Ei au avut de la început. Ce chemare au îngerii? Am văzut că ei sunt vestitorii voii sau hotărârilor lui Dumnezeu. să primească binefaceri de la Dumnezeu. au fost întăriţi în bine. 26-38). Mulţi îngeri câştigând fericirea veşnică. se mişcă continuu în cor. ca firi curate. ci pentru ca şi ei. printre altele. Ioan Gură de Aur. îngerii. care vine din limba latină. privesc veşnic slava cea veşnică. nu numai ca să se slăvească Dumnezeu. 111. sau trei serii de câte trei. Îngerii au. înseamnă vestotor. dacă nu mai pot greşi. şi. 11-20). Ei au fost ridicaţi la o treaptă mai presus de firea lor. ci prin harul lui Dumnezeu. Numărul îngerilor e foarte mare. Îngerii slujesc lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. aşa cum Arhanghelul Gavriil a vestit pe Fecioara Maria că va naşte pe Mântuitorul (Luca 1. Dumnezeu nu ne lasă fără sprijinul Său. Puteri şi Stăpâniri. Îngerii n-au fost creaţi copii. Ei doresc şi caută binele. Lucrul îngeresc acesta este: să facă totul pentru mântuirea fraţilor.

12. Îngerii sunt păzitorii oamenilor. Îngerii sunt puternici şi gata să împlinească voinţa dumnezeiască. care urmăresc scopuri opuse şi se străduiesc să învingă unul împotriva celuilalt. Unii îngeri. ca să distrugă viaţa noastră. Mântuitorul însuşi ne asigură de aceasta când zice: „Căutaţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceştia mai mici. Ei pot rătăci mintea oamenilor. ca Arhanghelii. pentru că nu este adevăr întru el. după cuvântul Mântuitorului: „Acela ucigător de oameni a fost din început şi nu a stat întru adevăr. 31. Deosebim aceasta după gândurile bune sau rele din inima noastră. De unde le vine diavolilor această răutate? . care este al nedreptăţii nu-i dă pace şi caută tot timpul să-1 ispitească. s-au dus în turma de porci” (Matei 8.10). Daniil 10. în frunte cu căpetenia lor. 2. căci este mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan 8. răcnind. 114. 5). 6) şi al dracilor care se rugau de Mântuitorul zicând: „Dacă ne scoţi afară. nici altei făpturi dacă nu are învoirea de la Dumnezeu. diavolul ca un leu. Şi El le-a zis: Duceţi-vă. pentru că potrivnicul vostru. Se cunoaşte cazul lui Iov (Iov 1. Ce sunt duhurile rele sau diavolii? Sunt acei îngeri care. Iar Sf. Fiecare om îşi are îngerul său păzitor care este al dreptăţii. Iar ei ieşind. ducându-i la călcarea poruncilor lui Dumnezeu. satana trimite şi el îngerul său rău.El ne trimite câte un înger ca să ajute vieţii noastre. Lucifer. trimite-ne în turmă de porci. Care este în ceruri” (Matei 18. 8. 32). Fiecare om e pus sub pază sau sub grija unui înger. 44). dintru ale sale graieşte. umblă căutând pe cine să înghită” (I Petru 5. 32. Omul se afla între doi. ci numai îl ispiteşte. căzând deci din starea în care au fost creaţi. cum au arătat Moise şi Daniil (Deut. Aceştia ispitesc pe oameni şi le insuflă gânduri rele. apară popoarele. Când Dumnezeu ne trimite îngerul Său păzitor. au rupt comuniunea cu Dumnezeu. privegheaţi. Dar duhul cel rău. că zic vouă: că îngerii lor în ceruri pururea văd faţa Tatălui Meu. Diavolul nu poate să facă rău nici omului. prin iuţeala firii lor. Când grăieşte minciună. Diavolul sau satana poate chiar ucide oameni. din trufie. Petru îndeamnă pe credincioşi astfel: „Fiţi treji. îndată acolo unde le porunceşte voinţa lui Dumnezeu. Dar diavolul nu poate sili pe om la păcat. 8). 113. Ei se află. devenind duhuri rele.

Ordinea aceasta în care diferite feluri de viaţă şi de făpturi apar într-o înlănţuire firească şi necesară. Creând lumea. 3-26). luna şi stelele. Pământul înseamnă lumea văzută. 6). Omul nu putea să apară decât atunci când toate cele trebuitoare vieţii lui erau create. ei au o puternică influenţă asupra celor răi. animalele cu câte patru picioare. spre judecata zilei celei mari” (Iuda 1. era la început nevăzut şi netocmit. 1). dar ei au călcat porunca ascultării de Dumnezeu şi au fost aruncaţi în întunericul cel mai adânc zice Scriptura: „Şi pe îngerii care nu şi-au păzit vrednicia. 115. în a treia. satan împreună cu îngerii lui vor fi trimişi în focul veşnic. 1. arată adânca înţelepciune a Ziditorului. Părinţi spun că omul a fost făcut în urma celorlalte lucruri pentru că se cuvenea să fie pregătită împărăţia şi apoi să vină împăratul ei . în ziua a cincea. Această lume văzută. luminătorii cerului. 2). în lanţuri veşnice. Plantele şi toate celelalte animale trebuiau să apară înaintea lui. ei au rupt total comuniunea harică cu Dumnezeu. 1. adică pământul cu toate ale lui. Prin căderea lor radicală. 1. El nu putea veni în lume înainte de apariţia vieţii. 1. 31). în ziua a patra. La judecata obştească. tot felul de animale şi la urmă pe om (Fac. 41). 116. ca să îngăduie acestora să se sprijine unele pe altele. Ce se înţelege prin cuvintele „văzutelor tuturor”? Sf. târâtoarele. Dumnezeu a făcut în ziua întâi lumina. începând cu lumina şi terminând cu omul. Dumnezeu a urmat o anumită ordine a făpturilor. Dumnezeu i-a făcut buni. în ziua a şasea. peştii şi păsările. i-a pus la păstrare sub întuneric. fără de care nu e cu putinţă nici o lucrare şi nici o creştere. ci şi-au părăsit lăcaşul lor. Am văzut mai înainte că „cerul” din aceste cuvinte înseamnă lumea nevăzută a îngerilor. în înţelesul că cele ce urmau nu puteau să apară fără cele dinainte. soarele. adică fără formă (Fac.Această răutate le vine din iubirea de sine şi din mândrie. Aşa. sau cerul văzut. gătit lor încă de la început (Matei 25. În ziua a doua a făcut tăria. Apropiindu-se mult de oameni. Sf. cum a făcut bun tot ce există (Fac. uscatul şi toate ierburile şi plantele. Scriptură ne spune că la început Dumnezeu a făcut cerul şi pământul (Fac. Pornirile cele rele ale făpturilor au fost de la început? . În ziua a şaptea Dumnezeu Sa odihnit de lucrările Sale. adunarea apelor.omul.

119. femeie. sau doi bărbaţi. De ce Eva n-a fost făcută din aceeaşi ţărână ca Adam? Eva n-a fost făcută din ţărână. 1. că este luată din bărbatul său” (Fac. 2.Nu. După ce existenţa lui a fost hotărâtă înainte de facerea lumii şi la fel şi stăpânirea lui asupra acesteia. bărbătească. luănd Domnul Dumnezeu ţărână din pământ. în Sf. 22-23). ori două femei. Adam. Omul a fost făcut deci printr-un act special. Ce ne descoperă Sf. „Şi a făcut Domnul Dumnezeu coasta pe care a luat-o din. Dumnezeu. Omul a fost făcut din pământ. nevinovate şi nevătămătoare atunci când au fost zidite: „Şi a privit Dumnezeu toate câte făcuse şi iată erau bune foarte” (Fac. femeia. a zis: „Să facem pe om după chipul Nostru şi după asemănare” (Fac. pentru că în bărbat şi în femeie este o singură fire trupească. din mâinile lui Dumnezeu. a făcut pe om şi a suflat în faţa 1ui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Fac. cum zice un prooroc: „Mâinile Tale m-au făcut şi m-au zidit” (Iov 10. ci din coasta lui Adam. 28). în vârstă tânără. Ce spune Sf. Cea dintâi femeie. Scriptură despre facerea omului şi starea lui dinainte de păcat? Sf. ea se va nume femeie. şi a adus-o lui Adam. 26). . 8). Scriptură despre femeie? Dumnezeu a văzut ca nu este bine să fie omul singur: „Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său… a făcut bărbat şi femeie” (Fac. de la început nau fost făcuţi pereche. 2. Aceasta arată cinstea deosebită dată de Dumnezeu omului. ca să nu fie bănuiala că altcineva a fost ziditorul femeii decât Dumnezeu. 117. 1. 31). pentru. Efrem. Dumnezeu îi pregăteşte aducerea lui la existenţă şi alcătuirea fiinţei lui. bărbat şi femeie. 1. Făpturile au fost curate. un singur izvor al neamului omenesc. a fost făcută pentru continuarea neamului omenesc. după ce a făcut toate celelalte fiinţe. ci mai întâi bărbatul şi apoi. Şi a zis Adam: Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea. 1. 7). Scriptură ne spune că în ziua a şasea. 118. zice Sf. 27). „Şi. Treime. din el. aşa cum tot cartea Facerii spune: „Şi i-a binecuvântat Dumnezeu pe ei zicând: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul…” (Fac. Eva. De aceea. Eva a fost făcută din coasta lui Adam.

„Micşoratu-l-ai pe dânsul (pe om) cu puţin faţă de îngeri. căci desăvârşirea se câştigă prin încercare şi deprindere. ci o stare de nevinovăţie şi nerăutate. înainte de păcat? În Rai primul om era împodobit cu minte sănătoasă. iar asemanarea lui Dumnezeu în om este înfăptuirea acestei desăvârşiri prin împreunălucrarea harului dumnezeiesc cu silinţele omului. Dumnezeu l-a aşezat în Rai şi i-a pus hrana la îndemâna. voinţa. adică cu acoperământul nepiericiunii. Stăpânirea peste făpturile pământului. plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat” (Fac. peste toate animalele. S-au acoperit cu harul. cu care omul se îndreaptă spre Dumnezeu printr-o activitate neobosită pentru desăvârşire. 121. potrivit cuvântului Scripturii: „… umpleţi pământul şi-l supuneţi şi stăpâniţi peste peştii mării. peste păsările cerului. 2. Îmbrăcaţi în haina Duhului Sfânt. Mintea lui Adam era într-o continuă înălţare minunată spre Dumnezeu. cât . chipul lui Dumnezeu înseamnă: 1. Firea omenească era înfrumuseţată prin părtăşia ei cu Duhul Sfânt (Fac. 2. cu slavă şi cu. unde l-a aşezat? După ce a făcut pe om. El însă nu era desăvârşit. 28). făcând „Să răsară din pământ tot soiul de pomi. peste toate vietăţile care se mişcă pe pământ şi peste tot pământul” (Fac. inimă curată şi voinţă liberă. În Rai se aflau şi pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. trupul era liniştit. După ce Dumnezeu a făcut pe om. Ce înseamnă chipul şi asemănarea lui Dumnezeu în om? Chipul lui Dumnezeu în om este mănunchiul de puteri sufleteşti: raţiunea. Numai această părtăşie îi asigura lumina sfinţeniei şi apropierea de Dumnezeu. Ea constă în curăţia păstrată prin împreunălucrarea chipului cu harul de la început. 1.2. Nu era încă în el frământarea mişcărilor neorânduite. 8. Care era starea omului în Rai. aşa cum pretind unii. Raţiunea şi voia liberă în năzuinţa lor spre Dumnezeu. dar ea nu era nici numai o stare de nepăsare şi neştiinţă copilărească. 122. Sfinţenia primilor oameni nu era desăvârşită. În amănunt. Ei se acopereau cu harul divin. 7). primii oameni n-aveau pofta trupului. 9). simţirea. 5-6). adevăr şi bine. cinste l-ai încununat pe el şi l-ai pus pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale” (Ps.120. ferit de orice plăcere vinovată. De aceea nu simţeau nevoia de a se acoperi.

se arată firea raţională a omului. pe care Ziditorul l-a pus în el: libertatea. el face legătura cu Dumnezeu. După călcarea poruncii însă. Omul putea înainta spre această desăvârşire. El este încununarea întregii zidiri. şi-şi menţinea vrednicia neatinsă a firii. a venit ruşinea şi cunoaşterea goliciunii. 2. De aceea nu se ruşinau. Cu ce scop a făcut Dumnezeu pe om? Dumnezeu a făcut pe om pentru ca acesta să se împărtăşească de bucuria de a fi în preajma lui Dumnezeu şi de fericirea de a cunoaşte. Ei n-au fost zidiţi nici nemuritori. de putinţă de a nu muri. Neascultarea şi păcatul nesăvârşindu-se încă. Primii oameni. de a iubi şi de a slăvi pe Dumnezeu. Rostul său în Rai era să împlinească porunca lui Dumnezeu. starea omului înainte de păcat era o stare de curăţie. 123. Părinţi. iar prin sufletul său. Prin trupul său. pe care o capătă Adam odată cu zidirea lui. Harul care punea pe Adam în legătură cu Dumnezeu l-a înzestrat cu puterea ca el să dea nume făpturilor supuse lui: „Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor pământului” (Fac. Care este porunca lui Dumnezeu. ei erau îmbrăcaţi în mărirea cea de sus. el face legătura cu lumea. trăiau o viaţă fericită.timp au fost aproape de Dumnezeu. adică în puterea de a vorbi. Prin urmare. este o lume în mic (microcosm). înainte de păcat. În limba. Scriptura zice: „Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau” (Fac. cum zic Sf. de care Adam trebuia să asculte? . de cunoaştere. Din primele clipe ale facerii lui el se înfăţişează cu o minte ageră. dar nu era o stare de desăvârşire deplină. 25). deci fără trebuinţa îmbrăcămintei. ci în stare de a ajunge la nemurire sau să moară. ca unul care păstra în el lumina limpede şi curată. Adam si Eva trăiau în Rai ca îngerii. de fericire. 2. folosindu-se de acelaşi mare dar. după ascultarea sau neascultarea lor faţă de porunca lui Dumnezeu. 124. Omul a fost făcut să fie făptura aleasă a slavei dumnezeieşti. dată lui de Dumnezeu. după cum se şi putea abate de la desăvârşire. nici muritori. 20). Adam apare înzestrat cu o uimitoare uşurinţă de cunoaştere şi cu o înţelepciune deosebită.

Biserica a rânduit botezul copiilor. care nu au păcatele celor vârstnici dar care totuşi. i-a scos afară din Rai. călcând porunca lui Dumnezeu. 7. Apostol Pavel: „Printr-un om (Adam) a intrat păcatul în lume” (Rom. 57. Cum se moşteneşte păcatul strămoşesc? Aceasta este o taină mare. 15 şi urm. 6. 12-19. moştenesc aplecarea spre păcat. Cum se numeşte acest păcat al lui Adam? Acest păcat se numeşte păcatul strămoşesc. şi Adam după ea. prin întunecarea în parte a puterilor sufletului şi prin înclinarea mai mult spre . Eva întâi. 15. 52. 6-19). 14-16. 27. 25. Adam şi Eva au păzit această poruncă? Un timp au păzit-o. a prezis necazuri şi suferinţe primilor oameni. 20.). 17). I Ioan 1. în faţa legii lui Dumnezeu. 20. Care au fost urmările păcatului strămoşesc? Păcatul strămoşesc a adus primilor oameni pierderea harului lui Dumnezeu. 2. Acest păcat a mai adus slăbirea chipului 1ui Dumnezeu în om. fiindcă îşi are originea în căderea protopărinţilor noştri prin neascultare faţă de porunca dată lor de Dumnezeu (Fac. personal. 2. 126. 20. 13. Prov. 127. Rom.Porunca pe care Dumnezeu a dat-o lui Adam era aceasta: „Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci. au mâncat din pomul oprit. vei muri negreşit” (Fac. 3. Sirah 25. dar le-a făgăduit pe Mântuitorul (Fac. Iacov 3. izvorâtă din călcarea poruncii dumnezeieşti şi care este egală cu păcatul. Ecl. 16-17. 125. 5. 8). cu ei înşişi şi cu lumea. 4. 10-12. 14. 6. 2. Ceea ce se poate spune este că păcatul acesta. 3. II Cron. 3. 17-19. adică ruperea legăturii cu Dumnezeu. Ps. 7. 2-4. 128. Dar din îndemnul diavolului în chip de şarpe şi sub pornirea mândriei lor. cum spune Sf. Păcatul acesta a trecut la toţi oamenii. care vine de la Adam (Fac. Iov 4. 50. 36. nu ni se socoteşte ca păcat al nostru. ci ca o stare păcătoasă. prin naşterea fireasca. 1-3. Pentru că această stare păcătoasă este egală cu păcatul însuşi. Dumnezeu a blestemat pe şarpe. 3-4. ca o înclinare spre păcat. căci în ziua în care vei mânca din el. 5. 9. 4. 23. 12). pe care-l moştenim din tată în fiu.

ei au fost dezbrăcaţi de înălţarea spre Dumnezeu şi de privirea directă a lui Dumnezeu. 22-23). fiindcă a fost scos din Rai (Fac. ei au pierdut şi roadele harului. le ocroteşte şi le îndreaptă. Pedeapsa cea mai mare a păcatului a fost moartea. După facerea lumii. Firea întreagă s-a îmbolnăvit de păcat «prin neascultarea unuia singur». nici. Pierzând harul. Dumnezeu Se îngrijeşte de ea? Dumnezeu Se îngrijeşte de lume. Neascultând-o. pedeapsa lor a fost moartea. De ea ţine profeţia în Vechiul Testament şi planul mântuirii. de care el nu s-a putut folosi. El s-a îmbolnăvit. . Omul n-a murit cu totul pentru cele dumnezeieşti. legate de viaţa trecătoare. Despărţiţi de cele veşnice şi lunecând spre piericiune. Pierzând harul care-i acoperea. priveşte mai mult spre lucrurile pieritoare. Chipul lui Dumnezeu în el a slăbit. 15. trupurile lor sau deschis plăcerilor şi necurăţiilor. Nu trebuie să se creadă că Adam şi Eva şi-au atras această pedeapsă pentru că au mâncat dintr-un anumit pom purtător de nenorociri şi de moarte. moartea. care după Sf. şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte” (Matei 6. cu ajutorul lui Dumnezeu. nici nu seceră. Ea nu mai vede decât anevoie pe Dumnezeu. cum ne spune Mântuitorul însuşi: „Priviţi la păsările cerului. sufletească şi veşnică. Dumnezeu păstrează lumea în totalitatea ei şi fiecare lucru şi fiinţă în parte. putinţa de a nu muri. căci păcatul a trezit în ei pofta cărnii. primii oameni au pierdut sfinţenia curăţia şi putinţa de a nu muri. Dar această slăbire nu înseamnă ştergerea sau stingerea completă a chipului lui Dumnezeu în om. Dacă ar fi ascultat porunca dumnezeiască. s-a întunecat. deosebeşte anevoie cele ce are de cunoscut şi mai mult se depărtează decât se apropie de luminile curate ale Duhului. Prin păcatul strămoşesc. Mintea se mişcă greu. cu cele trei trepte ale ei: trupească. la care ar fi contribuit şi pomul vieţii. Ea se arată în toate lucrurile lumii. ci numai pentru că au călcat porunca dumnezeiască. pe care Dumnezeu le cunoaşte şi le îngrijeşte. Adam şi-ar fi asigurat. nu adună în jitniţe. spre scopurile pentru care au fost create. 129. Prin păcatul lor. 22). Prin pronie. de la cele mai mici până la cele mai mari. Dumnezeu însuşi a vestit primilor oameni că vor muri dacă nu vor asculta porunca (Fac. 17). Pronia sprijină orice lucrare bună. prin diferite mijloace. 26). că nici nu seamănă. 3. Apostol Pavel este „plata păcatului” (I Cor. 2. primii oameni şi-au pierdut liniştea desăvârşită a trupului. Această lucrare prin care Dumnezeu Se îngrijeşte de lume se numeşte pronie sau providenţă.rău decât spre bine.

de zici toate cele văzute şi nevăzute. care face sa se . Dar odată întâmplate. spre desăvârşirea şi transfigurarea întregii creaţii (Evr.„Au doar nu se vând două vrăbii pentru un ban? Şi nici una dintre ele nu va cădea pe pământ fără ştirea Tatălui vostru” (Matei 10. ordinea şi măiestria lucrurilor văzute ne arată pronia dumnezeiască”». care se lucreaza prin Duhul in inima. Efrem Sirul scrie despre pronie astfel: «Am văzut case şi m-am gândit la gospodar. iar creşterea tuturor pe pământ e de la Dumnezeu. fără să le fi făcut. le îmboldeşte spre mai bine cât este în puterea acestora».11). precum voieste. care. Turma e de la păstor. Dumnezeu păstrează şi conduce lumea. alta data alta. Am văzut faptele oamenilor neisprăvind nimic fără Dumnezeu. Sau mintea o ia inaintea ei. o îngrijeşte.12. dar El nu Se îngrijeşte de ele.6. de zici puterile cele de sus. lipindu-se acolo de Domnul (I Cor. 5). sau miscandu-se mai intai lucrarea in chip treptat atrage mintea in locul veseliei si o leaga de chemarea Domnului Iisus si in unirea cu EL Caci desi Duhul lucreaza deosebit in fiecare. dupa imputinarea patimilor. Dumnezeu opreşte răul şi îl întoarce spre bine.17). nu numai că a adus la lumină zidirea. dar după ce a adus-o. pentru că nici nu le-a făcut. mai bine zis cate o intrare din fiecare parte la rugaciunea mintii. se scurg şi pier». Care le conduce. Fără această lucrare ele se duc. in cele doua feluri pomenite mai inainte. cum zice Apostolul (I Cor. Uneori lucrarea se iveste in inima. dar şi conduce lumea spre mai multă viaţă (Ioan 10. 2. Prin pronie. Am văzut lumea şi am înţeles pronia. Ioan Gură de Aur. Am văzut cetăţi şi republici deosebite în constituţia lor şi am înţeles că toate există în rânduiala lui Dumnezeu. 29). Sf. se intelege. nu fără ele. zice Sf. cum ne spune Mărturisirea lui Dositei: «Cele rele le ştie mai dinainte şi le îngăduie Dumnezeu. De zici îngeri. ele sunt îndreptate spre ceva folositor de bine nesfârşita bunătate. 10). prin chemarea continua a lui Iisus Hristos. «Dumnezeu. Prin pronie. cum zice Scriptura. Despre cele doua feluri ale rugaciunii Sunt doua feluri ale unirii. toate acestea se bucură de pronia Lui. de zici arhangheli. Am văzut corabie fără cârmaci scufundându-se. Dumnezeu nu numai păstrează. conlucrând cu puterile făpturilor. Iar Clement Alexandrinul zice: «Înfăţişarea. dar o data premerge una.

strangand-o in adancul inimii si oprind-o de la imprastierea obisnuita. Atunci poate zice si ea cu proorocul: "Tie se cuvine cantare. in inima.4. Alteori Duhul atrage mintea la sine. sau iarasi: "Ca a intors Domnul robia Sionului(Ps. striga staruitor cu mintea. biruie patimile si-L vede pe El prin contemplatie.20. veselindu-se intr-o desfatare dumnezeiasca: "Gatit-ai inaintea mea masa. chemata atunci ca la o masa prea imbelsugata. aduna-ti mintea din partea conducatoare. ci-si muta locuinta din Babilon in Sion. muta-ti mintea la cealalta jumatate si zi: "Fiul lui Dumnezeu. la loc mai inalt.1). Aplecandu-te apoi cu incordare. ca nu cumva sa fie o vreme care sa desparta rugaciunea ta continua si sa nimeresti ceasul in care sa fie auzita.7). in umeri si in grumaz. Mintea aceasta. Fiindca nu cunosti. osteneala si greutatea lucrului. care cu Dumnezeu. Cum trebuie sa fie facuta rugaciunea? "Dimineata sa semeni samanta ta". fiindca plantele ce se rasadesc continuu nu prind radacina.5). care va ajunge la tinta. prin lucrare.11. sau cu sufletul: "Doamne Iisuse Hristoase. miluieste-ma!". 29. Sezand deci de dimineata pe un scaun ca de-o palma.21). impotriva celor ce ma necajesc" (Ps. adica samanta rugaciunii. miluieste-ma! Pe urma. din lene.2). adica impotriva dracilor si a patimilor. si tine-o in ea. Atunci mintea nu mai e dusa din Ierusalim in robie la asirieni." (Ps. pentru ingustimea. 4. adica mintea vazatoare si lucratoare. "Iar seara sa nu inceteze mana ta" (Eccl. caci . ca sa nu rasufli in voie. Sir. si Tie se va da rugaciune in Ierusalim" (Ps.6).arate caldura dumnezeiasca. ca unul ce e facut continuu. ca sa simti durere in piept. caci Dumnezeul nostru este foc ce mistuie patimile. 125. cum zice Scriptura (Deut. sau iarasi: "Bucura-se-va Iacob si veseli-se-va Israel. 52. in Sion. aceasta sau aceea.24). caci nu trebuie sa le schimbi necontenit. iar "cei ce Ma mamanca pe Mine vor flamanzi inca" (Intel. zice Solomon. zice. Infraneaza-ti si miscarea plamanilor. canta. (fiindca cele trei cuvinte nu sunt o mancare care sa se poata manca continuu. pe cat ii este cu putinta. Dar zi mult fiecare jumatate.

si incuind mintea in inima si savârsind neincetat si staruitor chemarea Domnului Iisus. Rasuflarea cu gura stransa tine mintea . sa nu te sperii. in fiecare zi. nu le baga in seama. Caci zie: "Marturisiti-va Domnului si chemati numele cel sfant al Lui" (Ps. intuneca mintea si risipeste cugetarea. in chip intelegator toate cate am gresit. 104. decat numai celor desavarsiti in Duhul Sfant. Caci este nestatornica. ea tine cu adevarat mintea la sine si o veseleste si o libereaza din robie. ci fiindca si-a insusit obisnuinta imprastierii prin nepurtare de grija. Chiar daca ti se arata intelesuri bune ale lucrurilor.7). Caci zice Scararul: "Biciuieste pe vrajmasi cu numele lui Iisus. deprinzandu-se de la inceput cu aceasta. dar cugetarea rataceste si se indeletniceste cu altele. fiindca nu e arma mai puternica decat aceasta. ca mintea se roaga si sta in inima. care au ajuns la neimprastierea in Hristos Iisus. nu de la fire. Caci prin calcarea poruncilor Celui ce ne-a nascut pe noi a doua oara. Alunecand mintea de acolo si despartindu-se de Dumnezeu. Ea nu mai poate sa se opreasca altfel. Iar de vezi ivindu-se sau luand chip in mintea ta necuratiile duhurilor sau ale gandurilor. e purtata in toate partile ca o roaba. spre cele ce nu trebuie. marturisindu-i Lui. rapind-o de acolo. indreptandu-se. decat numai daca se supune lui Dumnezeu si e oprita de El si se uneste cu El cu veselie. iar pe ei sa-i biciuiesti in chip nevazut prin dumnezeiescul nume. pentru ca e pururea in miscare. Dar cand vine lucrarea rugaciunii. . fara sa simta. de nu va fi tinuta de Duhul. Ca urmare. Aceasta nu se supune nimanui. care porneste de la inima. sau o face sa judece unele in locul altora. Ci inframandu-ti rasuflarea.suflarea plamanilor. atunci El iarta indata toate celor ce I se roaga cu smerenie si cu zdrobire de inima si cheama pururea numele Lui cel sfant. pierzand simtirea intelegatoare a Lui si unirea cu El intru simtire. ne-am despartit de Dumnezeu. Se intampla uneori insa. sa le arzi si sa le opresti pe acestea. sau o preda roaba uitarii. dar numai in parte si iarasi se imprastie. in cer si pe pamant" Despre felul cum trebuie tinuta mintea Afla ca nimeni nu poate de la sine sa tina mintea. rugandu-se Lui neincetat si staruitor. pe cat e cu putinta.

ci impreuna cu Dumnezeu poarta razboiul impotriva lor.. pofta si gand. sau. Caci numai cei puternici pot razboi si alunga gandurile. sa nu te mai increzi in propria-ti liniste. Sfantul Grigorie Sinaitul Lupta cu fiecare gand in parte Asa este razboiul cu fiecare patima. Pe acestea din urma poate simti oricine. poftele si gandurile sunt toate diferite. Cand vorbim de ganduri foarte subtiri. ci intotdeauna sa fii prudent in ceea ce le priveste. vadindu-se mai tarziu prin lucrare. Gandurile pot veni si dinspre suflet si dinspre trup. ziua si noaptea.Despre alungarea gandurilor Nici un incepator nu poate alunga vreodata vreun gand. mai exact. In consecinta. prin urmare.un ochi scrutator va observa de indata din afara ceea ce se ascunde in noi. Ar trebui. "Bate pe cei ce te razboiesc cu numele lui Iisus". Dar si acestia nu de la ei alunga gandurile. e foarte bine sa avem un prieten de incredere . Ele par a fi mai degraba altceva decat ceea ce sunt ele de fapt. Caci patimile. Caci nerabdand caldura inimii izvorita din rugaciune. ca unii ce au imbracat toate armele Lui. cheama pe Domnul Iisus. astfel incat persoana crede ca lucreaza in curatie. fiindca Dumnezeul nostru este foc ce mistuie toata rautatea (Deut. des si cu staruinta si vor fugi. nu este neaparata nevoie sa intram in toate amanuntele razboiului cu fiecare gand in parte. venind gandurile. zice Scararul. daca nu-l alunga Dumnezeu. desi noi s-ar putea sa nu bagam de seama. o discernere deocamdata putin sporita intre ceea ce este firesc si ceea ce . fug ca arse de foc. nu ne referim numai la cele ale duhului. 4. Pe langa toate acestea.7). fara vreo intinaciune a patimilor. furisarea in adancuri. bunatate si curatie nici macar o iota. urmareste cu atentie mersul treburilor si vezi ce ganduri le insotesc si cu care ganduri se ispravesc pentru ca prin aceasta sa le judeci pe cele ce s-au furisat de la inceput in inima." (Luca 8. Vom face doar cateva observatii: 1) Exista ganduri subtiri si ganduri foarte subtiri.. Iar tu. primele insa se strecoara pe neobserva in clipa salasluirii lor in inima. cand de fapt lucreaza din patima. exista ganduri grosiere si foarte grosiere. Insusirea lor caracteristica este subtilitatea. Pricina acestei [inselaciuni] este inca nepovatuita curatie a inimii.24). Domnul cel grabnic la ajutor "va face indata dreptate celor ce striga din tot sufletul catre El.

separandu-le de noi insine si de libertatea noastra de a gandi si de a crede. in orice imprejurare ne-am gasi. de multe ori. insa un al doilea si un al treilea le primim cu mai mare ingaduinta si atunci se naste pofta si patima. Domnul le ingaduie anume pentru a ne curati. Legea cea mai importanta este aceasta: sa nu . chiar daca sunt prea pline de amaraciune pentru o inima in care s-a pogorat harul de curand. Cu privire la cele nelegiuite exista o lingura regula . ci rabda o vreme. cat la insiruirea lor. nu te misca spre dansul de indata.ci sunt intotdeauna de la cel viclean. Vrajmasul are o lege a lui . nu se poate intocmi o lege pentru asa ceva. Aceste ganduri care vin fara de incetare sunt impovaratoare si ucigatoare. ci ne-o inradacineaza printr-un gand si prin deasa repetare a lui. oricat de bun ar parea el.nu ne ataca de la inceput cu patima intreaga. Acestea sunt de fapt ispite precum: hula. le apartine numele de ispititoare.este nefiresc. credinta si statornicia si pentru a plasmui cu mai multa intelegere omul launtric. care tin zile. mai mult decat oricaror altora. Unii au asteptat cinci ani de zile pana au implinit un gand. 2) Sunt ganduri. deznadejdea si necredinta. sa nu le primim si sa tinem inima neinrobita de ele. gandul subtire si foarte subtire va deveni grosier si foarte grosier. Dupa cum arata si virtutea de toti laudata a deosebirii gandurilor. iar cel mai adesea par inofensive. cu toate acestea nu trebuie trecute cu vederea. 3) Gandurile cu care trebuie sa ne luptam nu sunt intotdeauna rele. adica [de a sti] pe care sa le primim si pe care sa le izgonim. ele pot sa para bune.sa le izgonim de indata. Cand acestea vor spori. luni sau chiar ani la rand. pentru a nu face nimic pripit. Lucrul de capetenie este sa nu inclinam spre ele. si de aici mai e un pas pana la invoire si faptuire. Poate ca primul gand l-am lzgonit cu manie. pofte si patimi care vin pe neasteptate sub chipul unor tulburari trecatoare dar sunt si unele cu mult mai statornice. pentru a ne incerca si a ne intari dragostea. Celelalte doua [feluri de ganduri] trebuie judecate sau cantarite. Chiar daca un gand nu are nimic rau in sine sau in urmarile lui. Sa fim cu multa luare-aminte insa nu atat la ele. Mai bine e sa procedezi asa: sati stabilesti o ordine a lucrurilor . Cele dintai sunt usoare. Sa afle fiecare din propria experienta. Despre acestea se cuvine sa stim ca nu sunt de la fire . De aceea trebuie sa le rabdam cu bucurie.sa te tii de ea si sa izgonesti tot lucrul nou se iveste.desi dupa trasaturi sunt asemanatoare cu ea . pentru ca nu vom intalni niciodata un om ale carui reguli sa poata fi aplicate intocmai de noi. fiindca atentia va fi ascutita de experienta si va invata simtamintele inimii sa discearna binele si raul. Lor.

cu inceputurile si insusirile lor? Trasatura lor de capetenie este aceea ca persoana in cauza se socoteste cu toata taria a fi ceva ce de fapt nu este crede de pilda. asa incat cel ce este biruit de primul se socoteste printre cei ce au pacatuit sau au cazut. in mod . Nesocotirea acestei legi a fost dintotdeauna si inca este pricina inselaciunilor si a caderilor mari. iar noi credem ca de fapt suntem calauziti de un gand bun si evlavios. Acestea nu sunt singura munitie de razboi. 4) Gandul cel rau ispiteste. ganduri sufletesti si ganduri duhovnicesti. insa pentru a reusi sa facem asa ceva trebuie sa avem ganduri de rezerva. 6) Exista ganduri trupesti. Ne vom intocmi astfel un veritabil depozit de munitie. motiv pentru care ochii nostri [launtrici] sunt incetosati. insa dar cel ce se biruie de al doilea se afla intr-o stare de amagire. Radacina si izvorul acestor pareri de sine este gandul foarte subtire ca "eu sunt ceva si inca ceva insemnat". Este limpede pentru oricine ca ele pot ataca toate laolalta. ca este chemata sa-i invete pe altii sau are darul unei vieti nemaiauzite etc. iar el incepe sa-si faca lucrarea-i blestemata. Pe langa acestea. pe cand cel ce pare a fi bun amageste. si asta se intampla din pricina ca raul salasluieste inca in noi. iar vrajmasul se alipeste de aceasta inchipuire de sine foarte subtire si-l prinde in mrejele sale viclene pe om. pe cand binele este pe dinafara. umblam printre fantome si suntem ademeniti si inrobiti de ele intr-un chip sau altul. Sfintii Parinti au ales opt patimi de capetenie si au infatisat pilde de care se poate folosi oricine vrea sa le biruie. In privinta celor de mai sus. foarte trebuincios pe timp de razboi -adica in cazul in care nu izbutim sa izgonim gandul prin ura. ispitindu-ne si convingandu-ne. Cel ce e nimic si praf si cenusa cugeta despre sine ca ar fi ceva. iar noi trebuie sa-i punem in fata ceva care sa-i arate netemeinicia. nefiind izgonit. este oare cu putinta sa zugravesti toate inselarile. fiecare gand subtire de care nu ne dam seama ne tine in inselare. In alte scrieri putem gasi descrierea altor patimi si regulile potrivite lor. adica sa le pricepem obarsia. dar ca. Acestea fiind spuse. putem afirma fara putinta de tagada ca nu este minut in care noi sa nu zacem in inselare. 5) Este bine ca la inceput sa adunam cunostinte despre fiecare gand in parte. dar constituie arma lui cea mai importanta. urmarile si mijloacele de a le alunga.te increzi in mintea si in inima ta si sa marturisesti fiecare gand parintelui tau duhovnicesc. Cea mai importanta colectie de asemenea invataminte se afla la Sfantul Ioan Scararul.

omul il odihneste pe adevaratul dusman si devine propriul sau adversar. cu toate ca este de o importanta covarsitoare si de neinlaturat. 8) Urmarea razboiului poate fi o minte lipsita de ganduri. El trebuie pus neaparat in legatura cu razboiul neincetat cu patimile sau cu dezradacinarea. stingerea si indepartarea lor prin lucruri opuse. si [din aceia] care le biruie". sa se faca fara de grija din pricina unui simtamant de siguranta si sa fie biruit de aceea de propriu-i. iar toate lucrarile impreuna au umplut puterile noastre de patimi. . biruindu-si trupul. 7) Avva Dorotei spune: "Sunt [din aceia] care lucreaza patima.prin care se inlocuiesc si se inlatura toate celelalte de curatire a intinaciunilor noastre. precum apa imbiba un burete sau mirosul intra intr-o haina. cu atat osteneala se lungeste fiind presarata de opriri si porniri dezordonate. Cu cat este cineva mai ingaduitor si cu cat se cruta mai mult. ci dezradacinandu-le grabnic pe acestea din inima daca au intrat. poftele si patimile nu trebuie privit ca fiind unicul mijloc . si aceasta deoarece noi am lucrat in chip patimas. cei din mijloc au purces pe drumul curatirii de sine. o inima neinrobita de patimi si o vointa descatusata de inclinarile pacatoase. Fiinta lui launtrica se transforma intr-o oglinda curata in care se reflecta lucrurile duhovnicesti. cel cu sufletul impacat poate fi lovit in duh. avand in el o [mare] putere de cucerire. la inceput le simtim mai lesne pe cele trupesti. 9) Razboiul mintii cu gandurile. Trebuie sa faca astfel pentru ca nu cumva. desi poate conteni chiar pentru o perioada mai indelungata. Crutandu-se si miluindu-se pe sine. In general. Aceasta stare a lucrurilor este hranita de mila de sine. atata vreme cat avem suflare. Pricina este ca lucrarea patimasa a patruns puterile noastre firesti. [din aceia] care se lupta cu patimile. adica de nedezlipirea de patimi. Cu cat este mai inversunata impotrivirea cuiva fata de o patima . iar cei din urma sunt aproape de nepatimire. Cand acestea apar in suflet. Nevoitorul trebuie sa stie sa-si schimbe pozitiile de lupta potrivit cu fiecare dintre ele. omul a ajuns la nepatimire.cu atat mai repede va dobandi curatia. Fiecare lucrare patimasa a mai varsat un strop de patima in puterile noastre. in vreme ce gandurile sufletesti si duhovnicesti se vadesc mai tarziu. Cei dintai pacatuiesc. desteptandu-si intotdeauna un simtamant potrivnic .firesc. lupta nu se curma.neingaduind nici macar un gand si cu atat mai putin pofta si indulcirea in ea.

care s-au nevoit fara incetare pentru a se curati. Razboiul mintii nu face decat sa alunge patimile din constiinta. atunci cand omul vine la cunoasterea propriei pacatosenii si se pocaieste. Putem vadi celelalte patimi doar slabind si biruind patima principala. 10) In aceasta lupta sustinuta de indreptare a noastra trebuie sa tinem seama de randuiala si ordinea binecunoscute si. cat si o anumita lumina in suflet. dupa ce-o vei fi folosit de mai multe ori. este atat de puternica incat. Apoi sa ne nevoim in necrutarea si mania fata de sine. totusi patima ramane ascunsa si inca vie. ca si cum le-ar lega de sine sau le-ar da prin sine un punct de sprijin. urmand apoi sa le risipim pe toate odata. In primul caz trebuie sa avem drept tinta patimile de capetenie: iubirea de placeri. iubirea de arginti si cugetarea trufasa. vei simti deja slabirea patimilor. Razboiul mintii impreuna cu razboiul activ vor lovi patima si dinauntru si din afara si o vor nimici la fel de repede precum piere un dusman impresurat si atacat si din fata si din spate. De aceea. pentru a stoarce toata patima e necesar sa lucram prin cele potrivnice ei. pentru ca altminteri poate ramane cu desavarsire sterp. Savarsirea a cat mai multe fapte de acest fel va sili toata patima sa iasa afara. aceasta nu inseamna ca poti curma de acum razboiul mintii. sa ne indreptam atentia asupra firii patimilor. De pilda. Si atunci faptele potrivnice vin sa zdrobeasca capul sarpelui. usu~ rinta si libertate. putand chiar sa inmulteasca patimile in loc sa le imputineze. au privit acest fel de lucrare ca fiind prima treapta. Totusi. . astfel incat fiecare fapta care patrunde in puteri sa izgoneasca partea corespunzatoare de patima. in supunerea fata de altii si in a ne socoti pe noi insine a fi nimic (vezi Sfantul Varsanufie). Fagaduind sa nu mai pa-catuiasca. asupra caracterului nevoitorului si asupra faptelor bune menite sa sustina aceasta activitate.Prin urmare. cladind aceasta structura. deoarece de faptuirea potrivnica unei patimi se poate lipi o alta. postul se poate insoti cu slava desarta. atunci toata truda noastra va fi zadarnica. si in general. Aceasta metoda. Ea atrage la sine toate celelalte patimi. daca se foloseste cum trebuie. chiar si dupa convertire patima principala trebuie sa fie cea mai apropiata tinta a luptei impotriva pacatului care are salas in noi. Sfintii. Pe cea de-a doua treapta se afla patima cea mai mare pe care o lucreaza cineva si care se vadeste pe sine in vremea convertirii. Daca nu ne dam seama de aceasta. El trebuie sa continue intr-o stransa impreuna-lucrare cu savarsirea faptelor potrivnice. mai ales asupra acestei patimi este concentrata atentia nevoitorului.

iar apoi. asemenea celui risipit. nu vom putea sa le biruim pe celelalte. virtutea este sloboda sa caute resturile ostirii dusmane. crescand si intarindu-ti treptat puterea. Marile nevointe si lucrari ascetice nu trebuie luate asupra-ne dupa cum ne taie capul si nici nu trebuie sa-i sfatuim pe altii sa se dedea lor. Cerinta nevointei trebuie sa vina dinauntru. . cu atat vei fi mai aproape de deznodamant si de pacea sufleteasca. Pe langa Respectarea randuielii aratate mai sus. dupa o anumita impartire dreapta. Trebuie inaintat pas cu pas.Trebuie sa ne indreptam de la inceput toate fortele impotriva ei si aceasta mai cu seama din pricina faptului ca in acest moment avem multa ura fata de ea. astfel incat sa nu alergi de la un lucru la altul. asa cum uneori se intampla ca tratamentul medical sa fie reglat cu mai multa acuratete de nevoile si sensibilitatea pacientului. Si nevoitorul sa ia aminte la tot ceea ce ii arata experienta sa intr-ale ostenelii duhovnicesti. s reste pe potriva ei si cea exterioara si intarindu-se cea exterioara se intareste de asemenea si cea launtrica. Acestea sunt scopurile luptei si ele trebuie implinite dupa randuiala cunoscuta. Se pare ca asa se desfasoara lucrurile: imediat dupa convertire se duce un razboi activ cu patimile. cand amandoua sunt indeajuns de puternice. dupa propriul sau discernamant si mai ales dupa imboldurile launtrice. cand toate sunt ingenuncheate.crescand nevointa launtrica. indata dupa el sau impreuna cu el se face si lupta launtrica. fiindca sfarsitul este cel care incununeaza toata nevointa. Iar fara a o zdrobi pe aceasta dintai. Trebuie sa ne luptam mai intai cu patima care se desteapta si se vadeste pe sine. Pe a treia treapta este de la sine inteleasa necesitatea respectarii unei randuieli a faptelor celor dupa Dumnezeu. Mai tarziu ele se intai resc si sporesc reciproc . insasi impotrivirea trebuie sa se supuna unei cresteri treptate. Altminteri lucrarea ta va semana cu un petic nou [cusut] la o haina veche. Astfel. nevoitorului ii vin ganduri despre osteneli si fapte ascetice care sa starpeasca definitiv patimile si sa le taie din radacina. chiar de la inceput se duce razboi impotriva patimilor precumpanitoare. Cu cat lucrezi cu mai multa hotarare si staruinta. mai tarziu impotriva izvorului lor. Staruie in lucrarea pe care ai inceput-o pana se vor ivi si roadele. ura din care vine si puterea de a i ne impotrivi. astfel incat nevointele sa sporeasca o data cu sporirea puterii si indemanarii tale duhovnicesti. in sfarsit. Altminteri vei semana in sufletul tau trufia si nu vei dobandi nici roade adevarate.

descoperindu-i pe deplin constiinta sau cunoasterea gandurilor. dorintelor. mai cu seama. sau sa nu fii in stare sa-1 biruiesti si sa-ti mentii ravna si hotararea.11) Lupta mintii si cea activa impotriva patimilor sunt prin sine aprige. Noua ne revine sa il ascultam fara cartire. dupa planul sau. Povatuitorul va aplica pe noi si in noi aceeasi metoda: razboiul mintii si cel activ. S-ar putea intampla sa nu zaresti intotdeauna dusmanul in razboiul mintii. pe care il primim. dar. Asta il va ajuta sa-si dea seama unde ne aflam si in ce stare launtrica suntem si-i va da un punct de sprijin cat mai solid pentru povatuirea si lucrarea pe care ne-o va randui. Apoi incredinteaza-te lui. astfel incat sa plasmuiasca din el un locas al Domnului. cu credinta si cu bucurie. arunca de la tine orice grija de sine si adaposteste-te sub aripa parintelui tau. Iata de ce a te incredinta povatuirii unui parinte duhovnicesc trebuie socotita drept cea mai buna si cea mai spornica metoda pentru indreptarea noastra. insa cu mult mai mult este incununata de biruinta si de roade si cu mult mai grabnic decurge ea atunci cand o savarsim sub povatuirea altcuiva. De fiecare data cand ne marturisim gandurile si lucram intocmai dupa sfatul. luand aminte la toate cararile si raspantiile si avand in vedere scopul. lasa-1 sa te indrume sa faci ce. . fara a marunti tot ceea ce face. adica a tot ceea ce ni se intampla sau savarsim noi. sau. Lasa-l pe el sa te calauzeasca unde si cum va voi. Facand astfel. Toti avem nevoie de cineva care sa priveasca din afara cele prezente si cele viitoare ale noastre. patimilor. Descoperirea gandurilor si ascultarea fata de un batran sunt cele mai puternice lucrari pentru starpirea patimilor si biruirea demonilor. marturiseste-i tot ceea ce vezi si cunosti tu despre tine. Este efectiv imposibil sa implinesti asa ceva de unul singur. daca doresti si cauti curatia. in amandoua situatiile nu vei dispune de un plan sau de o schita pregatitoare. Asadar. lucrul care este cel mai important. asculta-l intru toate cele din afara si dinauntru. o faptura noua. dupa care sa te orientezi in timpul luptei. Lasa-te in mainile lui precum un material brut. cand si unde va voi. o data ce l-ai aflat. se va folosi de ea dupa propria lui judecata. faptelor si cuvintelor noastre. roaga-te fierbinte Domnului sa-ti descopere un parinte si o calauza si. facem ca si cum am curati ranile si am schimba pansamentul.

. conduce el insusi atacurile. Cel ce se lupta de unul singur. primeste o comoara noua. pe de alta parte cumva il hraneste. ceea ce este cel mai important. Aici este cuprinsa toata experienta Parintilor si se pot aduce nenumarate exemple. iar inauntru prin lacrimi.n-a apucat sa prinda radacini. a Ťeuť-lui. neincredere. Dar. acesta este mijlocul cel mai puternic pentru a starpi patimile si a aduce pe cineva cat mai grabnic la [starea de] curatie. inspre sfarsit. 12) In fine. ele se nasc inca de la inceput si insotesc omul in chipul feluritelor intamplari amare si al umilirilor inimii si cu cat sporeste omul [launtric] cu cat se intetesc si ele. sanatoasa. Se apropie si lovesc in mod dezordonat. Atunci ravna este arzatoare si gata de orice. ca sa zicem asa. Prin ascultarea fata de un povatuitor. Este o nenorocire cand sufletul s-a obisnuit sa faca totul dupa propria ratiune si vointa.care da nastere la indaratnicie. cu cat iti gasesti mai repede un povatuitor. fie una dupa alta. El le randuieste dinadins. fara nici o randuiala. astfel incat in timp ce lupta pe de o parte cu egoismul. Insa Domnul este Cel Care le aduce peste noi. iar un parinte intelept poate face orice cu ea. fie numai una din acestea pentru o persoana si cealalta pentru alta persoana.Un tratament extrem de eficient! Cel ce si-a marturisit durile scoate afara toata necuratia si. aceasta lucrare taie de la radacina patima egoismului. Se cuvine sa insistam asupra faptului ca este cu atat mai bine pentru tine. mai intai lacrimile sau necazurile. o purificare prin foc este savarsita de catre insusi Domnul. Aceasta se petrece in afara prin necazuri. Se aseamana celui care vomita hrana stricata si primeste apoi mancare buna. neintinata merinde intaritoare si seva curata. care sa fie format. mai ales atata timp cat lucrarea calauzita de voia proprie . prin ascultare. dupa convertire. ne da lacrimi si aduce necazurile si scarbele . In general. o curatire desavarsita a intregii noastre fim-te. Nu. Ťeuť-l nostru propriu si vointa lui se risipesc si din cauza aceasta si patimile isi pierd orice sprijin. ambitiile lor viclene sunt vadite si zadarnicite prin faptul ca se afla in camp deschis. Cel ce s-a imbolnavit deja de acestea si si-a ales un povatuitor trebuie sa se lase mai intai vindecat pentru a putea ajunge la starea de fiu adevarat. Nu putem spune ca aceste lucrari curatitoare apar numai la sfarsit si nu si mai inainte. dorinta de a-i indrepta pe altii si o tendinta de a "ajusta" sfaturile duhovnicului .fie toate dintr-odata. ingaduindu-le si. binecuvantandu-le spre a ne fi de folos in infaptuirea tuturor lucrarilor noastre launtrice si exterioare. chiar si in aceste conditii.

nu poate fi cunoscuta decat prin experienta si de aceea cei care au trait-o nu vorbesc despre ea . Omul se vede pe sine pierind. Pentru ca in acest caz Dumnezeu insusi este calauzitorul si povatuitorul si El este. Aceasta clipa. pentru cel ce crede si este si smerit chiar il inlocuieste.Necazurile sunt focul. altii cedeaza si cad. precum cea patimita de Avraam care si-a adus fiul spre a fi jertfit. Duhul lui Dumnezeu Se salasluieste in ei si ii poarta asemenea rotilor din vederea lui Iezechiel [N. Pana atunci. despre care Sfantul Isaac Sirul spune ca este intruchipat prin urcarea pe Cruce. ci ceresc. situatiile neplacute trimise de Dumnezeu si un duh de pocainta daruit tot de la El trebuie sa fie impreuna cu alte mijloace. De la noi nu se cere decat credinta in purtarea de grija a lui Dumnezeu si sa primim cu intarire. sau este rastignirea din urma a omului celui vechi. fara putinta de tagada. este timpul marii incercari. deasupra este asteptarea maniei. nu mai este pamantesc. Mintea este acoperita de pacla. cu bucurie si cu multumire tot ceea ce El ne trimite. Zdrobirea presupune cunoasterea amanuntita a pacatelor si a tulburarilor si o dobandim atat printr-o atenta veghere asupra noastra si a ceea ce se petrece inauntru. ca si cei ce s-au inaltat la cer. dedesubt este pregatit iadul. intorcandu-se pentru a reincepe urcusul acestui deal. se spune. de fapt. Sfantul Isaac Sirul zugraveste in amanunt modul in care Dumnezeu il calauzeste pe om prin necazuri din ce in ce mai curatitoare si in care El aprinde duhul de pocainta in acesta. necazurile necontenite. tr. Unii trec peste acest moment plini de biruinta.: Iezechiel 1]. Alte mijloace de purificare: necazuri si intamplari neplacute trimise de Dumnezeu Asa stau lucrurile la sfarsit. neputand sa patrunda in inima si in adancuri. iar lacrimile sunt apa. cat si prin deasa spovedanie facuta cu pocainta si . Ele au aceeasi putere cu cea a unui povatuitor duhovnicesc. Dumnezeu Se misca intru ei. Unde sufletul nu este intarit in asemenea simtaminte. Starea lor este mai presus de puterea mintii. cele mai puternice cai de curatire [a firii inrobite de pacat]. Aceasta cu privire la necazuri. mai intelept decat tot omul.nu este de folos altora si poate fi chiar vatamatoare. iar in lipsa lui ii pot tine locul intr-un chip multumitor. Acesta este Botezul prin foc si prin apa. atarnand deasupra haului. Cel ce a urcat si aceasta treapta. inima se zbate in chinuri rascolitoare. necazurile si intamplarile amare isi pierd toata puterea de a curati.

iti tamaduiesc ranile si iti alunga plansul si intristarea. Ea se afla mai mult de jumatate in mainile noastre si nu este oprit a ne ruga pentru ele. daca e de trebuinta. Cel mai important este sa plangi inaintea Domnului pentru necuratia ta. este cu anevoie pentru cineva sa reziste nebiruit de mandrie si de parerea de sine. Totusi. Mai degraba trebuie sa aprinda in noi ravna aprinsa pentru zdrobirea inimii. care este o jertfa intotdeauna bineprimita de Dumnezeu. Concluzie Acestea sunt toate mijloacele prin care patimile sunt dezradacinate din noi . fie prin lucrarea nemijlocita a Domnului insusi. la fel stau lucrurile atat in privinta razboiului dus sub calauzirea unui parinte duhovnicesc cat si a curatirii savarsite de catre pronia divina. lupta exterioara nu are cum sa fie incununata de biruinta. Smereste-te cat mai des cu putinta inaintea lui Dumnezeu. Biruinta [astfel dobandita] nu trebuie sa nasca in noi bizuirea pe sine si trambitarea de sine. Ea nu este grozav de puternica prin sine insasi dar atunci . sa nu le cerem. Fara necazurile din afara. Asadar sileste-te pe cat iti ingaduie intelepciunea si pe cat iti este cu putinta. El iti va darui zdrobire necontenita si. Prin urmare. la care te cheama insusi Dumnezeu. aruncandu-te cu pocainta inaintea Lui si rugandu-L sa Se milostiveasca de tine. pentru ca puterea noastra de a le suferi cu rabdare nu este sigura. lupta launtrica trebuie sa fie necurmata si neschimbata.durere pentru pacatele savarsite. ci sa duca la trezvie . De asemenea.clipe de negraita bucurie care te fac sa uiti de toate necazurile. Vazand ostenelile tale. cum (vei putea lepada) oare de la tine egoismul launtric al fariseicei indreptatiri de sine? Cel ce nu rabda necazurile este socotit de Apostol preadesfranat intrucat nu e in puterea noastra ci in mainile lui Dumnezeu sa randuiasca scarbele din afara. este adevarat ca El daruieste alinare celui ce trece prin scarbele cele din afara . Revarsarea milei dumnezeiesti poate . se cuvine sa ai parte de stramtorare launtrica. atunci cand nu ai parte de necazuri din afara. Am aratat deja ca iara razboiul launtric cu gandurile.fi insotita de lacrimi.sau nu .fie prin propria noastra osteneala a mintii sau prin povatuitorii pe care ii aflam. un suvoi nestavilit de lacrimi prin care fata sufletului tau se va spala si in cele din urma se va curati. Se poate chiar afirma ca. si fara zdrobirea inimii. sa nu aratam nepasare fata de zdrobirea launtrica.poate ca aratarea biruintei inseamna de fapt ca Domnul te-a si lepadat ca pe ceva netrebnic.

sau. sau. sub indrumarea unui parinte duhovnicesc sau a Proniei. izgoneste-o si zdrobeste-o si cu gandul si cu fapta. ca tocmai intr-insa se afla scopul si puterea nevointei exterioare. ea trebuie sa fie accentuata in mod deosebit. Cu alte cuvinte. Acum vom lua acelasi punct de plecare si vom porni pe scara dumnezeiescului urcus. si pentru care oricine este lipsit de ea este sterp. astfel incat. desteapta-ti constiinta duhovniceasca si lucrarea vietii duhovnicesti si. atunci se vadeste intreaga insemnatate a puterii lucrarii launtrice si oricine poate vedeai [cu usurinta] ca ea este rodul. umbla potrivit cu planul lucrarii dii afara. iar stiinta acestei lucrari este [de fapt] stiinta trezviei. De aceea. A fost amintita mai inainte pentru a arata ca cel ce se nevoieste nu trebuie sa inceapa lucrarea impotrivirii de sine si a silirii de sine altfel decat dinlauntru inspre afara. Putem rezuma intreaga noastra lucrare ii urmatoarea formulare: dupa ce te-ai adunat inlauntru. Observa si urmareste cu multa asprime si luare-aminte incordata tot ceea ce se petrece inlauntrul tau. Sfantul Teofan Zavoratul . mai bine spus. in aceasta stare. Acum putem pricepe motivul pentru care toti ascetii socoteau trezvia ca fiind cea mai de seama dintre toate virtutile ascetice. in cursul nevointelor ascetice. Toata atentia ascetului trebuie concentrata asupra acestui lucru. sa umble in trezvie. dar acela a fost numai inceputul. mai bine spus. iti aduci aminte de toate cele ce s-au spus pana aici cu privire la aplicarea lucrarii launtrice. conditiile unei cat mai grabnice apropieri de El si starea celui ce s-a apropiat . Am vorbit despre ea. intrucat apropierea [de cele ceresti] vine de la Dumnezeu. iar toate lucrarile cele exterioare sunt mijloacele [ajutatoare]. a celui care este in stare de asa ceva. A lucra intr-o asemenea adunare launtrica si pazire a inimii inseamna a lucra cu trezvie. trebuie sa aratam: tinderea cea mai dinauntru catre Dumnezeu a duhului ce petrece in nevointe ascetice. Tipicarii si cei ce sufera. neuitand fireste sa reincalzesti un duh launtric de strapungere si de durere pentru pacatele tale. toate celelalte mijloace sunt nelucratoare si nefolositoare. intarindu-se launtric. De indata ce isi iteste capul vreo miscare patimasa. temelia si scopul tuturor nevointelor ascetice. Daca. sa nu fie risipit sau sa se faca asemenea unuia inlantuit sau impresurat de propriile sale ganduri. pentru ca acesta din urma este scopul.cand lipseste. pe langa toate acestea. cei ce plang si cei aflati sub ascultare au pierit si pier inca din pricina unei insuficiente lupte launtrice sau paze a mintii.

nu la asta ne cheama Sfintii Parinti. a cerut pentru noi de la Domnul har "ca sa fugim de desertaciunea lumeasca". care pretutindeni se poate . aceasta creatie a lui Dumnezeu este un lucru impotriva firii si o nebunie. Ce inseamna asta? Problema este urmatoarea: cuvantul "lume" are in experienta crestina mai multe intelesuri. in deplina insingurare. Traind in aceasta lume. 2. cum sa fugim de ea? Multi dintre cei ce vor sa se mantuiasca fug in manas-tire.Despre lume si lepadarea de lume Prin gura Evangheliei si a Sfintilor Parinti. Dar ce inseamna sa ne lepadam de lume? Hristos a zis: "Imparatia Mea nu este din aceasta lume" (In.tocmai aceasta lume nu este de la Tatal (1 In. Aceasta lume e minunata. iar dupa aceea in pustie. ca "nefiresc" . si nu la asta ne cheama Hristos. 18. Cuvantul dume" mai inseamna si "pacat": tocmai aceasta lume. ca pervertire a firii. Primul dintre ele este acela de lume ca zidire a lui Dumnezeu. adica pentru a ne lupta cu pacatul. ca vatamare. cu pervertirea firii. "Eu v-am ales pe voi din lume. 36). suntem datori sa ne amintim ca crestinismul este lupta pentru Imparatia Cerurilor cu imparatia diavolului. 19). Lumea in care traim a fost candva minunata. Daca ai fugit de viata lumeasca nu inseamna numaidecat ca ai fugit de pacat. a bagat in ea pacatul sau. firescul dumnezeiesc e peste tot amestecat aici cu nefirescul diavolesc. 15. dar omul. 16). La Botez. insusi Ziditorul o admira. lumea ca pacat. tocmai aceasta lume se lupta cu Dumnezeu si toceai de ea trebuie sa fugim. asupra fiecaruia dintre noi a fost citita rugaciunea prin care Biserica. Care a zis ca noi nu suntem din aceasta lume. care Il urmeaza. lupta cu lumea. 1. univers asa cum a iesit el din mainile Facatorului. pacatuind. de aceea va uraste pe voi lumea" (In. 31). Dar cum sa ne luptam cu lumea. si acum frumusetea cea dintai e peste tot spurcata de pecetea pacatului. crestinismul spune ca pentru a atinge desavarsirea este neaparata nevoie sa ne lepadam de lume. prin gura preotului. in el toate sunt "bune foarte" (Fac. A respinge aceasta fire a zidirii. suntem datori sa ne amintim cuvintele Domnului. prea-plina de frumusete.

si a fi in stare sa primesti numai binele. cu patimile. "Lumea" exista insa si in manastire ea il insoteste in pustia cea mai indepartata pe cel ce nu si-a curatit sufletul. dar sa nu fugi in acelasi timp si de lume . nu putem sluji in acelasi timp diavolului si lui Dumnezeu: ca atare sa omoram in noi insine tot ce este lumesc. Trebuie sa fim morti fata de lume. ca si cum nu ai fi in lume. Toti cei ce vor sa se mantuiasca trebuie sa fuga in mod exterior de lume? Nu. greutati si ispite sunt peste tot. intr-o anumita masura monahii sunt pusi in conditii mai bune. Ce-i drept. Traieste. Lumea cu care trebuie sa ne luptam noi consta in satana. pe aceeasi cale trebuie sa mergem si noi. Lupta-te cu lumea si aminteste-ti ca ea se vara in tine tocmai prin sufletul tau. Fiecare are calea sa.salaslui in sufletul omului. ci primea hrana din mainile lor. Trebuie sa incepi a te lupta cu lumea. care a iesit el insusi din pustie in lume. poti fugi de "lume" ramanand in lume. Lepadarea de lume nu sta in a fugi de aceasta lume nu stiu unde. ci in a o vedea altfel. daca dorim sa fim crestini. mai lesnicioase pentru lupta cu lumea. Sfintii nu vad lucrurile pacatoase ale oamenilor lumesti intrucat le lipseste simtul trebuincios pentru asta. Aceasta lupta este cu putinta intotdeauna si in orice conditii. nici de Cuviosul Serafim din Sarov in insingurarea in care traiau acestia. in lupta cu lumea totul este individual. zice el. adica tot ce este lumesc in el. in propriul tau suflet. Nu putem fi in acelasi timp fii ai diavolului si fii ai lui Dumnezeu. dar cat priveste omul lor cel launtric ei stau de vorba cu Dumnezeu. facandu-le blande si supuse. Poti sa fugi in pustie. Adevarata lepadare de lume inseamna a omori inlauntrul tau trairea cu simturile impatimite a raului. Curatia sufletelor de sfinti domolea animalele salbatice. Deosebirea dintre nevoitori sta numai in treapta intensitatii luptei. Ursul nu se temea si nu se atingea nici de Cuviosul Ser-ghie din Radonej. curatind si sfintind prin asta lumea in care traiesti. si vei afla odihna. urand lumea. adevaratii crestini se folosesc de lume.in schimb. Dupa spusele lui Antonie cel Mare. inca de la botez ne-am lepadat de el. iar oamenii lumesti nu vad faptele bune ale sfintilor din aceeasi pricina. acela nu poate sa mearga in urma lui Hristos. Pe aceeasi cale au mers toti marii sfinti ai lui Dumnezeu. Cine nu va uri sufletul sau. Nu pot fi bagati toti oamenii in acelasi . a pacatului care este amestecat in lume cu binele. nu cu lumea. modul sau de a se apropia de Hristos.

Avva Dorothei se ocupa cu medicina. pe de alta parte. Exista ceva dumnezeiesc si in intelepciunea elina. Si atunci. Ce spune aici experienta Sfintilor Parinti? Vedem ca unii dintre nevoitori fugeau de conditiile vietii lumesti. atitudinea Bisericii fata de stiinta. ca atare. si tocmai asta au cules din ea cei trei Dascali ai lumii si Ierarhi.cadru. poti sa nu vezi diavolescul si sa nu afli dumnezeiescul. Asadar. avem neaparata nevoie si de povetele unui parinte duhovnicesc iscusit in cunoasterea sufletului omenesc. .sa ne apropiem de fenomenul acesta?" Citind un oarecare scriitor sau privind un oarecare tablou. fugeau de cultura ei. cum zice Vasilie cel Mare. stim ca marii Ierarhi Vasilie cel Mare. pentru a vedea avem neaparata nevoie de experienta Sfintilor Parinti. Dar. al caror suflet este plin de pacat. multi calugari aveau ascultari in lume. Asadar. in privinta oricarui fenomen cultural trebuie sa ne punem inainte de toate intrebarile: "Cat dumnezeiesc este aici? Este nevoie . de pilda. Dar cum sa ne dam seama ce este firesc si ce este nefiresc. Fiecare are in aceasta privinta calea sa. Exista oameni care nu au deloc ce cauta in manastire. cel ce vrea sa agoniseasca intelepciunea duhovniceasca nu este nicidecum dator sa o refuze pe cea lumeasca. ne putem folosi de toate. Asa a facut Arsenie cel Mare. Dar in privinta a tot ce ne ofera viata lumeasca. Dupa cuvantul Apostolului. Sa luam. Trebuie sa vedem si sa gasim in toate firescul. unul dintre cei mai culti oameni ai vremii sale. ci pentru fire. iar unul dintre Sfintii Parinti chiar spune ca numai lenesii resping stiinta. nu in afara noastra. Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur au studiat intelepciunea elina. Toata problema consta in ceea ce luam din aceasta. avem voie . 31). "sa culegem flori de peste tot". impotriva firii? Fiind orb asa cum suntem noi. pentru ca aveau neaparata nevoie sa faca asta. insa ca si cum nu ne-am folosi (1 Cor. si ca aceasta lupta are loc in sufletul nostru.si. "fugind de tot ce este nefiresc". 7. Trebuie doar sa ne aducem aminte intotdeauna de faptul ca am facut legamant sa ne luptam cu lumea si cu stapanitorul acestui veac. trebuie neaparat sa ne cercetam sufletul si sa vedem cum actioneaza asupra lui ceea ce receptam. daca aceasta il inalta si il curateste sau reprezinta pentru el o sminteala. lupta cu lumea este o lupta nu impotriva firii.

si in Cartea Judecatorilor. avea sa i-o dezvaluie. chipul lui Dumnezeu si asemanarea (potential asemanare. si mult mai multe. in ce hal de salbaticie ajunsese omul. cu o porunca ce parea sa fie restrictiva: ". cauta pe Dumnezeul lui si isi cauta tinta lui. dar chipul nu s-a distrus in om). destin si vocatie a omului in ortodoxie De cand omul s-a despartit de Dumnezeu. . "isi cauta drepturile.omul deci. Vin tot felul de evenimente care duc la un prim sfarsit al lumii: Potopul lui Noe. destinul lui. fiindca Dumnezeu a mai gasit in vremea aceea pe cineva cu care putea sa aiba un dialog. fiindca a manca spre a muri nu e o implinire. daca vreti. Fiindca Adam.iar din acel pom sa nu mananci. Noe." Acest chip al lui Dumnezeu isi cauta originea si destinul. Dupa Potop vedeti in Scripturi cum omul se salbaticise total de la Dumnezeu. invitregit de soarta lui si de destinul lui. ca sa devina ce trebuia sa devina. in ce hal de salbaticie am ajuns. unde era vocatia lui. nu a incetat sa isi caute Dumnezeul pierdut si sa isi caute adevarata sa fiinta pe care nu si-o inchegase inca. Facatorul. astazi. Dar nu avem nevoie sa citim in nici o Carte a Scripturii ca sa vedem imprejurul nostru..omul a ramas despartit de Dumnezeu. cunoscand binele si raul. ramanand fara de Dumnezeu. in Rai . ci din aproape in aproape s-ar fi dus acolo unde dorea sa ajunga..Sfantul Serghie Meciov Postul si iertarea. Si omul. ar fi trebuit sa urmeze o cale pe fcare Dumnezeu. vei muri!" Restrictiva nu este. incheierea acelei primi lumi . toata secventa istorica. Dar nu s-a sfarsit lumea. fiindca zic Parintii ca Adam nu s-ar fi oprit acolo. de-a lungul istoriei.Potopul. dar restrictiva in sensul de a nu manca. Dar sa luam treapta cu treapta. Siacest chip striga catre ale sale. Dar iata ca sarpele l-a inselat.imi vine sa zic: de cand "a divortat" de Facatorul lui . In starea de dupa despartirea aceasta din prima perioada a istoriei pamantului . Dar omul ramane ce 1-a numit Dumnezeu. in termeni politici moderni. Cititi in primele Carti. adica sa i se deschida ochii si sa devina ca Dumnezeu. si prin Noe a salvat omenirea si restul zidirii de la pierzania totala. pentru ca atunci cand vei manca. Dumnezeu a inceput intr-un fel paradoxal.

Toti ne-am departat." Ca. adica un neam unde din cand in cand Dumnezeu gaseste pe cate unul: ii numim Proroci. toate religiile reprezinta un adevar. Mantuitorul . si pe de alta tot felul de devieri care reprezinta inraurirea duhurilor necurate. de la cele mai primitive. fiecare dintre ele care cauta sa-si afirme divinitatea proprie si cauta sa subjuge pe om poftelor acelor duhuri." adica duhuri necurate. altceva-ul pe care toti il cautam. fiecare in masura lui. format (sau deformat intr-o masura) si de cultura duhovniceasca in care era el in momentul acela. dupa aceea pe Moisi. adica Dumnezeul cel Vecinie? Si asa. daca gaseste Dumnezeu pe cineva cu care "poate vorbi. de douazeci de ani. In aceasta tanjire si . zice si Sfantul Pavel. in masura in care omul este "accesibil" lui Dumnezeu. cele mai vadit dracesti.si pe Avraam. si astazi vietuieste pe pamant: de trei ani. Prin toti acestia. fiindca duhurile rele sunt mai puternice. toti ratacim. Dumnezeu il intampina. el arata altceva. de saizeci de ani dar ce sunt saizeci de ani de cunoastere a vietii in fata a ceea ce este Viata. si toate sunt o deviere de la acel Adevar pe care il cauta omul. mai tarziu gaseste pe Avraam.hai sa zicem . Messia. mai intelepte si mai capabile decat bietul om. pe Melhisedec enigma aceasta de om. pana la cele mai subtiri. toti. toate care contin pe de-o parte un adanc de intelepciune. . si tot omul in cautarea lui rataceste pe undeva. dar si de capacitatea lui de a primi insuflare de la Duhul cel adevarat al lui Dumnezeu. dupa patru sute de ani. adica oameni induhovniciti care au putut sa prinda ceva din Duhul lui Dumnezeu. in masura experientei lui. care reprezinta pe om ca "chip al lui Dumnezeu" ce-si cauta originea si destinul. si asa mai departe. In generatia aceea gaseste doua suflete. el nu are mostenire in istoria aceasta. in general.nevointa a omului. Pe Melhisedec il lasam de-o parte din discutia noastra. care alaltaieri sau rasalaltaieri s-a trezit din vecinica lui nefiinta. cauta ale sale. In Avraam afla Dumnezeu un om in care gaseste un ecou si din care poate sa scoata un neam ales. Si tot omul cauta pe Dumnezeul adevarat. Ei. incepand cu Avraam si cei doi fii (adica fiul si nepotul). care preinchipuie cinul preotesc unde avea sa vina Hristos. Dumnezeu gaseste un Noe. mai viclene. si nu ale lui Dumnezeu. Dumnezeu "nu are cu cine vorbi" in lumea noastra. Si Dumnezeu gaseste oameni apropiati Lui.Rezultatul acestei cautari este puzderia de religii care acopera intregul pamant. Amintiti-va ca unul din Psalmi zice ca "Toti Dumnezeii neamurilor sunt draci. adica vecinicia.

Multi zic: Parca alt Dumnezeu vorbeste in Vechiul. din tot sufletul tau. ne vorbeste Dumnezeu despre El si despre noi. si venind insusi Dumnezeu in istoria omului pentru prima oara (dar intr-un anume sens si ultima oara). dar ea a ramas Fecioara: mai presus de orice consideratie trupeasca. asa cum stim. ca in Psalmul 118. Nu. din toata mintea ta. aceasta cultura culmina cu un fenomen total de nepriceput omului. decat in Noul." Acuma." dar si proroci si sfinti ai lui Dumnezeu au zis multe si insuflate. cat a putut omenirea sa primeasca.incepand cu Moisi. despre destinul nostru. Nu numai ca Dumnezeu putea vorbi cu acest suflet. din toata inima ta.vreo doua mii de ani de la Avraam pana la venirea Domnului. dar alta este totusi cand insusi Dumnezeu graieste despre El insusi. dar vorbeste in masura in care putea sa vorbeasca . Doamne. ci nu sunt ca legea Ta. Inteleg fecioria ei mai ales in sensul acesta. si incearca sa intampine aceasta cautare adamica.ca Dumnezeu. avem pe insusi Dumnezeu Care ne vorbeste. nu este alt Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbeste mai cu osebire prin alesii Lui. stiind de acest suflet." Asta este cu precadere cine este Maica Domnului! As spune asa . Si Dumnezeu cultiva macar in poporul ales o cultura in care poate veni El. si cat a putut vorbi prin ceilalti Proroci. Intai Dumnezeu. putea odihni deplin in acest suflet ("avea cu cine sa vorbeasca"). inainte de Dumnezeu. de . Multi s-au smintit in zilele noastre de diferenta dintre Vechiul si Noul Legamant. adica linia omului. dintru aceasta a putut El insusi sa isi ia trup.pe de-o parte. "Spus-au mie calcatorii de lege cuvinte intunecate. adica prima porunca a lui Hristos. De neinchipuit. ca sa graiasca lucruri de neinchipuit omului. Dar totusi. dar nu uitati totusi cum era legea lui Moisi!). sau poate avraamica: " Cine este Dumnezeu cel adevarat? " Aceasta cultura. De-a lungul istoriei. ca niciodata in acest suflet nu a fost ceva mai presus de Dumnezeu. in care Dumnezeu cultiva in om linia profetica. care in lucrarea lui Dumnezeu (si in puterea lui Dumnezeu) reprezinta o unicitate istorica: Maica Domnului. nu numai "calcatori de lege. si femeie fiind.vorbesc acuma omeneste. dupa intelegerea mea . din toata vartutea ta. incepand cu Avraam. l-a pus in trup de femeie. "Si sa iubesti pe Domnul Dumnezeul tau. dar si inca un lucru. o cultura in care Dumnezeu poate sasi formeze oameni cu care poate vorbi mai deplin. feciorelnica in daruirea ei lui Dumnezeu. cat a putut "prinde" din Dumnezeu blandul Moisi (bland.

exemplu, ce? Ca Dumnezeu este Unul, este efortul intregului Vechi Testament impotriva multiplicitatii de dumnezei ce se prezentau toti omului. Dar, pe de alta parte, acest Dumnezeu intrupat ne zice ca este Fiul unui Tata, si incepem sa vedem o a doua Persoana. Si in ultima Lui cuvantare, in foisor, vorbeste despre trimiterea Duhului Sfant, "Carele din Tatal purcede" - a treia Persoana. O revelatie a unui Dumnezeu Unul, dar in trei Persoane: ce om ar putea sa-si inchipuie asa ceva? Pana si astazi multi spun ca este o trasnaie de-a filosofarii elenistice, sau mai stiu eu ce... Nu numai asta. Trei veacuri i-au trebuit omului ca sa constientizeze aceasta noua revelatie si sa se nasca cuvantul acesta, "Treime," adica un Dumnezeu in Trei Persoane. Si multe lucruri au trebuit constientizate de-a lungul istoriei: paisprezece veacuri pana la Grigorie Palama, pentru ca omul sa constientizeze ca in Dumnezeu sunt doua aspecte: esenta lui Dumnezeu, ceea ce este El in El, insusi, cu care noi nu putem comunica. (Noi nu suntem neziditi, noi nu suntem fiinta din sine precum este Dumnezeu). Si energia, prin care Dumnezeu Se manifesta si Se daruieste total omului, si prin aceste energii omul se poate indumnezei mai mult decat isi inchipuia insusi Adam care cauta sa i se deschida ochii si sa vada ce vede Dumnezeu. Ca omul poate deveni un Dumnezeu, prin puterea si lucrarea lui Dumnezeu ca har, pana la identitate totala cu Dumnezeu. Totala, dar nu in esenta. Noi ramanem fapturi, dar viata care va fi in om in vecinicie este viata a insusi Dumnezeului celui mai nainte de veci. Viata insasi este dumnezeiasca, viata insasi este mai nainte de veci, deci fara de inceput si fara de sfarsit, si de aceasta viata se va impartasi deplin omul in desavarsirea lui, la sfarsitul veacurilor, cand Dumnezeu va deveni toate intru toti. Si-acuma am ajuns, cu Hristos si cu intruparea, in ceea ce numim noi Noul Testament sau Noul Legamant, o noua epoca a istoriei. Si ce se intampla in acest Nou Legamant? Deja Apostolii anuntau ca "lupi cumpliti" vor veni sa sfasie turma lui Hristos. Si au venit, si au sfasiat-o, si au bantuit. Acuma nu paganismul, ca paganismul reprezinta omul in necunostinta lui, si oarecum intr-o anume nevinovatie ce isi cauta originea si Dumnezeul si soarta; acuma ereziile reprezinta omul, care se arata refractar revelatiei dumnezeiesti, care acuma cunoaste si respinge si leapada adevarul. Vedeti ca, in sensul acesta erezia este mult mai cumplita, mult mai vinovata decat vechile paganisme. Si aceste erezii au fost prevazute si de Dumnezeu, si oarecum si in prorociile din Vechiul Legamant, si de Apostoli; si ereziile

acestea vor bantui pana cand rautatea isi va atinge strafundurile care sunt prorocite in Cartile Scripturii noastre. Bineinteles ca tragedie cumplita, dar in care vedem ca Dumnezeu este Cel ce tine haturile destinului istoriei, de exemplu cand zice Mantuitorul, in prorociile despre sfarsitul lumii: "Iara cand aceasta Evanghelie" adica bunavestire a imparatiei - "se va propovadui tuturor neamurilor, spre marturie lor" - adica putere de a se mantui si ele - "atunci va veni sfarsitul." Zice Mantuitorul: "Veti auzi de razboaie si vesti de razboaie, dar sfarsitul nu va fi inca; ca acestea trebuie sa vina." Deci atunci cand Dumnezeu isi va termina lucrarea de mantuire adamica, atunci, prin Pronia lui Dumnezeu, va fi la fel cum a fiast in zilele lui Noe cu Potopul (care Potop este, mai mult decat probabil, lucrarea vrajilor care se faceau in vremea aceea; daca vreti, o amintire a acestui Potop in mitologie este mitul ucenicului vrajitori care a dezlantuit apele si nu a stiut cum sa le stavileasca). Dumnezeu a stavilit acel Potop pana cand ultimul, Noe, a intrat in chivot si a inchis chepengul, si-atunci s-au dezlantuit rautatile omului. Asa cred ca va fi si sfarsitul. Are aerul ca rautatea biruie, ca ne navalesc si ne inghit toate puterile intunericului, precum a zis Hristos in Ghethsimani: "Ci acesta este ceasul vostru si stapanirea intunericului." Dar eu am inceput sa inteleg: de nu ar fi zis Cuvantul lui Dumnezeu acest cuvant, ca "acesta este ceasul vostru si stapanirea intunericului," pana astazi nu ar putea sa-I faca nimica. A fost un cuvant de ingaduinta, prin care dupa aceea s-au putut dezlantui sa-L aresteze, sa-L judece pe nedrept, sa-L osandeasca mortii pe nedrept, sa-L rastigneasca, sa-L batjocoreasca, si El - ca un neputincios. De ce? Fiindca eu sunt neputincios! Ca un vinovat - de ce? Fiindca eu sunt vinovat! Ca un pacatos - de ce? Fiindca eu sunt pacatos! A luat asupra Lui toate ale mele. "N-a putut" sa Se pogoare de pe Cruce cand l-au provocat. De ce? Fiindca eu n-as putea sa ma pogor de pe cruce, nici cei de la dreapta si de la stanga Lui; si Si-a asumat acest "canon" al pocaintei, care este al meu, pana cand prin Cruce - asa cum zice Liturghia Sfantului Vasilie - S-a "pogorat in iad ca sa plineasca cu Sine toate." Si facand aceasta, "a dezlegat durerile mortii."

Asadar, cu Hristos avem pe Dumnezeu Care ne graieste, Dumnezeu Care ne arata care este sensul zidirii, ce gand a avut Dumnezeu cand a zis "Sa facem om in chipul nostru si in a noastra asemanare," care este originea omului si care este destinul omului. Si aceasta descoperire dumnezeiasca este ceea ce numim - fie sub forma ei apostolica, fie sub forma ei de-acum - Biserica. Biserica este acolo unde, la chemarea lui Dumnezeu - hai sa zicem ca in Rai: "Adame, unde esti?" - Adam, in loc sa raspunda cum a raspuns el in Rai, sa poata raspunde: "Iata eu!"; acolo unde, la glasul chemarii lui Dumnezeu, omul se prezinta inaintea lui Dumnezeu (si zic: se prezinta asa cum este!), si unde primeste de la Dumnezeu aceasta descoperire, si incepe, cu dumnezeiasca insuflare, calatoria lui dintru aceasta nefiinta, in care suntem inca, intru fiinta. Viata aceasta care in terminologia Noului Testament se numeste pocainta nu este nimic altceva decat dinamica cautarii veciniciei, raspunsul adamic la chemarea lui Dumnezeu, si acest "Iata eu!", cand Adam, in loc sa se mai ascunda dupa copaci fiindca este pacatos, vine la Dumnezeu asa cum este. La fel cum facem noi in taina marturisirii, ne aratam precum suntem, si zic: Fara "frunze de smochin" (Dumnezeu ne acopera cu imbracaminte mai adevarata decat frunzele! noastre de smochin). Dumnezeu este Cel ce ne scoate din nefiinta, Dumnezeu este Cel ce ne imputerniceste in calatoria aceasta dintre nefiinta intru fiinta. Revenirea intru fiinta" aceasta este: pocainta, dinamica spre viata vecinica. Ea presupune dreapta intelegere, pana cand Dumnezeu va fi grait insusi cu Adam, ca din gura lui Dumnezeu sa iasa adevarata revelatie. Nici religiile pagane, dar nici Prorocii nu au putut sa daruiasca omului limpezimea acestei calatorii, adevarul, prin care omul sa poata ajunge la adevaratul sau destin. Dreapta intelegere a acestui adevar, pentru care Dumnezeu a trebuit sa Se pogoare prin intrupare, pentru care Dumnezeu a trebuit sa-si asume Lui "canonul" nostru al mortii pentru pacat, jertfa pe Cruce, pogorarea in iad, invierea a treia zi, inaltarea la ceruri, sederea de-a dreapta si cea dea doua si infricosata venire - ca si tot ceea ce emana de aici, se numeste Ortodoxie. Dreapta intelegere, dreapta proslavire a lui Dumnezeu este Ortodoxia. In invalmasagul duhovnicesc al vechii lumi, lume care culmina cu Vechiul Testament si venirea Domnului, ortodoxia era reprezentata de un Avel care se ucide de fratele lui; de Sith, care inlocuieste pe Avel, de Enoh, un nepot de-al lui Sith, apoi de Noe, prin care Dumnezeu salveaza ce poate salva din lumea veche, de Avraam si

de Melhisedec, de Moisi si de Proroci, si de Maica Domnului, care este culmea omenirii, culmea raspunsului adamic; si toata cultura de la Moisi pana la Hristos: asta reprezenta ortodoxia, dreapta slavire. In toata harababura aceea a duhovniciei primitive a lumii Vechiului Testament erau cateva glasuri si era un popor si o cultura care, de bine de rau, se tineau de Dumnezeu cel Adevarat. In Noul Legamant, adica perioada istorica de dupa Legamantul lui Hristos, Dumnezeul intrupat, ortodoxia este exprimata, asa cum se invata si in teologie, in diferite dogme ce trebuie intelese totusi nu in litera, in slova moarta, ci in duh si in adevar, cum a zis Mantuitorul Samarinencii; o intelegere care-i ingaduie omului sa urmeze calea cea adevarata ce duce la mantuire. Ce este mantuirea? Mantuirea in veacul acesta este dinamica. Mantuirea se manifesta prin faptul ca, din aproape in aproape, mai multa dreapta intelegere intra in inimile noastre, mai multa lumina ne cuprinde, lumina ce se manifesta in faptele vietii noastre. Care fapte? Pai adevaratii oameni nu suntem noi; antropologia noastra, bineinteles, e Hristos Omul, dar dupa El sunt Sfintii. Sfantul nu este un om programat candva mai nainte de catre Dumnezeu, ca sa-1 puna pe un piedestal inalt si sa-1 proslaveasca. Sfantul este un mim care din aproape in aproape si-a savarsit drept calatoria aceasta, cu din ce in ce mai putine alunecusuri, pana cand viata lui a devenit asa cum ne prezicea Hristos: "Cel ce crede in Mine, faptele care Eu le fac le va face si el," minuni, invieri din morti, cuvant prorocesc, nepatimire - in cele mai cumplite conditii. Mucenicii care patimeau (si, oarecum, nu patimeau), au putut sa-si asume chinuri de neinchipuit, si nu numai barbati vanjosi si eroi, dar femei, ba chiar copii, care au putut sa sfinteasca pamantul cu sangele lor. De unde puterea aceasta, de unde viata aceasta? Aceasta este ceea ce se numeste mantuire in aspectul ei istoric. Iar mantuirea in aspectul ei final, bineinteles, este sederea de-a dreapta lui Dumnezeu si Tatal impreuna cu Iisus Omul. Dar deocamdata mantuirea in aspectul ei dinamic se manifesta in fapte dintr-astea. Facerea de minuni, de exemplu, este numai unul din lucruri, si nu cel mai pretuit de sfintii istoriei. Cele mai pretuite de sfintii istoriei sunt virtuti ca smerenia, de pilda, care este poarta deschisa dragostei, dragostea fiind cuvantul la care se reduc toate poruncile dumnezeiesti.

daca tineti cuvantul Meu. Dar rezultatul acestei vieti este ca a face minuni. pentru nici un ideal. depinzand de context). este firescul vietii in care se manifesta ceea ce numim noi mantuirea. este firescul acestei vieti. este firescul acestei vieti. si si-a luat titlul de Dreapta-slavire.Ca Hristos a aratat ca prima porunca este a iubi pe Dumnezeu. dar acum a vesti cuvant de-al lui Dumnezeu nu mai este ceva deosebit. nu este un lucru asa de uimitor.sa va iubiti unul pe altul asa cum Eu v-am iubit. Este felul in care Dumnezeu a facut pe om. asa inteleg eu Ortodoxia. in esenta ei. acest firescintru care Dumnezeu a facut sa se nasca chipul Lui si asemanarea Lui a trebuit sa-si ia si el un titlu. Si zice: "Nimeni mai mare dragoste nu are decat cea de a-si da sufletul pentru prietenii sai. Deci. pentru nici un profit. a doua a iubi pe aproapele. Toate acestea nici n-ar trebui sa existe. nu numai in sensul de a vesti ce va sa fie. iar a treia porunca o arata atunci cand zice Mantuitorul: "Noua porunca dau voua. A putea grai cuvant dumnezeiesc. Asta este ceea ce pretuiau mai presus de toate sfintii din cistorie. Si m-au intrebat mai multi dintre voi de-a lungul anilor cat am fost aici. daca e Biserica. Asta inteleg. Adevarul pe care Hristos Dumnezeu cel intrupat ni 1-a aratat. Acuma. cum au fost toate ereziile care au bantuit si bantuie pana azi istoria. a multelor pretinse inalte idealuri. Bineinteles ca. Ortodoxia ramane ca un fir subtire in contextul acestei omeniri o mostenire a unor sfinti ce au au vrut sa lepede pentru nimic in lume. de exemplu. este Ortodoxie . Biserica nici nume de Biserica n-ar trebui sa aiba. Deci trei porunci care se reduc la un singur cuvant: dragoste. ca. cu ereziile in care se manifesta omul ce continua sa fie lepadator de Dumnezeu. Ortodoxia nu este altceva.dreapta slavire sau "dreapta opinie" (ba chiar "dreapta intelegere" este inca o posibila traducere. decat asa cum 1-a gandit Dumnezeu pe om dintru inceput. in perioada Noului Legamant." dreapta slavire. Voi sunteti prietenii Mei. fie el temporal sau vecinie." Cum ne-a iubit? Ca zice ca daca I-a iubit pe ai Sai. a multilor pretinsi dumnezei. daramite titlul de "Ortodoxie. si sfarsitul a fost pe Cruce. cum incepeam sa zic adineaori. a fi proroc deci. Dar in cacofonia aceasta duhovniceasca a istoriei. iubiti frati si surori. I-a iubit pana in sfarsit. si omul isi cauta de-a lungul . lucru de la care omul s-a despartit prin Adam. ce am inteles eu cand am zis atuncea in '93 ca Ortodoxia este firea omului." Si ne-a poruncit aceeasi porunca. cu cati m-am intalnit.

si ea de Adam. intre altele. destin si vocatie. Daca Dumnezeu a facut pe om "chip si asemanare.istoriei adevarata lui fiinta.interesant cuvant. este rezultatul pacatului . De unde voi incepe? Poate sa incepem de la destin si de la vocatie. cu canoane. sa nu mai fim amagiti. si s-a rusinat de el insusi si de sotia lui. vorbind omului. Si uitati-va ce are de zis Hap Mariei Egipteanca." Si ce "taine dumnezeiesti" a vazut Adam cand i sau deschis ochii? Ce lucruri negraite? S-a vazut gol." apai nu a glumit. stim cu totii din pacate (din pacatele noastre). sa nu se mai auda intre noi ca Ortodoxia este o "institutie. si il pacaleste sarpele. Eva. implicit. si inalt Preasfintite." Ortodoxia nu este o cutie de carton pe care scrie "PTT": este ceea ce contine.toate astea sunt ceea ce numesc eu o cutie de carton pe care scrie "PTT" si inauntru sunt "comori de nedescris. Asta este dumnezeire. institutional. frati si surori? Asta este ce voieste omul? Dar asta. cu un fel de-a se imbraca. sa stii ca o sa ti se deschida ochii si vei deveni ca Dumnezeu. zice Scriptura.dezamagire. iertare." Dar sa ma iertati. In aceasta Ortodoxie imi cere titlul de astazi sa vorbesc despre post si iertare ca destin si ca vocatie." Si a mancat si. poate un fel de a vorbi . Eu imi voi lua "obraznicia" si raspunderea de a defini pur si simplu cei patru termeni .si ce mantuire! Ca Zosima daca va uitati atent la scriere. Pentru mine asta este Ortodoxia. adevarata lui origine si adevaratul lui destin. ca "daca vei manca din acela.ba chiar de la Adam! . si vei cunoaste binele si raul. Dar sa continuam cu destinul. sa ne uitam unde eram amagiti.numeste indumnezeirea. fiindca de mai multe ori am spus ca omul isi cauta destinul lui adevarat si Dumnezeu. Deci o putinta de a ne lumina. ii arata care-i este destinul. cand Sfantul Zosima s-a uimit in ce fel.post. pretinzand ca Dumnezeu vrea sa-l opreasca de la asta. si teologi. cu feluri de-a fi. "i s-au deschis ochii. traditia bisericeasca de la Apostoli . are un aspect istoric." fie ea "divino-umana. Destinul adevarat al omului este deci ceea ce toata traditia filocalica. si daca astazi Ortodoxia este inchegata intr-o Biserica care. Destinul nu este altceva decat ceea ce cauta Adam. si prin ce metode Dumnezeu a mai adus inca un suflet la mantuire . si atuncea durerea dezamagirii va putea deveni un moment al mantuirii noastre. era omul cel mai . Dez-amagire . si de luat in serios! Cand suntem dezamagiti.

de la moaste izvorasc miruri inmiresmate cu care ne vindecam de boli. oseminte.iertati-mi cuvantul. iar calatoria ca sa atinga inaltimea Mariei Egipteanca era mai lunga. ca sa vezi ca cel desavarsit are o calatorie mai lunga de facut decat cea pe care ai savarsit-o pana acum!" Deci Zosima era un om desavarsit.luminat din vremea lui. dupa asa-zisa "moarte" a omului. pute . asa cum o vrea de multe ori modernitatea. mai frate? Ca daca vreun monah sterp. Deci cand zice Hristos ca "Cei care cred Mie. se sfinteste. Vedeti ce scrie cartea: a ramas pana la urma ucenicul acestei sfinte. naste din pacatosi sfinti. cele ce fac Eu si ei vor face" uitati-va. ca voi nici. gasi-va El credinta pe pamant?" Rugati-va. uite Sfintii Apostoli orisicare dintre Sfinti iti poate face ce face si Dumnezeu. dar asta-i realitatea! Moartea este uracioasa. dar zicem "moaste. si-i aduc inapoi la viata ca sa-si continue calea pocaintei pana sa se desavarseasca si ei. sterilitatea carei gandiri s-a infiltrat pana in randurile gandirii bisericesti. cum ii zici. ca sa zicem asa. el si dupa moarte naste: naste din femei sterpe zamisliri. Si a ramas uimit Zosima. putem cere si Maicii Domnului! Uite un om ca noi. ca ele nu ne produc efectele mortii. in mine sa gasesti credinta!" Deci acesta este destinul." Si zice: "Ce zici. miresme. atata cat putem vedea in istorie. om care din pruncie s-a dat lui Dumnezeu si a urmat toate nevointele de inchipuit. Deci destinul omului este acesta. Zosima. uite Sfantul Nicolae." le cinstim. Si in viata asta. si pe buna dreptate. naste din morti. De la aceste "oseminte moarte" izvorasc puteri care invie pe altii din moartea lor. trupuri moarte. minunile acestea. Doamne. invieri. Dupa istorie ce vedem? Pai uitati-va la toti sfintii acestia care sunt niste morti: avem pe pamant moastele lor in bisericile noastre. ca si dupa moarte! Parintele Paisie Aghioritul spune undeva ca cineva l-a acuzat ca "Voi monahii sunteti pomi sterpi. daca cu credinta cerem de la Dumnezeu ceva si ni se implineste rugaciunea. si alte minuni de negrait. frati si surori: "Da. Moartea nu este o mireasma. Vedem ca ceea cer face Dumnezeu. Si ingerul vine sa-i spuna: "Du-te acolo. In cel mai rau caz. macar nu aduceti viata in lumea asta. nimic: Un os! Dar in general ele prezinta lucruri ce nu se asociaza cu moartea. sa gasesti. Adica cum a prorocit Mantuitorul: "Cand va veni Fiul Omului. si a inventat si el altele prin care sa ajunga mai aproape de Dumnezeu. prin. . nu sunt mituri." Toate acestea nu sunt superstitii.

intr-o masura. ortodoxia. Si fara sa i se ceara. vocatie." in afara de reusita duhovniceasca in viata aceasta. in afara de multe incurcaturi in viata aceasta (iertati-ma. dar mai ales dupa moarte acesti sfintii se comporta ca Dumnezeu. Vocatie este un cuvant pe care l-am importat in limba noastra din apusenistica (original din latina). "si in duh de pocainta reia-ti drumul pana la indumnezeirea pe care o pofteste. in cele zece porunci. deci fericita imparatie impreuna cu Dumnezeu. de-a dreapta Tatalui. Ce este vocatia? Tradus in romaneste." Deci luand pozitiv cuvantul acesta. si aceasta este ce inseamna Dreapta Slavire. ce este postul? Si ce este iertarea? incep cu iertarea. prima porunca intr-adevar este: "Auzi Israil. dupa asa-zisa "moarte" devine si mai mult ca Dumnezeu. Deci destin: acesta este destinul nostru. destinul in vecinicie. cu sensul ca: "Hai. risca si pierzania vecinica.ca sa luam o explicatie "negativa" din Crezul Sfantului Athanasie . vocatiei putem sa-i zicem chemare. ei au aratat aceste semne. Ele se contin in doua Carti separate. Dreapta Slavire . Vocatie. Cand l-a intrebat un legiuitor pe Hristos care este porunca cea dintai. Atuncea. care a pus cele doua porunci impreuna." vecinicia. iar dupa asa-zisa "moarte. Hristos S-a grabit sa-i citeze din Vechea Lege o a doua porunca. Pana cand? Pana la trambita cea de pe urma. in masura pamanteasca. "in afara de multe tulburari si incurcaturi in viata aceasta. "cel ce crede asa. nu va pot cita exact). care zice ca este in chipul celei dintai: "Si iubeste-ti aproapele ca insuti pe tine" Este Hristos. impreuna cu Hristos. primeste de la Mine acuma duhul mantuirii. si sa iubesti pe Dumnezeul tau. vino. Este chemare. dreapta slavire. Dumnezeul tau un Dumnezeu este. in contextul acesta. In A Doua Lege." cum ar zice Dumnezeu. Cuvantul lui Dumnezeu. chemarea prin care Dumnezeu cheama pe om spre a-si implini destinul: pe pamant. in vecii vecilor."Cel ce nu crede asa. voce. Hristos a spus: "Sa iubesti pe Dumnezeu. osemintele noastre vor invia si vom fi cu trup cu tot ca Hristos cel de dupa Inviere. cand insasi mortalitatea aceasta." asa cum a zis si . Deci vocatia omului este chemarea lui Dumnezeu spre indumnezeire. parafrazez in cuvintele mele. chemarea catre om: "Adame unde esti?"." Aceasta-i prima porunca. cea mai importanta in Lege. De ce? indumnezeirea omului! Acesta este destinul.

altuia nu face. de o duiosie a unei dari de sine pe care noi nu o inchipuim. "ofensat de transgresiunea lui: Adam. este. adica crucea si . Nu ca Dumnezeu e vulnerabil. canonul pacatos. Ne-a aratat Hristos pana unde S-a dat pe Sine. in dragostea Lui. nu atotputerea Lui . dar se raneste vazand ca cel iubit al lui." Deci daca Adam nu a pazit cuvantul dumnezeiesc in Rai. de durere ca cel iubit al Lui. a carei incalcare este o deosebita durere. In masura in care ai iubit pe cineva si acel cineva ti-a fost nevrednic iubirii tale.Mantuitorul. inseamna ca intr-o masura a cazut de la dragostea de Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu este subtire. si in ultima clipa a vietii a gasit un fel de a mantui pe un pacatos. Dumnezeu nu este asa cum Il vede o teologie mincinoasa." Dumnezeu moare. o iubire ranita. vulnerabila. Ce se intampla in aceasta iubire? Hristos zice: "Cel ce pazeste cuvantul Meu este cel care Ma iubeste. prin razvratul unui talhar." Dumnezeu. va muri. pana si a impartasi soarta Lui cu nelegiuitii. "Ce tie nu-ti place. ca suntem inca grosolani in biologia noastra si badarani in neduhovnicia noastra. de o gingasie. cel care iubeste si se raneste nu este cel care moare: cel care moare este cel ce incalca dragostea. a incalcat iubirea lui Dumnezeu. vor muri de acum incolo. in zicala romaneasca. Dar in sensul acesta vreau sa zic ca dragostea este o traire de o deosebita subtirime. pana unde sa poata sa-i spuna: "Amin. fie ea si atotputernica a lui Dumnezeu. Deci dragostea. "Pamant esti si in pamant te vei intoarce. Cred ca nu este om pe pamant care sa nu stie cat de dureroasa este o iubire tradata.departe de mine gandul asta! Dar calitatea dragostei este vulnerabilitatea." Sau." Astazi! Deci iubirea este de o subtirime. unde spune intr-un cu totul alt context: "Sa iubesti pe aproapele tau ca pe tine insuti. A doua porunca este in Levitic. pocainta si spovedania dreapta a celuilalt talhar. intaiul plasmuit. ca a provocat. putem zice. Iata insa ca cel ranit. stii cat de dureros este. ca prima si a doua porunca." Dar Hristos le-a pus pe acelasi plan. nu numai pana la Cruce si pana la moarte. dar pana si la strafundurile iadului. Cel care iubeste se raneste nu atata ca este lepadat. astazi vei fi cu Mine in Rai. nu a putut sa lase pe cel iubit sa piara si a luat asupa-Si "canonul" de pocainta. pentru pacatul ce il face impotriva lui. Dragostea este o subtirime a darii de sine celuilalt daruire totala. si toti care aveau sa se nasca din el.

sa vezi ce te asteapta! Zice Sfantul Ioan Gura de Aur in Propovaduirea de Pasti: "Iadul trup a primit. cum zic alte tropare sau icoase pe care le avem in Triod: "De-abia a inceput sa se infiga Crucea lui Hristos in pamant. Asteapta tu. Atotputernicul nu are nevoie sa fie aparat. nu este nimic in cer sau sub ceruri care poate sa-L biruiasca. "Asteapta tu. ca iadul a inceput sa se planga: Cine a pus un piron de lemn in inima mea?" Asta este puterea lui Dumnezeu. asteapta tu. filosofia. si imi spunea: "Si o sa ma lupt ca sa apar adevarul!" Si mi-a venit cuvantul acesta: "De ce nu te lasi aparata tu de adevar. acolo in Anglia.rusinea. Toate rusinile si toate neputintele si le-a insusit Cel Atotputernic.dar atunci. religiile si idealurile acestei istorii am intelege ca singur Hristos este Dumnezeul cel adevarat. Uitati-va cum o intreaga munca a lui Hristos ca Dascal care a propovaduit dragostea s-a zadarnicit in cateva ceasuri! Deci rusinea zadarniciei unei vieti intregi de nevointa. Adevarul ce este? intrebare eretica. De ce? Fiindca Dumnezeu. Cine isi poate permite atata neputinta? Cine isi poate permite o asa zadarnicire a toata lucrarea lui? Numai Cel ce stie ca este atotputernic si ca nimic nu Il poate birui. moarte. Si a trebuit ca si Moisi sa isi apere religia. rautatea mea. in tot felul." si a stiut de atuncea ce sa faca. ba chiar cu moartea. numai din a privi toate filosofiile. pacatul meu. cum spuneam candva la Manastire. daca noi eram filosofi adevarati.. .. intr-o cuvantare. de filosofii sau de idealuri au luptat. ca sa poarte asupra-Si neputinta mea. Face El pe neputinciosul pana Se pogoara in iad . ideologia. rau si supus mortii. tocmai din neputinta in care Se infatiseaza. nu ma lupt acuma ca sa arat omului ca pot sa ma dau jos de pe Cruce. iadule. urat. de Adevarul insusi?" Si i-a "picat fisa. ca sa Se asemene intru totul neputintei omenesti. nu fac minune sa vina Ilie sa ma ia de pe Cruce. si de Dumnezeu s-a lovit. sau mai stiu eu ce. neputincios. ca si cum El era pacatos. tot asa. cel de pe urma!" Toti intemeietorii de religii. iadule! Nu ma impotrivesc Crucii. fiind atotputernic. daca noi aveam premisele gandirii noastre drept inchegate. Nu atat noi aparam adevarul. Si. uraciunea mea. iadule. Zicea cineva la noi." Sau. cu tot felul de amenintari. care voia sa marturiseasca adevarata credinta. cat noi trebuie sa intram in adevar si sa lasam Adevarul sa ne apere pe noi.

si atuncea vom vedea cum iertarea face parte integranta din Iubire. este parte dintr-o nevointa omeneasca prin care micsoram putin partasia noastra cu materia. daca cineva moare incalcand dragostea. In sensul acesta iertarea se poate intelege ca vocatie a omului. a zis: "Eu sunt Adevarul si Calea si Viata. Ce este postul? Postul. imputinandu-se puterea acestei biologii grosolane. ba si de la aproapele. trebuie sa ne ridicam la vrednicia acestei iertari." zice Apostolul. noi trebuie sa ne-o insusim. esti iertat inainte sa ceri." In acest context al iubirii. Iertarea este data inainte sa o cerem. parca se risipeste ceva mai pretios. iubire ranita de incalcare. care sunt probabil momente de har. ca orice infranare de la cele ale lumii acesteia. noi cum putem sa traim cu tine". sau multi dintre noi cunoastem si asta: sunt momente. mi-a spus: "Parinte Rafail. Putem sa zicem: "Dumnezeu este iertare. dar datoria noastra este sa ne iertam unii pe altii si sa ne reluam. se poate da mai mult liber-frau duhului sa-si exprime ale sale. cum ne spunea staretul intr-o cuvantare in Duminica de dinainte de Post. Daca de cateva ori mam dus la duhovnicul meu cand am facut vreo boroboata si am cerut iertare. daca mancam. calatoria pocaintei si a mantuirii." Si poate toti. Daca vreti. in expresia Sfantului Pavel. Asa trebuie sa devenim si noi. sa invatam sa impartasim aproapelui nostru ceea ce si noi dorim sa primim de la Dumnezeu. "trupul ravneste impotriva duhului si duhul ravneste impotriva trupului. Iertarea este o parte integranta a iubirii. Si acuma va spun ca iertarea nu este un procedeu. Sau.' Postul. sa continuam. E o taina in om. unde. dar daca esti asa. de la cele ale vietii biologice. ce se intampla cu el? Cel care iubeste nu rabda ca omul sa moara. Cuvantul lui Dumnezeu. Ce inseamna toate cele pe care le intreprinde Dumnezeu in intruparea Lui? Ce altceva. decat iertarea? Dragostea iarta celui pacatos. cu biologia. . Daca mai avem prea multa partasie cu ale pamantului. in inimile noastre. cand. Duminica Iertarii: "Noi ca oameni nu putem sa nu pacatuim unul impotriva celuilalt." Hristos. "Dumnezeu este dragoste." Iertarea este deja data. adica sa invatam sa devenim precum este Dumnezeul nostru.Fiindca Adevarul este un "cine. parca "stricam" ceva care misca in duhul nostru.

pana la acele nevointe precum le canta Troparele pentru sfinti cuviosi. patruzeci de zile nemancand nimic. un sot. cum a postit Mantuitorul. cu atat mai . Noi ravnim catre cele ale vietii vecinice. invartosate prin petrecerea indelungata in desertaciune . Cate fete tinere astazi nu tin regim ca sa-si pastreze silueta? In masura si in legile dragostei de care esti cuprins este si masura si legile infranarii sau nevointei cu care o sa te nevoiesti. "nevointe mai presus de fire. accesibil tuturor. un mijloc ca toate nevointele. de cand cu Antonie cel Mare. "Dumnezeu este dragoste. Au postit si patruzeci si. nu este post in sensul adevarat al cuvantului ." Dar deocamdata nevointe pe masura puterii noastre firesti. Este. nu pentru aceleasi motive ca tinerele care vor sa isi castige pe cineva in viata aceasta. si saizeci de zile (si au socotit ca totusi patruzeci de zile este masura omului cum a aratat-o Hristos. cum zice Apostolul. Si au postit si Parintii nostri din scoala filocalica. facuta cu osardie. pentru a lasa mai mult liberfrau duhului sa se manifeste. Si chiar pentru motive de sanatate am putea sa tinem acest post. care si este destinul omului. Dar ce numim noi post este un prim pas. iertarea este aicea manifestare a iubirii. ca orice infranare. Dumnezeu cel intrupat). ca sa-i zicem asa. putem zice. dar trecem prin nevointe asemanatoare.cum a postit Moisi. tine de dragoste Dragostea cere o nevointa. zic in Patericul Egiptean. Si-n al doilea rand. sa incalzim inimile noastre reci. in masura si in sensul in care." Si-aceasta dragoste este legea vietii si legea veciniciei. ba poate si inainte. fiindca sanatatea este folositoare pentru viata noastra duhovniceasca. un regim. Vedeti ca postul. Deci imi vine sa zic asa: A nu se intelege ca postul si iertarea sunt destin si vocatie a omului in Ortodoxie. fiindca un trup prea greoi nu prea se da rugaciunii. cum a postit Ilie. ne nevoim nu ca sa ne pastram silueta. ci in primul rand. desi postul. Si dragostea celor ale lumii acesteia cere nevointa. Postul este o nevointa.Aceasta constientizare poate sa mearga foarte departe. iar vocatia omului este dragostea.caci este lucru nefiresc a crede. Parintele Rafail Noica Sfantul Ioan de Kronstadt .Despre biruirea trupului in rugaciune De ce este nevoie de rugaciuni lungi? Ca prin rugaciunea lunga. dar cu mai multa importanta. o dieta.

si iata ca El. Cand savarsesti rugaciune. alteori prin pomenirea necazului suferit din partea aproapelui si simtamantul razbunarii si al urii fata de el. lumesti. daca mai inainte vreme ati fost departe de Mine. si te vei umplea de Duhul si de roadele Lui. Nu. alteori prin indoiala si necredinta. adu-o lui Dumnezeu ca jertfa bineplacuta: Da-mi. mai ales dupa carte. nu Tatalui Ceresc. care mai inainte erau reci. 6. Nu fi iubitor de sine. pravila. Vrei sa termini repede pravila de rugaciune ca sa dai odihna trupului ostenit? Roaga-te din inima si vei adormi cu somn linistit. stie dinainte cererea noastra (Mt. suntem foarte credinciosi desertaciunii lumesti. se grabeste sa termine cat mai repede ca sa se odihneasca ori sa se apuce de lucruri trupesti.nu te grabi: trupul. dupa intelepciunea si milostivirea Sa. 11. 2-6). pentru aceasta e nevoie de osteneala si iar osteneala. Domnul insusi vesteste voia Sa ca noi sa ne rugam nu putina vreme atunci cand ne-o da pilda pe vaduva care indelungata vreme se tot ducea la judecator. intorcandu-le catre Mine". 8). si rugaciunea ta te va face ruda cu Dumnezeu. care sunt dreptatea. Deci. preface nevoile noastre in prilej de ne intoarce catre Dansul. Tatal vostru. cu toata inima voastra. suparandu-l cu rugamintile sale (Lc. si silitorii o rapesc pe ea (Mt. inima ta se va impotrivi uneori prin lenevie si impietrita nesimtire fata de ceea ce citesti. dar noi nu-L stim pe El cum trebuie. copiii Mei rataciti. ca inima invechita in desertaciunea acestei vieti sa se poata patrunde in scurta vreme de caldura credintei si dragostei de Dumnezeu in timpul rugaciunii. sanatos si lin. la Mine. Nu face la rugaciune placurile trupului lenevos . inima Ta (Pilde 23. "Intoarceti-va. nu te grabi sa te rogi cum se nimereste: nefacand o jumatate de ceas de . printr-o oarecare vapaie si stramtorare launtrica. 18. Domnul. te va uni cu El si cu tot cerul. blandetea. umilinta inimii. alteori prin imprastiere si abatere catre oarece lucruri si griji pamantesti. plictisit si apasat de lucrarea sfanta. ci da-ti intotdeauna osteneala de a simti cu inima adevarul lucrurilor pe care le spui. indelunga rabdare. nu te grabi sa sari de la un cuvant la altul fara a fi simtit adevarul lui. macar acum. 26).mult a pretinde. pacea si bucuria. fara a-l fi pus la inima. 12). cand oamenii fug de ea cu atata osardie. Imparatia Cerurilor se ia cu sila. de vreme si iar vreme. fiule. macar acum incalziti cu credinta si cu dragostea inimile voastre. alteori prin inchipuirea placerilor lumesti sau a placerii pricinuite de citirea romanelor si indeobste a cartilor lumesti. Imparatia lui Dumnezeu nu vine grabnic in inima. biruie-ti inima. stie de ce avem nevoie. Tatal nostru Ceresc.

La rugaciune nu te lasa biruit de trup si de vrajmasul care lucreaza prin el. desi omul trupesc nu o socoate stramtorare. care viaza si lumineaza sufletul nostru. tocmai atunci sa nu slabesti in lupta. sa se straduie a se ruga din toata inima. 3. Rugaciunea il va si inviora. ce te ameninta ca va slabi in timpul rugaciunii: sa stii ca minte. trupul si gandurile. fiindca ea nu ingaduie ca Dumnezeu sa ajunga la inima noastra. sa nu socoti despre nici un lucru ca e marunt. 14. sa aperi slobozenia ta de el ca pe un petec de pamant cotropit de vrajmas. ca un bogat in desertaciunea lumii si sarac in credinta. La oamenii ce se roaga putin. nadejdii si dragostei. tocmai atunci arata-ti neclintirea. inima lor devine slabanoaga si le slabanogeste mainile. Adu-ti aminte totdeauna ca trupul este mincinos. Atunci te faci un om trupesc. ca nu merita luare-aminte. nu lasa sa se reverse in inima harul Dumnezeiesc. cand vor sa se roage. si roaga-te cu osardie: vei dobandi liniste. 2). iar in inima gheata. Cum vei incepe sa te rogi. nu ca si cum pe limba ar fi miere. e stramtorare de la vrajmasul.rugaciune vei pierde trei ceasuri din cel mai sanatos somn. iar inima ta se va departa de Domnul. Te grabesti la munca? Scoala-te mai devreme. usor este a te ruga din toata inima. incat le este greu sa se roage. daca vrajmasul te va birui o data. ce mult felurite prigoniri! Indata . ci Dumnezeu: invata-ti inima sa se lipeasca prin rugaciune de Dumnezeu. Inima nazuieste spre lucrurile desertaciunii celei lumesti? Frange-o. nu dormi peste masura. O. nu de desertaciunea lumii. nadejde si dragoste. Nimic sa nu treci cu vederea in viata duhovniceasca. sfintit. Rasfatul trupului. nu vicleni cu limba ta. inima este slaba . fiindca binevoieste intru ea . ca sa nu te afli rusinat in zilele bolii tale si in ceasul mortii tale.si iata. sa fie comoara ei nu desertaciunea pamanteasca.dar cei ce vor sa traiasca duhovniceste o socot stramtorare. Trebuie ca omul sa se biruie pe sine. energie si spor la lucru pentru intreaga zi. ca un bun ostas al lui Hristos. care nu are duh. de nu te vei ruga in acest fel. ci graieste adevar in inima ta (v. sa simti si sa gandesti precum graiesti in rugaciune. Ps. vei vedea trupul va deveni robul tau ascultator. Nu crede trupului tau. impietrita nesimtit fata de tot ce este duhovnicesc. face ca sufletul nostru sa nu rodeasca roadele credintei. fiindca bine. dupa aceea va trebui sa te aperi pe tine insuti. Lucrul de capetenie este acesta: straduie-te sa fii intotdeauna adevarat in inima ta. Cand este greu sa te lupti cu trupul.

iar cealalta a trupului tau. si se va face in stare de cugetare duhovniceasca si de simtaminte duhovnicesti. nu din toata inima. ea va si trece. dimpotriva. Precum dupa impartasirea cu nevrednicie. Nu fi deloc nepasator la sfanta rugaciune. vei pierde si tihna trupeasca. si inima se va incalzi si se va inmuia. cu ce lacrimi se recapata dupa aceea apropierea inimii noastre de Dumnezeu! Si de vom face apoi iarasi din rugaciunea noastra (nepasatoare) mijloc al indepartarii de Dumnezeu. sa crezi cuvantului acestuia: daca te vei grabi la rugaciune de dragul tihnei trupesti. 62). si pe cea sufleteasca. iar diavolul nu va da pace inimii tale pentru nepasarea fata de Cel ce este adevarata tihna a inimii tale si care va face aceasta intotdeauna spre folosul tau. Orice pravila de rugaciune te-ai apucat sa implinesti implineste-o cu buna credinta (daca este lunga. ce ai pus mana pe plug. indata ce vei plange pentru ea inaintea Domnului. El te va da pe mana diavolului. Nu te cruta cand este vorba sa te rogi din inima nici dupa ce ai petrecut intreaga zi in osteneli. ca sa te odihnesti mai repede. nu te uita inapoi (v. fiindca orice rugaciune fatarnica departeaza inima de Dumnezeu si o intrarmeaza impotriva omului insusi.ce te vei intrista din inima pentru aceasta impietrita nesimtire. din toata inima. Aceasta se intampla nu cu toti. 9. Dupa ce ti-ai ingaduit sa te rogi cu nepasare. implineste-o bine. Asadar. daca este scurta. asa si dupa rugaciunea nevrednica si rece ii este deopotriva de rau sufletului. orice rugaciune lipsita de fatarnicie apropie inima omeneasca de Dumnezeu si o face casnica a Lui. Ravna Domnului Dumnezeu nu va rabda viclenia ta. ci cu cei s-au desavarsit. Daca te-ai apucat de hat. si iata ca vrea sa ne faca a ne intoarce negresit catre Dansul iarasi. parerea ta de rau pentru trupul tau. asijderea) si nu implini lucrul lui Dumnezeu cu inima indoita. nu spune ca este bat. Asta inseamna ca Domnul nu intra in inima noastra. fiind jignit de necredinta si de raceala . oare ravna lui Dumnezeu nu se va aprinde pentru aceasta? Lui ii este mila de noi si de ostenelile noastre dinainte. ca sa tina inima ta in apropierea lui Dumnezeu. caci rugaciunea este lucrul lui Dumnezeu. nu adormi (daca e vorba de rugaciunile de seara) pana ce nu-ti vei Sterge pacatul plangandu-l inaintea lui Dumnezeu. ci pentru El sa nu iti pese de odihna trupeasca. la seama: nu pune trupul tau ai presus de Dumnezeu. spune totul Domnului din inima. Ah! Cu ce osteneli. incat jumatate sa fie a lui Dumnezeu. El vrea ca noi sa fim ai Lui intotdeauna.

" fiindca expresia asta are un diapazon mai larg. unde se arata Judecata de Apoi. se infricoseaza cu gandirea la draci si la tot ce ne fac ei? Dar atuncea imi vine gandul: Frica de drac.inimii noastre. sau mai bine zis un tablou. fiindca "frica de Dumnezeu" prea mult sugereaza ca ti-e frica "de". unde fraza ingaduie. mergea tactica aceasta a nevointei. intai. inseamna mult mai multe lucruri. imi place mai mult sa spun "frica lui Dumnezeu. si ingaduie duhurilor necurate sa se cuibareasca in inima noastra. la inceput. cand ii vin ganduri rele. si unde este dragostea daca ne este frica de Dumnezeu asa cum ne este frica de un caine rau? Dar atunci ce este frica lui Dumnezeu? Am cunoscut un suflet foarte bun care. Dar imi venea sa zic: Frica de iad.fie Dumnezeu. Dar tare mi-e ca nu intelegem noi ce este frica lui Dumnezeu. ca sa se pazeasca de rele. daca ne este frica de Dumnezeu in felul acesta. asta este frica de Dumnezeu? Adica. tot asa. sau cand altii gandesc ca. ca. Tot cuvantul dumnezeiesc are un diapazon mult mai larg decat orice cuvant omenesc. frica de Dumnezeu. sa nu faci nici aia. si-a agatat in odaie o icoana. Prefer "frica lui Dumnezeu". dar acuma se uita cu indiferenta la toate ororile pe care le arata tabloul. daca ti-e frica "de" . sa-ti fie frica de Dumnezeu daca faci rau. si atunci. Cu ajutorul Domnului o sa incep sa va vorbesc despre asta. si inceputul intelepciunii parca nu se inteleneste in inima ei. ca sa simtim deosebirea dintre jugul Sau si al lor. si atuncea. precum as vrea sa va pun lucrul acesta in gand acuma. ca uitandu-se la chinurile iadului sa se infricoseze si sa se ajute ca sa le taie.ce faci? Fugi si te ascunzi. Spunea ca. poticnindu-se si neascultand de . nici ailalta? Dar atuncea. acolo unde se poate. cum propovaduim noi un Dumnezeu al dragostei. de frica batului. Dar asta-i tocmai gresala pe care a facut-o Adam. fie un balaur . din tineretele voastre. Si atuncea nadajduieste. adica. frica de chinuri este aceeasi cu frica de Dumnezeu. Dumnezeul nostru este dracul? Ori Dumnezeul nostru este iadul? Frica de Dumnezeu. Dar mie imi place. Sfantul Ioan de Kronstadt Despre frica lui Dumnezeu Ma gandesc sa spun cateva cuvinte despre frica lui Dumnezeu fiindca este "inceputul intelepciunii". si mai ales chinurile iadului.

Mi s-au deschis ochii.si uite ca am murit. Doamne. fiindca Adam si-a pierdut frumusetea cea dintai. minunata pentru cine a gustat catusi de putin o data smerenia." A cui e vina? A lui Dumnezeu. Credeam ca mi se deschid ochii ca sa-i ridic la Dumnezeu. intre Adam si Dumnezeu. in "racoarea serii". nu s-au smerit cu starea aceasta. dar cine ti-a aratat ca erai gol? Nu cumva ai mancat din rodul acela de care ti-am spus Eu sa nu mananci?" Si iata ca Dumnezeu ii face spovedania lui Adam. ci sa ne marturisim: spovedanie. isi acoperise goliciunea cu frunze de smochin. nici Eva nu s-a pocait. prin pocainta . asteptand pe Dumnezeu sa zica: "Adame. Si pana la urma ce se intampla? Adam. tragic. Si deci. si uite ce s-a intamplat. si Adam aude glasul lui Dumnezeu in Rai. Nu ca Adam. Dar cand s-a terminat. fiindca eram gol".tragic. asa am facut. si bineinteles ca am mancat. ca asa mi-a zis sarpele. cand s-a infatisat inaintea lui Dumnezeu. Adica ce este spovedania? Noi venim la Dumnezeu si ne dezvaluim. uite ca duhovniceste am murit. care prin dragostea ei. Si Eva ca prin cearta a marturisit: "Apai sarpele m-a amagit. pe care o sa le invatati. ea mi-a dat sa mananc. asa cum ai zis. Adam a ramas imbufnat in starea lui si nu s-a intors ca sa spuna lui Dumnezeu: "Da. ca nici Adam nu s-a pocait.si expresia are multe intelesuri. cum ar fi. ca sa dea ocazie lui Dumnezeu sa se arate bland si . zic ca Dumnezeu. vine Dumnezeu in Rai. tot dialogul acesta . femeia pe care Tu mi-ai dat-o. prin smerenia ei sa mantuiasca pe Adam." Si de aceea zic "cearta". si ce-am vazut? Goliciune si rusine. Dar pe noi Biserica ne invata nu sa ne ascundem. unde esti?" "Apai m-am ascuns. bland. am murit!" Adam nu a spus asta. si fuge si se ascunde dupa copac. Aceste haine de piei sau haine de piele .Dumnezeu. Dar de ce rusinea asta? Am pierdut harul Tau. si nu si-a regasit-o prin marturisire. atuncea cand a iesit o cearta. Am mancat din rodul din care mi-ai spus sa nu mananc. un acoperemant mai desavarsit decat frunzele de smochin? Adica. atuncea cand Tu mi-ai spus ca aveam sa mor . A ramas "in aer": "Iata. dar ma limitez astazi la una: Nu e oare haina de piele o imbracaminte. dar nici Eva nu s-a aratat a fi ce a fost mai tarziu Maica Domnului. adica nu s-au imblanzit catre Dumnezeu. Si atunci Dumnezeu sa zica: "A. a incercat prin Eva sa-l mantuiasca pe Adam. ce a facut Dumnezeu cu Adam? Iata ca l-a imbracat cu "haine de piele".cand Adam a pierdut Raiul in care se desfata.

cum ar fi. de ce sa nu mergem la Dumnezeu de la inceput si sa spunem. Si au plecat de catre fata lui Dumnezeu. Doamne. caci este asa de pretios. Doamne. O. cand il pierzi. asa de drag. indurat. Dar nu a desavarsit-o total. Dumnezeu ce a facut? I-a acoperit. Apai daca Dumnezeu este asa. tocmai fiindca cunoastem raul. ca nu a stiut sa-l pretuiasca. cand ti-e frica sa pierzi pe Dumnezeu. cum ziceam adineauri ca ar fi trebuit sa faca Adam: "Da. Adam a cunoscut numai binele si. cum zicem noi. Daca unul dintre noi primim har de la Dumnezeu. Si atuncea. ara pacatuit. si nu te desparte? Frica lui Dumnezeu este una din trairile iubirii. asa de iubit. si Raiul s-a inchis cu Arhanghelii si cu Serafimii. Ca "moarte" nu inseamna in primul rand despartirea sufletului de trup. cunoscand harul. si de asta suferim noi toti. cu plangere. in cearta fiind. este ce a desavarsit pacatul in Adam: despartirea de Dumnezeu. daca te apropie. dar iti cer iertare. intradevar ai inteles ce inseamna moarte. am pacatuit. daca Adam ar fi inteles "frica de Dumnezeu" ca pe frica lui Dumnezeu cea adevarata. in sensul prost al cuvantului. dar a pecetluit intr-o oarecare masura starea de pacat.dar nu l-a pretuit. Si a ramas cearta. Vedem in cei ce au trait cu frica lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a miluit mai mult decat au putut ei insisi sa se miluiasca. Frica de Dumnezeu. ca pocainta mai este. noi avem mai multa experienta decat Adam. ca. le-a acoperit rusinea goliciunii cu haine mai desavarsite decat au putut ei sa isi creeze. asa de dulce sufletului. Apai cum mai este frica. dupa uraciunea pacatului. vindecator. Dumnezeu sa-i vindece. apai harul naste o oarecare teama. ci despartirea duhului omului de catre Duhul cel Sfant. Asta este moartea. Nu ca i se urase .milostiv. "i s-a urat cu binele". in Parinti.fiindca nici Dumnezeu nu vrea sa cadem din viata.. Harul lui Dumnezeu este asa incat. Cum a venit in mine? Cine se salasluieste . de harul lui Dumnezeu. in sensul acesta s-a urat cu binele. iertator. in Sfinti. si cu sabie de foc! Si iarasi zic. in Psalmii care ne vorbesc: frica lui Dumnezeu este ceva ce apropie pe om de Dumnezeu. dar din viata nu vreau sa cad!" . In aceasta vedeti iubirea nesfarsita a lui Dumnezeu. si Raiul sa nu fie pierdut.

care nu este in armonie cu el. daca vreti. dar vreau sa stiti ca este adevar. fiindca toate inchipuirile sunt o caricatura groaznica in comparatie cu ce este adevarul harului. si nu stie sa nu-l piarda. nici nu avem nevoie de ea. Este deja "in samanta" dragostea lui Dumnezeu. harul acesta asa de pretios. cat de usor se pierde! Un gand. in trup. Unii vorbesc de "teroare. dragoste care. Te trezesti dintr-o data: A. se manifesta ca o frica. ca este reala. Literal in oasele tale? Sfantul de care v-am mai vorbit. in oasele voastre. Daca tot ce se propovaduieste in Biserica noastra este numai o filosofie. si pana in oase! Si de aceea va cer. Cum sa-l mai aflu? Si daca vine harul acesta la inceputul vietii. Dar totusi sufletul il simte de asa o gingasie. Si frica aceea care merge pana la groaza. cu atat este mai puternica frica. tot ca monah al Bisericii. Dumnezeu este adevar. incat te apuca o groaza cum sa nu-l pierzi. ca monah de mai bine de treizeci de ani. si va mai vorbesc si altii. Cel ce te-a facut. Si va spun si lucrul acesta: va rog sa nu va inchipuiti ce poate fi frumusetea aceasta. frica de a fi nevrednici de frumusetea aceasta nespusa. in minte.in mintea mea? Ce este ce mi-a schimbat acum toate gandurile. si de aceea oasele acelui om dupa moarte devin moaste. in starea noastra de pacat. toate simtirile? Dar. lucru si mai infricosat: cum sa-l pastrez? Cum sa nu-l pierd? Si cu cat e mai puternic harul. spune ca harul cel mare patrunde pana in oasele omului. Va spun asta ca preot al Bisericii Ortodoxe. literal.fiindca omul nu stie sa traiasca fara pacat. si se simte in inima. cat de mic. Moastele nu sunt doar "oseminte". Dar. Dar daca continua educatia sfanta a omului. dragostea de Dumnezeu. revine harul. sa fie trait pana "in oasele tale". Sfantul Siluan. si daca nu e reala. in nesavarsirea noastra. se pierde . in inimile voastre. aceea este frica lui Dumnezeu. o. frica sa nu-L pierzi pe Dumnezeu. si s-a dus! Dar nici nu stii ca s-a dus. sa o traiti in sufletele voastre. si adevarul se traieste. nu incercati sa va inchipuiti. in suflet. in carnurile voastre. in lada de gunoi cu ea! Ma iertati ca vorbesc asa brutal. ci sa cereti lui Dumnezeu sa v-o arate si sa v-o dezvaluie." totusi nu in sensul urat al cuvantului: o "teroare" sa nu pierzi aceasta. . frica de Dumnezeu. este cu putinta. moastele sunt oseminte sfintite de salasluirea harului Duhului Sfant pana in oase. Aceea este. unde este? Unde este ceea ce-mi era atat de scump? Era pentru mine atat de bine.

intuitiv. cereti lui Dumnezeu: "Daca esti adevarat. ca o poti pierde. si da-mi puterea caintei. Nu o teama bolnavicioasa: Aoleu. dar arata-mi-Te! Fa ca viata mea sa fie adevarata. Definitia pacatului este pentru noi definitie vitala: este ceea ce nu e in armonie cu mireasma aceea nemaipomenita pe care o numim harul lui Dumnezeu. sa nu fac ailalta! Stie sufletul ca Dumnezeu este marinimos si puternic a vindeca de pacate. dar da-mi Tu strigatul celui care se mistuie. dar si in viata. Parinte. zdrobitoare. cum o descria Parintele nostru Sofronie. Acesta este pacatul! Si ne apuca o teama de pacat. ori nu avem nevoie de El. Si definitia pacatului nu este pe linie morala. Si aceasta o spun din incredintarea pe care o am din putina mea experienta. Doamne. sau practica (si acolo e un adevar. desi poate sa mearga pana la groaza. Si. trupeasca. asa de puternica. cum ne spune Apostolul Ioan intr-una din Epistolele lui." Si spun aceasta fiindca Dumnezeu. te apuca o teama de orisice nu este in armonie cu aceasta. in viata materiala. adica. incat nu mai ramane nici urma de frica. Iar pentru pacatele mele mustra-ma. sau sociala. si ca frumusetea aceasta e asa de gingasa. vazand ca sunt lucruri care nu sunt in armonie cu frumusetea aceasta nespusa si absolut de nedescris. dar am intrebuintat cuvantul acesta care este mai aproape de intelegerea noastra. si frica lui Dumnezeu este dulce. pe care pe unii i-am cunoscut din carti. acela este pacatul. cu blandete. dar si prin adeverirea multor sfinti. daca vreti. ne calauzeste. sa stiti. dar nu-i adevarul ultim). de nici nu stii ca s-a dus.Ce este? Traiti in adevar. Este datatoare de viata. nu intelepciunea! Fiindca sfarsitul intelepciunii este dragoste. asa si intuitia in viata duhovniceasca. tot ce nu este de-al harului devine ura . ca e datatoare de viata. nu este covarsitoare. si o simti ca pe un dar pretios. fiindca. ca sunt slab. pe care instinctiv nu vrei sa-l pierzi. Frica lui Dumnezeu atuncea incepe sa fie "inceputul intelepciunii" inceputul. dar ne apuca un lucru care devine ce numeste Psalmistul: "Cu ura desavarsita i-am urat". Nu instinctiv. dar te trezesti fara ea. cum este teroarea si frica. sa nu fac asta! Aoleu. dar reala. ori este adevar. Frica lui Dumnezeu atuncea naste in noi o alta frica de pacat decat cele pe care le-am descris la inceput. daca esti Dumnezeul adevarului. trezeste-ma si pe mine! Scoate-ma din negura in care sunt. ne impinge. inceputul intelepciunii este frica lui Dumnezeu. Si "orisice-ul" care nu este in armonie cu aceasta. sau etica. Precum instinctul ne face.

urasti toate ale mortii si ale stricaciunii cu "ura desavarsita". Astazi imbracat cu profir. pentru altii banii. iscusinta la rautati. dibacie la nedreptate. crestine. tina obraznica. Astazi in multe avutii. Ale lui rapirile. dar ca trestia se preface in cenusa. Astazi in bogatie. fiara neimblanzita prin voia ei. daca ai iubit lumina aceasta si viata. dar ca fumul se imprastie. sa cantam versul de psalm al alautei lui David si impreuna cu el sa facem cunoscuta nimicnicia celor omenesti: "In desert se tulbura tot muritorul". maine in mormant. iar peste . ale altora desfatarile. grabnicie la strangere de avutii. "in desert se tulbura tot muritorul". Ca focul se aprinde. nu bolnavicioasa. Ale lui ostenelile. iar maine in cosciug. Ale lui scarbele. ale altora placerile. catre siesi isi da invatatura. Astazi este. ale altora avutiile. dar ca iarba se usuca. iar maine dus la mormant. destoinicie la necredinta. ci desavarsita. Se tulbura. Ale lui blestemurile.acum. Se tulbura. Ale lui tulburarile. Cu adevarat. pentru altul imbelsugarea. nesatiu la lacomie. dar se duce fara sa ia ceva din agoniseala zbuciumului sau. Ca flacara focului se aprinde. cenusa razvratitoare. ale altora bucuriile. Astazi cu cei ce-l lingusesc. ale altora veseliile. Ca vartejul de vant se inalta. lemn lesne putrezitor. Ce este omul? Imprumut cu dobanda vremelnica a vietii. vapaie cu usurinta de potolit. Ca norul se raspandeste. dar ca praful piere. Pentru el suspinul. Ale lui grijile. dar la sfarsit va pieri. dar ca picatura de ploaie se imputineaza. praf ingamfat. ale altora ingrijirile. Se tulbura. fire care cu lesniciune piere. dar prin pofta fara de sat putreziciune agoniseste. Astazi se mandreste. El ca in iad se chinuie. O ura in care. Se tulbura. dar mai inainte de a se aseza este inghitit. 15 Vino. iar maine cu viermii. Ca floarea se impodobeste. iarba care se usuca degraba. Dar iarasi zic. duh mandru. iar maine nu mai este. datorie fara amanare a mortii. altii se desfateaza cu bogatiile lui si canta. Pentru el lacrimile. Parintele Rafail Noica In desert se tulbura tot muritorul Psalmul 38.

dar cu firea lui cea semeata se socoate ca-i vesnic. Saracul se chinuie. puternicul este urat. credinta unuia in altul a pierit. Unul nu se satura de dobanzi. apele se stapanesc. Bogatii se topesc de grija. care au pangarit pana si vazduhul. Din pricina banilor am vandut stihiile cele libere: drumurile se vamuiesc. aerul se cumpara. Unii se cearta pentru masurarea pamantului. altul staruie sa ia si capitalul.putin se tanguie. altii se macelaresc pentru zidirea caselor. hraparetii tulbura lumea. locas lesne de strabatut de orice fel de patima. vicleneste. Cate am spus si totusi n-am gasit nimic mai potrivit decat cuvintele profetice. altul rapeste vecinului slugile. pamantul se imparte. viata a ajuns de nesuferit. Unul se judeca cu megiesul sau pentru apa. Prin fire muritor. adevarul a parasit pamantul. datornicii se vestejesc de grija datoriilor. Nesuferit cand este fericit si nemangaiat in nenorociri. conducatorul tradat. negustorii negutatoresc nenorocirile si nevoile oamenilor. crestine. minciuna se inalta cu mii de laude. Cel care n-are se blesteama ca n-are. bogatul se tulbura. dar cerceteaza pe cele peste puterile lui. Lacomia impileaza. Nu se aseamana oare. Pentru aceasta proorocul. vazand pe oameni inghesuiti spre rele. viata omului cu marea? Nu suntem oare mai tulburati pe uscat decat pe mare? Nu ne izbim unii de altii mai puternic decat ne izbesc valurile marii? Oare nu ne invartim incoace si incolo ca in intunecimea marii? Unul ia celuilalt ogorul. iar prietenia tine pana la sfarsitul mesei. Nu stie cele de fata. iubitorii de arginti isi pierd timpul pe judecatorii. care spun: "In desert se tulbura tot muritorul". Mintindu-ne unii pe altii. Zavistiile se tin lant. Nu se cunoaste pe sine. Supus la tot felul de boli. Pofta nesatioasa stapaneste cu tiranie. Din pricina banilor. iar cel care are. . defaimatorii vand minciuna. altul se lupta pentru aer cu cei din jurul sau. am desfiintat juramintele celelatte si stim sa ne juram numai pe Dumnezeu. Ocarmuitorul este pizmuit. dar cugeta la cele viitoare. Razboaiele vin unele dupa altele. Pamantul nu mai poate sa rabde atatea rautati. socoteste nenorocita viata noastra si spune: "In desert se tulbura tot muritorul". locuinta bine primitoare a oricarei suparari.

a pus stapanire si pe aceia. Nu inceteaza niciodata de a gramadi pana va fi gramadit si sfarsitul lui. Dar pentru ce invinuiesc bogatia si nu invinuiesc pe cei care o au? Insasi bogatia este nedreptatita de bogati. dar priveste la ceilalti. Nu poti fi si mort si chivernisitorul celor vii si judecator dintre morti.N-am gasit. dar. proorocule. Se inalta si para focului. dramaluind ceea ce se cuvine fiecaruia. dar se linistesc iarasi. dusmanul in franarii. dar se ingrijeste de copii. Se misca vanturile. mama a toata rautatea. Nu stie cand moare. dar ma legi ca pe un facator de rele. care se tulbura din pricina banilor. numai omul se tulbura? Invinuiesti numai faptura cea cuvantatoare? .. I-a luat pe aceia. raspunde proorocul. dar a si deschis ochii pentru altii. Omul insa. daca se satura. Se tulbura orice fiara. se potoleste. niciodata nu se potoleste. lasa-ma sa fiu fericita in mainile saracilor! Bogatul insa raspunde: . dar se intareste din nou. vrajmasul castitatii. Se cutremura pamantul. se stinge. dar. dar se potolesc iarasi. iubitorule de avutii. Mi se pare ca bogatia zice bogatului: . pentru ce ma strangi de jur imprejur ca pe un ocnas? Pentru ce ma imbratisezi si ma saruti ca pe un prieten. daca ard lemnele ce se gasesc acolo. dar se ingrijeste de cele viitoare. pe nici unul dintre dobitoace sau dintre stihii ca se tulbura. trimis din minele de aur in mainile tale? Daca voiesti sa dormi mai usor decat in vise.Pentru ce. dar se sfatuieste cu privire la mostenitori.Bogatia o adun pentru copii. ma inlantui. tainicul talhar a toata virtutea. ajunge mai galben decat aurul. Nebune. caci o leaga si o tin in lanturi. ca sa nu ajunga mostenitorii saraciei! Bogatul isi inchipuie totul cu de-amanuntul! Nu stie cele prezente. Chinuit de setea iubirii de argint. Pentru ce te trudesti . Nu cunoaste nevoile sale. Se tulbura apele. Se nevoieste sa faca din o suta doua si se sileste sa gramadeasca langa acestia tot pe atatia. Toate a aceastea din pricina bogatiei.Dar oare. spune-mi mai intai sfarsitul tau si apoi asigura existenta copiilor tai! Spune-mi mai intai ce se petrece azi si apoi te voi crede si despre cele ce se vor petrece maine! Pentru ce te inseli pe tine insuti si dupa moarte? Pentru ce voiesti sa fii mort si batjocorit? Pentru ce hotarasti tu ceea ce trebuie sa faca Dumnezeu? Pentru ce legiuesti tu purtarea de grija a lui Dumnezeu? N-ai nici o legatura cu cele ce vor veni dupa tine.

bogatule. imprumuta pe Dumnezeu". Care este aceasta? "Intrucat ati facut unuia dintre acesti frati ai mei mai mici mie ati facut" (Matei 25. . Sfanta Scriptura cunoaste lacomia noastra. ai incredere in Mine din pricina bogatiei Mele. Dumnezeu spune bogatului: . ci a spus: "Cine miluieste pe sarac. Sa-ti fie de ajuns ca Dumnezeu iti intinde dreapta Sa prin sarac! Cel care ploua din cer iti cere un banut. dar capata si marturisirea ce spune: "Cine miluieste pe sarac. ca si cum ai da din ale tale? Saracii nu cer bunurile tale. Judecatorul insa nu se rusineaza de cel chemat la judecata. Cel care tuna si fulgera iti spune: "Miluieste-Ma!". Da ce ai luat si dobandeste folosul din datul tau. pentru ca ti s-a fagaduit sa dai. Pentru ce n-a spus: "Cel ce miluieste pe sarac. Da-le cele ale lor inainte de a veni ziua socotelilor. De aceea n-a spus: "Cine miluieste pe sarac. Cel care imbraca cerul cu nori iti cere o haina.in desert. Da-le cele ale lor! Vei primi nu dupa mult timp tot ce dai! Dumnezeu este tata saracilor. Sa dam deci milostenia imprumut lui Dumnezeu. imprumuta pe Dumnezeu" (Proverbe 19. da lui Dumnezeu". ca sa primim de la El ca rasplata iubirea Sa de oameni. A bagat de seama ca pofta noastra nesatioasa spre lacomie cauta inmultirea averii. 40). ca sa plece spre milostenie pe iubitorul de castig la auzul cuvantului "imprumut". da lui Dumnezeu". nu sa iei. miluieste ca sa fii miluit! Dar tu nu voiesti sa-ti ridici nici genele. Ce cuvant preaintelept! "Cel ce miluieste pe sarac. ci pe ale lor. Cel care miluieste pe sarac nu numai ca sterge zapisul pacatelor. cer bunurile incredintate tie pentru ei si nu pe acelea care s-au nascut o data cu tine.Da celui sarac! Daca n-ai incredere ca-ti va da inapoi din pricina saraciei lui. Da-le cele ale lor si ia de la Tatal lor lipsa de grija. 17). Ajunga-ti ca saracii se roaga de tine ca de Dumnezeu! Ai mila. Te roaga si nu te indupleci. si aduni la bogatiile tale cele ce se cuvin saracilor? Pentru ce te manii cand ti se cere din bunurile lor. ci: "imprumuta pe Dumnezeu?". ca sa nu socotesti numai ca Dumnezeu iti da inapoi numai ceea ce ai dat. imprumuta pe Dumnezeu!". Cum vrei deci sa ai pe Dumnezeu: judecator sau datornic? Datornicul poarta respect celui care l-a imprumutat.

pentru ca voiesc sa-mi intaresc contractul. . caci. Si va zice celor din dreapta: . Mie Mi-ati facut. binecuvantatii Parintelui Meu. .Pentru ce? . Cand va sta Fiul Omului pe tronul slavei Lui. . de mosteniti imparatia cea gatita voua de la intemeierea lumii"." Iar cei care au slujit bine la timp potrivit."Am flamanzit si M-ati ospatat. care este gatit diavolului si ingerilor lui" (Matei 25. in intunericul cel mai din afara. Doamne. nu pomenesti si de celelalte rele? . desi ati avut un leac atat de mare. dar mai putin rele decat neomenia si nemilostenia.Iti dau insutit si viata vesnica. cu luare aminte cand si unde iti va plati datoria Cel care S-a imprumutat prin cei saraci. ci pe cei care nu s-au pocait. cer sa facem o invoiala. ."Intrucat .Ca o sa mi le dai pe acestea candva. Nu osandesc pe cei care au pacatuit. Spune-mi timpul cand ai sa-mi platesti! Hotaraste-mi sorocul platii! Asculta acum. va pune in dreapta Lui oile.Dar ce castig daca Te imprumut prin sarac? ii raspunde bogatul."Doamne. Pentru neomenia voastra va osandesc. 34-41)."Veniti. milostenia." Nu este adevarat deci cuvantul ca "Cine miluieste pe sarac. ci neomenia. cand Te-am vazut flamand si Te-am ospatat sau insetat si Ti-am dat de ai baut. totusi v-ati . care s-au uitat si la nevoile saracilor. in inchisoare am fost si ati venit la Mine. Dumnezeu n-a spus: Pentru ca ati fost desfranati. pentru ca ati savarsit adulter.Pentru ca nu judec pacatul. tot astfel si celor din stanga le hotaraste chinurile vesnice pentru neomenia lor: "Duceti-va de la Mine.Pentru ce. pentru ca ati facut marturie mincinoasa.ati facut unuia dintre acestia prea mici. blestematilor. imprumuta pe Dumnezeu?" Si dupa cum celor din dreapta le-a daruit Imparatia Cerurilor pentru iubirea lor de oameni. iar la stanga caprele. am insetat si Mi-ati dat de am baut. dar si la vrednicia celui imprumutat. cu toate ca si acestea sunt rele. Tie in Care toti ne punem nadejdea? Sau cand Team vazut intr-o lipsa atat de mare? Cand am facut acestea?" .va raspunde Dumnezeu . vor spune: .. eram gol si M-ati imbracat.

sa se agate inca de aceasta viata. in nadejdea ca va mai putea face inca ceva pentru propria-i mantuire. ci si cea sufleteasca. chiar din inceputul lunii Ianuarie. o stare intre Raiul iubirii lui Dumnezeu si iadul lepadarii de catre Dumnezeu.lipsit de o binefacere atat de mare. am cercat faptul ca viata noastra pamanteasca este o stare plina de lupte grele pe hotarul dintre fiinta si nefiinta.Despre viata. nu este nici inainte de a veni dragostea. prin rugaciune se preabiruieste despartirea. doresc sa impartasesc cu mata. din nou si cu putere mare. frica de osandirea asteptata si de lepadare face sufletul. nadejdea ca si noi. Anul acesta. Pe unii ii osandesc in focul cel vesnic. Cu toate acestea. intre altele. Laud iubirea de oameni. frica stapaneste sufletul. vom invia pentru viata vecinica. intr'o anume masura inlocuieste impartasirea vie. cand se apropie hotararea sortii noastre vecinice. ca si cu un frate apropiat. m'am imbolnavit serios. Parere de rau. si tot asa. Amin! Sfantul Ioan Gura de Aur Arhimandritul Sofronie Saharov . adeseori moartea ma privea in ochi fara a ma slabi. intr'un ceas hotarat de Tatal Ceresc. Mustru asadar neomenia voastra. Cat se munceste sufletul si cat se scarbeste in acele ceasuri . ca radacina a toata rautatea si necredinta. pentru ca ne trece si pe noi si toate relatiile noastre in alta lume.a o descrie pare a fi cu neputinta! Cele mai grele ispite navalesc peste suflet ca un uragan in vremea acestei groaznice stari pe hotarul dintre viata si moarte. ca radacina a tuturor virtutilor. nu numai in ce priveste locul. De mult nu ti-am scris. Poate ca ea este forma esentiala a rostirii dragostei. cum ar fi. Acum. insa atunci frica de Judecata lui Dumnezeu ce sta inainte. altora le dau imparatia cerurilor. Numai amintirea Mantuitorului celui rastignit il intareste. si o urare sub forma unei scrisori are o oarecare putere. dar ispite atat de grele cum mi-au fost sortite anul acesta au fost rare si nu atat de indelungate. vine dragostea. moarte si vesnicie Ca monah am putinta de a-mi rosti dragostea mai intai de toate in rugaciune. iar atunci sufletul este gata a parasi lumea aceasta fara nici cea mai mica parere de rau. In ultimii douazeci de ani ai vietii mele de multe ori m'am aflat aproape de moarte. Anul acesta. Si . In unele clipe inima se schimba. Noptile.

Vecinicia cuprinde toata intinderea vremii. Pare-mi-se ca viata noastra pamanteasca. Tanjim catre viata vecinica. trebuie neaparat sa ne fie suferinta. adica ale lui Hristos. ci in deplinatate. Noi asteptam impartasirea vietii vecinice. devenind vesnicie. ca obiectiv fiind.totusi. vremelnica. De unde este limpede ca vesnicia este un alt chip al fiintarii. Insa. neschimbata in desavarsirea sa. oricat s'ar arata de grele suferintele noastre aci. Noi. in sufletul nostru se tainuieste o constiinta a adancului lor inteles.conceptele inceputului si sfarsitului. ci ca pe un singur act fara de intindere al plinatatii fiintarii. Insa faptul gandului si trairii sufletesti curate trebuie inteles nu numai in sensul psihologic. Iubesc a cugeta la intelesul suferintelor. adica Mintea si Dragostea Dumnezeirii. nefiind in putere a defaima nici cerintele acestei vieti. Sfintitul Ierarh Grigorie Palama gandea astfel. iar noi doar in masura in care petrecem in Dumnezeu si Dumnezeu in noi petrece.de doua lumi. omul se face nu numai nemuritor. atunci si noi ne vom arata ca stapanind vecinicia. intemeindu-se pe Sfintii Parinti. Vremea este chipul fiintarii schimbatoare. cei ce apartinem in acelasi timp . Iar daca cele spuse corespund adevarului. ci si fara inceput. ci si in intelesul fiintial. ci ea insasi intindere nu are. In orice schimbare se afla un element al suferintei. si unul caruia niciunul din conceptele elaborate de noi in hotarele realitatii empirice . Dragostea in intelepciune si intelepciunea in Dragoste. cea asteptata vecinica viata este adevarata viata. iubesc a cugeta la vecinicie. Vesnicia este lumea gandului si a trairii sufletesti curate in unirea lor nedespartita. de cea de sus si de cea de jos. iar de acum nu in parte. Numai ea. iar in acelasi timp ne afundam in grija celor pamantesti. avand inaintea noastra chipul fiintarii dumnezeiesti.mai bine zis. in paralel . Vecinicia se cade sa ne-o inchipuim nu ca pe o prelungire a vremii la nesfarsit. Catre . suntem oarecum impartiti de-a lungul intregii noastre vieti pamantesti. in intelesul lucrurilor. ale lui inainte si dupa nu i se pot aplica. "Astept invierea mortilor". Viata vecinica este viata duhovniceasca. Cand insa "Dumnezeu va fi toate intru toti". ca traire subiectiva a omului. atunci cu adevarat vesnicie este Singur Dumnezeu.

vesnicia. Dumnezeu. in chipurile fiintarii noastre pamantesti. simtind adierea veciniciei. Si este fericit pentru ca are certitudinea originii divine a credintei sale si este convins de adevarul ei. Ce minunata este bucuria lui! Frumusetea lui tainica te atrage. Inima sa se incalzeste de focul iubirii pentru Dumnezeu iar sufletul sau alearga degraba sa se inalte catre El. care nu-i permitea sa vada si sa actioneze dincolo de sinele sau. iar expresia fetei lui marturiseste credinta in Dumnezeu.pentru ca lumina era neobisnuit de gingasa. ii vorbeste inimii sale si o umple de bucurie sfanta. grija ce produce suferinta sufletului. in inima sa linistita si netulburata de nimic.aceasta "margine a doririlor" nazuieste sufletul. amandoi ne-am tinut o vreme rasuflarea. Inima si cugetul sau sunt daruite lui Dumnezeu. iar credinta sa statornica in Dumnezeu este viu exprimata de trasaturile chipului sau. el n'a gasit cu putinta a o exprima decat in cuvintele ca a vazut dimineata neinseratei zile. in chip tainic. VIDEO . Credinciosul. de "lina". Imi amintesc asijderea cum acum trei ani. El a taiat prin smerenie. Stiu un om in Paris. Credinciosul adevarat se arata a fi un om fericit. Liber de aceasta legatura. de subtire. Dimineata . rupand legaturile egoismului si cercul stramt al iubirii de sine. .) Arhimandritul Sofronie Saharov Despre chipul omului ce crede in Hristos Atat de frumos este chipul celui credincios. care din Sambata Mare pana in a treia zi de Pasti. s-a scuturat si s-a eliberat de tirania jugului si a robiei generata de egoism. Calmul si pacea ce se pot vedea pe chipul sau sunt o reflectare a pacii ce se gaseste in sufletul sau. in timpul primei noastre intalniri. El se infatiseaza ca un om care s-a lepadat de tirania grijii permanente pentru cele lumesti.. adorarea sinelui sau..Manastirea Sfantul Nectarie Bunatatea zugravita pe fata celui credincios marturiseste despre curatia constiintei sale. Iar neinserata zi . timp de trei zile a fost in starea unei vedenii pe care. De-abia atunci va fi cu putinta bucuria cea de nimic intunecata. (. ca si albastra.

intreaga creatie vorbeste cu un glas tainic sufletului sau despre intelepciunea si bunatatea dumnezeiescului ei Creator. este atent sa nu auda si el cuvantul "de multe te ingrijesti si pentru multe te silesti" (Luca 10. Traieste. 42). Idolul egoismului a cazut si s-a sfaramat. Dumnezeului Celui Adevarat. acum se aduc numai catre Dumnezeul iubirii. binele. Iubirea si adorarea lui Dumnezeu inunda inima sa insetata de prezenta Domnului. Cu bucurie si incantare cerceteaza opera lui Dumnezeu si contempla frumusetea creatiei. adevarul si dreptatea. Inima lui este infierbantata de dragostea lui Dumnezeu. Cuvintele lui Dumnezeu sunt dulci ca mierea in gura sa. dar stie ca cetatea sa statatoare se afla in ceruri. Fara sa staruie in cele zilnice. aceste virtuti daruite lumii vazute. gandindu-se si la binecuvantatul sfarsit. De aceea se straduie neincetat sa aleaga "partea cea buna" (Luca 10. devin obiectul cunoasterii pentru inima sa. ignora cele lumesti iar pe cele trupesti le micsoreaza (estompeaza). cand se va indulci de bunatatea lui Dumnezeu si de bogatul Sau har. Celui Viu. care isi au originea in insusirea divina. Duhul sau se dedica cunoasterii operei Sale creatoare iar sufletul sau isi gaseste odihna in pronia divina a Creatorului. tamaia care se aduceau initial catre acesta. 41). iar imnele si doxologia. Se incordeaza catre Acesta si II cauta prin cercetarea lucrarilor Sale. Nimic deja nu il mai poate impiedica si nimic nu il mai poate influenta. nici atractia catre bunurile pamantesti. Traieste pe pamant. privirea lui se incordeaza spre a vedea pe Dumnezeu in timp ce inima lui neincetat Il invoca. Singurul pe care din tot sufletul Il iubeste si Il adora. Dedicat intreg. Fericirea sa este adevarata si intarita si are ca izvor comunitatea permanenta a acestuia cu dumnezeiescul Creator. care se scurg pururi asemenea unor rauri. multumirea si lauda neincetat se inalta spre El. oriunde il cheama iubirea fata de aproapele. daruieste inimii sale noi sentimente si noi intelesuri. Viata lui este un imn si o armonie. jertfele. . Nici placerile lumesti. Buzele sale graiesc intelepciunea iar inima sa indeamna la cumpatare. Lucrarea sa neincetata este aceea de a ajunge la o cat mai mare desavarsire. Frumosul. ofrandele. iar dorinta lui este de a ajunge la asemanarea cu Dumnezeu. spre oricare dintre punctele orizontului. Tot ceea ce il inconjoara pe omul credincios.poate strabate pamantul intreg. la indumnezeire. cu inima si cu sufletul. Pe acestea le cerceteaza ziua si noaptea.

limba sa ramane nemiscata. Inima sa ramane insensibila si nu poate descoperi intelepciunea si puterea divina. admirabila Sa frumusete ii raman ascunse si inaccesibile. Se bucura pentru fericirea lor si se intristeaza impreuna cu ei la necaz. deoarece este lipsit de cel mai important bun pamantesc care este credinta. Inima celui necredincios. Este nefericit deoarece este lipsit de frumusetea divina. de chipul dumnezeiesc al Creatorului. Stralucitorul chip al divinului Creator. faptele sale bune. Inima sa nadajduieste in Domnul. care ne este unicul sprijin de-a lungul intregii noastre vieti. Nici un sentiment de adorare nu izbucneste in inima sa. Necredinciosul este nefericit. deoarece este lipsit de speranta. singura alinare a inimii intristate. Golul acesta a fost umplut de tristete. iar dreptatea sa va ramane in veac. Mintea sa nu se poate ridica mai presus de lumea vazuta si nici sa depaseasca granitele celor percepute cu ajutorul simturilor. Ochiul necredinciosului nu vede nimic in creatie. fara sa poata descoperi bunatatea divina. indiferent de rasa sau natiune. buzele lui raman pecetluite. singura cale catre adevar si fericire. spre multumire catre pronia divina. spre preamarire. ca fiind cu totii frati ce provin din aceeasi protoparinti si de aceea isi indreapta catre toti la fel. Privirea sa rataceste peste adancul creatiei fara a putea vedea frumusetea intelepciunii divine. iar sufletul sau este gata sa se prezinte inaintea Creatorului sau. pe care divinul Artist l-a sadit in noi si pe care doar credinta il descopera. Ii considera pe oameni. gura sa incremenita. pronia divina. nu mai poate simti nici o bucurie. ce-mi va putea face mie omul?" Despre chipul necredinciosului Necredinciosul este cel mai nefericit dintre oameni. Plin de speranta si de curaj graieste asemenea psalmistului: "Domnul ma va ajuta. de descurajare. in afara miscarilor naturii. In toata ziua este milostiv si darnic.Toata grija sa se indreapta spre a implini legea divina si spre a savarsi binele. de cine ma voi teme. Nici un sunet nu iese din pieptul sau spre lauda. dreptatea si iubirea Creatorului pentru creatia Sa. Este nefericit. fara sa poata admira atotputernicia divina. din care Dumnezeu S-a indepartat. Traieste plictisit si indiferent fata de tot ceea . de nefericire. pentru ca este lipsit de iubirea oamenilor.

ce il inconjoara. Rataceste prin viata, ca printr-o noapte intunecoasa, trista si nici o raza de lumina nu lumineaza calea sa chinuita. Nimeni nu poate indruma si calauzi pasii sai. Trece singur prin aceasta viata, fara speranta unei vieti mai bune; este pandit permanent de nenumarate capcane si nimeni nu poate sa il elibereze cand cade victima lor. Cade in ele si este strivit de greutatea lor. In tristetea lui nu exista nici macar o clipa de usurare. Pacea sufletului si linistea inimii au fost alungate de lipsa sa de credinta. Adancul inimii sale este indoliat. Multumirea pe care credinciosul o afla in ascultarea si urmarea poruncilor sfinte, mantuitoare si a unei vieti morale, ii este necunoscuta. Protectia pe care credinciosul o simte izvorand din credinta sa este straina inimii celui ateu. Convingerea, izvorata din credinta, ca Pronia Divina vegheaza neintrerupt asupra vietii sale, nu o poate intelege. Iubirea si bunatatea izvorate din preamarirea Creatorului, raman pentru acesta mistere nedezlegate. Necredinciosul recunoaste ca unic principiu doar materia, reduce adevarata fericire a omului la cercul stramt al placerilor trecatoare si isi orienteaza toate straduintele numai spre aflarea acestora. Bucuria izvorata din cultivarea virtutilor ii este straina si nu se poate impartasi de harul ei. El ignora astfel adevaratul izvor al fericirii si se indreapta catre izvoarele amaraciunii. Placerea il conduce la saturatie si dezgust, apoi la plictiseala si la tristete. Tristetea il conduce la suferinta, iar aceasta din urma la deznadejde. Astfel, este lipsit de orice bucurie. Pentru ca toate placerile lumesti, fiind trecatoare, sunt incapabile sa ii ofere celui necredincios fericirea. Inima omului a fost facuta spre a se implini in ea binele suprem si numai prin gustarea acestuia tresare si se bucura. Pentru ca in acesta il afla pe Dumnezeu. Ori stim ca Dumnezeu paraseste inima ceha necredincios. Inima poate aspira catre infinite bucurii, pentru ca a fost facuta sa poata cuprinde nemarginirea. Prin urmare, inima celui necredincios, de vreme ce nu ravneste catre nemarginire, vesnic suspina si cauta sa se implineasca, dar nu reuseste. Pentru ca placerile lumesti nu au puterea sa implineasca acest gol. Ele fiind trecatoare, ofera, in final, amaraciune. Iar alergarea dupa slava desarta naste tristetea. Necredinciosul ignora, asadar, faptul ca fericirea omului nu se gaseste in placerile oferite de bunurile pamantesti, ci in iubirea lui Dumnezeu, bunul vesnic si cel mai de pret. De aici rezulta deci nefericirea celor care nu il cunosc pe Dumnezeu.

Cel care-L neaga pe Dumnezeu, neaga insasi bucuria sa si fericirea cea vesnica. Nefericit se lupta cu greutatile acestei vieti, deznadajduit si infricosat se indreapta catre moarte, catre mormantul deja sapat. Ramane deci orb fata de marea reprezentatie care se desfasoara in fata ochilor sai, avand ca scena intreaga lume si dirijata de dumnezeiasca intelepciune si putere, de dumnezeiescul har. Nu poate sa vada armonia si binele divin. E ca si cum ar curge la picioarele sale izvorul bucuriei si al fericirii iar el, legat ca oarecand condamnatul Tantal, sa nu reuseasca sa-si racoreasca limba uscata de necredinta si sa-si stinga insuportabila sete, deoarece apa, care izvoraste din racoritorul izvor al credintei, se afla un pas mai departe de buzele sale. Nefericit rob al unui tiran absurd! Cum ti-a fost furata fericirea! Cum tia fost rapita comoara cea mai de pret! Ti-ai pierdut credinta, L-ai negat pe Dumnezeul tau, ai refuzat revelatia Sa si te-ai lepadat de bogatia nesfarsita a harului. Cat de jalnica este viata acestuia! Si acesta este inceputul chinurilor, deoarece a pierdut sensul bucuriei adevarate. Pentru firea sa denaturata, aceasta pare stearpa si inutila, nu ii inspira nici o umbra de multumire, ramanand total insensibil; nimic din cele create nu ii produce bucurie. Un val de tristete a acoperit bucuria firii intregi si nu mai este exprimata de nimic. Viata acestuia devine o greutate insuportabila iar durata ei un nesfarsit chin. Deznadejdea se arata deja in fata sa, asemenea unui calau si un chin implacabil il tortureaza; curajul l-a parasit, puterea de rezistenta i-a scazut, iar puterile morale, din cauza necredintei s-au dezintegrat; paralizat de necredinta se preda legaturilor infricosatoare ale dezamagirii, care, fara mila sau compasiune, taie violent si dur firul vietii sale jalnice. Astfel, il arunca in adancul pierzaniei, in negrul Tartar, din care abia atunci ar vrea sa scape, atunci cand il cheama vocea dumnezeiescului Creator, Cel pe care pana acum L-a negat. Il cheama sa dea raspuns pentru necredinta sa, este judecat si condamnat la focul cel vesnic. Sfantul Nectarie Taumaturgul - Ierarhul din Insula Eghina Fericirile - noua invitatii la fericirea lui Hristos

Fericirea are un singur Nume: Iisus Hristos. Poate necunoscut sau neinteles de catre prea multi dintre noi. Un Nume pe care sfintii l-au catalogat a fi drag, scump, dulce etc. Este fericirea in sine, asa cum nu a fost si nu va mai putea fi vreodata. Este tot ceea ce isi poate dori omul. Mai mult nimeni nu poate cere si absolut nimeni nu poate primi. Este TOT! Daca inima omeneasca este insetata de vesnicie, atunci El este vesnicia. Daca este infometata de Adevar, atunci Hristos este Adevarul cel mai curat si mai pur. Daca sufletul suspina dupa lumina, atunci la El va gasi Lumina cea care il va imbratisa si il va mangaia o vesnicie. Si daca, pur si simplu, omul vrea doar sa fie fericit, atunci nu are decat sa-I ceara lui Hristos sa Se apropie, sa vina, sa-l primeasca si sa-i ofere in dar tot ceea ce de la inceputul veacurilor a pregatit pentru el. Fara sa-i ceara ceva in schimb, caci omul este nevolnic si mult prea neputincios. Fara sa-l traga la raspundere pentru ce a facut pana sa-l intalneasca, caci fiinta omului este atat de mult imbibata de pacate incat adeseori nici el nu stie ce mai este bun si ce mai este rau in el. Omul vrea sa fie fericit. Chiar si cand alearga in directia opusa lui Hristos, de fapt tot pe el il cauta. Tot pe El il striga si tot de El ii este dor. Fericirea este sensul vietii lui. O clipa de durere si o masura de neasteptata suferinta il intuneca, il dezamagesc si il fac vecin cu neantul. Daca omul uraste ceva pe lumea aceasta, atunci doar suferinta proprie o uraste. Inima lui e facuta sa se umple cu bucurie si cu lumina. Este ca o camara in care trebuie sa intre Hristos. Si, in acel moment, inima gusta Fericirea si nu mai cauta nimic. Nu mai vrea nimic. Nu o mai intereseaza nimic din ceea ce o interesa pana atunci. Este fericita. Iubeste si este iubita. Are cerul in ea si uita pamantul. Are raiul in ea si uita pacatul. Are pe Hristos cu sine si se uita pe sine... Oare cati ne dam seama ca sufletul nostru este ca un copil care scanceste si suspina molcom dupa ceva sau, mai bine zis, dupa Cineva? Zi si noapte. Vrea mereu ceva si nu este niciodata multumit. Vrea mangaierea lui, dar noi nu stim cum sa i-o dam. Vrea o bucurie aparte, pe care noi o cautam in lume si tot nu o gasim. Iar sufletul ramane trist uneori o viata intreaga. Unii, poate ca cei mai multi, o luam pe drumuri gresite. E drept ca scrie pe ele fericire, dar nu este ceea ce vrea sufletul nostru. El vrea pe Hristos. Iubirea si iertarea Lui. Nu-L cunoaste, dar il banuieste. Iar noi ii dam altceva. Mereu altceva. El plange un timp si apoi amorteste.

Tace si uita ca mai exista. Pentru ca noi ii dam doar fericirea care bucura trupul. Ii dam o hrana mincinoasa, care nu-l satura si nu-l bucura. Placerea trupeasca nu da nimic sufletului. Noi credem ca da si ne aruncam in tot mai multa placere a trupului. Oricare ar fi aceasta: desfrau, alcoolism sau pur si simplu body-building. Trupul devine de acum copilasul care scanceste si suspina dupa tot mai multa fericire si tot mai multa mangaiere. Iar sufletul se vede uitat. Iar daca el nu il are pe Hristos, nu mai vrea nimic. Tace si uita. Se ascunde in noi si se pierde in gandurile noastre. Nu ne reproseaza nimic. Nu ne supara cu nimic. Asteapta doar o clipa de "neatentie" a noastra si mai scanceste din cand in cand. Cu o lacrima ce curge in inima si se revarsa pe ochii lui Hristos. Dar noi nu ne amintim de el. Am uitat cum plange sufletul nostru. Si credem ca tot trupul este cel care a plans. Si o luam de la capat. Ne hranim cu nefericire un timp, o viata, desi Fericirea este mereu in umbra noastra, mereu gata sa intre in noi, sa ne invadeze cu lumina si cu adevar. Hristos este singurul Care stie cum se creste, cum se mangaie, cum se hraneste si cum se bucura un suflet. Este Tata si Mama in acelasi timp. Are pentru noi bucurii pe care nici nu le banuim. Este Cel ce ne da sens si mantuire. Trebuie doar sa vrem. Cu dinadinsul. Asa cum un copilas, atunci cand isi vede mama, nu se mai uita la nimic si la nimeni doar ca sa ajunga in bratele ei. Nu conteaza ca se impiedica si ca nu stie sa mearga. Caci stie instinctiv ca acolo este hrana si mangaierea lui. Acolo ii va fi cald si bine. Si oricat s-ar fi jucat, oricat ar fi alergat, tot de bratele materne ii este dor. Asa si sufletul... vrea la Hristos! Instinctul spiritual ii spune clipa de clipa ca acolo este locul lui. Hristos nu este un mit. Nu este o idee. Si nu este un simplu om ce a trait acum doua milenii si care ne-a invatat sa fim mai buni sau, din contra, cum zic unii, sa traim in patimi care ne umplu de neputinte. El este Fiul lui Dumnezeu. Este Dumnezeu adevarat si Om adevarat. Este Persoana care poarta in Sine toata Fericirea, toata Lumina si toata Bucuria unei vesnicii. De dinainte de om si o vesnicie dupa el. Este Cel ce S-a apropiat de om ca sa Se daruiasca pe Sine. Este exact ceea ce ii trebuie omului. Insa cum acesta, poate ca prea des, rataceste spre fericiri inexistente, El a spus si continua sa-i spuna omului ce este Fericirea. Din respect si din iubire fata de el nu-l bruscheaza, nu-l trage de maneca si nu-l leaga de Sine. Doar arunca raze de iubire peste ochii sufletului

Vesnic fericiti! Asa cum si El este! Ne roaga sa ne uitam o clipa in ochii Lui si tot o clipa sa uitam de noi insine si de ceea ce am considerat a fi fericire. pe cei alienati psihic. Omul se minte. Dar Hristos nu poate oferi mai mult decat a oferit deja. O invitatie tacuta si usoara. limba in care expresia "a fi sarac cu duhul" are o oarecare conotatie ironica. O invitatie pe care scrie exact numele fiecaruia dintre noi. Realitatea care. Pentru a nu avea pricina de ratacire. Nu provocator de placere. ci dupa cum el vrea. fara nume si fara expeditor. Ne invita sa uitam macar o clipa din viata noastra de ceea ce ne bucura pana atunci si sa Il luam in serios. N-a ascuns nimic. Ne invita sa gustam din iubirea Lui. a trupului! Hristos n-a cunoscut-o si nu o poate accepta si nici intelege. Si continua sa repete pana la sfarsitul veacurilor cele 9 Fericiri. Nu a pastrat nimic pentru Sine. Fericiti cei saraci cu duhul. este asa numai pentru ca omul se incapataneaza sa caute alta fericire. Altceva nu le-a mai ramas. Cel ce avea sa mearga pe Cruce tocmai pentru ca omul sa poata sa fie fericit i-a aratat omului unde sta fericirea. ci ca si un Leac. Nu exista alte posibilitati si nici alte drumuri nu duc la El. prin aceste vorbe.nostru si ne invita sa fim liberi. in timp ce Domnul nu ne poate minti. cu sufletul lor. Ci a vorbit in aramaica. Hristos i-ar ferici pe nebuni. Trupul Lui a fost pe Cruce si acum este in altarele bisericilor. desi doare si provoaca. . Nu se manie daca n-o deschidem si nu ne condamna daca primim "invitatiile" altora. Nu asa cum Hristos vrea. Traiesc in lume ca si cum nu ar fi de aici. Nu Se poate anula pe Sine doar pentru ca omul vrea mereu o zecea fericire: cea carnala. Cele 9 modalitati de a gusta fericirea lui Hristos. un Medicament care sa ne intareasca macar pe unul din cele noua drumuri spre Fericire. Hristos ne-a spus absolut tot despre fericire. Nici vorba! Hristos nu a vorbit in limba romana. Sa acceptam ca in afara de El nu avem nici macar o sansa sa fim fericiti. Sa vrem a asculta scancetul sufletului propriu si sa ne intoarcem de acolo de unde am plecat. Adica a fericit pe cei ce au ramas doar cu duhul lor. Nu l-a amagit cu vorbe mari si a cautat sa nu idealizeze A spus totul brut. ca a lor este imparatia cerurilor Unii se grabesc sa sustina ca. Omul tot vrea sa ocoleasca si s-o ia pe scurtatura.

intr-o lume in care sufletul nu mai reprezinta . Nu trebuie decat sa-ti inchipui un batran parasit la margine de drum. Ci a pus sufletul nostru pe prim plan. Esti judecat sau batjocorit. Si. Am spus ca Hristos nu ne-a indopat cu idealisme si cu false sperante. Poate si maine. Renunti la ceea ce altii au din plin: distractii facile.. Ai un singur ideal: sufletul tau. apara-l. Nu-l rataci printre lucrurile acestei lumi prea trecatoare. asa inveti sa renunti. dar chiar pe singurul loc. Cine isi uita sufletul si pe Dumnezeu il uita. nu-l uita etc. Este "biletul" tau pentru vesnicie. Nu se poate altfel! Si de aici intervine saracia de care aminteste Domnul.Imparatia cerurilor este a celor ce nu au uitat ca au un suflet. Oricare dintre cele noua Fericiri este de fapt un dublu mesaj: vei fi fericit daca implinesti ceva care acum iti va aduce in mod sigur suferinta.. Si inveti sa renunti la multe de dragul sufletului tau. care nu-si uita nicio clipa copilul din pantece.. A trai pentru sufletul tau chiar presupune multa suferinta. Este totul pentru ea. sa il lasi sa fie totul pentru tine. Esti dat la o parte si categorisit in termenii cei mai duri. Este la mijloc insasi vesnicia ta... Caci. nu-l rani. Sa nu-l ingropi in rutina ta zilnica si sa nu inveti treptat a-l uita. Iar acesta provoaca durere. Asculta-l. Si de aici se naste suferinta. iar sufletul sau si-l va pierde? Lumea este doar azi. placeri trupesti... Nu-i ceri nimic si nu astepti nimic. Nu exista nimic mai important. spune Hristos.. Rupi din tine. ca a lor este imparatia cerurilor. Enorm de multa suferinta. nu are timp. Asa si cu cel sarac cu sufletul. O Cruce ca si a Mea pentru o inviere impreuna cu Mine.. O fiinta aflata la mila oricui. Dar sufletul tau. Este nu doar pe primul loc in viata ta. Esti trimis la marginea acestei lumi si acolo te hranesti doar din resturile ei de bucurie si de frumusete. flamand si fara adapost. Te rupi de ceilalti.. Este comoara lor.. goana dupa vant.. Ea exista numai pentru acel copil. Exact ca si o mama insarcinata. ce ii va folosi omului daca va castiga lumea intreaga. Nu-l ingropa in griji si in nimicuri care nu lasa nimic in urma lor. Hristos nu a spus: Fericiti cei ce Ma cauta. Sa vrei sa-l simti. Ai grija de el si te vei mantui. Unic si vesnic. Asa stau lucrurile si cu sufletul. Este rostul lor. repet.

Hristos n-a putut sa ne cheme la El decat pe drumul pe care a venit la noi. iar eu trebuie sa astept si sa lupt pentru ceva parca mult prea indepartat. Dar atat. A muritorului de rand. caci El a spus foarte clar ca imparatia cerurilor va fi a celui sarac cu sufletul. mult prea greu este sa te ridici si sa te dai la o parte pentru a avea grija de propriul suflet! inseamna a fi altfel. Cat va mai dura?. Fericirea era mereu o promisiune absoluta si obligatoriu trebuia sa depaseasca asteptarile auditoriului. In jur toti au acum si aici raiul. Fericiti cei ce plang.. Parca a accentuat ca totul este undeva in viitor. Si unde mai pui ca rasplata de la Hristos nu vine aici si acum. Hristos Se deosebeste de acestia fie si macar prin esentialul oricarei religii: problema fericirii omului. Atat! Eu si sufletul in mijlocul unei lumi ca o furtuna de placeri si de fericiri prezente. A iesi in evidenta. Chiar trebuie?. Ca exista langa cei saraci cu duhul si ca a pregatit fericirea unei imparatii a cerurilor.. Acum doar saracia cu sufletul. Nu ne ramane decat sa credem ca Hristos nu ne-a mintit. Pentru ca El rastoarna orice norma de gandire si spulbera orice asteptare laxa si netrebnica. sa manjeasca si sa deformeze? Lacrimi de neputinta si de durere fata de tot ceea ce este in jur? . Eu si sufletul meu. Desi nu este un simplu intemeietor de religie. cand ne invadeaza si ne umple de neputinta si de chinuitoare intrebari: De ce?. Si vine de spune ca fericit va fi cel ce plange! Nimeni nu a mai spus asa ceva pana atunci. Dar daca nu sunt pe drumul cel bun? etc.. ca aceia se vor mangaia Toti asa-zisii intemeietori de religii au venit cu cele mai alese promisiuni de fericire si de bunastare inaintea celor care vroiau sa-i asculte. Fericirea poate sta in lacrimi? Cum poate intelege aceasta o faptura atat de neputincioasa si de doritoare de fericire asa cum este omul? Intrebarea.nimic. Poate ca ne-a impresionat pe moment filmul lui Mel Gibson "Patimile lui Hristos". Poate ca nu intelegem nimic din suferinta Lui. Adica a suferi.. insa. este urmatoarea: la ce fel de lacrimi face referire Hristos? Ajungem din nou la problema suferintei sufletesti? Mereu aici? Lacrimi ale unui suflet printr-un trup care se stie mult prea trecator in aceasta lume? Printr-o lume care nu face decat sa raneasca. Suferinta o inteleg doar cand intra in noi.

Nefericiti cei ce nu plang atunci cand copiii nu mai stiu ce este curat si frumos. bland cu cei care refuzau sa-L primeasca si bland cu cei care L-au tintuit pe o nedreapta Cruce. care ranesc. ca aceia vor mosteni pamantul Blandetea este o trasatura divina. cu greu de inteles de catre cei ce nu mai plang pentru sufletele lor. Este acea mila nesfarsita in fata nestiintei si a neputintei umane. cand durerea si aitarea celorlalti ne apasa si pe noi si atunci cand se ad a fi mereu plini de suspine si de lacrimi intr-o urne care nu stie nici de Hristos si nici de suferinta Lui! O fericire a lacrimilor. lovesc si ii bruscheaza pe cei saraci si singuri cu sufletele lor. A fi bland inseamna a lasa mereu loc lui Dumnezeu intre tine si aproapele tau. Caci mania este semn de dezordine si de intunecare sufleteasca. De ce? Pentru ca blandetea este in mod indisolubil legata de iertare! Iar Hristos stie bine ca vom avea destule prilejuri ca sa iertam. Stia bine in ce lume avem sa ne ducem zilele: aceeasi lume care si pe El L-a ranit si care nu va pregeta sa raneasca si pe cei care vor vrea sa mearga dupa El. Este compatimire. cand dreptatea si adevarul nu mai au loc printre noi. Un loc in care oricand sa se poata naste iertarea si indreptarea. Este firul conductor al intregii activitati a lui Hristos printre oameni. Daca iubesti fara a astepta ceva. Este unul din atributele lui Dumnezeu. Este dragostea fata de cel ce greseste tocmai pentru ca nu-si da seama cat greseste si fata de Cine greseste. unul prea murdar. Ranile proprii care il . In asteptarea lui Hristos. cand fatarnicia si imoralitatea sunt legi ce domnesc prea mult printre si in oameni si atunci cand Hristos insusi nu mai este Calea si Bucuria unor oameni care chiar se considera ei insisi a fi fericiti! Fericiti cei ce plang atunci cand singuratatea ii apasa mult prea dureros. Bland cu miile de oameni care il urmau. Iar blandetea este nerazbunare. ii mint sau pur si simplu aleg un alt drum in viata. Niste lacrimi provocate mereu de cei din jur. vei sti sa fii bland. bland cu cei care irau nerecunoscatori. la marginea unei lumi. Fericiti cei blanzi. cand prietenii ii tradeaza.

Nu ne cere Domnul o renuntare la lume frui modul budist. accept sa Ma rastigniti. L-au acuzat cu cele mai infame Si josnice vorbe. candva. cu noi vor face la fel. ci sa-i deschida raiul pe care chiar nu-l merita. Pana la EI si la fericirea de a mosteni pamantul. de vreme ce Domnul a folosit iar viitorul atunci cand a promis fericire celor ce sunt blanzi. va fi din nou plin de Lumina. de Adevar si de blandete. ci acea stare de a fi mereu pe urmele lui Hristos. Blandetea este acea lumina si frumusete sub care pana si cel din urma pacatos il poate vedea pe Dumnezeu. L-au batjocorit. egoist sau filantrop. Ci ne cere o renuntare la tot ceea ce ucide omenescul din noi. Ci iertarea si imbratisarea lui! Ne cere sa invatam a-l accepta pe celalalt exact asa cum este: bun sau rau. atunci va las si Ma duc de unde am venit! Nu! Tot ceea ce este bun si frumos este si dezinteresat. a intoarce obrazul si a te stradui din rasputeri sa nu te superi. Ramane doar ca blandetea Lui sa ne dea puterea sa mergem mai departe. Hristos nu a pus conditii Crucii Sale: daca Ma primiti si credeti in Mine. Si tot blandetea L-a "impins" sa intre in casele pacatosilor.ranesc pe celalalt! Un continuu lant al urii si al neputintei umane de a mai lasa sansa si lui Hristos sa intervina. criminal sau sfant. urat sau frumos. Dar Hristos nu ne cere imposibilul. adica acest loc care. Caci nu e usor lucru a ierta. chiar si daca nu ti-a gresit. Blandetea este una din cele mai mari suferinte. chiar daca tu zici ca nu merita sa fii bland. adica o apatie vecina cu sinuciderea morala si fizica. Accepta-l fara a-l rani. Blandetea a "obligat" pe Hristos. Nici fuga de celalalt. pe Cruce fiind. Daca El a putut sa fie bland cu cei ce il urau. Fii bland. sa nu te manii. Iarta-l. Dar si ea provoaca suferinta. ale vamesilor si ale fariseilor pentru a "scoate" de acolo sfinti si buni propovaduitori ai Cuvantului Sau. daca nu. a indura. atunci si noi avem sansa la o astfel de blandete. Cert este ca El a spus clar cum ca vom fi tratati de oameni cam cu aceleasi ganduri si sentimente cu care El a avut de luptat: L-au urat pe El. nici ranirea sau chiar uciderea lui. nici noi nu vom avea parte de altceva. . si pe noi ne vor uri. Ofera inainte de a i se cere si iarta inainte de a i se fi gresit. ipocrit sau drept. Blandetea nu este teorie. sa nu ii ceara socoteala talharului ce se pocaia pentru cele facute pana atunci.

ipocrizie si desfrau intreaga dreptate a lui Hristos? Iar batranii sa umple sufletele celor ce iau alungat. exact cu sentimentele lor de deznadejde si de neputinta? Ca. Intr-o societate care doar consuma cantitati uriase de alimente si de lichide. . este cam greu sa intelegem cum stau lucrurile cu foamea si setea de dreptate.. dand vina tot pe Dumnezeu! Milioane de infometati din Africa sau chiar de langa noi. parintii lor. iar pe cei vii ii chinuie prin nepasare si prin nesimtire. ospicii pline de alienati care s-au nascut asa din cauza unor pacate parintesti si nu numai. azile pline de fiinte date la o parte sau care s-au exclus singure fugind de nerecunostinta si de neputinta.. din cauza noastra. ca aceia se vor satura In mijlocul unor oameni mereu flamanzi si insetati din cu totul alte pricini. sa pogoare peste cei ce se complac in minciuna. marginalizati si ridiculizati. toate sunt puse pe seama lui Dumnezeu. atunci cand toata viata lui este un nesfarsit lant de nedreptati si de faradelegi! Si ce ar fi daca Dumnezeu chiar S-ar apuca sa faca dreptate inca de aici si inca de pe acum? Cei avortati sa strige zi si noapte in inimile si in cugetele celor care i-au ucis si sa ceara asupra lor o grabnica dreptate divina? Cei care. intr-o lume in care domneste nedreptatea si in care pana si Dumnezeu este acuzat de nedreptate! Caci lumea isi avorteaza pruncii. boli incurabile peste cei nevinovati din cauza celor mult prea vinovati. isi inchipuie raiul ca pe un loc in care nu mai exista foame si sete. sa ceara lui Dumnezeu ca ei.Fericiti cei ce flamanzesc si inseteaza de dreptate. asa cum si merita? Cei dati la o parte. sa moara doar atunci cand si noi vom trai macar o zi de chinuitoare foame si vom arde de dorul unei singure picaturi de apa? Cerand peste noi aceeasi dreptate dumnezeiasca? Copiii care sufera de boli incurabile din cauza mizeriei din sufletele parintilor sau ale rudelor. orfelinate pline de fiinte care nu cunosc iubirea si mangaierea... sa sufere pentru propriile pacate inzecit si inmiit. dureri si suferinta peste cei curati si buni tocmai din cauza celor ce nu vor sa mai fie curati si buni. Si tot omul este cel care indrazneste sa-i ceara sa faca dreptate. greu este a vorbi despre foamea si setea sufletului! Setea de dreptate.

ne va alunga. A fost drept atunci cand a alungat dracii din omul demonizat in turma de porci a celor din Gadara. ne va rani. fie deschisa! Ceva ori este drept.din dreptate de Sus. caci am ranit. urasc. Respecta nedreptatea omului. Nu exista cale de mijloc: o usa este fie inchisa. Dar poate satura de dreptate doar pe cei ce mor. Iar Domnul respecta libertatea omului.. Si El nu poate atenta la libertatea nici unuia dintre noi. Si pe prea multi dintre noi aceasta divina dreptate ne va condamna. in cealalta parte. Alegerea ne apartine! Si. sa simta ca. orice ar presupune aceasta. Uriasa! Care nu va accepta niciun compromis si care nu poate fi mituita de nimicurile acestei lumi. mint sau doar ignora pe aproapele lor.. Drept a fost cand l-a sarutat pe Iuda in speranta intoarcerii lui. Hristos atentioneaza ca foamea Si setea de dreptate nu pot fi potolite aici si acum. de fapt. Dumnezeu este Drept si.. la libertatea celor ce se leapada de frate sau de parinti etc. Cu dreptatea nu-i de joaca. Stiu ce am de facut sau ratacesc printr-o lume care se preteaza la prea multe compromisuri.. caci am alungat. pana la urma. nu sunt fericiti si nu au avut nici cel mai mic drept sa-i alunge si sa-i uite! Poate ca asa ar arata dreptatea divina peste o lume care nu stie ca. mai presus de toate este Iubire! Iar Iubirea stie sa respecte libertatea celuilalt.. cum ii place romanului sa spuna. iarasi.. Caci ar insemna sa atenteze la libertatea "mamelor" care au ales sa avorteze. Dar la fel de drept a fost atunci cand i-a infierat pe farisei si a luat biciul in mana pentru a curata Templul cel numai pentru rugaciune si pentru mila.. dar i-a lasat pe diavoli sa ramana in fariseii cei . Asa ca lumea se imparte exact in doua parti: flamanzi si insetati de dreptate si. Aici ne ramane sa flamanzim de dreptate! Dar o foame reala. la libertatea celor ce lovesc. Drept a fost Hristos atunci cand a iertat vamesi si desfranate... caci am condamnat. va avea parte de aceasta dreptate! Dar ar mai fi ceva. cei flamanzi si insetati de nedreptate. ori este nedrept sau netrebnic. la libertatea celor ce se impietresc in nepasare si in lacomie.. dar si cand a cerut socoteala celui ce l-a lovit chiar pe nedrept. care chinuie inima si apasa sufletul. cu pretul unei imense suferinte. O foame si o sete cum numai Hristos mai poate simti! De nepotolit.

tot El este Cel ce a spus: Mila voiesc.. implicit. . Aceasta o putea face mult mai simplu sau am fi putut-o invata de la Budha sau Mahomed. candva. Dar. in vesnicie. se va indrepta si se va mantui. mai intai de toate chiar lui Dumnezeu I-a fost mila. Chiar cu pretul suferintei. O afundare in adancurile fiintei celui de langa tine. Si ca a fericit pe acea vaduva care a dat pentru Templu ultimul ei banut. Ne-ar fi fost destul! Dar sa nu uitam ca doar crestinismul este religia in care Dumnezeu vine in intampinarea omului. este chinuit. nicaieri nu ni se spune ca El ar fi dat cuiva bani. ca aceia se vor milui Mila este si ea o fiica a iubirii. atunci cand va fi gustat.. Daca ar fi fost asa. la acei nefericiti si condamnati fara vina. o picatura din iubirea ta si o particica din sufletul tau celui ce are nevoie este totul! Domnul nu a venit la noi doar ca sa ne invete sa dam de pomana. ipocriti si mult prea mandri.. Si al Crucii! Fericiti cei milostivi. se mai gasea cate unul sa se coboare in subteranele Bucurestiului.. Caci.. doar unii dintre noi o mai dau unor fiinte ce nu au nume si carora nu avem nimic a le spune. desi stim bine ca banii pentru milostenii erau la Iuda. Mila este acel foc interior care nu te lasa sa ai liniste atat timp cat cel de langa tine sufera pe nedrept. Dar a da o parte din atentia ta. din iubire si din speranta mai poate un suflet uman sa se intereseze de cel care ar trebui sa fie exact langa tine. divine. O dreptate care respecta si accepta pe om exact asa cum vrea sa fie. Mila ca si coborare la celalalt. in timp ce in celelalte religii omul il cauta pe Dumnezeu! Deci si mila are conotatii speciale. la aurolacii si vagabonzii capitalei.. Pentru ca cel care greseste inca n-a gustat din mila lui Hristos si din mila ta. incat a lasat cerurile si S-a asezat pe Cruce pentru creatura Sa. din cand in cand. Domnul ar fi zis: "Fericiti cei ce dau bani si haine saracilor. Exact ca si in acele mult prea putine cazuri in care. Din mila. Mila te scoate din barlogul sufletului tau pentru a avea un rost in aceasta lume si. bolnav sau are nevoie doar de un cuvant curat si bun. dar nu este. Mila te obliga sa ierti pe oricine. mai putin pe tine insuti.murdari." La fel. iar nu jertfa! A da bani este ceva. Mila nu este acea suma de bani sau acea legatura de haine pe care.

Hristos ne spune ca cei curati cu inima il vor vedea pe Dumnezeu. Fericiti cei curati cu inima. vindecandu-l. Cel ce este mult prea milostiv. Copiii si sfintii il vad pe Dumnezeu inca de pe acum. cei ce au inceput sa greseasca il vor vedea. Si apoi te arata a fi ultimul dintre saracii acestei lumi. dar si aproapele. Dar Hristos ne spune ca altceva este esential pentru fiinta umana. cu conditia de a se intoarce la puritatea lor. aveau zambete si bucurii pentru copiii cei care astfel capatau si nume si zambete si bucurii. ingaduinta etc.. ca aceia vor vedea pe Dumnezeu Exista doua feluri de curatiri: exterioara si interioara.. Fara sa specifice anume cand.Mila te face sa-i vezi pe toti cei de langa tine ca pe niste saraci: unii sunt saraci material. aflat in fiecare dintre noi.. Mai putin propriul egoism. dandu-le sa manance pe saturate. A avut mila de orbul care-L striga dintr-un intuneric al durerii si al neputintei. ucenicul cel mai drag. Iar la sfarsit te "obliga" sa daruiesti fiecaruia cate ceva: un cuvant. Candva. Altfel cum s-ar putea explica ca inca mai exista. Noua nu ni se cere nici macar a mia parte din toate acestea. ca sa nu cazi in urata mandrie. O grija nelimitata fata de acest trup: de la mancaruri cat mai ecologice si pana la patimasul body-building. O inima curata este acea inima in care incape si Hristos. o bucata de paine sau doar un zambet.. Este o inima in care nu se mai gaseste nimic din ceea ce murdareste chipul lui Hristos.. insa acum ce pot vedea ei? Ce le rezerva prezentul? In cel ce bea pana uita de sine. A avut mila de miile de oameni care il urmau pana si prin pustie. Desi astazi chiar sunt o minune mila. majoritatea dintre noi o pazim cu strasnicie si o garnisim cu tot felul de parfumuri si deodorante. nici macar o minune nu asteapta Hristos de la noi. ei vad un om care sufera enorm si nu stie ca suferinta se poate indrepta si sfinti cu totul . o iertare.. iar altii saraci sufleteste. A avea mila inseamna a purta inima lui Hristos. rabdarea. Am cunoscut copii care exact asa procedau: imbratisau saracii. inca n-a pierit o lume in care mizeria si imoralitatea au atins cote maxime? Mare trebuie sa fie mila Domnului de a putut rabda pe omul care a uitat cu totul ce este mila! Hristos a avut mila de vaduva ce-si ingropa fiul si i l-a inviat. intelegerea. A avut mila pana si pe Cruce de Maica Sa si a lasat-o in grija lui Ioan. o lacrima. Pe cea exterioara. sprijineau si realmente carau pana la casele lor oameni in stare de ebrietate.

pe diavol sa fie regizorul nostru principal! Si uite asa inima nu mai poate fi curata.. Cam asa vad cei curati cu inima. o fiinta care n-a cunoscut iertarea si mila lui Hristos. va chinui si pe cei din jur. intr-un final. loveste sau uraste pe cineva. criminalii pot cuceri inaintea noastra raiul. cu cine ar putea gresi. vad un om parasit de oameni. iar cei rai si urati pot capata o lumina de Sus care sa ierte tot si sa imbratiseze tot. Ca un vis ce are loc mereu in inima noastra.. cum se castiga placeri trupesti. niciodata ajunsa si niciodata destula. in fata cea murdara si cazuta intr-un desfrau lasciv si obscen. ei vad un suflet chinuit de prea multe boli care il obliga sa fie asa. Si absolut in orice inima. In cel ce tace si plange la marginea drumului. Si. Oricand. fie ea cat de decazuta si de desfranata. Totul se va reduce la o fuga disperata dupa placere: in inima si in realitate. Exact ca si in povestile noastre. Nu mai stie cum. le punem in practica. poftele si imaginatia noastra cea mult prea des murdara. in rest totul este curat pentru el. Vad mereu doar inimile celor din jur. Totul este in inima ta: acolo este poarta spre iad sau spre rai. Cel care il poate cerceta prin ei. Ca si pentru Hristos! Vede peste tot doar ce este frumos si . care devine un nelimitat platou pe care noi "filmam" cele mai murdare si mai decazute filme. Lasand. care nu stie ca are trup decat cand ii este foame si atunci cand este rapus de oboseala.. adaugam chipul unei fiinte ce am vazut-o poate doar intamplator si incepem sa impletim tot felul de vise. dar nu si de Dumnezeu. desfranatele pot deveni sfinte. Depinde cum privesti: cu ochii lui Hristos sau prin ochelarii stramti si spalaciti ai acestei lumi. sta ascuns si acoperit chipul lui Dumnezeu. Tu singur decizi ce usa sa-ti deschida Hristos Domnul! Pacatul incepe tot din inima..altfel. Luam un film murdar de pe net. caci cel ce are un suflet chinuit. Inima curata este cea a unui copil.. ei vad o fiinta care vrea doar sa iubeasca si sa fie iubita. in cel care raneste.. iar balaurul poate deveni urgent un soricel pe care sa-l manance prima pisica ce ne iese in cale.. din pacate! Acolo se nasc si colcaie gandurile. caci a uitat.. Cel desfranat ajunge in cele mai josnice patimi pentru ca mai intai a fost desfranat in inima sa: acolo si-a pierdut mai intai fecioria. Si-a imaginat zile si nopti in sir cum se pacatuieste. un om care a fost uitat de ceilalti. pentru cei cu inima curata. in care porcul este de fapt un fiu de imparat. desigur.

curat. cu toate acestea. iar el se va indrepta si se va sfinti prin iubirea mea. se cade sa cautam pacea sufletului.. Va fi bine. Inima ne va trimite in iad sau in rai. invata sa ai rabdare cu el. Am doar o singura datorie: aceea de a-l ierta si de a-l iubi. Trebuie sa fie ceva mai mult decat atat! Daca vom invata candva sa nu mai cautam nimic din ceea ce ne hraneste egoismul si micimea proprie. Caci. atunci vom pleca singuri. Intr-o lume in care visele cele murdare se vor spulbera si isi vor arata subrezenia si inexistenta. despre care vorbeste Iisus Hristos? Pacea europeana pe care mai marii acestei lumi o "pregatesc" condamnand la suferinta si la moarte chiar si popoare intregi? Nu prea as crede. asa ca intr-o oglinda. Hristos va privi in inima fiecaruia dintre noi. intr-un sens restrans. el este iubit de Iisus Hristos. el ii apartine doar lui Iisus Hristos! Chiar nu am niciun drept asupra lui. totul se bazeaza pe egoism. Cum ma raportez eu la cel de langa mine? Iert? Atunci voi fi iertat! Il accept si il iubesc asa cum este? Atunci voi fi acceptat si iubit asa cum sunt. ei bine. Altfel nu vom rezista si ne vom sinucide spiritual cu totii dupa ce vom fi . Mai mult nu tine de mine. de unde pornesc razboaiele acestei lumi? De la o cearta mizera intre doi oameni si pana la invadarea si distrugerea unui popor de catre un altul. iar Dumnezeu va avea rabdare cu tine. Daca nu. La sfarsit. Nimic nu este usor.. Pacea mea este conditionata de aproapele meu. chiar daca el mi-a atins orgoliul si personalitatea. ne va tine mereu in imbratisarea si in iubirea Lui. Iar acesti copii au inimi gata sa iubeasca si sa fie pline de bucurie si lumina. chiar daca eu vreau sa-l distrug si simt cu toata fiinta mea ca il urasc si chiar daca el mi-a gresit. ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema Ce este pacea aceasta. pe ura si pe o urata schizofrenie morala. Si va fi pace. lumea este plina de copii. Pentru el. intr-o lume a razboiului si a furtunilor sufletesti. Cine este cel de langa mine? Iubitul si alesul lui Dumnezeu! Nici mai mult si nici mai putin! Chiar daca eu nu vreau sa accept. fie ca mi se pare ca altfel trebuie sa stea lucrurile. El mi-o poate lua sau mio poate asigura. Dar.. Eu ma voi indrepta si ma voi sfinti prin iubirea lui. Daca Se va recunoaste acolo.. atunci cred ca vom sti ce este aceasta pace. invata sa te vezi ca fiind cel mai nesuferit dintre oameni si asa vei putea suferi mai usor pe cel de langa tine. Fericiti facatorii de pace.

Vorbim cumva de doua feluri de pace? Care nu au absolut nimic in comun? Care nu pot coexista in niciun chip? De ce s-a ajuns la o astfel de dificila situatie. Totodata daruieste din pacea Sa apostolilor si fericeste pe facatorii de pace. ca Domnul sa aiba o pace. Desi fericirea anterioara vorbea de pace! Ce ar trebui sa intelegem? Ca pana si Hristos S-ar contrazice pe Sine insusi? A spus ca a venit sa aduca sabie: dezbinare intre fiica si mama. Trebuie doar sa ne uitam bine in jurul nostru! Cine sunt si cum sunt cei ce au o pace lumeasca? Ipocritii.. Chipul Lui si Iubirea Lui se vad in fiecare om si se reflecta in fiecare coltisor al acestui pamant. a si spus ca nu a venit sa aduca pace pe pamant.ucis pe aproapele nostru prin indiferenta. iar omul o alta? Despre pacea lui Hristos am vorbit. desfranatii. ca a lor este imparatia cerurilor Inca o fericire care contrariaza! Hristos.. Chiar in bucurie.. Totul este acum la Hristos. mincinosii. dar si intre tata si fiu. ura si fatarnicia noastra. A umplut de liniste sufletele apostolilor. farsorii. Altceva nu vei mai cauta si nu vei mai cere. Primele Sale cuvinte mereu au fost acestea: "Pace voua!" Adica liniste. de vreme ce nu ii place lui Hristos. Fericiti cei prigoniti pentru dreptate.. Nu mai aveti nici macar un motiv pentru care sa va fie frica sau pentru care sa fiti tristi si lipsiti de credinta. Au facut si au lasat pace in urma lor. Copiii si sfintii mor in pace. de fapt. Adica au facut voia lui Hristos. minciuna. Nimic nu le lipseste. A daruit pace celei macinate de grele pacate si i-a ridicat inima in raiul Lui inca din aceasta viata. cele chinuite de deznadejde si de indoiala. A impacat constiinte chinuite si le-a umplut de mila si de Iubirea Sa. nicio grija nu-i . Ca au iertat si sunt iertati. Lumina si Adevarul sunt ale Lui. Nici macar sa murim nu ne mai este frica. Stiau ca au iubit Si ca sunt iubiti. hotii si tradatorii. Bucuria. Hristos a daruit mereu din pacea Sa. L-au vazut peste tot si in toti ceilalti. Invata sa iubesti si vei avea pace. Iar pacea lumii se intelege ca este una aparenta si mincinoasa. Pentru ca linistea constiintei era destula la ei. Pentru ca vei avea mereu de daruit. Au o viata de invidiat. bucurie si mangaiere.

s-a intamplat cu Sfantul Ioan Botezatorul si Irod. Hristos a suferit cea mai crunta prigoana: acuzat de nebunie si de demonizare. Doar in cazul lor foloseste pentru bucurie si iubire timpul prezent! De ce? Poate pentru ca stia ca prigoana este o Cruce enorm de grea si ca nu are drum de intoarcere? A inteles ca suferinta de a fi lovit. Sfantului Ioan Botezatorul i s-a taiat capul. imparatia ierurilor. Iar istoria se va repeta mai devreme decat vrem noi. milioane de martiri vor face la fel. adevar. Tatal va avea o pace lumeasca si va prigoni pe fiica sa. Doar celor prigoniti le da ceva aici ji acum! Daca pentru ceilalti vorbeste de fiecare data o rasplata viitoare. Ca nu au alta cale! . Nu vor avea de ales tocmai pentru ca au stiut ca asa este drept. batjocorit. lumina. este clar ca nu avem nicio alta sansa! Pacea lumii provoaca suferinta si prigoana. Asa putem intelege de ce a afirmat Domnul ca nu a venit sa aduca pace. Cui? Celor care au exact ceea ce lipseste lumii: iubire. Sfanta Filofteia este ucisa de propriul tata.. in coliziune cu pacea lui Dumnezeu. Iar dupa El. ironizat sau. Hristos i-a fericit pe cei prigoniti si le-a daruit ceva mai mult decat celor ce merg la El pe drumul celorlalte Fericiri. cel care s-a casatorit cu sotia fratelui sau. de exemplu. adica de pacea lui Hristos. Ce urmeaza? Spune in mod clar aceasta Fericire: prigoana! Si cum Hristos nu ne-a ascuns adevarul. pentru cei prigoniti ppune clar ca a lor este. Pacea lui Irod se loveste de pacea Sfantului Ioan. ranit si ucis pentru El reprezinta supremul semn de rabdare. care. a cunoscut Iubirea si Bucuria cereasca. mai mult. daca este nevoie! Nu putine au fost cazurile in Rusia sovietica in care copiii declarau NKVD-ului cum ca si-au vazut parintii rugandu-se sau facand pe ascuns semnul Sfintei Cruci. Dar abia aici intervine cheia problemei in sine! Perfectiunea lor cea gaunoasa si trecatoare intra. aici si acum. scuipat. printr-o minune. de iertare si de credinta in Dumnezeu. torturat. la un moment dat. dreptate si puritate.apasa si nicio cuta nu le umbreste fruntea. Iar acest minim exemplu se va intinde la scara mondiala. Asa. in ceruri. ci sabie. Totul este pentru ei o perfectiune inauntrul careia nici macar Dumnezeu nu mai poate incapea. Ca nu se poate altfel. lovit.. ranit si crucificat.

Ori. Dar numai atat! Deci trebuie sa intelegem ca Domnul ii primeste doar pe cei pe care lumea nu ii mai primeste? Ori e calda. Ceilalti unsprezece mor decapitati.Dreptatea lumii. ori e rece. iar lumea nu crede de cuviinta ca ar trebui sa ii ierte. Hristos. Aici Hristos ne spune exact ce ne asteapta. numai unul a murit de batranete si aceasta numai pentru ca Hristos l-a iubit enorm pentru puritatea Lui. Numai mincinosii si ipocritii acestei lumi ne vor invata ca exista o a treia cale. Si cum fierul nu se poate inmuia ca si ceara.. De la cuvinte ce dor si pana la o ura ce ucide doar un trecator trup. pentru ca nu au putut sa inchida ochii si pentru ca nu au vrut sa fie ca toti ceilalti.. ori cu Hristos. Dar pe cei ce vor sa fie altfel nu ii iarta. Fericiti veti fi cand va vor ocari si va vor prigoni si vor zice tot cuvantul rau impotriva voastra. Nu are nimic de ascuns celor care il vor urma. sa-i inlature. ii iarta pe toti cei fara chip si fara nume care se pierd in pantecele ei cel mistuitor de personalitate si de puritate. Unii mar. ii prigoneste pana ce vor invata sa taca. Se vede bine ca nimeni nu se joaca: toti isi iau rolurile in serios! Apostolii nu se dau inapoi in fata mortii. rastigniti sau torturati. Unii sunt prigoniti. asa nu pot ei sa faca niciun compromis cu aceasta lume si cu pacea ei. Iar lumea nu iarta. ori! Dintre cei doisprezece Apostoli. Au gustul libertatii. Si nu poate decat sa-i prigoneasca.. Exact ca si in inchisorile comuniste. Chiar nu exista o a treia alternativa! . pacea lumii ii obliga pe sfinti sa sufere. atentie! Hristos i-a impartit in mod clar pe oameni in doua categorii: prigoniti si prigonitori. insa. mintind din pricina Mea A noua Fericire pare a fi doar o accentuare a celei anterioare. ii primeste pe cei pe care lumea ii trimite de la ea. Sus. ori nu este deloc! Nici Hristos nu ne minte si nici lumea nu are timp sa se joace cu cei care nu i se supun. altii omoara. Doar anumite nuante sunt subliniate aici. altii prigonesc.. imparatia lui Hristos deja este cu ei si in ei. al demnitatii si al dreptatii. Adica pana la moarte! Iar Hristos pe acestia ii fericeste inca din viata! Pentru ca toti cei prigoniti stiu bine ce spun si de ce lupta atat de inversunat cu raul acestei lumi. Prigoana ori este in toata legea. sa-i dea la o parte cu pretul vietii doar pentru ca nu au vrut sa taca. Ori cu lumea. Si daca nu vom vrea sa ii credem. Asa ca bine ar fi sa ne delimitam in mod clar si sa dictam inimilor noastre o directie cat mai clara! Nu exista nici aici o cale de mijloc. de jos. Iar prigoana va fi atat timp cat va si lumea aceasta. atunci ne vor prigoni.

. Iar El a acceptat intru totul decizia lumii de a-L condamna la rastignire. Si. ca plata voastra multa este in ceruri . prefera sa-i prigoneasca pe cei ce nu sunt ca ea. in acelasi timp. Dreptatea sfintilor va iesi biruitoare. iertare. este o religie usoara. este prigonit pentru ca poate ierta si poate iubi. Cat sa se mai aleaga graul de neghina. iar Fericirile ar fi doar un basm pentru copii sau o scuza lamentabila pentru cei slabi si neputinciosi in fata voii acestei lumi. Dar Hristos este. sa taca.. ori sfarsitul lumii. care mereu are ceva de spus si care nu a invatat sa-i fie frica si. Cat tine lumea! Apoi Hristos are voia Lui. dar absolut tot cuvantul rau si toata minciuna. desi acum lumea biruieste. Crestinul este o fiinta care nu poate face niciun pact cu lumea aceasta.. Si tocmai El este Fericirea. pentru ca stie sa renunte si chiar sa uite de sine. Nimeni nu se targuieste! Lumea are tot... implicit. dincolo de moarte. Mereu. rabdare. careia nimic nu-i mai poate sta impotriva. atunci lumea ar avea dreptate. Insa lumea a ales sa fie asa. Numai ea a decis ca toti cei care vor sa il urmeze pe Hristos trebuie sa sufere.Nimeni nu are nimic de precupetit. iar cei prigoniti dau si ei tot: credinta. Ocara nu are margini si nu are limita in timp. Ori sfarsitul celui prigonit. De ce ingaduie Hristos toate acestea? Pentru libertatea lumii si pentru sfintirea noastra. Dar voia lumii se implineste numai un timp. rana si chin! Crestinismul este o Golgota ce dureaza cat o viata de om. pana la sfarsit. Daca totul s-ar termina in pragul mortii.. Dar care. placuta si garnisita cu bucurii! Crestinismul este durere! Ne place sau ba. crestinismul. Dar macar din cand in cand. Daca cineva crede ca nu e asa. Si careia i se va supune si lumea. acesta este adevarul. Crestinismul este lacrima. Poate ca nu zi de zi. Nebun si mincinos este cel ce si-a inchipuit ca ceea ce a adus Hristos. Lumea se chinuie vazand in adevaratul crestin ceea ce ei ii lipseste. totusi. Bucurati-va si va veseliti. decat sa se schimbe pe sine. El nu a vrut sa se intample asa! Nu-I place in niciun caz sa ne vada suferind sau sa ii vada pe sfintii Lui cum sunt torturati si dati la moarte. Asa a decis sa faca si cu Hristos. atunci acel om chiar nu L-a inteles deloc pe Hristos si drumul Lui! A fi crestin inseamna a fi prigonit. Atat ca sa se mai separe apele in aceasta lume. poate ca nu clipa de clipa.

Pentru ca Hristos mai avea ceva pentru ei: puterea de a rabda pana la capat si taria de a ierta pana la capat. Are Cine sa faca aceasta. cu lacrimi in ochi sau in suflet. facand aceasta pentru ca sa se fereasca de intrebarile celor ce vor sa-i mangaie.. in timp ce erau torturati si scrijeliti. Nu au masurat ura lumii si nici mila lui Dumnezeu. Fiecare dintre cei necajiti. ocarati.. gasim iubirea. si sa ia aminte la cuvintele dreptului Iov: "Daca . insetati si infometati sufleteste.. mai intai de toate sa tina minte ca nevoile sunt ingaduite de Dumnezeu. absolut nici unul dintre ei. Daca il vom fi iubit fie si numai o secunda in viata noastra. Unii esueaza. altii gusta inca de aici fericirea. triste! O clipa de am iubit dreptatea si Adevarul. Unii . dar nu este unul ca acesta. Acestia au indeosebi trebuinta de multa purtare de grija intru mangaierea necazului lor. si de aceea acestia din urma au. Insa numai Iubirea conteaza! Totul este de la Hristos si pentru El. Viata este o clipa inaintea intrarii in vesnicie. acolo. Sfintii. asteapta pe cineva sa-i mangaie si nu gasesc pe nimeni. Sunt si acum fericiti! Totul depinde de noi. doar sa dorim a fi cu adevarat fericiti! Monahul Paulin Lecca Mangaiere in necazuri Nu este nici un om care in intreaga sa viata sa fi fost cu totul lipsit de necazuri si dureri. insusiri ale lui Hristos Cel printre oameni si ale crestinilor Lui.Atat ne poate oferi Domnul: cerurile si pe Sine insusi! Pentru ca la El. adeseori se intampla ca ei indelung asteapta pe cineva care sa se mahneasca impreuna cu ei. ne va fi de ajuns ca sa alegem drumul cel aspru al mantuirii. si astfel le pricinuiesc si mai mari suferinte.. mai cu seama nevoie de mangaiere. Dar. Nimic nu ne poate opri.. altii insa. Doar au inteles bine ca prigoana este semnul cel bun al drumului spre Hristos. Unii dintre cei doborati de necazuri se feresc cu buna stiinta de cei ce le-ar putea mangaia necazul.. Prigoniti. Restul nu mai conteaza. si fac asa pentru ca aceste intrebari nu fac decat sa le starneasca aducerile-aminte de necazuri. imbratisarea de care avem atata nevoie. intelegand iconomia si insemnatatea lor in viata omeneasca.si intr-adevar ca dintre acestia sunt putini rabda cu multumire. nu s-au plans de durere. O incercare de a afla fericirea. Si au fost fericiti. primesc necazurile ce ii cuprind cu deznadajduire si imputinare de suflet. atunci vom fi inteles de ce a rostit aceste Fericiri atat de. mila.

dar cand se va insanatosi. cu rabdare si insufletire. Dar.ingaduit de dumnezeiasca voie . ci primeste-le pe toate cu multumire.si toate acestea le face pentru tamaduirea si inzdravenirea noastra. dar nu fara indurare. cumpaneste si se pleaca in asemenea stari spre cartire. crestine. caci asa a fost bunavoirea inaintea Ta" (Matei 11. dar nu fara mila si mangaiere. cu toate ca pe ranile si necazurile noastre cumplite varsa vin. ne adapa cu amaraciuni pline de tanguire . Dumnezeu trimite adeseori nevoi si necazuri asupra noastra din pricina pacatelor noastre. tanguire si deznadajduire. nu vom primi oare si pe cele rele?" (Iov 2. loveste. firea noastra omeneasca fiind slaba in necazuri. Pedepsele sunt de cea mai mare trebuinta. iubitorule de Hristos. stiu ca rabd mai putine de cate s-ar cuveni sa rabd!" Aducandu-ti aminte . mai mult milostiv decat aspru si manios. iubitorule de Dumnezeu. cu multumire: "Binecuvantat este Dumnezeu. Deci si tu. prin toate acestea facand sa creasca durerea prin vindecare . iar raul . dupa cum spune si David: "Certand m-a certat Domnul. vazand ranile izvoratoare de puroi ale pacatelor noastre. nu deznadajdui. indrazneste si se va intari inima ta! Roaga-te cu rugaciunea dumnezeiescului Ioan cel cu Gura de Aur: "Doamne da-mi marinimie!" Rosteste. Pedeapsa trebuie insa sa o primim cu multumire si nu cu intristare. el pune inainte leacuri amare. Bolnavul se tanguie si geme si nici nu voieste leacuri amare. 26). 18). Parinte. va aduce asupra noastra ingrijirea doctoriceasca ce se cuvine. nu te imputina cu sufletul. zicand evanghelic: "Da.am primit de la Dumnezeu cele bune. ne taie cu nevoi neasteptate. dar si atunci El ne pedepseste dorindu-ne tot binele. Ne arde cu napaste. ne intristeaza. pentru ca altfel nu se pot tamadui ranile noastre sufletesti. va aduce multa multumita doctorului. fara cartire. Dar voia Domnului intotdeauna este buna si plina de folos. intradevar. care ne foloseste intru dobandirea binelui nostru. Doctorul sufletelor noastre. Asemenea si Domnul. de dragul vietii si nu al mortii. si raul este ingaduit de Dumnezeu. Priveste la doctorul trupesc: ce face el cu bolnavul? Uneori. dar mortii nu m-a dat" (Psalm 117.si fara indoiala ca le savarseste pe toate acestea de dragul sanatatii si nu al bolii. alteori arde si taie. dar nu fara mir. Si intru insasi pedeapsa pe care Domnul o da. 10) Deci. nu te intrista fara masura vazand necazul trimis asupra-ti de Dumnezeu tot pentru binele tau. El este mai mult bun decat plin de iutime.este pentru noi un rau parelnic.

isi vede neputinta sa. tanguirea si plansul degraba sa le preschimbe in bucurie si mangaiere. astfel. dar. asemenea acestora este si sufletul care se curata prin incercarile ingaduite de Dumnezeu. dar sa fie dupa puterea mea". asemenea este si sufletul care. nu te impotrivi in a rabda doctoria. dar apoi. Dumnezeu ingaduie necazuri asupra acelora pe care ii iubeste. dintru aceasta. Tu insa nu slabi niciodata. spune Apostolul Iacov (Iacov 1. daca nu este batut si inmuiat de incercari. cu vreme si fara vreme si in orice ceas. pentru iubitorii de Dumnezeu. celor ce nadajduiesc intr-insul le daruieste rabdare in necazuri. pe toti ii socotesc vinovati. Asculta. spre Dumnezeu mahnirea ta. sunt aducatoare de mantuire.toate acestea. ci rastigneste-te pe crucea rabdarii si curajului. se umple de multa bucurie. invata smerenia si. intaratari. Nu te asemana oamenilor nerabdatori care. Dar credincios este Dumnezeu. caci lamurit facandu-se va lua cununa vietii. sufletul este carmuit . Imi vei spune: "Sunt gata sa rabd ispita. sufletul ajunge la cunoasterea de sine. asadar. ci o data cu ispita va aduce si scaparea din ea. . terminand. si tot El. necazuri sau umilinte . pentru ca mai apoi tu insuti ii vei multumi lui Dumnezeu ca te-a vindecat. Aurul si argintul se curata de spurcaciuni in topitoare. asteapta si tu mila de la Dumnezeu. dupa masura lor. El nu va ingadui sa fiti pedepsiti mai mult decat puteti. E intristat si tulburat copilul cand se osteneste sa invete. nu te indoi in asteptarea ta si nu te tulbura. cuvintele Apostolului: "Nu v-a cuprins ispita care sa fi fost peste puterea omeneasca.multele tale neajunsuri. fratii mei. nadajduieste in El. Asculta cuvintele Apostolului: "Mare bucurie sa socotiti. Ridica. si insusi El va pazi sufletul tau! Orice prigoniri. Sta in atotputernicia lui Dumnezeu ca. afara de ei insisi. Dar de ce sa ma bucur pentru intrarea in incercari? Bucura-te pentru faptul ca aceasta incercare este spre folosul tau. 2). nu poate ajunge la cunostinta nimicniciei sale. cand cadeti in felurite ispite" (Iacov 1. Mult rabdand.se napustesc catre toti.daca se va intampla cu ei ceva neplacut si care nu este dupa dorinta inimii lor . "Fericit este barbatul care rabda ispita. ca sa puteti rabda" (1 Corinteni 10. Precum inul care pana cand nu va fi batut si paruit cu unealta de imblatit si cu melita nu este bun pentru funii si panze. pe care a fagaduit-o Dumnezeu celor ce il iubesc pe El". 12). cartesc asupra tuturor. 13).

suflete crestin intristat. iar cununile ceresti se daruiesc numai celor ce se arata multrabdatori in ispite. mai presus de orice masura. Si pentru toate acestea. Dar. pentru incercarea credintei si neprihanirii lor au rabdat multe rele. 17)? Daca rabdam necazurile ingaduite de Dumnezeu. ci si mult bine le-a facut: i-a luminat pe orbii lor. "ca fata de fii" (Evrei 12. te tulburi de necazuri mici si te intristezi fara masura. in loc sa-I fie multumitori. mai ales daca esti atins de intristari si de necazuri. ce lauda este daca. pentru binele facut veti patimi si veti rabda. Gandeste-te. cu gandul la El. usor si trecator. iar tu. necinstiti si chinuiti ei se bucurau de Domnul Dumnezeu. ia curatit pe leprosi. neclintit nadajduieste pana in sfarsit. slava vesnica covarsitoare" (2 Corinteni 4. Oare chiar numai tu singur voiesti sa fii scos din turma alesilor lui Dumnezeu. Numai "prin multe suferinte trebuie sa intram in imparatia lui Dumnezeu" (Fapte 14. multe au suferit. pentru folosul lor sufletesc. nu este intristare care nu trece. . neprimind sa rabzi vreo incercare? Tine minte ca nu este necaz de neindurat. dupa cuvintele Apostolului: "Caci necazul nostru de acum. pentru greseala. Trebuie sa avem in vedere ca nu intotdeauna sunt ingaduite necazuri pentru pacate. deci. Dar si toti sfintii. pe nedrept. aceasta este placut lui Dumnezeu" (1 Petru 2. ca Domnul are puterea de a preschimba tristetea vremelnica in bucurie vesnica. Multi drepti. a hranit mult popor. poate te gandesti ca pe nedrept induri necazuri si prigoane de la altii. Care a suferit pentru noi si nea lasat pilda de patimire. Prigoniti. pe slabanogi si pe suferinzi. crestine deznadajduit. 22). i-a vindecat pe schiopi. Rabda. preacuviosi neprihaniti ai Domnului. sa sufere cineva intristari. nefacandu-le nici un rau? La acestea Apostolul iti zice: "Caci aceasta este placut lui Dumnezeu.inspre bunurile Imparatiei Ceresti. Cine va avea slava vesnica? Oare nu acela care se chinuie intru nevoi. El nu numai ca nu a facut nici un rau vrajmasilor Sai iudei. ne aduce noua. 7). ca sa fii numit fiu iubit al lui Dumnezeu! Si nu trebuie sa te indoiesti defel ca esti fiu iubit al lui Dumnezeu. la Stapanul Hristos. primiti bataie intru rabdare? Iar daca. oare fara nevoi. iubitule. 19-20). Caci. "atunci Dumnezeu" in aceasta imprejurare "se poarta" cu noi. Sa ne aducem aminte de Iov si Tobit. iubitorule de Dumnezeu. tristeti si suferinte si-au trait viata lor? Ei intru putine gresind.

in cele din urma L-au si omorat. plin de bube si rani puroinde. ca pe Domnul Hristos L-au jignit fara de masura si numar. dar pentru rabdare.Sa-ti dea Domnul fericire! Batranul a raspuns: . Nu este o mare izbanda daca tu ai jignit sau ai necinstit pe cineva. Iar noi. zicand: . au primit chinuri. iar nadejdea nu rusineaza" (Romani 5. batrane! Batranul ii raspunde: . cu ei te vei bucura in vecii nesfarsiti. Te-ai lipsit de avere? Priveste la bogatia si la comoara cea fara de pret din Cer. imbracat in zdrente. 21). Esti gonit din patrie? Ai Patria Cereasca. Ia aminte. Ti-a murit fiul? Ai prieteni pe ingerii lui Dumnezeu. 3-5). dar este lucru de pret daca tu. mai bine este sa fii jignit decat sa jignesti.. si rabdarea incercare. mare cinste si rasplata de la Dumnezeu vei dobandi. a spus: . Un invatator vestit s-a rugat lui Dumnezeu mult si cu ravna.care nici nu pot fi macar asemanate cu chinurile Stapanului . Iata. auzind un asemenea raspuns s-a oprit si. De aceea. noi "ne laudam si in suferinte. ca nicovala. Si iata ca odata intalneste langa usile bisericii un cersetor batran. cu indraznire aseamana-te Domnului tau si mult patimitorilor crestini care. ca El sa-i arate pe acel om de la care ar fi putut sa invete calea adevarata spre Imparatia Cerurilor. mai bine sa fii necinstit decat sa necinstesti pe cineva. bine stiind ca suferinta aduce rabdare. dascalul il saluta dupa obicei.nu vrem sa rabdam. Pentru jignire si necinste va trebui sa suferi pedeapsa. iar intinzandu-L pe cruce.unii strigau: "Rastigeste-L! Rastigneste-L!" (Luca 23. Trecand pe alaturi. si incercarea nadejde. fiind jignit si injosit vei rabda cu multumire. si chiar fara de vina fiind. rani si chiar si moartea au primit-o cu bucurie. crestine.Buna ziua. 29-30). Mantuieste-Te pe Tine insuti. Gandeste-te la aceasta rasplata si fii rabdator si cutezator! Te va necinsti cineva? Ia aminte la vesnica slava cereasca. asadar. sa fii insultat decat sa insulti. intru felurimea nevoilor si ispitelor. ca si cum ar fi voit sa-si indrepteze salutarea. coborandu-Te de pe cruce!" (Marcu 15. asadar. nici necazuri mici . iar altii: "Huu! Cel care darami templul si in trei zile il zidesti. sa fii certat decat sa certi. Stai.Nu tin minte sa fi avut vreodata o zi rea! invatatorul.

Ce stare mi-a dat Dumnezeu.. tu esti singurul dintre napastuiti care nu suferi nevoi? Nu pot pricepe cum te-ai ferit de nenorociri! . Incercandu-l pe batran. Batranul a rostit: . . Eu insa straduindu-ma in toata vremea sa-mi plec voia mea inaintea dumnezeiestii voiri. Nu simt nenorocirea. Si asa se fac toate dupa dorinta mea. Cu adevarat nenorocit este cel ce cauta fericire in aceasta lume.toate le primesc indeobste din mana Bunului Parinte. pentru aceea multumesc lui Dumnezeu. asemenea cu cei carora toate li se fac dupa a lor dorinta.. pentru aceea si-I multumesc. Asemenea si cu toate cate le ingaduie Dumnezeu bune sau rele. rogu-te.Ce spui batrane? Eu iti doresc sa fii in bunastare. a zis: . si-a preschimbat salutul si a grait: .Spune-mi. asa mi se si intampla. si nu se poate sa fie rele cele ce sunt iconomisite de El. Daca sufar de foame.Eu niciodata nu am fost nenorocit. Nu am cunoscut vreodata o oarecare nefericire sau necaz. Daca indur frigul sau sunt patruns de ploaie. dulci sau amare . ii multumesc de asemenea lui Dumnezeu.Sa te mantuiasca Dumnezeu pentru acestea. ma socotesc peste masura de fericit. cum le doresc. stiind ca toate acestea sunt randuite de El. aceleasi ti-ar fi gandurile si daca Dumnezeu te-ar trimite in iad? . iar daca nu-mi doresc bunastare. sau altceva rabd din vitregiile vazduhului. Cand toti ma hulesc. Iar voia lui Dumnezeu intotdeauna este desavarsita. Batranul i-a raspuns iar: .Domnul meu.Nu duc lipsa de nimic. fiindca toate. ca unui Parinte care stie ce-mi trebuieste. gandindu-se ca poate batranul nu a auzit bine. Eu nesocotesc fericirea si niciodata nu o cer Tatalui Ceresc. pentru ca in viata aceasta fericirea cea nemincinoasa este a te incredinta in toate voii Domnului. asa este precum am raspuns salutarii tale. iar bunastare vremelnica nu caut. buna si dreapta. invatatorul a mai spus: . si astfel voiesc numai ce voieste si Dumnezeu.Iti doresc ceea ce singur iti doresti. Dar spune-mi.Eu niciodata nu am fost nefericit! S-a mirat invatatorul si. Invatatorul socotind ca-l va pune pe batran in cumpana. tocmai intru aceasta se afla bunastarea mea. il slavesc pe Domnul.

.De la Dumnezeu am venit. a intrebat: .Acolo este imparatia mea. . este o anume gestatie intre nasterea care incepe cu botezul si se termina cu trecerea sufletului din viata asta la cele vesnice. nasterea cea de-a doua. oriunde m-ar trimite. prin ganduri si constiinta curata.Dar unde este imparatia ta? Cersetorul a raspuns. glasul lui Dumnezeu care cheama pe om dintru aceasta existenta intru fiinta cea vesnica.Cine esti tu? . S-ar putea spune multe. desi alte miliarde . Despre duhovnicie Incep prin a spune ca duhovnicia. decat in Ceruri fara El. Adevaratul imparat este orisicare om care stie sa-si fie stapan si sa-si carmuiasca gandurile sale. cand oamenii isi pleaca voia lor inaintea sfintei si dumnezeiestii Vointe. si viata bisericeasca dupa nasterea in lumea asta si mai ales dupa botez. si pentru mine e cu mult mai bine sa fiu cu Domnul in afara Cerurilor. Dar ceea ce este gestatia dupa zamislire si pana inainte de nastere este. Biserica este firea omului. dar sunt multumit de aceasta stare si n-as da-o pe toata bogatia imparatilor pamantesti. intr-un anume fel.Unde L-ai gasit pe Dumnezeu? . . iar viata bisericeasca nu este ceva deosebit.Cine vezi. este chemarea omului. a unui Adam iesit din firea lui.De unde ai venit aici? .. este centrul vietii bisericesti. este venirea intru fire a unui om. acolo il voi lua si pe El cu mine. Cu aceste doua legaturi eu m-am legat atat de puternic de Domnul. dar poate ca n-o sa ne lase nici timpul. As vrea prin asta sa va impartasesc ce inteleg eu prin faptul ca viata noastra bisericeasca nu este ceva aparte. si a cugetat in sine ca aceasta este cu adevarat calea cea mai scurta spre Dumnezeu. aratand cu mana la cer: .Acolo unde mi-am intors sufletul de la toate lucrurile zidite. care e Dumnezeu insusi.Oare chiar El o sa ma trimita in iad? El stie ca eu ma tin puternic de El prin adanca smerenie si prin dragostea nefatarnica ce-I port. S-a minunat dascalul de asemenea raspunsuri ale batranului. fiindca omul este prin fire bisericesc. Dorind insa dascalul sa mai incerce intelepciunea cersetorului. Biserica este pantecele maicii in care noi ne savarsim "gestatia" duhovniceasca . incat. nici capul meu.iertati-mi acest cuvant cam clinic. asa precum cred ca s-a mai spus.

in virtutea lui Hristos care traieste in noi. A putea ce? Pilat se falea ca are putere sa dea moarte sau putere sa renunte la moarte. Pe romaneste. avem putere de a da viata. Or. prin hirotonia si hirotesia noastra. S-a adeverit ca bietul Pilat navea nici una nici alta. ca duhovnici. De la duhovnicie pornesc toate si in duh se savarsesc toate. sa faca om in chipul lui Dumnezeu si in asemanarea Lui.clipa aleasa. Nu zic nu. As vrea sa spun un cuvant care sper ca va fi ca o incurajare pentru toti fratii si parintii mei intru Domnul si ca o mangaiere Inalt Prea Sfintitului (IPS Andrei Andreicut . Anglia . parinte". dar in Biserica ne revenim in fire. pentru ca am citit Biblia in orice alta limba. ci .r. si nu a intelepciunii noastre.n. trebuie bani pentru cladire. in sfatul Sau cel mai inainte de veci. firea asa cum a zamislit-o in gandul Sau Dumnezeu. Duhovnic bun esti tu. Si atunci.r. dar.n. cu un numar de duhovnici. acum este clipa mantuirii (Nu citez prea bine. ma bucur si ma cutremur sa pot vorbi cu duhovnicia Bisericii. parintele Sofronie (intemeietorul Manastirii "Sf. acesta este locul central unde omul trebuie sa savarseasca zidirea lui. mai ales pe romaneste. se afla cheia puterii de a savarsi aceasta mantuire pornind de la insusi centrul.): ce este un duhovnic bun si cand incepe un duhovnic a fi bun? Si voi incerca in ceea ce voi spune sa explic cum inteleg eu urmatoarea zicere. poate cam indrazneata: "Un duhovnic bun este cel care sta in pantofii tai acum. nimic mai putin decat firea omului. Cand incepe sa fie un duhovnic bun? Acum. Deci. numai in romana nu). Biserica nu este altceva decat firea noastra. fiindca in mainile noastre.mi-ar placea sa-l citez pe Sfantul Apostol Pavel . ci avem puterea de a da viata."Hristos in noi". insusi nucleul vietii noastre. ca Pilat si ca puternicii lumii acesteia. cuvantul are aceeasi etimologie: "putere" de la verbul "a putea".de oameni nici nu intra in biserica. Acum! Si in virtutea carui fapt poate duhovnicul sa fie bun acum? In virtutea hirotoniei si a hirotesiei. precum ii spusese Mantuitorul. Zic putere. Ioan Botezatorul" din Essex.) comenta ce inseamna putere comenta pe frantuzeste. Totusi. nu este nimic mai mult decat firea omului. Si noi suntem oameni iesiti din fire. nu de a o lua sau de a ne razgandi si a nu o lua. Dar pentru o scoala de duhovnici trebuie o cladire. aceste miliarde sunt oameni iesiti din fire. trebuie vreme . acum este -cum spune Sfantul Apostol Pavel . totusi. avem nevoie de pregatirile stiute. Si nu noi. duhovnicia este centrul vietii noastre. Dar noi. cand a gandit sa faca pe om.

dar nici nu-mi puneam problema. Nu trebuie neaparat sa se intample. Deci. ce este duhovnicia? As spune ca nu este psihologie. Si nu este sigur daca iese un duhovnic bun pana sa nu cada bietul suflet si el prada amagirilor lumii asteia. Deci. Si stiu ca si fratii si parintii mei.pentru a pregati. Si trebuie sa gasim felul in care Dumnezeu acum poate sa lucreze lucrarea de mantuire in fiecare suflet care vine catre mine.. oricat de buna este. si pe care trebuie sa-l aduc la Hristos. dar poate ma va ajuta Dumnezeu sa spun ce e esential): "catre mine. Si imi vine un gand (va spun ca e o invalmaseala de ganduri in mintea mea. nu ma gandeam . Pregatirea. este o lucrare care se poate incepe acum. mai buni ca mine. pacatosul. si mai ales despre lucrarea aceasta voiam sa vorbesc. Toate experientele sunt necesare. . si totusi. dar vreau sa atrag atentia asupra unui alt moment.daca e pacatos sau nu. si "Duh este Dumnezeu". nu este istoricitate sau istorie.. ca oameni. de ce si cum va putea face Dumnezeu mantuirea pacatosilor prin alti pacatosi? Eu vad aici o taina mangaietoare. au totusi constiinta pacatului. duhovnicia nu este etica si maniere. pacatosul. De ce? Pai. Aveam incredere. nu stiu daca mai mult in Dumnezeu decat in om. duhovnicia nu este viata trupeasca. as vrea sa atrag atentia asupra momentului si a felului in care duhovnicia incepe acum. ca oameni. De aceea spun: nu dezmint ceea ce s-a spus despre duhovnicie si ce intelegem noi. Duhovnicia este duh. duhovnicia nu este psihologie. mi-e rusine sa zic. trebuie bagajul lumii asteia.m-a ajutat Dumnezeu si am trait ce spune Biserica . Fiindca vad ca si cei mai mari sfinti se numesc pe ei insisi cei mai mari pacatosi. Cand nu eram duhovnic si ma spovedeam la oricine. si totusi stim ca nu este niciunul drept inaintea lui Dumnezeu. Toate sunt de folos unui duhovnic incercat. cu experienta. imi vine gandul si uimirea: de ce Dumnezeu a randuit ca mantuirea oamenilor sa depinda de pacatosi ca mine? Nu zic ca altul este pacatos. mai ales de cand sunt eu duhovnic. dar stim ca se intampla lucrurile acestea. trebuie depasite multe greutati. necesita timp. Aveam incredere in duhovnicie si ma spovedeam la duhovnic. daca e vrednic sau nu. Si totusi. Deci noi. sa fiu duhovnic altora. De cativa ani. pacatosul" am zis. sau manierisme. daca Dumnezeu a ingaduit ca eu. nu putem conta pe asta.

sau cum o putem noi invita in lucrarea noastra? Nici nu stiu cum sa exprim lucrul acesta. in sfarsit. Deci. inseamna ca pot sa zic: dar ce. pacatosul asta va fi impiedicat spre mantuire din cauza pacatului si a neputintei mele? Si sfarsesc zicand: anatema gandului astuia! Erezie e gandul asta! Ca altfel Dumnezeu nu ar fi facut hirotonie si hirotesie de oameni nevrednici precum sunt eu . fiindca omul este si el impreuna lucrator cu Dumnezeu in mantuirea omului.si aici il citez pe parintele nostru Sofronie .Acum este randul meu. Ce experienta ar putea avea acestia pana astazi? Si totusi. dar suntem duhovnici. puterea lui Dumnezeu trebuie sa o cautam si sa vina inainte de formarea si experienta noastra. Cum spunea un preot ortodox de la Paris: Ce caut eu. de alaltaieri sau de mai multi ani. puterea lui Dumnezeu este cea care mantuieste si prin mine pe cei care vin catre mine. ci sa fie lucrarea dumnezeiasca prin mine. ca duhovnic? Sa fac pe ucenicul meu intru chipul si asemanarea mea? Anatema! Eu trebuie sa intru . si deci inainte de lucrarea omului si. ci in puterea lui Dumnezeu. si tremur: cum. sa prindem curaj si sa stim ca lucrarea noastra este lucrare nu in puterea omului. suntem duhovnici. de-aia indraznesc sa vorbesc asa decat daca Dumnezeu stie ca poate sa savarseasca mantuirea pacatosilor prin pacatosi. Experienta si formarea noastra sunt bune pentru imbogatirea si a noastra si a Bisericii si pentru multe lucruri. Cum putem intra noi in posesia puterii lui Dumnezeu.de-mi ingaduie Dumnezeu. dar pana la urma doar puterea lui Dumnezeu este cea care mantuieste. si a lui Adam. Deci. in lucrarea Lui de mantuire si a omului. dar potential. si prin puterea lui Dumnezeu sa incercam sa savarsim aceasta mantuire inainte si dupa toata lucrarea omeneasca. mantuirea unui suflet depinde de mine? Si atunci cum sa fac sa nu pierd un suflet pentru care S-a jertfit insusi Dumnezeu? Mangaierea mea este ca daca Dumnezeu a randuit ca mantuirea omului pacatos sa fie facuta prin pacatosi.dar precum se marturiseau si cei mai mari sfinti. unul sau doi dintre fratii mei ar fi putut fi hirotesiti duminica asta . persoana pe care a adus-o Dumnezeu catre mine. dupa lucrarea omului. omul. fiindca "nici un om nu este o insula". adica: poate ca toti sunteti hirotesiti de mult duhovnici si aveti experienta mare.mai rasalaltaieri. dar intelegeti ce vreau sa spun: adica sa nu fie duhovnicia lucrarea mea de om. inainte. si puterea lui Dumnezeu sa o cautam. cum spunea un predicator englez in secolul XVII- .

Nu noi trebuie sa nascocim desavarsirea cuvantului. dar ele pot fi si mari". cred ca noi. Sfantul Apostol Pavel are un cuvant foarte indraznet: "Sa implinesc ceea ce lipseste jertfei lui Hristos".ca "atunci cand vorbeam omeneste puteam gresi". pentru fiecare suflet care s-a nascut in lume.si Sfantul Siluan.. intr-o convorbire cu un alt nevoitor din Caucaz. sa primim in inimile noastre nasterea unui cuvant. asa si noi. Vedeti in Pateric cum vine un calugar la un avva cutare si cere cuvant..XVIII. sa lucram impreuna cu El. Stratonic. Iar Sfantul Siluan i-a spus: "Cei desavarsiti nu vorbesc niciodata de la ei. ci intotdeauna vorbesc numai ce le da Duhul". Si avva zice: "Pastreaza-ti chilia. nu numai duhovnicilor. nu-i vorba de o doctrina scrisa intr-o carte. paragraful 3". trebuie sa invatam taina rugaciunii. fiindca . dar postul sa-l pastreze. Si. cum spunea parintele Sofronie. adica nu cuvant omenesc. intr-un fel.si acesta e un lucru important. Altuia ii spune ceva despre ganduri. spunea (era o intrebare retorica): "Parinte. Sfantul Serafim spune . dar nu iesi din chilie". dumnezeiesc. iar pentru fiecare suflet. bea. Poate sa iasa din chilie. Sfantul Siluan.cel putin la nivelul acesta -nu e asa de grea. sa nu ne dezlipim de Dumnezeu. mantuirea este un cuvant tainic. Si Sfantul Siluan adauga: "si greselile pot fi mici. Spre a nu face din duhovnicie o lucrare omeneasca. si el spune . cuvant de mantuire. dormi. intr-o multime de persoane un singur om. alt cuvant. Iata ca. unde .ori un cuvant de indrumare. asa cum vorbeam adineauri. Spunand asta. Deci "mare si infricosata este taina mantuirii". desavarsirea . avva?" Si avva ii zice: "Pastreaza postul pana la ora 6:00". unul in trei persoane. altuia ii spune alt lucru. Prin rugaciune. in care Dumnezeu ne invita pe noi. Mananca. mantuirea Adamului intreg in fiecare persoana care se mantuieste. daca vrem sa fim astazi duhovnici buni. Adica Dumnezeu sa nasca in inimile noastre cuvant pe care sa il dam celui care il cauta . poate sa intre. e vorba de o strategie duhovniceasca. fa tot ce vrei. ci sa o cautam la Duhul. aici nu-i vorba de teologie. un raspuns de tip "pagina 37. prin rugaciune. ce este mantuirea omului: indumnezeirea omului. cum vorbesc cei desavarsiti?" Si Stratonic n-a stiut sa raspunda. chiar ma rog Domnului sa ne dea El insusi tuturor. fiindca. dar si fiecarui crestin care vorbeste cu un alt crestin. sa faca ce vrea. dar chiar si cuvantul de rugaciune. Altul are aceeasi cautare: "Cum sa ma mantuiesc. cred mantuirea nu este ceva prescris intr-o carte. Precum este Dumnezeu. neputinciosii. noi insine pacatosi.

sa se pocaiasca. dupa 40 de zile de pustie. Or. si noi. As vrea sa spun ca duhovnicia nu este istorie. dar acolo este o spartura mare in peretele cetatii tale si o lasi libera. Deci. .De aceea e nevoie sa intram in lucrarea lui Dumnezeu. Deci. Adica tot ce este lucrare omeneasca este o periferie sau un fundal. Ceea ce facem noi nu este de la om si nu este primit de la om. in esenta . Si iar cuvintele Mantuitorului: este duh si este viata. si de pregatire. ci inglobeaza in ea toate acestea. nici de om nu a fost data. nici morala. este vorba de a gasi care este acea gaura in perete pe unde pot navali armatele. Amintiti-va de cuvintele asemanatoare ale Sfantului Pavel. daca in punctul acela tu reusesti. Si Evanghelia lui nu de la om a luato. dar mai ales sa-si dea seama si ei. oarecum ca si Mantuitorul. in rest o sa-ti fie relativ usor. si de psihologie. si nu cu omul. si pe noi insine. pe acolo navalesc armatele vrajmasului si nimic n-ai facut cu mantuirea ta. intr-o anumita masura si intr-un fel diferit in viata fiecaruia. Mantuirea iti e deja asigurata.duhovnicul intelege fiindca Duhul ii naste cuvantul in inima si intelege ca strategia. Si s-a intors in puterea duhului. in rugaciune sa-l dam si in rugaciune sa fie primit si cautat de ucenicii nostri.multe primim de la om si imbogatim lucrurile acestea. acest cuvant trebuie sa-l cautam in rugaciune: in rugaciune sa se nasca. si pe cei care vin la noi . Cu fiecare dintre noi. care atunci cand L-a vazut pe Hristos. este punctul acela. care se face asa: pregatiti-i pe ucenicii sfintiilor voastre sa vina la spovedanie cu rugaciune. cu frica si cu cutremur sa cautam ca Dumnezeu sa nasca in inimile noastre acel cuvant de duh si de adevar. nu este nici lucru trupesc. Daca toate punctele le intaresti. pentru omul acesta. sa citeasca ce scrie si in carti. se petrece in fond acelasi lucru. De toate este nevoie.cuvintele Mantuitorului. ca sa devina Apostolul neamurilor. sa cautam cuvant dumnezeiesc. dar atata timp cat n-o avem. si anume cum se poate ca duhovnicia sfintiilor voastre sa fie astazi duhovnicie inalta. dar centrul duhovniciei este schimbul acesta in duh. ca dialogul nostru este cu Dumnezeu. nici psihologie. Rugaciune nu inseamna nimic special. ci de la Hristos. Intareste-ti armata in punctul acela. dar este duh si este adevar . s-a dus in pustie. precum Mantuitorul spunea despre cuvantul pe care il dadea Apostolilor. As vrea sa va spun un lucru despre care ne-a vorbit mai deslusit parintele nostru duhovnic Sofronie in ultima vreme si pe care mai deslusit am inceput sa-l inteleg in ultima vreme.ci este lucru dumnezeiesc.

m. ca voia sa se casatoreasca s. Rugaciunea noastra. in conversatie cu Dumnezeu. stergandu-se pe sine din fata omului. poate o stare de rugaciune in toata clipa. Ma bazez acum si pe cuvantul Sfantului Serafim de Sarov. Deci. ucenicul vorbeste cu Dumnezeu: "Doamne. eu sunt numai un duhovnic". dar poate nici nu e nevoie. dar cred ca nu gresesc. Si conversatia lui. vom vorbi despre taina acestei lucrari in esenta ei. si prin el sami dai cuvant". stiut sau nestiut lui. si primul gand care vine in inima mea il iau drept cuvant de la Dumnezeu. ca ucenic.a. da-mi macar din greseala sa spun ce trebuie pentru sufletul care vine la mine!" . dar au fost multe de-astea cu Sfantul Serafim. Poate ceva inventez acuma. si pe acela il dau. E Dumnezeu care stie taina vietii tale si taina inimii tale. Doamne. il parafrazez pe Sfantul Serafim. Iar un duhovnic nu stiu cum sa-1 definesc. acesta este rolul pe care trebuie sa ni-l insusim: sa putem da celui care vine la noi cuvant care se naste in inima noastra din rugaciune. dar mai ales cautam prin rugaciune.cum am mai auzit la un duhovnic -"Doamne. eu ma rog.intrebam adineauri. ea sa devina calugarita". cautand adica la Dumnezeu ca El sa-i puna in inima cuvant. dar eu nu aud cuvantul Tau". miluiestema si deschide-mi ochii. Vine odata un om la el si sfantul ii spune acestuia lucruri nemaipomenite: "Spune-i surorii tale Tatiana ca nu ea trebuie sa se casatoreasca.? Un om il intreaba intr-o zi pe Sfantul Serafim: "Parinte. Cum stia el de numele Tatiana. dar cuvantul pentru ucenic sa fie . Aici e un lucru pe care trebuie sa-l invatam: este gandire si gandire.d. Si zic in contextul acesta ca duhovnicul este bun in masura in care stie sa se roage si sa caute cuvant de la Dumnezeu. ci . Bineinteles ca gandim. eu sunt un duhovnic.adica nestiut mie. nu este cu mine. Un exemplu mai usor: "Nu stiu pe ce cale sa o iau in viata: sa fac lucrul acesta sau sa fac lucrul celalalt. Slujitorul nu gandeste in sensul omenesc. ca duhovnici.sa vina ucenicul in rugaciune. ca Dumnezeu sa ne dea cuvant. eu nu stiu nimic. Aici intervine o greutate: ce este un duhovnic bun? . cum vezi asa de limpede toata inima mea si viata mea?" Si Sfantul Serafim a marturisit: "Eu nu vad nimic. care era intr-adevar un cunoscator de taine si de inimi. Tu te vei casatori. Nu eu sa spun cuvant in chipul si asemanarea mea. inteles sau neinteles lui. eu nu sunt un "guru". Tu auzi rugaciunea mea. Doamne. Ma duc la slujitorul Tau. trebuie sa fie in general si o rugaciune zilnica.

care spune undeva ceva de felul acesta: "Daca prorocul lui Dumnezeu se va gasi mincinos. ucenice. inflacarata sau neinflacarata. care nu stiau tainele acestea. ci pentru credinta ta". intunec proorocul meu cel mare si drept si adevarat. dar si mai mult ne vom uimi noi insine. buna sau proasta. ucenicului i se spune "ascultatorul". Domnul Dumnezeu. nu stiu daca nu din Iezechiel proorocul. Adica daca tu. Si pentru rugaciunea asta.drept. Intr-o zi. nu stiu. atunci. spune: nu pentru vrednicia preotului.unul de la Sfantul Siluan: un tanar i-a pus Sfantului Siluan intrebarea asta tragica pe care si-o pune si Prea Sfintitul: "De ce sunt asa de putini duhovnici buni astazi?" Si Sfantul Siluan ii da un raspuns probabil neinteles de tanar si neinteles de mine multi ani. l-am intunecat pe acel prooroc".n-ai nevoie sa-l critici sau sa-l ataci daca vezi in preot nevrednicii -. pentru rugaciunea ucenicului se naste in preot. e staretul si ascultatorul. "paslusnik" inseamna si "ascultator". As vrea sa aduc doua cuvinte . vrednic sau nevrednic. vii cu rugaciune . Cum se savarsesc tainele bisericesti? in virtutea vredniciei noastre de om? Biserica. Pe ruseste. am mers la parintele Sofronie si i-am spus: "Parinte. Ma iertati ca vorbesc asa. unii chiar preoti. Deci. tu.se spune "paslusnik". si se vor uimi si ucenicii vostri. cred ca Dumnezeu va face taina asta cu noi. cuvant de la Dumnezeu. Si-l mangaie pe credincios: "nu pentru vrednicia preotului . fatarnica. Revin: aici intervine o noua greutate in a fi duhovnic bun. in duhovnicie este fiul care isi naste pe tatal!" Si l-a pufnit rasul pe parintele Sofronie. poate ca vorbesc ceea ce deja stiti prea bine. Fiindca poporul Meu a cautat cu o inima dubla. Cuvantul Sfantului Siluan a fost un joc de cuvinte. dar a spus: "Asa e. si va spune minciuna. Sfantul Siluan zice: "Fiindca nu sunt ucenici buni". cand am inceput sa inteleg taina asta. cuvant de la Dumnezeu. Deci: de ce nu sunt stareti buni? Fiindca nu sunt ascultatori buni. ascultatorule. de la inceput si pana astazi. dar in perspectiva pe care o dezvolt acum e din ce in ce mai inteles.mai ales in cadrul manastiresc . De ce? "Pentru indaratnicia poporului Meu. prin proorocul meu. si as vrea totusi sa le impartasesc sfintiilor voastre si sa le subliniez. mai ales in cadrul calugariei. "ucenic" . Este fiul care isi naste pe tatal"." Eu. Domnul Dumnezeu. este pentru ca Eu. Dar am intalnit in viata mea multi. Parintele Sofronie cita si el. intervine ca in toate tainele bisericesti. De ce? Fiindca poporul Meu este cu inima fatarnica.

doua lucruri se intampla: tu. apoi taina este aproape anulata. Vorbesc de generalitati. intr-adevar. fiindca prin asta legea voia sa ocroteasca taina duhovniciei. Atunci incepe sa fie o duhovnicie adevarata. Era multa persecutie si atunci. duhovnicul meu mi-a spus asa si pe dincolo". care e si viclean. este o lucrare mult mai mare. nu numai rau. darmite cuvant daunator mantuirii tale".si cu inima nefatarnica si vrei sa stii. Stim ca preotii trebuie sa tina taina spovedaniei. ci este. Bine. poate nu de prima oara . pentru ca nu pot sa vorbesc de fiecare caz in parte. ca Dumnezeu sa-mi dea cuvant pentru tine. nadajduiesc. nici rea. ca duhovnic. nu poti sa . precum probabil toti stiti. fiindca noi trebuie sa fim la nivelul acestei maretii. dar aici Dumnezeu. fiule duhovnicesc (sau fiica). si generalitatile. sunt limitate. preotul sa nu aiba dreptul sa dea marturie. marturia preotului era fara valoare. dar cazurile sunt fara de limita. Dar diavolul. iarasi. Dar nu numai preotul. in rugaciunile mele de seara si de dimineata. cu Dumnezeu sa vorbesti! Eu nu fac altceva decat sa te aduc la Dumnezeu. impotriva Bisericii. eu chiar daca sunt Iuda. cu atat o sa avem mai mult ragaz sa se intareasca sufletul care vine la noi. o lucrare in duh. nici buna. Da. pregatiti-l pe ucenic sa vina stiind ca nu cu duhovnicul vorbeste: "Nu cu mine sa vorbesti. fiindca nu e vorba de asta in preotie. ci e vorba de a pastra taina duhovniciei. acestei taine infricosatoare. Fiindca daca incepe ucenicul sa spuna: "A. As vrea sa adaug ca in Rusia tarista era o lege civila conform careia. Daca ucenicul nu pastreaza taina. incurajare. Inca un amanunt al duhovniciei: taina spovedaniei. ca Dumnezeu sa nu ma lase sa-ti spun cuvant nefolositor. da intelepciune fiecaruia dintre noi ca sa stim cu fiecare caz cum sa facem. in vremea lui Petru cel Mare. Nu este numai asta. si infricosare. fiindca nu este numai o etica profesionala. dar acesta era un lucru intr-adevar minunat. mai ales a spovedaniei. Dar sa nu credeti ca asta e numai ca sa ocrotim de durere si de rusine si ca sa incurajam sufletul care vine la noi sa se deschida fara frica.vorbesc acum un pic formal. Dar cu cat il lasam sa ghiceasca mai putin. De la Dumnezeu cer. Si pentru noi asta este si incurajare. pregatiti-va ucenicii in felul acesta: "Nu veniti la mine daca nu aveti intai rugaciune catre Dumnezeu". stie el cum sa invarta lucrurile ca sa ghiceasca. ca pentru doctori. precum stiti. in drept. astazi iti voi fi duhovnic. care maine il voi trada pe Hristos. in general. in taina duhovniciei. nu poate sa patrunda diavolul.

o sa fiti cu mainile incatusate in duhovnicia voastra fiindca ucenicul nu va tine taina. nu asa cum se spune: "faci ce vrei". fiecare e diferit. Eu ti-am spus ce fac eu!" Si parintele Sofronie explica asa: calugarul celalalt era . Dar el. Pimen stia nu numai calea harului.adica mantuire.hai sa zicem o erezie . iar altuia: "Nu lasa ca gandurile sa intre in inima. asa cum proorocise unul: "Pimen. pastorale. dar duhovnicul l-a pregatit si cu arme mai omenesti.sa aiba libertate sa dea unuia prajitura si altuia bici. s-ar fi slabit foarte mult prin aceste ganduri. in orice caz. de care este nevoie. nu ar fi stiut mai multe elemente . Si intr-adevar."calugar de rand" (om de rand nu exista. dar el era mult prea intelept ca sa se sminteasca. si-ar fi spurcat inima si nu se stie cine ar fi biruit -sau. fiind asa de plin de har. vrajmasul nostru prinde mai repede de veste ce s-a . mi-ai spus sa-ti vorbesc ca sufletului meu. Si la Avva Pimen avem o semismintire dintr-asta.vorbim din nou de putere. ca sufletului meu ti-am vorbit. Vedeti. o taina in duh: cand ucenicul risipeste cuvintele si povatuirile pe care i le-a spus duhovnicul. o taina mai mare. ca mie imi spui una si celuilalt parinte altceva?" Duhovnicul i-a raspuns: "Pimen. Auzind ca duhovnicul ii spusese lui: "Lasa gandurile sa intre si lupta-te cu ele in inima". nu numai in duh era mare. Daca ar fi lasat gandurile sa intre in inima lui. e. Acum vreau sa revin la tema: unuia i-a spus alba si altuia i-a spus neagra. a putea da viata .aici vorbim de elemente omenesti si de experienta omeneasca . nu ajungea la un anumit nivel de duhovnicie. fiule. Dar nu e numai asta. iarasi. daca nu lasa gandurile sa intre. de numele tau va rasuna toata pustia". Daca stiti ca ucenicul pastreaza taina. a devenit un "pimin". Dar daca fiecare incepe sa vorbeasca. Este nevoie ca duhovnicul sa aiba libertatea asta. dar si viclesugurile gandurilor celor rele. dupa intelepciunea ta de duhovnic stiind ce anume il va mantui si pe unul si pe celalalt. ca spunea parintele Sofronie . ci leapada-te de ele cum vezi ca au venit". stiind ca unul prin prajitura se va mantui si altul prin bici. puteti sa faceti cu el ce vreti . sa se lupte cu ele in inima lui.duhovnicul a observat ca in orice caz harul ar fi biruit in inima lui.dai prajitura unuia si bici celuilalt pentru acelasi pacat. o sa se sminteasca. exista un adevar si in asta). adica un pastor. tanarul Pimen s-a dus inapoi la avva si l-a intrebat: "Ce e asta. Daca stiti ca nu tine taina. dar totusi.care ii vor fi fost de mult folos in povatuirea celorlalte suflete. Pimen insa era asa de plin de har in tineretea lui. fiindca se luptase cu ele in inima. pentru ca este nevoie ca duhovnicul .

asta n-am facut-o. Uitati-va la povestea din rai (ingaduiti-mi sa parafrazez. dar poate Domnul ne-o da si o completa ce nu putem face noi.ma iertati. este un valmasag de ganduri.intamplat. ci ii dezvaluie tainele cele din rai) vine sarpele la Eva. Formati ucenicii pe calapodul asta: taina sa ramana taina. Si poate chiar. La inceput. Despre spovedanie as vrea sa mai spun unul sau doua cuvinte pe care leam trait eu ca fiind foarte importante. dar el era mult mai intelept si n-a vorbit asa cum vorbesc eu acum. Asa era comunitatea din Ierusalim. Asa face inselatorul si prin oameni. Sunt multe. dar Eva ii spune: "Dumnezeu a zis ca din toate putem manca. ca un duhovnic descoase pe un copil mic in spovedanie daca n-a facut cumva asta si aia. ca mine n-ajunge la slava lui Dumnezeu si care este in stare sa se roage plangand si aude taina spovedaniei cu rugaciune.. Dar as zice: ce fel de public. a vorbit mult mai la sigur. Au fost mai multi. care e punctul slab. ii spune tot. ne trage de limba. Ma iertati ca parafrazez in felul asta. Un lucru important in spovedanie este . cum spunea o poveste. care s-au spovedit public. dar din acel pom sa nu mananci. cum nu poate intra in duhovnic. pentru ca a gasit-o mai slaba . care este pacatos ca mine. "Aa. a nu manca. pentru ca in ziua in care mananci vei muri" (nu as zice ca il opreste.?" . spovedania era publica. dar se vede ca acesta era faptul .zice dracul. Si stim cum a lovit si stim unde a lovit. dar numai din pomul acela de-acolo sa nu mancam. dar ne smintim. si prin ganduri (adica vrajmasi vazuti si nevazuti). Lucrai acesta trebuie evitat in taina duhovniciei. fiindca vom muri". Pai. dar e o idee buna!" Adica i-a bagat in minte ce sa faca.. parinti sfinti . Acum nu numai ca nu putem asculta. Spovedania nu este un lucra neaparat tainic. ca si cum stia el toate. ca sa aduc mai la zilele noastre conversatia): dupa ce Dumnezeu i-a spus lui Adam: "Din toate acestea vei manca. cei care sunt in stare sa planga cu durerile fratelui pacatos.o trage de limba. de a manca. ca un copil nevinovat. bun! Acum stiu unde sa dau!" . Noi spunem in rugaciune "ca nu voi spune taina Ta vrajmasului Tau". Si sarmana Eva.nu stiu de ce. dracul nu poate intra in unul ca acesta. ca si cel din "Scara". si la un moment dat copilul spune: "Nu. pentru ca cei care asculta duhovniceste. si stie unde sa atace. asa cum facea Biserica la inceput.si incepe a-i spune: "Nu cumva Dumnezeu ti-a vorbit ceva de pom. Dar am cazut cu totii.

iarta-ma!" . ca un om. Daca eu nu voiesc sa ma mantuiesc. Daca ar fi spus: "Doamne. mai cu durere. Ce este spovedania? Daca imi iertati indraznirea asta. Acesta e un cuvant pe care nu l-as spune cu usurinta. a spus Sfantul Sisoe "in trei zile sunt sigur ca Dumnezeu il poate mantui".Noi stim ca Dumnezeu l-ar fi iertat. Spovedania. voi spune ca a devenit un lucru prea clinic. mai cu intelegere. asta e un bun inceput pentru un incepator.iertati-mi cuvantul duhovnicesc si pentru duhovnic.cu atat mai mare e bucuria si usurarea sufletului. cand si-a sfarsit spovedania. Ce greutate are Dumnezeu sa ierte un pacat? Si in legatura cu acele trei zile ale Sfantului Sisoe. trebuie sa . al spovedaniei. pai stim in ce fel am zburat. ca tot ce este duh. Deci. pot sa zbor!" Si intr-adevar. Tu..insusi sensul marturisirii. zburda prin biserica! Spunea: "Parinte. ca un Dumnezeu. n-avem nevoie de vreo dovada. in intelepciunea noastra omeneasca si in pregatirea noastra omeneasca si in psihologie si altele. Fiindca daca noi. Prea Sfintitul spunea despre Adam ca nu i s-a spovedit lui Dumnezeu. Dar nu o imbunatatire din aceasta pentru care trebuie 60 de ani de rugaciune si 20 de invatatura. Mai e un lucru foarte important: vointa proprie. Si aici este inca o greutate a duhovnicului: cum poate sa fie duhovnic bun in aceste conditii? Trebuie mai intai ca ucenicul sa fie bun. in ucenic trebuie totusi sa se nasca o dorinta de mantuire asa incat sa poata si acel ucenic sa spuna ce am auzit de la parintele Sofronie: "Cine poate sa se teama mai mult pentru mantuirea mea decat eu insumi?" Dar lucrul asta nu e adevarat pentru fiecare.ca sa-l citez pe Sfantul Pavel: "Acolo unde s-a inmultit pacatul" . iarta!" .. adica "prisoseste harul". Ce era in Adam? Era o inchidere fata de Dumnezeu. Cu cat era mai mare intunericul . un chitibus . de ce sa nu poata astazi?" Si raspundea: "Fiindca in pustie voiau sa tina o viata deosebit de riguroasa. ci o intelegere. Am auzit asta si de la copii care s-au spovedit asa: un copil de sapte ani. parintele Sofronie mai adauga si dansul: "De ce trei zile? Daca un suflet s-a pocait desavarsit si il doare pentru ce a facut. intr-o zi sau de mai multe ori am facut o spovedanie mai adevarata. am facut ce ai spus sa nu fac. si pentru ucenic. ne simtim sufletul curat. o dibuire. pai nimeni nu poate voi pentru mine. si ca sa nu cada nivelul acelei rigori. am pacatuit. devine stare.sau cum avem in rugaciunile noastre: "Eu. o stare a firii omului. Spovedania nu inseamna numai a spune un numar de ganduri sau de fapte pe care le-am facut. am pacatuit. acum pot sa fug!" Vine inapoi: "Nu numai pot sa fug.

suflet rece din care dintr-o data sa iasa para de foc.si aici repet ce ne spunea noua parintele Sofronie acum multi ani. o putem da la o parte.incercam sa intram in relatie cu cel in a carui mantuire intram noi.. Cand vedem un suflet nepasator.celui care vine la el. sa cerem cuvant de la Dumnezeu prin care sa putem trezi la viata acel suflet. In al doilea rand . Mai important este ucenicul decat duhovnicul. partea duhovnicului este sa-i pregateasca pe ucenici sa vina cu rugaciune la el. Trebuie insuflare duhovniceasca. incat nici nu observ decat la un moment dat ca nu mai am rugaciune. in virtutea hirotoniei si a hirotesiei sale si in virtutea cautarii si rugaciunilor ucenicilor. sa poftim cele ale duhului. cum ne-au spus cei mai mari sfinti. in asa fel incat sa putem inspira acel suflet sa doreasca.. As vrea sa mai spun un cuvant despre spovedanie. ca heruvimii. Pentru ca Dumnezeu cu atata gingasie Se retrage de la mine. Daca puteti sa dezvaluiti acest aspect ucenicilor. sa pofteasca din toata inima mantuirea. ca Dumnezeu sa lucreze in acele inimi prin inima lui.nu personalitatea! . ca m-am dezbracat de harul pe care il avusesem adineauri sau candva sau dupa Liturghie.dar nu stiu care e primul si care e al doilea -inspiratia. nu este lucrare omeneasca. ucenicii vostri va vor face proroci si voi va veti uimi de ce va fi iesit din gurile voastre . iarasi. limitata totusi de atitudinea si persoana . intr-un fel. trebuie sa dibuim. dupa impartasanie. frica de a-L pierde pe Dumnezeu. care efect al mandriei trebuie atacat intai si in ce fel. De ce nu se spovedesc curat de multe ori oamenii . Dumnezeul meu? Deci. rusine. Duhovnicul si el trebuie sa-i intampine cu rugaciune. Deci. un suflet caldut sau rece. mandria este intotdeauna si pretutindeni prezenta. si acum nu1 mai am. Duhovnicul are puterea asta. pentru ca nimic sa nu ne opreasca in goana noastra dupa duh.? Mandria. Asa cum poftim patimas cele ale trupului. Unde am pacatuit. ca serafimii lui Dumnezeu. adica acesta e ultimul pacat cu care inca au de furca. Sa ne fie teama frica lui Dumnezeu.mandrie. frica. Ca duhovnici. in Dumnezeu si in felurile in care am zis. ca duhovnici. viata mea. acesta deja in legatura cu o pregatire omeneasca. in sensul ca mandria a fost primul pacat si este ultimul pacat de care ne descotorosim. Aici. ca m-am racit in duh. unde am facut ceva de s-a despartit de mine lumina mea. ca ingerii. si chiar cu mult mai mult. . ca si Adam si Eva.

pe care trebuie sa-l mantuiesc?! In primul rand. Nu-i nevoie de pacat ca sa pot sa ma impartasesc cu fratele meu . Adica duhovnicul trebuie sa aiba gingasia asta. imi da aceasta cinste sau chiar tolereaza ca eu. intelepciune. Compatimirea. daca eu sunt pacatos. dupa cum spun parintii. pacatul sa-l intrebuintez spre zidirea aproapelui si a mea. intelepciunea asta si smecheria asta pe care vreau s-o numesc hitrenie de a lua pacatul si de al face pe pacat sa se doboare cu pacatul. si am toate elementele sa inteleg pacatul intocmai. devine un izvor de intelepciune. "hitrosti". inteleg ce inseamna a fi pacatos. si vin la gandul pe care l-am impartasit cu sfintiile voastre la inceput: cum se face ca Dumnezeu imi ingaduie mie. adica impreuna-patimirea. in mine. daca judeci pe cineva sau osandesti un frate si nu te pocaiesti. stiu ce e rusinea. Si de ce? Am inteles. as vrea sa fac cuvantul "hatrenie".nu pacatos sa ma impartasesc. pacatosul. As vrea sa fabric un cuvant: din cuvantul hatru. dar daca n-am stiut mai bine. trebuie sa invat eu. precum si Mantuitorul nu cu viata a biruit moartea. fiul risipitor si fratele sau. Deci. si intelepciune iubitoare. nicicum sa-l judec! E nevoie de pacat ca sa nu-l judec pe frate? Nu-i nevoie.ma bucur si multumesc Domnului ca am inteles atata macar . care are si sens de mucalit si de smecher (dar cuvintele astea sunt. adica o intelepciune smechera. ca altfel. pacatosul.ca se intampla asa pentru ca sa ma invete Dumnezeu pe mine compatimirea. din amara experienta . ci sa ma impartasesc cu firea fratelui meu si cu sufletul lui. La sfarsitul parabolei stim ca fiul risipitor e mantuit. cu placeri sau cu altceva? Nimeni! Dar fratele este .adica. Cine il va mai amagi acum pe fiul risipitor cu bani. o intelepciune care stie sa dibuie toate. Adica: pacatul. macar. Daca vorbim de rusine si de frica. iarasi. tocmai fiindca sunt pacatos.Vorbesc acum de rusine si de frica. Aici e taina intelepciunii . dar totusi. Maica Domnului ar fi cea mai mica dintre sfinti si Dumnezeu ar fi neputincios. daca imi ingaduiti acest cuvant. un izvor de experienta cu care pot sa ma impartasesc cu impreuna pacatos fratele meu. Ce ne-a zis Mantuitorul: "Nu judecati ca sa nu fiti judecati" . mai curand sau mai tarziu.imi pare rau ca in romana nu exista un cuvant ca in slavona. stiu ce e frica. care vine la mine. Nu-i nevoie de pacat ca sa am intelep-! ciunea sa stiu ce e pacatul. negresit vei cadea si tu in acelasi pacat. o "hitrenie". ci cu moartea a biruit moartea. nu la nivelul duhovnicesc). sa intru in lucrarea dumnezeiasca mantuitoare a lui Dumnezeu si sa dea pe mainile mele pacatoase un alt pacatos. Uitati-va la cei doi frati.

a. Daca fratele acelui fiu risipitor s-ar fi dus la tatal. vede un frate care "a risipit banii tatalui meu si uite. Ce stie slujitorul despre acel om? Tatal este cel care are gingasia si durerea pentru fiul care s-a pierdut. care a fagaduit pana la jumatate din imparatie. servitorul numai asta vedea. ca ii da si cununa. prin gingasia si dragostea lui. si nu robi. ca era mort si a inviat".. asa cum fiul risipitor avusese incredere cand cazuse mai jos decat toate: "Ma voi intoarce catre tatal meu. Vedeti care este gingasia dragostei parintesti! Nu ca a robului . dar launtric se vede ca are ceva gaunos in sufletul lui. ci toate. sa punem prin "hitrenie" intru zidire experienta noastra nefericita . in loc sa fie bucuros si cu dragoste. stiind ce este. fratele tau acesta.. la sfarsitul ratacirii lui. tot ce este al meu este al tau" si parintele Sofronie adauga: "Aici este Dumnezeu care vorbeste lui Adam: "Tot ce este al Meu este al tau" . dar o sa-i spun: Slujitor iti sunt.adica compatimire. ca este prins de zavistie. si da-mi plata mea si iti voi multumi din toata inima". fiule?" ii raspunde: "Ei. fiul caruia i-a dat liber banii. ca sa vina catre tatal si sa ceara mantuire. sar un pic inapoi: ce a l facut fiul risipitor? De ce nu s-a dus sa intrebe pe tata: "Tata. Si iata ce mantuire i-a dat.fratetau a venit inapoi teafar". ca el venea ca rob! Si acum tatal 1a facut mai presus decat toti. dar ca era pierdut si s-a gasit. in primul rand n-ai de ce sa fii gelos. acuma tatal ii da mai mult decat mie!" Si cand tatal ii spune: "Ce se intampla cu tine. tatal i-ar fi spus nu "ca a venit teafar si ca ne bucuram". tatal i-ar fi spus: "Fiule. s.d. cunoscand din pacatele noastre. ca duhovnici." . sa fim pastori buni. de pizma fata de frate. sau incredere. ce inseamna asta?" N-avea dragoste pentru tata. si nu naimiti. Fratele fiului risipitor se duce la un slujitor si il trage de limba: "Ce s-a intamplat?" "A . facand o alta paralela: si noi. Si tatal..nu ca Irod.acum sar un pic. tie iti voi lucra. Cum? Numai sunt vrednic sa ma numesc fiu. decat sa lucrez astuia.. Si zice: "Fratele tau nu atata ca a venit teafar. cand fiul tau asta vine inapoi.neincercat inca. si inel. Tu intotdeauna cu mine esti si nu numai vitelul cel ingrasat. numai asta intelegea. asa cum a spus slujitorul. a putut sa nasca in acel fiu risipitor incredere. Acel tata este insusi Dumnezeu cu Adam. si l-a lasat. Dumnezeu fagaduieste toata imparatia si pe El insusi lui Adam". Ma iertati. care si-a mancat viata cu desfranate. servitorul. sa fim parinti. in lucrarea cea dumnezeiasca infricosatoare incredintata in mainile noastre.zice celalalt . Si deci. a trait corect exterior." Si tatal ii spune: "Fiule.m. Nu stie sa com-patimeasca.

vom incerca sa facem un om mai bun. cand ne pocaim. in felul acesta. Pocainta omului . Si in gingasia acestei dragoste sufletul care vine la noi poate sa se dezvaluie fara frica. Si noi. Ca Dumnezeul nostru este un Dumnezeu smerit si ne povatuieste catre smerenie nu fiindca suntem robi. desi sunt zeci de ganduri care imi vin inca in inima. Va deveni numai lucrare omeneasca. ca Adam. com-patimeste cu mine pentru moartea mea. care era gol inaintea lui Dumnezeu.cu care ma apropii de incheiere. Ce este pocainta? Pocainta este un act ontologic. Daca vom intelege lucrul acesta si in acest duh vom merge inainte in duhovnicia noastra. nepacatos fiind si desavarsit. ci numai ca sa devenim ca Dumnezeu. intr-adevar. pentru un dumnezeu care. vom face lucrare dumnezeiasca si ne vom putea permite sa lucram cele ale pamantului. fiindca noi avem destula dragoste sa-l imbratisam uratit. daca nu intelegem aceasta taina. si morala. Nu pretind sa stiu mai mult decat sfintiile voastre.este Dumnezeu care se pocaieste in mine. o societate mai dreapta. poate de prea multa indraznire. duhovnicii. cel mai delicat. si vom da faliment. acum fiecare miscare poate sa insemne viata sau moarte pentru acest chip al lui Dumnezeu. pentru ca acum avem lucruri foarte gingase in mainile noastre. orisicine ar fi.un dumnezeu in devenire este in mainile noastre. pentru pierzania mea. cu asta inchei: Dumnezeu sa ne miluiasca! Ma iertati. prin nechibzuinta noastra? Si asta ma duce la inca o tema .-zidirea noastra si a aproapelui. degeaba facem duhovnicie. care. si ca sufletului acesta gol inaintea noastra sa nu-i fie rusine. fara pericol. ca sa devenim dumnezei. multe din cele ce am . noua sa ne fie frica pentru el. rusinat.si vas putea aduce mii de citate din Biblie . si istoria. este in mainile noastre . orisicine ar fi.o fire care se preface din firea animalica in cea dumnezeiasca. Nu stim noi ce este rusinea? Nu stim noi ce este frica? Si cand vine un sufletel la noi. si imbunatatirea. Si. ce vom raspunde daca pe acest dumnezeu il vom preface in drac prin brutalitatea noastra. adica al firii . intram in pocainta lui Dumnezeu. asa cum am vazut prin mai toata lumea. vom calca cu bocanci cu cuie peste lucrul cel mai gingas. Si noi. sfintiti parinti si Prea Sfintite. si etnia. cat de pacatos sa fie. ingaduindu-i acestui suflet sa se dezbrace. dar repet ca am impartasit ce am avut eu mai pretios in ideea ca. Cand se dezbraca sufletul inaintea noastra. noi sa ne biruim rusinea pentru el. Daca nu intelegem lucrul asta. sa inghetam de frica inaintea lui Dumnezeu. caci toate se vor savarsi izvorand din duh. gol. sa indreptam istoria putin.

fara de ingaduinta Domnului. asa s-a si facut. si impartaseste-te din dumnezeiasca voie. iti voi spune despre mine ca in toata vremea petrec in tacere si de ma rog ori cuget la cele cuviincioase. Nu socoti ca trebuie sa rabzi din pricina rautatii omenesti. sunt putin cunoscute in lume. ca sa nu fie numai cuvinte in vant.Domnul meu. El este Cel ce va pedepsi. 21). nenorocirile lui Iov prin vointa lui Dumnezeu s-au schimbat intr-un bine prea mare! Sfantul Dimitrie al Rostovului Smerenia In deplina opozitie cu mandria sta smerenia. ma sarguiesc mai mult decat toate a fi in unire cu Dumnezeu si deplin impacat cu voia Sa. fie numele Domnului binecuvantat" (Iov 1. si pururea iti adu aminte. pe cei ce au rabdat cu multumire pedepsele Sale ii va saruta. lauda pe Domnul Dumnezeu care a dat atata intelepciune batranului cel sarac.Cine te-a invatat pe tine. care este buna si desavarsita si lucratoare a tot binele si incredintandu-te acesteia. batrane. ci ia aminte ca toate sunt din ingaduinta lui Dumnezeu. Sfantul Ioan Gura de Aur numeste smerenia temelia pe care . dar tot El. dar traiesc si eu dupa cuvantul pe care l-am spus si in care cred. tot astfel si smerenia este maica tuturor virtutilor. Asemenea acestui sarman. prin parintele Sofronie. ii va mangaia si le va darui milele Sale. orisice crestin care rabda necazuri trebuie sa stie cu credinta tare ca. Invatatorul l-a lasat pe cersetor si mergand intru ale sale. nici o incercare nu se savarseste. asteapta mila lui Dumnezeu si rosteste pururea impreuna cu cuviosul Iov: "Cum a fost voia Domnului. Pleaca-te deci. ori din alcatuirea imprejurarilor. Sa ma ierte cei pentru care a fost de prisosinta si sa ma ierte si ceilalti pentru indraznire.primit noi de la Sfantul Siluan. ca mai pe urma. Rugati-va si pentru mine. toate acestea si cine ti-a dat aceasta intelepciune? . Parintele Rafail Noica . Precum mandria este izvorul tuturor patimilor.

pe cand omul cata vreme nu este purtat. O cunoastere de sine mai adanca si mai adevarata il poate incredinta de aceasta."se poate inalta fara nici o primejdie orice altceva" bun si mantuitor pentru noi. ci il indeamna la umilinta si recunostinta fata de Dumnezeu. ci avant inflacarat spre lumina. precum Dumnezeu te-a creat!" Si ca adaos. tot ce a zidit cu usurinta se distruge si va avea sfarsit rau". daca aceasta temelie lipseste. traim in necazuri. Smerenia ce se naste din cunoasterea de sine nu chinuie. iar nu spre mandrie. iar inlauntrul sau. nu asupreste sufletul. Ea este calea luminoasa spre rai. cat de neputincios este omul care tocmai s-a nascut! De cata truda este nevoie pentru cresterea si educarea lui! Ce animal. spune ca intreaga noastra viata este "lupta cu patimile. spune Sfantul Dimitrie al Rostovului." "Poate oare sa existe ceva mai lipsit de chibzuinta decat omul. cunoasterea de sine duce. care este atat de bun cu noi. ca si cum nu l-ai fi primit?"(I Cor. 4. 7). suntem ingropati in pamant si ne prefacem in tarana. de ce te falesti. intreaba Sfantul Tihon de Zadonsk. nenorociri si pacate. precum omul? "Multe animale isi agonisesc singure hrana imediat dupa ce s-au nascut. "Fii atat de smerit. imbracat de maini straine. Priviti. chiar daca cineva sar inalta. Omul a fost creat pentru smerenie. la smerenie. pana ce creste mare. pe care sa nu-lfi primit? Iar daca l-ai primit. inca inainte de patimi omul poarta gunoi si miasma. amintesc cuvintele Sfantului Apostol Pavel: "Si ce ai. se mandreste numai cu aceea ca poarta haine stralucitoare si aurite?" Da. sarmanele Sale fapturi neputincioase. Dumnezeu a randuit toate cele ce-l inconjoara pe om astfel incat acestea sa-i slujeasca acestuia spre smerire. are trebuinta de atata ingrijire. hranit. incalzit si ferit de munci straine!" In alt loc acelasi sfant ne spune: "Noi ne nastem goi si in lacrimi." Iar Sfantul Simeon Noul Teolog. de pilda. dobandire a desavarsirii dumnezeiesti si umplerea vietii goale a omului cu frumusete . dupa marturia tuturor Sfintilor Parinti. izvor de bucurii fara de sfarsit. zugravind situatia smerita si nenorocita a omului. "Si iarasi. iar nu pentru mandrie. prin viata sa. pana la ceruri. care. Smerenia nu este o resemnare lipsita de nadejde. o pierdere a personalitatii lipsita de vointa. murim cu frica si suspine. vazandu-se acoperit de lepra.

aceasta naste toate virtutile. Pe inaltimi nu creste nimic. Nu exista virtute mai incantatoare decat smerenia. asemenea parfumatului toporas in tufele inflorite ale celorlalte virtuti. ci intotdeauna proaspat si curat. sub indrumarea Sfintilor Parinti. Dar de indata ce o raza de soare patrunde in incapere. Ea este izvor al tuturor binecuvantarilor. radacina a tot binele. Asa precum apa curge in jos. Si prin ce schimbari ceresti trece sufletul cand in el patrunde raza harului! Pana de curand cufundat in intunericul noptii pacatului.si sens dumnezeiesc. iar harul lui Dumnezeu cu apa. In vai se coc fructele dulci si granele pentru hrana. astfel si harul lui Dumnezeu ocoleste pe cei mandri si se revarsa asupra celor smeriti. imediat vedem cat praf zboara prin ea. maica a tuturor virtutilor. smerenia se ascunde. Si totusi. impodobeste sufletul cu florile virtutii dumnezeiesti si astfel. toate in el i se pareau a fi in oranduiala deplina. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Smerenia este raza a harului. Si acest lucru este firesc sa fie asa. goale si neroditoare. Astfel. numai luminat de sus omul isi poate vedea pacatosenia. ea singura ramanand in umbra. intr-o incapere intunecata aerul nu pare plin de praf. Acolo domneste vesnic frigul. insa ea ramane ascunsa in adancul pamantului. treptat. de parca ea nu inseamna nimic si nu slujeste la nimic. Caci daca . Iar in aceasta lumina omul smerit incepe sasi vada propriile sale pacate si porneste sa se curateasca de ele. care se revarsa in departare printre valcele. vom incerca in randurile ce urmeaza sa zugravim tocmai aceasta. smerenia il face pe om sa vada starea vrednica de plans in care se afla si il impinge sa porneasca la propria indreptare. in ciuda tuturor acestor inalte calitati ale ei. el se trezeste deodata imbracat in lumina. caci aceasta este firea ei -sa nu se arate. ocoleste dealurile inalte si cauta sa se verse in locul cel mai de jos. smerenia este ca o gradina inflorita sau o intinsa tarina roditoare. Este asemenea radacinilor copacilor: in afara da roade minunate. Ea curata inima de multimea patimilor. sa nu fie slavita de oameni. pe cand inainte de a fi invesmantat de lumina harului. venita din rai. Daca mandria poate fi asemuita cu stancile inalte de munte. Sfantul Ioan Gura de Aur asemuieste pe oamenii mandri cu varfurile inalte si neroditoare ale valcelelor adanci.

Cel smerit nu poate sa nu fie bland." Dumnezeu iubeste pe cei smeriti. acestora El li Se descopera si intru ei binevoieste! in Vechiul Testament El spune: "Spre unii ca acestia imi indrept privirea Mea. spre cei smeriti. . Slujeste cu bucurie tuturor. Sfantul Ioan Scararul spune: "In inimile blande Se odihneste Dumnezeu. cu duhul umilit si care tremura la cuvantul Meu!" (Isaia 66. virtutile dispar. Omul smerit rabda cu barbatie dispretul celorlalti. caci este intr-adevar asa. Nu se manie atunci cand ceilalti primesc onoruri. Cel smerit nu cunoaste viclenia. nu cauta sa obtina foloase prin lingusiri si sa fie pe placul oamenilor. Astfel este si smerenia. caci il linisteste harul lui Dumnezeu ce se odihneste in el. El este ascultator si supus fata de toti. cand asupra lui se pogoara harul Sfantului Duh. Si un astfel de suflet este cel smerit. nelinistile sunt specifice sufletelor mandre. furtunile. si sincer socoteste ca merita aceasta. ci si atunci cand este hulit si ponegrit. nu pizmuieste slava celuilalt. caci nu are nevoie de acestea. Asemenea se intampla si cu sufletul nelinistit al omului. caci el pentru sine nu cauta foloase lumesti. Privirea sa este indreptata catre cer. nu numai atunci cand toti sunt atenti si amabili cu el. nu ia in batjocura. este "scaun al blandetii". El nu se tulbura. sinceritate si plin de dragoste cu oamenii josnici. Omul smerit nu are ganduri rele. se imblanzeste cand asupra ei se lasa ceata deasa. ci toate le rabda in tacere. dupa cuvintele Sfantului Ioan Scararul. Una din cele dintai calitati ale smereniei este blandetea. Se spune ca marea. 2). nu cerceteaza pacatele celorlalti. caci cei smeriti intotdeauna au o blandete minunata. Daca incepe sa se arate. care este vesnic involburata si agitata. Iar sufletul smerit. se socoteste pe sine ca fiind cel mai rau dintre toti oamenii. spre a fi vazute. Se poarta cu blandete. ar fi degraba alungat. copacul nu va mai avea fructe si se va usca. Chiar daca ar avea un astfel de gand. El nu se preface a fi binevoitor. iar omul piere duhovniceste. Omul cu adevarat smerit este bland. El nu osandeste pe nimeni. El cauta sa fie bineplacut lui Dumnezeu si de la El asteapta mila in ziua infricosatoarei Judecati. Omul smerit isi vede permanent neajunsurile. nu se infurie. Zbuciumul. iar sufletul nelinistit este salas al diavolului.radacinile vor iesi din pamant.

unde vor fi judecate dupa moarte nu numai faptele. si nu s-au temut ca isi vor pierde reputatia. ca. si la infatisare aflandu-Se ca un om." Omul smerit nu se tulbura din pricina cuvintelor bune pe care lumea le spune despre el: de este laudat. nu doreste sa-si arate intelepciunea. Omul smerit se teme de laude. Sfintii plini de adanca intelepciune. De este vorbit de rau. ci tace si raspunde cu blandete. ascultator facanduSe pana la moarte.14-15). Si-a suflecat manecile si a inceput sa spele picioarele ucenicilor Sai. ci si gandurile oamenilor. Iar sfarsitul (daca este vreun sfarsit al adancului fara fund) este a face in chip nesimtit inaintea multimii cele ce aduc necinstirea. 7-8). S-a smerit pe Sine. fara sa vada in asta vreun merit. el se socoteste pe sine a fi mult mai rau si isi spune in cugetul sau: "Ei nu ma cunosc.-Ca vam dat voua pilda. care au ajuns la desavarsire multumita smereniei lor. S-a incins cu stergar. facandu-Se asemenea oamenilor. nu se suparau niciodata pe cei care le aduceau jigniri. v-am spalat voua picioarele. Un astfel de om nu vorbeste mult. in care se ascund atatea primejdii pentru suflet! El cauta adancimile umilintei si acolo se simte bine. ei vedeau in acestia binefacatori ai lor si de aceea ii iubeau in sufletul lor si se rugau pentru ei. Care pentru a noastra mantuire "S-a desertat pe Sine. si de aceea cand erau . spune Sfantul Ioan Scararul. si voi sunteti datori ca sa spalati picioarele unii altora. Daca este clevetit si osandit nu se nelinisteste si nu-si cauta indreptatire.El dispretuieste laudele si se bucura cand este umilit. sa faceti si voi" (Ioan 13. deoarece vrea sa se faca urmator Domnului Iisus. si inca moarte pe cruce" (Filipeni 2. lucrarilor gandite ale slavei desarte. Caci el isi aminteste de povata Mantuitorului: "Daca Eu. caci se gandeste la judecata lui Dumnezeu. caci altminteri si mai rau ar vorbi despre mine". chip de rob luand. "inceputul necautarii slavei desarte. intocmai precum Fiul lui Dumnezeu la Cina Cea de Taina S-a ridicat. Ei nu au urmarit atingerea vreunui tel lumesc. e pazirea gurii si iubirea necinstirii. Dimpotriva. intocmai si cel smerit este gata sa slujeasca tuturor ca un rob. Mijlocul ei este oprirea tuturor. caci simte ca nu inseamna nimic. nu socoteste ca lauda i se cuvine lui. Domnul si invatatorul. Omul smerit nu vrea sa fie mai presus de invatatorul sau. precum v-am facut Eu voua.

plin de bunatate. ne invata sa nu ne tulburam atunci cand suntem jigniti. sfantul. raspunzand la rau cu bine." Si cei smeriti se pot aprinde de ravna. Ca pilda de inalta smerenie si nemanie. acesti diavoli vazuti din afara noastra. Toti sfintii s-au distins printr-o astfel de smerenie adanca. Aceasta dovedeste limpede ca smerenia nu este vreo pasivitate indiferenta. 76. Odata. la intors si pe celalalt. fara numai atunci cand priveste credinta. chipurile. Aici. asemenea apelor unui ocean. asteptand ca indreptatirea sa vina de la Dumnezeu. se aduna forte uriase care lupta impotriva celor mai puternici vrajmasi ai omului si ai mantuirii acestuia. l-a oprit sa intre si chiar la lovit peste obraz. atunci trebuie ca macar sa ne infranam limba. sfantul spuse cu blandete unuia dintre insotitorii sai: "Plateste-i degraba pretul pe care il cere!" De indata ce primi plata necuvenita femeia a fost grabnic luata in stapanire de un duh rau. socotindu-l vreun calugar simplu si sarac. ci adancime in care. nici cartire sau impotrivire. pentru ca tinem la parerea oamenilor despre noi si legam toate foloasele de care ne bucuram de ea. Aflandu-se odata intr-un loc public. o oarecare desfranata a inceput a-i cere plata pentru pacatul pe care. una dintre slugi. Sfantul Serafim ni-l zugraveste pe Sfantul Grigorie al Neocezareei. . Atunci. Sfantul Spiridon vietuia modest si se imbraca foarte simplu. insa numai atunci cand trebuie sa apere comoara credintei ortodoxe. Sfantul Spiridon. Noi insa. Sfantul Serafim de Sarov. Desi era episcop si era cinstit de toti ca drept si facator de minuni. de obicei.huliti rabdau. demonii cei nevazuti. Fara manie. dupa cuvintele Psalmistului: "tulburatu-m-am si n-am grait" (Ps. Erau lipsiti de rautate ca porumbeii si numai intr-un caz se aprindeau cu manie sfanta: cand se intalneau cu oameni mandri ce nu se indreptau si cu tovarasii lor. a alungat prin rugaciune duhul din ea. acesta il savarsise cu ea. patimile dinlauntrul nostru si ereticii. a inceput sa-l batjocoreasca. Iar daca este cu neputinta sa nu ne tulburam. 4). Numeroase calitati ale smereniei se vadesc deosebit de limpede in pilda urmatoare. Sfantul Ioan Scararul da o definitie minunata: "In smerenie nu se afla nici cea mai mica ur-" ma de dispret. O pilda minunata de adanca smerenie avem si in viata Sfantului Spiridon al Trimitundei. la invitatia regelui a mers la palatul acestuia. ereticii. care cu iscusinta a coborat in adancurile smereniei. ne maniem aprig impotriva celor care ne aduc defaimare.

acela cu siguranta va cadea si isi va sparge capul. au purtat adanc in sufletele lor constiinta smerita ca sunt pacatosi. A cugetat batranul in sinea sa la acestea si zise in gandul sau: "Oare. le zise: "Nu! Viu este Dumnezeu! Martor imi este ca nu sunt eretic!" S-au mirat fratii de acest raspuns energic. Si sfintii mucenici. sunt desfranat!" Astfel. Cei mandri sfarsesc intotdeauna in chip tragic. Odata. care. esti si desfranat!". pe cel din urma insa. Acela care a urcat in varful plopului. omul smerit nu devine trufas sau semet. neasteptat. ca multi socotesc ca esti si eretic!" Atunci ochii smeriti ai sfantului s-au aprins de ravna dumnezeiasca. ci isi pastreaza modestia pentru ca stie ca orice are este primit in dar de la Dumnezeu. vestit prin virtutile sale: smerenie si rabdare. Sfantul Agaton si-a amintit atunci de cuvintele Domnului: "ca oricine se uita la femeie. poftind-o a si savarsit adulter cu ea in inima lui" (Matei 5. si il poate pierde daca se mandreste cu el. Atunci. Dar chiar si in ravna sa sfanta pentru slava lui Dumnezeu.Intr-o manastire vietuia un parinte sfant pe nume Agaton. batjocorind nebunia chinuitorilor lor idolatri. iar acesta. l-am respins pentru ca erezia este indepartare de Dumnezeu. si l-au rugat pe batran sa-i lamureasca de ce a incredintat la toate invinuirile dintai. cu mana ridicata. Cel smerit nu cade niciodata. in cele din urma. fratii i-au spus sfantului: "nu vom ascunde de tine si aceasta. iar eu pazesc credinta sfanta. plini de indrazneala. iar pe ultima a respins-o atat de hotarat. pe fratii mei?" si le-a raspuns: "Adevarat este ca sunt clevetitor si osandesc!" "Mai mult decat aceasta. multi vorbesc despre cuviosia ta ca esti clevetitor si ca neincetat osandesti pe semeni". ca sa nu pier impreuna cu ereticii!" Toti acei Sfinti Parinti care au luptat neinfricati impotriva vrajmasilor ortodoxiei. nu am osandit niciodata. Si cum ar putea sa cada? El se afla mai jos . 28) si a recunoscut smerit: "Adevarat este. nu au incetat o clipa sa fie intru totul smeriti cu inima. au continuat fratii. si este o lupta inalta. macar in gand. Acestia ii spun: "Parinte. si de care acesta se recunostea deplin vinovat. fratii au insirat multe pacate. invinuind pe Sfantul Agaton ca le-a savarsit. au venit la el cativa frati hotarati a-l ispiti. au marturisit numele lui Hristos. Sfantul Agaton le-a spus: "Pacatele cele dintai de care m-ati invinuit le-am primit ca sa dobandesc smerenie si pentru ca voi sa nu aveti o parere inalta despre mine. Din toate acestea se vede ca smerenia poate fi.

s-au socotit mari pacatosi! Puteau ei. ci cugeta si cauta ceea ce nu are. cu cat se impartasesc mai mult de darurile lui . numai ca intors spre partea pacatului? Cu cat se mandreste omul mai mult. oarecum. deoarece mult mai multe sunt cele pe care nu le cunosc. dupa legi ale vietii duhovnicesti nestiute de noi. si astfel pacatuind. tot astfel si cu cei smeriti se implineste binecuvantarea dumnezeiasca: " Cel ce se va smeri pe sine se va inalta. aruncand lumina tocmai asupra acestei probleme. numai exterior. cu atat mai mult isi vad propria nestiinta. scrie: "in adevarata smerenie se vadeste o sete si o foame neincetata dupa harul lui Dumnezeu. in adancul lor. Smerenia insa este asemenea copacului binecuvantat: cu cat radacinile ii sunt mai adanc infipte in pamant cu atat mai inalt creste. tot astfel si cei care invata la scoala intelepciunii dumnezeiesti se vad cu atat mai saraci cu duhul. Asa precum asupra celor mandri se abate blestemul lui Dumnezeu: "Cel ce se va inalta pe sine se va smeri". pacatosi. cu cat inainteaza mai mult in invatatura si se deprind cu aceasta. cu atat se socoteste pe sine mai drept. decat cele pe care le-au invatat. care au ajuns la o treapta inalta a desavarsirii. dar intr-o clipita se sparge si dispare. Dar nu vedem. Precum cei care invata din carti si de la invatatori. Noi putem totusi intelege cum anume pacatosii care se mandresc socotesc ca ei singuri sunt drepti.decat pamantul! Mandria este asemenea unui balon de sapun. Inteleptul Pascal a inteles nemaipomenit acest lucru si la exprimat astfel: "Exista numai doua feluri de oameni: unii drepti. Dar de neinteles este cum anume crestinii virtuosi. care se socotesc a fi drepti". caci smerenia nu priveste la cele ce are. simteau pe deplin sincer intreaga lor saracie cu duhul? Sfantul Tihon de Zadonsk. din deprindere? Sau. Ei se amagesc anume pentru ca mandria i-a orbit. cu atat se simte mai pacatos." Paradoxul smereniei De smerenie este legat un minunat paradox: cu cat un om devine mai virtuos. au fost invredniciti chiar cu darul facerii de minuni. se umfla si zboara in inalt. indeosebi sfintii. oare. si altii. care se socotesc pe sine pacatosi. oare. sa-si vada propria desavarsire? Au fost ei sinceri in constiinta pacatoseniei lor? Nu s-au smerit ei. acelasi paradox si in cazul mandriei.

cand omul sta nevazut inaintea lui Dumnezeu si in ciuda virtutii sale se socoteste a fi nimic. "Dar daca vei merge la Constantinopol si te vei infatisa inaintea fetei luminate a imparatului. ele isi pierd de indata stralucirea si dispar. Stelele stralucesc numai noaptea." Prin aceasta se lamureste intelegerii noastre cum se numeau sfintii pe sine pacatosi. de fapt. cu ascutita sa clarviziune duhovniceasca vede la el multime de pacate si neajunsuri. Dar de indata ce rasare soarele.Dumnezeu. Acestia sunt slaviti de Dumnezeu in . se mandresc cu una sau cu alta. un pelerin a auzit spunandu-se ca. departe de Dumnezeu. Orice virtute omeneasca."Acolo voi fi asemenea cu oamenii de rand!". a continuat sa-l intrebe avva Dorotei. raspunse acesta. "Dar daca vei merge in marea cetate a Cezareei. Aceasta este. Toti sfintii au fost mari intelepti duhovnicesti si de aceea toti s-au socotit mari pacatosi. se socoteste pe sine drept. fara vreo urma de fatarnicie. iar crestinul smerit. Pelerinul ii raspunse: " Ei."Sunt printre cei dintai dintre mai marii cetatii!". Dar de indata ce rasare Dumnezeu in sufletele lor. stralucesc. acolo cum vei fi socotit?" . In manastirea unde se nevoia minunatul avva Dorotei. spuse omul. pentru ca vad ca le lipsesc inca multe si pentru aceasta cauta smerenie si suspine. care a dobandit intelepciune adanca. acolo voi fi de-a dreptul un nimeni!" Atunci avva Dorotei ii spuse: "Iata. din pricina orbirii duhovnicesti si a necunoasterii. cu cat este un om mai aproape de Dumnezeu. indreptand neincetat spre Dumnezeu toata slava si lauda. Astfel este si cu oamenii. ei se sting degraba si vad ca sunt nimic inaintea maretiei lui Dumnezeu. Atata timp cat se afla in noaptea pacatelor. astfel este si cu sfintii: cu cat se apropie mai mult de Dumnezeu. Exista ceva foarte firesc in constiinta dreptului ca este pacatos si nevrednic. este ca o stea marunta care clipeste in noaptea intunecata a vietii. cu atat se socotesc mai pacatosi". fara ajutorul lui Dumnezeu. acolo cum vei fi socotit?"."Ultimul dintre capeteniile cetatii!" -"Dar daca vei merge in cetatea si mai mare a Antiohiei?" . cand este intuneric. fuge de slava si cinstiri si nu rabda laude desarte pentru sine. cu atat se simte mai pacatos si si-a exprimat indoiala in aceasta privinta: "Cum poate un om sfant sa se socoteasca pacatos?" Atunci Avva Dorotei l-a intrebat: "Ce esti tu in cetatea ta?" . Numai cel mandru. smerenia.

care isi arunca privirea de jur imprejur ca sa vada daca cumva a zarit-o cineva. pentru ca Dumnezeu spune in Vechiul Testament: "Eu preamaresc pe cei ce ma preaslavesc pe Minei" (I Regi 2. astfel. spune Sfantul Ioan Scararul "ci acela care vazandu-se hulit de altul. Cel smerit cu adevarat este intotdeauna linistit si calm: el nu se bucura de laudele ce i se aduc. nici nu se necajeste din pricina umilintelor. jignit si incepe a intreba: " Dar ce se spune despre mine?" O astfel de smerenie nu este mantuitoare. "Nu cel ce se huleste pe sine da dovada de smerita cugetare". Un astfel de om arata ca nu a inteles nimic din esenta smereniei. El a observat ca smerenia aduce laude si cinstiri celor care o au si si-a pus. . Pe cand falsul smerit cauta. chiar si crestinii evlaviosi cad prada acestei ispite . eu nevrednicul!" Dar in acelasi timp asteapta ca ceilalti sa se impotriveasca si sa spuna ce nu este adevarat. 30). printr-o paruta evlavie. oh. slava omeneasca. ca nu este pacatos. din dorinta de a dobandi slava grabnica si ieftina. Aceasta este "smerenia" desarta. Dar daca ceilalti sunt de acord cu el si ii spun: "Deci tu insuti recunosti ca esti pacatos! Deci sunt adevarate cele ce se spun despre tine?". mai cu seama pentru monahi. Pentru ca adevarata smerenie anevoie se dobandeste. Adeseori. monahii se prefac adesea a fi smeriti. sau este pizmuita. Lui ii place sa spuna despre sine: "Oh. dragostea lui fata de acesta nu se micsoreaza".ciuda dorintei lor.paruta smerenie. Iar daca este contrazis se simte bine. caci adeseori ei nu iubesc nici adevarata smerenie. Smeremia fatarnica Par pe langa adevarata smerenie exista si o falsa smerenie. insa pe dinauntru clocotesc toate patimile. Smerenia fatarnica nu este atat de primejdioasa pentru mireni. a caror cale este. Numai pe dinafara are infatisarea smereniei. ci fatarnica si de aceea este socotita a fi o smerenie mai rea decat mandria. spre a se mari si el in felul acesta. masca smereniei. daca se vorbeste despre ea. de indata se arata a fi nemultumit. eu pacatosul. mai cu seama. Cum atunci vor fi ei atrasi in falsificarea ei prin fatarnica smerire? Acest fel de smerenie este mai primejdioasa pentru oamenii duhovnicesti. Ea nu este altceva decat mandrie invesmantata in haine smerite. o cale a smereniei.

De suntem dojeniti. se leapada de cinstirile si functiile lumesti. A intrat in biserica sa se roage. cu sfintii parinti?" Monahul. i-a raspuns: "Oare. Sfintii Parinti ne sfatuiesc sa nu vorbim nimic de la noi: nici bine. intristandu-se din pricina izgonirii fratelui. venind la trapeza si vazandu-l.l-a intrebat: "Dar tu. De suntem laudati. dar nu vor sa renunte la buna parere pe care o au despre ei insisi. Foarte frumos a caracterizat falsa smerenie Sfantul Tihon de Zadonsk. ci sa fim atenti la sufletul nostru si sa ne luptam launtric cu toate miscarile pacatoase ale acestuia. dar vor sa culeaga cinstiri pentru sfintenia lor. Multi renunta la diferitele trepte si titluri ale lumii acesteia. El spune: "Exista oameni care pe dinafara se arata smeriti. Preacuviosul Ambrozie de la Optina istoriseste despre un monah care neincetat spunea despre sine: "Oh. iarasi trebuie sa pastram tacerea si sa nu ne impotrivim. dar . caci altfel se va ivi fatarnicia. eu cel nevrednic!" Odata egumenul. insa nu vor sa auda aceste cuvinte de la altii si de aceea se numesc astfel numai cu gura. insa pe dinlauntru nu sunt asa. nici din pricina laudelor nu se clatina. Altii isi indoaie spatele ca o secera. jignit. care nu se tulbura. ce ai gandit si ce ai simtit cand ai fost alungat. dar inauntrul lor se inalta cu cugetul. Noi trebuie sa cautam sa dobandim smerenie launtrica. iar cand fratii s-au asezat la cina frateasca a dragostei s-a asezat si el. nici rau. trebuie sa tacem si sa nu ne indreptatim. sau chiar cei mai pacatosi dintre toti.Pentru a ne feri de aceasta smerenie falsa si paguboasa. se va ivi mandria. nu sunt si eu dintre ei?!" In opozitie cu aceasta adevarata smerenie lucreaza in chip cu totul diferit. Altii dintre frati insa. avand adanca smerenie si viata sfanta. nici din pricina mustrarilor. Multora nu le este rusine sa se numeasca pe sine pacatosi inaintea oamenilor. a sosit in vizita la o manastire." Aceasta este adevarata smerenie. de ce te afli aici. caci de nu. Fara a arata in vreun fel ca s-ar fi socotit jignit. Smerenia fatarnica are partasie cu aceasta pe cat au paiele cu aurul. s-a intors. Apoi unul dintre frati l-a intrebat: "Spune-ne. Unii dintre frati au inceput sa se intrebe: "Dar acesta ce cauta aici?" Si i-au spus monahului: "Ridica-te si iesi afara!" El s-a ridicat si a iesit. Altii se pleaca pana la pamant inaintea fratilor. l-au chemat inapoi. iar mai apoi chemat inapoi?" El le raspunse: "Miam amintit ca sunt asemenea unui caine care iese cand este izgonit si vine cand este chemat. Iata un exemplu: Un monah oarecare.

nu asa cum ne aratam noi inaintea oamenilor". 5) si nu dupa aparenta. Cei ce nu sunt credinciosi doresc sa ajunga la desavarsire in cele materialnice ale vietii. insa cand este golit de aer devine limpede ca a fost gol. . Singura mantuitoare este adevarata smerenie. 4.raman neclintiti in inimile lor. dupa cuvintele lui Hristos. Un mare nevoitor din vechime a prorocit ca in vremurile de pe urma nu vor mai fi asceti aspri sau mari nevoitori. care nu numai ca nu aduce omului mantuirea. dorim atat mantuirea noastra. Prin toate celelalte nevointe. ci atunci adevaratii crestini se vor mantui numai prin smerenia lor. Acestia toti insa nu au smerenie in inimile lor pentru ca. smerenie. desi acestea sunt semne dupa care poate fi recunoscuta smerenia. Astfel de oameni sunt asemenea unui burduf. dar nu vrea sa-si sfasie inima. dar inima nu doresc sa si-o acopere. Arhimandritul Serafim Alexiev Despre telul vietii Noi. De aceea trebuie ca omul sa aiba launtric. cat si a semenilor nostri si tanjim dupa desavarsire. dar in inimile lor ii hulesc neincetat pe semenii lor. insa. in inima sa. nu ne putem mantui. crestinii. Multi vorbesc putin si cu voce scazuta. Sfintii Parinti ne dau toate aceste indrumari ca sa ne pazeasca de primejdia smereniei fatarnice. in acelasi chip ei arata si alte semne ale smereniei!. care pe dinafara se arata frumoase. avand adevarata smerenie. inauntru insa sunt pline de oase de morti si de toata necuratia" (Matei 23. Si unii dintre ei chiar numai prin aceasta vor ajunge la mare desavarsire. umflat cu aer. chiar si fara nevointe ne putem mantui. 27). ba chiar ii agoniseste mai mari pedepse. ele nu sunt altceva decat fatarnicie. daca nu sunt presarate cu sarea adevaratei smerenii. Pentru ca Dumnezeu judeca "dupa sfaturile inimilor" (I Cor. lipseste tocmai ceea ce ele semnifica (simtamantul sincer de smerenie in adancul inimii). Un altul poarta rasa sfasiata. "acestia seamana cu niste morminte varuite. precum si toata evlavia. Sau. Unii isi acopera trupul cu rasa si cu mantie. care pare plin cu ceva. iar altii chiar nu vorbesc deloc.

totusi am vazut la ei si mai apoi. asa ne este si viata. Oare spre bogatia materiala pe care omul se trudeste atat sa o agoniseasca. devine puternica si tare. Pentru ca suntem copii ai unor parinti cazuti. Impotrivirea noastra nu-L va vatama pe Dumnezeu. in viata sa. inima noastra. toti tanjim dupa desavarsire si dorim sa descoperim care este scopul vietii acesteia. sa manance si sa bea. Satana crede si se cutremura. Asemenea si necredinciosul: nu este necredincios. dorintele ne conduc viata. dupa pacea desavarsita. vom vedea ca nu se afla in aceasta lume nici o fiinta cugetatoare a carei inima sa nu tanjeasca dupa viata si dragostea desavarsita. ne este mai lesne sa ne abatem de la calea cea dreapta decat sa ne lepadam de numeroasele noastre fapte rele pe care le-am savarsit de-a lungul vietii. nazuiesc spre binele desavarsit. Sfantul Serafim din Sarov ne desluseste ca telul vietii este intoarcerea in bratele Tatalui nostru Ceresc. starea launtrica. dar noi ne impotrivim lui. oare asta sa fie totul? Slava lui Dumnezeu." Unul dintre Sfintii Parinti chiar spune: "Credinta mea din anii tineretii. de fapt. in sanul familiei. ca noi oamenii. Asa cum ne sunt gandurile cu care ne indeletnicim. Descoperim acest lucru treptat." Credinta noastra creste treptat si. Inimile noastre. inima noastra tinde spre Dumnezeu. in viata. dar prin ganduri ne impotrivim lui. ale tuturor. sa fim asemenea ingerilor din ceruri. dupa cum ne spun Sfintii Parinti: "Treptat creste in noi credinta. multe nedreptati si am indurat multe dureri ale inimii. era pur si simplu necredinta. De aceea. dar daca stam sa cugetam mai bine la noi insine. Dumnezeu este bucurie. calauziti de Duhul Sfant. care nu au fost desavarsiti si nici vrednici sa ne ofere ce este mai frumos. ci pe noi insine. Gandurile. Dumnezeu este dragoste. fata de cea pe care o am acum.Intreaga viata m-a chinuit gandul: "Care este rostul vietii?". Dumnezeu este pace. ci potrivnic. la batranete. Asadar. Dragostea desavarsita nu cade niciodata. Inima noastra tanjeste dupa Dumnezeu. tanjeste dupa Dumnezeu. Desi noi suntem copie a parintilor nostri. a tuturor. dar se impotriveste. m-am intrebat unde duce aceasta viata. cand se intareste in Domnul. aici pe pamant. ramane vesnic. Daca avem . Dumnezeu este viata. caci este Atotputernic. Multi se socotesc a fi necredinciosi.

vrea sa fim toti plini de dragoste. Asa suntem noi. Un astfel de suflet. atunci se nimiceste si pacea noastra launtrica. Daca stapanul casei este coplesit de griji. liniste. de ganduri sau de vreo greutate. prin acestea el pricinuieste tulburare nu numai lui. raspandeste intotdeauna valuri de liniste. pline de dragoste si bunatate. mangaierea bucuriei. ca stapan al casei. Domnul si noi toti dorim sa fim blanzi si smeriti. chiar si cand tace. dragoste desavarsita si bunatate. nici pe cei duhovnicesti. . nu am stiut ca omului nu ii este ingaduit sa isi necinsteasca parintii. caci gandurile ne sunt pline de pace. pace. nu au pace. Daca purtam in noi ganduri rele. trebuie sa raspandeasca bunatate si sa o impartaseasca tuturor celorlalti din casa. cu toate cele de trebuinta vietii noastre. Parintele nostru cel Ceresc vrea ca fiii Sai sa aiba trasaturile lui dumnezeiesti. Vedeti voi insiva cum in familie facem intelegere sau dezbinare dupa cum ne sunt gandurile si dorintele. "aparat cugetator. pace. caci toate gandurile de pace aduc pace launtrica. ci si intregii sale familii. Astfel de oameni sunt putini pe pamant. nici pe cei trupesti. La vremea mea nu pricepeam ca defaimarea are urmari grele pentru noi toti. iar lui ii va fi mila de voi pentru ca il chinuiti atat de mult. Nu ne este ingaduit sa ii vatamam prin cugetele noastre. virtute. iar acum nu ma mai pot pocai pentru asta. dragoste deplina. atunci si in noi va fi pace." Trebuie sa ne ostenim pentru binele nostru. bunatate." Eu. bucuria. Trebuie sa ne schimbam cugetul. caci din sufletul bland si smerit izvoraste virtute si bunatate.puteti chiar sa-l loviti. curatie. Sfintii Parinti spun despre ganduri: "Orice gand care naruieste pacea si gandurile ce nu ne dau pace. Toti cei ai casei sunt mahniti. si trebuie sa le indepartam si sa nu le primim. adevar. acestea toate de la diavol sunt. ca sa se intareasca in noi pacea. dragostea dumnezeiasca. ce razbate din noi. Am avut mult de suferit din pricina ca l-am defaimat pe tatal meu prin gandurile mele. liniste. la vremea mea. dar pentru ei straluceste soarele si ne binecuvanteaza Dumnezeu cu viata. virtute. diavolesti. El. Un asemenea suflet nu se simte ranit cand este ocarat sau certat . nici mangaiere.ganduri de pace.

apicultorul trebuie sa o indeparteze. atunci se nasc baieti. aici in tara noastra si pretutindeni in lume. Depinde foarte mult de tiparul sangelui parintilor. nu si de lucratoare. Acest lucru poate fi vazut in multe locuri. Domnul a luat asupra Sa toate grijile noastre. de ce intr-o familie se nasc fete. dar grijile pamantesti adeseori il impovareaza pe om. caci poarta numai oua de trantori. Vedeti. As fi fericit sa am trasaturile lui de caracter.Tatal meu era un om pasnic. dar Domnul ne-a aratat de ce si cum se intampla astfel. Oamenii nu stiu de ce se intampla asa. in mare parte suntem ai mamelor. in timp ce fetele sunt ale tatilor. Daca acesta este asemanator la cei doi parinti. de o bunatate nemaipomenita. Pocainta nu inseamna numai sa mergi la preot. Cea care ramane in viata in urma imperecherii este cea care poarta ouale in ea. naste si albine lucratoare si trantori. nu inteleg. iar daca este mai puternic al tatalui. se nasc copii de parte femeiasca. caci noi nu ne putem ajuta singuri. Noi. Si-a privit intreaga viata ca pe un spectacol. Noi. Niciodata in viata lui nu a fost bolnav. bland. Nu se simtea jignit daca cineva il ocara. barbatii. Dumnezeu ne descopera totul. iar noi nu stim a le intelege. Din gandurile noastre izvoraste bine sau rau. caci a avut intotdeauna pace launtrica. dar daca tiparul mamei este mai puternic. dar e nevoie de putina cugetare. Daca gandurile si dorintele noastre nu sunt bune. iar in alta baieti. Atata timp cat poarta in ea samanta si de parte femeiasca si de parte barbateasca. Dupa doi ani. Avem nevoie sa ne pocaim si sa ne schimbam viata. tintirea . iar cei credinciosi vor intotdeauna sa fie buni si plini de pace. Putem vedea acelasi lucru si la albine. caci sunt multe taine. Oamenii nu stiu de ce se intampla asa. Apicultorii stiu bine ca matca se imperecheaza numai o singura data in viata cu o alta. copiii vor fi si baieti si fete. numai parte barbateasca. Pocainta inseamna innoirea vietii. ci trebuie sa ne curatim sufletul de acele ganduri si de depresia in care am cazut din pricina drumului intortocheat al vietii. ci numai incalcim lucrurile. linistit. iar organele lucrau fara impovarare. pace sau dezbinare in familie. culegem roadele gandurilor si dorintelor noastre. era pasnic si linistit. Ei se ostenesc pentru asta. nici rodul lor nu poate fi bun. in multe locuri Domnul ne descopera de ce se nasc copii si de parte barbateasca si de parte femeiasca.

Daca ne rugam din inima. Sunt vinovat pentru toate si inca foarte mult. Poti fi monahie si in lume. dar mama nu. lepadarea de partile rele ale vietii. n-am mai fi fost incercati de suferintele prin care trecem acum. Am rugat-o sa nu se vrajmaseasca cu mama sa. ci vrea ca viata noastra sa fie buna si plina de bune-savarsiri. A venit la manastire. se face puternica si mai puternica. ii certam mereu pe politicienii care sunt la putere. Tatal ei a murit. Intotdeauna m-am minunat de faptul ca Sfintii Parinti sau socotit pe ei insisi cei mai rai dintre toti oamenii. mi-a spus ca mama ei nu a vrut sa aiba fata. Fata fugise de doua ori la manastire. iar ea era singura mangaiere a mamei sale. de aceea trebuie sa sporim in rugaciune. prin cugetele si dorintele noastre. caci noi le-am dat pilda pe . si nu ei. caci ne-am racit foarte mult. Am vazut ca era foarte mahnita pe mama ei. Pana acum nu am stiut asta. si m-a intrebat multe lucruri. Daca privim istoria poporului Israil. monahii si preoti care nu poarta uniforma. Cand am intrebat-o de ce. in 1963. dar El ii ajuta intotdeauna cand acestia cercau o pocainta neprefacuta. In Rusia sunt multi monahi. caci El este Dumnezeul nostru al tuturor. Va veni Domnul si la noi. suntem vinovati. mama si tatal ei erau medici. caci noi insine. Dumnezeu nu vrea de la noi uniforma. trebuie sa fim uniti intr-un cuget si. Noi. I-am spus sa nu-si mahneasca parintii si sa rabde.sau ravna spre binele desavarsit. ne complicam viata. iar ea lucra la Academie. ci baiat. Dumnezeu ne implineste rugaciunea. nu vom mai avea vrajmasi. daca vom dobandi aceasta. Daca poporul nostru s-ar fi pocait. Ea sporeste cu timpul. Credinta noastra trebuie sa creasca. vedem ca dusmanii ii biruiau de fiecare data cand se lepadau de Domnul. dar ei sunt copiii nostri. Ea avea un frate mai mare. Parintele nostru si. de unde a intors-o tatal ei. cei batrani. i-a dat nastere si a crescut-o. numai ca trebuie sa ne rugam din inima Domnului sa ne ajute. iar acum inteleg ca sunt vinovat pentru toate. In tara noastra. caci monahie poate sa fie si fara uniforma. si din pricina ei suferim. In Rusia a crescut mult duhul evlaviei. dar acesta plecase sa traiasca la Paris. Tatal o iubea foarte mult. caci acest lucru este oprit. mama a ramas vaduva. care a purtat-o in pantece. Domnul este intotdeauna cu noi. Aceasta slabiciune o au si oamenii credinciosi. la Vitovnita. A venit la mine o tanara.

caci Dumnezeu este Domnul inimii.cand vom avea atata incredere. Fiecare persoana. ca putere dumnezeiasca. dezbinare. faureste o putere uriasa. se aduna acolo puterile mintii. El este Cel ce sprijina viata. suntem vinovati ca nu ne-am indrumat copiii pe calea cea dreapta. Avem prea putina credinta si incredere in Domnul. nu sa-i indreptam din afara pe ceilalti. gand si munca a noastra . nu am mai fi in starea aceasta. iar nu cu mintea. si_vrajmasul fuge de asta.care sa o urmeze in viata. atunci vrajmasului nu i-ar mai fi de folos nici armele. Suntem constienti ca in noi se afla o putere si o viata dumnezeiasca. nici oastea. sa o facem din inima. iar daca politicienii nostri ar fi toti intr-un cuget. Sfintii Parinti au dat multe deslusiri despre rugaciunea mintii. Suntem chip al parintilor nostri. intotdeauna plini de pace. Valmasagul gandurilor din noi si din tara noastra isi are obarsia in gandurile noastre. e nevoie sa ne intarim in credinta si apoi sa ne ostenim. nimic. Cand ne rugam. Noi suntem cei care pricinuim lipsa de randuiala a gandurilor. nici noi si nici tara noastra nu vom mai suferi atata. El se afla aici. Insumi am vazut cum prin gandurile pe care le am. Noi. batranii. Cu mintea cugetam. sa ne mantuim. pot sa atrag sau sa indepartez pe cineva. si in jurul nostru. Trebuie sa ne ostenim sa fim buni.toate sa izvorasca din inima. Daca politicienii nostri ar fi uniti. si asteapta sa-l primim si sa credem intr-insul. dar nu stim sa traim cum se cuvine . atunci cand ii rugam sa faca ceva pentru noi . Sfintii Parinti spun ca se cuvine sa cautam ca fiecare lucrare. Noi suntem fiinte daruite de Dumnezeu. cand se uneste cu celelalte. sa pornim de la noi insine. iar in el. caci cu inima simtim. acolo. Vladica Nicolae istorisea cum un preot cerea mereu sa fie mutat intr-alt loc. Sfintii Parinti spun ca trebuie sa ne indreptam pe noi insine. se cuvine sa o luam de la inceput. si nu trebuie sa-l cautam in alt loc. despre cum trebuie sa ne stapanim inima si mintea. iar cand totul izvoraste din inima. ca pretutindenea oamenii sa simta pacea si linistea ce izvorasc din noi. linistiti. si multi se vor mantui si in jurul nostru. Trebuie sa ne schimbam. Noi. cei batrani. intr-insa salasluieste intelegerea. El este miezul vietii fiecarei fiinte vii. Cand vom avea atata incredere in El cata avem in prietenii nostri.si facem iad si in noi. si nu am putut vedea multe la ei. nu am mai avea dusmani. Vladica a . imagine a celor batrani.

Cand era mic dorintele lui erau mici. Slava lui Dumnezeu pentru copiii smeriti. caci nu i-am indrumat pe calea cea dreapta. sa iertam totul. rudele. caci este din vina lor. nu avem pace si liniste. De ce Domnul porunceste sa-i iubim pe vrajmasii nostri? O face nu pentru ei. ceea ce am inlauntru." Dumnezeu ne-a daruit totul. Iertati-ma. Daca purtam grija insusirilor rele ale anumitor oameni care ne vorbesc. si de la mine. ca Domnul sa daruiasca tuturor pace si bucurie. caci acesta-i rostul monahilor. caci fiecare da ceea ce are in sine. ci pentru noi. Ce sa facem si cum sa rezolvam aceasta problema?" Eu i-am raspuns la toate acestea spunandu-i ca nu-l pot invinui niciodata pentru ce s-a intamplat. traim intr-o stare de iad. si a adaugat: "Nici macar diavolul nu poate face atat rau omului cat isi face el singur. Acum ne cere sa-i cumparam iarasi masina. Au avut un singur fiu si iau facut toate dupa voie inca de cand era mic. Unii mau intrebat: ce inseamna sa fii monah purtator de schima mare? Au primit raspuns de la Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu: "Este rugatorul pentru intreaga lume. aceea arat si in afara. Noi ii certam acum pe copiii nostri. acum el a crescut si dorintele lui au crescut. si de la tatal lui cere bani cu sila. Vedeti ca prin gandurile si dorintele noastre putem indrepta viata noastra si a celor apropiati noua.raspuns astfel cererii sale: "Parinte. care este si el doctor. Alta cale nu este. Tot ce le-a ramas de facut este sa dea multa dragoste si atentie fiului lor. Mi-a scris o doctorita o scrisoare in care imi spune: "Eu si barbatul meu. si doresc binele neamului meu si al lumii intregi. pana ce isi va veni in fire si va intelege ca parintii ii doresc tot binele. apropiatii nostri. blanzi si nevinovati. Trebuie sa ne slobozim de acest rau. daca nu te-ai stramuta tu singur acolo". parintii trebuie sa indure multe in viata si in familie cu copiii. dar nu mai avem posibilitatea materiala sa o facem. cel ce se roaga Domnului pentru mantuirea intregii lumi." Datoria noastra este sa ne rugam sincer. avem un fiu ce a distrus pana acum trei masini si numai multumita lui Dumnezeu a ramas viu. prietenii. cu draga inima te-as schimba unde doresti. dar nu avem dreptate. sa-l izgonim ca si cum n-ar fi nimic. m-am abatut de la tema. Tocmai de aceea. Cand ne intoarcem de la serviciu. iar eu va doresc sa fiti asa. de noi depinde sa fim buni. dar iata. Atata vreme cat tinem in noi gandul la vatamarea pe care ne-au pricinuit-o vrajmasii. nu putem avea pace si pocainta. pentru toti. pentru care Domnul ne si .

fara ocolisuri. ei au dreptate si trebuie sa-i ascultam in chip desavarsit . iar mama lui nu a putut sa indure cele intamplate. era de o bunatate neinchipuita. Odata a venit la el o fata din tinutul lui sa-i ceara ajutorul. iar fata pe a ei. Adesea i-am auzit pe parintii trupesti si duhovnicesti vorbind deschis. iar apoi ne incredintam ca Domnul ne poarta de grija si nu priveste la chipul nostru. obisnuia sa spuna. gandurile mele imi puneau la cale viata si din pricina lor mult am suferit. Luati aminte cat de mare este puterea parintilor trupesti si duhovnicesti. impreuna cu un prieten. si zadarnica este iubirea lor. fiul lor a avut un accident. "Nu vreau sa-l mai vad viu". iar acum il ruga pe acest tanar s-o ia in casatorie. Dupa ce s-a intamplat aceasta. Priviti-i pe cei casatoriti. In decursul vietii. copil credincios. caci adesea il osandeam pe tatal meu. din tinerete crescut in acest duh. Toti cei care s-au casatorit fara binecuvantarea parintilor ori au fost siliti sa se casatoreasca nu au pace. dar noua ne-a dat tot binele si evlavia ca sa fim buni. Asa s-a si intamplat. El a incuviintat sa iscaleasca un astfel de contract de casatorie. Ea era insarcinata cu un barbat oarecare. Odata m-am mirat de felul in care doi parinti credinciosi si-au ucis fiul prin cugetele lor. Slava lui Dumnezeu ca tara noastra are o clima temperata si aici poate creste orice. . Cum asta se intampla intr-un sat mic. In tinuturile din Sahara. credinta noastra creste treptat acea prima cunostinta dobandita de la parintii nostri de acasa.daruieste bunastare. care Ii apartine intru totul.dar aceasta nici nu voia sa auda. iar cei de acolo se trudesc. indata baiatul va merge pe calea lui. iar eu i-am spus: "Tu ti-ai omorat singurul fiu. mama a venit la mine trista si mahnita. in timp ce conducea o motocicleta. caci parintii si fratii ei sunt aspri si daca afla ca e insarcinata. copiii lor. dar pentru noi. Din pacate. Eu am suferit mult. despre cele ce-i apasa pe copiii lor. Palestina si Orient ploua doar iarna. Acest singur fiu al lor. putini sunt cei ce isi cinstesc parintii ca pe ceva sfant. Asadar. iar dupa ce se va naste copilul si va incepe sa mearga." Adeseori parintii nici n-o stiu. totul s-a aflat de indata. nu-i ramanea altceva de facut decat sa se omoare. Dumnezeu priveste la inima noastra. era de-a dreptul ca un inger. ci in inima noastra. desi tatal spunea ca este vorba de viata fiului lor si nu a ei .atunci binecuvantare va fi asupra noastra. socotind ca-si petrece prea putin timp cu fiul lui. si asta s-a si intamplat. Vezi cat de puternice sunt gandurile tale? Ai zis ca nu mai vrei sa-l vezi viu.

lumea nu s-ar mai afla in starea aceasta.cum se simteau Sfintii Parinti. prezent cu gandul. concentrat numai pe lucrul acesta. si vad acum ca am imbatranit si inca nu am ajuns la acea treapta la care ajunsesem pe cand eram copil. Slava lui Dumnezeu ca am vietuit o vreme cu Rusii si am putut sa citesc o-perele Sfintilor Parinti.cum s-au simtit ei in timpul vietii. unde nu este viata.dar nici pana astazi n-am putut ajunge la aceasta treapta. "trebuie sa fiu aici. caci insusi Domnul ii lumineaza. ii invata pe copii. si atunci se vor impaca si cerurile si pamantul cu tine. iar mai tarziu si in ceruri . caci daca Domnul nu ne trezeste. Domnul ii pazeste in chip minunat pe cei care au dragoste de parintii lor. atunci El ne va da putere sa ne iubim pe noi si pe aproapele . cat si duhovnicesti.si tot bagam de seama cum gandurile mele ratacesc. Eram copil . El este tare si are puterea sa schimbe fiecare persoana ca sa-si vina in fire. Eu." Vedeti cat de adanci sunt aceste ganduri si de cate ori repeta acest lucru? . Copil fiind. Din pricina aceasta am avut dorinta sa vad cum se simteau Sfintii Parinti ." dar in zadar. Sfantul Isaac Sirul este un psiholog de neintrecut intre Sfintii Parinti. cu Dumnezeu. de doua ori am fost osandit la moarte. Trebuie sa ne rugam acum cu totii. iar acolo. La inceput nu stiam din ce pricina. este neindoielnic faptul ca cei ce poarta in ei dragoste nemarginita deschid orice usa. Sa-ti pazesti cu orice pret pacea launtrica. atat trupesti. Impaca-te cu tine insuti.In timpul ocupatiei. daca am fi asa." imi spuneam eu in sinea mea. iar acum vad ca am imbatranit si inca nu am ajuns la inaltimea aceea. In scrierile sale sta scris: "Omule. pe campul de lupta. in timp ce toti ceilalti copii se jucau. Putem fi toti buni daca ne unim cu Izvorul Vietii. decat numai cum sa mancam si sa bem in viata. Vedeti. ma gandeam mult la lume. care inca din timpul vietii au fost proslaviti de Biserica. nu-ti da pacea ta launtrica pentru nimic in lume. inca de cand eram copil. dar cand m-am dezmeticit am vazut ca eu sunt cel care mi-am randuit viata astfel. atunci cine o va face daca nici mama. "Asta nu-i bine. De asemenea. Domnul este stapanul tuturor mintilor. gandurile imi hoinareau neincetat. nici tatal nostru nu ne-au indrumat pe calea cea dreapta? Nici la scoala nu se pot invata prea multe. Inca de cand eram copil purtam grija gandurilor. din toata inima noastra. cugetam la toate acestea.macar ca nu mergeam la scoala . iar Domnul ne va da putere si ajutor.

nostru. caci fara Domnul nu ne putem iubi nici pe noi insine. s-a tulburat lumea materiala. dupa cadere . nici fratele. atotcuprinzatoare. Fara Domnul. Sfintii Parinti spun ca aceasta nastere a noastra pe fata pamantului este din ingaduinta Domnului.dar iata.. sufera. Duhurile cele viclene strecoara ganduri in dragostea noastra curata. Toti acestia ne pot parasi. nu este voia lui Dumnezeu. nici tatal. caci El este puterea si viata noastra. Prin El putem toate. pace fara de sfarsit. si prin Domnul vom vedea Imparatia Cerurilor. nu ne putem iubi nici pe noi. dispretui si lepada. cosmosul. o "lume mica".si daca le supunem cuiva de pe fata pamantului. Prin caderea omului a venit moartea. curmandu-si-o.caci Dumnezeu le-a facut pe toate si El este tuturor parinte . . Toti cautam dragoste vesnica si neschimbatoare. Dragostea dumnezeiasca este nesfarsita.mai intai de Dumnezeu si abia apoi de rudele si semenii nostri. Avem voie sa ne alipim prin dragoste numai de Dumnezeu . fara viata. nici sora. traim marginiti. caci Adam a fost zidit ca o cununa a intregii Zidiri si stapan al intregii lumi materiale. acest lucru ne poate aduce vatamare. S-a tulburat si firea noastra. fiintam. din pacate. Trebuie sa supunem cuiva inimile noastre . iar daca cineva i le rapeste. ne pot rani. cu atat mai putin pe semenii sau pe vrajmasii nostri. caci se spune ca omul este un micro-cosmos. si cine poate da toate acestea? Nu ni le poate da nici mama. sa fim puternici intr-insul. Inima noastra este inrobita de lucrurile lumesti. care sunt fara valoare. Nu ne este ingaduit sa ne fim idoli unii altora. caci stramosii nostri erau nemuritori. toti ne aflam in lupta cu puterile din vazduhuri care neincetat ne intineaza gandurile. Trebuie sa ne intoarcem in bratele Parintelui nostru. Multi cad adesea in deznadejde si se ridica impotriva vietii lor. dumnezeiasca si cauta sa ne inrobeasca. toate sau tulburat. De ce? Pentru ca toti suntem marginiti in timp si in spatiu. In fiecare persoana este reprezentata intreaga lume materiala a Cosmosului si puterile cugetatoare. ca sa ne intareasca in credinta. ci si de lucrurile moarte. toti acestia ne pot parasi. inrobiti nu numai de fiintele vii. toti cei carora ne supunem inimile. Asadar. iar noi viem.

a invatat si el sa se indeletniceasca cu rugaciunea lui Iisus. nu avem pace. si voua. si Maria Egipteanca. Noi inca nu am ajuns la aceasta inaltime. Sfintii Parinti spun ca aici pe pamant se afla oameni care au pacatuit mult. Acest tanar era atat de luminat de bucurie. pana la capat. pe sotia si pe copiii sai lui Dumnezeu si a dobandit in . Cand avem in inima bucurie. au ramas cu El. care era casatorit si avea copii. plin de o pace negraita. sa-L slavim pe Domnul pururea si in veacul veacului. Putini sunt cei de pe fata pamantului care primesc in dar harul. acum in lupta. iar iadul asemenea. dar putini sunt cei ce dobandesc darul harului. tot ceea ce s-a intamplat. care au cercarea vietii. noi acum suntem in rai. Dumnezeu faptuieste." Chiar unul dintre prorocii Legii Vechi spune: "Numai asupra celui bland si smerit cu inima voi privi. pe noi inca ne atrage ceva aici.harul primit in dar. care se indeletnicea cu rugaciunea lui Iisus. nici la stanga. si multi altii. caci imparatia Cerurilor este o stare gandita a sufletului.si slava lui Dumnezeu ca este asa. sa nu ne chinuim aici fara folos. aici . Cand ne aflam intr-o stare rea.Sfintii Parinti spun: "Ceea ce credinta doreste. Iata. atunci ne simtim ca in Rai. Si Sfantul Apostol Pavel. acum in iad. cand s-au intors la Domnul. ci au mers de-a dreptul spre Domnul. nu s-au mai abatut nici la dreapta. Acum suntem in odihna. nici liniste. Mult m-am mirat cand prietenul sau a venit si mi-a spus cum inima i se roaga neincetat si rugaciunea curge neintrerupta. dar plinatatea vietii crestine este desavarsita smerenie. totul trece neinchipuit de repede . ca viata noastra sa nu fie in zadar. Eu tare m-am minunat cand am inteles ca putini sunt monahii care primesc harul in dar si ca multi dintre oamenii din lume au primit acest har. tuturor. Am cercetat cu foarte mare luare-aminte felul cum s-au simtit Sfintii Parinti in timpul vietii si cum au reusit sa pastreze acest dar al harului pana la capat. si mai cu seama in aceasta scurta vreme." Cei blanzi si smeriti sunt mostenitorii Imparatiei Cerurilor. si sa ne aflam impreuna inaintea Domnului. dar care. va doresc sa fiti si voi fii ai Luminii. planeta noastra a ajuns la sfarsitul ei. pe pamant. De putina vreme un prieten de-al lui. El s-a incredintat pe sine. in noi e iad. atunci cand s-au intors la Domnul. Aproape acum un an a venit la mine un tanar din Bania Luka. De aceea trebuie neincetat sa ne ostenim in rugaciune.

nu . viata aici pe pamant este o lupta a trupului si a mintii. Ea a fost mare mangaiere.si credem ca ne luptam pentru credinta. caci acestea nu pot fi deslusite in cuvinte. Iubiti-i pe toti si veti_avea pace si bucurie nespusa. si nimeni nu ne va mai putea vatama. ca persoane. caci esti imprejmuit. ne impotrivim totusi voii Sale. Suntem intr-o stare asa de rea. Va doresc tot ce e mai frumos. Sfantul Dionisie. nu e nici un gand necurat care sa-ti poata face rau. caci a raspandit pretutindenea in jurul ei pacea si bucuria lui Dumnezeu. Prietenul care l-a invatat rugaciunea nu a dobandit acest har. sa ne rugam din inima si sa tanjim din inima dupa Dumnezeu . din pantecele mamei ei pana la sfarsitul vietii pamantesti. Este o stare de pace si bucurie de negrait. desi s-a rugat indelung pentru a-l primi. a dorit sa o vada pe Sfanta Maica. Numai cei ce au primit harul in dar pot cunoaste starea sfintilor si a ingerilor. caci ei mult au fost prigoniti din toate partile. Nu se afla nici un om care sa te poata vatama. dar daca cineva nu a dobandit harul nu poate intelege starea ingerilor si a sfintilor. a spus: "M-a luminat cu pace si bucurie. te maniai. de indata. Iata de ce trebuie sa ne rugam. pentru mine Preasfanta Maica ar fi fost Dumnezeu." si-a mai zis: "Daca n-as fi stiut cu adevarat ca este Dumnezeu. si chiar si in vesnicie. iar acum manie nu mai este. Asadar. Noi. dupa cum ati spus la inceputul cuvantului dumneavoastra?" Copile. Unii ca acestia pot intelege starea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu care. a fost plina de dumnezeiescul har. Apoi." De aceea Domnul a lasat-o pe Preasfanta Maica sa fie mangaiere Sfintilor Apostoli. in ciuda iubirii pe care o avem pentru Domnul si pentru o viata virtuoasa. Razboiul este mai intai al gandurilor. Domnul de indata ne mangaie.si atunci Domnul ne va da harul Sau si pururea vom simti starea ingerilor si a sfintilor.dar harul. Domnul priveste la inima noastra. atunci ne razboim intre noi. Altii nu o pot cunoaste. Stii cum erai inainte. pace si bucurie de la Domnul. de negrait in cuvinte. de ce. iar cand nu mai putem lupta cu gandurile. calauzit de Duhul Sfant. iar cand noi ne rugam din inima. Ne rugam noi lui Dumnezeu si ne trudim. parinte staret. "Spuneti-mi. si cand a ajuns la Ierusalim l-au dus in odaia care o adapostise pe Preasfanta Maica. ucenic al Sfantului Apostol Pavel. aici pe pamant .

Si doisprezece ani intregi s-a luptat cu duhurile. caci suntem copii ai unor parinti cazuti. cand eram greu bolnav. caci ea este Aparatoare si Ocrotitoare a monahilor. Eu vreau sa ascult si de mama si de tata. iar gandurile sa-l napadeasca zi si noapte. credinta am pazit.putem face nimic pentru credinta. Vrajmasul ii invata pe copii de mici sa se impotriveasca parintilor. cel mult doisprezece ani. Nu cu multa vreme in urma. Din pricina tuturor acestor lucruri este lupta si razboi intre bine si rau. un pustnic a fost muncit de gandul ca nu este Dumnezeu. Vreme de doisprezece ani. cu usurinta ii va indruma in intreaga lor viata si vor fi ai lui. ii cer copilei sa-mi spuna ce se intampla cu ea. necontenit ne abat de la calea cea dreapta. De aceea trebuie sa luptam. Iata. caci si ei ma iubesc mult. Noi dorim sa fim buni. Aceasta este puterea si taria. ci numai insusiri rele. Nevoitor in singuratate. dar duhurile din vazduhuri nu vor sa avem nici macar o insusire buna. dar Domnul stia ca este spre folosul lui sa ingaduie a se abate asa ceva asupra lui. . Razboiul gandurilor noastre nu este in trup si sange. 7 Pentru aceasta. de se impotrivesc copiii inca de mici. au venit la mine niste parinti cu fiica lor de zece. Dumnezeu este Voievodul nostru. neincetat ne luptam sa ne intarim credinta. iar vrajmasii nostri. ci numai daca ne unim. Odata. trebuie neincetat sa ne inchinam Domnului si Preasfintei Sale Maici. iar ea imi spune: "Ii iubesc pe tatal si pe mama mea. cu toate ca nu vreau sa fac asta. Noi nu ne putem lupta de unii singuri. de aceea ne luptam. si Domnul ne va ajuta. el a fost iarasi chinuit de un astfel de gand. Ocrotitorul nostru. ci cu duhurile din vazduhuri. Sfantul Apostol Pavel spune: "Lupta cea buna m-am luptat. si puterile din vazduhuri necurmat ne tulbura gandurile. dar nu stiu de ce imi vine neincetat in minte gandul sa ma impotrivesc mamei si tatalui. Suntem datori sa ne luptam. puterile ganditoare. caci de unii singuri putem doar sa cautam sincer ajutor de la Domnul. pentru aceasta purtam razboiul gandurilor. mi se arata Mantuitorul care imi spuse sa ma inchin Preasfintei Sale Maici." Vedeti cum lucreaza duhurile de sub cer?! Pentru aceea. dar nu am pace. sa nu ascult de ei. Ii iubesc foarte mult." Tit 4. Stie bine vrajmasul ca.

Dar putem intreba despre calea mantuirii nu doar din simpla curiozitate. al treilea: "fa milostenie si aceasta va acoperi multime de pacate". altul: "plange. putem intreba dintr-o necesitate vitala. Staretul Tadei de la Manastirea Vitovnita Ce sa fac pentru a dobandi viata vesnica? "Invatatorule. Asa il intreba odinioara pe Domnul un invatator de lege. Pentru ca Domnul este puternic si tare. de pilda. De aceea si tie iti doresc. fugi si te departeaza si fa-ti lacas in pustie". Domnului. ci din dorinta sincera de a primi un raspuns direct . intru vesnicie. suflete. si Dumnezeu nu te va urgisi". sa te invredniceasca a-l iubi tot atat de puternic precum il iubesc Preasfanta Maica. Oare nu intr-o asemenea situatie ne aflam si noi acum ? Uitati-va in jurul vostru si veti vedea ca nici cei ce sunt dintr-ai nostri nu spun toti acelasi lucru. frange-ti inima. pacea Sa nesfarsita.Trebuie sa ne rugam Domnului ca sa ne invredniceasca a-L iubi si noi pe El asa cum ingerii si sfintii au iubit-o pe Preasfanta Maica. Care isi poate imparti dragostea fara de hotar. si ne ajuta sa facem astfel. sa te rogi Lui. in dragostea si imbratisarea Sa. caci stia si singur care este raspunsul. caci iti vei inchina inima aceluia Care este fara de sfarsit. ce sa fac ca sa mostenesc viata de veci ?" (Lc. iar altul: "lasa toate. Atunci vei simti pace si liniste in inima. Unul.un raspuns necunoscut sau uitat. cu care te intalnesti neindoielnic pe calea salvarii. Acela il intreba ca sa-L ispiteasca. 10. El doreste sa fim asa si sa ramanem in vecii vecilor si prin toate veacurile. 25). Iata cate raspunsuri diferite au ai nostri! Si toate acestea sunt adevarate reguli de mantuire. altul: "posteste si alipeste-te de casa Domnului". numai dintr-un fel de curiozitate. in ceea ce-i priveste pe cei ce se considera ca fiind dintre ai nostri. pentru ca sufletul ne doare si inima se chinuieste in nedumerirea: ce sa facem ca sa mostenim viata vesnica ? O astfel de nelamurire chinuitoare este cu atat mai fireasca. cu cat este mai nedefinita sfera de ganduri in care se afla cei care intreaba si cu cat mai multe pareri diferite intalnesc acestia in scrierile si in cuvintele oamenilor. ingerii si sfintii. sa vada ce va spune invatatorul.ma refer la . spune: "roaga-te si te va mantui Dumnezeu". dar au incetat sa mai fie ai nostri .

cat si intr-o mare sedinta. urmeaza-ti chemarile firii. intr-un suflet tanar sau poate ca nu neaparat tanar: ce va simti atunci inima. poate. din amara. cand. mai ales o inima care nu L-a uitat inca pe . care clatina buna randuiala . ci de-a lungul multor ani.crestinii care s-au luat dupa duhul veacului si al parerii de sine. Observati ce intunecate sunt aceste filozofari ? Si. In acest spirit. altele si mai rele si aceasta nu intr-o singura zi. In alta parte auzi: "Nu poti merge pe calea cea dreapta . dar inaltandu-se in parerea de sine.si vei fi fericit".si nu intr-una singura! Inchipuiti-va acum ce trebuie sa se intample in mintea si in inima aproapelui vostru sau. cand intr-o multime de locuri vor fi intampinati de asemenea fraze. ca teatrele si altele ca acestea. decat in ratiunea ta. este considerata ca si cum am avea-o deja. daca este acceptata ca atare. nici intr-o singura luna. ne-au parasit si s-au despartit cu inima de Domnul Hristos. cei care. totodata. traieste dupa bunul tau plac si nu permite unei maini straine sa se aseze pe grumazul tau . Fericirea vesnica. iar in inima lor. in paradiziaca. fii independent. cu toate acestea. cu toate ca il marturisesc cu limba . altul propova-duieste: "Unde nu se inmultesc desfatarile publice. iar nu cum este acum ? Despre mantuirea sufletului nici nu se pomeneste acolo. stiinta de a-ti dirija treburile astfel incat sa nu-ti prejudiciezi interesele si sa nu le permiti altora sa-ti strice planurile.trebuie sa ai stiinta de a trai. putem spune ca ele constituie temelia obiceiurilor lumii si le putem intalni circuland libere atat intr-o simpla discutie. care ar trebui sa fie alcatuita dupa mintea lor. care s-a indepartat de calea adevarului si rataceste pe meandrele minciunii. Nu vi s-a intamplat oare si voua sa auziti in discutii sau sa cititi din carti cum filozofeaza unii despre ordinea lucrurilor. intentiile si sentimentele" (aceasta se numeste la ei intelepciune). ispitita de tentatii. sau tiparite intr-o carte . dupa oarece drepturi ale omenirii. a vietii terestre si spre transformarea acesteia.inchipuiti-va ca toate aceste impresii diverse se vor strange. se nasc ganduri pofticioase. acolo viata nu este viata". chiar a fiicei ori a fiului dumneavoastra. iar toata grija este indreptata spre indulcirea. in alta parte se spune ca esti pierdut daca nuti aperi cinstea si interesele. unul proclama: "Sa nu crezi in nimic. iar din alte carti. cand vor citi dintr-o carte astfel de pareri. ei vad in jurul lor obiceiuri impregnate de acelasi spirit. printre acestia se afla o si mai trista si mai dureroasa discordie.in ceea ce-i priveste pe ei. ca adaos la aceasta. dintr-o data. insusindu-si cateva concepte solide preluate din crestinism.

inseamna ca rostul nostru nu este sa intrebam. legiuirile si randuielile Sfintei Biserici. Tot asa trebuie sa le spunem si noi crestinilor care se indoiesc din pricina nelamuririlor care ii impresoara: "Nici nu trebuie sa intrebati ! Crestinismul este singura cale de mantuire. Intentionat am vrut sa clarific cum este firesc sa ne intrebam. atunci toti cautatorii binelui autentic. Ei. Sunt convins ca. ce trebuie sa facem ? Sa cinstim cu sfintenie si sa umblam neclintiti in toate invataturile. Domnul ieri si azi si in veci. dogmele si poruncile. Nu. la ce servesc Sfintele Taine. fratilor. sfintirile si toate celelalte ? Toate acestea sau toate cele cuprinse de sfanta Biserica reprezinta calea sigura de mantuire. sa slavim. Este evident ca Domnul. asupra caii de mantuire sau a drumului catre imparatia cereasca. sa cinstim cu toata puterea si sa ne inchinam Domnului. rostit de gura lui Dumnezeu ? Aud iesind din strafundul acelei inimi un strigat. voise sa-i sugereze: "Nici nu trebuie sa intrebi. acest strigat ? Sa nu credeti ca m-am luat cu vorba. Atunci i-a spus iudeului sa caute raspunsul in Lege: ce este scris in Lege. toti acestia L-ar intreba pe Domnul. ci sa aducem slava. cum intelegi?". Mame si tati! Auziti voi. 13. ca pier! Doamne ! Ce sa fac sa ma mantuiesc ?". invataturile si randuielile de acum se contrazic una cu alta. De aceea. care ne mantuieste prin Sfanta Sa Biserica. intrun singur glas: "Doamne. vazand cum duhul zilei de azi. care incepuse sa se inece: "Doamne ! Salveaza-ma.Dumnezeu si care pretuieste cuvantul adevarului. asemenea strigatului apostolilor speriati de furtuna si al lui Petru. 8). fara indoiala ca i-ar spune crestinului sa deschida sfanta Evanghelie. Asadar. Fiti crestini autentici si va veti mantui". privegherile si rugaciunile noastre. este acelasi (Evr. daca in mijlocul nostru S-ar ivi acum Domnul. Pentru aceasta este data Legea. in general. daca acesta se afla in noi. cum citesti ?Astazi. ca apartinandu-ne sau cuprinzandu-ne cu totul. sa se indrepte. ce sa facem ca sa mostenim viata de veci ? Ce sa facem ca sa ne mantuim ?". oare. ca sa te duca la mantuire". La ce serveste Sfanta Biserica. indreptand atentia iudeului catre Lege. spre invatatura Noului Testament sau spre Biserica lui Dumnezeu si l-ar intreba: "Ceea ce este cuprins aici. nu sa cautam unde se afla mantuirea. acela nu este in afara drumului mantuirii. ci sa o primim de-a gata. costurile. fa asa si te vei mantui. calea spre mantuire este scrisa in Lege. Cine va primi din toata inima si va implini sarguincios tot ce ne porunceste sfanta Biserica. fara sa ascultam nici un fel de cugetari . mai ales astazi.

trebuie sa cunoasca drumul. este firesc sa intrebam: "Doamne! Ce trebuie sa facem ca sa mostenim viata vesnica ? Doamne ! Ce trebuie sa facem ca sa ne mantuim?". ca aceasta intrebare este de prisos pentru crestinul care traieste in sanul Bisericii lui Hristos. rugaciuni si randuieli ale Sfintei Biserici. Am spus. trebuie sa vada si drumul. la stanga. Cel ce se pregateste sa plece la drum. Nea ramas tocmai deslusirea acestei probleme. iar cand este pe drum. La fel si crestinul care vrea sa ajunga la viata vesnica. V-am spus ca si acum. cum este tinuta si incotro se indreapta? Ce suntem noi. ce rost are sa mai intrebe de calea mantuitoare ? Fii crestin autentic si vei ajunge in rai: fii crestin adevarat si te vei mantui. sa-i cunoasca directia si lungimea si tot ce poate sa-i iasa in cale. cu toata profunda divergenta de opinii a celor din jurul nostru. trebuie sa stie: Ce este Dumnezeu ? Ce este lumea aceasta. trebuie sa cunoasca atat calea care il aduce acolo. Cel ce merge pe ea. fara sa construiasca nimic. in duhul crestinismului. pentru ca sa-si incheie cu bine calatoria. de ce ne aflam aici si ce ne asteapta dupa moarte? Cum trebuie sa ne purtam fata . Dar poate ca nu tuturor le este limpede ce inseamna sa fii crestin adevarat sau ce anume din crestinism li se propune drept conditie indispensabila pentru mantuire si. de asemeni. drept indiciu hotarator ca se afla pe drumul spre viata vesnica. la dreapta si in fata. trebuie sa-si lumineze mintea adunand principii sanatoase despre tot ce exista si poate exista. tot ce se afla deasupra. sau calea mantuitoare. primind puterile harului prin Sfintele Taine si incalzindu-le in voi prin toate celelalte ierurgii. cat si tot ce o inconjoara. ca sa ne mantuim? Va voi raspunde acum in cateva vorbe: credeti in tot ce ne porunceste Sfanta Biserica si. si ceea ce-l inconjoara.desarte ale noii filozofii. pentru ca tocmai crestinismul este singura cale pusa de Dumnezeu pe pamant spre a ne conduce la imparatia vesnica. mergeti neabatuti pe calea poruncilor date noua de Domnul Iisus Hristos. calauziti de pastorii sfintiti si va veti mantui. iar nu spre pierire. care se straduieste sa darame totul. acum o vom lamuri mai pe larg. o data cu aceasta. Cred ca in mintea noastra a ramas inca nelamurirea: Ce anume trebuie sa facem. pornind de la comparatia caii spre mantuire cu o cale obisnuita. Atunci am raspuns printr-o consideratie generala.

si asa mai departe. incat. 3). Fata de Fiinta suprema.. prin Domnul . umbla in lumina.Tatal. Botezul innoieste. vlaguit. pe care. daca Domnul. pentru ca intunericul il orbeste. pe cel cazut din nou dupa botez. Fiul si Duhul Sfantul . ce folos daca n-are putere sa o urmeze? Un om bolnav. fara picioare. caci prin propriile noastre puteri nu putem merge. sta in intuneric si. sfanta pocainta il restaureaza pe cel cazut. cunoscand Sfintele Taine ale Bisericii. Si astfel. nu ne-ar fi dat puterea sa urmam aceasta lumina. iar cel ce nu le cunoaste. asadar. asezat langa drumul pe care este imperios necesar sa mearga .nu va face decat sa-si franga inima si mai tare. luminandu-ne cu lumina cunostintei.atat de necesar. si mai ales are grija de om. povatuindu-l prin revelatii si calauzindu-l prin porunci. daca s-ar hotari sa mearga. care se dau fiecarui credincios prin Sfintele Taine ale Bisericii. Cunoaste. ca si tot ce inconjoara aceasta cale si tot ce poti intalni mergand pe ea! Acesta este primul lucru. si calea este luminata. chiar daca cineva cunoaste calea. Dar nu va intimidati! Dumnezeiasca Lui putere ne-a pregatit deja. Dar. il restaureaza in chip firesc in Mantuitorul Hristos. cu evlavie . El invata ca Dumnezeu.ingerii si sfintii ? Cel ce cunoaste toate acestea. pentru ca stie drumul si il vede."toate cele ce sunt spre viata si spre buna cucernicie" (II Ptr. Fiecare Sfanta Taina ofera o anumita putere dumnezeiasca.oamenii si fata de lumea nevazuta. invatatura crestin-ortodoxa si pastreazo din toata inima si vei vedea calea spre imparatie. suntem slabiti. va muri . vazandu-l cazut.Dumnezeu. dand tuturor intrebarilor raspunsuri adevarate.. Reunirea tuturor acestor principii este lumina care ne indica drumul si ni-l lumineaza. sfanta impartasanie ne uneste in modul cel mai intim cu Domnul Iisus Hristos.de toate cele din jur. prin invatatura sa. Cel slavit in Treime . Numai crestinismul risipeste acest intuneric. care-i determina toate relatiile firesti si alcatuiesc calea pe care urmeaza sa mearga. fiecare cat vrea si cat poate primi. nu avem forta. In aceasta situatie neam fi aflat si noi. fata de fratii nostri.Cel ce ne-a chemat spre minunata Sa lumina . fa-te cat mai adesea partasul lor. cuprinde totul prin verbul puterii Sale si pe toate le conduce spre menirea lor. mirungerea intareste. s-ar impiedica. se dau cu darnicie.creandu-le pe toate numai prin cuvantul Sau. 1. necesara omului pe calea spre imparatia cereasca. daca nu va merge. din plin. sfaramati.

Cine vietuieste dupa randuiala Bisericii. la fel este necesara o anumita atmosfera si miscare a atmosferei. sau sa respecte cu statornicie prescrierile Bisericii. Iar miscarea atmosferei este data de urmarea statornica a ierurgiilor bisericesti. Dupa cum. trebuie sa implinim cu statornicie toate hotararile si randuielile Bisericii: sfintele slujbe. pentru ca scanteia harului divin primita in Sfintele Taine sa patrunda in fiinta noastra si sa devina flacara. Ce este de facut? Puterile trebuie primenite. Aceasta metoda ne este data si pentru ca sa respingem ademenirile si desfatarile lumii. nusi va pierde niciodata vigoarea pe drum si nu va cadea in nepasare. Acesta este al doilea lucru. care-l inconjoara pe om in toate situatiile. pentru ca o scanteie cazuta intr-o substanta sa se transforme in flacara este nevoie de aer si de miscarea aerului. sa fuga la biserica si va scapa de ea. acela. drumul va inceta. Cine va face asa. si lumea nu va gasi ocazia . Duhul Bisericii este asemeni cantarilor psaltice si a molitvelor citite impotriva amaraciunii produse de respiratia duhului lumii. rezultatul ambelor este pieirea. ori ne putem lasa tarati in fel de fel de pasiuni si ademeniri. rugaciunile pentru diferite trebuinte . Ma refer la slujbele din timpul zilei: vecernia. pelerinajele la locurile sfinte si mai ales sfintele posturi. rugaciunile si sfintirile. in al doilea. utrenia. si puterile divine trebuitoare parcurgerii drumului spre imparatia cereasca nu se vor micsora niciodata in tine. respinse. si de neincetata participare la ele. Ce trebuie sa facem pentru aceasta? In primul rand. Iata de ce: in Sfintele Taine primim harul Sfantului Duh. praznicele bisericesti.si dupa toata randuiala stabilita de sfanta si dumnezeiasca Biserica. ca pe o scanteie divina. Aceasta atmosfera este constituita de duhul Bisericii: toate ritualurile slujbelor. dupa intocmirea lor. pe drum puterile se pot imputina si slabi. liturghia. ale rugaciunilor si ale tipicurilor Bisericii. Dar. iar ademenirile. cu atat mai tare se va aprinde in el scanteia harului. acela nu-si va epuiza niciodata puterile. vom adopta o cale gresita.in casele oamenilor si in biserica -.atat cea sufleteasca. tinute cu evlavie si cu impartasirea cu Sfintele Taine. Cu cat participa cineva cu mai multa ravna la toate aceste sfinte ritualuri. cat si cea trupeasca. nu se teme de amagirile lumii. aflanduse ca si ascuns in spatele unei ingradiri. pogorata in fiinta noastra. In primul caz. pana cand se va transforma intr-o flacara care-i va cuprinde toata alcatuirea fiintei . De este atins cineva de aceasta molima. procesiunile Crucii.

pentru a pazi pe crestini de ratacirea in confuzii si pentru ai conduce pe toti. Traieste. conform Apostolului. Asadar. pentru ca astfel sa incalzim in noi scanteia harului divin si sa respingem ademenirile lumii. spre viata vesnica. invatandu-l pe fiecare sa ajunga la masura varstei deplinatatii lui Hristos (Ef. si vei ajunge grabnic si nepagubit la portile raiului. noi dumnezeiesti ierurgii. dupa randuiala.. in privinta caii mantuirii: 1) Sa cunoastem si sa respectam invatatura crestina. pe care sa nu ne dam seama cum sa le indepartam. Acesta este al treilea lucru. dar in infatisarea cea mai curata si mai dumnezeiasca. .slujbe bisericesti. 4. calea spre imparatie. noi . asadar. 4) Sa ne incredintam conducerii pastorilor legitimi si a parintilor duhovnicesti si sa le ascultam cu supunere indrumarile. si nici un fel de amagiri nu te vor ademeni pe carari gresite. Putem intalni pe drum piedici. parintii duhovnicesti. Ei au serbari.sa il molipseasca. 13). molitve si ritualuri ale Bisericii. lasand desfasurarea curenta a evenimentelor in seama ordinii comune a vietii. plasa poate fi pusa astfel incat sa nu o putem ocoli. noi avem sfinte praznice si sarbatori. in porunci. putem intalni o incurcatura de drumuri din care sa nu stim cum sa iesim. Asadar. ne poate invalui un nor care sa ne acopere complet calea si sa ne infricoseze cu tunete si cu fulgere: la cine alergam atunci? Ce facem ? Cine ne va ajuta in asemenea situatii ? Ingerii din cer ? Dar acestia se arata numai in cazuri cu totul deosebite. in duhul Bisericii si vei trai ingradit ln atmosfera duhovniceasca si nu-ti vor seca niciodata puterile pentru continuarea drumului. caci tot ce se afla in lume se afla si la noi in Biserica. Iata tot ce ne propune crestinismul. supune-te parintilor duhovnicesti si vei evita ratacirea si impiedicarea pe calea spre imparatia cereasca. neabatut. prin care primim putere de viata si de traire evlavioasa. prin care aflam principii sanatoase despre tot ce exista si prin care ni se arata. 3) Sa participam la toate sfintele slujbe. ei au baluri. ei au teatre. cine ne va ajuta ? Ne vor ajuta pastorii. care sunt dati Bisericii.. Sa compare fiecare ce este mai bun si sa nu-si piarda vremea cu amagiri desarte. 2) Sa ne aflam sub lucrarea Sfintelor Taine ale Bisericii.

sau despre oricare dintre dogme. de se va lepada cineva de cuvintele Lui "in neamul acesta desfranat si pacatos".respectarea poruncilor. este suficient sa traiesti corect si nu te teme de nimic". sau despre mijlocul restaurarii fiintei noastre. 8. Nici nu are rost sa mai vorbim despre aceasta. aflati si pastrati in inima tot ce ne invata Sfanta Biserica si. lume si om. iar nu altminteri. asa ca despre cel caruia ii lipseste acesta nu putem spune ca viata lui este buna si dreapta. unde lipseste ceva. cu siguranta. asa s-au mantuit si nu pe alta cale. Caci ce fel de mantuire poate astepta cineva care nu pastreaza invatatura adevarata a credintei si a Bisericii si gandeste gresit sau despre Dumnezeu. unde isi va gasi locul ? Desigur ca nu in imparatia cerurilor. mergeti neabatuti pe calea poruncilor date noua de Domnul Iisus Hristos. ci si modul sanatos de judecata. raspunsul direct si singurul raspuns pentru toti cei ce intreaba: Ce sa facem ca sa mostenim viata vesnica? Toti cei ce s-au mantuit. primind puterile harului prin Sfintele Taine si incalzindu-le prin toate celelalte sfinte ierurgii.toate acestea sunt esentiale in lucrarea mantuirii. ca s-ar putea lipsi de unele. primirea sfintelor Taine. nefiind obligatorii pentru toti ? De aceea ma simt obligat sa va lamuresc ca toate cele aratate de noi. sau despre moarte si viata noastra viitoare. si toti cei ce astazi se mantuiesc. participarea la toate rugaciunile Bisericii si ascultarea de pastorii legitimi . Dar iata ca exista oameni care spun: "crede cum vrei. acolo lucrarea mantuirii este pusa in mare pericol si este compromisa. ca si cum poti trai corect fara sa ai principii sanatoase despre lucrurile pe care ne invata adevarata credinta! Nu va amagiti. fratilor! In alcatuirea vietii adevarate nu intra numai comportamentul. de acela se va lepada si El in fata Tatalui Sau. adica dreapta invatatura a credintei . Acesta este raspunsul. fara a-si pune in pericol mantuirea. sau nu sunt toate trebuitoare tuturor. a trai corect inseamna a trai intr-un mod bineplacut lui .Asadar. 38) ? Iar cel ce va fi lepadat de Domnul. sau despre actuala stare decazuta a noastra. cand insusi Domnul ne spune ca. unde toate acestea conlucreaza. asa se mantuiesc. care este unul singur. Pe de alta parte. mergeti sub calauzirea pastorilor duhovnicesti si veti ajunge. in imparatia cereasca si va veti mantui. care este in ceruri (Marc. caci numai acolo se infaptuieste mantuirea. sau ca unele ar putea fi lasate deoparte. Insa ma tem de nu exista printre voi cineva care sa judece stramb aceste lucruri? Nu gandeste oare careva ca nu toate cele aratate sunt la fel de trebuitoare.

cand este spus clar ca. Am explicat deja ca noi. Mt. ca de exemplu "firea indeamna. Ce fel de mantuire poate astepta acela care incalca anumite porunci dumnezeiesti. Asadar. pazeste poruncile (I In. de vrei sa intri in viata. 6. repet. iar una dintre primele definitii ale voii lui Dumnezeu fata de noi este sa credem in Cel pe care L-a trimis. ca de pilda porunca dreptatii sau a milosteniei. a curateniei sau a neagonisirii. 9) ? Desigur ca este nevoie. al carei fund il gaureste chiar el. numai traieste corect". prin participarea activa la randuielile sfintei si dumnezeiestii Biserici. o viata bineplacuta Domnului este traita in intregime dupa voia lui Dumnezeu. cel ce spune "crede cum vrei. sunt constientizate prin experienta personala si sunt marturisite de toata lumea. dar nu numai de acestea: este obligatorie si implinirea tuturor celorlalte porunci ale lui Dumnezeu. 23). nu poti ajunge la imparatia cereasca fara implinirea poruncilor.Dumnezeu. adica in Domnul Iisus Hristos si in dumnezeiasca Sa invatatura. 19. 17) si ca nedreptii. cazuti fiind. impodobirea icoanelor pretioase sau aprinderea candelelor? Ce fel de mantuire. la inceput este asemenea unei mici scantei. nu pot mosteni imparatia lui Dumnezeu (I Cor. Nu poti merge fara picioare si nu poti zbura fara aripi. care apoi se incinge. spune Domnul (Mt. Mai exista unii care cred ca-si pot chivernisi singuri mantuirea. de orice fel ar fi. 23. Isi distruge singur fundatia pe care vrea sa-si ridice casa. pot astepta acestia. a infranarii sau a harniciei. 3. fara sa primeasca putere de la Dumnezeu prin Sfintele Taine. intru viata si curata evlavie. o data primit. 23. micsorandu-si greutatea pacatelor cu unele interpretari deformate. a fidelitatii conjugale sau oricare alta. inima cere". ca umblatul pe la biserici. ca acest har se primeste in Sfintele Taine si ca. sau cu cel care vrea sa traverseze un rau cu o barca. Toate acestea sunt de la sine intelese. devenind flacara. in timp ce avem porunca sa tinem adevarata credinta. la fel. sau incercand sa le ascunda chipul had de constiinta prin unele fapte de evlavie vizibile si usor de implinit. si fara sa le incalzeasca prin sfintele slujbe si rugaciuni ale Bisericii. suntem neputinciosi si nu putem face un pas pe calea cea buna fara ajutorul deosebit al harului. . "Pe acestea trebuia sa le faceti si pe acelea sa nu le lasati". este intr-adevar nevoie pentru mantuire si de fapte vizibile de evlavie. se aseamana cu acela care. prin ei insisi.

asemanatori unor firave fire de iarba crescute pe pamant uscat. iar celor ce inteleg esenta lucrurilor le este suficienta numai slujirea mentala. Toti acestia. Domnul i-a ales pe apostoli. Sa-I multumim Domnului ca este asa! Noi suntem orbi. viscoleste si scoateti afara pe o asemenea vreme un om neimbracat cum se cuvine: cat credeti ca va rezista ? Exact in aceeasi situatie se afla cel ce se instraineaza de Sfintele Taine si de toata Biserica noastra de viata datatoare. ca singurele lor relatii firesti cu preotul apar o data cu necesitatea savarsirii unei Sfinte Taine sau a altei slujiri . Sa nu spuneti ca indrumatorul tuturor este cuvantul lui Dumnezeu. Fericiti sunteti voi. 13). dar ce anume am eu nevoie. De n-ar fi asa. as fi nevoit sa cutreier pe carari intortocheate si sa ma aflu in permanenta primejdie. poate ca multora. In sfarsit. spirituala sau sufleteasca a lui Dumnezeu. Iata de ce avem atata nevoie de ajutorul sfatului intelept al preotului. Sunt jalnici acesti oameni! Egoismul si slava desarta le mananca oasele. si noi avem nevoie de o calauza care sa ne arate calea spre imparatia lui Dumnezeu. ninge. care si-au stabilit impreuna-lucratori pe presbiteri. ca vom citi si vom vedea singuri de ce anume avem nevoie. incalzindu-i cu sfintele ierurgii si indrumandu-i cu sfaturi pe drumul cu multe fagasuri spre desavarsirea duhovniceasca. inchipu-iti-va ca afara ploua. sau. laolalta. iscusita. acestia si-au predat misiunea episcopilor. in foarte multe situatii avem nevoie de o persoana care sa ne ia de maini si sa ne scoata din valmasagul de ganduri si de sentimente in care ne arunca uneori vrajmasul si propria noastra neintelegere. dupa cum orbul are nevoie de un ghid. in situatia mea concreta. 4. mai rau: sunt asemenea semintelor ingropate inca in maruntaiele pamantului. pietros sau nisipos si care abia dau slabe semne de viata. care primiti totul fara impotrivire si care va supuneti cu bucurie fiecarei chemari a Bisericii! Sunteti asemenea copacilor saditi langa ape izvoratoare. Iar cei ce inteleg lucrurile in felul lor sunt. Cum de li se pare unora si.Dar iata ca exista persoane care spun: tot acest spirit eclezial este necesar celor simpli. din punct de vedere duhovnicesc. "la masura varstei deplinatatii lui Hristos" (Ef. o voce vie. care-si dau roadele la buna vreme. acestea trebuie sa mi le explice altul. sfintindu-i cu Tainele. care au incoltit inainte de vreme sau prea tarziu. alcatuiesc pastorirea cea randuita de Dumnezeu in Biserica. la fel. suflete simple. Cuvantul lui Dumnezeu contine indicatii generale pentru toti. a carei sarcina este sa-i ridice pe toti la starea barbatului desavarsit.

sunt necesare toate. pentru acela nu este mantuire. se arata trufasa si ingamfata prin piete. trairea potrivit poruncilor. Cel care nu primeste sau nu accepta ceva dintre acestea. 14). si negresit vei ajunge la imparatia lui Dumnezeu si te vei mantui. si acesta isi va pierde eficacitatea. Partile componente ale leacului sunt acestea: invatatura ortodoxa. lumea cade ca frunzele. mandria. paseste plina de sine prin locurile publice. Sfintele Taine cu slujbele bisericesti si carmuirea pastorilor. Dupa cum in bolile trupesti leacul este vindecator numai atunci cand este compus din toate substantele prescrise in reteta. in boala duhului nostru. Din toate cele spuse reiese din nou aceeasi concluzie. mai intai de toate. la fel. 11. izbavirea sta in prisosul sfatului" (Pild. vindecarea poate avea loc numai cand primim toate stihiile care intra in componenta singurului nostru leac spiritual: crestinismul sau Biserica. mergi neclintit pe calea poruncilor pe care le-am primit de la Domnul Iisus Hristos. Biserica lui Dumnezeu este tamaduitoarea care contine in alcatuirea ei leacul care vindeca orice boala a duhului nostru. expusa mai inainte: daca vrei sa te mantuiesti. Sfantul Teofan Zavoratul Despre mandrie indeobste Sa privim. Troneaza plina de importanta in fotoliile moi ale . Scoateti afara din componenta leacului trupesc oricare dintre aceste puteri. O aflam pretutindeni unde traiesc oameni. caci o intalnim adeseori. deci nu va veti mantui si nu veti vedea imparatia cereasca. si va veti lipsi singuri de leacul care va este atat de trebuincios si veti ramane. si pentru toti. primind dumnezeiestile puteri prin Sfintele Taine si incalzindu-le prin toate sfintele ierurgii si rugaciuni ale Bisericii. Respingeti ceva dintre cele ce intra in mod necesar in componenta crestinismului sau a Bisericii. asadar. Amin. sub calauzirea pastorilor legiuiti. Toate acestea sunt cu totul esentiale in lucrarea mantuirii. in aceeasi stare de nevindecare si de cadere. Mandria! Care dintre noi nu a intalnit-o? Care dintre noi nu s-a intepat in spinii ei? Cine nu a indurat batjocura si biciuirile ei? Cu totii o cunoastem din viata noastra. acela nu-si va lecui neputintele si nu va evita suferinta.bisericesti ? Unii ca acestia uita ca "unde lipseste carmuirea. Alearga pe strazi. impreuna. cunoaste si pastreaza in inima tot ce te invata Sfanta Biserica si.

sa dea ceva? Nu. ce nu ne este propriu. Nu s-a coborat in adancul suferintelor si umilintelor. Slava desarta inseamna cautarea slavei omenesti paguboasa. Prima. fagaduindu-I lucruri mari: imbelsugare. pentru a fi vazuta de pretutindeni. mandria si focul iadului. cauta sa stea la inaltime. bogatii si slava. Intra chiar si in biserica. sa trezeasca in el nazuinta dupa dobandirea slavei. inofensiva la prima vedere. sulemenita si fardata. Firea ei nu ii ingaduie sa se ascunda. Treptele mandriei Slava desarta Trei sunt treptele mandriei. asa cum Dumnezeu Tatal a facut mai tarziu cu Mantuitorul. asa face si cu noi. Mandria cauta sa urce tot mai sus. manifesta o trufie fariseica. Sfantul Ioan Scararul. Ea razbate din orice persoana de vaza. Diavolul este viclean si nu-l inalta pe om dintr-odata la o inaltime ametitoare. Cand diavolul L-a ispitit pe Iisus Hristos a facut-o pe inaltimea unui munte. slava omeneasca si stapanire asupra lumii intregi. este slava desarta. Ea vrea sa straluceasca si sa uimeasca. Vrea sa fie obiectul atentiei si al admiratiei tuturor. ci cauta. Este plina de sine. mai intai. Uneori chiar se avanta spre inaltimi ametitoare. ne proroceste belsug. cu atat mai adanc ae va azvarli de acolo. si trece increzatoare si multumita de sine pentru a fi vazuta de toti. ridicandu-L pe muntele inalt al ispitelor. ne prinde cu laude lingusitoare. si cu atat mai ingrozitoare va fi prabusirea. oare. ci L-a ridicat pe loc inalt. Si cu cat ne ridica mai sus pe scara mandriei. trufasa. Patrunde pana si in chiliile calugarilor. unde ni se poate face usor rau de inaltime si de unde ne poate dobori cu usurinta in prapastia vesnicei pierzanii.institutiilor. Ea singura se arata pe sine si. ne cumpara cu fagaduinte mincinoase si inselatoare. Asa cum a facut duhul cel viclean cu Iisus Hristos. goala. decat numai rautatea. pentru ca el insusi nu are nimic. dar putea el. Marele cunoscator al virtutilor si patimilor omenesti si fin psiholog al vietii duhovnicesti. Dupa cuvintele sale: "diferenta dintre aceste doua . desarta. ne asaza pe un loc inalt. ne ridica pe inaltimi. se iveste aproape la fiecare fereastra. ne trufeste in ochii nostri. Facea multe fagaduinte. socoteste ca slava desarta si mandria sunt momente diferite in evolutia aceleiasi patimi.

Sfantul Ioan Scararul are dreptate atunci cand il numeste pe omul iubitor de slava desarta "crestin inchinator la idoli". straduintele. Cuvantul lui Dumnezeu striga totdeauna si pretutindeni: "Fie slava Domnului in veac!" (Ps. iubitorul de slava desarta uita ca si el este chemat sa aduca slava Creatorului." Mare nenorocire este slava desarta. sarmanul. tot astfel si slava desarta se lauda cu toate virtutile. 32. ca sa nu fie cunoscut de ceilalti postul meu. darurile.. 103. iar mandria sfarsitul". De aceea. sunt stapanit de slava desarta cand postesc. 137.patimi este aceeasi ca dintre copil si barbat. Iarasi sunt stapanit de modestia mea. voiesc sa tac. mai cu seama. caci in toate isi poate afla hrana. ingaduindu-mi insa o anumita mancare. Sfantul Ioan Scararul a dezvaluit acesta in chip deosebit in urmatoarele cuvinte: "Asa cum soarele straluceste la fel pentru toti. Ea gaseste pretutindeni prilej de iubire si lauda de sine.14). 3. Si iata. ba chiar si cu patimile sale. imbracandu-ma in haine luxoase sunt biruit de desertaciune. iarasi slavei desarte ma predau. slava desarta ma cuprinde. De pilda. cu frumusetea. Incep sa vorbesc. 31) Psaltirea. oare.. Slava desarta este inceputul.145-l50). totul poate . se crede el insusi dumnezeu si cauta slava pentru sine. iarasi ma stapaneste slava desarta pentru chibzuinta mea. Omul iubitor de slava desarta a simtit gustul dulcetei otravitoare a slavei omenesti si de aceea cauta numai lingusiri si laude. schimbandu-le in haine nearatoase. mintea. indragostit de sine. vesmintele. un om? Cu bogatia sa. Aceasta patima isi arata intreaga sa vrajmasie fata de Dumnezeu inca din pantecele mamei. Iubitorul de slava desarta cauta si inseteaza dupa slava atunci cand aceasta apartine numai Dumnezeului Celui Vesnic (Deuter. este plina de preamarire adusa lui Dumnezeu si de cununi de lauda pentru lucrarile Lui minunate (Ps. virtutile. Cu ce nu se lauda. Un astfel de om incepe sa se laude chiar si cu faptul ca il slaveste pe Dumnezeu. 135. Oriunde voi azvarli acest spin el tot cu varful in sus va sta. Slava desarta nu cunoaste nici un fel de oprelisti si hotare. Si mai neobisnuit este faptul ca slava desarta se poate strecura chiar si in sufletul credincios si evlavios. El. Luca 2.

in ironia lui Pascal se poate distinge durerea sa in fata situatiei tragice in care se afla sufletul omului cazut. Indeosebi femeile au slabiciunea de a se lauda si a se bucura cand sunt laudate. Si intr-adevar. ca aii scris bine. Dar si simplii muritori stiu sa afle in sine ceva cu care sa se mareasca. care scriu acestea. sa rasara floarea otravitoare a slavei desarte. si aceia care citesc cele scrise vor sa se mareasca cu aceasta. inca de timpuriu. poate am aceeasi dorinta. Fetitele se lauda cu rochiile. a inceput sa inseteze sa fie fericit si laudat de altii. in rai. ci dadea salva Creatorului sau. sau chiar cu pana de la palarie. cu palaria sa. Pana la caderea in pacat. Nu ingaduie nimanui sa atinga pretiosul obiect. daca acesta nu are nimic deosebit cu care sa se laude. slava desarta este rezultat al caderii. si fiecare vrea sa aiba admiratorii sai. cata slava desarta umple inima unui baietel care a primit ingaduinta de a purta putin ceasul unchiului! El iese afara la prietenii lui de joaca si incepe sa se laude in fata lor. exprima acest fapt in urmatoarele cuvinte: "Vanitatea este atat de adanc inradacinata in inima omului.. si poate o vor avea si aceia care vor citi acestea scrise de mine.. O. nu a cautat slava. si eu. Iar cand uimirea si invidia incep sa se zugraveasca pe chipurile celorlalti. Priviti-i pe cei mici! Si in inimile lor curate incepe. si bucatarul. primii oameni. iar daca li se spune cumva ca hainutele sau jucariile lor nu sunt frumoase se simt ranite si incep a plange. si slujitorul. Blaise Pascal. incat si ostasul. Si filosofii vor sa ii aiba pe ai lor. bratarile si papusile lor. si aceia care scriu impotriva acestui lucru vor sa castige slava.sluji ca prilej de slava desarta. Oamenii insemnati afla in maretie prilej de slava desarta. Slava desarta nu face diferenta de neam sau clasa sociala. ca leau citit. nu cunosteau nici mandria. se lauda. atunci slava desarta si bucuria micutului trufas nu mai are granite. nici slava desarta. incepe sa se mandreasca cu funda. tot astfel si slava desarta se poate incuiba in orice om. Daca slava desarta rasarita in sufletul inca nevinovat al copilului nu este grabnic inabusita. va creste curand si va deveni boala primejdioasa pentru acel suflet. Cata vreme omul a fost vrednic de fericire." Aici. De cand a devenit vrednic de plans. Asa dupa cum o boala poate atinge pe oricine. . Atat de adanci sunt radacinile slavei desarte in inima omului incat. si hamalul. cu profunzimea sa de cuget.

trebuie sa se inteleaga truda duhovniceasca si virtutile dobandite. de va cauta slava omeneasca. Care vede in ascuns. sa posteasca si sa dea milostenie. Nu in zadar slava desarta este asemuita de unii Sfinti Parinti cu o mica furnica taratoare.Intalnim slava desarta nu numai la cei din lume. sa nu stie stanga ta ce face dreapta ta. ci si la oamenii duhovnicesti. iti va rasplati tie" (Matei 6. Dar prin puterea legilor duhovnicesti. Pe langa aceasta. si-au luat plata lor. la oamenii duhovnicesti este aducatoare de pierzanie. sa se roage. "Furnica". Pentru ca. Oricat de mica ar fi ea. sa se trudeasca. din dorinta de slava desarta toate faptele bune? Si in loc sa primeasca rasplata de la Dumnezeu pentru nevointele lor. cand faci milostenie. Acela care se slaveste pe sine." Prin bogatii. daca vei cauta slava de la oameni. astfel nu veti avea plata de la Tatal vostru Cel din ceruri.1-4). spune Sfantul Ioan Scararul. poate distruge marile roade ale virtutilor. nu are nici un folos din aceasta. Mantuitorul sugereaza aceeasi pazire atenta de slava desarta si in rugaciune. despre care ne relateaza Sfanta Evanghelie. Iar daca la mireni ea este primejdioasa. Deci. Dar toate aceste nevointe duhovnicesti sunt atat de nefolositoare celui stapanit de slava desarta pe cat de nebunesc este a turna apa intr-un urcior spart. iar slava desarta se bucura ca se va putea lauda cu nevointele savarsite. Tu insa. nu trambita inaintea ta.14). "asteapta secerisul graului. iar slava desarta asteapta strangerea bogatiilor. in clipa in care te lauzi cu binele pe care l-ai savarsit l-ai si pierdut. carturarilor si fariseilor fatarnici!" (Matei 23. cum fac fatarnicii in sinagogi si pe ulite. interesant este si faptul ca slava desarta poate sili pe om sa se nevoiasca. oare. cand faci milostenie. ei au auzit din gura lui Hristos cuvintele pline de osanda: "Vai voua. adevarat graiesc voua. si in post. iti primesti deja rasplata aici si te lipsesti de rasplata in ceruri. Pentru aceea si Iisus Hristos ii povatuieste pe ucenicii Sai: "Luati aminte ca faptele dreptatii voastre sa nu le faceti inaintea oamenilor ca sa fiti vazuti de ei. precum si indeobste in savarsirea tuturor faptelor bune si bineplacute. . ca milostenia ta sa fie intr-ascuns si Tatal tau. Furnica se bucura ca va avea prilejul sa fure un bob. ca sa fie slaviti de oameni. nu savarseau ei. si cea mai buna fapta de va savarsi. aici. Fariseii.

"Acesta il face pe om sa fie asemenea unui muncitor. ca pe langa aceasta nu primeste nici o rasplata pentru truda sa. trufia zboara in inalt. caci de cum o aud oamenii ii si iau oul. Si cel care isi arata multora comorile. Daca slava desarta se multumeste sa se agate. Din desertaciune. "isi pricinuieste siesi doua rele: primul. nu vor avea nici o valoare. Trufia se naste din slava desarta. Dar in felul acesta nu-si face decat ei rau. De aceea. De cum a ouat un ou ea se lauda. Crestinul iubitor de slava desarta este intotdeauna nechibzuit. pe cand trufasul este atat de indragostit de sine incat nu numai ca isi admira la nesfarsit propriile calitati. ca isi istoveste trupul. Gol se va infatisa si in lumea de dincolo. ." Nebunia slavei desarte consta in faptul ca te sileste sa te trudesti in zadar. astfel incat sa fie auzita. iar faptele bune. Omul slavei desarte se multumeste numai sa iubeasca totul la propria lui persoana." Omul stapanit de slava desarta seamana cu gaina proasta. Iata cat de ucigatoare este paguba pricinuita de slava desarta. iar al doilea. el se lauda inaintea tuturor cu bogatiile pe care le-a adunat. El este totdeauna gol. rapindu-ti rasplata pentru truda. asemenea fluturelui. asa precum fluturele se naste din omida. care oricat ar castiga. aici si placerea este mult mai mare. dupa intelepciunea dumnezeiasca. Acela care se slaveste pe sine si-a castigat deja rasplata si nu are ce sa astepte sa-i fie dat in viitor. dar chiar nu ii place aproape nimic din ceea ce vede la ceilalti. fara sa lase ceva si pentru ziua de maine. care i-ar fi putut fi de folos pentru a birui pacatele. spune plin de intelepciune Sfantul Ioan Scara-rul. acela negresit va fi jefuit de hoti. "Nevoitorul stapanit de slava desarta". risipeste imediat tot castigul. cotcodacind. Numai pacatele sale il vor insoti. Satana este cel care il asaza pe omul trufas pe o treapta mai inalta decat cea pe care se afla iubitorul de slava desarta. asemenea aceluia care risipeste tot ce are. dar si ameteala pricinuita de inaltime este mai puternica. Tot astfel si demonii rapesc de la omul stapanit de slava desarta binele savarsit.Sfantul Episcop Teofan Zavoratul numeste slava desarta cel mai vatamator si lingusitor vrajmas. Trufia A doua treapta a mandriei este trufia.

iar aceasta poarta cu sine propria pedeapsa. sa lumineze. Vrea sa straluceasca. Trufia se aprinde de la focurile iadului. Iubitorul de slava desarta traieste mai putine clipe amare decat cel trufas. Daca este econom si modest in imbracamintea pe care o poarta.El gandeste despre sine ca este cel mai destept. Ea nu rabda nimic care sa o umbreasca. sa fie cinstit de toti. Iar cel manios singur isi atata focul suferintei lui. il va huli ca fiind fatarnic. local. Daca nu sunt dintre acestia atunci el se desfata chiar si cu laudele pe care el singur si le aduce: "Vezi. Daca cumva vede vreo patima la vreun rival de-al sau. Cel trufas este si manios. Omul trufas nu se multumeste sa-si stie suprematia. Daca este evlavios. Trufia are un orizont mai larg de cuprindere. El nu se satura nici cu recunoasterea venita din partea celor apropiati lui. Daca vreun rival al sau este daruit cu daruri si se remarca prin ceva. atunci il va numi orgolios si iubitor de slava. de pe pamant. Si pentru ca vede ca trufia celorlalti stinghereste zborul propriei sale trufii incepe sa umileasca si sa osandeasca pe toti si toate. La omul iubitor de slava desarta pedeapsa se afla mai mult ascunsa dincolo de mormant. cel mai desavarsit. Slava desarta are o vedere obtuza si se multumeste numai sa-si vada calitatile si sa culeaga laude pe seama lor. il da in vileag cu cruzime in fata tuturor. il va numi zgarcit. cel trufas nu stie de ce sa se mai bucure: de laudele care ii sunt aduse sau de umilintele pe care el le arunca asupra ceilalti. cel mai vrednic. al falsilor sai prieteni si lingusitori. Cel mai adesea strans legata de trufie este si pizma. nu numai ca nu se pleaca inaintea lor. dar chiar rade de ele cu o ironie amara. Pe cand pentru cel trufas chinul pricinuit de trufie incepe inca de aici. Ea promite victimelor sale . Si atunci gandul tainic pe care-l are este urmatorul: "Vedeti cum e acela! Cat de rele sunt faptele lui! Cat de josnic ii este sufletul! Eu nu'sunt ca el!" Daca vede la rivalul sau virtuti. Si in plus va cauta ca toti ceilalti sa fie de acord cu el.d.m.a. Iubitorul de slava desarta se simte bine si in cercul re*strans. Cel iubitor de slava desarta asteapta numai laude si din ele se desfata. cat esti de frumos! Ce tinuta dreapta ai! Ce podoabe frumoase porti! Cat de frumos canti!" s. El vrea sa fie cunoscut de un cerc cat mai larg de oameni.

mari desfatari, imbatare ametitoare, marire in ochii celorlalti, cand de fapt nu duce decat la rusine inaintea oamenilor intelepti si izgonire de la Dumnezeu. Omul trufas, oricat de destept ar parea in ochii proprii, el nu este, de fapt, decat un biet nebun. El crede ca va afla o desfatare inalta pentru sufletul sau in satisfacerea propriei trufii, dar precum un narcotic, ca si cum ar lua opium, de fapt, prin trufie, se otraveste singur pe sine. Cate nelinisti, cate griji, cate patimi clocotinde nu vom afla in sufletul omului trufas iubitor de marire! Acesta crede ca are intotdeauna dreptate. Dar, oare, pot toti oamenii din lume sa fie de acord intru toate cu el? Si iata, de cum se vede contrazis, fierbe si incepe sa sufere. El este indragostit de sine insusi si vrea ca si ceilalti sa-l cinsteasca, sa se minuneze de el. Dar, poate el sa faca din toti oamenii admiratorii sai? Unii incep sa-l critice, altii chiar sa il dea in vileag. Iar el nu poate sa suporte asa ceva si incepe sa sufere cumplit. Numeroase sunt suferintele trufiei nebunesti, inca de aici, de pe pamant, dar negrait mai grele sunt suferintele pricinuite de aceasta in lumea de dincolo. "Acela care se inalta pe sine, se va smeri", spune Mantuitorul. Pentru trufie dreptatea cereasca a ales cea mai cumplita pedeapsa, umilinta, si anume umilinta vesnica si nesfarsita. Trufia este o trasatura diavoleasca. Asa cum diavolul isi afla desfatarea in aceea ca pricinuieste suferinte si necazuri oamenilor, tot astfel si cel trufas cauta ca prin acoperirea de rusine, osandirea si dezonoarea adusa celorlalti sa ramana el la loc de cinste printre oameni. Trufia isi aduce singura lauda. Tot astfel se lauda si fariseul in templu, osandindu-l pe vamesul care se caia. Ea nu suporta alte pareri, nu poate indura sa fie criticata. Cel trufas isi vede numai propriile calitati si se supraestimeaza. Despre ceilalti vorbeste cu mandrie, uneori cu bunavointa, rareori cu ingaduinta, dar cel mai adesea cu dispret. Ii subapreciaza pe cei egali lui. Este crud si grosolan cu cei aflati pe pozitii inferioare, iar pe cei mai talentati decat el, sau pe cei aflati in pozitii mai inalte ii trateaza cu condescendenta si mila, dar daca se lanseaza intr-o discutie mai deschisa cu acestia, veti vedea ca, dintre toti acestia, tot pe sine se va pune pe primul loc. Desigur, si in trufie exista diferite trepte si nuante.

Unul este trufas intr-o masura mai mica, un altul este parjolit de marire de sine. Unul simte ca trufia este o patima, dar parca neputincios sau lipsit de vointa de a lupta cu ea o ascunde cu dibacie, pe cand un altul este trufas cu nerusinare. Aici joaca un rol insemnat si treapta de dezvoltare mentala, educatia si cultura generala a celui stapanit de aceasta patima. Cel neinvatat va fi un prost trufas. Intelectualul este un trufas rafinat, daca putem spune astfel. Cel neinvatat se va certa in chipul cel mai grosolan daca este contrazis sau dat in vileag cu ceva. Cel cu educatie va cauta sa te cucereasca prin unele calitati ale lui, in asa fel incat sa te castige ca lacheu al iubirii lui de marire. Dar si intelectualul, sub influenta mandriei care mocneste in el, poate sa foloseasca mijloacele grosolane ale celui neinstruit. Si la unul, si la celalalt patima ramane, in esenta ei, una si aceeasi. Ea este asemenea sarpelui: daca o calci, te musca. In societate, unde se dezbat unele probleme de interes general, cel trufas se va da in vileag prin faptul ca intotdeauna ii place sa-si impuna propria parere. El este dispus oricand sa se contrazica cu ceilalti, gaseste intotdeauna ceva de obiectat, este mare maestru in critica, si se simte extrem de jignit daca tocmai el este cel criticat sau contrazis. Trufasul iubeste batjocura. Acesta gaseste intotdeauna la ceilalti ceva sa zeflemiseasca. Neajunsurile caracterelor acestora sunt, mai cu seama, jucaria preferata pentru gura lui necurata. Daca insa nu are nimic de obiectat la vreun om desavarsit, incepe sa batjocoreasca nasul sau barbia stramba a acestuia. Omul trufas poate creste in mandria sa pana acolo incat sa ajunga sa batjocoreasca pe toti si pe toate, cu exceptia propriei persoane. Trufia ii face pe oameni rai, neprietenosi, artagosi, sa tina minte raul, maniosi, neiertatori si vesnic dusmanosi. Puneti doi oameni mandri sa traiasca impreuna. Asezati-i intr-un palat mare si frumos! Prea mici li se vor parea spatioasele incaperi. Nu se vor putea suporta unul pe celalalt. Se vor certa neincetat. Fiecare dintre ei va considera ca el are dreptate. Daca ciocnesti doua pietre de cremene vor iesi scantei, nu faina. Cel trufas nu se va domoli niciodata. Daca cineva ii va da un sfat bun sa fiti siguri ca nu-l va urma. Va face fiecare tot dupa voia sa, chiar daca aceasta nechibzuinta a sa ii va pricinui mari necazuri.

Trufia tulbura linistea familiilor, a satelor, insangereaza sezatorile, nuntile si oamenii, razvrateste orasele, aprinde lumea intreaga si ii invrajbeste pe oameni unii cu altii. Nimic nu distruge viata in prietenie si randuielile in comunitate mai mult ca trufia. Ea destrama, caci nu cunoaste nici smerenia, nici dragostea, care sunt singurele care unesc, contopesc si zidesc. Tot omul trufas isi este siesi un fel de dumnezeu. Si asa cum divinitatii i se acorda o atentie si o cinstire deosebita, tot astfel si el, dintre toti oamenii, vrea jertfe si cinstire, respect fata de persoana proprie, fara sa se simta prin aceasta dator cuiva cu ceva. Un astfel de om, odata ce s-a inradacinat definitiv in aceasta marire de sine aducatoare de pierzanie, poate ajunge cu usurinta si la cea de a treia si cea mai infricosatoare treapta a mandriei si anume mandria impotriva lui Dumnezeu insusi. Mandria impotriva lui Dumnezeu Pana la aceasta treapta se inalta Lucifer, cel fara de masura. Dar aceasta inaltime a fost atat de ametitoare chiar si pentru el, incat nu a putut sa ramana acolo si a cazut. El isi zicea in cugetul sau: "Ridica-ma-voi in ceruri si mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aseza jiltul meu!... Asemenea cu Cel Preainalt voi fi" (Isaia 14, 13-l4). Dar aceasta mandrie l-a doborat in cele mai de jos ale pamantului. Prin inselaciune i-a ispitit Satana spre o astfel de mandrie si pe protoparintii nostri in rai. Veti fi ca Dumnezeu!... (Facere 3, 5), le spune el. Si primii oameni, care au pornit pe calea inselatoare a mandriei, au cazut, si au cazut adanc, incat nu se mai puteau ridica singuri si trebuia ca insusi Fiul lui Dumnezeu, Iubirea intrupata, sa Se pogoare pe pamant spre a ne rascumpara si mantui. Veti fi ca Dumnezeu! Ce ademenire mare si minunata in aparenta! Cine nu si-ar dori sa fie ca Dumnezeu! Dar problema este ca diavolului nu ii sta in putinta sa ne faca asemenea lui Dumnezeu. El este mincinos. Fagaduintele lui sunt desarte. Ademenindu-ne catre inaltimi, ne arunca de acolo tocmai in adancuri. Adam si Eva au vrut sa fie asemenea lui Dumnezeu. Dar ce s-a intamplat? In unele privinte ei au cazut chiar mai prejos decat animalele. Se vede limpede din istoria urmasilor lor nefericiti intarirea acestui trist adevar. Si iata, din momentul tragic al caderii din rai, oamenii merg ca

niste orbi pe calea mandriei, neincetat inseteaza sa se inalte si cad neincetat. Si cu cat zboara mai sus, cu atat cad mai rau. Intregul zbucium al lumii insangerate in care traim astazi isi are obarsia in mandria nebuneasca. Ea este pricinuitoarea tuturor marilor caderi ale omului modern. Cati scriitori, cati filosofi, cati politicieni, cati cuceritori au uitat, orbiti de mandrie, ca, totusi, si ei sunt simpli muritori, si au purces la savarsirea de fapte marete si peste puterile lor si, inaltandu-se impotriva lui Dumnezeu, si-au sfarsit sarmana lor viata, unii in boli ingrozitoare, altii complet distrusi, iar altii in deplina umilinta, nebuni, iar toti dimpreuna: in iad! Dumnezeu insusi celor mandri le sta impotriva (Iacob 4, 6). Duhul mandriei contrazice intotdeauna si nu vrea sa primeasca invatatura de la nimeni. El este despotic, foarte iubitor de sine si crud. Cel mandru ar prefera mai degraba sa i se ia viata decat sa fie demascat si umilit. El doreste sa conduca si sa existe competitie. Vrea sa fie asemenea lui Dumnezeu. "Asa precum chiparosul nu-si pleaca ramurile ca sa se intinda pe pamant, nici monahul cu inima mandra nu vrea sa faca ascultare", spune Sfantul Ioan Scararul. Cel mandru nu va recunoaste niciodata ca este vinovat de ceva. Un batran foarte cunoscator il sfatuia duhov-niceste pe un frate ce se trufea, la spovedanie. Iar acesta, orb fiind, zise: "Iarta-ma, parinte, nu sunt mandru." Auzind acestea, preainteleptul batran zise catre el: "Si ce alta dovada mai vadita a patimii acesteia poti da, fiule, decat cuvantul ce l-ai spus: nu sunt mandru ..." Neamul omenesc, cazut, al veacului acestuia nu vrea sa recunoasca mandria ca pacat, ci o socoteste a fi o virtute. Atat de mult a amestecat omul sensul cuvintelor, incat nu batjocoreste mandria satanica, ci smerenia. El considera ca ceva firesc atunci cand cineva da dovada de mandrie. A fi mandru se impune ca o datorie si pricina de lauda. Orice om, astazi, trebuie sa aiba ca tel propria sa demnitate, sa-si pastreze cinstea, sa-si apere propria persoana. Dar dincolo de toate aceste cuvinte - cinste, demnitate, ambitie - se ascunde mandria nebuneasca. Dati in vileag un astfel de "cavaler" al "nobilului" orgoliu in vreun pacat al sau! Nu va

Daca totul se desfasoara in favoarea lor. cum am spus. Sfantul Ioan Scararul. Daca li se intampla vreo nenorocire se pornesc chiar a-L huli pe Dumnezeu. Sfantul Avva Dorotei ne istoriseste despre un frate de manastire din vremea sa. Dupa o vreme insa. "Cei mandri sunt nelinistiti." Pentru aceasta omul mandru de astazi a ajuns la o cadere atat de adanca. "caci el s-a facut siesi si diavol. spune acelasi sfant parinte. cartesc groaznic si ii invinovatesc pe toti. 29). asa si cel mandru isi apara patima ce se ascunde inlauntrul lui. Iar dupa cuvintele Sfantului Ioan Scararul "acela care alunga mustrarea isi arata dragostea sa pentru pacat. a inceput sa osandeasca si pe Sfantul . ci de indata se va infuria si va colcoti. Si in vapaia "nobilei sale manii" va straluci chipul mandriei lui satanice. si vrajmas. Daca vreun necaz se abate asupra lor. din pricina faptului ca prin "nobila sa mandrie"a alungat orice indrumare. si-a sfarsit viata nebun. Dupa cuvintele inteleptului Iui Dumnezeu. au duhul pornit intr-o dispozitie razboinica.putea indura o astfel de jignire cu smerenie crestina." Cel mandru este antihrist. iar cand ceilalti frati aduceau lauda altcuiva inaintea lui. nici o mustrare. ei se inalta pana la ceruri. La inceput se mandrea inaintea celor asemenea lui. intoarce-i si pe celalalt" (Matei 5. 39)? Nu. lupta impotriva lui Dumnezeu. incepe cu "nevinovata" slava desarta si poate ajunge la absoluta satanizare. "Cui te loveste peste obrazul drept. Daca mandria este o calitate morala atat de inalta. si a ascuns in spatele cinstei sale toate necuratiile! "E propriu celor inalti cu cugetul sa rabde cu barbatie si cu bucurie ocarile". de ce Iisus Hristos nu spune nicaieri: "Fiti asemenea Mie mandri! Aparati-va cinstea! ci porunceste tocmai contrariul: "Invatati-va de la Mine. care apucand pe calea mandriei. cel mandru nu are nevoie sa fie ispitit de diavol. ca sunt bland si smerit cu inima" (Matei 11. Acesta nu rabda." Precum iubeste diavolul aurul. mandria este intuneric. el il umilea si spunea: "Cine este acest frate? Eu nu socotesc pe nimeni vrednic decat pe parintele Macarie". iar intunericul nu are partasie cu lumina.

Ei socotesc ca fiind o injosire sa se supuna adevarurilor credintei ortodoxe.Macarie: "Cine este Macarie? Eu socotesc vrednici numai pe Sfantul Vasile si pe Sfantul Grigorie". Dar monahul cel mandru nu s-a oprit aici. care se inalta pe sine chiar impotriva lui Dumnezeu insusi si indraznesc sa huleasca preasfantul Sau nume. pornita pe calea agonisitoare de pierzanie calea mandrei necredinte. i-a spus acestuia: "Frate. in cele din urma s-a mandrit insusi impotriva lui Dumnezeu. Nu dupa multa vreme. Adevarat graieste Sfantul Ioan Scararul. nu face decat sa ajute la venirea grozaviilor apocaliptice. Si intocmai. cred in "basmele Bisericii". . care asemenea nebunului din Psaltire spun: "Nu este Dumnezeu!" (Ps. izvor al maniei. Avva Dorotei. Fratele cel mandru a inceput sa spuna: "Cine este Petru si cine este Pavel? Nimeni nu inseamna nimic decat numai Sfanta Treime". [. vazand cum creste mandria in acest frate. din mandrie oarba si prosteasca. Nu sunt oare astfel de oameni ateii si necredinciosii. nascocirea dracilor. pazitoarea pacatelor.] contabila amarnica. vlastar al laudelor. cand spune ca "mandria este tagaduirea lui Dumnezeu. pricina paraliziei duhovnicesti. 13.. Neputand sa indure batjocura necredinciosilor pentru ca. a patimilor si a mandriei satanice. in curand vei grai de rau si pe sfintii apostoli". care il inalta pe om mai presus de animale. Sarmana omenire de astazi. Fara credinta omul se prabuseste moral cu usurinta si devine mlastina a celor mai respingatoare miasme ale patimilor si pacatelor. ei se declara necredinciosi. inainte-mergatoare a iesirii din minti. izgonitoarea ajutorului lui Dumnezeu. maica osandirii. din pricina necredintei. potrivnica lui Dumnezeu si radacina hulei. 1)? Multi contemporani ai nostri. Caci credinta este una dintre acele calitati rare. nimicirea aproapelui. nu vor sa creada. care se vor abate asupra ei pentru lepadarea de credinta ortodoxa.] prilej de nemilostenie. el a inceput sa graiasca de rau in inima sa si pe acesti mari sfinti si sa socoteasca ca autoritati duhovnicesti numai pe sfintii apostoli Petru si Pavel.. oameni care s-au eliberat de orice ratiune omeneasca.. [. semnul nerodniciei. asa s-a si intamplat. pierzandu-si mintile. judecatoare necrutatoare.." Si in zilele noastre sunt multi oameni.

ce va face ticalosia mea? Doamne. ci nadajduiesc ca Milostivul Domn nu ma va lasa singura.atunci cand El vede ca boala e mai de trebuinta ca sanatatea pentru mantuire. inmoaie sufletul si-i usureaza obisnuita povara a grijilor de multe feluri. Daca simtiti si vedeti ca insiva sunteti vinovata. A incercat si cu mila. ci ma va ajuta sa tin piept cum m-a ajutat si pana acum. Iar ceasul mortii se apropie . cand va veni. Tot ce este de la Dumnezeu spre bine este. Dumnezeu a trimis boala. El nu mai stie cum sa ma indrepte altfel. Dati multumita Domnului. * V-ati imbolnavit! Ce este de facut? Rabdati si multumiti lui Dumnezeu. Si in veac nu vei pacatui (Sirah 7. fiindca tot ce e de la Domnul spre bine este. Boala smereste. spunand in sinea dumneavoastra: "Aceasta boala este pentru pacatele mele mari si nenumarate. si boala dumneavoastra este tot de la El. Vrajmasul va insufla: "Nu vei rezista". fie si usor. Cand omul e bolnav. Iarasi boala! Sa va dea Domnul rabdare si seninatate. 38). Ele arata mai degraba mila si luarea-aminte a lui Dumnezeu fata de noi decat lipsa Lui de bunavointa. Daca tot ce este de la Domnul e spre mai bine. si nimic nu a folosit. Iar apoi trebuie sa va ganditi doar ca boala e de la Domnul si ca nimic nu are loc intamplator. si sa va izbaveasca de cartirea cea pacatoasa! Nu priviti cu mohorare la neputinte. si cu necazurile.Arhimandrit Serafim Alexiev Despre boala si bolnav Milostivirea lui Dumnezeu fie cu dumneavoastra! Daca totul e de la Domnul. Sunt boli a caror vindecare este oprita de Domnul . Dumnezeul meu! Cruta zidirea Ta cea neputincioasa.si. Si dupa aceea multumiti din nou Domnului. Domnul imi ia puterile ca prin aceasta sa ma faca mai infranat. inseamna ca si boala dumneavoastra. Nu pot sa spun ca asta nu s-ar intampla si in ceea ce ma priveste. incepeti cu pocainta si parerea de rau inaintea Domnului pentru faptul ca n-ati pazit darul sanatatii cel de la El primit. Raspundeti-i: nici nu ma gandesc sa rezist de una singura. * . moartea ii vine in minte ca sufletul sa cunoasca cu lucrul cat de adevarat este cuvantul inteleptului: Adu-ti aminte de cele mai de pe urma ale tale.

Din aceasta latura nici nu mai trebuie iscodita boala dumneavoastra. Cat si cum au rabdat ei? Ne este greu si sa ne inchipuim.insa vrajmasul paganeste.. La mijloc e vrajmasul. Si ceea ce a fost fagaduit de Domnul se numeste cununa. Si. Cine stie pentru ce v-a tintuit la pat Domnul? Neindoielnic este insa ca si lucrul acesta a fost ingaduit de El pentru ajutorarea felului de viata pe care vi l-ati ales si pe care va straduiti sa il pastrati cumva. Pentru a rabda cu seninatate in clipa intetirii suferintelor.Insufletiti-va! Priviti cu veselie in ochii bolii! Lasati-va insa mai putin in voia inchipuirilor. Fiti senin! Pesemne ca in drum v-ar fi intampinat vreo primejdie .. Oricum. Slava lui . Cine poate sa spuna ce va fi? Unul e Dumnezeu .si iata ca Domnul v-a tintuit prin boala acasa. Calea intr-acolo este crucea luata de buna voie sau trimisa de Dumnezeu. dandu-se pe sine drept Dumnezeu. oricum. dumneavoastra poate ca in fapt nu va este usor sa simtiti asa. din afara. Mie. si de asemenea sa trageti oarecare invatatori din ea. Dati multumita Domnului. vorbind despre rabdare ma si rog sa va dea Domnul a indura cu seninatate boala.dupa aceea va trece totul. De altfel. Nu-l ascultati. si mai ales a mucenicilor..22). cautati-va barbatie si in aducerea-aminte de rabdarea tuturor sfintilor.. tuturor "prin multe necazuri li se cuvine a intra intru Imparatia Cerurilor" (Fapte 14. * Mila lui Dumnezeu fie cu dumneavoastra! V-ati imbolnavit? Dar slava lui Dumnezeu ca va inzdraveniti sau v-ati inzdravenit deja.. si veti sluji Domnului intr-o manastire. clatinand credinta si alungand linistea din inima. iar dupa ce-si va face treaba va pleca. Pentru toate multumiti Domnului . rugati-va ca sa binevoiasca a va face sanatos. Toate astea in gand . De ce? Fiindca nu ne putem inalta la ea fara patimiri. imi e usor sa vorbesc astfel. sunt cu totul netrebnice. Sa va mantuiasca Domnul! Domnul sa va binecuvanteze! Gandurile dumneavoastra despre starea deznadajduita in care va aflati. si veti fi sanatoasa.si pentru boala multumiti. ci stati neclintita in credinta ca boala e de la Dumnezeu si spre binele dumneavoastra. care va tulbura. Va veti certa cu toata lumea. Va vor veni in cap multe nimicuri de tot felul. tulburand cu prorocia sa vicleana.

* Hristos a inviat! Puterile dumneavoastra. unde ridica in slavi si viata ascetica. in care este radacina vietii . trebuie sa asteptam mereu moartea in credinta ca Domnul ne mai lasa sa mai traim ca sa ne curatim de pacate. mai de seama decat acest neamt.Dumnezeu si pentru ca ati indurat nu fara folos boala. felul mancarii este un lucru secundar. simtamintele si lacrimile de pocainta nu rapesc. ci dau putere omului. sau va pune deoparte rasplata cuvenita pentru veacul cel viitor. Duhul umilit.. Nu este nimic de asteptat din partea oamenilor si toata grija trebuie aruncata la Domnul. aerul curat..iar dupa aceea va trimite in schimb mangaiere. Bine ati facut ca nu v-ati supus indemnurilor lumesti. si mai presus de toate linistea duhului. pe langa asta. Cred ca aveti acelasi simtamant. Rugaciunea inalta duhul pe taramul lui Dumnezeu. fiindca aseaza sufletul intr-o stare de bucurie. Lucrul de capetenie il constituie mancarea proaspata. Cei ce ridica in slavi stiinta trebuie sa asculte de el. iar noi avem alti dascali. Omul care s-a insanatosit se simte indeobste innoit. Nelinistea duhului si patimile strica sangele si lovesc chiar in inima sanatatii. Aceste puncte sunt "parghiile" si "directiile" vietii duhovnicesti.. lucru spre care trebuie sa ne intoarcem toata grija.. Din punctul de vedere al refacerii puterilor. Trebuie sa faceti in asa fel ca innoirea trupeasca sa fie . Neamtul Gufeland a scris o carte despre prelungirea vietii.iar prin duh si trupul se impartaseste din aceasta viata. Invataturile pe care le-ati primit din cele intamplate cu dumneavoastra sunt foarte insemnate si in viata lumeasca. cu atat mai mult in cea duhovniceasca. * Sunt foarte bucuros ca v-ati pus in cele din urma pe picioare.. Postul si indeobste viata ascetica sunt cel mai bun mijloc de a pastra sanatatea si de a o face sa infloreasca. se arata indestulatoare totusi pentru ingrijirea unui bolnav care nu merita o asemenea ingrijire. insa Domnul Cel milostiv nu Se va uita la nevrednicia bolnavului si va tine in socoteala ingrijirea ca si cum I-ar fi fost data chiar Lui . desi nu s-au refacut deplin. sau deplina insanatosire.

La inceput va veti sili sa faceti aceasta mica rugaciune." Iar cand faceti aceasta rugaciune sa va tineti luarea-aminte nu in cap.. dar va vaitati in chip mantuitor. sa stati la slujbele bisericesti de obste si inca alte lucruri anevoioase sa . ci in inima. E rugaciunea: "Doamne. * Mila lui Dumnezeu fie cu dumneavoastra! Va tot vaitati. Sa binecuvanteze Domnul grijile dumneavoastra in aceasta privinta. fiindca se prea poate sa nici nu reusesti. Fiul lui Dumnezeu. si la lucru si cand nu lucrati.. Cum anume slujeste spre mantuire boala trimisa tie de Dumnezeu poti sa nici nu incerci sa afli. Si de la Dumnezeu totul ni se da spre mantuirea noastra.. alteori ca sa il izbaveasca de un necaz ce ar cadea asupra lui de ar fi sanatos.insotita de o innoire duhovniceasca. sa faceti privegheri. daca v-ati fi hotarat sa va dati osteneala pentru mantuirea dumneavoastra. veti alunga prin ea toata tulburarea si veti aduce pace in sufletul dumneavoastra. Iisuse Hristoase. in vreme ce acum sedeti si umblati cum trebuie. * Totul e de la Dumnezeu: si bolile. pacatoasa. ca si din multe alte pricini. Dumnezeu v-a dat-o sau v-a aratat-o in scurta rugaciune pe care ati facut-o atunci. miluieste-ma pe mine. si cand mergeti si cand sedeti. Mi-a si venit in minte sa va indemn: apucati-va de o rugaciune scurta si face-ti-o mereu. iar lucrarea mantuirii cere osteneli si lipsuri. iar dupa aceea se va spune de la sine. rugaciuni lungi. Care Se ingrijeste de mantuirea ta. Ce sa faceti? Rabdati cu seninatate sanatatea dumneavoastra subreda si multumiti pentru ea lui Dumnezeu . Alt folos este si acela ca daca ati fi fost sanatoasa ati fi fost nevoita. alteori spre invatare de minte. sa tineti posturi aspre. si nu in cer. ca omul sa isi vina in fire. Doar apucati-va de ea si dati-va osteneala fara incetare. Dumnezeu trimite boala uneori ca pe o pedeapsa. pentru lucrarea mantuirii. Asa sa iti primesti si tu boala si sa dai multumita pentru ea lui Dumnezeu. Sunteti bolnava cu trupul. sub sanul stang. iar alteori ca sa se curateasca de vreo patima. Dupa ce o veti deprinde. ca pe un canon.. si sanatatea. alteori ca omul sa vadeasca rabdare si prin aceasta mai mare rasplata sa merite.fiindca de n-ar fi ea poate ca ati umbla cu picioarele in sus. acolo inauntru. fara incetare.

cat si cealalta sunt folosite in duhul credintei. Si . sa va aduceti aminte de Dumnezeu si de ceasul mortii. cuvintele vin. Iata ce va voi spune: de vreme ce ati incercat deja toate mijloacele omenesti. cu ele nu e nici o impiedicare daca totul este intrebuintat cu masura. Sanatatea subrezita poate sa subrezeasca si mantuirea atunci cand din gura bolnavului se aud cuvinte de cartire si strigate de nemultumire. in loc de toate acestea vi se socoteste rabdarea sanatatii subrede. in a-L avea pe Domnul pururea inainte). Indata ce se va arata in sufletul dumneavoastra o asemenea asezare veti intra fara intarziere pe calea mantuirii. * Inca o durere pentru dumneavoastra . sa petreceti in rugaciune (a mintii si a inimii.. sa alungati gandurile. Acum insa.intreprindeti. si toate cele de acest fel. Sa va ajute Dumnezeu a va izbavi si de un necaz si de celalalt! Vedeti unde vreau sa ajung? La dumneavoastra se strecoara anumite cuvinte.sa prindeti suflet atunci. ca lucrarea mantuirii nu se poate implini cu ele. Lucrul de care aveti deosebita nevoie este rabdarea senina si supusa lui Dumnezeu. Ca atare. sa hraniti smerenia. Atata doar: sa tineti sufletul in starea cuviincioasa. Iata-va mantuirea! Iar cat priveste cele ce mi-ati scris despre mancare si bautura.. care duce la rai. Rabdati deci. Mantuiti-va! * Sanatatea dumneavoastra s-a subrezit. Dar ele duc la pierzanie atunci cand omul se poarta in privinta lor dupa toanele sale. cu ea trebuie sa slujiti lui Dumnezeu intru toata deplinatatea: sa va trezviti si sa privegheati sa aveti duh infrant si smerit. fireste. si de nimic nu va tulburati.boala fiicei. sa nu osanditi. Sanatatea si boala sunt in mainile purtarii de grija a lui Dumnezeu mijloace pentru mantuire atunci cand atat una. iar acestea din urma sunt de asa un fel. Binevoiti a lua aminte la aceasta si a va indrepta. din simtaminte si ganduri pe potriva. Partea duhovniceasca va e intreaga. sa va bucurati cu cei ce se bucura. sa va necajiti cu cei necajiti. nu mai ramane decat sa va impacati cu aceasta amaraciune si s-o purtati cu supunere fata de Dumnezeu. avand credinta ca aceasta boala e de neaparata .luati aminte! .

este omeneste sa fie asa.5. In ce priveste faptul ca intoarcerea launtrica spre Dumnezeu nu mai este aceeasi in boala. daca nu puteti sedea. Daca vine. sa va pastrati linistea si tot cu liniste ajutati-va si fiica. insa cand vine simtamantul de apasare impreuna cu dorinta de a o inlatura. de nu. Daca nu puteti sta in picioare. Sa va daruiasca Domnul insanatosire deplina. trebuie sa o alungati. pentru rabdare. Fiti senina si pentru toate multumiti lui Dumnezeu cu incredintarea ca totul merge spre cel mai bun deznodamant. Pacatul incepe cand in urma acestui simtamant sufletul se lasa prada nerabdarii si incepe sa se incline spre cartire. Este un simtamant firesc. seninatatea si recunostinta fata de Dumnezeu. Simtamantul de apasare pricinuit de boala este tocmai ca sa aveti ce rabda. Totodata. rabdarea. Atata . insa rabdau cu supunere si seninatate. 20. Totusi boala ne invata sa fim smeriti si supusi voii lui Dumnezeu. care uneori erau lasati in temnita. Veti vedea dupa. 10. iar daca aceasta nu va este de folos acum. Sa va binecuvanteze Domnul! Mantuiti-va! * Pentru faptul ca nu v-ati insanatosit inca imi pare rau. stati intinsa. precum si a sotului ei. fiind chinuiti mereu. bun de nimic. nu e nici un pacat in asta. inteleptiti-va! Sufletul neincercat prin ispite nu este. Unde nu se simte apasare. * Sanatate sa va daruiasca Dumnezeu. acolo nu-i nici o rabdare. Impliniti pravila facand rugaciunea lui Iisus in tacere. Cine isi simte netrebnicia inaintea lui Dumnezeu nu-si va ingadui simtaminte necuvenite nici in vremea bolii.. In ce priveste faptul ca navaleste asupra-va nerabdarea. sa stiti ca este o urmare a slabiciunii. faceti cate puteti. sedeti.trebuinta pentru mantuirea dumneavoastra si a fiicei dumneavoastra. chiar daca asta nu se vede acum. avand raiul inaintea ochilor. In boala deprindeti smerenia. Dupa aceasta impacare. cativa ani .. sa va dea rabdare plina de recunostinta. Aduceti-va aminte ca cei ce rabda supusi lui Dumnezeu amaraciunile si durerile sunt in ceata mucenicilor.. stati in picioare. Aduceti-va aminte de mucenici. daca puteti face matanii.

12-13). cu atat mai mult in vreme de boala. 6). * Mila lui Dumnezeu fie cu dumneavoastra! Fericiti cei prigoniti pentru dreptate. Adaugati alte asemenea locuri din Scriptura. fie in chip vazut. Pe cine iubeste Domnul cearta si bate pe tot fiul pe care il primeste.18 si urmatoarele).. sa stiti ca pe Mine mai inainte M-a urat. ca plata voastra multa este in ceruri. Intariti-va intru incredintarea ca totul este de la Dumnezeu. De-abia ati inceput. Si fiti senina. ci intrucat va faceti partasi patimilor lui Hristos. ca si intru aratarea slavei Lui sa va bucurati. mintind pentru Mine. Daca lumea va va uri. ca acelora este Imparatia Cerurilor. Iubitilor nu va mirati de aprinderea care este intru voi. Fericiti veti fi cand va vor ocari pe voi si va vor prigoni si vor zice tot cuvantul rau impotriva voastra. Toate aceste lucruri nu sunt noi pentru dumneavoastra si deja le infaptuiti. si primiti tot ce se abate asupra dumneavoastra ca si cum ar veni chiar de la El... sunt incinse pana la alb si apoi varate in apa rece.doar: nu incetati a fi cu mintea impreuna cu Domnul. pentru aceasta va uraste pe voi lumea. 33). In lume necazuri veti avea. si sa le tot cititi. ca si cum s-ar intampla voua ceva strain. veselindu-va (I Petru 4. bucurati-va. Dar . dar indrazniti. Ele vor curata ochiul inimii dumneavoastra si va vor invata cum sa priviti necazurile. si multumiti: fiindca totul e spre binele dumneavoastra. V-ati imbolnavit atat de greu. lumea ar fi iubit ce este al sau. Daca ati fi fost din lume. fie in chip nevazut. ci Eu v-am ales pe voi din lume. Intotdeauna trebuie sa ne pregatim de moarte. Stiti cum se calesc lucrurile din fier? Dupa ce s-a incheiat faurirea lor. De veti suferi certarea. Tocmai asta se savarseste acum cu dumneavoastra. chiar si cele mai mici lucruri care ni se intampla. lucrul acesta tine de voia lui Dumnezeu. dar fiindca nu sunteti din lume. ocarile. incat va pregatiti de moarte. Daca M-au prigonit pe Mine. ca unor fii se va afla voua Dumnezeu (Evrei 12. Dar daca veti muri sau inca vi se vor mai da zile de trait. stramtorarile. Aduceti-va aminte de cuvantul pe care lam grait voua: nu este sluga mai mare ca stapanul sau. Veti mai trai si va veti mai osteni. si pe voi va vor prigoni (Ioan 15. ca Eu am biruit lumea (Ioan 16. Bucurati-va si va veseliti. care se face voua spre ispita.

Va plangeti de dumneavoastra insiva ca va rugati prost si nu va tineti de nevointe. si nu-i nici un pacat sa ne folosim de ele ca sa ne slobozim din stramtorari. Boala aminteste de moarte. de vreme ce ati primit aducerea-aminte de moarte. ca nu . harul Sfantului Duh. cei mantuiti de Domnul.nu ca un savarsitor. Deci. Fericita este pomenirea mortii... Iar noi. Maica lui Dumnezeu. si asta-i de la Dumnezeu. care se poate face si fara pravila. impreuna cu aducerea-aminte de Domnul. crestinilor.si aceasta iesire nu va va lua pe neasteptate. Aveti asemenea mijloace? Aveti. Dat fiindca sunteti mereu bolnava. insa nu proroceste ceasul ei. mi se pare. fiti senina! Nu puteti merge la biserica din pricina bolii. Dar daca sunt la indemana mijloace de a le indeparta. ea. nu ni se cuvine sa ne mahnim. de asemenea: "Noua. a noastra este Imparatia Cerurilor. Sa stiti ca pravila este de trebuinta din pricina neputintei noastre.. Ce mare lucru ca trebuie sa stati in chilie. iar pe cele de mahnire lepadati-le." Aceste ganduri si cele asemanatoare lor sa le tineti in minte. dupa pilda Cuviosului Nicanor . Impliniti-o dupa putere. ci ca unul ce e de fata (prin mutarea cu gandul) la Liturghia savarsita de altul.. nu va este greu sa va insusiti gandul la iesirea din trup. si strainilor. Din ele vine lumina si se risipeste intunericul. nu pentru rugaciunea in sine. Stati cu gandul la Liturghie .locurile acestea din Scriptura este bine sa le cititi.. Totusi.Apollo." Acestea inlocuiesc orice nevointa. * Va simtiti foarte slabita si credeti ca va apropiati de iesirea sufletului din trup. nu e nepotrivit sa va pregatiti de ea. ostirile ceresti si sfintii toti. e temelia tare a bunei randuieli crestinesti a duhului. In aceasta privinta va lamureste Sfintul Tihon de Zadonsk. Sa se mahneasca paganii si jidovii. asa incat ati ramas la pravila de chilie. Cu noi sunt Hristos. care a zis: "Ce rugaciune ii trebuie bolnavului? Multumire si suspinare. Acesta le spunea cu tarie tuturor fratilor. al nostru este raiul. Stramtorarile sunt de la Dumnezeu... Nu aveti ganduri prea vesele in ce va priveste? Era in Egipt un batran duhovnicesc:. Sa le rabdam si sa multumim.

Sa mai aveti inaintea ochilor. Si celelalte ganduri bune sa vi le insemnati in scris. deschise... Sa aveti intotdeauna o foaie de hartie pe masa. si pe fiica dumneavoastra indemnati-o sa faca acelasi lucru. * A va ruga pentru insanatosire nu este un pacat.. insemnati-l in scris..16). si pe toti casnicii dumneavoastra.mergeti la biserica (nu din lenevie. Strigati acasa mai des catre Dumnezeu! Daca nu faceti ceea ce nu va sta in putere.. * . Daca Dumnezeu va va da vreun gand ziditor. Cititi cate un verset si straduiti-va sa cugetati la fiecare cuvant. Rabdati cu seninatate: ele sunt pentru Dumnezeu ca sapunul pentru spalatorese. Evanghelia. Sa binecuvanteze Domnul si va doresc toata mangaierea. Dumnezeu este Tatal nostru. Deplina supunere fata de Domnul. fiindca Dumnezeu este pretutindeni. S-o izbaveasca Domnul de neputinta ei! * Sa va ajute Dumnezeu! Bolile tin loc de canon. in ciuda stramtorarii pricinuite de boala. Si El fie ca insanatoseste. fie ca umple de mangaiere. Pe sufletul dumneavoastra apasa mai mult decat orice boala fiicei. asta nu inseamna ca sunteti pentru Dumnezeu ca un copil vitreg. Doamne!". nu sunteti indatorata sa mergeti. in stare sa atraga luarea-aminte a Domnului. Asa sa va umpleti mintea. va faceti de fiecare data biserica lui Dumnezeu (II Cor.. fiind bolnava.. iar Nascatoarea de Dumnezeu este Maica noastra. La biserica.. Sfintele Taine sunt sanii prin care ea ne da laptele harului. ci din boala)? Cand va rugati. cu primirea supusa a bolii trimise ca pe un lucru bun de la Domnul Cel bun da pace sufletului si il pleaca spre milostivire pe Domnul. 6. bucura-te. Atunci toate rugaciunile pentru ea se vor impreuna si vor alcatui un glas de trambita. Cititi mai des Tatal nostru si Nascatoare de Dumnezeu Fecioara. Indurerati-va pentru ea si cu durere strigati catre Domnul.. si Apostolul. Trebuie sa adaugati insa "daca este voia Ta.

La fel cu proscomidia. credinta dumneavoastra este fara putere.. iar rugaciune adevarata pentru bolnava nu va fi. si sa faca lucru de mana. ca sa se mantuiasca. Poate ca Dumnezeu a gasit de cuviinta ca ea sa fie bolnava fiindca acest lucru e pentru ea mantuitor. Iti multumesc. dupa cum este buna sanatatea. Doamne! Daca asa este placut inaintea Ta. Si cereti mijlocirea oamenilor bineplacuti lui Dumnezeu si faceti tot ce fac oamenii evlaviosi in atare imprejurari (numai la vrajitoare sa nu mergeti). dand bani ca sa se roage altii.Cereti ajutorul doctorului.. este un semn al milei lui Dumnezeu.. Slujbele le-ati comandat . Dimpotriva. slujba va fi o poliloghie. si saracia. Doua molifte pe saptamana si pomenire la proscomidie.insa. Nu este nimeni care sa se indurereze pentru bolnava. Numai Dumnezeu stie cum stau de fapt lucrurile. la fel si cu liturghia. si necazul. Nu stiti dumneavoastra unde este ascuns ajutorul lui Dumnezeu pentru sora dumneavoastra. dar totodata mai vartos rugati pe Domnul si pe sfintii Lui sa-i dea intelepciune doctorului. dumneavoastra v-ati lepadat de pe umeri orice grija. Milostivule Ziditor!" Deprinde-o sa citeasca. S-ar parea ca este destul. fie voia Ta! Cred ca si boala este buna. Si de unde sa se indurereze ei pentru toti? . si sa scrie.. Sora dumneavoastra sa se roage mai cu osardie lui Dumnezeu. De la Dumnezeu totul este mila si boala. Dar cine se roaga cu durere pentru bolnava? Dumnezeu ia aminte la rugaciune atunci cand pentru bolnav se roaga cineva cu sufletul. Dumneavoastra mergeti la slujbele pe care le-ati comandat? Daca nu. Binecuvantarea lui Dumnezeu fie asupra ta! * E bine ca ati randuit sa se faca rugaciune pentru fiica dumneavoastra. ci "Fie voia Ta. Celor care savarsesc slujba nici prin minte nu le trece sa se indurereze cu sufletul inaintea Domnului pentru cei pe care ii pomenesc la slujbe. Doamne! Slava Tie. dar rugandu-se sa nu spuna "Da-mi sanatate". Daca nimeni nu suspina din suflet. Sau Dumnezeu i-a trimis aceasta boala pentru o vreme. ca sa puna la incercare credinta ei si a parintilor ei.. Si atunci ea va ramane bolnava toata viata sa. si asa sa se mantuiasca.. Boala nu este un semn al lepadarii de catre Dumnezeu.

nu ca sa existe degeaba. ci ca de ei sa se foloseasca bolnavii. Cartirea e deja pacat.. fiindca ea arata o mai puternica impreuna-patimire a dumneavoastra cu bolnava si totodata credinta si nadejdea cat se poate de tare ca Domnul nu va va lipsi de ajutorul Sau.. Impotrivirea dumneavoastra la indicatiile doctorilor nu prea e vrednica de lauda. acolo sa dati.. Mila Lui Dumnezeu fie cu dumneavoastra! Sunteti tot bolnava. frangeti-va sufletul in vremea proscomidiei si mai ales cand dupa "Pe Tine Te laudam" se canta cantarea Nascatoarei de Dumnezeu: "Cuvine-se cu adevarat". Sa fie nu precum voim noi. El ingaduie ca omul sa boleasca si tot El ne-a inconjurat cu mijloace de vindecare. pe toti! * Ca nu este pacat sa te tratezi. Cine nu se simte plin de barbatie . Rugaciunea ei va va usura povara de pe inima. ci dati usurare unei familii apasate de saracie. chiar daca cei care slujesc nu sunt indurerati. asteptand insa ajutorul de la Dumnezeu: fiindca El da doctorilor pricepere.asa cum suntem noi toti. Totul e de la El.. Atunci sunt pomeniti din nou viii si mortii. In biserica. In atare caz totusi este nevoie de rabdare senina pentru a nu cadea in cartire..... dupa credinta si rabdarea lor: nici acest lucru nu e lipsit de pret. Unde sa dati Liturghii? Unde va trage sufletul. in aceasta privinta nici nu incape vorba. fie sa indurati cu seninatate boala. Lucrul cel mai insemnat este insa durerea sufletului dumneavoastra pentru bolnava.. Atunci durerea dumneavoastra este purtata de rugaciunea Bisericii si inaltata mai grabnic la Scaunul lui Dumnezeu. la Liturghie.Altceva este daca sunteti de fata la slujba atunci cand este pomenita. imi pare foarte rau. Si treaba va iesi bine. ci precum Dumnezeu vrea. Sa va binecuvanteze Dumnezeu pe voi. Si face indurerata insasi rugaciunea Bisericii. .mai bine sa ceara ajutorul doctorilor. Multi insa nu s-au folosit de acest mijloc. Si ajutati mai mult saracilor. pacatosii . Vedeti deci unde sta puterea! Mergeti la slujbe dumneavoastra insiva si indurerati-va cu sufletul pentru bolnava.. Sa va ajute Domnul fie sa va insanatositi. Pomenirea la liturghie este mai puternica decat numai cea de la proscomidie.. Nu numai celor care umbla pe strada. Dumnezeu a facut si doctorii si doctoriile ...

cu exceptia mormantului. dar masa luata fara luare aminte care aluneca in lacomie este maica indraznelii si astfel prin fereastra iubirii se strecoara lacomia pantecelui. dar acesta este un lucru foarte inalt. Sa inlaturam deci mancarurile care ingrasa. tot datorie este si a te trata atunci cand esti bolnav. aici are loc doar bucuria plina de recunostinta. atunci oriunde te-ai gasi vei putea atinge nepatimire. Daca nu vom proceda astfel ne vom trezi intr-un foarte greu razboi si primejdia de a fi biruiti. ˇ Robul pantecelui socoteste cu ce mancaruri va sarbatori praznicul. Domnul sa va indrepteze ca sa aveti cea mai buna asezare sufleteasca! Sfantul Teofan Zavoratul Postul.. oriunde.Daca a pazi darul dumnezeiesc al vietii este o datorie. ca sa-ti calesti rabdarea. . rautatea si abaterea de la telul propus. Poti sa nu te tratezi asteptand vindecarea de la Dumnezeu. Daca insa ajungi sa domini aceasta stapana. si atunci fiecare "off" i se socoate drept vina omului. el urmeaza un instinct al firii de aceea trebuie sa facem uz de toata abilitatea impotriva unei asemenea preaviclene patimi.. incredintandu-te voii lui Dumnezeu. ˇ Lacomia este aceea care ne stimuleaza imaginatia dand nastere celor mai fanteziste si mai inedite meniuri si care izvoraste gusturile cele mai rafinate. dar asta presupune o mare indrazneala. pe cand robul Domnului cu ce daruri se va imbogati. da pantecelui hrana care-l umple si este usor de mistuit pentru ca prin saturare sa-i inlaturam pofta neastamparata iar prin mistuirea grabnica sa ne eliberam de infierbantare ca de bici. De este cu putinta. ˇ Cand sufletul nostru doreste felurite mancaruri. infranarea . te vei afla in primejdie! ˇ Masa dragostei risipeste ura si darurile curate inmoaie sufletul. betia ˇ Lacomia intru cele ale mancarii determina in viata calugareasca toate caderile. Poti sa nu te tratezi. Sa cercetam si mancarurile care umfla pantecele si fac vanturi si vom afla ca acestea starnesc si poftele.imbuibarea. apoi cele care aprind simturile si apoi cele care ne provoaca placere. de te va stapani insa aceasta tirana.

nu inceta sa-ti aduci aminte de otetul si fierea Stapanului si atunci desigur vei primi indemnuri spre infranare. lupta-te prin priveghere. Iar azima este cugetul neumflat de mandrie. Band bautura.izvorasc apele plansului. ˇ Sa cautam si vom afla ca lacomia pricinuieste toate caderile noastre.ˇ In inima lacomilor se misca visuri cu mancaruri iar in inima celor ce plang. cel ce a pus stapanire pe ea isi deschide drum spre eliberarea de patimi spre neprihanirea cea deplina . ˇ Cand te va birui stomacul domoleste-ti trupul prin osteneli si daca nu vei putea din pricina slabiciunii. ˇ Nu te amagi: nu te vei izbavi de faraon si nu vei vedea Pastele de sus de nu vei manca neincetat ierburile amare si azima. ˇ Cel ce-si stramtoreaza pantecele isi smereste inima. Cel ce-si sileste stomacul sa cuprinda mult si-l largeste. ˇ Mintea postitorului se roaga cu trezvie. pocainta sau spre smerenie. si rugaciunea mea s-a lipit in sanul sufletului meu. ˇ Sa se lipeasca de inima ta cuvantul celui ce zice: ”Cand ma tulburau dracii m-am imbracat in sac si am smerit sufletul meu…. lasa-le sa se usuce si strangandu-se se vor micsora.12) ˇ Este nevoie de multa vitejie pentru a birui pofta stomacului. insa cel ce-l ingrijeste. iar cel ce se lupta cu el il ingusteaza si astfel vom ajunge postitori din fire. ˇ Sezand la masa cu bucate adu-ti aminte de moarte si de judecata si de abia asa vei putea impiedica putin patima. Saturarea seaca izvorul lacrimilor. 34. caci limba se intareste mai vartos cand este starnita de multimea mancarurilor ˇ Burdufurile moi se vor largi pentru a primi mai mult. visuri de judecata si de chinuri.” (Ps. sila si greaua patimire a postului. iar stapanul patimilor este pantecele nesatul. uscandu-se insa stomacul . se umfla de mandrie. ˇ Asupreste-ti pantecele si cu adevarat iti vei pune atunci lacat gurii. cea a lacomului este plina de chipuri (idoli) necurate. ˇ Capetenia diavolilor este Lucifer care a cazut.

ˇ La cei din lume radacina tuturor relelor este iubirea de arginti. lucru care nu trebuie nicidecum facut decat doar din vreo pricina binecuvantata. iar de staruie . ci cu buna randuiala si impinge mai vartos acea mancare inaintea altora. ˇ Ce hrana sa-mi randuiesc zilnic? . Dar dupa cum am spus. caci zice: ”Cel ce umbla drept. ˇ Cat despre poame. Ia aminte deci la tine insuti si la tot ce-ti sta in putinta ca sa te silesti sa nu iei cu graba din ea. iar la calugari . infranarea consta cand chiar flamand fiind. ˇ Ce sa fac parinte cand patima nu se iveste inainte dar se strecoara in vremea mancarii? Sa ma opresc de la mancare? .cheama numele lui Dumnezeu in ajutor si te va odihni de acest razboi. Un alt semn al lacomiei pantecelui este a voi sa mananci inainte de ora randuita. ca sa nu bage ei de seama.Cand vezi cugetul indulcinduse la gandul unei mancari si urmaresti sa o ai neaparat sau inaintea tuturor. sa stii ca te stapaneste lacomia pantecelui. Daca-ti este foame. dar de ti le vor da. Dar in toate trebuie cerut ajutorul lui Dumnezeu si El ne va ajuta.Nu te opri ci lupta impotriva gandului aducandu-ti aminte ca mancarea se va preface in ceva urat mirositor si ca vom fi judecati ca unii ce ne-am saturat in vreme ce altii flamanzesc sau se infraneaza cu desavarsire. nu trebuie sa incetezi indata a manca.10) . umbla cu incredere.lacomia pantecelui. mananca dar osandeste-te tu insuti. ˇ Daca lacomia pantecelui sta in aceea ca cel stapanit de ea se sileste pe sine sa manance chiar satul fiind. ia cate putin. De inceteaza pofta. Vorbind de lacomia pantecelui Parintii cer sa nu intinzi mana la masa inaintea altuia caci acesta este un lucru necuviincios si strain de buna randuiala. ˇ Care este semnul lacomiei pantecelui? . De pune insa stapanire pe tine incat nu mai poti manca cu buna randuiala. iar de sunt unii care sed cu tine la masa. implineste-ti trebuinta cu paine sau alta mancare de la care nu ai razboi. inceteaza sa mai mananci. ci pazestete sa nu te repezi la mancare fara de randuiala. Lasa-te calauzit de indrumarea lui Dumnezeu. ia si mananca suspinand pentru osanda ce ti-o va aduce placerea aceasta. omul isi stapaneste firea sa vinovata. sa nu le ceri din propria vointa.” (Proverbe 10.A-ti stabili hrana pentru fiecare zi in chilie inseamna a te lasa prins de grija si de o nevoie fara rost.

Aceasta consta in a nu lua nimic cu pofta. sa-ti fie dieta cuviincioasa si cu frica lui Dumnezeu si fi-i incredintat ca nu vei fi osandit. ca sa se intareasca trupul . omul intreg. ci trebuie lasate atunci mai slobod in anumite privinte. staruind noi in ele. ci orice ai afla. ˇ Cand nu mananci si nu bei cu risipa nici din placere. ci trebuie sa fie un prilej de multumire a lui Dumnezeu si de alte ganduri sau convorbiri folositoare. de trei si de mai multe ori. de aceea ele au rostul sa intretina trupul si prin el.ˇ Cat priveste mancarurile. mancarurile nu sunt pregatite fara ratiune omeneasca si nepotrivite cu ratiunea plasticizata a trupului. dupa ce a trecut sa se ocarasca pe sine. sa nu ne ingrijim prea mult de trup caci se intampla ca aceasta sa fie uneori un razboi din partea dracilor ca sa ne arunce in griji si astfel. ˇ Cat despre mancare. Mancarea este si un dar al lui Dumnezeu. acestea nu-ti aduc osanda nici nu sunt spre sminteala. sa parasim bunatatile ce ne sunt puse inainte. Trupul nu este despartit de suflet. sa nu fie intristat cugetul tau caci ostenelile trupesti nu trebuie sa fie tinute si in timpuri de boala si de slabiciune. fa dupa puterea ta ca sa tai din paine si din bautura caci Dumnezeu a primit cei doi banuti ai vaduvei si s-a bucurat mai mult decat toate darurile. sau asteptand osanda pentru ea. ˇ Actul mancarii nu trebuie nicidecum sa ramana o fapta pur trupeasca. Deprinde mai intai de toate neindraznirea si te vei mantui. sa primesti cu stapanire de sine si ramai flamand si nu satul dupa ce ai mancat. ˇ Uneori trupul e bolnav si de trebuie sa mananci si de doua. Despre ele a spus Domnul ca nu-l spurca pe om. componentele ei fiind in fapt ratiuni plasticizate ca sa nu mai vorbim de trup care e sustinut in viata lui de suflet si este la randul lui o ratiune plasticizata impletita cu multe ratiuni plasticizate si unita cu ratiunea sufletului. ˇ Mananca taind cat poti placerea de la fapta aceasta. ˇ Si pentru ca ai spus ca suferi de slabiciunea trupului si ca nu poti face nimic. ˇ Omul sa ia seama ca folosind la nevoie vreo mancare placuta sa nu se lase biruit de placere si chiar de se va intampla si aceasta.

punand in minte celui ce se infraneaza. indemnandu-l la ravna lui Ioan Botezatorul si a incepatorului pustnicilor. va pierde si pe cea masurata. sa-si aduca aminte de vasul alegerii. aducandu-i inainte si cele privitoare la Daniil. de Apostol. ca pe legumele ierburilor”. ci aceea care taie din cugetare gandurile patimase. slabeste din saracirea celei de deasupra. saturandu-se cu paine si cu apa. parasind locul. pornirea spre desfrau vine din lacomia pantecelui. Antonie. Caci daca slabeste aceasta patima. ca neputand rabda acesta retragerea indelungata si neomeneasca. Si asa va ajunge sa binecuvinteze trupul si sa blesteme inima. si: ”Nu cele ce intra in gura spurca pe om”. care a implinit alergarea in foame si sete. Deci infranarea de la anumite bucate e lucru ce ramane la alegerea ta. gasind-o foarte buna. a numit organele de impreunare ”cele de sub pantece”. Socot deci ca e drept sa nu asculte acestia de acela si sa nu se retina de la paine. urmarind infranarea fara masura.din nou spre aceleasi osteneli ale vietuirii. Caci placerea nu stapaneste asupra celor ce stau pe loc si sunt linistiti. aratand inrudirea lor prin vecinatate. de la o vreme trupul nemaiputand-o pastra din pricina slabiciunii. sa fuga cu rusine. pe care Sfantul Pavel a numit-o si ”taiere duhovniceasca imprejur a iudeului ascuns”. (Evagrie Ponticul)34 ˇ Cand dracul pantecelui. dracul descurajarii. M-as mira daca vreunul. caci aceasta se zice infranare. Desigur aceasta sa nu o faca spre saturare si sa o faca numai o data pe zi. Iar nepatimire numesc nu simpla oprire a pacatului cu fapta. retragerea cea mai de pe urma. ar mai putea lua cununa nepatimirii. Astfel. Dar imita si vrajmasul adevarului. pe acest drac. Iar daca se descurajeaza cineva auzind acestea. luptand mult si adeseori nu izbuteste sa strice infranarea intiparita. si sileste pe ascet sa se faca urmatorul acelora. cuvantul ”vei umbla”. Din acest motiv si firea. ”mancati-le nimic cercetand”. Iar in privinta infranarii de la anumite bucate. si aminteste si de viata altor oarecari pustnici care au trait totdeauna asa. voind sa arate apropierea acestor patimi. Dar mai mult decat din acestea. atunci impinge mintea la pofta nevointei celei mai de pe urma. viata lui saraca si semintele. iar dracul sa se laude zicand: ”L-am biruit!”. untdelemn si apa. ca o osteneala a sufletului. ci asupra celor ce sunt mereu in miscare si plini de tulburare. (Evagrie Ponticul)34 ˇ Foarte potrivit s-a adaugat apoi la cuvintele: ”pe piept si pe pantece”. Caci aceasta randuiala au cercat-o fratii. nu ne-a oprit dumnezeiescul cuvant ca sa nu mancam ceva. iar daca se aprinde si se intarata. . ci a zis: ”Iata am dat voua toate.

zice Dumnezeu catre oameni. rostogolindu-se. rostogolindu-se si inaintand mult. cum nu vom fi socotiti. Caci asa cum mai marele bucatarilor din Babilon a daramat zidurile Ierusalimului. tragandu-l cu mestesugul bucatariei spre placerile trupului. oamenii cinstiti. cu ratiune. de catre Facator. a rasturnat corturile madianitilor. neclintind nimic din cele randuite de Dumnezeu. rabdarea si toate celelalte. toata iarba campului. caci toate cele ce inconjoara virtutea sunt intarite si sigure. dar si de aceasta destul de rar? De aceea le . clatinand si daramand statornicia si taria ei. cad si se nimicesc toate virtutile: infranarea. De fapt mancarile gustoase si mestesugit drese se fac unelte de daramare ale virtutii bine intarite. Pe de alta parte. Caci madianitii poarta simbolul patimilor curviei. risipeste patimile curvie. am iesit cu totul din vechea randuiala? Caci care sunt fripturile dobitoacelor. mai necuvantatori decat acelea. daca dobitoacele raman intre hotarele firii. tot asa putinatatea surpa intariturile pacatului. mancand iarba si indestulandu-se cu ce se nimereste si folosindu-se de apa raurilor. Aceasta a aratat-o Ieremia acoperit. ca sa fie voua si dobitoacelor spre mancare”. iar cele ce sustin pacatul sunt forma si cort. care starnesc placerile ticalosului de pantece? Oare nu iubesc acelea vechea simplitate. Fiindca hrana saracacioasa. iar felurimea mancarilor darama si surpa la pamant intaritura virtutilor. nedosebindu-se intru nimic de nalucire. care sunt nenumaratele mestesuguri ale placintarilor si bucatarilor. barbatia. numind prin mai marele bucatarilor patima lacomiei. Caci stapanind si tinand ea puterea. dar stricand-o prin nascocirile noastre intr-una mai desfatatoare. cu drept cuvant.de acolo isi primeste puterea. iar Ierusalimul zid. iar noi. precum belsugul alunga virtutile. tot asa painea de orz a israelitilor. Dar lacomia pantecelui nu numai ca o hraneste si o alapteaza pe aceasta. tot asa lacomia pantecelui pune in miscare tot mestesugul ca sa serveasca placerii in vremea foamei. zicand ca mai marele bucatarilor din Babilon a daramat de jur imprejur zidurile Ierusalimului. Caci precum mai marele bucatarilor isi da toata silinta sa slujeasca pantecele si nascoceste nenumarate mestesuguri ca sa produca placeri. Primind deci impreuna cu necuvantatoarele o hrana de obste. ci si alunga toate virtutile. ”Iata v-am dat voua. (Nil Ascetul)34 ˇ Caci vietuirea potrivit cu firea ne-a fost randuita aceeasi noua si dobitoacelor. cumpatarea. adica ale sufletului pasnic. Si foarte potrivit zice Scriptura ca Madianitii aveau corturi. fiindca ei sunt cei ce au dus desfranarile in Israil si au amagit mare multime dintre tineri.

neputand sa se impotriveasca placerilor trupului. sa fie ingrijit. Caci trupul tanar. o fiule. tot asa cand e slabit de prea multa infranare face partea contemplativa a sufletului. iar cand e slabit. Dupa ce vei proba aceasta cu lucrul. tineretea nici la saturarea de apa sa nu se gandeasca. incat uita cu totul de o astfel de dorinta. si ingrasa-ti sufletul nemuritor cu cele spuse inainte. ingrasat cu felurite mancari si cu bautura de vin. (Nil Ascetul)34 ˇ Subtiaza-ti deci trupul tanar. incat nici nu stiu totdeauna de deosebirea intre barbatus si femeiusca. neingaduindu-le patima sa se linisteasca in nici o vreme. Cand trupul e sanatos. Caci ingramadirea sangelui pricinuieste imprastierea duhului. lasand la sloboda ta alegere sa faci ce vrei. cand legea firii le-a randuit impreunarea pentru insamantarea aceleiasi specii. Ba de dragul poftei duhovnicesti. iar mintea innoieste-ti-o cu virtutile mai inainte insirate. dar cu masura. posomorata si neiubitoare de cunostinta. iar mintea lui e robita de fierberea poftelor rele. trebuie sa fie chinuit atat cat trebuie. (Marcu Ascetul)34 ˇ Precum trupul ingreunat de multimea mancarilor face mintea molaie si greoaie. in cealalta vreme asa de mult se instraineaza. Caci un singur timp al anului le starneste aceasta simtire. (Diadoh al Foticeii)34 . Mai ales bautura de vin nici sa n-o miroasa tineretea. prin conlucrarea Duhului. Caci cel ce se nevoieste nu trebuie sa-si slabeasca trupul decat atata cat trebuie ca sa-i inlesneasca lupta. pofta nesaturata dupa placerile desfranate. odraslita din belsugul si felurimea mancarilor. vei lua singur incredintarea prin experienta. ca nu cumva prin focul indoit. Deci mancarile trebuie sa se potriveasca cu starea trupului. indemnandu-te si sfatuindu-te cu dragoste. ci. Sufletul lui e junghiat de aprinderea placerilor trupesti.sunt putine si placerile de sub pantece. ti le dam ca pe o socotinta si cale buna de urmat spre sporirea in fecioria adevarata si in cumpatarea deplina. ca prin ostenelile trupului si sufletul sa se curateasca dupa cuviinta. Caci acestea nu ti le randuim si hotaram fiindca vrem sa-ti punem asupra un jug silnic. le-a semanat dorinte furioase. sa i se infierbante peste masura placerea trupului si sa alunge de la sine placerea duhovniceasca a durerii nascuta din strapungerile inimii si sa aduca in ea intunecare si impietrire. nascut din lucrarea patimii dinauntru si din bautura de vin. pentru ca nu-si aprind dorintele cu nici o mancare grasa. turnata din afara. Caci putinatatea apei ajuta foarte mult la sporirea cumpatarii. Dar oamenilor. spre pastrarea neamului. e ca un porc gata de junghiere.

Se cuvine deci ca. Dar s-a mai adaugat si isop in buretele ocarii ca sa ni se arate deplin modul in care ne putem curata. ca sa fie muiata asprimea lui prin amestecarea cu felurite dulcegarii? (Diadoh al Foticeii)34 ˇ Domnul nostru Iisus Hristos. va scoate la iveala. de vom folosi vinul cu masura. Caci nu trebuie sa se foloseasca. mintea e silita sa-si infatiseze vreo umbra placuta a patimii. ea ramane intreaga lipsita de naluciri si. nu trebuie sa umble dupa bauturile drese. nu numai ca vede in somn cu patima chipurile zugravite de draci. invatatorul acestei sfintite vietuiri. zice. sa ne ferim de vatamarea ce vine din lacomie. imbratisand cu foc nalucirile sale. de mancari si bauturi dulci cei ce se lupta impotriva pacatului. ca pe niste amante. va preface in spini si maracini toate gandurile ei. care sa o impinga spre zugravirea pacatului. iar pe cele semanate de Duhul Sfant in ea le va face sa rasara foarte infloritoare si cu mult rod. semintele ei firesti. ci si insasi amestecarea lor prosteasca raneste foarte tare constiinta tematoare de Dumnezeu. ci isi plasmuieste si in sine anumite vederi frumoase. acreala si amaraciunea luptei. Caci daca nu s-a nascut in minte placerea. Ce-i lipseste doar vinului. a fost adapat cu otet in vremea patimilor de catre cei ce slujeau poruncii diavolesti. Caci nu numai calitatea lor e vatamatoare pentru trupurile celor ce se nevoiesc. Caci acreala este proprie nevointelor. (Diadoh al Foticeii) 34 ˇ Cand mintea noastra inoata in valurile bauturii. Caci infierbantandu-se madularele ce servesc la impreunarea trupeasca de caldura vinului. pe care mesterii acestei nascociri le numesc aperitive. fara sovaire. dar inecat de multe ploi aduce numai spini si maracini. dar de o vom scalda in multa bautura. ci sa rabde mai degraba. neafemeiata. ca sa ne lase (imi pare mie) o pilda invederata despre dispozitia ce trebuie sa o avem in timpul sfintitelor nevointe. ceea ce-i mai mult.ˇ Precum pamantul udat cu masura face sa rasara cu cel mai mare spor samanta curata semanata in el. asa si pamantul inimii. (Diadoh al Foticeii)34 ˇ Cei ce cladesc peste pietre caramizi sunt cei ce la inceput au inaltat cladirea virtutilor fara supunere si pentru ca sunt necercati in nevointele . folosindu-ne de dreapta masura. (Diadoh al Foticeii)34 ˇ Cei ce vor sa-si infraneze partile trupului care se umfla. iar curatirea e proprie desavarsirii. fiindca deschid drumul spre pantece belsugului de mancari. curate.

in general se ratacesc. care cand este sincera si curata este adevaratul bine. Nu refuza sa inveti. ˇ Cei lipsiti de povatuire cad ca frunzele si cei ce se ostenesc fara sfatuire. ci ceea ce e recunoscut ca atare de barbatii evlaviosi.smerite ale supunerii. sau ca numai Dumnezeu este solul tare pe care poti sa cladesti tainic. Iar cei ce merg pe jos sunt cei ce inaintand pe incetul pe drumul lipsit de mandrie al supunerii. De aceea desertaciunea este si se numeste neexistenta. Cererea de sfat e un prilej de smerenie si de intarirea comuniunii. caci a-ti inchipui ca esti ceva nu te lasa sa si fii cu adevarat. ci se vor vindeca. ˇ Inchipuirea de sine ii face pe cei atinsi de ea iubitori de aratare si de slava. Nu socoti ca e bun ceea ce ti se pare. chiar si-n cele evident bune. ˇ Totul merge bine pana cand intiistatatorul nu inceteaza a te mustra. ˇ Cauta ca prin rusinea ce-o suporti acum marturisindu-ti faradelegile sa scapi de cea viitoare. chiar de-ai fi foarte intelept. cand insa s-a oprit. ˇ Ascultarea este neincrederea in judecata proprie in orice privinta. au fost biruiti si cladirea li s-a micsorat slabinduse. Ea este impreunata totdeauna cu nesinceritatea si cu lipsa de smerenie. Inchipuirea ca esti ceva se iveste atunci cand nu esti ceea ce-ti inchipui. caci in iconomia lui Dumnezeu ne e mai de folos aceasta decat a ne bizui pe intelepciunea noastra. Cei ce au inaltat stalpi sunt cei ce de la inceput intra in viata singuratica. . iar de ne va porunci. sau vrei sa acoperi lipsa a ceea ce vrei sa arati ca esti. se fac de nebiruit ca unii ce au experienta razboaielor. si tuturor oamenilor. ele nu vor progresa inspre rau. Insasi vointa de a lucra dupa propria judecata fara a cere sfatul altora. nu mai am ce sa zic! ˇ Cei ce se supun intru Domnul cu simplitate strabat un drum bun neintaratand asupra-le viclenia demonilor prin iscodirea cu deamanuntul (prin cumpanirea si eventual criticarea celor ce porunceste parintele). pana la sfarsitul vietii.(Descoperindu-ne ranile. ascunzand in ea mandrie. Inainte de toate sa ne marturisim numai bunului nostru judecator. fiind fara temelie sunt biruiti. iar cu aceasta nu se poate cladi nimic pentru ca nu recunosti solul tau real pe care trebuie sa cladesti. de aceea. e pascuta de pacat.

am vazut acolo barbati ce petrecusera cate 50 de ani in ascultare si i-am rugat sa-mi spuna ce mangaiere au dobandit dupa atata osteneala. cearta-i pe ei cu timp si far’ de timp. putand fi de folos si altora. de desfranare ori de netemere. 13. povatuieste-i. acela de a nu-i dobandi acestuia cununi de biruinta asupra pacatului prin mustrari continui atat cat stie ca poate suporta. Acest lucru l-a cunoscut marele acela cand a scris lui Timotei: ”Mustra-i. oferindu-le un exemplu de virtute printr-un altul. apoi. tot asa este un rau procedeu al pastorului de suflete fata de sine si fata de ucenic. pentru ca se intampla adesea ca cei ce par a suporta si a rezista mai bine ostenelilor. Nimic rau nu am cugetat despre pastorul meu. s-au scapat prin aceasta pentru totdeauna de razboiul dintr-insii. Altfel ar decurge de ici trei mari greseli: in primul rand se lipseste pe sine de rasplata ce o poate primi de pe urma mustrarii. maracini de trufie. ca pe Insusi Hristos.” (I Cor.ˇ Se mai putea vedea la aceia o priveliste infricosatoare si cu totul ingereasca: venerabili incaruntiti de ani si intr-adevar sfinti. nefiind observati vreme indelungata si nemaifiind pusi la incercare prin mustrari si ocara. Unii mi-au spus ca aflanduse in abisul smereniei. ca unii ce sunt socotiti virtuosi. iar in al treilea si cel mai important rand. ”Privindumi superiorul. umilire si batjocoriri. . nu o face. iar altii au spus ca au dobandit o completa imunitate fata de ocari si defaimari. Eu cunoscandu-l nevinovat de acuza pe care i-o aducea pastorul.” (II Tim. ci cu totul jalnic ca un tata sa smulga painea de la gura pruncului flamanzit. Atunci stateam rugandu-ma Domnului ca inaintea jertfelnicului si nu ca inaintea oamenilor. alergand ca niste copii intru implinirea ascultarii fata de superior si facandu-se vrednici de lauda prin smerenia lor. dar precum nu este bine. zise. ci Insusi Dumnezeu. pierd cu timpul virtutile avute caci desi este pamantul bun. aflandu-ma singur cu staretul ii luasem apararea economului. din momentul in care cineva s-a daruit pe sine simplitatii si nevinovatiei. Sa mai stii apoi si aceea parinte ca. dar inteleptul imi zise: ”Si eu stiu parinte ca este nevinovat. caci zice cineva: ”Dragostea nu gandeste raul. ˇ …… Iar eu ca un preaviclean n-am ezitat a-l ispiti pe batran intrebandu-l ce a cugetat stand in genunchi dinaintea mesei. aducator de roade si fertil. din credinta si dragostea ce le am fata de dansul. prin insulte. nemaifiind udat cu apa umilirii nu va produce decat spini. dispret.5). diavolul nu mai gaseste nici locul si nici prilejul de a pune stapanire pe dansul. n-am socotit niciodata ca-mi porunceste el. ˇ …….

nici capeteniile. fatarnic si nerabdator. ˇ Angajandu-ma odata intr-o discutie cu oarecare dintre acei foarte viteji batrani despre viata anahoretica. ma minunez cum poate ramane cu oarecare folos intr-un loc unde este retinut doar printr-o falsa si inselatoare ascultare.” Acesta mai inainte de a se savarsi.Mina. ei insisi mi-au spus la intrare in manastire ca pana la 30 de ani obisnuiesc sa puna la incercare pe cei ce se leapada de lume. Si cu adevarat parinte Ioane. pentru ce te vad zilnic alungat de la masa si plecand la culcare nemancat?” Si el a raspuns: ”Crede-ma parinte. cu usurinta le rabd pe toate si iata. caci iata. Si i-am spus: ”Frate Avakir.” Iar daca el nu este astfel legat. de altfel. sunt 17 ani de cand am ramas neispitit de diavoli!” ˇ Voind odata proestosul sa-i puna rabdarea la incercare minunatului barbat cu numele . Cunoscand eu deci intentia lor. apoi mustrandu-l si ocarandu-l ca pe un iubitor de aratare. superiorii mei ma pun la incercare pentru a deveni monah adevarat si nu pentru ca m-as fi facut vinovat in vreo ceva. ˇ Odata am intrat in vorba spre zidirea si folosul meu cu un oarecare frate al carui nume era Avakir. Si l-a lasat fericitul sa zaca la pamant pana la vremea slujbei. le-a spus parintilor: ”Multumesc. sunt 15 ani de cand cuget astfel. ca aurul numai prin cercare se lamureste. mai in toate zilele fiind izgonit de la masa de slujitori pentru ca din fire era cam guraliv. caci stia cuviosul ca indura aceasta incercare cu vitejie. ei mi-au raspuns zambindu-mi si nu . il lasa sa plece. il trimise intr-o seara sa urce la staretie si sa faca metanie egumenului cerandu-i dupa obicei binecuvantarea. impreunat si unit . nici o alta faptura nu va putea sa ne desparta de dragostea lui Hristos. la care el mi-a raspuns: ”Sufletul legat de Hristos prin iubirea si credinta fata de pastor. Iscodindul eu pe el daca nu cumva i-a venit somnul stand in genunchi inaintea egumenului. ce se afla de 15 ani in manastire si pe care-l vedeam mereu nedreptatit aproape de catre toti. mi-a adeverit ca stand culcat la pamant a rostit toata Psaltirea.4. multumesc Domnului si voua pentru ca m-ati ispitit astfel spre mantuirea mea.2) Iar eu m-am impotrivit acestui adevarat calauzitor al sufletelor punandu-i inainte slabiciunea firii noastre omenesti care face pe multi sa paraseasca obstea din pricina mustrarilor motivate sau nu. nu se departeaza de el ci dimpotriva mai degraba si-ar varsa sangele decat sa faca aceasta. mai ales daca s-a intamplat ca prin pastor sa i se vindece ranile sufletesti aducandu-si aminte de cel ce zice: ”Nici ingerii.

arunca-te la picioarele lor cu adanca umilinta. uneori pot fi insuportabili. dar alteori se imblanzesc. ceea ce e cu mult mai de preferat decat cu demonii care pururea se salbaticesc impotriva noastra. stapaneste-ti mintea cea de nestapanit in placerile ce infierbanta trupul. incinge-ti mijlocul ca si barbatul Hristos Dumnezeu inaintea Cinei de taina cu stergarul ascultarii si sculandu-te de la masa linistii.3).fara o oarecare intentie de a ma ironiza: ”Noi. ci ramane mereu linistita si nemiscata. daca Duhul Sfant a pogorat peste tine ca roua curatitoare peste Fecioara Maria. la toate ispitele. soarbe bautura batjocurilor in fiecare ceas ca pe o apa a vietii. Astfel mintea nu slabeste defel. zise iarasi bunul prieten. vino sa salasluim impreuna. caci David dupa . fiind materiali ducem o viata inca si mai aplecata spre cele materiale. leaga-ti limba pentru a nu te avanta nebuneste in discutii contradictorii. batjocurilor. nici patimeste vreo zdrobire. nedreptatilor cu care una dupa alta poate sa fie ciocanita. Iar ceea ce este mai rar si mai cu anevoie. Poarta crucea in suflet si infrange-ti mintea intr-insa precum ai infige nicovala in lemn pentru a rezista la toate loviturile. Dezbraca-te de vointa ta ca si de o haina a rusinii si astfel. parinte Ioane. Castiga-ti linistea mintii in miscarile si agitatiile madularelor. imi zise cu bucurie: ”Daca ai in tine o. ocarile. spala picioarele fratilor intru zdrobirea inimii. preaintelepte puterea celui ce a zis intru simtirea sufletului ca ” toate le pot intru Hristos Cel ce ma intareste. vino. daca puterea Celui Preainalt te-a umbrit ca si pe ea prin rabdare.fa-te indraznet cu sufletul in mijlocul tulburarilor. gol. imbraca platosa credintei care nu poate fi patrunsa si nici sparta de necredinta fata de povatuitor. mintea iscoditoare care voieste intru lenevie sa critice aproapele. intra in arena luptelor duhovnicesti.” (Fil 4. lupta zilnic de saptezeci de ori cate sapte contra acestei stapane. sau mai vartos . leaga-ti ochiul prin grija de moarte caci el voieste in fiecare moment sa iscodeasca frumusetea trupurilor. Aseaza-ti portari aspri si neadormiti la poarta inimii tale. iar ceea ce este mai minunat . condu cu fraul intelepciunii senzualitatea care se avanta fara de rusine. intrucat in comunitate traind. am socotit de aceea ca trebuie sa ne multumim a incepe un razboi pe masura noastra si de aceea preferam sa ne luptam cu oamenii care. redu-o la grija de tine insuti si arata in mod sincer aproapelui tau toata dragostea si simpatia. Atunci intru aceasta ne vor cunoaste toti a fi cu adevarat ucenicii lui Hristos. calomniile. ne iubim unii pe altii.” ˇ Unul din acei pururea pomeniti parinti care avea o mare dragoste pentru mine dupa Dumnezeu si-si deschidea sufletul mie. Vino.

41).ce a cautat toate cele placute sub cer.invederat lucru este ca nu se supune ici faptei. il va indemna sa se uneasca si sa se imprieteneasca cu tine. iar cel care o primeste. in gand si cu sinceritate credinta si dragostea ta catre parintele duhovnicesc si atunci Domnul asigurandu-l printr-o tainica inspiratie de sentimentele tale catre dansul. acesta refuza sa primeasca insasi mantuirea. cu sau fara durere. chiar de sustine un adevar. ˇ Cel ce se fereste si evita mustrarea indreptatita sau nu. o iubitii mei prieteni sa va pun inainte si aceasta placuta paine a virtutii pe care am vazut-o acolo si anume ascultatori care se zdrobeau pe ei insisi prin ocari si se necinsteau din dragoste de Dumnezeu pentru ca sa fie pregatiti si obisnuiti a nu se inspaimanta de dispretuirile venite din afara. in sfarsit. decat ”a locui fratii in unire. Si daca nu ne-am invrednicit inca de binele unei astfel de rabdari si ascultari. ˇ Cel care-si marturiseste duhovnicului tot sarpele pacatului. caci cel ce este necredincios intru cele mici (in cuvant). iar din cuvioasa ascultare nimic altceva nu va dobandi decat osanda lui insusi. sa stie ca sufera de boala diavolului. . ˇ Am uitat. isi arata marea incredere ce o are pentru dansul.” (Psalmi 13. necredincios si neplecat va fi si in cele mari (in fapta). sa fericim pe nevoitori si sa ne rugam lui Dumnezeu sa ne impartaseasca darul rabdarii. adica de mandrie si daca savarseste aceeasi greseala intr-o discutie cu egali de-ai sai. acesta nu mai poate fi vindecat prin nici un remediu omenesc. obtine in graba iertarea pacatelor sale. ˇ Cel ce nu se supune cuvantului . s-ar putea sa fie tamaduit prin epitimia ce i-ar da-o cei mai mari. ˇ Cel care intr-o discutie voieste sa biruiasca punctul sau de vedere. cel putin sa ne recunoastem slabiciunea stand in singuratate departe de stadionul acesta al atleticelor exercitii duhovnicesti. iar cel care-l ascunde rataceste inca pe cararile pierzarii. de aceea osteneala ii va fi zadarnica. ˇ Arata lui Dumnezeu. Daca. se poarta la fel si fata de cei mai mari si mai intelepti. in cele din urma gasindu-se in impas spuse: ”Iata cat este de bine si cat este de frumos” nimic altceva.

ˇ Intreband pe unul din acei preaiscusiti parinti in ce fel ascultarea naste smerenie. Caci nu-i lasa sa inteleaga ca adesea lipsirea cu buna socoteala de cele ce ni se par a fi de folos este pricinuitoarea unei adanci umilinte. Copiii cei rai socotesc ca absenta invatatorului este pricina de bucurie. somnorosi si intunecati pentru ca astfel convingandu-i ca n-au nici un folos de pe urma supunerii ci ca dimpotriva au dat inapoi. Ţine-ti ochii plecati spre pamant si daca se poate. le savarsim ca in intuneric si fara nici o teama. pe cand cei buni o socotesc ca o paguba. Caci cum se va mandri cand recunoaste ca a facut toate acestea prin ajutorul altuia si nu prin sarguinta sa? ˇ Diavolul lupta uneori si pe cei ce sunt in obste intru supunere cautand sa-i intineze. chiar de-ar dobandi darul lacrimilor. sa-i scoata din randuiala exercitiilor luptei duhovnicesti.” (Psalmi 135.22-23) ˇ Constiinta sa-ti fie oglinda in care sa-ti privesti supusenia. uda cu lacrimile tale picioarele judecatorului si doctorului. lenevosi la rugaciune. ca si pe ale lui Hristos. si-ti va fi de ajuns. Dar faptele pe care nu le marturisim. sa-i forteze impotriva obiceiului lor sa fie tulburati. iar alteori sa-i faca oarecum uscati si neroditori. mi-a spus: ”Ascultatorul chibzuit chiar de-ar invia morti. cugeta ca toate acestea s-au savarsit prin rugaciunile parintelui sau si astfel ramane strain de orice mandrie.ˇ Sufletul care cugeta mereu la marturisire este oprit de acest gand ca si de un frau pentru a nu gresi.liberarea de patimi fiindca ”Domnul si-a adus aminte de noi intru smerenia noastra si ne-a izbavit de vrajmasii nostri. sa-i faca invartosati cu inima. ˇ Ascultarea naste smerenia iar smerenia . etc. noi toti il vom socoti de fata alaturi de noi si cu aceasta in minte vom cauta sa ne departam de cele ce am inteles ca-i sunt neplacute. . ˇ Atunci vom practica o adevarata si sincera ascultare cand. adica: discutia inutila. mancarea. chiar de s-ar izbavi de razboiul patimilor. ˇ Cand te marturisesti considera-te ca un criminal si poarta-te ca atare in gesturi. somnul. in infatisare si in felul de a gandi. chiar fiind proestosul absent.

fa-te fratilor tai asemenea si nu te deosebi mandrindu-te prin mincinoasa inchipuire de sine. Fa asa. ˇ Trebuie sa ne incredem cu tarie in cei ce au primit in Domnul grija de noi chiar daca ne-ar porunci unele lucruri care ni se par potrivnice si vatamatoare mantuirii noastre. o prieteni. ˇ Fii atent atunci cand esti impreuna cu fratii sa nu te sarguiesti a te arata pe tine mult mai drept decat ei in vreo privinta oarecare altfel vei savarsi doua rele: in primul rand ii vei rani pe aceia prin mincinoasa si falsa ta sarguinta.dreapta socoteala. ˇ Bea cu nesat ca pe o apa a vietii batjocurile pe care ti le aduc fratii tai. chiar cand vedem ca ele sunt potrivnice celor nadajduite de noi. argintul viu. tie nu-ti vei dobandi decat numai slava desarta. cuvant deschis sau subinteles. prin infatisare. Cine deci oare. ˇ Smerenia se naste din ascultare. caci mi-am dat seama ca n-a castigat din aceasta supunere smerenie ci mandrie. Din discernamant se naste perspicacitatea (agerimea mintii) iar din aceasta . caci el coborandu-se dedesubtul tuturor. iar din smerenie . nu va alerga atunci pe drumul acesta al smereniei vazand cate bunatati ii pregateste aceasta? Despre .ˇ Am vazut un ucenic intrerupand cuvantul proestosului sau si am pierdut orice nadejde ca va mai putea fi vreodata cu adevarat supus. De abia atunci va rasari in sufletul tau curatia desavarsita. caci mai ales atunci se probeaza credinta noastra in ei ca intr-un cuptor al smereniei. ˇ Cei ce s-au facut slujitorii altora. ˇ Fii sarguincios cu sufletul nearatand aceasta prin trup. traiesc cu trupul intre oameni dar mintea lor bate prin rugaciuni la poarta cerului. ˇ Chip al desavarsitei supuneri sa ne fie. caci ei cauta sa te adape din izvorul ce curata orice desfranare. De esti insa plecat spre aceasta. doar daca ai incetat sa-ti dispretuiesti aproapele. ramane totusi curat de orice intinaciune. Iar semnul credintei celei mai desavarsite este acela de a ne supune fara cartire poruncilor parintelui nostru. iar lumina lui Dumnezeu nu va lipsi din inima ta.prevederea. iar in al doilea a rand.

” (Psalmi 67. sa alegi de e cu putinta pe cel pe care socotesti ca nu e altul intre oameni mai sever si mai aspru ca sa te deprinda intru umilinta. cum ai bea mierea si laptele.” (Matei 10. arata-i inca si mai multa credinta si dragoste si prin aceasta vei cunoaste ca Duhul Sfant locuieste nevazut in sufletul tau si ca puterea Celui Preainalt te-a umbrit. Dar sa nu te mandresti pentru ca induri ocarile si necinstirile stapanului tau. acela se va mantui. Dumnezeule venirea Ta intru inima lui. ce voi face? . ˇ Eu cred ca trebuie sa pastram tacerea in fata tuturor necinstirilor ce ni se aduc. Unii ca acestia sa cunoasca insa ca in felul acesta au pierdut cu totul cununa muceniciei deoarece ascultarea adevarata este renuntarea la orice fatarnicie si dorinta proprie.11) ˇ Simtind unii ascultatori ingaduinta proestosului.aceasta mareata virtute a grait si dumnezeiescul Psalmist: ”Gatit-ai saracului ascultator intru bunatatea Ta. ˇ Adu-ti aminte neincetat de cuvintele celui ce a spus: ”Cel ce va rabda pana la sfarsit. acesta este momentul cand putem dobandi mare castig. ˇ De esti mandru alege-ti un povatuitor aspru si sever. s-au inselat pe ei cerandu-i acestuia ascultari sugerate de ei insisi. ˇ Cei din obste sa pretuim mai mult ascultarea decat nevointa caci cea din urma ne invata mandria pe cand prima ne invata smerenia. cand insa este ocarat altul. trebuie sa-i luam apararea pentru a pastra legea pacii si a dragostei ce ne impreuna. vinde-ti voia ta si da-o lui Dumnezeu.Chiar de l-ai vedea curvind sa nu te desparti de el. bea in fiecare zi doctoria umilirii si a dispretului. ci zi in sinea ta: ”Prietene cu ce scop ai venit aici?” Atunci vei vedea pierind din tine mandria si invartosarea furioasa. i-ati crucea si indura cu staruinta viata de obste a fratilor si fara indoiala. Astfel staruind.22) si mergand. caci. Iar cand fara incetare te ocaraste. . iar nu bland si ingaduitor. ci mai vartos tanguieste-te caci fara indoiala ai facut ceva vrednic de ocara intaratandu-l asupra-ti. ˇ Mergi. vei dobandi comoara in ceruri. Si daca unul ca acesta ar petrece in nepasare.

iar cel ce dispretuieste . Toate intrebarile. ca bune precum Avraam implinind porunca de a-l injunghia pe fiul sau si-a imbogatit fara sa judece ascultarea pe care o avea de la inceput. Merge cu ochii inchisi. priveghere de toata noaptea. La baza acestei taieri a voii este de fapt o mare si o continua voire sau hotarare de autodepasire a ego-ului. ˇ Cel ce judeca si tine seama de toate amanuntele. ˇ Ascultarea tine locul si chiar depaseste virtutile ce tin de nevointa (post. este pacat. dobandesc o intarire sufleteasca de neclintit. dupa cum arborii. ˇ Ascultarea este un suprem act continuu de vointa. viata in simplitate e cea fara complexitati si intrebari inutile care o micsoreaza ca traire din iubire. fiind incredintat ca se afla sub directa atentie si grija a lui Dumnezeu caruia ii implineste voia.ˇ Cel ce alearga spre nepatimire si spre Dumnezeu socoteste pierdute toate acele zile in care n-a fost ocarat si batjocorit. dormitul pe jos. rugaciune curata. cel ce asculta avand o singura datorie . dispretuieste. ”Iar tot ce nu este din credinta.nesocoteste si nici nu asculta. complicatiile si problemele sunt eliminate prin acceptarea este neconditionata a voii povatuitorului. cu atat isi infig mai adanc radacinile. deplin convins prin credinta ca nu i se va intampla nimic rau ci ca situatiile extreme in care este pus sunt doar pentru a-i incerca credinta. cu cat sunt mai mult batuti de vanturi.sa asculte si sa implineasca intocmai ceea ce i se cere. De aceea nu mai are nici o frica de primejdii sau de moarte. Ascultarea de Dumnezeu vine din bogatia intelegeri adevarate a ceea ce trebuie facut pentru propria realizare si imbogateste aceasta intelegere prin experienta continua ce o face cel ce asculta despre propasirea sa in eliberarea de mandrie. a ezitarii. a alegerii proprii sta in a accepta pe unele ce par rele. ˇ Lepadarea discernamantului. ˇ Ascultatorul este cel ce a respins regula proprie urmand sfatul altuia.” .). etc. a necredintei. dar nici nu implineste cu credinta ceea ce i se porunceste. asa si cei ce traiesc in ascultare. Prin povatuitor asculta de Dumnezeu ale Carui voi i se fac concrete prin acela. ˇ In fiecare clipa moare individul care-si face vreo voia de-a sa. Chiar daca nu cade in neascultare. Pe toate le vede bine pentru ca nu vede nici o primejdie.

ˇ Nu este ingaduit ascultatorului sa supuna vorbei multe sau iscodirii poruncile ori faptele pastorului. nefacind nimic dupa voia sa.ˇ Ascultarea este si trupeasca dar si sufleteasca caci cei ce-au trait in singuratate desi nu se supuneau unui om. inclinatia de a contrazice in sfaturile si poruncile primite sunt tot felul de pretexte de amanare sau de refuz a implinirii lor. ˇ Cel ce implineste voile altuia cu constiinta curata. cea sucita il acopera cu tot felul de complicatii iscodite. ˇ Cel ce porneste la ascultare cu hotarare. analizele. si judecandu-se in felul acesta. nici o umbra. ˇ Cel ce se supune se judeca si se osandeste pe sine ca neputind din pricina starii lui pacatoase sa inteleaga prin el insusi cum se cuvine voia lui Dumnezeu. dar cu puterea smereniei. El se incinge cu putere. vrednic de judecat. domnul este nepatimitor si numai cei ce se inrudesc cu El in aceasta il pot vedea sau simti. se osandeste pentru ca isi implineste placerea sa. in stare de smerenie. caci in acest caz dracii care pururea starnesc cugetarea la ganduri iscoditoare il sfatuiesc cu viclenie sa faca drumul simplu n chip sucit. este tare in smerenia slujitoare. suporta consecintele ce decurg din aceasta. de aceea cu nimic nu s-au folosit din supunerea lor caci ramanand patimasi nu-l vor vedea pe Domnul. se dovedeste pe de o parte barbat puternic. . ˇ Prin marturisire se pastreaza sufletul in sinceritate sau intr-o transparenta deplina neavind nimic de ascuns sau acoperit de intunericul minciunii. chiar daca din nestiinta si uitare ii va lipsi ceva din cele datorate si de aceea pare celor ce privesc superficial. pe de alta. Facandu-si voia lui. caci multi supunandu-se parintilor numai trupeste. binele este simplu si se percepe doar cu mintea simpla. se izbaveste de judecata lui Dumnezeu. isi supuneau trupul Duhului. si-au robit sufletul placerilor. el renunta la linistea care-l odihneste si ia asupra-si grija ajutorarii aproapelui. Deci e vadit ca cel ce nu are pe cea sufleteasca impreuna cu cea trupeasca nu-l va vedea pe domnul. Intrebarile. De va incerca sa inteleaga poruncile dupa voia lui si sa le implineasca dupa cum i se pare lui ca este mai bine. el totusi nu e osandit de Dumnezeu. ci totul in lumina.

e un semn al vietii ce se indrepteaza. ”Dar a suferit destul timp pedeapsa!” va zice cineva. Astfel facandu-si din nepricepere o deprindere ajunge sa nu-si cunoasca lipsurile si patimile caci ii lipseste din jur orice ajutor prin care sa cunoasca unde se afla cu lucrarea .ˇ A dezvalui de buna voie greselile sale barbatilor duhovnicesti. Impotrivirea in cuvant arata incapatanare si mandrie. Sa nu socoteasca cineva aceasta ca cruzime si neomenie. sa fie tinuta in continuare. legaturile lui vor ramane nedezlegate ”ca de ne vom judeca pe noi insine. iar de nu a fost spre folos in 15 ani. El nu se impune cu argutii ale ratiunii. Legand duhovnicul pe cel ce a gresit. ˇ Pironeste de stalpul marturisirii orice sarpe ce se misca in tine si asa il vei ucide. nu vom mai fi judecati” (I Cor. iar de nu s-a intamplat aceasta. iar a le ascunde este un semn al sufletului patimas. voieste sa-l umileasca. trei? Dar nu ma intereseaza vremea ci indreptarea sufletului. sa-l domine. ca sa nu fie legat si mai tare de mania lui Dumnezeu.31). Cat? Spune-mi! Un an. doi. i se pare ca a ajuns la implinirea poruncilor. Nu-l dezlega. Arata-mi deci aceasta: de sa strapuns la inima. ci ca cea mai mare blandete si cel mai bun leac si multa purtare de grija. sa nu mai fie tinuta. vremea nu-i de nici un folos caci nu cautam de a fost legata rana de multe ori. caci nimeni ajutand pe hoti sau stand de partea curvarilor si acoperindu-i prin complicitate nu se indrepteaza. ci adevarul. a carei dibacie vrei sa dovedesti ca ai.ea dovedeste dispret nicidecum smerenie si supunere in toate. Nu tine de vietuirea crestineasca a se apara si nu se vorbeste de ea in invatatura lui Hristos. el ar putea spune ca nu voieste sa se impuna pe sine. ˇ Leaga pe cel ce a pacatuit ca sa i-l faci milostiv pe Dumnezeu. el crede automat ca pacatul lui n-are prea mare importanta si deci n-are nici o remuscare. 14. Dezlegarea celui legat sa o hotarasca doar vindecarea. pe cand legatura lui personala cu Dumnezeu nu-i ingaduie sa simta obiectiv aceasta si omul continua sa pacatuiasca. ˇ Cel singur neavind pe nimeni care sa-i poata proba lucrul. de s-au schimbat si atunci s-a implinit totul. Cine voieste sa-si faca biruitor cuvantul sau. parere inalta . Daca a adus folos in scurta vreme. ci de a folosit legatura. dar despre adevarul lui Hristos ajunge sa dai marturie traindu-l si murind pentru el. nu-l mai leaga Dumnezeu caci acela simte mai vadit dezaprobarea si se indreapta. sa se impuna altuia. De nu-l voi lega eu. Desigur. Socotind ca nu l-a dezaprobat duhovnicul.

poruncilor. Cum va putea arata unul ca acesta smerita cugetare neavind pe nimeni care sa se arate mai smerit? Cum va cunoaste milostivirea, despartit fiind de ceilalti? Cum se va deprinde in indelunga rabdare nestand nimeni impotriva voii sale? Iar de va zice cineva ca-i de ajuns invatatura Scripturilor pentru indreptarea naravurilor, face ca cel ce invata tamplaria dar nu lucreaza niciodata. Insusi domnul a spalat picioarele ucenicilor, iar tu pe cine vei spala? Cum vei sluji? Decat cine vei fi cel mai din urma singur de sine petrecand? ˇ Obisnuindu-te a nu te socoti mare lucru nu te vei mai mahni cand nu te vor socoti astfel nici altii. ˇ Este bine ca cei ce ajung prin ispita celui rau in vreo intinare, in vreo tulburare sau lenevire la rugaciune sa nu iasa din pricina acestora din ascultare, ci sa inteleaga ca aceasta li se intampla din iconomia dumnezeiasca pentru a-i conduce la cea mai adanca smerenie. ˇ Trebuie sa-ti marturisesti pacatele fara a le cruta, asa cum nu te-ar cruta daca ti le-ar dezvalui cineva. Desigur, spunandu-le tu insuti vei trece prin clipe de mare rusine insa cu rusinea pe care o suferi lovesti pacatele care-ti produc rusinea si inlaturi pricina rusinii. Rusinea marturisirii este trecatoare, dar rusinea obiectiva a ramanerii in pacatul nemarturisit e durabila si se adanceste mereu. ˇ La odihna de patimi se ajunge usor biruindu-ti mandria si pornirile spre placere prin ascultare. In ascultare este o mare tarie, e izvorul tariei pentru biruirea tuturor patimilor. ˇ Sufletul odata obisnuit sa se razvrateasca se umple de multa neinfranare. ˇ Daca orice corabie se poate ineca chiar avand carmaci iscusit, in mod sigur se va ineca neavind deloc. ˇ Cel smerit si ascultator nu slujeste patimii inchipuirii de sine. ˇ Semnul smereniei este rabdarea desavarsita a defaimarii. ˇ Insusirea slavei desarte a monahului e ca vrea sa fie slavit pentru virtutile sale, iar propriu trufiei este a se inalta pentru faptele sale si a-i

dispretui pe ceilalti. A celor din lume este ca vor sa fie slaviti pentru frumusete, bogatie, stapanire si pentru inteligenta. ˇ Nu-i usor a ne izbavi de slava desarta, dar se izbaveste cineva prin lucrarea ascunsa a virtutilor si prin luarea aminte deasa. Semnul izbavirii e a nu mai tine minte raul celui ce ne-a vorbit de rau. ˇ Ia seama si vei vedea aceasta nelegiuita inflorind pana si la mormant in vesminte, mirodenii, convoaie si cantari (cu ocazia inmormantarii cu mare pompa; aceasta se vede si in monumentele costisitoare pe care si le cladesc unii cat sunt in viata). ˇ Fiecare virtute este capabila sa nasca slava desarta; aceasta impletire tine de o etapa inca nedesavarsita a firii noastre. Patima este atat de impletita cu firea, incat ni se pare ca luptand cu patima, luptam cu firea noastra si vedem in aceasta o greutate. Numai o intelegere adanca a firii noastre ca regasindu-se deplin cand se uita pe sine, sau se preda total lui Dumnezeu si semenilor, ne scoate din aceasta stare contradictorie si chinuitoare pentru a ne ridica la starea paradoxala suprema, fericita si conforma cu ea, la starea in care nu mai esti prin tine, ci prin Dumnezeu, prin Cel ce te iubeste si pe care Il iubesti desavarsit. ˇ E propriu celor inaintati sa rabde cu barbatie si cu bucurie ocarile, dar e propriu celor sfinti si cuviosi sa treaca nevatamati prin laude. ˇ Sa ne ferim sa fim laudati cat si de a ne ferici unii pe altii in fata. Cea de-a doua este a lingusitorilor si a celor miscati de draci, prima a usuraticilor. Cel de-al doilea este ca un stricator al bunatatilor - ingerul diavolului; cel dintai este un mostenitor nesocotit, pregatit sa piarda indata ostenelile. Amandoi lucreaza impreuna pierderea reciproca. ˇ Cand vei auzi pe aproapele si prietenul tau ca te-a defaimat in dos sau chiar fiind tu de fata, atunci si numai atunci arata-i iubire si manifesta-ti dragostea fata de dansul. ˇ Mare lucru e a scutura din suflet lauda oamenilor, dar mai mare e a respinge lauda dracilor. ˇ Nu cel ce se dispretuieste si se defaima pe sine arata ca este smerit caci cum nu se va suporta cu usurinta pe sine, ba inca prin aceasta se va si mandri, ci acela care ocarat fiind de altul nu-si va imputina iubirea

catre dansul. (Cel smerit nu se tulbura cand e nedreptatit si nu se ingrijeste sa-i convinga pe ceilalti ca a fost calomniat, ci degrab cere iertare.) ˇ Nu te compara cu cei pacatosi, ci mai degraba cu cei inaintati in virtuti, caci masurandu-te cu cei dintai vei cadea in groapa inchipuirii de sine; insa masurandu-te cu cei din urma vei inainta spre inaltimea smereniei. ˇ Slava desarta se foloseste de darurile naturale si prin acestea de multe ori i-a doborat pe nenorociti. Cel ce se mandreste cu darurile sale naturale (inteligenta, invatatura, cititul limpede, elocinta, cu destoinicia si cu toate celelalte pe care le are fara nici o osteneala, nu-si va putea insusi niciodata bunatatile mai presus de fire; caci cel necredincios in putine, va fi necredincios si in multe si stapanit de slava desarta. ˇ Inceputul lepadarii slavei desarte e pazirea gurii si iubirea necinstirii, mijlocul ei este oprirea tuturor lucrarilor gandite ale slavei desarte, iar sfarsitul este indeplinirea fara nici un regret cele ce tin de necinstire inaintea multimii oamenilor. ˇ Cel ce are grija de limba se dovedeste lucrator al virtutilor, iar nepedepsirea limbii arata desertaciunea din el. ˇ Nu-ti ascunde rusinea pe motiv ca fu vrei sa dai prilej de poticnire; trebuie avut in vedere si felul pacatului, caci nu este nevoie totdeauna de aceeasi doctorie. ˇ Cand vezi un gand in tine ispitindu-te cu slava desarta, cunoaste limpede ca-ti pregateste rusinea. ˇ Cand laudatorii, mai bine-zis amagitorii incep sa ne laude, sa ne aducem aminte de multimea faradelegilor noastre si ne vom afla nevrednic de cel spuse sau facute. ˇ Cei simpli nu sunt cuprinsi de aceasta otrava caci slava desarta este lepadarea simplitatii si o prefacatorie continua. ˇ Mandria este tagaduirea lui Dumnezeu, dispretuirea oamenilor, maica a osandirii, nepoata a laudelor, semnul nerodniciei, izgonirea ajutorului lui Dumnezeu, inaintemergatoarea iesirii din minti, pricinuitoarea caderilor, izvor al maniei, usa fatarniciei, cauza nemilostivirii, radacina hulei.

ˇ Cel ce sufera de inchipuirea de sine nu traieste ancorat in realitate. Toata imaginea este sa este un fum care-l intoxica. El iese din legatura cu Dumnezeu si cu oamenii care sunt singura realitate ce-l tine si pe el in real. ˇ Unde s-a produs caderea, acolo s-a salasluit mai inainte mandria, caci al doilea lucru este vestitor al celui dintai. ˇ Cel ce se inalta cu cugetul, se impotriveste cu cuvantul, dar cel smerit nu stie sa se impotriveasca nici cu privirea. Monahul semet contrazice cu tarie spusele altuia. Barbatul mandru iubeste stapanirea si cu toate ca-i constient prin aceasta ca-si agoniseste pieirea, totusi nu se incumeta sa-si paraseasca naravul. ˇ Cel ce respinge mustrarea cuibareste patima in sufletul sau, iar cel ce-o primeste s-a dezlegat de legatura ei. ˇ Celor mandri le este folositoare ascultarea cu supunere, o viata aspra si lipsita de orice cinstiri precum si citirea faptelor celor mai presus de fire ale Parintilor. Doar asa va mai fi poate vreo speranta de mantuire si pentru acesti nenorociti. ˇ Sa ne cercetam pururea pe noi insine si sa nu incetam niciodata ane compara cu parintii si luminatorii dinaintea noastra si atunci vom vedea ca nu le-am urmat nici macar un pas, nu ne-am pazit fagaduinta ci ducem inca o viata lumeasca. ˇ Trufia lucreaza uitarea greselilor, caci aducerea aminte de acelea e pricinuitoarea smeritei cugetari. (Uitarea greselilor pricinuieste uneori inchipuirea de sine, alteori nesimtirea. Uitarea de sine din mandrie da aparenta unei cunoasteri de sine caci sinea cunoscuta prin mandrie, e o sine de suprafata, suprapusa, si care sta pe nisip ca un gol, pe cand sinea cunoscuta prin smerenie este sinea afundata pe veci in temeiul neclintit si adevarat care este Dumnezeu. Cel mandru, nestiind de pacatele sale nu se deosebeste de Dumnezeu in inchipuirea sa si deci nu-si vede fundamentul sau; cel smerit stiind de greselile sale sau de micimea sa, isi vede fundamentul sau care-l sustine totusi pe veci, iertandu-l. rupta de realitate, mandria o contraface prin inchipuire, traieste intr-o fantasmagorie, intr-o nalucire prelungita. Golit de toate, cel mandru isi inchipuie, se autoiluzioneaza ca ar avea ceva; intunecat fiind, crede ca se

ˇ Nimicitoarea tuturor patimilor este smerita cugetare.3) ˇ Cand ii vedem pe unii iubindu-ne in Domnul. insa dupa insanatosire vor fi tuturor doctori si luminatori. ˇ Cel ce-si inchipuie ca e ceva si-i invata pe altii lucruri a caror experienta nu o are nici prin fapta nici prin cunoastere indelungata. impotrivirea in cuvant. ˇ Sa indrazneasca patimasii care se smeresc caci chiar de vor cadea in toate gropile si vor fi vatamati prin toate modurile si se vor imbolnavi de toate bolile. ˇ Cel care vietuieste fara a fi supus unui superior nu poate dobandi smerenia dintru inceput deoarece tot cel ce se conduce singur isi . Mergi la prietenii tai cu cuviinta si de vei face asa te vei folosi si pe tine si pe ei. sufera de doua boli si de doua orbiri: de inchipuire de sine si slava desarta. sa ne pazim neindrazneti mai ales fata de ei caci nimic nu obisnuieste sa risipeasca dragostea si sa pricinuiasca ura ca indrazneala. clevetirea. o omule cu o bogatie pentru care n-ai depus nici o stradanie. vindeca-te pe tine insuti. Daca mai are si lacomia pantecelui va fi tarat in patimile de rusine si va auzi cuvantul Mantuitorului: ”Doctore. ti-l spunem pentru ca suntem biciuite de el. ˇ Nu te lauda. Un singur vrajmas avem asupra caruia nu avem putere. de nesimtire si de ignoranta. caci cei ce au castigat-o pe aceasta le-a biruit pe toate.”(Luca 42. neascultarea. fatarnicia. caci sub masca iubirii sufletul leapada fraul pazirii sale. Atunci abia sa ne socotesti ca pe o panza de paianjen. viata dupa o regula proprie. dar nu vom avea nici un folos de ne vom infrana de la una fara s-o inlaturam si pe cealalta.) ˇ Nepoatele mele sunt caderile duhovnicesti: mania. cel ce le tine pe acestea nu-l va vedea pe Domnul. sfesnice si povatuitori invatand chipurile de vindecare a fiecarei boli izbavindu-i astfel pe cei ce bolesc prin experienta lor. ura pizma. El consta in a te defaima pe tine insuti in chip sincer inaintea Domnului. razvratirea. nimic consistent.afla in lumina dar bogatia lui insasi e saraca si in lumina ei el nu vede nimic real. hula. Nascatoarele tuturor patimilor sunt placerea si viclenia. caci cunoscand dinainte Miluitorul nostru vatamarea si pieirea spre care mergi ti-a trimis aceste daruri fara a cere in schimb vreo plata.

Dar nu se poate vedea niciodata simplitatea fara smerenie. iar noi nu ne-am invoit. incalcarea juramintelor. dar ceea ce probeaza inima cu adevarat este primirea defaimarii. sa nu le observi. evlavie prefacuta. viata draceasca. ˇ Toti cei ce voim sa ne apropiem de Domnul sa o facem in chip simplu si neprefacut. iscodire ca si cum ar veni la lectiile unui invatator. pricinuitoare a rasului atunci cand sunt mustrate pacatele. sau mai vartos o uraciune draceasca. Caci El fiind simplu si necompus voieste ca si sufletele ce vin la El sa fie simple si nevinovate. ˇ Dracii mai au un viclesug subtire pe care cei nepriceputi nu-l simt si anume: dupa ce ne-au indemnat sa spunem sau sa facem ceva necuvenit. ci sa fie ca si cum n-ar fi. dusmana marturisirii pacatelor. intentii ascunse si camuflate. perfide.aceasta e smerenie si simplitate in acelasi timp. Sa nu te dedublezi prin constiinta valorii tale . ˇ Cei mai multi ne numim pe noi insine pacatosi si poate ca si suntem. (Cel ce . ˇ Cel ce s-a smerit inlauntrul sau nu e furat de buze caci ceea ce nu are vistieria. ˇ Caderea i-a inteleptit adeseori pe multi inraiti daruindu-le acestora fara voie nerautate si mantuire. ˇ Viclenia este o stiinta. fara viclenie. nu se scoate pe usa. indaratnicie prosteasca. ˇ Trebuie sa nu-ti cantaresti propriile fapte. Vicleanul este cel ce-si inchipuie ca din infatisarea din afara si din cuvinte cunoaste gandurile cele aflate in inima. dorinta de a trai dupa o regula proprie. ˇ Viclenia este cuget ratacit. mincinoasa carmuire de sine. cuvinte mestesugite. ne indeamna sa aducem multumire plina de mandrie lui Dumnezeu.inchipuie ca este destul de intelept intru aceasta arta de a trai in singuratate. cuget intortocheat. straina intru totul de adevar care socoteste ca nu-i vadita celor multi. descurajare ce duce la nebunie. ˇ Nevicleana e firea curata a sufletului care in intalnirile cu toti se poarta asa cum a fgst zidita.

de dragul dispretuirii.) ˇ Cel ce alearga spre limanul neinviforat al smereniei. nu va inceta sa cugete si sa nascoceasca tot felul de planuri. ˇ Trebuie sa ne osandim si sa ne ocaram pe noi insine neincetat ca prin micsorarea noastra sa lepadam pacatele fara de voie. ˇ Unii iau ca pricina de smerita cugetare relele facute inainte. ganduri. .cercarea si dovedirea smereniei se face prin necinstire. iscodiri. altii se umilesc prin lipsurile de toate zilele. cereri si rugaciuni pana ce . decat pe Dumnezeu. ˇ Sa preferi sa-i superi pe oameni. de aceea trebuie sa fim recunoscatori pentru insanatosirea noastra.) ˇ Cunoasterea e intelegerea neclintita a masurilor proprii si amintirea neimprastiata a greselilor celor mai subtiri. de mestesugiri. (Este un mijloc de a ascuti constiinta de noi insine. biciuind prin ele inchipuirea de sine. (Cel sarac e cel mai bogat daca-si cunoaste saracia. Domnul a randuit in purtare de grija si aceasta: nimeni nu-si poate vedea ranile sale precum le vede aproapele sau. Instrainarea este chipul cel mai bun al acestei nevointe caci numai cei cu adevarat mari pot rabda sa fie batjocoriti de ai lor. cu ajutorul lui Dumnezeu si prin purtari tot mai smerite si mai simple va scapa vasul sufletului sau de marea pururea bantuita de furtuna a inchipuirii de sine.maica darurilor. ˇ Deoarece noi cu greu ne invoim sa ne smerim. ˇ Daca chipul celei mai de pe urma mandrii este a fatari virtuti pe care nu le avem. altii si-au facut din lipsa darurilor . unii doboara prin incercarile.poate rabda cuvantul aspru al unui om uracios si neintelept pentru Dumnezeu si pentru a linisti atmosfera. de neputinta noastra. cuvinte. apoi semnul celei mai adanci smerenii este sa ne infatisam ca vinovati pentru pacate ce nu sunt ale noastre. fiul pacii se va chema si unul ca acesta poate dobandi pacea sufletului si a duhului . caci se bucura vazandu-ne alergand spre necinstiri ca sa stramtoram prin acestea si sa pierdem inchipuirea desarta de sine. nu noua ci aceluia si lui Dumnezeu. bolile si prin greselile de zi cu zi inaltarea lor.) ˇ Cata vreme pacatuim intru cunostinta nu este smerenie in noi.

luand un stergar ne-a aratat calea smereniei. Nimic nu poate smeri mai mult sufletul ca starea saracacioasa si modul de viata in care cersesti depinzand de mila altora. haina. caci preschimbarea mintii noastre o voieste Dumnezeu. ˇ Primejdios lucru este a iscodi cu dinadinsul lucrarile lui Dumnezeu. sinceritatea in vorbe. ˇ Daca mandria i-a facut pe unii din ingeri draci. ascunderea neamului bun. negresit smerenia poate face si din draci ingeri. Drept aceea sa nu sovaie cei ce au cazut. ˇ Daca culmea slavei desarte sta in a face cineva schime si fapte fatarnice chiar cand nu-i nimeni de fata care sa-l laude. ˇ Cunoscand Stapanul ca putem intipari chipul virtutii sufletului prin purtarea cea din afara. instrainarea. desarte sunt toate faptele noastre. scaunul. izgonirea indraznelii. ˇ Sa-ti fie tie chipul si pasirea. ˇ Smerenia si fara fapte ne pune inaintea lui Dumnezeu. indepartarea de flecareala. pe cat ii este celui mandru porunca altuia. iscoditorii plutesc in corabia mandriei si a inchipuirii de sine! ˇ Maica supunerii este dispretuirea de sine si dorinta cu orice pret a sanatatii. In minte ne facem buni si in minte ne facem netrebnici. dar fara ea. ˇ Putem insira mai multe fapte sau cai care duc la smerenie. simplitatea. ascunderea intelepciunii ce o avem. caci sufletul se face asemenea lucrarilor din afara si luand chipul celor ce se fac cu trupul se intipareste de ele. asternutul. grairea nemestesugita. hrana si toate celelalte potrivite smereniei la fel cuvantul si purtarea. semnul lipsei slavei desarte se arata in a nu se lasa cineva niciodata furat cu cugetarea de prezenta celor ce-l lauda. cersitul milosteniei. ˇ Pe cat de multa credinta in el vede intiistatatorul la supusii sai si la altii din afara. pe atata trebuie sa se pazeasca pe sine cu toata grija in cele ce . Toate acestea sa arate smerenia ta. fara ca ele sa fie semne precise ale dobandirii ei: saracia sau neagonisirea.ˇ Increderea in sine si luarea deciziilor de unul singur ii este celui smerit o greutate greu de suportat.

si ca cunoscand ce rani are sa fie trezit la iubirea noastra. ˇ Unii cand preiau o conducere pierd in timpul acesteia bogatia virtutilor capatate anterior in loc sa sporeasca. deoarece se umplu de slava desarta si de iutime. ˇ Daca cineva mustrat indeosebi nu se rusineaza. Luand de la Dumnezeu slujba de a invata si nefiind ascultat.le face si le spune caci stie ca toti privesc la el ca la o icoana pilduitoare si socotesc cele spuse si facute de el ca la dreptar si lege. ci fa-ti al tau castigul pe care l-a aruncat el. Primind slujba de a porunci. altora dezgustul. ˇ Cand ascultarea o cere nu trebuie sa mai existe frica de moarte! ˇ In marturisire se arata vointa de a depasi pacatul. pazeste treapta ta si nu trece cu tacerea cele de trebuinta pentru faptul ca vezi impotrivire. ˇ Multi au socotit.) Caci mai mult decat indreptarea lui iti va fi tie nepomenirea raului. iar celor ce nu asculta sa le ierti toate si vei lua la fel de la Cel ce a zis: ”Iertati si vi se va ierta voua. caci pentru cei ce asculta vei lua plata pentru roadele lor. din pricina tacerii carmaciului ca plutesc bine pana ce s-au izbit de stanca. de calitate. Trebuie tinut seama la aruncarea semintei de cele de fata: de timp. ˇ Intai de toate sa fie intrebat cel vinovat care au fost faptele lui dupa felul lor. nu ajunge numai o parere de rau interioara. de persoana. intristeazate in cuget dar nu te tulbura la aratare caci intristat de el nu te vei numara cu cel ce nu te-a ascultat. dar tulburandu-te vei fi certat pentru acelasi lucru. pentru doua motive: ca prin marturisire sa se simta totdeauna impuns in constiinta i sa ramana fara indraznire. ˇ Ia seama sa nu cercetezi cu de-amanuntul lucrurile cele mai mici caci nu vei fi urmator lui Dumnezeu& (Nu sili pe cel ce te-a ascultat de la primul cuvant cu cearta. de cantitate. va face si din mustrarea in fata mai multora prilej de nerusinare urandu-si de bunavoie insasi mantuirea sa. .” ˇ Aceeasi mancare le pricinuieste adeseori unora ravna.

fie privind prin ochi. si asa si cu celelalte. care intipareste in minte. (Evagrie Ponticul)25 ˇ Visurile. iar uneori si canta in suflet cu strigat. Dar in nalucirile aduse de draci totul se intampla dimpotriva. Dar mintea recunoscandu-i din aceste semne. si cu sete si fara sete. Caci organele trupului stau in nelucrare. vedenii. Iar faptul ca mintea afla aceste sau acele deosebiri intre nalucirile sale.ˇ Sa nu-i inveti pe cei simpli si nevinovati cele mestesugite si subtiri. deoarece cei curati si nepatimasi nu mai patesc una ca aceasta. fie auzind prin auz. nici nu arata multa vreme o forma netulburata. Caci chipurile pe care sufletul impreuna cu trupul le primeste intru sine. De aceea si dupa ce s-a trezit trupul din somn. tinute de somn. Dar iarasi. iar . Deci dracii. Caci ceea ce nu au dracii din voie libera. cand trupul se odihneste. Naluciri. Una ca aceasta obisnuiesc sa se intample mintii. tot asa ne putem aduce aminte de aur si cu lacomie si fara lacomie. cele ce le-a agonisit prin majlocirea trupului. trezeste trupul. sau fie prin amintire. De aceea nu trec de la o infatisare la alta. Este insa si o miscare simpla a amintirii. miscandu-le. se datoreste vicleniei vrajmasilor. la cei ce calatoresc pe mare. umplandu-l de bucurie duhovniceasca. inselaciune ˇ Trebuie sa cercetam cum intiparesc dracii nalucirile cele din somn in mintea noastra si-i dau o anumita forma. nici nu aduc rasul sau plansul asa deodata. starnita de noi sau de sfintele Puteri. fie printr-o simtire oarecare. Prin ea vorbim si petrecem cu Sfintii. cand e curata. trebuie sa cercetam cum rascolesc amintirea? Sau poate prin patimi? Asa trebuie sa fie. Ele nici nu raman la aceeasi infatisare. Sa fim insa cu atentie. ci mai vartos indruma-i la simplitate. vise. sufletul cauta cu mult dor sa prelungeasca bucuria visului. De aceea spun lucruri mari si ameninta cumplit. mi se pare. nici nu ingrozesc simtirea. luandu-si adeseori chip de ostasi. Trebuie sa stim ca precum ne putem aduce aminte de apa. amintirea le misca fara sa se mai ajute de trup. nu poate sa-i indestuleze pentru multa vreme. care sunt trimise sufletului de iubirea lui Dumnezeu. ca de pilda de vuietul apelor. Dar trebuie sa stim si aceasta: ca pentru naluciri se folosesc dracii si de lucrurile de dinafara. Ci se apropie de suflet cu toata blandetea. sunt marturiile neinselatoare ale unui suflet sanatos. ci imprumuta numai din dorinta de a amagi. rascolind amintirea o intiparesc in cuget. Aceasta se vede din faptul ca adesea patimim una ca aceasta si in somn.

S-ar parea insa ca este o oarecare contrazicere intre a ascunde zeii in Sichem si a tine un idol in ascunzis. temandu-se de . descoperirea gandurilor. aplecandu-se. ci aseaza in el o intristare dulce si lacrimi fara durere. sa-si supuna gandurile mestesugului celui priceput. Caci a ascunde zeii in Sichem e lucru de lauda. Dar se intampla uneori ca nici visele bune nu aduc bucurie sufletului. Asadar cei ce au predat altora grija mantuirii lor. De aceea este rusine a scoate la aratare asemenea ganduri. De aceea a pecetluit lucrul din urma cu blestem. vadindu-i adeseori chiar in vis. Dar socotinta aceasta foarte rar se acopera cu adevarul. nici cel mai mic lucru. lepadandu-se de toate. Caci deprinderea virtutii este de asa fel ca se cumpaneste cu usurinta si intr-o parte si intr-alta. fiind inrudita cu ratacirea. iar a tine un idol in ascunzis e lucru de ocara. Dar ceea ce e tinut in ascunzis nu e cunoscut de cei din afara. Cel dintai are ca regula stiinta. ii infurie grozav. Caci tot gandul urat. spunandu-le lor ca a cucerit Sichemul cu sabie si arc. cugetarea inclinand cu usurinta spre patima izgonita si implantand in pamant bronzul idolului. Iar aceasta se intampla celor ce au inaintat mult in smerenia cugetarii. (Diadoh al Foticeii)25 Spovedania. insa e vazut necontenit de cel ce l-a pus acolo. daca nu se poarta de grija. precum si mai primejdios este de a cauta formele disparute. arata ca i-a trebuit lupta si osteneala ca sa puna stapanire pe patimi si sa le ascunda in pamantul Sichemului. de cele mai multe ori se abate de la linia dreapta. este o sculptura ascunsa. care ia forma in cugetare. insemneaza a pune piedica inaintarii tale proprii. dar e primejdios si de a tine in ascuns un chip cioplit. De aceea. Astfel judeca mesterul si altfel cel fara mestesug lucrurile mestesugului. judecand stiinta lui mai vrednica de crezare. lasandu-si toate socotintele. zicand: ”Blestemat cel ce tine idol in ascunzis!” Si de fapt nu este acelasi lucru a ascunde ceva in pamant pentru totdeauna si a-l tine in ascunzis.uneori se si bucura fiindca a putut cunoaste viclenia lor. Cu siguranta nu ceea ce se pare celui neincercat intemeiat si potrivit este intr-adevar intemeiat. Caci ceea ce a fost ascuns in pamant si nu se mai arata vederii se sterge cu vremea si din amintire. sfatuirea ˇ De fapt Iacob. (Nil Ascetul) 46 ˇ A iscodi plin de curiozitate planurile invatatorului si a vrea sa pui la incercare cele poruncite de el. sa nu-si lase nimic afara. Mai intai. Acesta il arm mereu in amintire ca pe un chip cioplit pe care il poarta in ascuns. spre cele potrivnice. celalalt ca asa s-ar cuveni.

iar Dumnezeu lucreaza in cel ce aude. a primit de la Dumnezeu osanda pentru furt. (Nil Ascetul)46 ˇ Ci. sa-si rada tot trupul. Iar cel ce alearga cu nadejde e de doua ori bogat. ca fiecare dintre cei ce se apuca de unul din felurile acestea de vietuire. ca si intregul. si felurite curse si-a intins vrajmasul pretutindeni. i-a poruncit sa-si vanda averile si sa le dea saracilor si sa nu-si lase siesi nimic? Fiindca stia ca ceea ce ramane se face. sa fie dus printr-o pilda asemanatoare spre adevar. bine stiind ca ceea ce ramane afara. a se calauzi dupa voia sa si a convietui cu cei neincercati in razboiul duhovnicesc. incat sa nu mai fie catusi de putin tulburati de amintirile lor. Dar socotesc ca si Moise. imbiind bogatului desavarsirea vietii dupa Dumnezeu. Aceasta ii arata caldura ravnei. si a taiat boii si i-a fript in vasele boilor”. (Marcu Ascetul)46 ˇ Omul sfatuieste pe aproapele precum stie. precum acela a crezut. dar nimanui nu i se potriveste asa de mult ca judecata constiintei sale. il va desface adeseori de la cele mai bune. ca de unele ce-l puteau impiedica adeseori se face pricina a razgandirii. (Marcu Ascetul)46 ˇ Cel ce se osteneste fara sfat e sarac in toate. cum se predau pe ei insisi. daca e cu putinta. iar in al doilea rand sa uite de familie si de toti cei apropiati in asa masura. nici n-a socotit cum ar putea avea mai mult folos din vanzarea lor. cuprins cu totul de dorinta care il tragea sa fie langa invatator. fara martori. si douasprezece perechi de boi inaintea lui. Ci. De aceea. Cum s-a lepadat Elisei de lume. cu boii. (Nil Ascetul) 46 ˇ Multe sunt sfaturile aproapelui spre ceea ce este de folos. care crezand ca inseala pe oameni.pilda lui Anania. Caci n-a zis: voi vinde perechile de boi si voi economisi pretul dupa cuviinta. pricina de imprastiere. asa sa predea si toate ale lor. tragand necontenit cugetul intr-acolo. iar pe urma il va rupe din fratietate. randuind celor ce vreau sa se curateasca in rugaciunea cea mare. Unii ca acestia sunt mestesugirile pacatului si se tin bine ascunse. De ce apoi si Domnul. zice. a dispretuit cele vazute si s-a silit sa se izbaveasca mai repede de ele. e . De aceea a poruncit Duhul Sfant sa se scrie Vietile Sfintilor. le-a poruncit prin aceasta sa se lepede cu desavarsire de averi. (Marcu Ascetul)46 ˇ E primejdios lucru a fi cineva singur. ca sa urmeze invatatorului sau? ”Ara.

deci pentru mantuire ne-a venit numai prin Hristos caci unindu-ne cu El ca om. vom putea intra in Imparatia luminii. nu te vei primejdui de lanturi si de curse si nu vei cadea intre fiarele lumii spirituale. ca sens al existentei. desi nu ai tu insuti faclia adevaratei cunostinte. care ne lumineaza persoana. a dat firii noastre si posibilitatea pocaintei. Binele nu ni se impune cu sila. Regretul pentru binele nesocotit nu inseamna si puterea revenirii totale prin noi insine la bine. pentru ca prin ea ne vedem cum ar trebui sa fim si vedem si legatura noastra cu Dumnezeu si cu semenii. sau cu dorinta lui. vom avea parte in veci de lumina. care pandesc in intuneric si rapesc si ucid pe cei ce umbla in el fara faclia spirituala a cuvantului dumnezeiesc. Pocainta e candela luminata.bine sa te silesti si sa te straduiesti a fi sau a te intalni neincetat cu barbati cunoscatori. ne unim cu El ca Dumnezeu. astfel sporeste intunericul in care au inceput sa traiasca sufletele care n- . deci de regret pentru raul facut. ci inclusiv propriei vointe. In felul acesta. izvorul de lumina al tuturor. Noi trebuie sa intretinem flacara din ea cu untdelemnul faptelor noastre si numai de vom fi luminati prin lumina candelei ce ne vine din Hristos. prin faptul ca arata pe Dumnezeu ca Tata iubitor. avand un Fiu iubitor. dar insotindu-te cu cel ce o are. (Marcu Ascetul)46 POCAINTA ˇ Dumnezeu cunoscand de la inceput rautatea diavolului si faptul ca prin ispita Lui vom cadea in pacate. fiind inca nedesavarsit cu varsta duhovniceasca si prunc. nu vei umbla in intuneric. (Filocalia XII) ˇ Pocainta a carui posibilitate ne-a dat-o Dumnezeu spre a primi ajutorul Fiului Sau cand se va intrupa. este ca o candela. (Filocalia XII) ˇ Intunericul iadului este produsul intunericului dracilor care nu cunosc. ajutorul pentru deplina revenire la bine pentru iesirea din pacat. Numai de vom fi luminati cunoscand si acceptand pe Hristos ca lumina lumii. sau nu recunosc pe Dumnezeu deci sensul pozitiv al existentei. In noi pacatul nu s-a nascut exclusiv din vointa noastra si nici nu s-a sters orice posibilitate de bine. Diavolul n-are aceasta posibilitate pentru ca rautatea lui are alte proportii si nu se datoreaza vreunei ispite straine. dar ajutorul lui Dumnezeu se uneste cu regretul nostru pentru binele parasit. La aceasta ne ajuta Dumnezeu.

Placerile trupesti sunt insotite de imprastierea cugetarii. ele il fac pe om sa nu se concentreze in sine si sa vada bucuria ce i-o aduce fapta buna fata de altul.) De aceea zice Apostolul: ”Cel ce se lupta se infraneaza de la toate. (Filocalia XII) ˇ Moartea este noaptea de care sunt constient si deci ma chinuie. inseamna slabirea ei. ca atare este o revolutie afectiva in viata omului. aceasta lumina a indepartat noaptea care ma inconjoara. caci si Dumnezeu o ia in seama imediat.au voit sa-L cunoasca pe Dumnezeu. ci intreg omul vechi se numeste pacat. Cunoasterea iubirii lui Dumnezeu aratata de Hristos este lumina. inclusiv cu Dumnezeu. o intoarcere din durere si cu durere.” (Filocalia XII) ˇ Sa credem cu toata convingerea ca Dumnezeu ia in seaea pocainta noastra. care explica existenta si da fericire din iubirea Lui ca plinatate de viata. Somnul este si el intuneric si . cu atat este mai puternica si cu cat o amanam mai mult. (Filocalia XII) ˇ Pocainta fiind si un regret pentru pacatele egoismului este si o silinta de revenire in comunicare cu ceilalti. Pe de alta parte si intre somn. Caci este o insusire importanta a lui Dumnezeu mila fata de cei indurerati. este ziua. ca el insusi devine acestea. Amanarea increderii ca Dumnezeu va lua in seama pocainta noastra.iar pacatul nu este unul. cu atat slabeste mai mult si o ia Dumnezeu mai putin in seama. Aceasta ziua. Dar moartea aceasta nu este numai una cu intunericul si cu moartea din el intr-un mod oarecum constient. Sa nu avem nici o indoiala si sa nu amanam manifestarea ei in fata lui Dumnezeu. (Filocalia XII) ˇ Pocainta inseamna a ne intoarce de la pacat . Cu cat ne incredem mai mult in Dumnezeu ca o ia in seama. betie si moarte este o identitate. este sensul satisfacator al vietii mele. (Pacatul este intreg omul cazut in ceea ce este contrar firii lui. Pocainta este astfel o intoarcere hotarata a omului de la viata patimasa la o viata virtuoasa. Pocainta ne indeamna sa ne opunem acestui om intreg cazut din normalitatea firii. Este o silinta a omului vechi intreg de a deveni un om nou al binelui. Placerea impiedica de aceea cunoasterea de sine a omului. iar unde este pocainta mare este si durere mare. Noaptea ne face sa dormim si ne indeamna la betie si acestea ne fac sa dorim noaptea. cunoastere care e lumina proiectata in sine dar si in relatiile lui cu tot ce exista.

ci cosmar chinuit. nu intrucat firea ar cere-o. XII) ˇ Intunericul si chinurile iadului sunt ”intunericul cel mai dinafara” caci este zona cea mai saraca a existentei si cei ajunsi in ea nu inteleg nimic din rostul existentei. Somnul si betia nu sunt una cu moartea. (Filocalia XII) ˇ Cel ce se gandeste pururea la moarte. (Filocalia XII) ˇ Sa nu cadem cu sufletul din faptele conforme firii caci el este pe de alta parte schimbator din fire. la intunericul cel mai dinafara. ca un fel de cosmar care intuneca si stramba realitatea. sau un sir de cosmaruri. (Filocalia XII) ˇ ”Focul si intunericul cel mai dinafara” este intunericul neintelegerii ultime pe care si-au cultivat-o cei ce n-au voit sau nu s-au ostenit sa cunoasca adevarul ca toate au un sens numai daca sunt de la un Creator constient si iubitor. dinaintea ingerilor si a oamenilor. Adica se poate abate prin fire de la cele conforme firii. topeste bucuria placerii si intoarce toata pofta spre Dumnezeu. nu vom mosteni nestricaciunea trupului lui Hristos caci desi nu pier definitiv nici trupurile in iad. daca gradul suprem al existentei se arata in iubirea si in nemarginita cunoastere a lui Dumnezeu. la fel si betia. Poate cadea prin fire din starea conforma firii. la plansul cel nemangaiat. ci si una cu patimile caci patimile te fac sa te repezi la placerile momentane pierzand perspectiva vietii indelungate a bucuriei nesfarsite. (Fil. la scrasnirea dintilor. (Fil. ele vor suferi de anumite chinuri proprii trupurilor .15. Amandoua sunt la marginea extrema a existentei. la viermele neadormit. iar betia la fel. la focul vesnic. oarecum in afara ei.50) Daca noi nu ne silim sa inaintam spre trupul induhovnicit. nici stricaciune nu mosteneste nestricaciunea. Dar somnul spiritual nu este inconstienta totala. XII) ˇ ”Carnea si sangele nu pot sa mosteneasca Imparatia lui Dumnezeu.” (I Cor. Lipsa lor de cunostinta fiind lipsa iubirii.moartea spirituala le mareste. In somn si in betie strambam si facem fara sens toata realitatea asa va fi iadul. ci intrucat firea ii da si aceasta posibilitate datorita libertatii cu care este inzestrat. se poate abate ”prin fire”. iubirea tripersonala suprema. la rusinea ce-o avea inaintea scaunului infricosator al judecatii lui Hristos. ei n-au nici o bucurie ci traiesc intr-un chin nesfarsit asemenea unui foc care-i arde.

Asa ii putea convinge pe apostoli ca a putut invinge moartea.XII) ˇ Cel care a fost in comuniune cu cei pacatosi pe pamant si i-a aprobat. XII) ˇ Mintea care nu mai este stapanita de nimic din cele ale lumii se pregateste. (Fil. se va descoperi in ziua judecatii ca a fost in comuniune cu diavolul. (Fil.XII) ˇ Cei din iad nu sunt lasati acolo pentru ca asa vrea Dumnezeu. la judecata finala pentru a arata intrucat ca le-am urmat lor iubind mai mult pacatul decat virtutea.XII) ˇ De ai fost un fel de invatator al celui pacatos aici fara sa-l indrepti. Chiar in suferinta lor. XII) ˇ Hristos trebuia sa arate. spre o singura tinta: sa se pregateasca prin moarte spre trecerea la nemurirea vietii viitoare impreuna cu Hristos pe care-L vedem ca model in aceasta.stricacioase: durerile produse de focul arzator. (Fil. deci totodata un trup cu Hristos prin . respectiv cunoasterea lui Dumnezeu si-a pregatit o stare de incapatanare vesnica in necredinta. Simturile i-au devenit un trup unic cu Hristos. inainte de a se lasa rastignit ca e mai tare ca toate incercarile si ispitirile. desi in moartea Lui arata o si mai mare putere si are o si mai mare semnificatie putand-o invinge chiar dupa ce se lasa El Insusi dus in stare de moarte si invie nu pentru a reveni la viata istorica.XII) ˇ Cel care n-a luptat aici pentru a castiga credinta. (Fil. vor sa-si afirme cu incapatanare sfidarea fata de Cineva care este superior.XII) ˇ Dreptatea lui Hristos va lasa si pe vrajmasii nostri sa fie prezenti in partea stanga. Este marea taina a libertatii si a mandriei unora in afirmarea ei. Iubirea va uni atunci pe toti iar egoismul de pe pamant aratat atunci pe fata va singulariza pe cei ce l-au practicat. te vei afla partas la pedeapsa lui in ziua judecatii. (Fil. isi aduna simturile indreptate spre lume. ci pentru ca ei se incapataneaza sa nu stie de Dumnezeu. ca e mai tare si decat moartea. de intepaturi. (Fil. ci deschizandu-ne viata in vesnicie. (Fil. Ingerii ce vor sta de-a dreapta se vor bucura toti de iubirea fiecaruia care s-a indreptat spre toti. de lucrarea viermilor.

(Fil. Fericit cel in care nu se va afla nimic de-al lor deoarece veselia si bucuria lor va fi vesnica. Iar cand vor invinge faptele lui. fiind rai si fara mila. (Fil. ci faptele pe care le-a facut il imprejmuiesc impotriva acelora ca sa nu se atinga de el. ferind lucrul nostru de tot raul pana ce ne vom scapa mintile de ispitele celor vicleni ce vor veni inaintea noastra. ci pentru noi. vor merge impreuna cu el ingerii si-l vor intampina toate puterile intunericului voind sa-l impiedice cercetandu-l de are ceva de-al lor in el. Numai cu ajutorul Tatalui putem invinge crucea pe care am primit-o ca sa o invingem si pe ea dupa ce-am invins celelalte patimi egoiste ale noastre prin patimiri neplacute. Cand sufletul va iesi din lume. vor canta ingerii inaintea lui pana se va intalni cu Dumnezeu intru veselie. Atunci nu ingerii vor lupta pentru el. . dar si-a insusit frica noastra de el cerand ajutor Tatalui ca sa ne faca si pe noi sa cerem acest ajutor in clipa incercarii extreme. la iesirea lui din lumea aceasta lucrul lui va merge inaintea lui si se vor bucura cu el ingerii lui Dumnezeu pentru ca l-au vazut mantuit de stapiniile intunericului. Deci si noi fratilor sa implinim lucrarea noastra lucrand bine scurta si greaua viata de aici. caci vor cerceta cu putere tot lucrul nostru.impartasirea cu El. Propriu-zis nu pentru Sine se roaga Iisus Hristos sa treaca paharul mortii. (Fil. Atunci. XII) ˇ Ce trebuie cugetat despre bucuria ce va veni sufletului care s-a hotarat sa slujeasca lui Dumnezeu si sa-si desavarseasca lucrarea? De fapt. in acea ora va uita toata osteneala si toata suferinta. El putea sa suporte prin sine acest pahar. Si El Care a invins moartea prin cruce imprima trupului celui ce s-a impartasit de El aceasta pornire spre moarte si spre trecerea prin ea la viata vesnica in unire cu El. XII) ˇ ”In ora crucii este o mare primejdie. XII) Publicat: August 20th. 2007 in Asceza.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->