Sunteți pe pagina 1din 31

1. Ce este profesia contabila?

Totalitatea activitatilor/serviciilor care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza/presteaza, precum si organismele lor profesionale. 2. Care sunt principalele activitati componente ale profesiei contabile? Activitatile care compun profesia contabila: - tinerea contabilitatii - elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor financiare - auditul statutar - alte lucrari de audit financiar-contabil - management financiar-contabil - servicii fiscale (consultanta, consiliere si asistenta fiscala) - servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor - evaluari de intreprinderi si titluri - alte servicii contabile si paracontabile 3. Cum se clasifica profesionistii contabili? in functie de statutul juridic: - dependenti, cu statut de angajati; - independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile. din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: - individual; - in forme asociative potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. 4. Ce intelegeti prin audit in general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar? Prin audit se intelege examinarea profesionala a unei informatii, efectuata de o persoana competenta si independenta in scopul emiterii unei opinii motivate prin raportarea la un criteriu de calitate: standard, norma sau reglementare. Sunt de retinut elementele fundamentalecontinute in definitie, fare de care activitatea nu poate fi definita ca fiind un audit: - examinarea este strict profesionala si presupune colectarea si evaluarea unor probe privind informatia examinata; - persoana care examineaza trebuie sa detina competenta necesara si sa fie independenta; - obiectul examinarii: orice informatie economica, tehnica, tehnologica, financiara, fiscala, juridica etc.; - scopul examinarii: emiterea unei opinii, care consta in determinarea si raporatrea gradului de conformitate a informatiei la criteriul de calitate prestabilit; - calitatea opiniei: motivata; - criteriul de apreciere: un standart, o norma sau o reglementare Prin audit financiar se intelege orice interventie cu caracter de control, analiza, verificare, cercetare sau studiu de contabilitate a unei entitati, efectuata de un profesionist contabil competent si independent daca celelalte elemente fundamentale ale definitiei auditului in general sunt reunite. Astfel spus, auditul financiar este auditul in general, cu precizarea ca obiectul examinarii il constituie informatia financiarcontabila, iar persoana competenta si independenta trebuie sa fie profesionist contabil. Prin audit statutar se intelege examinarea profesionala efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in ansamblul lor, in scopul emiterii unei opinii motivate responsabile si independente in legatura cu imaginea fidela, clara si completa a pozitiei, a situatiei financiare si a performantelor financiare, prin raportarea la standardele nationale sau internationale de audit. 5. Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar? Publicul se asteapta ca auditorul statutar sa joace un rol in protejarea intereselor sale prin oferirea unei reasigurari referitoare la cinci aspecte care privesc intreprinderea: - acuratetea situatiilor financiare; - continuitatea activitatii si solvabilitatii firmei; - existenta/inexistenta unor fraude; - respectarea de catre firma a reglementarilor specifice si generale; - comportamentul responsabilal firmei fata de problemele legate de mediu si problemele sociale. 6. Ce este auditul intern? Auditul intern este activitatea care are ca obiectiv verificarea existentei, adaptabilitatii si modului de aplicare a dispozitivelor, procedurilor si metodelor care formeaza sistemul de control al entitatii. Aceasta activitate poate fi realizata printr-un compartiment distinct sau externalizat prin profesionisti contabili independenti. 7. Care sunt deosebirile fundamentale intre auditul intern si auditul statutar? Statutul: Auditorul intern face parte din structurile intreprinderii, auditorul statutar este un prestator de servicii independent juridic de intreprindere. Beneficiarii auditului: Auditorul intern lucreaza in folosul responsabililor intreprinderii (manageri, directia generala, comitetul de audit), auditorul statutar face certificarea situatiilor financiare in folosul tuturor utilizatorilor situatiilor financiare.

Obiectivele auditului: Obiectivul auditului intern este sa aprecieze bunul control asupra activitatii intreprinderii (dispozitive de control intern) si sa recomande masuri pentru imbunatatirea acestuia; obiectivul auditului statutar il constituie certificarea regularitatii, sinceritatii si imaginii fidele a conturilor, situatiei financiare si rezultttelor intreprinderii. De observat ca pentru atingerea acestor obiectiveauditul statutar va trebui sa aprecieze si el dispozitivele de control intern ale intreprinderii; deci controlul intern este pentru auditul statutar un mijloc, in timp ce pentru auditul intern este un obiectiv. Domeniul de aplicare al auditului : Auditul statutar inglobeaza tot ceea ce participa la determinarea rezultatelor si la elaborarea situatiilor financiare, insa in toate functiile intreprinderii (un auditor statutar care si-ar limita observatiile si investigatiile doar la sectorul contabiol ar face o activitate incompleta); astfel spus, auditul statutar cuprinde toate functiile intreprinderii,dar in legatura numai cu obiectivul sau de certificare: auditul intern are un domeniu mult mai vast: cuprinde nu numai toate functiile intreprinderii, ci si toate dimensiunile acestor functii. Prevenirea fraudei: Deosebit de obligatiile legale de divulgare, auditul statutar se preocupa de orice frauda de indata ce aceasta are sau se presupune ca are o influenta asupra situatiilor financiare; auditul intern desi nu are drept scop desccoperirea fraudelor, avand o arie mullt mai larga de lucru, are ao mai mare posibiliate de prevenire a fraudelor, suspectand si adancindcontrolul pentru orice nerespectare a procedurilor de control intern. Independenta: Independenta auditorului statutar este cea a titularului unei profesii liberale, este juridica si statutara, este una absoluta; independenta auditorului intern este una restrictiva; ele este independent fata de structurile auditate, dar nu si fata de conducerea entitatii. Periodicitatea auditului: Auditorii statutari nu sunt prezenti tot timpul in intreprindere, ei actioneaza in perioada propice elaborarii situatiilor financiare (trimesru, semestru, an) si au de regula aceisi interlocutori; auditorul intern lucreaza tot timpul in intreprinderea sa si schimba frecvent interlocutorii. Astef spus, din punct de vedere al prezentei in intreprinedre auditul statutar este periodic, iar auditul intern este permanent, iar din punct de vedere relational (al interlocutorilor) auditul intern este periodic, iar auditul statutar este permanent. Metoda: Auditorii statutari isi efectueaza lucrarile dupa metode verificate, pe baza de comparatii, analize, inventare; etoda auditorilor interni este specifica si originala, adaptata la cultura intreprinderii. 8. In ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitate? Profesia contabila este in prezent principalul furnizor de servicii fiscale pentru toate sectorele de afaceri. Serviciile fiscale constituie o parte componenta a profesiei contabile si sunt oferite in interesul public. Dezvoltarea legislatiei fiscale a influentat dezvoltarea profesiei contabile. Natura din ce in ce mai complexa a legii fiscale si a contabilitatii financiare, in special pentru companiile mari care se confrunta cu legi fiscale si reglementari diferite la nivel local, national si international, necesita o expertiza specilizata aprofundata din partea profesionistilor contabili. Activitatea fiscala, ca parte componenta a profesiei contabile, acopera la randul ei o arie larga de servicii: conformarea la regulile fiscale, planificarea si consultanta fiscala, reprezentarea in fata instantelor juridice si servicii legate de impozitarea corporatiilor. Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient la cerintele de raportare si completare a returnarilor de impozitein tarile in care detin activesi sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare si o consultanta corespunzatoare. 9. Cum explicati necesitatea reglementarii profesiei contabile? Pentru a atainge obiectivele (comandamentele) fundamentale si anume: - educatie: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor; - etica: comportamentul deontologic al membrilor lor; - calitatea: certificarea calitatii serviciilor oferite de membrii lor, organismele profesionale trebuie sa sustina si sa promoveze practicile profesionale la nivel inalt, inclusiv prin intermediul reglementarii,membrilor lor. Organismul profesional trebuie sa reglementeze activitatile si conduita membrilor sai pentru a se asigura ca responsabilitatea sa fata de interesul public este indeplinita, chiar si atunci cand exista o reglementare externa semnificativa a profesiei din partea unei agentii guvernamentale. O profesie, in general, este definita si judecata prin cunostintele, aptitudinile, atitudinea si etica celor implicati in aceasta profesie; reglementarea unei profesii este un raspuns precis la nevoia de standarde sigure, care sa fie indeplinite de membrii acelei profesii. Necesitatea reglementarii i natura acestei reglementaridepin de: - profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei si societatii; - conditiile de piata in care activeaza profesia; - calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata,ceea ce implica: adoptarea de standarde profesionale, tehnice; adoptarea de reguli etice; nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile, precum investitorii, creditorii. 10. Aria de acoperire a reglementarii profesiei. Reglemenatrea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: - cerintele de acces si certificarea sau autorizarea; - cerintele referitoare la educatia continua; - monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili; - standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte; - sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus.

11. Care sunt conditiile de calitate a reglementarii profesiei contabile? Reglementarea trebuie sa fie de calitate pentru a raspunde interesului public, adica trebuie sa fie: - proportionala; - transparenta; - sa nu fie impotriva competitiei; - nediscriminatorie; - precisa; - segmentata in functie de tinta sa; - implementata consecvent si just; - supusa unei examinari periodice. 12. Modalitati de implementare a reglementarii profesiei. Exista 3 modalitati de implementare a reglementarii: - autoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern, care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia; - reglementarea externa: profesia este reglementata de guvern, fie prin intermediul unei agentii guvernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, caruia guvernul i-a delegat sarcini de reglementare; - coreglementarea: reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglementare externa. Oricare ar fi modul de implementare, organismele profesionale trebuie sa joace un rol hotarator in reglementarea profesiei, ele fiind cel mai bine pozitionate pentru apararea interesului public. 13. Reglementarea profesiei contabile la nivel european. a) Reglementarea generala - Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunosterea calificarilor profesionale. Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile componente ale profesiei contabile, inclusiv, odata autorizat, la activitatea de audit statutar. Acesti profesionisti contabili au studii universitare, un stagiu practic de cel putin 3 ani si au promovat un test de aptitudini. b) Reglementarea speciala - Directiva 84/253CEE, cunoscuta sub denumirea de-a 8-a Directiva, inlocuita prin Directiva 2006/43CF, cunoscuta sub denumirea de noua Directiva a 8-a. Principalele prevederi: conditiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. Pentru ca o persoana fizica sa fie autorizata sa faca audit statutar, conditiile sunt: - sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent; - sa fi sustinut un examen de acces la calitatea de profesionist contabil; - sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin trei ani; - sa fi promovat un examen de competenta profesionala; conditiile speciale privind independenta auditorului, calitatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile; crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari. Auditorul statutar este ultimul aparator al interesului public - de aici, necesitatea unei evidente distincte a profesionistilor contabili autorizati sa efectueze audit statutar; de aici, masurile de ordin etic deosebit de stricte mai ales in ce priveste independenta acestor categorii de profesionisti contabili. Categoriile de entitati supuse auditului statutar sunt prevazute prin Directiva a4-a si Directiva a 8-a, precum si prin reglementarile nationale. Din ratiuni de costuri, dar si legat de numarul de categorii de utilizatori ai situatiilor financiare, nu orice entitate poate fi obligata sa fie supusa auditului statutar; este cazul mai ales al microintreprinderilor si al intreprinderilor mici si mijlocii. 14. Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public Profesia contabila se distinge de celelalte profesii, intre altele, prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari, salariati, furnizori-creditori, banci, buget, conturi nationale, organisme de bursa, investitori etc. In mod paradoxal profesionistul contabil este platit de catre intreprindere dar utilizatorii (consumatorii) informatiilor desprinse din situatiile financiare sunt partile interesate, cele mentionate mai sus. 15. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei Nu exista progres uman fara dezvoltarea pietelor, dar pietele nu se pot dezvolta fara profesionisti contabili, deci profesionistii contabili satisfac un interes general. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. Trebuie mentionat rolul social al profesionistilor contabili, pe de o parte, prin faptul ca determinarea si plata tuturor veniturilor in societate constituie una din lucrarile importanteale profesionistilor contabioli, iar pe de alta parte, de calitatea muncii lor depinzand bunastarea salariatilor si a cetatenilor unei tari. Toti profesionistii contabili au misiunea de a actionapeste tot

in interes public, iar aceasta misiune trebuie indeplinita indiferent de locul in care isi desfasoara activitatea: in insititutii, in afaceri, in educatie sau in practica libera. 16. Necesitatea existentei unor organisme profesionale puternice Pentru satisfacerea interesului public profesionistii contabili trebuie sa se asocieze astfel incat sa rezulte un organism cu menirea sa asigure unitatea de conceptie si de metoda pentru serviciile profesionale pe care le efectueaza ca angajati sau in practica libera. Necesitatea unor organisme profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public, cel putin din punctul de vedere al trei domenii, care constituie comandamentele fundamentale ale oricarui organism profesional: educatia, etica si controlul de calitate Atat publicul, cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie protejate de o eventuala incompetenta a profesionistilor contabili; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili. Publicul trebuie protejat de eventualele intelegeri neconforme intre profesionistii contabili si entitatile beneficiare ale serviciilor prestate de catre acestia; aceasta protectie este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri de etica si deontologie profesionala eficiente. 17. Modalitati de organizarea a profesiei contabile Asociatiile sau organismele profesionale se infiinteaza prin consimtamantul membrilor profesionisti contabili sau printr-o lege. Indiferent de modul de organizare, recunoasterea asociatiei printr-o reglementareda autoritate activitatilor desfasurate de aceasta si de membrii sai, mult mai importanta fiind insa recunoasterea din partea mediului economic, a societatii in general, care trebuie sa gaseasca servicile furnizate de profesionistii contabili ca indispensabile si creatoare de valoare. 18. Criteriile de recunoastere a unui organism profesional Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele internationale, un organism national al profesiei contabile trebuie: - sa fie un organism necomercial si neguvernamental; - sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai; - membrii sai sa fie profesionisti contabili; - sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului; - sa aiba capacitatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica, disciplina, practica profesionala, controlul calitatii); - membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt nivel posibil, activitatile traditionale efectuate de profesionistii contabili; - sa aibe capacitatea de adminstrare si resursele necesare pentru indepliniraea misiunii si obiectivelor sale 19. Despre IFAC IFAC Federatia Internationala a Contabililor - s-a infiintat in anul 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de tari - -in prezent IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organisme membre si asociate din 118 state Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabila sa contribuei la dezvoltarea economiilor internationale prin promovarea aderarii la standarde profesionale de inalta calitate CECCAR este membru plin IFAC din anul 1996 20. Despre FEE. FEE este organizatia recunoscuta de IFAC, care gestioneaza profesia contabile la nivelul UE. Cuprinde organisme profesionale din toate cele 27 de tari membre ale EU. CECCAR este membru FEE din 1996. FEE are ca obiectiv intarirea profesiei contabile la nivelul UE si aplicarea standardelor internationale in domeniul contabilitatii si auditului. Pentru ca un oragnism profesional dintr-o tara sa devina membru FEE este necesar: - sa nu fie organism guvernamental - sa fie un organism stabil in cadrul profesiei contabile - sa fie recunoscut prin lege sau prin consesn general - sa provina dintr-o tara europeana. 21. Despre organizaiile i gruprile regionale. Organizatiile regionale reprezinta profesia din regiunea respectiva in fata organismelor guvernamentale si de dezvolatre din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor internationale in care sunt importante din punct de vedere regional. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii relatiilor economice in regiunile respective.Pentru a fi recunoscuta de catre IFAC organizatia regionala trebuie sa demonstreze ca: - va subscrie si sa promoveze obiectivele IFAC in regiunea pe care o reprezinta si reglementarile si standardele IFAC si IASC - are ca obiectiv dezvoltarea si intarirea unei profesii contabile in regiunea respectiva - constituie o regiune de tari definita corespunzator si reprezentativa pentru profesia contabila - contine un numar suficient de organisme contabile care sunt deja membre ale IFAC

- este infiintata corespunzator atat financiar cat si tehnic, a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resurse organizationale si financiare necesare indeplinirii responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC Organizatiei regionale i se va cere: - sa sustina activ IAFC , sa continue si sa asigure diseinarea pe scara larga a reglementarilor tehnice - sa furnizeze periodic secretariatului IFAC rapoarte de activitate - sa informeze secretariatul IFAC despre orice schimbari propuse in constitutia sau in randul membrilor organizatiei regionale Gruparea regionala reprezinta asocierea mai multor organisme profesionale din tarile aceleiasi regiuni, care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regionala. Principalele organizatii si grupari regionale care functioneaza in Europa sunt: - FEE -Federatia expertilor contabili europeni - FIDEF -Federatia expertilor contabili francofoni - FCM- Federatia expertilor contabili mediteraneeni - CILEA- Comitetul de integrare latina Europa America - SEEPAD- Parteneriatul sud est european pentru dezvoltarea contabilitatii. 22. Structura legal i organizaional a unui organism profesional. Pentru ca o organizatie sa poata prospera, trebuie sa aiba o directie clara si sa fie sigura de obiectivele sale si de felul in care le poate realiza. Factorii de decizie ai organizatiei trebuie sa aiba in vedere si diferentele intre necesitatile tehnice si schema de reglementare dorita pentru persoanele din practica publica si pentru membrii cu diverse roluri: auditori, contabili financiari, consilieri financiari. Aceste diferente se reflecta deseoriin structura legala si organizationala a organismelor profesionale de contabilitate. Acestea rezulta din interesul public deosebit in munca auditorilor si din standardele contabile internationale si nationale create pentru a mentine si imbunatati calitataea raportarilor finaciare. 23. Colaborarea organismului profesional cu Guvernul. In cadrul colaborarii cu administratia, grupul care formeaza oragnismul profesionall trebuie sa retina urmatoarele obiective comune: realizarea cresterii economice si protejarea interesului public. O colaborare eficienta cu administratia si alte parti interesate poate duce la dezvoltarea unui oragnism profesional care respecta necesitatile administratiei ale profesiei si ale interesului public in general. Organismele profesionale au responsabilitatea de a ramane implocate in zone care afecteaza profesia, de exemplu legislatia, administratia corporativa si reglementarile fiscale. Prentru ca profesia sa se dezvolate si sa obtina recunoastere publica, trebuie sa exista un cadru legal si de reglementare corespunzator care sa guverneze profesia. Grupul care formeaza un nou organism profesional de contabilitate trebuie sa inceapa colaborarea cu administratia inca din faza incipienta pentru a dezvolat un cadru corespunzator. Pentru asta este important ca membrii grupului fondator sa fie in legatura cu administratia. 24. Organele de conducere i de execuie ale unui organism profesional. Apartenenta la un oragnism profesional de contabnilitate constituie un contract intre organism, membrii sai si partile interesate prin intemediul caruia toate partile implicate obtin drepturi si sarcini reciproce. Organul principal de conducere al organismului profesional de contabilitate este Consiliul. Componenta acestuia este in general aleasa de membrii, de obicei pe un teren specificat, care poate fi reinnoit o data sau de mai multe ori. Pentru determinarea numarului de membri din Consiliu trebuie sa se aiba in vedere reprezentarea corespunzatoare a membrilor, creand in acelasi timp un grup suficient de mic pentru a colabora eficient. Consiliul raspunde in fata membrilor.Membrii vor fi invitati sa participe la AGA si vor avea de asemenea dreptul sa solicite o Adunare generala speciala daca este necesar. Consiliul este condus in mod normal de un presedinte care este ales de ceilalti membri ai consiliului sau de masa de membri. Multe organisme au si unul sau mai multi presedinti adjuncti sau vicepresedinti, care sunt alesi de membrii consiliului si il reprezinta pe presedinte. Misiunea unui organism profesional de contabilitate este indeplinita prin intermediul activitatii membrilor si a personalului angajat. 25. Finanarea unui organism profesional. Elaborarea si prezentarea la timp a rapoartelor anuale si de management pentru consiliuvor servi drept exemplu pentru profesie, precum si pentru procesul de dezvoltare a unui plan strategic si intocmirea bugetelor si planurilor de afaceri pe termen lung si scurt. Sursele de venit pot include subventii de la Guvern, sponsorizarea initiativelor specifice, donatii, surse caritabile, spatiul publicitar, firme. Cu toate ca finantarea initiala din surse externe poate fi necesara in primii ani, in cele din urma organizatia trebuie sa genereze suficiente venituri pentru a-si acoperi toate costurile de exploatare si pentru a permite unele investitii in dezvoltare. Fondurile de la membri vor fi colectate prin 2 modalitati: sub forma de cotizatii ca plata pentru drepturile si privilegiile in calitate de membru, si de recompensa pentru serviciile primite, cum ar fi cursurile, examinarile, activitatile de dezvoltare profesionala, participarea la manifestarile prootionale. Oganizatioa va trebui sa aiba propriul sediu independent. Locatia biroului si intretinerea aferenta vor necesita resurse. 26. Marketingul i promovarea profesiei. Marketingul eficient este esential pentru succesul pe termen lung al organizatiei. Un organism profesional care isi planifica si isi coordoneaza cu atentie activitatea de maketing are sanse mai multe de a-si atinge obiectivele strategice. Strategia de

mark a unui organism profesional nou trebuie sa se concentreze pe identificarea publicului tinta, cheie, atragerea studentilor si asigurarea furnizarii eficiente de servicii. Scopul ar trebui sa fie crearea unei mase decisive. Penrtru a implementa o strategie eficienta de mark, o organizatie trebuie mai intai sa inteleaga mediul in care lucreaza. Cele 3 componente cheie ale mediului de mark sunt: - macromediu- factori sociali, legali, economici, politici si tehnologici - micromediul: studenti si membri, furnizori, concurenti - mediul intern: oameni, finante resurse si infrastructura. 27. Despre Standardele Internaionale de Educaie. Standardele internationale de educatie stabilesc elementele pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare : subiect, metode si tehnici, astfel incat acestea sa acceptate si aplicate pe scara larga. Acestea sunt adresate tuturor profesionistilor contabili . Exista in prezent 3 tipuri de documente emise de IFAC : - IES Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili - IEG indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili - IEP documente internationale de educatie pentru profesionistii contabili. Standarde internationale de educatie actuale emise de IFAC pentru profesionistii contabili sunt : - IES 1: cerinte de intrare intr-un program de educatie contabila profesionala - IES 2: continutul programelor de educatie profesionala -IES 3: aptitudini profesionale - IES 4:valori profesionale, etica si atitudini - IES 5 : cerinte de experienta practica - IES 6: evaluarea capacitatilor profesionale si competentei - IES 7: dezvoltarea profesionala continua - IES 8: cerinte privind competenta profesionistilor contabili din domeniul auditului. 28. Despre Standardele Internaionale de Calitate. Controlul calitatii este abordat pe urmatoarele 3 niveluri: - la nivelul misiunii Control intern - la nivelul cabinetului firmei control intern - la nivelul organismului profesional Control extern Sistemul de control al calitatii la nivelul cabinetului trebuie sa includa politici si proceduri care sa se refere la : cerinte etice, resurse umane, acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii, responsabilitatile conducerii pentru calitatea din interiorul cabinetului, realizarea misiunilor, monitorizarea privind stabilirea de politici si proceduri. 29. Despre Standardele Internaionale de Etic. Consiliul pentru standarde de etica pentru contabili IESBA din cadrulIFAC a emis cadrul etic al profesionistilor contabili care cuprinde standarde etice de inalta calitate precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. Codul etic IFAC stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si funizeaza un cadru conceptual si indrumari pentru aplicarea acestor principii. In Romania codul etic IFAC a fost adoptat drept cod etic national al profesionistilor contabili inca din anul 2002. 30. Despre Standardele Internaionale de Contabilitate. IFAC, prin intermediul Consiliului pentru standarde internationale de contabilitate pentru sectorul public emite standarde internationale de contabilitate pentru sectorul public IPSAS iar Consiliului pentru standarde internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS. Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu standardele internationale de contabilitate se refera in principal la depunerea celor mai sustinute eforturi pentru: - incorporarea cerintelor IPSAS urilor in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public - asistenta la implementarea IPSAS urilor sau a standardelor internationale de contabilitate pentru sectorul public - incorporarea cerintelor IFRS in standardele internationale de contabilitate - asistenta la implementarea IFRS urilor sau a standardelor nationale care incorporeaza IFRS. 31. Despre Standardele Internaionale de Audit. IFAC prin consiliul pentru standarde internationale de audit emite urmatoarele categorii de standarde: - standarde internat de audit ISA - standarde internat pentru misiunile de examinare ISRE - standardele internationale pentru misiunile de certificare ISAE

- standardele internationale pentru serviciile conexe ISRS. IAASB emite de asemenea, declaratii aferente de practica, norme metodologice si indrumari pentru profesionistii contabili. Obligatiile organismelor membre IFAC in legatura cu aceste standarde si alte documente se refera la depunerea celor mai sustinute eforturi pentru : - incorporarea standardelor internat si a celorlalte documente emise de IAASB in standardele nationale - asistarea la implementarea standardelor internat sau nationale care incorporeaza standardele internat - implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor in timp traducerea corecta si completa a standardelor internationale si a c elorlalte documente emise de IAASB 32. 56. Rolul organismului profesional pentru elaborarea codurilor de etica. In baza obligatiilor ca membru al organismului international IFAC , organismul profesional are responsabilitatea de a promova norme de inalta conduita profesionala si sa se asigure ca cerintele etice sunt respectate, in caz contrar fiind necesara luarea masurilor ce se cuvin. Rolul organismului in eleborarea codului de etica deriva si din necesitatea apararii onoarei si independentei Corpului si a membrilor sai, si de a conferi autoritate lucrarilor membrilor sai. Organismul profesional are obligatia de a pregati cerinte etice detaliate, asigura consultanta si indrumari care sa ajute la rezolvarea conflictelor de etica , introduce programe de cunoastere a tuturor cerintelor etice , publica articole si materiale prin diverse publicatii , reglementeaza puterea actiunii disciplinare stabilita prin lege . Pentru toate aceste cerinte organismul profesional elaboreaza si actualizeaza permanent Codul de etica profesionala. 57. Rolul organismului profesional pentru asigurarea calitatii serviciilor profesionale. Codul etic IFAC al profesionistilor contabili se concentreaza pe responsabilitatea profesiei de a actiona in interesul public. Orice contabil profesionist care nu respecta ( sau care se considera ca nu respecta) standardele profesionale si cerintele legale face dificila pastrarea reputatiei acestei profesii. Rolul IFAC este de a oferi indrumari, de a incuraja progresul si de a promova convergenta spre standarde internationale. Datoria de a adera la cerintele profesionale apartine contabilului profesionist. Controlul calitatii este abordat pe trei niveluri : nivelul de contract, nivelul firmei si nivelul organismului profesional. Organizatia poate analiza mai multe abordari care includ: Resurse interne folosirea de inspectori angajati de organismul profesional; Resurse externe, ca de exemplu: - contractanti folosirea de revizori ( persoane , firme sau echipe mixte) contractati de organizatia profesionala; - sistem de control de catre terti persoanele sau firmele care vor inspecta contracteaza alte persoane sau firme pentru realizarea controalelor; - contractarea lucrarilor in afara societatii organismul profesional externalizeaza controalele unei terte parti ( de exemplu, o alts organizatie profesionala cu experienta necesara); - combinarea celor de mai sus organismul profesional poate externaliza controlul entitatilor inscrise si poate adopta o alta abordare externa sau interna pentru alte angajamente; - abordarea bilaterala sau regionalaa - una sau mai multe organizatii profesionale poate/pot dori sa combine resursele pentru realizarea controalelor. Indiferent de abordarea folosita, organizatia profesionalaa trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilor de calitate, In orice caz, acestia trebuie sa fie independenti de persoana sau firma si de entitatile ale caror angajamente sunt selectate pentru control. 58. Rolul organismului profesional pentru instituirea unui sistem de investigatii si disciplinare. Un organism profesional profesional de contabilitate trebuie sa analizeze felul in care trebuie conduse investigatiile disciplinare. Structura de baza comuna proceselor disciplinare ale multor organisme profesionale contabile este: o metoda de a decide, conform regulamentului intern corespunzator, prin care plangerile inaintate organismului profesional cu privire la conduita unui membru vor fi supuse unei investigatii disciplinare; o curte disciplinara care investigheaza si judeca plangerile; o curte de apel care audiaza apelurile impotriva constatarilor curtii disciplinare. Felul in care structura de baza a procesului disciplinar este stabilita si functioneaza va diferi in functie de multi factori, cum ar fi: - numarul de cazuri rezolvate, - costul, rolul personalului in administrarea si desfasurarea procesului disciplinar, necesarul de consilieri juridici si supravegherea exercitata de organismele guvernamentale sau de reglemetare. Comportamentul inadecvat include cele ce urmeaza: - activitate infractionala; - actiuni sau omisiuni care pot duce la pierderea reputatiei profesiei de contabil;

- incalcarea standardelor profesionale; - incalcarea cerintelor etice; - neglijenta profesionala crasa; - un numar de cazuri mai putin grave de neglijenta profesionala care, cumulate, pot indica incapacitatea de a profesa; - activitate nesatisfacatoare. Gama de penalizari impuse, daca legea locala permite acest lucru, include: - avertizarea; - pierderea sau limitarea drepturilor de practica; - amenda/plata cheltuielilor; - pierderea titlului profesional; - excluderea ca membru. 59. Rolul organismului profesional pentru dezvoltarea profesionala continua. Dezvoltarea profesionala continua este definita ca o activitate de invatare pentru dezvoltarea si mentinerea abilitatilor contabililor profesionisti de a-si desfasura activitatea in mod competent in mediul lor . Organismele profesionale de contabilitate sunt responsabile de asigurarea faptului ca membrii continua sa isi dezvolte si sa isi mentina competenta necesara rolurilor profesionale si ceruta de utilizatorii serviciilor. Promovarea dezvoltarii profesionale continue si importanta acesteia reprezinta componente vitale ale activitatilor pe care organismul profesional de contabilitate si le asuma pentru a-si pastra credibilitatea sa si pe cea a membrilor sa i. Dezvoltarea profesionala continua nu asigura faptul ca toti membrii vor furniza intotdeauna servicii profesionale de calitate, dar este o componenta-cheie a sistemului de asigurare a calitatii al organismului profesional de contabilitate ( care include si controlul asigurarii calitatii activitatii membrilor si sistemelor de investigare si disciplinare). Conform standardului International de Educatie pentru Contabilii Profesionisti 7 , Dezvoltarea profesionala continua este : Un program de invatare de durata si dezvoltare continua a competentei profesionale, si este o cerinta pentru pentru toti profesionistii contabili. Acest standard promoveaza activitatile dezvoltarii profesionale continue care sunt relevante pentru munca membrului individual, care pot fi estimate si verificate. Toate organismele de contabilitate solicita membrilor fie sa faca un anumit numar de ore de pregatire pe an, fie sa demonstreze dezvoltarea profesionala continua in baza competentei. Indiferent de abordarea aleasa, important pentru organismul profesional de contabilitate este promovarea importantei dezvoltarii profesionale continue. 60. Continutul programelor de educatie ale organismelor profesionale. Programul de educatie trebuie sa dezvolte cunostintele si abilitatile profesionale. Setul de cunostinte se va schimba in mod constant si conditiile locale vor determina, de asemenea, modificari in ceea ce priveste baza de cunostinte necesare. Programul trebuie sa contina urmatoarele domenii vaste: Contabilitate, finante si cunostinte aferente: - contabilitate si audit financiar; - contabilitate si control de gestiune; - impozitare; - drept comercial; - audit si asigurare; - finante si management financiar; - valori si etica profesionala. Cunostinte de organizare si afaceri: - economie; - mediul de afaceri; - etica in afaceri; - piete financiare; - metode cantitative; - comportamentul organizational; - management si decizii strategice; - marketing; - afaceri internationale si globalizare. Cunostinte si competente IT ( tehnologia informatiei): - cunostinte generale IT; - cunostinte de control IT; - competente de control IT; - competente de utilizator IT. Programul de educatie trebuie sa dezvolte o gama de abilitati profesionale necesare pentru contabilii profesionisti, inclusiv: - abilitati intelectuale; - abilitati tehnice si functionale; - abilitati personale; - relatii interpersonale si comunicare; - abilitati de management de organizare si afaceri.

Un alt aspect important al programului de educatie il reprezinta dezvoltarea valorilor profesionale, etice si a atitudinii in ceea ce priveste profesia. Organismul profesional al contabilitatii este responsabil de a garanta ca membrii inteleg principiile de etica profesionala pe care trebuie sa le respecte ca profesionisti contabili. Programul de educatie trebuie sa duca la un angajament in ceea ce priveste: - interesul public si responsabilitatile sociale; - perfectionarea continua si invatarea de durata; - increderea, responsabilitatea, oportunitatea, politetea si respectul; - legile si regulamentele. Aceste valori, etica si atitudinile pot fi dezvoltate la locul de munca, in sala de curs si in cadrul programelor de educatie ale organismului profesional de contabilitate. Acesta este un domeniu in formare si fiecare tara adopta abordari diferite. 61. Care sunt caile pentru dezvoltarea capacitatii organismului profesional? Sarcina de infiintare si dezvoltare a unui organism profesional de contabilitate cu drepturi depline poate fi o experienta solicitanta . Caile de dezvoltare a capacitatii organismului prfesional sunt multiple si pot pleca de la : - Colaborarea si invatarea de la alte persoane, colaboratori care au experienta din organisme membre IFAC , sau chiar organisme membre IFAC care isi ofera experienta in indeplinirea acestei sarcini. - Experienta si expertiza in conducerea organismelor profesionale - Colaborarea cu administratiile, organele de reglementare si furnizorii de educat. - Colaborarea prin intermediul unui grup regional de organisme de contabilitate, pe baza experientei propriilor membri. - Consultantii individuali - Posibilitatea de parteneriat cu diverse organisme - Asistenta oferita echipe de experti care sa ofere sesiuni de training pentru personal, seminarii de training operational - Proiecte cheie in care organismelor profesionale infiintate acorda asistenta celor noi aflate in dezvoltare prin : consilierea administratiilor cu privire la infiintarea profesiei contabile, dezvoltarea de modele reglementate, elaborarea infrastructurii organismului profesional; statute si reguli care guverneaza organismul; structuri de conducere; programe de educatie si calificare ( inclusiv administrarea examenelor) controlul calitatii si procesele disciplinare; codul etic; integrarea organismului existent intr-un nou organism; scheme comune de examinare; politici si asigurarea dezvoltarii pregatirii continue; stabilirea standardelor tehnice si profesionale. 62. Care sunt prioritatile unui organism profesional din domeniul contabilitatii? Prioritati pe termen scurt: - adoptarea legislatiei care recunoaste un organism profesional pentru contabili si auditori, si stabileste autoritatea si functiile organismului; - incurajarea formarii si educatiei contabililor profesionisti ( fie prin stabilirea de programe de educatie proprii, fie prin adoptarea programului recunoscut la nivel international); - cererea de consiliere inca de la inceput pentru convergenta standardelor nationale si internationale de contabilitate, adoptarea de standarde internationale de audit si a Codului etic IFAC; - adoptarea unui statut si a regulamentelor organismului profesional de contabilitate; - formarea Consiliului organismului profesional de contabilitatea; - numirea unui director executiv pentru administrarea si conducerea organismului profesional de contabilitatea; - infiintarea unui registru al membrilor si stagiarilor; - colectarea de taxe anuale de la membri si stagiari; - stabilirea structurii managementului executiv. 2. Prioritati pe termen mediu: - organizarea de manifestari privind dezvoltarea pregatirii continue si crearea de oprtunitati de formare pentru membri si stagiari; - stabilirea unui proces disciplinar. 3. Prioritati pe termen lung: - reglementarea si monitorizarea membrilor din practica publica; - depunerea de cereri de membru la IFAC. 63. Ce sunt serviciile profesionale? Serviciile profesionale reprezint orice serviciu care cere aptitudini contabile nrudite, prestat de un contabil profesionist, ca de exemplu: -servicii de contabilitate 1.

- audit - fiscalitate - consultant managerial - management financiar Serviciu: - o munc prestat n folosul sau n interesul cuiva, dar potrivit normelor si regulilor profesiei prestatorului;ndeplinirea unei ndatoriri fat de cineva. 64. Care sunt caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile? Caracteristicile esentiale ale unei profesiei contabile sunt: detinerea unei competente intelectuale specifice, obtinut prin formare si invtmant. respectarea de ctre membri a unui amsamblu de valori si de reguli stabilite de organismul profesional, cu deosebire cele care se refer la obiectivitate. - recunoasterea unei datorii vizavi de public, n ansamblu. Uneori datorit membrilor, vizavi de profesiune lor si de public, poate fi n contradictie cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obligatiile lor de loialitate, vizavi de angajator. Tinand seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale nationale s defineasc reguli de etic pentru membrii lor, ncat sa garanteze o calitate optima a serviciilor si s pstreze ncrederea publicului n profesie. Profesia contabil liberal este bazat pe moralitate ireprosabil, pe independent, pe stiinta n profesie, pe competent. 65. Ce semnificatie are interesul general ( interesul public) ? Profesia contabila se distinge prin acceptarea responsabilitatii sale fata de public, prin public intelegandu-se: - clientii; - Guvernul; - angajatorii; - investitorii - oamenii de afaceri; - comunitatile financiare; - donatorii de fonduri; - orice alta persoana, care dau incredere in obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru buna functionare a economiei. Aceasta incredere acordata de public impune profesiei contabile o responsabilitate in materie de interes general. Interesul general semnifica satisfactia colectiva a persoanelor si institutiilor pentru care lucreaza profesionistii contabili, in slujba carora se afla. Pastrarea acestui statut, privilegiat, al profesionistilor contabili presupune oferirea de servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Interesul public este bunastarea colectiva a comunitatii si a institutiilor deservite de contabilul profesionist. Standardele profesiei contabile sunt puternic determinate de interesul public: - auditorii independenti ajuta la mentinerea integritatii si eficientei situatiilor financiare prezentate institutiilor financiare ca suport partial pentru imprumuturi si aciionarilor pentru a obtine capital; - responsabilii financiari ( directorii economici) cu atributii in diverse domenii de management financiar contribuie la utilizarea eficienta si efectiva a resurselor organizatiei; - auditorii interni furnizeaza asigurarea in legatura cu un sistem de control intern corect, care sporeste increderea in informatiile financiare externe ale patronului; - expertii in impozite ajuta la stabilirea increderii si eficientei, precum si la aplicarea corecta a sistemului de impozitare; - consilierii de gestiune si consultantii managerieli au o responsabilitate fata de interesul public in sustinerea luarii unor decizii manageriale corecte. Profesionistii contabili au un rol important in societate. Comunitatea, publicul conteaza pe profesionistii contabili pentru o contabilitate financiara si o raportare corecte, pentru un management financiar eficient si sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri si impozite. 66. Care sunt imperativele fundamentale pentru realizarea obiectului profesiei contabile? Realizarea obiectivului profesiei contabile constand in satisfacerea exigentelor publicului impune mai multe imperative, si anume: Credibilitatea asigurarea credibilitii informaiei i a sistemului informaional. Profesionalism identificarea i formarea persoanelor profesioniste n domeniu contabil. Calitatea serviciilor prestarea la standardul cel mai ridicat de performan a serviciilor de ctre profesionistul contabil. ncredere ncredinarea utilizatorilor de servicii contabile c pentru prestarea acestor servicii exist un cadru al eticii profesionale. 67. Cum se explica rolul social al profesionistilor contabili? Profesionistii contabili joaca un rol social important; atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni

10

Asupra proprietatii economice, a colectivitatii si a intregii tari. In plus, lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii veniturilor membrilor societatii sunt indispensabile societatii. Investitorii, donatorii de fonduri, angajatorii si alte sectoare din lumea afacerilor, precum si Guvernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba incredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme riguroase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune financiara eficienta, si de a oferi sfaturi avizate asupra unui mare numar de probleme, asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal. Pentru intelegerea rolului social, se poate admite ca bilanturi parazitate la profiturile care trebuie fiscalizate, ca urmare a unor servicii contabile necorespunzatoare, pot conduce Administratia la concluzia stabilirii unor impozite si taxe in sarcina contribuabililor. Tot in acest sens trebuie privita si contributia profesionistilor contabili la realizarea veniturilor statului, sursa a programelor sociale ale Guvernului. 68. Explicati relatia dintre etica si calitatea in profesia contabila Profesionistii contabili nu isi pot pastra statutul lor privilegiat decat oferind servicii potrivit unor criterii care sa justifice increderea publicului. Este in interesul profesiei contabile la scara mondiala sa informeze utilizatorii serviciilor furnizate de profesionistii contabili ca prestatiile acestora sunt de calitate optima si satisfac regulile de etica impuse de acest statut priveligiat. Obiectivele profesiei contabile privesc inaltul nivel profesional, inaltul nivel de performanta, satisfacerea interesului general. Etica profesionala presupune atat protectia fiecarui profesionist, cat si a tertilor, protectia publicului prin calitatea si fiabilitatea prestatiilor, iar pentru membrii CECCAR, printr-o sanatoasa si libera concurenta. Calitatea lucrarilor presupune: - abtinerea de la lucrari inutile doar din dorinta de castig; - selectarea lucrarilor pentru colaboratori; - programarea lucrarilor; - studierea in folosul clientilor a posibilitatilor legale de evitare a unor plati nedatorate; - constiinciozitatea si integritatea cu care lucrarile sunt abordate; - calitatea si continutul raportului; - pastrarea secretului profesional. 69. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? Profesia de expert contabil i de contabil autorizat se exercit de ctre persoanele care au aceast calitate, n condiiile prevzute de Ordonana Guvernului nr. 65/1994 i republicata, cu respectarea principiului independentei profesionale si a cerintelor de pregatire impuse de norme. 70. In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat; dintre contabilul autorizat si contabilul salariat ? Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile O.G. nr. 65/1 994, avnd competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere. Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui ef ierarhic i execut atribuiile specifice fiei postului su. De asemeni, economistul este specializat n multe domenii: turism, servicii, marketing, management, planificare, salarizare, financiar-contabil. Expertul contabil este un economist, absolvent al specializrii financiar-contabile, independent fa de societatea comercial. El nu primete, pentru lucrrile executate, un salariu, ci un ONORARIU prevzut prin contractul ncheiat cu referire la misiunea sa. Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile O.G. nr. 65/1994 i are capacitatea de a ine contabilitatea operaiunilor economic finaciare prevzute n contract i de a pregti lucrrile n vederea elaborrii situaiilor finaciare. Contabilul autorizat, ca i expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economic. Contabilul salarizat este subordonat efului ierarhic i execut sarcinile ce i revin din fia individual. Rareori, n cazul unei ntreprinderi mari, mijlocii, execut toate lucrrile contabile. De regul, este specializat pe un sector al contabilitii. Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor executate, putnd fi stimulat ori penalizat de eful Irarhic sau la propunerea acestuia. Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar dac sunt independeni, rspund civil i penal fa de ntreprindere. De asemeni, ei pot pierde ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de venit. In schimb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri anevoioase. > Este n discuie starea de salariat al unei firme i al unui cabinet de experi contabili sau de contabili autorizai. > Trebuie fcut distincia ntre auditorii interni i cei externi, prin prisma independenei. > Economistul, contabilul profesionist salariat sunt angajai n industrie, comer, sectorul public, nvmnt .a. > Contabilul profesionist independent este acela care efectueaz, unui client, n mod curent, lucrri de audit sau eviden contabil, fiscalitate i alte servicii profesionale similare. > Contabilul profesionist lucreaz independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporaie) n industrie, comer, sectorul public, nvmnt .a. i este membru ale unei organizaii afiliate IFAC.

11

71. Cine este expertul contabil? Expertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile Ordonanei (O.G. nr. 65/1994) i are competena profesional de a verifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a activitii economico-financiare i de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societilor comerciale i de a verifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierderi, si de a efectua expertize contabile. Expertul contabil este specialistul care a dobndit cea mai nalt calificare n domeniul contabilitii i care are acces nengrdit la efectuarea tuturor lucrrilor profesionale, inclusiv verificarea i certificarea situaiilor financiare. Calitatea de expert contabil i de contabil autorizat se dobndete pe baz de examen. Pentru a dobndi calitatea, se cer ndeplinite cumulativ mai multe condiii. Pot fi, la cerere, experi contabili, persoanele care au titlul de academician, profesori i confereniari universitari, doctorii n economie i doctorii doceni cu specialitatea finane sau contabilitate, ns cu ndeplinirea condiiilor i susinerea unui interviu privind Normele de organizare i funcionare ale CECCAR. 72. Cine este contabilul autorizat? Este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile O.G. 65/1994 si are competenta profesionala de a executa lucrari de contabilitate si operatii pregatitoare intocmirii siuatiilor financiare ale intreprinderii. 73. Cum se obtine calitatea de expert contabil? Calitatea de expert contabil se obtine prin examen. Examenul se desfasoara in baza normelor Corpului si a regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, in vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat. 1) Examen de admitere privind accesul ; 2) Stagiu 3 ani (tutore/sistem colectiv, 200 ore/semestru+pregatire deontologica si doctrina profesionala) 3) Examen de aptitudini (examen scris, proba orala ) 74. Cum se obtine calitatea de contabil autorizat? Calitatea de contabil autorizat se obtine prin examen in trepte: acces, stagiu, examen privind pregatirea deontologica si doctrina profesionala, examen de aptitudini. Ca si expertul contabil, dar cu tematica specifica. Pentru accesul la examen se cer indeplinite anumite conditii specifice de studii si capacitatea exercitarii. 75. Cum se mentin calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat? Calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat se mentin prin inscrierea in Tabloul Corpului. Inscrierea se realizeaza in baza indeplinirii conditiilor privind acordarea calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat. Inscrierea in Tabloul Corpului confera dreptul exercitarii profesiunii pe intreg teritoriul tarii. Anual se obtine licenta de exercitare a profesiei (viza). Lipsa licentei sau nelicentierea atrage radierea din Tablou sau suspendarea exercitarii profesiei, a dreptului de a o exercita. Acordarea vizei anuale se face daca sunt indeplinite cumulativ conditiile: - achitarea in intregime a obligatiilor fata de Corp; - plata la buget, la termen si in cuantumul prevazut, a impozitelor cuvenite; - asigurarea pentru riscul profesional; - dovada ca persoana in cauza nu a suferit nici o condamnare, potrivit legislatiei in vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale ( cazier judiciar); - persoana in cauza nu a savarsit fapte care sa incalce regulamentul privind conduita profesionala; - depunerea fisei individuale. 76. Care sunt lucrarile care pot fi executate de expertii contabili? In aplicarea art.2, art.6 si art. 7 din OG nr. 65/1994, republicata, lucrarile care se pot executa, fara a fi limitative, de catre expertii contabili sunt: a) tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil: acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice; elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si cu respectarea normelor generale. b) efectuarea de analize economico-financiare: analiza structurilor financiare; analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului investit; tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment; sistem de credit leasing, factoring etc.; elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie; elaborarea de tablouri de utilizari si resurse; asistenta in prevenirea si inlaturarea dificultatilor unitatii.

12

c) efectuarea de audit financiar contabil, ca: diagnostic-financiar cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare; audit intern - organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului; studii, asistenta pentru realizarea de investitii financiare; audit statutar si certificarea bilantului contabil, cu respectarea reglementarilor specifice; d) efectuarea de evaluari potrivit Standardelor Internationale de Evaluare, ca: evaluari de bunuri si active patrimoniale; evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati; evaluari de elemente intangibile. e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege, ca: expertize amiabile (la cerere); expertize contabil-judiciare; arbitraje n cauze civile; expertize de gestiune. f) executarea de lucrri cu caracter financiar-contabil, ca: ntocmirea de situaii periodice; consolidarea conturilor i bilanului; intocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung. g)executarea de lucrri cu caracter fiscal, ca: studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal; participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale; asisten n probleme de T.V.A. i impozite; fiscalitate imobiliar; asisten n aplicarea tarifului vamal; asistarea contribuabilului cu ocazia verificrilor. vizarea declaratiilor fiscale anuale ale agentilor economici; h) efectuarea de lucrri de organizare administrativ i informatic ; organigrame, structuri, definiri de funcii; legturi ntre servicii, circulaia documentelor i informaiilor; analiza i organizarea fluxului informaional; formarea profesional continu; contribuii la protecia patrimoniului unitii; mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea echipamentelor; alegerea softurilor necesare. i) ndeplinete, potrivit dispoziiilor legale, atribuiile prevzute n mandatul de cenzor la societile comerciale; j) acord asistena de specialitate necesar pentru nfiinarea i reorganizarea societilor comerciale; k) efectueaz pentru persoane fizice i juridice servicii profesionale care presupun cunotine de contabilitate. l) ndeplinete atributiile prevazute de lege in procedurile de reorganizare judiciara si faliment, cun ar fi: fuziuni, divizari, dizolvari, retragerea sau excluderea unor asociati etc.; 77. Care sunt lucrarile care pot fi executate de contabilii autorizati? Contabilul autorizat poate executa, pe baza de contract, persoanelor fizice si juridice lucrari legate de tinerea contabilitatii, operatiunile economico-financiare si pregatirea documentelor in vederea elaborarii situatiilor financiare, lucrari, declaratii si operatiuni fiscale lunare si trimestriale, lucrari pentru organizatii familiale si persoane fizice independete, precum si activitati de cenzorat la asociatii de proprietari, alte asociatii, fundatii etc. 78. Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? Modaliti de exercitare a profesiei (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994): Individual (activitate independent, conform art.46, alin.(1) i (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal); Societi comerciale de expertiz contabil sau contabilitate (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994, Legea nr.31/1990 privind societile comerciale). La societatile de expertiza contabila si/sau de contabilitate : - cel putin 51 % dintre actionari sunt experti contabili sau contabili autorizati - cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administrate sunt experti contabili sau contabili autorizati, membri ai Corpului. Societatile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile. Membrii Corpului nu pot fi asociati sau actionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila. Societatile de expertiza si/ sau de contabilitate pot fi romane, straine sau mixte. Societatile de expertiza si/sau de contabilitate se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. Exceptia consta in dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere ale Copului. Angajarea raspunderii societailor comerciale de expertiza contabila si/sau de contabilitate si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre:

13

- conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunand de semnatura sociala a societatii; - expertii contabili. contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii. 79. Ce se intelege prin calitatea de persoana juridica a Corpului? Corpul este infiintat cu statut de persoana juridica si, prin urmare, indeplineste sau are atributele unei persoane juridice. Dupa Adrian Varlan, in lucrarea "Drept comercial si economic romanesc", (cartea de curs nr. 5 al cursului "Formare profesionala in domeniul comercial", Editura Mirton, Timisoara, 1998), la pagina 14, se arata, in legatura cu persoana juridica, urmatoarele:"Persoana juridica e o colectivitate de oameni, constituita in conditiile legii, care capata anumite drepturi si anumite obligatii necesare atingerii scopului lor ". Elementele constitutive ale persoanelor juridice sunt (acelasi autor): - organizarea de sine statatoare - patrimoniul propriu; - scopul determinat. Aceste elemente le are si C.E.C.C.A.R., care are, de asemeni, capacitatea de folosinta care se refera la drepturile si obligatiile care corespund scopului pentru care a fost infiintata (persoana juridica) si capacitatea de exercitiu.CECCAR are capacitatea de exercitiu din momentul constituirii organelor sale de conducere. Corpul reprezinta profesia, in raport cu alte institutii din Romania si din afara tarii. - relatiile cu bugetul directe; - are cont in banca; - intocmeste b.v.c.; - organizeaza contabilitate proprie, intocmeste bilant propriu, potrivit legii; - gestioneaza intregul patrimoniu al Corpului, inclusiv pe cel dat in administrare operativa filialelor; - continutul capacitatii de folosinta si de exercitiu este dat de atributiile ce le are Corpul (interne si externe). 80. Ce se intelege prin autonomia Corpului? Autonomia este in general situatia celui care nu depinde de nimeni, care are deplina libertate in actiunile sale. Autonomia Corpului face din aceasta un organism de autoreglementare in profesie; aceasta presupune nesubordonarea vreunei autoritati. Corpul, prin regulamentul sau, prin statutul sau, nu este subordonat vreunui organism statal. Dimpotriva, prin delegatia primita din partea autoritatilor publice, acorda si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul sa controleze competenta si moralitatea membrilor sai. Prin organele alese, Corpul este reprezentat in fata autoritatilor publice, precum si in raporturile cu persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate. Corpul colaboreaza cu organele de specialitate ale statului in elaborarea de norme legate de profesia contabila, dar normele de lucru, specifice profesiei, care sunt rezultatul activitatii Corpului. 81. Care este organizarea C.E.C.C.A.R.? Sediul central al Corpului este in municipiul Bucuresti. CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare. La nivel central: - Organe de decizie ( alese) : o Conferinta Nationala o Consiliul Superior o Biroul Permament o Presedintele Corpului - Organe de executie ( numire sau desemnare): o Directorul general executive; o Sectoare ( departamente, servicii). La nivel de filiala: - Organe de decizie (alese) : o Adunarea generala o Consiliul filialei o Biroul Permament o Presedintele filialei Organe de executie ( numite sau desemnate) : o Directorul executiv o Sectoare ( departamente , servicii) 82. Care sunt atributiile Corpului? In art. 19 din 0G. 65/1995 sunt enumerate urmatoarele atributii:

14

a) organizeaza concursul de admitere, organizeaza efectuarea stagiului, organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, elaboreaza: programele de concurs, in vederea accesului la profesie, reglermentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. F., urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu. b) Organizeaza evidenta experti1or contabili, a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil, prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului. c) Asigura buna desfasurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati. d) Elaboreaza si publica normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati, elaboreaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil. e) Elaboreaza, in colaborare cu institutiile guvernamentale, standardele privind evaluarea societatilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora. f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati, prin programe anuale de pregatire continua, organizate in diverse forme, astfel incat la acestea sa aiba acces tosi membrii activi. g) Apara prestigiul si independenta profesionala a membrilor sai in raporturile cu autoritatile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate. h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainatate. i) Editeaza publicatii de specialitate. j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament. 83. Ce atributii are Conferintei Nationale Ordinara ? Conferinta nationala are urmatoarele atributii: a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat; b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Experitior Contabili si Contabililor Autorizati, modificarile si completarile acestuia, avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justisiei, precum si Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati; c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora; e) alege si revoca membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati ai comisiei de cenzori a acestuia; f) examineaza activitatea desfasurata de Consiliul Superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare; g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati in conformitate cu prevederile art. 16, la propunerea comisiei superioare de disciplina. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferinta nationala poate fi facuta la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel, in termen de 30 de zile de la data instiintarii oficiale. Hotarrile Curtii de Apel sunt definitive. h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati; i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei superioare de disciplina j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta 84. Ce atributii are Consiliul Superior ? Consiliul Superior are urmatoarele atributii: a) alege dintre membrii sai 5 vicepresedinti ai Consiliului Superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati; b) asigura elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitnd avizele Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi inaintat pentru aprobare fara avizele favorabile ale celor doua ministere; c) asigura elaborarea si completarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati; d) asigura administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului; e) delibereaza asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat; f) vegheaza ca Regulamentul privind dobndirea calitatii de expert contabil si contabil autorizat sa fie strict aplicata; g) asigura coordonarea activitatii consililor filialelor; stabilind metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului; h) aproba statele de functii ale Corpului si filialelor; i) asigura participarea membrilor sai in cadrul unor comisii de studii si cercetari destinate a face sa progreseze profesia si stiinta contabila sau in diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora; j) decide in termen de 30 de zile asupra contestatiilor facute impotriva hotarrilor luate de Comisia superioara de disciplina; k) aproba normele privind desfasurarea activitatii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului; 1) ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in bune conditi a activitatii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de catre toti membrii Corpului; m) Indeplineste alte atributii prevazute de lege, regulament si hotararile Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati.

15

85. Care sunt atributiile presedintelui Consiliului Superior al Corpului? Atributiile presedintelui Consiliului Superior al Corpului sunt: a) Convoaca si conduce sedintele C.S. si ale B.P. b) Conduce si coordoneaza dezbaterile. c) Prezinta anual C.S., spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor. 86. Care sunt atribuiile Adunrii generale ale filialei CECCAR? Atribuiile Adunrii generale ale filialei CECCAR sunt: Aproba raportul de activitate prevazut de Consiliul filialei pentru perioada raportata. Aproba executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul expirat, insotit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei , precum si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul viitor;. Ia cunostinta de raportul Consiliului filialei privind rezultatele analizei activitatii profesionale a membrilor contabili si aproba lista membrilor care vor fi supusi controlului de calitate in anul viitor; Alege si revoca presedintele si membrii Comisiei de Disciplina a filialei. Alege si revoca presedintele si membrii Consiliului, precum si cenzorii; Propune dintre membrii sai, candidatii pentru functia de presedinte si de membru in Consiliul Superior; Adopta lista membrilor de onoare ai filialei. Indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de Codul etic national al profesionistilor contabili sau hotarate de Consiliul Superior. 87. Care sunt atributiile Consiliului filialei? Atributiile Consiliului filialei sunt : 1. supravegheaza modul de exercitare a profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat in raza de activitate a filialei; 2. asigura apararea intereselor filialei si administrarea bunurilor acesteia; 3. asigura prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesional; 4. hotaraste in ceea ce priveste inscrierea in Tabloul Corpului sau asupra modificarilor care se aduc acestuia, potrivit precizarilor Consiliului Superior; 5. sesizeaza Consiliul Superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiei; 6. sesizeaza Comisia de Disciplina a filialei despre abaterile profesionale constatate in sarcina membrilor Corpului; 7. efectueaza sau autorizeaza pe intreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectiva considerate utile conform hotararilor Consiliului Superior; 8. pronunta radierea din Tabloul Corpului in cazurile prevazute de Regulament, precum si de incetarea provizorie a calitatii de membru al Corpului, la cererea celui interesat; 9. analizeaza si adopta bugetul filialei potrivit normelor emise de Consiliul Superioi; 10. urmareste realizarea programului de activitate al filialei aprobat de Conferinta Nationala, precum si executia bugetului de venituri si cheltuieli al filialei, luand sau propunand masurile corespunzatoare in sarcina Biroului Permanent sau a directorului executiv al filialei; 11. indeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale Corpului. 88. Care sunt atributiile presedintelui de filiala? Atributiile presedintelui de filiala sunt : 1. intruneste Consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia potrivit prevederilor Regulamentului : 2. reprezinta Consiliul filialei pe langa membrii Corpului; 3. reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice ale colectivitatilor diverse din judet, pe baza imputernicirilor stabilite de Consiliul Superior; 4. asigura urmarirea incadrarii cheltuielilor in bugetul aprobat; 5. asigura organizarea alegerilor potrivit prevederilor Regulamentului; 6. arbitreaza eventualele litigii dintre membrii filialei si clientii acestora; 7. supune Adunarii generale propunerile pentru aprobarea de distinctii onorifice conform Regulamentului; 8. indeplineste alte atributii prevazute de lege, de Regulament, de hotararile si deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului. 89. Care sunt atributiile directorului general executiv? Atributiile directorului general executiv sunt : 1. asigura, prin structurile operative si administrative, exercitarea hotararilor si deciziilor organelor de conducere ale Corpului; 2. pregateste, analizeaza si centralizeaza proiectele de buget ale filialelor si elaboreaza proiectul de buget al Corpului; dupa insusirea acestora de catre Biroul Permanent prin presedintele acestuia se prezinta Consiliului Superior pentru adoptare cu cel putin o luna inainte de inceperea exercitiului financiar; 3. asigura executia bugetului de venituri si cheltuieli, prezentand informari periodice Biroului Permanent; in acest sens, asigura si raspunde de organizarea si tinerea contabilitatii la nivel central si teritorial;

16

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

asigura exercitarea tuturor lucrarilor administrative si de secretariat; organizeaza si asigura evidenta centralizata a expertilor contabili si a contabililor autorizati inscrisi in Tabloul Corpului de catre filiale; asigura publicarea anuala in Monitorul Oficial al Romaniei a Tabloului Corpului; organizeaza, asigura si urmareste publicarea in legatura cu exercitarea profesiei; ii propune Comisiei Superioare de Disciplina pe cei care se fac vinovati de incalcarea reglementarilor privind publicitatea; asigura publicarea, potrivit legii, a situatiilor financiare anuale, dupa aprobarea lor de catre Conferinta Nationala; asigura conditiile materiale pentru desfasurarea activitatilor Corpului; propune presedintelui Biroului Permanent, anual, odata cu proiectul de buget, schema de functii si de salarizare a sectoarelor administrative si a salariatilor din subordine; numeste si revoca, cu respectarea statelor de functii aprobate de Consiliul Superior, personalul de executie al Corpului si ii stabileste salariile; asigura publicarea hotararilor si deciziilor organelor superioare ale Corpului potrivit reglementarilor si normelor in vigoare; participa, fara drept de vot, la sedintele Biroului Permanent si ale Consiliului Superior luand cunostinta de hotararile acestora; prezinta bilantul contabil spre adoptare Consiliului Superior si spre aprobarea Conferintei Nationale; reprezinta Corpul in fata autoritatilor publice, a tertilor sau a organizatiilor nationale si internationale, aparand prestigiul si independenta membrilor sai; indeplineste orice alte atributii stabilite de CN, CS si BP.

90. Organizarea si constituirea Comisiilor de Disciplina 1. Comisia Superioara de Disciplina - pe langa Consiliul Superior al Corpului este o comisie de sanctionare in materie disciplinara pentru abateri de la conduita etica si profesionala a membrilor Consiliului Superior al Corpului, care solutioneaza contestatiile la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialelor. Constituire: 7 membri titulari ( dintre care un presedinte), dintre care: - presedintele si 2 membri EC alesi de CN dintre membrii CECCAR; - 2 membri desemnati de MEF; - 2 membri desemnati de Ministerul Justitiei. 7 membri supleanti ( in aceeasi structura ca membrii titulari). 2. Comisia de Disciplina a filialei vegheaza la respectarea Codului etic si a regulamentelor si normelor Corpului. Constituire: - 5 membri titulari ( dintre care un presedinte); - 5 membri supleanti. Mandatul membrilor Comisiei de Disciplina este de 4 ani. 91. Care sunt competentele Comisiei Superioare de Disciplina? Comisia Superioara de Disciplina are urmatoarea competenta: a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului Superior si ai consiliilor filialelor, facnd propuneri de sanctionare a acestora Conferintei Nationale care hotaraste; b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor Consiliului Superior si Consiliului filialei, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romnia si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 16 din O.G. nr. 65/1994, aprobata si modificata prin Legea nr.42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare: - mustrare; - avertisment; - suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioada de 3 luni la un an; - interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat; - sanctiunile disciplinare care se stabilesc in functie de abateri, pronuntate de Comisiile de Disciplina ale filialelor, c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotarrilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. d) aplica sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au savrsit abateri grave 92. Care sunt competentele Comisiei de Disciplina a filialei? Competentele Comisiei de Disciplina a filialei sunt: a) vegheaza la respectarea Codului etic si a Regulamentului si normelor Corpului. Sanctiunile se aplica in functie de abaterile disciplinare, de gravitatea incalcarii si urmarile acestora, precum si de persoana in cauza; b) sanctioneaza abaterile disciplinare savarsite de EC,CA,membri ai filialei, cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale; c) instiinteaza presedintele Consiliului filialei si pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor despre reclamatiile primite ( exceptie fac reclamatiile indreptate impotriva membrilor Biroului Permanent, al profesionistilor societasilor straine, care se adreseaza Comisiei Superioare de Disciplina). 93. Cum functioneaza Comisiile de Disciplina?

17

Comisia functioneaza in plenul sau. Cea superioara rezolva contestatiile facute impotriva hotararilor Comisiilor de Disciplina ale filialelor. Termenul de contestare este de 30 de zile, iar raportul dispune de cel mult 30 de zile pentru a pregati raportul si pentru a-l putea sustine in fata Comisiei Superioare. 94. Care sunt locul si rolul reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor? Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor este persoana desemnata de autoritatea publica pe langa Consiliul Superior al filialei, care sesizeaza Ministerul Economiei si Finantelor ori de cate ori hotararile si masurile adoptate de Corp contravin reglementarilor legale, si trimite spre stiinta Biroului Permanent o copie a sesizarii. Atributiile reprezentantului Ministerului Economiei si Finantelor sunt: - reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul Superior : - participa, fara drept de vot, la lucrarile Conferintei Nationale, la sedintele Consiliului Superior; - primeste materialele si convocatorul cu 7 zile inainte de acestea; - sesizeaza MEF ori de cate ori hotararile si masurile luate de Corp contravin reglementarilor legale si trimite spre stiinta copia dupa sesizare. - reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe langa Consiliul filialei: - participa, fara drept de vot, la lucrarile Adunarilor generale, Consiliilor filialelor, Biroului Permanent, Comisiei de Disciplina; - sesizeaza Biroul Permanent al Consiliului Superior al Corpului cu privire la aprobarea sau refuzul de inscriere in Tabloul Corpului de catre Consiliul Filialei pe care le considera nelegale; - sesizeaza Comisia Superioara de Disciplina cu privire la hotararile Comisiilor de Disciplina ale filialei pe care le considera nelegale; - sesizeaza persoanele desemnate de MEF sa efectueze supravegherea publica ori de cate ori hotararile si masurile luate de Consiliile filialelor contravin reglementarilor legale, si trimite spre stiinta o copie dupa sesizare. 95. Care sunt principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului? Principalele fapte care constituie abateri disciplinare ale unui membru al Corpului sunt: a) comportamentul necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MFP sau de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului; b) absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala; c) nerespectarea dispozitiilor Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania referitoare la publicitate; d) absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare reglementate prin normele emise de Corp; e) prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie : expert contabil, contabil autorizat ; f) nerespectarea obligatiilor de pastrare a secretului profesional ; g) nedeclarea sau declarea partiala a veniturilor, in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament ; h) fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fisa pentru persoane fizice sau juridice ( pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui Consiliului de administratie sau administratorului, dupa caz) ; i) incalcarea dispozitiilor privind exercitarea profesiei si raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, potrivit legii si Regulamentului ; j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului documentele privind activitatea profesionala ; k) declaratii neconforme realitatii in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale. 96. Cum se face alegerea in Consiliul Superior al Corpului? Alegerea in Consiliul Superior al Corpului se face prin vot secret, pe o perioada de 4 ani, cu reinnoirea la 2 ani a jumatate dintre membrii alesi. Presedintele Consiliului Superior este ales de Conferinta Nationala , iar al filialei, de Adunarea generala. Declaratiile de candidatura cuprind: - numele, prenumele, adresa candidatului; - categoria profesionala: EC/CA; - modul de exercitare a profesiei; - functiile detinute anterior in cadrul Corpului si perioadele respective; - functia pentru care candideaza: membru al Consiliului Superior al Corpului sau al Consiliului filialei; - obiectivele si strategia pe care le propune candidatul daca va fi ales; - declaratie pe propria raspundere in sensul ca indeplineste cerintele de eligibilitate din Regulament. 97. Ce este si ce structura are Tabloul Corpului? Tabloul Corpului este un instrument de comunicare intre profesionistii contabili membrii CECCAR cu drept de exercitare a profesiei intr-un an si public. Tabloul Corpului este impartit in opt sectiuni, dupa cum urmeaza :

18

1) 2) 3) 4) A. B. 5) 6) 7) A. B. 8) A. B. C.

Sectiunea intai Experti contabili liber-profesionisti, care isi desfasoara activitatea in mod individual sau ca persoane fizice autorizate. Sectiunea a doua Experti contabili care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie, cercetare, institutii centrale sau locale. Sectiunea a treia Persoane fizice straine care au obtinut calitatea de membru al Corpului. Sectiunea a patra Experti contabili care isi desfasoara activitatea in cadrul unor societati, companii sau cabinete membre ale Corpului: cu capital strain sau mixt; cu capital autohton. Sectiunea a cincea Contabili autorizati liber-profesionisti care isi desfasoara activitatea individual sau ca persoane fizice autorizate. Sectiunea a sasea Contabili autorizati care au statut de angajati in intreprinderi, institutii bancare si de asigurari, educatie, cercetare, institutii centrale sau locale. Sectiunea a saptea Contabili autorizati care isi desfasoara activitatea in cadrul societatilor de contabilitate membre ale Corpului: cu capital strain sau mixt; cu capital autohton. Sectiunea a opta Titluri onorifice: presedinti de onoare experti contabili de onoare; contabili autorizati de onoare.

98. Cum explicati principiul fundamental al integritatii? Profesionistul contabil trebuie sa fie drept, onest si sa nu se asocieze cu raportarile sau evidentele despre care apreciaza ca: - contin informatii false sau induc in eroare; - contin informatii eronate; - omit sau ascund informatii, atunci cand aceste omisiuni induc in eroare. 99. Cum explicati principiul fundamental al obiectivitatii? Profesionistul contabil trebuie sa fie impartial, fara prejudecati, sa nu se afle in situatii de incompatibilitate, de conflict de interese sau alte asemenea, de natura a determina un tert sa puna la indoiala obiectivitatea acestuia. Rezulta urmatoarele necesitati: obligatia profesionistului contabil de a nu compromite profesia din cauza unor erori, a unor conflicte de interese, a influentei nedorite a unor persoane; evitarea relatiilor care influenteaza in mod negativ rationamentul profesional; absenta relatiilor de afaceri, financiare, familiale sau personale cu clientul sau cu persoane cu functii de conducere sau angajati ai clientului; neacceptarea de cadouri sau invitatii ( la masa, spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta daunatoare asupra rationamentului profesional; atentia asupra urmatorilor factori: - exercitarea de presiuni care pot diminua obiectivitatea; - imposibilitatea definirii tuturor situatiilor in care se pot exercita presiuni; - evitarea influentei ideilor preconcepute; - garantia insusirii de catre angajati a principiului obiectivitatii; masuri de protectie: - retragerea din echipa misiunii; - proceduri de supraveghere; - terminarea relatiei de afaceri sau financiare care genereaza amenintarea. 100. Ce semnifica competenta profesionala si prudenta? Competenta unei persoane este capacitatea de a se pronunta asupra unui lucru pe temeiul unei cunoasteri adanci a problemei in discutie. Competenta profesionala are doua componente de baza: obtinerea; mentinerea. Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e cu competenta, grija si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenta profesionala care sa justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului. Aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si tehnici de lucru. Dobndirea cere: inalt standard de pregatire generala, urmata de una specifica; practica si examinare in subiecte profesionale semnificative; perioada de practica in domeniu. Mentinerea cere:

19

cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante); adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale, in conformitate cu normele nationale si internationale. Competenta profesionala se obtine prin studiu-practica. Este obligatorie mentinerea cunostintelor si aptitudinilor profesionale la nivelul necesar exercitarii profesiei. Este necesara actionarea cu prudenta si in conformitate cu standardele tehnice si profesionale. Dezvoltarea profesionala continua a profesionistilor contabili se realizeaza in baza Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR privind dezvoltarea profesionala continua a profesionistilor contabili, pus in aplicare prin Programul national de dezvoltare profesionala continua a profesionistilor contabili. 101.Confidentialitatea; care sunt obligatiile profesionistului contabil? Obligaiile profesionistului contabil privind confidentialitatea sunt: abinerea de a dezvlui informaii confideniale n afara unitii angajatoare, excepia cazului cnd a fost autorizat sau cnd exist o obligaie legal sau profesional s publice acele informaii; abtinerea de la folosirea informaiilor confideniale dobndite n timpul executrii sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei tere persoane; respectarea confidenialitii in mediu social (asociai de afaceri, rude) , in relaiile cu un potenial client sau angajator; in cadrul entitii angajatoare; Asigurarea c personalul angajat sau aflat sub controlul su respect confidenialitatea (pentru profesionistul contabil n calitate de administrator, director, contabil ef, etc.). Obligaia de confidenialitate continu i dup ncetarea relaiei dintre profesionistul contabil i client sau angajator. Posibilitatea divulgrii informaiilor, n situaiile: autorizare de ctre client sau angajator; autorizare prevzut prin lege (exemplu: furnizarea de probe n justiie, autoritatea fiscal, prevenirea i sancionarea splarii banilor); conformare auditului de calitate; investigaii din partea unui organism normalizator (statistice); Profesionistul contabil trebuie s se conving c prile crora li se adreseaz comunicarea informaiilor sunt destinatarii adecvai i au responsabilitatea s reacioneze ca atare (Exemplificare: solicitarea informaiilor pentru Registrul Naional al Experilor RNE). Confidentialitatea este stricta, in afara de cazul in care profesionistul contabil a primit o autorizatie speciala de a divulga informatiile sau in caz de obligatii legale sau profesionale. Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate sub orice forma-subalterni sau colaboratori-respecta aceleasi reguli de confidentialitate. 102. Comportamentul profesional sau profesionalismul;ce obligatii avem? Obligaiile privind comportamentul profesional sunt dupa cum urmeaza: S i exercite profesia n Conformitate cu legile i reglementrile relevante i evitarea oricrei aciuni care pot discredita profesia; Nefurnizarea de informaii eronate despre profesie; Sa fie cinstit i loial: S nu fac revendicri exagerate pentru serviciile pe care le ofer, calificrile pe care le posed i experiena pe care o deine; S nu ofere referine compromitoare sau comparaii lipsite de fundament privind munca desfurat de alii. 103. Definirea independentei potrivit reglementarilor Corpului. Independena este o situaie a unei persoane care judec lucrurile i acioneaz neinfluenat de alii. Independena presupune satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale ale conceptului: independena de spirit (de drept) o stare de spirit, de judecat profesional care nu este afectat de influene exterioare pe de o parte; independena n aparen (de fapt) o stare care se manifest n aciune care permite beneficiarilor de lucrri s nu pun la ndoial obiectivitatea profesionistului contabil, pe de alt parte. Din practic, rezult c, majoritatea circumstanelor care afecteaz independena se datoreaz relaiilor de afaceri i financiare, cu angajaii clientului aflai n poziia de a exercita influen direct asupra profesionistului contabil. Regula de baz n cazul n care circumstanele la adresa independenei sunt semnificative nainte de acceptarea misiunii, se procedeaz astfel: se ntreprind diligenele necesare pentru eliminarea acelor circumstane sau, dac nu este posibil, se refuz acceptarea sau continuarea misiunii ( abinere ). 104. Care sunt amenintarile la adresa independentei?

20

Amenintarile la adresa independentei sunt: Interesul propriu. Autoexaminare (autocontrol). Favorizare. Familiaritate. Intimidare. Interesul propriu Interesul financiar n firma clientului sau deinerea unui interes mpreun cu un client - deinerea de aciuni ntr-o proporie semnificativ la firma clientului; - primirea un titlu de motenire de pri sociale ale unei firme care a fuzionat cu clientul n cauz. dependen fa de onorariile primite de la un client apare atunci cand un procent semnificativ din cifra de afaceri a cabinetului provine de la un singur client. intreinerea unei relaii de afaceri strnse cu un client profesionistul contabil este intr-o asociaie n participaie cu clientul. Interesul de a nu pierde un client - pierderea clientului respectiv ar nsemna intrarea n faliment a cebinetului. Onorariile neprevzute - acceptarea pe parcursul executrii lucrarilor a unor onorarii neprevzute n contract. mprumutul ctre, sau de la un client, sau de la directorii sau angajaii acestuia. Dac cientul este o banc, mprumutul nu genereaz o ameninare la adresa independenei, n condiiile ca mprumutul s fie acordat conform normelor procedurale valabile pentru ceilali clieni. Autoexaminarea sau autocontrolul: certificarea situiilor financiare ale unei firme de ctre acceai persoan implicat n elaborarea acestora. pregtirea documentelor primare pentru nregistrarea n contabilitate, care fac obiectul unei misiuni de certificare. un membru al echipei de certificare care ocup sau a ocupat funcia de director sau a fost angajat al clientului. prestarea unor servicii pentru un client ale caror rezultate urmeaza sa fie avute in vedere in cursul altor misiuni efectuate la acelasi client. Favorizarea: promovarea aciunilor ntr-o unitate cotat atunci cnd aceasta este un client de audit al situaiilor financiare. aprarea uni client n cazul unor litigii sau n rezolvarea disputelor cu terii. un membru al echipei de audit are o rud de gradul I sau un afin care ocup funcia de director sau angajat al clientului. acceptarea unor cadouri din partea clientului. asocierea de lung durat a unui membru important al echipei cu clientul. Intimidare ameninarea nlocuirii sau concedierii fcut de client. ameninarea n litigiu. exercitarea unei presiuni n vederea reducerii volumului de munc pretins aferent execuiei unei misiuni i respectiv a onorariilor. 105. Care sunt masurile de protectie impotriva amenintarilor la adresa independentei? Msuri de protecie generate de exercitarea profesiei ( prevazute prin reglementarile profesiei) : cerine educaionale, de formare i experien la intrarea n profesie. - condiii la examenul de acces la profesie; - efectuarea stagiului; - susinerea examenului de aptitudini. dezvoltarea profesional continu. reglementri privind incompatibiliti i interdicii n exercitarea profesiei . - reglementri profesionale; - reglementri de drept comercial; - reglementri procedurale. monitorizarea misiunilor (auditul de calitate). raportarea activitii desfurate. Msuri de protecie n mediul de lucru poziia de conductor al firmei, care subliniaz importana respectrii principiilor fundamentale si c membrii echipei acioneaz n interesul public. politici i proceduri pentru reglementarea i monitorizarea contrului calitii misiunilor. documentarea situaiilor care pot afecta conformitatea cu principiile fundamentale i la adresa independenei. comunicarea la timp a politicilor i procedurilor, i instruire a personalului i a partenerilor. desemnarea unui membru cu experien al conducerii drept responsabil pentru supravegherea funcionrii adecvate a sistemului de control al calitii.

21

implicarea unui profesionist contabil suplimentar pentru monitorizarea i consilierea misiunii. consultarea unei tere persoane (organism profesional CECCAR, CAFR, CCF, ANEVAR, UNPRL, sau normalizator MFP, Consiliul concurenei, etc.), sau alt profesionist contabil membru al Corpului. prezentarea naturii serviciilor prestate i a mrimii onorariilor percepute ctre organele tutelare ale clientului. implicarea altui profesionist contabil (persoan fizic sau societate de profil) pentru a realiza din nou o parte din misiune. Msuri de protecie din partea clientului ratificarea sau aprobarea de ctre persoane din afara clientului a alegerii profesionistului contabil pentru realizarea misiunii. alegerea profesionistului contabil i atribuirea misiunii prin licitaie. clientul are angajai aompeteni care pot lua decizii manageriale. clientul a implementat proceduri interne organizarea contabilitii, auditul intern, sistemul informatic etc. care asigur alegeri obiective n mandatarea misiunilor. 106. Ce presupune acceptarea unui client? Acceptarea unui client presupune urmatoarele : examinarea anticipat a situaiei clientului, sub aspectul dac acceptarea misiunii ar crea anumite ameninri la adresa conformitii cu principiile fundamentale. exemplificri privind astfel de situaii: implicarea clientului n activiti ilegale (splare de bani), practici de raportri financiare eronate (bancrut frauduloas), evaziune fiscal, concuren neloial, achiziia i desfacerea de produse cu nclcarea dreptului de proprietate industrial, etc. evaluarea situaiilor de aceast natur i luarea msurilor de protecie, pentru a le elimina sau a le reduce la n nivel acceptabil, dac este posibil. atunci cnd nu este posibil reducerea ameninrilor la un nivel acceptabil , un profesionist contabil independent ar trebui s refuze s intre n relaii cu clientul. examinarea posibilitii de acceptare a misiunii din punct de vedere al competenei profesionale a profesionistului contabil, astfel nct angajamentul (misiunea) s fie realizate la nivelul corespunztor. luarea n considerare a reputatiei, experienei i a resurselor disponibile ale profesionistului contabil n cazul cnd se apeleaz la acesta pentru consiliere sau expertiz n situaii de natura celor artate mai sus. apelarea de ctre profesionistul contabil la un alt profesionist contabil se afl sub restricia confidenialitii i n funcie de natura misiunii trebuie s obin permisiunea clientului (de regul, n scris). 107. Care este structura Codului etic national al prosionistilor contabili? Codul etic national al profesionistilor contabili cuprinde obiectivele si principiile fundamentale, redate general, si nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionisti intr-un caz bine determinat. Codul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea in practica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se intalnesc in profesiunea contabila. Partea A (sau sectiunea 100 ) Destinata tuturor profesionsitilor contabili angajati sau liber profesionsiti , contine: Sectiunea 100 Introducere si principii fundamentale Sectiunea 110 Integritatea Sectiunea 120 Obiectivitatea Sectiunea 130 Competenta profesionala si prudenta Sectiunea 140 Confidentialitatea Sectiunea 150 Compotamentul profesional Partea B ( sau sectiunea 200 ) Destinata exclusiv liber profesionsitilor Sectiunea 200 Introducere Sectiunea 210 Numirea profesionsitului contabil Sectiunea 220 Conflicte de interese Sectiunea 230 Opinii suplimentare Sectiunea 240 Onorarii si alte tipuri de remunerare Sectiunea 250 Merketingul serviciilor profesionale Sectiunea 260 Cadouri si ospitalitate Sectiunea 270 Custodia activelor clientului Sectiunea 280 Obiectivitate Sectiunea 290 - Independenta in audit Partea C (sau sectiunea 300 ) Destinata exclusiv profesionsitilor angajati Sectiunea 300 Introducere Sectiunea 310 Conflicte conceptuale Sectiunea 320 Intocmirea si raportarea informatiilor Sectiunea 330 Luarea de masuri in cunostinta de cauza Sectiunea 340 Interese financiare

22

Sectiunea 350 - Stimulente 108.Conflicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie sa se tina seama? Profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care implica conflict de ordin profesional; nu se poate stabili o lista completa de situatii susceptibile de a genera conflicte de interese, insa profesionistii trebuie sa descopere factorii care dau nastere la astfel de conflicte. Exista si unele circumstante particulare in care responsabilitatea profesionistului contabil poate fi in conflict cu unele cerinte interne si externe: - un superior , director, administrator sau asociat poate face presiuni. Trebuie descurajate orice relatie sau orice interes susceptibil de a pune in pericol, de a influenta negativ integritatea profesionistului contabil. - Profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra normelor profesionale si tehnice. - Identificarea circumstantelor in care ar putea aparea un conflict de interese: profesionistul contabil are interese de afaceri directe cu un client sau are o participaie la un competitor al clientului; profesionistul contabil presteaz servicii pentru clieni ale cror interese sunt n conflict. - Evaluarea semnificaiei circumstanei care genereaz conflictul de interese i luarea msurilor de protecie: notificarea clientului despre conflictul de interese ce ar putea aprea i obinerea consimmntului acestuia de aciona n asemenea mprejurri; notificarea tuturor prilor interesate; utilizarea unor echipe distincte de misiuni; indrumarea echipei, confidenialitatea. - Un conflict de interese se poate produce si cand publicarea unor informatii eronate poate avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. - n cazul cnd un conflict de interese reprezint o ameninare la adresa unuia sau mai multor principii fundamentale, ameninare care nu poate fi eliminat profesionistul contabil concluzioneaz c nu este corespunztor s accepte misiunea. 109. Care este procedura de urmat cand este dificil de sezizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional? Cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict de ordin profesional, daca politicile stabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate recurge la urmatoarele: - examinarea conflictului cu superiorul direct. Daca interventia superiorului direct nu este suficienta si profesionistul contabil decide sa se adreseze nivelului superior urmator, superiorul direct trebuie notificat in acest sens; - daca superiorul este presupus implicat in conflict, profesionistul trebuie sa supuna problema nivelului ierarhic cel mai ridicat; - solicitarea avizului confidential al unui consilier independent sau al organismului profesional; - daca toate resursele interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate, pentru chestiuni grave, sa demisioneze si sa trimita o scrisoare in acest sens conducerii entitatii care l-a angajat. Orice profesionist contabil care ocupa un post de conducere trebuie sa se asigure ca, in cadrul entitatii respective, sunt stabilite reguli in materie de rezolvare a conflictelor profesionale. 110. Activitati incompatibile cu exercitarea profesiei libere Liber-profesionistul contabil nu trebuie sa exercite in paralel activitati care afecteaza sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei, care sunt incompatibile cu exercitarea profesiei libere. In unele situatii, liber-profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare, potrivit legii, fonduri ale clientilor, el rebuind: - sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale; - sa utilizeze conform destinatiilor stabilite; - sa aiba posibilitatea sa justifice existenta si utilizarea fondurilor respective. 111. Relatiile cu ceilalti membri Acceptarea de noi misiuni Serviciile sau sfaturile unui liber-profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate: a) de catre client: - dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil in functie ( existent) - la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil in functie ( existent) - fara consultarea profesionistului contabil in functie b) de catre profesionistul contabil in functie ( existent) , sub rezerva respectarii stricte a secretului profesional. Uneori clientul cere la contactarea unui liber-profesionist contabil- sa nu fie informat profesionistul contabil in functie ( existent); in astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile. Profesionistul contabil contactat trebuie:

23

sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil in functie sau de la client, in masura in care nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale; - sa garanteze, pe cat posibil, ca profesionistul contabil in functie este bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate. Cand opinia unui profesionist contabil in functie (existent) este solicitata in ceea ce privesste aplicarea principiilor contabile, normelor de audit, normelor de raportare, profesionistul contabil in functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze in mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat. 112. Relatiile cu ceilalti membri inlocuirea cu un alt liber profesionist contabil Intreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i inlocui cand doreste. Daca este importanta apararea intereselor legitime ale intreprinderii, este la fel de important ca un liber-profesionist contabil sa poata decide, daca exista motive profesionale care sa o justifice, neacceptarea misiunii: aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil in functie. In absenta unei cereri specifice, profesionistul contabil in functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau. Urmatorii factori stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactat: - daca clientul a autorizat acest lucru; - daca norme legale sau reguli de etica referitoare la aceasta divulgare permit acest lucru. Comunicarea intre cei doi profesionisti contabili are scopul: - de a impiedica un liber-profesionist contabil sa accpte nominalizarea sa daca nu toate elementele pertinente sunt cunoscute; - de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de imprejurarile inlocuirii profesionistului contabil in functie; - de a apara interesele profesionistului contabil in functie atunci cand propunerea de inlocuire se datoreaza caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent. Inainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pana atunci au fost prestate de catre un alt liber-profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie: - sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa de a-l inlocui si l-a autorizat, in scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil; - sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil in functie. Daca aceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, in absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare, sa refuze nominalizarea sa. Daca autirizarea este data, trebuie sa-i ceara profesionistului in functie: - sa ii furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea; - sa ii furnizeze toate informatiile necesare care sa ii permita sa ia o decizie. Profesionistul in functie, la primirea autorizatiei din partea clientului, trebuie: - sa raspunda ( in scris) aratand daca exista motive profesionale care i-ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa; - sa se asigure ca clientul a autorizat divulgarea informatiilor profesionistului desemnat; - sa comunice orice informatie de care nevoie profesionistul desemnat, pentru ca acesta sa poata sa decida daca accepta sau nu misiunea, si sa abordeze liber cu profesionistul desemnat toate problemele importante privind nominalizarea sa. 113. Relatiile profesionistilor contabili cu clientii Relatiile membrilor Corpului cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestari de servicii, semnat de ambele parti. In afara onorariilor pentru lucrarile executate, orice alta relatie financiara cu un client, ca : participatii la capital, dare/luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibila de a afecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa. In cadrul indeplinirii lucrarilor lor, membrii Corpului trebuie sa se rezume numai la acordarea de avize de consultanta profesionala si sa nu impieteze activitatea de administrare, care este un atribut exclusiv al clientului. O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cu clientii, asigurandu-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor. Stabilirea sau intretinerea relatiilor profesionale cu clientii poate antrena raspunderea pentru un prejudiuciu financiar sau moral pentru membrii Corpului. Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor Corpului in raport cu respectarea principiilor independentei si competentei. Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vechii clienti trebuie sa faca obiectul acceptarii si incheierii contractului dupa: a) evaluarea riscului; b) o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei; c) o apreciere a eficientei executarii lucrarilor in raport cu componenta si cu mijloacele societatii. Decizia finala apartine expertului sau contabilului autorizat. Periodic se evalueaza, se apreciaza eventualele schimbari aparute in situatia clientilor sau cabinetului/societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri. Profesionistii pot exprima in scris clientilor recomandari sau rezerve. In cazul contestarii lor, scrise, acestea vor putea constitui probe exoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili.

24

In situatia imposibilitatii executarii lucrarilor solicitate din cauza clientului, contractul se reziliaza. 114. Competenta profesionala si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile unui alt expert Liber-profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionale fara o componenta adecvata, in afara de cazul cand beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate. Daca un profesionist contabil nu poseda competentele necesare intr-un domeniu specific in cadrul misiunii sale, acesta poate solicita sfaturi tehnice de la specialisti ( alti profesionisti contabili, avocati, ingineri, geologi sau alti experti). In acest caz, desi profesionistul contabil se sprijina pe competentele tehnice ale specialistului consultat, acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile de etica ale profesiunii. Intrucat profesionistului contabil ii revine , in intregime, responsabilitatea pentru serviciul prestat, el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultat. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica, mai ales cu principiile fundamentale ale profesiei; aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti. Aceasta asigurare se poate obtine: - fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica; - fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei inttelegeri a regulilor de etica; - fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale. Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate, el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa ( daca a inceput). Schematic, demersurile profesionistului contabil se prezinta astfel: - Are competenta adecvata lucrarii - Da accepta lucrarea - Nu are competenta - nu accepta lucrarea sau - accepta lucrarea dar angajeaza ( subcontracteaza) un expert ( specialist) care trebuie sa cunoasca regulile de etica 115. Criterii de stabilire a onorariilor Onorariile facturate trebuie sa reflecte in mod fidel valoarea serviciilor prestate, tinand seama de urmatoarele elemente: - competenta si cunostintele obtinute pentru tipul de serviciu prestat; - nivelul de instruire si experienta persoanei care participa la lucrare; - timpul afectat de fiecare persoana efectuarii lucrarii; - gradul de responsabilitate al misiunii respective. Onorariile se calculeaza in functie de tarifele orare sau zilnice in vigoare, pentru fiecare participant la misiune, la nivelul fiecarei firme, fiecarui profesionist. Un profesionist contabil nu trebuie sa propuna servicii profesionale pentru onorarii subestimate. Cand se propune un onorariu unui client, profesionistul contabil trebuie sa se asigure ca nu este sacrificata calitatea si ca se respecta normele organismului profesional cu privire la calitate. Cheltuielile si diversele rambursari, deplasari, de exemplu, se inregistreaza distinct. Perceperea sau plata de comisioane de catre un profesionist contabil ca liber profesionist este strict interzisa. 116. Onorariile si independenta Cand onorariile primite de la un client, sau de la un grup de care apartine acest client, reprezinta o parte importanta din onorariile brute totale ale profesionistului contabil liberal sau ale cabinetului in ansamblu, dependenta fata de acest client sau grup trebuie examinate cu atentie,caci independenta poate fi pusa in pericol. Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli sI furnizeaza instructiuni membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea trebuie sa fie in concordanta cu nivelul de dezvoltare al profesiei contabile, cu situatia economica a fiecarei tari. Serviciile profesionale nu trebuie sa fie propuse sau efectuate unui client pe baza de acorduri sau contracte conform carora facturarea onorariilor este conditionata de importanta problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii. In tarile in care facturarea onorariilor conditionata de rezultat este autorizata de legislia sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru care independenta nu este obligatorie. Onorariile fixate de tribunal sau alta autoritate publica nu sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. Dimpotriva, onorariile facturate procentual sau alte metode similare sunt considerate ca intrand in aceasta categorie. 117. Bunurile sau serviciile primite si independenta Acceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati excesive pot constitui o amenintare a independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii de catre profesionistii contabili, de catre sotiile lor sau de catre copiii aflati in intretinere. 118. Calitatea lucrarilor si autocontrolul Calitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. Autocontrolul calitatii lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor si procedurilor in scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform principiilor de baza care guverneaza lucrarile respective. Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului se definesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in aplicare proceduri privind: - calitatile personale ( cabinet sau societate);

25

- aptitudinile si competenta ; - repartitia lucrarilor ; - instructiunile si supervizarea. Controlul de calitate asupra lucrarilor realizate de expertul contabil sau de contabilul autorizat care isi desfasoara activitatea individual se poate organiza si exercita numai de catre CECCAR, potrivit Normelor emise de acesta si aprobate de Conferinta Nationala. 119. Plata lucrarilor, modul de stabilire a onorariilor Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau de catre organul judiciar. Onorariile nu pot fi platite sub forma de avantaje in natura, participatii sau comisiaone. Nu trebuie acceptata nici o plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii sau care este facuta pentru a acoperi anumite atitudini abusive ale clientului sau incalcari ale legislatiei. Contractele se incheie inaintea inceperii lucrarilor ( pe parcurs, acte aditionale). Nu se pot incheia contracte globale. Nu se pot incheia contracte pentru activitati incompatibile. Este interzisa impartirea onorariile intre colegi prin participarea la executarea lucrarilor. Onorariile nu pot fi fixate in functie de rezultatele obtinute In caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul il constituie presedintele filialei ( procedura dreptului comun). 120. Pastrarea arhivelor clientului Pastrarea documentelor contabile este un atribut exclusiv al clientului. Modalitatea de predare-primire a documentelor in vederea contabilizarii se stabileste prin contract si anexe la contract, fiind obligatirie: - normalizarea documentelor; - stabilirea termenelor. Cand clientul nu respecta termenele, se va proceda la punerea acestuia in intarziere, documentul respectiv fiind pastrat la dosarul clientului. Daca un client a disparut, se va verifica la Registrul Comertului daca a fost radiat, iar profesionistul este obligat sa pastreze asupra lui documentul pe durata de conservare prevazute de lege. 121. Care sunt factorii de care trebuie sa se tina seama atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica in ceea ce priveste integritatea si obiectivitatea? Integritatea nu presupune numai cinste, dar si echitate si sinceritate. Principiul obiectivitatii impune tuturor profesionistilor contabili obligatia de a fi justi, cinstiti in plan intelectual si neimplicati in conflicte de interese. Profesionistii contabili trebuie, in orice situatie, sa garanteze integritatea lucrarilor lor si sa ramana obiectivi in judecata si rationamentul lor, oricare ar fi natura activitatii lor, si anume: - profesionistii liberali indeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali, consilieri de gestiune etc.; - alti profesionisti contabili pregatesc situatiile financiare in contul angajatorilor lor; executa lucrari de audit intern, exercita functiuni de gestiune financiara in industrie, come, sectorul public sau educatie. Cu ocazia alegerii situatiilor si practicilor care trebuie sa fie avute in vedere, atunci cand se apreciaza respectarea regulilor de etica referitoare la obiectivitate, se va tine cont de urmatorii factori: - profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care ii expun la riscuri ( presiuni) suspectibile de a pune in discutie obiectivitatea lor. - este imposibil de a defini si de a reglementa toate situatiile generatoare de presiuni; asemanarea, verosimilitatea prevaleaza atunci cand se definesc criteriile care permit identificarea relatiilor susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea profesionistului contabil. - trebuie evitate toate relatiile si situatiile care implica prejudecati, influentele din partea tertilor care pun in discutie obiectivitatea. - profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca personalul insarcinat cu prestarea serviciilor profesionale respecta principiile de integritate si obiectivitate. - profesionistii contabili nu trebuie nici sa accepte, nici sa ofere cadouri sau alte avantaje care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca pot influenta semnificativ si negativ rasionamentul, judecata lor profesionala sau a colaboratorilor lor. 122. Explicati comportamentul profesionistului contabil intr-o activitate de consilier fiscal Contabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit sa se situeze in cea mai buna pozitie in favoarea unui client sau a unui patron, cu conditia ca prestatia sa fie efectuata cu competenta. Integritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie sa fie conform legii. Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca exista suport rezonabil pentru pozitia respectiva. Ce trebuie sa faca sau ce nu trebuie sa faca profesionistul contabil? - nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dincolo de orice indoiala. - sa se asigure ca cei pe care ii consiliaza sunt constienti de limitele legale de sfaturile si consultanta fiscala, si nu interpreteaza gresit exprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt. - in declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist, responsabilitatea pentru continut revine in primul rand clientului. Consultanta, opiniile trebuie inregistrate sub forma unei scrisori, a unui memorandum. - nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau cu nici un comentariu despre care sa se creada ca:

26

a) ar contine un fals sau o inducere in eroare; b) ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului; c) ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand induce in eroare Fiscul. - poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale. 123. Care sunt restritiile in promovarea serviciilor de catre profesionistii contabili? In ceea ce priveste activitatile incompatibile: un contabil profesionist nu trebuie sa angajeze simultan in nicio afacere, ocupatie sau activitate care diminueaza sau poate diminua integritatea, obiectivitatea, independenta sau buna reputatie a profesiei, deoarece aceste actiuni pot fi incompatibile cu prestarea serviciilor profesionale; prestarea simultana a doua sau mai multe tipuri de servicii nu diminueaza ca atare integritatea, obiectivitatea sau independenta ( insa poate afecta calitatea); trebuie evitata angajarea simultana in afaceri sau activitati care nu au legatura cu serviciile profesionale, care are ca efect faptul ca nu permite contabilului profesionist independent sa isi conduca practica profesionala conform principiilor fundamentale de etica ale profesiei contabile si care este neconforma cu practicarea profesiei. In ce priveste promovarea serviciilor lor, profesionistii contabili nu trebuie: a) sa utilizeze mijloace care aduc atingere reputatiei profesiei; b) sa supraevalueze serviciile pe care ei sunt in masura sa le furnizeze, calificarile pe care le poseda sau experiensa dobandita; c) sa denigreze munca, serviciile celorlalti membri. 124. Marketingul serviciilor profesionale Promovarea serviciilor trebuie s fie conform cu principiile fundamentale. Ameninare: interesul propriu (exemplificare, publicitatea fcut pentru certificarea bilanurilor, n perioada aplicrii H.G.nr.483/1996, privind prestarea serviciilor n domeniul contabilitii, verificarea i certificarea bilanurilor contabile n baza prevederilor Legii contabilitii nr.82/1991). n promovarea serviciilor profesionale este necesar onestitatea i loialitatea. s nu se exagereze calitatea serviciilor oferite, calificarea deinut, experiena ctigat; s nu se fac referiri compromitoare cu privire la activitatea altora. Semnificaia termenilor n nelesul Codului: Publicitate comunicarea ctre public a informaiilor privind serviciile oferite sau calificarea profesionistului contabil, n scopul obinerii de lucrri (Exemplu: Tabloul Corpului). Anunul comunicarea ctre public a unor fapte privind profesionsitul contabil : deschiderea cabinetului sau schimbarea adresei;publicarea datelor de indentificare a cabinetului n anuare, cri de telefon, cataloage etc. Oferta direct sau indirect coninnd demersurile ntreprinse pe lng un eventual client, n scopul de a i se propune servicii profesionale. Publicitatea i oferta sunt permise numai pentru membrii activi ai Corpului. Interdicii privind publicitatea i oferta: publicitate prin comparaie cu alte cabinete, care aduc prejudicii n vreun fel acestora; oferirea de reduceri de tarife (remize, comisioane sau alte avantaje) sau uzarea de un mandat politic, misiune sau funcie administrativ. Profesionitii contabili pot folosi emblema Corpului pe hrtia cu antet destinat corespondenei; Emblema corpului sintetizeaz rolul de crainic al profesionistului contabil; Deviza tiin, Independen, Moralitate atribute eseniale ale exercitrii profesiei. 125. Ce se intelege prin publicitate in profesia contabila? Publicitatea in practica contabila se face in limitele stricte prevazute de Codul etic si fara a fi afectate interesele celorlalti membri ai CECCAR. Ea trebuie sa indeplineasca mai multe atribute: - informarea obiectiva a publicului; - decenta; - increderea; - bunul-gust. 126. Enumerati situatiile care nu raspund criteriilor de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun-gust pentru o actiune de promovare Intre situatiile care nu indeplinesc criteriile de obiectivitate, incredere, cinste, decenta si bun-gust le amintim pe cele care: - creeaza sperante false, induc in eroare sau creeaza sperante nejustificate de posibile rezolvari favorabile; - implica posibilitatea de a influenta orice instanta, tribunal, agentie de reglementare; - fac comparatie cu altii; - contin marturii sau aprobari scrise; - contin orice alte precizari care ar putea sa ii produca unei persoane rezonabile o neintelegere sau o deceptie;

27

- pretind nejustificat ca persoana respectiva este expert sau specialist intr-un anume domeniu al contabilitatii. 127. Care sunt conditiile cerute unei actiuni de promovare atunci cand publicitatea nu este autorizata? Exista o paleta a conditiilor cerute unei actiuni de promovare, si anume: - sa aiba ca obiect aducerea la cunostinta publicului sau a acelor sectoare ale publicului care sunt interesate a faptelor intun mod care sa nu fie fals, sa nu induca in eroare si sa nu produca deceptii; - sa fie de bun-simt; - sa fie demna din punct de vedere profesional; - sa evite repetarea frecventa, ostentativa a numelui contabilului profesionist independent; - sa evite promovarea personala excesiva. 128. Coninutul responsabilitii profesionale Responsabilitatea profesional a experilor contabili i contabililor autorizai cuprinde: - rspunderea disciplinar; - rspunderea contravenional sau administrativ; - rspunderea civil; - rspunderea penal; Reglementrile cu privire la rspunderea disciplinar, administrativ, civil i penal, dup caz, se aplic tuturor experilor contabili i contabililor autorizai nscrii n Tabloul Corpului. Limitele rspunderii civile a experilor contabili i contabililor autorizai se stabilesc prin contractele de prestri de servicii n funcie de uzanele interne i internaionale ale profesiei contabile. 129. Rspunderea disciplinar Este o rezultant a abaterilor svrite de un membru al Corpului prin care se ncalc dispoziiile legii, ale Regulamentului de organizare i funcionare a CECCAR, ale Codului etic naional al profesionitilor contabili. Aciunea disciplinar pentru sancionarea anumitor fapte, se ntreprinde fie n paralel cu aciunea penal, civil sau administrativ, fie n afara existenei unei asemenea aciuni. Principiul Penalul ine n loc civilul nu se aplic n materie disciplinar. 130. Care sunt sanciunile disciplinare aplicabile membrilor Corpului? mustrare; avertisment scris; suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioad de timp de la 3 luni la 1 an; interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat. 131. Care sunt abaterile disciplinare ? a) Comportament necuviincios fata de membrii Corpului, de reprezentantul MF sau de alt participant la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului. b) Absenta nemotivata de la intrunirea Adunarii generale a filialei sau de la Conferinta Nationala. c) Nerespectarea dispozitiilor Codului etic national privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati din Romnia referitoare la publicitate. d) Absenta nejustificata de la cursurile de pregatire si perfectionare profesionala, reglementate prin normele emise de Corp. e) Prestarea de servicii de contabilitate fara contract scris incheiat cu clientul sau pe baza unui contract in care nu a fost inscrisa calitatea profesionala a celui care il incheie: expert contabil, contabil autorizat. f) Nerespectarea ob1igatiilor de pastrare a secretului profesional. g) Nedeclararea sau declararea partiala a veniturilor in scopul sustragerii de la plata cotizatiei stabilite de Regulament. h) Fapta membrului Corpului de a nu depune, in termenul stabilit, la filiala de care apartine, fie pentru persoane fizice sau juridice; pentru persoanele juridice raspunderea incumba presedintelui consiliului de administratie, sau administratorului, dupa caz. i) Incalcarea dispozitii1or cu privire la incompatibilitatile exercitarii profesiei; j) Refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului a documentelor privind activitatea profesionala. k) Declaratii neconforme realitatii, in relatiile cu Corpul sau cu tertii, cu producerea de consecinte juridice, precum si orice alte incalcari ale conduitei etice si profesionale 132. Fapte care se sancioneaz cu suspendarea i interdicia dreptului de exercitare a profesiei FAPTA SANCIUNEA Neplata cotizaiei profesioanale sau/i a celorlalte Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pn la obligaii bneti la termenele stabilite de Regulament, n plata efectiv, dar nu mai puin de trei luni i nici mai mult de un an. cursul unui an calendaristic. Interdicia dreptului de exercitare a profesiei Condamnarea definitiv pentru svrirea unei fapte penale care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune i

28

de administrare a societilor comerciale. nclcarea, cu intenie, prin aciune sau omisiune, a normelor de lucru privind exercitarea profesiei , dac fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material. Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fr viza anual pentru exercitarea profesiei. Interdicia dreptului de exercitare a profesiei

Interdicia dreptului de exercitare a profesiei

133. Radierea unui membru din Tabloul Corpului Radierea unui membru din Tabloul Corpului se face pentru urmatoarele motive: a fost condamnat pentru o infraciune care, potrivit legislaiei n vigoare, interzice dreptul de administrare i gestiune a societilor comerciale; nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor ncasate de la persoanele fizice; neplata cotizaiei profesionale pe o perioad de un an; nerespectarea reglementrilor cu privire la incompatibilitate; a fost sancionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei cu suspendarea acestui drept pe o perioad de un an. 134. Asigurarea civil Asigurarea este o form de garantare a rspunderii civile a experilor contabil i contabililor autorizai pentru serviciie profesionale prestate clienilor. Este o form de asigurare a riscului profesional. Asigurarea civil este obligatorie att n cazul cnd activitatea profesional se desfoar n mod individual ct i n situaia cnd aceasta se realizeaz prin societi de profil. Conform art.12 din OG nr.65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai Experii contabili i contabilii autorizai garanteaz rspunderea civil privind activitatea desfurat, prin subscrierea unei polie de asigurri sau prin vrsarea unei contribuii la fondul de garanii. Categoriile de riscuri care pot fi asigurate: - responsabilitatea civil fa de clieni - reconstituirea arhivelor (cauzate de calamiti, furt, virui, etc.) - incendiu - pierderi din exploatare (clieni inceri, rotaia personalului, etc.) Obiectul asigurrii acoper rspunderea civil contractual ce revine asiguratului ca urmare a faptelor i/sau actelor de eroare sau omisiune datorate culpei n desfurarea activitii profesionale n baza unui contract scris de prestri servicii, legal ncheiat semnat de ambele pri. Asigurarea nu acoper rspunderea civil extracontractual ce-i poate reveni asiguratului n legtur cu pagubele cauzate terilor datorate faptelor proprii. Riscuri asigurate, respectiv despgubiri acordate, pentru: - acoperirea prejudiciilor produse terilor urmare unor lucrri profesionale, executate acestora de ctre asigurat. - acoperirea prejudiciilor produse clientului asiguratului ca urmare pierderii, distrugerii sau deteriorrii documentelor originale i/sau suporturilor magnetice predate de acetia asiguratului n vederea nregistrrii i prelucrrii datelor financiar contabile - sumele cheltuite de asigurat sau clientul prejudiciat al acestuia pentru reconstituirea, refacerea sau nlocuirea documentelor anterior menionate. - cheltuielile fcute de asigurat n procesul civil, dac a fost obligat la desdunare Nu se acord despgubiri pentru: - pierderi cauzate de alte activiti dect cele prevzute de lege - pagube produse cu intenie sau din neglijen grav a asiguratului - pagube produse ca urmare a nerespectrii reglementrilor legale n vigoare referitoare la desfurarea activitii profesioanle i a conduitei etice. - pagubele cauzate din neexecutarea sau executarea parial a angajamentelor contractuale. Perioada de acoperire a preteniilor de despgubiri solicitate de clieni (rspunderea asiguratului): - pn la 5 ani - pentru obligaii fiscale (corelat cu termenul de prescripie prevzut de art. 89 alin (1) din Codul de procedur fiscal) - pn la 2 ani de la data producerii pagubei (corelat cu termenul de prescripie de 2 ani prevzut de art. 3 alin (2) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripia extinctiv, n cazul raporturilor ce izvorsc din asigurare) 135. Rspunderea administrativ Fundamentare

29

Rspunderea administrativ sau contravenional intervine n cazul abaterilor de la reglementrile i procedurile judiciare, fiscale, contabile i alte acte normative emise de autoritile administraiei publice. Reglementri Codul de procedur civil Codul de procedur penal Codul de procedur fiscal Legea contabilitii nr. 82/1991 Fapte sancionabile administrativ inlocuirea expertului contabil de ctre instan (art. 205, alin. (2), din Codul de procedur civil), n cazul n care acesta nu se nfieaz. aducerea n instan a expertului contabil, cu mandat (art. 188, alin(2), din Codul de procedur civil), n caz de pricini urgente sau pentru a da lmuriri atunci cnd i se cere (art. 211 din Codul de procedur civil).

Amenzi judiciare Dac legea nu prevede altfel, instana va sanciona urmtoarele fapte svrite n legtur cu procesul: - refuzul expertului de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrrii n termenul fixat, ori refuzul de a da lmuririle cerute; -neluarea de ctre conductorul unitii n cadrul creia urmeaz a se efectua o expertiz, a msurilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru efectuarea la timp a expertizei; - neprezentarea unui nscris sau a unui bun, de ctre cel care l deine, la termenul fixat n acest scop de instan; - refuzul sau omisiunea unei autoriti sau altei persoane de a comunica la cererea instanei la termenul fixat n acest scop, datele care rezult din actele i evidenele ei; - cauzarea amnrii judecrii sau executrii silite de ctre cel nsrcinat cu ndeplinirea actelor de procedur. - lipsa nejustificat a expertului de la procesul penal, atunci cnd este citat; - tergiversarea de ctre expert a ndeplinirii nsrcinrilor primite, respectiv a efecturii i depunerii raportului de expertiz contabil judiciar. 136. Rspunderea Penal Sunt supuse dreptului penal infractiunile: - comerciale sau de afaceri - de fals intelectual sau bancruta frauduloas - fiscale - de serviciu - de splare a banilor 137. Depunerea juramantului La inscrierea in Corp, orice membru este obligat sa depuna un juramant prin care se obliga sa aplice in mod corect si fara partinire legile tarii si regulile din regulamentele emise de Corp. Continutul este : Jur sa aplic in mod correct si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului CECCAR si ale Codului Etic privind conduit etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati , sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil / contabil autorizat. 138. Sindicate si asociatii profesionale Potrivit Codului, membrii Corpului se pot asocia in sindicate sau asociatii, cu obligatia ca, in termen de o luna de la constituire, sa trimita Consiliului filialei un exemplar din Statut si o declaratie cuprinzand fondatorii acestei asociatii. Sindicatul sau asociatia trebuie sa respecte toate drepturile si obligatiile care revin membrilor Corpului. 139. Cotizatii profesionale Orice membru al Corpului are obligatia sa plateasca taxele de inscriere si cotizatiile convenite pentru anul respectiv. Cotizatiile difera in functie de pregatirea profesionala si de statut . Acestea in prezent sunt diferentiate pe categorii profesionale si in functie de statut. Cotizatiile se impart in fixe si variabile. Cotizatiile fixe se platesc la inceputul anului odata cu termenul de exercitare a profesiei pentru anul in curs iar cele variabile se platesc pana la 31 august pentru sem I a anului in curs si pana la 31 ian a anului urmator pentru sem II a anului in curs. Cotizatiile profesionale au urmatoarele forme : taxe de examen, taxe inscriere in tabloul corpului, cotizatii fixe, cotizatii variabile, cotizatii anuale de pregatire pentru stagiari. 140. Etica pentru profesiontii contabili angajai Profesionistul contabil angajat poate fi salariat, partener, director administrativ, sau ntr-o alt funcie n cadrul entitii economice sau sociale. Ameninri la adresa respectrii principiilor fundamentale:

30

Interes propriu (interese financiare, mprumuturi sau garanii; convenii de compensare prin stimulente; utilizarea inadecvat a activelor firmei). - Autoexaminarea sau autocontrolul: - Intocmirea unor documente care fac obiectul examinarii i justificrii (aprobrii) de ctre acelai profesionist contabil (exemplu, acord viza de control financiar preventiv pentru operaiuni n documente pe care tot el le aprob). - Familiaritate (incheierea unui contract de prestri de consultan financiar contabil cu un profesionist contabil membru apropiat al familiei). - Indimidare (ameninarea cu concedierea sau schimbarea din funcie dac profesionsitul contabil nu este de acord cu aplicarea unui principiu contabil la prezentarea situaiei financiare a firmei.) Msuri de protecie: aplicarea standardelor profesionale; respectarea reglementrilor ; implementarea sistemului de control intern, control financiar preventiv; monitorizarea performanei angajailor; aplicarea de politici i proceduri proprii angajailor. n situaia n care profesionistul contabil consider c se vor continua aciuni neetice: apelarea la consiliere juridic, sau in cazuri extreme demisionare din cadrul entitii angajatoare.

31