Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA - MANAGEMENT

PROIECT NR.1 la MANAGEMENT FINANCIAR

Brasov 2012

Cuprins Cap.1. PREZENTAREA FIRMEI..............................................................................................2 1.1. Obiectul de activitate al societatii....................................................................................3 1.2. Capitalul social ................................................................................................................3 1.3.Conditii de lucru................................................................................................................3 Cap. 2. Actualizarea datelor din situatiile financiare pe anii 2008, 2009 si 2010.......................4 Cap.3 Calculul si analiza indicatorilor economico-financiari ai firmei......................................8 Cap. 4. Analiza diagnostic a firmei SC SANA SRL.................................................................12 Bibliografie...............................................................................................................................13

Cap.1. PREZENTAREA FIRMEI

S.C. SANA S.R.L. este o societate comerciala cu raspundere limitata, cu sediul in Brasov, str. Sergiu Dumitru nr. 16, ce a fost infiintata la data de 02/07/1992, cu capital privat, romanesc, obtinut prin aportul celor 2 asociati. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu : J 08/46/1992, avnd cod fiscal R01108214 si dezvoltand relatii de colaborare cu Banca Romana de Dezvoltare Sucursala Brasov. Modul de alegere si atribuire a denumirii societatii. Cu o experienta de mai bine de 19 ani lucrati in domeniu, SANA este prima companie romaneasca specializata in urmatoarele domenii : Import / Export Receptie Inventariere Depozitare Reverificare si Distrugere A medicamentelor catre farmacii si alte locatii, dar si alte activitati adiacente, cum ar fi: Returnarea de Medicamentelor Necorespunzatoare Reetichetarea de Medicamentelor Activitatile SANA acopera toate necesitatile intalnite pe parcursul unui studio clinic, cum ar fi: Servicii de Consultanta si logistica Formalitati Vamale Formalitati de receptie Depozitarea Medicamentelor Ditributia Medicamentelor 1.1. Obiectul de activitate al societatii Obiectul de activitate a firmei este : Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi. Cod CAEN : 8299 1.2. Capitalul social Conform Actului Constitutiv al societii), capitalul social al acesteia este de 1550 RON, Capitalul social este constituit prin aportul celor 2 asociai, fiecare contribuind cu o anumit sum. 1.3.Conditii de lucru Activitatea firmei noastre se desfasoara intr-un spatiu care are urmatoarele dimensiuni: -Cladire(400mp): -Centru Operational al Documentelor -Spatiu de receptie -Spatiu de Impachetare si expeditie -Spatiu de depozitare

Cap. 2. Actualizarea datelor din situatiile financiare pe anii 2008, 2009 si 2010
Datele vor fi actualizate in functie de rata de inflatie aferenta fiecarui an in care dorim aceste informatii. In cazul nostru, pentru aceasta actualizare avem nevoie de rata de inflatie pe anii 2009, 2010 si 2011care sunt: 5,59%, 6,08% si respective 5,79%. Datele prelucrate in tabelul de mai jos au fost preluate de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.
An 2008 (x) Rata inflatie Active Imobilizate Active Cirulante Datorii Capitaluri Cifra de afaceri neta Venituri totale Cheltueli totale Profit brut Profit net 761.747 1.306.629 1.299.262 769.144 1.075.098 1.163.147 1.064.413 98.734 86.340 690.060 1.661.920 1.551.051 800.929 1.248.007 1.318.216 1.155161 163.055 149.060 605.582 3.490.617 3.273.156 823.043 2.780.729 2.835.569 2.805.724 29.845 22.133 2009 2010 Formula: X (1+5,59%)(1+6,09%)(1+5,79) 902.719,0531 1.548.439,172 1.539.708,804 911.484,9725 1.274.060,086 1.378.403,799 1.261.397,676 117.006,1228 102.318,4378 2011

Tabel 2.1 Datele actualizate conform rata inflatiei dina anii 2009, 2010 si 2011 Analizand datele din Tabel 2.1, observam o crestere a cifrei de afaceri cu 1,16 din anul 2008 fata de anul 2009, care este o crestere nesemnificativa fata de cresterea din anul 2010 unde fost cu 258%. In anul 2011, datele estimate din tabel arata o scadere a cifrei de afaceri fata de anul 2010 cu 45% care arata ponderarea activitatii in firma. Veniturile totale au avut o crestere de 1,13% in anul 2009 fata de anul 2008 iar in anul 2010 cresterea a fost de 243% fata de 2008 fapt care este demonstrate si de cresterea cifrei de afacere. In 2011 datele estimate arata o scadere de 48% fata de 2010, anul in care firma a avut cele mai mari venituri totale. Profitul net al firmei aoscilat semnificativ in cei 4 ani de date inscrise in tabel crescand in anul 2009 fata de 2008 cu 57% si scazand semnificativ in anul 2010 cu 673%. In anul 2011 datele estimate arata o crestere a profitului apropiindu-se de pregul normal al firmei. Mai jos urmeaza datele financiare afisate in grafice pentru fiecare element financiar din Balanta petru o vizualizare mai detaliata.

1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Active Imobilizate 761747 690060 605582

902719,0531

2008 2009 2010 2011

Grafic 2.1 Activele Imobilizate


4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Active Cirulante 1306629 1661920 1548439,172 2008 2009 2010 2011

3490617

Grafic 2.2 Activele Circulante


3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Datorii 1299262 1551051 1539708,804 2008 2009 2010 2011 3273156

Grafic 2.3 Datorii

950000 900000 850000 800929 800000 750000 700000 650000 Capitaluri 769144 823043

911484,9725

2008 2009 2010 2011

Grafic 2.4 Capitaluri


3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Cifra de afaceri neta 1248007 1274060,086 2008 2009 2010 2011 1075098 2780729

Grafic 2.5 Cifra de afaceri neta


3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Venituri totale 1163147 1318216 1378403,799 2008 2009 2010 2011 2835569

Grafic 2.6 Venituri Totale

3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1155161

2805724

2008 1064413 1261397,676 2009 2010 2011

Cheltueli totale

Grafic 2.7 Cheltueli totale


180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Profit brut 29845 98734 117006,1228 2008 2009 2010 2011

163055

Grafic 2.8 Profitul Brut


160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Profit net 22133 86340 102318,4378 2008 2009 2010 2011 149060

Grafic 2.9 Profitul Net

Cap.3 Calculul si analiza indicatorilor economico-financiari ai firmei.

Analiza economico-financiar reprezint un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee i instrumente care asigur tratarea informatilor interne i externe: - n vederea formulrii unor aprecieri pertinente referitoare la situatia economicofinanciare a unei firme; - identificarea factorilor, cauzelor i conditiilor care au determinat acea situatie economic a firmei; - identificarea rezervelor interne de mbunttire a acesteia, din punct de vedere al utilizrii eficiente a resurselor umane, materiale i financiare. Analiza finandiar n modul cel ma raional presupune nu numai indicarea cauzelor ,ce au provocat devieri eseniale ,dar i determinarea mrimii influienei factorilor asupra indicatoruluirezultativ i a cilor de ameliorare a sntii economico-financiare.ntocmirea notei explicativeva contribui la determinarea corect a rezultatelor activitii ntreprinderii ,care se afl n processde prosperare sau de faliment. Ratele financiare sunt indicatori utilizati pentru aprecierea performantei si pozitiei financiare a unei societati. Cea mai mare parte a acestor indicatori economico-financiari se calculeaza pe baza informatiilor furnizate de companii in situatiile financiare. Utilitatea acestor indicatori economico-financiari consta atat in evidentierea unui trend, cat mai ales in posibilitatea ca societatea analizata sa poata fi comparata cu alte companii active in acelasi sector. Totodata, exista indicatori financiari care ajuta la predictia unui eventual faliment in viitor. Indicatorii economico financiari faciliteaza lucrul cu un volum de date ridicat intr-o maniera organizata. Principalele grupe de indicatori pe care ii vom folosi in aceasta lucrare sunt: indicatori de lichiditate, indicatori de risc, indicatori de acivitate (de gestiune), indicatori de profitabilitate si solvabilitate. In tabelul de mai jos sunt calculati principali indicatorii economico-financiari ai firmei SC SANA SRL

Indicatori

Formula Active Circulante - Stocuri / Datorii Curente Datorii financiare / Total Pasive Total Active / Datorii Totale Cifra Afaceri / Numar Angajati Profit Brut / Cifra Afaceri Profit Net / Capital Propriu *100 Profit Brut / Total Active *100 Cifra Afaceri / Total Active

2008 Rezultat 1 0,62 1,59 107509,8 0,09 11 4,77 0,51

2009 Rezultat 1,07 0,65 1,51 156000,8 0,13 18 6,93 0,53

2010 Rezultat 1,06 0,79 1,25 347591,1 0,01 2 0,72 0,67

Lichiditate Curenta Rata de Indatorare Rata solvabilitatii generale Productivitatea muncii Rata Profitului Rata rentabilitatii financiare Rentabilitatea economica Viteza de rotatie a activelor totale

Tabel 3.1 Calculul Indicatorilor economico-financiari ai SC SANA SRL Mai jos urmeaza indicatori economico-financiari afisati in grafice pentru fiecare indicator in parte pe cei ani analizati petru o vizualizare mai detaliata.
1,08 1,06 1,04 1,02 1 0,98 0,96 Lichiditate Curenta 1 2008 2009 2010 1,07

1,06

Grafic 3.1 Indicator: Lichiditatea curenta Indicatorul arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scut si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2. Deci, cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atat situatia entitatii este mai buna.
1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Rata de Indatorare 0,62 0,65

0,79 2008 2009 2010

Graficul 3.2 Indicator: Rata de Indatorare Rata de indatorare este o rata de structura patrimoniala din categoria ratelor de structura a pasivului.Se calculeaza ca un raport intre totalul datoriilor si pasivul total. Rata 9

datoriilor totale raportate la activele totale este utilizata pentru a descrie ponderea "banilor altora" in totalul pretentiilor legate de activele companiei, insa nu este o masura a capacitatii reale a companiei de a-si acoperii datoriile. Cu cat aceasta rata este mai mare, cu atat riscul asumat de catre creditori este mai mare.
2 1,5 1 0,5 0 Rata solvabilitatii generale

1,59

1,51 1,25 2008 2009 2010

Grafic 3.3 Indicator: Rata solvabilitatii generale Reflecta capacitatea unei intreprinderi de a face fata tuturor scadentelor sale, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung; se determina ca raport intre activele totale si totalul datoriilor. Acest indicator reflecta gradul de acoperire a datoriilor pe seama activelor totale; reflecta si posibilitatea intreprinderii de a transforma activele in lichiditati in vederea onorarii obligatiilor de plata.
400000 300000 200000 100000 0 Productivitatea muncii 107509,8 156000,8 347591,1 2008 2009 2010

Grafic 3.4 Indicator: Productivitatea Muncii Eficiena cu care este cheltuit munca n comer, reflectat de numrul de personal folosit, activitatea economic i cheltuielile efectuate pentru remunerarea muncii, depinde de productivitatea muncii, considerat unul din indicatorii calitativi ai activitii comerciale.
0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02 0 0,13 0,09 2008 2009 0,01 Rata Profitului 2010

Grafic 3.5 Indicator Rata Profitului Rata profitului exprim gradul de profitabilitate sau derentabilitate a ntreprinderilor Mrimea lui trebuie sa ramina stabila sau sa creasc in dinamica. Micorarea nivelului acestui

10

raport semnifica creterea costului vinzarilor Rata profitului brut depinde de influenta urmtorilor factori: structura produciei vndute; costurile produciei vindute si preturile de vinzare. Volumul produciei nu are o influenta directa pentru ca, actionind asupra numitorului si numrtorului in aceasi proporie, influenta asupra ratei profitului devine nula. Volumul produciei influenteaza, insa, indirect prin costuri, intrucit in condiiile in care volumul produciei creste, costurile se reduc pe unitate de produs pe seama cheltuielelor fixe.
20 15 10 5 0 Rata rentabilitatii financiare 2 11 18 2008 2009 2010

Grafic3.6 Indicator: Rata rentabilitatii financiare Acest indicator exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile. O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina un pret optim de vanzare.
8 6 4 2 0 Rentabilitatea economica 0,72 4,77 6,93 2008 2009 2010

Grafic 3.7 Indicator: Rentabilitatea economica Rentabilitatea economica, denumita i rentabilitatea exploatarii sau rentabilitaea capitalului economic (activul) este prima rata de rentabilitate care se calculeaz i se interpreteaza intr-o analiza economico-financiara bazata pe acest sistem de rate.Aceasta masoara eficienta mijloacelor materiale i financiare alocate de ctre agentul economic intregii sale acivitati desfasurate.Ca definitie, rata rentabilitatii economice apare a un raport intre rezultatul exerciiului inainte de deducerea sarcinilir financiare, respectiv dobanzilor, impozitelor i capitalul permanent (capital, independent de provenienta, propriu sauimprimutat pe termen mediu sau lung).

11

0,8 0,6 0,4 0,2 0 Viteza de rotatie a activelor totale 0,51 0,53

0,67 2008 2009 2010

Grafic 3.8 Indicator: Viteza de rotatie a activelor Indicatorii de activitate furnizeaza informatii cu privire la: - viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii; - capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatilor comerciale de baza ale entitatii. Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii.

Cap. 4. Analiza diagnostic a firmei SC SANA SRL


Diagnosticul reprezinta capacitatea de discernamnt si este implicat n teoria si practica medicala si prin analogie la activitatea agentilor economici ca organisme socioeconomice. Analiza presupune reperarea simptomelor disfunctionalitatilor, stabilirea starii si terapiei, urmare a careia se produce nsanatosirea sau redresarea. Ratiunea efectuarii unui diagnostic al performantelor poate avea la baza nu numai situatia n care societatea are disfunctionalitati, ci si cnd starea este buna, dar se doreste mbunatatirea ei. Analiza diagnostic nu se margineste la radiografierea si aprecierea starii diferitelor fenomene, ci constituie parte organica a managementului strategic. Rezultatele economico-financiare ale societatii n perioada 2008-2011 asa cum sunt reflectate de datele actualizate conform rata inflatiei din anii 2009, 2010, 2011 si calculul indicatorilor economico-financiari sunt prezentate n tabelele nr. 2.1 si respectiv 3.1

12

Bibliografie
1. Sumedrea, S. Management financiar, ed. Universitii Transilvania, Brasov, 2011 2. Stancu, Ion Finane, vol III, Gestiunea Financiar a intreprinderii, ed. Economic, Bucureti, 2003 3. Dragot, V., Dragot, M., i alii Abordri practice n finanele firmei, Ed. Irecson, Bucureti, 2005 4. *** - colecia Ziarul Financiar, Financiarul i Capital, anii 2008-2012 5. *** - www.insse.ro 6. *** - www.bnro.ro 7. *** - www.cnvmr.ro 8. *** - www.mfinante.ro 9. *** - www.bvb.ro 10. *** - www.kmarket.ro/pagini/pagini.php

13