Sunteți pe pagina 1din 6

ACTIUNEA 4.

3 FORMARE SI RETELE CRITERII DE ELIGIBILITATE


Recomandat a fi folosite ca lista de verificare inainte de trimiterea dosarului de candidatura! Criterii de eligibilitate (Partea C a Ghidului Programului)

Actiunea 4.3 Formare si Retele 1 Formularul de candidatura a fost trimis la termenul limita corespunzator datei de incepere a proiectului, asa cum este specificat in Ghidul Programului Formularul de candidatura este - prezentat in forma adecvata, completat in intregime si datat - tiparit si completat in una dintre limbile oficiale ale UE - semnat de o persoana autorizata care actioneaza ca reprezentant legal pentru organizatia candidata 3 Formularul de candidatura este trimis: - prin posta, la data postei sau - prin serviciul de curierat, la data primirii de catre curier sau - online Acordurile preliminare intre promotorii parteneri semnate si stampilate in original (cele scanate sau trimise prin fax se vor completa cu originalele pana la Comitetul de Selectie) Bugetul estimat in care: - toate costurile sunt exprimate in Euro - toate categoriile bugetare sunt in conformitate cu regulile de finantare. 6 Dovada statutului legal (documente necesare): - pentru organizatiile nonguvernamentale: certificatul de inregistrare fiscala - pentru organismele publice: documente oficiale care sa ateste personalitatea juridica (baza legala de functionare) - pentru grupurile informale de tineri: o fotocopie dupa cartea de identitate/ pasaportul reprezentantului grupului DA DA DA NU NU NU DA DA DA DA NU NU NU NU DA NU

DA

NU

Documente suplimentare (numai pentru fonduri solicitate de catre organizatii nonguvernamentale si care depasesc 25 000 Euro): - balanta de verificare a candidatului - ultimul bilant anual contabil DA DA NU NU

Criterii de excludere (Partea C a Ghidului Programului) 1 Declaratia de onoare este semnata in original DA NU

Criterii de eligibilitate (Partea B a Ghidului Programului)

Toate Activitatile 4.3 Formare si Retele 1 2 Organizatia candidata este constituita legal in Tara participanta la Program Organizatia candidata este o organizatie non profit/non guvernamentala; un organism public local, regional; sau un grup informal de tineri Fiecare promotor este: o organizatie non profit/non governamentala; un organism public local, regional; sau un grup informal de tineri, sau un organism activ la nivel European, in domeniul tineretului Fiecare promotor este dintr-o Tara participanta la Program Un program detaliat pe zile de activitati (sau un rezumat al activitatilor pentru Retele) este anexat formularului de candidatura Durata proiectului este intre 3 si 18 luni Participantii sunt rezidenti in una din Tarile Participante la Program (fara limite de varsta) Implicarea a cel putin un promotor dintr-o Tara participanta a UE Candidatul garanteaza ca masurile adecvate pentru a se asigura de siguranta si protectia participantilor sunt prevazute in proiect (Declaratia de onoare din formularul de candidatura semnata si stampilata de catre candidat) DA DA NU NU

DA

NU

4 5

DA DA

NU NU

6 7 8 9

DA DA DA DA

NU NU NU NU

Elemente specifice pe Activitati 1 - Pentru toate Activitatile F&R cu exceptia activitatii Retele: promotorul care gazduieste activitatea, candideaza pentru intregul proiect (finantare pentru o singura parte) in numele tuturor promotorilor DA NU

- Activitatea Retele: unul dintre promotorii care gazduieste o parte din activitati, candideaza pentru intregul proiect (finantare pentru o singura parte) in numele tuturor promotorilor Activitatea 1 Job Shadowing (Experienta de invatare practica) 1 Implicarea a cel putin 2 promotori din Diferite Tari ale Programului, dintre care, cel putin unul este dintr-o Tara UE Implicarea a maxim 2 participanti Durata Activitatii este intre 10 si 20 de zile lucratoare maxim (exclusiv zilele de calatorie) DA NU

2 3

DA DA

NU NU

Activitatea 2 Vizite de Fezabilitate 1 Implicarea a cel putin 2 promotori din Diferite Tari ale Programului, dintre care, cel putin unul este dintr-o Tara UE Implicarea a maximum 2 participanti pentru fiecare promotor Durata Activitatii este intre 2 si 3 zile lucratoare (exclusiv zilele de calatorie) DA NU

2 3

DA DA

NU NU

Activitatea 3 Intalnire de Evaluare 1 Implicarea a cel putin 4 promotori din Diferite Tari ale Programului, dintre care, cel putin unul este dintr-o Tara UE Implicarea a maximum 50 de participanti (inclusiv formatori si facilitatori) cu reprezentanti din partea tuturor promotorilor Durata Activitatii este de 10 zile maximum (exclusiv zilele de calatorie) DA NU

DA

NU

DA

NU

Activitatea 4 Vizita de Studiu 1 Implicarea a cel putin 4 promotori din Diferite Tari ale Programului, dintre care, cel putin unul este dintr-o Tara UE Implicarea a maximum 50 de participanti (inclusiv formatori si facilitatori) cu reprezentanti din partea tuturor promotorilor Durata Activitatii este de 10 zile maximum (exclusiv zilele de calatorie) DA NU

DA

NU

DA

NU

Activitatea 5 Activitate de constituire a unui Parteneriat 1 Implicarea a cel putin 4 promotori din Diferite Tari ale Programului, dintre care, cel putin unul este dintr-o Tara UE DA NU

Implicarea a maximum 50 de participanti (inclusiv formatori si facilitatori) cu reprezentanti din partea tuturor promotorilor Durata Activitatii este de 10 zile maximum (exclusiv zilele de calatorie)

DA

NU

DA

NU

Activitatea 6 Seminar 1 Implicarea a cel putin 4 promotori din Diferite Tari ale Programului, dintre care, cel putin unul este dintr-o Tara UE Implicarea a maximum 50 de participanti (inclusiv formatori si facilitatori) cu reprezentanti din partea tuturor promotorilor Durata Activitatii este de 10 zile maximum (exclusiv zilele de calatorie DA NU

DA

NU

DA

NU

Activitatea 7 Curs de Formare 1 Implicarea a cel putin 4 promotori din Diferite Tari ale Programului, dintre care, cel putin unul este dintr-o Tara UE Implicarea a maximum 50 de participanti (inclusiv formatori si facilitatori) cu reprezentanti din partea tuturor promotorilor Durata Activitatii este de 10 zile maximum (fara zilele de calatorie) DA NU

DA

NU

DA

NU

Activitatea 8 Retele 1 Implicarea a cel putin 6 promotori din Diferite Tari ale Programului, dintre care, cel putin unul este dintr-o Tara UE Durata Activitatii este intre 3 si 15 luni DA NU

DA

NU

Alte aspecte 1 Sunt respectate aspecte din Apelul National la Candidatura DA NU

CRITERII DE EVALUARE CALITATIVA


1. Relevanta fata de obiectivele si prioritatile Programului - obiectivele generale ale Programului (max 2.00 pct) - prioritatile permanente ale Programului (max 2.00 pct) - prioritatile anuale identificate la nivel european (max 4.00 pct) - prioritatile tematice anuale identificate la nivel national (max 4.00 pct) - obiectivele specifice ale sub-Actiunii (max 4.00 pct) - prioritatile institutionale anuale identificate la nivel national (max 4.00 pct) - alte tipuri de prioritati (max 10.00 pct) 2. Calitatea proiectului si metodele propuse a) Calilatea designului de proiect (max 10.00 pct) - calitatea parteneriatului/implicarea activa a promotorilor in proiect - calitatea etapei de pregatire - calitatea programului de activitati - calitatea etapei de evaluare a proiectului b) Calitatea continutului proiectului si metodologia (max 25.00 pct) - tema de interes comun si relevanta in raport cu grupul de participanti - aplicarea de metode de invatare non-formala - implicarea activa a participantilor in proiect - promovarea dezvoltarii sociale si personale a participantilor implicati - dimensiunea interculturala - dimensiunea europeana c) Calitatea rezultatelor proiectului (max 15.00 pct) - impactul - efectul de multiplicare si continuarea (follow-up) proiectului

- vizibilitatea proiectului/vizibilitatea Programului Tineret in Actiune - diseminarea si exploatarea rezultatelor 3. Profilul participantilor si al promotorilor - Implicarea promotorilor si/sau participantilor care lucreaza cu/pentru tineri cu oportunitati reduse (max 6.00 pct) - Implicarea liderilor de proiect, supervizorilor de proiect si consilierilor in domeniul tineretului (max 6.00 pct) - Numarul de participanti si durata Activitatii in acord cu natura proiectului/echilibrului participantilor in functie de tara de provenienta (max 6.00 pct) - Echilibrul de gen (max 2.00 pct)

S-ar putea să vă placă și