Sunteți pe pagina 1din 15

CONVERSIA FOTOVOLTAIC De i conversia fotovoltaic este nc pu!

in r spndit , industria de profil nregistreaz cre teri anuale de aproximativ 25%, n unele ! ri ca Japonia, atingnd chiar valori de ordinul 63%. Cu toate acestea, este foarte clar c energia solar nu este valorificat la ntregul poten!ial. Unele din motivele utiliz rii nc reduse a panourilor fotoelectrice i a r spndirii reduse a centralelor fotoelectrice sunt: - principalul motiv al slabei exploat ri este cel economic. Pentru ca acest tip de conversie s capete o larg r spndire, trebuie ca s devin avantajoas din punct de vedere economic. Pentru aceasta, pre!ul de produc!ie (a energiei) trebuie s scad , iar randamentul instala!iilor s creasc . Tehnologia nu este nc maturizat suficient, eficien!a nu este suficient de mare. - absen!a unei cereri masive pe pia! a acestei tehnologii este o cauz ascuns . Dac cererea ar fi masiv , atunci i num rul produc torilor ar cre te i ar putea livra echipamentele la un pre! acceptabil. Dac cererea ar fi mai mare, tehnologiile fotovoltaice s-ar dezvolta i exploata mai rapid, devenind astfel eficiente. n ciuda absen!ei unor reale investi!ii masive, att din partea consumatorilor, ct i a guvernelor (n compara!ie cu investi!iile alocate producerii energiei din surse conven!ionale), randamentul panourilor solare continu s se mbun t !easc continuu. La nceput (1954), randamentul celulelor fotovoltaice era de 6%, iar pre!ul de 600 $ / W. Exist n prezent celule de laborator cu randament de 24 %, i variante industrializate cu randament de 15%. Cre terea randamentului, cumulat cu reducerea pre!ului, poate contribui la utilizarea mai larg a acestui tip de conversie. Alte motive care ar putea duce la cre terea produc!iei de energie fotovoltaic stau n promovarea fiscal , fiabilitatea fluctuant a capacit !ilor clasice de produc!ie, con tientizarea pericolelor efectelor negative ale utiliz rii combustibililor fosili. Aceste evolu!ii pot fi observate deja pe pia!a de echipamente fotovoltaice. n SUA, spre exemplu, pia!a a crescut ntr-un an (1999 fa! de 1998) cu 52%. Se estimeaz , pn n 2020, o cre tere anual cu 25 %. Energia solar reprezint o op!iune foarte bun n ! rile n curs de dezvoltare, datorit costurilor mari pe care le presupune electrificarea (linii de transport a energiei, transportul combustibilului). O treime din popula!ia globului (majoritatea n ! rile n curs de dezvoltare) nu beneficiaz nc de energie electric . Utilizarea tehnologiei fotovoltaice ar putea fi o solu!ie la cererea din ce n ce mai mare de energie electric n astfel de zone. Firma BPSolar (fosta Solarex) a ncheiat dou proiecte de cte 30 milioane $, unul n Filipine, altul n Indonezia i deruleaz un altul de 48 milioane $, care va asigura alimentarea cu energie electric a 114 sate. Exemplele de aplica!ii nu se limiteaz doar la ! rile n curs de dezvoltare. De exemplu, n Spania, la Murcia, firma AstroSolar construie te o central fotovoltaic cu puterea de 13 MW. Panourile vor ocupa o suprafa! de dimensiunea a 57 de terenuri de fotbal. Japonia investe te de 10-20 de ori mai mult dect SUA pentru comercializarea panourilor fotovoltaice, spernd ca pn n 2010 s de!in o putere instalat de 4.600 MW. De i ns cre terile sunt semnificative, ponderea energiei solare fotovoltaice r mne nc nesemnificativ . n SUA, doar 0,1 % din energia electric produs este de natur solar (80% pe baza combustibililor fosili, 52 % pe baz de c rbune cel mai poluant cu plumb, mercur, CO2, NOx, SO2).

Produc!ia de energie fotoelectric depinde de expunerea la Soare a loca!iei i de temperatur , deci de situare geografic , de anotimp i de ora zilei: produc!ia este maxim la amiaz (ora solar ), cu cer senin. Valoarea maxim nregistrat este de aproximativ 1000 W/m (valoare, numit "de referin! "). Aceasta nseamn c pentru o instala!ie de 20 m, se poate ob!ine o produc!ie zilnic de aproximativ 2,8 kWv, respectiv 5 - 8 kWh, ceea ce ar putea acoperi nevoile unei locuin!e de patru persoane. Instala!iile fotoelectrice sunt inegal dezvoltate n Europa i, contrar a tept rilor, nu ! rile care se bucur de cea mai puternic nsorire sunt cele mai dezvoltate din acest punct de vedere.

Helio electricitatea a ap rut n 1930, odat cu dezvoltarea celulei cu oxid de cupru i apoi a celei cu seleniu. Abia n 1954 ns , odat cu realizarea n laboratoarele companiei Bell Telephone a primelor celule fotoelectrice cu siliciu, se ntrevede posibilitatea ob!inerii de energie electric . Foarte rapid utilizate pentru alimentarea vehiculelor spa!iale, dezvoltarea i progresele rapide au fost determinate de programele spa!iale. Pe parcursul anilor 1980, tehnologia fotoelectric terestr a progresat cu regularitate, prin punerea n func!iune a mai multor centrale de c!iva megawa!i i prin foarte familiarele produse cu consum redus, cum ar fi ceasuri, calculatoare de buzunar, balize radio i meteo, pompe i frigidere solare. Au contribuit i evenimente cum ar fi cursele de vehicule solare, care ofer imaginea naltei tehnologii ecologice a viitorului. Evolu!ia tehnologiei i a pie!ei de produse fotoelectrice este n general pozitiv . Ameliorarea metodelor de fabrica!ie, ca i cre terea volumului de produc!ie, au condus la reducerea costurilor. Produc!ia mondial de module fotoelectrice a crescut de la 5 MW-vrf (MWv) n 1982 la 60 MWv n 1992.

n prezent, 90% din produc!ia mondial de module se realizeaz n Japonia, Statele Unite i Europa, n special de mari companii ca Siemens, Sanyo, Kyocera, Solarex i BP Solar, care de!in 50% din pia!a mondial . Restul de 10% al produc!iei mondiale este realizat n Brazilia, India i China, care sunt principalii produc tori de module fotoelectrice din ! rile n curs de dezvoltare. Tipuri de sisteme fotovoltaice Exist trei tipuri de sisteme fotoelectrice: sisteme autonome, hibride i conectate la re!ea. Sisteme autonome Sistemele autonome se bazeaz doar pe energia solar pentru a asigura necesarul de energie electric . A a cum s-a ar tat mai nainte, ele pot con!ine acumulatori, care nmagazineaz energia produs pe timpul zilei, furniznd-o pe durata nop!ii sau cnd radia!ia solar este insuficient . Acest tip de sistem, poate, de asemenea, s corespund nevoilor unei aplica!ii (cum ar fi pomparea apei), f r s se utilizeze acumulatori. Ca regul general , sistemele FV autonome se instaleaz acolo unde reprezint sursa cea mai economic de energie electric . Oricnd se poate opta, din motive de mediu, sau pentru a asigura un sistem mai fiabil f r conectare la re!ea, pentru un sistem hibrid.

Sistem de pompare f r acumulatori. Sisteme hibride Sistemele hibride, care sunt, de asemenea, independente de re!eaua electric de distribu!ie, se compun dintr-un generator fotoelectric, asociat cu o eolian sau grup electrogen cu motor cu ardere intern , sau cu ambele. Un astfel de sistem se dovede te util n cazul aplica!iilor care necesit alimentarea continu cu putere relativ mare, n cazul n care nu este suficient lumin pe durata unor perioade ale anului sau pentru reducerea investi!iei n ceea ce prive te modulele fotoelectrice i bateriile de acumulatori.

Sistem hibrid cu grup electrogen. Sisteme conectate la re ea Sistemele de producere a energiei fotoelectrice, conectate la re!ea, sunt rezultatul tendin!ei de descentralizare a re!elelor electrice. Energia este produs mai aproape de locul unde se consum i nu numai n termocentrale sau hidrocentrale mari. n timp, sistemele conectate, vor reduce necesitatea cre terii capacit !ii liniilor de transport i distribu!ie. Un sistem conectat la re!ea asigur necesarul local de energie electric , iar eventualul excedent l debiteaz n re!ea; acest transfer, elimin necesitatea achizi!ion rii i ntre!inerii bateriilor de acumulatoare. Sistemele mai mari presupun un invertor de putere mare ce poate fi conectat la mai multe panouri (ca n cazul sistemelor neconectate la re!ea). Curentul continuu este transformat n curent alternativ, sincronizat cu re!eaua. Aceasta se comport ca o baterie de acumulatori f r limit de capacitate. Cea mai mare parte a costului unui sistem conectat la re!ea o reprezint fabrica!ia modulelor fotoelectrice din componen!a acestuia. Aceste costuri au cunoscut reduceri importante pe parcursul ultimilor ani i este de a teptat ca aceast tendin! s continue. n consecin! , acest tip de sistem devine din ce n ce mai abordabil: n unele regiuni urbane cu climat cald, costul kWh de electricitate produs de sistemele fotoelectrice conectate la re!ea, este comparabil cu cel produs prin alte metode "clasice". n regiunile cu radia!ie solar redus , acest tip de sistem este mai pu!in interesant. Exist un cert poten!ial al pie!ei de sisteme reziden!iale fotoelectrice conectate la re!ea, dar trebuie ca pre!ul lor s mai scad , pentru a putea deveni competitive economic cu distribu!ia "clasic " de energie, relativ ieftin i disponibil .

Sistem fotoelectric conectat la re ea.

Componentele unui sistem fotovoltaic Componentele unui sistem fotoelectric depind de aplica!ie: locuin! izolat sau n apropierea re!elei, utilizarea unei baterii sau doar a enrgiei solare, existen!a convertoarelor statice de putere. Un sistem fotoelectric cuprinde: Celulele solare Baterii de acumulatoare Regulatoare de sarcin Convertoare statice Alte componente Celulele solare vor fi detaliate ulterior. Acestea nu pot fi asimilate cu nici un alt tip de generator clasic de energie electric de curent continuu. Aceasta deoarece, celula fotoelectric nu este nici surs de tensiune constant , nici surs de curent constant. n prezent, randamentul conversiei energiei solare n energie electric este slab (cel mai adesea, sub 12 %). Aceasta nseamn c , ntr-o zon cu expunere nominal de 1000 W/m2, sunt necesari 12 m2 de panouri FE pentru a furniza 1 kWv, ceea ce determin un cost ridicat al wattului-vrf. 1. Bateriile de acumulatoare n sistemele electrice autonome, stocarea energiei este asigurat , n general, de baterii de acumulatoare. Acestea sunt esen!iale pentru buna func!ionare a sistemelor autonome. Elementele de stocare reprezint 13 - 15% din investi!ia ini!ial , pentru o durat de exploatare de dou zeci de ani. Bateriile de acumulatoare sunt de tipul plumb-acid. Exist dou tipuri de astfel de baterii cu plumb: Baterii cu electrolit lichid Baterii cu electrolit stabilizat 1.1. Baterii cu electrolit lichid Aceste baterii sunt constituite dintr-un recipient n care se alterneaz pl ci pozitive i negative, separate de distan!oare izolante. Recipientul este nchis cu un dop, pentru a evita corodarea intern i scurgerea electrolitului. Avantaj: Construc!ie simpl , deci ieftine. Dezavantaj: Bateriile trebuiesc p strate i utilizate n pozi!ie orizontal , altfel electrolitul se scurge prin orificiul de egalizare a presiunii din dop, pl cile nemaifiind scufundate n electrolit. 1.2. Baterii cu electrolit stabilizat Aceste baterii se mai numesc cu recombinare a gazului. n cazul acestora, electrolitul nu mai este lichid, ci sub form de gel. Avantaje: Acest tip de baterii nu necesit ntre!inere, pe toat durata de via! , asigur etan eitate total , deci nu exist degaj ri de gaze. Dezavantaj: Produsul este mai tehnic (gelul), deci mai scumpe. Bateriile se utilizeaz n cazul n care exist un decalaj ntre perioadele cnd este solicitat energie i perioadele nsorite. Alegerea tipului de baterie se face n func!ie de puterea medie zilnic i n func!ie de timpul necesar de stocare.

Caracteristicile generatoarelor fotoelectrice i a bateriei. Dup cum se vede din figura de mai sus, caracteristica bateriilor se adapteaz destul de bine celor ale generatoarelor fotoelectrice, deoarece ele func!ioneaz la tensiune cvasi-constant . Este suficient s se dimensioneze bateria pentru a plasa punctul de func!ionare n punctul de putere maxim , deoarece tensiunea sa Upmax (tensiunea corespunz toare puterii maxime) se modific pu!in n func!ie de iluminare. 2. Regulatoarele de sarcin n sistemele fotoelectrice se pot utiliza mai multe tipuri de regulatoare. Acestea controleaz fluxul de energie, trebuind s protejeze bateria de supranc rcare (solar ) i de desc rcare grav (consumatori). De asemenea, regulatoarele asigur supravegherea i siguran!a instala!iei. Exist trei categorii principale de regulatoare: Regulatoare serie, care con!in un ntreruptor ntre generatorul fotoelectric i bateria de acumulatoare, pentru ntreruperea nc rc rii.

Schema de principiu a regulatorului serie. ntreruptorul de nc rcare este n serie cu bateria. El se deschide cnd bateria este nc rcat . Avantaj: tensiunea la bornele ntreruptorului este mic . Dezavantaj fa de regulatoarele de tip paralel: ntreruptorul determin o c dere de tensiune suplimentar ntre panouri i baterie.

Regulatoare paralel, care scurtcircuiteaz generatorul fotoelectric la finalul nc rc rii bateriei de acumulatoare.

Schema de principiu a regulatorului paralel. Pe durata nc rc rii, panourile solare sunt conectate direct la baterii. Cnd acestea sunt nc rcate, panourile sunt scurtcircuitate. Dioda de separare trebuie neap rat s fie prev zut n schem , pentru a nu scurtcircuita bateria atunci cnd ntreruptorul este nchis. Aceast diod asigur i blocarea curentului nocturn, ce ar putea s apar ntre baterie i panou. ntreruptorul static este de cele mai multe ori un tranzistor MOSFET Dezavantaje: - ntreruptorul este solicitat de ntreaga tensiune a panoului, putnd deci apare probleme de protec!ie la supratensiuni. - Solicitarea termic a ntreruptorului poate fi important la valori mari ale curentului. Regulatoare ce urm resc punctul de putere maxim (MPPT - Maximum Power Point Tracking), care permit extragerea din cmpul de celule, n permanen! , a maximului de putere. Regulatoarele MPPT sunt concepute pentru a asigura extragerea puterii maxime din panourile solare. Aceasta permite recuperarea maximului de energie, indiferent de temperatur i iluminare. n permanen! , tensiunea i curentul sunt m surate, pentru deducerea puterii extrase din panou. Puterea este comparat cu valoarea anterioar a acesteia. n urma compar rii, tensiunea la bornele panoului este crescut sau redus . Avantaj: Func!ioneaz ntr-o plaj foarte larg de temperaturi, ceea ce asigur recuperarea excesului de energie pe durata iernii. Dezavantaj: Investi!ia devine rentabil n urma analizei pierderilor induse de regulatorul MPPT i de convertoarele c.c.-c.c. 3. Convertoarele statice n func!ie de aplica!ie, se utilizeaz convertoare statice pentru adaptarea puterii generate la necesit !ile sarcinii. n principal, exist convertoare c.c.-c.c., care adapteaz tensiunea de c.c. furnizat de panourile fotoelectrice la necesit !ile sarcinii i convertoare c.c.-c.a., care transform energia de c.c. n c.a., pentru alimentarea sarcinilor corespunz toare. Convertoare c.c.-c.c. Aceste convertoare, (Variatoare de Tensiune Continu - VTC), transform o tensiune continu (a bateriei), tot n tensiune continu , cu valoare medie diferit , pentru alimentarea sarcinilor de c.c. Exist dou tipuri de astfel de VTC: ridic tor i cobortor.

VTC ridic tor

Schema de principiu a unui VTC ridic tor. Pe intervalele cnd ntreruptorul este nchis, n bobin se nmagazineaz energie de la baterie. La deschiderea ntreruptorului, tensiunea de autoinduc!ie a bobinei, mpreun cu sursa, determin apari!ia unei supratensiuni, ce este transferat condensatorului i sarcinii. Dioda (numit "de separare") mpiedic desc rcarea condensatorului pe intervalele cnd ntreruptorul este nchis. Condensatorul filtreaz tensiunea continu la ie ire, reducndu-i pulsa!iile. Randamentul unor astfel de convertoare este de 70%, putnd atinge 85 - 90% pentru cele mai performante. VTC cobortor Tensiunea la ie ire este mai mic dect a bateriei, fiind utilizate pentru alimentarea sarcinilor cu tensiune mai mic dect a bateriei (aparate radio).

Schema de principiu a unui VTC cobortor. Pe intervalele cnd ntreruptorul este nchis, bateria debiteaz curent sarcinii, ce parcurge bobina. Cnd ntreruptorul este deschis, energia nmagazinat n bobin , asigur men!inerea nenul a curentului, ce se va nchide pe aceste intervale, prin diod (numit "de nul"). Randamentul acestor convertoare este de 80 - 90%. 4. Alte componente n aceast categorie intr elementele conexe, dar care sunt indispensabile bunei func!ion ri a sistemelor fotoelectrice: protec!iile contra desc rc rilor atmosferice, disjunctoare i siguran!e fuzibile. Deoarece panourile solare sunt echipamente scumpe, ele trebuie protejate pentru a evita deteriorarea lor. Pericolele sunt multiple:

Perturba!ii induse de comuta!iile elementelor din componen!a convertoarelor statice de putere. Se pot utiliza filtre pentru eliminarea armonicilor. Func!ionarea sarcinii: panourile se deterioreaz repede dac absorb putere electric . Se pot utiliza diode care s mpiedice circula!ia curentului n sensul nedorit. Desc rc ri atmosferice. Celula fotoelectric 1. Principiu O celul fotoelectric poate fi asimilat cu o diod fotosensibil , func!ionarea ei bazndu-se pe propriet !ile materialelor semiconductoare. Celula fotoelectric permite conversia direct a energiei luminoase n energie electric . Principiul de func!ionare se bazeaz pe efectul fotoelectric. Efectul fotoelectric, respectiv transformarea energiei solare ("foton") n energie electric ("volt") a fost descoperit n 1839 de fizicianul A. Becquerel. Acest efect se bazeaz pe trei fenomene fizice simultane, strns legate ntre ele: Absorb!ia luminii de c tre materiale Transferul de energie de la fotoni la sarcinile electrice Colectarea sarcinilor a) Absorb ia luminii Fotonii compun lumina. Ace tia pot penetra anumite materiale, sau chiar s le traverseze. n general, o raz de lumin care atinge suprafa!a unui mediu, poate suporta trei fenomene optice: Reflexia: lumina este "ntoars " de c tre suprafa! ; Transmisia: lumina traverseaz obiectul; Absorb ia: lumina penetreaz obiectul i nu l mai p r se te, energia fiind restituit ntr-o alt form . ntr-un material fotoelectric, o parte a energiei fluxului luminos va fi restituit sub form de energie electric . Trebuie deci ca materialul s aib capacitatea de a absorbi lumina vizibil , aceasta fiind ceea ce se dore te a se converti: lumina solar sau a altor surse artificiale. b) Transferul de energie de la fotoni la sarcinile electrice Sarcinile elementare ce vor determina apari!ia unui curent electric n urma ilumin rii, sunt electroni (sarcini negative elementare, con!inu!i de materialele semiconductoare). Fotonii vor ceda energia lor, electronilor periferici, ceea ce le va permite s se elibereze de atrac!ia exercitat de nucleu. Ace ti electroni elibera!i vor putea forma un curent electric, dac sunt extra i din material. c) Colectarea sarcinilor Pentru ca sarcinile eliberate prin iluminare s genereze energie, trebuie ca acestea s circule. Trebuie deci extrase din materialul semiconductor i creat un circuit electric. Aceast extrac!ie a sarcinilor se realizeaz prin intermediul unei jonc!iuni create special n semiconductor. Scopul este de a crea un cmp electric n interiorul materialului, care va antrena sarcinile negative ntr-un sens, iar pe cele pozitive n cel lalt sens. Aceasta se realizeaz prin doparea semiconductorului. Jonc!iunea unei fotocelule cu siliciu este constituit dintr-o parte dopat cu fosfor (P), numit de tip "n", alipit unei p r!i dopate cu bor (B), numit de tip "p". Doparea unui material semiconductor reprezint introducerea n structura materialului a unor sarcini excedentare, pentru se ameliora conductivitatea materialului.

Siliciu pur (a) Siliciu N (b) Siliciu P (c) Reprezentarea schematic plan a atomilor de siliciu (4 electroni pe stratul exterior). n stare pur , numit "intrinsec ", siliciul nu este fotoconductor (a). Fiind dopat cu fosfor (5 electroni pe stratul exterior), va apare un excedent de sarcini negative. Materialul va fi poten!ial "donor" de electroni, disponibili pentru conduc!ia electric . Acest tip de material este siliciul de tip "n" (b). Siliciul se poate dopa cu bor (3 electroni pe stratul exterior), ap rnd un excedent de "goluri", respectiv de sarcini pozitive. Materialul va fi poten!ial "acceptor" de electroni. Acest tip de material este siliciul de tip "p" (c). La frontiera celor dou p r!i se creeaz cmpul electric care separ sarcinile pozitive i cele negative. De fapt, o celul este constituit din dou straturi sub!iri de material semiconductor. Cele dou straturi sunt dopate diferit: Pentru stratul N, aport de electroni periferici Pentru stratul P, deficit de electroni. ntre cele dou straturi va apare o diferen! de poten!ial electric. Energia fotonilor luminii, capta!i de electronii periferici (stratul N) le va permite acestora s dep easc bariera de poten!ial i s creeze astfel un curent electric continuu. Pentru colectarea acestui curent, se depun, prin serigrafie, electrozi pe cele dou straturi semiconductoare. Electrodul superior este o gril ce permite trecerea razelor luminoase. Pe acest electrod se depune apoi un strat antireflectorizant, pentru cre terea cantit !ii de lumin absorbit .

Schema unei celule elementare. 2. Tehnologii ale celulelor solare Cel mai utilizat material pentru realizarea fotopilelor sau a celulelor solare este siliciu, un semiconductor de tip IV. Acesta este tetra-valent, ceea ce nseamn c un atom de siliciu se poate asocia cu patru al!i atomi de aceea i natur .

Se mai utilizeaz arseniur de galiu i straturi sub!iri de CdTe (telur de cadmiu), CIS (cupruindiu-diseleniu) i CIGS. Exist mai multe tipuri de celule solare: Celule monocristaline Celule policristaline Celule amorfe Celule CdTe, CIS, CIGS Celule monocristaline Acest tip de fotopile sunt primele care au fost realizate, pe baza unui bloc de siliciu cristalizat ntr-un singur cristal.

Ele se prezint sub forma unor plachete rotunde, p trate sau pseudo-p trate. Randamentul lor este de 12 - 16%. Totu i, ele au dou dezavantaje: Pre!ul ridicat Durat mare de amortizare prin energia furnizat Celule policristaline Acest tip de celule se realizeaz pe baza unui bloc de siliciu cristalizat n mai multe cristale, care au orient ri diferite. Randamentul lor este de 11 - 13%, dar presupun un cost de produc!ie mai redus dect cel al celulelor monocristaline.

Celule amorfe Aceste celule sunt realizate dintr-un suport de sticl sau material sintetic, pe care se depune un strat sub!ire de siliciu (organizarea atomilor nu este regulat , ca n cazul unui cristal). Randamentul lor este de 5 - 10%, mai mic dect al celulelor cristaline, dar pre!ul este bun. Ele sunt utilizate n mici produse comerciale (ceasuri, calculatoare), dar pot fi utilizate i n instala!iile solare. Ele au avantajul de a se comporta mai bine la lumina difuz i la cea fluorescent , fiind mai performante le temperaturi mai ridicate. Celule CdTe, CIS, CIGS

Tehnologiile CdTe, CIS i CIGS sunt n curs de dezvoltare sau de industrializare. Mai precis, Celulele cu CdTe se bazeaz pe telura de cadmiu, material interesant datorit propriet !ii de absorb!ie foarte mare. Totu i, dezvoltarea lor risc s fie frnat datorit toxicit !ii cadmiului. Celulele cu CIS (CuInSe2) se bazeaz pe cupru, indiu i seleniu. Acest material se caracterizeaz printr-o bun stabilitate sub ac!iunea ilumin rii. Ele au propriet !i de absorb!ie excelente. Celulele cu CIGS sunt realizate din acelea i materiale ca i cele cu CIS, avnd ca particularitate alierea indiului cu galiu. Aceasta permite ob!inerea unor caracteristici mai bune. n tabelul urm tor sunt sintetizate valorile randamentului tipic i teoretic ce poate fi ob!inut cu aceste diferite tehnologii.

Randamentele diferitelor tehnologii. Caracteristicile fotocelulelor n figurile de mai jos sunt prezentate caracteristicile unei diode i ale unei fotocelule n dou situa!ii: cnd este expus ilumin rii i cnd iluminarea este nul .

Cnd celula este iluminat , ea produce un curent cu att mai mare cu ct iluminarea este mai intens . Curentul este deci, propor!ional cu iluminarea. Caracteristicile sunt similare, dar decalate n jos cu curentul Iph (fotocurent), corespunz tor intensit !ii ilumin rii. Trebuie observat c , pentru a se ob!ine caracteristica curent-tensiune ca n figurile de mai sus, se consider ca sens de referin! al curentului, sensul opus lui Id (Figura 4), respectiv sensul fotocurentuluiI Iph. Se poate ob!ine, de asemenea, caracteristica de putere P = f(U), care, pentru anumite condi!ii de iluminare i temperatur , pune n eviden! un punct de func!ionare la puterea maxim , a a cum se poate observa n de mai jos.

Caracteristica curent-tensiune poate fi determinat experimental, conectnd celula la o rezisten! variabil , prin modificarea valorii acesteia putndu-se ob!ine diferite puncte de func!ionare. Parametrii Randamentul energetic al unei celule este raportul dintre puterea electric maxim i puterea incident : P = m , E S n care: E - iluminarea [W/m]; S - suprafa!a activ a panourilor [m]. Pm - puterea maxim m surat n condi!iile STC (Standard Test Conditions), respectiv n spectrul AM1.5, la o temperatur de 25C i iluminare de 1000 W/m. AMx desemneaz condi!iile atmosferice n care se desf oar determin rile, n func!ie de grosimea straturilor traversate de razele soarelui, constitu!ia lor etc. Exemple: AM0: f r atmosfer , la mare altitudine, 1353 W/m; AM1: Soarele la zenit (A=90); AM1.5: Soarele la 48, 833 W/m; AM2: Soarele la 30. NASA a evaluat fluxul energetic incident la nivelul P mntului (f r atmosfer ) la 1367 W/m. Practic, radia!ia ajuns pe P mnt, la nivelul solului, nu este dect cel mult 1000 W/m, iar aceast valoare se poate ob!ine, la latitudinea noastr , doar pe durata a ctorva zile pe an. Randamentul unei celule este, n general, destul de sc zut, de ordinul 10 - 20%. Au fost ob!inute randamente mai bune cu materiale noi (n laborator, arseniura de galiu AsGa ofer un randament mai mare de 25%), cu tehnologii experimentale (tehnologia multistraturi), deseori dificile i costisitoare pentru a fi puse deocamdat n practic . n aceste condi!ii, materialul fotoelectric cel mai utilizat este siliciul, care reprezint o solu!ie economic . Pentru astfel de celule, randamentul energetic nu dep e te 15%. Totu i, firma SunPower produce n mod curent panouri cu randament 22%, ceea ce face ca un sistem tipic de 4kW (c.a. nominal), s poat fi realizat cu doar 15 panouri de 315 W, ce ocup o suprafa! de 24,6 m2, fa! de panourile clasice de 160 W, care ar ocupa 38 m2 (30 panouri).

Pe baza caracteristicilor curent-tensiune i putere-tensiune, se pot ob!ine i al!i parametrii: Curentul de scurtcircuit Icc, respectiv curentul debitat de celul , atunci cnd tensiunea la bornele sale este nul . Practic, acest curent este foarte apropiat de fotocurentul Iph. Tensiunea n gol Vc0, respectiv, tensiune la bornele celulei, atunci cnd curentul debitat este nul. ntre cele dou extreme, exist un optim care ofer puterea maxim Pmax sau MPP (Maximum Power Point). Factorul de form , care arat ct de apropiat este caracteristica real de cea ideal , respectiv raportul: Pm . FF = Vc 0 I cc Influen a temperaturii Temperatura este un parametru important, deoarece celulele, fiind expuse radia!iei solare, se nc lzesc. Fiecare grad de nc lzire a celulei, determin o pierdere a randamentului de ordinul a 0,5 %. (http://www.em.ucv.ro/eLEE/RO/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/Panneaux Photovoltaiques/Cellule/Temperature.htm) n plus, o parte din energia absorbit nu este convertit n energie electric ci se disip sub form de c ldur . Din aceste motive, temperatura celulelor este ntotdeauna mai ridicat dect a mediului ambiant, fiind luate m suri tehnologice pentru limitarea acesteia. Influen a ilumin rii Cum este de a teptat, iluminarea influen!eaz esen!ial caracteristicile celulelor. (http://www.em.ucv.ro/eLEE/RO/realisations/EnergiesRenouvelables/FiliereSolaire/Panneaux Photovoltaiques/Cellule/Eclairement.htm) n figurile de mai jos sunt prezentate familii de caracteristici I-U i P-U, pentru diferite valori ale ilumin rii. Se poate considera c tensiunea U este constant , deoarece varia!ia valorii Upmax n func!ie de iluminare, este infim . Pierderea de putere din acest motiv nu este semnificativ .

Pentru cre terea ilumin rii celulelor, este de dorit ca acestea s fie orientate astfel nct, razele Soarelui s cad perpendicular pe ele. De exemplu, pe timpul iernii, un panou plasat orizontal este de dou ori mai pu!in eficient dect un panou nclinat, astfel nct inciden!a radia!iei s fie perpendicular pe acesta. n condi!ii standard STC (1000W/m, 25C, AM1.5), puterea maxim a unei celule de siliciu de 10 cm va fi de aproximativ 1,25 W. Celula fotoelectric elementar reprezint , deci, un generator electric de foarte mic putere, insuficient pentru majoritatea aplica!iilor casnice sau industriale. n consecin! , generatoarele fotoelectrice sunt realizate prin conectarea n serie

i/sau n paralel a unui num r mare de celule elementare. Aceste grup ri se numesc module, care la rndul lor vor forma panourile. Aceast conectare trebuie s se realizeze cu respectarea anumitor criterii precise, !innd cont de dezechilibrele care se creeaz n timpul func!ion rii ntr-o re!ea de fotocelule. Practic, chiar dac numeroasele celule care formeaz un generator, sunt teoretic identice, datorit inevitabilelor dispersii de fabrica!ie, ele au caracteristici diferite. Pe de alt parte, iluminarea i temperatura celulelor nu este aceea i pentru toate celulele din re!ea. Din aceste motive trebuiesc luate m suri pentru evitarea deterior rii celulelor (diode de protec!ie). Conectarea n serie a celulelor face ca tensiunea la bornele ansamblului s fie mai mare, curentul fiind acela i n toate celulele.

Conectarea n paralel determin cre terea curentului debitat, tensiunea la bornele ansamblului fiind aceea i.