Sunteți pe pagina 1din 1

~---

.--------~----

.. ........................
~

~~--~

...............................

c} organizeaza evidenta sectiilor de baschet afiliate, a spo . rilor Iegitimati, clasifioati, antrenorilor, arbitrilor, instructorilor bazelor sportive, activitatea competitionala loeala ; d) avizeaza avansarea antrenorilor si arbitrilor la categorii superioare de clasificare, conform normelor ill vigoare ; e) oganizeaza pe plan local aursuri f?iconsfatuiri cu arbitrii, antrenorii si instructorii pentru reimprospatarea cunostintelor ; f) organizeaza cursuri locale de instructori, conform normelor stabilite de federatie ; g) rezolva legitimarea, transferarea si clasificarea sportivilor, conform normelor in vigoare ; h) omologheaza bazele sportive pe-ntru competitiile 10' cale, conform normelor stabilite de federatie ; i) se preocupa de munca educativa, de respectarea cerintelor eticii sportive de catre sportivi, antrenori, arbitri, conducatori si sectii de baschet ; j) anual prezinta dari de searna in fata organului teritorial al C.N.E.F.S. si Federatiei Romane de Baschet. Art. 17 Comisiile teritoriale de baschet vor rezolva aceleasi probleme mention ate in articolele anterioare, limitate insa la raza lor teritoriala. Art. 18 Comisiile de baschet ale municipiilor si oraselor sint subordonate comi iilor [udetene de baschet respective. Art. 19 Comisia de baschet a municipiului Bucuresti va avea atributii de comisie judeteana.

CAPITOI,UL

l!.

DESPRE SEC'rIA DE BASCHET

Art. 20 Orice sectie de baschet care doreste sa activeze in competitii oficiale este obligate sa fie afiliata la Federatia Rornanade Baschet. Afilierile, schimbarile de nume, fuziunile, radierile, excluderile f?idizolvarile se fac In oonformitate cu normele generale elaborate de C.N.E F.S., prin hotarirea nr. 5,7/13 februarie 1969. 19

'I