Sunteți pe pagina 1din 29

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT ADMINISTRATIE PUBLICA

EXTINDEREA/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA/APA UZATA


BENEFICIAR- PRIMRIA SECTORULUI 1

Banu Bogdan Constantin Catalin-Stefan Constantin Ionut Alin


An III , Grupa 230

Cuprins
Etapa I Prezentarea solicitantului 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate 1.2. Baza legala de infiintare 1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea 1.4. Obiective fundamentale urmarite 1.5. Modalitati de organizare a activitatii 1.6. Informatii referitoare la modul de desfasurare a activitatii in domeniile: a. resurse umane b. informatii economico financiare c. realizarea si furnizarea serviciilor publice d. marketing 1.7. Pozitia acestuia in structura sistemului din care face parte 1.8. Prezentarea programelor si proiectelor cu finantare europeana derulate sau care sunt in curs de implementare Etapa a II-a Fundamentarea proiectului 2.1. Necesitatea proiectului 2.2. Oportunitatea proiectului 2.3. Prezentarea potentialului uman, material, informational si financiar: 2.3.1. Potentialul uman 2.3.2. Potentialul material 2.3.3. Potentialul informational 2.3.4. Potentialul financiar 2.4. Grupul tinta 2.5. Rezultatele estimate vis-a-vis de proiect

Etapa I Prezentarea solicitantului


1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Denumirea institutiei este Primaria Sectorului 1 a Municipiciului Bucuresti si functioneaza
ca institutie de interes local, cu personalitate juridica.

Obiectul activitii sale este administraia public local, respectiv soluionarea problemelor curente ale colectivitii locale i ducerea la ndeplinire a hotrrilor Consiliului Local. 1.2. Baza legala de infiintare Primaria Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 215/2001, Legea Administratiei Publice Locale.

1.3. Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea La baza functionarii Primariei Sectorului 1 se afla urmatoare legi: Legea Administratiei Publice Locale, nr. 215/2001; Legea 216/2002 pentru modificarea alin. (1) al art . 103 din Legea Administratiei Publice Locale, nr. 215/2001; Codul Muncii, Legea 53/2003; Legea 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei; Legea nr.188/1999, privind Statutul Functionarilor Publici, republicata in 2004 O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Consiilor Locale; H.G. nr. 1083/2001, privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina din cadrul institutiilor si autoritatilor publice; H.G. nr. 1084/2001, privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici, precum si modalitatea de contestare a caificativelor acordate; Anexele aferente Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: 1 Cerere Tip 2a Reclamatie Administrativa Regulamentul de Ordine Interioara.

1.4. Obiective fundamentale urmarite de institutie in urmatorii doi ani Obiectivele urmaresc mai multe domenii: Piete Economate Parcaje subterane Spatii de joaca Traficul rutier Retele de apa si canalizare Scoli Locuinte Centre sociale Spitale Dezvoltarea sectorului de investitii si servicii publice Dezvoltarea si gestionarea urbana a teritoriului Conservarea si dezvolarea parimoniului cultural Imbunatatirea relatiilor intercomunitare si a imaginii administratiei locale a sectorului 1
Creterea calitii vieii; Protecia mediului; Eliminarea riscurilor de mbolnvire a populaiei; Asigurarea condiiilor pentru o bun dezvoltare economic; Reducerea unor costuri legate de ntreinerea mijloacelor de transport; Reducerea unor cheltuieli administrative.

- realizarea unei retele de alimentare cu gaze naturale - reabilitarea si optimizarea sistemului de iluminat public stradal - extinderea retelei de apa curenta - colectare deseurilor - campanii de informare si constientizare a populatiei privind colectarea selectiva a deseurilor - sprijinirea scolilor in amenajarea spatiilor verzi aferente acestora

1.5. Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

I. CABINET PRIMAR II. DIRECIA MANAGEMENT ECONOMIC -Biroul Patrimoniu -Biroul Calitatea Serviciilor -Serviciul Buget, Execuie Bugetar -Serviciul Contabilitate -Serviciul Financiar -Serviciul Strategie i Dezvoltare Socio-economic

III. DIRECIA INVESTIII -Serviciul Achiziii Publice. -Serviciul Urmarire i Derulare Servicii -Serviciul Avize, Acorduri i Autorizaii -Serviciul Urmrire Contracte i Lucrri Director Executiv Adjunct -Biroul Reabilitare Termica Si Energii Alternative -Biroul Lacasul De Cult Si Consolidari Imobile

IV. DIRECIA UTILITI V. DIRECTIA JURIDICA PUBLICE -Serviciul Contencios, Administrativ, -Serviciul Libera Iniiativ i Juridic Activiti Comerciale -Serviciul Legislatie, Avizare, Contracte -Serviciul Fond Imobiliar -Biroul Administrare Fond Imobiliar -Serviciul Aprovizionare i Administrativ -Serviciul Eficien Energetic, Mediu i Servicii Publice de Salubrizare -Serviciul Informatic VI DIRECTIA FOND FUNCIAR, CADASTRU, REGISTRU AGRICOL -Serviciul Fond Funciar si Registru Agricol -Biroul Cadastru VII. DIRECIA GENERALA PUBLICA DE EVIDEN A PERSOANELOR Direcia Stare Civil Serviciul Inregistrari Acte De Stare Civila Biroul Inregistrari Acte De Nastere Biroul Inregistrari Acte De Casatorie Birou Inregistrari Acte De Decese Birou Acte Inregistrate La Misiunile Diplomatice Sau Oficiile Consulare De Cariera Ale Romaniei Biroul Registratura Si Relatii Cu Publicul Biroul Corespondenta,Rectificari Si Inscrieri Mentiuni In Strainatate Biroul Transcrieri Certificate Inregistrate La Autoritatile Administrative Locale Din Strainatate Biroul Arhiva,Mentiuni Si Informatica Directia Evidenta Persoanei Serviciul De Evidenta Persoanelor Biroul 1 Evidena Persoanelor Compartimentul 1 Biroul 2 Evidena Persoanelor Compartimentul 2 Compartimentul 3 Biroul 3 Evidena Persoanelor

Contul de executie al bugetului local si situatiile financiare anuale ale Consiliului Local Sector 1. Bugetul local al sectorului 1 a fost aprobat la suma de 656.935.000 lei, rectificat la suma de 830.842.000 lei, comparativ cu bugetul aprobat al anului 2006 in valoare de 605.154.830 lei rezultand o crestere de 225.687.170 lei. Bugetul de venituri si cheltuieli a fost structurat si aprobat astfel: VENITURI: -Impozite, taxe, alte venituri; -Venituri cu destinatie speciala (in principal donatii si sponsorizari); -Cote si sume defalcate din impozitul pe venit.; -Sume defalcate din T.V.A.; -Total venituri C.L.S.1: 811.043.662 lei

-Total cheltuieli C.L.S.1 : 682.229.842 lei -Excedent 2007 : 128.813.820 lei -Situatia financiara pe anul 2007 se prezinta astfel : -Veniturile realizate de Consiliul Local al Sectorului 1, conform contului de executie sunt de 811.043.662, compunandu-se din: Venituri curente: 767.248.424 lei, din care: a). Venituri fiscale: 754.212.053 lei b). Venituri nefiscale: 13.036.371 lei Venituri din capital : 15.495.018 lei Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 410.340.522 lei, din care: -cote defalcate din impozitul pe venit: 387.108.250 lei -sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale: 0 lei -sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale: 23.232.272 lei -sume defalcate din impozitul pe venit pt. Ajutor social si pt incalzirea locuintei : 0 lei -Sume defalcate din TVA : 110.179.227 lei -Subventii primite de la bugetul de stat : 28.300.220 lei -Venituri din donatii si sponsorizari: 56.179 lei

1.6. Informatii referitoare la modul de desfasurare a activitatii in domeniile: Potrivit Legii nr. 215/2001, Primria Sectorului 1 constituie o autoritate a administratiei publice locale si are autonomie administrativ si financiar. Aceasta insitutie nu se subordoneaz niciunui Minister. Ministerul care coordoneaz activitatea acestei primrii este reprezentat de ctre Ministerul Administraiei i Internelor. Conducerea Primriei Sectorului 1 este orientat spre ridicarea ncrederii cetenilor i a altor pri interesate n calitatea serviciilor oferite. Tipuri de relaii funcionale n cadrul Primriei Sector 1: Relaii de autoritate ierarhice Relaii de autoritate funcionale Relaii de cooperare

Relaii de reprezentare Relaii de inspecie si control

1.7. Pozitia acesteia in structura sistemului din care face parte (relatia de subordonare, colaborare cu alte institutii publice) Pentru moment Primaria Sectorului 1 i desfoar activitatea n sediul din Bd. Banu Manta nr. 9, avnd n structur un numr de 415 posturi. Resursele umane: Conform organigramei, la nivelul celor 13 direcii ale Primriei Sectorului 1, exist 485 de posturi, dintre care: - 2 funcii de demnitate public; - 55 posturi de conducere; - 358 posturi de execuie. La nivelul celor 55 posturi de conducere sunt: - 36 funcii publice de conducere; - 19 personal contractual de conducere; La nivelul celor 358 posturi de execuie exist: - 229 funcii publice de execuie; - 129 personal contractual de execuie.

Domeniul economico-financiar: Veniturile activitilor desfurate de Primria Sectorului 1 provin fie din surse proprii, fie din surse atrase, astfel : - fonduri transferate de la bugetul de stat pentru finanarea unor obiective i proiecte prioritare; - taxe pentru diverse servicii publice; - mprumuturi. - bugetul central; - bugetul local (prin taxe si impozite); - alte taxe pltite de societi private i instituii publice din Sectorul 1; - sponsorizri sau donaii de la persoane fizice ori juridice; - fondurile structurale ale Uniunii Europene sau ale altor organisme internaionale.

veniturile proprii; - sume din fondul de rulment. Furnizarea de servicii publice: Primaria Sectorului 1 realizeaza si furnizeaza urmatoarele tipuri de servicii publice : - alimentare cu ap; - canalizare i epurare ape uzate; - asigurarea serviciilor de precolectare, colectare si transport al deseurilor - curatarea si deszapezirea strazilor, - colectarea cadavrelor de animale - depozitarea deseurilor rezultate din constructii si demolari. - termoficare; - amenajare parcuri i locuri de distracii; - centre de informare destinate cetenilor. - starea civil; - protecia civil; - autoritatea tutelar. - ecarisajul; - iluminatul stradal; - deratizarea. - salubrizarea

Marketing public: In ceea ce priveste marketingul public canalele de comunicare cu publicul sunt : - prin aplicarea chestionarelor de evaluare a gradului de satisfacie a - prin pot, fax, e-mail - prin intermediul sesizrilor telefonice; - prin susinerea audienelor acordate de conducerea Primriei Sectorului 1; - direct la ghieul de relaii cu publicul; Din cadrul marketingului social pe care l promoveaz institutia fac parte actiunile sociale, culturale, dar si serbrile organizate de ctre aceasta, printre care: 1 martie , 1 iunie , ziua Bucurestiului , aniversarea zilelor Principatelor Unite.

1.8. Prezentarea programelor si proiectelor cu finantare europeana derulate sau care sunt in curs de implementare

Proiecte iniiate i depuse spre finanare n anul 2007: Construirea 1 Mai Obiectiv general Modernizarea i dezvoltarea unei reele echilibrate de piee, care s asigure aprovizionarea cu produse agroalimentare a tuturor cetenilor de pe teritoriul Sectorului 1. Obiectiv specific - asigurarea necesarului spaiilor comerciale pentru produse agro-alimentare - reducerea nivelului de infracionalitate privind activitile comerciale n zon - asigurarea nivelului necesar de siguran a alimentelor Valoare total a proiectului - 117.050.225 EURO Durata proiectului- 24 luni Scurta descriere n conformitate cu Hotrrea Consiliului Local Sector 1 nr. 109/2008, 1 Mai se modernizeaz n asociere cu un investitor, pe baz de parteneriat public-privat. Se va realiza un ansamblu de cldiri cu regim de nlime S+P+2 (pn la 4) nivele, avnd multiple funciuni, funciunea principal fiind cea de pia agroalimentar. Subsolul va conine spaii pentru parcare precum i spaii tehnice, la parter vor exista spaii care vor pstra actuala funciune de pia agro-alimentar, la etajul 1 va exista un spaiu pentru activiti comerciale, la etajul 2 sunt prevzute spaii de parcare, alimentaie public, discoteci i sli de cinema. Rezultate pia modern dotat cu spaii pentru desfacerea produselor agro-alimentare faciliti igienico-sanitare pentru comerciani spaii de parcare spaii pentru servicii (divertisment, birouri, punct sanitar, spaii pentru activiti tehnice) Punct de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, cu implementare in anul 2009 , cu o valoare de: 25.797 Euro Proiecte initiate si depuse spre finanzare n anul 2008 Managementul deseurilor in Sectorul 1

- Obiectivul proiectului: Managementul integrat al deeurilor, care presupune: - colectare selectiv, - minimizare cantiti deeuri, - valorificare deeuri, - sistem de colectare eficient, - sistem de transport eficient, depozitare ecologic, - compostare Atingerea intelor privind colectarea selectiv Atingerea intelor privind gradul de acoperire al serviciului de colectare a deeurilor Protecia mediului - Scopul proiectului: - Realizarea sistemului de gestionare integrat a deeurilor i a infrastructurii pentru atingerea intelor i realizarea obiectivelor cuprinse n planurile naional, regional i judeean de gestionare a deeurilor - Durata implemetrii: 2006 2008 - Valoarea proiectului: iniial 999.997 euro, din care 899.997 euro neranbursabili in cadrul programului PHARE 2003 CES 005-551.05.03.03 - Investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor. Valoarea final 1.100.000 euro Optimizarea serviciilor de colectare a taxelor i impozitelor prin dotarea cu infochiocuri duale (PHARE) Anul implementarii : 2008 Valoare : 20.000 euro Obiectiv urmarit : Modernizarea administratiei locale Primria Sectorului 1 mpreun cu Ordinul Arhitecilor din Romnia au desemnat vineri, 9 martie a.c. ctigtorul concursului de soluii pentru reamenajarea Pieei Amzei. Primria Sectorului 1 i Elite Art Club UNESCO organizeaz n data de 22 martie 2007, ora 16.00, la sediul Centrului Cultural Metropolitan, evenimentul de lansare a proiectului Europa mpreun. Acesta va avea o durat de desfurare de 5 ani, urmrind s creeze un cadru de cooperare ntre operatorii culturali ai statelor invitate (membri ai corpului diplomatic, instituii culturale), viznd, de asemenea, i reprezentani ai societii civile.

Etapa a II- a Etapa de fundamentare a proiectului


2.1.Necesitatea si oportunitatea proiectului
Necesitate:

In cadrul acestui sector exist un singur sistem centralizat de alimentare cu ap potabil si industral, dar se pare c acesta este insuficient conform Conform Planului Local de Dezvoltare Durabil a Sectorului 1 Deoarece prin acest proiect se doreste extinderea si modernizarea retelei de ap potabil, si tinnd cont de faptul c apa potabil se afl din punct de vedere calitativ la nivelul 2 din 5, este necesar implementarea lui ntruct calitatea apelor s sporeasc si s se apropie de nivelul maxim. Reteaua de ap potabil din Sector 1 are o lungime de 410 km, un numr de 19.500 branamente funcionale, iar volumul distribuit este de aproximativ 4.000.000 mc/ lunar. Necesitatea proiectului este relevant i datorit faptului c Bucuretiul a devenit capital european comunitar odat cu integrarea n Uniunea European din 2007 i trebuie s ndeplineasc nite standarde de calitate mai nalte. Asadar, realizarea acestui proiect de ctre Primria Sectorului 1 este necesar deoarece n anumite zone ale sectorului calitatea apei potabile este necorespunztoare standardelor comunitare, alte zone au un acces redus la infrastructura de ap si ap uzat, iar n alte zone lipsesc facilittile de canalizare si de epurare a apelor uzate. Necesitatea proiectului deriv si din faptul c, potrivit Planului National de Dezvoltare 2007- 2013, se constat c, n ultimii ani, situaia functionrii sistemelor de ap potabil si canalizare nu a cunoscut o mbunttire semnificativ. Acest proiect are o necesitate aparte deoarece, privind evolutia lucrrilor pentru introducerea de retele de ap si canalizare, se poate observa c, si la nivel de an 2010, exist un procent de 25% de strzi din Sectorul 1 care nu detin sisteme de alimentare cu ap si canalizare. Zonele cu probleme deosebite din punct de vedere tehnic, att pentru acces la ap potabil, ct si pentru canalizare, sunt cele din lungul rului Colentina. Zonele cu probleme din punct de vedere tehnic sunt : os. Pipera , Str. tefan Furtun , Str. Xenopol, Str.Pictor Verona , Str. Pitar Moi.

Oportunitate: O oportunitate care trebuie mentionata const n faptul c acest proiect vine n ajutorul realizrii obiectivelor prioritare ale Primriei Sectorului 1, cum ar fi cel de finalizare a introducerii de ap si canalizare pentru urmtorii 2 ani. n implementarea acestui proiect trebuie tinut cont si de corelarea acestuia cu prevederile Planului National de Dezvoltare a Romniei 2007- 2013 care descriu situatia existent n ceea ce privete calitatea apei potabile si a celei deversate si anume c peste 89% din volumul apelor uzate neepurate provin de la sistemele de canalizare urbane. Oportunitatea dezvoltrii infrastructurii de baz a sistemelor de ap din Sectorul 1 la standarde europene. Aceast chestiune se datoreaz si faptului c proiectul poate fi finantat din Fondul de Coeziune, fond care e stipulat si n Cadrul national strategic de referint. Trebuie inut cont i de situaia actual a Romniei ca stat membru al Uniunii Europene, Primaria avnd astfel posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile.

2.2. Prezentarea potentialului uman, material, informational si financiar


Potential uman implicat n proiect: Pentru implementarea acestui proiect este nevoie de resurse umane capabile s nteleag si s execute prevederile acestuia. Astfel, n acest domeniu, este nevoie de: - 10 supraveghetori, - 5 functionari publici, - 3 consultanti n domeniu, - 12 personal contractual, - 5 ingineri, - 15 soferi, - 35 persoane care execut lucrri de excavatii, - 12 maistri. Potential material implicat n proiect: Pentru realizarea acestui proiect este nevoie de mijloace fixe ce constau n: - 15 utilaje, - 20 masini, - echipamente specifice lucrrilor de excavare, - unelte. Este nevoie si de: - papetrie, - birotic, - tehnic de calcul. Potential informational implicat n proiect: Documentele care reprezint surse de informatie n implementarea proiectului sunt: - Planul National de Dezvoltare a Romniei pe 2007- 2013; - ghidul solicitantului cu Axa Prioritar 1 POS Mediu: Extinderea si modernizarea sistemelor de ap si ap uzat; - Planul Local de Dezvoltare Durabil a Sectorului 1. Potential financiar implicat n proiect: Pentru acest aspect este necesar fisa de proiect care se determin pe baza schemei de finantare. Schema de finantare const n: * valoarea proiectului: minim 3.300.500 milioane Euro,maxim 4.000.000 mil. Euro. * solicitantul: va contribui cu 2% din cheltuielile eligibile si cu 100% din cheltuielile neeligibile ale proiectului.

* finantare european: Fondul din care proiectul poate obine finanare nerambursabil : Fondul de Coeziune (FC) : 98% din valoarea total a cheltuielilor eligibile ale proiectului. Pentru perioada 2007-2013, fondurile alocate pentru finantarea proiectelor din Axa Prioritara 1 a POS Mediu se ridica la aproximativ 3.266.508.423 Euro, din care 2.776.532.160 Euro reprezinta finantare din FC, iar 489.976.263 Euro cofinantare nationala.

2.3 Grupul tinta

Beneficiarii rezultatului proiectului pot fi: - cetatenii Municipiului Bucuresti cu resedinta pe raza sectorului 1 - cetatenii Municipiului Bucuresti din celelalte sectoare - cetatenii care locuiesc n zone unde nu exist sistem de canalizare; - cettenii care locuiesc n zone cu un sistem de canalizare precar; - cettenii care locuiesc n zone unde nu au acces la ap potabil de calitate; - cettenii care locuiesc n zone unde nu exist retea de ap potabil;

2.4. Rezultatele estimate vis-a-vis de proiect Rezultatele estimate vis-a-vis de proiect: - asigurarea serviciilor de ap i canalizare, la tarife accesibile;

- asigurarea calitii corespunztoare a apei potabile n toate aglomerrile umane; - mbuntirea calitii cursurilor de ap; - mbuntirea gradului de gospodrire a nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor uzate; - crearea de structuri inovatoare i eficiente de management al apei. - construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea, staiilor de tratare a apei potabile, a rezervoarelor de ap i a surselor de ap potabil; - construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reelei de alimentare i distribuie a apei potabile, inclusiv bransamentele amplasate in domeniul public, precum i constructiile civile aferente retelei. - construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reelelor de canalizare a apei uzate, inclusiv racordurile amplasate in domeniul public, precum i constructiile civile aferente retelei; - construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staiilor de epurare a apei uzate (inclusiv treapt teriar); - construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitilor de tratare a nmolului din staiile de epurare a apei uzate Un aspect pozitiv important l reprezint creterea ponderii clienilor foarte multumii, cu 20%, n ceea ce privete calitatea apei potabile. Implementarea programului de nlocuire contoare s-a reflectat pozitiv n rezultatele anchetei, 77% dintre clieni considernd, n cadrul ultimului sondaj, c funcionarea contoarelor este bun fata de 55% n noiembrie 2008.

Etapa a III a Elaborarea fisei standard de proiect


1) Informatii de baza a)Proiectul nr.25\2010 b)Titlul proiectului: EXTINDEREA/MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA/APAUZATA c) Sectorul in care se incadreaza tema: sectorul public d) Axa Prioritar 1 POS Mediu: Extinderea si modernizarea sistemelor de ap si ap uzat; e) Locatia : municipiul Bucuresti , sectorul 1

f) Durata proiectului : 12 luni , de la 01.04.2010 pana la 31.03.2011 2) Obiective: a) Obiectiv general : Amelioararea calitatii apei Scopul acestui proiect este de a extinde\reabilita retelele de distrubutie a apei potabile si a sistemelor de canalizare. b) Obiective derivate : - Asigurarea calitii corespunztoare a apei potabile n toate aglomerrile umane; - Imbuntirea gradului de gospodrire a nmolurilor provenite de la staiile de epurare a apelor uzate; - Crearea de structuri inovatoare i eficiente de management al apei. c) Prioritate PND : Protejarea i mbuntirea calitii mediului Obiectivul strategic general al acestei prioriti din PND l reprezint protejarea i mbuntirea calitii mediului, n conformitate cu nevoile economice i sociale ale Romniei, conducnd astfel la mbuntirea semnificativ a calitii vieii prin ncurajarea dezvoltrii durabile. mbuntirea standardelor de via prin asigurarea serviciilor de utiliti publice la standardele de calitate i cantitate cerute, n sectoarele de ap i deeuri, prin dezvoltarea sistemelor de infrastructur de ap i ap uzat n localitile vizate i crearea/consolidarea companiilor regionale de profil, i prin dezvoltarea sistemelor integrate de management al deeurilor Obiectiv CNSR : Promovarea obiectivelor economice , sociale , de protejare a mediului inconjurator.

d) Istoric si justificare

2007 - Primaria Municipiului Bucuresti


Studiu privind realizarea sistemului de canalizare menajera si evacuarea apelor pluviale in zona de nord a Municipiului Bucuresti (Henri Coanda)

Proiectul elaborat de Romair Consulting vizeaza dezvoltarea sistemului de canalizare in zona de nord a orasului, in Ansamblul de locuinte Henri Coanda.

2004 - Administratia Domeniului Public Sector 1


Extinderea retelelor de apa si canalizare - Sector 1

Lucrarile propuse prin acest proiect sunt: reabilitarea sistemului rutier, reabilitarea sau extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in Sectorul 1 (Str. Baia de Cris, Varful Inalt, Cpt Radu Dragos, Branarului, Neagoe Teodor, Ecluzei, Colierului).

Cadrul legislativ

HG nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetor regionale de evaluare strategic i corelare i a Regulamentului cadru de organizare i funcionare a acestora HG nr. 368/2007 privind organizarea i funcionarea Ministerului Mediului i Dezvoltarii Durabile HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea instrumentelor structurale, cu modificrile i completrile ulterioare HG nr. 1200/2004 pentru constituirea, organizarea i funcionarea Comitetului naional de coordonare a procesului de pregtire pentru gestionarea instrumentelor structurale HG nr. 1115/2004 privind elaborarea n parteneriat a Planului Naional de Dezvoltare Legea nr. 315 privind dezvoltarea regional n Romnia HG 208/2005 privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice i a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal Legea nr. 200/2005 privind aprobarea OUG nr. 22/2005 pentru completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea i funcionarea Curii de Conturi OG nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor, cu modificrile i competrile ulterioare HG nr. 1213/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice i private Legea nr. 500/2002 a finanelor publice Legea nr. 84/2003 pentru modificarea i completarea OG nr. 119/1999 privind auditul intern i controlul financiar preventiv Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern OUG nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile alocate Romniei i a fondurilor de co-finanare aferente, modificat i completat prin OG nr. 6/2002 Hotrre 1510/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul i recuperarea fondurilor comunitare, precum i a fondurilor de cofinanare aferente utilizate necorespunztor - publicat n data de 15.06.2007 OG nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen Legea 249/2007 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanrii i a cofinanrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naional de dezvoltare, n bugetul instituiilor implicate n gestionarea instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate n cadrul operaiunilor finanate prin programele operaionale

Hotrre pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare a Programului Operaional Sectorial de Mediu 2007-2013 i a Regulamentului-cadru de organizare i funcionare a acestuia Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale

Activitati conexe Pe langa activitatile principale proiectul propus spre finantare poate cuprinde activitati conexe precum: - derularea de actiuni, in parteneriat cu alte ONG-uri din comunitate sau din vecinatatea acesteia, pentru instruirea populatiei asupra necesitatii implicarii acesteia in problemele comunitatii si modul in care poate fiecare sa o faca. - sustinerea unor activitati de promovare si informare pe teme legate de protectia mediului - achizitionarea de echipamente tehnologice , contorizare, echipamente de laborator, echipamente de detectare a pierderilor.

Obiectiv general:

Obiectiv derivat

Activitati

Resurse Termen

1)Asigurarea calitii corespunztoar e a apei potabile n toate aglomerrile umane;

Construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reelelor de canalizare a apei uzate, inclusiv racordurile amplasate in domeniul public, precum i constructiile civile aferente retelei; Construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staiilor de epurare a apei uzate

Resurse umane Resurse financiare 4luni (01.04.-201001.08.2010)

Resurse umane

2)Imbuntire a gradului de gospodrire a nmolurilor provenite de la staiile de Amelioararea epurare a apelor uzate; calitatii apei 3)Crearea de structuri inovatoare i eficiente de management al apei.

Resurse financiare Construcia, reabilitarea, extinderea, Resurse modernizarea facilitilor de tratare a umane nmolului din staiile de epurare a apei uzate Resurse financiare Construcia/reabilitarea facilitilor Resurse de epurare a nmolurilor umane Resurse financiare Construcia/reconstrucia cldirilor Resurse conexe dimensionate n conformitate umane cu normele n vigoare (standarde, Resurse STAS-uri) financiare Construirea/reabilitarea/extinderea/ Resurse modernizarea sistemelor de umane monitorizare complexe, inclusiv de contorizare a Resurse consumului de apa, de analiza i financiare evaluare a stadiului calitii si cantitii apelor de suprafata si subterane, echipamente de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, inclusiv echipamente de ntreinere a sistemelor .

4luni (02.08.201002.12.2011)

4luni (03.12.201131.03.2011)

3) Elaborarea bugetului detaliat al proiectului

Nr. crt

Denumire cheltuieli CHELTUIELI ELIGIBILE Cheltuieli aferente obinerii i amenajrii terenului

Suma (RON)

26.000 2 Cheltuieli aferente pregtirii proiectelor (proiectare i asisten) 32.000 3 Cheltuieli pentru consultan i asistenta tehnica 26.000 4 5 Cheltuieli aferente lucrrilor generale de construcii 10.000 Cheltuieli aferente organizrii de antier 30.000 Cheltuieli diverse i neprevzute 6. TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE CHELTUIELI NEELIGIBILE 1 2 3 T.V.A. Echipamente second hand 8.180 Costuri operaionale TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE 8.180 43.720 170.360 27.360 2.640 126.640

TOTAL CHELTUIELI PROIECT

Nr. crt

2 3 4 5

Denumire activitati ACTIVITATI ELIGIBILE Construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reelelor de canalizare a apei uzate, inclusiv racordurile amplasate in domeniul public, precum i constructiile civile aferente retelei Construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staiilor de epurare a apei uzate Construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitilor de tratare a nmolului din staiile de epurare a apei uzate Construcia/reabilitarea facilitilor de epurare a nmolurilor Construcia/reconstrucia cldirilor conexe dimensionate n conformitate cu normele n vigoare (standarde, STAS-uri) Construirea/reabilitarea/extinderea/modernizarea sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv de contorizare a consumului de apa, de analiza i evaluare a stadiului calitii si cantitii apelor de suprafata si subterane, echipamente de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, inclusiv echipamente de ntreinere a sistemelor TOTAL ACTIVITATI ELIGIBILE

Suma (RON)

38.000 13.000

26.000 44.000 31.000

18.360 170.360

Etapa a IV-a Implementarea proiectului


Unitatea de implementare: Nr. crt 1 4.1.1. Prezentare: Nume i Rolul n coordonarea Responsabiliti Prenume proiectului Ion Popescu Director proiect -planific, coordoneaz, monitorizeaz i evalueaz activitatea; - rspunde de ndeplinerea cu succes a obiectivelor i a indicatorilor planificai; Gheorghe Ion Consilier juridic -asigur consultan juridic; -avizeaz toate documentele care reglementeaz activitatea; -verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare Badea Dan Responsabil -ntocmete rapoarte financiare; financiar -raporteaz situaia responsabilului de audit financiar i directorului de proiect; Costea Alin Responsabil tehnic -verific buna desfasurare a activitilor tehnice; -asigur funcionarea corespunzatoare a aparaturii proiectului; Mirela Gabor Redactor -elaboraeaz documentaia complet a documentaie proiectului n vederea implementrii acestuia; Alexandru Calin Responsabil audit -raporteaz situaia financiar ctre financiar i expertiz directorul de proiect; contabil -coordoneaz activitaile necesare pentru o bun desfaurare a serviciului de contabilitate; -relizeaz controale n ceea ce privete situatia financiar a proiectului; Ion Parcalab Inginer Sef -completarea rapoartelor lunare, Constructii gestionarea relatiilor de colaborae cu furnizorii -verifica existenta in proiect a fazelor determinante si a programului de control al calitatii Stanca Maria Responsabil resurse -evaluarea personalului pe parcursul umane desfasurarii proiectului

5 6

Primaria Sector 1 Bucuresti

Direcia Economic Serviciul Implementare Programe

Director Director proiect proiect

Ion Ion Popescu Popescu

Gheorghe Gheorghe Ion Ion


Consilier Consilier juridic juridic

Responsabil Responsabil tehnic tehnic

Costea Costea Alin Alin

Responsabil Responsabil resurse resurse umane umane

Stanca Stanca Maria Maria

Ion Ion Parcalab Parcalab


Inginer Inginer Sef Sef Constructii Constructii

Responsabil Responsabil audit audit financiat financiat i i expertiz expertiz contabil contabil

Alexandru Alexandru Calin Calin

Redactor Redactor documentaie documentaie

Mirela Mirela Gabor Gabor

Badea Badea Dan Dan


Responsabil Responsabil financiar financiar

Unitatea contractant:
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Mediu - POS Mediu - este constituita in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor.. Persoana de legtur ntre solicitant i autoritatea de management este domnul Ion Popescu, Director al proiectului, ce deine funcia de ef al Serviciului de Implemetare Programe din cadrul Primriei Sector 1 Bucuresti. Acesta poate fi contactat la numrul de telefon: 0746995xxx sau la adresa de e-mail: ion.popescu11@yahoo.co.uk

Etapa a V-a Repartizarea activitilor

Repartizarea n timp i pe componente a activitilor propuse n structura proiectului:

Nr. Crt.

Durata proiectului Denumire activitate

Total (lei)

Apr. 2010 1
Construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea reelelor de canalizare a apei uzate, inclusiv racordurile amplasate in domeniul public, precum i constructiile civile aferente retelei

Mai 2010 18000

Iun. 2010

Iul. 2010

Aug 2010

Sept 2010

Oct. 2010

Nov. 2010

Dec. 2010

Ian. 2011

Feb. 2011

Mar 2011 38.000

20000

2 3

Construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea staiilor de epurare a apei uzate Construcia, reabilitarea, extinderea, modernizarea facilitilor de tratare a nmolului din staiile de epurare a apei uzate
Construcia/reabilitarea facilitilor de epurare a nmolurilor Construcia/reconstrucia cldirilor conexe dimensionate n conformitate cu normele n vigoare (standarde, STAS-uri) Construirea/reabilitarea/extinde rea/modernizarea sistemelor de monitorizare complexe, inclusiv de contorizare a consumului de apa, de analiza i evaluare a stadiului calitii si cantitii apelor de suprafata si subterane, echipamente de laborator, echipamente de detectare a pierderilor, inclusiv echipamente de ntreinere a

5000

8000 26000

13.000 26.000

4 5 6

17000

13000

14000 20000

44.000 11.000 6500


11860

31.000 18.360

sistemelor .

Total(lei)

20.000

18.000

5.000

8.000

26.000

17.000

13.000

14.000

20.000

11.000

6.500

11.860

170.360