P. 1
REFERAT CONTRACTUL de Vinzare Cumparare

REFERAT CONTRACTUL de Vinzare Cumparare

|Views: 211|Likes:
Published by Tatiana Botnaru

More info:

Published by: Tatiana Botnaru on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

REFERAT

CONTRACTUL DE VÎNZARE-CUMPĂRARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1

.....................10 6........................................................................7 5................................Obiectul şi conţinutul contractului de vanzare-cumpărare......3 2.......................................................................................................................................................13 Concluzii..................................CUPRINS 1....................................................................................................Dispozitii generale..................................................Condiţiile livrării conform INCOTERMS-ului......................6 4...14 Bibliografie...............................................15 2 .............................................................................Garanţiile şi răspunderea părţilor în contractul de vînzare-cumpărare....4 3....................................Noţiuni introductive despre contractul comercial.......Caracteristica generala si reglementarea juridică a contractului de vinzare.........

cunoscuta sub denumirea de „Codul lui Hammurapi”continea dispozitii referitoare la circiumi. Desi se afirma ca dreptul comercial a aparut ca un drept al comerciantilor (negustorilor) in conditiile statului feudal. Efectul pozitiv al acestei diviziuni consta in cresterea productivitatii muncii si in aparitia unor surplusuri de produse. 2 Perioada veche (antica). Dupa 1 decembrie 1918. Se crease o situatie in care raporturile juridice private erau reglementate concomitent de doua legi diferite. functionand pina p 1944. se aplicau actele normative ale Rusiei tariste. Adoptarea Codului comercial francez in 1807 a dus la divizarea dreptului privat in drept civil si drept comercial. Codul cuprindea reglementari privind contractele de locatiune. a functionat economia planificata. pe de alta parte. comision. actiunea Codului comercial roman din 1887 a fost extinsa si pe teritoriul Basarabiei prin Decretul-lege nr. 1731 din 4 mai 1919. trebuie sa apelam la istoria dezvoltarii dreptului privat si. Cercetatorii afirma ca cele mai vechi reglementari juridice ale comertului au fost stabilite in stravechiul Babilon. in 3 . Pina la Unirea din 1918. in societate s-au produs schimbari care au condus la cunoscuta divizare a muncii. unii cercetatori intrezaresc norme ale dreptului comercial si in dreptului antic. In Republica Moldova au existat reglementari juridice ale relatiilor economice. pe de o parte. a evului mediu. Actele normative. astfel fiind satisfacute mai multe necesitati. si complexitatea dezvoltarii activitatii comerciale si de intreprinzator. indiferent de faptul cine le insusea (indivizii sau colectivul). Aceste surplusuri. La o anumita etapa de dezvoltare a omenirii. este o ramura (subramura) a acestuia si reglementeaza raporturile juridice care apar intre persoanele fizice si persoanele juridice in activitatea de intreprinzator. negustori si auxiliarii lor. erau schimbate pe alte obiecte (produse). moderna. adica o situatie de „dualism al dreptului privat”. Schimbul in natura (trocul) a fost prima operatiune de comert aparuta in antichitate si utilizata pana in prezent. in Moldova. imprumut. Dreptul civil este o ramura a dreptului care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si cele personale nepatrimoniale dintre persoanele private (fizice si juridice). desigur. Dupa declararea independentei la 27 august 1991. in Republica Moldova au fost adoptate un sir de acte normative menite sa reinstaureze relatiile economiei de piata. Cea mai veche opera legislativa.Dispozitii generale Dreptul afacerilor este o denumire moderna a dreptului comercial. Pentru a studia evolutia lui. la care a contribuit structura sociala. ca si in toate tarile cu regim comunist. Dupa cel de-al doilea razboi mondial. Istoria dreptului comercial cunoaste trei perioade de dezvoltare: veche (antica). a dreptului comercial. Activitatea de intreprinzator era decretata activitate ilegala si persoanele care o desfasurau erau sanctionate penal. Dreptul comercial apare ca un drept special fata de dreptul civil.1.

845/1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi.l 107/2002. pe parcursul anilor 19972004. dar faptul adoptarii lor insufla optimism. impreuna cu normele de interventie a statului in activitatea economica. Aceste norme fiind abstract separate de alte norme de drept privat. arenda. Desi contine o serie de imperfectiuni. acest cod are sarcina de a unifica reglementarile juridice si a pune o temelie noua circuitului civil si comercial.845/1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi a jucat rolul unui mic cod comercial. primele legi de dupa declararea independentei nu satisfaceau cerintele unei economii libere. Prin aceste acte. Dupa ea. 4 . investitii in activitatea de intreprinzator etc. ca mijloc de stabilire a celor mai variate relaţii între persoanele fizice şi juridice este evidentă în toate domeniile. societatile pe actiuni. au fost inlocuite prin alte acte normative. Codul civil a unificat dreptul privat. formeaza baza juridica a dreptului afacerilor. Din cauza traducerii stangace ori a incercarii nereusite de a adopta unele norme si institutii din actele normative ale unor state europene.majoritatea lor. investitiile straine. Însemnătatea contractului. Dacă o convenţie este legal întocmită. de a contribui la avansarea economica a statului. ea are "putere de lege" între părţi. Astfel. protectia concurentei. Aceste legi aveau ca prototip actele normative elaborate si puse in vigoare in Rusia postsovietica. piata valorilor mobiliare. 2. insolvabilitate. au fost innoite un sir de dispozitii din Legea nr. el introduce în relaţiile dintre oameni simţul răspunderii pentru îndatoririle ce le revin şi promovează relaţii de colaborare. cooperativele de productie si cooperativele de intreprinzatori. de la cele mai fireşti şi mai simple activităţi ale oamenilor (Ex: cumpărarea celor necesare traiului).Noţiuni introductive despre contractul comercial Contractul reprezintă principalul izvor de obligaţii. Astfel. prin Codul civil nr. stabilind ca persoanele fizice si persoanele juridice care practica activitate de intreprinzator sunt subiecte ale raporturilor juridice civile si ca statutul lor juridic este determinat de legislatia civila. educă oamenii în sensul disciplinei contractuale. faliment. Contractul are un puternic rol educativ în viaţa societăţii noastre. a fost descatusata initiativa privata si legalizata activitatea de intreprinzator. prin Legea cu privire la proprietate. a fost repusa in drepturile sale firesti proprietatea privata. circulatia hirtiilor de valoare si bursele de valori etc. O importanta deosebita pentru dreptul afacerilor o are Codul civil. cooperatie. deoarece a permis activitatea de intreprinzator si a stabilit cercul de persoane care o pot desfasura. pînă la conducerea economiei naţionale şi la stabilirea relaţiilor internaţionale. reglementau insuficient noile relatii. pus in vigoare la 12 iunie 2003. de aceea. au fost adoptate legile cu privire la: antreprenoriat si intreprinderi. Legea nr. Au fost adoptate legi cu privire la: societatile pe actiuni.

adică după felul obligaţiilor la care dau naştere.Ex. care dau naştere la drepturi şi obligaţii reciproce între părţi.: vînzarea-cumpărarea. fără a primi ceva în schimb. pot fi: a) Contracte sinalagmatice.După scopul urmărit de părţi prin încheierea lor. actele de înstrăinare a imobilelor. 2.Contractul este o intelegere dintre doua sau mai multe persoane -. scopul urmărit de către părţi. fără a da ceva în schimb). care da nastere la un raport juridic de dreptul economic şi prin care se stabilesc drepturile si obligatiile reciproce ale acestora. de asigurare. în schimbul aceleia pe care o face. b) Contractele unilaterale. Numai din acel moment contractul respectiv poate purta denumirea sa. După conţinutul lor. transportul 3. pentru a cărui validitate. După momentul valabilităţii şi modul lor de formare. care presupun obligaţii numai pentru una din părţi. o contraprestaţie. în care una dintre părţi urmăreşte un folos. Ex. Clasificarea contractelor În imensa varietate a contractelor se pot desprinde unele categorii mai importante. .acestea sînt în fond contracte consensuale. . donaţia. fără să mai fie nevoie de vreo formalitate sau vreo formă specială de manifestare a voinţei părţilor.: împrumutul. b) Contractele solemne. contr. ori se obligă să o facă în favoarea celeilalte părţi. pentru a cărui valabilitate şi întrare în vigoare. depozitul. de locaţie. locaţiunea.numai o parte se obligă. (sau: una din părţi primeşte o prestaţie. avem: a) Contracte cu titlu oneros.Ex. mai este necesară îndeplinirea unor formalităţi impuse de lege: forma scrisă . deoarece încheierea lor nu este supusă de lege unor forme speciale. . c) Contractele reale.:vînzarea. modul de formare. înainte de acest moment fiind doar o promisiune de a contracta. 5 . prin care una dintre părţi procură celeilalte un folos.Ex. b) Contracte cu titlu gratuit. schimbul. pe lîngă acordul de voinţă.: împrumutul. contractul de gaj. pe lîngă acordul de voinţă. avem: a) Contracte consensuale. contractul de asigurare. autentificare notarială şi înregistrare la organele competente . gajul. contr.: donaţia. cealaltă parte are numai drepturi Ex. mandatul gratuit. dar obligaţiile specifice lor nu iau naştere decît în momentul transmiterii lucrului. mai este necesară şi prezenţa unui lucru (res) transmis de către una dintre părţi către cealaltă. . schimbul. depozitul. modul de executare. a căror clasificare se poate face după mai multe criterii (asemănătoare cu cele privitoare la actele juridice). precum: conţinutul. pentru a căror valabilitate este suficient simplul acord de voinţă al părţilor.

Aceste contracte se pot naşte în acelaşi timp cu contractul principal sau numai după încheierea acestora din urmă. Contractul de vanzare-cumparare este o intelegere bilaterala prin care una din parti . cealaltă parte neavînd putinţa să le discute.Contractul de adeziune.94) Prezenta lege stabileste principiile fundamentale de reglementare a relatiilor comerciale intre subiectii economici. in conditiile convenite. casnica sau familiala. b) Contracte accesorii. telegrame. ci numai facultatea să le accepte ca atare (adică să adere) sau să nu contracteze. avem: a) Contracte principale.: contractul de transport pe calea ferată. ale cărui clauze sînt stabilite numai de către una dintre părţi. Printre actele normative principale sunt: * Codului Civil al RM art. telefonograme etc. * Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr.După existenţa de sine stătătoare sau nu a contractelor. 3. intreprinderile si organizatiile cu 6 . 134-XIII din 03. un bun determinat calitativ si cantitativ. "contractul-model de vinzare a marfurilor se aplica la incheierea contractelor economice privind vinzarea productiei cu destinatie tehnica de productie si marfurilor de consum popular intre intreprinzatori. b) sinalagmatic .12. printr-un schimb de scrisori (telexuri. . Prin acest Regulament a fost stabilit ca.. independent de destinatia lor. Legea reglementeaza relatiile de vinzare a marfurilor. Contractul de vanzare are urmatoarele elemente caracteristice: este un contract – a) cu titlu oneros urmarind ca finalitate obtinerea unui profit. contra unui pret. care sînt contracte a căror încheiere depinde de existenţa altui contract. uzantele uniforme. tratatele internaţionale .Ex.:contractele de binefacere.genereaza drepturi si obligatii reciproce intre parti. Conform prezentei legi contractele se incheie in forma scrisa printr-un document. Izvoarele de drept ce reglementeaza contractul de vinzare sunt: legile. numita VANZATOR. 5.753 -822 * Legea vinzarii de marfuri (Nr. se obliga sa livreze ceilalte parti.).Caracteristica generală şi reglementarea juridică a contractului de vînzare. c) consensual este valabil din momentul simplei înţelegeri dintre părţi. . ce se formeaza in temeiul unor forme juridice (contractuale). care au o existenţă de sine stătătoare. intr-un loc anumit. sau cu utilizarea mijloacelor electronice de calcul. cu exceptia marfurilor pentru folosinta personala. numita CUMPARATOR.93 privind aprobarea Regulamnentului Contractului-model de vinzare-cumparare. 798 din 27. 4.06. Ex.

îl au uzantele comerciale uniforme. . Pe plan international principalele izvor de reglementare este: * Conventia ONU privind cumparare-vanzare internationala de marfuri din 11. tona scurta (907 kg). Cele mai importante uzante comerciale uniforme internationale au fost standartizate sub egida Camerei Internationale de Comert din Paris. care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2000. Ea trebuie sa fie indicata in contract si trebuie sa corespunda unor standarde. prin care se stabilesc drepturile si obligatiunile partilor. in tarile europene. fiind dovedita prin certificate de calitate.04. certificate de origine etc. Obiectul contractului de vanzare-cumparare . El trebuie sa satisfaca caracteristicilor de calitate si cantitate.vazul placut. metri cubi.(incercare. cunoscute sub denumirea de INCOTERMS (International Rules for the Interpretation of Trade Terms . Continutul . conditii tehnice.este insusirea produsului de a satisface unele necesitati ale oamenilor.este bunul transmis de catre vanzator cumparatorului. hectolitri. a) Cantitatea este exprimata in unitati de masura specifice naturii marfii: tone.telle quelle (asa cum este)-cind vinzatorul nu poarta raspundere pentru calitatea marfii. degustare). Se utilizeaza la vinzarea fructelor produselor agricole etc.sunt acele conditii esentiale.preluind denumirea de "INCOTERMS-2000") care are o larga aplicare in contractele comerciale internationale de vinzare-cumparare. in general. .914 m) etc. bucati. b) Calitatea .1980. precum: tona lunga (1. Contractele-model (contracte-tip). perechi etc.diverse forme organizatorico-juridice. structurii si continutului contractelor. La fel calitatea se determinain baza principiului: .Reguli Internationale pentru Interpretarea Uzantelor de Comert. Contractului de vinzare-cumparare trebuie să conţină: Iidentificarea partilor. metri patrati. Viena 4.016 kg).organoleptic. O deosebita importanta in formarea si definirea contractelor comerciale.Obiectul şi conţinutul contractului de vanzare-cumpărare. nu pun restrictii asupra formei. yardul (0. cumpararorul find obligat s-o primeasca "asa cum este". care isi desfasoara activitatea in RM.Ultima editie a acestora au fost aprobate la finele anului 1999. 7 . In anumite contracte se vor folosi unitatile complexe specifice uzantelor locale. dar sunt ca un fel de indrumator pentru cei care il folosesc. care s-au format prin folosirea repetata a unor clauze contractuale. metri liniari.

Alegerea unui sau altui tip de plati numerare depinde de caracterul afacerii. La fel trebuie inclusa valuta de plata. durate tranzitului . * mijloacele de transport. In contract se va stipula obligatia vinzatorului de a asigura un ambalaj corespunzator. ordin de plata. 6 Modul de efectuare a transportului Transportul unei marfi se va efectua terestru. tehnic si calitativ.. fluvial sau aerian.). 8 Intocmirea si transmiterea documentelor Documentele care se refera la transport. Vinzatorul se va obliga sa marcheze ambalajul in scopul inlesnirii manipularii marfii si publicitatii comerciale. Aceste documente sunt necesare pentru incasarea pretului marfii. in functie de intelegere. 5 Termenii de livrare sunt date calendaristice sau perioade de timp in decursul carora vinzatorul trebuie sa livreze marfa. cum ar fi cele care atentioneaza asupra fragilitatii marfii sau asupra necesitatii manipularii cu mare atentie a aparatelor de precizie si materialelor explozive. * documentele de transport (conosament. de necesitate si de cost. plata pretului. acreditive si incaso documentar. Data livrarii marfii se considera data transmiterii acesteia catre transportator sau cumparator. Marfa trebuie sa fie determinata sau determinabila cantitativ.Clauze economice 1 Obiectul contractului il constituie marfa. Aceasta data trebuie sa fie indicata in documentele de transport sau actul de primire / predare. El trebuie sa includa pretul unei unitati de marfa si pretul total. * partea care se obliga sa asigure mijloacele de transport. originea marfii etc. 2 Pretul marfii in contractul de vinzare-cumparare este valoarea marfurilor care trebuie achitata de cumparator vinzatorului. calitatea marfii. maritim. scrisoare de trasura etc.). In numeroase cazuri transportul va fi combinat. a unei tranzactii de vinzare-cumparare trebuie specificate in inscrisul contractual. conditii de tranzit. Conditiile livrarii conform INCOTERMS-ului. in functie de pozitia geografica a vinzatorului fata de cumparator. felul marfii si diferite mentiuni specifice. 7 Ambalajul si marcarea. accize etc. care poate varia in functie de transport. 4. se recomanda de inclus si modalitatea de formare a pretului (pretul de cost. 3 Conditiile de plata conţin modalitatea si tipul decontarilor de obicei plati cu ajutorul cecurilor. In contract se va stipula: * caile (ruta) de transport. Ea trebuie sa existe sau sa poata exista in viitor. Se vor indica adresa de destinatie. dovedind expeditia si 8 . taxe. asigurare.

11 Asigurarea marfii în contract este prevazuta in urma intelegerii dintre importator si exportator şi se numeste CARGO.) . certificat de garantie. chiar daca transferarea riscurilor de la vinzator la cumparator a avut deja loc. * modul de lansare a reclamatiilor si modul de rezolvare. * obligatiile partilor in perioada de garantie . pot afecta obligatia cel putin a uneia dintre parti (mai ales pretul). care reprezinta obligatiile vinzatorului de a livra marfa cumparatorului care poseda anumite calitati pe durata termenului de garantie. Formularea acestora se face sub ingrijirea vinzatorului care isi asuma si obligatia de a le transmite cumparatorului pe caile stipulate in contract.indeplinirea obligatiilor asumate de vinzator. In contract se va stipula locul unde se va face receptia. prin contract se va indica: * inceperea termenului de garantie si durata lui . Riscurile valutare constau in modificarea cursului de schimb (al paritatii monetare) al monedei de plata fata de moneda (monedele) de referinta. * documentele ce trebuie intocmite pentru atestarea receptiei . In perioada de garantie. riscuri care. * solutiile ce se impun in cazurile in care receptia nu poate avea loc si controlul nu poate fi efectuat din vina partilor. in functie de natura marfii si de intelegere. 10 Garantiile vinzatorului In majoritatea contractelor incheiate sunt incluse garantiile de calitate. in cazul cind se realizeaza. perturbind echilibrul stabilit la incheierea contractului. * documentele prin care se atesta calitatea marfurilor (certificat de calitate. Această clauză va cuprinde: * modul in care se face controlul si receptia . Contracul se perfecteaza prin eliberarea unei polite de asigurare care trebuie sa contina: 12 Asigurarea impotriva riscurilor valutare si nevalutare Instabilitatea permanenta pe unele piete comerciale si alte conditii specifice in care se desfasoara operatiunile comerciale internationale impun partilor sa includa in contracte clauze asiguratorii impotriva riscurilor valutare si nevalutare. In cazul marfurilor cu termen de garantie. proces verbal de receptie etc. Se cunosc urmatoarele clauze de asigurare impotriva riscurilor valutare: 9 . 9 Receptia marfii Partile prin contract trebuie sa indice modalitatile de receptie a marfii si de control. buletin de analiza. vinzatorul continua sa fie raspunzator pentru remedierea defectiunilor. si pentru realizarea transportului.

contractele incheiate intre prezenti trebuie sa contina semnaturile partilor sau ale reprezentantilor lor. raspunderea in natura etc. Scopul uzantelor unificate INCOTERMS este de a stabili o serie de reguli privind interpretarea termenilor comerciali utilizati in comertul exterior. 16. 5. la cele incheiate intre absenti semnaturile. In final. adoptate de catre Camera Internaţionala de Comerţ de la Paris. in principiu. Aceste reclamatii trebuie sa fie facute in termenele stipulate in contract 14 Raspunderea pentru neexecutarea contractului Aceasta conditie va stabili temeiurile. el are dreptul sa reclame defectiunile constatate. Litigiile si solutionarea lor In contract partile trebuie sa prevada aparitia unor eventuale litigii si modalitatile de solutionare a lor. partile sunt libere sa includa in contracte orice prevederi speciale. 10 .Condiţiile livrării conform INCOTERMS-ului Condiţiile de livrare a mărfîi in contractul de vanzare-cumparare Internaţional sint stabilite prin uzantele comerciale. Clauze suplimentare si mentiuni finale In afara clauzelor mentionate mai sus. cumparatorul constata unele abateri cantitative sau calitative de la prevederile contractului. penalitati. pe oferta si acceptare (expresa).). formele şi mărimea raspunderii contractuale (amenzi. numite INCOTERMS. despagubiri a daunelor. determinate de particularitatile marfii ori serviciului si/sau de conditiile executarii contractului.* clauza aur        clauzele valutare (inclusiv clauzele de indexare : monovalutare . Reclamatiile (pretentiile) Daca dupa preluarea marfii. multivalutare bazate pe un cos valutar stabilit de parti (de regula 3-5 monede. ) multivalutare bazate pe un cos valutar (unitate de cont) DST Se cunosc urmatoarele clauze de asigurare impotriva riscurilor nevalutare: clauza de revizuire a pretului (de indexare nemonetara) – clauza de postcalculare a pretului – clauza ofertei concurente Clauzele strict juridice 13. Acesti termeni stabilesc: * modalitatea de transportul utilizat la livrare. determinate de vicii ascunse sau de alte cauze generate din neglijenta vinzatorului. 17.

formalitatile.* repartizarea intre parti a cheltuielilor in contractul de vanzare-cumparare * preturile de livrare. named port of shipment). named place). el este obligat sa indeplineasca toate formalitatile. este predata de exportator primului caraus.. din momentul in care marfa a fost incarcata. locul convenit).. in traficul aerian si in cel feroviar).. EXW . Franco uzina (. informindu-l din timp pe vanzator de data precisa a sosirii navei la locul respectiv si despre dana la care va fi trasa. contine 13 termeni. daca acesta nu a fost indicat de cumparator. marfa.. Marfa. Este conditia de livrare cea mai comoda pentru vanzator.Ex Works (. Vanzatorul poate sa predea marfa in custodie unui tranzitar in baza instructiunilor cumparatorului.Free Alongside Ship (. insa numai pe spezele cumparatorului si din mandatul acestuia (de exemplu. Cumparatorul este obligat sa incarce marfa pe cheltuiala sa si sa o transporte la destinatie. la locul convenit.Free Carrier (. cheltuielile si riscurile se 11 .. Prin aceast termen cumparatorul se obliga sa angajeze nava si sa respecte termenul de aducere a navei la locul de incarcare. obligatia lui de livrare fiind indeplinita din momentul predarii. Vanzatorul este obligat sa aduca marfa in port si sa o plaseze pe chei de-a lungul navei sau in barje de-a lungul acesteia. In anumite cazuri. INCOTERMS.. * modalitatea de asigurarea a mărfurilor in transport. pe cheltuiala si riscul sau. Franco de-a lungul vasului (. Franco caraus (. deoarece el nu este obligat decit sa puna marfa ambalata (dupa caz) la dispozitia cumparatorului. in locul din uzina si la termenul convenit. * cine achita taxa vamala. locul convenit). vanzatorul se poate implica in acordarea de asistenta la incheierea contractului de transport. numit de cumparator. dupa ce a fost vanduta... Din acel moment. Din considerente practice.. din necesitati practice. port de incarcare convenit). partile pot conveni ca vanzatorul sa efectueze incarcarea si formalitatile de vamuire la export pe cheltuiala cumparatorului. named place). * momentul transferului riscurilor fortuite (distrugeri intimplatoare ale marfii). Vanzatorul poate conveni cu carausul locul de predare in custodie. * cine indepleneste formalitatile privind trecerea frontierii. * drepturile si obligatiunile ambelor parti.. in ultima editie din iulie 2000. FAS . FCA . De asemenea...

Acest document poate fi o recipisa de depozit sau un document de garantie. Marfa. Cost. la data si in portul convenit. Vanzatorul are obligatie sa procure pentru cumparator un contract de asigurare impotriva riscurilor maritime de avariere sau de pierdere a marfii in timpul transportului.Cost and Freight (. named port of shipment). CPT . din momentul in care a trecut de balustrada navei. named place of destination). economisind.. formalitatilor si riscului se face din momentul in care marfa a trecut de balustrada (copastia) vasului. maritima. in acest mod.. indeosebi pentru marfuri in vrac. CIF . Transport platit pina la (. named port of destination).. cumparatorul poate sa asigure marfa in tara sa.Free On Board (.. portul de destinatie convenit). cumparatorul este obligat sa angajeze nava şi sa o aduca în portul de incarcare la termenul convenit. 12 . In consecinta. Alaturi de FOB. Prin aceasta. actioneaza in vederea efectuarii transportului pe cale ferata.Carriage Paid To (. port de destinatie convenit).. portul de incarcare convenit). Insurance and Freight (.. in portul de expeditie. vamuirea marfii la export se face de catre vanzator. named port of destination) Cost si navlu la (.. aeriana sau printr-o combinatie a acestora). Vanzatorul este obligat sa aduca marfa pe bordul navei. Vanzatorul este obligat sa efectueze formalitatile vamale la export... vanzatorul se obliga sa plateasca transportul pina la destinatie. Prin aceasta conditie de livrare. sa o incarce si sa o duca in portul de destinatie convenit. Transferul marfii. aceasta conditie de livrare este una dintre cele mai utilizate in transporturile maritime. fluviala.. Orice cheltuiala care apare dupa ce marfa a fost livrata la bordul navei va fi pe contul cumparatorului. cumparatorul este obligat sa indeplineasca formalitatile vamale la export. cheltuielile. In multe cazuri.Cost. CFR . FOB . formalitatile si riscul se transfera cumparatorului din momentul in care marfa a fost predata carausului (prin caraus se intelege si persoana care. rutiera. asigurare si navlu (.. Franco la bord (.. vanzatorul se obliga sa angajeze nava... desi nu transporta direct. Vanzatorul plateste prima de asigurare pe contul cumparatorului.. locul de destinatie convenit). pe riscul cumparatorului.transfera cumparatorului. Vanzatorul va primi din partea cumparatorului un document curat care sa ateste ca a primit marfa.Marfa calatoreste neasigurata. valuta forte. Prin aceasta.. cheltuielilor.

..Delivered At Frontier ( .. Prin contract vanzatorul trebuie sa garanteze calitatea marfii. Vanzatorul suporta toate cheltuielile si riscurile aducerii marfii in portul de destinatie convenit si indeplineste toate formalitatile necesare. DAF . Sint marfuri ce necesita certificat de calitate sau buletin de analiza... nevamuita pentru import. cheltuielilor si formalitatilor catre cumparator se face in momentul in care marfa. Transport si asigurare platite pina la (.se va mentiona suplimentar. Alte marfuri sint puse in functiune (utilaj tehnic) si au nevoie de un termen de garantie in perioada caruia vanzatorul va purta raspundere pentru defectiuni. modul si termenele de prezentare a pretentiilor. locul convenit). la locul convenit. named place of destination)... 6. Livrat la frontiera (. In pretentie se 13 .Delivered Ex Quay .Delivered Ex Ship (. contra riscurilor minime de avariere si pierdere. pe cheltuiala si riscul sau. pina la cheiul (debarcaderul) portului de destinatie convenit si sa plateasca vama pentru import in tara cumparatorului. Ca si conditia de livrare CPT. named place). Pot participa reprezentantii din partea vanzatorului. documentele ce atesta calitatea si garantia.. in plus.. obligatiile partilor pe aceasta perioada.. Contractul trebuie sa prevada modalitatile si persoanele ce vor efectua receptia. Aceste clauze contractuale trebuie sa contina inceputul si durata termenului de garantie..duty paid (. named port of destination). lichidindu-le din contul sau. DES . cumparatorului si o persoana necointeresata.. riscului. portul de destinatie convenit).Se deosebeste de conditia CPT prin aceea ca. Transferul marfii.Carriage and Insurance Paid To (.. vanzatorul este obligat sa asigure marfa in numele si pe contul cumparatorului. Livrat franco nava (. a fost pusa la dispozitia cumparatorului pe bordul navei. cauzele de prelungire sau incetinire a garantiei..vama platita (. care le va determina calitatea si termenul de pastrare. termenii si forma stabilita in contract va trimite o pretentie vanzatorului.CIP . Vanzatorul se obliga sa duca marfa.Garanţiile şi răspunderea părţilor în contractul de vînzare-cumpărare. In baza receptiei se intocmeste un act unde se se fac mentiuni privind rezultatele receptiei. DEQ . portul de destinatie convenit). inainte de frontiera vamala a tarii invecinate. named port of destination). Vanzatorul va indeplini formalitatile de vamuire la import.. In cazul neajunsurilor cumparatorul in modul. Vanzatorul este obligat sa puna marfa la dispozitia cumparatorului la frontiera convenita. Livrat franco chei . Daca sint neajunsuri . poate fi folosita pentru orice mod de transport. Receptia marfurilor trebuie sa se efectuieze intr-un termen cat mai scurt de la primire ei.. locul de destinatie convenit).

si la vinzare-cumparare este necesar sa se manifeste consimtamintul vinzatorului si al cumparatorului. Cumparatorul raspunde pentru: neachitarea pretului la timp si pentru neluarea in primire a marfii in timpul si locul stabilit. Vanzatorul va instraina marfa. Concluzii Originea vanzarii se gaseste in schimb. Orice om este liber sa vinda sau sa cumpere. 14 .. apare vanzarea. in mod obisnuit. primind alte bunuri in locul celor vandute. Fata de vanzatorul necuvincios se pot aplica toate formele de raspundere.marfa nu corespunde calitatii sau cantitatii. ea fiind limitata de normele ordinii publice si de regulile moralei.schimbarea marfurilor necalitative. transfera un drept altei persoane. Cerintele pot fi: . un drept de creanta sau chiar un drept intelectual. Contractul de vanzare-cumparare este acel contract prin care o persoana. se poate transmite nu numai dreptul de proprietate. Oamenii tranzactionau. Raspunderea la contractul de vanzare-cumparare se aplica fata de vanzator in urmatoarele cazuri: . prin oferta si acceptare. Dar aceasta libertate nu este absoluta.cand marfa nu este livrata la timp. principiul autonomiei de vointa nu-l vom intilni numai la contractul de vinzare-cumparare. neajunsurile si cerintele cumparatorului. vanzatorul este obligat sa dea raspuns recunoscind-o sau sau respingind-o cu motivatii. . In acest sens. se face trimitere la actul de receptie. . ci si la orice alt contract. Ulterior. . numita cumparator. .intoarcerea banilor deja achitati etc. Principiul autonomiei de vointa este expresia libertatii individului de a incheia sau nu un contract. . Fernand Braudel remarca faptul ca economia incepe in pragul valorii de schimb.reducerea pretului. El se materializeaza. apar unele restrictii legale si conventionale ale libertatii de a vinde si a cumpara. Primind pretentia in termenul stabilit.indica: date despre contract. .cand vanzatorul face greseli in documente de transport.inlaturarea defectelor din contul vinzatoruli. partile contractante . care consta in schimbul unui obiect contra unui pret. In cazul respingerii sau neexaminarii pretentiei cumparatorul are posibilitatea de a se adresa in Arbitraj. Asa cum vom mai vedea. potrivit intereselor sale.desfacerea contractului. iar cumparatorul va plati pretul. dar si alt drept real. Ca in orice contract. De altfel. numita vanzator. in schimbul obligatiei acesteia din urma sa achite un pret in bani.

considerindu-se ca actul este incheiat in momentul in care oferta a fost acceptata. implinirea acordului de vointa nu intimpina dificultati.: corespondenta etc.. Baieş S. Толстой. 2003 Cimil Dorin “Drept civil – contractele speciale” Chişinău. “Bazele statului şi dreptului a Republicii Moldova”. 2004 6.).Contractul se considera incheiat. “Dreptul afacerilor” Roşca N. Cind contractul se incheie intre prezenti. Chişinău. 9. Ele apar in cazul contractului intre absenta (ex. 2. “Dreptul afacerilor” Roşca N. Bibliografie 1. 1996. Bloşenco A. 5.. 8. 1996-1997. Chişinău. 3. 1997. 2005 “Dreptul afacerilor” Mărgineanu G. Chiriac. prin concordanta vointelor vinzatorului si cumparatorului. Гришаев «Гражданское право». Chişinău. Chibac. Chişinău.. “Drept civil – parte specială – contracte”. 4.. 10. Сумы. 2004 Baieş S. Roşca N “Dreptul civil-parte generală persoană fizică şi persoană juridică”. Москва.Mărgineanu A. asemenea contractelor consensuale. 1996. 15 . 1997. 2003.. Avornic. Васильев «Гражданское право». Гринько «Внешнеторговые сделки». Baieş S. Москва. 7. Chişinău. Chişinău. negru.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->