Sunteți pe pagina 1din 6

SC Gemir Serv Com SRL

Sediul: Bistrita
Cod unic de inregistrare R 4080142

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE


Cod 01

Indicatori

Nr crt

Preliminat/
realizat in
anul
precedent

Prevederile
anului crt

ANUL 1 / TRIMESTRUL
1

1
I. VENITURI TOTALE
din care:
(rd.02 + rd. 12 + rd. 13)
1. Venituri din exploatare,
din care:
a) Venituri din activitatea de baza

Total
din care:
4

1,076,514

1,609,962

360,010 360,010 360,010 529,930

1,076,508

1,609,962

360,010 360,010 360,010 529,930

948,171

1,609,962

360,010 360,010 360,010 529,930

b) Venituri din alte activitati


c) Venituri din surse bugetare,

128,337

10

11

14

1,053,855

1,354,039

338,178 338,178 338,178 365,550

15

1,046,471

1,292,263

322,733 322,733 322,733 350,105

908,353

1,098,345

278,843 278,843 278,843 287,856

17

55,976

70,547

13,047

13,047

13,047

31,406

18

42,506

46,632

8,624

8,624

8,624

20,759

19

9,218

16,226

3,001

3,001

3,001

7,223

20

1,283

2,328

431

431

431

1,036

21

2,969

5,362

992

992

992

2,387

22

din care:
-subventii pentru produse se
activitati
-subventii pentru acoperirea
diferentelor
de pret si de tarif
-transferuri
-prime acordate de la bugetul de
stat
-alte sume primite de la bugetul
de stat
d) Venituri din fonduri speciale

2. Venituri financiare

12

3. Venituri exceptionale
II. CHELTUIELI TOTALE
din care:
(rd.15 + rd.33 + rd 34)
1.Cheltuieli pt. exploatare - total,

13

din care:
a)Cheltuieli materiale
b)Cheltuieli cu personalul, din
care:
-salarii brute
-contributie la asigurarile sociale
de stat
--ajutor de somaj
-contributie la asig. sociale de
sanatate,conf. Legii nr 145/1997
-alte cheltuieli cu personalul

16

II

III

IV

c)Cheltuieli de exploatare privind


amortizarea si provizioanele

23

26,040

26,040

6,510

6,510

6,510

6,510

d) Cheltuieli prevazute de legea


bugetului de stat, din care:

24

27,864

66,809

16,702

16,702

16,702

16,702

25
26

27,864
713

66,809
610

16,702
153

16,702
153

16,702
153

16,702
153

27

713

610

153

153

153

153

28
29
30

0
0
26,812

0
0
29,302

0
0
7,325

0
0
7,325

0
0
7,325

0
0
7,325

31

32

26,812

29,302

7,325

7,325

7,325

7,325

33
34

3,284
4,100

61,779
0

15,445
0

15,445
0

15,445
0

15,445
0

35

22,659

255,922

21,833

21,833

21,833

164,381

36

56,574

37

38

39

74,328

12,975

12,975

12,975

35,402

40

22,659

181,594

8,857

8,857

8,857

128,979

41

42

43

44

46

47

48

49

50

790,133

1,300,020

294,975 294,975 294,975 415,096

51
52
53
54

22,660
0
0
0

155,551
526,677
617,792
617,792

8,857
8,857
8,857
128,979
131,669 131,669 131,669 131,669
154,448 154,448 154,448 154,448
154,448 154,448 154,448 154,448

-transferuri sau subventii


e) Cheltuieli de protocol
f) Cheltuieli e reclama si
publicitate
g) Cheltuieli cu sponsorizarea
h) Tichete de masa
I) Alte cheltuieli, din care:
- taxa pt. acivitatea de
exploatare a
resurselor minerale
- redeventa din concesionarea
bunurilor
publice
2) Cheltuieli financiare
3. Cheltuieli exceptionale
III. REZULTATUL BRUT
- profit (pierdere)
IV. FOND DE REZERVA
V. ALTE CHELTUIELI
DEDUCTIBILE STABILITE
POTRIVIT LEGII
VI. ACOPERIREA
PIERDERILOR
DIN ANII PRECEDENTI
VII. IMPOZIT PE PROFIT
VIII.PROFITUL DE
REPARTIZAT din care:
1. Fondul de participare a
salariatilor la profit, din care:
-cota managerului la regii
autonome
2. Varsaminte la buget din
profitul
net al regiilor autonome si
al
institutelor nationale de
cercetare-dezvoltare
3.Surse proprii de finantare,
din care:
- cota de participare la profit
a
administratorilor
4.Alte repartizari prevazute
de lege
(denumirea si baza legala),
din care;
-cota managerlui la
societatile
comerciale
-dividende cuvenite statului F.P.S
-dividende cuvenite altor
actionari
IX.SURSE DE FINANTARE A
INVESTITIILOR, din care:
1. Surse proprii
2.Alocatii de la buget
3.Credite bancare:
- interne

45

- externe
4. Alte surse
X.CHELTUIELI PENTRU
INVESTITII, din care:

55
56

0
767,472

0
0

57

517,597

1,157,532

289,383 289,383 289,383 289,383

1.Investitii, inclusiv in curs la


finele anului
2. Rambursari de rate
aferente creditelor pentru
investitii:
-interne
-externe
XI. REZERVE,

58

41,617

1,157,532

289,383 289,383 289,383 289,383

59

15,557

60
61

15,557
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

62

56,574

56,532

42

din care:
I. Rezerve legale
II. Rezerve statutare
III.Alte rezerve (denumirea
si baza legala)

63
64
65

Administrator,
Zagrai Grigore

0
0

0
0

0
0

0
0

RON

ANUL 1 / TRIMESTRUL
2

10

11

12

1,833,928 1,833,928 1,833,928 1,833,928


1,833,928 1,833,928 1,833,928 1,833,928
1,833,928 1,833,928 1,833,928 1,833,928
0

1,529,460 1,514,015 1,498,570 1,483,125


1,476,046 1,476,046 1,476,046 1,476,046
1,124,930 1,124,930 1,124,930 1,124,930
125,624

125,624

125,624

125,624

73,741

73,741

73,741

73,741

35,175

35,175

35,175

35,175

5,025

5,025

5,025

5,025

11,683

11,683

11,683

11,683

59,318

59,318

59,318

59,318

124,823

124,823

124,823

124,823

124,823
827

124,823
827

124,823
827

124,823
827

827

827

827

827

0
0
39,698

0
0
39,698

0
0
39,698

0
0
39,698

39,698

39,698

39,698

39,698

53,413
0

37,968
0

22,524
0

7,079
0

304,468

319,913

335,357

350,802

66,549

69,020

71,492

73,963

237,919

250,892

263,866

276,839

237,919

250,892

263,866

276,839

237,919
0
0
0

250,892
0
0
0

263,866
0
0
0

276,839
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

154,448

154,448

154,448

154,448

154,448

154,448

154,448

154,448

154,448
0

154,448
0

154,448
0

154,448
0