Sunteți pe pagina 1din 1

SC _______________________________

Structura functionala ___________


DECLARATIE DE INVENTAR
Subsemnatul (a) ___________ in calitate de gestionar raspunzator de gestiunea ___________ numit
prin decizia nr ___________ , declar pe propria raspundere ca:
1. Toate valorile materiale si banesti aflate in gestiunea subsemnatului se gasesc in incaperile
(locurile)___________ si in alte locuri de depozitare ___________
2. Posed (nu posed) in afara valorilor materiale ale unitatii patrimoniale si alte materiale apartinanad
tertilor, primite cu sau fara documente _____________________________
3. Am (nu am) cunostinta de existenta unor plusuri/minusuri in valoare (cantitate) de
_____________________________
4. Am (nu am) valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au
intocmit documentele aferente in cantitate/valoare de _____________________________ .
5. Am (nu am) eliberat valori materiale sau banesti fara documente legale
_____________________________
_____________________________
_____________________________
6. Detin (nu detin) numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate in gestiune
_____________________________
_____________________________
_____________________________
7. Am (nu am) documente de primire care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost
predate la contabilitate
_____________________________
_____________________________
_____________________________
8. Detin (nu detin) numerar din vanzarea marfurilor aflate in gestiune, de ___________ lei.
9. Ultimele documente de intrare sunt:
fel document ___________ nr ___________ din ___________
fel document ___________ nr ___________ din ___________
10. Ultimele documente de iesire sunt:
fel document ___________ nr ___________ din ___________
fel document ___________ nr ___________ din ___________
11. Ultimul Proces verbal de inventariere pentru aceasta gestiune a fost incheiat la data da
___________ pentru perioada _____________________________
12. Alte mentiuni
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Data,

Gestionar,