Metodologie de supervizare şi intervizare

ARTCC promovează, în cursul formării, dezvoltarea competenţelor practice de lucru. În
acest scop, după formarea de bază, încheiată cu examenul teoretic, studentul care a promovat
respectivul examen va trece într-o nouă etapă formală, cea de supervizare.

Criterii pentru certificarea ca terapeut sub supervizare
1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.

Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.

2. participarea la minim 6 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup
mai jos).
3. participarea la minim 6 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare
individuală mai jos).
4. participarea la minim 10 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim
10 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare, conferinţe,
cursuri speciale, şcoli de vară, reluarea unor ateliere de formare).
5. minim 1 caz finalizat rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice), prezentat în
sesiunile de supervizare. El va fi protocolizat conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos
metodologia prezentării de caz).

Criterii pentru certificarea ca terapeut autonom
1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.

Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.

se vor organiza. sumarizat într-o prezentare prealabilă de 4000 – 5000 cuvinte. 7. participarea la minim 36 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup mai jos). nu sunt incluse aici activităţile de intervizare) presupune extinderea activităţii de supervizare cu câte 4 ore de supervizare la fiecare şase luni de întrerupere. sesiuni de supervizare de grup în fiecare dintre zonele în care activează minim 10 terapeuţi sub supervizare sau studenţi în formare care au promovat examenul teoretic de la finalul etapei de formare de bază. Periodic. începând cu momentul promovării examenului teoretic de la finalizarea formării de bază. Menţiune: în cazul întreruperii activităţii de practică supervizată (absenţa lucrului cu clienţii şi / sau de la sesiunile de supervizare. 2. minim trei vor fi protocolizate conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos metodologia prezentării de caz) şi cel puţin un caz dintre cele protocolizate va conţine şi un back-ground teoretic corespunzător. prezentate în sesiunile de supervizare. şcoli de vară. de către ARTCC. 3. Metodologie de supervizare de grup 1. Pot fi activităţi de supervizare: . reluarea unor ateliere de formare). dar nu mai târziu de 3 luni calendaristice. 5. participarea la minim 24 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare individuală mai jos). participarea la minim 40 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim 80 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare.2. efectuarea a minim 200 ore de practică terapeutică supervizată de lucru efectiv cu clienţii. 4. cursuri speciale. În cazul în care sunt mai puţini de 10 şi nu există nici un supervizor care activează în zona respectivă. Dintre acestea. conferinţe. minim 8 cazuri finalizate rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice). se vor agrea modalităţi rezonabile pentru aceştia de a participa în alte zone. din cel puţin trei patologii diferite. 6. o durată minimă de supervizare de un an calendaristic.

dar strict legate de prezentările de caz. în activităţile de supervizare. participanţii vor confirma cel puţin cu o săptămână înainte. aspectelor următoare:  cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi metodologia de prezentare de caz)  analiza. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare de grup cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. 8. respectiv 10 participanţi (minim 6 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor din altă zonă. prezentări de caz (vezi metodologia de prezentare de caz)  alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice. vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni înainte. în fiecare zonă. în cazul în care există cel puţin 4 solicitanţi şi activitatea va fi condusă de un supervizor local sau cel puţin 10 solicitanţi. 3. 7. conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitivcomportamental  îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată  în cazul în care cazul este în lucru. 6. Sesiunile de supervizare. demonstraţii. iar acolo unde este posibil se va face o calendarizare anuală sau semestrială a supervizării de grup. împreună cu studentul care prezintă cazul şi la nivel de grup 5. când activitatea va fi condusă de un supervizor din altă zonă. activitatea de supervizare va fi anulată şi va fi reprogramată la o dată ulterioară. Sesiunile solicitate de minim 4 studenţi vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni înainte. Activităţile de supervizare pot fi solicitate şi de către studenţi. Date “paşaportale”. să se dezbată aspectele legate de continuitatea cazului  sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări. Cazurile protocolizate vor avea o structură minim obligatorie a prezentării. În cazul în care nu se adună mai mult de 4 participanţi (minim 2 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor local. 4. jocuri de rol etc. Pentru sesiunile programate sistematic de ARTCC în fiecare zonă. Supervizorul va acorda atenţie.. 9. structură ce va include întotdeauna cel puţin următoarele elemente: I. Metodologie prezentare de caz. socio-demografice .

Dacă există o evaluare cu instrumente standardizate. Date de micro-nivel. ce factori predispozanţi. Conceptualizarea – formularea de caz / analiza funcţională în care se uzează de un model agreat (de exemplu. context al debutului. evoluţie. (Exemplu în anexe) Metodologie pentru supervizare individuală . prieteni. declanşatori şi de menţinere există. Practic. Diagnostic ateoretic (ICD.◦ iniţiale sau pseudonim ◦ vârstă ◦ sex II. status prezent. Date analitice de macro-nivel ◦ date anamnestice / biografice – istoric de viaţă. suport social etc. IV. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. Observaţii privind atingerea obiectivelor terapeutice. 10. istoric familial. evoluţia. antecedente somatice sau psihopatologice. Planul de tratament – principalele activităţi terapeutice (inclusiv teme de casă relevante) şi modul de alocare a acestor activităţi în sesiuni / şedinţe. în dreapta liniei fiind menţionate evenimentele de viaţă relevante. VIII. profesionişti cu care a avut contact. iar în stânga manifestările problematice (de exemplu. simptome sau episoade psihopatologice). parcurs educaţional şi profesional. se menţionează rezultatele. DSM) V. ◦ date anamnestico-clinice . Obiectivele terapeutice – operaţionalizare. analiza SORC sau un model cognitiv – comportamental specific al patologiei abordate) şi se face analiza secvenţială de micro- nivel. alte persoane-resursă) cu problema.istoric al problemei: debut. VI. ◦ pe baza datelor biografice şi anamnestico-clinice va fi elaborată “linia vieţii” cu punctarea cronologică de sus în jos a momentelor relevante din istoric. factori de influenţă favorabili sau de complicaţie etc. prin acest element este important să se observe “cum funcţionează simptomul”. colegi. experienţe corelate de pacient şi / sau persoane relevante (aparţinători. Modalităţi de progres. VII. III.

Supervizorul va acorda atenţie. 2. iar supervizorul răspunde. 11. aspectelor următoare:  cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi. 5. mai sus. Sesiunile standard durează 60 minute. Pentru certificarea ca terapeut autonom. în activităţile de supervizare individuală. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. va fi utilizată următoarea structură:  studentul prezintă cazul. să se dezbată aspectele legate de continuitatea cazului  sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări. conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitivcomportamental  îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată  în cazul în care cazul este în lucru. În sesiunea scurtă de supervizare. 6. 3. (Exemplu în anexe) . clarifică şi ghidează: 10 minute 9.1. metodologia de prezentare de caz)  analiza. Sesiunile scurte de supervizare se recomandă numai pentru cazurile în derulare. Sesiunile de supervizare individuală pot să aibă loc în două modalităţi: sesiuni standard şi sesiuni scurte. unul din criteriile necesare este reprezentat de un cuantum minim de 24 ore de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. iar cele scurte durează maxim 30 minute. 4. împreună cu studentul care prezintă cazul 8. Studentul poate să îşi aleagă supervizorul si sa negocieze sesiuni de supervizare individuală. respectând metodologia prezentării de caz: 15 minute  supervizorul adresează întrebări de clarificare şi ghidare: 5 minute  studentul pune o singură întrebare. Costurile vor fi unitare şi vor fi stabilite la nivel de asociaţie. 10. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat.

7. metodologia de prezentare de caz). Fiecare grup de intervizare va desemna un lider de grup dintre participanţi. fiecare student se va putea afilia la un grup de intervizare. 6. demonstraţii. organizarea şi conducerea activităţilor de intervizare ale grupului. referitor la care se pot formula întrebări (de clarificare.. precum şi de înregistrarea informaţiilor relevante legate de prezenţă şi participare într-un formular agreat (vezi în anexe). reguli de funcţionare care să sprijine aplicarea metodologiei de intervizare.Metodologie de intervizare 1. prezentări de lectură. Grupurile de intervizare sunt constituite din 3 – 5 studenţi. Grupul poate să îşi stabilească. 4. Durata unei sesiuni de intervizare va fi de maxim 3 ore efective. Încă de la începutul activităţii de formare. Pentru certificarea ca terapeut autonom sunt necesare minim 40 ore de intervizare.  alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice. . 2. ipoteze etc. 8. 3. ghidare etc. 5. jocuri de rol etc. mai sus. dar fără să fie strict legate de prezentările de caz. Pot fi activităţi de intervizare:  prezentări de caz (vezi. Grupul poate opta şi pentru progamarea unor teme de lucru pe agendă pentru mai multe sesiuni. Fiecare grup de intervizare va funcţiona după o agendă stabilită ad-hoc sau cu cel puţin o sesiune înainte. în manieră negociată.). El va răspunde de planificarea.

. _____________________________________________________________________________ ___ Participanţi 1. ____________________________________________________________________nr. _____________________________________________________________________________ ___ 3.Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare de grup Data_____________ Locaţie________________________________________ Grup____________ Supervizori 1. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr.____________________________________________________________________________ _____ 2. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 2. ore_______ 5. ore_______ 4. ore_______ 3. ____________________________________________________________________nr.

ore_______ 7. ore______ . ore_______ 10. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 8. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 11. ore______ 20.ore_______ 6. ore_______ 9. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 15. ore______ 14. ore______ 18. ore______ 12. ore______ 13. ore______ 17. ore______ 16. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 19. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr.

Prezentări de caz Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare individuală Data_______________ Locaţie________________________________________ Grup___________ Supervizor ________________________________________________________________________ Terapeut _________________________________________________________________________ Tip sesiune Standard __________ Scurtă ____________ .

. ___________________________________________________________________nr.Observaţii ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _ Semnătură supervizor Semnătură terapeut Formular de înregistrare a sesiunii de intervizare Data _____________ Locaţie _______________________________________ Grup ____________ Lider de grup _____________________________________________________________________ Participanţi 1.

ore_______ 3. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 5. ____________________________________________________________________nr. ore_______ Activităţi Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . ____________________________________________________________________nr.ore_______ 2. ore_______ 4. ____________________________________________________________________nr.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

___________________ 5. ___________________ ._____________________________________________________________________________ ____________________________________ Semnături 1. ___________________ 3. ___________________ 4. ___________________ (lider de grup) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful