Metodologie de supervizare şi intervizare

ARTCC promovează, în cursul formării, dezvoltarea competenţelor practice de lucru. În
acest scop, după formarea de bază, încheiată cu examenul teoretic, studentul care a promovat
respectivul examen va trece într-o nouă etapă formală, cea de supervizare.

Criterii pentru certificarea ca terapeut sub supervizare
1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.

Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.

2. participarea la minim 6 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup
mai jos).
3. participarea la minim 6 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare
individuală mai jos).
4. participarea la minim 10 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim
10 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare, conferinţe,
cursuri speciale, şcoli de vară, reluarea unor ateliere de formare).
5. minim 1 caz finalizat rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice), prezentat în
sesiunile de supervizare. El va fi protocolizat conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos
metodologia prezentării de caz).

Criterii pentru certificarea ca terapeut autonom
1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.

Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.

7. începând cu momentul promovării examenului teoretic de la finalizarea formării de bază. Periodic. minim 8 cazuri finalizate rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice). 3. o durată minimă de supervizare de un an calendaristic. sesiuni de supervizare de grup în fiecare dintre zonele în care activează minim 10 terapeuţi sub supervizare sau studenţi în formare care au promovat examenul teoretic de la finalul etapei de formare de bază. cursuri speciale. minim trei vor fi protocolizate conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos metodologia prezentării de caz) şi cel puţin un caz dintre cele protocolizate va conţine şi un back-ground teoretic corespunzător. participarea la minim 36 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup mai jos). participarea la minim 24 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare individuală mai jos). conferinţe. 6. efectuarea a minim 200 ore de practică terapeutică supervizată de lucru efectiv cu clienţii. 2. reluarea unor ateliere de formare). se vor organiza. participarea la minim 40 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim 80 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare. din cel puţin trei patologii diferite. Menţiune: în cazul întreruperii activităţii de practică supervizată (absenţa lucrului cu clienţii şi / sau de la sesiunile de supervizare. se vor agrea modalităţi rezonabile pentru aceştia de a participa în alte zone. sumarizat într-o prezentare prealabilă de 4000 – 5000 cuvinte. Pot fi activităţi de supervizare: . prezentate în sesiunile de supervizare. 5. 4. şcoli de vară. dar nu mai târziu de 3 luni calendaristice. În cazul în care sunt mai puţini de 10 şi nu există nici un supervizor care activează în zona respectivă. Metodologie de supervizare de grup 1. nu sunt incluse aici activităţile de intervizare) presupune extinderea activităţii de supervizare cu câte 4 ore de supervizare la fiecare şase luni de întrerupere. de către ARTCC. Dintre acestea.2.

Metodologie prezentare de caz. aspectelor următoare:  cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi metodologia de prezentare de caz)  analiza. 7. când activitatea va fi condusă de un supervizor din altă zonă. demonstraţii. 9. Pentru sesiunile programate sistematic de ARTCC în fiecare zonă. să se dezbată aspectele legate de continuitatea cazului  sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări. vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni înainte. Sesiunile de supervizare. jocuri de rol etc. Date “paşaportale”. 4. împreună cu studentul care prezintă cazul şi la nivel de grup 5. Cazurile protocolizate vor avea o structură minim obligatorie a prezentării. structură ce va include întotdeauna cel puţin următoarele elemente: I. 3. participanţii vor confirma cel puţin cu o săptămână înainte. în fiecare zonă. În cazul în care nu se adună mai mult de 4 participanţi (minim 2 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor local. Activităţile de supervizare pot fi solicitate şi de către studenţi. activitatea de supervizare va fi anulată şi va fi reprogramată la o dată ulterioară. Supervizorul va acorda atenţie. în activităţile de supervizare. prezentări de caz (vezi metodologia de prezentare de caz)  alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare de grup cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC.. dar strict legate de prezentările de caz. iar acolo unde este posibil se va face o calendarizare anuală sau semestrială a supervizării de grup. conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitivcomportamental  îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată  în cazul în care cazul este în lucru. 6. 8. în cazul în care există cel puţin 4 solicitanţi şi activitatea va fi condusă de un supervizor local sau cel puţin 10 solicitanţi. socio-demografice . respectiv 10 participanţi (minim 6 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor din altă zonă. Sesiunile solicitate de minim 4 studenţi vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni înainte.

Practic. Dacă există o evaluare cu instrumente standardizate. VIII. simptome sau episoade psihopatologice). experienţe corelate de pacient şi / sau persoane relevante (aparţinători.istoric al problemei: debut. parcurs educaţional şi profesional. antecedente somatice sau psihopatologice. status prezent.◦ iniţiale sau pseudonim ◦ vârstă ◦ sex II. colegi. Diagnostic ateoretic (ICD. Conceptualizarea – formularea de caz / analiza funcţională în care se uzează de un model agreat (de exemplu. evoluţia. Observaţii privind atingerea obiectivelor terapeutice. prieteni. istoric familial. Obiectivele terapeutice – operaţionalizare. se menţionează rezultatele. ce factori predispozanţi. ◦ date anamnestico-clinice . VI. Date de micro-nivel. 10. context al debutului. IV. Date analitice de macro-nivel ◦ date anamnestice / biografice – istoric de viaţă. profesionişti cu care a avut contact. prin acest element este important să se observe “cum funcţionează simptomul”. Planul de tratament – principalele activităţi terapeutice (inclusiv teme de casă relevante) şi modul de alocare a acestor activităţi în sesiuni / şedinţe. factori de influenţă favorabili sau de complicaţie etc. VII. III. declanşatori şi de menţinere există. în dreapta liniei fiind menţionate evenimentele de viaţă relevante. iar în stânga manifestările problematice (de exemplu. (Exemplu în anexe) Metodologie pentru supervizare individuală . ◦ pe baza datelor biografice şi anamnestico-clinice va fi elaborată “linia vieţii” cu punctarea cronologică de sus în jos a momentelor relevante din istoric. alte persoane-resursă) cu problema. evoluţie. Modalităţi de progres. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. suport social etc. analiza SORC sau un model cognitiv – comportamental specific al patologiei abordate) şi se face analiza secvenţială de micro- nivel. DSM) V.

să se dezbată aspectele legate de continuitatea cazului  sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări. aspectelor următoare:  cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi. 10. conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitivcomportamental  îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată  în cazul în care cazul este în lucru. iar cele scurte durează maxim 30 minute. va fi utilizată următoarea structură:  studentul prezintă cazul. 6. Supervizorul va acorda atenţie. 11. Costurile vor fi unitare şi vor fi stabilite la nivel de asociaţie. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. clarifică şi ghidează: 10 minute 9. împreună cu studentul care prezintă cazul 8. (Exemplu în anexe) . Studentul poate să îşi aleagă supervizorul si sa negocieze sesiuni de supervizare individuală. 3. Sesiunile scurte de supervizare se recomandă numai pentru cazurile în derulare. Sesiunile de supervizare individuală pot să aibă loc în două modalităţi: sesiuni standard şi sesiuni scurte. Sesiunile standard durează 60 minute. metodologia de prezentare de caz)  analiza. mai sus. 2. 5. În sesiunea scurtă de supervizare. respectând metodologia prezentării de caz: 15 minute  supervizorul adresează întrebări de clarificare şi ghidare: 5 minute  studentul pune o singură întrebare. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. 4. unul din criteriile necesare este reprezentat de un cuantum minim de 24 ore de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. în activităţile de supervizare individuală. iar supervizorul răspunde.1. Pentru certificarea ca terapeut autonom.

. metodologia de prezentare de caz). referitor la care se pot formula întrebări (de clarificare. dar fără să fie strict legate de prezentările de caz. 4. fiecare student se va putea afilia la un grup de intervizare. reguli de funcţionare care să sprijine aplicarea metodologiei de intervizare. prezentări de lectură. 2. Grupul poate opta şi pentru progamarea unor teme de lucru pe agendă pentru mai multe sesiuni. Pentru certificarea ca terapeut autonom sunt necesare minim 40 ore de intervizare. ghidare etc. Durata unei sesiuni de intervizare va fi de maxim 3 ore efective. Fiecare grup de intervizare va desemna un lider de grup dintre participanţi. 3. 8. 6. El va răspunde de planificarea. 5. ipoteze etc. organizarea şi conducerea activităţilor de intervizare ale grupului. demonstraţii. Pot fi activităţi de intervizare:  prezentări de caz (vezi. Fiecare grup de intervizare va funcţiona după o agendă stabilită ad-hoc sau cu cel puţin o sesiune înainte. Încă de la începutul activităţii de formare. în manieră negociată.Metodologie de intervizare 1. Grupul poate să îşi stabilească. mai sus.. precum şi de înregistrarea informaţiilor relevante legate de prezenţă şi participare într-un formular agreat (vezi în anexe). 7. jocuri de rol etc. Grupurile de intervizare sunt constituite din 3 – 5 studenţi.  alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice.).

____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. _____________________________________________________________________________ ___ 3. ore_______ 3.____________________________________________________________________________ _____ 2. ore_______ 4. ____________________________________________________________________nr.Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare de grup Data_____________ Locaţie________________________________________ Grup____________ Supervizori 1. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 2. . ____________________________________________________________________nr. ore_______ 5. _____________________________________________________________________________ ___ Participanţi 1.

____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 14. ore______ 11. ore______ 16. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 10. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 15. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 8. ____________________________________________________________________nr. ore______ 19.ore_______ 6. ore_______ 7. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 18. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 12. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 17. ore______ 13. ore______ 20. ____________________________________________________________________nr. ore______ . ore_______ 9. ____________________________________________________________________nr.

Prezentări de caz Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare individuală Data_______________ Locaţie________________________________________ Grup___________ Supervizor ________________________________________________________________________ Terapeut _________________________________________________________________________ Tip sesiune Standard __________ Scurtă ____________ .

Observaţii ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _ Semnătură supervizor Semnătură terapeut Formular de înregistrare a sesiunii de intervizare Data _____________ Locaţie _______________________________________ Grup ____________ Lider de grup _____________________________________________________________________ Participanţi 1. ___________________________________________________________________nr. .

____________________________________________________________________nr.ore_______ 2. ore_______ 4. ore_______ Activităţi Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . ore_______ 5. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 3. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

_____________________________________________________________________________ ____________________________________ Semnături 1. ___________________ 3. ___________________ 5. ___________________ (lider de grup) 2. ___________________ . ___________________ 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful