Metodologie de supervizare şi intervizare

ARTCC promovează, în cursul formării, dezvoltarea competenţelor practice de lucru. În
acest scop, după formarea de bază, încheiată cu examenul teoretic, studentul care a promovat
respectivul examen va trece într-o nouă etapă formală, cea de supervizare.

Criterii pentru certificarea ca terapeut sub supervizare
1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.

Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.

2. participarea la minim 6 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup
mai jos).
3. participarea la minim 6 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare
individuală mai jos).
4. participarea la minim 10 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim
10 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare, conferinţe,
cursuri speciale, şcoli de vară, reluarea unor ateliere de formare).
5. minim 1 caz finalizat rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice), prezentat în
sesiunile de supervizare. El va fi protocolizat conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos
metodologia prezentării de caz).

Criterii pentru certificarea ca terapeut autonom
1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.

Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.

nu sunt incluse aici activităţile de intervizare) presupune extinderea activităţii de supervizare cu câte 4 ore de supervizare la fiecare şase luni de întrerupere. efectuarea a minim 200 ore de practică terapeutică supervizată de lucru efectiv cu clienţii. dar nu mai târziu de 3 luni calendaristice. participarea la minim 24 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare individuală mai jos). se vor agrea modalităţi rezonabile pentru aceştia de a participa în alte zone. se vor organiza. de către ARTCC. Metodologie de supervizare de grup 1. 7. 3. 2. Pot fi activităţi de supervizare: . sesiuni de supervizare de grup în fiecare dintre zonele în care activează minim 10 terapeuţi sub supervizare sau studenţi în formare care au promovat examenul teoretic de la finalul etapei de formare de bază. 4.2. şcoli de vară. începând cu momentul promovării examenului teoretic de la finalizarea formării de bază. sumarizat într-o prezentare prealabilă de 4000 – 5000 cuvinte. Menţiune: în cazul întreruperii activităţii de practică supervizată (absenţa lucrului cu clienţii şi / sau de la sesiunile de supervizare. participarea la minim 40 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim 80 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare. 6. participarea la minim 36 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup mai jos). Dintre acestea. minim 8 cazuri finalizate rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice). din cel puţin trei patologii diferite. conferinţe. reluarea unor ateliere de formare). Periodic. În cazul în care sunt mai puţini de 10 şi nu există nici un supervizor care activează în zona respectivă. o durată minimă de supervizare de un an calendaristic. 5. minim trei vor fi protocolizate conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos metodologia prezentării de caz) şi cel puţin un caz dintre cele protocolizate va conţine şi un back-ground teoretic corespunzător. prezentate în sesiunile de supervizare. cursuri speciale.

jocuri de rol etc. împreună cu studentul care prezintă cazul şi la nivel de grup 5. în cazul în care există cel puţin 4 solicitanţi şi activitatea va fi condusă de un supervizor local sau cel puţin 10 solicitanţi. Sesiunile de supervizare. Pentru sesiunile programate sistematic de ARTCC în fiecare zonă. Sesiunile solicitate de minim 4 studenţi vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni înainte. activitatea de supervizare va fi anulată şi va fi reprogramată la o dată ulterioară. demonstraţii. Metodologie prezentare de caz. să se dezbată aspectele legate de continuitatea cazului  sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări. 9. dar strict legate de prezentările de caz. Supervizorul va acorda atenţie. structură ce va include întotdeauna cel puţin următoarele elemente: I. În cazul în care nu se adună mai mult de 4 participanţi (minim 2 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor local. 8. aspectelor următoare:  cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi metodologia de prezentare de caz)  analiza. 7. prezentări de caz (vezi metodologia de prezentare de caz)  alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice. conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitivcomportamental  îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată  în cazul în care cazul este în lucru. Cazurile protocolizate vor avea o structură minim obligatorie a prezentării.. când activitatea va fi condusă de un supervizor din altă zonă. 4. Activităţile de supervizare pot fi solicitate şi de către studenţi. iar acolo unde este posibil se va face o calendarizare anuală sau semestrială a supervizării de grup. în fiecare zonă. socio-demografice . 6. respectiv 10 participanţi (minim 6 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor din altă zonă. Date “paşaportale”. în activităţile de supervizare. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare de grup cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. 3. participanţii vor confirma cel puţin cu o săptămână înainte. vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni înainte.

Practic. simptome sau episoade psihopatologice). prin acest element este important să se observe “cum funcţionează simptomul”. 10. III. Conceptualizarea – formularea de caz / analiza funcţională în care se uzează de un model agreat (de exemplu. Dacă există o evaluare cu instrumente standardizate. context al debutului. VI. status prezent. declanşatori şi de menţinere există. Diagnostic ateoretic (ICD. se menţionează rezultatele. experienţe corelate de pacient şi / sau persoane relevante (aparţinători. prieteni. evoluţie. în dreapta liniei fiind menţionate evenimentele de viaţă relevante. factori de influenţă favorabili sau de complicaţie etc. ce factori predispozanţi. ◦ date anamnestico-clinice . antecedente somatice sau psihopatologice. suport social etc. istoric familial. Date analitice de macro-nivel ◦ date anamnestice / biografice – istoric de viaţă. evoluţia. colegi. Observaţii privind atingerea obiectivelor terapeutice. iar în stânga manifestările problematice (de exemplu. Modalităţi de progres. alte persoane-resursă) cu problema. VIII.istoric al problemei: debut. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. profesionişti cu care a avut contact.◦ iniţiale sau pseudonim ◦ vârstă ◦ sex II. parcurs educaţional şi profesional. Planul de tratament – principalele activităţi terapeutice (inclusiv teme de casă relevante) şi modul de alocare a acestor activităţi în sesiuni / şedinţe. ◦ pe baza datelor biografice şi anamnestico-clinice va fi elaborată “linia vieţii” cu punctarea cronologică de sus în jos a momentelor relevante din istoric. (Exemplu în anexe) Metodologie pentru supervizare individuală . IV. VII. Obiectivele terapeutice – operaţionalizare. DSM) V. analiza SORC sau un model cognitiv – comportamental specific al patologiei abordate) şi se face analiza secvenţială de micro- nivel. Date de micro-nivel.

10. 3. 2. aspectelor următoare:  cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi. împreună cu studentul care prezintă cazul 8. conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitivcomportamental  îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată  în cazul în care cazul este în lucru. va fi utilizată următoarea structură:  studentul prezintă cazul. În sesiunea scurtă de supervizare. Sesiunile standard durează 60 minute. Pentru certificarea ca terapeut autonom. să se dezbată aspectele legate de continuitatea cazului  sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări. 5. 11. (Exemplu în anexe) . mai sus. Studentul poate să îşi aleagă supervizorul si sa negocieze sesiuni de supervizare individuală. 6. iar cele scurte durează maxim 30 minute. respectând metodologia prezentării de caz: 15 minute  supervizorul adresează întrebări de clarificare şi ghidare: 5 minute  studentul pune o singură întrebare. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. iar supervizorul răspunde. Sesiunile de supervizare individuală pot să aibă loc în două modalităţi: sesiuni standard şi sesiuni scurte. Costurile vor fi unitare şi vor fi stabilite la nivel de asociaţie. Supervizorul va acorda atenţie. metodologia de prezentare de caz)  analiza. clarifică şi ghidează: 10 minute 9. în activităţile de supervizare individuală. unul din criteriile necesare este reprezentat de un cuantum minim de 24 ore de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC.1. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. Sesiunile scurte de supervizare se recomandă numai pentru cazurile în derulare. 4.

reguli de funcţionare care să sprijine aplicarea metodologiei de intervizare. Grupurile de intervizare sunt constituite din 3 – 5 studenţi.  alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice. 8. Fiecare grup de intervizare va funcţiona după o agendă stabilită ad-hoc sau cu cel puţin o sesiune înainte. mai sus.Metodologie de intervizare 1. precum şi de înregistrarea informaţiilor relevante legate de prezenţă şi participare într-un formular agreat (vezi în anexe). Grupul poate să îşi stabilească. Grupul poate opta şi pentru progamarea unor teme de lucru pe agendă pentru mai multe sesiuni. 2. 4. Fiecare grup de intervizare va desemna un lider de grup dintre participanţi. demonstraţii. El va răspunde de planificarea. Durata unei sesiuni de intervizare va fi de maxim 3 ore efective. Pentru certificarea ca terapeut autonom sunt necesare minim 40 ore de intervizare. metodologia de prezentare de caz). 5. prezentări de lectură.). Încă de la începutul activităţii de formare. fiecare student se va putea afilia la un grup de intervizare. 6. organizarea şi conducerea activităţilor de intervizare ale grupului. Pot fi activităţi de intervizare:  prezentări de caz (vezi. ipoteze etc. referitor la care se pot formula întrebări (de clarificare. ghidare etc. 3.. în manieră negociată. . 7. jocuri de rol etc. dar fără să fie strict legate de prezentările de caz.

____________________________________________________________________nr. ore_______ 4. ore_______ 3. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 2. _____________________________________________________________________________ ___ 3. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. _____________________________________________________________________________ ___ Participanţi 1. ore_______ 5. .Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare de grup Data_____________ Locaţie________________________________________ Grup____________ Supervizori 1. ____________________________________________________________________nr.____________________________________________________________________________ _____ 2.

ore______ 18. ____________________________________________________________________nr. ore______ 12. ____________________________________________________________________nr. ore______ . ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 13. ore_______ 7. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 9. ____________________________________________________________________nr. ore______ 11. ____________________________________________________________________nr. ore______ 17. ore______ 16.ore_______ 6. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 20. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 14. ore_______ 8. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 10. ore______ 19. ore______ 15.

Prezentări de caz Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare individuală Data_______________ Locaţie________________________________________ Grup___________ Supervizor ________________________________________________________________________ Terapeut _________________________________________________________________________ Tip sesiune Standard __________ Scurtă ____________ .

.Observaţii ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _ Semnătură supervizor Semnătură terapeut Formular de înregistrare a sesiunii de intervizare Data _____________ Locaţie _______________________________________ Grup ____________ Lider de grup _____________________________________________________________________ Participanţi 1. ___________________________________________________________________nr.

ore_______ 5. ____________________________________________________________________nr. ore_______ Activităţi Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . ore_______ 4. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 3. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr.ore_______ 2.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

___________________ ._____________________________________________________________________________ ____________________________________ Semnături 1. ___________________ 4. ___________________ 3. ___________________ 5. ___________________ (lider de grup) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful