P. 1
Metodologie de supervizare şi intervizare

Metodologie de supervizare şi intervizare

|Views: 15|Likes:
Published by Dumytritza Ioana
referat metodologie
referat metodologie

More info:

Published by: Dumytritza Ioana on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2014

pdf

text

original

Metodologie de supervizare şi intervizare

ARTCC promovează, în cursul formării, dezvoltarea competenţelor practice de lucru. În
acest scop, după formarea de bază, încheiată cu examenul teoretic, studentul care a promovat
respectivul examen va trece într-o nouă etapă formală, cea de supervizare.


Criterii pentru certificarea ca terapeut sub supervizare

1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:
 prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.
 Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.
2. participarea la minim 6 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup
mai jos).
3. participarea la minim 6 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare
individuală mai jos).
4. participarea la minim 10 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim
10 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare, conferinţe,
cursuri speciale, şcoli de vară, reluarea unor ateliere de formare).
5. minim 1 caz finalizat rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice), prezentat în
sesiunile de supervizare. El va fi protocolizat conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos
metodologia prezentării de caz).Criterii pentru certificarea ca terapeut autonom

1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:
 prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.
 Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.
2. participarea la minim 36 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de
grup mai jos).
3. participarea la minim 24 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare
individuală mai jos).
4. participarea la minim 40 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim
80 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare, conferinţe,
cursuri speciale, şcoli de vară, reluarea unor ateliere de formare).
5. minim 8 cazuri finalizate rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice), din cel
puţin trei patologii diferite, prezentate în sesiunile de supervizare. Dintre acestea, minim trei vor
fi protocolizate conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos metodologia prezentării de
caz) şi cel puţin un caz dintre cele protocolizate va conţine şi un back-ground teoretic
corespunzător, sumarizat într-o prezentare prealabilă de 4000 – 5000 cuvinte.
6. efectuarea a minim 200 ore de practică terapeutică supervizată de lucru efectiv cu clienţii.
7. o durată minimă de supervizare de un an calendaristic, începând cu momentul promovării
examenului teoretic de la finalizarea formării de bază.
Menţiune: în cazul întreruperii activităţii de practică supervizată (absenţa lucrului cu clienţii şi /
sau de la sesiunile de supervizare; nu sunt incluse aici activităţile de intervizare) presupune
extinderea activităţii de supervizare cu câte 4 ore de supervizare la fiecare şase luni de
întrerupere.
Metodologie de supervizare de grup

1. Periodic, dar nu mai târziu de 3 luni calendaristice, se vor organiza, de către ARTCC, sesiuni
de supervizare de grup în fiecare dintre zonele în care activează minim 10 terapeuţi sub
supervizare sau studenţi în formare care au promovat examenul teoretic de la finalul etapei de
formare de bază. În cazul în care sunt mai puţini de 10 şi nu există nici un supervizor care
activează în zona respectivă, se vor agrea modalităţi rezonabile pentru aceştia de a participa în
alte zone.
2. Pot fi activităţi de supervizare:
 prezentări de caz (vezi metodologia de prezentare de caz)
 alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice, demonstraţii,
jocuri de rol etc., dar strict legate de prezentările de caz.
3. Activităţile de supervizare pot fi solicitate şi de către studenţi, în cazul în care există cel puţin
4 solicitanţi şi activitatea va fi condusă de un supervizor local sau cel puţin 10 solicitanţi, când
activitatea va fi condusă de un supervizor din altă zonă.
4. Supervizorul va acorda atenţie, în activităţile de supervizare, aspectelor următoare:
 cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi metodologia de prezentare de
caz)
 analiza, conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitiv-
comportamental
 îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată
 în cazul în care cazul este în lucru, să se dezbată aspectele legate de continuitatea
cazului
 sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări, împreună cu studentul
care prezintă cazul şi la nivel de grup
5. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare de grup cu cel puţin doi
supervizori agreaţi de ARTCC.
6. Sesiunile de supervizare, în fiecare zonă, vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni
înainte, iar acolo unde este posibil se va face o calendarizare anuală sau semestrială a
supervizării de grup.
7. Sesiunile solicitate de minim 4 studenţi vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni
înainte.
8. Pentru sesiunile programate sistematic de ARTCC în fiecare zonă, participanţii vor confirma
cel puţin cu o săptămână înainte. În cazul în care nu se adună mai mult de 4 participanţi (minim
2 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor local, respectiv 10
participanţi (minim 6 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor din
altă zonă, activitatea de supervizare va fi anulată şi va fi reprogramată la o dată ulterioară.
9. Metodologie prezentare de caz.
Cazurile protocolizate vor avea o structură minim obligatorie a prezentării, structură ce va
include întotdeauna cel puţin următoarele elemente:
I. Date “paşaportale”, socio-demografice
◦ iniţiale sau pseudonim
◦ vârstă
◦ sex
II. Date analitice de macro-nivel
◦ date anamnestice / biografice – istoric de viaţă, istoric familial, parcurs educaţional şi
profesional, suport social etc.
◦ date anamnestico-clinice - istoric al problemei: debut, context al debutului,
antecedente somatice sau psihopatologice, experienţe corelate de pacient şi / sau
persoane relevante (aparţinători, prieteni, colegi, profesionişti cu care a avut contact,
alte persoane-resursă) cu problema, evoluţie, status prezent.
◦ pe baza datelor biografice şi anamnestico-clinice va fi elaborată “linia vieţii” cu
punctarea cronologică de sus în jos a momentelor relevante din istoric, în dreapta
liniei fiind menţionate evenimentele de viaţă relevante, iar în stânga manifestările
problematice (de exemplu, simptome sau episoade psihopatologice).
III. Dacă există o evaluare cu instrumente standardizate, se menţionează rezultatele.
IV. Diagnostic ateoretic (ICD, DSM)
V. Date de micro-nivel. Conceptualizarea – formularea de caz / analiza funcţională în
care se uzează de un model agreat (de exemplu, analiza SORC sau un model cognitiv –
comportamental specific al patologiei abordate) şi se face analiza secvenţială de micro-
nivel. Practic, prin acest element este important să se observe “cum funcţionează simptomul”,
ce factori predispozanţi, declanşatori şi de menţinere există.
VI. Obiectivele terapeutice – operaţionalizare.
VII. Planul de tratament – principalele activităţi terapeutice (inclusiv teme de casă
relevante) şi modul de alocare a acestor activităţi în sesiuni / şedinţe.
VIII. Modalităţi de progres. Observaţii privind atingerea obiectivelor terapeutice,
evoluţia, factori de influenţă favorabili sau de complicaţie etc.
10. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. (Exemplu în anexe)
Metodologie pentru supervizare individuală

1. Pentru certificarea ca terapeut autonom, unul din criteriile necesare este reprezentat de un
cuantum minim de 24 ore de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de
ARTCC.
2. Studentul poate să îşi aleagă supervizorul si sa negocieze sesiuni de supervizare individuală.
3. Sesiunile de supervizare individuală pot să aibă loc în două modalităţi: sesiuni standard şi
sesiuni scurte.
4. Costurile vor fi unitare şi vor fi stabilite la nivel de asociaţie.
5. Sesiunile standard durează 60 minute, iar cele scurte durează maxim 30 minute.
6. Supervizorul va acorda atenţie, în activităţile de supervizare individuală, aspectelor
următoare:
 cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi, mai sus, metodologia de
prezentare de caz)
 analiza, conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitiv-
comportamental
 îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată
 în cazul în care cazul este în lucru, să se dezbată aspectele legate de continuitatea
cazului
 sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări, împreună cu studentul
care prezintă cazul
8. În sesiunea scurtă de supervizare, va fi utilizată următoarea structură:
 studentul prezintă cazul, respectând metodologia prezentării de caz: 15 minute
 supervizorul adresează întrebări de clarificare şi ghidare: 5 minute
 studentul pune o singură întrebare, iar supervizorul răspunde, clarifică şi ghidează: 10
minute
9. Sesiunile scurte de supervizare se recomandă numai pentru cazurile în derulare.
10. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare individuală cu cel puţin
doi supervizori agreaţi de ARTCC.
11. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. (Exemplu în anexe)Metodologie de intervizare

1. Pentru certificarea ca terapeut autonom sunt necesare minim 40 ore de intervizare.
2. Încă de la începutul activităţii de formare, fiecare student se va putea afilia la un grup de
intervizare.
3. Grupurile de intervizare sunt constituite din 3 – 5 studenţi.
4. Fiecare grup de intervizare va desemna un lider de grup dintre participanţi. El va răspunde de
planificarea, organizarea şi conducerea activităţilor de intervizare ale grupului, precum şi de
înregistrarea informaţiilor relevante legate de prezenţă şi participare într-un formular agreat
(vezi în anexe).
5. Pot fi activităţi de intervizare:
 prezentări de caz (vezi, mai sus, metodologia de prezentare de caz), referitor la care se
pot formula întrebări (de clarificare, ghidare etc.), ipoteze etc.
 alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice, prezentări de
lectură, demonstraţii, jocuri de rol etc., dar fără să fie strict legate de prezentările de
caz.
6. Fiecare grup de intervizare va funcţiona după o agendă stabilită ad-hoc sau cu cel puţin o
sesiune înainte. Grupul poate opta şi pentru progamarea unor teme de lucru pe agendă pentru
mai multe sesiuni.
7. Grupul poate să îşi stabilească, în manieră negociată, reguli de funcţionare care să sprijine
aplicarea metodologiei de intervizare.
8. Durata unei sesiuni de intervizare va fi de maxim 3 ore efective.
Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare de grup


Data_____________ Locaţie________________________________________
Grup____________

Supervizori
1.____________________________________________________________________________
_____
2.
_____________________________________________________________________________
___
3.
_____________________________________________________________________________
___

Participanţi
1. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
2. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
3. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
4. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
5. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
6. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
7. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
8. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
9. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
10. ____________________________________________________________________nr.
ore______
11. ____________________________________________________________________nr.
ore______
12. ____________________________________________________________________nr.
ore______ 13.
____________________________________________________________________nr.
ore______
14. ____________________________________________________________________nr.
ore______
15. ____________________________________________________________________nr.
ore______
16. ____________________________________________________________________nr.
ore______
17. ____________________________________________________________________nr.
ore______
18. ____________________________________________________________________nr.
ore______
19. ____________________________________________________________________nr.
ore______
20. ____________________________________________________________________nr.
ore______

Prezentări de caz
Terapeut
___________________________________________________________________________
Observaţii
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

Terapeut
___________________________________________________________________________
Observaţii
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

Terapeut
___________________________________________________________________________
Observaţii
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________

Terapeut
___________________________________________________________________________
Observaţii
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare individuală


Data_______________ Locaţie________________________________________
Grup___________

Supervizor
________________________________________________________________________

Terapeut
_________________________________________________________________________

Tip sesiune
Standard __________
Scurtă ____________

Observaţii
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_

Semnătură supervizor Semnătură terapeut
Formular de înregistrare a sesiunii de intervizare

Data _____________ Locaţie _______________________________________ Grup
____________
Lider de grup
_____________________________________________________________________

Participanţi
1. ___________________________________________________________________nr.
ore_______
2. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
3. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
4. ____________________________________________________________________nr.
ore_______
5. ____________________________________________________________________nr.
ore_______

Activităţi
Terapeut
___________________________________________________________________________
Tip de
activitate______________________________________________________________________
Observaţii şi concluzii
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________

Terapeut
___________________________________________________________________________
Tip de
activitate______________________________________________________________________
Observaţii şi concluzii
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________

Terapeut
___________________________________________________________________________
Tip de
activitate______________________________________________________________________
Observaţii şi concluzii
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________

Terapeut
___________________________________________________________________________
Tip de
activitate______________________________________________________________________
Observaţii şi concluzii
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________


Semnături
1. ___________________ (lider de grup)

2. ___________________ 3. ___________________

4. ___________________ 5. ___________________

minim trei vor fi protocolizate conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos metodologia prezentării de caz) şi cel puţin un caz dintre cele protocolizate va conţine şi un back-ground teoretic corespunzător. se vor agrea modalităţi rezonabile pentru aceştia de a participa în alte zone. nu sunt incluse aici activităţile de intervizare) presupune extinderea activităţii de supervizare cu câte 4 ore de supervizare la fiecare şase luni de întrerupere. dar nu mai târziu de 3 luni calendaristice. 7. minim 8 cazuri finalizate rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice). 6. Menţiune: în cazul întreruperii activităţii de practică supervizată (absenţa lucrului cu clienţii şi / sau de la sesiunile de supervizare. 4. sesiuni de supervizare de grup în fiecare dintre zonele în care activează minim 10 terapeuţi sub supervizare sau studenţi în formare care au promovat examenul teoretic de la finalul etapei de formare de bază. În cazul în care sunt mai puţini de 10 şi nu există nici un supervizor care activează în zona respectivă. cursuri speciale. 2. începând cu momentul promovării examenului teoretic de la finalizarea formării de bază. reluarea unor ateliere de formare). participarea la minim 36 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup mai jos). Dintre acestea. participarea la minim 40 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim 80 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare. 3. participarea la minim 24 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare individuală mai jos). Metodologie de supervizare de grup 1. 5. conferinţe. şcoli de vară.2. prezentate în sesiunile de supervizare. din cel puţin trei patologii diferite. Pot fi activităţi de supervizare: . o durată minimă de supervizare de un an calendaristic. sumarizat într-o prezentare prealabilă de 4000 – 5000 cuvinte. se vor organiza. Periodic. de către ARTCC. efectuarea a minim 200 ore de practică terapeutică supervizată de lucru efectiv cu clienţii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->