Metodologie de supervizare şi intervizare

ARTCC promovează, în cursul formării, dezvoltarea competenţelor practice de lucru. În
acest scop, după formarea de bază, încheiată cu examenul teoretic, studentul care a promovat
respectivul examen va trece într-o nouă etapă formală, cea de supervizare.

Criterii pentru certificarea ca terapeut sub supervizare
1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.

Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.

2. participarea la minim 6 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup
mai jos).
3. participarea la minim 6 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare
individuală mai jos).
4. participarea la minim 10 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim
10 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare, conferinţe,
cursuri speciale, şcoli de vară, reluarea unor ateliere de formare).
5. minim 1 caz finalizat rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice), prezentat în
sesiunile de supervizare. El va fi protocolizat conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos
metodologia prezentării de caz).

Criterii pentru certificarea ca terapeut autonom
1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.

Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.

cursuri speciale. dar nu mai târziu de 3 luni calendaristice. Menţiune: în cazul întreruperii activităţii de practică supervizată (absenţa lucrului cu clienţii şi / sau de la sesiunile de supervizare. se vor organiza. şcoli de vară. Dintre acestea. Metodologie de supervizare de grup 1. se vor agrea modalităţi rezonabile pentru aceştia de a participa în alte zone. începând cu momentul promovării examenului teoretic de la finalizarea formării de bază. sesiuni de supervizare de grup în fiecare dintre zonele în care activează minim 10 terapeuţi sub supervizare sau studenţi în formare care au promovat examenul teoretic de la finalul etapei de formare de bază. conferinţe. 7. sumarizat într-o prezentare prealabilă de 4000 – 5000 cuvinte. participarea la minim 36 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup mai jos).2. efectuarea a minim 200 ore de practică terapeutică supervizată de lucru efectiv cu clienţii. minim 8 cazuri finalizate rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice). participarea la minim 40 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim 80 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare. prezentate în sesiunile de supervizare. 2. Periodic. participarea la minim 24 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare individuală mai jos). 3. Pot fi activităţi de supervizare: . minim trei vor fi protocolizate conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos metodologia prezentării de caz) şi cel puţin un caz dintre cele protocolizate va conţine şi un back-ground teoretic corespunzător. 5. reluarea unor ateliere de formare). nu sunt incluse aici activităţile de intervizare) presupune extinderea activităţii de supervizare cu câte 4 ore de supervizare la fiecare şase luni de întrerupere. În cazul în care sunt mai puţini de 10 şi nu există nici un supervizor care activează în zona respectivă. din cel puţin trei patologii diferite. 6. o durată minimă de supervizare de un an calendaristic. de către ARTCC. 4.

Activităţile de supervizare pot fi solicitate şi de către studenţi. demonstraţii. împreună cu studentul care prezintă cazul şi la nivel de grup 5. în fiecare zonă. 6. dar strict legate de prezentările de caz. să se dezbată aspectele legate de continuitatea cazului  sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări. activitatea de supervizare va fi anulată şi va fi reprogramată la o dată ulterioară. Metodologie prezentare de caz. în cazul în care există cel puţin 4 solicitanţi şi activitatea va fi condusă de un supervizor local sau cel puţin 10 solicitanţi. Cazurile protocolizate vor avea o structură minim obligatorie a prezentării. vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni înainte. respectiv 10 participanţi (minim 6 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor din altă zonă.. Date “paşaportale”. Sesiunile solicitate de minim 4 studenţi vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni înainte. socio-demografice . participanţii vor confirma cel puţin cu o săptămână înainte. Pentru sesiunile programate sistematic de ARTCC în fiecare zonă. 7. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare de grup cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. în activităţile de supervizare. În cazul în care nu se adună mai mult de 4 participanţi (minim 2 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor local. iar acolo unde este posibil se va face o calendarizare anuală sau semestrială a supervizării de grup. prezentări de caz (vezi metodologia de prezentare de caz)  alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice. 4. 3. 9. structură ce va include întotdeauna cel puţin următoarele elemente: I. conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitivcomportamental  îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată  în cazul în care cazul este în lucru. aspectelor următoare:  cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi metodologia de prezentare de caz)  analiza. 8. când activitatea va fi condusă de un supervizor din altă zonă. Sesiunile de supervizare. Supervizorul va acorda atenţie. jocuri de rol etc.

prin acest element este important să se observe “cum funcţionează simptomul”. analiza SORC sau un model cognitiv – comportamental specific al patologiei abordate) şi se face analiza secvenţială de micro- nivel. experienţe corelate de pacient şi / sau persoane relevante (aparţinători. status prezent. VI. parcurs educaţional şi profesional. DSM) V. profesionişti cu care a avut contact. IV. Diagnostic ateoretic (ICD. istoric familial. evoluţia. antecedente somatice sau psihopatologice. alte persoane-resursă) cu problema. se menţionează rezultatele. Practic. ce factori predispozanţi. Planul de tratament – principalele activităţi terapeutice (inclusiv teme de casă relevante) şi modul de alocare a acestor activităţi în sesiuni / şedinţe. 10. Modalităţi de progres. context al debutului. Conceptualizarea – formularea de caz / analiza funcţională în care se uzează de un model agreat (de exemplu. factori de influenţă favorabili sau de complicaţie etc. Dacă există o evaluare cu instrumente standardizate. ◦ date anamnestico-clinice . în dreapta liniei fiind menţionate evenimentele de viaţă relevante. Obiectivele terapeutice – operaţionalizare. VIII. declanşatori şi de menţinere există. (Exemplu în anexe) Metodologie pentru supervizare individuală .◦ iniţiale sau pseudonim ◦ vârstă ◦ sex II. III. ◦ pe baza datelor biografice şi anamnestico-clinice va fi elaborată “linia vieţii” cu punctarea cronologică de sus în jos a momentelor relevante din istoric. VII. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. evoluţie. Date de micro-nivel. Date analitice de macro-nivel ◦ date anamnestice / biografice – istoric de viaţă. colegi. prieteni. Observaţii privind atingerea obiectivelor terapeutice. simptome sau episoade psihopatologice). suport social etc. iar în stânga manifestările problematice (de exemplu.istoric al problemei: debut.

să se dezbată aspectele legate de continuitatea cazului  sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări. clarifică şi ghidează: 10 minute 9. 2. Costurile vor fi unitare şi vor fi stabilite la nivel de asociaţie. Studentul poate să îşi aleagă supervizorul si sa negocieze sesiuni de supervizare individuală. în activităţile de supervizare individuală. mai sus. Supervizorul va acorda atenţie. Sesiunile standard durează 60 minute. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. 10. 5. iar supervizorul răspunde. 11. 4. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. respectând metodologia prezentării de caz: 15 minute  supervizorul adresează întrebări de clarificare şi ghidare: 5 minute  studentul pune o singură întrebare. Sesiunile scurte de supervizare se recomandă numai pentru cazurile în derulare. (Exemplu în anexe) . 6. împreună cu studentul care prezintă cazul 8. conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitivcomportamental  îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată  în cazul în care cazul este în lucru. unul din criteriile necesare este reprezentat de un cuantum minim de 24 ore de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC.1. 3. Pentru certificarea ca terapeut autonom. Sesiunile de supervizare individuală pot să aibă loc în două modalităţi: sesiuni standard şi sesiuni scurte. va fi utilizată următoarea structură:  studentul prezintă cazul. iar cele scurte durează maxim 30 minute. aspectelor următoare:  cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi. În sesiunea scurtă de supervizare. metodologia de prezentare de caz)  analiza.

Pentru certificarea ca terapeut autonom sunt necesare minim 40 ore de intervizare. 5. în manieră negociată. 2. 3. Fiecare grup de intervizare va funcţiona după o agendă stabilită ad-hoc sau cu cel puţin o sesiune înainte. ipoteze etc. Fiecare grup de intervizare va desemna un lider de grup dintre participanţi. fiecare student se va putea afilia la un grup de intervizare. 8. Grupurile de intervizare sunt constituite din 3 – 5 studenţi. Încă de la începutul activităţii de formare. Pot fi activităţi de intervizare:  prezentări de caz (vezi. mai sus. Grupul poate să îşi stabilească. Durata unei sesiuni de intervizare va fi de maxim 3 ore efective. . organizarea şi conducerea activităţilor de intervizare ale grupului. Grupul poate opta şi pentru progamarea unor teme de lucru pe agendă pentru mai multe sesiuni. ghidare etc. El va răspunde de planificarea. jocuri de rol etc. 6. metodologia de prezentare de caz).Metodologie de intervizare 1. prezentări de lectură. 4.  alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice. referitor la care se pot formula întrebări (de clarificare. dar fără să fie strict legate de prezentările de caz. reguli de funcţionare care să sprijine aplicarea metodologiei de intervizare. 7. demonstraţii.). precum şi de înregistrarea informaţiilor relevante legate de prezenţă şi participare într-un formular agreat (vezi în anexe)..

_____________________________________________________________________________ ___ 3. .Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare de grup Data_____________ Locaţie________________________________________ Grup____________ Supervizori 1. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 5. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 2. _____________________________________________________________________________ ___ Participanţi 1. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 3. ore_______ 4.____________________________________________________________________________ _____ 2. ____________________________________________________________________nr.

____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr.ore_______ 6. ____________________________________________________________________nr. ore______ 11. ore______ 13. ____________________________________________________________________nr. ore______ . ore_______ 9. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 8. ____________________________________________________________________nr. ore______ 15. ore_______ 7. ore______ 17. ore______ 12. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 10. ore______ 14. ore______ 16. ore______ 19. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 18. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 20.

Prezentări de caz Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare individuală Data_______________ Locaţie________________________________________ Grup___________ Supervizor ________________________________________________________________________ Terapeut _________________________________________________________________________ Tip sesiune Standard __________ Scurtă ____________ .

Observaţii ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _ Semnătură supervizor Semnătură terapeut Formular de înregistrare a sesiunii de intervizare Data _____________ Locaţie _______________________________________ Grup ____________ Lider de grup _____________________________________________________________________ Participanţi 1. ___________________________________________________________________nr. .

ore_______ 3. ore_______ 5. ____________________________________________________________________nr. ore_______ Activităţi Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 4.ore_______ 2.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

___________________ 3. ___________________ (lider de grup) 2. ___________________ 4. ___________________ 5._____________________________________________________________________________ ____________________________________ Semnături 1. ___________________ .