Metodologie de supervizare şi intervizare

ARTCC promovează, în cursul formării, dezvoltarea competenţelor practice de lucru. În
acest scop, după formarea de bază, încheiată cu examenul teoretic, studentul care a promovat
respectivul examen va trece într-o nouă etapă formală, cea de supervizare.

Criterii pentru certificarea ca terapeut sub supervizare
1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.

Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.

2. participarea la minim 6 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup
mai jos).
3. participarea la minim 6 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare
individuală mai jos).
4. participarea la minim 10 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim
10 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare, conferinţe,
cursuri speciale, şcoli de vară, reluarea unor ateliere de formare).
5. minim 1 caz finalizat rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice), prezentat în
sesiunile de supervizare. El va fi protocolizat conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos
metodologia prezentării de caz).

Criterii pentru certificarea ca terapeut autonom
1. Parcurgerea etapei de formare de bază cu îndeplinirea a cel puţin două condiţii:

prezenţa minimă obligatorie de 80% din totalul orelor de training livrate de către echipa
de formare.

Promovarea examenului teoretic de la finalul formării de bază.

prezentate în sesiunile de supervizare. Menţiune: în cazul întreruperii activităţii de practică supervizată (absenţa lucrului cu clienţii şi / sau de la sesiunile de supervizare. 4. Pot fi activităţi de supervizare: . 2. 6. o durată minimă de supervizare de un an calendaristic.2. participarea la minim 24 ore de supervizare individuală (vezi metodologia de supervizare individuală mai jos). de către ARTCC. nu sunt incluse aici activităţile de intervizare) presupune extinderea activităţii de supervizare cu câte 4 ore de supervizare la fiecare şase luni de întrerupere. din cel puţin trei patologii diferite. începând cu momentul promovării examenului teoretic de la finalizarea formării de bază. participarea la minim 36 ore de supervizare de grup (vezi metodologia de supervizare de grup mai jos). sumarizat într-o prezentare prealabilă de 4000 – 5000 cuvinte. 5. conferinţe. se vor organiza. dar nu mai târziu de 3 luni calendaristice. minim trei vor fi protocolizate conform formatelor agreate de ARTCC (vezi mai jos metodologia prezentării de caz) şi cel puţin un caz dintre cele protocolizate va conţine şi un back-ground teoretic corespunzător. Periodic. 3. Dintre acestea. În cazul în care sunt mai puţini de 10 şi nu există nici un supervizor care activează în zona respectivă. sesiuni de supervizare de grup în fiecare dintre zonele în care activează minim 10 terapeuţi sub supervizare sau studenţi în formare care au promovat examenul teoretic de la finalul etapei de formare de bază. cursuri speciale. se vor agrea modalităţi rezonabile pentru aceştia de a participa în alte zone. participarea la minim 40 ore de intervizare (vezi metodologia de intervizare mai jos) şi minim 80 ore de activităţi în afara orelor de formare propriu – zisă (ateliere extra-formare. reluarea unor ateliere de formare). Metodologie de supervizare de grup 1. efectuarea a minim 200 ore de practică terapeutică supervizată de lucru efectiv cu clienţii. 7. şcoli de vară. minim 8 cazuri finalizate rezonabil (atingerea majorităţii obiectivelor terapeutice).

aspectelor următoare:  cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi metodologia de prezentare de caz)  analiza. 6. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare de grup cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. prezentări de caz (vezi metodologia de prezentare de caz)  alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice. Sesiunile de supervizare. dar strict legate de prezentările de caz. În cazul în care nu se adună mai mult de 4 participanţi (minim 2 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor local. Date “paşaportale”. împreună cu studentul care prezintă cazul şi la nivel de grup 5. în fiecare zonă. 4. în cazul în care există cel puţin 4 solicitanţi şi activitatea va fi condusă de un supervizor local sau cel puţin 10 solicitanţi. Cazurile protocolizate vor avea o structură minim obligatorie a prezentării. iar acolo unde este posibil se va face o calendarizare anuală sau semestrială a supervizării de grup. demonstraţii. participanţii vor confirma cel puţin cu o săptămână înainte. jocuri de rol etc. Supervizorul va acorda atenţie. 8. 3. Activităţile de supervizare pot fi solicitate şi de către studenţi. vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni înainte. conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitivcomportamental  îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată  în cazul în care cazul este în lucru. Metodologie prezentare de caz. 7. activitatea de supervizare va fi anulată şi va fi reprogramată la o dată ulterioară. în activităţile de supervizare. Sesiunile solicitate de minim 4 studenţi vor fi anunţate în prealabil cu cel puţin 3 săptămâni înainte. să se dezbată aspectele legate de continuitatea cazului  sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări. respectiv 10 participanţi (minim 6 ore de participant) – când activitatea este condusă de un supervizor din altă zonă. socio-demografice . Pentru sesiunile programate sistematic de ARTCC în fiecare zonă. structură ce va include întotdeauna cel puţin următoarele elemente: I. când activitatea va fi condusă de un supervizor din altă zonă.. 9.

prin acest element este important să se observe “cum funcţionează simptomul”. istoric familial. Planul de tratament – principalele activităţi terapeutice (inclusiv teme de casă relevante) şi modul de alocare a acestor activităţi în sesiuni / şedinţe. analiza SORC sau un model cognitiv – comportamental specific al patologiei abordate) şi se face analiza secvenţială de micro- nivel. VII. evoluţia. parcurs educaţional şi profesional. ◦ pe baza datelor biografice şi anamnestico-clinice va fi elaborată “linia vieţii” cu punctarea cronologică de sus în jos a momentelor relevante din istoric. Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. în dreapta liniei fiind menţionate evenimentele de viaţă relevante. DSM) V. Practic. suport social etc. Conceptualizarea – formularea de caz / analiza funcţională în care se uzează de un model agreat (de exemplu. context al debutului. profesionişti cu care a avut contact. Dacă există o evaluare cu instrumente standardizate. (Exemplu în anexe) Metodologie pentru supervizare individuală .istoric al problemei: debut. status prezent. Diagnostic ateoretic (ICD. evoluţie. Date de micro-nivel. Observaţii privind atingerea obiectivelor terapeutice. declanşatori şi de menţinere există. alte persoane-resursă) cu problema. iar în stânga manifestările problematice (de exemplu. VIII. IV. ◦ date anamnestico-clinice . VI.◦ iniţiale sau pseudonim ◦ vârstă ◦ sex II. experienţe corelate de pacient şi / sau persoane relevante (aparţinători. factori de influenţă favorabili sau de complicaţie etc. Date analitice de macro-nivel ◦ date anamnestice / biografice – istoric de viaţă. se menţionează rezultatele. Modalităţi de progres. simptome sau episoade psihopatologice). Obiectivele terapeutice – operaţionalizare. prieteni. ce factori predispozanţi. III. antecedente somatice sau psihopatologice. colegi. 10.

Prezenţa şi participarea vor fi centralizate într-un formular agreat. 4. Sesiunile de supervizare individuală pot să aibă loc în două modalităţi: sesiuni standard şi sesiuni scurte. 6. 11. metodologia de prezentare de caz)  analiza. (Exemplu în anexe) . 2. 5. iar supervizorul răspunde. Sesiunile standard durează 60 minute. Supervizorul va acorda atenţie. 10. clarifică şi ghidează: 10 minute 9.1. Pentru certificarea ca terapeut autonom. iar cele scurte durează maxim 30 minute. respectând metodologia prezentării de caz: 15 minute  supervizorul adresează întrebări de clarificare şi ghidare: 5 minute  studentul pune o singură întrebare. Studentul poate să îşi aleagă supervizorul si sa negocieze sesiuni de supervizare individuală. Sesiunile scurte de supervizare se recomandă numai pentru cazurile în derulare. unul din criteriile necesare este reprezentat de un cuantum minim de 24 ore de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. va fi utilizată următoarea structură:  studentul prezintă cazul. Costurile vor fi unitare şi vor fi stabilite la nivel de asociaţie. împreună cu studentul care prezintă cazul 8. în activităţile de supervizare individuală. să se dezbată aspectele legate de continuitatea cazului  sesiune de întrebări şi răspunsuri la finalul fiecărei prezentări. Orice student în supervizare va participa la activităţi de supervizare individuală cu cel puţin doi supervizori agreaţi de ARTCC. mai sus. aspectelor următoare:  cazul să fie prezentat conform metodologiei agreate (vezi. În sesiunea scurtă de supervizare. conceptualizarea şi intervenţia terapeutică să respecte modelul cognitivcomportamental  îndrumarea studenţilor să aibă loc predominent prin descoperire ghidată  în cazul în care cazul este în lucru. 3.

reguli de funcţionare care să sprijine aplicarea metodologiei de intervizare. ghidare etc. Durata unei sesiuni de intervizare va fi de maxim 3 ore efective.  alte activităţi ce pot sprijini activităţile terapeutice: dezbateri teoretice. 7. 6. Grupul poate opta şi pentru progamarea unor teme de lucru pe agendă pentru mai multe sesiuni. Grupurile de intervizare sunt constituite din 3 – 5 studenţi. El va răspunde de planificarea. referitor la care se pot formula întrebări (de clarificare. Grupul poate să îşi stabilească. Pentru certificarea ca terapeut autonom sunt necesare minim 40 ore de intervizare. 3. Pot fi activităţi de intervizare:  prezentări de caz (vezi. dar fără să fie strict legate de prezentările de caz. în manieră negociată. Fiecare grup de intervizare va funcţiona după o agendă stabilită ad-hoc sau cu cel puţin o sesiune înainte. 8.. Fiecare grup de intervizare va desemna un lider de grup dintre participanţi. jocuri de rol etc.Metodologie de intervizare 1. metodologia de prezentare de caz).). 5. 2. fiecare student se va putea afilia la un grup de intervizare. organizarea şi conducerea activităţilor de intervizare ale grupului. mai sus. 4. . ipoteze etc. precum şi de înregistrarea informaţiilor relevante legate de prezenţă şi participare într-un formular agreat (vezi în anexe). demonstraţii. Încă de la începutul activităţii de formare. prezentări de lectură.

Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare de grup Data_____________ Locaţie________________________________________ Grup____________ Supervizori 1. _____________________________________________________________________________ ___ Participanţi 1. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. .____________________________________________________________________________ _____ 2. ore_______ 2. ore_______ 5. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 4. _____________________________________________________________________________ ___ 3. ore_______ 3.

ore______ 19. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 16. ore_______ 9. ore______ . ore______ 20. ore______ 12. ____________________________________________________________________nr. ore______ 11. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 14. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr.ore_______ 6. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore______ 15. ore______ 18. ore_______ 10. ____________________________________________________________________nr. ore______ 13. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 7. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 8. ore______ 17.

Prezentări de caz Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

______________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Observaţii __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________ Formular de înregistrare a sesiunii de supervizare individuală Data_______________ Locaţie________________________________________ Grup___________ Supervizor ________________________________________________________________________ Terapeut _________________________________________________________________________ Tip sesiune Standard __________ Scurtă ____________ .

___________________________________________________________________nr. .Observaţii ________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _ Semnătură supervizor Semnătură terapeut Formular de înregistrare a sesiunii de intervizare Data _____________ Locaţie _______________________________________ Grup ____________ Lider de grup _____________________________________________________________________ Participanţi 1.

ore_______ 5. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ____________________________________________________________________nr. ore_______ 4. ore_______ Activităţi Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ . ____________________________________________________________________nr.ore_______ 2. ore_______ 3.

_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ____________________________________ Terapeut ___________________________________________________________________________ Tip de activitate______________________________________________________________________ Observaţii şi concluzii _________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ .

___________________ 5. ___________________ . ___________________ 3. ___________________ (lider de grup) 2. ___________________ 4._____________________________________________________________________________ ____________________________________ Semnături 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful