Sunteți pe pagina 1din 14

IONELA IONIIU

GERUNZIUL I PARTICIPIUL
N LIMBILE ENGLEZ I ROMN.
PERSPECTIV CONTRASTIV

EDITURA UNIVERSITAR
Bucureti, 2011
1

Refereni tiinifici:
Prof. univ. dr. Luminia Cruu
Prof. univ. dr. Adrian Poruciuc
Referent
tiinific:
Conf.
univ.
dr. Aida Todi
Tehnoredactare computerizat: Ionela Ioniiu
Coperta: Angelica Mlescu
COPERTA 4
Copyright 2011
Editura Universitar
Director: Drd. Vasile Muscalu
B-dul. N. Blcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureti
Tel.: 021 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

EDITUR RECUNOSCUT DE CONSILIUL NAIONAL AL CERCETRII TIINIFICE DIN


NVMNTUL SUPERIOR (C.N.C.S.I.S.)

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei


IONIIU, IONELA
Gerunziul i participiul n limbile englez i romn : perspectiv
contrastiv / Ionela Ioniiu. - Bucureti : Editura Universitar, 2011
Bibliogr.
ISBN 978-606-591-290-8
811.111.1367.625.44/.45
811.135.1.1367.625.44/.45

Toate drepturile asupra acestei lucrri sunt rezervate autorului.

Distribuie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27,


comenzi@editurauniversitara.ro
ISBN 978-606-591-290-8
DOI: 10.5682/9786065912908

CUPRINS
Abrevieri ...........................................................................................................
PREFA ........................................................................................................
INTRODUCERE .............................................................................................
CAPITOLUL I : Structura intern a propoziiei gerunziale n limba
englez .............................................................................................................
1.1. Perspectiva diacronic .........................................................................
1.1.1. Originea i evoluia participiului prezent .................................
1.1.2. Originea i evoluia substantivului verbal ................................
1.1.3. Originea i evoluia gerunziului ...............................................
1.2. Structura intern a propoziiilor gerunziale .........................................
1.2.1. Abordri teoretice ....................................................................
1.2.2. Analiza sintactic a propoziiilor gerunziale ............................
1.2.2.1. Proprieti nominale externe .....................................
1.2.2.1.1. Categoria cazului. .....................................
1.2.2.1.2. Extrapunerea/ extrapoziia ........................
1.2.2.1.3. Acordul .....................................................
1.2.2.1.3. Diateza pasiv ...........................................
1.2.2.2. Proprieti nominale interne ......................................
1.2.2.2.1. Subiectul ...................................................
1.2.2.2.2. Atribuirea categoriei cazului n interiorul
propoziiei gerunziale................................
1.2.2.2.3. Ocurena adverbelor propoziionale ..........
1.2.2.2.4. WH- movement .........................................
1.2.3. Proprieti verbale ..................................................................
1.2.3.1. Proprieti morfologice ..............................................
1.2.3.1.1. Ocurena verbelor auxiliare ......................
1.2.3.1.2. Negaia propoziional ..............................
1.2.3.1.3. Determinani adverbiali ............................
1.2.3.1.4. Selectarea propriului obiect direct n
acuzativ .....................................................
1.2.3.2. Proprieti sintactice ..................................................
1.2.3.2.1. Determinani .............................................
1.2.3.2.2. Poziia subiectului .....................................
1.2.3.2.3. Construcii sintactice care au ca echivalente
propoziii gerunziale .................................
1.2.4. Sintaxa propoziiei gerunziale cu subiect posesiv .....................
1.2.4.1. Abordarea sintactic a lui Abney ................................
1.2.4.2. Abordarea sintactic a Alexandrei Cornilescu ............
1.2.5. Sintaxa propoziiei gerunziale cu subiect n acuzativ ..............
1.2.5.1. Abordarea sintactic a lui Abney ..............................
1.2.5.2. Abordarea sintactic a lui Pires .................................

11
12
14
17
19
19
24
23
29
29
35
36
36
42
44
44
45
45
48
48
49
49
49
50
51
52
52
53
53
54
55
56
57
58
60
60
60
5

1.2.5.3. Abordarea sintactic a Alexandrei Cornilescu ..........


1.2.6. Sintaxa propoziiei gerunziale cu subiect PRO ........................
1.3. Analiza semantic ...............................................................................
1.4. Distribuia gerunziului ........................................................................
1.4.1. Propoziia gerunzial satisfcnd poziia de subiect preverbal
1.4.2. Propoziia gerunzial ca subiect extrapus ................................
1.4.3. Propoziia gerunzial satisfcnd poziia de obiect .................
1.4.4. Propoziia gerunzial n poziia de obiect prepoziional .........
1.4.5. Propoziia gerunzial satisfcnd diverse poziii sintactice
circumstaniale .........................................................................
1.4.6. Propoziia gerunzial satisfcnd poziiile sintactice de
predicativ i atribut ..................................................................

61
62
64
69
69
69
70
71
73
75

CAPITOLUL II: Structura intern a propoziiei gerunziale n limba


romn .............................................................................................................
76
2.1. Gerunziul cu statut de formant morfologic ......................................... 78
2.1.1. Modul Indicativ ........................................................................ 80
2.1.1.1. Timpul prezent .......................................................... 80
2.1.1.2. Timpul imperfect .......................................................
80
2.1.1.3. Timpul perfect simplu ............................................... 83
2.1.2. Modul Condiional ..................................................................
84
2.1.2.1. Timpul perfect ........................................................... 84
2.1.2.2. Mai mult ca perfectul condiional ..............................
85
2.1.3. Modul prezumtiv ..................................................................
86
2.1.3.1. Timpul prezent .......................................................... 86
2.1.4. Modul Conjunctiv ..................................................................
88
2.1.4.1. Mai mult ca perfect .................................................... 88
2.1.5. Construciile intensive ............................................................. 88
2.1.6. Concluzii .................................................................................. 89
2.2. Gerunziul ca radical liber ..................................................................
90
2.2.1. Abordri teoretice ..................................................................
90
2.2.2. Proprieti morfosintactice verbale ..........................................
94
2.2.2.1. Paradigma diatezei ....................................................
94
2.2.2.2. Paradigma sau opoziia temporal .............................
94
2.2.2.3. Posibilitatea selectrii argumentului extern ............... 95
2.2.2.4. Posibilitatea selectrii diverselor compliniri verbale
95
2.2.2.5. Posibilitatea combinrii cu diverse clitice pronominale
96
2.2.2.6. Regim conjuncional .................................................. 96
2.2.2.7. Regim cazual flexionar sau prepoziional .................
96
2.2.3. Distribuia gerunziului ............................................................. 97
2.2.3.1. Gerunziul atribut ..................................................... 97
2.2.3.2. Gerunziul subiect .................................................... 98
2.2.3.3. Gerunziul predicativ suplimentar ...........................
99
2.2.3.4. Gerunziul obiect direct ........................................... 101
6
6

2.2.3.5. Gerunziul obiect indirect ........................................


2.2.3.6. Gerunziul complement circumstanial de mod propriuzis ..............................................................................
2.2.3.7. Gerunziul complement circumstanial de timp .......
2.2.3.8. Gerunziul complement circumstanial de cauz .....
2.2.3.9. Gerunziul complement circumstanial de scop .......
2.2.3.10. Gerunziul complement circumstanial instrumental .
2.2.3.11. Gerunziul complement circumstanial condiional .
2.2.3.12. Gerunziul complement circumstanial concesiv .....
2.2.3.13. Gerunziul complement circumstanial consecutiv ..
2.2.3.14. Gerunziul complement circumstanial de excepie .
2.2.3.15. Gerunziul complement circumstanial opoziional .
2.2.3.16. Gerunziul complement circumstanial cumulativ ...
2.2.4. Concluzii ..................................................................................
2.3. Propoziia gerunzial ...........................................................................
2.3.1. Definiia conceptului de propoziie ..........................................
2.3.2. Abordri teoretice ..................................................................
2.3.3. Analiza morfosintactic a propoziiei gerunziale ....................
2.3.3.1. Compatibilitatea gerunziului cu elemente de relaie .
2.3.3.2. Selectarea poziiei de subiect ....................................
2.3.3.2.1. Subiect diferit de cel al verbului regent ....
2.3.3.2.2. Subiectul gerunziului - o form reluat
anaforic .....................................................
2.3.3.2.3. Subiect identic cu cel al verbului regent ...
2.3.3.3. Negarea la nivel propoziional ..................................
2.3.4. Concluzii ..................................................................................
CAPITOLUL III: Structura intern a propoziiilor gerunziale n limbile
englez i romn. Perspectiva contrastiv ...................................................
3.1. Analogii ...............................................................................................
3.1.1. Proprieti verbale comune ......................................................
3.1.2. Distribuia ................................................................................
3.1.2.1. Distribuia nominal ..................................................
3.1.2.2. Distribuia adverbial ................................................
3.2. Deosebiri .............................................................................................
3.2.1. Formant morfologic .................................................................
3.2.2. Forme acordate
..................................................................
3.2.3. Compatibilitatea cu anumite conjuncii i adverbe subordonatoare /vs/ prepoziii ..................................................................
3.2.4. Subiectul propoziiei gerunziale ..............................................
3.2.5. Negaia propoziional .............................................................
3.3. Concluzii .............................................................................................

102
102
103
104
105
106
106
107
107
108
109
110
110
111
111
112
117
119
120
120
120
121
122
123

124
121
124
126
126
127
128
128
129
129
130
131
131
7

CAPITOLUL IV: Structura intern a propoziiei participiale n limba


englez ..............................................................................................................
4.1. Structura intern a propoziiei participiale n limba englez ...............
4.1.1. Utilizrile participiului prezent i trecut ..................................
4.1.1.1. Participiul prezent ......................................................
4.1.1.1.1. Participiul prezent cu valoare adjectival .
4.1.1.1.2. Participiul prezent - formant morfologic ..
4.1.1.1.3. Acuzativ + participiu prezent / Nominativ
+ participiu prezent ...................................
4.1.1.1.4. Propoziiile participiale adverbiale ...........
4.1.1.1.5. Propoziiile participiale absolute ...............
4.1.1.2. Participiul trecut ........................................................
4.1.1.2.1. Participiul trecut cu valoare adjectival ....
4.1.1.2.2. Participiul trecut - formant morfologic .....
4.1.1.2.3. Acuzativ + participiu trecut / Nominativ
+ participiu trecut ......................................
4.1.1.2.4. Propoziiile participiale adverbiale ...........
4.1.1.2.5. Propoziiile participiale absolute ...............
4.1.2. Propoziiile participiale complement .......................................
4.1.2.1. Absena elementelor CP ............................................
4.1.2.2. Absena unei proiecii TP ..........................................
4.1.2.3. Restricii privind ocurena adverbelor circumstaniale
4.1.2.4. Absena elementelor IP / MP .....................................
4.1.3. Structura intern a propoziiilor participiale ............................
4.1.3.1. Obligativitatea unui subiect explicit exprimat ...........
4.1.3.2. Marcarea cazual a subiectului subordonat ...............
4.1.3.3. Propoziiile participiale complement nu satisfac
poziii marcate cazual ................................................
4.1.3.4. Distribuia propoziiilor participiale complement
/vs/ distribuia propoziiilor gerunziale complement
4.1.3.5. Doubling violations ...................................................
4.1.4. Structura intern a ACC + PrPrt/ NOM + PrPrt ......................
4.1.4.1. Ipoteza existenei unei propoziii participiale reduse
sau a unei proiecii propoziionale a unui centru
aspectual ..................................................................
4.1.4.1.1. Posibilitatea substituiei cu propoziionalul
it sau that ...................................................
4.1.4.1.2. Posibilitatea exprimrii subiectului
subordonat prin weather it, there sau prin
idiom-uri ...................................................
4.1.4.1.3. Pasivizarea ................................................
4.1.4.1.4. Interpretarea adverbelor ............................
4.1.4.2. Abordarea DP + pseudo relativ ..............................
8
8

132
132
132
133
133
133
133
133
134
134
134
135
135
135
135
135
137
138
138
140
140
142
143
144
147
147
148

148
148

148
149
149
150

4.1.4.2.1. Imposibilitatea substituiei cu ACC + Inf


sau cu POSS ~ing......................................
4.1.4.2.2. Imposibilitatea ocurena lui weather it sau
a pronumelui expletiv there ca obiect direct
4.1.4.2.3. Propoziiile relative reduse accept doar
substitute nominale ...................................
4.1.4.2.4. Propoziiile relative reduse accept
coordonarea copulativ cu diverse grupuri
nominale ....................................................
4.1.4.2.5. Acord explicit marcat ntre subiectul
subordonat i verbul regent .......................
4.1.4.2.6. Compatibilitatea cu o serie de transfomri
sintactice de tipul though movement /
topicalizare, clefting i pseudo-clefting ....
4.1.5. Concluzii ..................................................................................
CAPITOLUL V: Structura intern a propoziiei participiale n limba
romn .............................................................................................................
5.1. Participiul cu statut de formant morfologic ..........................................
5.1.1. Modul Indicativ
..................................................................
5.1.1.1. Timpul perfect compus ..............................................
5.1.1.2. Timpul mai mult ca perfect .......................................
5.1.1.3. Timpul viitor anterior ................................................
5.1.2. Modul Conjunctiv ..................................................................
5.1.2.1. Timpul perfect ...........................................................
5.1.2.2. Timpul mai mult ca perfect .......................................
5.1.3. Modul Condiional ..................................................................
5.1.3.1. Timpul perfect ...........................................................
5.1.3.2. Mai mult ca perfectul Condiional .............................
5.1.4. Modul infinitiv
..................................................................
5.1.4.1. Timpul perfect ...........................................................
5.1.4.2. Timpul mai mult ca perfect .......................................
5.1.5. Modul prezumtiv ..................................................................
5.1.5.1. Timpul perfect ...........................................................
Concluzii ..................................................................................
5.2. Participiul ca tem absolut mplinit .................................................
5.2.1. Abordri teoretice ..................................................................
5.2.2. Proprietile morfosintactice ale participiului ..........................
5.2.2.1. Proprieti verbale .....................................................
5.2.2.1.1. Lipsa autonomiei morfologice i sintactice
5.2.2.1.2. Lipsa coninutului modal i a oricrei
informaii morfologice ..............................
5.2.2.1.3. Categoria diatezei......................................

150
150
151

151
151

151
152

153
154
155
155
156
159
160
160
160
161
161
163
164
164
164
164
164
165
165
166
170
170
171
172
172
9

5.2.2.1.4. Conservarea parial, n grade diferite,


a valenelor combinatorii specifice verbului
5.2.2.2. Proprieti adjectivale ................................................
5.2.2.2.1. La nivel morfologic...................................
5.2.2.2.2. La nivel sintactic .......................................
5.2.2.2.3. La nivel semantic ......................................
5.2.2.3. Proprieti nominale ..................................................
5.3. Propoziia participial n limba romn ..............................................
5.3.1. Abordri teoretice ..................................................................
5.3.2. Analiza morfosintactic a propoziiei participiale ...................
5.3.2.1. Compatibilitatea cu elemente subordonatoare ...........
5.3.2.2. Subiect exprimat /vs/ neexprimat ..............................
5.3.2.3. Avansarea subiectului subordonat .............................
5.3.2.4. Negaia ..................................................................
5.3.2.5. Coincidena temporal ...............................................
5.3.2.6. Acordul ..................................................................
5.3.2.7. Distribuia ..................................................................
5.3.2.8. Perspectiva generativ ...............................................
Concluzii .............................................................................................
CAPITOLUL VI: Structura intern a propoziiilor participiale n limbile
englez i romn. Perspectiva contrastiv ...................................................
6.1. Asemnri ...........................................................................................
6.1.1. Statut lexico-gramatical ambiguu ............................................
6.1.2. Formant morfologic .................................................................
6.1.3. Parametrul SC, respectiv propoziie participial redus ..........
6.2. Deosebiri .............................................................................................
6.2.1. Formant morfologic .................................................................
6.2.2. Acordul ....................................................................................
6.2.3. Negaia propoziional .............................................................
6.2.4. Subiect obligatoriu exprimat /vs/ conjuncii sau adverbe
subordonatoare
..................................................................
6.2.5. Prepoziii /vs/ conjuncii/adverbe subordonatoare ...................
6.3. Concluzii .............................................................................................

174
176
176
177
179
179
181
182
186
186
187
187
188
188
189
189
190
190

191
191
191
193
194
197
197
198
198
198
199
199

CONCLUZII ....................................................................................................

201

SUMMARY ......................................................................................................

203

IZVOARE I BIBLIOGRAFIE ..................................................................... 205


A. Izvoare ......................................................................................................... 205
B. Bibliografie .................................................................................................. 206
Index de nume .................................................................................................. 214
10
10

Abrevieri
Ac./ACC. = Acuzativ
AgrP = Agreement Phrase (engl.), grupul acordului
AgrO = Object Agreement (engl.), categoria funcional acordul obiectului
AgrS= Subject Agreement (engl.), categoria funcional acordul subiectului
AgrOP = Object Agreement Phrase (engl.), grupul acordului obiectului
AgrSP = Subject Agreement Phrase (engl.), grupul acordului subiectului
AspP = Aspectual Phrase (engl.), grupul aspectului
CP = Complementizer Phrase (engl.), grupul complementizatorului
DP = Determiner Phrase (engl.), grupul determinantului
ECM = Exceptional Case Marking (engl.), marcare cazual excepional
EPP = Extended Projection Principle (engl.), Principiul proieciei extinse
GN = Grup nominal
IP = Inflectional Phrase (engl.), grupul flexiunii (verbale)
N = categoria lexical nume
NegP = Negation Phrase (engl.), grupul negaiei
NOM. = Nominativ
NP = Nominal Phrase (engl.), grupul nominal
OC PRO = obligatory controlled PRO (engl.), o urm/umbr anaforic obligatoriu
controlat
NOC PRO = non obligatory controlled PRO (engl.), o urm necontrolat
prpart. = present participle (engl.), participiu prezent
pspart. = past participle (engl.), participiu trecut
SC = small clause (engl.), propoziie redus
SOR = subject to object raising (engl.), avansarea obiectului subordonat ca subiect
al verbului regent
Spec = specificator
SSR = subject to subject raising (engl.), avansarea subiectului subordonat ca
subiect al verbului regent
T = Tense (engl.), categoria funcional Timp
TP = Tense Phrase (engl.), grupul timpului
t = trace (engl.), urm
v = categorie funcional proiectat de verbele tranzitive i inergative, responsabil
de gzduirea argumentului extern/de agentivitate/de tranzitivitate/de atribuire a
Cazului acuzativ (n funcie de interpretare)
VP = Verbal Phrase (engl.), grupul verbal

11

PREFA
Lucrarea prezentat ca tez pentru obinerea titlului de doctor n filologie
se distinge prin tema interesant abordat, prin vasta bibliografie i prin metoda de
lucru care se dovedete a fi funcional i pertinent. Ea se constituie dintr-un
studiu constrastiv pe baza materialului lingvistic romn-englez, viznd, aa cum
mrturisete autoarea n Introducerea lucrrii, particularitile gramaticale i
semantice ale gerunziului i participiului (p.10) n limbile englez i romn.
Ionela Ioniiu subliniaz, nc din primele pagini ale lucrrii, c gerunziul
i participiul formeaz n cele dou limbi construcii echivalente unor propoziii
subordonate (p.10).
Autoarea ncearc (i reuete) s analizeze felul n care se manifest
gramatical construiile echivalente unor propoziii subordonate care apar n cele
dou limbi i s demonstreze c gerunziul i participiul au acelai statut,
respectiv construcie tip propoziie.
Lucrarea sistematizeaz rezultatele abordrilor lingvisitice anterioare n
legtur cu tema abordat, prezentnd, n mod amnunit, stadiul actual al
cercetrii, analiznd caracterul ambiguu, hibrid al celor dou moduri, relevnd
posibilitile funcionale ale gerunziului i participiului i trasnd posibilele
asemnri i deosebiri dintre cele dou limbi n privina modurilor verbale
gerunziu i participiu.
Studiul contrastiv al celor dou limbi distincte din punct de vedere al
genezei romna, limb romanic, engleza, limb germanic , dar care aparin
aceleiai familii de limbi, respectiv familia limbilor indoeuropene, are ca obiectiv
principal stabilirea genului proxim i a diferenei specifice la nivel morfologic,
sintactic i semantic n privina construciilor gerunziale i participiale, echivalente
unor propoziii subordonate, din limbile englez i romn.
Autoarea preia termenii de propoziie gerunzial i propoziie participial
din gramatica limbii engleze n care se exprim ideea c gerunziul, respectiv
participiul reprezint aa-numite propoziii complement, care pot satisface
poziii sintactice nominale i care se caracterizeaz printr-o distribuie
complementar-contrastiv.
Sunt prezentate, referitor la ambele limbi, gerunziul i participiul ca
formant morfologic i ca tem liber pentru a putea diferenia formele respective,
n context, de gerunziul i participiul element constitutiv al construciilor
echivalente unor propoziii subordonate.
Lucrarea include o introducere, ase capitole (Structura intern a
propoziiei gerunziale n limba englez, Structura intern a propoziiei gerunziale
n limba romn, Structura intern a propoziiilor gerunziale n limbile englez i
romn. Perspectiva contrastiv, Structura intern a propoziiei participiale n
limba enlgez, Structura intern a propoziiei participiale n limba romn,
Structura intern a propoziiilor participiale n limbile englez i romn.
Perspectiva contrastiv), concluziile, lista de izvoare i bibliografia. Fiecare capitol
i subcapitol ncepe cu un rezumat i se termin cu anumite concluzii, n care
autoarea subscrie unor opinii existente n literatura de specialitate sau i exprim
propria opinie n privina problemei n cauz.

12

De remarcat sunt capitolele contrastive Structura intern a propoziiilor


gerunziale n limbile englez i romn. Perspectiva contrastiv (p. 120-127) i
Structura intern a propoziiilor participiale n limbile enlgez i romn.
Perspectiva contrastiv (p. 187-197). n primul capitol contrastiv amintit, autoarea
mrturisete c scopul acestuia este cel de a sublinia cu argumente i exemple
unitatea sintactico-semantic dintre cele dou limbi, care ar putea s constituie o
baz solid pentru eventualele convergene, analogii care vizeaz gerunziul i,
implicit, propoziia gerunzial (p. 120). Referitor la cel de al doilea capitol
contrastiv se afirm c scopul acestui capitol este de a stabili o serie de analogii i
deosebiri de ordin morfosintactic ntre dou limbi nenrudite, de a reliefa seria
particularitilor mai mult sau mai puin comune care vizeaz propoziiile
participiale (p. 187).
Privit n ansamblu, lucrarea Ionelei Ioniiu ntrunete, cu prisosin,
calitile de exigen tiinific i de originalitate cerute unei teze de doctorat. Cu
aceste argumente, susinem c teza doamnei Ionela Ioniiu Structura intern a
propoziiilor gerunziale i participiale n limbile englez i romn, corespunde
cerinelor acordrii candidadei a titlului de doctor n tiine umaniste filologie.
Recomandm cu cldur publicarea ei, pentru a face cunoscute publicului interesat
rezultatele acestei cercetri. Sugerm, ca titlu al crii, Gerunziul i participiul n
limbile englez i romn. Perspectiva contrastiv.

Prof. univ. dr. Luminia Cruu


Facultatea de Litere a Universitii
Alexandru Ioan Cuza din Iai

13

10

INTRODUCERE
Gerunziul i participiul englezesc, precum i modurile corespunztoare din
limba romn, ca moduri verbale nepredicative i nepersonale au suscitat interesul
lingvitilor strini i romni. n ciuda divergenelor de opinii i a abordrilor
variate, esena acestora reflect caracterul ambiguu, hibrid, verbal-nominal al
participiului i al gerunziului. Am preluat termenul de propoziie gerunzial,
respectiv propoziie participial din gramatica limbii engleze. Gerunziul i
participiul formeaz n cele dou limbi construcii echivalente unor propoziii
subordonate. Am prezentat, n ambele limbi, gerunziul i participiul ca formant
morfologic i tem liber, tocmai pentru a-l putea diferenia, n context, de
gerunziul i participiul element constitutiv al construciilor echivalente unor
propoziii subordonate.
Lucrarea de fa se constituie ca o analiz contrastiv n baza materialului
lingvistic englez-romn, analiz care vizeaz particularitile gramaticale i
semantice ale gerunziului i participiului. Am ncercat, totodat, s analizm felul
n care se manifest gramatical construciile echivalente unor propoziii
subordonate care apar n cele dou limbi i s demonstrm c au acelai statut,
respectiv construcie tip propoziie. Din aceste motive vom analiza att
particularitile morfosintactice, ct i posibilitile formatoare ale acestor categorii
verbal-nominale, abordarea fiind una sincronic-diacronic.
Scopul acestei lucrri este de a sistematiza rezultatele abordrilor
lingvistice anterioare care analizeaz caracterul ambiguu, hibrid al celor dou
moduri, de a releva posibilitile funcionale ale gerunziului i ale participiului, de
aici derivnd disocierea dintre formant morfologic /vs/ radical liber /vs/ propoziie
gerunzial, respectiv participial, de a le reda statutul de moduri predicative, prin
reliefarea particularitilor predicativ-verbale i, implicit, propoziionale ale
construciilor echivalente unor propoziii subordonate, de tip propoziie gerunzial
sau propoziie participial, i de a trasa posibilele asemnri i deosebiri dintre cele
dou limbi, n contextul n care studiul contrastiv al celor dou limbi distincte din
punct de vedere al genezei romna ca limb romanic, engleza ca limb
germanic -, dar care aparin aceleiai familii de limbi, respectiv familia limbilor
indoeuropeane, are ca obiectiv principal stabilirea trsturilor comune i divergente
la nivel morfologic, sintactic sau semantic.
Ceea ce propunem este existena unui parametru propoziional care
opereaz, n ciuda variaiilor lingvistice, n ambele limbi. Altfel spus, abordarea
noastr propune ca propoziiile gerunziale i participiale s fie analizate ca un
anumit tip de Grup Complementizator, respectiv Complementizer Phrase n limba
englez de tipul:
(1)

CP Spec CP1

CP, respectiv complementizer phrase, este echivalentul grupului complementizator din


limba romn, n timp ce Spec, respectiv specifier, este specificatorul, respectiv particule
focale, de tipul conjunciei subordonatoare c. (v. Pan Dindelegan, Gabriela;
Dragomirescu, Adina; Nedelcu, Isabela, 2010: 19)

14

11

CP C XP, unde SC = CP, unde SC, respectiv small clause este o


propoziie redus; Specificatorul unei astfel de propoziii reduse
poate fi un subiect n nominativ sau acuzativ, iar XP este
predicatul nonverbal al propoziiei reduse.
n acest sens am pornit de la structura de baz a unei propoziii propus de
ctre Chomsky, N., 1992: 1-52 i am ncercat s stabilim care din aceste categorii
se regsesc n propoziiile gerunziale, respectiv participiale:
(2)

CP>AgrSP>TP>AgrOP>VP2, unde AgrS i AgrO sunt marcate


morfologic n limba romn, dar nemarcate n limba englez.

Pe baza materialului lingvistic, constituit din texte literare redactate n


epoci diferite, am ncercat:
1. s aducem argumente i dovezi morfo-sintactice pentru analiza
propus.
2. s analizm o arie ct mai larg de construcii gerunziale i participiale
de tipul:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

I consider [his / him / PRO going abroad] quite risky at this time.
I saw [him running away]. He was seen running away.
I had [my car repaired]. He was found killed in a bomb attack.
[Ajungnd Ion ministru], soia sa s-a mutat la Bucureti.
[Odat Ion plecat la munte], copiii si au dat o petrecere.
Copiii trebuie ascultai. L-am vzut dezbrcat.

3. s investigm modul n care aceste construcii propoziionale au


evoluat n limbile englez i romn.
Lucrarea se constituie dintr-o introducere, ase capitole, concluzii, lista de
izvoare i bibliografie.
Primul capitol propune nu numai o abordare diacronic a gerunziului
englezesc, care vizeaz originea i evoluia paralel a construciilor ~ing, respectiv
gerunziu, participiu prezent i substantivul verbal, dar i o abordare sincronic, n
care reliefm caracterul propoziional al unor construcii de genul: I consider his
not asking so many questions a real problem / I consider him not asking so many
questions a real problem / I consider not asking so many questions a real problem.
Cel de-al doilea capitol este o analiz diacronic-sincronic a gerunziului
romnesc care propune o disociere ntre gerunziu ca formant morfologic, implicat
n realizarea modurilor i timpurilor verbale compuse i supracompuse, gerunziu ca
radical liber, respectiv acea form verbal nepersonal, invariabil i nonfinit care
apare exclusiv n poziii de subordonare, lipsit de variaiile flexionare de timp,
2

Complementizer Phrase (Grupul Complemetizatorului)> Subject Agreement Phrase


(Grupul acordului subiectului)> Tense Phrase (Grupul timpului)> Object Agreement Phrase
(Grupul acordului obiectului)> Verb Phrase (Grupul verbal) (v. Dragomirescu, Adina,
2010: 64).

15

12

persoan i numr, meninndu-i n schimb toate valenele combinatorii specifice


verbului i propoziia gerunzial, respectiv acea construcie absolut n care verbul
la modul gerunziu se combin, n absena flectivului de acord verbal (de numr i
persoan), sau i conserv propriul subiect, diferent sau coreferenial cu subiectul,
obiectul direct sau indirect din propoziia regent.
Capitolul al treilea propune o analiz contrastiv a propoziiilor gerunziale,
din dorina de a evidenia asemnrile i deosebirile de ordin morfosintactic dintre
cele dou limbi.
Capitolul al patrulea reprezint o analiz sintactic unitar a propoziiilor
participiale, fie c vorbim despre acele structuri propoziionale cu subiect n
acuzativ sau nominativ guvernate de seria verbelor de percepie, fie despre
propoziiile participiale circumstanial-adverbiale.
Capitolul al cincilea readuce n discuie participiul romnesc, cu aceeai
disociere ntre participiu ca formant morfologic /vs/ participiu ca tem absolut
mplinit /vs/ propoziia participial. Scopul acestui capitol este de a demonstra c
i n limba romn putem vorbi despre propoziii participiale de tip CP, ntruct
ocurena conectorilor subordonatori i a propriului subiect este posibil Odat
plecai musafirii, ne-am delectat cu tortul rmas-, dar i despre propoziii
participiale reduse selectate de verbele de percepie fizic sau psihic, verbe
performative, verbe cauzative, verbe epistemice, verbe de voin care permit
avansarea subiectului subordonat ca obiect direct sau subiect al propoziiei regente
l tiam plecat n concediu; Filmul trebuie vzut-.
Capitolul al aselea este o ncercare de a stabili o serie de particulariti
morfosintactice specifice propoziiilor participiale pe care le regsim mai mult sau
mai puin n cele dou limbi.
***
n forma ei actual, aceast carte reprezint forma revizuit a lucrrii mele
de doctorat cu titlul Structura intern a propoziiilor gerunziale i participiale n
limbile englez i romn, susinut n septembrie 2011, la Facultatea de Litere a
Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai, n faa unei comisii avnd urmtoarea
componen: prof.univ.dr. Luminia Cruu (coordonator tiinific), prof.univ.dr.
Lcrmioara Petrescu (preedinte), prof.univ.dr. Adrian Poruciuc, conf.univ.dr.
Aida Todi i conf.univ.dr. Daiana Cuibus, crora in s le mulumesc i pe aceast
cale: doamnei profesoare Luminia Cruu, pentru c m-a acceptat ca doctorand,
pentru ndrumarea activitii mele tiinifice, pentru susinerea permanent, pentru
ncrederea i ajutorul acordat; doamnei profesoare Aida Todi, pentru numeroasele
adnotri, sfaturi i sugestii n vederea publicrii; doamnei profesoare Daiana
Cuibus, pentru observaiile i recomandrile care au contribuit la mbuntirea
lucrrii n forma ei final; domnului profesor Adrian Poruciuc, pentru discuiile i
ndrumrile deosebit de utile n analiza diacronic; familiei, pentru nelegere i
sprijinul acordat pe parcursul redactrii tezei.

Sper ca aceast carte s fie util tuturor celor interesai de limba


englez i de aspectele contrastive ale celor dou limbi.

16

13