Sunteți pe pagina 1din 60

1

IA I

PRIM RIA MUNICIPIULUI IAI

AGENDA LOCAL 21

PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABIL A MUNICIPIULUI IAI

IAI 2002

2
M U N IC IPIU L

Proiect PNUD ROM 98/012

Copyright 2002 Prim ria Municipiului Ia i Bulevardul tefan cel Mare i Sfnt nr.11, cam.15 Tel. + 402 32 267 841 Fax. +402 32 217 216 E-mail: lidia@primaria-iasi.ro 2002 Centrul Naional pentru Dezvoltare Durabil Str. Alexandru Philippide nr. 15, Sector 2, Bucure ti Tel. +4021 201 1410 Fax. +4021 201 1402 E-mail: sdnp@sdnp.ro Opiniile exprimate aparin autorilor i nu reprezint n mod necesar punctul de vedere al PNUD. Document ap rut cu sprijinul financiar al Programului Naiunilor Unite pentru Dezvoltare, Programul Capacitatea 21 i al Agen iei Canadiene pentru Dezvoltare Internaional. Expertiz tehnica acordat de Centrul Naional pentru Dezvoltare Durabil - Romnia i Institutul Interna ional pentru Dezvoltare Durabil - Canada. Mul umiri speciale aduse organiza iei Earth Council - Costa Rica pentru sprijinul tehnic acordat n derularea proiectului Agenda Local 21.

Grafic i tipar: EXCLUS srl.

3
IA I

Comitetul Local de Coordonare (CLC): Vasile MUNTEANU Pre edintele Comitetului Local de Coordonare, Viceprimar al Municipiului Ia i Dan GANCIU2 Camera de Comer i Industrie Liviu DRUGU 2 Casa Judeean Asigur ri de Sn tate Liliana GAGIU1 Centrul de Consultan IMM-uri Valentin PINZARIU3 Cerceta ii Romniei - ONG Cristian CORODESCU2 Citadin Paul HU ANU1 Citadin Vasile AST RSTOAIE 2 Colegiul Medicilor Sanda BITERE 2 Consiliul Jude ean Ia i Eugen BUZEA Consiliul Jude ean Ia i Eugen POPESCU2 Direcia de Sn tate Public Maria RAN1 Direcia General a Finanelor Publice Costic ZM U1 Direcia Judeean de Po t Laura DUMITRESCU3 Facultatea de Construcii Aurora VATAMANIUC1 Funda ia Steaua Speran ei Romniei Gheorghe GRIGORIU3 Inspectoratul pentru Poli ia Transporturi Valentin TALPALARU1 Inspectoratul pentru Cultur Cornel HORAICU2 Inspectoratul pentru Protecia Mediului Alexandru CONSTANTINESCU1 Inspectoratul pentru Protecia Mediului Cristina DASCLU2 Inspectoratul colar Judeean Nicolae DASCLU2 Institutul Cultural Misionar Trinitas Lumini a Smaranda IANCU3 Institutul de S n tate Public Carmen TEODOSIU3 Intermediu- Universitatea Tehnic Gh. Asachi Ioana COEREANU3 Muzeul Literaturii Romane Claudia POSTOLACHE 2 Prefectura Ia i Cosmin COMAN3 R.A.J.A.C. Adrian MIHAI3 R.A.T.C. Puiu ERBESCU3 R.A.D.E.T. Dumitru CRE U3 Reele Electrice Leti ia LUCESCU3 Romtelecom Doru ALEXANDRESCU Sindicate Ioan GROSU1 Universitatea de Medicin i Farmacie George Ioan PANDELE 2 Universitatea de Medicin i Farmacie 1 Biroul Agendei Locale 21: Anca TOMPEA Conf. univ. dr. Universitatea Petre Andrei Ia i, Pre edinte ECOS Diana LINA Inspector de specialitate, Prim ria Municipiului Ia i

4
M U N IC IPIU L

Consultan din partea Centrului Na ional de Dezv oltare Durabil - CNDD: Clin GEORGESCU Director de proiect George ROMANCA Coordonator Local pentru ora ele pilot Giurgiu, Baia Mare, Trgu Mure , Ploie ti i Miercurea Ciuc Radu V DINEANU Coordonator Local pentru ora ele pilot Ia i, Oradea, Rmnicu Vlcea i Gala i Valentin IONESCU Coordonator Strategie Planificare Dan APOSTOL Consultant editorial, publicistic i enciclopedic Tania MIHU Consultant SDNP, Coordonator Programe-Proiecte Carmen NSTASE Coordonator financiar Adrian VOINEA Specialist IT Consultan interna ional : Peter HARDI IISD Canada

Coordonator PNUD- Romania: Peter NEWTON Reprezentant rezident adj. Geneve MANTRI Ofi er de pres Grupul de lucru nr. 1 Economie: Coordonator: Ionel OANCEA 3 Prim ria Ia i Valentin Mihai BOHATERE 3 Institutul Gheorghe Zane Kristina Melinda DOBAY 3 - Institutul Gheorghe Zane Gheorghe CHIRIL 1 Direcia Judeean de Statistic Mihaela ARC 1 D.G.F.P.C.F.S. Claudia STOICA 2 Prim ria Ia i Iulia MORRA U2 Prim ria Ia i Grupul de lucru nr. 2 Mediu: Coordonator: Nicolae PEIU3 - Inspectoratul pentru Protecia Mediului Ioan CIOBANU3 - R.A.J.A.C. Marcel PERJOIU3 - Direcia Ape Prut Marieta VASILOV 3 - Institutul de S n tate Public

5
IA I

Grupul de lucru nr. 3 Social: - EDUCAIE PERMANENT, CULTUR, S NTATE Coordonator Marieta VASILOV 2 - Institutul de Sn tate Public Coordonator Georgeta Nata a MACOVEI1 - Universitatea de Medicin i Farmacie Elena CHIRIAC1 Biblioteca Jude ean Gh. Asachi Aurica DVORACIC1 Centrul de Informare Comunitar, Biblioteca Judeean Gh. Asachi Marcel CHIRIL 1 - Colegiul Naional Florin CNTIC2 - Inspectoratul pentru Cultur Cozma Corina DIMA 2 - Universitatea de Medicin i Farmacie Anca ZOTA 3 - Prim ria Ia i - RESURSE SOCIO-UMANE I SOCIETATEA CIVIL Coordonator Otilia IANCU3 Prim ria Ia i Laura LEONTE 3 Prim ria Ia i

1 2

ETAPA I 2000-2001 ETAPA II 2001-2002 3 ETAPA I+II

6
M U N IC IPIU L

CUPRINS

Cuvnt nainte adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Na iunilor Unite pentru Dezvoltare n Romnia ...........9 Cuvnt nainte adresat de Primarul Municipiului Ia i ......................................11 I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL.............................................13
I.1 . STAREA DE FAPT.............................................................13 I.1 .1. Mediul natural ....................................................................13
I.1.1.1. I.1.1.2. I.1.1.3. I.1.1.4. I.1.1.5. I.1.1.6. I.1.2.1. I.1.2.2. I.1.2.3. I.1.2.4. I.1.2.5. I.1.2.6. I.1.2.7.

Elemente specifice ale cadrului natural ...........................13 Situa ia fondului funciar n municipiul Iai .......................14 Apa ........................................................................................14 Resursel e subsolul ui ..........................................................14 Calitatea atmosferei ............................................................14 Managementul deeurilor ..................................................14

I.2 .2. Modernizarea in frastructurii de baz locale i a cilor de comunicaie cu celelalte zone ale rii ...............................................................................29 I.2 .3. Consolidarea identit ii i pro movarea imaginii municipiului Iai de spaiu tradiional mul ticultural i spiritual ............................29 I.2 .4. mbunt irea i diversificarea serviciilor, ameliorarea cadrului urban n scopul creterii calitii vieii locuitorilor la standarde europene .....................................................30 I.2 .5. Asigurarea proteciei i conservrii mediului natural i construit n concordan cu cerinele dezvoltrii durabile ......................................32

II. PLANUL LOCAL DE ACIUNE.................... 35


II.1. DIRECII STRATEGICE I OBIECTIVE GENERALE.....................................................................35 II.2. MSURI DE NTRIRE A CAPACITII INSTITUIONALE........................................................36 II.2.1 . E tape parcurse n abordarea plani ficrii strategice ..........................................................................36 II.2.2 . Rezultate n planul re formei institu ionale:.............37 II.2.3 . Obiective propuse:..........................................................37 II.3. PROIECIA FINANCIAR.............................................37 II.4. OBIECTIVELE SPECIFICE I PROIECTELE IDENTIFICATE...............................................................38 II.5. STRUCTURI INSTITUIONALE DE MONITORIZARE, IMPLEMENTARE I EVALUARE A PROIECTELOR IDENTIFICATE...............................................................45

I.1 .2. Comunita tea local ..........................................................15

Popul a ia...............................................................................15 Na ionalit ile .......................................................................16 S n tate ...............................................................................16 Calitatea l ocuirii ...................................................................17 For a de munc ...................................................................17 Asisten a social .................................................................18 Termeni de referin pentru sec uritatea comunitar ...........................................................................19 I.1.2.8. Protec ia civil ......................................................................19 I.1.2.9. Soci etatea civil ...................................................................19 I.1.2.10. Educ a ia..............................................................................20 I.1.2.11. Infrastruc tura c ultural a municipiul ui Iai .....................21 l.1.2.12. Sportul i micarea sportiv ............................................23

I.1 .3. Economia ............................................................................23


I.1.3.1. I.1.3.2. I.1.3.3. I.1.3.4. I.1.3.5.

Infrastructura de transport i comunica ii ........................23 Sec torul primar ....................................................................24 Sec torul s ecundar (industrie i cons truc ii).....................25 Sec torul ter iar .....................................................................25 Analiza acti vit ii IMM-urilor...............................................26

I.2 . OBIECTIVE I MSURI...................................................27 I.2 .1. Susinerea economic a municipiului Iai pentru a firmarea rolului de centru na ional i internaional prin dezvoltarea lui n acord cu tendinele majore ale Comuni tii Europene ..........................................................................28

III. PROIECTELE PRIORITARE DIN CADRUL AL21 PENTRU PERIOADA 2002-2012 ............................................. 51
III.1. CENTRU EXPOZIIONAL............................................51 III.2. DEZVOLTAREA ACTIVITII CENTRULUI DE FORMARE PROFESIONAL CENTRUL DE AFACERI...........................................51

7
IA I

III.3. AUTOMATIZARE I MONITORIZARE PUNCTE TERMICE......................................................52 III.4. STRADA LPUNEANU-REABILITAREA ECONOMIC, ESTETIC I FUNCIONAL A ZONEI CUPRINS NTRE B-DUL INDEPENDENEI, STRADA GAVRIIL MUZICESCU, ESPLANADA UNIRII...................................................53 III.5. ACREDITAREA LABORATOARELOR INSTITUTULUI DE SNTATE PUBLIC PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITII PENTRU ACTIVITILE SPECIFICE ACESTORA............54

III.6. DOTAREA I REORGANIZAREA LABORATORULUI DE ANALIZE I CONTROL PRIVIND SIGURANA PRODUSELOR ALIMENTARE N ZONA NORD-ESTIC A ROMNIEI..................................55 III.7. HARTA SOCIAL A MUNICIPIULUI IAI..............56 III.8. SISTEM AUTOMAT DE MONITORIZARE A CALITII AERULUI N MUNICIPIUL IAI .......57 III.9. DEPOZIT ECOLOGIC PENTRU DEEURI URBANE AL MUNICIPIULUI IAI I AL ALTOR 16 COMUNE DIN ZON............................57

ANEXA NR.1................................................... 59

8
M U N IC IPIU L

9
IA I

Cuvnt nainte
adresat de Reprezentantul Rezident al Programului Na iunilor Unite pentru Dezvoltare n Romnia

Agenda Local 21 (AL21) a fost elaborat i adoptat la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro n 1992, ca instrument de promovare a dezvolt rii durabile. AL21 promoveaz i caut s stabileasc un echilibru sensibil ntre cre terea economic , echitatea social i protecia mediului. Conceptul dezvolt rii durabile determin o reevaluare permanent a leg turilor dintre om i natur i pledeaz pentru solidaritatea ntre genera ii ca singura opiune viabil pentru dezvoltarea pe termen lung. Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare din Romnia promoveaz activ dezvoltarea durabil prin asisten a acordat n cadrul proiectului s u de Construire a capacitilor locale de implementare a Agendei Locale 21 n Romnia. Proiectul este actualmente implementat n nou ora e-pilot, sub coordonarea Centrului Na ional pentru Dezvoltare Durabil . Procesul participativ de elaborare a fost unic, stimulnd energia cetenilor, a sectorului privat, a mediului academic, a ONG-urilor i a autoritilor locale. To i ace tia s-au ridicat la nl imea a tept rilor, iar eforturile lor colective au dat na tere prezentului document. Acest raport i are rd cinile n necesitile i ideile locale, devenind un testament al eforturilor, energiei i entuziasmului lor. Fie prin furnizarea de informaii, fie prin acordarea de asisten tehnic , fie prin participarea direct , ntreaga comunitate a avut o contribu ie enorm la succesul acestuia. Rezultatul este o strategie coerent , cu un plan concret de aciune i de implementare. Ambele ofer o garan ie practic a faptului c proiectul poate r spunde necesitilor comunitii i c reprezint o contribuie important la dezvoltarea durabil n Romnia. Felicit i mul umesc tuturor celor care au contribuit la succesul su.

Soknan Han Jung Reprezentant Rezident Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare

10
M U N IC IPIU L

11
IA I

Cuvnt nainte

adresat de Primarul Municipiului Ia i

Programul

Na iunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), biroul rezident n Romnia, a lansat, n luna martie 2000, finanarea proiectului Agenda Local 21 Rom 98/012. Proiectul se adreseaz administra iilor locale i se aplic, n Romnia, n 9 ora e pilot, printre care se num r i Municipiul Ia i. Celelalte ora e sunt: Giurgiu, Gala i, Oradea, Miercurea Ciuc, Baia Mare, Trgu Mure , Rmnicu Vlcea i Ploie ti. Agenda Local 21 este un Plan de Dezvoltare la nivel local promovat de Organiza ia Na iunilor Unite (ONU) n 1992 la Rio de Janeiro, n cadrul Conferin ei Mondiale pentru Mediu i Dezvoltare. Agenda Local 21 promoveaz principiile dezvolt rii durabile la nivelul administra iilor locale, fiind aplicat n peste 3000 de ora e n Europa. Succesul acestui program este condiionat de participarea public a comunitii locale i de promovarea dezvolt rii descentralizate, oferind o abordare integrat a problemelor sociale, economice i de protecie a mediului. Implementarea ei trebuie s conduc la definirea obiectivelor, politicilor i aciunilor care s fac posibil cre terea bun st rii i dezvolt rii comunitii locale. Agenda Local 21 este coordonat , n cadrul PNUD de Centrul Na ional pentru Dezvoltare Durabil (CNDD)- Bucure ti, care r spunde la nivel naional de organizarea, monitorizarea i activitatea de consultan pentru acest proiect. Pentru realizarea Agendei Locale 21, al turi de PNUD, Municipiul Ia i a primit suport financiar i din partea Ageniei Canadiene pentru Dezvoltare Interna ional (CIDA), care, prin Institutul Interna ional pentru Dezvoltare Durabil (IISD) ofer, mpreun cu CNDD, consultan de specialitate n cadrul proiectului. Pentru realizarea Agendei Locale 21 s-au constituit: un Comitet Local de Coordonare pentru Agenda

Local 21 format din reprezentanii institu iilor publice i ai societii civile din Ia i prezidat de Viceprimarul ora ului, profesor universitar doctor Vasile Munteanu, Grupuri de Lucru, formate din speciali ti locali i un Birou Local al Agendei Locale 21 avnd doi Coordonatori: conf. univ. dr. Anca Tompea, Universitatea Petre Andrei i Diana Lina, inspector de specialitate n cadrul Prim riei Municipiului Ia i. Documentul a primit suport tehnic i informa ional din partea tuturor instituiilor locale, guvernamentale, neguvernamentale, de cercetare, precum i din partea re elei de nvmnt. Participarea i consultarea larg a societii civile la nivel local a constituit premisa de finalizare a Planului Local de Dezvoltare Durabil . Prim ria Municipiului Ia i, mpreun cu Biroul Local al Agendei Locale 21 dore te s mul umeasc tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestui document. Existen a acestui proiect Agenda Local 21 este o dorin a Municipiului Ia i i practic a Romniei, de a se apropia ct mai mult de structurile interna ionale, el permind dimensionarea dezvolt rii durabile a ora ului i a rii noastre. Dorim s mul umim Centrului Naional pentru Dezvoltare Durabil i Institutului Interna ional pentru Dezvoltare Durabil pentru sprijinul constant acordat i pentru permanenta ndrumare n realizarea documentului i a programului Agenda Local 21.

Conf. Dr. Constantin Simirad Primarul Municipiului Ia i

12
M U N IC IPIU L

13
IA I

I. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABIL

Introducere

Oraul

Ia i s-a dezvoltat, pe locul ales de un st pnitor al inutului, nc nainte de formarea rii Moldovei, datorit poten ialului su strategic. Nu ntmpl tor acest loc a devenit cel mai important popas pentru negu torii care f ceau comer ntre Marea Baltic i Marea Neagr, respectiv Constantinopol, i pentru aceia ce susineau legturi comerciale ntre Transilvania mai dezvoltat i Hanatul T t r sc. Practic, acestui avantaj geopolitic datorm dezvoltarea ora ului i stabilirea capitalei Moldovei la Ia i. Chiar dac, dup Unire, Ia iul i-a pierdut din importan , el i-a p strat voca ia internaional, fiind, n perioada interbelic un ora cosmopolit cu trei consulate i 38 de b nci la o popula ie de nici 100.000 de locuitori, a c rui principal caracteristic era excelena i diversitatea serviciilor i calitatea spaiului urban armonios rela ionat cu cel natural. n perioada comunist , de i dezvoltarea industrial a Ia ilor s-a f cut prin negarea excesiv a structurilor tradi ionale, i a principiilor de eficien, a propulsat totu i ora ul pe pozi ia de cel mai important centru urban al rii, dup Bucure ti. Ast zi ora ul are avantajul relativ al unei localiz ri strategice la nivel European, greu de valorificat datorit slabelor leg turi de transport spre centrul Europei. Valorificarea localiz rii de excep ie, a patrimoniului mo tenit i aflarea soluiilor celor mai bune de a ie i din izolare i de a rec tiga voca ia interna ional a Ia ilor sunt dependente, aproape n exclusivitate de factorul uman, de capacitatea comunitii ie ene de a-i uni eforturile spre mplinirea obiectivelor de dezvoltare stabilite.

I.1. STAREA DE FAPT

I.1.1. Mediul natural

I.1.1.1. Elemente specifice ale cadrului natural se afl n centrul Moldovei istorice, ntr-un peisaj colinar specific ce confer ora ului o personalitate proprie a peisajului urban. n acela i timp, zona prezint riscuri naturale majore legate de seismicitate i stabilitatea versan ilor. Municipiul dispune de rezerva ii naturale, parcuri dendrologice, perimetre forestiere cu rol de protecie i agrement, p duri i spa ii verzi insuficient ntre inute i extinse i mprejurimi pitore ti care i cresc gradul de atractivitate.

Municipiul Iai

14
M U N IC IPIU L

I.1.1.2. Situa ia fondului funciar n municipiul Ia i Suprafa a administrativ a municipiului Ia i este 9.527 ha din care terenuri agricole 3.979 ha (41,7% din suprafaa total ) i terenuri neagricole 5.548 ha (58,3% din suprafa a total ). Datorit limit rilor naturale i artificiale ct i a densitii de locuitori pe kmp; rezervele de terenuri nu pot asigura dezvoltarea ora ului pe termen lung. Statutul juridic al acestor terenuri nu este nc finalizat, punerile n posesie f cndu-se de regul prin f rmi area dezordonat a parcelelor mari construibile.

apele de la Nicolina, care au proprieti balneare insuficient exploatate; ape freatice care au fost utilizate n trecut ca ape medicinale (de ex. n zona Breazu); n prezent se exploateaz un izvor de ap oligomineral , hidrogen carbonatat, magnezian calcic , n zona Grdinii Botanice, cantitatea mbuteliat fiind de circa 50.000 l/zi. I.1.1.4. Resursele subsolului Singura resurs exploatabil este argila, rezerva identificat fiind de 18.414 mii t. Din aceast rezerv , n zona Carierei Vl diceni (comuna Tome ti) este exploatat anual o cantitate de 180.000 t argil pentru fabricarea produselor ceramice.

I.1.1.3. Apa Sursele de alimentare cu ap ale municipiul Ia i sunt: ape de suprafa (rul Prut), ape subterane (Timi e ti) i surse locale, cu un total de cca. 3500 l/s care asigur nevoile de dezvoltare pe termen mediu ale ora ului. Consumul specific de ap pe cap de locuitor este de 245 l/zi i este grevat de pierderile importante din reea, datorate infrastructurii nvechite. Consumul specific de ap din municipiul Ia i este nc ridicat comparativ cu consumurile similare din unele ora e ale Europei, cum ar fi de exemplu: Ljubliana 195l/loc, Bruxelles - 160l/loc, Cracovia -135l/loc. Calitatea apei potabile este dependent de p strarea calitii mediului n bazinul Prutului din amonte de Ia i. Municipiul Ia i este traversat de rurile Bahlui i Nicolina, ruri relativ poluate, care, de i au albiile minore regularizate, nu sunt integrate n peisajul urban prin amenaj ri specifice. Acumul rile de ap au o importan special . Acumularea Chiri a este important deoarece aici se tranziteaz o parte din apa rului Prut n vederea folosirii ulterioare n scop potabil i industrial de c tre ora ul Ia i. Acumul rile Ciric salba de lacuri Doroban i-Aroneanu-Ciric I, II, III, reprezint ape de suprafa care se n cadreaz n categoria a III-a de calitate a apelor de suprafa. Parametrii microbiologici nu permit utilizarea acumul rilor pentru mbiere, de i ntreg sistemul de lacuri constituie una din zonele de agrement tradi ionale ale ora ului. n Ia i exist o diversitate de ape medicinale i tratament:

I.1.1.5. Calitatea atmosferei Din inventarul emisiilor de poluani atmosferici rezult c poluarea aerului n municipiu nu este critic . Principalul factor poluant este traficul auto, n special datorit parcului auto nvechit.

I.1.1.6. Managementul de eurilor De eurile solide produse n municipiul Ia i (circa 0,8 kg/loc/zi i care au un procent ridicat de de euri organice, ngreunnd un eventual proces de reciclare) sunt colectate n depozitul controlat amplasat n zona Tome ti, depozit a c rui capacitate este n curs de epuizare. Concluzii: Municipiul Ia i este a ezat ntr-o zon atractiv din punct de vedere al cadrului natural, la contactul a dou mari subuniti geografice ale Podi ului Moldovei: Cmpia Moldovei i Podi ul Central Moldovenesc, cu riscuri seismice i de instabilitate a versanilor majore; Insuficien a rezervelor de teren impune dezvoltarea pe termen lung a ora ului n aglomeraie urban , prin includerea n sistem urban structurat a localitilor vecine;

15
IA I

Municipiul Ia i este s rac n resurse minerale exploatabile; Calitatea apelor de suprafa , a apei potabile precum i gospod rirea lor eficient suport mbun tiri majore ; Exist poluare atmosferic i fonic ; Managementul de eurilor urbane nu este conform standardelor U.E.

Popula ia legal a municipiului Ia i la 1.VII.1999 nsuma 327.227 locuitori, diferen a de 20.379 persoane fa de popula ia stabil reprezentnd soldul (pozitiv) al schimb rilor de re edin (al persoanelor cu viz de flotant); la aceast categorie de popula ie (legal ), creterea fa de 1989 a fost de 32.035 persoane (+10,9%), datorit liberaliz rii schimburilor de domiciliu, tiut fiind faptul c pn n 1989 Ia iul a fost un ora nchis. Popula ia pe grupe de vrst reflect preponderen a populaiei ntre 15 i 59 ani (66,3% n 1992, respectiv 71,1% n 1998) asimilat cu popula ia n vrst de munc, fa de grupele de vrst 0-14 ani (24,3% n 1992, respectiv 21,3% n 1998) i 60 de ani i peste (9,3% n 1992, respectiv 11,4% n 1998).

I.1.2. Comunitatea local

I.1.2.1. Popula ia

Populaia stabil a municipiului Iai la 1.VII. 1999

nsuma 347.606 persoane, reprezentnd 41,7% din populaia total a judeului i respectiv 82,9% din populaia urban ; din total popula ie, 167.382 persoane reprezentau sexul masculin (48,2%) iar 180.224 persoane sexul feminin (51,8%). Dup 1989 populaia municipiului Ia i crescut cu 5,3%, n timp ce popula ia jude ului a crescut cu 2,9%, ceea ce nseamn c aproape 75% din sporul populaiei pe total jude s-a nregistrat n Ia i; pe total ar , n aceea i perioad populaia total a sczut cu 2,4%, iar cea urban a crescut cu 3,2%. Popula ia adult (15-59 ani) a crescut de la 228.502 persoane n 1992 la 247.319 persoane n 1998 (+18.817 persoane), prin trecerea n grupele superioare de vrst a populaiei tinere n aceast perioad (1992-1998). Popula ia vrstnic (60 ani i peste) a sporit de la 32.177 persoane n 1992 la 39.609 persoane n 1998 (+ 7.432 persoane), pe fondul general de mb trnire a popula iei Romniei. Dac la popula ia tn r se manifest un anumit echilibru ntre sexe (51,0% masculin, respectiv 49,0% feminin - la 1.VII.1998), la popula ia adult , dar mai ales la cea vrstnic se constat preponderen a femeilor (51,5% respectiv 57,9%) n raport cu b rba ii (48,5%, respectiv 42,1%).

16
M U N IC IPIU L

I.1.2.2. Na ionalitile n secolul trecut i chiar n prima jum tate a secolului XX, Ia iul era un ora cosmopolit; structura actual a populaiei pe naionaliti reprezint o popula ie majoritar romn (99,2%) iar pe religii o popula ie majoritar ortodox (95,5%).

SPOR NATURAL (jude, 1998) +3,9 o/oo; n ar din 1992 se nregistreaz DEFICIT NATURAL (1998 - 1,5 o/oo) MORTALITATEA SPECIFIC pe clase de boli are pe primele locuri bolile cardio-vasculare, cancerul, bolile aparatului digestiv. DURATA MEDIE DE VIAT (jude ) * 1996-1998: masculin 65,64 ani feminin 72,77 ani MORBIDITATEA (jude , 1998) inciden a este mai mare fa de cea existent la nivel na ional pentru TBC, hepatit viral , sifilis. n municipiul Ia i exist 13 spitale cu 7.500 de paturi la care se adaug 4 centre de diagnostic. Pentru populaia jude ului exist un num r total de 418 medici de familie (831 pacien i /medic de familie). Concluzii: Municipiul Ia i are n prezent indicatori demografici (natalitate, mortalitate, spor natural) mai buni fa de media rii, dar cu tendin e nefavorabile de evoluie; Tabloul morbiditii, cu nivel mare al incidenei prin tuberculoz , reprezint un aspect nefavorabil al sn tii populaiei; Municipiul Ia i este centru medical regional, dar nu este dimensionat pentru aceast funcie din punct de vedere al dot rilor; Infrastructura i dot rile existente necesit reabilit ri i complet ri n vederea mbun tirii actului medical. Aspecte ale s n tii popula iei n rela ie cu calitatea mediului Zonele locuite nvecinate S.C. ANTIBIOTICE IA I (Rediu, Le cani, Miroslava) comparativ cu zona martor Movileni (1998) prezint urm toarele aspecte: incidena crescut pentru faringoamigdalite, bron it astmatiform , astm bron ic , boli de piele (eczeme, urticarie); prevalen a dominat de astm bron ic i conjunctivit ; simptome de disconfort (miros nepl cut).

Concluzii: caracteristicile demografice care pot influen a dezvoltarea municipiului Ia i sunt: Structura pe sexe este echilibrat , cu un u or excedent feminin care nu va influena semnificativ nup ialitatea i natalitatea; Sporul migratoriu prezint o tendin de cre tere accentuat de perspectiva urbaniz rii Romniei de la 52,7% popula ie urban n anul 1990 la circa 61% n anul 2005. I.1.2.3. S n tate Indicatori de s n tate privind popula ia jude ului - municipiului Ia i
o NATALITATE (jude , 1998) - 13,8 /oo, mai mare o dect natalitatea rii (10,5 /oo); tendin de sc dere n ultimii 30 de ani; MORTALITATE (jude , 1998 )- 9,9 o/oo , sub media rii (12,00 o/oo), tendin de cre tere pentru ultimii 10 ani

17
IA I

n localitatea Tome ti - nvecinat Depozitului controlat de reziduuri menajere - populaia acuz mirosuri dezagreabile, prezena insectelor i a roztoarelor. Relaii posibile ale sn tii cu calitatea apei sunt greu de dovedit, dar men ion m disconfortul acuzat generat de miros, gust, culoare, turbiditate, mai ales n cartiere n care apa provine din sursa Prut. Concluzii: Unele mboln viri i simptome de disconfort pot fi puse n leg tur cu calitatea mediului (aer, ap ); Sunt necesare m suri specifice localizate pentru mbun tirea calitii mediului. I.1.2.4. Calitatea locuirii Modul tradi ional de locuire, ilustrat de casa cu grdin i locuin a colectiv mic , a fost radical schimbat n ultimii 50 de ani cu locuin e colective mari, grupate n mari ansambluri de locuit, f r dot rile necesare unei funcion ri autonome, f r identitate urbanistic i arhitectural . Consecinele pentru s n tatea fiziologic i spiritual a locuitorilor sunt grave i nc dificil de estimat. Peste 85% din popula ia ora ului locuie te n astfel de locuine, aproape n totalitate devenite proprietatea fo tilor chiria i de apartamente. Este o situaie special n care majoritatea acestor proprietari nu fac fa cheltuielilor legate de ntre inerea n parametrii funcionali acceptabili ai acestor locuine. Aspecte ale calitii locuirii: Lipsa posibilitilor financiare pentru reabilitarea periodic funcional i estetic a blocurilor de locuit, situa ia cea mai critic o reprezint degradarea teraselor de blocuri. Incapacitatea posesorilor de apartamente de a face fa cheltuielilor de ntreinere, n special pentru cele de furnizare a cldurii i apei calde, scumpe n condi iile unui sistem centralizat, cu infrastructur neperformant , monopolizat de regia autonom de termoficare. Un proces permanent i important de schimbare a proprietarilor prin care familiile mari s race se mut n apartamente mai mici,

proces care are ca rezultat scderea calitii locuirii. Au ap rut proprietari importan i care dein multe spa ii de locuit exploatate prin nchiriere, de multe ori la limita legalitii. Se constat un proces de transformare a locuinelor n spa ii comerciale i birouri (n special cele de la parter), proces care este n cre tere. Concluzii: Cre terea real a popula iei ie ene, posibilitile reduse ale popula iei de a-i rezolva problemele locuirii prin mijloace proprii, ilustreaz criza locuirii n Ia i, a c rei dimensiune social nu poate fi scpat din vedere. Este necesar promovarea unei politici speciale privind reabilitarea fondului de locuine existent precum i construirea de noi locuine, inclusiv locuine sociale, pentru a se putea asigura fiec rei familii ie ene accesul la o locuin convenabil . I.1.2.5. Fora de munc Municipiul Ia i se situeaz n una dintre zonele cu cel mai mare spor demografic din Romnia. Num rul mediu al salaria ilor a sc zut de la 143.083 persoane n anul 1992, la 126.887 persoane n anul 1998 (16.196 persoane, respectiv 11,3%). Popula ia activ nsuma 159.136 persoane la recensmntul din 7.I.1992 (b rbai 52,4% i femei 47,6%), rata de activitate a popula iei totale fiind de 46,2%, iar a resurselor de munc, de 69,6%; din totalul popula iei active, popula ia ocupat reprezenta 95,9%, rata omajului la aceea i dat fiind de 4,1%. n anul 1998 rata de activitate a popula iei totale a sc zut la 43,8%, datorit reducerii num rului persoanelor ocupate (cu cca. 13.500 persoane) i respectiv a cre terii num rului omerilor (cu cca. 8.500 persoane n 1998 fa de 1992). Popula ia inactiv (la recensmntul din 7.I.1992) nsuma 185.289 persoane (53,8% din popula ia total a municipiului), fiind format din: elevi+studen i (49,6%), pensionari (23,4%), persoane casnice (5,7%)

18
M U N IC IPIU L

i persoane ntre inute (21,3%); din totalul popula iei inactive 45,5% erau persoane de sex masculin, iar 54,5% de sex feminin. n perioada 1992-1998 populaia inactiv a crescut cu aproximativ 9.000 persoane (+5%), prin reducerea gradului de ocupare a populaiei, respectiv, prin cre terea num rului pensionarilor i a celorlalte categorii de popula ie care nu lucreaz .

a unui nivel de consum al populaiei situat actual peste nivelul de supravieuire. Concluzii: Se poate estima men inerea la o rat nalt a populaiei apte de munc (a populaiei peste 15 ani n vrst activ ). Exist o lips de adaptabilitate a forei de munc corelat cu procesul de restructurare a economiei. Exist o fluctua ie zilnic a forei de munc att din, ct i nspre localitile nvecinate Ia ilor. Fora de munc se caracterizeaz prin conservatorism ( fora de munc disponibilizat din sectorul industrial nu se reg se te n sectorul teriar sau n alte domenii de activitate unde i se resimte lipsa). I.1.2.6. Asistena social Serviciile de asisten social la nivelul Prim riei municipiului Ia i sunt: ajutoare sociale; faciliti prin legi speciale; cmine pentru b trni; ajutoare b ne ti de urgen. Fa de anul 2001 cnd num rul mediu de beneficiari de ajutoare sociale era de 1600, se remarc o cre tere a num rului acestor persoane la 3.300 la data de 28.03.2002. n ierarhia judeelor care au cei mai mul i beneficiari ai unor astfel de ajutoare, jude ul Ia i de ine locul I, ceea ce reflect nivelul ridicat al s r ciei n aceast zon . Prim ria municipiului Ia i, n cadrul cantinei de ajutor social, ofer servicii la data de 28.02.2002 unui num r de 362 persoane/familii. Fa de num rul mediu de 850 persoane/familii nregistrat n anul 2001, se remarc o scdere a num rului acestor persoane. Serviciile sociale oferite n cadrul celor 2 cmine de b trni finanate de municipalitate sunt insuficiente pentru num rul de cazuri care au nevoie de astfel de asisten . Cminul de b trni Sf. Elena funcioneaz n condiii necorespunz toare ca dotare specific i ca amplasament urban.

Popula ia ocupat (la 7.I.1992) nsuma 152.595 persoane (din care: masculin 52,4% i feminin 47,6%), pe activiti ale economiei ponderile fiind urm toarele: industrie 50,9%; construcii 7,4%; transporturi + telecomunica ii 6,2%; comer + alimenta ie public 8,4 %;agricultur 2,2%; nvmnt 7,5 %; s n tate 6,5%, administraie 2,7%; finan e-bnci 0,6% i alte activiti 7,6% din total popula ie ocupat, 145.519 persoane (95,4%) erau salariai, diferen a de 7.076 persoane (4,6%) fiind lucr tori pe cont propriu, patroni, lucrtori familiali neremunerai etc. Structura ocupaional a popula iei la nivelul anului 1992 situeaz municipiul Ia i n categoria ora elor industriale, avnd o preponderen a activilor ocupa i n sectorul secundar (industrie i construcii) n defavoarea sectorului teriar. Transform rile n structura forei de munc indic nscrierea Ia iului pe traiectoria teriariz rii, dar a unei teriariz ri nc fragile, f r suportul real al unei cereri create de dezvoltarea celorlalte sectoare productive i

19
IA I

Femeile reprezint 47,6% din totalul popula iei active (la recensmntul din anul 1992). Din analiza disponibiliz rilor i a gradului de ocupare a locurilor de munc pe ultimii 2 ani se constat faptul c , de i num rul disponibiliz rilor a sc zut i gradul de ocupare a crescut cu 14,1%, exist nc un num r important de femei f r locuri de munc , n special cele cu vrsta peste 35 de ani. Unii patroni refuz angajarea femeilor care dep esc aceast vrst, pe motiv c nu dau randamentul necesar cerut de condiiile locului de munc i a programului respectiv. O situa ie deosebit o reprezint angajarea femeilor care depesc vrsta de 45 de ani c rora li se refuz angajarea deoarece se consider c nu mai fac fa fizic solicit rilor locului de munc . Sunt necesare m suri pentru susinerea de programe i proiecte n vederea promov rii femeilor (numai 16% din membrii Consiliului local sunt femei) i combaterii discrimin rii femeilor n g sirea unui loc de munc corespunz tor preg tirii profesionale i op iunilor lor.

Se impune m rirea i mbun tirea capacitii de cazare a cminelor de b trni prin realizarea de noi obiective i prin mutarea cminului Sf. Elena ntr-o zon corespunz toare. I.1.2.7. Termeni de referin pentru securitatea comunitar Starea infracionalitii n municipiul Ia i este n cre tere. Un poli ist asigur securitatea unui num r de 673 locuitori, aceasta nsemnnd mult peste media pe ar , care este de 1 la 500. Cauzele care conduc la producerea de infraciuni sunt numeroase, cele mai frecvente fiind: consumul de alcool, s r cia, omajul, lipsa locurilor de munc . Majoritatea infraciunilor au loc pe fondul consumului de alcool. Concluzii: Este necesar realizarea de programe pentru prevenirea i combaterea st rii de infracionalitate. Se impune optimizarea num rului de personal implicat n asigurarea securitii cetenilor precum i a dot rilor aferente. I.1.2.8. Protec ia civ il Calamitile n cazul c rora este preg tit s intervin Inspectoratul de protecie civil sunt: cutremurele, inundaiile, alunec rile de teren, accidentele industriale, accidentele nucleare.

Persoane cu handicap n eviden a Inspectoratului pentru Protecia Persoanelor cu Handicap se afl 6.980, din care 813 au handicap de gradul I i beneficiaz de nsoitor. Pentru aceste persoane, procesul asigur rii accesibilitii la servicii prin amenaj ri tehnice i dot ri specifice este abia la nceput. Concluzii: Se remarc preocuparea administra iei locale pentru diversificarea serviciilor i asistarea corespunz toare a persoanelor n dificultate; cu toate acestea, nivelul ridicat al s rciei impune politici sociale susinute inclusiv la nivel central (Guvern, ministere). Sunt necesare m suri specifice viznd recunoa terea rolului i importan ei sociale a femeilor n comunitate, att la nivel politic ct i din punct de vedere profesional. Este necesar realizarea, aprobarea i aplicarea unui regulament local pentru asigurarea accesibilitii persoanelor cu handicap sau aflate n dificultate.

I.1.2.9. Societatea civ il n municipiul Ia i societatea civil are reprezentan i n asocia ii de locatari, confederaii sindicale i Organizaii Nonguvernamentale (n municipiul Ia i exist peste 600 de O.N.G. cu personalitate juridic ), insuficient susinute de instituiile publice. n acela i timp exist organiza ii de acest gen care nu-i desfoar activitatea n concordan cu scopul pentru care au fost create.

20
M U N IC IPIU L

Concluzie: Este necesar ini ierea de parteneriate cu O.N.G. eficiente i stimularea ini iativelor acelora care activeaz n domeniile importante pentru comunitate. I.1.2.10. Educa ia

universitar Tudor Vladimirescu, asigurnd n acela i timp i conexiunea cu celelalte universiti, cteva licee, biblioteca "Gh. Asachi". Universitatea de Medicin si Farmacie "Gr. T. Popa", fondat n 1879, dispune de 4 faculti si 4 colegii universitare. Cu un corp didactic format din 800 cadre didactice, preg te te aprox. 9000 de studeni n 7 categorii de specialiti, dintre care 4 ntr-un domeniu nou (unic n ar ) - bioingineria. Preg tirea continu , prin nvmnt postuniversitar nglobeaz peste 3500 studen i, doctoranzi, oferind peste 90 de cursuri postuniversitare/an. Dat fiind necesitatea instruirii continue, s-au ini iat i cursurile la distan . Universitatea dispune de o Bibliotec Central Medical , cu peste 470.000 volume, computerizat, cu acces la informa ii on-line, de biblioteci de specialitate la fiecare disciplin , sli de lectur , 28 laboratoare. Practica medical universitar i cercetarea clinic se desfoar n cele 55 clinici de specialitate organizate n 12 spitale clinice universitare, n cele 2 policlinici universitare, n Centrul de Cardiologie (unic n Moldova), precum i n Centrul de Dializ. Universitatea Agronomic "Ion Ionescu de la Brad", care a funcionat din 1912 n cadrul Universitii "Al. I. Cuza", de sine st t toare din 1948, cu un corp didactic i de cercetare de aprox. 200 persoane, ofer cursuri de lung durat pentru 4 specialiti, cursuri de scurt durat pentru o specialitate, precum i programe postuniversitare i de tip master sau doctorale, pregtind aproximativ 2000 studeni. Cu bibliotec proprie de peste 110.000 volume, o reea proprie de calculatoare conectate la Internet i cu un mare num r de laboratoare de specialitate, ofer condi ii adecvate procesului educa ional actual. Academia de Arte "George Enescu" este prima academie de acest profil din Romnia i dateaz din Octombrie 1860. Cu un corp didactic de 130 cadre, n cele trei faculti, preg te te anual 800 studeni, acoperind 18 specialiti. Concluzii: Ia iul universitar dispune de importante resurse educa ionale acoperind un mare num r de domenii.

IAI - C ENT RU UNIV ERSITAR


Municipiul Ia i este unul din cele mai vechi i mari centre de cultur i educaie din Romnia. Dimensiunea universitar actual a Ia iului este dat att de nvmntul superior de stat, reprezentat de cele cinci mari universiti, ct i de universitile private. Universitatea "Al. I. Cuza", fondat la 1860, are actualmente 14 faculti, si 4 colegii universitare, preg tind (n anul colar 1999-2000) aproximativ 13.000 studeni i 2000 doctoranzi, oferind 50 specializ ri. Structura staff-ului academic este reprezentat de aproximativ 900 cadre didactice. Universitatea dispune de 9 cl diri, 11 biblioteci de specialitate, 15 sli de lectur , precum i de adev rate uniti de cercetare r spndite nu numai n Ia i (Grdina Botanic , Muzeul de tiin e ale Naturii, Centrul de Comunica ii), dar i n ar (Centrul de Cercet ri Biologice Marine de la Agigea, Centrul de Cercet ri Biologice de la Potoci - n Mun ii Carpa i). Biblioteca Central Universitar "Mihai Eminescu" cu rang de bibliotec na ional , care i p streaz caracterul de "universitar" nc din 1860, de la nfiin area primei universiti din ar . Ca i cele din Bucure ti, Cluj i Timi oara, este o bibliotec enciclopedic, deschis spa iului academic n primul rnd, dar i ntregii comuniti. Universitatea Tehnic "Gh. Asachi", de sine st ttoare din 1937, are actualmente 10 faculti i 3 colegii universitare, cu 1200 cadre didactice i de cercetare, preg tind (n anul colar 1999-2000) aproximativ 11.000 studeni. Dispune de o bogat bibliotec central i de nc alte 5 biblioteci, la nivelul unor faculti, pe specialiti, cu un total de peste un milion de c ri. Centrul de comunicaii al UTI, coordoneaz reeaua de calculatoare a universitii, organizat n re ele locale la nivelul fiec reia din cele 10 faculti (aflate n cl diri diferite), a campusului

21
IA I

Se semnaleaz o acut lips de spa ii de studiu, de campusuri studen e ti, de cmine, de posibiliti de agrement (s li de sport, piscine); Nu exist suficiente sli de conferine moderne, utilate, de capacitate; Rolul universitilor ie ene n susinerea voca iei interna ionale a ora ului trebuie consolidat i dezvoltat.

Concluzie: Este necesar g sirea unor modaliti de stimulare a dezvolt rii nvmntului privat. I.1.2.11. Infrastructura cultural a municipiului Ia i Municipiul Ia i de ine un important patrimoniu istoric, arhitectural-urbanistic i cultural.

RE EAUA COLAR A MUNICIPIUL UI IAI


cuprinde: Num rul unitilor de nv mnt: 53 grdinie, 15 grupuri colare, 3 uniti de nvmnt special, 14 licee, 30 de coli gimnaziale, 1 coal postliceal , 7 coli primare; Num rul elevilor nscri i n procesul de nv mnt n municipiul Iai: TOTAL 83.500 din care: 8500 grdinie, 54000 - la ciclul primar i gimnazial; 21000 la licee i grupuri industriale; 6000 - n nvmntul profesional complementar sau de ucenici; 100 nvmnt tehnic de mai tri; 3700 - nvmnt postliceal. Personal didactic n nv mnt: pre colar - 550; nvmnt primar - 1000; nvmnt gimnazial 1400; nvmnt liceal - 2200; profesional - 200; postliceal - 249; Num rul mediu de salaria i n nvmnt este 13.700. Concluzii: Num rul de elevi ce revin unui cadru didactic este mare. Dotarea unitilor de nvmnt nu este adecvat desfur rii unui proces educativ modern.

M ONUM ENT EL E I MUZ EEL E IAILOR


Monumentele Ia iului patrimoniu divers. sunt reprezentate de un Zona central a ora ului, g zduie te ansamblul metropolitan ce include cl diri de patrimoniu, cum ar fi Catedrala Mitropolitan , Palatul Sturdza, Palatul Roznovanu , Palatul i Cancelaria Mitropolitan , Mitropolia veche, Teatrul Naional Vasile Alecsandri inaugurat in 1896, Mn stirea Trei Ierarhi ctitorie a lui Vasile Lupu (construit intre 1637-1639), Mn stirea Sf. Nicolae Domnesc (1492), ctitorit sub domnia lui tefan cel Mare, Casa Dosoftei , ini ial parte component a incintei bisericii Sf. Nicolae Domnesc (1492), Palatul Culturii una din ultimele i cele mai importante crea ii din arhitectura romneasc , construit in stil neogotic (1906-1925), care g zduie te acum Muzeul de istorie al Moldovei, Muzeul etnografic al Moldovei, Muzeul de art , Muzeul politehnic. Un alt grupaj de monumente arhitectonice cu valoare de patrimoniu este format din: Biserica Barnovschi (1627-1633), Biserica Sf. Sava (1583), Biserica Armean (sec. XIV), Biserica B rboi (1611-1615), Mn stirea Golia (sec.XVI), Biserica Sf. Spiridon (1752). Al treilea grupaj arhitectonic semnificativ este reprezentativ prin: Mn stirea Cetuia (1669-1672), Mn stirea Galata (1579), Mn stirea Frumoasa (1586), Mn stirea Bucium i Mn stirea Vl diceni. n total, Ia iul are 47 biserici ortodoxe, 7 mn stiri, 3 catedrale catolice, o biseric lipoveneasc , o biserica armean , o sinagog . n municipiul Ia i exist 12 obiective muzeale aparinnd de Muzeul Literaturii Romne (inclusiv casele memoriale), 10 obiective muzeale aparinnd de Muzeul de Istorie. Exist , de asemenea, un Muzeu de tiine Naturale precum, i cel mai renumit,

NV MNTUL PRIVAT IE EAN


nvmntul privat ie ean reprezint o alternativ la dezvoltarea nvmntului de toate gradele i este reprezentat de: 9 grdinie, 4 coli primare, 1 gimnaziu, 1 liceu, 8 universiti, dintre care 2 sunt acreditate pn n prezent: Universitatea Petre Andrei i Universitatea Apollonia. n ciuda persisten ei unei reticen e privind acest tip de nvmnt, acesta este ntr-un proces de dezvoltare.

22
M U N IC IPIU L

Complexul Naional Muzeal Moldova (Palatul Culturii) care cuprinde patru secii (etnografic , de istorie, de art si politehnic). Concluzie: n prezent patrimoniul istoric i arhitectural urbanistic de care dispune municipiul Ia i este insuficient protejat i valorificat. Valorificarea acestui patrimoniu ar constitui unul dintre cele mai importante resorturi ale prestigiului i atractivitii localitii i, implicit, ale viitoarei dezvolt ri economice.

Concluzie: Stimularea mi c rii de arti ti amatori se impune ca politic complementar n scopul cre terii rolului culturii n viaa cetenilor ora ului.

BIBLIOT ECI
Municipiul Ia i are un num r de 75 biblioteci (1 bibliotec public, 63 biblioteci specializate, 5 biblioteci ale institu iilor de nvmnt superior, 1 bibliotec privat , 4 biblioteci ale Centrelor Culturale), Toate bibliotecile din Ia i se confrunt cu lipsa fondurilor pentru achizi ia de c ri, desfurarea lent a procesului de informatizare, lipsa spa iului de depozitare a c rilor. Concluzie:

INSTIT UII DE SPECTACOL


Instituii profesioniste de spectacol Teatrul Na ional Vasile Alecsandri - n cl direa Teatrului Naional funcioneaz i Opera Romn din Ia i; Teatrul pentru copii i tineret Luceaf rul; Filarmonica Moldova. Concluzii: Aceste institu ii se confrunt cu lipsuri materiale, aparatura uzat , lipsa materialelor de recuzit i decor precum i lipsa de spectatori. Se impune formularea unor politici de stimulare att a calitii spectacolelor ct i n sensul cre terii num rului consumatorilor de cultur , n vederea consolid rii prestigiului de ora cultural. Instituii de spectacol pentru arti tii amatori Casa de Cultura a Studen ilor, Casa de Cultur a Armatei, Clubul CFR, Casa Sindicatelor, coala de Art sunt institu ii cu tradiie n organizarea spectacolelor susinute de arti tii amatori. Aceste instituii se confrunt cu lipsa dot rilor specifice i audiena n sc dere.

Este necesar g sirea unor solu ii pentru modernizarea sistemului de biblioteci din municipiul Ia i.

CINEMATOGRAFE
Ia iul are 4 cinematografe care se confrunt cu o lips acut de spectatori Concluzie: Este necesar reconsiderarea actului de cultur cinematografic prin schimb ri structurale, att n privina dot rilor, ct i a politicilor de spectacole. n municipiul Ia i exist 2 Case de Cultur (a Sindicatelor, respectiv a Tineretului i studen ilor), 5 Centre Culturale strine (Francez, German, Britanic, Grec, Italian).

23
IA I

INSTIT UIILE M ASS-MEDIA sunt reprezentate

de 6 posturi de radio locale, 2 regionale i na ionale; 4 posturi de televiziune locale i na ionale; 4 cotidiane locale i 2 regionale; s ptmnale locale. Exist numeroase reviste culturale (Cronica, Timpul, Convorbiri literare, Dacia literar ) i ale minoritilor naionale. Concluzie: Institu iile mass-media sunt suficient dezvoltate pentru asigurarea liberului acces la informa ie i pot fi implicate n promovarea imaginii ora ului la nivel local, naional i chiar internaional.

Se impune sprijinirea sportului de performan , promovnd astfel la nivel na ional i interna ional imaginea ora ului i a turismului sportiv. Este necesar realizarea unei infrastructuri sportive la standarde minime pentru organizarea de competi ii sportive interna ionale.

I.1.3. Economia

I.1.3.1. Infrastructura de transport i comunica ii Transporturi

l.1.2.12. Sportul i mi carea sportiv Bazele sportive i de agrement din municipiul Ia i sunt departe de a satisface cerin ele i necesitile actuale, fiind n incapacitate de a oferi servicii de calitate celor care doresc s practice o form de mi care sportiv . Situarea unor uniti de nvmnt i implicit a terenurilor de sport n apropierea surselor de poluare, mai ales fonic , face ca procesul didactic s se desfoare n condi ii mai dificile. n domeniul slilor de fitness, aerobic , body-building sau culturism se remarc iniiativa privat . De i au dot ri la standarde de performan aceste sli sunt amenajate n spa ii necorespunztoare ( camere de hotel, sau n spaii care nu dispun de cele mai bune condiii pentru desfurarea acestor activiti). Sportul de performan se remarc prin dezvoltarea ramurilor sportive care nu necesit sprijin financiar deosebit (ah, sporturi individuale). Referitor la sportul de echip lipsa resurselor financiare a condus la rezultate nesemnificative n domeniu. Concluzii: Este necesar mbuntirea dot rilor bazelor sportive, construirea unor s li de sport n cadrul colilor i liceelor ie ene, a unor terenuri cu dot ri minime n cartierele municipiului, a unei piscine olimpice acoperite, a unei sli de atletism, a unui patinoar artificial acoperit precum i modernizarea dot rilor existente (sal polivalent, stadion).

Poziia strategic important a Iailor, de ora mare,


cu voca ie interna ional, situat la extremitatea estic a Comunitii Europene nu este susinut de un sistem de ci de comunica ie eficient. a) n sistemul rutier se remarc slabele leg turi cu Transilvania i izolarea municipiului Ia i n programul de realizare a culoarelor de dezvoltare (autostr zi) pe termen mediu i lung; b) n sistemul feroviar, se remarc de asemeni slabele leg turi cu Transilvania, motiv pentru care platforma logistic de la Criste ti aflat n punctul nodal de schimbare a sistemului feroviar specific celor dou mari centre de putere Europene nu se poate dezvolta corespunz tor. c) n transportul de m rfuri pe ap, proiectele antebelice de transformare a Prutului n ru navigabil i implicit de realizare a unui port la Ia i nu au prins via , n ciuda beneficiilor unui astfel de proiect; d) aeroportul Ia i este n proces de modernizare i de interna ionalizare f r s contribuie deocamdat , la realizarea leg turilor rapide pentru persoane i m rfuri cu zonele dezvoltate din ar i din Occident. e) la nivelul infrastructurii din interiorul ora ului sunt de remarcat urm toarele aspecte: lipsa unei osele de centur pentru devierea traficului greu;

24
M U N IC IPIU L

traversarea ora ului de re eaua de ci ferate, cu disfuncionaliti grave i multiple; procentul ridicat de str zi nemodernizate din cartierele m rgina e ale ora ului precum i inexisten a resurselor pentru dezvoltarea structurilor utilitare n vederea realiz rii unor noi cartiere de locuit, a unor noi centre teriare i de producie; transport comunitar deficitar; lipsa unui inel central modernizat cu noduri dezvoltate pentru toate rela iile de acces pentru scoaterea traficului major din centrul istoric. Concluzii: Realizarea leg turilor la nivel regional i naional pentru valorificarea pozi iei strategice a municipiului Ia i trebuie promovat ca idee esenial la nivelul Planului de Amenajare Teritorial Na ional; Modernizarea infrastructurii la nivel de municipiu i aglomera ie urban depe te posibilitile financiare ale administra iei locale, n condi iile n care este extrem de necesar pentru asigurarea dezvolt rii coerente pe termen mediu i lung. Telecomunica iile i Po ta n prezent, exist 91.286 posturi telefonice (telefonie fix ). Pe raza municipiului Ia i exist un num r de 13 oficii po tale care ofer o gam larg de servicii po tale tradi ionale, servicii de po t rapid (Prioripost, Ultrapost, EMS), servicii de vnzare prin Po t (Postmesager, Infadres, Promoplic, Postafis), precum i servicii electronice (transferuri n valut, mandate on-line) prin ghi eele informatizate din cadrul Oficiului Ia i nr.1. Concluzii: Infrastructura de telecomunicaii este bine dezvoltat pentru a susine serviciile de transfer de date i informaii.

I.1.3.2. Sectorul primar Activitile din sectorul primar vizeaz trei arii distincte: a) activiti desfurate n intravilan, cu o pondere important n cadrul gospod riilor de tip semi-rural existente: Obreja, Bucium, Moara de Vnt, T t ra i. Cuprind n principal cre terea animalelor, pomicultura i viticultura; b) activiti agricole din zona agricol imediat , cuprinde teritoriile comunelor limitrofe Dancu i Tome ti i teritoriul administrativ al Ia iului. Zona reprezint : rezerva imediat de aprovizionare a ora ului cu produse vegetale proaspete; sursa de aprovizionare pentru industria alimentar ; sursa de aprovizionare cu produse animale prin fermele de la Le cani, Dancu i Tome ti. c) activiti agricole ale industriei extractive, forestiere i ale pisciculturii din zona periurban furnizeaz : materia prim pentru industriile locale: textil , de mobilier, de prelucrare a lemnului, de piel rie i nclminte; materia prim pentru unele ramuri ale industriei alimentare si o parte din produsele proaspete consumate pe pia a local ; argila exploatat n zona Vl diceni i utilizat la fabricarea c rmizilor. Municipiul are terenuri arabile cu fertilitate ce se ncadreaz n categoriile II-III, iar pentru gr din rit n categoriile II-IV. Favorabilitatea pentru vii i livezi este n categoria II-IV iar pentru puni i fne e este n categoria IV-V. Potenialul existent permite practicarea unei agriculturi eficiente, n condiii controlate tehnologic. Preluarea i prelucrarea produc iei agricole Municipiul Ia i fiind re edin de jude, centru cu o mare aglomeraie uman , precum i cu o industrie dezvoltat , ofer posibilitatea proces rii unor nsemnate cantiti de produse agricole. n acest sens, men ionm faptul c n municipiu exist capaciti de prelucrare a produciei agricole pe urm toarele profile: mor rit i panifica ie, fabricarea uleiului, centru de

25
IA I

vinifica ie, prelucrarea laptelui, fabricarea preparatelor din carne. Concluzii:

abatorizarea

Eficiena sectorului primar este grevat de tehnologia nvechit i de structuri organizatorice neperformante; Exist potenial pentru transformarea acestui sector ntr-un factor activ al dezvolt rii; Sunt ntrunite condi iile de practicare a unei agriculturi ecologice; Eficiena agriculturii n zon este condi ionat de influen a factorilor climatici i lipsa unui sistem de iriga ii dezvoltat. I.1.3.3. Sectorul secundar (industrie i construc ii) Sectorul de activitate care reune te industria i construciile este cel care genereaz cele mai puternice disfuncii la nivelul ntregului organism urban. O bun parte a unitilor existente, artificial grefate ora ului dup 1960, au fost artificial susinute i sunt n prezent grav afectate de tranziie. Viitorul economic al Ia ilor depinde de succesul restructur rii sectorului secundar. Acest proces de restructurare presupune conversia economic a sectorului secundar cu profilele existente, c tre activiti cu tehnologii avansate n ntreprinderi mici i mijlocii (IMM), mai flexibile i mai bine adaptate condiiilor concuren ei pe pia i c tre activiti de susinere a activitilor productive i de distribuie a produselor. Industria Producia industrial a sczut cu peste 50% n intervalul 1990-1998, scdere determinat de: capacitatea sczut de adaptare la modific rile intervenite n structurile pieelor de desfacere interne i externe; calitatea slab a managementului; nivel tehnologic sc zut i folosirea de tehnologii necompetitive;

decapitalizarea intens datorat cre terii infla iei, devaloriz rii accentuate a monedei naionale, volumul redus al investiiilor etc.; ritmul lent al privatiz rii i restructur rii; cadrul legislativ instabil i incoerent, care nu a stimulat investiiile strine i autohtone de capital. Ramurile industriale cele mai grav afectate de tranzi ie, la nivelul municipiului Ia i, sunt: industria metalurgic i a prelucr rii metalelor; construcii metalice, fabricarea de ma ini i utilaje; industria electronic ; industria maselor plastice; industria firelor i fibrelor sintetice; unele uniti ale industriei alimentare, ale tutunului sau ale industriei textile. n prezent, ramurile industriale viabile sau potenial viabile sunt cele care se bazeaz pe resursele locale sau la nivelul judeului, n principal uniti ale industriei farmaceutice, ale industriei de mobil , ale industriei alimentare i a b uturilor alcoolice, ale industriei materialelor de construcii, unele uniti ale industriei textile i a confeciilor, respectiv, unele uniti din industria de ma ini i utilaje. Concluzii: Pierderea pieelor consacrate, privatizarea f r infuzie de capital i retehnologizare, fac din industria ie ean un perdant. Infrastructura industrial favorabil a ezat n teritoriul ora ului poate oferi condiii pentru dezvoltarea intensiv prin retehnologizare, diversificare i atragerea de noi investiii att n domeniul produciei ct i a serviciilor. I.1.3.4. Sectorul teriar n decursul evolu iei sale economice din ultimii 50 de ani, s-a produs o schimbare forat a rolului ora ului, aceast disfuncie genernd sau condiionnd toate celelalte funcii ale organismului urban precum i o mare parte a problemelor la scara zonei de influen teritorial . De i eliminarea treptat a acestei disfuncii prin recuperarea voca iei de centru teriar a Ia iului nu va elimina problemele structurale ale sistemului

26
M U N IC IPIU L

construit pe seama i pentru dezvoltarea industrial , se poate conta pe mbun tirea condi iilor generale pe m sura consolid rii noilor funciuni ale ora ului, dezvoltate n condi iile unei economii de pia .

economic este nesemnificativ prin aportul ei la dezvoltarea ora ului. Bogia municipiului Ia i n obiective de istorie, art , cultur , nvmnt, cercetare, tiin este un fapt recunoscut, dar n prezent insuficient exploatat. Concluzii: Operatorii de turism sunt n special importatori de servicii n domeniu. Nu exist preocuparea pentru realizarea unor programe turistice variate pentru atragerea turi tilor strini. Serviciile locale nu sunt suficient dezvoltate i diversificate n sensul tendinelor mondiale n domeniu (turism cultural, ecoturism, agroturism, turismul vinului, etc.). Nu exist preocupare pentru promovarea i valorificarea tradi iilor specifice locului. I.1.3.5. Analiza activ itii IMM-urilor Municipiul Ia i are un num r de ntreprinderi mici i mijlocii depind media pe ar, dovedind existen a unui spirit antreprenorial posibil de valorificat. Aceste ntreprinderi, prin calitatea i diversitatea produciei au reu it s acopere segmente de pia la nivel regional, naional i interna ional. La nivelul anului 1999 au fost nregistrate cu cod fiscal 12.997 societi comerciale cu sediul n municipiul Ia i, din care num rul firmelor care depun bilan n mod regulat este de 9573. Structura firmelor din Ia i ,dup dimensiunea ntreprinderii, arat urm toarea situa ie: 90% sunt microntreprinderi, 7% sunt ntreprinderi mici, 2% sunt ntreprinderi mijlocii i 1% reprezint ntreprinderile mari.

Comerul Dup anul 1989, sectorul economic de activitate cel mai dinamic este comerul. Ritmul accelerat de privatizare n domeniul comercial a fcut ca ponderea sectorului privat n desfacerea m rfurilor cu amnuntul s creasc n municipiul Ia i. Insuficien a spa iilor comerciale i lipsa capacitii investi ionale a comercian ilor a condus la dezvoltarea unui comer tranzitoriu necivilizat ( chio curi i tonete). Concluzii: Formularea unor politici pentru transformarea comerului tranzitoriu n structuri permanente. Anticiparea dezvolt rii infrastructurii n domeniu pentru a asigura dezvoltarea armonioas cu centre de interes bine definite la scara municipiului. Turismul Turismul reprezint la nivel mondial o activitate profitabil , cu impact benefic major n economia comunitilor locale. n Ia i, aceast activitate

27
IA I

O evolu ie economic n perspectiva unei dezvolt ri durabile a municipiului Ia i presupune muta ia de la un sistem economic bazat pe producia industrial grea i n sectoare n declin - la un sistem bazat pe: producie de servicii sprijinit pe tehnologie evoluat i cu un aport de inteligen ridicat; dezvoltarea industriei mici i mijlocii, att a celei existente ct i a unor noi uniti situate n sfera tehnologiilor de vrf; servicii aparinnd n special institu iilor i serviciilor publice cu rol supramunicipal, pentru care trebuiesc pregtite structurile de a teptare, ale descentraliz rii-servicii speciale care s introduc unele cerin e cu caracter interna ional, regional i zonal, definind influen a Ia iului la scara unui teritoriu mai larg dect actuala zon de influen; servicii evoluate ca sistem teritorial de organizare n zona distribu iei de bunuri i alte produse (comer en gros, zone de transfer); valorificarea resurselor i tradiiilor locale prin crearea unei imagini de excelen , de marc , pentru produsele specifice.

Dintre acestea, numai o parte beneficiaz de prevederile legii speciale a IMM-urilor, Legea nr.133/1999, respectiv: 85% dintre microntreprinderi, 12% dintre ntreprinderile mici i 3% dintre ntreprinderile mijlocii n prezent, IMM se confrunt cu o serie de probleme, dintre care cele mai importante sunt: lipsa capitalului; dificultatea accesului la tehnologie i lipsa colabor rii tehnologice, utilizarea insuficient a potenialului local de cercetare; lipsa unei experien e manageriale; sprijin redus n desfurarea activitilor de marketing, publicitate i prospectarea pie elor poteniale; acces dificil la sedii i la infrastructura de baz (inclusiv infrastructura fizic ); nivel i calitate sc zute a activitii asocia iilor de ntreprinz tori. Concluzii: IMM.-urile nu s-au dezvoltat suficient pentru a absorbi fora de munc disponibilizat din sectorul secundar. ponderea activitilor de producie este relativ sc zut n totalul activitilor desfurate de IMM-uri.

I.2. OBIECTIVE I MSURI

Obiectivul strategic fundamental const n mplinirea

aspira iei Ia iului de ora al culturii i tiin ei, susinut de o economie competitiv , dinamic i novativ cu un mediu de via de calitate, conform principiilor dezvolt rii durabile, cu rol polarizator n Moldova, nscris n circuitele de valori Europene. Direcii strategice care duc la atingerea acestui obiectiv: Susinerea economic a municipiului Ia i pentru afirmarea rolului de centru na ional i interna ional prin dezvoltarea lui n acord cu tendin ele majore ale Comunitii Europene; Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii de baz locale i a cilor de comunica ie cu celelalte zone ale rii;

28
M U N IC IPIU L

Consolidarea identitii i promovarea imaginii municipiului Ia i de spa iu tradi ional multicultural i spiritual; mbun tirea i diversificarea serviciilor, ameliorarea cadrului urban n scopul cre terii calitii vieii locuitorilor la standarde Europene;

Asigurarea proteciei i conserv rii mediului natural i construit n concordan cu cerin ele dezvolt rii durabile.

I.2.1. Susinerea economic a municipiului Iai pentru afirmarea rolului de centru naional i internaional prin dezvoltarea lui n acord cu tendinele majore ale Comunitii Europene
Obiective I.2.1.1. mbunt irea mediului de af aceri i crearea unei imagini de excelen n promov area afacerilor n municipiul Ia i Msuri Sus inerea i dezv oltarea afacerilor prin politici f inanciare adecv ate; Simplif icarea i ef icientizarea cadrului administrativ; Cre terea gradului de coeren a politicilor privind IMM, precum i a capacit ii de a crea i implementa la niv el local politici i programe de sprijin pentru IMM; Dezv oltarea serv iciilor n vederea sprijinirii afacerilor i crearea unei agenii de dezv oltare locale; Facilitarea accesului IMM la resursele f inanciare prin credite i sprijin f inanciar pentru IMM. I.2.1.2. Restructurarea economic a platf ormelor industriale Accelerarea procesului de restructurare i priv atizare a ntreprinderilor; Facilit i financiare acordate ramurilor cu potenial de cretere economic ; Valorif icarea infrastructurii disponibilizate prin retehnologizare (teren i cldiri) pentru dezv oltarea de noi af aceri. I.2.1.3. Dezv oltarea sectorului teriar prin crearea de noi poli i introducerea ora ului n circuitele regionale i internaionale Anticiparea dezv olt rii infrastructurii n domeniu; Div ersificarea i cre terea calit ii serviciilor; Realizarea de noi centre de interes teriar n municipiul Ia i; Promov area utilizrii tehnologiei inf ormaiei n toate sectoarele economice i la toate niv elurile societ ii; Identif icarea, stabilirea i promov area unor modalit i de cooperare cu administraii locale din Republica Moldov a. I.2.1.4. Dezv oltarea pieei muncii i mbunt irea mobilit ii ei Asigurarea unei form ri continue n perspectiv a educaiei permanente a f orei de munc ; Formarea culturii organizaionale; Folosirea centrelor de excelen i a sectoarelor ef iciente ca suport pentru transf ormarea ntregii societ i; Mobilizarea comunit ii locale n monitorizarea propriilor resurse umane. I.2.1.5. Promovarea municipiului Ia i ca ora turistic naional i internaional Sus inerea proiectelor care pun n valoare elementele patrimoniului cultural i ale tradiiilor locale; Realizarea proiectelor de dezv oltare i modernizare a dot rilor de agrement destinate petrecerii timpului liber; mbunt irea i dezv oltarea activit ilor de marketing comunitar i de

29
IA I

Obiective promov are a turismului;

Msuri Div ersificarea serviciilor turistice n acord cu tendinele mondiale n domeniu: turism cultural, ecoturism, agroturism etc.

I.2.1.6. Zonarea i structurarea economic a aglomeraiei urbane

Crearea cadrului legal de dezv oltare al aglomeraiei urbane Dezv oltarea infrastructurii pentru dezv oltarea aglomeraiei urbane; Dezv oltarea prin complementaritate a localit ilor din aglomeraia urban. Cre terea perf ormanelor productiv e i economice ale industriei agroalimentare; Retehnologizarea unit ilor de procesare a produc iei agroalimentare; Dezv oltarea intensiv a comunelor periurbane pe profile diferite n f unc ie de zonarea produc iei agricole; Rectigarea renumelui de excelen n domeniul produselor alimentare specif ice locale.

I.2.1.7. Redresarea industriei agroalimentare

I.2.2. Modernizarea infrastructurii de baz locale i a cilor de comunicaie cu celelalte zone ale rii
Obiective I.2.2.1. Dezv oltarea infrastructurii i modernizarea transporturilor Msuri Realizarea unui culoar de dezv oltare pe relaia E-V Div ersificarea i modernizarea c ilor de comunicaie cu celelalte zone ale rii; Dezv oltarea aeroportului pentru traf ic internaional, incluznd un terminal de m rf uri; Amenajarea rului Prut pentru navigaie i a infrastructurii portuare aferente; Realizarea unui sistem de artere ocolitoare pentru traf icul greu de tranzit; Realizarea unui inel central modernizat cu noduri dezv oltate pentru toate relaiile de acces rutier; Modernizarea strzilor degradate din cartierele de la periferie; Dezv oltarea de inf rastructuri pentru noile zone de dezv oltare ale municipiului; Optimizarea traficului urban de c ltori. Modernizarea i dezv oltarea reelelor de utilit i necesare dezv olt rii ora ului; Cre terea calit ii serviciilor c tre beneficiari prin eliminarea monopolului; Restructurarea i ef icientizarea sistemului de nc lzire a ansamblurilor de locuine colectiv e.

I.2.2.2. Modernizarea i dezv oltarea reelelor de utilit i

I.2.3. Consolidarea identitii i promovarea imaginii municipiului Iai de spaiu tradiional multicultural i spiritual
Obiective I.2.3.1. Protec ia, reabilitarea i Msuri Conserv area, consolidarea i restaurarea patrimoniului cultural existent;

30
M U N IC IPIU L

Obiective v alorificarea patrimoniului ora ului

I.2.3.2. Sus inerea vocaiei culturale i promov area valorilor i tradiiilor locale la niv el naional i internaional

I.2.3.3. Consolidarea rolului de centru religios naional i internaional

Msuri Pstrarea identit ii municipiului Ia i prin dezv oltarea lui n armonie cu patrimoniul urbanistic i natural existent; Extinderea protec iei specifice pentru noi situri urbanistice i monumente arhitectonice. Cre terea capacit ii de atragere de manif est ri sau activ it i artistice i culturale de niv el calitativ ridicat; Crearea unei piee pentru serv iciile culturale; Cultiv area relaiilor internaionale de colaborare cultural; Participarea municipiului Ia i n structuri specif ice de colaborare internaionale; Consolidarea i dezv oltarea legturilor culturale cu administraii locale din Republica Moldov a. Sus inerea spiritului ecumenic interconf esional; Recunoaterea rolului religiei ca partener ntr-o societate democratic .

I.2.4. mbuntirea i diversificarea serviciilo r, ameliorarea cadrului urban n scopul creterii calitii vieii locuitorilor la standarde europene
Obiective I.2.4.1.Dimensionarea infrastructurii n domeniul asistenei medicale necesare asum rii i sus inerii rolului municipiului Ia i de centru medical regional Msuri Reabilitarea i dezv oltarea reelei de inf rastructur necesare n domeniul asistenei medicale; Crearea unui sistem inf ormaional computerizat i a unei baze de date necesare cunoaterii n orice moment a ev oluiei biologice a cet enilor Ia iului: natalitate, morbiditate, mortalitate, nupialitate, durata medie a vieii, etc.; Crearea unor centre de performan pentru evaluarea riscului asupra s nt ii datorat modului de v ia (condiii de locuit, poluare, obiceiuri alimentare). Reabilitarea dot rilor existente i dezv oltarea inf rastructurii din nv mntul colar local; Extinderea informatizrii n unit ile de nv mnt; Crearea unor condiii de nv are i a unor programe adecv ate pentru grupurile de persoane def avorizate. Cre terea motiv aiei individuale pentru nv are i emancipare prof esional; Corelarea niv elului de instruire a resurselor umane cu oportunit ile procesului de dezv oltare economic i social; Crearea centrelor de excelen pentru domeniile prioritare; Sus inerea sistemului de cercetare-dezv oltare prin valorif icarea potenialului local n domeniu; Crearea de programe de pregtire prof esional, calificare i policalificare pentru persoanele care lucreaz n sectorul teriar; Crearea unui sistem inf ormaional priv ind gradul de ocupare al forei de munc disponibilizate; Respectarea principiului egalit ii de gen pentru acordarea de anse egale n munc i promov are. Stimularea apariiei de noi specializri n nv mntul universitar;

I.2.4.2. Dezv oltarea infrastructurii locale destinate dezv olt rii nv mntului

I.2.4.3. Valorif icarea eficient a resurselor umane

I.2.4.4. Cre terea rolului universit ilor

31
IA I

Obiective ie ene n promovarea prestigiului naional i internaional al municipiului Ia i

I.2.4.5. Crearea condiiilor minime pentru ca locuitorii Ia iului s obin accesul la surse de venituri permanente i n cre tere ca premis esenial a mbunt irii condiiilor de via; I.2.4.6. Configurarea de politici sociale specif ice pentru sus inerea persoanelor def avorizate

I.2.4.7. Realizarea unei inf rastructuri sportiv e necesare dezv olt rii sportului de mas i de performan precum realizarea dot rilor sportiv e pentru intrarea municipiului Ia i n circuitul competiiilor sportive internaionale I.2.4.8. Iniierea de parteneriate cu reprezentanii societ ii civ ile n scopul promov rii iniiativelor benefice pentru comunitatea local. I.2.4.9. Promovarea unei politici speciale priv ind reabilitarea f ondului de locuine existent precum i construirea de noi locuine.

Msuri Adaptarea specializrilor la necesit ile de pe piaa muncii; mbunt irea condiiilor de cazare necesare studenilor ; Cre terea atractivit ii nv mntului universitar ie ean pentru studenii strini; nt rirea parteneriatelor internaionale. Crearea unui sistem de monitorizare a num rului de persoane aflate sub pragul s rciei i corelarea politicilor sociale locale cu prev ederile legale existente la niv el naional; Dezv oltarea serv iciilor de calificare, consiliere, informare i mediere, trguri de locuri de munc . Asistarea tinerelor mame singure att f inanciar ct i prin consiliere psihologic pentru reintegrare social i gsirea unui loc de munc ; Combaterea f enomenului copiii strzii, consilierea i integrarea n societate a acestora; Crearea hrii sociale a municipiului; Acordarea de asisten pentru persoanele cu handicap i asigurarea accesibilit ii acestora la serv icii prin amenajri tehnice i dot ri specif ice; Crearea unor centre de consiliere, tratament i c mine de asisten medicosocial pentru bolnavii de boli incurabile, stadii finale (leucemii, SIDA aduli, neoplasme). Reabilitarea bazelor sportive existente; Construirea unor s li de sport n cadrul colilor i liceelor ie ene; Construirea unor terenuri cu dot ri minime n cartierele municipiului, a unei piscine acoperite i a unui patinoar artificial acoperit; Realizarea unui sistem de dot ri sportiv e pentru desf urarea competiiilor internaionale. Organizarea de dezbateri publice cu priv ire la subiectele de interes general pentru comunitate i identif icarea proiectelor de interes comun.

I.2.4.10. Prev enirea i combaterea inf rac ionalit ii prin dezv oltarea de politici de securitate comunitar

Asigurarea accesului la o locuin decent a categoriilor sociale def avorizate; Facilitarea procesului investiional priv at n domeniul construc iilor de locuine; Crearea de premise f avorabile revenirii la un mod de locuire unif amilial (cas cu grdin). Identif icarea i luarea de m suri n ev itarea st rilor conflictuale generate de consumul de alcool i droguri; Realizarea unui comitet antiinf rac ional n coli, n colaborare cu Poliia, Parchetul, O.N.G.-uri i alte instituii; Cre terea num rului de cadre de poliie n Ia i i mbunt irea dot rilor specif ice, n special pentru cartierele cu num r mare de infrac iuni; Reintegrarea n societate a celor care au pedepse priv ativ e de libertate n scopul prevenirii recidiv rii (consiliere i sprijin n vederea obinerii de locuine sociale, locuri de munc ) informarea i educarea cet enilor priv ind legislaia n vigoare pentru prevenirea infrac ionalit ii; Dezv oltarea reelei de asisten psiho-medico-social la domiciliu a

32
M U N IC IPIU L

Obiective

Msuri bolnav ilor n ev iden cu boli psihice cronice i ev aluarea riscurilor pentru aparintori n vederea reducerii ratei de criminalitate.

I.2.5. Asigurarea proteciei i conservrii mediului natural i construit n concordan cu cerinele dezvoltrii durabile
Obiective I.2.5.1. mbunt irea calit ii apelor de supraf a, a apei potabile i gospodrirea lor eficient Msuri Protejarea bazinului superior al Prutului, inclusiv prin cooperare internaional; Regularizri de ape i asanarea unor cursuri de ap poluate; Ref acerea reelei de distribuie i retehnologizarea staiilor de tratare a apei; Dotarea laboratoarelor RAJAC Ia i i Direc ia de Sntate Public Ia i cu aparatur perf ormant pentru monitorizarea calit ii apei potabile. Lucrri de consolidare i ref acere a cldirilor patrimoniului cultural, a blocurilor de locuine i caselor private identificate ca prezentnd un risc seismic crescut; Ref acerea drenurilor i a lucrrilor existente de consolidare a v ersanilor; Realizarea de noi lucrri de consolidare acolo unde sistemele de monitorizare indic posibilitatea declanrii unor alunec ri de teren; Ref acerea i extinderea lucrrilor de canalizare din zona industrial n v ederea asigurrii prelurii eficiente a apelor pluviale. Reducerea impactului generat de traficul rutier i f eroviar asupra s nt ii populaiei i integrit ii patrimoniului cultural; Ef icientizarea i ecologizarea transportului public i priv at; Montarea unor panouri fonoabsorbante n lungul c ii f erate n zonele cele mai af ectate de poluarea sonor; Realizarea unor artere f eroviare ocolitoare pentru circulaia m rfurilor; Realizarea de plantaii ecologice. Optimizarea sistemului centralizat de furnizare a energiei termice n municipiul Ia i; Promov area programelor de ef icientizare a utilizrii energiei la diver i consumatori; Promov area surselor durabile de energie; Promov area de soluii tehnice ecologice n dezv oltarea investiiilor. Realizarea unui depozit regional de eliminare final a de eurilor menajere din municipiul Ia i i comunele suburbane care s corespund din punct de v edere al protec iei mediului exigenelor Uniunii Europene; Realizarea unei reele de colectare selectiv a de eurilor la surs n v ederea reciclrii (hrtie, sticl, plastic, metal); Realizarea unui incinerator pentru eliminarea final a de eurilor toxice i periculoase cum sunt cele medicale, pesticidele expirate, de eurile prov enite de la acoperiri galvanice etc. Reglementarea statutului juridic al terenurilor i asigurarea unor m suri de administrare corespunztoare prin prev ederea unui regim de paz i protec ie a celor dou rezerv aii naturale din vecintatea municipiului Ia i: Repedea i Fneele Seculare din Valea lui David;

I.2.5.2. Asigurarea condiiilor necesare reducerii f actorilor de risc: cutremure, alunec ri de teren, inundaii

I.2.5.3. mbunt irea calit ii atmosf erei i a mediului de v ia

I.2.5.4. Asigurarea ef icienei consumurilor energetice

I.2.5.5. Asigurarea unui management durabil al de eurilor n municipiul Ia i

I.2.5.6. Conserv area i extinderea reelei de arii protejate, parcuri dendrologice, monumente ale naturii, precum i spaii v erzi din municipiul Ia i i zonele

33
IA I

Obiective nv ecinate

I.2.5.7. Implicarea i utilizarea mai ef icient a societ ii civile, massmediei locale i nv mntului de toate gradele n educarea populaiei n spiritul protec iei mediului

Msuri Reinv entarierea, verif icarea st rii de vegetaie i marcarea arborilor monumente ale naturii din municipiul Ia i; Asigurarea conserv rii, administrrii corespunztoare i a extinderii parcurilor dendrologice, spaiilor v erzi i a pdurilor din v ecintatea municipiului Ia i, att n domeniul public ct i n domeniul privat. Organizarea unor puncte de educaie i consultan privind mediul i dezv oltarea durabil avnd ca baz instituiile de nv mnt superior din Ia i; Iniierea unei campanii de sensibilizare a populaiei (asociaii de locatari, organizaii cet ene ti) n problemele dezv olt rii durabile.

34
M U N IC IPIU L

35
IA I

II. PLANUL LOCAL DE ACIUNE


II.1. DIRECII STRATEGICE I OBIECTIVE GENERALE
Dezvoltarea utiliti. i modernizarea re elelor de

Consolidarea identitii i promov area imaginii municipiului Ia i de spa iu tradiional multicultural i spiritual;

Susinerea economic a municipiului Iai


pentru afirmarea rolului de centru na ional i interna ional prin dezv oltarea lui n acord cu tendinele maj ore ale Comunitii Europene; Obiective mbun tirea mediului de afaceri i crearea unei imagini de excelen n promovarea afacerilor n municipiul Ia i. Restructurarea economic a platformelor industriale. Dezvoltarea sectorului teriar prin crearea de noi poli teriari i introducerea ora ului n circuitele regionale i interna ionale. Dezvoltarea pie ei muncii i mbun tirea mobilitii ei. Promovarea municipiului Ia i ca ora turistic naional i interna ional. Zonarea i structurarea economic a aglomeraiei urbane. Redresarea economiei agroalimentare. Modernizarea infrastructurii locale i a c ilor de comunica ie cu celelalte zone ale rii; Obiective Dezvoltarea infrastructurii transporturilor. i modernizarea Obiective Protecia, reabilitarea i valorificarea patrimoniului ora ului. Susinerea voca iei culturale i promovarea valorilor, tradiiilor locale la nivel naional i interna ional. Consolidarea rolului de centru religios na ional i internaional. mbun tirea i diversificarea serviciilor, ameliorarea cadrului urban n scopul cre terii calitii v ie ii locuitorilor la standarde Europene; Obiective Dimensionarea infrastructurii n domeniul asisten ei medicale necesare asum rii i susinerii rolului municipiului Ia i de centru medical regional. Dezvoltarea infrastructurii locale destinate dezvolt rii nvmntului, valorificarea eficient a resurselor umane. Cre terea rolului universitilor ie ene n promovarea prestigiului na ional i interna ional al municipiului Ia i. Crearea condi iilor minime pentru ca locuitorii Ia iului s ob in accesul la surse de venituri permanente i n cre tere, ca premis esen ial a mbun tirii condi iilor de via . Configurarea de politici sociale specifice pentru susinerea persoanelor defavorizate.

36
M U N IC IPIU L

Realizarea unei infrastructuri sportive necesare dezvolt rii sportului de mas i de performan precum i realizarea dot rilor sportive pentru intrarea municipiului Ia i n circuitul competi iilor sportive interna ionale. Ini ierea de parteneriate cu reprezentanii societii civile n scopul promov rii ini iativelor benefice pentru comunitatea local . Promovarea unei politici speciale privind reabilitarea fondului de locuine existent, precum i construirea de noi locuine. Prevenirea i combaterea infracionalitii prin dezvoltarea de politici de securitate comunitar . Asigurarea protec iei i conserv rii mediului natural i construit n concordan cu cerinele dezv olt rii durabile Obiective mbun tirea calitii apelor de suprafa, a apei potabile i gospod rirea lor eficient; Asigurarea condi iilor necesare reducerii factorilor de risc: cutremure, alunec ri de teren, inundaii; mbun tirea calitii atmosferei i a mediului de via Asigurarea eficien ei consumurilor energetice Asigurarea unui management durabil al de eurilor n municipiul Ia i Conservarea i extinderea re elei de arii protejate, parcuri dendrologice, monumente ale naturii precum i spaii verzi din municipiul Ia i i zonele nvecinate Implicarea i utilizarea mai eficient a societii civile, mass-mediei locale i nvmntului de toate gradele n educarea populaiei n spiritul proteciei mediului.

II.2. MSURI DE NTRIRE A CAPACITII INSTITUIONALE

II.2.1. Etape parcurse n abordarea planificrii strategice

de tranzi ie din Romnia solicit o abordare proactiv a planific rii i a managementului urban. Elaborarea strategiei de dezvoltare a ora ului constituie o practic nou pentru administra ia public . Sectorul public poate promova obiectivele sale de dezvoltare strategic prin practici eficiente ale administra iei publice locale, prin planificare urban i management proactiv al terenurilor i prin furnizarea infrastructurii fizice i a serviciilor sociale n colaborare cu sectorul privat. Etape parcurse n cadrul acestui proces: a). Elaborarea n 1995, n colaborare cu Institutul de Arhitectur Ion Mincu din Bucure ti a Strategiei de Dezvoltare a municipiului Ia i pentru un orizont de 25 de ani. b).n cadrul procesului de elaborare a Strategiei Locale de Dezvoltare, Prim ria Municipiului Ia i a beneficiat de experien a acumulat n urma consultanei acordate prin: programul de asisten pentru administraia public local finan at de USAID i derulat prin RTI, respectiv pe componenta de planificare urban i dezvoltare economic ; sprijin pentru demararea procesului de realizare a unei strategii de dezvoltare; sprijin pentru proiecte de dezvoltare a unei zone urbane; programul privind managementul dezvolt rii urbane finan at de Federa ia Municipiilor din Suedia i municipalitatea din Gteborg

Provocrile dezvoltrii economice locale n perioada

37
IA I

II.2.2. Rezultate n planul reformei instituionale: nfiin area Biroului de Strategii, Prognoze, Cercetare-Dezvoltare. nfiin area Biroului de Comunicare i Relaii Publice; nfiin area Biroului G.I.S Adoptarea unei proceduri interne privind elaborarea, aprobarea i monitorizarea planului de investi ii.

realizarea unei strategii de colaborare ntre administraia public local i organiza iile neguvernamentale profilate pe dezvoltare, probleme sociale i de mediu.

II.3. PROIECIA FINANCIAR

Exist

o preocupare permanent din partea administraiei locale pentru m rirea veniturilor bugetului local din surse extrabugetare. Veniturile existente sunt insuficiente n condi iile n care de la nivelul administra iei centrale are loc o delegare de responsabiliti f r alocarea resurselor necesare ndeplinirii acestora. Astfel, la nivel local resursele posibil a fi alocate dezvolt rii sunt minime. Pozi ia strategic i plasarea ora ului ntr-o zon s rac necesit atragerea de resurse de dezvoltare, att de la nivel central ct i de la nivel local. O ilustrare a acestor dificulti este redat n proiecia financiar a bugetului local pentru perioada 20022006.

II.2.3. Obiective propuse: dezvoltarea Biroului de Strategii, Prognoze, Cercetare-Dezvoltare prin transformarea acestuia n serviciu i crearea unei bnci de date urbane; cre terea gradului de funcionalitate al biroului G.I.S. i finalizarea sistemului informa ional de gestionare a datelor; trecerea la dezvoltarea pe zone urbane cu structuri operaionale specializate;

Bugetul local pe surse, capitole, titluri de cheltuieli i subcapitole pe anii 2002 2006 (mii lei)
DENUMIREA INDICA TORIL OR VENIT URI - T OT AL (rd.2+72+80+88+92) VENITURI PROPRII - TOTAL (rd.3+54+59) I.VENITURI CURENTE (rd.4+32) A.VENITURI FISCALE (rd.5+25) Cod Cod Realizri Program Propuneri Estimri Estimri Estimri rnd indicator 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 0001 1.064.850.887 1.630.854.141 1.867.963.087 2.053.644.396 2.155.591.616 2.263.371.196 2 3 4 4802 0002 0003 0004 1300 2000 3000 3100 3102 313.076.067 270.078.434 159.698.678 151.775.401 7.923.277 110.379.756 6.650.563 36.347.070 36.347.070 508.364.500 441.064.500 260.364.500 249.264.500 11.100.000 180.700.000 9.500.000 57.800.000 57.800.000 577.750.000 499.930.000 304.075.000 279.200.000 24.875.000 195.855.000 10.925.000 66.895.000 66.895.000 634.760.000 549.158.000 333.717.500 306.355.000 27.362.500 215.440.500 12.017.500 73.584.500 73.584.500 665.973.000 576.090.900 349.878.375 321.147.750 28.730.625 226.212.525 12.618.375 77.263.725 77.263.725 699.271.650 604.895.445 367.372.294 337.205.138 30.167.156 237.523.151 13.249.294 81.126.911 81.126.911

A1.IMPOZIT E DIRECTE (rd.6+7+17+18+21) 5 A2.IMPOZIT E INDIRECTE (r.26+27) 25 B.VENIT URI NEFISCALE (rd.33 + rd.34 + rd.44) II.VENIT URI DE CAPITAL (rd.55) III.VENIT URI CU DEST INAT IE SPECIAL (rd.60) VENIT URI CU DEST INAT IE SPECIAL (rd.61 la rd.71) IV.PRELEV RI DIN BUGET UL DE ST AT (rd.73 la rd.75) VI.SUBVEN II (rd.81 + rd.85) SUBVEN II PRIMITE DIN BUGET UL DE ST AT (rd.82 la rd. 84) 32 54 59 60 72 80 81

729.174.576 1.122.489.641 1.290.213.087 1.418.884.396 1.489.618.616 1.564.099.546 3700 3702 22.600.244 22.600.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38
M U N IC IPIU L

DENUMIREA INDICA TORIL OR SUBVEN II PRIMITE DE LA ALT E BUGET E (rd. 86 + 87) VIII.NCAS RI DIN RAMBURSAREA MPRUMUT . ACORDAT E (rd. 89) IX. MPRUMUT URI (rd. 93+96) CHELT UIELI - T OTAL i. SERVICII PUBLICE GENERALE - T OTAL (rd. 156) NV MNT (rd. 205 la rd. 211) S NT AT E (rd. 219+220) CULT UR, RELIGIE I AC IUNI PRIVIND ACT IVIT ATEA SPORT IV I DE T INERET (rd. 237 la rd. 247)

Cod Cod rnd indicator 85 88 92 98 155 190 212 221 5702 5802 5902 3902 4200

Realizri 2001 0 0

Program 2002 0 0

Propuneri 2003 0 0

Estimri 2004 0 0

Estimri 2005 0 0

Estimri 2006 0 0

4400 0 0 0 0 0 0 5002 1.075.395.433 1.630.854.141 1.867.963.087 2.053.644.396 2.155.591.616 2.263.371.196 42.321.982 522.255.578 13.225.500 19.455.932 56.000.000 628.713.359 17.600.000 23.904.500 64.400.000 723.020.363 20.240.000 27.490.175 70.840.000 795.322.399 22.264.000 30.239.193 74.382.000 835.088.519 23.377.200 31.751.152 78.101.100 876.842.945 24.546.060 33.338.710

ASIST EN SOCIAL , ALOCA II, PENSII, AJUT OARE I NDEMNIZA II (rd. 268 la rd. 248 279) IV. SERVICII I DEZV. PUBLIC , 280 LOCUIN E, MEDIU I APE (rd. 281) AGRICULT URA I SILVICULT URA (rd. 333 326 la rd. 336) T RANSPORT URI I COMUNICA II (rd. 353 337 la rd 356) VI. ALT E AC IUNI (rd. 371) 370 XI. T RANSFERURI (rd. 396) XII. MPRUMUT URI ACORDAT E (rd. 405) XIII. PL I DE DOBNZI I ALT E CHELT UIELI (rd. 414+426) XV. FONDURI DE REZERV (rd. 447) XVI. CHELT UIELI CU DEST INAIE SPECIAL (rd. 453) XVII. EXCEDENT / DEFICIT (rd. 480) 395 404 413 446 452 479

6002

44.941.904 327.309.567

272.976.282 459.162.463 0 65.000.000 21.515.000 9.350.000 0 0 18.832.537 57.800.000 0

313.922.724 528.036.832 0 67.230.825 24.742.250 10.752.500 0 0 21.657.418 66.470.000 0

345.314.997 580.840.516 0 72.838.908 27.216.475 11.827.750 0 0 23.823.159 73.117.000 0

362.580.747 609.882.541 0 75.745.853 28.577.299 12.419.138 0 0 25.014.317 76.772.850 0

380.709.784 640.376.669 0 79.533.146 30.006.164 13.040.094 0 0 26.265.033 80.611.493 0

6702 6802

1.422.592 38.660.805 16.950.519 3.000.000 0 0 0 45.851.054 -10.544.546

8600

II.4. OBIECTIVELE SPECIFICE I PROIECTELE IDENTIFICATE


Valoare Perioada estimativ de timp Proiect # Surse externe Alte resurse 4.868 mii euro & Instituiile / Departamentele responsabile Termen: "

Nr Obiectiv e crt specifice ! Primria Iai 1. I.2.1.1

Finanare:

Ti tlul Proiectului

Parteneriat % scurt & mediu " ! !

Moni torizare i ev aluare ' lung "

" Consiliul Judeean Iai

Centru expozi ional

2.

I.2.1.1

!#

Crearea unui Observator Urban care s promoveze 10 mii euro programele i proiectele de dezvoltare local Dezvoltare platforme industriale Aeroportul Iai T erminal Cargo

Instituii publice locale O.N.G-uri

3. 4.

I.2.1.2 I.2.1.3

!# "

& 7.676,8 mii euro & " "

39
IA I

Nr Obiectiv e crt specifice ! Primria Iai 5. I.2.1.4

Finanare:

Ti tlul Proiectului

" Consiliul Judeean Iai S.C Centrul de Afaceri Internaional SA

Valoare Perioada estimativ de timp Proiect # Surse externe Alte resurse %

Instituiile / Departamentele responsabile Termen: S.C Centrul de Afaceri Internaional SA

Parteneriat % scurt & mediu

Moni torizare i ev aluare ' lung S.C Centrul de Afaceri Internaional SA

Dezvoltarea activitii Centrului de Formare 24 mii euro Profesional - Centrul de Afaceri Internaional S.A.

6.

I.2.1.5

7.

I.2.1.5

Reabilitarea estetic, ! func ional i economic 2,985 mii Proprietarii a imobilului din b-dul. euro Spaiilor existente tefan cel Mare i Sfnt nr.8 S.C. Centrul de Realizarea unei baze Afaceri 240 mii euro turistice si de agrement Internaional SA nfiinarea unui Centru de creaie pentru 50 mii euro Proprietarii valorificarea potenialului Spaiilor existente artistic local ! S.C Centrul de Afaceri Internaional SA !# Ministerul Lucrrilor Publice # ! Ministerul Lucrrilor Publice Ministerul Lucrrilor Publice "! R.A.T .C.Ia i ! RADET Ia i ! RADET Ia i ! RADET Ia i ! Realizarea unui centru cultural particular zona 200 mii euro str. Lpu neanu Realizarea unei baze turistice i de agrement 230 mii euro n zona Bucium Dezvoltarea aglomeraiei urbane Autostrada Oradea - Iai 26.000 mii euro 30.000 mii euro 44.000 mii euro 2.117 mii euro 10.755 mii euro 4.278 mii euro

&

Primria Ia i Serv. Strategii, Cercetare ! ! Dezvoltare Parteneri privai din zon Prognoze, Serv. Investi ii S.C Centrul de S.C Centrul de Afaceri Internaional Afaceri Internaional SA SA Primria Ia i Serv. Strategii, Cercetare ! Dezvoltare, Parteneri privai din zon Prognoze, Serv. Investi ii Parteneri privai din zon S.C Centrul de Afaceri Internaional SA ! Ministerul Lucrrilor Publice ! Ministerul Lucrrilor Publice ! ! Ministerul Lucrrilor Publice Ministerul Lucrrilor Publice "! S.C Centrul de Afaceri Internaional SA ! Ministerul Lucrrilor Publice ! Ministerul Lucrrilor Publice Ministerul Lucrrilor Publice "! R.A.T .C.Ia i ! RADET Ia i ! RADET Ia i ! RADET Ia i ! Asociaii de Proprietari Persoane fizice RADET Ia i !

8.

I.2.1.5

&

9.

I.2.1.5

&

10. 11. 12.

I.2.1.5 I.2.1.6 I.2.2.1

% ' '

13.

I.2.2.1

Pasaj T tra i Realizarea unei artere ocolitoare Modernizare infrastructur linii tramvai Automatizare i Monitorizare puncte termice Reabilitare reele termice exterioare Contorizarea consumurilor de ap cald menajer i nc lzire la nivelul municipiului Iai Extinderea sistemului municipal de canalizare (cartierele T trai, Manta Ro ie, Nicolina, Galata) Reinventarierea patrimoniului cultural existent

&

14. 15. 16. 17.

I.2.2.1 I.2.2.1 I.2.2.2 I.2.2.2

& & 2002-2004 2002-2004

Ministerul Lucrrilor Publice Ministerul Lucrrilor Publice "! R.A.T .C.Ia i ! RADET Ia i ! RADET Ia i ! RADET Ia i !

18.

I.2.2.2

&

19.

I.2.2.2

!#

640,4 mii euro

&

! RAJAC Ia i Direc ia pentru Cultura, Culte i Patrimoniu Cultural Naional ! Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional !

! RAJAC Ia i Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional !

20.

I.2.3.1

!#

&

40
M U N IC IPIU L

Nr Obiectiv e crt specifice ! Primria Iai 21. I.2.3.1

Finanare:

Ti tlul Proiectului

" Consiliul Judeean Iai !#

Valoare Perioada estimativ de timp Proiect # Surse externe Alte resurse &

Instituiile / Departamentele responsabile Termen: !

Parteneriat % scurt & mediu

Moni torizare i ev aluare ' lung !

Reabilitarea ansamblului arhitectonic Baia 1.073 euro T urceasc

Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional !

22.

I.2.3.2

Uniunea Arti tilor Plastici - filiala Iai Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional Complexul Naional Muzeal Moldova Ia i #

Un secol de pictur ie ean expozi ie, simpozion i album

25 mii euro

Uniunea Arti tilor Uniunea Arti tilor Uniunea Arti tilor Plastici Plastici - filiala Iai Plastici - filiala Iai - filiala Iai Direc ia pentru Direc ia pentru Direc ia pentru Cultur, Cultur, Culte i Cultur, Culte i Culte i Patrimoniu Patrimoniu Cultural Patrimoniu Cultural Cultural Naional Naional Naional Complexul Naional Complexul Naional Complexul Naional Muzeal Moldova Ia i Muzeal Moldova Muzeal Moldova Ia i Ia i Direc ia pentru Direc ia pentru Cultur, Culte i Direc ia pentru Cultur, Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Culte i Patrimoniu Patrimoniu Cultural Naional Cultural Naional Naional Centrul de Centrul de valorificare a Centrul de valorificare a creaiei creaiei populare valorificare a populare creaiei populare Muzeul Literaturii Romne Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional ! S.C. SEDCOM LIBRIS S.R.L. Muzeul Literaturii Romne Direc ia pentru Cultura, Culte i Patrimoniu Cultural Naional Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional !" Muzeul Literaturii Romne Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional ! S.C. SEDCOM LIBRIS S.R.L. Muzeul Literaturii Romne Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional ! Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional !" Muzeul Literaturii Romne Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional ! S.C. SEDCOM LIBRIS S.R.L. Muzeul Literaturii Romne Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional !" Ministerul Educaiei si Cercetrii Palatul Copiilor !

23.

I.2.3.2

Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional Saloanele Moldovei 2 mii euro Centrul de Expozi ie de pictur naiv valorificare a creaiei populare # Muzeul Literaturii romne Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional # ! S.C. SEDCOM LIBRIS S.R.L. Muzeul Literaturii Romne Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional !"

24.

I.2.3.2

S rbtoarea poeziei

1,5 mii euro

25.

I.2.3.2

Salonul c rii latine Librex

2 mii euro

26.

I.2.3.2

T rgul de ceramic romneasc Cucuteni 5000

3mii euro

27.

I.2.3.2

Ministerul Educaiei si Cercetrii Palatul Copiilor Direc ia pentru Cultur, Culte i Festivalul internaional de 1.000 euro Patrimoniu Cultural folclor pentru copii si tineret Ctlina. Naional Centrul de valorificare a creaiei populare !

Ministerul Educaiei si Cercetrii Palatul Ministerul Educaiei si Copiilor Cercetrii Palatul Copiilor ! ! Direc ia pentru

Direc ia pentru Cultur, Culte i Direc ia pentru Cultur, Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Culte i Patrimoniu Patrimoniu Cultural Naional Cultural Naional Naional Centrul de Centrul de valorificare a Centrul de valorificare a creaiei creaiei populare valorificare a populare creaiei populare

41
IA I

Nr Obiectiv e crt specifice ! Primria Iai

Finanare:

Ti tlul Proiectului

" Consiliul Judeean Iai

Valoare Perioada estimativ de timp Proiect # Surse externe Alte resurse

Instituiile / Departamentele responsabile Termen: Fundaia naional pentru balet !

Parteneriat % scurt & mediu

Moni torizare i ev aluare ' lung Fundaia naional pentru balet !

28.

I.2.3.2

Fundaia naional pentru balet Direc ia pentru Festivalul internaional de 1,5 mii euro Cultur, Culte i balet Eurodans Patrimoniu Cultural Naional ! Direc ia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Festivalul Naional de Naional Folclor T randafir de la Centrul de Moldova valorificare a creaiei populare !" Uniunea Arti tilor Plastici - filiala Iai Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Salonul de art plastic profesionist ART IS Naional 2002 Complexul Naional Muzeal Moldova ! Centrul de valorificare a creaiei populare Direc ia pentru Cultura, Culte i Patrimoniu Cultural Naional !" Centrul de valorificare a creaiei populare Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional Uniunea Arti tilor Plastici - filiala Iai " Inspectoratul colar Ia i coala de Arte

29.

I.2.3.2

50 mii euro

Direc ia pentru Direc ia pentru Direc ia pentru Cultur, Cultur, Culte i Cultura, Culte si Culte i Patrimoniu Patrimoniu Cultural Patrimoniu Cultural Cultural Naional Naional Naional Direc ia pentru Direc ia pentru Direc ia pentru Cultur, Cultur, Culte i Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Culte i Patrimoniu Patrimoniu Cultural Naional Cultural Naional Naional Centrul de Centrul de valorificare a Centrul de valorificare a creaiei creaiei populare valorificare a populare creaiei populare !" !" !" Uniunea Arti tilor Uniunea Arti tilor Uniunea Arti tilor Plastici Plastici - filiala Iai Plastici - filiala Iai - filiala Iai Direc ia pentru Direc ia pentru Direc ia pentru Cultur, Cultur, Culte i Cultura, Culte i Culte i Patrimoniu Patrimoniu Cultural Patrimoniu Cultural Cultural Naional Naional Naional Complexul Naional Complexul Naional Complexul Naional Muzeal Moldova Muzeal Moldova Muzeal Moldova Centrul de Centrul de valorificare a creaiei Centrul de valorificare a valorificare a populare creaiei populare creaiei populare Direc ia pentru Direc ia pentru Cultur, Direc ia pentru Cultur, Culte i Culte i Patrimoniu Cultura, Culte i Patrimoniu Cultural Cultural Naional Patrimoniu Cultural Naional Naional !" !" !" Centrul de Centrul de valorificare a creaiei Centrul de valorificare a valorificare a creaiei populare populare creaiei populare Direc ia pentru Direc ia pentru Cultura, Direc ia pentru Cultur, Culte i Culte si Patrimoniu Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Cultural Naional Patrimoniu Cultural Naional Naional Uniunea Arti tilor Uniunea Arti tilor Uniunea Arti tilor Plastici Plastici - filiala Iai Plastici - filiala Iai - filiala Iai " " " Inspectoratul colar Inspectoratul colar Inspectoratul colar Ia i Ia i Ia i coala de Arte coala de Arte coala de Arte Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional T eatru Naional V. Alecsandri " Prefectura Iai S.C Centrul de Afaceri Internaional SA Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional T eatru Naional V. Alecsandri " Prefectura Iai Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional T eatru Naional V. Alecsandri " Prefectura Iai S.C Centrul de Afaceri Internaional SA

Fundaia naional pentru balet !

30.

I.2.3.2

35 mii euro

31.

I.2.3.2

Festivalul Naional de Datini i Obiceiuri de Iarn

30 mii euro

32.

I.2.3.2

Festivalul fanfarelor

750 euro

33.

I.2.3.2

Concursul naional de creaie plastica a colilor de art T heodor Pallady

300 euro

34.

I.2.3.2

Direc ia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Organizarea unui turneu al T eatrului Naional V. Naional T eatru Naional V. Alecsandri i T eatrului pentru copii i tineret Alecsandri Luceafrul " Prefectura Iai S.C Centrul de Afaceri Internaional SA Cre terea capacitii de atragere de manifestri sau activiti artistice si culturale

5 mii euro

35.

I.2.3.2

60 mii euro

42
M U N IC IPIU L

Nr Obiectiv e crt specifice ! Primria Iai

Finanare:

Ti tlul Proiectului

" Consiliul Judeean Iai

Valoare Perioada estimativ de timp Proiect # Surse externe Alte resurse

Instituiile / Departamentele responsabile Termen: Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional

Parteneriat % scurt & mediu

Moni torizare i ev aluare ' lung Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional Direc ia Generala De S ntate Publica din Ministerul Sntii i Familiei

36.

I.2.3.3

Repertoriul bisericilor de lemn din judeul Ia i Direc ia pentru Cultur, Culte i 28 biserici lemn Patrimoniu Cultural inventar si fisa Naional monument, icoane i mobilier, carte veche

50mii euro

Direc ia pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural Naional

37.

I.2.4.1

38.

I.2.4.1

39.

I.2.4.1

Acreditarea laboratoarelor Institutului Ministerul Sntii prin implementarea Institutul de S ntate 150 mii euro 2001-2004 i Familiei sistemului de asigurare a Publica calitii pentru activitile specifice acestora Evaluarea gradului de impurificare a zonelor de agrement din municipiul Institutul de Institutul de S ntate 2 ani Ia i, in vederea stabilirii 5 mii euro S ntate Publica Publica riscului pentru populaia care frecventeaz aceste zone Dotarea i reorganizarea laboratorului de analize i S.C. Iassyrom S.A control privind sigurana 700 mii euro 2 ani S.C.Iassyrom S.A Ia i produselor alimentare in zona de NE a Romniei # Introducerea evalurii serviciilor medicale pe baza evidentelor statistice Dotare laborator informatica Crearea unui sistem de formare continua a func ionarilor publici 142,6 mii euro 2000-2002 C.A.S. Iasi Inspectoratul colar Judeean coala nr.11 ! FEAA IRMED S.C Centrul de Afaceri Internaional SA

Institutul de S ntate Publica

S.C. Iassyrom S.A Iasi AOK Federal - Germania Firma de evaluare Ministerul Sntii si Familiei E.M.G. Belgia C.N.A.S Inspectoratul colar Judeean coala nr.11 ! FEAA IRMED S.C Centrul de Afaceri Internaional SA

40.

I.2.4.2

41.

I.2.4.2

coala nr.11

600 euro

! FEAA IRMED

42.

I.2.4.3

! S.C Centrul de Afaceri Internaional SA

50 mii euro

43.

I.2.4.3

44.

I.2.4.6

"

45.

I.2.4.6

! F.A.Petre Andrei ! F.A. Petre Andrei Universitatea Petre Andrei

Stimularea dezvoltrii forei de munca din 18 mii euro sectorul turistic Crearea unui centru de asistenta si sprijin pentru tinerii peste 18 ani care 300 mii euro prsesc Centrele de Plasament si nu au nici un sprijin Studiu multifactorial asupra populaiilor excluse din mediul urban. 23 mii euro Harta sociala a Municipiului Iai Centrul de Documentare 200 mii euro Euro-Atlantica Centru Multimedia Documentare Informare, Prelucrri statistice Editarea Ghidului Informativ referitor la atribuiile Primriei si Consiliului Local 350 mii euro

&

"

"!

"

! % ! F.A.Petre Andrei ! F.A.Petre Andrei % Universitatea Petre Andrei F.A.Petre Andrei Inspectoratul Judeean de Politie ! F.A.Petre Andrei ! F.A.Petre Andrei ! F.A.Petre Andrei Universitatea Petre Andrei

46.

I.2.4.6

47.

I.2.4.6

48.

I.2.4.8

!#

5 mii euro

43
IA I

Nr Obiectiv e crt specifice ! Primria Iai 49. I.2.4.10

Finanare:

Ti tlul Proiectului

" Consiliul Judeean Iai !#

Valoare Perioada estimativ de timp Proiect # Surse externe Alte resurse %

nfiinarea i monitorizarea Comitetului 3 mii euro Antiinfrac ional Crearea unui centru de reabilitare pentru copilul delincvent cu deficiene socio-medico-educative Mai bogat, mai s ntos, mai curat - fr fumat Campanie mpotriva tutunului Reabilitare construc ii i instalaii aferente sistemului de canalizare al mun. Ia i, jud. Ia i Redimensionarea i construc ia staiei de preepurare ape uzate la SC ANT IBIOT ICE SA Ia i

Instituiile / Departamentele responsabile Termen: !

Parteneriat % scurt & mediu !

Moni torizare i ev aluare ' lung !

Inspectoratul Inspectoratul Judeean Inspectoratul Judeean de Poli ie de Poli ie Judeean de Poli ie Inspectoratul colar Societatea civil Inspectoratul colar "! " Inspectoratul Judeean de Poli ie Fundaia LINK Romnia filiala Ia i Fundaia EuroEd ! C.J.Iai RAJAC Ia i ! "

50.

I.2.4.10

"

85 mii euro

&

51.

I.2.4.10

Fundaia LINK Romnia filiala Ia i

6 mii euro

Fundaia LINK Romnia filiala Ia i

Fundaia LINK Romnia filiala Ia i RAJAC Ia i IPM Ia i C.N. "Apele Romne" DA Prut Ia i RAJAC Ia i IPM Ia i C.N. "Apele Romne" DA Prut Ia i IPM Ia i C.N. "Apele Romne" DA Prut Ia i IPM Ia i

C.J.Iai RAJAC Ia i 52. I.2.5.1 SC ANT IBIOT ICE SA Iai

39275 mii euro

2005-2010 RAJAC Ia i / licitaie

4000 mii euro

2002/2004

SC ANT IBIOT ICE SA Iai

SC ANT IBIOT ICE/ RAJAC IA I

53.

I.2.5.1

! IPM Ia i

Strategii manageriale privind monitorizarea integrat a calitii apelor 222 mii euro cu impact asupra arealului municipiului Ia i Monitorizarea rului Prut i protec ia mpotriva 440 mii euro polurilor accidentale

2007

! IPM Ia i

54.

I.2.5.1

CN Apele Romne - DA Prut

2010

55.

I.2.5.1

RAJAC Ia i Impactul tehnologiilor CN Apele Romne dep ite asupra polurii - DA Prut Ia i apelor din municipiul i judeul Iai IPM Ia i

" CN Apele Romne CN Apele Romne - DA DA Prut Prut ! RAJAC Ia i CN Apele Romne - CN Apele Romne - DA Prut Ia i DA Prut Iai / IPM Ia i IPM Ia i ! RAJAC Ia i CN Apele Romne RAJAC Ia i DA Prut Iai Ageni economici cu ape IPM Ia i de agrement din zon " "

80 mii euro

2010

IPM Ia i RAJAC Ia i IPM Ia i C.N. "Apele Romne" DA Prut Ia i "

56.

I.2.5.1

RAJAC Ia i CN Apele Romne Refacere canalizare ape 300 mii euro - DA Prut Ia i uzate n zona Ciric Ia i IPM Ia i Amenajare versani " pentru limitarea Institutul de Studii alunec rilor de teren i a i Proiectri pentru efectelor acestora n IF filiala Ia i municipiul i jud. Iai Instalaie ecologic pentru incinerare de euri " toxice i periculoase din regiunea de dezvoltare Nord Est a Romniei

2004

57.

I.2.5.2

40000 mii euro

Institutul de Studii i Institutul de Studii i 2002/2010 Institutul de Studii i Proiectri pentru IF Proiectri pentru IF filiala Proiectri pentru IF filiala Ia i Ia i filiala Ia i " IPM Ia i

58.

I.2.5.2

22.800 mii euro

2002/2004

"

IPM Ia i

59.

I.2.5.3

IPM Ia i

Sistem automat de monitorizarea calitii atmosferei i radioactivitii mediului 400 mii euro 2002/2004 ambiant n zona de NE a Romniei, mun. Ia i, jud. Ia i

IPM Ia i

IPM Ia i

IPM Ia i

44
M U N IC IPIU L

Nr Obiectiv e crt specifice ! Primria Iai 60. I.2.5.3

Finanare:

Ti tlul Proiectului

" Consiliul Judeean Iai !#

Valoare Perioada estimativ de timp Proiect # Surse externe Alte resurse 12 mii euro %

Instituiile / Departamentele responsabile Termen: !# Regionala CF Ia i !

Parteneriat % scurt & mediu ! Colegiul Naional Regionala CF Ia i ! IPM Ia i ! U.T . Gh. Asachi" Iai C.J. Iai IPM Ia i ! ! IPM Ia i "! IPM Ia i SNP Petrom -Peco Ia i

Moni torizare i ev aluare ' lung !

Sporirea gradului de func ionalitate a cl dirii Colegiului Naional

61.

I.2.5.3

Reducerea zgomotului Regionala CF Ia i urban generat de traficul 200 mii euro 2004-2005 ! feroviar n municipiul Ia i ! Construc ia de locuine eficiente energetic. T ransfer de tehnologii 55,5 mii euro 2002-2010 moderne pentru materiale de construc ii Depozit ecologic pentru de euri urbane al 21.470 mii municipiului Iai i a altor euro 16 comune din zon Reducerea de eurilor solide municipale prin 65mii euro reciclarea hrtiei n municipiul Ia i Valorificarea uleiurilor uzate n municipiul Ia i Managementul biodiversitii in ariile protejate si parcurile dendrologice din municipiul Ia i Studiul ecologic al V ii Prutului-fundamentare pentru rezervaie transfrontalier, componenta a Rezervaiei Biosferei Delta Dunrii 2002/2004

IPM Ia i

62.

I.2.5.4

U.T . Gh. Asachi" Ia i

IPM Ia i

63.

I.2.5.5

IPM Ia i

64.

I.2.5.5

2002/2004

IPM Ia i

65.

I.2.5.5

" IPM Ia i

20 mii euro 2002/2003

" IPM Ia i Academia Romn filiala Ia i IPM Ia i

IPM Ia i

66.

I.2.5.6

IPM Ia i

25 mii euro 2003-2005

IPM Ia i

IPM Ia i

67.

I.2.5.6.

IPM Ia i

84 mii euro 2002-2004

IPM Ia i

Academia Romn filiala Ia i IPM Ia i

IPM Ia i

68.

I.2.5.6

" Reconstruc ia ecologica IPM Ia i prin mpdurirea luncii Univ. Al. Cuza Iai Prutului ONG-u ri

1.254 mii euro

2010

"

Academia Romn filiala Ia i IPM Ia i Univ. Al. Cuza Iai ONG-u ri

IPM Ia i

69.

I.2.5.6

Academia Romana Amenajarea ariilor filiala Ia i IPM Ia i Academia Romn filiala protejate urbane si IPM Ia i Ia i Univ. Al. Cuza Iai periurbane din municipiul 150 mii euro 2003-2007 Ia i in scopul practic rii Univ. Al. Cuza Iai IPM Ia i ONG-u ri ecoturismului ONG-u ri " Reciclarea ambalajelor din industria alimentar reciclarea PET -urilor 1.500 mii euro & " "! IPM Ia i

IPM Ia i

70.

I.2.5.6

" IPM Ia i

45
IA I

II.5. STRUCTURI INSTITUIONALE DE MONITORIZARE, IMPLEMENTARE I EVALUARE A PROIECTELOR IDENTIFICATE

proiectele se realizeaz i a efectelor pe care le induc acestea n viaa comunitii. Structura utilizat ca instrument de m surare i evaluare a Strategiei de Dezvoltare Durabil conine un set de indicatori care s permit evaluarea performan elor privind atingerea obiectivelor propuse.

Monitorizarea

implement rii proiectelor identificate presupune din partea administra iei locale o abordare n sistem coerent de urm rire a modului n care

Fluxul decizional n implementarea Planului Local de Dezv oltare Durabil


Planul local de dezvolt are durabil Dispozi ia primarului Comitetul de coordonare plan investi ii de capital Dispozi ia primarului Consiliul Local Municipal

Departamente din Primarie C.L.C Agenda Local 21 Ceteni i sectorul privat Propuneri i pregtire plan investi ii de capital

Proiect plan investiii de capital Analiza tehnic Analiza financiar

Impozite i taxe Buget local Buget judeean Buget central

Plan de investi ii de capital

Programe guvernamentale, regionale, judeene

ONG, firme private, ceteni, alte institu ii

Implement are

Monitorizare

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Structura sistemului suport de luare a deciziilor pentru implementarea proiectelor identificate n Planul Local de Aciune

46
M U N IC IPIU L

Indicatori pentru Dezv oltare Durabil


Domenii Indicatori Institu ii responsabile Sursa de date

Dezvoltarea Infrastructurii de baz Procentul de locuine conectate la reeaua de distribuie a apei potabile (%) Procentul de locuine conectate la reeaua de canalizare (%) 3 Consumul anual de ap potabil (m /locuitor) 3 Apa Consumul de ap industrial (m /an) Lungimea reelei de canalizare supus modernizrii (Km) Cantitatea de ap tratat n staiile de epurare (m /an) Lungimea reelei stradale supus lucrrilor de modernizare i refacere (km) Lungimea strzilor, drumurilor supuse ref acerii (km/an) Volumul inv estiiilor n refacerea strzilor i ntreinere Nr. de parc ri publice Consumul total pe categorii de surse de energie (c rbune, gaz, electric , petrol) Consumul anual de energie electric pe locuitor (kw/locuitor) 3 Consumul anual de gaze naturale pe locuitor (m /locuitor) Nr. de c ltori care folosesc transportul n comun public/priv at (nr. Loc/an) Procentul vehiculelor care f olosesc combustibili nepoluani (%) Volumul inv estiiilor n modernizarea parcului auto de transport n comun public Protecia mediului Calitatea apei Nr. de determinri privind parametrii chimici ai apei potabile ef ectuate n decursul unui an care dep esc v alorile prescrise n standardele internaionale (OMS) Nr. de determinri privind parametrii biologici ai apei potabile ef ectuate n decursul unui an care dep esc v alorile prescrise n standardele internaionale (OMS) Nr. de determinri privind parametrii biologici ai apei recreaionale (de mbiere) efectuate n decursul unui an care dep esc valorile prescrise n standardele internaionale (OMS)
3

R.A.J.A.C. Ia i R.A.J.A.C. Ia i R.A.J.A.C. Ia i R.A.J.A.C. Ia i R.A.J.A.C. Ia i Direc ia de Urbanism si Amenajare a Teritoriului Direc ia de Gospodrire comunala R.A.J.A.C. Ia i Prim ria Prim ria Prim ria Prim ria CET, Electrocentrale R.A CONEL DISTRIGAZ R.A.T.C. Prim ria R.A.T.C. Prim ria R.A.T.C.

Inf rastructura stradal

Energie

Transporturi

DJSP

DJSP

DJSP

47
IA I

Domenii

Indicatori Nr. de determinri privind parametrii chimici ai apei recreaionale (de mbiere) efectuate n decursul unui an care dep esc valorile prescrise n standardele internaionale (OMS) Nr. de zile n care concentraia de SO2 dep e te 3 v aloarea maxim admisibil (125 g/m ) Nr. de zile n care concentraia de NO2 dep e te 3 v aloarea maxim admisibil (200mg/m ) (media pe 24h) Nr. De zile n care concentraia de O3 dep e te v aloarea 3 maxim admisibil (125 g/m ) (media pe 8h) Cantitatea de de euri solide (populaie i ageni economici) generat anual (tone/locuitor) Cantitatea de de euri colectat anual de la populaie i ageni economici (tone/an) Procentul de de euri solide reciclate n decursul unui an Supraf ee active de depozitare Rata incidenei anuale a bolilor respiratorii acute la copii (<15 ani) Prev alena bolilor respiratorii cronice (aduli i copii) Incidena bolilor profesionale Morbiditatea i mortalitatea prin accidente de traf ic Rata incidenei toxiinf ec iilor alimentare Rata anual a populaiei care triete n mediul urban Rata anual de mortalitate inf antil Sperana de v ia 2 Supraf aa de zone v erzi pe cap de locuitor (m /locuitor)

Institu ii responsabile Sursa de date

DJSP IPM IPM IPM IPM Salubris IPM Salubris IPM Salubris Salubris DJSP DJSP DJSP DJSP DJSP DJSP DJSP DJSP Prim rie S.A. S.A. S.A. S.A.

Calitatea aerului

Managementul De eurilor

Sntate n relaie cu mediul

Spaii v erzi Regenerare urban

Structura urban (utilizare terenuri, construc ii i locuine)

Economia

Supraf aa ocupat de construc ii din totalul supraf eei municipiului Supraf aa intrav ilan f a de anul anterior Valori de patrimoniu construit n interes naional Num r de situri istorice Cheltuieli pentru restaurarea siturilor i monumentelor istorice Structura f ondului de locuine pe vechime Fondul de locuine dup tipul de locuire (indiv idual, colectiv -case i blocuri) Procent de locuine care nu dispun de dot ri de baz 2 Supraf aa de locuit pe cap de locuitor (m /locuitor) Procent de populaie care dein locuine n proprietate Indicele produc iei industriale

Direc ia de Urbanism Direc ia de Urbanism Direc ia de Urbanism Direc ia Cultur i Patrimoniu Direc ia Cultur i Patrimoniu Direc ia de Urbanism Direc ia de Urbanism DJS DJS DJS DJS

48
M U N IC IPIU L

Domenii

Indicatori Nr. mediu al salariailor-total, din care n industrie Structura v eniturilor (venitul pe fiecare ramur economic f a de v enitul total) Volumul inv estiiilor pe tip de activitate Volumul inv estiiilor strine Rata populaiei active Fora de munc activ i pasiv Venitul populaiei ocupate n func ie de ramura de activ itate DJS DJS

Institu ii responsabile Sursa de date

DJS DJS Camera de comer DJS DJS DJS

Reducerea sr ciei Nr. de omeri Rata omajului omajul pe sexe (% femei, % brbai) Piaa f orei de munc , omaj, v enituri ale populaiei Procentul de omeri cu vrsta mai mic de 25 de ani Procent de persoane care se af l n omaj de mai mult de 1 an Num r de f amilii cu venit sub v aloarea medie a veniturilor corespunztoare unui trai decent Nr. de benef iciari din sistemul de protec ie al copilului Nr. de persoane cu handicap asistate Cheltuieli pentru protec ia special a persoanelor cu handicap Rata colarizrii Nr. personal didactic Num r de elev i care au absolv it cursurile de nv mnt primar, gimnazial i liceal Nr. de locuri n coli, licee i coli postliceale Nr. de locuri n unit i de nv mnt superior Procentul de populaie (f emei/brbai) care au absolvit cursurile de nv mnt primar i secundar Procentul de populaie (f emei/brbai) care au absolvit cursuri de nv mnt superior Num r de teatre i rata anual de vizionare a spectacolelor Num r de locuri n cinematografe i spectatori pe an Num r de s li de concert i spectatori pe an Agenia Judeean pentru Ocuparea Forei de Munc (AJOFM) AJOFM AJOFM AJOFM AJOFM DJS DJS DJS DJS Inspectoratul colar Inspectoratul colar Inspectoratul colar Inspectoratul colar Inspectoratul colar Inspectoratul colar Inspectoratul colar DJS Direc ia Cultur i Patrimoniu Inspectoratul Judeean pentru Cultur Direc ia Cultur i Patrimoniu Inspectoratul Judeean pentru Cultur Direc ia Cultur i Patrimoniu Inspectoratul Judeean pentru Cultur

Educaia

Cultur i recreere

49
IA I

Domenii

Indicatori Muzee i nr. de v izitatori pe an Nr. de biblioteci publice i c ri mprumutate anual Facilit i recreaionale pe cap de locuitor (Parcuri, instalaii sportiv e acoperite i n aer liber) Rata anual de utilizare a facilit ilor recreaionale

Institu ii responsabile Sursa de date Direc ia Cultur i Patrimoniu Inspectoratul Judeean pentru Cultur Direc ia Cultur i Patrimoniu Inspectoratul Judeean pentru Cultur Prim rie DJTS Prim rie DJTS

I.P.M. Inspectoratul de Protec ie a Mediului D.J.S.P. Direc ia Judeean de Sntate Public DJS Direc ia Judeean de Statistic DJTS Direc ia Judeean pentru Tineret i Sport

50
M U N IC IPIU L

51
IA I

III. PROIECTELE PRIORITARE DIN CADRUL AL21 PENTRU PERIOADA 2002-2012


OBIECTIV SPECIFIC: mbun tirea mediului de afaceri i crearea unei imagini de excelen n promovarea afacerilor n municipiul Ia i; B. Cerine financiare ale proiectului: Pentru realizarea proiectului e necesar suma de 4.868.000 euro.

III.1. CENTRU EXPOZIIONAL


nstituiile responsabile : Consiliul Jude ean Ia i n parteneriat cu INCERC Ia i i Prim ria municipiului Ia i A. Scurt descriere a proiectului: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin valorificarea infrastructurii existente i a poten ialului uman de care dispune municipiul Ia i. Localizare: sediul INCERC Ia i pe platforma Universitii Tehnice Gh. Asachi, suprafa a construit de 9.195 m.p. Nu s-a efectuat nc un studiu de prefezabilitate al proiectului. Obiective: Modernizarea i reabilitarea infrastructurii existente Crearea de zone pentru expozi ii i trguri Crearea de birouri pentru Bursa Romn de M rfuri Crearea de platforme pentru depozitarea m rfurilor Criterii tehnice: Stabilitate tehnic Suprafa a zonelor de parcare: 600 mp Ci de acces: 760 mp Zone verzi: 500 mp

OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea pie ei muncii i mbun tirea mobilitii ei;

III.2. DEZVOLTAREA ACTIVITII CENTRULUI DE FORMARE PROFESIONAL - CENTRUL DE AFACERI

Instituiile

responsabile: S.C. Centrul de Afaceri Internaional S.A. Ia i A. Scurt descriere a proiectului Scopul proiectului este dezvoltarea ariei curriculare n concordan cu noile cerine ale pieei muncii n domeniul prest rilor de servicii i plasarea n proporie de 65 % a persoanelor care au absolvit un program de reconversie. Proiectul ncearc s fac o leg tur ntre furnizorii de preg tire profesional i beneficiari, respectiv IMM uri aflate chiar la nceputul activitii. Programul i propune crearea de oportuniti de reconversie profesional , cumulate cu instruire antreprenorial , consiliere i ndrumare n carier , precum i furnizarea de servicii de orientare i plasare pe locurile de munc vacante din ntreprinderi sau pe

52
M U N IC IPIU L

locurile de munc nou create, prin punerea n practic a unor solu ii identificate prin Incubatorul de afaceri. Principalele activiti: Selecia i evaluarea persoanelor solicitante. Formarea profesional prin cursuri de scurt durat . Formarea antreprenorial a cursanilor care dovedesc aptitudini n acest domeniu. Evaluarea i eliberarea de diplome pentru persoanele calificate. Plasarea absolven ilor i urm rirea traiectoriei profesionale. Sprijinirea absolvenilor de cursuri antreprenoriale n vederea demar rii activitilor propuse. Beneficiari direci: 40 persoane calificate / recalificate n meseriile men ionate, 20 persoane consiliate i ndrumate n vederea nceperii unei activiti independente sau pentru demararea unei afaceri pe cont propriu. Beneficiari indireci: Autoritile locale care sunt degrevate de ajutoarele materiale alocate pentru persoanele care vor beneficia de acest program: Prim ria municipiului Ia i A.J.O.F.M. Ia i Direcia de Munc i Protecie Social Familiile celor care urmeaz cursurile de preg tire i ob in un loc de munc , prin cre terea veniturilor familiale, I.M.M.-uri interesate de oferta de persoane calificate prin C.F.P. Rezultate estimate: n urma seleciei, orient rii, calific rii Centrul de Formare Profesional , prin contractele ncheiate cu diveri agen i economici, sau prin sprijinirea absolven ilor n demararea unei activiti independente, va asigura plasarea a cel puin 65% din persoanele calificate prin acest program. Ca urmare a nfiin rii Incubatorului de afaceri, rezultatul a teptat este cre terea num rului ntreprinz torilor particulari ce reu esc s se impun prin rezultate profitabile i

implicit, generarea de noi locuri de munc pe pia a forei de munc . B. Cerine financiare ale proiectului Pentru realizarea proiectului e necesar suma de 40.000 euro C. Reglement ri Centrul de Afaceri Interna ional S.A. va asigura Centrului de Formare Profesional 40% din necesar, restul (reprezentnd 24.000 euro) urmnd a fi asigurat din surse externe. Proiectul are o durat de 7 luni, continuitatea sa fiind asigurat prin nsi activitatea Centrului de Formare Profesional .

OBIECTIV SPECIFIC: Dezvoltarea i modernizarea re elelor de utiliti;

III.3. AUTOMATIZARE I MONITORIZARE PUNCTE TERMICE

Instituiile responsabile: R.A.D.E.T.


A. Scurt descriere a proiectului Obiectivele proiectului: Modernizarea i dezvoltarea serviciilor de utilitate public. Asigurarea furniz rii agentului termic la parametri optimi c tre popula ie i agen i economici. Reducerea pierderilor de energie termic. Micorarea pre ului de cost la facturare. Cre terea calitii serviciilor c tre beneficiari. Impact direct asupra factorilor de mediu prin reducerea noxelor i cantitii de materii prime utilizate la produc tor (CET Ia i).

53
IA I

La nivelul municipiului Ia i exist 127 de puncte termice. S-au executat i experimentat echipamente de automatizare i monitorizare pentru 3 puncte termice din surse proprii. Proiectul va avea ca arie de acoperire ntreg teritoriul municipiului Ia i. Realizarea automatiz rii i monitoriz rii se va face pe circuitul Apei calde menajere-100%-127 puncte termice nclzire-100%-127 puncte termice Beneficiarii proiectului: Persoane fizice; Asociaii de locatari; Agen i economici. B. Cerine financiare ale proiectului Costurile estimate pe durata celor trei ani de realizare a proiectului sunt de 1.905.000 $ C. Reglement ri Condiiile esen iale pentru furnizarea serviciilor de gospod rie comunal sunt specificate n Legea 326/2001, respectiv: Continuitatea din punct de vedere cantitativ i calitativ, n condi ii contractuale. Adaptabilitate la cerinele consumatorilor. Accesibilitate egal la serviciul public, n condiii contractuale. Asigurarea sn tii publice precum i a calitii vie ii.

III.4. STRADA LPUNEANUREABILITAREA ECONOMIC, ESTETIC I FUNCIONAL A ZONEI CUPRINS NTRE B-DUL INDEPENDENEI, STRADA GAVRIIL MUZICESCU, ESPLANADA UNIRII

Instituiile responsabile: Primria Municipiului Iai


A. Scurt descriere a proiectului: Misiunea acestui proiect este transformarea str zii L pu neanu ntr-un spaiu atractiv, prin dezvoltarea funciunilor existente i apariia unor funciuni noi i prin valorificarea i reabilitarea patrimoniului culturalistoric. Obiective: 1. Locuin e: Consolidarea i reabilitarea locuinelor. 2. Dezvoltare economic i crearea de noi locuri de munc: dezvoltarea economic a zonei; crearea de noi locuri de munc . 3. Spa ii deschise: m rirea ariilor de spa ii verzi; realizarea amenaj rilor urbane i a unor spaii pentru recreere i agrement. 4. Protejarea construciilor cu valoare de patrimoniu: restaurarea i conservarea patrimoniului. 5. Turismul : m rirea num rului de puncte de atracie; ridicarea calitii serviciilor. Contextul viitor: La finalizarea proiectului, zona trebuie s capete coeren istoric , atractivitate, demn de pozi ia strategic n contextul ora ului.

OBIECTIV SPECIFIC: Protecia, reabilitarea i valorificarea patrimoniului oraului

54
M U N IC IPIU L

B. Cerine financiare ale proiectului Tipuri de proiecte i costuri estimative: reabilitare blocuri de locuinte - 280.000$ realizare amenaj ri zona protejat a Muzeului Unirii - 7.000.000$ restaurare coloseum Bragadiru - 3 mil$ centru cultural particular - 160.000$ galerii comerciale - 1.060.000$ transformarea atelierelor de crea ie ale UAP in spa iu cu caracter public si semipublic 670.000$ Amenaj ri urbane - 250.000$ Total costuri - 11.360.000$ C. Reglement ri exist cadrul legislativ cu privire la parteneriatul public privat O.G. 16/2002 situa ia juridic neclar a unor cldiri; existenta unor litigii nesoluionate pn n prezent; nu s-a finalizat procesul de punere n posesie a proprietarilor de terenuri din str.L pu neanu,nr.20; lipsa surselor de finan are.

III.5. ACREDITAREA LABORATOARELOR INSTITUTULUI DE SNTATE PUBLIC PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE ASIGURARE A CALITII PENTRU ACTIVITILE SPECIFICE ACESTORA

Instituiile

responsabile:

Institutul de S n tate

Public Ia i A. Scurt descriere a proiectului: Institutul de Sn tate Public Ia i, ca instituie direct subordonat Ministerului Sn tii i Familiei, care coordoneaz activitatea din cele 8 judee ale Moldovei n domeniul sn tii publice, i-a propus ca obiectiv pe termen mediu, acreditarea laboratoarelor prin implementarea standardelor de asigurare a calitii pentru activitile specifice acestora. Lund n considerare faptul c implementarea acestor cerine implic schimb ri majore n sistemele funcionale i operaionale ale institutului, aceast responsabilitate a fost asumat de conducerea general care a propus i aprobat o serie de aciuni, ca etap premergtoare demar rii oficiale a procesului de acreditare. Aceste aciuni se refer la implementarea cerinelor sistemului de asigurare a calitii folosind ca elemente: managementul i organizarea calificarea i perfecionarea continu a personalului disponibilitatea i mentenan a echipamentelor validarea metodelor de analiz i a procedurilor acestora proceduri pentru manipularea probelor utilizarea materialelor certificate de referin participarea la teste de proficien procedurarea formatului i con inutul buletinelor de analiz /rapoartelor de analiz. Principalul obiectiv l reprezint completarea dot rii laboratoarelor cu un inventar minim de echipamente

OBIECTIV SPECIFIC: Dimensionarea infrastructurii n domeniul asisten ei medicale necesare asum rii i susinerii rolului municipiului Ia i de centru medical regional;

55
IA I

care s r spund , pe de o parte exigen elor din obiectivele programelor naionale, ct i cerin elor din standardele pentru acreditare, pe de alt parte. B. Cerine financiare ale proiectului Costul estimativ al proiectului este de 150.000 euro. Activitile de calibrare, verificare metrologic i de ntre inere a echipamentelor impun costuri importante. O alt cerin pentru care se impune finan are este achizi ionarea de materiale certificate de referin pentru verificarea i validarea rezultatelor: substan e certificate de referin, matrici de control pentru probe etc. ndeplinirea cerinelor de perfecionare a personalului att n activiti prioritare din fiecare domeniu de activitate ct i pentru domeniul asigur rii calitii activitilor specifice, n cadrul unui plan articulat, de perspectiv pentru institut, reprezint o alt prioritate n vederea acredit rii. Auditurile i instruirile organizate de ctre organismul de acreditare a laboratoarelor, necesare pentru implementarea cerinelor specifice, impun, de asemenea, investiii importante. Beneficii scontate: alinierea la cerin ele UE privind asigurarea calitii; cre terea credibilitii rezultatelor analizelor efectuate n laborator; sporirea ncrederii solicitanilor de analize n datele furnizate de institut; realizarea contractului de colaborare cu CASS Ia i pentru prest ri de servicii pentru re eaua sanitar; colaborarea la proiecte de cercetare i aplicative de interes na ional i interna ional; furnizarea de servicii n cadrul colabor rii cu DSP jude ene (laboratoarele din ISP Ia i funcionnd ca laboratoare de interes regional n domeniul epidemiologiei/ microbiologiei, igienei i medicinii muncii); utilizarea mai eficient a resurselor institutului; posibilitatea disemin rii experien ei colectivelor n laboratoarele de profil din DSP-urile jude ene

prin inform ri i instruiri pentru metodologiile aplicate. C. Reglement ri n Europa, baza armoniz rii n problema acredit rii laboratoarelor, o reprezint Directiva UE din 21 decembrie 1989 Conceptul global pentru certificare i testare care prevede: aplicarea seriei de standarde EN 45000, a Ghidului ISO 25 pentru acreditare i certificare; stabilirea unei notific ri centrale i a organismelor de acreditare; Memorandumul de nelegere ntre rile UE pentru recunoa terea metodelor de testare; Memorandumul de nelegere ntre rile UE pentru recunoa terea sistemelor de acreditare. Ca r spuns la aceast directiv , Organiza ia European pentru Testare i Certificare (EOTC) a elaborat metodele pentru recunoa terea multilateral a metodelor de testare. Pentru diferite sectoare de activitate s-au constituit comitete responsabile pentru implementarea la nivel naional a standardelor cu cerine pentru acreditare. Romnia face eforturi susinute de integrare, iar armonizarea legislativ din toate domeniile activitii sociale reprezint o prioritate.

III.6. DOTAREA I REORGANIZAREA LABORATORULUI DE ANALIZE I CONTROL PRIVIND SIGURANA PRODUSELOR ALIMENTARE N ZONA NORD-ESTIC A ROMNIEI

A. Scurt descriere a proiectului

Managementul

proiectului va fi asigurat de S.C. Iassyrom S.A. Ia i.

56
M U N IC IPIU L

Dispunnd de un spa iu special amenajat pentru activitatea de laborator, utiliti adecvate, personal calificat cu experien , obiectivul proiectului este dotarea cu aparatur performant (gaz-cromatograf, spectro-fotometru de absorb ie atomic etc.) pentru a asigura nu numai analize de performan , dar mai ales corectitudinea privind caracteristicile i siguran a produselor alimentare analizate. Acest laborator, prin viitoarea dotare, i va extinde att domeniile de deservire (panificaie, produse lactate, preparate din carne) ct i zona serviciilor oferite. Cre terea preciziei i performanei analizelor va avea un efect benefic din punct de vedere la calitii att asupra firmelor din regiune Nord-Est a Romniei, pentru care laboratorul i va oferi serviciile, ct i asupra institu iilor publice care n activitatea lor au nevoie de laborator. B. Cerine financiare ale proiectului Valoarea investi iei privind dotarea cu aparatur de performan i reorganizarea laboratorului necesit un cost estimativ de 700.000 U.S.D., din care 30% va fi suportat de firma Iassyrom. C. Reglement ri: Implementarea sistemului de asigurare a calitii produselor alimentare conform seriei de standarde EN 45000; Sigurana produselor alimentare conform normelor CEE OBIECTIV SPECIFIC: Configurarea de politici sociale specifice pentru susinerea persoanelor defavorizate

III.7. HARTA SOCIAL A MUNICIPIULUI IAI

Instituiile

responsabile: Universitatea Petre Andrei n parteneriat cu Departamentul de Asisten Social din cadrul Prim riei municipiului Ia i. A. Scurt descriere a proiectului Obiective generale: Realizarea unei H ri sociale a Ia iului pe baza desfur rii unei cercet ri sociologice pe populaia municipiului Ia i printr-o metodologie specific ; Identificarea cotelor excluderii sociale prin radiografierea comunitii ie ene din perspectiva social; Construirea unei baze de date care va fi pus la dispoziia institu iilor abilitate n intervenia specific asistenei sociale; Realizarea unui Centru de Informare i Consultan capabil att s administreze n sens constructiv informaia ca fundament al interveniei, ct i s organizeze campanii de informare la nivel comunitar cu rolul de a sensibiliza opinia public. Beneficiari: Categorii de populaie aflate n zona excluderii sociale (cu prec dere categoriile cu potenial ridicat de recuperare) i categorii ce prezint riscuri n acest sens; Institu iile ce ofer servicii n sfera asistenei sociale, att n sectorul public ct i cel privat. B. Cerine financiare ale proiectului Costul estimativ al proiectului-23.000 euro

OBIECTIV SPECIFIC: mbun tirea calitii atmosferei i a mediului de via

57
IA I

III.8. SISTEM AUTOMAT DE MONITORIZARE A CALITII AERULUI N MUNICIPIUL IAI

A. Scurt descriere a proiectului

Localizare: municipiul Iai, judeul Iai


Beneficiar: Inspectoratul de Protecie a Mediului Ia i Partener: Consiliul Judeean Ia i Proiectul prevede achizi ionarea unui echipament automat de monitorizare a aerului pentru indicatorii de referin prev zu i n Directivele UE, i de identificare a radionuclizilor prezentat mai jos: analizor pentru dioxid de sulf prin fluorescen n ultraviolet; analizor pentru dioxid i oxizi de azot prin chimioluminiscen ; analizor pentru oxid de carbon prin spectrometrie nedispersiv n infraro u; sistem de monitorizare a pulberilor (particule) n suspensie PM10 i PM2.5 prin dispersia luminii; analizor pentru ozon prin absorb ie n ultraviolet; detector cu semiconductori Ge (Hp); sistem de lan global sond HD 304 i num r tor; dozimetru portabil; pomp de aspiraie aer. gaz cromatograf cu detector de mas i desorb ie termic B. Costul total estimativ al proiectului: 400 mii euro C. Reglement ri: Obiectivele proiectului i justificarea necesitii lui din punct de vedere al proteciei mediului nconjur tor i al aspectelor de s n tate public (prezentarea, evolu ia i consecin ele unor aspecte negative):

evaluarea i managementul calitii aerului pe baze tehnice i tiinifice compatibile cu cele aplicate n Statele Membre ale UE i cu dezvoltarea durabil ; mbun tirea sistemului de monitorizare bazat pe criterii i metode comune Statelor Membre ale UE; aplicarea recomand rilor din Directiva 96/62/CE i din Directivele fiice; identificarea radionuclizilor existen i n factorii de mediu;. Proiectul nu dispune de studiu de impact sau studiu de fezabilitate

OBIECTIV SPECIFIC: Asigurarea unui management durabil al de eurilor n municipiul Ia i

III.9. DEPOZIT ECOLOGIC PENTRU DEEURI URBANE AL MUNICIPIULUI IAI I AL ALTOR 16 COMUNE DIN ZON

A. Scurt descriere a proiectului

Localizare: Comuna Tometi, judeul Iai


Proiectul prevede nchiderea depozitului actual (care determin un impact major asupra s n tii popula iei i mediului) i realizarea unui nou depozit pentru depozitarea de eurilor menajere i asimilabile celor menajere, de eurilor stradale i de eurilor industriale nepericuloase, colectate de pe raza municipiului Ia i i altor 16 comune din zon . Amplasamentul depozitului este la Est de municipiul Ia i la o distan de cca. 5 km, lng depozitul existent. Noul depozit va fi prev zut cu sisteme de impermeabilizare, drenare, colectare i epurare a levigatului, sisteme de monitorizare a impactului asupra mediului conform normelor Uniunii Europene n domeniul proteciei mediului.

58
M U N IC IPIU L

Proiectul mbun te te schema de management a de eurilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est n concordan cu Planul local de aciune pentru managementul de eurilor. Proiectul nu dispune de studii de fezabilitate, studiu de impact sau bilan de mediu. Aspecte instituionale Beneficiar: Prim ria municipiului Ia i Direcia de Salubritate Partener: Consiliul Judeean Ia i B. Costul total estimativ al proiectului: 22.800 mii euro C. Reglement ri: Obiectivele proiectului i justificarea necesitii lui din punct de vedere al proteciei mediului nconjur tor i al aspectelor de s n tate public (prezentarea, evolu ia i consecin ele unor aspecte negative): n municipiul Ia i i cele 16 comune din zon se produc 558000 mc/an de euri menajere i asimilabile celor menajere, de euri stradale i de euri industriale

nepericuloase, care n prezent sunt depozitate n depozitul existent neamenajat care determin un impact major asupra sn tii popula ie i mediului. Astfel, n depozitul actual nu exist sistem de colectare, epurare i pompare a levigatului, solul este afectat pe toat suprafa a depozitului i pe o raz de 200 m n jur datorit lipsei impermeabiliz rii, iar durata de funcionare este de maximum 4 ani. Se impune nchiderea ecologic a depozitului actual i realizarea unui nou depozit ecologic care s mbun teasc schema de management al de eurilor din jude ul Ia i. Conform acestei scheme vor fi luate n considerare opiuni de minimizare a cantitilor de de euri, colectarea selectiv a acestora ca opera iuni prioritare fa de sistemul de eliminare prin depozitare a de eurilor. Proiectul r spunde obiectivelor Planului Naional de Aciune pentru Protecia Mediului i Programului Na ional de Aderare prin asigurarea unor condi ii de gestionare corespunz toare a de eurilor menajere, asimilabile celor menajere, de euri stradale i de euri industriale nepericuloase, (depozitare controlat , reciclare, compostare) determinnd reducerea impactului lor asupra mediului, cu efecte directe asupra sn tii popula iei.

59
IA I

ANEXA NR.1

Hot rri ale Consiliului Local priv ind realizarea programelor i proiectelor n perioada 2000 2002
Nr. / data H.C.L. 180/31.07.2000 181-185/31.07.2000 186/31.07.2000 188/31.07.2002 Titlul Hotrrii Consiliului Local Aprobarea proiectului tehnic de execuie a obiectivului de inv estiii Modernizarea Pieei Agroalimentare Dacia-ansamblulIV Aprobare canalizare: str. Obreja, str. Zborului, str.7 Oameni, str. Drago, stradela Ipsilanti, Aprobare studiu f ezabilitate la obiectiv ul Alimentare cu ap din pnza freatic a trandului Municipal Aprobarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuie i organizrii licitaiei obiectiv ului de inv estiii Modernizare piaa agroalimentar i agrementare f luxuri de circulaie n zona Hala Central Aprobarea studiului de fezabilitate i proiectului tehnic pentru obiectiv ul de investiii Modernizare Piaa Agroalimentar Pcurari Aprobarea studiului de prefezabilitate i scoaterea la licitaie a proiect rii obiectivelor de inv estiii Canalizare-str.Ba Ceau , Canalizare-str.Sof icu, Canalizare-str.Donos, Canalizarestradela Mizil Constituirea i nsu irea patrimoniului turistic al municipiului Ia i nf iinarea Muzeului Municipal Mihai Eminescu i colaborarea cu Muzeul Literaturii Romne pentru realizarea activ it ii de muzeu nf iinarea pieei agroalimentare Srrie n municipiul Ia i Finanarea n condiiile Legii 114/1996 a bl.482D Canta IV Pcurari cu destinaie de locuine sociale Aprobarea PUD Calea Glii nr.17,bl.F1c n v ederea remodelrii spaiilor comerciale existente Includerea bl.1004 CUG n lista blocurilor finanate n condiiile Legii 114/1996 cu destinaie de locuine sociale Aprobarea programului de contorizare a agentului termic pt.anul 2001 Alocarea de fonduri suplimentare pentru activit i sportive Aprobarea Programului cadru de Dezv oltare Economico-Social a municipiului Ia i Aprobarea unei inv estiii a concernului Billa n municipiul Ia i Aprobarea relaiilor de nfrire cu Athens-S.U.A. Aprobarea relaiilor de nfrire cu Quebec Canada Aprobarea Programului de transport public urban pentru curse regulate Aprobare studiu de fezabilitate Consolidare vestigii-tefan cel Mare i Sfnt Achiziionarea de teren pentru amplasament Parc Tehnologic Tehnopolis Aprobarea contribuiei C.L. la f inanarea Grdiniei HECUBA Aprobarea programului Dezv oltarea i modernizarea transportului n comun Aprobarea relaiilor de nfrire cu ora ul Kalav rita Aderarea municipiului Ia i la Asociaia Energie-Cites Aprobarea PUD-construire locuine zona Bucium

189/31.07.2000 200-203/31.07.2000

224/28.08.2000 234/28.08.2000 240/25.09.2000 301/30.10.2000 321/29.11.2000 14/7.02.2001 37/9.03.2001 63/23.03.2001 77/4.04.2001 83/4.04.2001 90/4.04.2001 94/4.04.2001 96/13.04.2002 131/23.05.2001 175/13.07.2001 242/31.08.2001 278/9.10.2001 281/9.10.2001 284/9.10.2001 363/19.12.2001

60
M U N IC IPIU L

Nr. / data H.C.L. 374/19.12.2001 375/19.12.2001 19-27/4.02.2002 34/4.02.2002 52/5.03.2002 57/5.03.2002 84/15.03.2002 100/25.03.2002 119/25.03.2002 172/29.04.2002 203/27.05.2002 205/27.05.2002

Titlul Hotrrii Consiliului Local Aprobarea proiect rii cu resurse proprii a Complexului de Agrement Breazu Aprobarea Planului Local RROMII 2001-2004 Aprobarea studiilor de prefezabilitate pentru ranf orsare sistem rutier pe diferite tronsoane din municipiu Aprobarea ajutoarelor bne ti cu titlu de subvenii directe individuale Aprobarea studiilor de prefezabilitate Parc Ecologic BREAZU Aprobarea acordrii sumelor necesare pentru programul de asistare a tinerelor mame Aprobarea PUD Terminal Cargo-aeroportul Ia i nf iinarea Centrului de Serv icii pentru Mam i Copil HECUBA Acordarea de facilit i pentru practicarea activ it ii de turism Gospodrirea i meninerea cureniei n municipiul Ia i Aprobarea relaiilor de nfrire cu ora ul Peristeri (Grecia) Aprobarea i implementarea Programului S.O.S. Transportul Public

S-ar putea să vă placă și