Sunteți pe pagina 1din 27

Integrale cu parametru

Integrale improprii cu parametru


Integralele lui Euler
Integrale cu parametru
1
Integrale cu parametru
Denitia integralei cu parametru
Derivarea integralelor cu parametru
Integrarea unei integrale cu parametru
2
Integrale improprii cu parametru
3
Integralele lui Euler
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Denitia integralei cu parametru
Derivarea integralelor cu parametru
Integrarea unei integrale cu parametru
Denitia integralei cu parametru
Denitia
Dac a f : [a, b] R R este o functie cu proprietatea c a pentru
orice y R, exist a integrala
F(y) =
_
b
a
f (x, y)dx (1)
atunci F(y) se nume ste integral a cu parametru.
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Denitia integralei cu parametru
Derivarea integralelor cu parametru
Integrarea unei integrale cu parametru
Continuitatea integralei cu parametru
Teorema
Dac a f : [a, b] [c, d] R este continu a, atunci functia F este
continu a pe [c, d].
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Denitia integralei cu parametru
Derivarea integralelor cu parametru
Integrarea unei integrale cu parametru
Derivabilitatea integralei cu parametru
Teorema
Dac a f : [a, b] [c, d] R si au loc:
i. y [c, d] exist a integrala cu parametru
F(y) =
_
b
a
f (x, y)dx
ii. exist a
f
y
continu a pe [a, b] [c, d]
atunci F este derivabil a si
F

(y) =
_
b
a
f
y
(x, y)dx. (2)
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Denitia integralei cu parametru
Derivarea integralelor cu parametru
Integrarea unei integrale cu parametru
Teorema lui Leibniz
Teorema
Fie integrala cu parametru
F(y) =
_
(y)
(y)
f (x, y)dx, y [c, d]
si presupunem ndeplinite urm atoarele ipoteze
i. functiile , : [c, d] [a, b] sunt derivabile,
ii. f : [a, b] [c, d] R este o functie continu a,
iii. exist a
f
y
: [a, b] [c, d] R, continu a
atunci F este derivabil a si are loc formula
F

(y) = f ((y), y)

(y) f ((y), y)

(y) +
_
(y)
(y)
f
y
(x, y)dx.
(3)
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Denitia integralei cu parametru
Derivarea integralelor cu parametru
Integrarea unei integrale cu parametru
Integrarea unei integrale cu parametru
Teorema
Fie f : [a, b] [c, d] R o functie continu a, atunci are loc
formula
_
d
c
_
_
b
a
f (x, y)dx
_
dy =
_
b
a
_
_
d
c
f (x, y)dy
_
dx. (4)
n conditiile teoremei vom spune c a putem schimba ordinea de
integrare.
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Denitia integralelor improprii cu parametru
Denitia
Fie f : [a, +) [c, d] R, a, c, d R ; spunem c a integrala
cu parametru
F(y) =
_
+
a
f (x, y)dx, y [c, d]. (5)
este (simplu) convergent a dac a exist a limita
lim
b+
_
b
a
f (x, y)dx.
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Denitie
Denitia
Spunem c a integrala (5) este uniform convergent a dac a
pentru orice sir (b
n
)
n
care are limita +, sirul de functii (F
n
)
n
converge uniform la F pe [c, d].
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Criteriu de convergent a uniform a si absolut a
Teorema
Dac a f : [a, +) [c, d] R si exist a g : [a, +) R astfel ca
i. | f (x, y) | g(x), x [a, +)
ii.
_
+
a
g(x)dx < +
atunci
_
+
a
f (x, y)dx este uniform si absolut convergent a.
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Continuitatea integralei improprii cu parametru
Teorema
Dac a f : [a, +) [c, d] R este o functie continu a si
_
+
a
f (x)dx este uniform convergent a , atunci functia
F(y) =
_
+
a
f (x, y)dx este continu a pe [c, d].
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Derivabilitatea integralei improprii cu parametru
Teorema
Fie functia f : [a, +) [c, d] R cu propriet atile
i.
_
+
a
f (x, y)dx converge
ii.
_
+
a
f
y
(x, y)dx converge uniform
atunci F este derivabil a si are loc
d
dy
_
+
a
f (x, y)dx =
_
+
a
f
y
(x, y)dx. (6)
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Integrabilitatea unei integrale improprii cu parametru
Teorema
Fie functia f : [a, +) [c, d] R, a, c, d R continu a astfel
nct
i. integrala
_
+
a
f (x, y)dx este uniform convergent a,
ii. integrala
_
+
a
_
_
d
c
f (x, y)dy
_
dx este convergent a
atunci are loc
_
+
a
_
_
d
c
f (x, y)dy
_
dx =
_
d
c
__
+
a
f (x, y)dx
_
dy. (7)
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Calculati urm atoarele integrale folosind derivarea integralei cu
parametru.
1. F(y) =
_
2
0
ln(y
2
sin
2
x)dx, y > 1
2. F(y) =
_

0
arctg(xy)
x(1 + x
2
)
dx
3. F(y) =
_
b
0
x
(1 + xy)
2
dx, b > 0
4. F(y) =
_
b
0
dx
(x
2
+ y
2
)
3
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
5. F(y) =
_
2
0
1
cos x
ln
1 + y cos x
1 y cos x
dx, y (1, 1)
6. F(a, b) =
_
2
0
arctg(ytgx)
tgx
, dx
7. F(a, b) =
_
2
0
arctg(y sinx)
sinx
dx
8. F(a, b) =
_

0
e
ax
e
bx
x
sinmx dx
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Calculati schimbnd ordinea de integrare
1.
_

0
e
ax
x
(cos bx cos cx)dx, a > 0, b, c R
2.
_

0
e
ax
x
(sinbx sincx)dx, a > 0, b, c R
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Integralele lui Euler
Denitia
Integralele cu parametru
(p) =
_
+
0
x
p1
e
x
dx (8)
si
B(p, q) =
_
1
0
x
p1
(1 x)
q1
dx. (9)
se numesc integralele lui Euler.
Integrala (8) se nume ste functia Gamma.
Integrala (9) se nume ste functia Beta.
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Integralele lui Euler
Denitia
Integralele cu parametru
(p) =
_
+
0
x
p1
e
x
dx (8)
si
B(p, q) =
_
1
0
x
p1
(1 x)
q1
dx. (9)
se numesc integralele lui Euler.
Integrala (8) se nume ste functia Gamma.
Integrala (9) se nume ste functia Beta.
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Integralele lui Euler
Denitia
Integralele cu parametru
(p) =
_
+
0
x
p1
e
x
dx (8)
si
B(p, q) =
_
1
0
x
p1
(1 x)
q1
dx. (9)
se numesc integralele lui Euler.
Integrala (8) se nume ste functia Gamma.
Integrala (9) se nume ste functia Beta.
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Convergenta integralelor lui Euler
Teorema
Integralele improprii cu parametru (8) si (9) sunt convergente
pentru p > 0, respectiv p, q > 0.
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Formule de calcul
Teorema
Integralele lui Euler satisfac urm atoarele propriet ati
(1) = 1 (10)
(p +1) = p(p) (11)
B(p, q) = B(q, p) (12)
B(
1
2
,
1
2
) = (13)
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Demonstratie
Formula (10) se deduce imediat.
(1) =
_
+
0
e
x
dx = e
x

+
0
= 1.
Pentru a deduce (11) integr am prin p arti.
(p+1) =
_
+
0
x
p
e
x
dx = e
x
x
p

+
0
+
_
+
0
px
p1
e
x
dx = p(p).
Dac a n denitia functiei Beta, facem schimbarea de variabil a
y = 1 x, obtinem imediat formula (12).
Pentru formula (13), facem schimbarea de variabil a x = sin
2
t
B(p, q) =
_
1
0
dx
_
x(1 x)
=
=
_
+

2
0
1
sint cos t
2 sint cos tdt =
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Consecint a Din (11) deducem
(n +1) = n! (14)
(n +
1
2
) =
(2n 1) . . . 3 1
2
n
(
1
2
) (15)
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Leg atura dintre Gamma si Beta
Teorema
Are loc urm atoarea formul a
B(p, q) =
(p)(q)
(p + q)
. (16)
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Integrala lui Gauss
Au loc urm atoarele formule
(
1
2
) =

(17)
_
+
0
e
x
2
dx =

2
(18)
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Ar atati c a urm atoarele egalit ati au loc
1. B(p, q) =
_
+
0
y
p1
(1 + y)
p+q
dy,
_
x =
y
1 + y
_
;
2 B(p, 1 p) =
_
+
0
y
p1
1 + y
dy, 0 < p < 1;
3. B(p, q) =
q 1
p + q 1
B(p, q 1) =
=
p 1
p + q 1
B(p 1, q) p > 1, q > 1.
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
Reduceti la integralele lui Euler si stabiliti natura lor:
1.
_
2
0
sin
m
x cos
n
xdx, m, n R,
_
sin
2
x = t
_
;
2.
_
+
0
x
1
4
(1 + x)
2
dx;
3.
_
+
0
1
1 + x
4
dx,
_
x
4
=
t
1 t
_
;
4.
_
+
0
x
2
1 + x
4
dx,
_
x
4
=
t
1 t
_
Integrale cu parametru
Integrale cu parametru
Integrale improprii cu parametru
Integralele lui Euler
5.
_
1
0
dx
(1 x
m
)
1
n
, m > 0, n N
6.
_
+
0
x
m1
(1 + x)
n
dx m, n R
7.
_
+
0
x
p
e
ax
dx, a > 0, p R
8.
_
+
0
x
m1
1 + x
n
dx, m, n R
9.
_
+
0
x
2n
e
x
2
dx, n N.
Integrale cu parametru