ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

Există trei tipuri de acord: -STRICT GRAMATICAL(FORMAL): Majoritatea a venit.* -DUPĂ ÎNŢELES( SEMANTIC, LOGIC-): Majoritatea au venit -PRIN ATRACŢIE CU CEL MAI APROPRIAT: Majoritatea elevilor au venit (combinat) A fost odată un moş şi o babă. *VERBELE PREDICATIVE, COPULATIVE, AUXILIARE, la un mod predicativ, se acordă în persoană şi număr. *SUBSTANTIVUL, PRONUMELE, NUMERALUL, ADJECTIVUL, PARTICIPIUL PASIV se acordă în gen, număr şi caz. ACORDUL FORMAL( GRAMATICAL) A .ACORDUL ÎN PERSOANĂ ŞI NUMĂR ÎN NUMĂR-cu un subiect unic la plural-acord la plural -cu un subiect la singular, regula este mai puţin categorică. Averea mea sunt cărţile.( şi acord după înţeles) I.Subiect exprimat prin pronumele FIECARE, NIMENI, NICIUNUL, însoţite sau nu de un atribut la plural, acordul se face la singular: Fiecare (dintre ei) purta o insignă. *acordul prin atracţie este neliterar. II. Subiect exprimat prin substantiv cu sens colectiv( ECHIPAJ, FAMILIE, GRUP, STOL, TURMĂ, ROI), acordul se face la singular, acord corect, formal. N.B. Majoritatea a venit./ Majoritatea elevilor va/ vor pleca. III. Subiect exprimat prin substantiv propriu, cu formă de plural şi înţeles de singular: a) nume de persoană, acord după înţeles: Şaptefraţi nu e aici. b) nume de localităţi, în funcţie de articol: Bucureştiul este un oraş. Bucureştii sunt un oraş. c) asociaţii, formaţii, reviste etc.: „ Epigonii” a/ au apărut. „ Junii Sibiului” este/ sunt un ansamblu folcloric. „ Convorbiri Literare” a/ au apărut în 1867. IV. Subiect exprimat prin locuţiune pronominală de politeţe, acordul se face formal şi după înţeles: Măria Ta ştie( livresc)/Măria Ta ştii( cel curent). V. Subiect inclus sau absent: Toţi(EPS) am contribuit.(noi) ( Eu), Subsemnatul, declar… Eşti un om/care luptă.(acord formal) Eşti un om /care lupţi.( tu) Părul ei este numai bucle. El este leit tu. Trei mii de lei sunt o sumă Sarcina noastră sunt examenele. N.B:Subiectul nu mai respectă regula acordului în număr şi persoană cu verbul( predicativ sau copulativ) din componenţa predicatului. V. Subiect exprimat prin numeralul fracţionar JUMĂTATE: O jumătate a votat pentru, cealaltă jumătate s-a abţinut. Jumătate dintre ei au plecat. ACORDUL ÎN PERSOANĂ 1.Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi adversativ( nu…ci): Nu tu, ci ea a greşit. 2. .Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi disjunctiv: -când termenii se exclud, acordul se face la singular: Profesorul sau elevul a greşit? -când termenii nu se exclud, coordonare alternativă, acordul se face la singular şi plural: Mama sau tata nu poate/ pot veni la şcoală. 3. Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi copulativ: în general, acordul se face la plural: Fratele şi sora lui merg la mare.

este tolerat acordul prin atracţie: Se aude ploaia şi vântul. • Când termenii se confundă logic. 3. Ionel. nici ea n-a venit/ n-au venit. chiar dacă subiectul este multiplu: E uşor de citit şi de scris. acordul se face şi la plural.Subiect exprimat prin substantiv abstract. ACORDUL GENERAT DE CONFUZIILE ÎNTRE UN SUBIECT UNIC ŞI DIVERSE PĂRŢI DE PROPOZIŢIE 1. are valoare impersonală. • Când termenii sunt coordonaţi negativ prin nici. a înţeles. ACORDUL LOGIC( după ÎNŢELES. prietenul său. • Când verbul. ACORDUL PRIN ATRACŢIE Acordul se face cu un cuvânt mai apropiat: Absenţa din formaţie a unor extreme au scăzut--CORECT: a scăzut.este preferat singularul: Salvarea sufletului şi a trupului l-a preocupat. acordul se face la plural: Fiţi amabil şi daţi-mi o cană cu apă. C. NICIUNUL. m-a învăţat gramatica. predicatul se pune la plural. Ce-i cu astea? ACORDURI PRIN ATRACŢIE TOLERABILE: Era odată un moş şi-o babă.acordul se face la plural: Nimeni şi nimic nu mă poate opri. acordul se face la singular. al doilea fără articol.) Averea lui sunt cărţile. SEMANTIC) I. DAR Spiritul de disciplină şi cel de colegialitate au învins. ECHIPĂ. 6. Ploaie şi vânt a fost şi până acum. n-a venit. El. acordându-se cu atributul în acuzativ sau genitiv: . Mama. • Când termenii sunt la singular. • Când subiectul multiplu este după predicat. Între subiect şi un atribut izolat sau complement circumstanţial de mod: Această observaţie. corelată cu cele anterioare. cer pluralul: Fiecare dintre cele două state doreau…DAR Fiecare dintre noi dorea un răspuns clar. Subiect exprimat prin pronume de politeţe( persoana a II-a. copulativ sau predicativ. DAR Articolul mamei şi articolul tatei au apărut. MULŢIME. nearticulaţi.( subiect multiplu post pus. cu un determinant la plural. DAR Mama şi profesoara mea m-au învăţat gramatica. nu e nimic de adăugat. 4. şi la singular: Nici el. împreună cu Ioana. duce la un verdict. cu un determinant la plural. şi profesoara mea. ca şi ea au înţeles. singular). acordul se face la singular: Carne şi brânză se găseşte. Articolul mamei şi al tatei a apărut. Între subiect şi apoziţie: Ionel.( acord cu numele predicativ) Două sute de lei sunt o sumă. DAR El. Ei nu ştiau care dintre elevi lipseau─ CORECT: lipsea . 2. Între subiect şi două atribute prepoziţionale sau adjectivale: Spiritul de disciplină şi de colegialitate a învins. 5. cere singularul: Dezvoltarea ştiinţei şi culturii impune un program riguros. ca şi ea. Între subiect şi două atribute genitivale.Sunt însă mai multe probleme. GRUP. Între un subiect multiplu / subiect simplu şi complement sociativ: Ionel împreună cu Ioana au vizitat mai multe muzee. 4. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv: MAJORITATE. Era să cad. a vizitat mai multe muzee. Pronumele FIECARE. Sunt corecte formele: În ceea ce priveşte banii.

D. verbul copulativ se acordă cu numele predicativ: Părul ei sunt valuri creţe. ACORDUL NUMELUI PREDICATIV. ***Reflexivul pasiv impune acordul la plural: Se pot da câteva exemple în acest sens. cu un anumit gen gramatical. ACORD DUPĂ ÎNŢELES *toponime: Tulcea este pitorească.+neutru NEUTRU PLURAL singular/plural Masculin plural+ neutru MASCULIN PLURAL singular Masculin plural+ neutru GENUL SUBIECTULUI MAI Munţii şi dealurile sunt împădurite. Muntele şi valea(văile) sunt împădurite. *pasive impersonale: Este oprit fumatul în clasă.-şi. Stolul de lăcuste a provocat mari pagube. 2. ACORD FORMAL 4. Ceea ce e interesant e că m-am descurcat. plural : Dumneavoastră sunteţi dispus/ -ă. mai ales dacă este la plural: Erau cunoscute greşelile şi autorul(autorii) ei. Majoritatea oamenilor sunt fericiţi. Valea(văile)şi dealul (dealurile) sunt împădurite. persoana a II-a. Munţii şi dealul sunt împăduriţi. Majoritatea cuvintelor este de origine latină. Greşeala şi autorul/autorii îi erau cunoscute. . II. crt. Munţii şi valea(văile) sunt împădurite. Familia Popescu a plecat la mare. DIN COMPONENŢA PREDICATULUI VERBAL SUBIECT UNIC exprimat prin: pronume de politeţe. verbul prin care este exprimat predicatul se trece la singular: Lumea a comentat articolul. dar cu valoare neutră: Asta e frumos din partea ta. Mama şi tata sunt binedispuşi. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 3. **Când verbul este la diateza pasivă. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv fără determinant. *substantive proprii: Ionescu e prezent. N. SUBIECT MULTIPLU Nr. Valea şi munţii sunt împăduriţi. Muntele şi dealul (dealurile) sunt împădurite. fiinţe fiinţe+ lucruri lucruri masculin+feminin masculin+neutru Neutru+feminin Masculin singular+feminin singular/plural Masculin plural +feminin singular/plural MASCULIN PLURAL GENUL NUMELUI DE FIINŢĂ FEMININ-NEUTRU PLURAL FEMININ+NEUTRU PLURAL GENUL SUBIECTULUI MAI APROPIAT Masculin sg. plural APROPIAT Dealurile şi munţii sunt împăduriţi. dar cu înţelesul altui gen: Vedeta fotbalului a fost amendată.! Dacă subiectul multiplu. 1. se face acelaşi acord. pronume demonstrativ sau relativ compus. substantiv comun. nume genuri acord exemple 1. Tata şi mama sunt binedispuşi. cu formă de feminin. cu termeni de genuri diferite este postpus.-se. este acceptat acordul la plural: O mulţime de case au fost demolate. dar este tolerat şi acordul prin atracţie cu primul termen./Este interzisă aruncarea gunoaielor . EXPRIMAT PRIN ADJECTIV ŞI AL PARTICIPIULUI PASIV. 3./ „Luceafărul” este un poem profund. *Uneori. când elementele constitutive ale substantivului colectiv nu contează: Grupul de turişti a părăsit cabana. ACORD FORMAL *titluri ( dezambiguizarea se face prin substantive comune generice) Poezia „Luceafărul” este profundă. Dar. Un detaşament de puşcaşi se îndrepta spre obiectiv. Majoritatea revoluţiilor au fost legate de necesitatea progresului.O mulţime de oameni au pierit. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 2.B. predicatul se pune la plural.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful