Acordul Predicatului Cu Subiectul

ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

Există trei tipuri de acord: -STRICT GRAMATICAL(FORMAL): Majoritatea a venit.* -DUPĂ ÎNŢELES( SEMANTIC, LOGIC-): Majoritatea au venit -PRIN ATRACŢIE CU CEL MAI APROPRIAT: Majoritatea elevilor au venit (combinat) A fost odată un moş şi o babă. *VERBELE PREDICATIVE, COPULATIVE, AUXILIARE, la un mod predicativ, se acordă în persoană şi număr. *SUBSTANTIVUL, PRONUMELE, NUMERALUL, ADJECTIVUL, PARTICIPIUL PASIV se acordă în gen, număr şi caz. ACORDUL FORMAL( GRAMATICAL) A .ACORDUL ÎN PERSOANĂ ŞI NUMĂR ÎN NUMĂR-cu un subiect unic la plural-acord la plural -cu un subiect la singular, regula este mai puţin categorică. Averea mea sunt cărţile.( şi acord după înţeles) I.Subiect exprimat prin pronumele FIECARE, NIMENI, NICIUNUL, însoţite sau nu de un atribut la plural, acordul se face la singular: Fiecare (dintre ei) purta o insignă. *acordul prin atracţie este neliterar. II. Subiect exprimat prin substantiv cu sens colectiv( ECHIPAJ, FAMILIE, GRUP, STOL, TURMĂ, ROI), acordul se face la singular, acord corect, formal. N.B. Majoritatea a venit./ Majoritatea elevilor va/ vor pleca. III. Subiect exprimat prin substantiv propriu, cu formă de plural şi înţeles de singular: a) nume de persoană, acord după înţeles: Şaptefraţi nu e aici. b) nume de localităţi, în funcţie de articol: Bucureştiul este un oraş. Bucureştii sunt un oraş. c) asociaţii, formaţii, reviste etc.: „ Epigonii” a/ au apărut. „ Junii Sibiului” este/ sunt un ansamblu folcloric. „ Convorbiri Literare” a/ au apărut în 1867. IV. Subiect exprimat prin locuţiune pronominală de politeţe, acordul se face formal şi după înţeles: Măria Ta ştie( livresc)/Măria Ta ştii( cel curent). V. Subiect inclus sau absent: Toţi(EPS) am contribuit.(noi) ( Eu), Subsemnatul, declar… Eşti un om/care luptă.(acord formal) Eşti un om /care lupţi.( tu) Părul ei este numai bucle. El este leit tu. Trei mii de lei sunt o sumă Sarcina noastră sunt examenele. N.B:Subiectul nu mai respectă regula acordului în număr şi persoană cu verbul( predicativ sau copulativ) din componenţa predicatului. V. Subiect exprimat prin numeralul fracţionar JUMĂTATE: O jumătate a votat pentru, cealaltă jumătate s-a abţinut. Jumătate dintre ei au plecat. ACORDUL ÎN PERSOANĂ 1.Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi adversativ( nu…ci): Nu tu, ci ea a greşit. 2. .Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi disjunctiv: -când termenii se exclud, acordul se face la singular: Profesorul sau elevul a greşit? -când termenii nu se exclud, coordonare alternativă, acordul se face la singular şi plural: Mama sau tata nu poate/ pot veni la şcoală. 3. Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi copulativ: în general, acordul se face la plural: Fratele şi sora lui merg la mare.

corelată cu cele anterioare. şi la singular: Nici el. ECHIPĂ. Între subiect şi două atribute genitivale. cere singularul: Dezvoltarea ştiinţei şi culturii impune un program riguros. ACORDUL LOGIC( după ÎNŢELES. C. Era să cad. împreună cu Ioana. a înţeles. cu un determinant la plural. Mama. prietenul său. Pronumele FIECARE. SEMANTIC) I. şi profesoara mea. ACORDUL PRIN ATRACŢIE Acordul se face cu un cuvânt mai apropiat: Absenţa din formaţie a unor extreme au scăzut--CORECT: a scăzut. • Când termenii sunt coordonaţi negativ prin nici. Ce-i cu astea? ACORDURI PRIN ATRACŢIE TOLERABILE: Era odată un moş şi-o babă. 5. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv: MAJORITATE. DAR Spiritul de disciplină şi cel de colegialitate au învins. Subiect exprimat prin pronume de politeţe( persoana a II-a. El. copulativ sau predicativ. m-a învăţat gramatica. Ploaie şi vânt a fost şi până acum. nici ea n-a venit/ n-au venit. nu e nimic de adăugat. predicatul se pune la plural.este preferat singularul: Salvarea sufletului şi a trupului l-a preocupat. • Când verbul. DAR El. are valoare impersonală. 3.Subiect exprimat prin substantiv abstract.( subiect multiplu post pus. Între subiect şi un atribut izolat sau complement circumstanţial de mod: Această observaţie. a vizitat mai multe muzee. DAR Mama şi profesoara mea m-au învăţat gramatica. cer pluralul: Fiecare dintre cele două state doreau…DAR Fiecare dintre noi dorea un răspuns clar. al doilea fără articol. Între subiect şi două atribute prepoziţionale sau adjectivale: Spiritul de disciplină şi de colegialitate a învins.acordul se face la plural: Nimeni şi nimic nu mă poate opri. este tolerat acordul prin atracţie: Se aude ploaia şi vântul. 2. acordul se face şi la plural. Între subiect şi apoziţie: Ionel. GRUP. Ei nu ştiau care dintre elevi lipseau─ CORECT: lipsea . acordul se face la plural: Fiţi amabil şi daţi-mi o cană cu apă. ca şi ea.Sunt însă mai multe probleme. n-a venit. chiar dacă subiectul este multiplu: E uşor de citit şi de scris. DAR Articolul mamei şi articolul tatei au apărut. singular). ca şi ea au înţeles. NICIUNUL.( acord cu numele predicativ) Două sute de lei sunt o sumă. duce la un verdict. Între un subiect multiplu / subiect simplu şi complement sociativ: Ionel împreună cu Ioana au vizitat mai multe muzee. cu un determinant la plural.) Averea lui sunt cărţile. 4. MULŢIME. • Când termenii sunt la singular. Articolul mamei şi al tatei a apărut. • Când termenii se confundă logic. acordându-se cu atributul în acuzativ sau genitiv: . nearticulaţi. • Când subiectul multiplu este după predicat. Ionel. 6. acordul se face la singular. Sunt corecte formele: În ceea ce priveşte banii. acordul se face la singular: Carne şi brânză se găseşte. ACORDUL GENERAT DE CONFUZIILE ÎNTRE UN SUBIECT UNIC ŞI DIVERSE PĂRŢI DE PROPOZIŢIE 1. 4.

Munţii şi dealul sunt împăduriţi.B./ „Luceafărul” este un poem profund. ACORD DUPĂ ÎNŢELES *toponime: Tulcea este pitorească. Munţii şi valea(văile) sunt împădurite. 2. *substantive proprii: Ionescu e prezent. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv fără determinant. 1. dar cu valoare neutră: Asta e frumos din partea ta. Majoritatea cuvintelor este de origine latină. SUBIECT MULTIPLU Nr. Muntele şi valea(văile) sunt împădurite./Este interzisă aruncarea gunoaielor . ACORD FORMAL *titluri ( dezambiguizarea se face prin substantive comune generice) Poezia „Luceafărul” este profundă. 3. Familia Popescu a plecat la mare. când elementele constitutive ale substantivului colectiv nu contează: Grupul de turişti a părăsit cabana. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 2. Greşeala şi autorul/autorii îi erau cunoscute. D. plural APROPIAT Dealurile şi munţii sunt împăduriţi. Un detaşament de puşcaşi se îndrepta spre obiectiv. ACORD FORMAL 4. se face acelaşi acord. Mama şi tata sunt binedispuşi. substantiv comun. EXPRIMAT PRIN ADJECTIV ŞI AL PARTICIPIULUI PASIV. ACORDUL NUMELUI PREDICATIV. predicatul se pune la plural. este acceptat acordul la plural: O mulţime de case au fost demolate. dar este tolerat şi acordul prin atracţie cu primul termen. cu termeni de genuri diferite este postpus. *Uneori. fiinţe fiinţe+ lucruri lucruri masculin+feminin masculin+neutru Neutru+feminin Masculin singular+feminin singular/plural Masculin plural +feminin singular/plural MASCULIN PLURAL GENUL NUMELUI DE FIINŢĂ FEMININ-NEUTRU PLURAL FEMININ+NEUTRU PLURAL GENUL SUBIECTULUI MAI APROPIAT Masculin sg. mai ales dacă este la plural: Erau cunoscute greşelile şi autorul(autorii) ei. *pasive impersonale: Este oprit fumatul în clasă. Valea(văile)şi dealul (dealurile) sunt împădurite. nume genuri acord exemple 1. verbul copulativ se acordă cu numele predicativ: Părul ei sunt valuri creţe. Dar. DIN COMPONENŢA PREDICATULUI VERBAL SUBIECT UNIC exprimat prin: pronume de politeţe.-şi. cu un anumit gen gramatical. dar cu înţelesul altui gen: Vedeta fotbalului a fost amendată. . persoana a II-a. II.O mulţime de oameni au pierit. Ceea ce e interesant e că m-am descurcat. Majoritatea oamenilor sunt fericiţi. ***Reflexivul pasiv impune acordul la plural: Se pot da câteva exemple în acest sens. plural : Dumneavoastră sunteţi dispus/ -ă. **Când verbul este la diateza pasivă. Valea şi munţii sunt împăduriţi. crt. Stolul de lăcuste a provocat mari pagube. Majoritatea revoluţiilor au fost legate de necesitatea progresului. pronume demonstrativ sau relativ compus. Tata şi mama sunt binedispuşi.+neutru NEUTRU PLURAL singular/plural Masculin plural+ neutru MASCULIN PLURAL singular Masculin plural+ neutru GENUL SUBIECTULUI MAI Munţii şi dealurile sunt împădurite. Muntele şi dealul (dealurile) sunt împădurite.! Dacă subiectul multiplu. verbul prin care este exprimat predicatul se trece la singular: Lumea a comentat articolul. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 3.-se. cu formă de feminin. N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful