ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

Există trei tipuri de acord: -STRICT GRAMATICAL(FORMAL): Majoritatea a venit.* -DUPĂ ÎNŢELES( SEMANTIC, LOGIC-): Majoritatea au venit -PRIN ATRACŢIE CU CEL MAI APROPRIAT: Majoritatea elevilor au venit (combinat) A fost odată un moş şi o babă. *VERBELE PREDICATIVE, COPULATIVE, AUXILIARE, la un mod predicativ, se acordă în persoană şi număr. *SUBSTANTIVUL, PRONUMELE, NUMERALUL, ADJECTIVUL, PARTICIPIUL PASIV se acordă în gen, număr şi caz. ACORDUL FORMAL( GRAMATICAL) A .ACORDUL ÎN PERSOANĂ ŞI NUMĂR ÎN NUMĂR-cu un subiect unic la plural-acord la plural -cu un subiect la singular, regula este mai puţin categorică. Averea mea sunt cărţile.( şi acord după înţeles) I.Subiect exprimat prin pronumele FIECARE, NIMENI, NICIUNUL, însoţite sau nu de un atribut la plural, acordul se face la singular: Fiecare (dintre ei) purta o insignă. *acordul prin atracţie este neliterar. II. Subiect exprimat prin substantiv cu sens colectiv( ECHIPAJ, FAMILIE, GRUP, STOL, TURMĂ, ROI), acordul se face la singular, acord corect, formal. N.B. Majoritatea a venit./ Majoritatea elevilor va/ vor pleca. III. Subiect exprimat prin substantiv propriu, cu formă de plural şi înţeles de singular: a) nume de persoană, acord după înţeles: Şaptefraţi nu e aici. b) nume de localităţi, în funcţie de articol: Bucureştiul este un oraş. Bucureştii sunt un oraş. c) asociaţii, formaţii, reviste etc.: „ Epigonii” a/ au apărut. „ Junii Sibiului” este/ sunt un ansamblu folcloric. „ Convorbiri Literare” a/ au apărut în 1867. IV. Subiect exprimat prin locuţiune pronominală de politeţe, acordul se face formal şi după înţeles: Măria Ta ştie( livresc)/Măria Ta ştii( cel curent). V. Subiect inclus sau absent: Toţi(EPS) am contribuit.(noi) ( Eu), Subsemnatul, declar… Eşti un om/care luptă.(acord formal) Eşti un om /care lupţi.( tu) Părul ei este numai bucle. El este leit tu. Trei mii de lei sunt o sumă Sarcina noastră sunt examenele. N.B:Subiectul nu mai respectă regula acordului în număr şi persoană cu verbul( predicativ sau copulativ) din componenţa predicatului. V. Subiect exprimat prin numeralul fracţionar JUMĂTATE: O jumătate a votat pentru, cealaltă jumătate s-a abţinut. Jumătate dintre ei au plecat. ACORDUL ÎN PERSOANĂ 1.Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi adversativ( nu…ci): Nu tu, ci ea a greşit. 2. .Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi disjunctiv: -când termenii se exclud, acordul se face la singular: Profesorul sau elevul a greşit? -când termenii nu se exclud, coordonare alternativă, acordul se face la singular şi plural: Mama sau tata nu poate/ pot veni la şcoală. 3. Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi copulativ: în general, acordul se face la plural: Fratele şi sora lui merg la mare.

m-a învăţat gramatica. cere singularul: Dezvoltarea ştiinţei şi culturii impune un program riguros. acordul se face şi la plural.acordul se face la plural: Nimeni şi nimic nu mă poate opri. ECHIPĂ. GRUP. Era să cad. a vizitat mai multe muzee. • Când verbul. acordul se face la singular: Carne şi brânză se găseşte. ca şi ea. prietenul său. n-a venit. C. Articolul mamei şi al tatei a apărut. cu un determinant la plural. acordându-se cu atributul în acuzativ sau genitiv: . Între subiect şi două atribute prepoziţionale sau adjectivale: Spiritul de disciplină şi de colegialitate a învins. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv: MAJORITATE. cu un determinant la plural. Ionel. şi profesoara mea. SEMANTIC) I. Între subiect şi două atribute genitivale. acordul se face la singular.) Averea lui sunt cărţile. 4. Mama.( acord cu numele predicativ) Două sute de lei sunt o sumă. 3. chiar dacă subiectul este multiplu: E uşor de citit şi de scris. MULŢIME.Sunt însă mai multe probleme. nu e nimic de adăugat. împreună cu Ioana. Ploaie şi vânt a fost şi până acum. predicatul se pune la plural. • Când termenii sunt coordonaţi negativ prin nici. al doilea fără articol. duce la un verdict. are valoare impersonală. nearticulaţi. El. corelată cu cele anterioare. ca şi ea au înţeles. Pronumele FIECARE. copulativ sau predicativ. Ei nu ştiau care dintre elevi lipseau─ CORECT: lipsea . Sunt corecte formele: În ceea ce priveşte banii.( subiect multiplu post pus. 2.este preferat singularul: Salvarea sufletului şi a trupului l-a preocupat. singular). Între subiect şi un atribut izolat sau complement circumstanţial de mod: Această observaţie. cer pluralul: Fiecare dintre cele două state doreau…DAR Fiecare dintre noi dorea un răspuns clar. 4. DAR Articolul mamei şi articolul tatei au apărut. ACORDUL PRIN ATRACŢIE Acordul se face cu un cuvânt mai apropiat: Absenţa din formaţie a unor extreme au scăzut--CORECT: a scăzut. • Când subiectul multiplu este după predicat. • Când termenii se confundă logic. a înţeles. Între un subiect multiplu / subiect simplu şi complement sociativ: Ionel împreună cu Ioana au vizitat mai multe muzee. Ce-i cu astea? ACORDURI PRIN ATRACŢIE TOLERABILE: Era odată un moş şi-o babă. • Când termenii sunt la singular. şi la singular: Nici el. Subiect exprimat prin pronume de politeţe( persoana a II-a. NICIUNUL. DAR El. ACORDUL GENERAT DE CONFUZIILE ÎNTRE UN SUBIECT UNIC ŞI DIVERSE PĂRŢI DE PROPOZIŢIE 1.Subiect exprimat prin substantiv abstract. DAR Mama şi profesoara mea m-au învăţat gramatica. este tolerat acordul prin atracţie: Se aude ploaia şi vântul. DAR Spiritul de disciplină şi cel de colegialitate au învins. nici ea n-a venit/ n-au venit. 5. 6. ACORDUL LOGIC( după ÎNŢELES. acordul se face la plural: Fiţi amabil şi daţi-mi o cană cu apă. Între subiect şi apoziţie: Ionel.

mai ales dacă este la plural: Erau cunoscute greşelile şi autorul(autorii) ei. Muntele şi valea(văile) sunt împădurite. verbul copulativ se acordă cu numele predicativ: Părul ei sunt valuri creţe. **Când verbul este la diateza pasivă. Mama şi tata sunt binedispuşi./ „Luceafărul” este un poem profund.! Dacă subiectul multiplu. Valea şi munţii sunt împăduriţi./Este interzisă aruncarea gunoaielor . *substantive proprii: Ionescu e prezent. Un detaşament de puşcaşi se îndrepta spre obiectiv.-se. N. DIN COMPONENŢA PREDICATULUI VERBAL SUBIECT UNIC exprimat prin: pronume de politeţe. plural : Dumneavoastră sunteţi dispus/ -ă. dar este tolerat şi acordul prin atracţie cu primul termen. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 3. II. când elementele constitutive ale substantivului colectiv nu contează: Grupul de turişti a părăsit cabana. *Uneori.B. SUBIECT MULTIPLU Nr.-şi. Muntele şi dealul (dealurile) sunt împădurite. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv fără determinant. se face acelaşi acord. ACORD FORMAL *titluri ( dezambiguizarea se face prin substantive comune generice) Poezia „Luceafărul” este profundă. Valea(văile)şi dealul (dealurile) sunt împădurite. Munţii şi dealul sunt împăduriţi. dar cu înţelesul altui gen: Vedeta fotbalului a fost amendată. ACORD FORMAL 4.+neutru NEUTRU PLURAL singular/plural Masculin plural+ neutru MASCULIN PLURAL singular Masculin plural+ neutru GENUL SUBIECTULUI MAI Munţii şi dealurile sunt împădurite. 2. cu un anumit gen gramatical. dar cu valoare neutră: Asta e frumos din partea ta. EXPRIMAT PRIN ADJECTIV ŞI AL PARTICIPIULUI PASIV. plural APROPIAT Dealurile şi munţii sunt împăduriţi. nume genuri acord exemple 1. *pasive impersonale: Este oprit fumatul în clasă. cu termeni de genuri diferite este postpus. Majoritatea oamenilor sunt fericiţi. pronume demonstrativ sau relativ compus. Majoritatea cuvintelor este de origine latină. 1. Munţii şi valea(văile) sunt împădurite. verbul prin care este exprimat predicatul se trece la singular: Lumea a comentat articolul. . ACORDUL NUMELUI PREDICATIV. ACORD DUPĂ ÎNŢELES *toponime: Tulcea este pitorească. este acceptat acordul la plural: O mulţime de case au fost demolate. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 2. Ceea ce e interesant e că m-am descurcat. Majoritatea revoluţiilor au fost legate de necesitatea progresului. persoana a II-a. Stolul de lăcuste a provocat mari pagube. substantiv comun. D. Familia Popescu a plecat la mare.O mulţime de oameni au pierit. predicatul se pune la plural. cu formă de feminin. Tata şi mama sunt binedispuşi. fiinţe fiinţe+ lucruri lucruri masculin+feminin masculin+neutru Neutru+feminin Masculin singular+feminin singular/plural Masculin plural +feminin singular/plural MASCULIN PLURAL GENUL NUMELUI DE FIINŢĂ FEMININ-NEUTRU PLURAL FEMININ+NEUTRU PLURAL GENUL SUBIECTULUI MAI APROPIAT Masculin sg. Dar. 3. crt. ***Reflexivul pasiv impune acordul la plural: Se pot da câteva exemple în acest sens. Greşeala şi autorul/autorii îi erau cunoscute.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful