ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

Există trei tipuri de acord: -STRICT GRAMATICAL(FORMAL): Majoritatea a venit.* -DUPĂ ÎNŢELES( SEMANTIC, LOGIC-): Majoritatea au venit -PRIN ATRACŢIE CU CEL MAI APROPRIAT: Majoritatea elevilor au venit (combinat) A fost odată un moş şi o babă. *VERBELE PREDICATIVE, COPULATIVE, AUXILIARE, la un mod predicativ, se acordă în persoană şi număr. *SUBSTANTIVUL, PRONUMELE, NUMERALUL, ADJECTIVUL, PARTICIPIUL PASIV se acordă în gen, număr şi caz. ACORDUL FORMAL( GRAMATICAL) A .ACORDUL ÎN PERSOANĂ ŞI NUMĂR ÎN NUMĂR-cu un subiect unic la plural-acord la plural -cu un subiect la singular, regula este mai puţin categorică. Averea mea sunt cărţile.( şi acord după înţeles) I.Subiect exprimat prin pronumele FIECARE, NIMENI, NICIUNUL, însoţite sau nu de un atribut la plural, acordul se face la singular: Fiecare (dintre ei) purta o insignă. *acordul prin atracţie este neliterar. II. Subiect exprimat prin substantiv cu sens colectiv( ECHIPAJ, FAMILIE, GRUP, STOL, TURMĂ, ROI), acordul se face la singular, acord corect, formal. N.B. Majoritatea a venit./ Majoritatea elevilor va/ vor pleca. III. Subiect exprimat prin substantiv propriu, cu formă de plural şi înţeles de singular: a) nume de persoană, acord după înţeles: Şaptefraţi nu e aici. b) nume de localităţi, în funcţie de articol: Bucureştiul este un oraş. Bucureştii sunt un oraş. c) asociaţii, formaţii, reviste etc.: „ Epigonii” a/ au apărut. „ Junii Sibiului” este/ sunt un ansamblu folcloric. „ Convorbiri Literare” a/ au apărut în 1867. IV. Subiect exprimat prin locuţiune pronominală de politeţe, acordul se face formal şi după înţeles: Măria Ta ştie( livresc)/Măria Ta ştii( cel curent). V. Subiect inclus sau absent: Toţi(EPS) am contribuit.(noi) ( Eu), Subsemnatul, declar… Eşti un om/care luptă.(acord formal) Eşti un om /care lupţi.( tu) Părul ei este numai bucle. El este leit tu. Trei mii de lei sunt o sumă Sarcina noastră sunt examenele. N.B:Subiectul nu mai respectă regula acordului în număr şi persoană cu verbul( predicativ sau copulativ) din componenţa predicatului. V. Subiect exprimat prin numeralul fracţionar JUMĂTATE: O jumătate a votat pentru, cealaltă jumătate s-a abţinut. Jumătate dintre ei au plecat. ACORDUL ÎN PERSOANĂ 1.Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi adversativ( nu…ci): Nu tu, ci ea a greşit. 2. .Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi disjunctiv: -când termenii se exclud, acordul se face la singular: Profesorul sau elevul a greşit? -când termenii nu se exclud, coordonare alternativă, acordul se face la singular şi plural: Mama sau tata nu poate/ pot veni la şcoală. 3. Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi copulativ: în general, acordul se face la plural: Fratele şi sora lui merg la mare.

Ei nu ştiau care dintre elevi lipseau─ CORECT: lipsea .( acord cu numele predicativ) Două sute de lei sunt o sumă.acordul se face la plural: Nimeni şi nimic nu mă poate opri. ca şi ea au înţeles. C. ACORDUL LOGIC( după ÎNŢELES. şi profesoara mea. Articolul mamei şi al tatei a apărut. Între subiect şi două atribute prepoziţionale sau adjectivale: Spiritul de disciplină şi de colegialitate a învins. nearticulaţi. Pronumele FIECARE. 4. ca şi ea. 6. Între subiect şi două atribute genitivale. • Când termenii sunt la singular. a vizitat mai multe muzee. • Când verbul. Ploaie şi vânt a fost şi până acum. NICIUNUL. cu un determinant la plural. copulativ sau predicativ. DAR Articolul mamei şi articolul tatei au apărut.) Averea lui sunt cărţile. • Când termenii sunt coordonaţi negativ prin nici. El. acordul se face la singular. 4. Mama. corelată cu cele anterioare. chiar dacă subiectul este multiplu: E uşor de citit şi de scris. cer pluralul: Fiecare dintre cele două state doreau…DAR Fiecare dintre noi dorea un răspuns clar. singular). DAR Spiritul de disciplină şi cel de colegialitate au învins. • Când termenii se confundă logic. împreună cu Ioana. ACORDUL PRIN ATRACŢIE Acordul se face cu un cuvânt mai apropiat: Absenţa din formaţie a unor extreme au scăzut--CORECT: a scăzut. Între un subiect multiplu / subiect simplu şi complement sociativ: Ionel împreună cu Ioana au vizitat mai multe muzee. n-a venit.Subiect exprimat prin substantiv abstract. 2. MULŢIME. GRUP. Ionel. Între subiect şi apoziţie: Ionel. este tolerat acordul prin atracţie: Se aude ploaia şi vântul. • Când subiectul multiplu este după predicat. 3. nici ea n-a venit/ n-au venit. DAR Mama şi profesoara mea m-au învăţat gramatica.este preferat singularul: Salvarea sufletului şi a trupului l-a preocupat. 5. ACORDUL GENERAT DE CONFUZIILE ÎNTRE UN SUBIECT UNIC ŞI DIVERSE PĂRŢI DE PROPOZIŢIE 1. şi la singular: Nici el. predicatul se pune la plural. SEMANTIC) I. acordul se face la singular: Carne şi brânză se găseşte. cu un determinant la plural. DAR El. Subiect exprimat prin pronume de politeţe( persoana a II-a.( subiect multiplu post pus. duce la un verdict. acordul se face la plural: Fiţi amabil şi daţi-mi o cană cu apă. acordându-se cu atributul în acuzativ sau genitiv: . Între subiect şi un atribut izolat sau complement circumstanţial de mod: Această observaţie. prietenul său. are valoare impersonală. al doilea fără articol.Sunt însă mai multe probleme. cere singularul: Dezvoltarea ştiinţei şi culturii impune un program riguros. Era să cad. nu e nimic de adăugat. ECHIPĂ. Ce-i cu astea? ACORDURI PRIN ATRACŢIE TOLERABILE: Era odată un moş şi-o babă. m-a învăţat gramatica. Sunt corecte formele: În ceea ce priveşte banii. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv: MAJORITATE. acordul se face şi la plural. a înţeles.

D. ACORD FORMAL *titluri ( dezambiguizarea se face prin substantive comune generice) Poezia „Luceafărul” este profundă. persoana a II-a. când elementele constitutive ale substantivului colectiv nu contează: Grupul de turişti a părăsit cabana. verbul copulativ se acordă cu numele predicativ: Părul ei sunt valuri creţe.-se. *pasive impersonale: Este oprit fumatul în clasă. EXPRIMAT PRIN ADJECTIV ŞI AL PARTICIPIULUI PASIV. Muntele şi dealul (dealurile) sunt împădurite. Valea şi munţii sunt împăduriţi. **Când verbul este la diateza pasivă. *substantive proprii: Ionescu e prezent. nume genuri acord exemple 1. Muntele şi valea(văile) sunt împădurite. Munţii şi valea(văile) sunt împădurite. 3. Ceea ce e interesant e că m-am descurcat. Tata şi mama sunt binedispuşi. Majoritatea revoluţiilor au fost legate de necesitatea progresului./Este interzisă aruncarea gunoaielor . II. dar cu valoare neutră: Asta e frumos din partea ta.+neutru NEUTRU PLURAL singular/plural Masculin plural+ neutru MASCULIN PLURAL singular Masculin plural+ neutru GENUL SUBIECTULUI MAI Munţii şi dealurile sunt împădurite. ACORDUL NUMELUI PREDICATIV. plural : Dumneavoastră sunteţi dispus/ -ă. Dar. cu termeni de genuri diferite este postpus.! Dacă subiectul multiplu. Munţii şi dealul sunt împăduriţi. se face acelaşi acord. verbul prin care este exprimat predicatul se trece la singular: Lumea a comentat articolul. cu un anumit gen gramatical. Un detaşament de puşcaşi se îndrepta spre obiectiv. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv fără determinant. fiinţe fiinţe+ lucruri lucruri masculin+feminin masculin+neutru Neutru+feminin Masculin singular+feminin singular/plural Masculin plural +feminin singular/plural MASCULIN PLURAL GENUL NUMELUI DE FIINŢĂ FEMININ-NEUTRU PLURAL FEMININ+NEUTRU PLURAL GENUL SUBIECTULUI MAI APROPIAT Masculin sg. crt. . ACORD FORMAL 4. 2. plural APROPIAT Dealurile şi munţii sunt împăduriţi.O mulţime de oameni au pierit. *Uneori. 1. DIN COMPONENŢA PREDICATULUI VERBAL SUBIECT UNIC exprimat prin: pronume de politeţe. substantiv comun. predicatul se pune la plural. pronume demonstrativ sau relativ compus. Stolul de lăcuste a provocat mari pagube. dar este tolerat şi acordul prin atracţie cu primul termen. Greşeala şi autorul/autorii îi erau cunoscute. cu formă de feminin. SUBIECT MULTIPLU Nr. dar cu înţelesul altui gen: Vedeta fotbalului a fost amendată.B. ***Reflexivul pasiv impune acordul la plural: Se pot da câteva exemple în acest sens. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 2.-şi. este acceptat acordul la plural: O mulţime de case au fost demolate. ACORD DUPĂ ÎNŢELES *toponime: Tulcea este pitorească. mai ales dacă este la plural: Erau cunoscute greşelile şi autorul(autorii) ei. N. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 3. Majoritatea oamenilor sunt fericiţi. Familia Popescu a plecat la mare. Mama şi tata sunt binedispuşi. Majoritatea cuvintelor este de origine latină. Valea(văile)şi dealul (dealurile) sunt împădurite./ „Luceafărul” este un poem profund.