ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

Există trei tipuri de acord: -STRICT GRAMATICAL(FORMAL): Majoritatea a venit.* -DUPĂ ÎNŢELES( SEMANTIC, LOGIC-): Majoritatea au venit -PRIN ATRACŢIE CU CEL MAI APROPRIAT: Majoritatea elevilor au venit (combinat) A fost odată un moş şi o babă. *VERBELE PREDICATIVE, COPULATIVE, AUXILIARE, la un mod predicativ, se acordă în persoană şi număr. *SUBSTANTIVUL, PRONUMELE, NUMERALUL, ADJECTIVUL, PARTICIPIUL PASIV se acordă în gen, număr şi caz. ACORDUL FORMAL( GRAMATICAL) A .ACORDUL ÎN PERSOANĂ ŞI NUMĂR ÎN NUMĂR-cu un subiect unic la plural-acord la plural -cu un subiect la singular, regula este mai puţin categorică. Averea mea sunt cărţile.( şi acord după înţeles) I.Subiect exprimat prin pronumele FIECARE, NIMENI, NICIUNUL, însoţite sau nu de un atribut la plural, acordul se face la singular: Fiecare (dintre ei) purta o insignă. *acordul prin atracţie este neliterar. II. Subiect exprimat prin substantiv cu sens colectiv( ECHIPAJ, FAMILIE, GRUP, STOL, TURMĂ, ROI), acordul se face la singular, acord corect, formal. N.B. Majoritatea a venit./ Majoritatea elevilor va/ vor pleca. III. Subiect exprimat prin substantiv propriu, cu formă de plural şi înţeles de singular: a) nume de persoană, acord după înţeles: Şaptefraţi nu e aici. b) nume de localităţi, în funcţie de articol: Bucureştiul este un oraş. Bucureştii sunt un oraş. c) asociaţii, formaţii, reviste etc.: „ Epigonii” a/ au apărut. „ Junii Sibiului” este/ sunt un ansamblu folcloric. „ Convorbiri Literare” a/ au apărut în 1867. IV. Subiect exprimat prin locuţiune pronominală de politeţe, acordul se face formal şi după înţeles: Măria Ta ştie( livresc)/Măria Ta ştii( cel curent). V. Subiect inclus sau absent: Toţi(EPS) am contribuit.(noi) ( Eu), Subsemnatul, declar… Eşti un om/care luptă.(acord formal) Eşti un om /care lupţi.( tu) Părul ei este numai bucle. El este leit tu. Trei mii de lei sunt o sumă Sarcina noastră sunt examenele. N.B:Subiectul nu mai respectă regula acordului în număr şi persoană cu verbul( predicativ sau copulativ) din componenţa predicatului. V. Subiect exprimat prin numeralul fracţionar JUMĂTATE: O jumătate a votat pentru, cealaltă jumătate s-a abţinut. Jumătate dintre ei au plecat. ACORDUL ÎN PERSOANĂ 1.Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi adversativ( nu…ci): Nu tu, ci ea a greşit. 2. .Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi disjunctiv: -când termenii se exclud, acordul se face la singular: Profesorul sau elevul a greşit? -când termenii nu se exclud, coordonare alternativă, acordul se face la singular şi plural: Mama sau tata nu poate/ pot veni la şcoală. 3. Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi copulativ: în general, acordul se face la plural: Fratele şi sora lui merg la mare.

DAR Spiritul de disciplină şi cel de colegialitate au învins. nu e nimic de adăugat. 2. ACORDUL PRIN ATRACŢIE Acordul se face cu un cuvânt mai apropiat: Absenţa din formaţie a unor extreme au scăzut--CORECT: a scăzut. Ei nu ştiau care dintre elevi lipseau─ CORECT: lipsea . DAR Articolul mamei şi articolul tatei au apărut. cere singularul: Dezvoltarea ştiinţei şi culturii impune un program riguros. Ce-i cu astea? ACORDURI PRIN ATRACŢIE TOLERABILE: Era odată un moş şi-o babă. acordul se face la singular. nici ea n-a venit/ n-au venit. SEMANTIC) I. acordându-se cu atributul în acuzativ sau genitiv: . 3. chiar dacă subiectul este multiplu: E uşor de citit şi de scris. copulativ sau predicativ. este tolerat acordul prin atracţie: Se aude ploaia şi vântul. ca şi ea au înţeles. Pronumele FIECARE. a vizitat mai multe muzee. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv: MAJORITATE. şi profesoara mea.Sunt însă mai multe probleme. Între subiect şi un atribut izolat sau complement circumstanţial de mod: Această observaţie. Subiect exprimat prin pronume de politeţe( persoana a II-a. • Când termenii sunt la singular. El. acordul se face la singular: Carne şi brânză se găseşte. singular). cer pluralul: Fiecare dintre cele două state doreau…DAR Fiecare dintre noi dorea un răspuns clar. 4. • Când termenii sunt coordonaţi negativ prin nici.Subiect exprimat prin substantiv abstract. n-a venit. acordul se face şi la plural. corelată cu cele anterioare. • Când verbul. 6. Articolul mamei şi al tatei a apărut. al doilea fără articol. predicatul se pune la plural. ECHIPĂ. ACORDUL GENERAT DE CONFUZIILE ÎNTRE UN SUBIECT UNIC ŞI DIVERSE PĂRŢI DE PROPOZIŢIE 1. are valoare impersonală. cu un determinant la plural. nearticulaţi.este preferat singularul: Salvarea sufletului şi a trupului l-a preocupat. a înţeles. cu un determinant la plural. 4. prietenul său.( subiect multiplu post pus. Mama. şi la singular: Nici el. Ionel. MULŢIME. Între subiect şi două atribute genitivale. • Când subiectul multiplu este după predicat. Între subiect şi două atribute prepoziţionale sau adjectivale: Spiritul de disciplină şi de colegialitate a învins. C. 5. Era să cad. Între un subiect multiplu / subiect simplu şi complement sociativ: Ionel împreună cu Ioana au vizitat mai multe muzee. • Când termenii se confundă logic.acordul se face la plural: Nimeni şi nimic nu mă poate opri.) Averea lui sunt cărţile. NICIUNUL. Sunt corecte formele: În ceea ce priveşte banii.( acord cu numele predicativ) Două sute de lei sunt o sumă. Ploaie şi vânt a fost şi până acum. împreună cu Ioana. Între subiect şi apoziţie: Ionel. ACORDUL LOGIC( după ÎNŢELES. duce la un verdict. acordul se face la plural: Fiţi amabil şi daţi-mi o cană cu apă. m-a învăţat gramatica. DAR Mama şi profesoara mea m-au învăţat gramatica. GRUP. DAR El. ca şi ea.

verbul copulativ se acordă cu numele predicativ: Părul ei sunt valuri creţe. substantiv comun./ „Luceafărul” este un poem profund.! Dacă subiectul multiplu. 2. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 2. Mama şi tata sunt binedispuşi. predicatul se pune la plural. *pasive impersonale: Este oprit fumatul în clasă.B. cu un anumit gen gramatical. ACORD FORMAL *titluri ( dezambiguizarea se face prin substantive comune generice) Poezia „Luceafărul” este profundă. ***Reflexivul pasiv impune acordul la plural: Se pot da câteva exemple în acest sens. Familia Popescu a plecat la mare. cu termeni de genuri diferite este postpus. crt. pronume demonstrativ sau relativ compus. dar este tolerat şi acordul prin atracţie cu primul termen. verbul prin care este exprimat predicatul se trece la singular: Lumea a comentat articolul. când elementele constitutive ale substantivului colectiv nu contează: Grupul de turişti a părăsit cabana. Munţii şi valea(văile) sunt împădurite. ACORDUL NUMELUI PREDICATIV. *Uneori. Majoritatea oamenilor sunt fericiţi. Muntele şi dealul (dealurile) sunt împădurite. Dar. plural APROPIAT Dealurile şi munţii sunt împăduriţi. 3. Greşeala şi autorul/autorii îi erau cunoscute. Tata şi mama sunt binedispuşi.-se. Un detaşament de puşcaşi se îndrepta spre obiectiv. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv fără determinant./Este interzisă aruncarea gunoaielor . DIN COMPONENŢA PREDICATULUI VERBAL SUBIECT UNIC exprimat prin: pronume de politeţe. Valea(văile)şi dealul (dealurile) sunt împădurite. Munţii şi dealul sunt împăduriţi. cu formă de feminin. Ceea ce e interesant e că m-am descurcat. este acceptat acordul la plural: O mulţime de case au fost demolate. ACORD FORMAL 4. fiinţe fiinţe+ lucruri lucruri masculin+feminin masculin+neutru Neutru+feminin Masculin singular+feminin singular/plural Masculin plural +feminin singular/plural MASCULIN PLURAL GENUL NUMELUI DE FIINŢĂ FEMININ-NEUTRU PLURAL FEMININ+NEUTRU PLURAL GENUL SUBIECTULUI MAI APROPIAT Masculin sg. N. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 3. Majoritatea cuvintelor este de origine latină. II. Stolul de lăcuste a provocat mari pagube. D. se face acelaşi acord. Muntele şi valea(văile) sunt împădurite. **Când verbul este la diateza pasivă. nume genuri acord exemple 1.O mulţime de oameni au pierit. *substantive proprii: Ionescu e prezent. dar cu înţelesul altui gen: Vedeta fotbalului a fost amendată. mai ales dacă este la plural: Erau cunoscute greşelile şi autorul(autorii) ei. 1. . SUBIECT MULTIPLU Nr. persoana a II-a. plural : Dumneavoastră sunteţi dispus/ -ă.+neutru NEUTRU PLURAL singular/plural Masculin plural+ neutru MASCULIN PLURAL singular Masculin plural+ neutru GENUL SUBIECTULUI MAI Munţii şi dealurile sunt împădurite. dar cu valoare neutră: Asta e frumos din partea ta.-şi. EXPRIMAT PRIN ADJECTIV ŞI AL PARTICIPIULUI PASIV. Valea şi munţii sunt împăduriţi. Majoritatea revoluţiilor au fost legate de necesitatea progresului. ACORD DUPĂ ÎNŢELES *toponime: Tulcea este pitorească.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful