ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

Există trei tipuri de acord: -STRICT GRAMATICAL(FORMAL): Majoritatea a venit.* -DUPĂ ÎNŢELES( SEMANTIC, LOGIC-): Majoritatea au venit -PRIN ATRACŢIE CU CEL MAI APROPRIAT: Majoritatea elevilor au venit (combinat) A fost odată un moş şi o babă. *VERBELE PREDICATIVE, COPULATIVE, AUXILIARE, la un mod predicativ, se acordă în persoană şi număr. *SUBSTANTIVUL, PRONUMELE, NUMERALUL, ADJECTIVUL, PARTICIPIUL PASIV se acordă în gen, număr şi caz. ACORDUL FORMAL( GRAMATICAL) A .ACORDUL ÎN PERSOANĂ ŞI NUMĂR ÎN NUMĂR-cu un subiect unic la plural-acord la plural -cu un subiect la singular, regula este mai puţin categorică. Averea mea sunt cărţile.( şi acord după înţeles) I.Subiect exprimat prin pronumele FIECARE, NIMENI, NICIUNUL, însoţite sau nu de un atribut la plural, acordul se face la singular: Fiecare (dintre ei) purta o insignă. *acordul prin atracţie este neliterar. II. Subiect exprimat prin substantiv cu sens colectiv( ECHIPAJ, FAMILIE, GRUP, STOL, TURMĂ, ROI), acordul se face la singular, acord corect, formal. N.B. Majoritatea a venit./ Majoritatea elevilor va/ vor pleca. III. Subiect exprimat prin substantiv propriu, cu formă de plural şi înţeles de singular: a) nume de persoană, acord după înţeles: Şaptefraţi nu e aici. b) nume de localităţi, în funcţie de articol: Bucureştiul este un oraş. Bucureştii sunt un oraş. c) asociaţii, formaţii, reviste etc.: „ Epigonii” a/ au apărut. „ Junii Sibiului” este/ sunt un ansamblu folcloric. „ Convorbiri Literare” a/ au apărut în 1867. IV. Subiect exprimat prin locuţiune pronominală de politeţe, acordul se face formal şi după înţeles: Măria Ta ştie( livresc)/Măria Ta ştii( cel curent). V. Subiect inclus sau absent: Toţi(EPS) am contribuit.(noi) ( Eu), Subsemnatul, declar… Eşti un om/care luptă.(acord formal) Eşti un om /care lupţi.( tu) Părul ei este numai bucle. El este leit tu. Trei mii de lei sunt o sumă Sarcina noastră sunt examenele. N.B:Subiectul nu mai respectă regula acordului în număr şi persoană cu verbul( predicativ sau copulativ) din componenţa predicatului. V. Subiect exprimat prin numeralul fracţionar JUMĂTATE: O jumătate a votat pentru, cealaltă jumătate s-a abţinut. Jumătate dintre ei au plecat. ACORDUL ÎN PERSOANĂ 1.Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi adversativ( nu…ci): Nu tu, ci ea a greşit. 2. .Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi disjunctiv: -când termenii se exclud, acordul se face la singular: Profesorul sau elevul a greşit? -când termenii nu se exclud, coordonare alternativă, acordul se face la singular şi plural: Mama sau tata nu poate/ pot veni la şcoală. 3. Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi copulativ: în general, acordul se face la plural: Fratele şi sora lui merg la mare.

Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv: MAJORITATE.Subiect exprimat prin substantiv abstract. Era să cad.este preferat singularul: Salvarea sufletului şi a trupului l-a preocupat. 2. NICIUNUL. • Când subiectul multiplu este după predicat. duce la un verdict. cer pluralul: Fiecare dintre cele două state doreau…DAR Fiecare dintre noi dorea un răspuns clar. Între subiect şi două atribute prepoziţionale sau adjectivale: Spiritul de disciplină şi de colegialitate a învins. împreună cu Ioana. C. ACORDUL PRIN ATRACŢIE Acordul se face cu un cuvânt mai apropiat: Absenţa din formaţie a unor extreme au scăzut--CORECT: a scăzut. are valoare impersonală.( subiect multiplu post pus. Între subiect şi apoziţie: Ionel. Între subiect şi două atribute genitivale. nearticulaţi. 3. nu e nimic de adăugat. şi la singular: Nici el. este tolerat acordul prin atracţie: Se aude ploaia şi vântul. Ionel. Ploaie şi vânt a fost şi până acum. 4. 6. Ce-i cu astea? ACORDURI PRIN ATRACŢIE TOLERABILE: Era odată un moş şi-o babă. cere singularul: Dezvoltarea ştiinţei şi culturii impune un program riguros. chiar dacă subiectul este multiplu: E uşor de citit şi de scris. acordul se face la singular.acordul se face la plural: Nimeni şi nimic nu mă poate opri. Pronumele FIECARE. acordul se face la singular: Carne şi brânză se găseşte. Ei nu ştiau care dintre elevi lipseau─ CORECT: lipsea . Subiect exprimat prin pronume de politeţe( persoana a II-a. DAR Mama şi profesoara mea m-au învăţat gramatica. m-a învăţat gramatica. Articolul mamei şi al tatei a apărut. prietenul său. singular). Sunt corecte formele: În ceea ce priveşte banii. • Când termenii sunt la singular. MULŢIME. GRUP. • Când termenii se confundă logic. n-a venit. cu un determinant la plural. corelată cu cele anterioare. şi profesoara mea. ca şi ea au înţeles. SEMANTIC) I.Sunt însă mai multe probleme. a înţeles. ECHIPĂ. a vizitat mai multe muzee. • Când verbul. al doilea fără articol. Între subiect şi un atribut izolat sau complement circumstanţial de mod: Această observaţie. ACORDUL LOGIC( după ÎNŢELES. Între un subiect multiplu / subiect simplu şi complement sociativ: Ionel împreună cu Ioana au vizitat mai multe muzee. 4.( acord cu numele predicativ) Două sute de lei sunt o sumă. acordul se face şi la plural.) Averea lui sunt cărţile. predicatul se pune la plural. DAR El. cu un determinant la plural. DAR Articolul mamei şi articolul tatei au apărut. acordul se face la plural: Fiţi amabil şi daţi-mi o cană cu apă. DAR Spiritul de disciplină şi cel de colegialitate au învins. El. acordându-se cu atributul în acuzativ sau genitiv: . nici ea n-a venit/ n-au venit. • Când termenii sunt coordonaţi negativ prin nici. 5. ACORDUL GENERAT DE CONFUZIILE ÎNTRE UN SUBIECT UNIC ŞI DIVERSE PĂRŢI DE PROPOZIŢIE 1. ca şi ea. Mama. copulativ sau predicativ.

ACORD FORMAL 4. ***Reflexivul pasiv impune acordul la plural: Se pot da câteva exemple în acest sens. SUBIECT MULTIPLU Nr.O mulţime de oameni au pierit. 2. Munţii şi dealul sunt împăduriţi. Dar. Majoritatea oamenilor sunt fericiţi. 3. DIN COMPONENŢA PREDICATULUI VERBAL SUBIECT UNIC exprimat prin: pronume de politeţe. este acceptat acordul la plural: O mulţime de case au fost demolate. ACORD DUPĂ ÎNŢELES *toponime: Tulcea este pitorească. Un detaşament de puşcaşi se îndrepta spre obiectiv. Stolul de lăcuste a provocat mari pagube. Greşeala şi autorul/autorii îi erau cunoscute. cu formă de feminin.-şi. dar este tolerat şi acordul prin atracţie cu primul termen. plural : Dumneavoastră sunteţi dispus/ -ă. ACORDUL NUMELUI PREDICATIV. se face acelaşi acord.B. mai ales dacă este la plural: Erau cunoscute greşelile şi autorul(autorii) ei. cu termeni de genuri diferite este postpus. Muntele şi dealul (dealurile) sunt împădurite./Este interzisă aruncarea gunoaielor . N.+neutru NEUTRU PLURAL singular/plural Masculin plural+ neutru MASCULIN PLURAL singular Masculin plural+ neutru GENUL SUBIECTULUI MAI Munţii şi dealurile sunt împădurite. dar cu înţelesul altui gen: Vedeta fotbalului a fost amendată. ACORD FORMAL *titluri ( dezambiguizarea se face prin substantive comune generice) Poezia „Luceafărul” este profundă. predicatul se pune la plural. Muntele şi valea(văile) sunt împădurite. Ceea ce e interesant e că m-am descurcat. Majoritatea cuvintelor este de origine latină. Tata şi mama sunt binedispuşi. pronume demonstrativ sau relativ compus. D. Valea şi munţii sunt împăduriţi. Familia Popescu a plecat la mare. plural APROPIAT Dealurile şi munţii sunt împăduriţi. cu un anumit gen gramatical. Munţii şi valea(văile) sunt împădurite. fiinţe fiinţe+ lucruri lucruri masculin+feminin masculin+neutru Neutru+feminin Masculin singular+feminin singular/plural Masculin plural +feminin singular/plural MASCULIN PLURAL GENUL NUMELUI DE FIINŢĂ FEMININ-NEUTRU PLURAL FEMININ+NEUTRU PLURAL GENUL SUBIECTULUI MAI APROPIAT Masculin sg.! Dacă subiectul multiplu. verbul prin care este exprimat predicatul se trece la singular: Lumea a comentat articolul. Valea(văile)şi dealul (dealurile) sunt împădurite./ „Luceafărul” este un poem profund. II. *pasive impersonale: Este oprit fumatul în clasă. 1. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 2. substantiv comun. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 3. EXPRIMAT PRIN ADJECTIV ŞI AL PARTICIPIULUI PASIV. *substantive proprii: Ionescu e prezent. verbul copulativ se acordă cu numele predicativ: Părul ei sunt valuri creţe. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv fără determinant.-se. Majoritatea revoluţiilor au fost legate de necesitatea progresului. *Uneori. . Mama şi tata sunt binedispuşi. când elementele constitutive ale substantivului colectiv nu contează: Grupul de turişti a părăsit cabana. dar cu valoare neutră: Asta e frumos din partea ta. **Când verbul este la diateza pasivă. crt. nume genuri acord exemple 1. persoana a II-a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful