ACORDUL PREDICATULUI CU SUBIECTUL

Există trei tipuri de acord: -STRICT GRAMATICAL(FORMAL): Majoritatea a venit.* -DUPĂ ÎNŢELES( SEMANTIC, LOGIC-): Majoritatea au venit -PRIN ATRACŢIE CU CEL MAI APROPRIAT: Majoritatea elevilor au venit (combinat) A fost odată un moş şi o babă. *VERBELE PREDICATIVE, COPULATIVE, AUXILIARE, la un mod predicativ, se acordă în persoană şi număr. *SUBSTANTIVUL, PRONUMELE, NUMERALUL, ADJECTIVUL, PARTICIPIUL PASIV se acordă în gen, număr şi caz. ACORDUL FORMAL( GRAMATICAL) A .ACORDUL ÎN PERSOANĂ ŞI NUMĂR ÎN NUMĂR-cu un subiect unic la plural-acord la plural -cu un subiect la singular, regula este mai puţin categorică. Averea mea sunt cărţile.( şi acord după înţeles) I.Subiect exprimat prin pronumele FIECARE, NIMENI, NICIUNUL, însoţite sau nu de un atribut la plural, acordul se face la singular: Fiecare (dintre ei) purta o insignă. *acordul prin atracţie este neliterar. II. Subiect exprimat prin substantiv cu sens colectiv( ECHIPAJ, FAMILIE, GRUP, STOL, TURMĂ, ROI), acordul se face la singular, acord corect, formal. N.B. Majoritatea a venit./ Majoritatea elevilor va/ vor pleca. III. Subiect exprimat prin substantiv propriu, cu formă de plural şi înţeles de singular: a) nume de persoană, acord după înţeles: Şaptefraţi nu e aici. b) nume de localităţi, în funcţie de articol: Bucureştiul este un oraş. Bucureştii sunt un oraş. c) asociaţii, formaţii, reviste etc.: „ Epigonii” a/ au apărut. „ Junii Sibiului” este/ sunt un ansamblu folcloric. „ Convorbiri Literare” a/ au apărut în 1867. IV. Subiect exprimat prin locuţiune pronominală de politeţe, acordul se face formal şi după înţeles: Măria Ta ştie( livresc)/Măria Ta ştii( cel curent). V. Subiect inclus sau absent: Toţi(EPS) am contribuit.(noi) ( Eu), Subsemnatul, declar… Eşti un om/care luptă.(acord formal) Eşti un om /care lupţi.( tu) Părul ei este numai bucle. El este leit tu. Trei mii de lei sunt o sumă Sarcina noastră sunt examenele. N.B:Subiectul nu mai respectă regula acordului în număr şi persoană cu verbul( predicativ sau copulativ) din componenţa predicatului. V. Subiect exprimat prin numeralul fracţionar JUMĂTATE: O jumătate a votat pentru, cealaltă jumătate s-a abţinut. Jumătate dintre ei au plecat. ACORDUL ÎN PERSOANĂ 1.Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi adversativ( nu…ci): Nu tu, ci ea a greşit. 2. .Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi disjunctiv: -când termenii se exclud, acordul se face la singular: Profesorul sau elevul a greşit? -când termenii nu se exclud, coordonare alternativă, acordul se face la singular şi plural: Mama sau tata nu poate/ pot veni la şcoală. 3. Subiect multiplu, cu termenii coordonaţi copulativ: în general, acordul se face la plural: Fratele şi sora lui merg la mare.

Între subiect şi un atribut izolat sau complement circumstanţial de mod: Această observaţie. Pronumele FIECARE. acordându-se cu atributul în acuzativ sau genitiv: . duce la un verdict. acordul se face la singular: Carne şi brânză se găseşte. acordul se face la singular. • Când subiectul multiplu este după predicat. • Când termenii sunt coordonaţi negativ prin nici. • Când verbul. a înţeles. Ei nu ştiau care dintre elevi lipseau─ CORECT: lipsea . al doilea fără articol. 2.este preferat singularul: Salvarea sufletului şi a trupului l-a preocupat. ACORDUL LOGIC( după ÎNŢELES. NICIUNUL. ECHIPĂ. • Când termenii sunt la singular. • Când termenii se confundă logic. corelată cu cele anterioare.Subiect exprimat prin substantiv abstract. Ionel. cere singularul: Dezvoltarea ştiinţei şi culturii impune un program riguros. acordul se face la plural: Fiţi amabil şi daţi-mi o cană cu apă. Sunt corecte formele: În ceea ce priveşte banii. DAR Spiritul de disciplină şi cel de colegialitate au învins. Ce-i cu astea? ACORDURI PRIN ATRACŢIE TOLERABILE: Era odată un moş şi-o babă. DAR El. chiar dacă subiectul este multiplu: E uşor de citit şi de scris.) Averea lui sunt cărţile. Ploaie şi vânt a fost şi până acum. nearticulaţi. 4. acordul se face şi la plural. a vizitat mai multe muzee. ACORDUL PRIN ATRACŢIE Acordul se face cu un cuvânt mai apropiat: Absenţa din formaţie a unor extreme au scăzut--CORECT: a scăzut. Articolul mamei şi al tatei a apărut. şi la singular: Nici el. are valoare impersonală. El. predicatul se pune la plural.Sunt însă mai multe probleme. DAR Mama şi profesoara mea m-au învăţat gramatica. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv: MAJORITATE. 5. ca şi ea au înţeles. copulativ sau predicativ. MULŢIME. SEMANTIC) I. nici ea n-a venit/ n-au venit. şi profesoara mea. 3. Între subiect şi apoziţie: Ionel. C. Subiect exprimat prin pronume de politeţe( persoana a II-a.( acord cu numele predicativ) Două sute de lei sunt o sumă. 4. cu un determinant la plural. Între subiect şi două atribute prepoziţionale sau adjectivale: Spiritul de disciplină şi de colegialitate a învins. prietenul său. cu un determinant la plural. nu e nimic de adăugat. 6. n-a venit. Mama. ca şi ea. ACORDUL GENERAT DE CONFUZIILE ÎNTRE UN SUBIECT UNIC ŞI DIVERSE PĂRŢI DE PROPOZIŢIE 1. singular).( subiect multiplu post pus. m-a învăţat gramatica. Între un subiect multiplu / subiect simplu şi complement sociativ: Ionel împreună cu Ioana au vizitat mai multe muzee. DAR Articolul mamei şi articolul tatei au apărut. este tolerat acordul prin atracţie: Se aude ploaia şi vântul.acordul se face la plural: Nimeni şi nimic nu mă poate opri. Între subiect şi două atribute genitivale. cer pluralul: Fiecare dintre cele două state doreau…DAR Fiecare dintre noi dorea un răspuns clar. GRUP. împreună cu Ioana. Era să cad.

II. *Uneori. verbul prin care este exprimat predicatul se trece la singular: Lumea a comentat articolul. predicatul se pune la plural. *substantive proprii: Ionescu e prezent. crt. Majoritatea revoluţiilor au fost legate de necesitatea progresului. Munţii şi dealul sunt împăduriţi.-se. N. nume genuri acord exemple 1. cu formă de feminin. Dar. EXPRIMAT PRIN ADJECTIV ŞI AL PARTICIPIULUI PASIV. Majoritatea oamenilor sunt fericiţi. ACORD FORMAL *titluri ( dezambiguizarea se face prin substantive comune generice) Poezia „Luceafărul” este profundă. Tata şi mama sunt binedispuşi. pronume demonstrativ sau relativ compus.! Dacă subiectul multiplu. Când subiectul gramatical este exprimat printr-un substantiv colectiv fără determinant. mai ales dacă este la plural: Erau cunoscute greşelile şi autorul(autorii) ei. dar cu valoare neutră: Asta e frumos din partea ta. substantiv comun. plural : Dumneavoastră sunteţi dispus/ -ă. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 2.+neutru NEUTRU PLURAL singular/plural Masculin plural+ neutru MASCULIN PLURAL singular Masculin plural+ neutru GENUL SUBIECTULUI MAI Munţii şi dealurile sunt împădurite. 3.-şi. Greşeala şi autorul/autorii îi erau cunoscute. ACORDUL NUMELUI PREDICATIV.B. fiinţe fiinţe+ lucruri lucruri masculin+feminin masculin+neutru Neutru+feminin Masculin singular+feminin singular/plural Masculin plural +feminin singular/plural MASCULIN PLURAL GENUL NUMELUI DE FIINŢĂ FEMININ-NEUTRU PLURAL FEMININ+NEUTRU PLURAL GENUL SUBIECTULUI MAI APROPIAT Masculin sg. SUBIECT MULTIPLU Nr. Ceea ce e interesant e că m-am descurcat. ACORD DUPĂ ÎNŢELES *toponime: Tulcea este pitorească. ACORD DUPĂ ÎNŢELES 3. se face acelaşi acord. 1. D. Muntele şi valea(văile) sunt împădurite. verbul copulativ se acordă cu numele predicativ: Părul ei sunt valuri creţe. Valea(văile)şi dealul (dealurile) sunt împădurite. Familia Popescu a plecat la mare. Muntele şi dealul (dealurile) sunt împădurite. cu termeni de genuri diferite este postpus. este acceptat acordul la plural: O mulţime de case au fost demolate./ „Luceafărul” este un poem profund. Valea şi munţii sunt împăduriţi. . Munţii şi valea(văile) sunt împădurite./Este interzisă aruncarea gunoaielor . ***Reflexivul pasiv impune acordul la plural: Se pot da câteva exemple în acest sens. când elementele constitutive ale substantivului colectiv nu contează: Grupul de turişti a părăsit cabana. DIN COMPONENŢA PREDICATULUI VERBAL SUBIECT UNIC exprimat prin: pronume de politeţe. cu un anumit gen gramatical. Mama şi tata sunt binedispuşi.O mulţime de oameni au pierit. 2. Stolul de lăcuste a provocat mari pagube. Majoritatea cuvintelor este de origine latină. ACORD FORMAL 4. dar este tolerat şi acordul prin atracţie cu primul termen. plural APROPIAT Dealurile şi munţii sunt împăduriţi. dar cu înţelesul altui gen: Vedeta fotbalului a fost amendată. **Când verbul este la diateza pasivă. *pasive impersonale: Este oprit fumatul în clasă. persoana a II-a. Un detaşament de puşcaşi se îndrepta spre obiectiv.