SC CIF

SRL

FIŞA POSTULUI

I. DEFINIREA POSTULUI Denumirea Postului: Farmacist Diriginte/Farmacist Sef Poziţia in COR: 122912 Obiectivul specific al postului: Asigurarea unei bune funcţionari a farmaciei pe care o administreaza si a unei bune profitabilitati a acesteia Realizarea unei aprovizionări optime a farmaciei, in acord cu politica comerciala a volumul de vanzari realizat si previzionat pentru farmacia pe care o administreaza. M INTEGRAREA ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ: A. Postul imediat superior: ADMINISTRATOR B. Postul imediat inferior: Farmacist C. Subordonări: Are în subordine: Farmacist, Asistent Farmacie Este înlocuit de: Farmacist înlocuieşte pe: Farmacist D. Relaţii: Ierarhice: administrator Funcţionale : Cu toţi angajaţii societăţii, colaboratori, parteneri, pacienţi, clienţi, furnizori etc. Redistribuirea temporară pe alte posturi de muncă este posibilă numai în cazuri de forţă majoră şi pe baza unei instruiri prealabile, cu acordul scris al conducerii. E. Relaţii de competenţă şi semnătură: Poate propune conducerii societatii achiziţionarea anumitor produse, conform procedurilor companiei; întocmeşte comenzile pentru farmacia pe care o administreaza. III. SARCINILE SI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI DE MUNCA: 1. Organizeaza, conduce si controleaza activitatea farmaciei, conform legislaţiei in vigoare ; 2. Supervizează, motiveaza si coordoneaza intregul personal din farmacie; 3. Propune si îndeplineşte, dupa aprobare, schimbări ce pot duce la o mai buna activitate in cadrul farmaciei; 4. Urmăreşte termenele de valabilitate ale medicamentelor si ia masuri pentru evitarea depăşirii acestor termene la toate produsele existente in farmacie ; 5. Urmăreşte evoluţia stocurilor pentru a evita apariţia suprastocurilor 6. Răspunde de activitatea de receptura si de vanzare; 7. Se ocupa de aprovizionarea farmaciei astfel incat sa se asigure un stoc optim in farmacie, fara ruperi de stoc; 8. Realizeaza recepţia de marfa; 9. Introduce in calculator facturi, retetele compensate si gratuite si întocmeşte notele de recepţie pentru mărfurile intrate; 10. Realizeaza centralizarea retetelor;

11. Elibereaza medicamente si informeaza pacienţii despre modul de administrare a
medicamentelor, riscuri si reacţii adverse;

12. Respecta si aplica legislaţia in vigoare cu privire la activitatea din farmacie; 13. Are obligaţia de a verifica metrologic anual, balanţele si trusele de greutati din
dotarea farmaciei;

14. Aduce la cunostinta si organizeaza activitatea P.S.I. si respecta normele de
Protectie a Muncii, specifice si generale ;

15. Este Responsabil de Protectia Muncii si PSI la locul de munca, ocupandu-se de
instructajele periodice de PM si PSI, sub coordonarea Inspectorului PM si PSI, in acord cu tematica anuala aprobata; 16. Urmăreşte respectarea normelor cu privire la condiţiile de igiena, temperatura si 17. Participa la inventarele lunare, impreuna cu farmaciştii si cu asistentii de farmacie ; 18. Cooperează cu ceilalţi angajaţi ai companiei, colaborează cu onestitate cu aceştia; 19. Menţine la standardele unei bune funcţionări, aparatele din dotare şi anunţă orice defecţiune Departamentului IT; 20. Execută calitativ şi la termen sarcinile de serviciu; 21. Păstrează secretul profesional si confidenţialitatea datelor la care are acces; 22. Respectă normele de securitate, impuse de societate; 23. Se achită la timp de toate responsabilităţile ce-i revin pe domeniul financiar-contabil; 24. Respectă programul de lucru, conform normelor interne ale societăţii; 25. Respectă metodologiile de lucru ale domeniului său de activitate şi procedurile de sistem şi de lucru, existente în cadrul societăţii. 26. Respecta politica de achizitiie a companiei; 27. Se asigura ca imaginea farmaciei (tinuta, curăţenie, comportament) sa fie conform standardelor companiei. 28.1-a măsuri pentru protecţia informaţiei şi a suportului acesteia împotriva pierderii, degradării şi folosirii acesteia de către persoane neautorizate Prezenta fişă conţine sarcini minime, alte probleme apărute în cadrul sectorului in care activeaza urmând a fi rezolvate operativ. IV. CONDIŢIILE MATERIALE ALE MUNCII - birou + anexe (scaun, spaţiu dosare, obiecte de birou) - calculator - telefon fix si mobil

V. PREGĂTIREA NECESARĂ POSTULUI:
De bază: Facultatea de Farmacie De specialitate: Aviz de libera practica, atestat socio-profesional Cursuri speciale: de vanzari, de customer service, de management, de legislaţie aferenta domeniului medical/farmaceutic VI. EXPERIENŢA NECESARĂ OCUPĂRII POSTULUI: Postul de Farmacist Diriginte poate fi ocupat de orice persoană cu o pregătire corespunzătoare

VII. ACOMODAREA CU CERINŢELE POSTULUI DE MUNCĂ
1. Pentru o persoană debutantă în profesie - 6 luni 2. Pentru o persoană experimentată, acomodarea cu postul se realizează în 3 luni.

VIII. COMPETENŢELE LOCULUI DE MUNCĂ:
- nu exercită această calitate şi în ală farmacie

- cunoaşte prevederile Contractului Individual de Muncă - cunoaşte şi respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară (ROI) - posedă experienţă şi capacitate profesională corespunzătoare postului - cunoaşte activitatea şi legislaţia în vigoare specifică - cunoaşte operare calculator (Word, Excel, programe de gestiune) - posedă aptitudini de interrelaţionare, o buna capacitate de comunicare verbala si scrisa - posedă aptitudini de organizare a activităţii, abilitati manageriale

IX. RESPONSABILITATI In raport cu alte persoane
- sa se exprime politicos si profesional - sa isi ajute colegii in masura posibilului - sa abordeze un comportament etic, dand dovada de spirit civic si colegialitate - sa nu uzeze de intrigi si alte instrumente neetice in scopul atingerii unor obiective proprii
Se obliga sa păstreze confidenţialitatea fata de terti (conform reglementarilor in vigoare) privind datele de identificare si medicamentele eliberate fiecărui asigurat. In raport cu instrumente si maşini - sa menţină o conduita preventiva cu privire la riscul producerii unor accidente de munca sau a unor stricăciuni ale instrumentelor din dotare - sa isi insuseasca si sa respecte prevederile Normelor de protectia muncii In raport cu produsele muncii - sa păstreze caracterul confidenţial al produselor muncii fata de orice terti care nu utilizeaza sau controleaza in mod direct produsele muncii (fie aceştia angajaţi ai companiei sau persoane din afara acesteia) sa respecte revederile ROI Financiar contabile - sa prezinte deconturile in interiorul lunii calendaristice in care s-au cheltuit banii - este responsabil de gestiunea valorica si cantitativa a farmaciei pe care o administreaza In raport cu securitatea muncii - sa respecte prevederile Normelor de protectia muncii si a celor prevăzute in Regulamentul de ordine interioara In raport cu metode/programe - sa respecte specificaţiile tehnice ale programelor folosite - sa respecte procedurile si metodele de lucru definite de organizaţie si cuprinse in ROI acolo unde este cazul

X.

CONDIŢIILE POSTULUI DE MUNCĂ

1. Program: luni-vineri: 8 ore/zi; se pot face şi ore suplimentare când situaţia solicită acest
lucru; se poate lucra sambata, duminica si de sărbătorile legale, conform programului de funcţionare a farmaciei. 2. Echipament de lucru: se asigura halat alb 2. Natura muncii: munca este atât individuală cât şi de grup 3. Deplasări: ocazional, deplasările privesc aria de acoperire a companiei. Uneori, unele acţiuni organizate de companie presupun deplasări la distanţe mai mari (se asigura transport, cazare, masa si diurna)

XI. SALARIZARE Salarizarea este în conformitate cu prevederile interne ale societăţii. XII.
POSIBILITATI DE PROMOVARE

- da, funcţie de performantele profesionale si de evoluţia firmei

XIII. MENŢIUNI SPECIALE Restrictii relativ la varsta, sex, stare de sanatate - sănătos fizic si psihic ; Exigente relativ la utilaje, maşini, haine in timpul programului de lucru va purta halat alb, mentinut permanent intr-o stare de curăţenie * atunci cand trebuie sa se intalneasca cu terti ce privesc activitatea profesionala (clienţi, furnizori importanţi) va aborda o tinuta oficiala; aceasta inseamna, pentru barbati costum cu camasa si cravata, iar pentru femei, sacou si fusta sau pantalon
Alte menţiuni - nu este cazul Administrator,

Ocupantul postului