Sunteți pe pagina 1din 6

CIFRELE

www.decolorat.ro

Câte case sunt? Numară şi apoi colorează!

CIFRELE

www.decolorat.ro

Câte foci sunt? Numară şi apoi colorează!

CIFRELE

www.decolorat.ro

CIFRELE

ţi oameni de zăpadă sunt? Numară şi apoi colorează!

www.decolorat.ro

CIFRELE

Câte steluţe înconjoară luna? Numară şi apoi colorează!

www.decolorat.ro

termeni şi condiţii de utilizare

t ermeni şi condiţii de utilizare Magazinul virtual Întregul conţinut al site-ului concepte creative etc) este

Magazinul virtual

Întregul conţinut al site-ului

concepte creative etc) este apărat de legile în vigoare pentru protecţia drepturilor de autor.

Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepse şte

conform legilor în vigoare. Folosirea (vizualizarea sau comandarea produselor) acestui site implic ă

W ww.decolorat.ro

oricare din termenii acestui acord în orice moment .

acceptarea acestor termeni

www.decolorat.ro

este proprietatea

SC East Media Art SRL

, Bucure şti.

www.decolorat.ro

(bază de date, texte, logo-uri, elemente grafice,

şi condi

ţii.

î

şi rezerv dreptul de a modifica

ă

Politica de confiden ialitate

ţ

SC East Media Art SRL respect

ă

î

legile n vigoare privind confiden ialitatea datelor.

ţ

www.

SRL se angajaz

utilizatorilor site-ului c tre ter i. Datele vor fi utilizate numai n scopul stabilirii contactului cu

decolorat ro ş i SC

.

ă

East Media Art

ţ

ă ă

s

nu transmit

î

ă

datele personale ale

clien ii s

ţ

ă

i

ş

i derularea comenzilor precum

ş

i n scopul inform rii acestora asupra aspectelor

î

ă

legate de func ionarea site-ului

ţ

ş i a ofertelor acestuia. SC

East Media Art

î

SRL nu ncurajeaz

ă

SPAM-ul, nu furnizeaz

ă

adresa dumneavoastr

ă

de e-mail unor ter i (persoane fizice sau juridice),

ţ

nu vinde, nu ofer , nu face schimb de adrese e-mail ob inute prin intermediul acestui site, nu

divulg

acordul dumneavoastr

Www. decolorat.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta s

din baza de date.

ă

ţ

ă adresa dumneavoastr

ă

de e-mail altor persoane care acceseaz

ă

ă ă

paginile acestui site, f r

ă explicit. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul

ă

fie

ş tears

ă

Promoţii şi concursuri

S.C.

publicitare, ofertelor speciale

aduse la cuno tin a eventualilor participan i prin intermediul acestui website.

East Media Art

ş

ţ

S.R.L

î

ş

i stabile te singur

ş

ă

regulamentele promo iilor, campaniilor

ţ

ă

ş

i concursurilor pe care le organizeaz . Aceste regulamente sunt

ţ

Î

n cazul

campaniilor, concursurilor

ş

i promo iilor organizate

ţ

ş

ă

i derulate de c tre

ă

direct sau de c tre ter i (firme partenere, agen ii de publicitate etc.),

ţ

ţ

SC East Media Art SRL

SC East Media Art

SRL

are dreptul de a stabili criterii suplimentare de eligibilitate a participan ilor.

ţ

Drepturi de autor

Întregul conţinut al site-ului www.decolorat.ro este apărat de legile în vigoare pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente ce aparţin acestui

site se pedepse

varianta demo, fie în varianta cu plata prin SMS, în scopul revânzării acestora este strict

interzisă

folosirea materialelor descarcate în scop n comercial prin postarea acestora pe alte site-uri sau

pagini eb, fară acordul proprietarului.

şte în conformitate cu legile în vigoare. Folosirea materialelor desc

ărcate, fie în

şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. De asemenea, este strict interzis

e

ă

w

www.decolorat.ro