Sunteți pe pagina 1din 1

1. Conf. clement C.

Baciu (doctor docent in stiinte medicale-nu trebuie sa scriu asta) Anatomia functionala a aparatului locomotor(cu aolicatie la educatie fizica) Editia a IIa revazuta si imbunatatita, BCU Cluj-Napoca, Editura Stadion , Bucuresti-1972 2. Epuran, M., (2005), Metodologia cercetarii activititatilor corporale, Editia a-2-a FEST, Bucuresti.
3. Avramescu, T., Ilinca, I., (2006), Investigatia medico-sportiva; aplicatii ale teoriei in practca, Editura Didactica si Pedagogica.

4.