Sunteți pe pagina 1din 11

S.C. HACHKO DESGN S.R.L.

Str. Dlnu vlntl|a nr.11, Luro Tower 8ul|dlng, etaj 8, sector 2, 8UCHAPLST
Te|: +4O21318532O, +4O372O691OO, Fax: +4O2131295O4


ELI - NP ROMANIA
Strada ReactoruIui nr. 30, MagureIe, ILFOV

Project number: 26/2011

F10 Pereti zidarie

Revision Date Status Description Author Checked by
A mai 2012 P.T. revizia 1 CAET DE SARCN FR CT


EL NP ROMANA

Page 2 ol 11

F Pereti zidarie

01. SUMAR

Obiectul specificatiei
n acest capitol se includ specificatiile pentru zidrii din crmizi si blocuri ceramice, zidrii din
blocuri mici din agregate usoare, blocuri mici si placi BCA.

Concepte de baz
x Peretii portanti interiori si exteriori din zidarie trebuie sa reziste la sarcinile verticale, sarcinile
orizontale si la alte solicitri rezultate din functiunile spatiilor pe care le nchid.
x Peretii neportanti interiori si exteriori trebuie sa reziste la propria lor greutate, la sarcinile date
de finisaje, la presiunea vntului si la alte solicitri rezultate din functiunile spatiilor pe care le nchid.
x Peretii portanti si neportanti trebuie s asigure protectia termica, fonic si acustic a spatiilor
pe care le nchid.
02. STANDARDE SI NORMATIVE

Activitatile cuprinse in acest capitol trebuie sa fie in conformitate cu:
1. SR EN 197-4: 2004 Ciment. Partea 4
2. SR EN 413-1: 2004 Ciment pentru zidarie
3. SR EN 459-1: 2003 Var pentru constructii
4. SR EN 771-4:2004/A1:2005 Partea 4: Elemente de zidarie din BCA.
5. SR EN 772-(120):20002006 Metode de incercare a elementelor de zidarie.
6. SR EN 934-3: 2004 si SR EN 934-3: 2004/AC: 2005 Aditivi pentru martar de zidarie
7. SR EN 998-1: 2004 si SR EN 998-1: 2004/AC: 2006 Mortare pentru tencuire si gletuire
8. SR EN 998-2: 2004 Mortare pentru zidarie.
9. SR EN 1008: 2003 Ap pentru mortare si betoane.
10. SR EN 1926: 2001 Pietre naturale pentru constructii.
11. STAS-8600/79 Tolerante si asamblari n constructii, Sistem de tolerante.
12. STAS-10104/83 Constructii din zidarie. Prevederi fundamentale pentru calculul elementelor
structurale.
13. STAS-10109-1/82 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucrari de zidarie.
14. STAS 10265-75 Tolerane n construcii. Calitatea suprafeelor finisate.
15. SR EN 12620: 2003 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali
16. SR EN 13055-1: 2003 Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment.
17. NE 001: 1996 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede groase si subtiri.
18. Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10-95
19. NP 068: 2003 Normativ privind proiectarea cldirilor civile din punct de vedere al cerinei de
siguran n exploatare.
20. P 100-1:2006 Cod de proiectare seismic. Partea . Prevederi de proiectare pentru cladiri.
21. P118: 99 Normativ de siguran la foc a construciilor.
22. Normative si instructiuni-cadru in vigoare de securitate si sanatate in munca aplicabile
subiectului.
03. DETALII


Contractorul va executa schite si detalii curente, n care se vor prezenta modalitatile de executie,
coordonarea modulara, goluri pentru usi si ferestre, buiandrugi, teseri, etc.

Pentru peretii armati se vor prezenta detalii curente pentru colturi si mbinri.

Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta proiectantului nainte
de nceperea executiei, spre aprobare.

EL NP ROMANA

Page 3 ol 11

De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate
materialele utilizate, astfel nct proiectantul s fie convins de corectitudinea executiei acestor
operatiuni.
04. MOSTRE SI TESTARI

Contractorul va prezenta proiectantului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru
toate materialele utilizate la zidrii.

Certificate
Contractorul va furniza proiectantului:
x Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar (1) 2131.
x Buletine de laborator executate de fiecare data cnd este necesar s se schimbe furnizorul
unui material.
x Certificate de calitate pentru adausuri si materiale folosite (ciment, nisip, armturi, cramizi,
blocuri, etc.).

Costul testelor
Toate costurile aferente testrii si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dac
sunt cerute prin specificatii sau de ctre proiectant se vor suporta de Contractor, adic se vor include
n preturile unitare pentru lucrrile de zidrie.

Panouri mostra
naintea nceperii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utiliznd
materialele, produsele, accesoriile si tehnologia aprobate.
Peretii mostr se execut acolo unde se cer de catre proiectant. Pe durata executiei lucrarii peretii
mostra nu se vor distruge sau deteriora.
05. MATERIALE SI PRODUSE
A. MATERIALE SI PRODUSE PRINCIPALE


n cadrul acestor specificatii sunt luate n considerare materialele si produsele principale la executia
zidriilor curente.

Materialele si produsele se pot clasifica n functie de rolul lor astfel:
x Materiale de baza -- caramizi, blocuri, placi
x Materiale auxiliare - mortare, armaturi
x Accesorii - piese de prindere, ancore, etc.

MateriaIe principaIe

8|mbo|

T|pur| de pere||

Hater|a|e

6aracter|st|c|

Norma tehn|ca
A


Peret| d|n
z|dar|e, caram|da s|
b|ocur| ceram|ce

6aram|z| p||ne presate pe ca|e


umeda, marca 50, 100

210 x 115 x 3 rr 3TA3 15Z/1980


6aram|z| s| b|ocur| ceram|ce cu
go|ur| vert|ca|e,marca 50,100

210 x 15 x 88 (138)rr
290 x 110 x 88 (138)rr
290 x 210 x 138 (138) rr
35 x 180 x 138 rr

3TA3 5185/l-8
3TA3 5185/ll-8
6aram|z| s| b|ocur| ceram|ce cu
go|ur| or|zonta|e

290 x 210 x 188 rr


290 x 290 x 138 rr
3TA3 850/19808
Peret| d|n
b|ocur| m|c| cu
go|ur| d|n beton cu
|ocur| m|c| cu go|ur| d|n beton
cu agregate usoare s| gre|e

290 x 210 x 188 rr
3TA3 029/1980
8.3. 2088/198
8.3. 131/198
EL NP ROMANA

Page 4 ol 11

agregate usoare s|
gre|e

C


Peret| d|n
b|ocur| sau p|ac|
6A

|ocur| pentru z|dar|e d|n 6A:


CN - 50, CN - 35(15) 20 x 30 x 0 cr
20 x 21 x 0 cr


3TA3 10833/1980
P 101/83
C6 - 50 19 x 21 x 20 cr
P|ac| pentru z|dar|e d|n beton
ce|u|ar autoc|av|zat

Z,5 x 21 x 0 cr
10 x 21 x 0 cr
12,5 x 21 x 0 cr
15 x 21 x 0 cr
0Peret| d|n
b|ocur|, p|ac| sau
panour| d|n |psos s|
a|te mater|a|e

|ocur| s| p|ac| de |psos

500 x 200 x 125(250)


x 500 x Z0
N.T.R. 1293/1980
P|ac| d|n |psos cu m|ez d|n
mater|a|e usoare termo s|
fono|zo|ante


x 500 x Z0

C 190/19Z3, C
198/19Z9
Panour| s| p|ac| d|n g|ps-carton

0|verse

|mport

Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidarie trebuie sa corespunda
Specificatiilor si normelor mentionate in sectiunea Z21- Mortare


MateriaIe auxiIiare
$X[LOLDU\PDWHULDOV

T|PUR| PR|N6|PALE

60HP0Z|T|E
(|a 1 r
3
)
6|ment
|g
Var
r
3

N|s|p
|g
Apa
r
3

Aracet
|g
Hortare pentru z|dar|| caram|z| p||ne sau d|n
b|ocur| de beton cu agregate usoare (var pasta
sau var h|dratat} :
- H-10Z (var-c|ment}F/25-11Z
V/31-112


0,100


10


0,310

- H - 25Z (c|ment-var}

F/25-15
V/31-15Z
0,100 10 0,305
- H - 50 Z (c|ment-var}

F/25-15
V/30-15Z
0,090 100 0,305
- H - 100 Z (c|ment-var}
- H - 100 Z (c|ment}

V/30-2Z5
V/30-323
0,00
-
100
100
0,310
0,310

T|PUR| PR|N6|PALE

60HP0Z|T|E
(|a 1 r
3
)
6|ment
|g
Var
r
3

N|s|p
|g
Apa
r
3

Aracet
|g
Hortare pentru z|dar|| de 6A (part|}
- pentru rostur| ob|snu|te

1
1
0,Z
1
Z
10

EL NP ROMANA

Page 5 ol 11

- mortar adez|v

- 3 1 1 1
- mortar pentru p|ac|

1 0,1 5
Hortar pentru z|dar|e d|n caram|z| de st|c|a
(part|}

1 0,25 3
Pasta pentru z|dar|a p|ac||or de |psos

|ntrz|etor pr|za
(g)
Apa
(|)
|psos

(|g)
2 0,Z 1

Crmizile, blocurile si alte materiale pentru zidrie vor fi solide, nu vor prezenta fisuri, sparturi si
alte defecte care ar putea afecta aspectul si rezistenta zidariei.
Acestea vor fi curate si nu vor fi admise atunci cnd sunt murdare sau unse.

Materialele de zidarie care prezinta sparturi, deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si
tolerantele admise, vor fi sortate si respinse cu aprobarea Consultantului.
06. LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE

Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidrii in cantitatile necesare conform
programului de lucru.

Materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator
pentru ntreaga cantitate necesara.

Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomand manipularea lor
mecanizat pe tot traseul de transportat pna la punctul de lucru.

Manipularile se vor face ngrijit, cu atentie pentru a se evita degradarile (ciobiri, spargeri, fisurari,
etc).

Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, n stive, grmezi, lzi, containere, n locuri ferite
si protejate.

Se vor acoperi imediat dupa livrare la santier astfel ca s se evite expunerea la intemperii si sa se
asigure starea adecvat de uscare si temperatura la punerea n opera.

Materialele pentru zidrie se vor pastra n stare uscata, ferite de actiunea ploii, zapezii, soarelui.
07. EXECUTIE
A. ABATERI PERMISE

Tolerantele de executie:
Suprafetele peretilor, colturile interioare si exterioare se vor executa cu firul cu plumb, furtunul de
nivel, nivela n montura de lemn, (boloboc), coltarul de lemn sau metal la 90 echere mari de lemn cu
o latura de 70 cm, dreptare 1-4/4 x 15 sau 5 x 15, sablare sau orice alte scule si dispozitive de lucru
care asigura calitate corespunzatoare zidariei.

La executia zidariilor se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile:
La dimensiunile zidurilor:
R latimea de pna la 10 cm : +/- 4mm;
R latimea de 15 cm: +4 sau - 6mm;
R latimea de 20 cm: + 5 sau - 7mm;
R latimea de 25 cm: + 6 sau - 8mm;
R latimea de 30 cm sau mai mare: + 10 sau -10 mm;
La dimensiunile golurilor:
EL NP ROMANA

Page ol 11

R egal mai mic de 1 m: +/- 10 mm;
R egal mai mare de 1 m: - 15 mm, + 10mm;
La dimensiunile n plan ale ncaperilor:
R latura mai mica de 3 m: +/- 15 mm;
R latura mai mare de 3 m: +/- 20 mm;
La dimensiunea rosturilor:
R verticale: + 3, - 2 mm;
R orizontale: +3, - 2 mm;
La planeitatea suprafetelor:
R 8 mm la 2,5 m n orice directie:
La rectiliniaritatea muchiilor:
R 4 mm la 2,5 m sau 15 m pe toata lungimea;
La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor:
R 6 mm la metru sau 10 mm pe etaj;
Abateri fat de orizontala asizelor:
R 3 mm la metru sau 15 mm pe toat lungimea peretelui.

B. OPERATIUNI PREGATITOARE

nspectare:
Se vor inspecta zonele si conditiile n care urmeaza sa se execute zidariile.
Nu se vor ncepe lucrarile nainte de ntrunirea conditiilor satisfactoare.

nainte de nchiderea cu zidarie a unui spatiu, se vor ndeparta resturile si se va curate zona ce
urmeaza a fi nchisa.

nainte de nceperea executiei, se vor pregati:
x degajarea frontului de lucru;
x pregatirea zonelor de amplasare a schelelor;
x asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni;
x asigurarea spatiilor de depozitare n zona fronturilor de lucru a materialelor de zidrie si a
mortarului;
x aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare;
x montarea schelelor, balustradelor de protectie;
x punerea n functiune a echipamentelor si a utilajelor de ridicat;
x verificarea pompei de mortar si probarea ei;
x trasarea si verificarea axrii zidariei;
x verificarea si ndreptarea materialelor verticale si orizontale care leag zidria de structura;
x pozitionarea golurilor de usi si ferestre, spaleti, alte goluri, etc.;
x rectificarea unor neregularitti din structur;
C. ROSTURI

Dimensiuni
x grosimea rosturilor orizontale este de 12 mm;
x grosimea rosturilor verticale este de 10 mm;
x umplerea rosturilor se face la mai putin de 1,5 cm de la fata zidului;

Ancoraje
Ancorarea zidriei de structura cldirii (stlpi, diafragme) se face cu musttile din otel beton
prevazute n structur si/sau n zidrie, sau agrafe fixate cu bolturi mpuscate sau forate.

Legatura zidariei cu structura se face prin aplicarea unui sprit de mortar de ciment, rostul ntre
zidarie si structur se umple complet cu mortar.

Barele de armtur prevazute n zidrie sc vor pozitiona corect, iar grosimea rostului de mortar va
acoperi corespunztor barele de armatura.

Zidrie mixt (complexa)
EL NP ROMANA

Page 7 ol 11

x de regula armtura stlpilor se face n carcase, care se monteaz naintea executiei zidariei;
x mustatile de legtura din rosturile zidriei vor strbate carcasele stlpilor si vor avea marginea
de ancoraj necesara;
x mortarul din rostul orizontal al zidriei pe latura adiacent stlpului se las neumplut 2 cm;
x turnarea betonului n stlpi se face n straturi cu nltimea de cca. 1 m dup udarea prealabila
a zidriei si cofrajului: ndesarea se face manual cu vergele.
x deasupra si dedesubtul golurilor de zidrie (n primul rost de la gol), se vor prevedea armturi
orizontale, care se vor ancora de la gol 500 mm:
D. ALTE PRESCRIPTII

Pentru evitarea patrunderii umezelii, se hidroizoleaza elevatia prin asezarea sub primul rand de
zidarie de carton bituminos, dupa ce in prealabil s-a procedat la eliminarea denivelarilor aparute la
turnarea betonului fundatiei prin nivelare un mortar obisnuit (pe baza de var-ciment).

x zidaria se ncepe de la colturi;


x ntreruperile se lasa sub forma de trepte;
x la ntreruperea lucrului nu este permis asternerea mortarului peste ultimul strat de crmizi
sau blocuri;

Suprafetele verticale se vor peria n timpul executiei si se vor pastra n stare de curatenie.

Spatiul dintre tocurile tmplriei si zidarie (cnd se monteaz anterior) vor fi bine umplute cu
mortar;

Deasupra golurilor, acolo unde se indic n planse, se vor prevedea buiandrugi din beton armat
(prefabricati sau monoliti, conform detaliilor anterior aprobate si armati corespunzator specificatiilor)

Se vor prevedea piesele nglobate n zidrie necesare prevzute n planuri si specificatii (ghermele,
dibluri, piese metalice nglobate, etc.) a caror schite au fost aprobate n prealabil de proiectant.

E. CURTIREA SI PROTECTIA LUCRRILOR

Lucrarile se vor executa mentinnd pe ct posibil o stare de curtenie corespunzatoare, se
ndeparta resturile de mortar de pe laturi, nainte de a se ntari.

Zidaria trebuie sa rmn curat, fara pete de mortar, sau cu scurgeri de mortar.

Suprafetele de zidrie vor fi protejate pe durata executiei lucrrilor atunci cnd nu se lucreaz la
ele.
Pe timp de ploaie, ninsoare sau pe perioada ntreruperii lucrrilor, zidurile expuse se vor proteja la
partea superioara cu folii de polietilena.

F. VERIFICRI SI REMEDIERI N VEDEREA RECEPTIE LUCRARILOR

Se verifica nscrierea n tolerantele admise.

Se indic modul de realizare a calitatii executiei conform prezentelor specificatii.

Se consider defecte ce trebuie remediate prin refacere partial sau totala a lucrrilor, functie de
cum va decide Consultantul, urmatoarele:
x nerespectarea prezentelor specificatii;
x folosirea materialelor necorespunzatoare;
x trasare si executie gresita fata de axe;
x executia de goluri, dibluri, ghermele, piese nglobate, n alte pozitii dect cele specificate n
planuri si schite;

Reguli si metode de verificare:
EL NP ROMANA

Page 8 ol 11

x se vor respecta planurile si specificatiile lucrrii;
x verificrile se fac n timpul si dup terminarea lucrrilor, pe sectoare si zone;
x materialele care prezinta ndoieli privind calitatea si ncadrarea n clasele de calitate prescrise
se vor supune verificrilor de laborator conform prescriptiilor;
x verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite ntre dou dreptare de 1 m asezate
pe fetele zidurilor;
x verificrile teserii corecte a zidriei, armrii, legaturii la colturi, ancorrilor, golurilor, pieselor
nglobate se fac n cursul executiei prin examinari vizuale:
x verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor se face cu bolobocul si dreptarul de 2
m lungime;
x verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb, bobobocul si
dreptarul de 2 m;
x verificarea dimensiunilor ncaperilor, a golurilor pentru usi, ferestre, nise, etc., se face prin
masuratori directe cu metrul si ruleta.


EL NP ROMANA

Page 9 ol 11

08. SPECIFICATII PRODUSE
09.01. Pereti inchidere bIocuri ceramice

ELEMENT

Pereti zidarie exteriori

LOCATE

Inchideri exterioare

SPECFCATE*

-POROTHERM 25S se foloseste pentru pereti structurali interiori sau


exteriori. Configuratia blocului ceramic imbunatateste mecanismul de
cedare sub actiunea solicitarilor de tip seismic. Rezistenta la forfecare in
rostul vertical de mortar este sporita cu valori intre 18-20% fata de
produsele tip locas de mortar.
-Dimensiuni (Ixbxh -mm) 375x250x238
-Masa (M- kg) cca. 16
-Rezistenta Ia compresiune ( - N/mm2)* 10
-Conductivitatea termica echivaIenta (ech -
W/mK) 0,34
-Densitate aparenta (kg/m3) 800
-Indice de reductie sonora (dB) 51
-Comportament Ia ardere A1
-Livrare (bucati/ paIet infoIiat) 60
-Necesar de caramizi/m2 de zidarie 11
-Necesar de caramizi/m3 de zidarie 44
-* Valoare minim garantata, conform SR EN 771-1:2003
PRODUS TPC*

POROTHERM 25 S
PRODUCATOR TPC*

POROTHERM

EL NP ROMANA

Page 10 ol 11

*Specificatiile de produs sunt prezentate cu titlu de recomandare


EL NP ROMANA

Page 11 ol 11

09.02. Pereti separare BCA

ELEMENT

Pereti zidarie interiori

LOCATE

Pereti separatori interiori

SPECFCATE*


1.Pereti separatori apartamente/ Apartments separation walls
Configuratie - Bloc BCA de zidarie cu fete plane paralele
Lungime- 610;625 mm,Latime- 200 mm,naltime-240mm
Toleranta 1mm
2.Pereti separatori apartamente-hol/ Apartments-hall separation walls
Configuratie - Bloc BCA de zidarie cu fete plane paralele
Lungime- 610;625 mm,Latime- 150mm,naltime-240mm
Toleranta 1mm

PRODUS TPC*

BLOCUR BCA CELCO PENTRU ZDARE
PRODUCATOR TPC*

CELCO
*Specificatiile de produs sunt prezentate cu titlu de recomandare