Sunteți pe pagina 1din 42

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

S.C. OMV PETROM S.A. Str. Coralilor nr. 22, sector 1 (Petrom City), Bucuresti, Romania Cod postal 010567 Cod unic de inregistrare RO 1590082 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8302/1997 Tel: +40 21 4060 000

REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI SCOALA LUI ANDREI Editia a IV-a 2012 Perioada: 15 mai 21 iunie

Prezentul regulament ofera informatii cu privire la desfasurarea unui concurs organizat la nivel national, cu un pronuntat caracter eco-civic si care se adreseaza scolilor generale listate in Anexa prezentului regulament, interesate de protejarea mediului inconjurator si de dezvoltarea comunitatilor in care sunt prezente. Instituiile de nvtmnt crora li se adreseaz concursul (listate n Anex) au fost selecionate n funcie de urmtoarele criterii obiective: prioritile privind protejarea mediului nconjurtor i dezvoltarea local identificate pentru comunitile locale de pe teritoriul Romniei raportul eficien / cost pentru susinerea implementarii activitilor de proiect privind protejarea mediului nconjurtor i dezvoltarea comunitilor locale In centrul programelor de responsabilitate sociala pe care S.C. OMV PETROM S.A. le initiaza si sustine, stau valori si obiective precum spiritul civic, grija fata de mediul inconjurator si respectul pentru comunitatile in care oamenii traiesc. Acest regulament cuprinde o serie de reguli obligatorii aplicabile oricaror activitati ce urmeaza a fi intreprinse in cadrul concursului. Prin acest concurs nu se realizeaza promovarea ori referirea la produsele si serviciile S.C. OMV PETROM S.A., activitatile sale, planurile de afaceri, relatiile cu partenerii de afaceri, structura organizatorica etc. Prezentul concurs nu reprezinta si nu se asimileaza loteriei publicitare.

Page

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI. 1.1 Acest concurs (denumit in continuare Concursul) va fi organizat sub denumirea Scoala lui Andrei, se va desfasura prin intermediul portalului www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala si este initiat, sustinut si implementat in mod direct de catre S.C. OMV PETROM S.A., societate administrata in sistem dualist, cu sediul in str Coralilor, nr 22, sector 1 (Petrom City), Bucuresti, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/8302/1997 si avand codul de inregistrare fiscala RO 1590082 (denumita in cele ce urmeaza Organizatorul). 1.2 Acest Concurs se va desfasura conform instructiunilor comunicate de catre Organizator, cu aplicarea prevederilor prezentului regulament (denumit in continuare Regulamentul) si cu respectarea termenilor si conditiilor de utilizare a site-ului www.taraluiandrei.ro (Website-ul), ce pot fi cunoscute prin accesarea optiunii Termeni si Conditii afisate pe acest Website. 1.3 Persoanele cu drept de participare (potrivit Sectiunii 4 de mai jos) ce doresc sa se inscrie in vederea participarii la Concurs trebuie sa respecte prezentul Regulament, precum si oricare dintre termenii si conditiile de utilizare a Website-ului www.taraluiandrei.ro, portal prin intermediul caruia va fi implementat intregul Concurs Scoala lui Andrei. 1.4 Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate prin accesarea paginii de web www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, sectiunea Regulament. Aceasta este parte integranta a Website-ului, portal in cadrul si prin intermediul caruia vor fi intreprinse toate activitatile legate de organizarea acestui Concurs. De asemenea, informatii privind organizarea si desfasurarea Concursului pot fi solicitate la adresa de e-mail: scoala@taraluiandrei.ro si zilnic, la numarul de telefon 0215 286 700, numar cu tarif normal in orice retea, intre orele 08:00 si 21:00, in perioada 15 mai 22 iunie 2012. 1.5 Conditiile privind organizarea si desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament, precum si regulile mecanismului de evaluare si punctare a proiectelor inscrise in Concurs (denumite in continuare individual Proiectul si colectiv Proiectele) sunt obligatorii si se regasesc in cuprinsul Sectiunilor 5 si 6 de mai jos. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre conditiile privind organizarea Concursului, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea acestuia, cu instiintarea prealabila a participantilor / potentialilor participanti cu privire la orice modificare a prevederilor Regulamentului. Modificarile si/sau completarile vor fi comunicate cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile, prin afisarea pe Website (la sectiunea Regulament). 1.6 Pentru evitarea oricarei neintelegeri, prezentul Concurs se desfasoara in limba romana. Organizatorul nu va avea obligatia sa asigure servicii de traducere/interpretare in legatura cu participarea la Concurs, inclusiv in ceea ce priveste premiile oferite conform prevederilor Regulamentului si nu va acoperi niciun cost legat de traducere/interpretare, acestea fiind exclusiv in sarcina participantilor.

Page

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

1.7 Unicul titular al site-ului www.taraluiandrei.ro este S.C. OMV PETROM S.A. 1.8 Concursul se va desfasura cu sprijinul agentiei S.C. GRAFFITI BBDO S.A., cu sediul in strada Iordache Golescu nr. 17, sector 1, Cod postal: 011332, Casuta Postala 131, Oficiul Postal 2, Bucuresti, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub Nr: J40/8150/1991, avand codul de inregistrare fiscala in scopuri de TVA RO2359460 (Agentia). Astfel, daca Organizatorul nu va decide ulterior si in mod expres altfel, Agentia, prin reprezentantii sai, va coordona unele activitati legate de organizarea Concursului (inclusiv redactarea prezentului Regulament). 1.9 Prelucrarea datelor personale furnizate, colectate si utilizate in cadrul Concursului se face in conformitate cu legislatia romana aplicabila si conform notificarii programului de responsabilitate sociala corporatista Tara lui Andrei inregistrata sub nr. 17582 in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal. 2.0 Pentru buna desfasurare a Concursului, precum si pentru a veni in sprijinul participantilor, Organizatorul pune la dispozitie numarul de telefon 0215 286 700, tarif normal in orice retea, disponibil de luni pana duminica, intre orele 08:00 si 21:00, in perioada 15 mai 22 iunie 2012. SECTIUNEA 2. NATURA SI SCOPUL CONCURSULUI. 2.1 Concursul reprezinta una dintre componentele programului interactiv de responsabilitate sociala corporatista (CSR) intitulat Tara lui Andrei, program ce presupune si vizeaza in mod direct stimularea interesului unor grupuri de indivizi si cointeresarea acestora in diverse activitati de promovare si protejare a unor valori sociale (in general) si valori corporatiste (in particular) legate inclusiv de calitatea mediului inconjurator, dezvoltarea educatiei indivizilor, sustinerea si dezvoltarea unor comunitati locale. In mod specific, Concursul are ca obiective generale educarea intregului public in privinta utilizarii rationale a resurselor energetice, stimularea interesului publicului pentru adoptarea unei atitudini responsabile fata de problematica mediului inconjurator si determinarea unei implicari active a acestuia in diverse activitati de voluntariat. 2.2 Acest Concurs vizeaza realizarea unei pregatiri teoretice si practice a elevilor incadrati in sistemul de invatamant primar si gimnazial, in sensul insusirii de catre acestia a unei educatii adecvate cu privire la importanta calitatii mediului inconjurator si utilizarea rationala a resurselor energetice, cat si a unui respect si suport implicite fata de comunitatea din care fac parte. Astfel, prin implicarea in activitatile pe care Concursul le presupune, se urmareste educarea elevilor si stimularea in randul acestora a interesului pentru recunoasterea si promovarea unor valori sociale prin cointeresarea si implicarea directa in diverse activitati initiate si sustinute de Organizator in legatura cu dezvoltarea educatiei indivizilor, conservarea si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator, sustinerea si dezvoltarea comunitatilor locale, valori pe care Organizatorul le promoveaza atat in cadrul propriei organizatii, cat si in relatiile cu alte grupuri de indivizi cointeresate precum parteneri de afaceri, comunitati locale, autoritati, si orice cetatean care impartaseste deopotriva respectul fata de oricare dintre aceste valori. 2.3 Participantii la Concurs trebuie sa parcurga urmatorii pasi: Page - Cadrul didactic coordonator isi stabileste echipa si o inscrie in Concurs, asa cum este descris in Art. 5.1 al prezentului Regulament.

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

- Fiecare echipa participanta identifica o problema din comunitatea lor, care are legatura cu protectia si calitatea mediului inconjurator si/sau dezvoltarea comunitatii si a educatiei eco-civice a membrilor comunitatii. Proiectul/problema trebuie sa poata fi incadrat/a in una din cele 3 categorii ale Concursului: Mediu, Educatie&Cultura, Implicare in Comunitate. - Echipa participanta va trebui sa propuna o solutie a problemei identificate, sa o descrie intr-un plan si sa trimita catre Organizator Proiectul si cel putin o dovada a implicarii echipei inscrise in Concurs in rezolvarea acestei probleme. Cadrul didactic si/sau membrii echipei participante vor completa formularul de inscriere a Proiectului, conform descrierii de la Art. 5.3. - Dovezile pot fi sub forma unor documente oficiale/publice inaintate catre autoritati, fotografii sau inregistrari video de la activitati de voluntariat sau orice alte actiuni care dovedesc implicarea activa a membrilor echipei participante in rezolvarea partiala sau completa a problemei identificate sau strangerea de suporteri/voluntari pentru a rezolva problema. - Urmare a procesului de evaluare, descris in Sectiunea 6 din Regulament, se vor stabili echipele castigatoare ale premiilor acestui Concurs (prezentate in Sectiunea 7 a Regulamentului). - Pe toata perioada Concursului, Organizatorul va pune la dispozitia participantilor materiale educative pentru a-i sprijini in redactarea Proiectelor. Mai multe detalii sunt postate incepand cu data lansarii Concursului (15 mai 2012) pe www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Materiale Educationale. SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI. 3.1 Concursul va fi lansat incepand cu data de 15 mai 2012 - ora 12:00, si, sub rezerva neintervenirii unei decizii de modificare a duratei ori de suspendare sau incetare a Concursului, se va incheia la data de 15 iunie 2012 ora 24:00 cu anuntarea castigatorilor pe Website, sectiunea Scoala/Proiecte Castigatoare la data de 21 iunie 2012. 3.2 Organizatorul poate hotari oricand modificarea duratei Concursului, printr-un act scris, parte integranta a Regulamentului (document care poate fi pus la dispozitia tuturor celor interesati). 3.3 Concursul se va desfasura in doua etape distincte, respectiv: a) Etapa I: Informare, suport si inscrierea in Concurs a echipelor participante si expunerea Proiectelor initiate de catre participanti. Aceasta etapa se va desfasura in perioada 15 mai 2012, ora 12:00 15 iunie 2012, ora 24:00 si va presupune desfasurarea urmatoarelor activitati: 1. Stabilirea componentei grupurilor participante si inscrierea participantilor pe echipe. 2. Pregatirea teoretica a echipelor cu privire la temele supuse atentiei prin consultatea materialelor educative disponibile in perioada 15 mai 2012 15 iunie 2012 pe site-ul www.taraluiandrei.ro /Scoala/Materiale Educationale. In aceasta etapa, echipele pot invata cum sa isi faca un Proiect cat mai bun.

Page

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

3. Inscrierea Proiectelor pe Website va fi posibila intre 15 mai 2012, ora 12:00 15 iunie 2012, ora 24:00. 4. Elaborarea Proiectelor si afisarea acestora pe Website de catre echipele inscrise in Concurs (pana cel tarziu la data de 15 iunie 2012, ora 24:00). b) Etapa II: Evaluarea Proiectelor inscrise si desemnarea castigatorilor Concursului 1. Evaluarea Proiectelor inscrise va avea loc in perioada 16 iunie 2012 20 iunie 2012. In cadrul acestei etape vor fi intreprinse activitatile privind selectia echipelor finaliste, calificare determinata in procent de 30% in urma votului acordat on-line de catre vizitatorii Website-ului, si in procent de 70% de catre un juriu special constituit. 2. Juriul va alege 10 (zece) echipe castigatoare pentru Locul 1 (5000 euro finantarea Proiectului, locuri in tabara pentru intreaga echipa inscrisa in concurs si laptop pentru profesorul coordonator) si 10 (zece) echipe castigatoare pentru Locul 2 (sistem multimedia pentru scoala) in functie de punctajul obtinut. Toate echipele inscrise in Concurs vor primi un punctaj conform celor de mai sus, pe Website urmand a se publica clasamentului final al tuturor echipelor participante. 3. Toti profesorii care aplica proiecte eligibile in concurs vor primi diplome din partea Organizatoruluiorganizatorului si partenerului de proiect (i.e. Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului) , astfel: - diplome de ctigtor pentru cadrele didactice coordonatoare ale echipelor ocupante ale Locului 1 i Locului 2 - diplome de participant pentru cadrele didactice coordonatoare ale echipelor care au inscris Proiecte in Concurs care sa corespunda criteriilor din Regulament dar care nu au ocupat Locul 1 sau Locul 2 Diplomele sunt realizate de Agenie conform indicaiilor Organizatorului si vor purta inclusiv nsemnele oficiale ale Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului , i anume semntura unui secretar de stat al Ministerului i tampila instituiei. 4. Pe data de 21 iunie 2012 ora 00:00 vor fi anuntati castigatorii, precum si clasamentul final.

SECTIUNEA 4. PARTICIPANTII. DREPTUL DE PARTICIPARE. 4.1 Inscrierea si participarea la Concursul Scoala lui Andrei presupune cunoasterea si acceptarea neconditionata a prezentului Regulament, in integralitatea acestuia, precum si cunoasterea, acceptarea si respectarea termenilor si conditiilor de utilizare a Website-ului, conform celor precizate la Sectiunea 1. 4.2 Concursul este deschis participarii unor grupuri de elevi din clasele I VIII (ciclul primar si gimnazial, in echipe de minimum 20 de persoane si maximum 30 de persoane) si cadre didactice incadrate in oricare institutie de invatamant (publica sau privata, acreditata de ministerul de resort si organizata pe principiul nonprofit, cu sau fara personalitate juridica proprie) dintre cele mentionate expres in Anexa la prezentul Regulament. 4.3 Alte conditii privind inscrierea valabila in Concurs sunt prevazute la Art. 5.1 de mai jos.

Page

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

SECTIUNEA 5. ETAPA I INSCRIEREA PARTICIPANTILOR IN CONCURS. INSCRIEREA PROIECTELOR. 5.1 INSCRIEREA PARTICIPANTILOR IN CONCURS. CONDITII PRIVIND INSCRIEREA. 5.1.1 Inscrierea Proiectelor se poate realiza in perioada 15 mai 2012 15 iunie 2012 prin modalitatile descrise mai jos la Art. 5.1.4 (online sau in scris). 5.1.2 Concursul este organizat la nivelul institutiilor de invatamant determinate in Anexa la prezentul Regulament, fiind deschis participarii, sub indrumarea directa a unui cadru didactic coordonator, a unor grupuri de elevi apartinand sistemului de invatamant primar (clasele I IV) si/sau celui gimnazial (clasele V VIII) si incadrati intr-una din institutiile de invatamant mentionate in Anexa la prezentul Regulament. 5.1.3 (1) Fiecare institutie de invatamant (de natura celor prevazute mai sus) se poate inscrie in Concurs cu cel putin un grup de elevi (si care va fi denumit, alternativ grup de elevi, grup participant, echipa, echipa participanta). (2) Fiecare grup participant va fi alcatuit din cel putin 20 de elevi si cel mult 30 de elevi si va participa la Concurs sub indrumarea directa a unui cadru didactic coordonator ce isi desfasoara activitatea didactica in aceeasi institutie de invatamant din care provin elevii si care va fi denumit in continuare fie cadrul didactic, fie cadrul didactic coordonator, fie cadrul didactic indrumator sau, in forma prescurtata, coordonatorul ori indrumatorul. (3) Nu este necesar ca elevii ce intra in componenta grupului participant sa aiba aceeasi varsta sau sa faca parte din aceeasi clasa, insa este obligatoriu ca elevii (membrii) fiecarui grup participant sa faca parte din aceeasi unitate de invatamant (scoala) si din cadrul aceluiasi ciclu de invatamant (primar sau gimnazial). (4) Se pot inscrie in Concurs unul sau mai multe grupuri distincte de elevi, din cadrul aceleiasi unitati de invatamant. (5) Fiecare echipa (grup de elevi) va avea propriul cadru didactic coordonator. Astfel, un cadru didactic va putea fi coordonatorul unei singure echipe participante. 5.1.4 (1) Inscrierea propriu-zisa in Concurs se va realiza de catre cadrul didactic indrumator al grupului de elevi participanti (avand calitatea de reprezentant al acestui grup) si presupune acceptarea prevederilor prezentului Regulament, precum si a Termenilor si Conditiilor privind utilizarea Website-ului www.taraluiandrei.ro, disponibile la acest portal prin accesarea optiunii Termeni si Conditii. (2) Accesand Website-ul www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Inscriere in Concurs, cadrului didactic coordonator i se va solicita logarea (crearea contului). Pentru a inscrie in Concurs grupul de elevi pe care il conduce, cadrul didactic indrumator va completa apoi formularul de inscriere disponibil online, prin accesarea optiunii Inscrie echipa, din contul coordonatorului. Formularul poate fi completat si online.

Page

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

Inscrierea online presupune urmatoarele etape: a) Inscrie-te in concurs b) Adauga informatii despre scoala ta c) Inscrie echipa d) Inscrie proiect e) Strange sustinatori Dupa ce conditiile de la punctele de la a), b) si c) vor fi indeplinite, se va activa si optiunea de la punctul d), inscrierea Proiectului. O data Proiectul publicat pe Website, se va putea accesa optiunea Strange sustinatori. (3) Formularul de inscriere poate fi descarcat de pe Website, sectiunea Scoala, Materiale Educative pentru a fi tiparit sau poate fi solicitat direct in format tiparit la numarul de telefon 0215 286 700, in perioada 15 mai 2012, ora 12:00 14 iunie 2012, ora 12:00. Termenul in care poate fi livrat formularul tiparit prin posta/curier este de 24-72 ore. Formularul tiparit va fi insotit de instructiuni specifice privind modul de completare corecta si completa. (4) Formularul tiparit poate fi completat si trimis (conform instructiunilor pe care le contine) impreuna cu Proiectul, nu mai tarziu de 10 iunie 2012 (data postei), catre Agentie la adresa sediului menionat la art. 1.8. Agentia coordoneaza in numele Organizatorului unele activitati legate de organizarea Concursului Scoala lui Andrei. In vederea transmiterii formularelor de inscriere si Proiectelor pe cale postala, Organizatorul pune la dispozitia participantilor plicuri preplatite. Plicurile prepltite sunt disponibile la cererea potenialilor participani la Concurs, acetia putnd adresa oricnd o astfel de solicitare reprezentanilor Ageniei sau Organizatorului direct, dac sunt prezeni n unitatea de nvmnt ori prin mijloacele de comunicare prezentate n Regulament. Totodat, aceste plicuri prepltite vor fi distribuite n fiecare unitate de nvmnt dintre cele enumerate n Anex n cadrul activitilor de promovare a Consursului. (5) Formularele de inscriere alaturi de Proiectele trimise prin posta vor fi incarcate pe www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, de catre Agentie, sub imputernicirea Organizatorului. (6) Prin completarea formularului de inscriere disponibil (indiferent ca este cel de pe Website sau unul in format tiparit), cadrul didactic coordonator va furniza in mod obligatoriu urmatoarele informatii solicitate: - numele si prenumele cadrului didactic coordonator al grupului de elevi participant, telefonul si emailul; - detalii complete privind identificarea scolii (unitatii de invatamant) din care grupul de elevi face parte (denumire, adresa, etc), Page - datele de contact ale unitatii scolare (adresa completa, localitate, judet, e-mail), si ale unitatii de care aceasta apartine, daca nu are personalitate juridica proprie;

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

- componenta grupului participant (respectiv, numele, prenumele, e-mailul, data nasterii si numarul de telefon al tuturor membrilor grupului pe care il conduce, in forma unui document Microsoft Excel sau a unei liste tipizate in format tiparit; modelul poate fi pus la dispozitie de catre Agentie, sub imputernicirea Organizatorului.); fiecare elev, parte a unei echipe va primi pe adresa de e-mail, introdusa in prealabil de catre coordonator in formularul de inscriere, un link de confirmare; elevul va trebui sa confirme participarea la Concurs in echipa respectiva prin accesarea link-ului primit si completarea, impreuna cu reprezentantul/reprezentantii legal(i) a datelor personale cerute de formularul de inscriere destinat copiilor participanti (nume, prenume, e-mail, sex, data nasterii, judet). (7) Coordonatorul poate introduce datele din formularul de inscriere (indiferent ca este cel de pe Website sau unul in format tiparit), precum si Proiectul membrilor echipei pe care o coordoneaza pe www.taraluiandrei.ro, numai cu acordul parintilor sau al reprezentatului/reprezentatilor legal/i ai elevilor. Pe www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Adauga elevi coordonatorul are obligatia de a selecta optiunea Acordul Parintilor pentru a utiliza datele personale ale elevilor, punand in acest fel toate aceste date la dispozitia Organizatorului. In formularul tiparit, are obligatia de a semna ca isi asuma responsabilitatea ca exista Acordul Parintilor pentru utilizarea datelor personale de catre Organizator. (8) Odata cu inscrierea in Concurs, coordonatorul se obliga ca, in eventualitatea castigarii unui loc in tabara din Tara lui Andrei, sa-si aleaga perioada in care doreste sa mearga in tabara, impreuna cu membrii echipei (seriile taberei sunt mentionate la Art. 6.1.4). Ulterior, aceasta optiune nu mai poate fi modificata. (9) Cadrele didactice coordonatoare vor invita elevi in echipele pe care urmeaza a le coordona prin accesarea, dupa logare, la: www.taraluiandrei.ro sectiunea Scoala, Invita elevi. Dupa acest pas, elevul poate confirma invitatia primita. In format tiparit, elevul va semna pentru a isi confirma prezenta in echipa. (10) nscrierea i respectiv confirmarea inscrierii in Concurs conform celor de mai sus art. 5.1.4 pct. (6) pct. (9) - echivaleaza cu acordarea consimtamantului reprezentantilor legali pentru prelucrarea de catre Organizator a datelor personale ale elevilor participanti. De asemenea, indrumatorul fiecarei echipe are obligatia de a obtine din partea reprezentantilor legali ai elevilor acordul prealabil al acestora privind colectarea si utilizarea datelor cu caracter personal ale elevilor pe care le furnizeaza Organizatorului in vederea participarii la Concurs (denumit generic Acordul Parintilor). 5.2 PREGATIREA TEORETICA A PARTICIPANTILOR. 5.2.1 Pe toata durata Concursului echipele participante pot acumula unele cunostinte teoretice referitoare la obiectivele Concursului si in stransa legatura cu tematicile pe care Organizatorul le supune atentiei participantilor. Astfel, vor fi puse la dispozitia participantilor spre consultare facultativa o serie de materiale cu caracter educativ, elaborate de catre Organizator. Scopul acestora este de a informa si sprijini participantii in parcurgerea pasilor ceruti in Concurs. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru prejudiciile de orice natura rezultate din utilizarea necorespunzatoare a acestor materiale. Participantii la Concurs sau orice alt utilizator nu vor dobandi niciun fel de drepturi de proprietate intelectuala asupra materialelor respective si vor despagubi Organizatorul pentru

Page

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

incalcari ale drepturilor acestuia de proprietate intelectuala asupra materialelor, drepturi pe care Organizatorul si le pastreaza in mod exclusiv. 5.2.2 Pregatirea teoretica a participantilor se va realiza pe baza materialelor didactice puse la dispozitia celor interesati de catre Organizator si disponibile in perioada 15 mai 2012 15 iunie 2012 pe Website (respectiv, prin accesarea www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Materiale Educationale). De asemenea, materialele didactice vor fi disponibile gratuit in format PDF pe www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Materiale Educationale, spre consultare si / sau descarcare). 5.3 ELABORAREA PROIECTELOR. INSCRIEREA PROIECTELOR PRIN AFISAREA ACESTORA PE WEBSITE. 5.3.1 (1) Fiecare echipa participanta va inscrie in Concurs un singur Proiect. (2) Pana cel tarziu la data de 15 iunie 2012 ora 24:00, echipele participante vor inscrie in Concurs cate un singur Proiect prin care sa faca dovada identificarii unei probleme din comunitatea din care echipa face parte, potrivit art. 2.3 paragraf 2. (3) Pe langa identificarea problemei, echipa trebuie sa gaseasca idei pentru solutionarea acesteia si sa depuna pe Website dovezi ale implicarii echipei in rezolvarea problemei/problemelor identificate (documente oficiale/publice, materiale fotografice sau video/liste de voluntari etc). (4) Proiectele vor fi postate (incarcate) pe Website-ul www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Inscrie proiect, de catre cadrele didactice coordonatoare. (5) Proiectele pot fi prezentate si in forma scrisa prin completarea unui formular prestabilit si disponibil pe Website, sectiunea Scoala, Materiale Educationale. Formularul in format tiparit va fi trimis (conform instructiunilor pe care le contine) impreuna cu formularul de inscriere al echipei, nu mai tarziu de 10 iunie 2012 (data postei), catre Agentie la adresa sediului acesteia, menionat la art. 1.8.. Agentia coordoneaza in numele Organizatorului unele activitati legate de organizarea Concursului Scoala lui Andrei. 5.3.2 (1) Pentru a fi inscris in mod valabil in Concurs, fiecare Proiect va indeplini cumulativ urmatoarele conditii: a) sa poata fi incadrat in una dintre cele 3 categorii ale Concursului: Mediu, Educatie&Cultura, Implicare in Comunitate. b) problema identificata sa fie reala si relevanta pentru comunitatea in care membrii echipei convietuiesc; c) sa propuna o solutie concreta de natura sa conduca la rezolvarea problemei identificate si in masura sa asigure indeplinirea urmatoarelor obiective: - sa raspunda in mod concret unei nevoi generale a comunitatii locale din care membrii echipei participante fac parte; Page

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

- sa implice participarea efectiva atat a echipei (grupului de elevi), cat si a altor membri ai comunitatii locale, de la caz la caz, in actiuni de voluntariat ce vor fi intreprinse in scopul si cu ocazia implementarii Proiectului. d) sa stabileasca obiective concrete care sa corespunda scopului Concursului, si sa demonstreze ca obiectivele pot fi atinse prin actiuni aferente unui buget de proiect de 5000 euro. e) echipa participanta/coordonatorul va furniza prin up-load (incarcare) in cadrul www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Inscrie proiect, materiale foto sau video, prin care se va face dovada demersurilor intreprinse de membrii echipei in scopul rezolvarii problemei identificate in comunitatea in care traiesc. Astfel de materiale pot fi incarcate pe www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Inscrie Proiect, Galerie Multimedia, accesand optiunile Adauga Poza si/sau Adauga Video. In cazul trimiterii formularului prin posta, materialele foto/video vor fi furnizate pe suport digital (CD/DVD). Participantii garanteaza si raspund pentru autenticitatea materialelor si pentru respectarea drepturilorde proprietate intelectuala asupra acestora. (2) Neindeplinirea oricareia dintre conditiile de mai sus da dreptul Organizatorului de a refuza inscrierea Proiectului sau, dupa caz, respingerea/descalificarea acestuia la momentul evaluarii conform prevederilor Regulamentului (cu toate consecintele ce pot decurge din aceasta si fara nicio despagubire din partea Organizatorului). 5.4 Organizatorul isi rezerva dreptul sa verifice, in orice moment / etapa a Concursului si prin orice mijloace legale disponibile, autenticitatea informatiilor si a dovezilor furnizate de participantii inscrisi in Concurs. SECTIUNEA 6. ETAPA II EVALUAREA PROIECTELOR INSCRISE IN CONCURS. DESEMNAREA CASTIGATORILOR. In cadrul celei de-a doua etape a Concursului vor fi intreprinse activitatile privind: - stabilirea clasamentului prin votarea Proiectelor (clasificare stabilita in urma votului acordat online de catre vizitatorii site-ului www.taraluiandrei.ro, in procent de 30%) - stabilirea clasamentului final prin evaluarea Proiectelor in scopul desemnarii celor mai bune 10 (zece) Proiecte aferente Locului 1 si 10 (zece) Proiecte aferente Locului 2 (evaluare ce va fi realizata de catre juriu si care va conta in decizia finala in procent de 70%). Aceasta etapa se va desfasura in perioada 16 20 iunie 2012. 6.1 DESEMNAREA PROIECTELOR CASTIGATOARE. 6.1.1 Toate Proiectele inscrise in mod valabil in Concurs (prin modalitatile descrise la Art. 5.1.4) vor fi supuse unui sistem de vot in urma caruia vor fi desemnate 10 (zece) Proiecte castigatoare aferente Locului 1 si 10 (zece) Proiecte castigatoare aferente Locului 2, in functie de numarul de voturi obtinut de fiecare din Proiectele inscrise in Concurs, precum si in functie de decizia juriului. Votul poate fi acordat on-line de catre orice vizitator al Website-ului (conform termenilor si conditiilor Website-ului).

Page

10

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

6.1.2 Vizitatorii Website-ului pot vota Proiectele expuse pe Website numai in perioada 15 mai 2012, ora 12:00 15 iunie 2012, ora 24:00, in functie de inscrieri, acordand cate un singur vot pentru fiecare din cele trei categorii (Mediu, Educatie&Cultura, Implicare in Comunitate). Dupa aceasta data, campania de vot va fi inchisa, fiind astfel imposibil votul Proiectelor. 6.1.3 Un vizitator poate vota o singurata data, astfel: a) Dupa accesarea www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Voteaza, vizitatorului i se va cere o adresa de e-mail. b) Dupa ce vizitatorul va trimite votul, va primi pe e-mail un link de confirmare. c) Dupa confirmare, votul vizitatorului va fi activat. 6.1.4 Membrii celor 10 (zece) echipe cu cele mai mari punctaje, aferente Locului 1, alaturi de cadrele didactice coordonatoare sau daca va fi cazul, membrii echipelor clasate pe Locul 2, potrivit art. 7.1 (2) din prezentul Regulament, vor fi premiate si cu participarea in tabara din Tara lui Andrei, intr-una dintre urmatoarele serii: 22.07 28.07 29.07 04.08 12.08 -18.08 19.08 25.08 Organizatorul isi rezerva dreptul de a completa cele 400 de locuri disponibile in tabara din Tara lui Andrei cu echipe care se situeaza pe Locul 2, in ordinea clasamentului final. 6.1.5 Membrii echipelor castigatoare ale locurilor in tabara Tara lui Andrei si Proiectele inscrise de acestea in Concurs vor fi publicate pe Website incepand cu data de 21 iunie 2012 ora 24:00. Confimarea participarii acestora in tabara din Tara lui Andrei si intocmirea documentatiei necesare se va face in perioada 25 iunie 2012 29 iunie 2012. 6.2 DESEMNAREA PROIECTELOR CASTIGATOARE INSCRISE IN CONCURS. 6.2.1 Procesul de selectie al celor mai bune 10 (zece) Proiecte castigatoare aferente Locului 1 si celor 10 (zece) Proiecte castigatoare aferente Locului 2 se va desfasura in perioada 16 iunie 2012 20 iunie 2012. 6.2.2 Evaluarea Proiectelor va fi realizata de catre o comisie (juriu) desemnata de catre Organizator si alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care vor face parte: - membri ai echipei de CSR a Organizatorului;

Page

- jurnalisti.

11

- reprezentanti ai unor organizatii non-guvernamentale;

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

6.2.3 In procesul de evaluare, vor fi luate in considerare urmatoarele criterii generale pe care Proiectele castigatoare trebuie sa le indeplineasca: - sa raspunda in mod concret unei nevoi reale majore si de interes general a comunitatii locale din care elevii (membrii echipei) fac parte; - sa implice participarea efectiva atat a echipei (grupului de elevi), cat si a altor membri ai comunitatii locale, in actiuni de voluntariat ce vor fi intreprinse in scopul si cu ocazia implementarii Proiectului; - sa implice participarea altor voluntari, dupa caz; - sa corespunda obiectivelor/scopurilor precizate de Organizator in Sectiunea 2 din prezentul Regulament. 6.2.4 Juriul special constituit va avea in vedere urmatoarele criterii speciale de evaluare, criterii care reprezinta standardele dupa care Proiectele Concursului Scoala lui Andrei vor fi jurizate. Criteriile de jurizare pentru acordarea punctajelor: 1. Popularitatea Ponderea criteriului Popularitate in punctajul final care va fi acordat echipelor aplicante este de 30%. Criteriul Popularitate se evalueaza astfel: a) numarul de voturi pe care il primesc echipele aplicante la Concursul Scoala lui Andrei. In functie de numarul de voturi primite de la sustinatori 20 puncte b) Capacitatea de a capta suport din partea comunitatii (parteneriate cu institutii/scrisori de recomandare/voluntari care doresc sa ajute la implementare/alte forme de suport) 10 puncte. 2. Calitatea aplicatiei Ponderea Calitatii aplicatiei este de 70% din punctajul final care va fi acordat echipelor aplicante. Calitatea aplicatiei se evalueaza tinandu-se cont de urmatoarele sub-criterii: a. Materialele de suport: Foto, video de prezentare, dovezi ca proiectul a fost deja initiat- 10 puncte b. Obiectiv SMART- Obiectivul trebuie sa fie specific, masurabil, tangibil in limita celor 5000 de euro, realist si incadrat in timp max 1 an de la data primirii sponsorizarii - 15 puncte c. Beneficiile aduse comunitatii - Cati oameni beneficiaza de proiect? Ce beneficii vor genera aciunile din Proiect? Are proiectul potenialul de a inspira oamenii s devin suporteri ai cauzei/voluntari n Proiect? - 25 puncte d. Proiect original / inovator - In ce masura proiectul propune o problematic nou, abordeaz soluii inovative pentru problemele de implementare, ofer un nou model de rezolvare a problemelor comunitii - 25 puncte e. Durabilitate - Exist aciuni care au nceput deja? Rezolv problema definitiv sau temporar? Poate fi replicat de alte instituii din aceeai comunitate/alte comuniti? Are potenialul de a atrage ali suporteri/parteneri pentru extinderea la un nivel complex? - 25 puncte

Page

12

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

6.2.5 (1) Fiecare din cele 10 (zece) Proiecte desemnate castigatoare aferente Locului 1 si cele 10 (zece) Proiecte aferente Locului 2 va fi punctat de comisie (juriu) prin acordarea de puncte de la 1 la 100, nivelul de punctare fiind proportional cu gradul de indeplinire a criteriilor. (2) Echipele castigatoare vor fi comunicate la data de 21 iunie 2012, ora 24:00, prin publicarea pe Website-ul www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Proiecte castigatoare. SECTIUNEA 7. PREMIILOR. PREMIILE CONCURSULUI. CONDITII PRIVIND ACORDAREA

7.1 (1) Potrivit deciziei Organizatorului, vor fi acordate urmatoarele premii: a) Vor fi desemnate 10 (zece) Proiecte castigatoare aferente Locului 1. Acestea vor primi finantare de 5.000,00 euro pentru implementarea lor. b) Scolile echipelor situate pe locurile 11 20 in ordinea clasamentului primesc cate un sistem multimedia: 1 videoproiector, 1 ecran proiectie si 1 laptop. c) Cadrele didactice coordonatoare ale celor 10 (zece) echipe castigatoare aferente Locului 1 vor fi recompensate cu cate un laptop ale carui specificatii tehnice vor fi comunicate ulterior de catre Organizator. d) Fiecare membru (inclusiv profesorul coordonator) al celor 10 (zece) echipe castigatoare aferente Locului 1 va beneficia, cu acordul reprezentantilor legali, de participarea in tabara din Tara lui Andrei. Locatia de desfasurare a taberei va fi stabilita ulterior si va fi adusa la cunostinta tuturor participantilor pe Website-ul www.taraluiandrei.ro, sectiunea Scoala, Premii. e) De asemenea, cadrele didactice coordonatoare care aplica Proiecte in concurs care sa corespunda criteriilor din Regulament vor primi diploma de participare i diplome de ctigtori din partea organizatorului si partenerului de proiect n conformitate cu prevederile art. 3.3 litera b pct. 3. f) Fiecare echipa inscrisa in concurs cu un Proiect care sa corespunda criteriilor din Regulament va primi cate un kit educational, continand dvd-uri, enciclopedii). Kitul educational va fi predat cadrelor didactice coordonatoare ale echipelor inscrise in concurs in baza unui proces verbal de predare-primire incheiat in scris intre acesta si Organizator sau Agenie. Prin semnarea procesului verbal de predare-primire, cadrul didactic se angajeaz sa utilizeze kit-ul educational primit in cadrul procesului de invatamant desfasurat in beneficiul echipei coordonate. (2) Organizatorul isi rezerva dreptul, in cazul neocuparii celor 400 (patru sute) de locuri disponibile ca premiu in cadrul taberei din Tara lui Andrei (pentru elevi si cadrele didactice coordonatoare) sa accepte si alte echipe, incepand cu cea de-a 11-a echipa clasata ca urmare a punctajului rezultat in urma votului online si a evaluarii juriului, pana la ocuparea integrala a locurilor. Numarul celor 400 (patru sute) de locuri alocate taberei nu va fi suplimentat.

(3) Conditii de acordare a premiilor: a) Participarea in tabara din Tara lui Andrei

Page

13

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

Pentru acordarea efectiva a premiului constand din participarea in tabara catre membrii celor 10 (zece) echipe castigatoare aferente Locului 1 (sau ai celorlalte echipe, daca este cazul conform art. 7.1 alin. 2 de mai sus), inclusiv coordonatorii, este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative: (i) cadrul didactic coordonator al fiecarei echipe castigatoare va fi prezent in tabara din Tara lui Andrei, alaturi de membrii echipei pe care o coordoneaza; (ii) cadrele didactice coordonatoare ale echipelor castigatoare vor confirma participarea lor in tabara din Tara lui Andrei, la inscriere, exprimandu-si totodata acceptul privind intervalul calendaristic de participare. (iii) o eventuala neparticipare a indrumatorului poate interveni numai in situatia aparitiei unui caz de forta majora care pune cadrul didactic coordonator in imposibilitatea de a fi prezent in tabara; cadrul didactic aflat in aceasta situatie va comunica Oganizatorului acest lucru in termen de cel mult 24 de ore de la data survenirii unui asemenea caz si va desemna totodata o persoana (din randul colegilor ce activeaza in cadrul aceleiasi unitati scolare) care i se va substitui si va prelua integral si in scris atributiile cadrului didactic pe care il inlocuieste. In cazul aparitiei unui caz de forta majora in tabara, profesorul coordonator poate comunica Organizatorului pe loc persoana care il va inlocui. In cazul in care coordonatorul este in imposibilitate de a comunica acest lucru Organizatorului, acesta va intreprinde demersurile de inlocuire a coordonatorului cu un alt cadru didactic din aceeasi scoala, urmand ca pana la data inlocuiri efective, Organizatorul, prin intermediul Agentiei sa desemneze un indrumator interimar de echipa din randul echipei sale de proiect. (iv) cadrele didactice coordonatoare prezente in tabara din Tara lui Andrei sunt obligate sa: - supravegheze indeaproape toti membrii grupului pe care il conduc, fiind responsabili pentru orice actiune / inactiune a oricaruia dintre membri; - sa respecte, impreuna cu membrii pe care ii coordoneaza, orice element al programului stabilit de catre Organizator aplicabil in tabara din Tara lui Andrei. b) Finantarea Proiectelor Organizatorul va acorda celor 10 (zece) echipe castigatoare aferente Locului 1 premiul de 5.000 euro in echivalent lei calculat la cursul de schimb EUR/RON al Bancii Nationale a Romaniei valabil in data efectuarii platii dupa cum urmeaza: - in baza unui acord scris (sponsorizare catre scoala inscrisa in Concurs ori prin intermediul altei institutii juridice stabilite ulterior de Organizator). Acordul va fi incheiat intre Organizator si institutia de invatamant sau alta organizatie prin intermediul sau cu ajutorul creia se va implementa Proiectul echipei desemnata castigatoare, organizaie indicat de instituia de nvtmnt n cauz. Dupa caz, suma mentionata urmeaza sa fie virata in contul institutiei de invatamant, in conditiile stabilite prin acordul respectiv. Suma reprezentand premiul acordat Proiectului/Proiectelor va fi utilizata exclusiv in scopul implementarii Proiectului/Proiectelor declarate castigatoare. In cazul in care suma reprezentand premiul

Page

14

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

sau oricare parte din aceasta suma nu este utilizata conform acordului sus-mentionat, institutia de invatamant va fi obligata sa restituie suma respectiva Organizatorului. In situatia in care institutia de invatamant in cauza nu are personalitate juridica proprie, acordul mentionat mai sus va fi incheiat cu organul tutelar sau entitatea careia aceasta institutie ii este subordonata, dupa caz premiul urmand sa fie virat in contul organului tutelar in conditiile stabilite prin acordul respectiv. Suma reprezentand premiul acordat Proiectului/Proiectelor va fi utilizata exclusiv in scopul implementarii Proiectului/Proiectelor desemnate castigatoare in cadrul Concursului Scoala lui Andrei.

c) Echipamentul multimedia pentru scoli Organizatorul va acorda celor 10 (zece) echipe castigatoare aferente Locului 2 echipamente multimedia dupa cum urmeaza: in baza unui acord scris (sponsorizare catre scoala inscrisa in Concurs ori prin intermediul altei institutii juridice stabilite ulterior de Organizator). Acordul va fi incheiat intre Organizator si institutia de invatamant a echipei desemnata castigatoare. d) Laptop doar pentru cadrele didactice coordonatoare ale celor 10 echipe castigatoare aferente Locului 1. Laptopurile vor fi predate cadrelor didactice in baza unui proces-verbal de predare-primire incheiat in scris cu fiecare dintre acestia. 7.2 Toate premiile acestui Concurs trebuie sa fie revendicate pana la data de 1 decembrie 2012. In caz contrar acele premii nerevendincate in acest termen, nu vor fi mai fi acordate. 7.3 Valoarea totala si/sau valoarea individuala a premiilor acordate, potrivit prevederilor prezentului Regulament, membrilor grupurilor (echipelor) declarate castigatoare vor fi stabilite ulterior printr-un act scris, parte integranta din prezentul Regulament. 7.4 Niciunul dintre premiile oferite castigatorilor Concursului conform art. 7.1 alin. (3) literele b), c) si d) nu poate fi inlocuit cu contravaloarea acestora in bani ori cu un alt bun sau serviciu. 7.5 Orice premiu va fi acordat persoanei / echipei indreptatite numai daca sunt respectate prevederile prezentului Regulament si legislatia aplicabila. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda ori, dupa caz, de a retrage premiul acordat, fara vreo despagubire, in urmatoarele situatii: a) daca echipa sau coordonatorul nu are dreptul de a participa la Concurs; b) daca echipa sau coordonatorul nu s-a inscris in mod valabil in Concurs; c) daca echipa sau coordonatorul a inscris in Concurs un Proiect care nu respecta conditiile si/sau caracteristicile solicitate ori daca Proiectul prezinta elemente definitorii (inclusiv referitoare la obiectivele vizate) care nu sunt in masura sa conduca la indeplinirea scopului pentru care Concursul este organizat;

Page

15

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

d) daca echipa sau coordonatorul nu respecta oricare dintre prevederile cuprinse in acest Regulament ori termenii si conditiile de utilizare a Website-ului www.taraluiandrei.ro; e) daca echipa sau coordonatorul nu a furnizat in mod corespunzator sau in timp util informatii solicitate de Organizator si/sau solicitate prin prezentul Regulament. f) daca echipa sau coordonatorul a incercat fraudarea sistemului / mecanismului Concursului sau a intreprins orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea acestui Concurs sau imaginea Organizatorului. SECTIUNEA 8. TAXE / IMPOZITE 8.1 Avand in vedere prevederile legii fiscale incidente, Organizatorul este raspunzator pentru plata taxelor/impozitelor aferente premiilor acordate castigatorilor Concursului in baza prezentului Regulament, taxe/impozite pe care Organizatorul (personal sau prin intermediul unui tert desemnat) il va calcula si plati in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. SECTIUNEA 9. INCETAREA / INTRERUPEREA CONCURSULUI. 9.1 Concursul poate inceta oricand in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura fie desfasurarea in bune conditii a Concursului, fie indeplinirea scopului pentru care Concursul este organizat. 9.2 Concursul poate fi suspendat ori poate inceta oricand in baza deciziei Organizatorului, fara ca prin aceasta sa se nasca vreun drept la despagubire, cu conditia ca Organizatorul sa comunice in prealabil o astfel de situatie. SECTIUNEA 10. LEGEA APLICABILA. LITIGII. 10.1 Prezentul Regulament este supus legii romane. 10.2 Eventualele litigii decurgand din sau in legatura cu acest Regulament se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care nu se ajunge la o intelegere pe aceasta cale, litigiile vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul Organizatorului din Bucuresti.

Page

16

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

ANEXA la REGULAMENT OFICIAL AL CONCURSULUI SCOALA LUI ANDREI Editia a IV-a 2012 Perioada: 15 mai 21 iunie Prezenta Anex cuprinde lista unitilor de nvtmnt coli generale crora li se adreseaza concursul national, avnd caracter eco-civic SCOALA LUI ANDREI, organizat de

S.C. OMV PETROM S.A.


Instituiile de nvtmnt crora li se adreseaz concurs ul (listate mai jos) au fost selecionate n funcie de urmtoarele criterii obiective: prioritile privind protejarea mediului nconjurtor i dezvoltarea local identificate pentru comunitile locale de pe teritoriul Romniei raportul eficien / cost pentru susinerea implementarii activitilor de proiect privind protejarea mediului nconjurtor i dezvoltarea comunitilor locale Judet AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG Scoala SCOALA CU CLASELE I-VIII ALBOTA SCOALA CU CLASELE I-VIII BABANA SCOALA CU CLASELE I-VIII BAICULESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII BARLA SCOALA CU CLASELE I-VIII BOGATI SCOALA CU CLASELE I-VIII BOTESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 BRADU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BRADU SCOALA CU CLASELE I-VIII BUDEASA SCOALA CU CLASELE I-VIII CALDARARU SCOALA CU CLASELE I-VIII CATEASCA SCOALA CU CLASELE I-IV RECEA SCOALA CU CLASELE I-VIII COCU SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGANU SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVORU SCOALA CU CLASELE I-IV IZVORU SCOALA CU CLASELE I-VIII LEORDENI SCOALA CU CLASELE I-VIII LUNCA CORBULUI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MARACINENI SCOALA CU CLASELE I-VIII MERISANI SCOALA CU CLASELE I-IV BADULESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII MICESTI SCOALA CU CLASELE I-IV TROISLAV SCOALA CU CLASELE I-VIII MIROSI SCOALA CU CLASELE I-VIII MOSOAIA SCOALA CU CLASELE I-VIII MISEI SCOALA CU CLASELE I-VIII OARJA SCOALA CU CLASELE I-IV OARJA

Localitate Finala ALBOTA BABANA BAICULESTI BIRLA BOGATI BOTESTI BRADU BRADU BUDEASA CALDARARU CATEASCA CATEASCA COCU DRAGANU IZVORU IZVORU LEORDENI LUNCA CORBULUI MARACINENI MERISANI MICESTI MICESTI MICESTI MIROSI MOSOAIA MOZACENI OARJA OARJA

Page

17

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG AG

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 20 PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 9 PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 10 "MARIN PREDA" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 11 "MIHAI EMINESCU" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 12 PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 13 "MIRCEA CEL BATRAN" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 14 "ALEXANDRU DAVILA" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 15 "ADRIAN PAUNESCU" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 7 PITESTI SCOALA CU CLASELE I-IV VALEA REA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 16 "I.L. CARAGIALE" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 17 PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 18 PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 19 PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 "NICOLAE SIMONIDE" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 "ION MINULESCU" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 "ION PILAT" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 4 PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 5 "NICOLAE IORGA" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 6 PITESTI COLEGIUL NATIONAL LICEAL "ZINCA GOLESCU" PITESTI, clasele V-VIII COLEGIUL NATIONAL LICEAL "ALEXANDRU ODOBESCU" PITESTI LICEUL DE ARTA "DINU LIPATTI" PITESTI GRUP SCOLAR "ION CANTACUZINO" PITESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA LACULUI SCOALA CU CLASELE I-IV POPESTI SCOALA CU CLASELE 1-4 SAMAILA SCOALA CU CLASELE I-VIII PRIBOIENI SCOALA CU CLASELE 1-4 ALBOTELE SCOALA CU CLASELE I-VIII RACA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 RECEA SCOALA CU CLASELE I-VIII SAPATA DE SUS SCOALA CU CLASELE I-IV NR. 2 SLOBOZIA SCOALA CU CLASELE I-VIII SLOBOZIA SCOALA CU CLASELE I-VIII SLOBOZIA-POPESTI SCOALA CU CLASELE I-IV SLOBOZIA SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFAN CEL MARE SCOALA CU CLASELE I-VIII STOLNICI SCOALA CU CLASELE I-IV GOLESTII BADII SCOALA CU CLASELE I-IV INURI SCOALA CU CLASELE I-VIII TIGANESTI

PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI PITESTI POIANA LACULUI POPESTI PRIBOIENI PRIBOIENI PRIBOIENI RACA RECEA SAPATA SLOBOZIA SLOBOZIA SLOBOZIA SLOBOZIA STEFAN CEL MARE STOLNICI TOPOLOVENI TOPOLOVENI TOPOLOVENI

Page

18

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

AG AG AG

SCOALA CU CLASELE I-VIII TOPOLOVENI SCOALA CU CLASELE I-VIII VULTURESTI SCOALA CU CLASELE I-IV NR. 2 VULTURESTI GRUP SCOLAR VEDEA SCOALA GENERALA "NICOLAE BALCESCU" ARAD SCOALA GENERALA NR 3 ARAD SCOALA GENERALA NR 4 "IOAN SLAVICI" ARAD SCOALA CU CLASELE I-IV NR 15 ARAD SCOALA GENERALA "FRATII NEUMAN" ARAD SCOALA GENERALA "STEFAN CICIO-POP" ARAD SCOALA GENERALA NR 8 ARAD SCOALA GENERALA NR 6 ARAD SCOALA GENERALA NR 7 ARAD SCOALA GENERALA "AVRAM IANCU" ARAD SCOALA GENERALA "ARON COTRUS" ARAD SCOALA GENERALA NR 22 "CAIUS IACOB" ARAD SCOALA GENERALA "AUREL VLAICU" ARAD SCOALA GENERALA NR 20 ARAD SCOALA GENERALA NR 12 ARAD SCOALA GENERALA NR 9 ARAD SCOALA GENERALA NR 5 ARAD SCOALA GENERALA "MIHAI EMINESCU" ARAD LICEUL DE ARTA "SABIN DRAGOI" ARAD LICEUL TEORETIC "VASILE GOLDIS" ARAD COLEGIUL NATIONAL "ELENA GHIBA BIRTA" ARAD GRUPUL SCOLAR "CSIKI GERGELY" ARAD LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ARAD LICEUL TEORETIC "ADAM MULLER GUTTENBRUNN" ARAD COLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI ARAD SCOALA GENERALA FELNAC SCOALA CU CLASELE I-IV MUNAR SCOALA GENERALA NR 2 PECICA SCOALA CU CLASELE I-IV NR 1 PECICA SCOALA CU CLASELE I-IV NR 3 PECICA SCOALA GENERALA SANPETRU GERMAN SCOALA CU CLASELE I-IV SATU MARE SCOALA GENERALA SECUSIGIU SCOALA GENERALA "DR.IOAN DANICICO" SEMLAC SCOALA GENERALA "IUSTIN MARSIEU" SOCODOR SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 APA ASAU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 APA ASAU SCOALA CU CLASELE I-VIII ASAU

AG
AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR AR BC BC BC

TOPOLOVENI VULTURESTI VULTURESTI VEDEA ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD ARAD FELNAC SECUSIGIU PECICA PECICA PECICA SECUSIGIU SECUSIGIU SECUSIGIU SEMLAC SOCODOR ASAU ASAU ASAU

Page

19

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC

SCOALA CU CLASELE I-IV CIOBANUS SCOALA CU CLASELE I-IV LUNCA ASAU SCOALA CU CLASELE I-IV PALTINIS SCOALA CU CLASELE I-IV STRAJA SCOALA DE ARTE SI MESERII BERESTI-TAZLAU SCOALA CU CLASELE I-IV BOSOTENI SCOALA CU CLASELE I-VIII ENACHESTI SCOALA CU CLASELE I-IV PRISACA SCOALA CU CLASELE I-IV ROMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE ENESCU"TESCANI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 TURLUIANU SCOALA CU CLASELE I-IV NR 2 TURLUIANU SCOALA CU CLASELE I-IV NR 5 BIS COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "D.GHICA" COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 4 COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV NR 1 BIS COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 4 COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV NR 1 COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 5 COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 COMANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV DARMANEASCA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 DARMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 DARMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 DARMANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII LAPOS SCOALA CU CLASELE I-IV PAGUBENI SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOPU SCOALA CU CLASELE I-IV BOGATA SCOALA CU CLASELE I-VIII CUCUIETI SCOALA DE ARTE SI MESERII"SCARLAT LONGHIN" DOFTEANA SCOALA CU CLASELE I-VIII HAGHIAC SCOALA CU CLASELE I-VIII LARGA SCOALA CU CLASELE I-IV SEACA SCOALA CU CLASELE I-IV STEFAN VODA SCOALA CU CLASELE I-VIII GLAVANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGIRESTI SCOALA CU CLASELE I-IV PRAJESTI SCOALA CU CLASELE I-IV SESURI SCOALA CU CLASELE I-IV STANESTI

ASAU ASAU ASAU ASAU BERESTI-TAZLAU BERESTI-TAZLAU BERESTI-TAZLAU BERESTI-TAZLAU BERESTI-TAZLAU BERESTI-TAZLAU BERESTI-TAZLAU BERESTI-TAZLAU COMANESTI COMANESTI COMANESTI COMANESTI COMANESTI COMANESTI COMANESTI COMANESTI COMANESTI COMANESTI COMANESTI DARMANESTI DARMANESTI DARMANESTI DARMANESTI DARMANESTI DARMANESTI DARMANESTI DOFTEANA DOFTEANA DOFTEANA DOFTEANA DOFTEANA DOFTEANA DOFTEANA GLAVANESTI MAGIRESTI MAGIRESTI MAGIRESTI MAGIRESTI

Page

20

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC BC

SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICU ENEA" VALEA ARINILOR SCOALA DE ARTE SI MESERII MOINESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 MOINESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "ST.LUCHIAN" MOINESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "TRISTAN TZARA" MOINESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 4 MOINESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "G.ENESCU" MOINESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 6 MOINESTI SCOALA CU CLASELE I-IV CORNATELU SCOALA CU CLASELE I-VIII FINTINELE SCOALA CU CLASELE I-IV GURA CRAIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHE. NECHITA" MOTOSENI SCOALA CU CLASELE I-IV TEPOAIA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 OITUZ SCOALA CU CLASELE I-IV NR 3 OITUZ SCOALA DE ARTE SI MESERII OITUZ SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BAHNASENI GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 BAHNASENI SCOALA CU CLASELE I-IV CIMPENI SCOALA CU CLASELE I-IV HAINEALA SCOALA CU CLASELE I-VIII TARATA SCOALA CU CLASELE I-VIII BERESTI SCOALA CU CLASELE I-IV CONTESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 PANCESTI SCOALA CU CLASELE I-IV NR 2 PANCESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII SASCUT SCOALA CU CLASELE I-VIII SASCUT-SAT SCOALA CU CLASELE I-IV SERBESTI SCOALA CU CLASELE I-IV FLORESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII SCORTENI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 3 SLANIC MOLDOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 SLANIC MOLDOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 2 SLANIC MOLDOVA SCOALA CU CLASELE I-VIII CUCUIETI SCOALA CU CLASELE I-IV SARATA SCOALA CU CLASELE I-VIII SOLONT SCOALA CU CLASELE I-IV CETATUIA SCOALA CU CLASELE I-IV NADISA SCOALA CU CLASELE I-VIII STRUGARI SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" BOLATAU SCOALA CU CLASELE I-IV NR.2 BOLATAU SCOALA CU CLASELE I-VIII "ST.CEL MARE" ZEMES

MAGIRESTI MOINESTI MOINESTI MOINESTI MOINESTI MOINESTI MOINESTI MOINESTI MOTOSENI MOTOSENI MOTOSENI MOTOSENI MOTOSENI OITUZ OITUZ OITUZ PARJOL PARJOL PARJOL PARJOL PARJOL SASCUT SASCUT SASCUT SASCUT SASCUT SASCUT SASCUT SCORTENI SCORTENI SLANIC MOLDOVA SLANIC MOLDOVA SLANIC MOLDOVA SOLONT SOLONT SOLONT STRUGARI STRUGARI STRUGARI ZEMES ZEMES ZEMES

Page

21

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

BC

SCOALA CU CLASELE I-VIII "M.EMINESCU" ZEMES SCOALA CU CLASELE I-IV STEFAN VODA SCOALA CU CLASELE I-VIII ABRAM SC.CU CLS.I-IV DIJIR SC.CU CLS.I-IV ITEU MARE SC.CU CLS.I-IV MARGINE SC.CU CLS.I-IV SATU-BARBA SCOALA CU CLASELE I-IV SUIUG SC.CU CLS.I-IV ABRAMUT SC.CU CLS.I-IV CRESTUR SC.CU CLS.I-IV FANCICA SCOALA CU CLASELE I-VIII PETREU SC.CU CLS.I-IV BOIANU MARE SCOALA CU CLASELE I-VIII CHERECHIU SC.CU CLS.I-VIII CHESEREU SCOALA CU CLASELE I-IV TARGUSOR SCOALA CU CLASELE I-VIII "DR. BALAZS JOZSEF" CURTUISENI SC.CU CLS.I-VIII VASAD SCOALA CU CLASELE I-VIII CHET SCOALA CU CLASELE I-VIII GHENETEA SCOALA CU CLASELE I-VIII MARGHITA SCOALA CU CLASELE I-VIII ROSIORI SCOALA CU CLASELE I-VIII CIOCAIA SC.CU CLS.I-VIII BORUMLACA SC.CU CLS.I-IV DOLEA SC.CU CLS.I-IV FOGLAS SC.CU CLS.I-IV SUPLACU DE BARCAU-CARTIER SC.CU CLS.I-IV VILCELELE SUPLACU DE BARCAU SC.CU CLS.I-IV VALEA CERULUI SC.CU CLS.I-IV BELFIR SC.CU CLS.I-IV GIRISU NEGRU SC.CU CLS.I-VIII GURBEDIU SC.CU CLS.I-VIII RIPA SCOALA CU CLASELE I-VIII "ZELK ZOLTAN" VALEA LUI MIHAI SC.CU CLS.I-IV IZVOARELE VIISOARA SCOALA CU CLASELE I-VIII VIISOARA SC CLASELE I-VIII TAMASEU SCOALA CU CLASELE I-VIII BALC SCOALA CLS I IV CIOCAIA SCOALA CU CLASELE I-IV CONSTANTIN GABRIELESCU SCOALA CU CLASELE I-IV CHICHINETU SCOALA CU CLASELE I-IV CHIOIBASESTI

BC
BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH BH

BR BR BR

Page

22

BH BH BH

ZEMES STEFAN VODA ABRAM ABRAM ABRAM ABRAM ABRAM ABRAM ABRAMUT ABRAMUT ABRAMUT ABRAMUT BOIANU MARE CHERECHIU CHERECHIU CHERECHIU CURTUISENI CURTUISENI MARGHITA MARGHITA MARGHITA ROSIORI SACUENI SUPLACU DE BARCAU SUPLACU DE BARCAU SUPLACU DE BARCAU SUPLACU DE BARCAU SUPLACU DE BARCAU SUPLACU DE BARCAU TINCA TINCA TINCA TINCA VALEA LUI MIHAI VIISOARA VIISOARA TAMASEU BALC CIOCAIA BORDEI VERDE CIOCILE CIOCILE

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

BR BR BR BR BR BR BR BR BR BR

SCOALA CU CLASELE I-VIII BORDEI VERDE SCOALA DE ARTE SI MESERII CIOCILE SCOALA CU CLASELE I-VIII CIRESU SCOALA CU CLASELE I-VIII INSURATEI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 INSURATEI SCOALA CU CLASELE I-IV ESNA SCOALA DE ARTE SI MESERII MOVILA MIRESII SCOALA DE ARTE SI MESERII STANCUTA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ULMU SCOALA CU CLASELE I-VIII ULMU SCOALA DE ARTE SI MESERII CIOCILE SCOALA CU CLASELE I-VIII AMARU COMUNA AMARU SCOALA CU CLASELE I-IV BECENI COMUNA BECENI SC. CU CLASELE I-VIII IZVORUL DULCE COMUNA BECENI SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA PARULUI COMUNA BECENI SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 "CAPITAN AVIATOR MIRCEA T. BADULESCU" BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII ''MIHAIL KOGALNICEANU'' BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE EMIL PALADE" BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICU CONSTANTINESCU" BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII "P.H.ZANGOPOL" BUZAU SCOALA CU CLASELE I-VIII EPISCOP "DIONISIE ROMANO" BUZAU GRUPUL SCOLAR TEHNOLOGIC "DIMITRIE FILIPESCU" BUZAU GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI CAI FERATE BUZAU COLEGIUL NATIONAL "B. P. HASDEU" MUNICIPIUL BUZAU LICEUL DE ARTA "MARGARETA STERIAN" BUZAU LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "IOLANDA BALAS SOTER" SCOALA CU CLASELE I-VIII "DUMITRU I.IONESCU"CALVINI SCOALA CU CLASELE I-VIII CANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII GALBINASI SCOALA CU CLASELE I-VIII GLODEANU SILISTEA SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVORU DULCE COMUNA MEREI SCOALA CU CLASELE I-VIII MEREI SCOALA CU CLASELE I-IV MONTEORU COMUNA MEREI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 PADINA

BORDEI VERDE CIOCILE CIRESU INSURATEI INSURATEI MOVILA MIRESII MOVILA MIRESII STANCUTA ULMU ULMU CIOCILE AMARU BECENI BECENI BECENI BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU BUZAU CALVINI CANESTI GALBINASI GLODEANU-SILISTEA MEREI MEREI MEREI PADINA

BR
BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ

Page

23

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ BZ

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PADINA SCOALA CU CLASELE I-IV POLICIORI COMUNA SCORTOASA SCOALA CU CLASELE I-VIII SCORTOASA SCOALA CU CLASELE I-VIII SCUTELNICI COMUNA SCUTELNICI SCOALA CU CLASELE I-VIII TISAU COMUNA TISAU SCOALA CU CLASELE I-VIII "ING.OPRISAN IARCA" COMUNA UNGURIU SCOALA CU CLASELE I-VIII VADU PASII COMUNA VADU PASII SCOALA DE ARTE SI MESERII NR.1 VERNESTI SCOALA DE ARTE SI MESERII NR. 2 VERNESTI SCOALA CU CLASELE I-IV SCHEIU COMUNA VINTILA VODA SCOALA CU CLASELE I-IV LUNCA GANTEI COMUNA VINTILA VODA SCOALA CU CLASELE I-VIII "TACHE SI ECATERINA TOCILESCU" VINTILA VODA GRUP SCOLAR TEHNIC "SF. MC. SAVA" SCOALA CLASELE I-IV STEFANESTI SC.CL.I-IV FLORICA SCOALA CU CLASELE I-VIII ILEANA SCOALA CLASELE I-IV VLAICULESTI SCOALA CLASLE I-IV PLUMBUITA SCOALA CU CLASELE I-VIII TAMADAU MARE SCOALA DE ARTE SI MESERII 'VASILE ALECSANDRI' CORBU DE SUS SCOALA DE ARTE SI MESERII CORBU DE JOS SCOALA CU CLASELE I-VIII 'REMUS OPREANU' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'NICOLAE TONITZA' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.31 CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'GHEORGHE TITEICA' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.37 CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'AUREL VLAICU' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'DIMITRIE CANTEMIR' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'DAN BARBILLIAN' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ION JALEA' CONSTANTA SCOALA "SFINTII MARTIRI BRANCOVENI" CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'FERDINAND' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'CIPRIAN PORUMBESCU' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'MIHAIL KOICIU' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'MIHAI VITEAZU' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'CONSTANTIN BRANCOVEANU' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ANGHEL SALIGNY' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'I.C.BRATIANU' CONSTANTA

PADINA SCORTOASA SCORTOASA SCUTELNICI TISAU UNGURIU VADU PASII VERNESTI VERNESTI VINTILA VODA VINTILA VODA VINTILA VODA BERCA ILEANA ILEANA ILEANA ILEANA TAMADAU MARE TAMADAU MARE CORBU CORBU CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA

BZ
CL CL CL CL CL CL CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT

Page

24

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CT CV CV CV DB DB DB DB DB DB DB

SCOALA CU CLASELE I-VIII 'JEAN BART' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'NICOLAE TITULESCU' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'DIMITRIE STIUBEI' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'MARIN SORESCU' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'NICOLAE IORGA' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ION MINULESCU' CONSTANTA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 CONSTANTA COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN BRATESCU" LICEUL TEORETIC TRAIAN CONSTANTA LICEUL TEORETIC OVIDIUS CONSTANTA COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN LICEUL TEORETIC GEORGE CALINESCU LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA EDUCATIONAL CENTER CONSTANTA COLEGIUL NATIONAL DE ARTE 'REGINA MARIA' CONSTANTA LICEUL TEORETIC 'DECEBAL' CONSTANTA LICEUL TEORETIC 'OVIDIUS' CONSTANTA COLEGIUL NATIONAL 'MIRCEA CEL BATRAN' CONSTANTA LICEUL TEORETIC 'LUCIAN BLAGA' CONSTANTA COLEGIUL TEHNIC 'VASILE PARVAN' CONSTANTA LICEUL TEORETIC 'EMIL RACOVITA' TECHIRGHIOL SCOALA CU CLASELE I-VIII."JANCSO BENEDEK" GHELINTA SCOALA CU CL.I-IV. NR.2 GHELINTA SCOALA CU CLASELE I-VIII."KUN KOCSARD" OJDULA SCOALA CLASELE I-VIII ANINOASA SCOALA CLASELE I-VIII BREZOAELE SCOALA CLASELE I-IV BREZOIA - CAMARASU BREZOAELE SCOALA CLASELE I-VIII BREZOAIA BREZOAELE SCOALA CLASELE I-VIII 'DORA DALLES' BUCSANI SCOALA CLASELE I-VIII HABENI BUCSANI SCOALA CLASELE I-IV RATOAIA- BUCSANI SCOALA CU CLASELE I - VIII CAPSUNA SCOALA DE ARTE SI MESERII CORBII MARI SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 GROZAVESTI CORBII MARI SCOALA CLASELE I-IV NR.2 GROZAVESTI CORBII MARI SCOALA CLASELE I-IV VADU STANCHII CORBII MARI SCOALA CLASELE I-VIII PATROAIA VALE CRANGURILE SCOALA CLASELE I-IV VOIA CRANGURILE SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 DOICESTI SCOALA CLASELE I-IV NR.2 DOICESTI SCOALA CLASELE I-VIII NR.3 DOICESTI

DB
DB DB DB DB DB DB DB DB DB

CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA CONSTANTA GHELINTA GHELINTA OJDULA ANINOASA BREZOAIELE BREZOAIELE BREZOAIELE BUCSANI BUCSANI BUCSANI COBIA CORBII MARI CORBII MARI CORBII MARI CORBII MARI CRANGURILE CRANGURILE DOICESTI DOICESTI DOICESTI

Page

25

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

DB
DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB

SCOALA GIMNAZIALA DRAGAIESTI SCOALA CLASELE I-IV PIRVULESTI DRAGOMIRESTI SCOALA CLASELE I-VIII DRAGOMIRESTI SCOALA CLASELE I-VIII RANCACIOV DRAGOMIRESTI SCOALA CLASELE I-VIII 'BUICA IONESCU' GLODENI SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 HULUBESTI SCOALA CLASELE I-IV MAGURA HULUBESTI SCOALA CLASELE I-VIII IEDERA DE JOS SCOALA CLASELE I-IV IEDERA DE SUS SCOALA CLASELE I-VIII LUCIENI SCOALA CLASELE I-IV OLTENI LUCIENI SCOALA CLASELE I-IV LUDESTI SCOALA CLASELE I-IV POTOCELU LUDESTI SCOALA CLASELE I-VIII SCHEIU DE SUS LUDESTI SCOALA CLASELE I-VIII TELESTI LUDESTI SCOALA CLASELE I-VIII DRAGAESTI PAMANTENI MANESTI SCOALA CLASELE I-VIII MANESTI SCOALA CLASELE I-VIII NR.2 MORENI SCOALA CLASELE I-VIII NR.4 MORENI SCOALA CLASELE I-VIII NR.3 MORENI SCOALA CLASELE I-VIII NR.1 MORENI SCOALA CLASELE I-VIII MORTENI SCOALA CLASELE I-IV FLORICA MORTENI SCOALA CLASELE I-VIII CIOCANARI NR.2 NICULESTI SCOALA CLASELE I-IV MOVILA NR.4 NICULESTI SCOALA CLASELE I-IV NICULESTI NR.3 SCOALA CLASELE I-VIII NICULESTI NR.1 SCOALA CLASELE I-VIII OCNITA SCOALA CLASELE I-VIII CROVU ODOBESTI SCOALA CLASELE I-VIII ODOBESTI SCOALA CLASELE I-IV CAMINE ODOBESTI SCOALA DE ARTE SI MESERII POTLOGI SCOALA CLASELE I-VIII ROMANESTI POTLOGI SCOALA CLASELE I-IV VLASCENI POTLOGI SCOALA CLASELE I-VIII RASCAETI SCOALA CLASELE I-IV DRAGHINEASCA RASCAETI SCOALA CLASELE I-VIII GORGOTA RAZVAD SCOALA CLASELE I-VIII RAZVAD NR.1 SCOALA CLASELE I-VIII FIERBINTI SELARU SCOALA CLASELE I-VIII SELARU SCOALA CLASELE I-VIII NR.2 SOTANGA SCOALA CLASELE I-VIII 'SMARANDA GHEORGHIU' TARGOVISTE

DRAGOMIRESTI DRAGOMIRESTI DRAGOMIRESTI DRAGOMIRESTI GLODENI HULUBESTI HULUBESTI IEDERA IEDERA LUCIENI LUCIENI LUDESTI LUDESTI LUDESTI LUDESTI MANESTI MANESTI MORENI MORENI MORENI MORENI MORTENI MORTENI NICULESTI NICULESTI NICULESTI NICULESTI OCNITA ODOBESTI ODOBESTI ODOBESTI POTLOGI POTLOGI POTLOGI RASCAIETI RASCAIETI RAZVAD RAZVAD SELARU SELARU SOTANGA TARGOVISTE

Page

26

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ

LICEUL DE ARTE 'BALASA DOAMNA' TARGOVISTE COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN CARABELLA' TARGOVISTE COLEGIUL NATIONAL 'CONSTANTIN CANTACUZINO' TARGOVISTE SCOALA CLASELE I-VIII TATARANI SCOALA CLASELE I-IV OGREA VALEA LUNGA SCOALA DE ARTE SI MESERII VALEA MARE SCOALA CLASELE I-IV IZVORU, VISINA SCOALA CLASELE I-IV NR.1 OBORANI VISINA SCOALA CLASELE I-VIII VULCANA DE SUS VULCANA-BAI SCOALA CLASELE I-VIII 'ION MARES' VULCANA BAI SCOALA CU CLASELE I - VIII "IOAN GRECESCU" BRADESTI SCOALA CU CLASELE I - IV RACARII DE JOS SCOALA CU CLASELE I - VIII TATOMIRESTI SCOALA CU CLASELE I - VIII BRALOSTITA SCOALA CU CLASELE I - IV CIOCANELE SCOALA CU CLASELE I - IV RACOVITA SCOALA CU CLASELE I - IV SCHITU SCOALA CU CLASELE I - IV SFARCEA SCOALA CU CLASELE I - VIII VALEA FANTANILOR SCOALA CU CLASELE I - VIII CERNATESTI SCOALA CU CLASELE I - IV CORNITA SCOALA CU CLASELE I - IV RASNICU OGHIAN SCOALA CU CLASELE I - IV TIU SCOALA CU CLASELE I - VIII COTOFENII DIN DOS SCOALA CU CLASELE I - VIII MIHAITA SCOALA CU CLASELE I - IV POTMELTU SCOALA CU CLASELE I - IV BEHARCA SCOALA CU CLASELE I - VIII COTOFENII DIN FATA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 23 CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 13 CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 37 "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 21 "GHEORGHE TITEICA" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 35 "I. D. SIRBU" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 19 CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 24 "SFINTU GHEORGHE" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 14 "ION TUCULESCU" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 33 CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 31 "THEODOR AMAN" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 25 FACAI - CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 34 "EUGENIU CARADA" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 38 CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 9 "PETRACHE POENARU" CRAIOVA

TARGOVISTE TARGOVISTE TARGOVISTE TATARANI VALEA LUNGA VALEA MARE VISINA VISINA VULCANA-BAI VULCANA-BAI BRADESTI BRADESTI BRADESTI BRALOSTITA BRALOSTITA BRALOSTITA BRALOSTITA BRALOSTITA BRALOSTITA CERNATESTI CERNATESTI CERNATESTI CERNATESTI COTOFENII DIN DOS COTOFENII DIN DOS COTOFENII DIN DOS COTOFENII DIN FATA COTOFENII DIN FATA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA

Page

27

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ

SCOALA PRIMARA ROMANO-CATOLICA "SFANTUL ANTON" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 32 "AL. MACEDONSKI" CRAIOVA SCOALA PRIMARA "ETHOS" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 22 "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 2 "TRAIAN" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 12 "DECEBAL" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 1 "OBEDEANU" CRAIOVA SCOALA DE ARTE SI MESERII CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 26 CRAIOVA SCOALA PRIMARA TERRAVEDA CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 18 "SFINTU DUMITRU" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 16 CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 30 "MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 36 "GHEORGHE BIBESCU" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 39 "NICOLAE BALCESCU" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - VIII NR 29 "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - IV NR 27 CRAIOVA - POPOVENI SCOALA CU CLASELE I - IV NR 28 SIMNICU DE JOS-CRAIOVA GRUPUL SCOLAR "TRAIAN DEMETRESCU" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE TITULESCU" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "FRATII BUZESTI" CRAIOVA LICEUL TEORETIC "TUDOR ARGHEZI" CRAIOVA COLEGIUL NATIONAL "STEFAN VELOVAN" CRAIOVA GRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" CRAIOVA LICEUL DE ARTA "MARIN SORESCU" CRAIOVA GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC CRAIOVA LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST CRAIOVA SCOALA CU CLASELE I - IV AMARASTI SCOALA CU CLASELE I - VIII FARCAS SCOALA CU CLASELE I - IV GOLUMBU SCOALA CU CLASELE I - VIII FILIASI SCOALA CU CLASELE I - IV ROMI FILIASI SCOALA CU CLASELE I - VIII GHERCESTI SCOALA CU CLASELE I - IV GARLESTI SCOALA CU CLASELE I - IV UNGURENI SCOALA CU CLASELE I - VIII GOIESTI SCOALA CU CLASELE I - IV MOGOSESTI SCOALA CU CLASELE I - IV MUERENI SCOALA CU CLASELE I - IV MALAESTI SCOALA CU CLASELE I - IV PIORESTI

CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA CRAIOVA FARCAS FARCAS FARCAS FILIASI FILIASI GHERCESTI GHERCESTI GHERCESTI GOIESTI GOIESTI GOIESTI GOIESTI GOIESTI

Page

28

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ DJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

SCOALA CU CLASELE I - IV POPEASA SCOALA CU CLASELE I - VIII TANDARA SCOALA CU CLASELE I - IV BODAIESTII DE JOS SCOALA CU CLASELE I - IV BODAIESTI DE SUS SCOALA CU CLASELE I - IV MUIERUSU SCOALA CU CLASELE I - VIII NEGOIESTI SCOALA CU CLASELE I - IV OHABA SCOALA CU CLASELE I - IV SPINENI SCOALA DE ARTE SI MESERII PREDESTI SCOALA CU CLASELE I - IV BASCOV SCOALA CU CLASELE I - VIII BELOT SCOALA CU CLASELE I - IV PIETROAIA SCOALA CU CLASELE I - IV SOPOT SCOALA CU CLASELE I - IV MOFLESTI SCOALA CU CLASELE I - VIII TALPAS SCOALA GENERALA NR 1 ANINOASA SCOALA GENERALA NR.1 ALBENI SCOALA PRIMARA NR.2 ALBENI SCOALA PRIMARA BOLBOCESTI, ALBENI SCOALA GENERALA BARBATESTI SCOALA PRIMARA MUSCULESTI, BARBATESTI SCOALA GENERALA PETRESTI, BARBATESTI SCOALA PRIMARA BIRZEIU, BERLESTI SCOALA PRIMARA BERLESTI SCOALA GENERALA LIHULESTI, BERLESTI SCOALA GENERALA SCRADA, BERLESTI SCOALA PRIMARA SCURTU, BERLESTI SCOALA PRIMARA NR.2 BUSTUCHIN SCOALA GENERALA POIANA-SECIURI, BUSTUCHIN SCOALA PRIMARA POIENITA, BUSTUCHIN SCOALA PRIMARA POJARU, BUSTUCHIN SCOALA PRIMARA VALEA POJARULUI, BUSTUCHIN SCOALA PRIMARA BRATESTI, CAPRENI SCOALA PRIMARA BULBUCENI, CAPRENI SCOALA GENERALA CAPRENI SCOALA PRIMARA CAPRENII DE SUS (SATU NOU), CAPRENI SCOALA GENERALA CRUSET SCOALA PRIMARA NR.1 MAIAG, CRUSET SCOALA PRIMARA NR.2 MAIAG, CRUSET SCOALA PRIMARA MARINESTI, CRUSET SCOALA PRIMARA MIEREA, CRUSET SCOALA PRIMARA NR.2 SLAVUTA, CRUSET

GOIESTI GOIESTI MELINESTI MELINESTI MELINESTI MELINESTI MELINESTI MELINESTI PREDESTI SOPOT SOPOT SOPOT SOPOT TALPAS TALPAS ANINOASA ALBENI ALBENI ALBENI BARBATESTI BARBATESTI BARBATESTI BERLESTI BERLESTI BERLESTI BERLESTI BERLESTI BUSTUCHIN BUSTUCHIN BUSTUCHIN BUSTUCHIN BUSTUCHIN CAPRENI CAPRENI CAPRENI CAPRENI CRUSET CRUSET CRUSET CRUSET CRUSET CRUSET

Page

29

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

SCOALA GENERALA NR.1 SLAVUTA, CRUSET SCOALA PRIMARA URDA DE JOS, CRUSET SCOALA PRIMARA VALUTA, CRUSET SCOALA GENERALA CORNELIUS RADU SCOALA PRIMARA BOTOROGI, DANESTI SCOALA GENERALA BRATUIA, DANESTI SCOALA GENERALA NR.1 DANESTI SCOALA PRIMARA MERFULESTI, DANESTI SCOALA PRIMARA SASA, DANESTI SCOALA PRIMARA VACAREA, DANESTI SCOALA GENERALA HUREZANI SCOALA PRIMARA TOTEA, HUREZANI SCOALA PRIMARA FRUMUSEI, LICURICI SCOALA PRIMARA NR.1 LICURICI SCOALA GENERALA NEGRENI, LICURICI SCOALA GENERALA NR.1 TOTEA, LICURICI SCOALA PRIMARA NR.2 TOTEA, LICURICI SCOALA GENERALA TIRGU-LOGRESTI SCOALA PRIMARA FRUNZA, LOGRESTI SCOALA PRIMARA LOGRESTI-MOSTENI, LOGRESTI SCOALA PRIMARA NR.2 MARU-CETATE, LOGRESTI SCOALA PRIMARA SEACA, LOGRESTI SCOALA PRIMARA BROSTENI, PLOPSORU SCOALA GENERALA CEPLEA, PLOPSORU SCOALA GENERALA PISCURI, PLOPSORU SCOALA GENERALA PLOPSORU SCOALA PRIMARA SARDANESTI, PLOPSORU SCOALA PRIMARA VALENI, PLOPSORU SCOALA PRIMARA BUCSANA, PRIGORIA SCOALA PRIMARA BURLANI, PRIGORIA SCOALA PRIMARA CALUGAREASA, PRIGORIA SCOALA PRIMARA NEGOIESTI, PRIGORIA SCOALA GENERALA PRIGORIA SCOALA PRIMARA ZORLESTI, PRIGORIA SCOALA GENERALA NR.2 ROSIA DE AMARADIA SCOALA PRIMARA RUGET, ROSIA DE AMARADIA SCOALA PRIMARA SECIURILE, ROSIA DE AMARADIA SCOALA PRIMARA STEJERI, ROSIA DE AMARADIA SCOALA PRIMARA NR.1 BOBU, SCOARTA SCOALA GENERALA BUDIENI, SCOARTA SCOALA GENERALA COPACIOASA, SCOARTA SCOALA GENERALA SCOARTA

CRUSET CRUSET CRUSET DANCIULESTI DANESTI DANESTI DANESTI DANESTI DANESTI DANESTI HUREZANI HUREZANI LICURICI LICURICI LICURICI LICURICI LICURICI LOGRESTI LOGRESTI LOGRESTI LOGRESTI LOGRESTI PLOPSORU PLOPSORU PLOPSORU PLOPSORU PLOPSORU PLOPSORU PRIGORIA PRIGORIA PRIGORIA PRIGORIA PRIGORIA PRIGORIA ROSIA DE AMARADIA ROSIA DE AMARADIA ROSIA DE AMARADIA ROSIA DE AMARADIA SCOARTA SCOARTA SCOARTA SCOARTA

Page

30

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ GJ

SCOALA PRIMARA BACESTI, STEJARI SCOALA GENERALA BALOSANI, STEJARI SCOALA GENERALA PISCOIU, STEJARI SCOALA PRIMARA POPESTI, STEJARI SCOALA PRIMARA NR.2 STEJARI SCOALA GENERALA NR.1 STEJARI SCOALA PRIMARA CIORARI, STOINA SCOALA GENERALA PAISANI, STOINA SCOALA PRIMARA NR.1 CARBUNESTI-SAT SCOALA PRIMARA COJANI, TG-CARBUNESTI SCOALA GENERALA CRETESTI, TG-CARBUNESTI SCOALA PRIMARA FLORESTENI, TG-CARBUNESTI SCOALA PRIMARA CERAT, TG-CARBUNESTI SCOALA GENERALA NR.1 POJOGENI, TG-CARBUNESTI SCOALA PRIMARA STEFANESTI, TG-CARBUNESTI SCOALA GENERALA "G.USCATESCU" TIRGU CARBUNESTI SCOALA PRIMARA COMANESTI TG-CARBUNESTI SCOALA PRIMARA NR.4 TICLENI SCOALA GENERALA NR.1 TICLENI SCOALA PRIMARA NR.3 TICLENI (RASINA) SCOALA PRIMARA NR.2 TICLENI (TUNSI) SCOALA PRIMARA COCOROVA, TURBUREA SCOALA GENERALA NR.1 POIANA, TURBUREA SCOALA PRIMARA SIPOTU, TURBUREA SCOALA PRIMARA NR.2 TURBUREA SCOALA DE ARTE SI MESERII TURBUREA SCOALA PRIMARA NR.2 ANDREESTI, VLADIMIR SCOALA GENERALA NR.1 ANDREESTI, VLADIMIR SCOALA PRIMARA NR.1 FRASIN, VLADIMIR SCOALA PRIMARA NR.2 FRASIN, VLADIMIR SCOALA PRIMARA VALEA DESULUI, VLADIMIR SCOALA PRIMARA NR.2 VLADIMIR (LUNCA) SCOALA GENERALA NR.1 VLADIMIR SCOALA GENERALA JUPANESTI SCOALA GIMNAZIALA BRANISTEA "UNIREA" SCOALA PRIMARA TRAIAN SCOALA PRIMARA V.ALECSANDRI SCOALA DE ARTE SI MESERII BUCIUMENI SCOALA GIMNAZIALA HANTESTI "SMARANDA BRAIESCU" SCOALA GIMNAZIALA FRUMUSITA SCOALA GIMNAZIALA FRUMUSITA "PETRU RARES" SCOALA GIMNAZIALA NR.1 INDEPENDENTA

GJ
GL GL GL GL GL GL GL GL

STEJARI STEJARI STEJARI STEJARI STEJARI STEJARI STOINA STOINA TARGU CARBUNESTI TARGU CARBUNESTI TARGU CARBUNESTI TARGU CARBUNESTI TARGU CARBUNESTI TARGU CARBUNESTI TARGU CARBUNESTI TARGU CARBUNESTI TARGU CARBUNESTI TICLENI TICLENI TICLENI TICLENI TURBUREA TURBUREA TURBUREA TURBUREA TURBUREA VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIR VLADIMIR JUPANESTI BRANISTEA BRANISTEA BRANISTEA BUCIUMENI BUCIUMENI FRUMUSITA FRUMUSITA INDEPENDENTA

Page

31

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GL GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR GR

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 INDEPENDENTA SCOALA GIMNAZIALA NR.3 MATCA SCOALA DE ARTE SI MESERII (NR.1) MATCA SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MATCA SCOALA GIMNAZIALA MUNTENI SCOALA GIMNAZIALA UNGURENI SCOALA GIMNAZIALA SCHELA SCOALA GIMNAZIALA CUZA VODA "ELENA DOAMNA" SCOALA GIMNAZIALA IZVOARELE SCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA CONACHI SCOALA GIMNAZIALA NR.1 TEPU "TUDOR PAMFILE" SCOALA GIMNAZIALA SIVITA SCOALA GIMNAZIALA TULUCESTI SCOALA PRIMARA SALCIA SCOALA PRIMARA TORCESTI SCOALA GIMNAZIALA UMBRARESTI VALE SCOALA GIMNAZIALA UMBRARESTI DEAL "SF.STELIAN" SCOALA CU CLASELE I-VIII "CONSTANTIN SPANISTEANU" BULBUCATA SCOALA CU CLASELE I-VIII CLEJANI SCOALA CU CLASELE I-IV NEAJLOV SCOALA CU CLASELE I-VIII PODU DOAMNEI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 FLORESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 STOENESTI SCOALA CU CLASELE I-IV CARPENISU SCOALA CU CLASELE I-VIII "DANIIL R. CORDESCU" CASCIOARELE SCOALA CU CLASELE I-VIII GAISENI SCOALA CU CLASELE I-IV POD POPA NAE SCOALA CU CLASELE I-VIII LETCA NOUA SCOALA CU CLASELE I-VIII LETCA VECHE SCOALA CU CLASELE I-VIII MIRSA SCOALA CU CLASELE I-VIII CARTOJANI SCOALA CU CLASELE I-VIII ROATA DE JOS SCOALA CU CLASELE I-IV ROATA DE JOS (CATUNU) SCOALA CU CLASELE I-IV SADINA SCOALA CU CLASELE I-IV CORBEANCA SCOALA CU CLASELE I-IV CUPELE SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVORU SCOAL CU CLASELE I-IV POIANA LUI STANGA SCOALA CU CLASELE I-VIII VINATORII MARI SCOALA CU CLASELE I-VIII VANATORII MICI SCOALA CU CLASELE I-VIII ZADARICIU SCOALA CU CLASELE I-VIII

GR

INDEPENDENTA MATCA MATCA MATCA MUNTENI MUNTENI SCHELA SLOBOZIA CONACHI SLOBOZIA CONACHI SLOBOZIA CONACHI TEPU TULUCESTI TULUCESTI UMBRARESTI UMBRARESTI UMBRARESTI UMBRARESTI BULBUCATA CLEJANI CLEJANI CLEJANI FLORESTI-STOENESTI FLORESTI-STOENESTI GAISENI GAISENI GAISENI GAISENI LETCA NOUA LETCA NOUA MIRSA ROATA DE JOS ROATA DE JOS ROATA DE JOS ROATA DE JOS VANATORII MICI VANATORII MICI VANATORII MICI VANATORII MICI VANATORII MICI VANATORII MICI VANATORII MICI BOLINTIN-VALE

Page

32

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

GR
IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IF IL IL

SC CU CLS I-VIII GHIMPATI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 AFUMATI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 AFUMATI-SECTIA CU CLASELE I-IV NR. 3 AFUMATI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 AFUMATI-SECTIA CU CLASELE I-IV NR. 2 AFUMATI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BRAGADIRU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 CERNICA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 CIOROGARLA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 CLINCENI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 CLINCENI-SECTIA CU CLASELE I-IV CLINCENI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 CORNETU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 DARASTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 DOMNESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 DOMNESTI-SECTIA CU CLASELE I-IV DOMNESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 CATELU GLINA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 GLINA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 JILAVA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 JILAVA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 PERIS LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA-SECTIA CU CLASELE I-IV VIDRA (BRAGADIRU) LICEUL TEORETIC CU CLASELE I-XII "ALEXANDRU ROSETTI" VIDRA-SECTIA CU CLASELE I-IV HIV VIDRA SCOALA CU CLASELE I-VIII BALACIU SC.CU CLS.I-IV BUESTI-ALBESTI GRUP SCOLAR AGRICOL SCOALA CU CLASELE I-VIII GIRBOVI SCOALA CU CLASELE I-VIII GRINDU SCOALA CU CLASELE I-VIII MUNTENI-BUZAU SCOALA DE ARTE SI MESERII REVIGA SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ALEXANDRU ODOBESCU' NR.1 URZICENI SCOALA CU CLASELE I-VIII 'ION HELIADE RADULESCU' NR.2 URZICENI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 URZICENI SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA MACRISULUI SCOALA CU CLASELE I-VIII "I.I.MIRONESCU" TAZLAU SCOALA CU CLASELE I-IV BARASTII DE CEPTURI SCOALA CU CLASELE I-VIII BARASTII DE VEDE SCOALA CU CLASELE I-VIII CUNGREA GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IBANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV MIESTI SCOALA CU CLASELE I-IV OTESTII DE SUS

GHIMPATI AFUMATI AFUMATI AFUMATI BRAGADIRU CERNICA CIOROGARLA CLINCENI CLINCENI CORNETU DARASTI DOMNESTI DOMNESTI GLINA GLINA JILAVA JILAVA PERIS VIDRA VIDRA BALACIU BUESTI CAZANESTI GARBOVI GRINDU MUNTENI BUZAU REVIGA URZICENI URZICENI URZICENI VALEA MACRISULUI TAZLAU BARASTI BARASTI CUNGREA CUNGREA CUNGREA CUNGREA

IL
IL IL IL IL IL IL IL IL NT OT OT OT OT OT OT

Page

33

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT OT

SCOALA CU CLASELE I-IV SPATARU SCOALA CU CLASELE I-VIII DOBRICENI SCOALA CU CLASELE I-VIII IANCU JIANU SCOALA CU CLASELE I-IV RUDARI SCOALA CU CLASELE I-IV FLORU SCOALA CU CLASELE I-VIII ICOANA SCOALA CU CLASELE I-VIII URSOAIA SCOALA CU CLASELE I-VIII BACEA SCOALA CU CLASELE I-VIII MOVILENI SCOALA CU CLASELE I-VIII OPORELU SCOALA CU CLASELE I-VIII OPTASI SCOALA CU CLASELE I-VIII CORNATELU SCOALA CU CLASELE I-VIII POBORU SCOALA CU CLASELE I - IV SEACA SCOALA CU CLASELE I - IV FALCOENI SCOALA CU CLASELE I-IV BRANISTE SCOALA CU CLASELE I-VIII VITANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV PROFA SCOALA CU CLASELE I-IV VINETI SCOALA CU CLASELE I-VIII STREJESTII DE JOS SCOALA CU CLASELE I-VIII STREJESTII DE SUS SCOALA CU CLASELE I-VIII COMANITA SCOALA CU CLASELE I-VIII TESLUI SCOALA CU CLASELE I-VIII STOBORASTI SCOALA DE ARTE SI MESERII TUFENI SCOALA CU CLASELE I-VIII CAZANESTI SCOALA CU CLASELE I - IV DUMITRESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII POGANU SCOALA CU CLS 1-8 CORBU SCOALA GENERALA 1-8 APOSTOLACHE SCOALA CU CLASELE I-VIII ARICESTII RAHTIVANI SCOALA CU CLASELE I-VIII NEDELEA ARICESTII RAHTIVANI SCOALA CU CLASELE I-VIII STOENESTI ARICESTII RAHTIVANI SCOALA CU CLASELE I-IV TARGSORU NOU ARICESTII RAHTIVANI SCOALA CU CLASELE I-IV ALBINARI ARICESTII ZELETIN SCOALA CU CLASELE I-VIII "INV. ATANASIE JAN STOICESCU" ARICESTII ZELETIN SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 BAICOI SCOALA CU CLASELE I-IV DIMBU BAICOI SCOALA CU CLASELE I-VIII LILIESTI BAICOI SCOALA CU CLASELE I-VIII TINTEA BAICOI SCOALA CU CLASELE I-IV TUFENI BAICOI

OT PH
PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH

CUNGREA IANCU JIANU IANCU JIANU IANCU JIANU ICOANA ICOANA ICOANA MOVILENI MOVILENI OPORELU OPTASI-MAGURA POBORU POBORU POBORU POTCOAVA SARBII MAGURA SARBII MAGURA SPINENI SPINENI STREJESTI STREJESTI TESLUI TESLUI TUFENI TUFENI VERGULEASA VERGULEASA VERGULEASA CORBU APOSTOLACHE ARICESTII RAHTIVANI ARICESTII RAHTIVANI ARICESTII RAHTIVANI ARICESTII RAHTIVANI ARICESTII ZELETIN ARICESTII ZELETIN BAICOI BAICOI BAICOI BAICOI BAICOI

Page

34

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH

SCOALA DE ARTE SI MESERII BALTESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII PODENII VECHI BALTESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII BOLDESTI-GRADISTEA SCOALA CU CLASELE I-IV GRADISTEA BOLDESTI GRADISTEA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 BOLDESTI-SCAIENI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 BOLDESTI-SCAIENI SCOALA CU CLASELE I-VIII SECIU BOLDESTI SCAIENI SCOALA CU CLASELE I-VIII "CONSTANTIN STERE" BUCOV SCOALA CU CLASELE I-VIII CHITORANI BUCOV SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI VODA" PLEASA BUCOV SCOALA CU CLASELE I-IV NR. 2 PLEASA BUCOV SCOALA CU CLASELE I-VIII CALUGARENI SCOALA CU CLASELE I-VIII "B.P. HASDEU" CAMPINA SCOALA CENTRALA CU CLASELE I-VIII CAMPINA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 3 CAMPINA SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CAMPINEANU" CAMPINA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 CAMPINA SCOALA CU CLASELE I-VIII CARBUNESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICHITA STANESCU" CEPTURA SCOALA CU CLASELE I-IV MALU ROSU CEPTURA SCOALA CU CLASELE I-VIII ROTARI CEPTURA SCOALA GENERALA 1-8 CIORANI SCOALA CU CLASELE I-IV BARAITARU DRAGANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV BELCIUG DRAGANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV CORNU DE JOS DRAGANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV MERI DRAGANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII DUMBRAVESTI SCOALA CU CLASELE I-IV MALAESTII DE JOS DUMBRAVESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOPENI-SAT SCOALA CU CLASELE I-IV SFARLEANCA DUMBRAVESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "IOAN MOGA" DITESTI FILIPESTII DE PADURE SCOALA CU CLASELE I-VIII BRATASANCA FILIPESTII DE TARG SCOALA CU CLASELE I-VIII FILIPESTII DE TARG SCOALA CU CLASELE I-VIII MARGINENII DE JOS SCOALA CU CLASELE I-VIII CALINESTI FLORESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII FLORESTI SCOALA CU CLASELE I-IV NOVACESTI FLORESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII FULGA DE JOS SCOALA CU CLASELE I-VIII "LAURENTIU FULGA" FULGA DE SUS SCOALA CU CLASELE I-VIII GORNET SCOALA CU CLASELE I-IV GORNET CUIB GORNET

PH
PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH

BALTESTI BALTESTI BOLDESTI GRADISTEA BOLDESTI GRADISTEA BOLDESTI-SCAIENI BOLDESTI-SCAIENI BOLDESTI-SCAIENI BUCOV BUCOV BUCOV BUCOV CALUGARENI CAMPINA CAMPINA CAMPINA CAMPINA CAMPINA CARBUNESTI CEPTURA CEPTURA CEPTURA CIORANI DRAGANESTI DRAGANESTI DRAGANESTI DRAGANESTI DRAGANESTI DUMBRAVESTI DUMBRAVESTI DUMBRAVESTI DUMBRAVESTI FILIPESTII DE PADURE FILIPESTII DE TIRG FILIPESTII DE TIRG FILIPESTII DE TIRG FLORESTI FLORESTI FLORESTI FULGA FULGA GORNET GORNET

Page

35

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH

SCOALA CU CLASELE I-IV NUCET GORNET SCOALA CU CLASELE I-VIII BUGHEA DE JOS GURA VITIOAREI SCOALA CU CLASELE I-IV FAGETU GURA VITIOAREI SCOALA CU CLASELE I-VIII GURA VITIOAREI SCOALA CU CLASELE I-VIII POIANA COPACENI GURA VITIOAREI SCOALA DE ARTE SI MESERII IORDACHEANU SCOALA CU CLASELE I-IV MOCESTI IORDACHEANU SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA CUCULUI IORDACHEANU SCOALA CU CLASELE I-VIII VARBILA IORDACHEANU SCOALA EROILOR CU CLASELE I-VIII LIPANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII ZAMFIRA LIPANESTI SCOALA CU CLASELE 1-8 SCORTENI SCOALA CU CLASELE 1-8 MISLEA SCOALA CU CLASELE I-VIII MATITA PACURETI SCOALA CU CLASELE I-VIII PACURETI SCOALA CU CLASELE I-VIII "VLAD MUSATESCU" GAGENI PAULESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "ARHITECT T.T. SOCOLESCU" PAULESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "ELENA DOAMNA" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "CANDIANO POPESCU" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "SFANTUL VASILE" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "ANDREI MURESANU" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "GRIGORE MOISIL" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE EMIL PALADE" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-IV NR. 22 PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE IORGA" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "GEORGE COSBUC" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "MIHAI EMINESCU" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE TITULESCU" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "ANTON PANN" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "RARES VODA" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "SFANTA VINERI" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "IOAN GRIGORESCU" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "HENRI MATHIAS BERTHELOT" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-IV "UNIREA" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "MATEI BASARAB" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 13 PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "IENACHITA VACARESCU" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 19 PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "ION CREANGA" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "PROFESOR NICOLAE SIMACHE" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "I.A.BASSARABESCU" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "FLORIN COMISEL" PLOIESTI

PH PH
PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH

GORNET GURA VITIOAREI GURA VITIOAREI GURA VITIOAREI GURA VITIOAREI IORDACHEANU IORDACHEANU IORDACHEANU IORDACHEANU LIPANESTI LIPANESTI MISLEA MISLEA PACURETI PACURETI PAULESTI PAULESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI

Page

36

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH PH

SCOALA CU CLASELE I-VIII "RADU STANIAN" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII "NICOLAE BALCESCU" PLOIESTI LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA" PLOIESTI COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA" PLOIESTI GRUPUL SCOLAR DE SERVICII "SFANTUL APOSTOL ANDREI" PLOIESTI COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET" PLOIESTI COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU" PLOIESTI COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" PLOIESTI COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL" PLOIESTI SCOALA CU CLASELE I-IV GALMEIA PLOPU SCOALA CU CLASELE I-IV NISIPOASA PLOPU SCOALA CU CLASELE I-VIII PLOPU SCOALA CU CLASELE I-VIII MEHEDINTA PODENII NOI SCOALA CU CLASELE I-VIII PODENII NOI SCOALA CU CLASELE I-IV RAHOVA PODENII NOI SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA DULCE PODENII NOI SCOALA CU CLASELE I-VIII "INVATATOR ION MATEESCU" POIANA CAMPINA SCOALA CU CLASELE I-VIII NUCSOARA DE JOS POSESTI SCOALA CU CLASELE I-IV NUCSOARA DE SUS POSESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII POSESTII-PAMANTENI SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA PLOPULUI POSESTI SCOALA CU CLASELE I-IV VALEA SCREZII POSESTI SCOALA CU CLASELE I-IV POIENILE PREDEAL SARARI SCOALA CU CLASELE I-VIII PREDEAL-SARARI SCOALA CU CLASELE I-VIII VITIOARA DE SUS PREDEAL SARARI SCOALA CU CLASELE I-VIII DRAGANEASA PROVITA DE JOS SCOALA CU CLASELE I-VIII PROVITA DE JOS SCOALA CU CLASELE I-VIII SURANI SCOALA CU CLASELE I-VIII BUSTENARI TELEGA SCOALA CU CLASELE I-IV MELICESTI TELEGA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 1 TELEGA SCOALA CU CLASELE I-VIII "ALEXANDRU POPESCU-TELEGA" TELEGA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 2 URLATI SCOALA CU CLASELE I-VIII DARVARI VALEA CALUGAREASCA SCOALA CU CLASELE I-IV PANTAZI VALEA CALUGAREASCA SCOALA CU CLASELE I-VIII RACHIERI VALEA CALUGAREASCA SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA CALUGAREASCA SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOVANI VALEA CALUGAREASCA

PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOIESTI PLOPU PLOPU PLOPU PODENII NOI PODENII NOI PODENII NOI PODENII NOI POIANA CAMPINA POSESTI POSESTI POSESTI POSESTI POSESTI PREDEAL-SARARI PREDEAL-SARARI PREDEAL-SARARI PROVITA DE JOS PROVITA DE JOS SURANI TELEGA TELEGA TELEGA TELEGA URLATI VALEA CALUGAREASCA VALEA CALUGAREASCA VALEA CALUGAREASCA VALEA CALUGAREASCA VALEA

Page

37

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

CALUGAREASCA
PH PH PH SJ SJ SJ SM SM SM SM SM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM SCOALA CU CLASELE I-IV CARJARI VALCANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV TRESTIOARA VALCANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII VALCANESTI SCOALA CU CLASELE I-IV LESMIR SCOALA GIMNAZIALA MARCA SCOALA CU CLASELE I-IV PORT SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CAREI SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CAREI SCOALA CU CLASELE I-VIII "VASILE LUCACIU" CAREI SCOALA CU CLASELE I-VIII PISCOLT SCOALA CU CLASELE I-VIII "GHEORGHE BULGAR" SANISLAU SCOALA CU CL.I-VIII "ING. ANGHEL SALIGNY" BANLOC SCOALA CU CL.I-VIII BEBA VECHE SCOALA CU CL.I-IV CHERESTUR COM.BEBA VECHE SCOALA CU CL.I-VIII BILED SCOALA CU CL.I-VIII DENTA SCOALA CU CL.I-VIII DUDESTII-NOI SCOALA CU CL.I-VIII DUMBRAVITA SCOALA CU CL.I-VIII FOENI SCOALA CU CL.I-VIII GHIRODA SCOALA CRESTINA "BUNUL PASTOR" GHIRODA SCOALA CU CL.I-VIII GIERA TIMIS SCOALA CU CL.I-IV GRANICERI COM.GIERA SCOALA CU CL.I-VIII SANDRA SCOALA CU CL.I-IV BARATEAZ COM.SATCHINEZ SCOALA CU CL.I-VIII SATCHINEZ SCOALA CU CL.I-VIII NR.3 LUGOJ SCOALA DE ARTE FRUMOASE "FILARET BARBU" LUGOJ SCOALA CU CL.I-VIII NR.24 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.1 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.13 TIMISOARA GRUP SCOLAR DE ARTE SI MESERII "SPIRU HARET" TIMISOARA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.20 TIMISOARA SCOALA PRIMARA "ED VERTIGO" TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.26 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.27 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.12 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.21 "VICENTIU BABES" TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII "RUDOLF WALTHER" TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.18 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.22 TIMISOARA

VILCANESTI VILCANESTI VILCANESTI MARCA MARCA MARCA CAREI CAREI CAREI PISCOLT SANISLAU BANLOC BEBA VECHE BEBA VECHE BILED DENTA DUDESTII NOI DUMBRAVITA FOENI GHIRODA GHIRODA GIERA GIERA SANDRA SATCHINEZ SATCHINEZ TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA

Page

38

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM TM

SCOALA CU CL.I-VIII NR.25 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.30 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.19 "AVRAM IANCU" TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.15 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.4 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.6 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.2 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.11 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.16 "TAKE IONESCU" TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.7 "SFANTA MARIA" TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.29 TIMISOARA SCOALA CU CL.I-VIII NR.14 TIMISOARA GRUP SCOLAR AGRICOL ORTISOARA LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS TIMISOARA LICEUL "GRIGORE MOISIL" TIMISOARA LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" TIMISOARA

TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA

TM LICEUL TEORETIC "J.L.CALDERON" TIMISOARA TM LICEUL TEORETIC 'WILLIAM SHAKESPEARE' TM LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA" TIMISOARA TM LICEUL WALDORF TIMISOARA TM COLEGIUL NATIONAL DE ARTA "ION VIDU" TIMISOARA TM LICEUL TEORETIC "BELA BARTOK" TIMISOARA TM COLEGIUL NATIONAL "C.DIACONOVICI LOGA"TIMISOARA TM GRUP SCOLAR INDUSTRIAL ELECTROTIMIS TIMISOARA TM GRUP SC.INDUSTRIAL TRANSPORTURI AUTO TIMISOARA TM LICEUL TEORETIC "VLAD TEPES" TIMISOARA TM LICEU TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" TIMISOARA TM LICEUL TEOLOGIC BAPTIST TIMISOARA TM LICEUL TEORETIC GATAIA TM COLEGIUL NATIONAL BANATEAN TIMISOARA TM TM TR TR SCOALA CU CL.I-VIII VARIAS SCOALA CU CLS.I-IV BLEJESTII SCOALA CU CLS.I-VIII BLEJESTI

TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA TIMISOARA VARIAS BLEJESTI BLEJESTI

Page

39

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR TR

SCOALA CU CLS.I-IV SERICU SCOALA CU CLS.I-VIII CALINESTII SCOALA CU CLS.I-IV NR 2 CIOLANESTI DEAL SCOALA CU CLS.I-VIII NR 1 CIOLANESTI DEAL SCOALA CU CLS.I-IV CIOLANESTI VALE SCOALA CU CLS.I-VIII COSMESTI SCOALA CU CLS.I-IV DRAGHINESTI SCOALA CU CLS.I-VIII NR 1 GRATIA SCOALA CU CLS.I-IV NR 3 GRATIA SCOALA CU CLS.I-IV NR 2 GRATIA SCOALA CU CLS.I-VIII MAVRODIN SCOALA CU CLS.I-VIII MERENII DE JOS SCOALA CU CLS.I-VIII MERENII DE SUS SCOALA CU CLS.I-VIII NENCIULESTI SCOALA CU CLS.I-IV CATUNU SCOALA CU CLS.I-VIII POENI SCOALA CU CLS.I-IV PURANI DE JOS SCOALA CU CLS.I-VIII PURANII DE SUS SCOALA CU CLS.I-IV ALBENI SCOALA CU CLS.I-IV DRACESTI SCOALA CU CLS.I-IV NEGRILESTI SCOALA CU CLS.I-VIII SCURTU MARE SCOALA CU CLS.I-IV SCURTU SLAVESTI SCOALA CU CLS.I-IV VALEA POSTEI SCOALA CU CLS.I-IV BUTESTI SCOALA CU CLS.I-VIII SILISTEA SCOALA CU CLS.I-IV SILISTEA MICA SCOALA CU CLS.I-VIII "MARIN PREDA" SILISTEA GUMESTI SCOALA CU CLS.I-IV SILISTEA GUMESTI SCOALA CU CLS.I-IV SARBENI SCOALA CU CLS.I-VIII SARBENII DE JOS SCOALA CU CLS.I-IV UDENI SCOALA CU CLS.I-IV TALPA ROTARASTI SCOALA CU CLS.I-VIII TALPA BASCOVENI SCOALA CU CLS.I-VIII TALPA OGRAZILE SCOALA CU CLS.I-IV LADA SCOALA CU CLS.I-VIII TATARASTII DE SUS SCOALA CU CLS.I-IV BRATASANI SCOALA CU CLS.I-VIII TRIVALEA MOSTENI SCOALA CU CLS.I-VIII NR 3 VIDELE SCOALA CU CLS.I-IV NR 5 FOTACHESTI (VIDELE) SCOALA CU CLS.I-IV NR 4 CARTOJANCA (VIDELE)

BLEJESTI CALINESTI CIOLANESTI CIOLANESTI CIOLANESTI COSMESTI GRATIA GRATIA GRATIA GRATIA MAVRODIN MERENI MERENI NENCIULESTI POENI POENI PURANI PURANI SCURTU MARE SCURTU MARE SCURTU MARE SCURTU MARE SCURTU MARE SCURTU MARE SILISTEA SILISTEA SILISTEA SILISTEA GUMESTI SILISTEA GUMESTI SIRBENI SIRBENI SIRBENI TALPA TALPA TALPA TATARASTII DE JOS TATARASTII DE SUS TRIVALEA-MOSTENI TRIVALEA-MOSTENI VIDELE VIDELE VIDELE

Page

40

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

TR TR TR VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL

SCOALA CU CLS.I-IV NR 6 PARISESTI (VIDELE) SCOALA CU CLS.I-VIII NR 2 VIDELE SCOALA CU CLS.I-VIII NR 1 VIDELE SCOALA CU CLASELE I-VIII ALUNU SCOALA CU CLASELE I-VIII COLTESTI SCOALA CU CLASELE I-IV OCRACU SCOALA CU CLASELE I-IV ROSIA SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANI SCOALA CU CLASELE I-IV VALEA MARE SCOALA CU CLASELE I-VIII VALEA MARE SCOALA CU CLASELE I-IV BIRSESTI SCOALA CU CLASELE I-IV BARZA SCOALA CU CLASELE I-IV BERCIOIU SCOALA CU CLASELE I-VIII BUDESTI SCOALA CU CLASELE I-IV LINIA SCOALA CU CLASELE I-IV RUDA SCOALA CU CLASELE I-VIII CRETENI SCOALA CU CLASELE I-IV IZVORU SCOALA CU CLASELE I-VIII BABENI OLTETU SCOALA CU CLASELE I-IV COLELIA SCOALA CU CLASELE I-IV DICULESTI SCOALA CU CLASELE I-IV CATETU SCOALA CU CLASELE I-IV DEJOI SCOALA CU CLASELE I-VIII DOZESTI SCOALA CU CLASELE I-IV FARTATESTI SCOALA CU CLASELE I-IV GIULESTII DE SUS SCOALA CU CLASELE I-IV POPESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII RUSANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII FAURESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII BRATIA DIN DEAL SCOALA CU CLASELE I-IV BRATIA DIN VALE SCOALA CU CLASELE I-IV COCORU SCOALA CU CLASELE I-IV CREMENARI SCOALA CU CLASELE I-VIII GALICEA SCOALA CU CLASELE I-IV TEIU SCOALA CU CLASELE I-IV VALEA RIULUI SCOALA CU CLASELE I-VIII GUSOENI SCOALA CU CLASELE I-IV GUSOIANCA SCOALA CU CLASELE I-IV BROSTENI SCOALA CU CLASELE I-VIII LAPUSATA SCOALA CU CLASELE I-VIII PIRIIENI SCOALA CU CLASELE I-IV PLESOIU

VIDELE VIDELE VIDELE ALUNU ALUNU ALUNU ALUNU BABENI BABENI BABENI BUDESTI BUDESTI BUDESTI BUDESTI BUDESTI BUDESTI CRETENI CRETENI DICULESTI DICULESTI DICULESTI FARTATESTI FARTATESTI FARTATESTI FARTATESTI FARTATESTI FARTATESTI FARTATESTI FAURESTI GALICEA GALICEA GALICEA GALICEA GALICEA GALICEA GALICEA GUSOENI GUSOENI LAPUSATA LAPUSATA LIVEZI LIVEZI

Page

41

Concursul national Scoala lui Andrei - Regulament

VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VL VN VN VN VN VN VN VN VN VN

SCOALA CU CLASELE I-VIII TINA SCOALA CU CLASELE I-IV DUMBRAVA SCOALA CU CLASELE I-VIII FUMURENI SCOALA CU CLASELE I-VIII LUNGESTI SCOALA CU CLASELE I-IV STANESTI LUNCA SCOALA CU CLASELE I-VIII MADULARI SCOALA CU CLASELE I-VIII BULETA SCOALA CU CLASELE I-VIII GOVORA SAT SCOALA CU CLASELE I-VIII MAGURA SCOALA CU CLASELE I-VIII BARSOIU SCOALA CU CLASELE I-IV BULAGEI SCOALA CU CLASELE I-IV DELURENI SCOALA CU CLASELE I-IV GEAMANA SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVORU RECE SCOALA CU CLASELE I-IV STANESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII STOILESTI SCOALA CU CLASELE I-VIII URSI SCOALA CU CLASELE I-VIII MAZILI SCOALA CU CLASELE I-VIII FOLESTII DE SUS SCOALA CU CLASELE I-VIII TOMSANI SCOALA CU CLASELE I-VIII DEALU VALENI SCOALA CU CLASELE I-VIII SASCIOARA SCOALA CU CLASELE I-IV STANOMIRU SCOALA CU CLASELE I-IV VALEA VALENI SCOALA CU CLASELE I-VIII ZATRENI SCOALA CU CLASELE I-VIII ADJUDU VECHI SCOALA CU CLASELE I-IV BURCIOAIA SCOALA CU CLASELE I-IV SISCANI SCOALA DE ARTE SI MESERII NR. 1 CAMPURI SCOALA CU CLASELE I-IV ARGEA SCOALA DE ARTE SI MESERII PLOSCUTENI SCOALA CU CLASELE I-IV CIORANI SCOALA CU CLASELE I-VIII DOMNESTI-TIRG SCOALA CU CLASELE I-VIII PUFESTI

LIVEZI LUNGESTI LUNGESTI LUNGESTI LUNGESTI MADULARI MIHAESTI MIHAESTI MIHAESTI STOILESTI STOILESTI STOILESTI STOILESTI STOILESTI STOILESTI STOILESTI STOILESTI SUTESTI TOMSANI TOMSANI ZATRENI ZATRENI ZATRENI ZATRENI ZATRENI ADJUD ADJUD ADJUD CAMPURI PLOSCUTENI PLOSCUTENI PUFESTI PUFESTI PUFESTI

Page

42