Sunteți pe pagina 1din 4

INTIEL

THE ELECTRONICS ON YOUR SIDE

TERMOREGULATOR DE REGLARE A TURATIEI

INT0086A

MANUAL DE UTILIZARE

DE REGLARE A TURATIEI INT0086A MANUAL DE UTILIZARE tel.: 00359 596.333.66 ||| fax: 00359 596.325.80 |||

1.

Aplicabilitate

Termoregulatorul de reglare a turatiei INT0086A este proiectat pentru controlul sursei de curent alternativ monofazat in concordanta cu temperatura senzorului termic. Reglarea este asigurata de controlul fazic al elementului regulator (semistor). Regulatorul este optimizat sa opereze electromotoare asincroane si motoare universale de ventilare, pompe rotative, exhaustoare cazane pe combustibil solid, etc., dar poate regla de asemenea elementie de incalzire. Pe de alta parte, trebuie sa se acorde o maxima atentie faptului ca nu este destinat controlului compresoarelor

cu piston.

2. Locatia elementelor

J2 TR6 LED1 TR2 TR3 TR5 LED2 J1 TR4 1 2 3 4 5 6
J2
TR6
LED1
TR2
TR3
TR5
LED2
J1
TR4
1
2
3
4
5
6
11
12
_
+
TS
~220V
a)
M
J1 J2 Working Curves J1 A J2 J1 B J2 J1 C J2 J1 D
J1
J2
Working Curves
J1
A
J2
J1
B
J2
J1
C
J2
J1
D
J2
b)

Figura 1

J1 – Element de legatura pentru inversarea pantei diagramei de reglare. J2 – Element de legatura pentru limitarea rotirii motorului la un nivel minim de rotatie n min . TR2 – Element pentru setarea nivelului minim al intervalului de regulare al temperaturii T min .

TR3 – Element pentru setarea latimii (pantei) intervalului de regulare al temperaturii

TR4 – Element pentru compensarea unghiului curentului semistorului, in vederea mentinerii rotatiei adoptate in timpul variatiei tensiunii de alimentare si a curentului de incarcare. TR5 – Element pentru setarea nivelului minim de rotatie. TR6 – Element pentru setarea protectiei impotriva suprasarcinii. LED1 – Indicator luminos pentru suprasarcina, rosu (suprasarcina) . LED2 – Indicator luminos pentru functionarea motorului, verde. TS – Senzor de temperatura.

motorului, verde. TS – Senzor de temperatura. T . 3. Functionare Regulatorul termic modifica turatia

T.

3. Functionare

Regulatorul termic modifica turatia motorului in functie de diferenta dintre nivelul temperaturii stabilit T min si cel masurat de senzorul termic “TS” in concordanta cu diagrama de

regulare selectata. Diagramele posibile de regulare sunt in Figura 2, de mai jos. Pentru fiecare dintre ele se

poate stabili T min ,

atingerea nivelului minim de turatie (n min ) si se opreste daca motorul atinge nivelul minim de turatie (n min ) daca sunt selectate curbele “C” si “D”. Tipul curbei de regulatie poate fi stabilit cu ajutorul elementelor de legatura “J1” si “J2”, conform tabelului din Figura 1, b).

T si n m i n . Motorul va continua sa functioneze in curbele “A” si si n min . Motorul va continua sa functioneze in curbele “A” si “B” dupa

n [%] B A 10 n min T t [°C] T min
n [%]
B A
10
n
min
T
t [°C]
T min
n [%] C D 10 n min T t [°C] T min
n [%]
C
D
10
n
min
T
t [°C]
T min

Figura 2

Esenta procesului de control este compensatia aditionala cu unghiul curentului semistorului. Fiecare crestere de tensiune va reduce unghiul curentului si pe de alta parte, fiecare crestere a curentului de incarcare va creste unghiul curentului din semistor. De fapt aceasta previne scaderea turatiei in timpul incarcarii axului mecanic si de asemenea cresterea turatiei in timpul cresterii tensiunii de alimentare. Efectul de compensare devine mai mare in timpul rotirii elementului “TR4” in sens invers acelor de ceasornic. Un astfel de control este potrivit pentru motoarele cu incarcare variabila, pentru pompele de control al temperaturii in sistemele de incalzire cu supape termice unde asigura o presiune permanenta la un flux variabil. Protectia impotriva suprasarcinii este asigurata la doua nivele - In si 1.4 In. Daca curentul de alimentare ajunge la nivelul In, indicatorul “LED1” - ”I>” va fi activat fara a opri motorul. Daca curentul de alimentare continua sa creasca pana ajunge la nivelul 1,4In, motorul va intra intr-un regim de turatie minim fixat prin “TR5”. Pe de alta parte, dupa curentul de alimentare ajunge la 0,5In, indicatorul “LED1” - ”I>” se opreste si motorul este pornit automat lin. Reglarea protectiei curentului poate fi facuta rotind elementul “TR6” in sensul acelor de ceasornic pana la capat. Motorul este setat fortat in regimul maxim de turatie (care corespunde cu nivelul curentului In), prin intreruperea senzorului termic “TS”de la bornele “11” si “12”, si punand elementul de legatura “J1” in pozitie in raport cu curba “A”, Figura 1, b). Dupa aceea elementul “TR6” trebuie rotit incet in sensul invers acelor de ceasornic, pana cand lumina indicatorului “LED1” - ”I>”apare, dupa aceea “TR6” trebuie intors incet pana cand lumina indicatorului “LED1”, se opreste ramanand in acea pozitie. Reglarea la nivelul minim al turatiei este prevazuta prin intreruperea senzorilor “TS” de la bornele “11” si “12”, si punand elementele de legatura “J1” si “J2” in raport cu curba “B”, (vezi Figura 1, b)). Nivelul minim al turatiei poate fi reglat cu ajutorul elementului “TR5”. Motorul poate fi oprit sau pornit printr-un circuit de comanda pozitionat in afara corpului regulatorului. Motorul lucreaza daca intrerupatorul circuitul este inchis si se opreste daca intrerupatorul circuitul ramane deschis.

4. Date tehnice

1. Tensiunea de alimentare :

220V / 50Hz;

2. Capacitatea nominala a consumatorului :

1000W;

3. Semnal de intrare :

50mA;

4. Domeniul de masurare :

(0°C) –(+100°C);

5. Domeniul de reglare :

(+20°C)-(+100°C);

6. Timp de pornire lina :

6 sec.;

7. Nivelul de reglaj :

10-40%.

5. Conectare Conectarea corecta a regulatorului termic de reglare a turatiei, este cea din Figura 1, a).

Terminalele “1” si “2” – sunt destinate comutatorului start/stop telecomandat.

Terminalele “3” si “4” – conectarea electromotorului comandat;

Terminalele “11” si “12” – conectarea senzorului de temperatura tip LM335, furnizat de INTIEL. Se va acorda atentie polaritatii senzorului de temparatura la conactarea acestuia.

6.

Garantie

Perioada de garantie este de 24 luni de la data de achizitionare a dispozitivului sau a instalarii de o firma specializata, dar nu va depasi 28 luni de la data productiei. Garantia se aplica problemelor de functionare care apar in perioada de garantie si sunt rezultatul deficientelor de fabricatie sau a componentelor produsului. Garantia nu se aplica in cazul defectarii datorita unei instalari incorecte sau de catre personal necalificat, actiunii directe asupra produsului, depozitarii necorespunzatoare sau a transportului necorespunzator.

Reparatiile in timpul perioadei de garantie pot fi facute dupa completarea corecta a cardului de garantie a producatorului de catre o firma specializata.

CARD DE GARANTIE

Producator:

INTIEL

Tipul produsului

REGULATOR TERMIC DE REGLARE A TURATIEI

INT0086A

Numarul de fabricatie

Data productiei

Confirmarea furnizorului

Data cumpararii (achizitiei)

Numarul documentului de achizitie

Numele furnizorului, adresa si stampila

Numele vanzatorului si semnatura

Data instalarii

Data

Compania, adresa si stampila

Numele instalatorului si semnatura