Sunteți pe pagina 1din 3

Conceptul de finante

Finantele in sens larg cuprind: 1. Finantele publice 2. Finantele private ( intreprinderi) 3. Relatiile de credit 4. Relatiile de asigurari Pentru a putea fi definit conceptul de finante trebuie comparat cu conceptul de bani. Banii reprezinta un instrument economic general acceptat pentru mijlocirea schimburilor. Orice relatie baneasca presupune existenta unei tranzactii si se materializeaza printr-un transfer de valoare cu echivalent. Spre deosebire de relatiile banesti , rel.financiare presupun un transfer de valoare fara echivalent. Pt a identifica o relatie financiara in spectrul larg al relatiilor banesti trebuie verificate urmatoarele conditii : 1. Daca transferul de valoare se realizeaza cu sau fara echivalent 2. Daca statul este sau nu parte din cadrul relatiei respective 3. In ce masura transferul de valoare are ca obiectiv satisfacerea necesitatilor publice. Ex: impozitul pe salariu este atat o relatie financiara cat si o relatie baneasca deoarece: 1. Statul este parte din cadrul relatiei 2. Are ca obiectiv satisfacerea nevoilor publice 3. Reprez un transfer fara echivalent Sfera de cuprindere a relatiilor financiare este inclusa in sfera de cuprindere a relatiilor banesti , intre finante si bani existand o legatura ca de la parte la intreg. Intr-o economie de piata principalele relatii banesti propriu-zise sunt urmatoarele : 1. Actele de vanzare-cumparare de bunuri 2. Operatiunile de emisiune de titluri si tranzactionare de titluri de valori mobiliare 3. Procesele de economisire a capitalurilor disponibile prin intermediul institutiilor financiare specializate. Definitie: finantele publice reprezinta ansamblul relatiilor economico-financiare sub forma baneasca care iau nastere in procesul repartitiei bugetului intern brut in scopul constituirii fondurilor financiare publice necesare pt acoperirea Chpublice generate de existenta si functionarea statului. Concluzii : 1. FP sunt legate de existenta statului. 2. FP reprezinta o entitate deoarece iau nastere in procesul repartitiei PIB 3. Sunt relatii ce imbraca forma baneasca Dpdv istoric FP au aparut in oranduirea sclavagista intrucat in aceasta etapa de dezv s-au conturat conditiile care le-au generat: 1. Aparitia statului ca forma a org statului 2. Aparitia schimburilor si a banilor

FINANTE PUBLICE CURS 5

20.12.2012

I.

Functia de alocare

- Pune in evidenta diferenta dintre bunuri si servicii publice si cele private In teoria FP dpdv al consumatorului exista 3 categ de bunuri: publice,mixte,private 1. Bunurile publice - Bunurile al caror consum este neconcurential adica accesul unui individ la acel bun nu intra in concurenta cu accesul altui individ. - Sunt bunuri produse si distribuite de catre stat: iluminat, invatamant,sanatate etc Oferta de bunuri publice este limitata din motve tehnice si economice si astfel unele persoane sunt excluse de la consumul bunurilor respective. Categorii de excluderi: 1. Excluderea tehnica- capacitate tehnica limitata de producere 2. Excluderea economica- prin costuri mari statul trebuie sa intervina pt echilibru BUNURI MIXTE - Bunuri al caror consum poate fi satisfacut fie pe piata (cu un anumit pret) fie pe cale publica( prin intermediul statului) - Optiunea apartine consumatorului si are ca factori de influenta: a) Calitatea bunurilor si serviciilor b) Oferta limitata a bunurilor si serv publice c) Utilitatea bunului d) Puterea de cumparare a consumatorului Ex: invatamant, cultura, sanatate 3. BUNURI PRIVATE Bunuri al caror consum /acces este concurential Procurarea de bunuri private se face prin intermediul pietei la un pret stabilit in functie de raportul C si O existent la un moment dat Producerea de bunuri private se realizeaza pe criteriul profitabilitatii Functia de alocare se manifesta prin producerea si distribuirea gratuita a bunurilor publice si a unora dintre cele mixte, precum si prin utilizarea parghiilor de interventie a statului in activitatea economica fara afectarea mecanismelor pietei . Functia de alocare pune in evidenta rolul statlui de autoritate publica si varietatea de agenti economici, producator si distribuitor de bunuri publice

II.
-

Functia de distributie
Are ca scop indeplinirea obiectivelor de natura sociala la un moment dat Distributia presupune formarea diferentiata a resurselor FP in functie de p.c.b a contribuabilului Trebuie sa existe o legislatie fiscala care sa permita diferentierea sarcinii fiscale- prin utilizarea de cote progresive de impunere ( cresc pe masura cresterii bazei de impozitare)

III. Functia de stabilizare - Pune in evidenta calitatea statului de a reglementa diferite domenii de activitate - Presupune utilizarea numai a parghiilor fin de interventie in activitatea impozitelor, ch , imprumuturi IV. Functia de repartitie - Functia principala a FP - 2 etape : a) Fluxuri economico-financiare : intre stat si PF/PJ in scopul constituirii venitului public (impozite, taxe) b) Fluxuri ec- fin intre stat si PF/PJ in scopul satisfacerii nevoilor publice V. Functia de control Functie secundara Se manifesta in ambele etape ale functiei de repartitie Realizarea se face cu ajutorul ANAF, Curtea de conturi, Ministerele, Banca Centrala