Sunteți pe pagina 1din 7

MOOT COURT COMPETITION - COMMERCIAL LAW SPETA NR.1 Echipa 1: 1. Biet Cristina - judecator 2. Al-Bahra Saly- avocat 3.

. Lungu Eduard- avocat

Prin somaia emis de BEJ T.N., giranii PV i NM au fost somai s plteasc ctre BANCA I.T., suma de 12.420 lei compus din: 11.420 lei rest de credit si dobnzi aferente n baza contractului de credit bancar nr.28 din 13.03.2004 i 1.000 lei cheltuieli de executare. mpotriva somaiei de plat, giranii P.V. i N.M. au formulat contestaie la exec utare, solicitnd admiterea acesteia i desfiinarea formelor de executare. n fapt, giranii au recunoscut c, ntr-adevr, n calitatea lor de asociai ai S.C. VV S.R.L., au garantat creditul acordat acesteia, pentru desfurarea activitilor curente ale societii ns, n contract nu se precizeaz niciun bun mobil sau imobil care s fie afectat garantrii rambursrii creditului. Din aceast cauz, contestatorii girani consider c se impune, ca mai nti s fie acionat societatea, i numai n msura n care banca mprumuttoare nu este satisfcut din patrimoniul societii, s fie urmrii ei, n calitate de girani. Giranii contestatori, mai solicit admiterea contestaiei i pentru faptul c, din suma de 11.420 lei, doar 4.800 lei reprezint creditul restant, restul constituie dobnzile aferente sumei mprumutate ori, n contract nu s-a stipulat c garania se extinde i asupra dobnzilor. n sfrit, contestatorii girani au depus la instana de executare un certificat de gref i relaii de la ONRC, din care rezult c, mpotriva S.C. VV S.R.L. societatea garantata, s-a declanat procedura insolvenei, iar banca creditoare are posibilitatea s depun declaraie de crean n vederea satisfacerii preteniilor.

MOOT COURT COMPETITION - COMMERCIAL LAW SPETA NR.2 Echipa 2: 1. Elena Petre - judecator 2. Ghizdavescu Adrian- avocat 3. Gheorghe Maria Alexandra - avocat
T.G. a avut calitatea de asociat al S.C. TF ROM S.R.L. de la infiintarea acesteia: 7 mai 1996 pana la retragerea sa din societate, retragere ce a avut loc in data de 01.02.2007 conform dispozitiilor Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor S.C.TF ROM S.R.L. din data de 01.02.2007 astfel cum a fost ea completata prin Adendum-ul nr.1/01.02.2007. Incepand cu data de 17.10.2002 si pana in momentul retragerii asociatului T.G din S.C. TF Rom S.R.L. din 01.02.2007 acesta a detinut 50% din capitalul social al societatii mentionate, respectiv a detinut 20 de parti sociale din totalul de 40 de parti sociale, in valoare nominala de 10 lei Ron fiecare. Prin Hotararea Adunarii Generale a asociatilor S.C.TF ROM S.R.L. din data de 01.02.2007 s-a decis retragerea asociatului T.G. din aceasta societate prin cesionarea tuturor celor 20 parti sociale, in valoare nominala de 10 lei Ron fiecare, valoare totala 200 lei, pe care acesta le detinea la societatea mentionata catre asociatul cesionar P. D. In calitate de asociat retras/cedent, conform conventiei asociatilor: Adendum-ului din 02.02.2007 la Hotararea Adunarii generale a asociatilor S.C. TF Rom S.R.L. nr.1/01.02.2007, semnat de asociatul cedent a 20 parti sociale: T.G. si asociatul cesionar a 20 de parti sociale: P.D., asociatul T.G. trebuie sa primeasca echivalentul in bani a 50% din activul net patrimonial al S.C.TF ROM S.R.L. astfel cum este stabilita valoarea acestuia pe baza situatiilor financiare intocmite la 31.01.2007, pentru data retragerii lui T.G. din S.C.TF Rom S.R.L.: 31.01.2007. Conform Bilantului la 31.01.2007 al S.C.TF ROM S.R.L., activul net al societatii la data de 31.07.2007 data stabilita de asociati ca data de referinta pentru evaluarea activului net in vederea partajarii acestuia- era in valoare de 976.516 lei ron (activ net neimpozitat = 1.089.427 lei Ron) din care asociatului T.G. avea inregistrat dreptul la suma de 488.258 lei Ron. reprezentand 50% din activul net al societatii. In perioada februarie-mai 2007, lui T.G. i-a fost platita suma de 238.006,22 lei Ron suma de bani inregistrata in contabilitatea S.C. TF Rom S.R.L..

O parte din activul net al S.C.TF Rom S.R.L. era reprezentat de Rezerve din facilitati fiscale - impozit pe profit aflata in contul 10681, in cuantum de 500.503,56 Ron conform Bilantului la 31.01.2007 si Raportului de gestiune la 30.07.2008, rezerva constituita la nivelul anului 2004 si care a fost lichidata prin preluarea intregii sume de bani de catre asociatul cesionar P.D. la lichidarea S.C.TF Rom S.R.L. astfel cum reiese din Raportul de gestiune la 30.07.2008. S.C.TF Rom S.R.L. a fost dizolvata, lichidata si radiata din Registrul Comertului conform prevederilor art.235 din Legea nr.31/1990 astfel cum reiese din Decizia asociatului unic nr.1/12.05.2008, Decizia Asociatului unic nr.2/31.07.2008 al S.C.TF Rom SRL, Incheierea nr.404040/22.05.2008 (prin care s-a admis cererea de mentionare in Registrul Comertului a deciziei asociatului unic privind dizolvarea voluntara a S.C.TF Rom S.R.L.) si incheierea nr.12345/27.08.2008 (prin care s-a dispus radierea din registrul comertului a S.C.TF Rom S.R.L.) pronuntate de judecatorul delegat ORC-TB. Urmare lichidarii S.C. TF Rom S.R.L. intregul activ net al acestei societati, inclusiv suma de bani de 500.503,56 Ron reprezentand Rezerve din facilitati fiscale - impozit pe profit reflectata in contul 10681, existenta si la data lichidarii societatii astfel cum reiese din bilantul de lichidare din data de 31.07.2008, a fost preluat de asociatul P.D. (conform Raportului de gestiune la 30.07.2008 in urma lichidarii societatii si Decizia Asociatului unic nr.2/31.07.2008). Asociatul T.G. afla despre lichidarea S.C. TF Rom S.R.L. in septembrie 2009 si doreste recuperarea sumelor de bani pe care nu le-a primit la retragerea sa din societate inclusiv repararea prejudiciului sau.

MOOT COURT COMPETITION - COMMERCIAL LAW SPETA NR.3 Echipa 3: 1. Maties Andreea - judecator 2. Damian Alexandra Claudia - avocat 3. Marinache Adrian Nicolae - avocat

T.P., A.D. si F.T. au incheiat Actul Constitutiv al S.C. TELEGRAF S.R.L., sub forma inscrisului sub semnatura privata. Prin Actul Constitutiv al societatii s-a decis desemnarea ca administrator reprezentant al acesteia a asociatului F.T. si, pe aceasta baza, administratorul asociat a fost imputernicit cu realizarea tuturor formalitatilor ncesare legalei constituiri a societatii. Asociatul T.P. a contribuit la formarea capitalului social al societati cu un autoturism pe care nu l-a evaluat in bani in mod expres dar pe care l-a predat administratorului din momentul semnarii Actului Constitutiv. F.T. a utilizat autoturismul detinut de societate de la predarea acestuia, in toata perioada anterioara formularii cererii de inregistrare a S.C. TELEGRAF S.R.L. in Registrul Comertului. In data de 3 august 2010, circuland in interes personal cu acest autoturism, administratorul distruge bunul aportat intr-un accident de circulatie intervenit din culpa sa. Cu toate acestea, ulterior, F.T. nu accepta suportarea de catre societate a distrugerii autoturismului neasigurat, invocand neinregistrarea societatii in Registrul Comertului. T.P. invoca in sustinerea suportarii de catre societate a distrugerii autoturismului faptul predarea acestuia catre administrator respectiv, varsarea/executarea in intregime a aportului sau si inregistrarea societatii in Registrul Comertului intervenita in data de 8 august 2010.

MOOT COURT COMPETITION - COMMERCIAL LAW SPETA NR.4 Echipa 4: 1. Popovici Ernestine-Ines - judecator 2. Cioboata Silvia - avocat 3. Vasilica Andreea-Larisa avocat

In data de 15 martie 2011, B.M. administratorul unic al S.C. TOPAZ SRL a convocat adunarea generala a asociatilor pentru data de 21 martie 2011, avand ca probleme pe ordinea de zi urmatoarele: i) aprobarea raportului administratorului;

ii) aprobarea raportul cenzorilor; iii) aprobarea situatiei financiare anuale, iv) aprobarea propunerii de impartire a profitului sub forma de dividende; v) diverse. In data de 21 martie 2011, la adunarea generala a asociatilor, sunt prezenti 6 asociati reprezentand 60% din capitalul social al S.C. TOPAZ SRL. Asociatii prezenti au votat pentru aprobarea tuturor documentelor si propunerilor aflate pe ordinea de zi a sedintei. La propunerea unuia dintre asociati, toti asociatii prezenti au hotarat revocarea administratorului B.M., si inlocuirea acestuia cu unul dintre asociatii societatii. Contractul de administrare in baza caruia B.N. isi exercitase functia de administrator al S.C. TOPAZ S.R.L. era incheiat la 1o ianuarie 2009 pe o perioada de 4 ani, pentru o remuneratie lunara in cuantum de 2000 euro la cursul de schimb euro/leu anuntat de B.N.R. in ziua platii remuneratiei. B.M. ataca in instanta de judecata hotararea adunarii generale a asociatilor S.C. TOPAZ S.R.L. din data de 21 martie 2011 prin care a fost revocat, solicitand anularea acesteia.

MOOT COURT COMPETITION - COMMERCIAL LAW SPETA NR.5 Echipa 5: 1. Apopei Roxana Denise- judecator 2. Craus Danila-Madalina- avocat 3. Stroescu Patricia - avocat 4. George Constantinescu avocat

Important: In aceasta cauza, pentru parat sau pentru reclamanat exista doi avocati la alegerea lor. Jenifer Olievo este asociat al S.C. MARGEAN SRL cu sediul social in Bucuresti si detine un numar de 35 parti sociale reprezentand 55% din capitalul social al societatii. Intrucat la data stabilita de catre Consiliul de administratie al societatii pentru desfasurarea adunarii generale a asociatilor: 14 aprilie 202, Jenifer Olievo nu se afla in Bucuresti, aceasta imputerniceste pe Sigismund Bathory sa o reprezinte la sedinta adunarii generale a asociatilor S.C. MARGEAN SRL din 14 aprilie 2012, dandu-I prin chiar continutul procurii, insctructiuni precise referitoare la modalitatea in care reprezentantul sau trebuie sa voteze la fiecare dintre problemele aflate pe ordinea de zi a sedintei adunarii. Insa, in cadrul sedintei adunarii generale a asociatilor S.C. MARGEAN SRL, Sigismund Bathory voteaza contrar instructiunilor primite. Pentru acest motiv, mandanta asociata Jenifer Olievo actioneaza in judecata impotriva societatii si a lui Sigismund Bathory solicitand anularea hotararilor adoptate printr-un vot neconform cu vointa sa, asociat principal al societatii, si pentru repararea tuturor prejudiciilor cauzate prin nerespectarea instructiunilor de vot.

S-ar putea să vă placă și