Sunteți pe pagina 1din 6

Teoria Deciziei Bazele tehnico-economice ale managementului energetic

A.Date de calcul N=18; Puterea instalata: Pi= 12000MW +10 MW *N= 1218* 104 kW Timpul de functionare pe an: tf= 6200 h/an +25*N h/an = 6650 h/an Timpul de calcul: tc=8760 h/an Investitia specifica: isp=1.5*106 lei/kW Pretul energiei interne: pei= (400500)lei/kWh ; pei=250 lei/kWh Pretul energiei externe: pee= (50100)USD/MWh ; pee= 100USD/MWh Pretul energiei nelivrate: pnel =200*pei= 200*450 lei/kWh; pnel=9000 lei/kWh Pretul combustibilului Conventional: pcc= (125130)USD/tcc = 130*USD/tcc Taxa de caldura: pet= 9000lei/Gcal Rata de actualizare: Ra= 0.1 Durata de viata: dv= 25 ani Coeficientul de amortizare: kam= 1/dv= 0.04/an Debitul nominal al unui cazan: Dcz= 1035 t/h Coeficientul de incarcare: gi=0.8 La momentul analizei realizarea investitiei este in urmatorul stadiu: Investitie totala: Itot= isp*pi= 1.5*106lei/kW*12180 MW =1.83* 1013lei Investitie realizata: Irealizat= 0.75*Itot= 1.3702*1013 lei Investitie nerealizata: Inerealizat= 0.25*Itot = 4.57* 1012 lei Repartizarea costurilor totale pentru energiile electrica si termica se face pe baza coeficientilor de deplasare: Kee= 0.6 Ket = 0.4 Structura costului energiei pe plan national si european este urmatoarea: Grupa de costuri: SEN SEE Combustibili 72% 22% Manopera 7% 21% Exploatare 15% 17% Management 4% 35% Diverse 2% 5%

SEM 30% 8% 30% 25% 7%

Aceste procente au fost date ca ponderi din cheltuielile totale actualizate. Matricea Profiturilor posibile de realizat este data in cele ce urmeaza: S1 S2 S3 S4 S5 CTE 4 6 1 5 8 Pij CNE 3 7 8 9 10 CHE 5 3 2 8 4

B.Sa se determine: 1.Venitul net actualizat in patru situatii: a.Obiectiv nou proiectat fara termoficare si fara puneri partiale in functiune. b.Obiectiv nou energetic supus dezvoltarii in etape cu termoficare. c.Obiectiv energetic supus dezvoltarii in etape. d.Obiectiv energetic cu termoficare cu puneri partiale in functiune. 2.Profitul raportat sau rata de formare a capitalului pentru cercetare- proiectare si pentru exploatare. 3.Tariful energiei electrice si termice plecand de la costuri nivelate si luand in considerare taxele actualizate. 4.Structura reala a costului pe cele trei niveluri SEN, SEE si SEM. 5.Solutia de dezvoltare a sistemului in conditia de risc minim. C.Rezolvare 1.Venitul net total actualizat pentru patru situatii Se studiaza veniturile nete totale actualizate in urmatoarele patru situatii: a.Obiectiv nou proiectat fara termoficare si fara puneri partiale in functiune. b.Obiectiv nou energetic supus dezvoltarii in etape cu termoficare. c.Obiectiv energetic supus dezvoltarii in etape. d.Obiectiv energetic cu termoficare cu puneri partiale in functiune. a.Obiectiv nou proiectat fara termoficare si fara puneri partiale in functiune. Eimp= tf* 1.25* Pi= 6650 h/an*1.25* 12180 MW = 10.124*107 MWh/an Ep= tf* Pi = 6650 h/an * 12180 MW = 8.099*107 MWh/an Ctan = pei* Ep + + =450 lei/kWh *8.099*1010 kWh/an + =4.557 * 1013 lei/an

VCTEa = pee*Eimp Ctan= (100 USD/MWh *10.124*107 MWh/an 4.557 *1013 lei/an) VCTEa = 24.802*1013 lei/an b.Obiectiv nou energetic supus dezvoltarii in etape cu termoficare. y=0.35 indice de termoficare Qprod = y* Pi : caldura produsa in CET VCTEb = pee*Eimp Ctan+pet * Qprod = 6.296 *1013 lei/an +9000 lei/Gcal *0.35*12180 MW= VCTEa = 6.59*1013 lei/an

c.Obiectiv energetic supus dezvoltarii in etape. VCTEc = pee*Eimp isp+pei * Ep = 100 USD/MWh *10.124*107 MWh/an 1.5 *106 lei/kWan+ 450 lei/kWh *8.099 * 107 MWh/an = 5.446 *1013 lei/an

d.Obiectiv energetic cu termoficare cu puneri partiale in functiune. VCTEd = pee*Eimp isp * pi/an +pei * Ep +pet * Qprod = 10.3603125 *1013 -1.5*106 lei/kW an* 12900 MW -450 lei/kWh *8.288225 *107 MWh/an +9000 lei/ gcal *0.35*12900MW = 5.66*1013 lei/an

2.Rata de formare a capitalului Risc= 200*pei *1/365 *tf *Pi *0.25 + isp *0.25* pi/an =200*450 lei/ kWh *1/365 *6650 h/an *12180 MW *0.25 +1.5*106 lei/ kW an * 0.25 * 12180 MW = 4.924 *1012 lei/an a.Obiectiv nou proiectat fara termoficare si fara puneri partiale in functiune. Eval = VCTEa rfc1a=

rfc2a=

b.Obiectiv nou energetic supus dezvoltarii in etape cu termoficare. Eval = VCTEb rfc1b=

rfc2b= c.Obiectiv energetic supus dezvoltarii in etape. Eval = VCTEc rfc1c=

rfc2c=

d.Obiectiv energetic cu termoficare cu puneri partiale in functiune. Eval = VCTEd rfc1d=

rfc2d=

3.Tariful energiei electrice si termice plecand de la costuri nivelate si luand in considerare taxele actualizate. Cost specific de energie Esp =

Esp = 38.421 lei/kWh

Taxe de energie taxe= 0.30 *Esp = 0.30 * 38.421 lei/kWh = 11.5263 lei /kWh Profit programat profit = 0.01 *Esp = 0.01 *38.421 lei/kWh = 0.384 lei/kWh Pret energie electrica Pee = Esp + taxe+ profit = 38.421 lei/ kWh +11.382 lei/kWh +0.379 lei/ kWh = 50.42 lei/ kWh Cost specific de energie electrica Espt = Esp = 1343 *105 lei/kWh

Taxe de energie taxe= 0.30 *Esp = 0.30 * 1261*105 lei/Gcal = 3783*104 lei /Gcal Profit programat profit = 0.01 *Esp = 0.01 *1261*105 lei/Gcal = 1343*103 lei/Gcal Pret energie termica Pet = Esp + taxe+ profit = 1261*105 lei/ Gcal +3783*104 lei /Gcal +1343*103 lei/Gcal Pet =1632*105 lei/Gcal

5.Solutia de dezvoltare a sistemului in conditia de risc minim. Metoda Laplace: Calculez pe fiecare linie din matricea profilului, media aritmetica intre cele cinci componente si apoi iau in considerare maximul dintre cele trei valori:

Pij

CTE CNE CHE

S1 4 3 5

S2 6 7 3

S3 1 8 2

S4 5 9 8

S5 8 10 4

Matricea profilului devine: CTE= CNE= CHE=

Se observa ca valoarea cea mai mare a mediei se obtine pentru CNE si anume 7.4. Metoda Wold Newmann: Din matricea profilului aleg pe fiecare linie valoarea minima si apoi fac maximul dintre valorile obtinute pe fiecare dintre cele trei variante S1 4 3 5 S2 6 7 3 S3 1 8 2 S4 5 9 8 S5 8 10 4

Pij

CTE CNE CHE

Matricea profilului devine: CTE = min(4,6,1,5,8) = 1 CNE = min(3,7,8,9,10) = 3 CHE = min(5,4,2,8,4) = 2 Facand maximul dintre cele trei valori obtinute, rezulta: Max= (1,2,3) = 3 deci se alege tot solutia nucleara.

Modelul Savage: In cadrul metodei Savage voi avea o transformare a matricei profilului dupa cum urmeaza:

Pij

CTE CNE CHE

S1 4 3 5

S2 6 7 3

S3 1 8 2

S4 5 9 8

S5 8 10 4

Scad cel mai mare element de pe coloana din celelalte elemente si scriu rezultatul cu semn schimbat.