Sunteți pe pagina 1din 30

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Continut Art.1. Normele specifice de protectie a muncii pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor cuprind prevederi de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munc si mbolnvirilor profesionale. 1.2. Scop Art.2. Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente n cadrul acestor activitti, proprii celor patru componente ale sistemului de munc (executant - sarcin de munc - mijloace de productie - mediu de munc). 1.3. Domeniu de aplicare Art.3. Se aplic persoanelor juridice precum si persoanelor fizice care desfsoar activitatea de producere a conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora. 1.4. Conexiunea cu alte acte normative Art.4. (1) Prevederile prezentelor norme se aplic cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii. (2) Pentru activittile nespecifice sau auxiliare lucrrilor de producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor se vor aplica prevederile normelor specifice prezentate n ANEXA l. Art.5. La executarea lucrrilor de producere a conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor se vor respecta standardele n vigoare referitoare la calitatea si tehnologia de executie precum si standardele de protectie a muncii conexe (ANEXA 2). 1.5. Revizuirea normelor Art.6. Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cte ori este necesar ca urmare a schimbrilor de natur legislativ, tehnic etc., survenite la nivel national, ale unittilor sau proceselor de munc. 2. PREVEDERI COMUNE 2.1. Selectia personalului n vederea ncadrrii si repartizrii n munc Art.7. Lucrrile, conform art.3, pot fi executate numai de persoane avnd vrsta peste 18 ani, care au calificarea necesar, cunosc procedeele de lucru, aparatura si instalatiile meseriei pe care o practic si au fost instruite din punctul de vedere al protectiei muncii. Art.8. Persoanele care nu sunt calificate pentru meseria respectiv sau nu au mplinit 18 ani pot fi admise la lucru n conditii normale, ca ajutor, si numai sub supravegherea direct a cadrelor calificate n aceste lucrri si dup nsusirea instructajului de protectie a muncii. Art.9. Nu se pot angaja persoane cu afectiuni pulmonare cronice, afectiuni nervoase cu accese epileptice, invaliditti care nu permit eforturi fizice, afectiuni cardiace cronice sau acute sau cu alergii la contactul cu materii organice sau mirosuri de disconfort. Art.10. Repartizarea muncitorilor la locurile de munc se face n functie de starea de sntate si aptitudinile fizice si psihice ale solicitantilor, n functie de particularittile activittii si conditiile de munc impuse de viitorul post de activitate. Aceast angajare si orientare se va face conform prevederilor normelor generale de protectie a muncii. 2.2. Controlul medical la angajare si periodic Art.11. Personalul, indiferent de vrst si sex, poate fi ncadrat numai dup efectuarea examenului medical care s ateste c este apt pentru astfel de munc. Examenul medical se va face conform prevederilor normei generale de protectie a muncii.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.12. Avnd n vedere c n activitatea de producere a conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor muncitorii sunt expusi sau exist posibilitatea expunerii la temperaturi nalte si umiditate excesiv ca rezultat al muncii, se va organiza controlul snttii la intervale periodice. 2.3. Instruirea personalului Art.13. Organizarea si desfsurarea activittii de instruire a salariatilor n domeniul protectiei muncii se vor realiza potrivit prevederilor Normelor generale de protectie a muncii n vigoare. 2.4. Dotarea personalului cu echipament individual de protecetie Art.14. Agentii economici au obligatia s acorde gratuit echipamentul individual de protectie conform Normativului cadru aprobat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu Ordinul nr. 225 / 1995 si publicat n Monitorul Oficial nr.180 / 21.08.1995. Art.15. Stabilirea mijloacelor individuale de protectie (sortimente si tipuri) se face pe baza analizei si cumulrii factorilor de risc la care este expus persoana n timpul ndeplinirii sarcinii de munc de ctre Comisia mixt, compus din personal de specialitate apartinnd agentului economic si reprezentant al organizatiei sindicale sau un reprezentant al salariatilor cnd nu exist organizatie sindical si se aprob de Consiliul de administratie. 2.5. Aparatur de msur si control Art.16. Este interzis functionarea utilajelor, masinilor, instalatiilor etc. fr aparatele de msur si control cerute de procesul tehnologic si de prevenirea pericolelor. Pe cadran va fi marcat cu vopsea rosie limita maxim admis de functionare. Art.17. Este strict interzis utilizarea aparatelor de msur si control neverificate metrologic la termenul scadent sau a celor defecte (fig. 1). Art.18. n punctele de pericol, att aparatele indicatoare, ct si instalatiile de reglare sau de automatizare vor fi prevzute cu sisteme de alarm acustic, optic sau mixt. Art.19. La conducta principal de alimentare cu abur a autoclavelor se va monta obligatoriu un reductor de presiune reglat la presiunea de lucru maxim admis. Art.20. Distribuitorul de abur va fi prevzut cu un manometru pentru controlul presiunii. Art.21. Deservantii masinilor vor supraveghea manometrele pentru ca presiunea din instalatie s nu depseasc pe cea admis. Art.22. Este interzis orice fel de reparatie sau interventie la aparatele de msur si control de ctre alte persoane dect de personalul de specialitate. Art.23. Supapele de sigurant vor fi reglate pentru presiunea maxim de regim admis, iar contragreuttile vor fi fixate cu coliere vopsite rosu. Deplasarea contragreuttilor din pozitia initial fixat sau adugarea de greutti suplimentare pe prghie este interzis. Art.24. Aparatele de msur si control vor fi nsotite de instructiuni de functionare n vederea folosirii lor n conditii nepericuloase. 2.6. Protectia mpotriva electrocutrii Art.25. (1) La lucrrile pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor, atunci cnd se lucreaz cu instalatii, utilaje si masini actionate electric, se vor respecta regulile cuprinse n Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice (ANEXA 1). (2) n scopul prevenirii pericolului de electrocutare se vor executa zilnic (fig. 2), nainte de punerea sub tensiune, verificrile nscrise n tabelul 1.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Felul utilajelor si al echipamentelor


Utilajele fixe alimentate la o retea de joasa tensiune legata la pamant Utila je fixe alim entat e de la o retea de joasa tens. izola t fat de pm nt Echi pame nte elect rice mobi Echi Masi Insta Insta Agre pame ni latii latii gate nte unelt de de comp elect e ridic sudu lexe rice at si r si porta elect inii ric bile trans porta t cu cale de rular e meta lic tehno logic e

Nr crt

Denumirea verificrii (se execut zilnic de operator nainte de punerea sub tensiune)

Lega re la nul . Prot. supl. prin legar e la pama nt

Prot. princ leg. la pama nt.Pr ot.su pl. disp. PAC D

le

B.1 Verificarea vizual a imposibilittii atingerii pieselor sub tensiune

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.2 Verificarea vizual a nchiderii tuturor capacelor si a DA DA DA DA DA DA DA DA DA existentei la locul lor a tuturor aprtorilor si a gardurilor de protectie ale instalatiilor electrice B.3 Verificarea vizual a integrittii carcaselor tuturor echipamentelor si elementelor electrice ale instalatiei DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.4 Verificarea vizual a legturilor vizibile de legare la pmnt DA DA DA DA DA DA DA DA DA a tuturor echipamentelor, a constructiei metalice si a cilor dup dup de rulare utilizate drept conductor de protectie, precum si a a a gardurilor de protectie caz caz B.5 Verificarea vizual a ancorrii cablurilor electrice si protejarea lor contra deteriorrii B 6 Verificarea vizual a interdictiei plasrii cablurilor electrice pe sol sau pe alte suprafete pe care se circul B.7 Verificarea vizual a integrittii cablurilor electrice vizibile. Verificarea se face fr a atinge cablurile. Este strict interzis atingerea cablurilor electrice B.8 Operatorii care au obligatia de a purta echipament de protectie electroizolant trebuie s verifice vizual integritatea echipamentului (nu se sdmit crpturi, rosturi, etc.) si valabilitatea utilizrii lor din punctul de vedere al verificrilor periodice B.9 Verificarea vizual a distantelor admise pn la conductoarele electrice neizolate (linii de contact, linii electrice aeriene, etc.) B.10 Verificarea inexistentei receptoarelor electrice improvizate DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

DA DA DA DA DA DA DA DA DA

B.11 Verificarea integrittii cutiilor de comand si a cablurilor de DA DA DA DA DA DA DA DA DA sustinere a acestora B.12 Verificarea interdictiei suspendrii echipamentelor si a DA DA DA DA DA DA DA DA DA

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

oricror piese de cablurile electrice B.13 Verificarea vizual a izolatiei clestelui portelectrod (la instalatiile electrice de sudur) DA DA dup a caz DA DA DA DA DA DA DA dup dup dup dup dup a a a a a caz caz caz caz caz DA DA DA -

B.14 Verificarea existentei si integrittii fisei cordonului de alimentere a echipamentelor electrice mobile si portabile

B 15 Verificarea existentei cutiei de protectie pentru clestele portelectrod B 16 Verificarea auditiv sau vizual a functionrii dispozitivului pentru ntreruperea functionrii n gol a instalatiilor de sudur electric.

Pentru remedierea defectiunilor constatate se va anunta electricianul de serviciu 2.7. Organizarea locului de munc Art.26. Activitatea pentru producerea conservelor de legume si fructe se va face n spatii si ncperi destinate special n acest scop, dotate cu utilaje, instalatii, dispozitive adecvate si n bun stare de functionare. Art.27. Cile de acces dintre sectii, hale si platforme tehnologice vor fi ntretinute n stare bun si vor fi prevzute cu podete, balustrade, marcaje si indicatoare de circulatie standardizate . Art.28. Este interzis orice modificare a procesului tehnologic, a instructiunilor proprii de lucru si protectie a muncii fr aprobarea conducerii unittii. Art.29. nainte de nceperea lucrului, conductorul locului de munc va verifica dac au fost luate toate msurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentelor si mbolnvirilor. Art.30. Agentul economic este obligat, n cazul tuturor activittilor la care exist un risc pentru sntatea si securitatea salariatilor, s-i informeze asupra pericolelor si s ia msurile corespunztoare. Art.31. Art.32. La locurile de munc se vor respecta n mod riguros instructiunile proprii de protectie a muncii. Este interzis prsirea locului de munc fr aprobarea conductorului locului de munc.

Art.32. Toate locurile de munc, cile de acces, ncperile etc. vor fi tinute n ordine si curtenie, cu respectarea normelor igienico-sanitare. Art.34. munc. Fiecare salariat, nainte de predarea schimbului, va face ordine si curtenie, la locul su de

Art.35. Conductorii locurilor de munc vor verifica personal starea fizic si psihic a salariatilor neprimind la lucru pe aceia care nu sunt n deplin capacitate de munc (stare de ebrietate, boal, oboseal evident etc.). 2.8. Dezinfectri, dezinsectizri, deratizri Art.36. Teritoriul unittilor va fi mprejmuit, amenajat si ntretinut n permanent n stare de curtenie. Art.37. Deseurile si gunoaiele rezultate din procesul de fabricatie se vor depozita provizoriu n locuri special amenajate pentru acest scop (gropi, rampe sau lzi acoperite). Art.38. Deseurile si gunoaiele vor fi evacuate periodic din incinta unittilor. Art.39. n timpul sezonului cald evacuarea gunoaielor si deseurilor se va face zilnic n locuri special amenajate.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.40. Pentru combaterea mustelor se va asigura mentinerea unei curtenii pe teritoriul unittii, n slile de productie, n cldirile anex a gurilor de canal, a puturilor absorbante si a grupurilor social-sanitare. Art.41. Pulverizarea de solutii insecticide n ncperile de productie si anexele unittilor se va face lundu-se n prealabil msuri de evacuare a produselor alimentare si acoperirea masinilor si instalatiilor. Art.42. Se va aplica pulverizarea solutiilor insecticide a rampelor sau gropilor pentru depozitarea gunoaielor, a lzilor de gunoi si grupurilor social-sanitare. Art.43. Combaterea moliilor, larvelor si altor insecte duntoare se va face prin folosirea substantelor toxice volatile, n depozite care n prealabil se etanseaz. Se vor folosi substante care nu modific gustul, mirosul, culoarea sau compozitia chimic a alimentelor supuse dezinsectizrii. Art.44. Combaterea roztoarelor (soareci, sobolani) se va face prin: a) ndeprtarea periodic, att din slile de fabricatie si anexe, ct si de pe teritoriul unittii a resturilor si a deseurilor alimentare; b) colectarea si ndeprtarea gunoaielor de tot felul; c) astuparea gurilor din pereti si pardoseli cu ciment sau ipsos; d) folosirea capcanelor metalice; e) aplicarea momelilor pe baz de substante chimice admise a fi folosite n industria alimentar. Art.45. Conducerile unittilor care organizeaz activitatea proprie de deratizare, dezinfectie si dezinsectie vor respecta Normele specifice de protectie a muncii pentru lucrrile din cultura mare, viticultur, pomicultur, legumicultur, plante tehnice si utilizarea substantelor toxice n activittile din agricultur din ANEXA 1. 3. ACTIVITATEA DE SORTARE, SPALARE SI TIERE A LEGUMELOR SI FRUCTELOR 3.1. Reguli generale Art.46. Echipamentele tehnice, (masini, utilaje, instalatii, aparatur, dispozitive, unelte sau alte mijloace asemntoare folosite de salariati n procesul muncii), produse n tar sau importate, pot fi cumprate si folosite numai dac sunt conforme cu Normele metodologice referitoarte la certificarea calittii din punctul de vedere al securittii muncii echipamentelor tehnice si au n mod distinct marcajul de securitate (CS'97, CS'98 s.a.m.d. aplicat de fabricantul autorizat (fig. 3). Art.47. Centralele termice pentru nclzirea apei, exploatarea recipientilor, revizia curent si conservarea recipientilor, a boilerelor si aparatelor de contracurent, instalarea si punerea n functiune a cazanelor, armtura cazanelor, exploatarea cazanelor, revizuirea, curtirea si conservarea cazanelor se va face conform Normelor specifice de protectie a muncii pentru productia energiei termice - ANEXA 1, si prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR. Art.48. La instalatiile cu gaze lichefiate si a buteliilor cu gaze lichefiate se vor respecta ntocmai prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale (ANEXA 1) si prevederile prescriptiilor tehnice ISCIR. Art.49. Deservirea si exploatarea instalatiilor de ridicat si a autostivuitoarelor, IFRON, ascensoare etc. se face n conformitate cu prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul intern (ANEXA 1) si a prescriptiilor tehnice ISCIR. Art.50. Exploatarea parcului auto propriu se face n conformitate cu Normele specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere. Art.51. Transportoarele fixe si transportoarele mobile cu band din cauciuc, cu band din material plastic sau cu o band din material textil vor fi montate, exploatate, ntretinute si reparate conform prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru activittile de exploatare si ntretinere a transportoarelor cu band. Art.52. Echipamentele electrice utilizate vor avea gradul de protectie I.P.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.53. Se va tine curtenie permanent, nlturndu-se legumele si fructele care cad pe jos si care ar putea provoca accidente. Art.54. Interventiile la echipamentele tehnice n vederea remedierii unor defecte indiferent de natura lor (electrice, mecanice, hidraulice etc) se fac dup decuplarea alimentrii cu energie si blocarea mecanic contra pornirii. Dac blocarea nu este posibil se va pune placa de avertizare NU CUPLATI, SE LUCREAZ! Art.55. Salariatii care spal fructele si legumele vor folosi echipament de protectie mpotriva umezelii. 3.2. Descrcarea si manipularea materiei prime Art.56. Pentru descrcarea si manipularea materiei prime se vor folosi crucioare, vagonete, transportoare pe role sau transportoare cu band. Se vor folosi de asemenea si alte mijloace sau sisteme de descrcare si manipulare, n conditiile respectrii Normelor specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloacele mecanizate si depozitarea materialelor. Art.57. Se interzice blocarea cilor de acces si a locurilor de munc cu materii prime, lzi, butoaie etc. Lzile, butoaiele dup golire, precum si capacele lor se vor spla si depozita n locuri special amenajate. Se va controla ca butoaiele si lzile s nu aib cuie sau alte corpuri ascutite care ar putea provoca rnirea manipulantilor. Art.58. Butoaiele goale de la marginea stivei vor fi bine asigurate cu pene pentru a nu se rostogoli. La capetele stivelor se vor monta stlpi de lemn cu dulapi transversali care s exclud orice posibilitate de rostogolire si cdere. Art.59. Se interzice folosirea lzilor si butoaielor n alte scopuri, pentru nlocuirea taburetelor, bncilor, scrilor etc. Art.60. ncrcarea si descrcarea butoaielor pline din autocamioane se vor face n conformitate cu instructiunile pentru ncrcarea, descrcarea, transportul si depozitarea materialelor. Art.61. La stivuirea butoaielor pline se vor respecta urmtoarele reguli: a) primul rnd de butoaie se va aseza pe dou siruri de lemne n form cilindric sau paralelipipedic pentru a se asigura stabilitatea butoaielor si a le feri de umezeal; b) peste aceste butoaie se va pune un rnd de sipci pentru a se asigura stabilitatea urmtorului rnd de butoaie. Art.62. Stivuirea se va face maximum, pe trei rnduri de butoaie, nltimea maxim admis a stivei fiind de 2 m. Capetele stivelor se vor asigura contra drmrii, ca si n cazul butoaielor goale (fig. 4). Art.63. Coborrea butoiului n pivnite, precum si scoaterea se vor face prin folosirea unor rampe anume amenajate, fiind mereu tinut cu frnghii de sigurant. Acolo unde este posibil se va introduce mica mecanizare (ascensoare pentru marf, scripeti, macarale etc.), cu respectarea regulilor corespunztoare de protectia muncii. Art.64. Pentru o amenajare corespunztoare a depozitelor de ambalaje se va afecta un teren care s permit receptia si depozitarea ambalajelor pe loturi de acelasi tip si stri fizice, reconditionarea si pregtirea ambalajelor pentru expediere, precum si asigurarea corespunztoare a intrrilor si iesirilor mijloacelor de transport si a circulatiei interioare n depozit. Art.65. Transportul de ambalaje n interiorul depozitului de ambalaje se va face cu ajutorul electrostivuitoarelor sau a altor mijloace care se preteaz la aceste lucrri. Art.66. Tablourile electrice pentru alimentarea cu energie a diverselor instalatii sau echipamente tehnice si hidrantii P.S.I. vor fi libere, fiind interzis blocarea accesului la acestia cu diverse materiale (lzi, containere, paleti etc.). Art.67. Asezarea n stive a ambalajelor se va face tinnduse seama de specificul fiecrui tip de ambalaj. Pentru consolidarea stivelor, acestea vor fi ntrite cu sipci care se vor bate astfel nct s prind mai multe rnduri de ambalaje. Art.68. Cile de acces printre stive s fie bine stabilite si marcate cu var.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.69. Atelierul n care se desfsoar activitatea de reconditionare a ambalajelor trebuie s fie situat n incinta depozitului, ntr-o ncpere nchis care s ndeplineasc conditii de igien si securitate a muncii stabilite de Normele generale de protectia muncii. Art.70. Atelierul trebuie s fie prevzut cu usi de deschidere, largi, pentru ca manipularea ambalajelor s se fac cu usurint. Art.71. Ambalajele care necesit reconditionri nu se vor depozita n interiorul atelierului. Art.72. Reconditionarea sacilor se va face cu ajutorul masinilor de cusut sau n lipsa acestora prin coasere manual cu acul. Este interzis folosirea srmei n loc de sfoar. Art.73. Sticlele sparte si ciobite vor fi depozitate ntr-un singur loc n incinta depozitului de unde vor fi evacuate pe msura casrii lor. Manipularea acestora se face cu mare atentie si sub supravegherea sefului de depozit. Art.74. Salariatii care manipuleaz ambalajele de lemn, sticlele si cei care execut scuturarea manual a sacilor vor purta n mod obligatoriu echipamentul individual de protectie. Art.75. La lucrrile din depozite se vor respecta prevederile cuprinse n Normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor (ANEXA 1). Art.76. La magazinele de prezentare si desfacere a conservelor de legume si fructe si a sucurilor se vor aplica prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amnuntul (ANEXA 1 ) . Art.77. Exploatarea si ntretinerea instalatiilor de frig se va face n conformitate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru instalatii frigorifice (ANEXA 1). 3.3. Sortarea legumelor si fructelor 3.3.1. Sortarea manual a legumelor si fructelor Art.78. Alimentarea slii de sortare cu fructe si legume ce urmeaz a fi prelucrate se face sub supravegherea conductorului locului de munc, n scopul prevenirii accidentelor. Art.79. grsimi. Pentru prevenirea alunecrilor, de pe pardoseal, se vor ndeprta toate resturile vegetale sau

Ait.80. n timpul iernii slile de sortare vor putea fi nclzite cu sisteme care nu fac fum, la o temperatur la care s nu altereze legumele si fructele. Art.81. Slile permanente de sortare si prelucrare vor avea n apropiere vestiare cu dulapuri pentru haine si chiuvete de splat. Art.82. Art.83. Salariatii din acest sector vor fi examinati de medic si atestati dac pot lucra n aceast activitate. Depozitarea gunoaielor sau deseurilor se va face n locuri speciale, la distant de slile de lucru.

Deseurile rezultate din sortare vor fi depozitate n lzi cu capac si vor fi scoase din sala de lucru pe msur ce vor fi umplute. Art.84. Depozitarea, chiar si numai temporar, a legumelor si fructelor ce urmeaz a fi sortate si industrializate se va face astfel nct s nu blocheze cile de acces, tablourile electrice si hidrantii de incendiu interiori si exteriori. Art.85. n sectoarele de prelucrare, legumele si fructele vor fi splate numai cu ap potabil, verificat de organele sanitare. n mediul rural, unde nu exist retea de ap potabil, se vor construi rezervoare de ap potabil. Art.86. Vasele folosite pentru splare vor fi emailate, czile din inox si vor fi controlate s nu aib margini tioase.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

Art.87. La splarea legumelor si fructelor nu vor fi admisi s lucreze cei ce au rni la mini, reumaticii si tinerii sub 18 ani. 3.3.2. Sortarea mecanizat a legumelor, fructelor si cartofilor Art.88. Se va urmri s nu fie nici un fel de corpuri strine pe benzile transportoare. Art.89. Intentia de a conecta sau a deconecta instalatia de sortare va fi comunicat de ctre mecanicul de ntretinere salariatilor care deservesc masina. Art.90. Reparatiile si lucrrile de ntretinere a instalatiei de sortare se fac numai dup scoaterea acesteia de sub tensiune. Art.91. Se va urmri ca iluminarea masinii si a locului de munc s fie suficient si fr umbre, conform Normelor generale de protectie a muncii. Art.92. Conductorul locului de munc va lua msuri pentru ca tractoarele si remorcile care intr n sectie s fie astfel manevrate si dirijate nct s nu constituie pericol pentru slalariatii ocupati cu sortarea si deservirea masinii. Art.93. Alimentarea cu cartofi a masinii se va face treptat, numai dup ce masina a fost pus n functiune si pe msur ce cupele de transport asigur aducerea cartofilor la sortator. Art.94. acesteia. Este interzis a se efectua reglaje la masina de sortat si calibrat cartofi n timpul functionrii

Art.95. Salariatii plasati pe marginea masinii de sortare vor urmri n permanent modul cum functioneaz rolele sortatoarelor. Este interzis introducerea minilor la rolele de sortare n timpul functionrii. Art.96. Masina de sortare si calibrare pentru cartofi trebuie s fie asezat pe un postament de beton, tinnd seama de vibratiile care se produc n timpul functionrii. 3.4. Splarea legumelor si fructelor Art.97. Legumele si fructele vor fi splate cu ap potabil, verificat si atestat calitativ de organele sanitare. Se interzice folosirea de ap neverificat sanitar pentru splarea legumelor si fructelor. Art.98. Splarea legumelor si fructelor se va face mecanic cu ajutorul masinilor de splat cu dusuri si curenti de aer care barboteaz apa si manual n vase de metal inoxidabil, emailate. Art.99. Vasele folosite pentru splare vor fi verificate pentru a nu avea margini tioase, aschii, cuie exterioare etc. (fig.5). Art.100. Se va asigura evacuarea n bune conditii a apei murdare dup splare, n asa fel nct apa s nu se mprstie pe pardoseal n jurul masinii. Conducta de preaplin se va rigidiza si se va racorda la instalatia de canal. Art.101. Lng masina sau vasul de splare, pe pardoseal, se vor monta grtare din lemn (fig.6). Art.102. Pentru msurarea efortului fizic si prevenirea mbolnvirilor profesionale, splarea legumelor si fructelor se va face cu masina de splat cu dusuri si curenti de aer care barboteaz apa. 3.5. Tierea si curtarea legumelor si fructelor 3.5.1. Tierea si curtarea manual a legumelor si fructelor Art.103. Agentii economici trebuie s-si amenajeze si s-si organizeze, sectii separate pentru tierea legumelor si fructelor. Art.104. Slile si spatiile destinate acestor operatiuni trebuie s corespund conditiilor de igien a muncii prevzute pentru industria conservelor.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

n sectia de productie este interzis a se lucra atunci cnd iluminatul este necorespunztor, iar instalatia de ventilatie nu este n functiune. Art.105. Lucrul se va organiza astfel ca salariatii s stea pe taburete sau bnci, ntr-o pozitie ct mai comod (fig. 7). Art.106. La mesele cu benzi rulante mecanismul de actionare va fi prevzut cu protectori pentru a se preveni accidentarea salariatilor. Art.107. Dac operatia ce se execut pe mas este nsotit de eventuale spargeri de borcane sau produceri de deseuri, acestea se vor pune n cutia din tabl special adaptat lng masa de lucru. Art.108. Mesele de lucru vor fi prevzute pe margine cu borduri care s mpiedice alunecarea borcanelor sau a materialelor si o bar la distant de 8-10 cm n lungul mesei pentru a se evita scurgerile de lichide pe hainele salariatilor (fig. 8). Art.109. Pe platforma de lucru se va pstra o curtenie deplin, deseurile fiind colectate n lzi anume pregtite si care vor fi evacuate zilnic. 3.5.2. Tierea si curtarea mecanizat a legumelor si fructelor Art.110. Alimentarea masinilor se va realiza mecanizat, iar gura de ncrcare va fi prevzut cu un protector care s mpiedice posibilitatea ca minile salariatului s ajung la cutitele masinii sau la organele interioare n miscare. Art.111. Toate prtile n miscare ale masinii de tiat legume vor fi prevzute cu protectori, n afar de dispozitivele de tiere, care sunt accesibile prin plnia de alimentare. Este interzis ca salariatul s mping cu mna legumele n sistemul de tiere al masinii. Art.112. Masina va fi echipat cu un dispozitiv de sigurant, astfel ca aceasta s nu poat fi pornit fr ca plnia s fie corect fixat, respectiv s nu se poat demonta plnia dect dup oprirea masinii. Art.113. Masinile de tiat ceap, ardei etc., care produc efecte iritante vor fi amplasate n ncperi separate, prevzute cu instalatie de exhaustare (fig. 9). Art.114. Vor fi ndeprtate resturile de legume si fructe de pe pardoseal si din jurul masinilor, pentru a se evita accidentele prin alunecare. Art.115. La masina de curtat si tiat mere, alimentarea se va face succesiv prin mpingerea merelor n cele dou furculite fixate pe discul de alimentare, imediat dup rotirea discului cu 180 (fig. 10). Art.116. Reglarea manual si orice interventie la masin se va face numai dup oprirea din functiune si deconectarea de la reteaua electric. Art.117. La masinile de curtat cartofi, deserventul va avea grij n permanent ca orificiul de scurgere a apei reziduale s nu fie nfundat deoarece se produce infiltrarea apei la electromotoare, curele, rulmenti etc. Art.118. La curtarea chimic a legumelor si fructelor se vor lua urmtoarele msuri: a) instalatiile si masinile folosite la curtarea cu ajutorul lesiilor sodice a legumelor vor fi prevzute cu protectori. Toat operatiunea de curtare chimic a legumelor si fructelor se va efectua mecanizat, folosindu-se n acest scop benzi transportoare, masini pentru scufundarea legumelor n lesie, masini de splat, masini de curtat suplimentar; b) lesiile sodice reziduale se vor evacua prin gurile de scurgere la canalizare. Este interzis ca lesiile sodice s fie deversate n curtea unittii. Art.119. Curtarea legumelor prin arderea cojii se va efectua n cuptoare speciale, folosindu-se pentru operatiile ajuttoare benzi transportoare, masini de splat cu perii, masini pentru curtarea suplimentar. Art.120. protectori. Angrenajul si toate locurile periculoase de la cuptoarele pentru arderea cojii vor fi protejate cu

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

10

3.6. Uscarea legumelor si fructelor 3.6.1. Uscarea legumelor si fructelor Art.121. La tunelul de uscare; n cazul arderii incomplete (cu fum), instalatia se va opri imediat si se va proceda la nlturarea defectiunii. Art.122. Pornirea si oprirea arztorului si ventilatorului se va face numai de ctre salariati calificati, care au sarcina de a supraveghea functionarea acestor instalatii. Art.123. scop. Se interzice accesul la tabloul de comand a tunelului de uscare a personalului neinstruit n acest

Art.124. Se va verifica permanent dac arde corespunztor amestecul refulat de pompele de combustibil ale arztorului si dac instalatia de semnalizare acustic si optic este n perfect stare de functionare. Art.125. Se interzice ca deservantul de la tunelul de uscare s lucreze n atmosfera n care exist amestec cu gaze si vapori de ap refulate din tunel. Art.126. La introducerea n tunel a crucioarelor cu legume si fructe pentru deshidratare se vor utiliza dispozitivele mecanice de mpingere a crucioarelor. Se interzice mpingerea manual n tunel a crucioarelor ncrcate. Art.127. La punerea n functiune a tunelelor ce folosesc gaze naturale drept combustibil se va proceda astfel: mai nti se va porni ventilatorul timp de circa 4-5 minute, apoi se va opri, dup care se va aprinde lampa de veghe, se va deschide robinetul de la conducta de gaze, apoi se repune n functiune ventilatorul. Aceast succesiune de operatiuni la punerea n functiune a tunelelor de uscare cu gaze este obligatorie pentru a se evita exploziile. Art.128. La oprirea tunelului se va proceda astfel: se va nchide mai nti robinetul de la conducta principal de gaze, apoi lampa de veghe, se va lsa ventilatorul n functiune 5 minute, dup care va fi oprit. n felul acesta se asigur evacuarea eventualelor gaze rmase nearse. Art.129. Se interzice accesul oricrui salariat n tunel n timpul functionrii. Art.130. n cazul n care se fac reparatii n tunel se aplic la loc vizibil plcuta de avertizare pentru evitarea pornirii instalatiei n timpul ct dureaz reparatia. 3.6.2. Splarea si asezarea prunelor pe grtar Art.131. La masina automat de splat si asezat prune pe grtar, dusurile cu ap fiart se vor regla astfel nct s se elimine pericolul stropirii cu picturi. Art.132. Grtarele vor fi verificate si apoi asezate pe benzile transportoare pentru a nu se rsuci si provoca accidente prin ruperea lor. Art.133. La punerea n functiune a ascensorului, salariatul de serviciu se va asigura ca salariatii din apropierea ascensorului s se ndeprteze de acesta, pentru a nu avea loc accidente. Art.134. n timpul n care ascensorul pentru ncrcat crucioare nu este folosit, platforma va fi adus la nivelul pardoselii. Art.135. Asezarea grtarelor pe crucior se va face suprapunndu-se exact unul peste altul. Stiva ce se formeaz trebuie s se ncadreze n gabaritul tunelului. Se vor folosi numai grtare n bun stare, cu ramele si sipcile ntregi si drepte, fr cuie iesite n afar etc. Grtarele defecte vor fi nlturate (fig. 11). Art.136. La descrcarea grtarelor nu este admis ca acestea s fie btute pe partea opus pentru desprinderea produselor uscate, ntruct n felul acesta pot cdea cuie sau buctele de lemn n produsul finit. Grtarele se vor descrca prin rzuirea cu ajutorul unei loptele de lemn, suficient de lung, a suprafetei grtarului asezat cu o latur n lungul mesei. 3.6.3. Uscarea prunelor

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

11

Art.137. nainte de nceperea lucrului, cel putin o dat pe zi, se va verifica scheletul din lemn care nu trebuie s aib prti carbonizate ce pot da nastere la incendii. Acestea se vor nlocui imediat. Art.138. 80-82C. Art.139. n timpul functionrii usctorului, temperatura va fi urmrit n permanent pentru a nu depsi Curtarea cosurilor de fum se va face decadal.

Art.140. Grtarele pe care se asaz prunele pentru uscat vor fi splate din dou n dou zile pentru a se nltura stratul de sirop uscat, care poate lua foc cu usurint. Art.141. Sistemul de nclzire cu lemne, cu motorin sau cu gaze va fi astfel reglat nct s aib o ardere constant si permanent, pentru evitarea pericolului de explozie. Art.142. Art.143. msuri: Reglarea arztoarelor pentru arderile cu motorin sau cu gaze se face de ctre salariatul calificat. La sistemul de ardere cu lemne se vor folosi salariati instruiti si care vor respecta urmtoarele a) la gura camerei de ardere se va presra nisip; b) toate ambalajele si lemnele pentru ardere vor fi depozitate n afara usctorului. Art.144. n timpul functionrii sterilizatorului de prune uscate capacele vor fi nchise pentru a se evita stropirea lucrtorilor cu picturi fierbinti. Art.145. La lucrrile cu calibrorul de prune se interzice salariatilor care alimenteaz masa vibrant s introduc mna ntre mas si cupele elevatorului n timpul functionrii. 3.7. Zdrobirea si presarea fructelor Art.146. Se va evita manevrarea cu minile a lditelor n apropierea cupei balantei, pentru a nu se prinde mna salariatului ntre cupa balantei si cupa lditei. n acest scop, lditele vor fi pozitionate corect nainte de a ajunge la cupa balantei. Art.147. Lditele vor fi asezate pe calea de rulare prin tinerea acestora de la partea superioar pentru a se evita prinderea degetelor ntre lant si ldite. Art.148. Se interzice introducerea minii n momentul n care ldita se afl sub placa de presare. Art.149. Gura de alimentare a zdrobitorului de fructe va fi dotat cu aprtoare de protectie, astfel construit nct s nu existe posibilitatea de accidentare prin introducerea minii n timpul alimentrii cu fructe a masinii (fig. 12). Art.150. n cazul constatrii unor defectiuni de functionare, zdrobitorul va fi oprit, iar pentru reparare va fi chemat mecanicul de serviciu. Art.151. Pachetele cu fructe ce se pun n pres trebuie s fie de grosime uniform (cca 10-12 cm), pentru a se evita alunecarea lor lateral n timpul presrii si pericolul de accidentare a salariatilor prin cdere pe pardoseal. Art.152. 0,80 m. ntre pres, alte masini si peretii ncperii se va asigura ltimea minim cilor de circulatie de

Art.153. Eventualele resturi de tescovin rezultate de la presare vor fi ndeprtate imediat pentru a se evita accidentarea prin alunecri. Art.154. La presa hidraulic, nainte de nceperea functionrii, se va controla buna stare a supapelor de presiune si a manometrului. 3.8. Strecurarea marcului Art.155. Masina de strecurat (pasatricea) si plnia de alimentare vor fi bine etansate pentru a se mpiedica scprile de marc.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

12

Art.156. Electromotorul masinii va fi protejat cu o carcas de tabl, iar sistemul de transmisie al masinii prin aprtori de protectie. Art.157. n jurul masinii va fi suficient spatiu liber pentru depozitarea si manipularea n bune conditii a vaselor de colectare a resturilor rezultate dup strecurare. Art.158. Pardoseala n jurul masinii va fi mentinut n stare de curtenie, ndeprtndu-se continuu resturile ce cad jos si care ar putea provoca accidente prin alunecare. Art.159. n timpul reglrii paletilor masina va fi scoas de sub tensiune. Art.160. La curtarea jgheabului de evacuare se interzice introducerea minii n interior. Curtarea se va face prin baterea jgheabului sau prin rzuire cu dispozitiv din lemn. 4. ACTIVITATE DE PREPARARE A CONSERVELOR DE LEGUME SI FRUCTE 4.1. Prevederi comune Art.161. Se va asigura ltimea minim admis a cilor de circulatie din ncperile de lucru, conform Normelor generale de protectie a muncii. Art.162. Masinile, utilajele si instalatiile vor fi deservite de salariati instruiti n acest scop. Art.163. Se interzice orice fel de interventie a personalului de deservire la ntretinerea masinilor si instalatiilor electrice. Operatiile de ntretinere, reparare si reglare se vor executa de ctre mecanicii de serviciu. Art.164. La locurile de munc, unde este necesar, se va organiza lucrul stnd pe taburete si bnci, pentru a feri salariatii de mbolnvire de varice. Art.165. Conductorul locului de munc va controla personalul privind starea fizic si moral a salariatilor. Art.166. nainte de a efectua comenzile de pornire, electricianul va verifica instalatia electric. Art.167. Oprirea masinilor se va face dup terminarea procesului tehnologic prin scoaterea de sub tensiune a tablourilor de comand. Art.168. Se interzice punerea n functiune a masinilor fr aprtorile de protectie fixate corespunztor la organele exterioare n miscare. Art.169. Se interzice efectuarea operatiilor de reparare, ungere, reglare, curtare si splare ct timp functioneaz echipamentele tehnice (masini, utilaje, instalatii). Art.170. Borcanele sparte si deseurile rezultate de la umplere vor fi colectate n cutii de tabl special adaptate la mesele de lucru. Art.171. Este interzis a se executa reglarea si alimentarea cu produse a masinii de dozat n timp ce aceasta este n functiune. Art.172. Pardoseala din jurul masinilor va fi mentinut permanent n perfect stare de curtenie, ndeprtndu-se continuu orice resturi ce cad pe jos si ar putea provoca accidentri prin alunecare. Art.173. ncperile n care sunt montate utilaje, masini si instalatii care n timpul functionrii produc pulberi incendiare si explozive vor fi dotate conform Normelor de prevenire si stingere a incendiilor. 4.2. Splarea borcanelor si sticlelor Art.174. Dac sticlele sunt livrate n navete, depozitarea se va face n stiv a crei nltime s nu depseasc o dat si jumtate baza acestora se vor nltura navetele deteriorate, pentru asigurarea unei stabilitti ct mai mari. Art.175. Atunci cnd sunt primite n vrac, asezarea acestora n spatiile de depozitare se va face n rnduri suprapuse, compartimentate si astfel stivuite nct s se evite pericolul rsturnrii si accidentrii lucrtorilor.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

13

Art.176. Boxpaletii metalici cu sticle sau borcane trebuie verificati la elementele de rezistent, care s nu fie atacate de rugin si torsionate. Boxpaletii vor fi asezati corect unii peste altii si pe maximum 4 rnduri. Art.177. Transportul borcanelor si sticlelor de la depozit la sectie se va face cu transportoare cu crlige sau n loje pe crucioare special amenajate. Art.178. n masinile de splat sticle sau n bazine sticlele vor fi asezate corect si cu atentie, pentru a se evita spargerile si prin aceasta pericolul de accidentare. Art.179. Introducerea si scoaterea borcanelor si sticlelor din prenmuitor se vor face cu ajutorul unor cosuri metalice perforate. Art.180. Se interzice exploatarea masinii de splat, n urmtoarele cazuri: a) cnd are piese, ansamble demontate sau strnse si fixate provizoriu; b) cnd are piese deteriorate, rupte, la limita de rezistent; c) cnd nu a fost curtat temeinic. Art.181. La punerea n functiune a masinii vor fi afisate la locul de munc instructiunile proprii de securitate a muncii, ntocmite de beneficiar pe baza prevederilor proiectantului si constructorului masinii. Art.182. Este interzis depozitarea materialelor (butelii, navete, lzi, butoaie) pe cile de acces si zonele de deservire si ntretinere ale masinii. Art.183. La curtarea masinilor si bazinelor de splat se vor folosi tije de metal si perii pentru a se evita accidentarea salariatilor cu cioburile de sticl. Art.184. Este interzis introducerea minilor n masina de splat sticle n timpul functionrii ei. Controlul, ntretinerea si nlturarea cioburilor provenite din spargerea sticlelor n bazin sau pe bratul de alimentare se fac numai dup oprirea masinii. Art.185. Detergentii folositi la splarea sticlelor vor fi manipulati numai de salariati instruiti n mod special, fiind interzis splarea minilor cu acesti detergenti sau n solutii mai concentrate dect cele care se folosesc la splarea sticlelor. Art.186. La prepararea solutiei de sod caustic pentru masina mecanic de splat sticle se va asigura depozitarea sodei caustice n lad cptusit cu tabl, nchis cu lact si ntr-o ncpere separat. Art.187. Cioburile de sticl din slile de turnare si splat sticle, resturile de etichete etc. se vor depozita ntr-o lad special pentru a se evita accidentarea salariatilor prin alunecare, clcare pe cioburi etc. nlturarea cioburilor ce cad pe jos se va face cu ajutorul unei perii sau mturi. 4.3. Prepararea conservelor de mazre si fasole Art.188. Alimentarea batozelor de mazre cu vreji sau teci se va face numai cu elevatoare cu racleti. Art.189. necurile de evacuare a pstilor goale se vor acoperi cu capace, iar curtarea lor n caz de nfundare se va face numai cu snecul oprit. Art.190. Schimbarea turatiei la batoz sau reglarea paletilor se va face numai cu masina oprit din lucru. Art.191. Curtenia pe sub batoze n timpul functionrii acesteia se va face cu unelte cu coad de cel putin 2 m. Este interzis accesul salariatilor sub batoz. Art.192. Se vor lua msuri pentru colectarea si ndeprtarea boabelor si tecilor ce cad pe jos, pentru a se nltura pericolul de accidentare prin alunecare. Art.193. Art.194. metalice. Se interzice deschiderea usilor laterale ale batozei si reglarea tobei n timpul mersului. Alimentarea si evacuarea fasolei la masina de sortat se va face numai prin plnii sau jgheaburi

Art.195. Batozele de mazre si fasole vor fi prevzute obligatoriu cu podete de lemn la nivelul usilor tobei ngrdite de jur mprejur cu balustrad si scri de urcare-coborre.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

14

Art.196 Banda pentru transportul boabelor de mazre va fi prevzut n locurile de trecere cu podete de lemn cu trepte n zonele de urcare-coborre (fig. 13). Art.197. Este interzis a se pune n functiune elevatorul "gt de lebd" fr ca organele exterioare n miscare ale masinilor s nu fie protejate cu aprtori de protectie (protectori). Art.198. Pornirea si oprirea batozei, cuplarea sau decuplarea ambreiajului, nlocuirea stifturilor cu forfecare de la cuplajele de sigurant se vor face numai de ctre mecanicul nsrcinat cu supravegherea batozei. Art.199. Nu este permis pornirea batozei nainte de asigurarea c pe batoz sau n apropierea ei nu sunt persoane strine. Art.200. nainte de pornirea elevatorului se va verifica dac cupele sunt bine fixate de banda metalic. Art.201. Masinile de sortat fasole psti se vor monta n ncperile izolate de restul utilajelor prevzute cu hote pentru absorbtia prafului. Art.202. Usile laterale ale opritorului continuu trebuie s fie nchise etans, pentru a nu permite iesirea aburului n ncperea de lucru (fig. 14). Art.203. Pentru usurarea efortului fizic si prevenirea mbolnvirilor profesionale, alimentarea bazinelor de saramur cu ap si sare se va face mecanizat (fig. 15). Art.204. Omogenizarea saramurii se va face cu pompe ce functioneaz n circuit nchis. Art.205. Dozatoarele de saramur vor avea reglate presiunea de lucru astfel nct s asigure umplerea borcanului, conform procesului tehnologic, dar s nu stropeasc salariatii cu agent fierbinte. Art.206. neutr. Personalul care lucreaz la bazinele de saramur se va unge pe mini cu vaselin protectoare

Art.207. La toate benzile de umplere se vor pune grtare de lemn pentru prevenirea mbolnvirilor profesionale. Art.208. ntreruptorul electric de pornire-oprire a bazinelor de umplere va fi prevzut cu butoane sau manete dielectrice. 4.4. Prepararea pastei de tomate Art.209. nainte de punerea n functiune a masinilor folosite la prepararea pastei de tomate salariatii ce le deservesc vor fi avertizati s nceteze lucrrile de ungere, ntretinere sau reparatii si s se ndeprteze de prtile n miscare. Art.210. Comenzile de pornire se vor executa dup ce panourile de protectie ale tablourilor de comand vor fi nchise. Art.211. Pornirea masinii se va face numai de salariatul calificat care deserveste tabloul de comand si procesul tehnologic al liniei respective. Art.212. La banda de sortare a rosiilor se vor nltura cu atentie corpurile strine, ca: pietre, cuie, suruburi, scnduri din lzi, evitndu-se astfel deranjamentele mecanice si accidentarea personalului de deservire (fig. 16). Art.213. Interventiile la zdrobitor se vor face numai dup ce se va executa ntreruperea alimentrii cu energie electric si fixarea plcii cu interdictia NU CUPLATI, SE LUCREAZA. Art.214. Grupul de separare a semintelor se va spla n stare de repaus; se va interzice interventia n timpul functionrii separatorului. Art.215. La masina de strecurat se va urmri ca n timpul functionrii (fig. 17): , a) capacele de vizitare s fie nchise etans; b) contragreuttile supapelor de sigurant s fie n locasul lor; c) manometrul s indice presiunea de regim.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

15

Art.216. Platformele pe care sunt montate concentratoarele de suc sau past se vor mentine n stare de curtenie si vor fi prevzute cu balustrade metalice de protectie cu scri cu trepte striate si mn curent. Art.217. Manlocurile pentru vizitarea camerelor de concentrare se vor desface numai dup egalizarea presiunilor interioare si exterioare. Art.218. La umplerea butoaielor, n cazul instalatiilor de past discontinue, gura de evacuare a vacuumurilor va fi prevzut cu aprtoare de protectie, pentru ca pasta fierbinte s nu stropeasc salariatii care efectueaz aceast operatie. Art.219. Oprirea masinilor se va face dup terminarea procesului tehnologic prin scoaterea de sub tensiune a tablourilor de comand. Art.220. n timpul splrii pardoselii se interzice stropirea cu ap a motoarelor electrice. Art.221. Este interzis interventia la pompele de recirculare si pompele de completare cu suc de rosii, chiar cnd ele sunt oprite. Art.222. Atunci cnd concentratorul este plin cu past sau suc de rosii ce urmeaz a fi concentrat si ventilele ce se monteaz nainte de intrarea n pompe nu mai exist sau nu functioneaz corespunztor, se interzice interventia la pompele de recirculare si pompele de completare, chiar dac sunt oprite din functiune. Art.223. Splarea concentratoarelor se va face de un salariat instruit n acest scop, care va intra n concentrator si va lucra sub supravegherea unei persoane cu atributii n acest sens. 4.5. Prepararea rosiilor decojite Art.224. nainte de pornirea liniei de preparare a rosiilor cojite se vor lua urmtoarele msuri: a) se vor opri lucrrile de ungere, ntretiriere si reparatii b) electricianul va verifica partea electric; c) se vor nchide panourile de protectie ale tablourilor de comand; d) se va verifica existenta platformei electroizolante la tabloul electric; e) salariatii care deservesc linia de preparare a rosiilor decojite vor fi avertizati sonor s se ndeprteze de prtile n miscare. Art.225. Se vor nltura corpurile strine ce apar la banda de sortare. Art.226. La opritor termoregulatorul va fi reglat la temperatura de regim; se interzice supranclzirea apei si eventualele posibilitti de oprire. Art.227. La masa cu role a grupului de decojire trierea se va face numai pe portiunea indicat, pentru a evita prinderea degetelor lucrtorului. Art.228. n timpul functionrii se interzice reglarea elementelor elastice de pe cadrele de dirijare a rosiilor spre cutite. Art.229. Se interzice functionarea masinii de decojire fr aprtoarea de protectie fixat deasupra cutitelor arcului. Art.230. n timpul functionrii sistemului pneumatic se interzice reglarea sau ntretinerea acestuia. 4.6. Prjirea legumelor Art.231. Tvile folosite la prjirea legumelor vor fi prevzute cu mnere metalice bine fixate si izolate termic. Strecurtorile, lingurile, amestectoarele vor avea mnere comode lungi si izolate termic, pentru evitarea arsurilor. Art.232. Uleiul rezidual rezultat dup prjire se va colecta n vase speciale prevzute cu capace, care vor fi depozitate la cel putin 3 m de foc.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

16

Art.233. din tav. Art.234. uleiului.

Scoaterea uleiului din tvi se va face obligatoriu cu ibrice si n nici un caz prin rsturnare direct Se interzice transportarea tvilor de ulei ncins pe crucioare. Transportul se va face dup rcirea

Art.235. Legumele ce urmeaz s fie prjite nu vor fi aruncate direct n tvi, ci vor fi asezate pe tvi perforate (site) si introduse n ulei, iar dup prjire se vor scoate afar mpreun cu continutul de legume prjite. rt.236. Pardoseala din sectia de prjire va fi mentinut n permanent n stare de curtenie si uscat pentru evitarea accidentrii salariatilor prin alunecare. Locurile unde a curs ulei se vor spla imediat cu ap fierbinte si sod. Art.237. Sala prjitoriei va fi prevzut cu instalatia de ventilatie natural sau mecanic si cu hote deasupra prjitoriilor. Art.238. Deasupra si n imediata apropiere a prjitoriilor nu este permis depozitarea materialelor lemnoase sau usor inflamabile. Art.239. n cazul nclzirii prjitoriilor cu gaze se vor respecta Normele specifice de protectie a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor naturale. Art.240. n cazul nclzirii cu combustibil lichid se vor respecta prescriptiile tehnice ISCIR n vigoare, cele cu privire la metrologie si normele de prevenirea si stingerea incendiilor. Art.241. Tvile cu legume prjite se vor stivui n rastele metalice, ce vor fi ntretinute n stare de curtenie perfect pentru evitarea alunecrii tvilor. Art.242. Pentru evitarea producerii arsurilor salariatii vor lucra atent si vor purta echipamentul individual de protectie att n timpul transportului tvilor de prjitor la rastelul de depozitare, ct si de la rastel n sectia de fabricatie. 4.7. Prepararea. conservelor de fructe Art.243. Masinile plane de rupt codite la cirese, visine si struguri vor fi prevzute cu plnii de alimentare. Se interzice alimentarea manual. La masinile de smuls codite cu tamburi rotativi se vor respecta instructiunile proprii de securitate a muncii. Art.244. Splarea si dezinfectarea masinilor plane de rupt codite se va face cu masina oprit din functiune. Art.245. Este interzis punerea n functiune a masinii fr dispozitiv pentru oprire accidental. Masinile se vor prevedea cu bar de protectie cu limitator. n caz de pericol se apas pe bar si se opreste imediat. Aceste bare vor fi prevzute pe prtile laterale ale masinii. Art.246. n cazul cnd tuburile de cauciuc ale rulourilor prezint rupturi, imediat se va opri masina, n vederea nlocuirii acestora. Art.247. Trioarele pentru sortarea fructelor vor fi prevzute cu plnie de alimentare. Se interzice alimentarea manual sau direct n trior. Art.248. Sistemul de antrenare prin curele si capetele axelor sortatorului, angrenajele cu pinioane si transmisiile prin lant vor fi prevzute cu aprtori de protectie (fig. 18). Art.249. Trioarele cu sitele de sortare vor fi capsulate pentru a exclude posibilitatea accidentrii salariatilor prin tiere sau prinderea minilor. Art.250. Curtarea alveolelor de la masinile de scos smburi care s-au astupat cu fructe, se va face numai cu masina n stare de repaus. Art.251. Pentru a evita ca pistoanele de scoaterea smburilor s nu sar din locul lor acestea vor fi zilnic controlate. Art.252. fructelor. Se interzice ca salariatii s introduc minile n jgheabul de alimentare pentru ncrcarea

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

17

Art.253. Mesele de lucru vor fi prevzute de jur mprejur cu bare de distantare care s mpiediee cderea recipientilor de pe mas si cu borduri de jur mprejur pentru a evita scurgerile de solutie pe hainele salariatilor. Art.254. Pentru alimentarea n bune conditii a masinii de dozat se va monta un podet de lemn cu trepte, astfel ca manevrarea recipientului cu produs s se fac comod si fr pericol de accidentare prin oprire a salariatului. Art.255. nainte de nceperea lucrului se va verifica buna functionare a mecanismului de blocare a produsului, atunci cnd recipientul nu ajunge n dreptul orificiului de evacuare. 4.8. Umplerea si nchiderea sticlelor, cutiilor si borcanelor Art.256. Salariatul care deserveste masina de umplut va supraveghea manometrele pentru ca presiunea din instalatie s nu o depseasc pe cea admis. Art.257. La masa de umplere, care tehnologic are organe exterioare n miscare de rotatie, ce nu pot fi protejate cu aprtori de protectie, salariatii vor purta echipamentul de protectie strns pe corp, iar basmaua de pe cap va fi legat cu nod la spate. Art.258. La masinile de umplut si capsulat sticle operatorul nu va tine mna pe sticl pentru a se evita tieturile la mini prin spargerea sticlei (fig. 19). Art.259. Pentru evitarea spargerii sticlelor se va face un control riguros al masinii naintea nceperii operatiei, precum si a sticlelor care intr la nchis. Art.260. La fiecare aparat de umplut sticle cu suc se va adapta cte un sistem de colectare a sucului ce se scurge din sticle (prin spum, deversare, rsturnare de sticle) si strngerea lui ntr-un colector central, astfel nct nici o cantitate de suc s nu se verse pe pardoseal, pentru a nu provoca accidentri prin alunecare (fig. 20). Art.261. n imediata apropiere a aparatului va exista o lad special amenajat pentru colectarea sticlelor fisurate, sparte etc., astfel nct s fie exclus mprstierea cioburilor pe pardoseal (fig. 21). Art.262. La splarea pardoselii si nlturarea cioburilor se va folosi peria cu coad, conectat la furtunul cu ap (fig. 22). Art.263. Alimentarea si evacuarea sticlelor din sectie se vor face numai mecanizat, cu benzi transportoare sau, n lipsa acestora cu crucioare pe roti special construite. Art.264. La masinile de nchis semiautomate se vor monta aprtori de protectie pentru protejarea salariatului n cazul spargerii borcanelor sau aruncrii cutiei din capul de nchis. Art.265. La masinile de nchis manuale muncitorii vor folosi obligatoriu clesti metalici pentru prinderea cutiilor ce se introduc si se scot de pe talerul masinii. Art.266. Pentru reducerea efortului fizic, alimentarea si evacuarea recipientilor cu suc de la masinile de nchis se vor face mecanizat, cu benzi transportoare. Art.267. La masinile de nchis manual sau semiautomate, salariatii vor avea scaune ergonomice pe care s stea comod. Art.268. Salariatii care deservesc masinile de nchis, manuale sau semiautomate, vor purta degetare din piele (4 degetare la fiecare mn) pentru a nu se accidenta prin tiere sau arsuri (fig. 23). Art.269. n cazul blocrii cu cutii rebutate a masinilor automate de nchis, deblocarea acestora se va face numai dup oprirea din functiune. n nici un caz nu se va introduce mna pentru deblocarea acestora n timpul functionrii. (fig. 24). Art.270. (fig. 25). Se interzice lucrul la masinile de nchis dac lipseste aprtoarea de protectiei din jurul rolelor.

Art.271. Pentru a nu se accidenta prin tiere lucrtorii care deservesc masinile de nchis cutii si borcane vor purta un degetar de piele la degetul arttor al minii stngi (fig. 26).

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

18

Art.272. n cazul masinilor cu pedal introducerea si scoaterea capacelor se va face cu mare atentie. Masina va fi prevzut obligatoriu cu un opritor de capace, reglabil pentru diametrele de capace ce urmeaz a fi marcate. Art.273. Salariatii care lucreaz la masinile semiautomate (cu pedal) vor avea un scaun special amenajat, cu nltimea reglabil, pe care s stea comod si care s asigure o bun stabilitate n timpul lucrului. 4.9. Fabricarea marmeladei Art.274. Rezervorul de alimentare a cupelor elevatorului cu marc se va monta deasupra nivelului pardoselii cu cel putin 10 cm pentru a nu ptrunde corpurile strine n interior. Art.275. Cupele elevatorului se vor fixa bine pe banda din cauciuc prin suruburi cu contrapiulite sau nituri, pentru a exclude posibilitatea desprinderilor. Art.276. Scheletul metalic al elevatorului va fi nchis pe toate laturile cu tabl de aluminiu. Art.277. Descrcarea prefierbtorului n masina de strecurat (pasatrice) se va face printr-un burlan complet nchis, bine fixat. Art.278. n cazul cnd alimentarea prefierbtorului nu se face mecanizat, n jurul lui se va asigura un spatiu suficient pentru manipularea butoaielor n conditii nepericuloase, iar pardoseala va fi mereu splat si curtat de resturile de fructe, pentru a se nltura posibilitatea de accidentare prin alunecare. Art.279. Mnerul de manevrare de la gura de descrcare a prefierbtorului va avea lungime corespunztoare si va fi plasat lateral, astfel nct s fie imposibil oprirea salariatilor ce deservesc prefierbtorul. Art.280. n sala prefierbtorului se va asigura ventilatia corespunztoare unei ncperi cu mediu nociv (dioxid de sulf). Art.281. Curtarea jgheaburilor de evacuare a deseurilor de la pasatrice se va face numai n timp ce masina este oprit, cu ajutorul unei pasete de lemn. Se interzice introducerea minii n toba pasatricei n timp ce aceasta functioneaz. Art.282. Alimentarea cu materie prim si evacuarea semiproduselor la pasatrice se va face mecanizat, prin jgheaburi sau conducte. Art.283. Aparatele vacuum vor fi prevzute cu aparatur de msur si control necesar si vor fi verificate metrologic. Art.284. volti). Vizoarele de la vacuume vor fi etanse si iluminate de la o surs cu tensiune nepericuloas (24

Art.285. Alimentarea cu materii prime (marc si zahr) se va face mecanizat, folosind instalatii de transport sub vid sau pompe. Art.286. Vana pentru descrcarea marmeladei va fi etans si cu orificiul orientat n jos, iar n cazul cnd orificiul de golire este orientat n sus se va monta un burlan pentru dirijarea marmeladei n bazinul de golire. Art.287. Platforma pe care sunt amplasate aparatele vacuum va fi prevzut pe tot perimetrul ei cu o balustrad metalic de protectie si cu o scar cu trepte striate, prevzut cu mn curent, vopsit galben cu negru. Art.288. Accesul la condensatorul barometric va fi asigurat prin scri metalice, prevzute cu mn curent si colivie, iar prtile de mbinare si partea superioar cu platforme ngrdite cu balustrade de protectie. Art.289. vidului. Se va verifica periodic coloana barometric deoarece este un factor important la realizarea

Se vor asigura grtare corespunztoare dac tvita este n coloan si dac se face dispersia apei curate n coloan. Se va verifica presiunea apei n coloan si etanseitatea la vanele precizate pe aparatele de vacuum n realizarea vidului.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

19

Art.290. Bazinele pentru descrcarea marmeladei vor fi astfel amplasate nct alimentarea lor s se fac direct sau prin jgheaburi. Art.291. Alimentarea sectiei de marmelad cu ambalaje (ldite goale) si evacuarea lor dup umplerea cu marmelad se va face mecanizat, cu transportoare cu band sau cu role. Art.292. La transportoarele cu band se vor aplica Normele specifice de securitate a muncii pentru activittile de exploatare si ntretinere a transportoarelor cu band. Art.293. Toate operatiile care necesit ridicarea capacului opritorului tip vacuum (nlocuirea garniturilor, interventii la oala de fierbere etc.) se vor executa numai sub directa supraveghere a unei persoane cu atributii n acest sens. Art.294. Ridicarea capacului aparatului tip vacuum si asezarea lui pe platform se va face cu ajutorul instalatiei de ridicat corespunztoare. Este interzis orice interventie la vacuum cu capacul suspendat n crligul instalatiei de ridicat. Art.295. Interventiile la reductorul de turatie vertical, cuplajul de transmitere a miscrii la agitator, motorul electric, se vor face dup decuplare de la sursa electric de alimentare si cu ajutorul unei platforme cu balustrad de protectie, pentru a preveni cderile de la nltime. 4.10. Prepararea ardeiului pentru boia Art.296. Pentru evitarea accidentrii muncitorilor, dispozitivul pentru tierea cotoarelor de ardei va fi complet capsulat si prevzut cu o aprtoare de protectie special la cutitul de tiere. Art.297. Banda pentru transportarea sirurilor de ardei va fi prevzut pe ambele prti si pe toat lungimea cu cte o bordur de etansare, confectionat din cauciuc. Este interzis urcarea muncitorilor pe bnci pentru stngerea sirurilor de ardei blocati, curtarea sau splarea benzii. aceste operatii se vor face numai de jos, cu ajutorul prjinilor si cu ap sub presiune sau cu ajutorul scrilor duble. Art.299. Elevatorul pentru transportul sacilor si a sirurilor de ardei va fi prevzut cu un dispozitiv special care s mpiedice cderea sacilor care au fost descrcati la timp. Art.300. n ncperea distribuitorului de aer cald este interzis intrarea persoanelor strine. Aceast ncpere va fi nchis cu cheie si vor avea acces numai mecanicul si electricianul de serviciu. Art.301. Cile de circulatie ale usctoriei vor fi ventilate mecanic corespunztor, n asa fel nct temperatura s nu depseasc 25C. Art.302. n ncperea usctoarelor nu este permis s existe geamuri sparte sau usi defecte care s nu se nchid perfect. Art.303. Alimentarea masinii de tiat ardei se va face mecanizat si n nici un caz manual. Art.304. Toate instalatiile mecanizate de transport vor fi etanse si se vor racorda prin burdufuri la mbinarea cu moara de ardei. Art.305. Electromotoarele folosite la moara de boia vor fi de tip capsulat. Art.306: Cldirea morii va fi prevzut n mod obligatoriu cu o instalatie de protectie contra descrcrilor electrice n atmosfer. Art.307. Toate utilajele vor fi etansate, nct s nu existe scpri de praf de boia n zona de lucru. Moara de boia va fi prevzut si cu instalatie de captare a pulberilor de ardei. Art.308. Este interzis a se folosi focul deschis si fumatul, fiind pericol de explozie. Art.309. Lagrele tuturor masinilor si transmisiilor existente n moara de boia vor fi din materiale neferoase, pentru eliminarea posibilittilor producerii de scntei n cazul unei ungeri insuficiente. Art.310. Orice reparatie la moar se va executa numai cu moara oprit din functiune si dup o prealabil aerisire a morii si a tuturor instalatiilor ce contin praf de boia.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

20

Art.311. Se interzice cu desvrsire executarea de reparatii prin loviri cu ciocane de otel sau alte scule din material feros, precum si folosirea lmpilor de benzin si a oricror lmpi cu flacr sau resouri electrice (fig. 27). Art.312. Transportoarele cu lungime mare sau care trec dintr-o ncpere n alta vor fi prevzute cu dispozitiv de semnalizare avertizat acustic si/sau optic a pornirii sau opririi, iar salariatii vor fi instruiti n acest sens. Art.313. Mecanicul de ntretinere va asigura ungerea tuturor lagrelor si a suprafetelor n frecare pentru a nu se produce nclziri sau scntei. Art.314. Concentratia de pulberi de boia nu trebuie s depseasc concentratia maxim admis de Normele generale de protectie a muncii n atmosfera zonei de munc. Unittile au obligatia s realizeze mentinerea pulberilor sub limita concentratiei admise prin aplicarea msurilor indicate n Normele generale de protectie a muncii. Art.315. Conductele de abur vor fi izolate termic si vor fi mentinute n stare de curtenie pentru a se evita ca praful depus pe ele s se autoaprind. Art.316. Este interzis intrarea persoanelor strine la moara cu boia fr a fi nsotite de un delegat autorizat de conducerea fabricii. 4.11. Prepararea mustarului Art.317. Pentru descrcarea si manipularea materiei prime pentru prepararea mustarului se vor folosi crucioare, transpalete sau motostivuitoare n scopul reducerii efortului fizic al salariatilor. Art.318. Platformele pe care sunt montate bazinele de omogenizare se vor mentine n stare de curtenie si vor fi prevzute cu trepte striate, balustrade metalice si mn curent. Art.319. La moara de mustar se vor executa lucrri de ntretinere si reparatie numai cu moara oprit. Dup interventie se vor monta aprtorile de protectie. 5. ACTIVITATEA DE OPARIRE SI FIERBERE A LEGUMELOR SI FRUCTELOR 5.1. Reguli generale Art.320. n pardoseal se vor prevedea guri de canal pentru colectarea si evacuarea apelor vrsate din vasele sau masinile de splat sau oprit legumele si fructele. Art.321. Transportarea manual a gemurilor si a semiproduselor ce se manipuleaz n sectie se va face lundu-se msurile necesare pentru evitarea pericolului de rsturnare a vaselor si de oprire a personalului (crucioare speciale etc.). Se va introduce alimentarea cu ajutorul pompelor. Art.322. Se interzice montarea de usi care s se deschid direct n exterior pentru a se nltura ptrunderea n interior a aerului rece si formarea de ceat n sala de lucru. Art.323. n sala n care se efectueaz oprirea si fierberea legumelor si fructelor, datorit actiunii condensului se va face verificarea periodic a plafonului si peretilor laterali pentru a depista eventuale desprinderi de material, beton, crmizi etc. ce pot provoca accidente. Art.324. n slile unde functioneaz opritoare continue sau cazane duplicate se vor instala hote de absorbtie sau aeroterme, suficiente ca numr si mrime pentru dezagregarea cetii. Art.325. Usile de acces n slile vecine vor fi n stare de functionare si vor fi construite pentru a se nchide singure (usi batante), evitndu-se astfel ptrunderea initial a aerului rece si formarea cetii n interior. Art.326. La transportarea vaselor cu siropuri se va pune pe suprafata lichidului din vase cte un capac gril pentru a evita stropirile cu lichidul fierbinte (fig. 28). Art.327. Pe cadranul manometrelor se va trasa o linie rosie, corespunztoare presiunii maxime permise n recipient. Este interzis trasarea liniilor rosii direct pe sticl.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

21

Art.328. Pentru prevenirea accidentelor datorate scprilor de abur sub presiune ca urmare a deteriorrii sau slbirii garniturilor, flansele de legtur dintre conducte si ventile, att cele de pe conducta principal de alimentare cu abur, ct si cele pe conducta de retur, vor fi protejate cu aprtori de protectie circulare vopsite cu galben de securitate. Art.329. Art.330. n fata cazanelor duplicate se vor montra pe pardoseal grtare de lemn. n timpul lucrului nu se va depsi presiunea prescris prin instructiunile de folosire.

Art.331. Electropalanele folosite la activitatea de oprire si fierbere a legumelor si fructelor vor fi mentinute n stare de functionare si vor fi verificate zilnic la nceperea lucrului de electricianul de serviciu. Limitatoarele de curs trebuie s functioneze corespunztor. ntreruptoarele de oprire si pornire portative trebuie s fie izolate electric. Conductorii de alimentare ai electropalanului vor fi montati pe role izolante fat de constructie si rezistent dielectric, corespunztoare tensiunii de serviciu. Art.332. Manipularea electropalanelor va fi ncredintat numai salariatilor calificati, autorizati si special instruiti. 5.2. Oprirea legumelor si fructelor Art.333. La splarea si oprirea legumelor si fructelor nu vor fi admisi s lucreze salariati care au rni la mini si reumaticii. Art.334. Salariatii vor controla ca opritorul continuu s aib toate orificiile bine nchise, iar instalatiile de aductiune si evacuare s fie n bun stare de functionare, pentru a nu exista scpri de aburi n sala de lucru. Art.335. Se va instala un paravan de protectie la locurile periculoase pentru a fi exclus posibilitatea de oprire a salariatilor. Art.336. Pentru executarea ntretinerilor, reglajelor sau eventuale desfundri opritorul continuu va fi deconectat de la reteaua electric, iar alimentarea cu abur si rcirea acestuia vor fi ntrerupte. Art.337. Se interzice folosirea improvizatiilor pentru suspendarea si blocarea capacelor opritoarelor continue n vederea executrii de ntretineri si remedieri. Este obligatoriu mentinerea n stare de functionare a mecanismului de ridicare-coborre a capacelor opritoarelor continue. Art.338. Amestecarea legumelor si fructelor n vasele de oprire se va face cu lopeti din lemn suficient de lungi, pentru ca salariatii s poat sta ct mai departe de cazan, astfel nct s nu fie stropiti cu picturi fierbinti (fig. 29). Vasele deschise pentru oprire vor fi instalate n afara slilor de prelucrare a legumelor si fructelor, sub soproane sau n sli special amenajate n acest scop. Art.339. La fiecare schimb conductorul locului de munc va controla starea ventilelor, pentru a se nltura la timp eventualele defectiuni ivite. 5.3. Fierberea continu cu fierbtoare si cazane duplicat 5.3.1. Fierberea continu Art.340. Toate mbinrile si racordurile fierbtorului continuu vor fi bine etansate pentru a se mpiedica degajri de dioxid de sulf n zonele de lucru. Art.341. Mnerul de manevrare de la gura de descrcare va fi de lungime corespunztoare si plasat astfel nct s fie imposibil oprirea salariatului ce deserveste fierbtorul, prin rbufniri de mas clocotit ce se descarc. Art.342. Descrcarea fierbtorului n masina de strecurat se va face prin conduct complet nchis, pentru a nu se produce stropire sau vrsare de mas fierbinte. Art.343. Rezervorul de alimentare a cupelor elevatorului va avea bordurile ridicate cu cel putin 10 cm deasupra pardoselii, pentru a fi exclus accidentarea prin alunecare (fig. 30).

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

22

Art.344. n jurul fierbtorului se va asigura spatiul corespunztor pentru manipularea butoaielor cu pulpe n conditii de securitate deplin. Pardoseala va fi mereu splat si curtat de resturile de fructe care ar putea da nastere la accidentare prin alunecare. Art.345. Electromotorul si transmisiile de actionare a elevatorului vor fi astfel amplasate nct accesul la ele s fie comod si fr pericol de accidentare. Art.346. Conducta principal de alimentare cu abur si conducta de retur s fie izolate termic pentru prevenirea arsurilor la salariatii care vin n contact cu acestea. Flansele de mbinare de pe aceste conducte vor fi prevzute cu aprtori de protectie pe toat circumferinta acestora. Art.347. Rozetele de la ventile si robinetele cazanelor duplicate si aparatelor de concentrare sub vid, dac sunt metalice, vor fi izolate cu material termoizolant pentru a se evita arsurile la mini. Art.348. Pe conducta principal de alimentare cu abur a cazanelor duplicate se va monta obligatoriu un reductor de presiune reglat la presiunea de lucru maxim admis. Art.349. Salariatii care descarc cazanele duplicate si aparatele de concentrare sub vid vor fi calificati si instruiti asupra modului de manipulare, deservire si control al acestora. Art.350. Se interzice bascularea cazanelor duplicate n care exist solutie pentru decojirea chimic a fructelor. Scoaterea fructelor decojite din cazanele duplicate sau bazine se va face numai cu cosuri perforate sau cu linguri perforate speciale. Art.351. Bascularea cazanelor duplicate n vederea descrcrii produsului se va face numai prin surub fr sfrsit si roat melcat. Se interzic bascularea cazanelor duplicate prin prghie liber si fixarea prin cuie. Art.352. Pentru evitarea rspndirii aburului si a dioxidului de sulf n sal, deasupra cazanelor duplicate se vor monta hote exhaustoare. Condensul de la cazanele duplicate va fi recuperat si returnat la centrala termin (fig. 31). Art.353. Atunci cnd cazanele duplicate sunt montate n hale de productie unde lucreaz si alti salariati, la alte activitti se vor monta n fata cazanelor paravane de protectie, de constructie corespunztoare, s reziste n caz de explozie (fig. 32). Art.354. Pentru evitarea socurilor termice se va avea grij ca nainte de a se da drumul la abur s se deschid robinetul de condens. Art.355. Lopetile de agitare a continutului duplicatelor vor avea coada suficient de lung si n unghi fat de planul lopetii, pentru ca amestecarea s se fac fr pericol de stropire cu material fierbinte. Art.356. La cazane duplicat se pot monta lopeti mecanice de malaxare actionate electric (fig. 33). Art.357. Manipularea produselor fierbinti se va face n gleti, tvi, bi etc. si transportate numai pe crucioare cu roti. Art.358. La curtarea n interior a aparatului de concentrare sau vid se vor lua urmtoarele msuri: a) se va izola agitatorul; b) se vor lsa deschise, att usa la rezervor, ct si gura de descrcare, pentru a se produce un curent de aer prin aparat n scopul eliminrii gazelor toxice; c) n cazul cnd peretii interiori ai aparatului sunt din cupru, acestia nu vor fi curtati cu otet pentru a se evita formarea de vapori toxici. Art.359. nlocuirea garniturilor la aparatul de concentrat sub vid se face dup ce partea superioar a aparatului a fost ridicat cu instalatia de ridicat si asezat pe un postament stabil. 5.3.2. Manipularea, prepararea solutiei si ncrcarea sulfitometrelor Art.360. Buteliile vor avea capace metalice de protectie a ventilului de golire-ncrcare, precum si inele de cauciuc pentru protectie.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

23

Art.361. Se interzice aruncarea sau lovirea buteliilor pline si goale. Depozitarea buteliilor se va face la loc rcoros, ferite de orice surs de cldur. Art.362. clestilor. Art.363. nchiderea si deschiderea ventilului se va face cu mna, fiind interzis folosirea cheilor si Buteliile de dioxid de sulf vor fi vopsite si inscriptionate conform prescriptiilor tehnice ISCIR.

Art.364. Conductele sau furtunurile vor fi strnse etans la ventilul buteliei si n perfect stare de functionare, pentru a se evita pierderile de gaz si intoxicarea muncitorilor. Art.365. Solutia de dioxid de sulf se va pregti n ncperi speciale ventilate sau n aer liber, avnd grij ca butelia s fie fixat cu brtri. Salariatii vor purta echipamentul individual de protectie, iar n ncperi continutul de dioxid de sulf nu va depsi prevederile Normelor generale de protectie a muncii. Art.366. Sulfitometrele se vor ncrca cu atentie, de regul n aer liber, avnd grij ca racordul de la butelie la ventilul sulfitometrului s fie perfect etans. Art.367. Sulfitometrul ncrcat se va tine la loc ferit de lumin si surse de cldur, la temperatura maxim de 40C si se va manipula cu atentie pentru a nu se lovi. Pentru a evita pierderea solutiei de dioxid de sulf periodic se va unge ventilul pentru a fi protejat mpotriva actiunii corozive a dioxidului de sulf. Art.368. Folosirea solutiei de dioxid de sulf se va face cu atentie, pentru a se evita arsurile sau intoxicatiile. 5.4. Sterilizarea cu autoclave Art.369. Personalul care deserveste autoclavele va fi calificat si instruit temeinic cu privire la modul de exploatare corect a instalatiei de sterilizare cu autoclave. Autoclavele vor fi supravegheate n timpul functionrii. Art.370. Atunci cnd linia de preparare conserve este comun cu linia de autoclave, aceasta va fi separat de restul sectiei printr-un zid de protectie care va apra salariatii n caz de explozie (fig. 34). Art.371. Transportul cosurilor umplute cu sticle si borcane la autoclave se va face numai cu electropalane sau cu palane manuale, verificate zilnic naintea nceperii lucrului. Art.372. Dup ncrcare capacul autoclavei se va nchide cu atentie, pentru a asigura etanseitatea. Se vor verifica periodic att piulita fluture si surubul de prindere, ct si starea garniturii de bumbac. Att la nchiderea, ct si la deschiderea capacului autoclavei suruburile se vor strnge sau se vor slbi n cruce si treptat (fig. 35). Art.373. Capacul autoclavei nu se va deschide nainte de scderea total a presiunii, pentru evitarea deversrii apei si opririi salariatilor. Art.374. Pentru usurarea ridicrii capacului vor fi prevzute contragreutti la capace. Aceste contragreutti trebuie s fie amplasate si aprate cu ngrdiri metalice, astfel nct s se exclud posibilitatea lovirii salariatilor care s-ar afla ntmpltor n spatele autoclavei (fig. 36). Art.375. Autoclava va fi umplut cu ap numai pn la jumtate, pentru a se evita deversarea apei n momentul introducerii cosului cu recipienti (fig. 37). Art.376. Sala autoclavelor va fi dotat cu exhaustoare de abur si cu instalatii mecanice de dezagregare a cetii (aeroterme). Art.377. Se interzice blocarea cu greutti a ventilelor de sigurant pentru c acest lucru ar da nastere la accidentare si avarii. Art.378. ntre sursa de alimentare cu abur si reteaua care alimenteaz antoclavele se va monta un reductor de presiune si o supap de sigurant imediat dup reductor, pe conducta de aductiune a aburului la autoclave. ntre supapa de sigurant si reductor se va monta un manometru. Art.379. La fiecare schimb conductorul locului de munc va controla starea ventilelor si n caz de defectiuni se va proceda imediat la remedierea acestora.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

24

Art.380. Canalul din jurul autoclavelor, intervalele dintre autoclave si pe margini vor fi acoperite cu o podin de lemn sau cu plci din tabl striat (fig. 38). Art.381. Transportarea cosurilor de autoclave pline sau goale se va efectua cu electropalane, crucioare sau combinat. Nu se admite rostogolirea cosurilor pe pardoseal. Art.382. Compresorul care furnizeaz aer la autoclave va fi asezat ntr-un loc bine iluminat si va corespunde prevederilor din Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatea de producere a aerului comprimat. 6. ACTIVITATEA DE PREPARARE A SIROPURILOR SI SUCURILOR DE FRUCTE Art.383. Splarea fructelor se va face n bazine metalice prevzute cu preaplin pentru evacuarea surplusului de ap si cu posibilitatea primenirii si evacurii apelor murdare. n timpul splrii fructelor acestea vor fi manipulate cu ajutorul cosurilor perforate. Art.384. Presiunea maxim cu care se va lucra la presele hidraulice va fi cea indicat n cartea tehnic a masinii de ctre fabrica constructoare. Art.385. n cazul cnd presa hidraulic functioneaz cu presiunea din conducta general naintea distribuitorului de presiune pe conducta de lucru se va monta un ventil de nchidere. Art.386. Garniturile flanselor de pe conductele de presiune vor fi confectionate numai din cupru; utilizarea garniturilor din piele este interzis. Art.387. Partea frontal si prtile laterale ale masinii de format turte trebuie s se nchid automat cu paravane n timpul miscrii cruciorului si a ridicrii mesei de lucru. Art.388. Deasupra preselor hidraulice trebuie s fie instalat o macara sau un dispozitiv special pentru ridicarea coloanelor, pistonului, plcilor si altor prti grele ale presei, n caz de reparatii sau revizie. Art.389. Pentru a se asigura din toate prtile accesul liber la pompa hidraulic, trecerile n jurul presei trebuie s fie de cel putin 2 m. Art.390. Pompele hidraulice trebuie s fie prevzute cu un dispozitiv de decuplare automat a ventilelor de aspiratie sau cu un ventil de sigurant care s permit scurgerea automat a lichidului din conducte, n cazul cnd presiunea acestuia depseste maxima admis. Art.391. Conductele de presiune trebuie montate fr curbe bruste. n cazuri exceptionale ndoitura lor nu trebuie s aib o raz mai mic de 100 mm. Art.392. Teurile flanselor, diferitelor treceri, precum si alte piese asemntoare ale conductei de nalt presiune trebuie executate din otel corespunztor, pentru a rezista la presiunea la care se lucreaz. Art.393. Conductele de nalt presiune vor fi ancorate pe console. Art.394. Fiecare acumulator hidraulic trebuie prevzut cu dou dispozitive speciale, care se declanseaz n mod automat cnd cupa pistonului depseste presiunea maxim admis. Aceste dispozitive trebuie s asigure oprirea automat a intrrii lichidului n cilindrul pistonului si decuplarea automat a ventilelor de aspiratie ale pompei hidraulice. Art.395. Pachetele cu fructe ce urmeaz a fi presate vor fi transportate mecanizat si uniforme ca grosime (maximum 12 cm), pentru a se evita aruncarea lor lateral n timpul presrii (stoarcerii). Art.396. n jurul preselor eventualele resturi de tescovin vor fi ndeprtate imediat, pentru a se evita accidentarea prin alunecare. Art.397. cu mna. Art.398. Alimentarea preselor de brichetat cu fructe uscate se va face cu bascul potrivit si n nici un caz nclzitorul cu snec va fi verificat la termenul stabilit de organele metrologice.

Art.399. nclzitorul va fi prevzut cu manometru marcat la presiunea de lucru admis si supapa de sigurant n perfect stare de functionare.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

25

Art.400. abur.

Garniturile de la prese se vor verifica periodic, pentru a fi n bun stare si a se evita scprile de

Art.401. Gura de evacuare va fi etans si bine fixat de aparat, pentru a se evita stropirea muncitorilor cu zeama fierbinte. Art.402. Este interzis deschiderea filtrului pres att timp ct mai persist presiunea si ct ventilul de suflare este deschis. Art.403. Lamele si plcile, n special ale celor care filtreaz suc cald, vor trebui s fie presate deasupra si lateral cu capace, pentru a feri muncitorii de eventualele stropiri. Art.404. Presiunea filtrului nu trebuie s depseasc presiunea marcat pe manometru. Art.405. Filtrele pres vor trebui s functioneze cu ntreg completul de rame si plci. Se admit exceptii numai n cazul cnd adaosurile speciale utilizate n locul ramelor sau plcilor lips asigur o securitate perfect a lucrului. Art.406. Se vor nltura corpurile strine ce apar la banda de sortare. Art.407. Nu se va interveni la zdrobitor dect dup oprirea de la tabloul electric si dup nlturarea posibilittilor de punere accidental sub tensiune. Art.408. La pasatrice (masina de strecurat past) se vor urmri n timpul functionrii urmtoarele: a) capacele de vizitare s fie etans nchise; b) contragreuttile supapelor de sigurant s fie n locasul lor; c) manometrul s indice presiunea de regim. Art.409. La dozatorul de sus se interzice a mpinge cu mna recipientul n timpul umplerii; se evit astfel prinderea minii ntre recipient si suportul vertical de rezistent. Art.410. La deservirea capsulatorului se vor respecta aceleasi reguli de la dozator. Se interzice completarea cu capsule n timpul functionrii. Art.411. Pasteurizatorul cu band psitoare va fi protejat la intrare si la iesire cu plci din material plastic, pentru a se evita accidentele de oprire. Art.412. La masina automat de etichetat se interzice mpingerea cu ajutorul minii a recipientelor. Dup terminarea procesului tehnologic masinile trebuie s fie oprite si scoase de sub tensiune de la tablourile de comand. 6.1. Producerea apei gazoase si bututilor rcoritoare Art.413. Masinile de fabricat ap carbogazoas se vor instala n ncperi care s asigure un volum de cel putin 12 m3 pentru fiecare lucrtor si un spatiu de circulatie pentru personalul de deservire, ntretinere si reparatii de minimum 0,80 m. Art.414. Peretii ncperii unde se gseste masina de umplut sifoane trebuie s fie cptusiti cu plci de faiant, mozaic sau ciment sclivist, pn la minimum 1,50 m nltime, conform Normelor de igiena alimentatiei. Art.415. ncperea va avea pardoseala de ciment sau mozaic prevzut cu pant de scurgere si gur de canal cu sifon. Panta va fi concentrat n jurul masinii. Art.416. Pe pardoseala de ciment la locul de deservire a masinii se vor aplica grtare de cauciuc sau de lemn. Acestea vor fi n numr suficient si se vor pstra permanent n stare bun, cele defecte fiind imediat reparate sau nlocuite. Art.417. ncperile masinilor pentru umplut sifoane vor fi iluminate conform prevederilor din Normele generale de protectie a muncii.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

26

Art.418. Comutatorul electric s fie la ndemna salariatului care efectueaz umplerea pentru a putea fi manevrat de acesta fr a se deplasa de la locul lui. Art.419. Ambele tuburi de C02 se vor aseza aproape de deservanti pentru ca acestia s aib acces la robinetele lor si s regleze presiunea din recipientul de amestec. Art.420. Recipientii sub presiune si masinile de umplut sifoane, precum si ntreaga instalatie (tevi, robinete, ventile etc.) care sunt supuse presiunii se vor verifica periodic, conform prescriptiilor tehnice ISCIR. Art.421. capitale. Se interzice folosirea de instalatii neverificate, fie la montare, fie la reparatiile periodice sau

Art.422. Masina pentru fabricat ap carbogazoas va fi cu ventil de sigurant la cazanul de amestec al apei cu dioxid de carbon si care va fi verificat pentru a declansa la presiunea prescris. Art.423. Buteliile care contin dioxid de carbon vor fi verificate la ventil, nainte de a se racorda la masin. Art.424. Este interzis folosirea de butelii care au ventilul defect. Buteliile defecte se vor restitui pentru repararea lor. Art.425. Salariatul care deserveste masina nu are voie s demonteze piesele ventilului de nchidere a tubului cu C02. n caz de defectiuni se vor folosi piulite nfundate existente n rezerv, pentru a opri eventualele scpri de gaze; tubul va fi napoiat fabricii care l-a mbuteliat. Art.426. Buteliile cu C02 vor avea mansoane de cauciuc ce constituie amortizoare contra cderilor si un sistem de ancorare fix montat pe locurile unde se depoziteaz n vederea folosirii. Art.427. Se interzice ca buteliile de C02 s se sprijine pe conductele metalice care le leag de masin. Art.428. Transportul si manevrrile buteliilor pline sau goale se va face numai cu capac protector de otel nsurubat deasupra ventilului de nchidere. Art.429. Este interzis a se strnge rozeta de nchidere a ventilului cu cleste mops, cheia francez sau cu alte scule care ar produce ruperea axului robinetului. Art.430. Tuburile ale cror rozete nu se pot manevra cu mna liber se vor considera defecte si se vor trimite unittilor specializate pentru reparat (fig. 39). Art.431. Pentru evitarea accidentelor trebuie ca robinetul tubului de C0 2 s fie ntretinut n bune conditii. Manipularea tuburilor se va face n asa fel nct s nu fie lovite, trntite sau manevrate brutal. Art.432. Art.433. Este interzis s se tin tuburile pline cu C02 la soare sau n apropierea altor surse de cldur. Depozitarea tuburilor se va face n ncperi n care temperatura nu trebuie s depseasc 18C.

Art.434. Cazanul de amestec va fi prevzut cu o sticl de nivel care trebuie s indice corect nivelul lichidului din recipient. Art.435. nainte de a se pune n functiune instalatiile de umplut se va verifica dac dispozitivele de ungere sunt umplute cu ulei sau vaseliri si se va controla buna lor functionare. Permanent, n prima ncpere a recipientului de amestec, supapa de sigurant va fi deschis astfel ca aerul din interiorul recipientului s poat fi eliminat. Art.436. Nivelul apei n cazanul de amestec trebuie s se ridice pn la 50% din capacitatea sa. n cazul cnd se depseste acest nivel se vor deschide toate canalele de umplere a sifoanelor si se va opri motorul electric. Art.437. n cazul cnd robinetul de la tubul de C02 este defect se va desuruba teava care tine legtura ntre tub si cazan. Art.438. Dac ventilul tubului nu se poate nchide, iar manometrul indic presiunea maxim admis se va trage imediat ventilul de sigurant al masinii din partea de sus a cazanului si se va desuruba teava dintre tubul de C02 si cazan, n vederea scoaterii de sub presiune a recipientului. Art.439. Dispozitivul de strngere si mentinere a buteliei n pozitia de umplere va functiona ntotdeauna perfect, avnd toate piesele n bun stare spre a se fixa bine butelia introdus la umplut.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

27

Art.440. Piesele ce prind captul buteliei nu vor prezenta stirbituri, tociri accentuate sau devieri. De asemenea, nu se permite a avea joc n locasul de prindere sau defectiuni la sistemul de prindere. Art.441. La dispozitivul cu resorturi se va face imediat nlocuirea resorturilor rupte sau slbite, care nu mai asigur strngerea reglementar a buteliei de ap gazoas n umplutor. Art.442. Etanseizarea gurii buteliei la captul tevii de umplere trebuie asigurat permanent, fiind interzis a se lucra cu instalatia defect cu scpri de ap carbogazoas, stropituri etc. Art.443. Butelia de ap carbogazoas trebuie s reziste la o presiune de maximum 15 N/m 2. Ca urmare, fiecare butelie n parte trebuie supus verificrii de ctre fabricant. Art.444. Se interzice folosirea de sticle de sifon pentru montarea de sifoane dac sticlele respective nu sunt nsotite la livrare de un buletin de calitate indicator al probelor de presiune efectuate si, implicit, garantate de ctre furnizor. Art.445. Se interzice a se introduce la umplut butelii defecte, cu gura stirbit, cu garniturile neetanse, resortul stricat etc., precum si cele nestandardizate. Art.446. butelie. Concomitent cu fixarea buteliei la robinetul de umplere se vor folosi cosuri de protectie peste

Art.447. Se interzice umplerea buteliei cu ap carbogazoas, nainte de a fi aplicat cosul de protectie peste sticl (fig. 40). Art.448. Cosurile de protectie vor fi n numr suficient pentru toate tipurile curente de sifoane si vor fi construite solid cu cercuri de consolidare din srm si cu ntrituri n form de cruce confectionat tot din srm groas la fundul lor. Art.449. Cosurile care s-au degradat vor fi imediat nlocuite sau reparate. Art.450. n tot timpul umplerii se va tine mna pe cosul de pe butelie, astfel ca n caz de explozie s nu fie proiectat cosul spre cel ce execut umplerea. Art.451. n timpul umplerii buteliei cu ap carbogazoas cosul s nu fie ndreptat spre corpul celui care execut umplerea, ci s aib o pozitie lateral, nct s evite lovirea operatorului n caz de explozie. Art.452. Cnd butelia este plin va fi scoas din aparatul de umplut cu cosul de protectie, fiind astfel tinut pn la asezarea ei n naveta de transport sau pe platforma de depozitare. Art.453. Instalatiile de fabricat ap carbogazoas vor fi deservite numai de persoane care au depsit vrsta de 18 ani si si-au nsusit cunostintele necesare de manevrare a masini si a aparatelor de control. Art.454. Este interzis exploatarea instalatiilor la care lipsesc sau sunt defecte manometrele, supapele de sigurant sau sticlele de nivel. Art.455. Manipularea buteliilor de ap carbogazoas se va face cu mult grij, urmrindu-se a nu le ciocni una de alta sau de corpuri tari etc. Art.456. Pentru transportul sifoanelor se vor folosi numai lzi (navete) cu pereti desprtitori, pentru a se evita exploziile prin ciocnirea buteliilor. Art.457. Navetele cu butelii de ap carbogazoas pline se vor purta de distribuitori pe umr si nu pe mini n fata corpului. Art.458. Spatiul de manipulare a navetelor cu butelii va fi protejat contra alunecrilor. Art.459. Se interzice stivuirea navetelor cu butelii de ap carbogazoas pline, mai mult de sase rnduri, iar cele goale mai mult de opt rnduri. Art.460. Personalul strin, clientii etc. vor fi opriti s se apropie de masinile de umplut n timpul functionrii lor. Art.461. Art.462. Art.463. Se interzice suprancrcarea benzilor transportoare cu sticle si cu navete de buturi rcoritoare. Se interzice ridicarea sticlelor czute pe banda transportoare cu instalatia n functiune. Se interzice a se tine mna pe placa de ghidare a sticlelor ce sunt stivuite n navete.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

28

Art.464. adecvat.

Este interzis manipularea sodei calcinate si caustice fr echipament individual de protectie

Art.465. Sticlele sparte si cioburile se vor ndeprta n locuri special amenajate. Personalul care execut aceast operatie va purta echipamentul de protectie adecvat. Art.466. Echipamentul individual de protectie si de lucru va fi bine strns pe corp, pentru a evita prinderile de ctre organele n miscare. 6.2. Fabricarea dioxidului de carbon si a ghetii carbonice Art.467. Exploatarea focarului de ardere si a cazanului de abur de la fabricile de dioxid de carbon se va face conform Normelor specifice de protectie a muncii pentru producerea energiei termice (ANEXA 1). Art.468. Instalatiile de pompare, circulatie si depozitare a lichidelor de fabricatie vor avea o perfect etanseitate, fiind permanent controlate spre a li se asigura functionarea n conditii optime. Art.469. Se vor ntretine n bunstare toate dispozitivele de protectie, aprtorile la masini, balustrade la goluri, punti, grtare antiderapante, podete etc. Art.470. Compresoarele si ntreaga instalatie de comprimare si circulatie a gazelor sub presiune vor fi supravegheate permanent, numai de personal calificat, iar interventiile necesare vor fi fcute imediat ce se iveste cea mai mic defectiune. Art.471. Se interzice punerea n functiune si folosirea instalatiilor fr o verificare prealabil si ndeprtarea oricror defectiuni Art.472. carbon. Art.473. Se interzice depsirea presiunii maxime admise n instalatii si la umplerea tuburilor de dioxid de nainte de umplere tuburile se vor controla s nu contin gaze strine, ap sau alte impuritti.

Art.474. De asemenea, se va controla starea lor tehnic , fiind interzis a se umple tuburile care prezint defectiuni. Umplerea este permis numai dup nlturarea defectiunilor. Starea de perfect functionare a tuburilor se va controla si dup umplerea lor. Art.475. Manipularea tuburilor goale sau pline se va face cu cea mai mare grij, fiind evitate ciocnirile lor, cderile etc. Art.476. Toate tuburile vor fi prevzute cu capace de otel mansoane de cauciuc. Art.477. Tuburile ce urmeaz a fi ncrcate si cele umplute vor fi ancorate pentru a nu se rsturna, folosindu-se n acest scop dispozitive corespunztoare. Art.478. Podeaua locurilor unde se face depozitarea si manipularea tuburilor va fi n bun stare, perfect orizontal si antiderapant. Art.479. Este interzis accesul persoanelor strine n sala compresoarelor si pompelor pentru producerea dioxidului de carbon. Art.480. La operatiile de umplere a recipientilor cu dioxid de carbon se interzice depsirea presiunii maxime admise, inscriptionate pe recipient. Art.481. Se interzice punerea n functiune a instalatiilor sub presiune fr dispozitive de sigurant. Art.482. Salariatii care lucreaz la exploatarea instalatiei de dioxid de carbon vor trebui s mentioneze n registrul de evident zilnic toate defectiunile constatate n functionarea urmtoarelor prti componente ale instalatiei de produs dioxid de carbon, dup cum urmeaz: organele compresorului; pompele de vehiculat lesie; pompele de ap; ventilator gaze ardere; ventilator n alte prti componente ale turnului de rcire; verificarea permanent a parametrilor optimi de functionare; indicarea msurilor de remediere a eventualelor defectiuni. Art.483. La transformarea dioxidului de carbon gazos n dioxid de carbon lichid, n sala compresoarelor se vor respecta urmtoarele: a) alimentarea permanent cu ap de rcire a cilindrilor si conductelor;

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

29

b) existenta nivelului minim de ulei n carter; c) prezenta cantittii minime de dioxid de carbon la intrarea pe circuitul treptei nti a compresorului; d) functionarea corect a gresorului mecanic. Art.484. Este interzis pornirea compresorului prin apsarea pe contactorii din tabloul de comand si semnalizare a compresorului dac nu porneste din nendeplinirea conditiilor de la punctele a, b, c, d. Art.485. Art.486. Se interzice depozitarea mbrcmintei n sala compresorului. nainte de pornirea instalatiei de produs gheat se verific urmtoarele: a) dac exist ulei pn la nivelul corespunztor n rezervorul pompei hidraulice; b) dac exist aer pe circuitul de comand permanent; c) dac garnitura de etansare de pe pistonul inferior este n stare bun. Art.487. Se interzice coborrea pistonului inferior pn nu s-a eliberat ntreaga cantitate de dioxid de carbon sub presiune existent n camera de compresie a zpezii carbonice n gheat carbonic. Art.488. Se interzice stationarea personalului n raza de actionare a presei. Art.489. Este interzis lucrul la conductele si mbinrile de aductiune a dioxidului de carbon lichid si gazos cnd instalatia este ncrcat. Art.490. Art.491. Art.492. Se interzice manipularea ghetii carbonice fr echipament de protectie adecvat. Transportul ghetii carbonice se efectueaz n containere special amenajate. Dispozitivul de umplere a patroanelor de dioxid de carbon va fi perfect etans.

Art.493. Se interzice folosirea de furtunuri improvizate ntre sursa de dioxid de carbon si dispozitivul de umplere. Aceasta se va face cu furtunuri speciale, rezistente la 120 bar, iar la capete se vor prinde cu holendere. Art.494. Art.495. Art.496. Art.497 Sursa de dioxid de carbon va fi deschis numai n timpul umplerii. Se interzice stocarea patroanelor de dioxid de carbon lng sursele de cldur. Manipularea navetelor ce contin patroane pline de dioxid de carbon se face de ctre doi salariati. n timpul verificrii patroanelor umplute cu CO2 este interzis: a) a se umbla la ventilele patroanelor; b) patroanele nu vor fi lovite; c) n timpul verificrii nu se va sta n raza de actiune a ventilului 7. PREVEDERI DE PROIECTARE Art.498. Avnd n vedere specificul tehnologiilor de producere a conservelor de legume si fructe si a sucurilor, se vor revedea actualele msuri de electrosecuritate si aliniate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice. Art.499. Pentru prevenirea alunecrilor, de pe pardoseal se vor ndeprta toate resturile vegetale sau grsimi. n cazul n care sortarea legumelor si fructelor se face n sli acoperite, pardoseala va fi din ciment, mozaic sau beton, mentinut n curtenie, prevzut cu grtare de lemn si amenajat cu pant de scurgere. Art.500. Pentru toate tipurile de cazane duplicat este necesar s se proiecteze lopeti mecanice tipizate, actionate electric. Art.501. Se va proiecta un mecanism pentru ridicareacoborrea capacelor opritoarelor continue, care s dea sigurant deplin muncii. Art.502. S se execute masini de scos smburi cu tamburi, respectiv separatori pulp-smburi.

58 - NSPM pentru producerea conservelor de legume si fructe si producerea sucurilor / 1997

30

Art.503.

S fie proiectate masini de nchis borcane cu capace si borcane de diferite forme si dimensiuni.

Art.504. La masinile de rupt codite la cirese si visine pe prtile laterale s fie prevzute bare de protectie cu limitator, pentru ca n caz de pericol s se apese pe bar n vederea opririi imediate a masinii. Art.505. n halele cu sectii de productie diferite n care functioneaz si linia de autoclave, s fie proiectat un zid de protectie mpotriva accidentrii salariatilor ca urmare a exploziei autoclavei.

S-ar putea să vă placă și