Sunteți pe pagina 1din 1

Element semnalizare intrare ora~ ROMAN

JUSTIFICARE
Aflat la confluen`a r|urilor Moldova ~i Siret, municipiul Roman atestat documentar din 1392 a avut de la }nceput un important rol strategic-prin cele dou{ cet{`i; un rol cultural prin Mitropolie, numit{ ~i Mitropolie a @{rii de Jos ~i un important rol comercial-administrativ - Romanul fiind re~edin`a `inutului cu acela~i nume. Lu|nd }n calcul aceste informa`ii istorice, variantele grafice propuse }ncearc{ s{ induc{ ideea de portal, poart{ de intrare }ntr-o cetate, varianta propus{ fiind sus`inut{ ~i de monumentul statuar aflat la intrarea }n Roman dinspre Bac{u. Pe amplasamentul vechi al elementelor existente, propunerea va folosi vechiul sistem de prindere iar scheletul metalic va fi adaptat noilor cerin`e `in|ndu-se cont de: - considerente estetice - materiale folosite ~i design-ul propus; - considerente tehnice - prin depanare s{ nu se distrug{ structura ; - considerente meteo - v|nt, ploi, temperaturi ridicate;

PROPUNERE FONTURI

ROMAN DRUM BUN ROMAN DRUM BUN


5 PREZENTARE TOTEM

DEFINI@II
PORTL, portaluri, s. n. 1. Intrare principal{ monumental{ ntr-un edificiu, de obicei ncadrat{ cu un chenar de piatr{, de zid sau de lemn ~i bogat mpodobit{. 2. Deschidere din piatr{ sau din metal la intrarea unor poduri mari de cale ferat{. 3. Lucrare de zid{rie n form{ de inel, ridicat{ la capetele unui tunel pentru a sprijini terenul din jurul acestuia ~i pentru a opri c{derea p{mntului, a pietrelor etc. Din germ. Portal, it. portale. PORTL1 s. n. 1. intrare monumental, cu ancadrament bogat ornamentat, la un edificiu. 2. construc`ie la intrarea ntr-un tunel cu ntrituri de zidrie sau beton pentru sprijinirea terenului ~i a taluzului de deasupra. / deschidere a unui mare pod de cale ferat. 3. panou suspendat destinat a indica automobili~tilor pe drumurile publice, naintea benzilor de degajare, direc`ia de mers ctre principalele localiti. 4. deschidere a unei scene de teatru. 5. (geol.) arcad (3). (< germ. Portal, it. portale)

PROPUNERE
]n alegerea solutiei constructive si a materialelor, s-a tinut cont : - De grupul statuar dedicat marelui voievod Stefan cel Mare ce strajuieste intrarea in oras. - Materiale naturale, cu o mare durabilitate in timp, - Consum energetic mic Totemul sa va executa din zidarie sau beton armat, placat cu marmura alba sau piatra naturala tip gresie ( nuante deschise ). Soclul existent, din beton, va fi placat cu piatra de nuanta inchisa - granit. Stema ora~ului executata volumetric, prinsa de monument cu distan`iere, va avea sistem dublu de iluminare : - iluminare din interior cu LED, - iluminare in exterior de tip halou Scrisul va fi executat din tabla, de culoarea cuprului . iluminarea cu LED sau cu proiector. Cele 2 br|ie, model brancovenesc, vor fi executate din piatra ( gresie) sau marmur{. Monumentul poate fi pus in evidenta prin iluminarea cu spoturi dispuse la baza, iluminarea fac|ndu-se de jos }n sus

ROMAN

DIFERITE PROPUNERI: - CU STEAG SAU FARA; - MODALITATI DE AMPLASARE A BRAULUI

1600

600

ROMAN

6000

DRUM BUN

Petru Anton B[L[I@[