Sunteți pe pagina 1din 1

INVESTITOR :

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE
LA TERMINAREA LUCRARILOR
NR.__________DIN________________
1. Privind lucrarea______________________________________________________
executata in cadrul contractului nr.___________din__________________,incheiat intre
______________________________________________________________________________
si
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul__________________, fiind formata
din:
Presedinte:_1._____________________________
Membri: _2._____________________________
_3._____________________________
_4._____________________________
_5._____________________________
3. Au mai participat la receptie:
4. Comisia de receptie propune:
Admiterea la terminarea lucrarilor:
5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin :
.....
6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
Completarea lucrarilor conform anexelor:______________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Prezentul proces- verbal, cuprinzand _____________file si____________
anexe numerotate
cu un total de _________file , a fost incheiat astazi in____exemplare.

EXECUTANT,

Presedinte: 1. ..
Membri: 2. ..
3. ..
4. ..
5. .

S-ar putea să vă placă și