PROIECT DIDACTIC

Propunător: Mărcuţă Nicoleta – Mihaela
Clasa: a V-a C
Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română
Subiectul: Despărţirea cuvintelor în silabe
Tipul lecţiei: de însuşire de noi cunoştinţe
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare - dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogat;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4 sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor
lexicale;
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat;
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
2.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare
diverse;
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind
correct semnele ortografice şi de punctuaţie;
Obiective operaţionale:
a)cognitive:
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor şti :
O.C.1 – să dea definiţia foneticii;
O.C.2 – să definească literele, sunetele, alfabetul şi silaba;
O.C.3 – să identifice sunetele în cuvinte;
O.C.4 – să recunoască diftongi, triftongi şi vocale în hiat;

fişe cu sarcini de lucru pentru elevi. 3.A. lanţul cuvintelor. planşele. 2 . alternativ cu activitatea individuală. Sofia Dobra.M. 2008. caietul elevului.C.2 – îşi vor dirija atenţia către centrul de interes vizat de către profesor.07. O. 4713 / 07. O. O.O.A. 2008.7 – să despartă corect în silabe anumite cuvinte. O.. Bucureşti. elevii vor fi capabili: O.2 – să nu practice mişcări inutile în timpul lecţiei.M. Piteşti.  Limba română – manual pentru clasa a V-a.Humanitas”.C. STRATEGII DIDACTICE: 1. Mijloace de învăţământ: manualul. testul de evaluare formativă. Metode şi procedee: conversaţia catihetica şi euristică.6 – să-şi însuşească regulile privitoare la despărţirea cuvintelor în silabe O.1 – să urmărească centrul vizat de către profesor. Editura . Paralela 45. Florentina Sâmihăian. c) Spaţiale: sala de clasă d) Bibliografice:  Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a Aprobat prin ordinul ministrului. precizând regulile de despărţire a cuvintelor în silabe.C.5 – să identifice prefixele şi sufixele dintr-un cuvânt.C.2008. RESURSE: a) Umane – 26 elevi b) Temporale – 50 min.  Gramatica. c) afective: Elevii: O. autori: Alexandru Crişan.1 – vor manifesta interes pentru lecţie. exerciţiul. NR. Ed.8 – să explice modul de despărţire a unor cuvinte în silabe b) (psiho)motorii: Pe parcursul lecţiei. Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se vor folosi activitatea frontală. 2. Fişe de lucru pentru clasa a V-a.

SCENARIU DIDACTIC 3 .

Actualizarea cunoştinţelor O.5 3.7 O. „duceau”.C.C. fenomene fonetice şi silabă.C.Etapele leţiei Ob. Activitate frontală Conversaţia catihetică Elevii ascultă şi notează titlul lecţiei în caiete. Scriu pe tablă cuvintele: „cartea”. Despărţiţi aceste cuvinte în silabe. du-ceau Elevii sunt atenţi la întrebările propuse de profesor şi încearcă să răspundă la ele corect.6 Activitatea profesorului Activitatea elevului Verific prezenţa elevilor.3 O. „floare”.Enunţarea obiectivelor O.8 Strategii didactice Forme Metode Resurse de organizare Două până la patru-cinci Tabla Tabla Caietul elevilor Observare sistematică .profesoară’’ şi îl voi despărţi în silabe greşit. car-tea. Activitate frontală Conversaţia Diftongi. Precizez care sunt obiectivele operaţionale ale lecţiei.C.Captarea atenţiei O. Voi scrie pe tablă cuvântul . 0. Activitate frontală Conversaţia 4 Câte consoane se pot grupa în Evaluare Conversaţia O. Ce grupuri de sunete conţin aceste cuvinte? Elevii urmăresc verificarea temei şi corectează. Reacţiile elevilor nu vor întârzia să apară şi pe marginea cuvântului acesta voi actualiza prin întrebări cunoştinţele despre sunete.C.. Moment organizatoric 1. instrumentele de lucru ale elevilor şi corectez tema pentru acasă.2 O.C. floare. litere. Scriu titlul lecţiei pe tablă. O latură importantă a foneticii o constituie regulile despărţirii cuvintelor în silabe. triftong.C.C.1 O.4 2.

. examen.... punctual. ……… Şuieră... ……… Casa s-o cutreiere ………………………………………………... • Conjuncţie... turlă dezosat ... • Idee...... funcţionar. muzee... Şi fluieră ……………………………………………………................. chihlimbar. Despărţiţi în silabe următoarele serii de cuvinte: • Teatru. capsă .... 3........ 2..... codru ………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………...... respectuos.... Greierele) 5 . ……………………………………. exemple............ filtru ...... afectuos . Despărţiţi în silabe textul următor şi stabileşte numărul de silabe din fiecare vers: Nr...... • Explozie. (T..... evlavie . Arghezi....FIŞĂ DE LUCRU 1..... ........ patrie........... poluare .................. fiinţă...... sancţiune... exagera......... Despărţiţi în silabe cuvintele: Creaţie .................……. punctaj. continuu...A-nceput un greiere ……………………………………….......... sculptor ………………………………………………………………………………..... axiomă ………………………………………………………………………………........ ……… Parc-ar fi la el acasă”……………………………………….... anorganic .. ……… Şi să dormi nu te mai lasă............ silabe .... exerciţiu.... a crea..... arctic . soacră. ………………………………………………………… ……..... tablou . ...... reflexie. ...

............................................ Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: Bibliografie .................................................................................................................................................. 3............................................... Ambient ......... Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte şi încercuiţi diftongii şi triftongii: Furioasă ................................................................. Zmeoaică ........................................... Ouă ................................................... Punctual .................... Steaua ........................................................................................... Auzeau ........................................ Binoclu ................................. deoarece nu puteau să o părăsească.............................................................. Ploaie .................. Suiai ... Voiau ............................ Despărţiţi în silabe enunţul următor şi identificaţi diftongii....................................................................................................................................... 2......................................... Tăia .........................................TEST DE EVALUARE 1....................... Ilegal ............................. ......... triftongii şi vocalele în hiat: Leoaica şi lupoaica trăiau triste în cuştile lor de la grădina zoologică.......................................................... Zoios ...............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful