P. 1
0 203 Proiect Didactic (1)

0 203 Proiect Didactic (1)

|Views: 8|Likes:
Published by mia_0640_194284216
proiect didactic
proiect didactic

More info:

Published by: mia_0640_194284216 on May 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/02/2014

pdf

text

original

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Mărcuţă Nicoleta – Mihaela
Clasa: a V-a C
Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română
Subiectul: Despărţirea cuvintelor în silabe
Tipul lecţiei: de însuşire de noi cunoştinţe
COPETE!"E #E!ERA$E%
1. ece!tarea mesa"ului oral în di#erite situaţii de comunicare - de$%oltarea ca!acităţii de
e&!rimare orală'
(. )tili$area corectă şi adec%ată a limbii române în !roducerea de mesa"e orale în situaţii de
comunicare monolo*ată şi dialo*at'
+. ece!tarea mesa"ului scris, din te&te literare şi nonliterare, în sco!uri di%erse'
-. )tili$area corectă şi adec%ată a limbii române în !roducerea de mesa"e scrise, în di#erite
conte&te de reali$are, cu sco!uri di%erse.
COPETE!"E SPECI&ICE:
1.- sesi$area corectitudinii. incorectitudinii *ramaticale a unui enunţ şi. sau a #ormelor
le&icale'
1./ a!licarea !rinci!iilor ascultării acti%e în mani#estarea unui com!ortament
comunicati% adec%at'
(.( selectarea elementelor de le&ic adec%ate situaţiilor de comunicare'
(.- ada!tarea %orbirii la !arteneri şi la situaţia de comunicare. situaţii de comunicare
di%erse'
-.+ alcătuirea unor !ro!o$iţii şi #ra$e corecte din !unct de %edere *ramatical, #olosind
correct semnele orto*ra#ice şi de !unctuaţie'
Obiective operaţionale:
a'co(nitive:
0e !arcursul şi la s#ârşitul orei, ele%ii %or şti :
1.C.1 – să dea de#iniţia #oneticii'
1.C.( – să de#inească literele, sunetele, al#abetul şi silaba'
1.C.+ – să identi#ice sunetele în cu%inte'
1.C.- – să recunoască di#ton*i, tri#ton*i şi %ocale în hiat'
1.C./ – să identi#ice !re#i&ele şi su#i&ele dintr-un cu%ânt'
1.C.2 – să-şi însuşească re*ulile !ri%itoare la des!ărţirea cu%intelor în silabe
1.C.3 – să des!artă corect în silabe anumite cu%inte, !reci$ând re*ulile de des!ărţire a
cu%intelor în silabe'
1.C.4 – să e&!lice modul de des!ărţire a unor cu%inte în silabe
b' )psi*o'motorii:
0e !arcursul lecţiei, ele%ii %or #i ca!abili:
1.M.1 – să urmărească centrul %i$at de către !ro#esor'
1.M.( – să nu !ractice mişcări inutile în tim!ul lecţiei'
c' a+ective:
5le%ii:
1.6.1 – %or mani#esta interes !entru lecţie'
1.6.( – îşi %or diri"a atenţia către centrul de interes %i$at de către !ro#esor'
STRATE#II DIDACTICE%
,- etode .i procedee: con%ersaţia catihetica şi euristică, e&erciţiul, lanţul cu%intelor'
/- &orme de or(ani0are a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se %or #olosi acti%itatea #rontală,
alternati% cu acti%itatea indi%iduală.
1- i2loace de învăţământ: manualul, caietul ele%ului, !lanşele, #işe cu sarcini de lucru !entru
ele%i, testul de e%aluare #ormati%ă'
RES3RSE%
a7 3mane – (2 ele%i
b7 Temporale – /8 min.
c7 Spaţiale: sala de clasă
d7 4iblio(ra+ice%
 0ro*ramă şcolară re%i$uită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a 6!robat
!rin ordinul ministrului, !R- -31+ . 83.83.(884'
 Limba română – manual pentru clasa a V-a, autori: 6le&andru Crişan, 9o#ia :obra,
;lorentina 9âmihăian, <ucureşti, 5ditura ,,=umanitas>, (884'
 Gramatica. Fişe de lucru pentru clasa a V-a, 0iteşti, 5d. 0aralela -/, (884.
2
SCE!ARI3 DIDACTIC
3
Etapele
leţiei
Ob- Activitatea
pro+esorului
Activitatea
elevului
Strate(ii didactice Evalu5
are &orme
de
or(ani5
0are
etode Resurse
6-
oment
or(ani5
0atoric
Veri#ic !re$enţa
ele%ilor,
instrumentele
de lucru ale
ele%ilor şi
corecte$ tema
!entru acasă.
5le%ii
urmăresc
%eri#icarea
temei şi
corectea$ă.
Con%ersaţia
,-Capta5
rea
atenţiei
1.C.1
1.C.(
1.C.+
1.C.-
Voi scrie !e
tablă
cu%ântul
,,!ro#esoară?? şi
îl %oi des!ărţi în
silabe *reşit.
eacţiile
ele%ilor nu %or
întâr$ia să a!ară
şi !e mar*inea
cu%ântului
acesta %oi
actuali$a !rin
întrebări
cunoştinţele
des!re sunete,
litere, #enomene
#onetice şi
silabă.
5le%ii sunt
atenţi la
întrebările
!ro!use de
!ro#esor şi
încearcă să
răs!undă la
ele corect.
6cti%itate
#rontală
Con%ersaţia
catihetică
@abla 1bser-
%are
sistema-
tică
/-Enun5
ţarea
obiecti5
velor
1.C./
0reci$e$ care
sunt obiecti%ele
o!eraţionale ale
lecţiei. 1 latură
im!ortantă a
#oneticii o
constituie
re*ulile
des!ărţirii
cu%intelor în
silabe. 9criu
titlul lecţiei !e
tablă.
5le%ii ascultă
şi notea$ă
titlul lecţiei în
caiete.
6cti%itate
#rontală
Con%ersaţia
1- Actua5
li0area
cuno.tin5
ţelor
1.C.2
1.C.3
1.C.4
9criu !e tablă
cu%intele:
Acartea>,
A#loare>,
Aduceau>. Ce
*ru!uri de
sunete conţin
aceste cu%inteB
:es!ărţiţi
aceste cu%inte
în silabe.
Câte consoane
se !ot *ru!a în
:i#ton*i,
tri#ton*.
car-tea' #loa-
re' du-ceau
:ouă !ână la
!atru-cinci
6cti%itate
#rontală
Con%ersaţia @abla
Caietul
ele%ilor
4
&I78 DE $3CR3
1. :es!ărţiţi în silabe cu%intele:

Creaţie ..................
!oluare ..................
a#ectuos ..................
de$osat .................
#iltru ...................
ca!să ...................
turlă ...................
tablou ...................
e%la%ie ....................
anor*anic ...................
arctic ....................
(. :es!ărţiţi în silabe următoarele serii de cu%inte:
• @eatru, soacră, re#le&ie, chihlimbar, !atrie, codru
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'
• 5&!lo$ie, e&amen, e&em!le, e&erciţiu, e&a*era, a&iomă
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'
• Con"uncţie, #uncţionar, sancţiune, !uncta", !unctual, scul!tor
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC..'
• Ddee, mu$ee, a crea, res!ectuos, #iinţă, continuu.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC...
+. :es!ărţiţi în silabe te&tul următor şi stabileşte numărul de silabe din #iecare %ers:
Nr. silabe
!-nceput un "reiere CCCCCCCCCCCCCCC. .... CCC
#asa s-o cutreiere CCCCCCCCCCCCCCCCCC. CCC
$uieră. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC CC....
$i %luieră CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC... CCC
$i să dormi nu te mai lasă' CCCCCCCCCCCCCC. CCC
&arc-ar %i la el acasă>CCCCCCCCCCCCCCC.. .CC..
E@. 6r*he$i, Greierele7
5
TEST DE E9A$3ARE
1. :es!ărţiţi în silabe următoarele cu%inte:
<iblio*ra#ie - .....................................................................................
<inoclu - ............................................................................................
0unctual - ..........................................................................................
6mbient - .........................................................................................
Dle*al - .............................................................................................
1uă - ...............................................................................................
6u$eau - ...........................................................................................
(. :es!ărţiţi în silabe următoarele cu%inte şi încercuiţi di#ton*ii şi tri#ton*ii:
;urioasă - ...............................................
0loaie - ..................................................
9teaua - .................................................
9uiai - ...................................................
@ăia - ....................................................
Voiau - ..................................................
Foios - ...................................................
Fmeoaică - ............................................
+. :es!ărţiţi în silabe enunţul următor şi identi#icaţi di#ton*ii, tri#ton*ii şi %ocalele în hiat:
Leoaica şi lu!oaica trăiau triste în cuştile lor de la *rădina $oolo*ică, deoarece nu !uteau
să o !ărăsească.

2008. Sofia Dobra. fişe cu sarcini de lucru pentru elevi. Piteşti. O.  Gramatica. 2 .1 – să urmărească centrul vizat de către profesor. O.C. Fişe de lucru pentru clasa a V-a. c) afective: Elevii: O. 2008.2008.A.. Paralela 45. c) Spaţiale: sala de clasă d) Bibliografice:  Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a Aprobat prin ordinul ministrului. 2. STRATEGII DIDACTICE: 1. Florentina Sâmihăian. NR.5 – să identifice prefixele şi sufixele dintr-un cuvânt.Humanitas”. O. Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se vor folosi activitatea frontală.7 – să despartă corect în silabe anumite cuvinte.  Limba română – manual pentru clasa a V-a. Ed. exerciţiul. testul de evaluare formativă. precizând regulile de despărţire a cuvintelor în silabe.O.C. O.M. 4713 / 07. RESURSE: a) Umane – 26 elevi b) Temporale – 50 min. caietul elevului.2 – să nu practice mişcări inutile în timpul lecţiei.07.C. lanţul cuvintelor.M. Mijloace de învăţământ: manualul. Bucureşti. elevii vor fi capabili: O. alternativ cu activitatea individuală.8 – să explice modul de despărţire a unor cuvinte în silabe b) (psiho)motorii: Pe parcursul lecţiei.6 – să-şi însuşească regulile privitoare la despărţirea cuvintelor în silabe O.A. Metode şi procedee: conversaţia catihetica şi euristică.2 – îşi vor dirija atenţia către centrul de interes vizat de către profesor.C. 3. planşele. Editura . autori: Alexandru Crişan.1 – vor manifesta interes pentru lecţie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->