PROIECT DIDACTIC

Propunător: Mărcuţă Nicoleta – Mihaela
Clasa: a V-a C
Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română
Subiectul: Despărţirea cuvintelor în silabe
Tipul lecţiei: de însuşire de noi cunoştinţe
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare - dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogat;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4 sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor
lexicale;
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat;
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
2.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare
diverse;
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind
correct semnele ortografice şi de punctuaţie;
Obiective operaţionale:
a)cognitive:
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor şti :
O.C.1 – să dea definiţia foneticii;
O.C.2 – să definească literele, sunetele, alfabetul şi silaba;
O.C.3 – să identifice sunetele în cuvinte;
O.C.4 – să recunoască diftongi, triftongi şi vocale în hiat;

1 – vor manifesta interes pentru lecţie.C.6 – să-şi însuşească regulile privitoare la despărţirea cuvintelor în silabe O. c) afective: Elevii: O. alternativ cu activitatea individuală.07. fişe cu sarcini de lucru pentru elevi. elevii vor fi capabili: O.2 – să nu practice mişcări inutile în timpul lecţiei. Fişe de lucru pentru clasa a V-a.C.C. NR. lanţul cuvintelor.. caietul elevului. O. testul de evaluare formativă. Sofia Dobra. exerciţiul.2 – îşi vor dirija atenţia către centrul de interes vizat de către profesor.Humanitas”.5 – să identifice prefixele şi sufixele dintr-un cuvânt. autori: Alexandru Crişan. 3.M. RESURSE: a) Umane – 26 elevi b) Temporale – 50 min. c) Spaţiale: sala de clasă d) Bibliografice:  Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a Aprobat prin ordinul ministrului.A. planşele. 2008. Ed. Paralela 45. STRATEGII DIDACTICE: 1.1 – să urmărească centrul vizat de către profesor.7 – să despartă corect în silabe anumite cuvinte. Piteşti. 2008. Editura . 4713 / 07.M.  Limba română – manual pentru clasa a V-a.C. O. 2. O.  Gramatica. Mijloace de învăţământ: manualul.8 – să explice modul de despărţire a unor cuvinte în silabe b) (psiho)motorii: Pe parcursul lecţiei.A. Florentina Sâmihăian. Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se vor folosi activitatea frontală.2008. Metode şi procedee: conversaţia catihetica şi euristică. Bucureşti. 2 . precizând regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. O.O.

SCENARIU DIDACTIC 3 .

5 3. „floare”.C. Moment organizatoric 1. Reacţiile elevilor nu vor întârzia să apară şi pe marginea cuvântului acesta voi actualiza prin întrebări cunoştinţele despre sunete.Captarea atenţiei O. Ce grupuri de sunete conţin aceste cuvinte? Elevii urmăresc verificarea temei şi corectează. du-ceau Elevii sunt atenţi la întrebările propuse de profesor şi încearcă să răspundă la ele corect.Enunţarea obiectivelor O.C. Voi scrie pe tablă cuvântul ..8 Strategii didactice Forme Metode Resurse de organizare Două până la patru-cinci Tabla Tabla Caietul elevilor Observare sistematică .C. Despărţiţi aceste cuvinte în silabe.C.profesoară’’ şi îl voi despărţi în silabe greşit.C. instrumentele de lucru ale elevilor şi corectez tema pentru acasă. Activitate frontală Conversaţia catihetică Elevii ascultă şi notează titlul lecţiei în caiete. floare. 0. fenomene fonetice şi silabă.6 Activitatea profesorului Activitatea elevului Verific prezenţa elevilor.C. Precizez care sunt obiectivele operaţionale ale lecţiei.2 O. „duceau”. Scriu titlul lecţiei pe tablă. litere. Scriu pe tablă cuvintele: „cartea”. Actualizarea cunoştinţelor O.1 O. car-tea. O latură importantă a foneticii o constituie regulile despărţirii cuvintelor în silabe.Etapele leţiei Ob.C.C.4 2. Activitate frontală Conversaţia Diftongi.7 O. Activitate frontală Conversaţia 4 Câte consoane se pot grupa în Evaluare Conversaţia O.3 O. triftong.

............. Şi fluieră ……………………………………………………....... ……… Parc-ar fi la el acasă”………………………………………...... muzee... a crea..... .... ………………………………………………………… ……..... axiomă ………………………………………………………………………………. .... soacră........... filtru ... Arghezi.... silabe ... Greierele) 5 ...... turlă dezosat ..... ……… Şuieră............ • Idee.... evlavie .... ……………………………………. poluare ..... respectuos.. fiinţă........ (T...... patrie..... • Explozie..... funcţionar....... • Conjuncţie......... continuu............…….....FIŞĂ DE LUCRU 1. examen.... 2............ sancţiune. exagera.. sculptor ………………………………………………………………………………...... reflexie.... Despărţiţi în silabe textul următor şi stabileşte numărul de silabe din fiecare vers: Nr... arctic ...... Despărţiţi în silabe cuvintele: Creaţie ..... Despărţiţi în silabe următoarele serii de cuvinte: • Teatru. punctual.. 3.... anorganic ... chihlimbar. afectuos ........ exerciţiu....A-nceput un greiere ………………………………………. ……… Casa s-o cutreiere ………………………………………………..... ...... ………………………………………………………………………………. ……… Şi să dormi nu te mai lasă.. punctaj....... exemple........ tablou . capsă . codru ……………………………………………………………………………….....

........................................................................................................................................................................................................ 3................................................................................................ Steaua ............................................................................................................................ deoarece nu puteau să o părăsească.................. Ploaie ..... Punctual ... Zoios ..................TEST DE EVALUARE 1........................................................................................................ Despărţiţi în silabe enunţul următor şi identificaţi diftongii.......... Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte şi încercuiţi diftongii şi triftongii: Furioasă .............................................................................................................. Suiai ........... Binoclu ................. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: Bibliografie . ...................................... Ilegal ..................................................................................................... triftongii şi vocalele în hiat: Leoaica şi lupoaica trăiau triste în cuştile lor de la grădina zoologică............. Tăia ...................................................................... Auzeau .................................... 2.............. Zmeoaică ...... Ouă .......................... Ambient ........................... Voiau ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful