PROIECT DIDACTIC

Propunător: Mărcuţă Nicoleta – Mihaela
Clasa: a V-a C
Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română
Subiectul: Despărţirea cuvintelor în silabe
Tipul lecţiei: de însuşire de noi cunoştinţe
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare - dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogat;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4 sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor
lexicale;
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat;
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
2.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare
diverse;
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind
correct semnele ortografice şi de punctuaţie;
Obiective operaţionale:
a)cognitive:
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor şti :
O.C.1 – să dea definiţia foneticii;
O.C.2 – să definească literele, sunetele, alfabetul şi silaba;
O.C.3 – să identifice sunetele în cuvinte;
O.C.4 – să recunoască diftongi, triftongi şi vocale în hiat;

 Limba română – manual pentru clasa a V-a.A. alternativ cu activitatea individuală. Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se vor folosi activitatea frontală. Fişe de lucru pentru clasa a V-a. Editura . elevii vor fi capabili: O. Paralela 45. Piteşti. lanţul cuvintelor. STRATEGII DIDACTICE: 1.C. c) afective: Elevii: O. O.5 – să identifice prefixele şi sufixele dintr-un cuvânt. NR.M. Ed. Metode şi procedee: conversaţia catihetica şi euristică.2 – să nu practice mişcări inutile în timpul lecţiei. Mijloace de învăţământ: manualul..7 – să despartă corect în silabe anumite cuvinte.  Gramatica. O. fişe cu sarcini de lucru pentru elevi. exerciţiul.C.A.O. 2.2008.07. caietul elevului.8 – să explice modul de despărţire a unor cuvinte în silabe b) (psiho)motorii: Pe parcursul lecţiei. autori: Alexandru Crişan. 2008. precizând regulile de despărţire a cuvintelor în silabe. O. planşele. Bucureşti.M. testul de evaluare formativă.1 – să urmărească centrul vizat de către profesor.1 – vor manifesta interes pentru lecţie. O. 2008. c) Spaţiale: sala de clasă d) Bibliografice:  Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a Aprobat prin ordinul ministrului.6 – să-şi însuşească regulile privitoare la despărţirea cuvintelor în silabe O. RESURSE: a) Umane – 26 elevi b) Temporale – 50 min. Sofia Dobra. Florentina Sâmihăian. 2 . 3. 4713 / 07.2 – îşi vor dirija atenţia către centrul de interes vizat de către profesor.C.C.Humanitas”.

SCENARIU DIDACTIC 3 .

„floare”. Moment organizatoric 1. Activitate frontală Conversaţia 4 Câte consoane se pot grupa în Evaluare Conversaţia O. Despărţiţi aceste cuvinte în silabe.profesoară’’ şi îl voi despărţi în silabe greşit.C. Scriu pe tablă cuvintele: „cartea”. du-ceau Elevii sunt atenţi la întrebările propuse de profesor şi încearcă să răspundă la ele corect. floare.7 O. litere. triftong.Captarea atenţiei O.C.C. fenomene fonetice şi silabă.C. Ce grupuri de sunete conţin aceste cuvinte? Elevii urmăresc verificarea temei şi corectează.4 2.2 O. instrumentele de lucru ale elevilor şi corectez tema pentru acasă.C. Precizez care sunt obiectivele operaţionale ale lecţiei.C.5 3. Activitate frontală Conversaţia catihetică Elevii ascultă şi notează titlul lecţiei în caiete.C. Reacţiile elevilor nu vor întârzia să apară şi pe marginea cuvântului acesta voi actualiza prin întrebări cunoştinţele despre sunete.1 O.6 Activitatea profesorului Activitatea elevului Verific prezenţa elevilor.C. Activitate frontală Conversaţia Diftongi.. car-tea. O latură importantă a foneticii o constituie regulile despărţirii cuvintelor în silabe. 0. Voi scrie pe tablă cuvântul . Actualizarea cunoştinţelor O.Etapele leţiei Ob. „duceau”.8 Strategii didactice Forme Metode Resurse de organizare Două până la patru-cinci Tabla Tabla Caietul elevilor Observare sistematică .Enunţarea obiectivelor O.3 O. Scriu titlul lecţiei pe tablă.

FIŞĂ DE LUCRU 1..... ………………………………………………………………………………... filtru ......... sculptor ………………………………………………………………………………... poluare . Despărţiţi în silabe următoarele serii de cuvinte: • Teatru. ………………………………………………………… ……....... exagera.. a crea............ ……… Şuieră.. examen....... muzee.……. ……… Casa s-o cutreiere ………………………………………………...... axiomă ………………………………………………………………………………. .. continuu. turlă dezosat ..... ……………………………………........ evlavie .......... ……… Şi să dormi nu te mai lasă............. • Idee. respectuos... Despărţiţi în silabe cuvintele: Creaţie ... reflexie.... sancţiune.... anorganic ................... soacră............. punctual. fiinţă...... ……… Parc-ar fi la el acasă”……………………………………….. Greierele) 5 . patrie........... chihlimbar. afectuos ............ capsă ....A-nceput un greiere ………………………………………. Arghezi. • Explozie.. arctic ..... silabe ......... (T.. Despărţiţi în silabe textul următor şi stabileşte numărul de silabe din fiecare vers: Nr............ exerciţiu...... tablou ... funcţionar..... • Conjuncţie... codru ………………………………………………………………………………........ Şi fluieră ……………………………………………………...... ... 3....... ...... 2... exemple. punctaj.

........................ Tăia ....................................................... deoarece nu puteau să o părăsească...... Zoios ............. Voiau ................... Suiai ....... triftongii şi vocalele în hiat: Leoaica şi lupoaica trăiau triste în cuştile lor de la grădina zoologică................................................................................................. Ilegal .............. Ploaie ....... Ambient .... Auzeau ......................................................... Steaua ............................................. Despărţiţi în silabe enunţul următor şi identificaţi diftongii................................................................................. 3.... Ouă .......................................................... Binoclu ............................................................................. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: Bibliografie ...........TEST DE EVALUARE 1.............................................................................................................................................. Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte şi încercuiţi diftongii şi triftongii: Furioasă . 2............................................................................................................................................................................................... Zmeoaică .................. Punctual .................................................................................. ......................................