PROIECT DIDACTIC

Propunător: Mărcuţă Nicoleta – Mihaela
Clasa: a V-a C
Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română
Subiectul: Despărţirea cuvintelor în silabe
Tipul lecţiei: de însuşire de noi cunoştinţe
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare - dezvoltarea capacităţii de
exprimare orală;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogat;
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.4 sesizarea corectitudinii/ incorectitudinii gramaticale a unui enunţ şi/ sau a formelor
lexicale;
1.5 aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament
comunicativ adecvat;
2.2 selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare;
2.4 adaptarea vorbirii la parteneri şi la situaţia de comunicare/ situaţii de comunicare
diverse;
4.3 alcătuirea unor propoziţii şi fraze corecte din punct de vedere gramatical, folosind
correct semnele ortografice şi de punctuaţie;
Obiective operaţionale:
a)cognitive:
Pe parcursul şi la sfârşitul orei, elevii vor şti :
O.C.1 – să dea definiţia foneticii;
O.C.2 – să definească literele, sunetele, alfabetul şi silaba;
O.C.3 – să identifice sunetele în cuvinte;
O.C.4 – să recunoască diftongi, triftongi şi vocale în hiat;

C.  Limba română – manual pentru clasa a V-a. c) afective: Elevii: O.. 3. O. Metode şi procedee: conversaţia catihetica şi euristică.A.7 – să despartă corect în silabe anumite cuvinte. alternativ cu activitatea individuală.2 – îşi vor dirija atenţia către centrul de interes vizat de către profesor. 2008.2 – să nu practice mişcări inutile în timpul lecţiei. autori: Alexandru Crişan. Mijloace de învăţământ: manualul. O. c) Spaţiale: sala de clasă d) Bibliografice:  Programă şcolară revizuită Limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a Aprobat prin ordinul ministrului.1 – vor manifesta interes pentru lecţie. 2 . Editura .6 – să-şi însuşească regulile privitoare la despărţirea cuvintelor în silabe O.Humanitas”.2008. Bucureşti. Paralela 45. fişe cu sarcini de lucru pentru elevi. 4713 / 07.A. RESURSE: a) Umane – 26 elevi b) Temporale – 50 min.  Gramatica.5 – să identifice prefixele şi sufixele dintr-un cuvânt.C. Ed. Piteşti.07. Sofia Dobra. Forme de organizare a activităţii elevilor: în cadrul lecţiei se vor folosi activitatea frontală. precizând regulile de despărţire a cuvintelor în silabe.O. planşele. STRATEGII DIDACTICE: 1.M.8 – să explice modul de despărţire a unor cuvinte în silabe b) (psiho)motorii: Pe parcursul lecţiei. elevii vor fi capabili: O. O.1 – să urmărească centrul vizat de către profesor. 2. caietul elevului. testul de evaluare formativă. Fişe de lucru pentru clasa a V-a. lanţul cuvintelor.M. O. exerciţiul.C. 2008.C. NR. Florentina Sâmihăian.

SCENARIU DIDACTIC 3 .

Activitate frontală Conversaţia 4 Câte consoane se pot grupa în Evaluare Conversaţia O. Activitate frontală Conversaţia catihetică Elevii ascultă şi notează titlul lecţiei în caiete. fenomene fonetice şi silabă. du-ceau Elevii sunt atenţi la întrebările propuse de profesor şi încearcă să răspundă la ele corect. Voi scrie pe tablă cuvântul .C.C.2 O.1 O.Enunţarea obiectivelor O. Precizez care sunt obiectivele operaţionale ale lecţiei.C.4 2. triftong.Captarea atenţiei O.5 3. floare.C.C.Etapele leţiei Ob. Reacţiile elevilor nu vor întârzia să apară şi pe marginea cuvântului acesta voi actualiza prin întrebări cunoştinţele despre sunete.C.C.6 Activitatea profesorului Activitatea elevului Verific prezenţa elevilor. 0. instrumentele de lucru ale elevilor şi corectez tema pentru acasă. Ce grupuri de sunete conţin aceste cuvinte? Elevii urmăresc verificarea temei şi corectează. „duceau”.3 O.. Scriu titlul lecţiei pe tablă. Scriu pe tablă cuvintele: „cartea”.C. Despărţiţi aceste cuvinte în silabe.7 O.8 Strategii didactice Forme Metode Resurse de organizare Două până la patru-cinci Tabla Tabla Caietul elevilor Observare sistematică . O latură importantă a foneticii o constituie regulile despărţirii cuvintelor în silabe. „floare”. litere. Moment organizatoric 1. Activitate frontală Conversaţia Diftongi. Actualizarea cunoştinţelor O.profesoară’’ şi îl voi despărţi în silabe greşit. car-tea.

..... (T... ……… Parc-ar fi la el acasă”……………………………………….. reflexie... chihlimbar. silabe .......……...... .. ……… Casa s-o cutreiere ………………………………………………......... poluare ... codru ………………………………………………………………………………... punctaj.. 3. afectuos ... funcţionar... a crea... tablou ......A-nceput un greiere ……………………………………….. ……… Şi să dormi nu te mai lasă........................ filtru ...... fiinţă.. Despărţiţi în silabe cuvintele: Creaţie ............ Şi fluieră …………………………………………………….. exagera. • Idee. respectuos... patrie....... anorganic .. ………………………………………………………………………………....... turlă dezosat .. capsă .... ..... . Despărţiţi în silabe textul următor şi stabileşte numărul de silabe din fiecare vers: Nr... ………………………………………………………… ……........ exemple....... • Conjuncţie.... 2........ sancţiune........... sculptor ………………………………………………………………………………...... ……… Şuieră....... ……………………………………. Greierele) 5 ...... Arghezi. Despărţiţi în silabe următoarele serii de cuvinte: • Teatru.. evlavie ........FIŞĂ DE LUCRU 1. continuu............. soacră...... punctual.. examen.. muzee... • Explozie.............. exerciţiu... axiomă ………………………………………………………………………………....... arctic ...

........................ Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte şi încercuiţi diftongii şi triftongii: Furioasă ......................................................................................................................................................................................................................................................... Ambient ........ 3.................................................................. Ploaie .. deoarece nu puteau să o părăsească................................................................ Suiai .... 2... Voiau ..................................................................................... Zmeoaică .................................. Zoios .................................... Despărţiţi în silabe enunţul următor şi identificaţi diftongii...... .................................. Auzeau .. Ouă .....................................................TEST DE EVALUARE 1.......................................... Tăia ........ Despărţiţi în silabe următoarele cuvinte: Bibliografie ................................................... Binoclu ....................................................................................... triftongii şi vocalele în hiat: Leoaica şi lupoaica trăiau triste în cuştile lor de la grădina zoologică........... Steaua ............................................................................ Punctual ........................................................................... Ilegal ...............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful