Sunteți pe pagina 1din 1

CTRE CASA DE PENSII SECTORIAL A MINISTERULUI APRRII NAIONALE

Subsemnatul(a) _________________________, domiciliat() n ____________________ ___________, posesor(oare) B.I./C.I. seria__ nr.______, CNP _____________ cu dosar de pensie pentru limita de vrst nr.___________, solicit recalcularea pensiei n baza Legii nr.263/2010, art.107 i a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, HG 257/2011, art.134, alin. 1.2.3, prin adaugarea stagiilor de cotizare realizate dupa data nscrierii la pensie.

Anexez urmatoarele: -copie B.I./C.I.; -copie decizie pensie; -copie carte de munca; -adeverine de venit.

Data

Cu stima, _______________________