Sunteți pe pagina 1din 4

Ciupan C.

Masini unelte-partea I

Curs nr.4

DIAGRAMA DE TURA II
Diagrama de tura ii: Se construie te pe baza re elei structurale; Prezint valorile efective ale tura iilor i ale rapoartelor par iale de transfer; Serve te la determinarea nr. de din i.
M I a1=2; S1= II a2=3; S2=2 III a3=2; S2=6 2000 1600 1430 1250 1000 800 630 500 400 315 250 200 160 Fig. 4.1 Pt aceleasi tura ii de ie ire construi i o alt diagram ( NOTATI rap. de transfer !!!!!!) M I II III IV 2000 1600 1250 1000 800 630 500 400 315 250 200 160 IV

Pe baza re elei cu salt cresc tor (Fig. 3.3), n fig. de mai jos se prezint o variant posibil a diagramei de tura ii.

Ciupan C.

Masini unelte-partea I

Curs nr.4
Fig. 4.2

CALCULUL NUMERELOR DE DIN I AI RO ILOR DIN ATE Calculul nr. de din i ai ro ilor din ate din grupele baladoare se bazeaz pe faptul c rapoartele par iale de transfer sunt cunoscute (din diagrama de tura ii). Toate perechile de angrenaje ale unei grupe cinematice au aceea i distan a axial (fig. 4.3). Condi iile de deplasare a baladorului 2-4-6 n vederea comut rii cu ro ile 1-3-5 sunt: z1+ z2 > z1+ z4 +4; Lr > 2b.

Fig. 4.3

Considernd c angrenajele din fig. 4.3 au acela i modul, pentru a se ob ine acea i distan axial A este necesar ca:

z1+ z2 = z3+ z4 = z5+ z6


In acest scop determinarea numerelor de din i se face astfel:

z =ct.

i 21 =

z 5 = = 1.25 = 5 = a1 ; a1 + b1 = 9 1 4 b1 z6 1 z7 = 1 = 1 = 4 = a 2 ; i 22 = a 2 + b2 = 9 z 8 1.25 5 b 2 z9 = 1 = 1 = a 3 ; i 23 = a 3 + b3 = 3 z10 3 2 b 3

I21 , i22, i23 se cunosc din diagrama de tura ii

Se calc. K= cel mai mic multiplu comun al nr.

ai + bi
n acest caz K=9, iar nr. de din i se calc. cu rela ia :

Ciupan C.

Masini unelte-partea I

Curs nr.4 Rezult : z5=5q;

zai = q k zbi = q k i = 1...3

ai ai + bi bi ai + bi

q- constant de multiplicare; ce rol are??

Z6=4q Z7=4q Z8=5q Z9=3q Z10=6q

Se recomand ca

z 120 din i.

L imea blocurilor baladoare (analiza i figurile de mai jos)

Fig. 4.4

Ciupan C.

Masini unelte-partea I

Curs nr.4

Reducerea de salt
Se practic : dac Smax 8;
dac se dore te un nr. de trepte care nu se poate ob ine prin combina ii de grupe elementare de tipul 2x3x4. Exemplu de utilizare a reducerii de salt pt. o cutie cu ecua ia structural :

z= a1a2a3a4 =2322=24 trepte, pt.care se consider =1.25. Saltul maxim va fi: S4=
Dinn acest cauza se procedeaza la reducerea saltului:

12

=16>>Smaxadmisibil
V

S4=

12-

12-3

= =8. Se pied 3 tura ii.


III IV

II

a1=2; S1=3

a2=3; S2=

a3=2; S3=6

a4=2; S4=12-3
n21 n20 n19

n1 Fig. 4.5 Re ea structural cu reducere de salt

S-ar putea să vă placă și