Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE,

SUBSEMNATA, ..................................................................................................., STUDENT


LA FACULTATEA .............................................................., SPECIALIZAREA.................................
........................................................................, AN......., V ROG S-MI APROBAI NSCRIEREA
LA EXAMENUL DE ECHIVALARE, N VEDEREA OBINERII CERTIFICATULUI DE
AUDITOR INTERN.

DATA

SEMNTURA