Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza diagnostic a Primariei Fagaras

Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit In aplicarea autonomiei locale, autoritatile administratiei publice locale au dreptul si capacitatea efectiva de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii. Legea care reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale este Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala - republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Primaria constituie o structura functionala cu activitate permanenta, formata din primar, viceprimar, secretar si aparat propriu de specialitate al primarului compus din functionari publici si personal contractual. Primaria aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, gestionand problemele curente ale colectivitatii locale in care functioneaza. Analiza a stat la baza diagnosticarii aspectelor pozitive si negative ale Primariei comunei Galbinasi, in vederea formularii de recomandari pentru fundamentarea unui proiect cu finantare din fonduri structurale pentru imbunatatirea capacitatii administrative a insitutiei.

Nr.crt. 1

Simptom pozitiv Sustinerea, asigurarea reabilitarii si promovarea obiectivelor turistice si culturale din Tara Fagarasului

Punct tare

Termen de Cauze Efecte comparatie Reabilitare Perioada Atragerea Cresterea Corp Garda 2008 2011 turistilor numarului de Sud, Bastion interesati de turisti si Sud si Turn vacante cresterea intrare in culturale notorietatii Cetatea Tarii Fagarasului, Fagarasului inlaturarea surselor de degradare de pe zidurile

Organigrama clara, concisa

cetatii, derularea proiectului de reabilitare pentru parcul Cetatii Continutul clar si precis al documentelor organizatorice

Principiul reprezentarii structurii organizatorice

Cresterea Cresterea bugetului veniturilor local in anul primariei 2012 fata de anul precedent

Perioada 2011 2012

Implicarea in implementarea politicilor energetice durabile la nivel local, prin sustinerea reabilitarii termice a locuintelor Existenta unui numar satisfacator de proiecte de investitii publice implementate, aflate in curs de implementare sau depuse pentru evaluare, finantate atat din bugetul local, cat si din fonduri structurale

Cresterea Perioada numarului de 2010 2011 locuinte reabilitate termic, prin programe sustinute de primaria Fagaras Continua Perioada dezvoltare si 2010 2011 implementare a proiectelor de investitii pentru dezvoltarea si reabilitarea municipiului, prin finantare de la bugetul local sau fonduri structurale

Atentie acordata aspectelor de actualizare a documentelor nou aparute Cresterea colectarilor din impozite pe profit, taxe si impozite pe proprietate Existenta unui numar mare de locuinte cu un nivel scazut de izolare termica

Fundamentarea corespunzatoare a normelor de munca

Posibilitatea finantarii mai multor proiecte de investitii, sustinerea cheltuielilor Cheltuieli reduse la facturile pentru incalzire

Necesitatea reabilitarii si dezvoltarii mai multor domenii existentiale pentru municipiu

Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii, mediului, obiectivelor istorice si culturale, etc.

Nr. Simptom crt. negativ 1 Fond construit in scadere comparativ cu anul anterior

Punct slab Scaderea cheltuielilor privind personalul, bunurile si serviciile

Termen de comparatie Perioada 2011 2012

Cauze Necesitatea acoperirii deficitului bugetar din anul precedent

Efecte Scaderea motivatiei personalului, calitatii bunurilor si serviciilor

Recomandari

Preocupari reduse pentru sustinerea mediului

Putine activitati sustinere mediului

Perioada de 2010 a 2011

Posibilitati reduse de atragere a personalului cu calificare superioara in structura functionarilor publici

Numar redus Comparativ de personal cu primaria calificat Brasov corespunzator pentru realizarea activitatilor specifice functionarilor publici Servicii de Comparativ comunicatie cu primaria interna slab Brasov dezvoltate

Dificultati de comunicare in cadrul institutiei

Utilizarea incorecta a notiunilor de transparenta in administrarea domeniului public si privat al

Insuficienta Perioada aplicare a 2008 principiului 2012 transparentei decizionale

Revenirea la cheltuielile cu personalul si bunurile si serviciile din anul anterior, si utilizarea totala si eficienta a bugetului pentru acestea Lipsa unor Activitate Initierea unor proiecte de scazuta in proiecte de mari protectia sustinere a dimensiuni mediului mediului, pe pentru fonduri protectia structurale mediului Inexistenta Calitatea Cresterea fondurilor serviciilor motivatiei alocate pentru furnizate personalului si perfectionarea este a pregatirii de pregatirii diminuata specialitate a personalului semnificativ acestuia prin din cadrul proiecte primariei specifice finantate prin fonduri structurale Fonduri Deficiente in Implementarea insuficiente comunicarea unui sistem interna eficient de comunicare, ce va duce la reducerea costurilor viitoare pentru comunicarea interna Slaba Slaba Elaborarea pregatire a informare a unor proiecte personalului cetatenilor pentru in ceea ce in ceea ce instruirea priveste priveste functionarilor principiul numarul publici in transparentei proiectelor vederea decizionale de acte aplicarii normative corecte a legii

comunei si de liber acces la informatiile de interes public

adoptate in nr. 52/2003 fiecare an privind transparenta decizionala si, respectiv a legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu finantare de la bugetul local