Sunteți pe pagina 1din 23

LANSARE DE CARTE: ROSTUL CUVINTELOR.

INTERVIURILE OBSERVATORULUI MILITAR

ARTA CONVERSA}IEI {I SPECTACOLUL VIE}II

FONDAT LA 23 IULIE 1859

Observatorul militar
DECORAT CU ORDINUL MERITUL CULTURAL N GRAD DE CAVALER

Pagina 24

ANUL XXII NR. 13 (1200) 3 - 9 APRILIE 2013 24 PAGINI 1,20 LEI EDITOR: MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE

www.presamil.ro www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR

PE CULMI AJUNG DOAR VULTURII


Militarii Batalionului 17 Vn`tori de Munte Drago[ Vod`, comanda]i de colonelul Adrian Tnjal`, au executat, la sfr[itul lunii martie, un antrenament, n mun]i, cu echipa de c`utare-salvare (ECS) a batalionului din Vatra Dornei. Exerci]iul s-a desf`[urat n zona vrfului Pietrosul C`limanilor (2.100 m), pe un traseu lung de peste 25 de kilometri.

Paginile 12-13

FOTO: PLUTONIER VASILE PA{CAN

LINIA |NT@I

INSTRUC}IE

ANTRENAMENT CU PARTENERII DE COALI}IE

DE LA VIRTUAL LA REAL

Logistica, domeniu de referin]` pentru planificarea [i executarea ac]iunilor militare moderne, a oferit un bun prilej pentru militarii din Elementul Na]ional de Sprijin (ENS) de a interac]iona cu ceilal]i speciali[ti din coali]ie.

La nceput de martie, la Ia[i, a avut loc o premier` n domeniul instruc]iei. Centrul de Instruire prin Lupt` a For]elor Terestre Getica a folosit sistemul VBS 2 (Virtual Battle Space 2) pentru a instrui militarii din Brigada 15 Mecanizat` Podu nalt, care vor fi disloca]i n Afganistan.

Pagina 4

Pagina 6

Emisiunea Pro Patria va fi prezent` n noua gril` de programe a postului public de televiziune, n fiecare duminic`, de la ora 9.30, ncepnd din 7 aprilie.

www.presamil.ro

Observatorul militar

AGENDA S~PT~M@NII
LOCOTENENT-COLONEL CRISTIAN DUMITRA{CU cristian.dumitrascu@presamil.ro

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)


www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

FOTOGRAFIA S~PT~M@NII

O NOU~ PROMO}IE DE OFI}ERI


ineri, 29 martie, la [colile de aplica]ie pentru categoriile de for]e din Sibiu, Pite[ti, Mangalia [i Boboc a avut loc ceremonia de absolvire a cursului pentru formarea cadrelor militare pentru prima func]ie.
La ceremonia de la {coala de Aplica]ie pentru Unit`]i Sprijin de Lupt` General Eremia Grigorescu din Sibiu au participat tinerii ofi]eri preg`ti]i n armele artilerie [i rachete, rachete [i artilerie antiaerian`, geniu [i ap`rare CBRN. S-a consemnat [i o premier`: la toate specialit`]ile [efii de promo]ie sunt fete. Astfel, sublocotenentul Mirela-Ionela Florescu a ob]inut media 9,40 la arma geniu, sublocotenentul Ana-Iuliana Bscu a ob]inut media 9,37 la arma artilerie [i rachete, sublocotenentul Iuliana-Stelu]a Negur` a ob]inut media 9,25 la arma rachete [i artilerie antiaerian` [i sublocotenentul Adriana-Ioana Brata a ob]inut media 9,04 n arma ap`rare CBRN. Aceast` promo]ie a reprezentat un caz special n istoria armatei moderne, deoarece cursan]ii au fost avansa]i la gradul de sublocotenent cu o ntrziere de cteva luni, activnd o bun` parte a cursului de formare pentru prima func]ie din {coala de Aplica]ie cu grade de studen]i grada]i, fiind avansa]i al gradul de sublocotenent la 1 decembrie 2012.

Prezent la ceremonie, [eful Doctrinei [i Instruc]iei din Statul Major al For]elor Terestre, general de brigad` Mihai Ciungu, a declarat: Eu pot s` v` spun cu certitudine c` fetele sunt la fel de eficiente n mediul militar ca [i b`rba]ii, nu este nici o diferen]` n aceast` func]ie de comandant de pluton. O zi important` a fost [i pentru cei 37 de aspiran]i ai For]elor Navale, care au finalizat preg`tirea profesional` de baz`. Acest eveniment a fost marcat printr-o ceremonie militar` la Mangalia, urmnd ca tinerii ofi]eri s`-[i nceap` cariera n marin` pe una din navele militare.

or]ele Aeriene Romne s`rb`toresc, n aceast` lun`, 100 de ani de la apari]ia primei Legi de Organizare a Aeronauticii Militare. n urma consult`rii pilo]ilor din [colile de pilotaj existente [i dezbaterii din Parlamentul Romniei, la 1 aprilie 1913 a fost votat` Legea de Organizare a Aeronauticii Militare [i apoi promulgat` prin naltul Decret Regal nr. 3199 din 18/30 aprilie 1913 de regele Carol I al Romniei. Prin aceast` lege se nfiin]a structura tehnico-organizatoric` [i de instruire a avia]iei, sub forma Serviciului de aeronautic` militar`, n subordinea Inspectoratului General al Geniului ce devenea astfel Inspectoratul General al Geniului [i al Aeronauticii

DIXI !

|n viitor, 30% din studen]ii no[tri vor face un semestru de studen]ie n academii de peste hotare.
GENERAL DE BRIGAD~ GHI}~ BRSAN, rectorul Academiei For]elor Terestre din Sibiu

FOTO: CRISTIAN DUMITRA{CU

ARMATA O {COAL~ ALTFEL


inisterul Ap`r`rii Na]ionale sus]ine, [i anul acesta, proiectul Armata - O [coal` altfel, n cooperare cu Ministerul Educa]iei Na]ionale, desf`[urat n perioada 1-5 aprilie.
Unit`]i militare din toate categoriile de for]e ale armatei [i institu]ii militare de nv`]`mnt [i de cultur` din ntreaga ]ar` particip`, n s`pt`mna curent`, la acest program [i vor prezenta elevilor tehnica militar`, activit`]i practice specifice, precum [i oferta educa]ional` pentru institu]iile de nv`]`mnt militar. n Bucure[ti, 175 de elevi, b`ie]i [i fete din liceele care au participat la proiectul Ziua Armatei Romniei n [coli, vor lua parte, pe baz` de voluntariat, miercuri [i vineri (3 [i 5 aprilie), la activit`]ile organizate de militarii din batalioanele 96 Geniu Dr. Joseph Kruzel [i 2 Infanterie C`lug`reni. Liceenii particip`, al`turi de militari, la o zi de preg`tire obi[nuit`, vor desf`[ura activit`]i practice, precum aruncarea grenadelor de mn` de exerci]iu, descoperirea de obiecte

PE SCURT PE SCURT PE SCURT PE SCURT


95 de ani de la unirea Basarabiei cu Romnia. Muzeul Marinei Romne din Constan]a a organizat miercuri, 27 martie, un simpozion omagial cu genericul 95 de ani de la unirea Basarabiei cu Romnia. Activitatea s-a desf`[urat n colaborare cu Asocia]ia Cultural` Pro Basarabia [i Bucovina. La lucr`ri au participat membri ai Asocia]iei Studen]ilor Basarabeni, ai Ligii Navale Rom#ne, filiala Constan]a, ai Clubului Amiralilor, reprezentan]i ai Serviciului Jude]ean Constan]a al Arhivelor Na]ionale, ai Muzeului Militar Na]ional Regele Ferdinand I, filiala local`, [i ai Muzeului Na]ional de Arheologie din acela[i ora[. Manifestarea s-a ncheiat cu un scurt program de cntece [i poezie oferit de membrii Asocia]iei Culturale Pro Basarabia [i Bucovina. Trageri de instruc]ie pe Dun`re. n perioada 26-28 martie, navele fluviale au executat tragerile de instruc]ie cu armamentul de la bord. Al`turi de echipajele navelor fluviale, au fost prezen]i [i tinerii ofi]eri din promo]ia 2012, afla]i la prima [edin]` de tragere. Via]a pe nav` nu este ntotdeauna u[oar`, lucru demonstrat de condi]iile meteo vitrege din raion, ns` preg`tirea teoretic` [i seriozitatea de care au dat dovad` marinarii militari le-a permis s` execute toate [edin]ele de tragere planificate, n condi]ii de siguran]` [i cu rezultate foarte bune. (LOCOTENENT-COMANDOR MIHAI EGOROV) Ac]iune comun`, n sprijinul const`n]enilor. Recent, marinarii militari [i Corpul Voluntarilor G`rzii Na]ionale de Mediu au s`rb`torit Ziua Mondial` a Apei la un mall const`n]ean, prin ac]iunea D`m ap` cu por]ia, edi]ia a III-a. n zona de colectare a materialelor reciclabile a magazinului, voluntarii [i elevii {colii Militare de Mai[tri Militari au oferit ap` const`n]enilor. Nu a fost prima activitate la care au participat mpreun`, ntruct ntre {coala Militar` de Mai[tri Militari [i organiza]ia neguvernamental` de voluntariat exist` un parteneriat care a nceput n urm` cu an. De atunci, la aproape orice activitate a Corpului Voluntarilor G`rzii Na]ionale de Mediu iau parte elevii [i profesorii institu]iei militare de nv`]`mnt const`n]ene. Cu aceast` ocazie, {coala Militar` de Mai[tri Militari [i-a promovat institu]ia [i a prezentat celor interesa]i oferta educa]ional` pentru anul [colar 2013-2014. Prin gestul lor, marinarii [i voluntarii au ncercat s` sensibilizeze cet`]enii ora[ului Constan]a, s` aib` grij` de aceast` resurs` epuizabil`, apa, s` o protejeze [i s` nu o iroseasc`, administrnd-o ra]ional. (OLIVIA BUCIOAC~)

metalice cu ajutorul detectoarelor, instruc]ie de front [i vor afla detalii despre tehnica [i armamentul folosite de militari. Personalul Flotilei 90 Transport Aerian va prezenta elevilor unor [coli din Bucure[ti [i Otopeni, care vor vizita unitatea, detalii despre aeronavele IAR-330 Puma, AN-26, C-130 Hercules [i C-27J Spartan ce vor fi expuse [i aspecte din via]a pilo]ilor ntro unitate militar` a For]elor Aeriene. Tot n Capital`, Oficiul Na]ional pentru Cultul Eroilor organizeaz` proiectul Un erou, o floare, n cadrul c`ruia elevi de la {coala Gimnazial` George C`lim`nescu, Liceul de Art` Nicolae Tonitza [i {coala General` nr.1 din Jilava vor depune flori [i vor ngriji monumentele eroilor din Cimitirul Militarilor Sovietici, Cimitirul Eroilor Romni din Primul R`zboi Mondial [i Cimitirul Pro Patria. Muzeul Militar Na]ional Regele Ferdinand [i Muzeul Na]ional al Avia]iei Romne [i-au deschis deja expozi]iile pentru elevii bucure[teni [i nu numai. Participan]ii la acest program au oportunitatea explor`rii diverselor aspecte din via]a militarilor [i vor afla informa]ii utile pentru o carier` n for]ele armate romne. Regimentului 30 Gard` Mihai Viteazul. M-au ntrebat [i de unde ar putea cump`ra armele expuse aici. Le explic`m, pe ndelete, c` aceste arme nu sunt de vn`toare [i c` nu se vnd. Ele servesc militarilor pentru a se preg`ti, continu` u[or amuzat c`pitanul. Dup` ce telefoanele copiilor au imortalizat cadre cu militarii frumos costuma]i, cu armamentul de infanterie ori cu cele dou` tunuri din curtea unit`]ii, pe care au [i nv`]at s` le ncarce [i s` execute foc la comand`, copiii {colii Generale 144 i-au r`spl`tit pe militari pentru buna g`zduire cu o pies` de teatru. Acesta [i nc` un [ir de evenimente desf`[urate cu armata ori cu alte institu]ii din Romnia fac parte din programul S` [tii mai multe, s` fii mai bun!

S~ {TII MAI MULTE, S~ FII MAI BUN!


constantin.mireanu@presamil.ro
C~PITAN CONSTANTIN MIREANU

Mu]i de uimire, eleviii i privesc aproape f`r` s` respire pe militarii Regimentului 30 Gard` Mihai Viteazul, care execut` impecabil, a[a cum ne-au obi[nuit, exerci]iile de drill team. Cnd demonstra]ia ajunge la un moment de for]`, lini[tea este spart` de ropote de aplauze [i chiuituri. Mul]imea de elevi din [colile generale 144 [i 169 din sectorul 6 al Capitalei se nvrte printre solda]i [i pune tot felul de ntreb`ri. Cele mai frecvente sunt despre cum ar putea s` devin` militari, spune c`pitanul Traian Magherc`, de la

S~RB~TOARE LA BUZ~U
u ocazia anivers`rii a 105 ani de la nfiin]area Batalionului 3 Geniu din subordinea Diviziei 2 Infanterie Getica a avut loc, luni, 1 aprilie, o ceremonie militar` [i religioas`.
Dup` prezentarea onorului, raportului [i intonarea Imnului na]ional al Romniei, comandantul Batalionului 3 Geniu, colonel Gruia Necoar`, a afirmat: Ast`zi s`rb`torim 105 ani de existen]`, iar batalionul va duce mai departe, cu succes, aceast` istorie nc`rcat` de munc` [i de multe mpliniri. M` declar mndru s` am lng` mine militari care au participat la misiunile de sprijin general de geniu att pe

cristian.lenga@presamil.ro

FRUNTA{ CRISTIAN LENGA

teritoriul Romniei, ct [i n teatrele de opera]ii din Irak sau Afganistan. La rndul s`u, contraamiralul Niculae Vlsan, n calitate de reprezentant al Statului Major General, a transmis un mesaj din partea generalului-locotenent {tefan D`nil`. Apreciez n mod deosebit efortul ntregului personal [i sunt convins c` numai prin munc`, seriozitate [i profesionalism pute]i face fa]` tuturor misiunilor, contribuind astfel cu toat` r`spunderea la ndeplinirea tuturor sarcinilor [i a[tept`rilor pe care partenerii no[tri le au de la Armata Romn`, a transmis [eful SMG. Dup` nmnarea diplomelor [i plachetelor aniversare, ceremonia s-a ncheiat cu defilarea geni[tilor, n acordurile muzicii militare. La activitate au mai participat [eful resurselor din Statul Major al For]elor Terestre, general de brigad` Mihai Silviu Popescu, loc]iitorul comandantului Diviziei 2 Infanterie Getica, general de brigad` Mihai Tofan [i fo[ti comandan]i [i angaja]i ai unit`]ii.

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

AGENDA S~PT~M@NII
Totodat`, [eful SMG a precizat c` exist` toate premisele necesare semn`rii, ct mai curnd, a unui Memorandum de n]elegere ntre MApN [i Comandamentul Aliat pentru Opera]ii. Acest document va reprezenta cadrul normativ necesar utiliz`rii sistemului militar de comunica]ii al Armatei Romniei pentru extinderea serviciilor re]elelor similare din NATO. Tot miercuri, comandantul NCISG a avut ntlniri de lucru cu loc]iitorul pentru opera]ii [i instruc]ie al Statului Major General, generallocotenent Valeriu Nicu], cu [eful Direc]iei Comunica]ii [i Informatic`, general de brigad` Ovidiu T`rpescu, [i cu comandantul Comandamentului comunica]iilor [i informaticii, general de brigad` Ion Cer`ceanu. NCISG asigur` serviciile [i sistemele de comunica]ii informatice dislocabile pentru opera]iile [i exerci]iile NATO, n vederea realiz`rii schimbului de informa]ii cu structurile de comandament fixe ale lan]ului de comand` al NATO [i cu cele mai importante elemente de comand` [i control ale Alian]ei Nord-Atlantice, din teatrele de opera]ii. DCM E a luat fiin]` la 1 august 2010, n cazarma Centrului 48 comunica]ii [i informatic` strategice [i este singura structur` de tip NATO din Armata Romniei, ncadrat` exclusiv cu militari romni. n perioada ianuarie-august 2012, DCM E a fost dislocat n teatrul de opera]ii din Afganistan, pentru a asigura suportul informatic [i de comunica]ii al Punctului de Comand` al For]ei Interna]ionale pentru Asisten]` de Securitate din Afganistan (ISAF), dislocat n Kabul.

Observatorul militar

www.presamil.ro

OFICIAL NATO, LA BUCURE{TI


omandantul Grupului de sisteme NATO de comunica]ii [i informatic` (NCISG), general-maior Thomas Franz, a efectuat o vizit` de documentare n Romnia, n zilele de 26 [i 27 martie, pentru a stabili punctele de contact cu autorit`]ile militare responsabile de domeniul comunica]iilor [i informaticii.
Generalul-maior Thomas Franz a vizitat mar]i, 26 martie, Centrul 48 comunica]ii [i informatic` strategice, de la Otopeni, unde se afl` modulul NATO de comunica]ii [i informatic` dislocabil DCM E. Miercuri, 27 martie, comandantul NCISG a fost primit, la sediul Ministerului Ap`r`rii Na]ionale, de [eful Statului Major General, general-locotenent {tefan D`nil`.
FOTO: VALENTIN CIOB|RC~

n cadrul ntlnirii, generalul-locotenent {tefan D`nil` a subliniat faptul c` Statul Major General este n m`sur` s` asigure Alian]ei servicii de comunica]ii [i informatic` prin sistemul militar na]ional. Armata Romniei demonstreaz`, nc` o dat`, n calitate de membru cu drepturi depline al Alian]ei, c` se angajeaz` n opera]iile NATO, n vederea men]inerii securit`]ii statelor membre [i a partenerilor.

iercuri, 27 martie, la sediul MApN, a avut loc [edin]a Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale. Au participat reprezentan]ii structurilor centrale ale ministerului, Asocia]iei de caritate din Armata Romniei Camarazii, Funda]iei Sfntul Mare Mucenic Gheorghe, Purt`torul de Biruin]` a For]elor Terestre, Asocia]iei Na]ionale a Cadrelor Militare n Rezerv` [i n Retragere Alexandru Ioan Cuza [i ai Federa]iei Sindicatelor Libere ale Salaria]ilor Civili din Unit`]ile MApN. Activitatea a fost condus` de secretarul de stat pentru rela]ia cu Parlamentul, informare public` [i cre[terea calit`]ii vie]ii personalului, Vasile Costea.

{EDIN}A COMISIEI CENTRALE PENTRU PROBLEME SOCIALE


IRINA-MIHAELA NEDELCU

VIZIT~ LA COLEGIUL MILITAR LICEAL DIN ALBA IULIA


DANIELA FILIMON

ineri, 29 martie, cu ocazia nchiderii convoc`rii consilierilor juridici cu atribu]ii n domeniul activit`]ii procesuale din Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, g`zduit` de Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul, secretarul de stat pentru rela]ia cu Parlamentul, informare public` [i cre[terea calit`]ii vie]ii personalului, Vasile Costea, a vizitat prestigioasa institu]ie militar` de nv`]`mnt albaiulian`.
Secretarul de stat Vasile Costea a vizitat baza de antrenament [i logistic` didactic` [i a stat de vorb` cu elevii ctei unei clase din fiecare an de nv`]`mnt, c`rora le-a transmis mesajul de a continua, n acela[i ritm, men]inerea performan]elor ob]inute, de genera]iile precedente, la examenul de bacalaureat. Ministerul Ap`r`rii Na]ionale va avea mereu nevoie de oameni bine preg`ti]i, caractere

bine conturate [i buni profesioni[ti, a subliniat secretarul de stat Costea, adresndu-se liceenilor. Comandantul colegiului militar albaiulian, colonel Marcel Dom[a, a ]inut s` men]ioneze, pe parcursul vizitei, rezultatele promo]iilor anterioare, titlurile ob]inute de institu]ie ({coal` European` n 2006 [i 2012, calificativul Excelent , acordat de ARACIP), dar [i recentele premii ob]inute de actualii elevi n uniform` (12 califica]i la faza na]ional` a olimpiadelor [colare). La finalul vizitei, n cartea de onoare a institu]iei, oficialul MApN a men]ionat: Sunt ncntat [i onorat s` v`d [i s` constat c` valoarea [i profesionalismul fac corp comun n cadrul Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul. Multe realiz`ri!

a Sala de Marmur` a Palatului Cercului Militar Na]ional, s-a s`rb`torit vineri, 29 martie, mplinirea a 45 de ani de televiziune militar`.
La eveniment au fost prezen]i [eful Statului Major General, general-locotenent {tefan D`nil`, fo[tii mini[tri ai ap`r`rii na]ionale, Niculae Spiroiu [i Gheorghe Tinca, pre[edintele Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti din Romnia (UZPR), Doru Dinu Gl`van, colonelul (r) Valeriu Pricin`, cel care a reorganizat redac]ia militar` de televiziune, ndat` dup` Decembrie 1989, identificndu-se, practic, cu Pro Patria, jurnali[ti militari [i un numeros public. Participan]ii au urm`rit o edi]ie aniversar` a emisiunii Pro Patria, realizat` de c`pitanul Emilia Beciu, n cadrul c`reia s-a radiografiat evolu]ia televiziunii militare. De asemenea, Doru Dinu Gl`van i-a nmnat

PRO PATRIA 45 DE ANI


directorului Trustului de Pres` al Ministerul Ap`r`rii Na]ionale, colonel Ion Ciontea, diploma UZP pentru pelicula Afganistan un t`rm al contrastelor (o produc]ie a Trustului de Pres` al MApN, scenariu Benone Neagoe, regia [i imaginea Gabriel Cobasnian, montaj [i coloan` sonor` C`t`lin Suzeanu), care a ob]inut, la Gala Premiilor UZPR 2012, Marele Premiu pentru cea mai bun` produc]ie de televiziune. {tiu c`, ceea ce face]i dumneavoastr`, jurnali[tii militari, nu este un lucru la ndemna oricui. Trebuie s` fi]i mereu prezen]i acolo unde este nevoie de voi, pentru a prezenta tot ceea ce avem de ar`tat publicului. Eu v` garantez ntregul sprijin al conducerii Ministerului Ap`r`rii Na]ionale pentru a reu[i acest lucru, a transmis, printr-un mesaj, secretarul de stat pentru rela]ia cu Parlamentul, informare public` [i cre[terea calit`]ii vie]ii personalului, Vasile Costea. {eful Statului Major General, general-locotenent {tefan D`nil`, le-a mul]umit tuturor celor prezen]i pentru activitate [i pentru acurate]ea informa]iilor despre Armata Romniei. Ve]i g`si n mine ntotdeauna un aliat n promovarea activit`]ilor Armatei Romniei [i v` voi sprijini n toate demersurile pe care le ntreprinde]i, i-a asigurat pe to]i cei care lucreaz` n Redac]ia emisiunilor militare de televiziune generalul-locotenent {tefan D`nil`. Prima emisiune militar` de televiziune a prins contur la 30 martie 1968, se numea De straj` Patriei [i a intrat n grila de programe a Televiziunii Romne cu o s`pt`mn` nainte ca trupele Tratatului de la Var[ovia s` invadeze Cehoslovacia. ncepnd cu 7 aprilie 2013, emisiunea este prev`zut` s` fie difuzat` n fiecare duminic`, la ora 9.00, pe postul na]ional.

{eful Direc]iei calitatea vie]ii personalului, colonel Nicolae Anghelescu, a prezentat o informare asupra modului cum au fost solu]ionate cele 34 de cazuri medico-sociale discutate n [edin]a anterioar`. De asemenea, a supus analizei comisiei alte nou` cazuri. S-a solicitat sprijin financiar pentru tratamente cu citostatice [i pentru dou` cazuri de transplant. (De fapt, pentru un caz, deoarece, din p`cate, pentru unul din ele nu se mai poate face nimic, persoana decednd ntre timp). Legal, to]i pacien]ii cu afec]iuni oncologice beneficiaz` de gratuitate pentru tratamentele citostatice, n cadrul Programului na]ional de oncologie decontat [i de c`tre CASAOPSNAJ, dar familia persoanei bolnave tot este nevoit` s` suporte anumite cheltuieli. Sunt [i anomalii. De exemplu, un medicament este subven]ionat, n Romnia, numai pentru un anumit tip de cancer, de[i se folose[te n mai multe forme ale acestei groaznice maladii. n ceea ce prive[te transplanturile, costurile acestora sunt suportate din fondurile transferate din bugetul Ministerului S`n`t`]ii n Fondul Na]ional Unic de Asigur`ri Sociale de S`n`tate. To]i pacien]ii nscri[i n subprogramul de transplant de organe, ]esuturi [i celule de origine uman` trebuie s` ndeplineasc` criteriul de eligibilitate. Listele de a[teptare sunt destul de mari peste 270 de persoane, n cazul transplantului renal, [i peste 70, n cazul celui hepatic. Costurile interven]iei prin care se realizeaz` transplantul sunt, de asemenea, ridicate peste 60.000 lei, la transplant renal, [i aproape 250.000 lei, la cel hepatic. La acestea, se adaug` [i contravaloarea evalu`rilor periodice. Avnd n vedere veniturile solicitan]ilor [i gravitatea situa]iilor prezentate n cadrul comisiei, s-a decis ca toate cazurile s` fie preluate [i discutate n cadrul Asocia]iei Camarazii. Cu ocazia [edin]ei de s`pt`mna trecut`, au fost prezentate [i disfunc]iile de natur` social` identificate [i semnalate de categoriile de for]e ale armatei. Acestea au fost grupate pe trei mari categorii, astfel: probleme care ]in de mbun`t`]irea normelor interne [i nu presupun fonduri financiare; probleme pentru care se impune armonizarea legislativ` cu celelalte institu]ii din sistemul de ap`rare, ordine public` [i securitate na]ional`; probleme care ]in de mbun`t`]irea normelor interne, dar presupun alocarea de resurse financiare; probleme care presupun modificarea cadrului normativ na]ional. Toate vor fi analizate n structurile MApN, urmnd ca, n [edin]a urm`toare, membrii comisiei s` prezinte propuneri pentru remedierea acestora.

Observatorul militar
www.presamil.ro

LINIA |NT@I

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

ANTRENAMENT CU PARTENERII DE COALI}IE


ogistica, domeniu de referin]` pentru planificarea [i executarea ac]iunilor militare moderne, a oferit un bun prilej pentru militarii din Elementul Na]ional de Sprijin (ENS) de a interac]iona cu ceilal]i speciali[ti din coali]ie.
Activit`]ile, realizate mpreun` cu militarii din Alian]`, precum mentenan]a tehnicii utilizate n misiunile zilnice, aprovizionarea cu materiale din toate clasele, efectuarea transporturilor [i sprijinul medical, sunt puncte comune ale preocup`rilor cotidiene din baza militar` din Kandahar. ns` aceste sarcini curente nu reprezint` singurele ac]iuni realizate n comun, chiar dac` ele polarizeaz` aten]ia [i efortul logisticienilor din Afganistan. La ini]iativa personalului Elementului Na]ional de Sprijin, militarii din Grupul 652 de Sprijin Regional (652nd Regional Support Group) au fost de acord cu participarea, al`turi de militarii romni, la cteva [edin]e de tragere cu armamentul de infanterie, n poligonul bazei. Mai mult dect att, s-a c`zut de comun acord cu organizarea, n avans, a unei [edin]e de prezentare reciproc` a caracteristicilor tehnico-tactice ale armamentului planificat pentru activit`]ile din poligon.

COLONEL ING. ALEXANDRU ALEXANDROAIA

Apoi au urmat tragerile. Totul a decurs normal, cu respectarea regulilor [i a m`surilor de siguran]`. De asemenea, a ie[it n eviden]` organizarea riguroas`, comunicarea ntre militarii romni [i americani, n scopul transmiterii reciproce a secretelor reu[itei n mnuirea armamentului [i ob]inerea unor performan]e deosebite. Partenerii americani [i-au exprimat admira]ia pentru performan]ele armelor militarilor romni. n acela[i timp, au recunoscut calitatea preg`tirii personalului Ele-

mentului Na]ional de Sprijin, atunci cnd s-au verificat rezultatele tragerii. n final, mpreun` au constatat c` a fost o experien]` deosebit` pentru to]i participan]ii. {ansa de a te antrena n utilizarea diferitelor tipuri de armament contribuie la consolidarea rela]iilor ntre militarii coali]iei, cre[te ncrederea n capacitatea de reac]ie a partenerilor n situa]ii deosebite, dezvolt` respectul pentru tradi]ie [i ncrederea n armamentul de produc]ie romneasc`.

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

LINIA |NT@I

Observatorul militar
www.presamil.ro

TANCHI{TI ROMNI, N DE{ERTUL AFGAN


a jum`tatea lunii martie, unicul batalion de blindate opera]ionalizat din Armata Na]ional` Afgan` (ANA), Batalionul 3 Tancuri, ai c`rui mentori sunt militari romni, a primit o inspec]ie la cel mai nalt nivel. Cei [ase generali din compunerea delega]iei au r`mas pl`cut impresiona]i de creativitatea, ingeniozitatea [i m`iestria instructorilor din armata noastr`.
Am str`b`tut Afganistanul n lung [i lat n cele dou` misiuni executate aici, am c`lcat cu piciorul multe comandamente regionale, am intrat n contact cu popula]ia civil` din a[a-zisele ora[e, dar [i din c`tunele uitate de timp, s`race [i f`r` speran]e, am desf`[urat briefinguri cu personalit`]i ale Coali]iei [i cele afgane, dar parc` acea diminea]` a fost diferit` de toate celelalte. Ziua de 14 martie a nceput n camp Phoenix, dis-de-diminea]`, pentru to]i membrii sec]iei tancuri, iar presiunea [i stresul evenimentului care urma pluteau n aer [i parc` sufocau atmosfera. Fiecare alerga n stnga [i n dreapta, se auzeau voci suprapuse: Ai luat videoproiectorul? Dar laptopul 2 [i 4? A]i ridicat trusa [i plan[ele? Dintr-odat` s-a auzit, r`sunnd, vocea inconfundabil` a [efului sec]iei tancuri: Gata, la ma[ini! Dup` obi[nuitul briefing de securitate, desf`[urat zilnic, nainte de deplasarea n Pol-e-Charki, ne-am ajustat echipamentul de protec]ie (vesta antiglon] [i casca de kevlar), am scos un oftat pentru a elimina presiunea l`untric`, am strns b`rb`te[te pu[ca automat` la piept, cea mai devotat` prieten` n teatrul de opera]ii, [i am urcat n ma[ini cu gndurile amestecate. Ne concentram doar la ce va urma. Pe timpul deplas`rii se auzeau doar expresiile consacrate, rostite aproape involuntar: blochez stnga, liber dreapta, aten]ie la copii, vezi c` intr` n dep`[ire un camion suspect de rapid [i face triplare cu motocicleta. n sfr[it, am ajuns n baza Pol-eCharki, dar pe poarta 2, deoarece intrarea principal` este blocat` de o mul]ime de solda]i afgani care insist` s` o mpodobeasc` [i s` o fac` ct mai pl`cut` ochiului. Cu fiecare clip` trecut`, nelini[tea [i tensiunea se amplificau. Dar ce anume se va ntmpla, ce fenomen avea s` creeze aceast` stare? R`spunsul este simplu, ns` nc`rcat de semnifica]ie. Batalionul 3 Tancuri, ai c`ror mentori suntem noi, romnii, membrii sec]iei tancuri [i, de altfel, singurul batalion de tancuri opera]ionalizat din Armata Na]ional` Afgan` (ANA), prime[te o inspec]ie la cel mai nalt nivel, din delega]ie f`c#nd parte [ase generali: [eful Statului Major General al ANA, general Sher Mohammad Karimi, general-locotenent James L. Terry IJC (US Army), [eful Statului Major al For]elor Terestre al ANA, generallocotenent Murad Ali Murad, comandantul RC Capital, general de brigad` Ali Riza Kugu (Turcia), [i comandantul Diviziei 111 Capital, generalmaior Dehter Qademshan. Sala de specialitate, dotat` de echipele romne[ti care s-au perindat prin Pol-e-Charki [i unde ne desf`[ur`m zilnic o parte din activit`]ile de instruc]ie, a fost preg`tit` impecabil, pentru c` acolo urma s` se desf`[oare briefingul comisiei de inspec]ie. Pe timpul derul`rii [edin]ei de informare, comandantul Batalionului 3 Tancuri, locotenent-colonel Kalili, a mul]umit echipei romne[ti pentru sprijinul deosebit acordat militarilor afgani n instruirea subunit`]ilor [i opera]ionalizarea tehnicii, declarndu-se ncntat de progresul nregistrat n procesul de instruc]ie de Compania 2 Tancuri, aflat` n coordonarea tanchi[tilor romni. De semnalat este faptul c` acesta a cerut expres [efului Statului Major General al Armatei Na]ionale Afgane s`-i fie prezentat` sala de specialitate n care se desf`[ura briefingul, de [eful echipei romne[ti, subliniind aportul substan]ial al romnilor n proiectarea [i dotarea s`lii

LOCOTENENT-COLONEL VASILE GODEANU

Comisia de inspec]ie, al`turi de locotenent-colonelul Vasile Godeanu [i de tanchi[tii afgani, preg`ti]i de instructorii romni.
La sfr[itul inspec]iei, generalul Sher Mohammad Karimi a afirmat: Sunt impresionat de creativitatea, ingeniozitatea [i m`iestria cu care n]elege]i s` v` ndeplini]i misiunea. Constat cu pl`cere c` instructorii romni sunt adev`ra]i profesioni[ti , dup` care a mul]umit ntregii echipe romne[ti pentru profesionalismul, seriozitatea [i d`ruirea cu care [i ndepline[te misiunea. Generalul afgan a mai subliniat necesitatea nfiin]`rii unui grup de lucru la nivelul Ministerului Afgan al Ap`r`rii, care s` g`seasc` [i s` propun` cele mai viabile solu]ii pentru opera]ionalizarea tehnicii de tancuri existente, ct [i satisfacerea nevoilor operative privind nzestrarea for]elor terestre cu blindate. La final, generalul Karimi a solicitat [efului sec]iei romne[ti de instructori s` fac` parte, al`turi de comandantul Batalionului 3 Tancuri, din aceste grup de lucru. Parcurgnd cursul istoric al tanchi[tilor [i f`cnd un inventar al faptelor eroice [i glorioase de arm` ale acestora, te cuprinde un sentiment tonifiant de mndrie, de ncredere [i de speran]` c`, ntr-adev`r, tanchi[tii de pretutindeni, oriunde s-ar afla pe glob, sunt [i vor r`mne n ecua]ia luptei un factor determinant al ob]inerii victoriei.

Instruc]ie la blindatele Companiei 2 Tancuri.

cu subansamble, mecanisme [i piese sec]ionate, necesare procesului de nv`]are [i instruire. La inspec]ie, compania de tancuri a prezentat, sub coordonarea echipei romne[ti, un exerci]iu de instruire n complex, prilej cu care a fost verificat` [i starea de operativitate a celor 14 tancuri din nzestrarea subunit`]ii. Att generalul Sher Mohammad Karimi, generalul-locotenent James L. Terry, precum [i to]i cei prezen]i la Motor Pool, reprezentan]i ai unor echipe NTM-A din Turcia, Portugalia, Marea Britanie [i Fran]a, precum [i ofi]eri din diferite structuri de comand` ale ANA, au fost impresiona]i de nivelul ridicat de instruire atins, pn` n prezent, de tanchi[tii afgani, ct [i de starea de ntre]inere [i func]ionare a tehnicii folosit` pe timpul exerci]iului, care, de[i nvechit` moral (T-62 este un tanc de genera]ia a II-a), a func]ionat la parametrii optimi.

{eful Sec]iei Tancuri, locotenent-colonel Vasile Godeanu (foto centru), prezint` dot`rile s`lii de specialitate [efului SMG al Armatei Na]ionale Afgane, general Sher Mohammad Karimi, [i comisiei de inspec]ie.

Observatorul militar
www.presamil.ro

INSTRUC}IE

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

DE LA VIRTUAL LA REAL
TEXT {I FOTO: PLUTONIER-MAJOR LUCIAN IRIMIA

Ia[i, a avut loc o premier` n domeniul instruc]iei. Centrul de Instruire prin Lupt` a For]elor Terestre Getica a folosit sistemul VBS 2 (Virtual Battle Space 2) pentru a instrui militarii din Brigada 15 Mecanizat` Podu nalt, care vor fi disloca]i n Afganistan. VBS 2, o premier` n domeniul instruc]iei
Timp de cteva s`pt`mni, Centrul de Instruire prin Lupt` a For]elor Terestre (CILFT) Getica a asigurat suportul tehnic pentru preg`tirea contingentelor din Brigada 15 Mecanizat` Podu nalt, care urmeaz` s` fie dislocate n Afganistan. Astfel, militarii din Batalionul 151 Infanterie Lupii Negri [i cei din compania ce apar]ine de Batalionul 634

La nceput de martie, la

C`pitanul Vidan supravegheaz` plutonul \n ac]iune.


Militarii s-au antrenat ini]ial n fa]a calculatoarelor, n condi]iile misiunilor pe care le vor executa n Afganistan. Incidentele parcurse au fost cele cu care veteranii no[tri, care au fost pe trm afgan, le-au rezolvat de-a lungul timpului. VBS 2 i-a pus n fa]a realit`]ii dure a misiunii. Apoi, au ie[it n teren, unde au folosit sistemul MILES 2000 [i au aplicat ceea ce executaser` n fa]a calculatoarelor. Avem preg`tit un pachet de instruire care include [i VBS 2, un program de simulare virtual` [i mai exact partea de gamming, n care plutoanele, pn` la nivel individ, vor exersa o misiune de lupt` ca \n Afganistan, n mediu virtual, a spus c`pitanul Marius Vidican, observator controlor n cadrul CIL-FT. Practic, fiecare militar din subunitate are o sta]ie de lucru, indiferent c` e comandant de grup` sau pluton, pistolar, [ofer, top cover. Ei se v`d ca entit`]i n cadrul patrul`rii. Am particularizat inclusiv tehnica din dotare, armamentul specific Afganistanului. Harta pe care lucreaz` n mediu virtual este specific` zonei teatrului de opera]ii, cu toate detaliile necesare. Ei se obi[nuiesc cu toate procedurile, terenul sau tehnica, [i execut`, n mediu virtual, exact ce vor face n Afganistan. Manevr`, locotenent-colonel Gabriel Turcule]. Acum l avem [i noi. Este un mare pas nainte pentru instruc]ie. Avem o imagine clar` a ceea ce ne a[teapt` acolo, n praful afgan, [i o prezentare real` a ceea ce mai avem de mbun`t`]it. Suntem pe drumul cel bun. Rnd pe rnd, plutoanele au fost n s`lile unde erau amplasate calculatoarele VBS 2. Dup` cteva ore [i dup` analiza

corectez dup` terminarea exerci]iului, acolo unde au gre[it. Sistemul este c#t se poate de realist, 90% din ce se ntmpl` n teatru am rezolvat aici. Avem detalii de planimetrie specifice. Comunica]iile au fost la standardele din teatru, fiecare a fost dotat cu o sta]ie radio. Am avut leg`tur` at#t cu comandan]ii de grup`, ct [i cu TOC-ul (centrul de opera]ii) companiei. Suntem foarte mul]umi]i c` n preg`tirea pentru misiune avem un astfel de sistem. Am putut executa pe el toate atribu]iile pe care le am n cadrul patrulei [i plutonului, a

VBS 2, un nou \nceput.


Infanterie Petrodava s-au antrenat folosind sistemele VBS 2 [i MILES 2000. Programul de instruire s-a adresat, pe de o parte, statului major al batalionului, punctual pe fiecare func]iune n parte, iar pe de alt` parte a vizat liderii de plutoane, grupe, nu n ultimul rnd individul [i subunit`]ile n ansamblul lor. La nivelul NATO, exist` trei tipuri de simulare: real`, constructiv` [i virtual`. La ora actual`, For]ele Terestre Romne, prin CIL-FT, sunt n m`sur` s` asigure preg`tirea, folosind toate aceste tipuri de simul`ri. Centrul are o foarte bun` leg`tur` cu omologii americani de la Joint Multinational Training Command din Grafenwoehr, Germania, prin intermediul firmei de consultan]` CUBIC. n premier` pentru armata romn`, am venit cu cel mai nou sistem de simulare ce a intrat n dotarea noastr`, VBS 2, a declarat [eful opera]iilor [i instruc]iei la CIL-FT, locotenent-colonel Aurel Godeanu. Prin posibilit`]ile pe care le are centrul cu echipamentele actuale ale acestui sistem, putem antrena virtual, simultan, dou` plutoane. n plus, el poate fi utilizat [i pentru elemente, entit`]i de sprijin de foc, arunc`toare att separat, ct [i integrat. Cu ajutorul acestui sistem virtual se perfec]ioneaz` deprinderi individuale, pe func]iuni, de la pistolar, [ofer, top cover, comandant de grup` [i pluton, precum [i statul major al batalionului. VBS 2 poate fi utilizat [i n cadrul procedurilor de conducere a for]elor.

Locotenentul Cosmin Jitaru, deslu[ind lupta virtual`.


postac]iune, am cules cteva impresii ale utilizatorilor. Misiunile pe care nainte le executam numai n cmp, acum le-am desf`[urat n mod virtual, a declarat locotenentul Cosmin Jitaru, comandant de pluton. Acum mi pot vedea militarii cum reac]ioneaz` la diferite incidente, pot s` i spus caporalul Bogdan C`praru. M-am sim]it la fel ca n orice zi de instruc]ie. Incidentele pe care le-am parcurs au fost realiste. Le-am putut defalca pe etape [i rezolva n acela[i timp exact ca pe terenul de instruc]ie. Preg`tirea este mult mai frumoas`, chiar dac` e un mediu virtual. E ceva nemaipomenit. Am avut posibilitatea s`-mi observ oamenii, s`-i coordonez, s` v`d cum reac]ioneaz`, totul a fost foarte aproape de realitatea din teren , a afirmat plutonierul-major Ioan Trziu, comandant de grup`, cu o misiune la activ n Afganistan. Am avut pu]in` team`, fiindc` am crezut c` suntem deja acolo, dar am respectat procedurile [i am trecut cu bine peste situa]ie. La sfr[itul incidentului, am v`zut ce am gre[it, ce putem corecta [i mbun`t`]i [i ce mai avem de lucrat pentru viitor. MRAP-ul din VBS 2 este mult mai realist dect credeam ini]ial, ne-a mp`rt`[it din experien]a sa maistrul militar clasa a II-a Andrei Ili[oaia, ajutor comandant de grup` [i [ofer, care a absolvit deja un curs de MRAP, n Germania. Se comport` la fel ca n realitate. Cunosc aceast` ma[in` de lupt`, iar simularea mi se pare foarte eficient`.

Gnduri de la utilizatori
Noutatea i-a surprins pl`cut pe militarii ce vor pleca n misiune. Este un sistem eficient pentru instruc]ie, a afirmat loc]iitorul comandantului Batalionului de

{ofer de MRAP... virtual.

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

INSTRUC}IE

Observatorul militar
www.presamil.ro

INSTRUC}IE N ORICE CONDI}II


PLUTONIER ALINA-SONIA RAICU

a Divizionul 67 Nave Purt`toare de Artilerie din Br`ila, instruc]ia se desf`[oar` ca la carte, indiferent de condi]iile meteo, de anotimp sau de compunerea echipajului.

Comandorul Teodor Gndac: Navele au fost prinse ntr-un pod de ghea]` care for]a metalul acestora, iar efortul de a men]ine totul la parametrii normali nu a fost unul u[or, mai ales c` dup` dezghe]are a existat [i pericolul de a fi lovi]i de buc`]ile mari de ghea]` ce veneau din aval.

O familie cu multe responsabilit`]i


O nav` de fluviu are un spa]iu limitat pentru echipajul de marinari militari care se instruie[te zilnic fie n port, fie n mar[ pe ap`. Aspect neobi[nuit pentru un militar din For]ele Terestre, obi[nuit cu terenurile

Echipajul le-a fost [i le este al`turi [i consider c` acest sprijin le-a ajutat [i le va ajuta s` se adapteze la condi]iile unei nave de fluviu cu regim special, a afirmat comandantul divizionului, comandor Teodor Gndac. Ofi]erul a mai sus]inut c` nu doar prezen]a femeilor n echipaj este o provocare, ci fiecare zi n parte: Suntem o familie n care trebuie s` ai grij` de fiecare

Am intrat n spa]iile prea mici pentru cei care nu au mai p`[it vreodat` pe o nav` blindat` [i am g`sit personalul angajat n diferite sarcini. |n lunile friguroase este mai u[or a afirmat o parte din echipaj, pentru c` deja avem experien]a anilor trecu]i.

arinarii militari br`ileni fac parte dintr-o lume n care, dac` nu e[ti de acolo , ]i este greu s` le n]elegi via]a, obiceiurile [i rostul.
Ne-am confruntat \n primele dou` luni ale lui 2012, cu un fenomen mai rar. Navele au fost prinse ntr-un pod de ghea]` care for]a metalul acestora, iar efortul de a

men]ine totul la parametrii normali nu a fost unul u[or, mai ales c` dup` dezghe]are a existat [i pericolul de a fi lovi]i de buc`]ile mari de ghea]` ce veneau din aval. Membrii echipajului s-au adaptat imediat la situa]ie [i am dep`[it cu bine acel moment, [i-a amintit comandorul Teodor Gndac. {i n acest nceput de an, marinarii militari din Divizionul 67 Nave Purt`toare de Artilerie [i-au desf`[urat programul n condi]ii de iarn`, f`r` a neglija importan]a detaliilor. Astfel, n luna februarie, militarii br`ileni [i-au aprofundat cuno[tin]ele teoretice despre distrugere [i tragere. Exersarea acestor aptitudini le sunt utile la antrenamentele pentru tragerile cu armamentul de calibru mare din Capu Midia, care nu au fost neglijate, iar pentru exerci]iile planificate a se desf`[ura n Br`ila [i n Constan]a, de Ziua Marinei Militare, se fac primele demersuri.

Comandor Teodor G#ndac.

de instruc]ie generoase. Pentru un marinar, locul r`mne neschimbat, deci este nevoie de o mai mare putere de adaptabilitate cu obiceiurile [i problemele celorlal]i colegi. Iar dac` pn` acum c]iva ani aceasta era o lume strict a b`rba]ilor, n ultima perioad`, n echipaje au ap`rut [i militari femei. Aceast` noutate a fost binevenit`, iar beneficiile nu au ntrziat s` apar`. De c]iva ani, pe nave au ap`rut [i femei-ofi]eri, mai[tri militari, dar [i solda]i grada]i profesioni[ti. Este un lucru bun pentru c` fiecare dintre noi, n momentul n care apare o doamn` la bord, ncearc` s` se poarte mai respectuos, mai atent. Adaptarea nu a fost u[oar`. Am ncercat s` le asigur`m toate condi]iile: de la spa]iile de cazare pn` la grupurile sociale separate [i am reu[it.

militar n parte, s` i demonstrezi c` ]i pas` de el [i, n primul rnd, s` acorzi aceea[i aten]ie fiec`ruia. Asta nseamn` s` convie]uie[ti, s` munce[ti, s` administrezi ceea ce ai, s` planifici corect, pentru ca, n perioadele care vin, echipajul s`-[i poat` desf`[ura activitatea, cel pu]in, n acelea[i condi]ii.

O iarn` cum rar prinzi n ntreaga carier`


Iarna acestui an a fost ceva mai blnd` cu marinarii militari de la Br`ila. Ei [i-au desf`[urat instruc]ia f`r` sincope [i f`r` s` replanifice vreo activitate. O zi petrecut` pe nava militar` de fluviu se rezum`, de cele mai multe ori, la instruc]ie static`, la cheu.

Observatorul militar
www.presamil.ro

CARIERE |N UNIFORM~

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

SISTEMUL CARE LI SE POTRIVE{TE


cristian.lenga@presamil.ro
FRUNTA{ CRISTIAN LENGA

ie c` au fost ndruma]i de pove[ti spuse de bunici sau de fra]i pe care i au n armat`, fie c` s-au l`sat convin[i de discu]ii auzite n treac`t, n timpul anilor de liceu, soarta i-a adus mpreun` n garnizoana Foc[ani pe c]iva oameni simpli, care au devenit militari ai Batalionului 288 Artilerie Antiaerian` Milcov. Momente decisive
Nu are pe nimeni n familie care s` fi fost vreodat` n sistemul militar. Totu[i, caporalul Iuliana Stanciu spune foarte hot`rt` c` decizia de a urma aceast` cale, care i-a apar]inut n totalitate, a venit dup` ce i-a auzit ntmpl`tor pe unii colegi din liceu cum c` [i doresc s` ncerce, dup` finalizarea studiilor, s` se ncorporeze. Prietenii mei aspirau la statutul de militar [i vorbeau despre faptul c` n armat` predomin` disciplina [i respectul, astfel c` mi-au trezit interesul pentru acest lucru, spune Iuliana. La patru ani distan]` de acele discu]ii, se afl` n Batalionul 288 Artilerie Antiaerian` Milcov. Nici pn` acum nu a ntrerupt leg`tura cu fo[tii colegi, dintre care unii sunt, la rndul lor, militari profesioni[ti. De[i arma sa de baz` este radioloca]ia, de mai bine de doi ani este deta[at` ca sanitar, n acela[i batalion. A fost chiar [i ntr-o misiune interna]ional` (din care s-a ntors anul trecut), pe aceea[i func]ie, la grupa evacuare r`ni]i a plutonului medical. Am ie[it n patrule al`turi de colegi, am descoperit multe mine antipersonal [i am [i avut parte de un incident... Un coleg a c`lcat pe un DEI (Dispozitiv Exploziv Improvizat), fapt care i-a cauzat probleme severe..., [i aminte[te emo]ionat` Iuliana. L-am preluat, i-am acordat primul ajutor, l-am stabilizat ini]ial, dar ulterior am aflat, cu triste]e, c` odat` ajuns n ]ar` s-a stins. Dup` aceast` experien]` a fost convins` c` nu oricine este f`cut pentru a ndeplini aceste misiuni [i este de p`rere c` trebuie s` fii tu puternic n primul rnd pentru a putea acorda rapid un prim ajutor, altfel nu ai ce c`uta acolo. {tia dinainte ce o a[tepta n teatrul de opera]ii [i [i f`cuse planuri despre cum avea s` ac]ioneze odat` ajuns` acolo. I-a f`cut pl`cere s` ofere ajutor copiilor, care aveau diferite probleme, de la mici inflama]ii pn` la arsuri de diferite grade. M-a impresionat cel mai tare modul n care [i duc via]a, condi]iile nefiind prielnice unui trai cumsecade. Practic, fac parte dintr-o alt` epoc`, apreciaz` Iuliana. Aveau un singur rnd de haine, pe care l purtau indiferent de ceea ce f`ceau, iar nc`l]`minte sau un pat modest [i permiteau doar cei mai nst`ri]i. Promovarea n corpul subofi]erilor face parte din planul s`u principal, a[a c` anul acesta sper` s` poat` s` mearg` la cursuri. Vreau s` r`mn n armat` pentru c` mi place foarte mult ceea ce fac. Acest sistem mi se potrive[te, mai ales prin respectul pe care l oferi [i l prime[ti, la rndul t`u.

spus c` este un loc bun de munc`, care ]i ofer` siguran]` [i un salariu bun, din care ]i po]i face o carier` n adev`ratul sens al cuvntului [i o [ans` de promovare n timp, spune Viorel. Misiuni nu are, dar dac` i s-ar da o [ans` s-ar duce f`r` s` stea pe gnduri [i crede c` nu ar fi o problem` n a-[i convinge familia de avantajele unei hot`rri de genul acesta. Pn` s` ajung` militar profesionist, a lucrat la confec]ii nc`l]`minte, iar trecerea a

Cnd pove[tile prind via]`


Transmisionist, caporalul Iani Anghel este ncadrat n una din bateriile batalionului de mai bine de opt ani. A ales s` urmeze cariera militar` mai mult datorit` pove[tilor spuse de bunicul s`u, jandarm n anii '60, care se ocupa de ordinea public`, executnd patrule c`lare. Avea multe de istorisit [i, de fiecare dat` cnd l rugam s`-mi povesteasc` despre acea perioad`, descopeream c` m` atrage din ce n ce mai mult uniforma. Astfel, am ajuns s` fiu n armat` de mai bine de un deceniu, spune Iani. Ulterior, de la un maistru militar a nv`]at multe lucruri care i-au fost de folos. Cnd cineva f`cea cte o prostie, ne explica frumos, ne f`cea s` n]elegem c` am gre[it [i, mai mult dect att, ne ajuta mereu s` sc`p`m de pedepse, lucru care m-a impresionat foarte mult. La cei 35 de ani ai s`i, nu mai poate visa la o carier` de subofi]er... Din cauza diverselor problemele de ordin personal intervenite de-a lungul timpului, nu a reu[it s` urmeze cursul pe care [i l-ar fi dorit. De altfel, regret` [i faptul c` nc` nu a participat la nicio misiune ntr-un teatru de opera]ii. Nu am avut misiuni cu toate c` a[ fi vrut, pentru c` eu consider c`, dac` este nevoie de noi acolo, trebuie s` mergem. Asta

nainte s` devin militar, confec]ionam nc`l]`minte, ns` trecerea la milit`rie a scos la iveal` din mine un om nou, un om capabil s` ndeplineasc` o misiune pe care alt`dat` ar fi privit-o cu fric`.
CAPORAL VIOREL PAN~

Abia ce m-am ntors [i deja gndul meu zboar` la o nou` misiune, care cred c` va fi mult mai u[oar` dect prima avnd n vedere c` acum am ceva mai mult` experien]`.
IULIANA STANCIU

Transmisionist, caporalul Iani Anghel a prins drag de armat` n urma pove[tilor bunicului s`u, jandarm n anii '60.
este datoria noastr`, de a ne servi patria, spune Iani. n schimb, a participat la aplica]ii la Capu Midia [i la Cincu, [i a r`mas impresionat de categoriile de armament pe care a avut ocazia s` le vad`. fost dificil`, nefiind obi[nuit cu trezirea diminea]a ori cu dep`rtarea de cas` (este de loc din Rmnicu S`rat). Pe colegi i vede ca pe ni[te camarazi uni]i de acela[i destin, gata s` sar` imediat n ajutor. Cnd am ajuns n unitate, consilierul de baterie m-a nv`]at ce trebuie s` fac pentru a m` descurca n orice situa]ie, m`rturise[te caporalul Pan`, impresionat, pe de alt` parte, de tehnica de lupt`: Complexul Ghepard mi-a pl`cut foarte mult, viteza cu care pleac` o rachet` este uluitoare [i sunt foarte bucuros c` am ocazia s` lucrez cu astfel de echipamente, la care nu oricine are acces.

De la nc`l]`minte, la Ghepard
Radiotelefonist [i militar de aproape cinci ani, caporalul Viorel Pan` poate c` nu a avut un bunic drept povestitor precum colegul s`u, caporalul Iani Anghel, dar a fost norocos s` aib` n sistem un frate, subofi]er. El mi-a

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

ALMA MATER

Observatorul militar
www.presamil.ro

chipa cantemirist` din proiectul european Music Matters, aflat n derulare la Colegiul Militar Liceal din Breaza, a explorat virtu]ile didactice ale muzicii, timp de o s`pt`mn`, n legendarul [i fabulosul Istanbul.
ntlnirea de lucru, desf`[urat` de curnd la Kkyali Lisesi, [coala partener` din Turcia, a prilejuit celor nou` participan]i din echipa coordonatoare de proiect a Romniei patru elevi [i cinci profesori bucuria rentlnirii cu echipele Belgiei, Elve]iei, Lituaniei, Spaniei, Suediei [i, binen]eles, cu echipa ]`rii gazd`. Activit`]ile preg`tite de partenerul turc s-au concentrat s` ating` scopul principal al proiectului, [i anume acela de a face, din muzic`, un supralimbaj cu ajutorul c`ruia orele de curs s` devin` atractive [i prin care distan]a academic` dintre profesor [i elevi s` se estompeze, spre folosul nv`]`rii cu u[urin]` a subiectelor mai complicate sau mai pu]in accesibile. De aceast` dat`, a fost rndul profesorilor din Lituania, Turcia [i Suedia s` conceap` [i s` predea n limba proiectului, engleza, patru lec]ii din diferite arii [i discipline: TIC, [tiin]e sociale [i electronic`. n aceste ore, muzica a fost folosit` ca instrument didactic, mijloc, strategie sau metod` de a facilita dialogul profesor-clas` [i nsu[irea de competen]e ntr-o manier` transdisciplinar`. Pe lng` finalitatea principal` a ntlnirii [i spectacolul muzical sus]inut de fiecare ]ar`, programul dens [i ofertant a cuprins cteva interesante ateliere, precum cel de creare de muzic` electronic`, de experimentare a tehnicii ebru - pictur` tradi]ional`, sau cel de caligrafie oriental` pe ceramic`, dar [i vizitarea obiectivelor istorice [i culturale importante ale metropolei.

PROIECTUL EUROPEAN COMENIUS, LA POR}ILE ORIENTULUI


PROFESOR BIANCA STANCIU

Istanbulul ni s-a dezv`luit, cu toate contrastele lui: fabulos, ntre Marele Bazar [i Palatul Topkap; pitoresc, ntre grandoarea imperial` a palatului Dolmabahe [i frumuse]ea intim` a str`zilor din Ortaky; contradictoriu, ntre fascina]ia istoric` a catedralei Sfnta Sophia, a Moscheii Albastre, a monumentelor din partea oriental` - [i incredibila surpriz` a dina-

micei p`r]i apusene, cu magazine europene, cu libr`rii [i muzee de art` modern`, cu restaurantele cochete deschise non-stop [i cu infinita varietate a deliciilor gastronomice. C`ldura cu care am fost primi]i, ospitalitatea gazdelor, bog`]ia schimbului de experien]` [i de noi idei, prieteniile legate, a[ezate al`turi de scenele urbane cu zgrie-nori [i de

peisajele marine de larg` respira]ie din croaziera de pe Bosfor, de siluetele minaretelor profilate deasupra Cornului de Aur n lumina dup`-amiezii de prim`var`, de sonorit`]ile [i de aromele intraductibile, toate vor r`mne definitiv fixate ca amintiri ale unei experien]e incredibile.

MANAGEMENTUL SITUA}IILOR DE CRIZ~ N UNIT~}ILE {COLARE


PROFESOR MIRCEA COSMINA

olegiul Militar Liceal Mihai Viteazul a fost selectat, al`turi de alte 120 de institu]ii [colare din ]ar`, s` fac` parte din proiectul POSDRU Managementul situa]iilor de criz` n unit`]ile [colare.
Proiectul a fost elaborat ca un r`spuns la raportul Na]iunilor Unite n urma studiului referitor la violen]a asupra copiilor, publicat n octombrie 2006, [i folose[te programul de reducere a violen]ei n unit`]ile [colare VIRIS (Violence Reduction in School Programe) al Consiliului Europei. Se urm`re[te cre[terea calit`]ii actului educa]ional prin adecvarea curriculumului de consiliere [i orientare la specificul societ`]ii contemporane romne[ti, dezvoltarea abilit`]ilor de mediere ale cadrelor didactice [i ale elevilor implica]i n activit`]ile manageriale la nivelul unit`]ii [colare, centrate pe prevenirea [i dezamorsarea situa]iilor de criz`, asigurarea procedurilor [i instrumentelor de interven]ie n cadrul institu]iilor de nv`]`mnt, urmnd ca, la final, s` fie realizat un manual de proceduri [i, nu n ultimul rnd, a unei metodologii de interven]ie n managementul situa]iilor de criz` la nivelul unit`]ii de nv`]`mnt. Li se ofer` astfel att elevilor lideri, ct [i cadrelor didactice, oportunit`]i de nv`]are a procedurilor [i regulilor de restabilire a echilibrului sistematic la nivel educa]ional, prin management corect, responsabil [i eficace a oric`rui tip de criz` survenit` n incinta [colii sau reflectat` asupra acesteia [i con[tientizarea faptului c` putem s` tr`im al`turi de ceilal]i n condi]ii de respect reciproc, eliminnd n cea mai mare parte actele de violen]` de orice natur`. Proiectul const` n parcurgerea a dou` module de formare n perioada februarie-martie, cursantul n acest proiect din partea colegiului fiind profesor Mircea Cosmina, membru CEAC. Totodat`, to]i actorii de la nivel institu]ional sunt implica]i n acest proiect, ntruct pa[ii relevan]i ntr-o procedur` realizat` n cadrul CEAC sunt: dezbaterea n cadrul consiliului profesoral, al consiliului elevilor cu aplicarea de chestionare [i apoi realizarea de ac]iuni ale structurilor implicate decizional [i civic n actul educa]ional, care au lideri ce semnaleaz` permanent necesitatea form`rii proprii n domenii precum management [i leadership, mediere.

chipa Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul a c[tigat, al [aselea an consecutiv, faza jude]ean` a concursului Participare romneasc` la Jocurile Olimpice.
Concursul s-a desf`[urat, pe 12 martie, chiar la Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul. De[i nou`, echipa preg`tit` de profesorul Sorin Sec`reanu s-a descurcat foarte bine, reu[ind s` parcurg` toate cele 300 de ntreb`ri de cultur` general` referitoare la participarea Romniei la Jocurile Olimpice. La aceast` edi]ie s-au nscris trei echipe: Liceul Sportiv Alba Iulia, Colegiul Na]ional Lucian Blaga din Sebe[ [i colegiul militar liceal gazd`. Concursul a fost organizat de Academia Olimpic`, filiala Alba, iar juriul a fost format din: profesor Ioan Bsc`, pre[edintele

DIN NOU C{TIG~TORI


DANIELA FILIMON

Academiei Olimpice, filiala Alba, profesor Vasile Grozav, secretarul Academiei Olimpice Alba, profesor Gabriel Avram, antrenor al sportivilor din jude]ul Alba care au participat la Jocurile Olimpice, Ana-Maria Groza, participant` la trei olimpiade, [i Cristina Smadea de la Biblioteca Jude]ean` Lucian Blaga Alba Iulia. Clasamentul a fost urm`torul: premiul I, pentru al [aselea an consecutiv, echipa Colegiului Militar Liceal Mihai Viteazul, format` din elevii caporali Mirel Stancu, Andreea Cr`ciunic` [i Carina P`trnjan. Pe de alt` parte, la sec]iunea eseuri sportive, eleva caporal Diana Fara a c[tigat premiul I, iar eleva sergent Ionela Boc[a a ob]inut premiul II la sec]iunea crea]ie plastic`.

10

Observatorul militar
www.presamil.ro

PORTRET

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

SOVEJA {I OAMENII S~I


el pu]in dou` obiective interesante, n aceast` localitate cu rezonan]e istorice: mausoleul [i tab`ra de instruc]ie. Primul se afl` n plin` ac]iune de restaurare, dar al doilea e ca un mu[uroi: militarii, n special cerceta[i, se instruiesc aici [i particip` la concursuri sportive aplicativ-militare. ntors la vechea dragoste
n biroul comandantului taberei de instruc]ie e bini[or. Afar`, st`pn a r`mas frigul, frigul acela care-[i d` ultima suflare nainte de prim`var`. Totu[i, aici, de-o parte [i de alta a mesei care-i serve[te de birou locotenent-colonelului Ion-Florin Tama[, e acceptabil de cald. Camera e mobilat` f`r` fason. Un t mare din dou` mese, plus cteva scaune [i telefoane. n fa]a comandantului, cteva hrtii [i-att. n surdin`, un radio. Niciun calculator. Nicio imprimant`. La radio, fixat din cte-mi dau seama pe postul na]ional, cnt` Tudor Gheorghe ceva despre cum se-ntoarce dorul acas` cu trei flori de ghea]`-n mn`. Dac-a[ putea, a[ lua versurile [i le-a[ ntinde peste

constantin.pistea@presamil.ro

C~PITAN CONSTANTIN PI{TEA

Aici odihnesc osta[i c`zu]i pe aceste plaiuri n r`zboiul din 1916-1919. Ceva mai sus se instruiesc militarii prezentului.
dragoste. Sunt cerceta[ la origine, promo]ie 1991, poveste[te ofi]erul. Nu pot s` spun c` nu mi-a pl`cut la fel de mult la Centrul Militar, sunt mo[tenite. ncerc`m s` le rezolv`m [i, pe cale regulamentar`, am fost [i vom fi sprijini]i. Pn` acum, ni s-a asigurat tot ceea ce am cerut. Binen]eles, n limita fondurilor disponibile. Tab`ra este subordonat` Batalionului 200 Sprijin, care apar]ine de comandamentul Diviziei 2 Infanterie Getica. Accesul la instruire este permis oric`rei unit`]i sau subunit`]i, pe baz` de raport c`tre comandantul Batalionului 200 Sprijin [i cel al diviziei. Aceasta este, de altfel, [i calea regulamentar` de care pomene[te locotenent-colonelul Tama[ atunci cnd se refer` la modalitatea potrivit` de rezolvare a problemelor taberei. Nu era mai lini[tit` via]a la Centrul Militar?, l ntreb. Poate doar aparent, zice. Perioada revizuirii pensiilor v` spune ceva?... Oricum, func]ia aceasta nu este deloc u[oar`, s` [ti]i. Trebuie s` te ngrije[ti [i de c`ldur` [i de ap`, de toate aspectele... Ritmul activit`]ilor n tab`r` este intens, pentru c` aici nu se vine numai la instruire, ci [i cu prilejul unor concursuri sportive aplicativmilitare, Roza cerceta[ilor fiind, poate, cel mai cunoscut. Comandantul taberei mai spune c`, de cnd a ajuns la Soveja, n-a avut plngeri. De[i afar` este att de frig nct, vorba lui Tudor Gheorghe, dorul se poate ntoarce acas` cu trei flori de ghea]`-n mn`, n cabana dedicat` caz`rii militarilor este cald. Nici cu hr`nirea, asigurat` prin RoArmy Catering, nu sunt probleme, a[a c`... s` te tot instruie[ti la Soveja.

Soarta eroilor
C]iva kilometri mai jos, se afl` mausoleul, a c`rui construc]ie a nceput n 1923, dup` cum poveste[te Rodica Necula, supraveghetor al acestui obiectiv n ultimii 20 de ani. Mausoleul este restaurat n aceast` perioad`, drept pentru care a fost nchis. Rodica Necula vorbe[te cu pasiune despre locul s`u de munc` [i aminte[te faptul c`, spre deosebire de celelalte mausolee, acesta a fost ridicat n urma ini]iativei localnicilor. Ideea autorit`]ilor era de a face pentru solda]ii din aceast` zon` un singur mausoleu, cel de la M`r`[e[ti. Drept urmare, to]i eroii de aici au fost ini]ial nmormnta]i pe dealul R`chita[, de unde au fost adu[i treptat n mausoleu... Chiar [i acum, acolo mai sunt urme de cimitir, adaug` Rodica Necula. Orict a[ vrea s`-mi imaginez dou` pove[ti distincte, Soveja are numai una. Scris` de eroii muta]i de pe R`chita[ n mausoleu [i de cei care se instruiesc ast`zi pentru a fi preg`ti]i atunci cnd merg n teatrele de opera]ii. Doamna Necula spune c`, n urm` cu c]iva ani, cnd drumul c`tre Lep[a nc` nu era nchis, iar sta]iunea func]iona, mausoleul era vizitat des, mai ales de grupurile de elevi. Dup` aceea, vizitatorii au fost tot mai pu]ini. Pn` la urm`, poate aceasta este soarta eroilor... C]iva kilometri mai sus fa]` de mausoleu, n lini[tea p`durii, se instruiesc militarii prezentului.

Comandantul taberei de instruc]ie de la Soveja, locotenent-colonel Ion-Florin Tama[.


mun]i. mi imaginez c` nu pu]ini ar vibra la o astfel de melodie. Locotenent-colonelul Tama[, tuns uniform cu num`r mic, b`rbierit impecabil, spune c` n-ar fi cazul s` amintesc de lipsa calculatorului: Am cerut [i mi s-a promis c` se va rezolva. Fost [ef al personalului la Centrul Militar Jude]ean Prahova, locotenent-colonelul IonFlorin Tama[ este la comanda taberei de instruc]ie Soveja de [apte luni. Apreciaz` c` func]ia actual` nu este superioar` celei anterioare ntruct gradul ei a r`mas acela[i. Totu[i, l rog s`-mi explice de ce [i-ar muta cineva serviciul mai departe de cas` (este ploie[tean), n condi]iile n care func]ia nou` nu are perspective vizibil mai bune dect anterioara, singurul avantaj material fiind un spor de izolare, despre care ofi]erul m`rturise[te c` n-a [tiut nainte de a face raport pentru func]ie. n plus, mai [i face naveta n fiecare s`pt`mn`... Locotenentcolonelul Tama[ explic` faptul c` aceast` tab`r` de instruc]ie, destinat` n special cerceta[ilor, i-a permis revenirea la vechea sa dar am reu[it s` m` ntorc la ce am lucrat anterior, timp de vreo 18 ani.

Omul potrivit la locul potrivit


La Soveja se instruiesc n special subunit`]i de cercetare, iar locotenentcolonelul Tama[, comandantul taberei, dar [i singurul ofi]er de aici, [i aminte[te cu drag de nceputul carierei sale, cnd a fost comandant de pluton cercetare. Sunt curios s` aflu dac` familia sa a fost de acord cu modul n care [i-a gndit cel mai recent pas n carier`. Dac` eu consider c` fac bine pentru mine, este bine [i pentru familia mea, r`spunde. Pare a fi omul potrivit la locul potrivit. Nu se cramponeaz` de lipsa acelui calculator, care probabil i-ar u[ura munca, [i [i exprim` speran]a c` tab`ra, n ciuda unor probleme care se cunosc pentru c` sunt raportate, se va ridica ntotdeauna la n`l]imea a[tept`rilor. Problemele nu sunt pu]ine, dar mare parte din ele vin din urm`,

Rodica Necula este supraveghetor al Mausoleului de la Soveja de 20 de ani.

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

SPORT

Observatorul militar
www.presamil.ro

11

imp de dou` zile, 27 [i 28 martie, Sala Sporturilor din Pite[ti a devenit dojo. Aici a avut loc Campionatul militar de judo pentru unit`]i de instruc]ie [i institu]ii militare de nv`]`mnt.
iercuri diminea]`, de la ora opt, pe tatami-urile aranjate n dou` suprafe]e de concurs [i pozi]ionate n centrul s`lii, nu mai puteai s` arunci un ac. Peste 100 de judoka [i fac nc`lzirea, de la ora nou` urmnd s` nceap` competi]ia masculin`. Una din suprafe]e este dedicat` unit`]ilor de instruc]ie [i cealalt` institu]iilor de nv`]`mnt. Rostogoliri, flot`ri, fand`ri, ridic`ri n mini [i chiar, ntr-un col], un sportiv cu minile strnse pe chimonoul partenerului de antrenament, interpreteaz` un fel de dans modern, cu un pas n spate [i unul n fa]` cu ridicarea u[oar` a adversarului. Pe o latur` a s`lii, arbitrii discut` procedeele, punctajul, ultimele detalii nainte de competi]ie. Paul Fr`sina este arbitrul-[ef al competi]iei, fost ofi]er de jandarmi. E posibil ca [i contactul ndelungat cu judoul practicant de 44 de ani, ultimii 33 axa]i pe arbitraj s` l fac` s` semene destul de mult cu Jigoro Kano, fondatorul acestui sport. mi explic`, n cteva cuvinte, mai multe detalii; recent au fost introduse cteva nout`]i n judo, explicate la [edin]a tehnic`, dar pe care antrenorii, oricum, le [tiau. Schimb`rile dau un dinamism mai mare. Sportivii sunt penaliza]i dac` nu lucreaz` [i asta i motiveaz` la ac]iune. mi mai explic` c]iva termeni [i procedee [i vocabularul meu de japonez` se tripleaz` instantaneu. La judo se c[tig`, nainte de scurgerea celor patru minute dedicate unui meci, prin ippon, fixarea adversarului (osaekomi) pentru 25 de secunde. Se mai puncteaz` cu waza-ari, fixare pentru 20 de secunde sau mai mult, pn`-n 25 de secunde, [i se acord` yuko atunci cnd fixarea dureaz` 15 secunde sau mai mult, pn`-n 20. Pentru gre[eli minore, judoka sunt penaliza]i cu shido. Dac` sportivii sunt la egalitate dup` scurgerea minutelor dedicate meciului, urmeaz` Golden score, o perioad` nedeterminat` de timp n care primul sportiv care puncteaz`, sau adversarul celui care este penalizat, c[tig`. M` opresc aici cu japoneza, pentru c` risc s` intru n categoria traducere cu reportajul de fa]`. {i, oricum, se aude sunetul spart al gongului, care-i trimite pe sportivi pe margine. Locotenent-colonelul Cristian Pelea, de la Sec]ia de educa]ie fizic` a Statului Major General, anun]` nceperea competi]iei. Primul meci a [i nceput la unit`]i de instruc]ie, n vreme ce la institu]ii nc` se mai a[teapt`. Lotul Statului Major al For]elor Aeriene se lupt` cu cel al Diviziei 4 Infanterie Gemina. SMFA ncepe cu un handicap clar, pentru c` are reprezentan]i doar la trei din cele [ase categorii. {i ei [i Comandamentul Comunica]iilor [i Informaticii (CCI) au venit cu loturi incomplete [i a fost [i acesta unul din motivele pentru care s-au clasat pe ultimele locuri, 4, SMFA [i 5, CCI. napoi la meciul dintre judoka de la Divizia 4 [i SMFA, primul sportiv d` cu oponentul de p`mnt [i c[tig` prin ippon seoinage n doar 30 de secunde. La institu]ii de nv`]`mnt au participat toate academiile [i [colile de mai[tri [i subofi]eri, echipele disputnd [ase meciuri, fiecare nfruntndu-le pe toate celelalte, pe rnd. Cele mai tensionate dispute au fost ntre sportivii de la Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu [i de la {coala Militar` de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor Terestre Basarab I. Ambele echipe avnd loturi foarte bune, cu sportivi care au f`cut sau practic` judo de performan]`, au ncheiat meciurile la egalitate. S-a tras la sor]i o categorie [i, pentru a doua oar`, AFT-ul are ghinion [i este extras` categoria 60 de kg unde nu au reprezentant [i Basarab I c[tig` prin neprezentarea adversarului. Elevii de la Basarab I care sunt n sal` [i fac galerie colegilor lor sunt n extaz. [i

JUDO, MILITARY STYLE!


ncurajeaz` frenetic fiecare judoka [i cnd lotul SMMMSFT-ului este pe tatami, dac` nchizi ochii, ai impresia c` e[ti la un meci de fotbal; f`r` njur`turi. C[tigarea disputei contra AFT-ului i arunc` n aer pe suporteri, rivalitatea dintre cele dou` institu]ii fiind mai mult dect evident`. Accident`rile mai mici sau mai mari l ]in n priz` pe doctorul nso]itor al lotului SMFA, c`pitan Lauren]iu Tofan, care ac]ioneaz` ca medic al competi]iei, pe lng` cei oficiali. Are experien]` n medicina sportiv` [i aprecierile lui sunt la obiect. ompeti]ia feminin` a nceput, la institu]ii de nv`]`mnt, cu confruntarea ntre elevele de la SMMMSFT [i cele de la {coala Militar` de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor Aeriene Traian Vuia. Au avut c[tig de cauz` fetele de la Basarab I, datorit` valorii unor sportive precum Roxana Burlacu, campioan` de judo cnd concura la unit`]i de instruc]ie, sau Andreea Bizera, [i ea participant`, n anii anteriori, la competi]ia ntre unit`]i. O alt` sportiv` de performan]` a lotului de la Pite[ti este [i Elena Rusu, practicant` de lupte, dar care s-a adaptat repede la judo, chiar dac` a f`cut doar dou` luni de preg`tire nainte de competi]ie; la judo e mai simplu, pentru c` aten]ia e focalizat` n partea de sus a corpului, pe ct` vreme la lupte trebuie s` ai grij` [i la picioare. La a patra intrare pe tatami a sportivelor de la Pite[ti, ncurajate [i ele de aceia[i colegi inimo[i ntr-un vacarm infernal, am v`zut cel mai lung meci al competi]iei, ntre Roxana Burlacu [i Cristina Snpetrea de la AFA. Dup` scurgerea minutelor regulamentare [i f`r` ca vreuna din ele s` puncteze, s-a trecut la prelungiri. n Golden score meciul nainteaz`, f`r` ca vreuna s` reu[easc` vreun procedeu sau s` gre[easc`. Cristina pare a sta mai mult cu fa]a la tatami, dar cnd se ridic` i d` de furc` Roxanei. Dup` minute bune, ambele sunt obosite [i cnd se ndreapt` una spre cealalt` par c` au de gnd s` se mbr`]i[eze, dar nimic nu este mai departe de adev`r. Au trecut nou` minute [i un fluierat din sal` le blocheaz` pe amndou`; de[i la judo arbitrii nu fluier`, oboseala [i reflexele condi]ionate [i spun cuvntul. Oricum, e un moment de pauz` de care se bucur` amndou`. l ntreb pe arbitrul Fr`sina ct a durat cel mai lung meci de judo [i-mi r`spunde aproape dou` ore [i jum`tate, dar regulile erau altele. Trec zece minute [i, n cea de-a 15-a secund`, Roxana reu[e[te o strangulare [i c[tig`. R`sufl` u[urat` dup` ce puncteaz`, dar cred c` nu att pentru c` a c[tigat, ct pentru c` s-a terminat confruntarea. Fetele sunt parc` mai pornite dect b`ie]ii; strng din din]i, sunt crispate, dar [i ]in adversarele la podea. Dup` cte un atac, la fel ca b`ie]ii, [i aranjeaz` ]inuta [i, n plus fa]` de ace[tia, [i p`rul. Fetele accept` mai greu nfrngerea cnd sunt b`ie]i de fa]`, spune arbitrul Fr`sin`, promotor al judo-ului feminin la noi n ]ar`, [i sunt n stare de orice pentru a c[tiga. aproape ora 17 [i m` uit la cele dou` fete care asigur` cronometrul [i tabela concursului, nc` de diminea]`. M`d`lina Stoica [i Diana Ciobotaru au 16 ani [i fac judo de la opt la Clubul Sportiv Municipal Pite[ti. Le ntreb dac` mai au r`bdare, mi spun c` n judo ai nevoie [i apoi le ntreb cum li se pare competi]ia. Pentru ncep`toare este bine, mi r`spunde M`d`lina; competi]ia b`ie]ilor a fost mai interesant` pentru c` au f`cut mai multe procedee [i sunt mai tehnici. La fete e cam: fie ce-o fi!. Ei a[! Cred c` sunt doar plictisite de aia sunt a[a caustice. Oricum, competi]ia e aproape de sfr[it. Ultima rund` este clasicul SMMMSFT versus AFT. n primul meci, Roxana Burlacu mpotriva Adrianei P`sat. {ase secunde [i...gata! Noroc c` n-am notat nimic c` altfel mi-ar fi sc`pat victoria Roxanei. Singurele meciuri care au durat mai pu]in au fost cele prin abandon. Fetele de la Pite[ti c[tig` trei din cele patru meciuri, doar Cristina Burc`, centura neagr`, de la AFT, o nvinge pe Bizera. S-a terminat! Competi]ia feminin` la unit`]i de instruc]ie se terminase cu o or` nainte, aici doar cele trei divizii avnd reprezentante, Divizia 1 Infanterie Dacica avnd c[tig de cauz` [i sergentul Gabriela Buleu nvingnd tot, f`r` drept de apel. n ziua a doua sa desf`[urat Open-ul, n care nu se mai lupt` pe categorii [i aici s-au nscris doar cei mai buni. Pentru c` buni au fost to]i.

bogdan.oproiu@presamil.ro

C~PITAN BOGDAN OPROIU

CLASAMENT OPEN FEMININ


LOCUL I LOCUL II LOCUL III LOCUL III LOCUL IV LOCUL V LOCUL VI Sg. Gabriela Bugiu Cap. Raluca P`un Std. Rodica }i]eica Slt. Veronica Cristea Cap. Iuliana Trandafir Cap. Diana Pricopie Std. frt. Oana }ifui

CLASAMENT OPEN MASCULIN


LOCUL I LOCUL II LOCUL III LOCUL IV LOCUL V LOCUL VI Std. cap. Matei Dulgheru Elv. cap. Lauren]iu Gheorghe Elv. cap. R`zvan Burlacu Sold. Alin Dinu Elv. frt. Sorin Balaban Cap. Ovidiu Alaci

12

Observatorul militar
www.presamil.ro

FOTOREPORTAJ

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

13

Sub deviza Pe culmi ajung doar vulturii, militarii Batalionului 17 Vn`tori de Munte Drago[ Vod`, comanda]i de colonelul Adrian Tnjal`, au executat, la sfr[itul lunii martie, un antrenament, n mun]i, cu echipa de c`utaresalvare (ECS) a batalionului din Vatra Dornei. Exerci]iul s-a desf`[urat n zona vrfului Pietrosul C`limanilor (2.100 m), pe un traseu lung de peste 25 de kilometri. Cei zece militari din ECS au efectuat recunoa[teri n zona de responsabilitate, n scopul descoperirii locurilor periculoase [i pentru calcularea timpului de deplasare, folosind rachete pentru z`pad`, schiuri de tur`, piole]i, cordelin`, pitoane, carabiniere [i alte materiale de alpinism. Cu aceast` ocazie, vn`torii de munte dorneni au traversat zone cu grad ridicat de pericol, au escaladat pere]i de ghea]`, au efectuat orientare n mun]i, n condi]ii meteorologice extreme (vnt puternic [i cea]` dens`), au exersat acordarea primului ajutor [i au primit instruc]iuni practice pentru transportul n siguran]` al r`ni]ilor.

PE CULMI AJUNG DOAR VULTURII


PLUTONIER-MAJOR MARCEL PU{CA{U
FOTO: PLUTONIER VASILE PA{CAN

Avnd n vedere existen]a traseelor turistice cu risc ridicat de avalan[e [i cu fenomene extreme din sta]iunea Vatra Dornei, ECS particip` la interven]ii n situa]ii de urgen]` pentru misiuni de c`utare-salvare a persoanelor n mediul montan, n colaborare cu alte structuri specializate, transport` n condi]ii de siguran]` persoanele accidentate, asigur` perimetrul zonei de interven]ie [i particip` la organizarea punctului de conducere a ac]iunii de c`utare-salvare. Ca o dovad` a bunei colabor`ri ntre structurile similare [i ECS, anul trecut, zece militari din Batalionul 17 Vn`tori de Munte au executat un exerci]iu integrat, mpreun` cu for]e [i mijloace de la ISU [i cu forma]iunea Salvamont, ambele din localitate. Activitatea a scos n eviden]` sincronizarea perfect` a ac]iunilor de interven]ie, curajul [i spiritul de echip`, atribute specifice vn`torilor de munte.

Cucerirea \n`l]imilor c`le[te caractere.

Dup` un mar[ \n for]`, sus, pe V#rful Giumal`u.

Mai sunt c#]iva kilometri pentru ca v#n`torii de munte s`-[i ating` obiectivele propuse; a fost greu, dar au [ansa unui decor mirific, care atenueaz` efortul depus. Competi]ia este mereu o finalizare a orelor de antrenament.

Escaladarea unei culmi este un lucru anevoios, dar dac` muntele abrupt mai are [i ghea]` trebuie s`-]i pui toate calit`]ile la o grea \ncercare.

|n cap de coloan` este \ntotdeauna cel mai bun, pentru a reu[i \n misiune.

Mai greu la instruc]ie, mai u[or pe c#mpul de lupt`!

14

Observatorul militar
www.presamil.ro

LUMEA DE AZI
n afara deciziilor legate de noii lideri chinezi, reforma ntregului aparat de stat a fost n centrul aten]iei, cele mai importante anun]uri fiind legate de restructurarea mai multor ministere [i agen]ii de stat. Astfel, din 29 de ministere au r`mas 21. n afara mult a[teptatei reforme a Ministerului C`ilor Ferate (care va fi ncorporat n Ministerul Transportului [i sub inciden]a Comisiei Na]ionale pentru Dezvoltare [i Reform`), a agen]iilor din domeniul energetic [i a politicii de planificiare familial`, printre cele mai urm`rite decizii a fost restructurarea multiplelor agen]ii maritime [i conexe, care au jucat/joac` un rol n Marea Chinei de Sud [i de Est. Potrivit planului aprobat n cadrul congresului, patru dintre agen]ii vor intra sub controlul Administra]iei Oceanice de Stat, care se afl` sub autoritatea Ministerului Terenurilor [i Resurselor. Agen]ia chinez` pentru Supraveghere Maritim` se afl` deja sub controlul Administra]iei Oceanice de Stat. Restructur`rile din cadrul aparatului de stat vor aduce mai mult` autonomie guvernelor locale necesar` pentru a accelera reformele [i vor crea mai multe mecanisme de pia]` care vor schimba, n mod sigur, rolul guvernului. Premierul este cel care conduce guvernul, iar rolul acestuia este de a transforma directivele [i priorit`]ile politice ale Partidului Comunist

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

hina nu mai ascunde faptul c` are ca obiectiv principal acela de a deveni prima economie a lumii [i prima putere militar` a planetei. n China, a nceput, n 2012, o nou` pagin` de istorie, ntr-o continuitate marcat` de schimb`ri, o dialectic` tipic asiatic`. Tranzi]ia de putere n China este un proces n dou` etape, care se deruleaz` pe mai multe luni sau chiar pe mai mul]i ani. n prima etap`, se alege secretarul general al partidului, la Congresului Partidului Comunist Chinez, iar n a doua etap`, la Congresul Popular Na]ional, se stabilesc pre[edintele, prim-ministrul [i membrii guvernului. Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez l-a desemnat pe cel care va fi num`rul unu al regimului, Xi Jinping, dar [i pe cei [apte membri ai Comitetului Permanent al Biroului Politic, nucleul puterii chineze, ct [i noua componen]` a Comisiei Militare Centrale.
ele trei elemente fundamentale n ideologia [i construc]ia Republicii Populare Chineze sunt partidul, armata [i statul. Dou` sunt apanajul partidului, iar al treilea element al triumviratului aparatul de stat, este apanajul Parlamentului Congresul Popular Na]ional. n China, exist` trei rezervoare de unde sunt selecta]i liderii: cei care provin din zona fo[tilor revolu]ionari ai lui Mao (copiii acestora), cei care provin din fostele cadre ale organiza]iilor de tineret [i liderii regiunilor din interiorul ]`rii, la care se adaug` aceia care provin din rndul liderilor regionali care conduc zonele de coast` maritim`, a c`ror filozofie pune n prim-plan dezvoltarea exportului (Grupul Shanghai). n condi]iile n care accesul la putere se face mereu n urma unor lupte de culise, puterea colegial` face ca nici unul dintre liderii principali s` nu aib` ultimul cuvnt, decizia final` fiind ntotdeauna rezultatul unui compromis. Dac` Xi Jinping este copilul unui revolu]ionar important al lui Mao, prim-ministrul Li Kequiang este un reprezentant al liderilor din interiorul ]`rii, fost membru marcant al organiza]iei de tineret. n acela[i timp, Congresul Partidului Comunist Chinez l-a instaurat pe Xi Jinping n fruntea Comitetului Militar Central, adic` a devenit comandantul suprem al armatei. Noua formul` de echip` a ncheiat a[a-numita er` Wen Jiabao. Probabil c` unii lideri interna]ionali l vor regreta pe fostul prim-ministru Wen, care a ncarnat, timp de zece ani, fa]a a[a-zis liberal` a regimului chinez, de[i, n spiritul aceleia[i dialectici speciale asiatice, el a evitat [antierul reformelor politice. Tranzi]ia a adus cu ea schimb`ri n toate sectoarele administra]iei. Astfel, Biroul Permanent al Comitetului Central a fost redus. Pn` acum, avea nou` membri, acum sunt doar [apte. Care sunt ceilal]i membri n afar` de pre[edinte [i primministru? Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan [i Zhang Gaoli.

C
C

Dintre cei [apte membri ai nucleului de putere, trebuie men]iona]i cei mai importan]i: Yu Zhengsheng, fost secretar general al comitetului de partid al capitalei economice a Chinei (Shanghai), Liu Yunshan, fost responsabil cu propaganda n cadrul partidului comunist, [i Wang Qishan, fost primar al Beijingului, ns`rcinat cu lupta mpotriva corup]iei. Wang este unul dintre cei mai respecta]i membri ai partidului. A reu[it s` rezolve, n anii 90, o criz` a datoriilor n provincia Guangdong, apoi, n 2003, criza provocat` de virusul SARS. Tot lui i se acord` o parte din credit pentru ntocmirea planului ce a ]inut economia chinez` pe picioare n contextul actualei crize. Noile nume

cre[terea economic` robust` pe care a asigurat-o n ultimele decenii. Astfel, exist` un consens ntre diferitele fac]iuni din rndul elitei conduc`toare a partidului cu privire la importan]a men]inerii motorului de cre[tere al economiei chineze. ntr-un moment n care ritmul de cre[tere al economiei chineze [i-a mai redus din vigoare [i a trecut de la dou` cifre la una singur`, schimb`rile de strategie se impun. Pentru a contracara eventualele consecin]e sociale n acest context, noua echip` anun]` c` va pune accentul pe stimularea consumului intern, deci implicit pe ameliorarea puterii de cump`rare a popula]iei. Noua epoc` este definit` ca una de perfec]ionare a sistemului de economie de pia]` socialist`. ancelariile occidentale urm`resc cu aten]ie formularea noilor directive ale Chinei, inclusiv m`surile n vederea dezvolt`rii industriei de armament. 2013 este sinonim n China cu o m`rire substan]ial` a bugetului la ap`rare, cu peste 10 la sut`, propulsnd Beijingul pe locul al doilea n ierarhia celor mai mari bugete alocate sectorului militar, dup` Statele Unite (totu[i la o mare diferen]` de americani). Care este strategia Beijingului? Drumul M`t`sii cu escal` la Moscova. Noul pre[edinte al Chinei a ales Rusia pentru prima sa vizit` oficial` n str`in`tate. Alegerea lui Xi nu este ntmpl`toare, el ntoarce practic o favoare diplomatic` f`cut` de Putin n urm` cu un an, atunci cnd, proasp`t reales la Kremlin, a ales China ca prima sa destina]ie pentru o vizit` oficial`. Chinezii au semnat mai multe contracte n domenii de importan]` strategic`, precum armament, energie [i comer]. Rusia [i China au ncheiat cel mai mare acord pentru furnizarea de armament din ultimii zece ani, ns` to]i anali[tii militari spun c` scopul asiaticilor este, de fapt, ob]inerea tehnologiei pentru a o folosi n produc]ia autohton`. China s-a angajat s` cumpere din Rusia 24 de avioane de vn`toare de tip Suhoi-35 [i patru submarine Lada/Amur. De asemenea, sunt n curs negocieri cu privire la sisteme ruse de rachete de tip S-400, avioane de transport militar de tip IL-476 (o versiune modernizat` a avioanelor IL-76), avioane de aprovizionare IL-78 [i motoare de avion Saturn-117S. China r`mne un mare cump`r`tor de arme ruse[ti dar, n acela[i timp, urc` n topul exportatorilor mondiali de arme. n 2012, Beijingul a intrat n topul primilor cinci exportatori de arme. Este folosit` cump`rarea de echipament pentru copierea tehnologiei, a[a cum se pronun]` unii anali[ti? R`spunsul l vom afla peste doi-trei ani. Cert este c` puternicele turbine ale lui Su-35, 177S, sunt extrem de performante pentru dotarea avioanelor chineze[ti J-20, la fel ca sistemul avansat de propulsie al submarinelor Lada pentru submarinele chineze[ti clasa Song. Rusia [i China [i consolideaz` rela]iile diplomatice, economice [i militare din nevoia acestora de a crea o contrapondere la influen]a Statelor Unite n Asia. De altfel, Federa]ia Rus` a plasat rela]iile cu India [i China, n cadrul noii strategii de politic` extern`, ca fiind prioritare, datorit` modific`rilor survenite n cadrul echilibrului de for]e din lume, crizei financiare [i instabilit`]ii din Orientul Mijlociu [i Africa de Nord. Principalul mesaj transmis de Xi Jinping, la ncheierea vizitei la Moscova, a fost c` vrea leg`turi militare mai strnse cu Rusia, dar [i o coordonare a ac]iunilor politice, strategice [i care ]in de armate. Balan]a de putere n Asia se modific` substa]ial, iar China [i urmeaz` drumul s`u ascendent.

CHINA, PUTERE REGIONAL~ SAU GLOBAL~?


GENERAL-LOCOTENENT (R) DR. ALEXANDRU GRUMAZ

reprezint`, de fapt, a cincea genera]ie de lideri chinezi comuni[ti, de la fondatorii sau revolu]ionarii istorici. Deciziile care, pn` la finalizarea sesiunii anuale a Congresului Popular Na]ional [i a Conferin]ei Politice Consultative Populare Chineze, erau necunoscute au fost cele legate de noii mini[tri [i vicepre[edin]i din cadrul guvernului. Tot acum, Xi Jinping a fost ales pre[edintele Republicii Populare de Congresul Popular Na]ional, cu 2.952 de voturi pentru [i doar unul mpotriv`. ntreg procesul prin care acesta a fost numit n cele mai importante func]ii din stat [i partid (secretar general al PCC, [eful Comisiei Militare [i, n cele din urm`, pre[edinte) a durat mai pu]in de cinci luni, spre deosebire de predecesorii s`i Jiang Zemin a primit toate cele trei func]ii dup` patru ani, iar Hu Jintao, predecesorul lui Xi, dup` doi ani.

Chinez n politici [i reglement`ri concrete. Scopul noilor autorit`]i de la Beijing este de a elimina birocra]ia [i corup]ia [i de a reduce puterea baronilor locali care se opun reformelor. Exist` ns` un factor de incertitudine n mediul politic chinez, care planeaz` [i asupra politicii externe, generat de stilul politic pe care noul leadership l va adopta. Xi Jinping a fost foarte precaut n a-[i declara public inten]iile politice. Apari]iile al`turi de Hu Jintao [i Wen Jiabao au fost menite s` semnaleze sprijinul pe care fosta conducere i-l acord` n continuare. Declara]iile recente n care Xi sprijin` companiile private [i le consider` drept o for]` important` pentru dezvoltarea pie]ei socialiste au fost o lovitur` la adresa modelului Chongqing, bazat pe companii gigant, de]inute de stat. Legitimitatea Partidului Comunist Chinez se trage din

China s-a angajat s` cumpere din Rusia 24 de avioane de vn`toare de tip Suhoi-35.

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

LUMEA DE AZI

Observatorul militar

www.presamil.ro

15

EMIRATELE ARABE UNITE {I DORESC PROPRIA INDUSTRIE DE AP~RARE


evenind una dintre principalele puteri militare din zona Golfului Persic, Emiratele Arabe Unite (EAU) [i sporesc eforturile pentru dezvoltarea unei industrii de ap`rare autohtone, potrivit UPI.
n mare parte, statul arab face acest lucru prin obligarea companiilor vestice din domeniul ap`r`rii s` dezvolte pe teritoriul s`u proiecte de tehnologie nalt`, ca o condi]ie a semn`rii contractelor generoase de achizi]ii de armamente, n ncercarea de a reduce dependen]a ]`rii de exporturile de gaze naturale [i petrol. n ultima decad`, Emiratele Arabe Unite au fost lider n achizi]iile de armament ntre statele Consiliului de Securitate al Golfului, din care mai fac parte Arabia Saudit`, Kuweit, Qatar, Oman [i Bahrain. Speciali[tii apreciaz` c` celelalte state ale consiliului vor ncerca s` recupereze distan]a fa]` de EAU, ncercnd la rndul lor s` [i dezvolte industria de ap`rare. n acest moment ns`, cel mai avansat stat n acest proiect este EAU. O propor]ie nsemnat` din contractele de offset dezvoltate n Abu Dhabi [i Dubai au rezultat n urma marilor expozi]ii de echipament de ap`rare [i avia]ie organizate anual. De exemplu, IDEX 2013 a generat contracte n valoare de 20 de miliarde de dolari. Demersurile Emiratelor de a-[i asigura ct mai multe contracte de offset au fost catalizate [i de orientarea marilor produc`tori c`tre exporturi, n ncercarea de a compensa reducerile drastice ale cheltuielilor de ap`rare din statele vestice. Emiratele Arabe Unite, cea de a patra ]ar` n topul mondial al importatorilor de armamente, bazndu-se pe veniturile ob]inute din exporturile de gaze [i petrol, urmeaz` s` cheltuiasc` pentru ap`rare aproximativ 13 miliarde de dolari n urm`torii trei ani, prin compara]ie cu cele 9,3 miliarde de dolari cheltui]i n anul 2011. Statul are deja cteva proiecte comune cu gigan]i din domeniul ap`r`rii, cum ar fi Lockheed Martin sau Boeing. Cu cteva luni n urm`, compania din domeniul ap`r`rii Tawazun, proprietate a guvernului de la Abu Dhabi, rezultat` n urma unui contract de offset, a anun]at c` va coopera cu compania suedez` Saab pentru construc]ia de sisteme avansate de radare. Recent, armata EAU a anun]at c` va achizi]iona 1.000 de vehicule blindate tactice pentru opera]ii n de[ert, tip Nimr, primul vehicul blindat construit n totalitate n Emirate de compania Tawazun. Abu Dhabi

EXERCI}IU MILITAR MULTINA}IONAL, LA FINAL


Nave de lupt` apar]innd marinelor militare din Israel, Grecia [i SUA au finalizat cu succes un exerci]iu naval comun, sub numele de cod Noble Dina, care a avut loc n Marea Mediteran`, potrivit AFP. Exerci]iul s-a desf`[urat n perioada n care pre[edintele american Barack Obama a efectuat o vizit` oficial` de trei zile n Israel. Potrivit sursei citate, participan]ii la exerci]iu s-au antrenat n opera]ii de c`utare-salvare n cazul urgen]elor maritime, precum [i n proceduri de evacuare, naviga]ie [i de tragere cu armamentul de la bordul navelor. Grecia este foarte interesat` de mbun`t`]irea rela]iilor cu Israelul n vederea dezvolt`rii, mpreun` cu Cipru, a unor depozite offshore de gaze naturale n estul Mediteranei. De altfel, alte surse media apreciaz` c` exerci]iul a fost proiectat n special pentru antrenarea militarilor n misiuni de ap`rare a acestor depozite de gaze naturale.

SUS}INERE PENTRU RED ARROWS


Echipa de acroba]ie aerian` a For]elor Aeriene Regale britanice Red Arrows a fost salvat` de la desfiin]are, datorit` interven]iei [efului Statului Major al For]elor Aeriene la prim-ministrul a guvernului Marii Britanii. David Cameron era pe punctul de a privatiza echipa de acroba]i aerieni de elit` din cauza presiunii economice de a reduce bugetul ap`r`rii, dar i s-a explicat c` ace[tia pot fi utili din punct de vedere militar. Costurile de operare ale acestei echipe, care se ridic` la aproximativ nou` milioane de lire anual, a ridicat semne de ntrebare referitoare la capacitatea lor de a acoperi aceste costuri din spectacolele aeriene. n cadrul unei [edin]e cu prim-ministrul, Sir Stephen Dalton, [eful Statului Major al For]elor Aeriene, a subliniat c` avioanele Hawk T1A utilizate de Red Arrows sunt echipate cu un suport pe care poate fi montat, la nevoie, un tun Aden de 30 de milimetri. Deja t`ierile operate pn` n prezent au nsemnat, la nivelul For]elor Aeriene, o reducere a personalului cu 1.000 de oameni [i a num`rului de escadrile la numai [ase. Dalton a insistat, spunnd c`, n caz de urgen]`, avioanele de acroba]ie pot fi transformate n nou` avioane de atac la sol n 48 de ore. n plus, to]i pilo]ii din echip` sunt fo[ti pilo]i pe avioane de lupt` cu experien]` n teatrele de opera]ii [i, prin urmare, tranzi]ia de la o echip` de acroba]ie la una de lupt` se va face foarte u[or. Drept consecin]` a acestei interven]ii, cerin]a de desfiin]are a echipei pare c` nu mai este pe agenda guvernului.

Ship Building (ADSB), una dintre cele mai avansate companii din domeniul ap`r`rii din zona golfului, a construit deja dou` nave de 420 de tone pentru Bahrain [i este pe cale s` finalizeze un contract de construc]ie a cinci corvete din clasa Baynunah pentru marina Emiratelor. Acest proiect, n valoare de un miliard de dolari, este cel mai important program propriu de nzestrare [i indic` faptul c` EAU sunt primul stat din regiune capabil s` [i construiasc` propria marin`. Compania multina]ional` Raytheon urmeaz` s` dezvolte fabrici de produc]ie odat` cu modernizarea sistemelor de rachete Patriot din Emirate, oferind astfel un impuls industriei aeronautice locale, care este deja una dintre cele mai dezvoltate din zona Orientului Mijlociu.
PAGIN~ REALIZAT~ DE SILVIA MIRCEA

SPRIJIN MILITAR PENTRU REBELII SIRIENI


Fran]a [i Marea Britanie sunt gata s` asigure armament pentru rebelii sirieni chiar [i f`r` o sus]inere unanim` din partea Uniunii Europene, potrivit ministrului de externe francez Laurent Fabius, citat de AFP. Cele dou` state vor solicita devansarea datei urm`toarei reuniuni a Uniunii Europene pe tema embargoului privind comer]ul cu arme c`tre Siria, planificat` pentru finele lunii mai, [i vor decide s` i narmeze pe rebeli, chiar dac` nu toate statele membre ale uniunii vor fi de acord cu acest lucru. Ministrul francez a spus c` pre[edintele Bashar al-Assad prime[te arme din Iran [i Rusia, fapt care i-a creat un avantaj n confruntarea cu rebelii. Parisul [i Londra vor solicita, n consecin]`, statelor membre UE s` ridice embargoul [i s` le dea posibilitatea rebelilor s` se apere. Potrivit unor surse, Fran]a ia n considera]ie s` furnizeze rebelilor rachete sol-aer pentru a face fa]` atacurilor aeriene ale for]elor guvernamentale siriene. Comunitatea interna]ional` asigur` sprijin nonmilitar pentru for]ele opozante guvernului sirian. {i premierul britanic a declarat c` ia n considera]ie ignorarea embargoului UE dac` acest lucru ar ajuta la nl`turarea regimului Assad. Luna trecut`, UE a modificat termenii ini]iali ai embargoului impus Siriei pentru a permite furnizarea de echipamente nonletale [i activit`]i de instruire pentru rebeli. Potrivit statisticilor ONU, peste 70.000 de oameni [i-au pierdut via]a pn` n prezent n conflictul din Siria [i aproximativ un milion sunt refugia]i.

REVIZUIREA STRATEGIEI DE AP~RARE A STATELOR UNITE


a efect al reducerilor de buget, operate automat ncepnd cu 1 martie, secretarul american al Ap`r`rii, Chuck Hagel, a dispus o reevaluare a fundamentelor strategiei de ap`rare promulgat` de pre[edintele american Barack Obama, anul trecut, potrivit AP.
Purt`torul de cuvnt al departamentului Ap`r`rii, George Little, a declarat c` Hagel a[teapt` rezultatele acestei reevalu`ri pn` la finele lunii mai. Actuala strategie de ap`rare a fost elaborat` cu de ap`rare antirachet` [i mpotriva atacurilor cibernetice. Revizuirea urm`re[te s` identifice deciziile majore care vor trebui luate n decada urm`toare, n scopul adapt`rii strategiei la condi]iile unor prevederi bugetare incerte. Totodat`, pre[edintele Comitetului ntrunit al {efilor de State Majore, general Martin Dempsey, a declarat recent c` reducerea deficitului bugetar al SUA este un imperativ de securitate na]ional`, ad`ugnd ns` c` actuala abordare de reducere automat` a cheltuielilor bugetare este cea mai iresponsabil` modalitate de management a ap`r`rii ]`rii. Dempsey a mai spus c` nu [tie ct de mult se va schimba strategia de ap`rare, dar el, personal, crede c` vor exista schimb`ri pentru ca aspira]iile [i abilit`]ile ]`rii s` fie optimizate. De altfel [i predecesorul lui Hagel, Leon Panetta, a men]ionat anul trecut, c` dac` reducerile automate vor intra n vigoare, strategia de ap`rare va trebui ref`cut`.

RUSIA A OPRIT IMPORTURILE DE DRONE


Avnd n vedere c` [i-a lansat propria produc]ie de aeronave f`r` pilot, Rusia nu inten]ioneaz` s` mai achizi]ioneze drone din str`in`tate, potrivit directorului Serviciului Federal rus pentru Cooperare Militar` [i Tehnic`, Alexander Fomin, citat de RIA Novosti. Ne-am lansat propria produc]ie de drone [i mai multe companii lucreaz` n acest domeniu. E adev`rat, n trecut a fost necesar s` cump`r`m, dar n prezent ne putem descurca [i singuri, a declarat el. n anul 2010, Anatoli Serdiukov, care ocupa postul de ministru al Ap`r`rii, anun]a c` ]ara sa va achizi]iona un lot de drone israeliene. n 2012, Rusia a nceput asamblarea dronelor israeliene Searcher Mk II, precum [i Bird Eye 400, botezat` Zastava, la Ekaterinburg, n Urali, conform unui contract semnat de grupul rusesc Oboronprom (industria de armament) [i Israel Aerospace Industries (IAI). n anii 60, URSS a devenit prima ]ar` care a inventat un aparat f`r` pilot, cu ajutorul unui avion Tupolev Tu-154. Naveta spa]ial` sovietic` Buran, creat` n timpul anilor 80, a fost de asemenea automat`.

scopul de a redefini interesele americane din domeniul ap`r`rii la ncheierea implic`rii n conflictele de lung` durat` din Irak [i Afganistan, marcnd mutarea centrului de greutate c`tre zona AsiaPacific, men]inerea aten]iei pe regiunea Orientului Mijlociu, o prezen]` militar` redus` n Europa [i sporirea capacit`]ilor

Paginile Lumea de azi utilizeaz` informa]ii preluate de la agen]ii de pres` [i din publica]ii de specialitate care apar \n \ntreaga lume.

16

Observatorul militar
www.presamil.ro

ISTORIE

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

95 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMNIA


COLONEL (RTR) CONSTANTIN CHIPER

mperiul ]arist, care atinsese linia Nistrului n anul 1792 (pacea de la Ia[i), a emis preten]ii asupra teritoriului Moldovei. Prin Tratatul de pace semnat la Bucure[ti (1812), dup` xprimnd voin]a ntregului popor ncheierea r`zboiului ruso-turc (1806-1812), romn din Basarabia, la 27 martie/9 Poarta Otoman`, n scopul rezolv`rii propriilor ei aprilie 1918, Sfatul }`rii a votat actul Unirii cu interese, a cedat u[or Basarabia - Rusiei, la Basarabia (86 de voturi pentru, 3 voturi contra data de 16/28 mai 1812. [i 36 ab]ineri). Declara]ia de unire a Sfatului Evenimentele din Principatele Romne : }`rii al Republicii Democratice Moldovene[ti, Revolu]ia din 1848-1849, Unirea Principatelor suna astfel : n numele poporului Basarabiei, Romne n anul 1859 au avut un puternic ecou n Sfatul }`rii declar` Republica Democratic` rndul popula]iei romne[ti din Basarabia, fapt ce Moldoveneasc` (Basarabia), n hotarele ei a determinat autorit`]ile politice s` impun` dintre Prut, Nistru, Dun`re, Marea Neagr` [i ntreruperea oric`ror leg`turi cu Romnia. vechile grani]e cu Austria, rupt` de Rusia R`zboiul Crimeei, desf`[urat n anii 1853acum o sut` [i mai bine de ani din trupul 1856, ntre Rusia pe de o parte [i Anglia, Fran]a, vechii Moldove, n puterea dreptului istoric [i Prusia, Regatul Sardiniei [i Turcia pe de alt` dreptului de neam, pe baza principiului c` parte, s-a ncheiat prin nfrngerea Rusiei ]ariste. noroadele singure s`-[i hot`rasc` soarta lor, Congresul de la Paris din 13/25 februarie-18/30 de azi nainte [i pentru totdeauna se une[te cu martie 1856 a hot`rt cedarea sudului Basarabiei mama sa, Romnia. La 3 martie 1920, (jude]ele Cahul, Ismail, Bolgrad) Moldovei, iar Consiliul Suprem al Conferin]ei de Pace de la Membrii Sfatului }`rii, n sala n care s-a semnat Actul Unirii Republicii prin Tratatul de la Berlin din 1iunie-1 iulie1878, Paris a recunoscut legitimitatea unirii Democrate Moldovene[ti cu Romnia, 27 martie 1918 (stil vechi). Congresul marilor puteri, dedicat adopt`rii Basarabiei cu Romnia, iar la 20 octombrie m`surilor de ncheiere a r`zboiului ruso-romno1920 a fost semnat Tratatul de la Paris dintre turc din anii 1877-1878, cele trei jude]e au fost Romnia pe de o parte, Marea Britanie, unirii Basarabiei cu Romnia [i integritatea a Romniei [i la apropierea ei de Germania. rencorporate la Rusia ]arist`. Romniei i-a fost Fran]a, Italia [i Japonia de cealalt` parte. teritorial`. Al`turndu-se Germaniei, Romnia a participat la recunoscut statutul de independen]` [i dou` naltele P`r]i Contractante recuno[teau r`zboiul contra URSS, conform Planului german jude]e din Dobrogea au revenit Romniei (Tulcea suveranitatea Romniei asupra teritoriului omnia [i URSS au aderat [i semnat la Barbarossa, din decembrie 1940. Armata romn` [i Constan]a). Basarabiei, cuprins ntre frontiera actual` a Paris, la 27 august 1928, Pactul Brianda participat al`turi de armata german` la luptele Dup` ocuparea Basarabiei, Imperiul }arist a Romniei, Marea Neagr`, cursul Nistrului de Kellog, renun]nd formal la r`zboi [i angajndu-se pentru eliberarea Basarabiei (22 iunie-26 iulie depus mari eforturi pentru transformarea ei ntr-o la gura sa pn` la punctul unde este t`iat de s` rezolve orice litigiu pe cale pa[nic`. La 9 1941) [i la celelalte opera]iuni militare din est. provincie specific ruseasc`, promovnd n acest vechiul hotar dintre Bucovina [i Basarabia [i februarie 1929, Romnia, Polonia, Letonia [i Popula]ia romneasc` i-a primit cu mult entuziasm sens o politic` antiromneasc` de rusificare acest vechi hotar. Tratatul a fost ratificat de URSS au semnat la Moscova, Protocolul n care se [i bun`-voin]` pe osta[ii eliberatori [i a aprobat for]at`, de dezna]ionalizare a popula]iei Marea Britanie la 14 aprilie 1922, de Romnia prevedea c` Tratatul de la Paris va fi valabil ntre reinstaurarea administra]iei romne[ti. autohtone. n acest sens au ncurajat emigr`rile la 19 mai 1922, de Fran]a la 24 aprilie 1924 [i p`r]ile contractante, independent de intrarea lui n Romnia s-a al`turat, la 23 august 1944, romnilor peste Nistru, n Caucaz, pe Volga [i n de Italia la 22 mai 1927. Japonia nu a ratificat vigoare. De[i ntre Romnia, URSS [i alte state s-a puterilor aliate, producnd o schimbare radical` a ndep`rtata regiune sc`ldat` de apele fluviului tratatul. ncheiat o Conven]ie la Londra, n zilele de 3-4 situa]iei strategice n Europa de sud-est. n ziua Amur, coloniznd n schimb n iulie 1933, rela]iile romno-sovietice n de 24 august 1944, trupele sovietice au ocupat Basarabia mul]i ru[i, ruteni, bulgari [i perioada interbelic` au fost marcate de Chi[in`ul, iar cteva zile mai trziu au pus germani. Nu admiteau nici o [coal` cererea insistent` a guvernului sovietic de a st`pnire din nou pe teritoriile romne[ti oferite romneasc`. Statutul de gubernie a i se recunoa[te dreptul de st`pnire a de Hitler prin Pactul Molotov-Ribbentrop. semnificat aplicarea legilor ruse, Basarabiei. Conferin]a de pace de la Paris, din anii 1946introducerea institu]iilor n cadrul diploma]iei europene, n anii 1947, a hot`rt ca frontiera romno-sovietic` s` fie corespunz`toare, obligativitatea folosirii 1934-1935, un loc important l-a ocupat cea instituit` odat` cu ultimatumul din 28 iunie limbii ruse [i a alfabetului chirilic n crearea unui sistem de securitate colectiv`, 1940. administra]ie, biseric` [i [coal`. n anul principalul promotor fiind Nicolae Titulescu, 1867, n [colile din Basarabia a fost elega]ia oficial` romn`, condus` de ministrul afacerilor externe al Romniei. La interzis` limba romn` [i a fost impus` Gheorghe T`t`r`scu, n-a ridicat 15 iulie 1935, Nicolae Titulescu a fost limba rus`. n pofida procesului de problema Basarabiei [i Bucovinei de Nord, mputernicit de guvernul Romniei s` dezna]ionalizare, colonizare, deportare motivnd c` aceste teritorii au fost reglate prin negocieze un tratat de asisten]` mutual` cu [i teroare la care au fost supu[i Conven]ia de Armisti]iu din 12 septembrie 1944, Uniunea Sovietic`. La 21 iulie 1936, Nicolae locuitorii romni din teritoriul dintre atacnd doar cererile de desp`gubire formulate Titulescu [i Maxim Litvinov (reprezentantul Prut [i Nistru, ei [i-au p`strat limba [i de puterile occidentale. Delega]ia romn` a URSS) au ncheiat un protocol de asisten]` obiceiurile, nscriindu-se n [uvoiul semnat la Moscova un protocol care a completat mutual`. Schimbarea din guvern a lui mi[c`rii de eliberare na]ional` a Tratatul de pace, semnat la Paris n 1947, prin Nicolae Titulescu, la 29 august 1936, a popoarelor situate la periferia care preciza c` Insula {erpilor intr` n determinat guvernul URSS s` considere imperiului ]arist. componen]a URSS. Mai mult, printr-un procesaceasta o schimbare a politicii externe. De la nceputul secolului al XIX-lea, verbal ncheiat la 23 mai 1948, se afirma c` Insula Tendin]ele revizioniste ale URSS [i mi[carea na]ional` a popula]iei {erpilor a fost napoiat` URSS, pentru c` n trecut Germaniei au condus la semnarea Pactului romne[ti s-a intensificat sub ar fi apar]inut Rusiei. Molotov-Ribbentrop, la data de 23 august conducerea unui grup de intelectuali, 1939, [i a Protocolului adi]ional secret, al precum Ion Incule], Emanoil Gavrili]`, omnii din Basarabia au prins vremuri c`rui punct 3 a afectat integritatea Alexandru Nour, Pantelimon Halipa, foarte grele dup` reocuparea de URSS teritorial` a Romniei. O consecin]` direct` Constantin Stere, Ion Pelivan, Vasile n anul 1944: obligativitatea limbii ruse, a acestei n]elegeri a fost r`stignirea Stroiescu, Ciugarin, Buzdugan [i al]ii. nlocuirea alfabetului latin cu cel slav, deport`ri, poporului romn, c`ruia i-au fost r`pite de La Chi[in`u s-a format [i a activat falsificarea istoriei, interzicerea rela]iilor cu c`tre URSS Basarabia, Bucovina de Societatea Moldoveneasc` pentru Romnia, efectuarea stagiului militar de tineri [i r`spndirea culturii na]ionale [i a fost Nord [i }inutul Her]ei, prin Notele repartizarea lor n produc]ie ct mai departe de publicat ziarul Basarabia. Dup` ultimative din 26 [i 28 iunie 1940. Acestei cas` pentru a uita obiceiurile [i tradi]iile revolu]ia din 1905-1907 n Basarabia scrude agresiuni, i-au urmat Dictatul de la romne[ti [i a se ncadra n marea familie a au afirmat trei grup`ri: gruparea Viena din 30 august 1940, [i Acordul de popoarelor sovietice. {i totu[i, romnii dintre radical` a studen]ilor, a intelectualilor [i frontier` cu Bulgaria de la Craiova Prut [i Nistru au supravie]uit prin conservarea a boierilor moldoveni condu[i de P. (septembrie 1940). Ac]iunile tragice din cu d`ruire, mai ales n mediul rural, a datinilor, Dicescu, care vor forma mai trziu vara anului 1940 au costat poporul romn credin]ei [i obiceiurilor str`mo[e[ti. C`derea Partidul Moldovenesc Democrat din pierderea suprafe]ei de 99.738 km p`tra]i imperiului sovietic n 1991 i-a determinat pe Actul Unirii Basarabiei cu Rom#nia, 27 martie 1918. Basarabia. [i 6.821.000 de locuitori, pierderi datorate romnii basarabeni s` proclame independen]a n ciuda opresiunii, popula]ia romneasc` [i noncombatului armatei [i a deciziilor factorului n perioada 1918-1919, rela]iile romnodeplin` a Republicii Moldova, la 27 august a continuat s` militeze pentru emancipare politic, n frunte cu regele Carol al II-lea ruse s-au deteriorat, statul rus nerecunoscnd 1991, recunoscut` de Romnia. n prezent, na]ional`, folosirea limbii romne n [coal`, (op]iunea : p`str`m statul [i ced`m teritorii). unirea [i grani]ele Romniei. Folosindu-se de romnii din Basarabia se confrunt` cu biseric` [i administra]ie. n ob]inerea Dup` aceste tragice evenimente, autorit`]ile Interna]ionala Comunist` (Comintern), URSS probleme grele de ordin economic, cultural [i autonomiei teritoriale [i politice a Basarabiei sovietice [i horthyste s-au dedat la acte de a preg`tit o r`scoal` n 1924 n sudul politic, din care sper` s` evadeze cu ajutorul [i apoi unirea cu Romnia, osta[ii moldoveni terorism inimaginabile mpotriva popula]iei Basarabiei la Tatar-Bunar, care trebuia s` patriei mam` [i a organismelor europene. Dup` au avut un rol important. Marele miting deschid` drumul intr`rii Armatei Ro[ii pentru romne[ti majoritare. Distrugere [i moarte au fost mai mul]i ani de domina]ie a comuni[tilor, la ost`[esc, desf`[urat la Odessa, la 18 martie a anexa Basarabia. Tot n anul 1924 (27 binefacerile aduse de Stalin [i Horthy n conducerea Republicii Moldova a reu[it s` 1917, la care au participat circa 100.000 de martie-2 aprilie) s-a desf`[urat, la Viena, teritoriile r`pite Romniei. Ocupan]ii n-au putut accead` alian]a unor for]e progresiste, n frunte osta[i moldoveni, s-a pronun]at pentru Conferin]a romno-sovietic` privind unirea anula credin]a romnilor n reunirea cu ]ara, n cu liberalii [i democra]ii, care s-au nscris pe Basarabiei cu Romnia, care a e[uat fiindc` autonomia ]`rii. Congresul osta[ilor triumful drept`]ii istoriei. Evenimentele din vara linia aplic`rii unor legi ce asigur` dezvoltarea delega]ia sovietic` a refuzat recunoa[terea anului 1940 au dus la schimbarea politicii externe democratic` a ]`rii. moldoveni, desf`[urat la Chi[in`u, n perioada

20-27 octombrie 1917, a proclamat autonomia teritorial` [i politic` a Basarabiei, cu aproape trei luni nainte ca Sfatul }`rii s` proclame Republica Moldoveneasc` slobod`, de sine st`t`toare [i neatrnat`.

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

PASIUNI

Observatorul militar
www.presamil.ro

17

CARTEA DE VIZIT~ A UNUI ARTIST ESTE PROPRIA-I CREA}IE


n perioada 18 martie 5 aprilie are loc, la Galeria Artelor a Palatului Cercului Militar Na]ional, expozi]ia de pictur` [i sculptur` Complicit`]i figurative, protagoni[tii fiind arti[tii plastici Eugen Ilina [i Lauren]iu Midvichi. Am stat de vorb` cu maistrul militar Eugen Ilina, care mi-a povestit despre cei doi ani ct a lucrat la aceast` expozi]ie, dar [i despre rela]ia artistului cu lumea n care tr`ie[te [i creeaz`.
Expozi]ia de pictur` [i sculptur` Complicit`]i figurative a avut vernisajul pe 18 martie [i continu` s` ncnte publicul larg. Cum a]i primit aprecierea publicului? Lucrarea de art` este ca o scrisoare. Acum depinde de ce [i propune fiecare: s` fac` avere din asta [i se adreseaz` publicului larg pictnd frumos sau s` [i satisfac` propriile nevoi. Expozi]ia de fa]` se adreseaz` unui public ]int` [i este un gest pe care mi-l asum. R`sfoind ceaslovul de impresii al Cercului Militar Na]ional, se pare c` expozi]ia este foarte bine primit` de publicul avizat. Care este tema central` a expozi]iei [i unde v-a]i g`sit inspira]ia? Capul de perspectiv` este lucrarea Deictic [i raportarea termenului la rela]ia artei cu imaginarul politic, antropologic [i literar, lucrare ce decodific` gestul artistic, logica dup` care au fost selec]ionate picturile ce compun aceast` expozi]ie. Inspira]ia este pur [i simplu fireasc`, nu cred c` poate fi explicat` cu adev`rat. Ct timp v-a]i dedicat realiz`rii acestor lucr`ri? V-a]i ata[at n mod deosebit de una? Timpul necesar pentru realizarea lor este foarte greu de cuantificat: unele sunt mai degrab` spontane, altele cer o elaborare ndelungat`. n cazul acestei expozi]ii, timpul total a fost de doi ani. Desigur c` sunt lucr`ri ata[ante: de exemplu cele inspirate, stilistic, de tema vanit`]ii, recurent` nc` din perioada medieval` [i care nu cred c` a fost sau va fi epuizat` ca semnifica]ie, [i lucr`rile de inspira]ie medieval`. ns`, a[a cum n basmul lui Andersen cioburile din oglinda spart` ajung n toate col]urile lumii n inimile oamenilor, la fel [i lucr`rile sunt primite diferit [i le simt diferit, ns` toate constituie o unitate. Simbolurile sunt o prezen]` constant` n lucr`rile pe care le realiza]i. Care e semnifica]ia lor? Artele plastice, la fel ca literatura, tind spre un anumit grad de simbolizare, n func]ie de specificul individual: n cazul meu, am avut mereu atrac]ia figurilor de sens [i de stil. n ceea ce prive[te ns` explica]iile lor, cred c` aici se actualizeaz` no]iunea de oper` deschis`, la varii n]elegeri [i interpret`ri: nu tind spre lucr`ri univoce. Arta, pentru dumneavoastr`, reprezint` o evadare din cotidian sau, din contr`, o ancorare ct mai sigur` n realitatea n care tr`i]i, realitate care ajunge s` se reflecte [i n crea]ia dumneavoastr`? Cotidianul, experien]a emo]ional`, ideologiile tr`ite [i suma tuturor senza]iilor sunt toate surse ale artei: chiar dac` nu este f`]i[ angajat`, arta este n acela[i timp relevant` social, dar [i o form` de evaziune, n mod paradoxal. Care crede]i c` ar trebui s` fie rolul artistului, al culturii, n societatea romneasc` de azi, n care coordonate precum banul [i prostul gust fac legea? Nu cred c` sunt n m`sur` s` dau seama de o asemenea chestiune: n perioada contemporan` ns`, n paradigma care a dep`[it postmodernismul, cred c` rolul artistului este cu att mai greu de determinat cu ct statutul autorului, n orice tip de art`, este fluctuant. Cred ns` c`, n ciuda varia]iilor, artistul este n acela[i timp un marginal [i un om al viziunii. Dar cel mai greu este s` discu]i despre situa]ia contemporan`, iar p`rerea unui artist despre rolul s`u este dificil de formulat cu preten]ia unei oarecare obiectivit`]i, a[adar tot ce r`mne este ndoiala. Cred c` o foarte bun` imagine a artistului o creeaz` Hermann Hesse, n Narcis [i Gur`-de-Aur: un ve[nic homo viator, n c`utarea nenumitului.

andreea.cristian@presamil.ro

LOCOTENENT ANDREEA CRISTIAN

FOTO: PLUTONIER-MAJOR C~T~LIN OVREIU

Deictic

Suciri
Ce l recomand` pe un pictor de valoare? Num`rul lucr`rilor vndute, p`rerile criticilor sau propria satisfac]ie? De la o vrst` ncolo vezi lucrurile mai lucid. Este ca [i cum ai urcat pe un munte: pe m`sur` ce urci vezi mai departe [i ]i dai seama cte mai ai de nv`]at, vezi mai limpede, gnde[ti mai clar. n teatru este o vorb`: cine nu e n stare s` urce pe scen`, se face regizor. Criticul de art` este tot un soi de artist neg`sit, cel pu]in asta cred eu, [i exist` o veche incompatibilitate ntre opiniile arti[tilor [i cele ale criticilor: cred c` rolul lor este deosebit de important, cu condi]ia s` trateze lucrurile cu seriozitate [i s` aib` o cultur` estetic` solid`. Dac` ]i tratezi expozi]ia ca [i cum ar fi ultima, cu maximum de aten]ie, succesul este garantat. Dac` ]i place o lucrare de art` sau nu,

Verigi \n zbor
niciun critic nu va schimba asta. Cartea de vizit` a unui artist este propria-i crea]ie. Spune]i-mi cteva cuvinte despre compozi]ia plastic`, despre cromatic`, dar [i despre con]inutul emo]ional, referindu-ne la lucr`rile care fac parte din aceast` expozi]ie? S` ai satisfac]ia imaginii bine compuse, spuneau vechii mae[tri. Asta ncorporeaz` multe. Desenul, culoarea, compozi]ia, schema de compozi]ie, tehnica de lucru, dar [i con]inutul emo]ional. O lucrare care nu-]i transmite nimic este ca un copil n`scut mort. Crede]i c` percep]ia estetic` este distorsionat`/ influen]at` de coordonatele social-economice, consecin]a acestui lucru fiind ndep`rtarea omului de art`? Nu pot adera la un asemenea pesimism, pentru c` dintotdeauna artistul [i-a asumat un destin aparte, iar n declin nu cred.

Peste zid

18

Observatorul militar
www.presamil.ro

CULTUR~
C`pitan George BR~ESCU Educa]ia Social` a Na]iunei Armate. Viitorul ofi]er: \n [coal`, n armat` [i n societate Bucure[ti, Ig. Hertz, f.a., p. 18-20 n general, o persoan` ngrijitoare de sine nu se culc` nainte de a fi procedat la o cur`]enie sumar`. Apa este pentru corp ceea ce este aerul pentru pl`mni. La noi stabilimentele de b`i publice sunt rare [i cele particulare [i mai rare. Cineva poate nlocui ns` cu succes b`ile prin sp`l`turi par]iale sau prin fric]iuni zilnice cu buretele sau cu m`nu[a aspr`. Aceast` m`sur` de cur`]enie este necesar` tuturor, mai cu seam` n timpul verii [i ndeosebi militarilor, a c`ror profesiune este att de grea [i obositoare. Multe din aceste recomanda]iuni vor p`rea puerile [i mul]i le vor socoti poate mai potrivite domni[oarelor dect tinerilor care [i-au ales o carier` att de b`rb`teasc` [i a c`ror menire este cu totul alta dect aceea de a se sclivisi ca fetele. Voi r`spunde c` dac` lumea este obi[nuit` s` vad` pe bravii din r`zboi, ntorcndu-se plini de noroiul redutelor ce au cucerit sau nnegri]i de praful pu[tilor ucig`toare, eroii din saloane n-au nimic nsp`imnt`tor n nf`]i[are [i toat` lumea i a[teapt` s` apar` pe strad` [i n societate, ntr-o ]inut` irepro[abil` sub toate raporturile. Iar printre calit`]ile cu care se cuceresc cochetele redute din timp de pace, ngrijirea de sine ocup` un loc de frunte.

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

inile trebuie s` fac` obiectul celor mai minu]ioase ngrijiri, c`ci nimic nu indispune pe cineva mai mult, dect cnd l obligi n baza unor rela]iuni oarecari, s` strng` sau s` vin` n contact cu o mn` nengrijit`. Unghiile se taie facultativ: rotund, drept sau ascu]it. Dup` mine, forma cea mai frumoas` [i mai logic` este cea natural` care urmeaz` forma degetului, adic` cea rotund`. Oricare ar fi forma adoptat` ele nu trebuiesc l`sate exagerat de mari, c`ci pe lng` c` devin anevoie de ntre]inut, dar inspir` [i repulsiune; nici nu trebuiesc t`iate prea mult, c`ci pari a fi c`utat s` te scapi de ngrijirea ce trebuia s` le-o dai. Ele se spal` cu peria de unghii [i cu s`pun, apoi se netezesc marginile cu pila iar forma degetului se debaraseaz` de carnea moart` frecndu-se u[or cu piatra de spum`. Cnd cornul unghiei este prea gros, se sub]iaz` r`zndu-l u[or cu buc`]ele de sticl`. Lustrul unghiilor se cap`t` frecndu-le cu o buc`]ic` de piele. Unghia trebuie s` fie roz` [i bine desprins` de pieli]a din jurul ei, care se cur`]` t`ind-o cu foarfecele. Ca [i gura, minile trebuiesc sp`late dup` fiecare mncare sau n oricare alte mprejur`ri. Iarna vom purta m`nu[i groase pentru ca minile s` nu se n`spreasc` [i s` nu crape iar vara m`nu[i sub]iri, ca s` nu se nnegreasc` prea mult de soare. n fine pentru a c`p`ta o piele moale [i a mpiedica n`sprirea minilor, nu ne vom culca nainte de a ni le fi frecat cu glicerin`. Orice afec]iune a pielii minilor va fi supus` imediat unui tratament medical. Unghiile picioarelor cer absolut acelea[i ngrijiri; ele nu se taie ns` dect drept, c`utnd a scoate col]urile n afar` pentru ca s` nu se ncarneze.

TOALETA

m ajuns s`-l citesc pe Chinua Achebe abia dup` ce a murit (21 martie 2013). Cnd am v`zut c` moartea sa face de-o [tire carenconjoar` p`mntul [i mai ]ine [i prima pagin` a unor ziare (nc` tip`rite), mi-am verificat biblioteca. Z`cea acolo necitit volumul 62 din colec]ia ziarului Cotidianul, din vremea n care cartea [i gazeta se vindeau foarte bine. Iar O lume se destram` nu este orice titlu de Chinua Achebe, ci chiar cel care l-a f`cut cunoscut. Se spune c` acesta ar fi cel mai tradus [i citit roman din istoria Africii. Cum ar veni, cam ru[inos pentru cineva care se crede cititor s` nu fi r`sfoit m`car lumea care se destram`. Citindu-l pe Achebe, ai senza]ia c` asi[ti la un documentar de pe Discovery. Numai c` scenele tari nu sunt deloc evitate. Avndu-l n centru pe Okonkwo, unul din cei mai puternici reprezentan]i ai clanului Igbo, romanul prezint`, de fapt, Africa. Dar mai nti de toate, el d` la o parte orice urm` de parfum idilic n privin]a acestui continent [i prezint` latura sa primitiv`, cu obiceiuri arhaice [i mentalit`]i dincolo de limitele acceptabile ale societ`]ii moderne.

constantin.pistea@presamil.ro

C~PITAN CONSTANTIN PI{TEA

AFRICA, F~R~ PARFUM IDILIC


CHINUA ACHEBE, O lume se destram`,
Editura Univers, 2008

LEXICON MILITAR
GHERET~ (combina]ie ntre fr. gurite [i it. garetta). Cabin` de lemn n care militarul n postul de santinel` poate sta n picioare pentru a se feri de ploaie, vnt etc. GHIDON. n sens nautic, neconsemnat n DEX-2012, ghidonul este un pavilion (stegule]) dreptunghiular, cu latura de sub vnt (opus` lancei) n form` de coad` de rndunic` (engl. swallow-tailed flag). Originea ndep`rtat` a acestui cuvnt este italiana (guidone), ns` romna l-a luat probabil prin intermediul limbii franceze (guidon idem). GHINT (n englez` rifling groove) este o variant` a lui ghivent [i are la origine termenul german Gewinde, ajuns n romn` printr-un intermediar polonez sau ucrainean. n completare la Lexiconul militar (Editura Militar`, 1980) merit` precizat c` ghintul poate fi [i cu adncime variabil` (engl. Ghint shunt rifling), iar pasul s`u progresiv (engl. gaining twist) poate merge spre dreapta (righthanded rifling) sau spre stnga (left-handed rifling).

GHIOAG~ (adic` m`ciuc`) apare n DEX2012 f`r` etimologie, niciuna dintre explica]iile date de lingvi[ti pn` acum nefiind satisf`c`toare. GHIONDER sau GHIONDEL (din tc. gnder). Pe lng` sensurile men]ionate n DEX-2012, acest cuvnt mai nseamn` [i [condru oblic fixat cu cap`tul inferior pe catarg prin intermediul lui la] numit zbir, n timp ce cap`tul superior sus]ine col]ul unei vele dreptunghiulare numit` vel` cu speteaz` sau rand` cu ghionder (n engl. sprit sail, care ns` se traduce [i prin civad`, civadier` , cuvnt omis de DEX-2012 unde este nregistrat` doar contracivadiera). Caic turcesc de tip salapurya prev`zut cu dou` focuri (vele triunghiulare) [i o rand` cu ghionder (dup` Admiralty Manual of Seamanship).
COMANDOR (R) NECULAI P~DURARIU

Romanul ncepe excelent, intens, continu` la fel, apoi se dezvolt` lin, cu o intrig` ramificat`, [i se termin` trist, cu destinul stins al lui Okonkwo, simbolul neadapt`rii la nou sau al unui patriotism de clan profund nr`d`cinat. Ritmul vie]ii n comunitatea respectiv` este influen]at de starea vremii [i sezonul ploios, pentru c` n sudul Nigeriei cea mai bun` variant` pentru subzisten]` este agricultura. Este o lume s`lbatic`, n care copiii gemeni sunt arunca]i ntr-o p`dure blestemat`, n care b`rba]ii au dreptul la mai multe femei (Okonkwo are trei), iar c`s`toriile sunt planificate [i negociate. Desigur, un loc important n comunitate l au zeii, iar unul din punctele de for]` ale romanului este cel n care n satul respectiv vin protestan]ii. Ideea unui singur Dumnezeu produce o adev`rat` revolu]ie. A[a se destram` lumea veche. Biserica protestan]ilor se ridic` n p`durea blestemat`, singurul loc n care primitivii b`[tina[i permit a[a ceva, convin[i c` zeii i vor cople[i pe intru[i. Nu se ntmpl` a[a, iar constatarea asta i ajut` pe protestan]i s` construiasc` [i s`-[i l`rgeasc` influen]a, avnd de partea lor [i concursul autorit`]ilor administrative, care p`trund u[or pn` spre zonele tradi]ionale. Cnd se destram` lumea, toate codurile din care era format` se sparg, rnd pe rnd. Zeii las` loc Dumnezeului [i ajungi la finalul c`r]ii cu un oarecare regret fa]` de dispari]ia unui univers, fermec`tor chiar [i dominat de barbarisme. Una dintre cele mai bune c`r]i triste pe care le-am citit.

ubstantivul astru se refer` la un obiect din domeniul astronomiei: determinarea distan]ei pn` la un astru [] g`sirea unui astru cu ajutorul coordonatelor orare - fiec`rei grupe i se va aloca un astru (math.ubbcluj.ro); au reu[it s` nregistreze muzica pe care astrul solar este capabil s-o produc` (mediafax.ro). Dup` formele de plural n -i, este de genul masculin: cometele [] ar fi ni[te a[tri str`lucitori (.lovendal.net); detectarea unor a[tri de dimensiuni mai reduse (descopera.ro). Unii utilizatori l consider` de genul neutru, ntruct recurg pentru plural la o a doua form`: ncepuse s`-mi explice a[ezarea unor astre pe cer (sibianul.gandul.info). Astronomii folosesc frecvent pluralul n i articulat hot`rt: dup` mai multe ore de expunere se pot fotografia a[trii mai pu]in lumino[i (naturalist.ro). Pluralul cu e nearticulat [i cel asem`n`tor articulat hot`rt este ntrebuin]at ndeosebi de autorii articolelor sau emisiunilor

aurelianastase@yahoo.fr

AURELIA N~STASE

Limba romnq este patria mea.


NICHITA ST~NESCU despre horoscop: e ceva cu ni[te astre [i cu ni[te zodii (jurnalul.ro); ce v` rezerv` astrele n aceast` prim`var` (realitatea.net). n limba latin`, cuvntul aster a provenit din greac` [i nsemna stea. Aster atticus se referea la planta erbacee, masculin sau neutru astru desemneaz` un corp situat pe bolta cereasc` (stea, planet` etc.) (Dic]ionarul explicativ al limbii romne, inclusiv n edi]ia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, 1998 - DEX) sau un corp ceresc care poate fi observat datorit` luminii pe care o emite sau o reflect` (Noul dic]ionar explicativ al limbii romne, Editura Litera International, 2002). Astru nseamn` de asemenea om ilustru, femeie frumoas` (Laz`r {`ineanu, Dic]ionar universal al limbii romne, edi]ia X-a, Editura Scrisul romnesc fost` Samitca, Craiova; August Scriban, Dic]ionaru[']) limbii romne[ti, Institutul de Arte Grafice Presa Bun`, 1939). Ca efect al acestui n]eles figurat, este folosit [i ca sufix, silab` care, lipit` la sfr[itul unui cuvnt, i schimb` sensul. Sufixul -astru depreciaz`: pamfletar de temut, e un poetastru de trei lei (romaniaculturala.ro).

ASTRU
din familia liliaceelor, cu flori mici, albe, n form` de stea. Aster Samius desemna lutul alb de Samos, folosit la fabricarea de vase care erau marcate cu o stea (cnrtl.fr/ lexicographie; prima-elementa.fr). n conformitate cu lexicografia academic`, substantivul

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

OPINII
ALINTURI
voi conduce autovehicule cu o dexteritate care nu este la ndemna oricui. Acum, ofi]er fiind, am impresia c` armata st` mai degrab` n coasta mea nu pentru a ob]ine un militar ct mai bine instruit, ci din contr`. Mi se precizeaz` clar c` nu am voie s` conduc noaptea, n misiune, lng` mine st` un alt cadru militar cnd trag cu arma, la cursuri semnez protec]ia muncii n care st`

Observatorul militar

www.presamil.ro

19

C~PITAN CONSTANTIN MIREANU dan.mireanu@presamil.ro

m fost, de curnd, ntr-un poligon privat de tragere. I-am f`cut cadou unui prieten drag o tragere cu un pistol adev`rat, de ziua lui. Primul motiv. Al doilea, spun sincer c` mi-era dor s` trag cu arma. M` s`turasem de cele pn`-n 10-12 cartu[e alocate pe an, pentru sacrificarea c`rora, ultima dat`, am avut impresia c` m` sacrific eu. Era clar, a[teptasem cinci ore ca s` trag [apte cartu[e, deci nu m` perfec]ionam ca tr`g`tor, ci mi se cultiva r`bdarea, am dedus. Aici ns`, n poligonul privat, cu reguli foarte clare [i un domn r`bd`tor n explica]ii, ferm n gesturi [i comportament, am tras vreo treizeci de gloan]e de 9 mm n ]inta aflat` la diferite distan]e, comandat` electromecanic n func]ie de dorin]a [i de abilit`]ile noastre, f`r` niciun fel de stres. Aveam antifoane care separau frecven]a vocii de cea a deton`rii, atenund zgomotul tragerii. {i atunci, ca de multe alte ori, mi-am dorit s` pot, ca ofi]er, a[a cum am v`zut prin filme, s`-mi iau pistolul din rastel [i s` purced, cu antifoanele pe urechi, ntr-un timp alocat prin programul orar tragerii, n poligon, unde s` trag pn` m` satur de arm` [i ea de

mine. Mi-a[ fi dorit s` nu m` dubleze de fiecare dat` la tragere un alt cadru militar, care-mi explic`, precum unui novice abia ivit n poligon, cum trebuie s` folosesc arma din dotare. La ultima tragere planificat` [i executat`, lucrurile s-au petrecut cam a[a: A]i mai tras?, m` ntreab` maiorul care m` secondeaz` la tragere. Sunt n uniform` militar` [i port gradul de c`pitan. Cum m` ntreab` dac` am mai tras, mi spun

PE LOC, REPAUS!
S` fim sinceri! De multe ori, nici nu ne intereseaz` cine [i ce suntem noi n realitate, dar ne intereseaz` foarte tare cum ne percepe lumea, ce crede ea despre noi.

GENERAL DE BRIGAD~ MARICEL D. POPA

Cnd am ales liceul militar, visam s` fiu un mic soldat universal, ca mul]i al]i tineri de aceea[i vrst`. Uniforma mi inspira for]`, curaj, demnitate pentru cel care o purta.
scris c` nu am voie s` trag scaunul colegului, s`-i dau cu creionul n ochi etc. De asemenea, m` oblig ca, de fiecare dat` cnd m` a[ez, s` verific scaunul [i masa dac` au picioarele la locul lor. La sala de sport a unit`]ii, ca s` p`trund, trebuie s` aduc adeverin]` de la medicul de familie din care s` reias` c` sunt apt pentru activitate fizic`. Pentru c` a fi ofi]er, verificat medical anual [i cu examenul de preg`tire fizic` trecut cu bine, pare s` nu reprezinte mare lucru. Trebuie o certificare n plus. {i sunt sigur c` mai sunt alte exemple. Oricum, nu o s` n]eleg niciodat` rostul acelor zece cartu[e trase anual. Este ca [i cum mi s-ar acorda, anual, dup` [coala de [oferi, zece minute s` conduc. Poate c` ar ajuta s` nu uit n totalitate unde este accelera]ia, dar cu siguran]` n-a[ fi bun pentru drumurile publice [i cu att mai pu]in de vreun raliu.

repede n gnd. Cnd eram n academie ori n liceul militar, a[ fi rs de orice grad mai mare care ar fi dovedit c` nu [tie s` ]in` o arm` n mn`. {i acum, c`pitan fiind, sunt ntrebat dac` am mai tras V`d c` v` deranjeaz` ntrebarea, observ` maiorul, dar nu am nicio vin`! Am ntlnit, n poligon, persoane cu grade ce le-ar fi permis s` comande un batalion, dar care nu v`zuser` n via]a lor o arm`, a[a nct sunt nevoit s` v` secondez, s` v` suflu n ceaf`. Da, are dreptate, mi spun dar parc` prea suntem alinta]i. Cnd am ales liceul militar, visam s` fiu un mic soldat universal, ca mul]i al]i tineri de aceea[i vrst`. Uniforma mi inspira for]`, curaj, demnitate pentru cel care o purta. Visam c` voi nv`]a tehnici de autoap`rare cel pu]in la un nivel bun, c` voi [ti s` folosesc majoritatea armelor de infanterie cu mare precizie, c`

S~ NU FACI ICTER?
Tot el: N-au nici garduri. P`i la ei proprietatea e sfnt`, nu? Iar fac icter. Noi mut`m gardurile cu centimetrul [i ne judec`m ntre vecini. Ea: Ne-am amuzat cnd so]ul meu a zis c` nu vede niciun cote]. Le-or fi ascuns ct ]ine turul... Totu[i, observa]iile nu sunt valabile doar pentru acest tur. Boala asta e mai veche dect cancerul lui. S-au uitat mpreun` [i la cteva edi]ii ale Turului

C~PITAN CONSTANTIN PI{TEA

constantin.pistea@presamil.ro

tia]i c` zilele astea se-ntmpl` Turul }`rii Bascilor? Mda, nici eu nu aflasem pn` asear`, chiar dac` analizez constant ziarele de sport. Am fost n trecere pe la ni[te b`trni, despre care am scris recent, el, par]ial recuperat dup` chimioterapie, ea, aceea[i volubil` [i dr`gu]` septuagenar`, r`mas` cu zmbetul n urma vrstei. Cnd o v`d, le dau dreptate celor care sus]in c` lectura este mai util` dect orice fond de ten. Chiar dac` nu con]ine coenzim`. Starea ei de spirit trebuie s` fi contat n recuperarea lui. Pe lng` homeopatele luate n sus]inerea perfuziilor, mi place s` cred c` tumoarea a fost speriat` [i de imaginea so]iei citind lng` patul bolnavului. Ei bine, de la ei, din sufrageria n]esat` de c`r]i [i cu televizorul pe un serial japonez la mod`, am aflat despre Turul }`rii Bascilor. O competi]ie pentru pasiona]ii de ciclism [i nu numai, dup` cum se poate conclude din acest exemplu. Cei doi b`trni privesc turul [i v`d ]ara. El: Cteva case, r`zle]e, f`r` g[te pe drum, f`r` gunoaie, f`r` nimic... ]i vine s` faci icter! Iar casele lor parc` n-au co[uri. Oricum, fum nu iese pe nic`ieri. Ea: Nicio prloag`, m-am uitat cu aten]ie. Orice petic de p`mnt e perfect arat [i aranjat. El: {i dac` au arat, pe unde a trecut tractorul de la o parcel` la alta? Nicio urm`, nimic... S` nu faci icter? i privesc ca pe ni[te martori ai unei ntlniri de gradul trei.

eputa]ia este una dintre cele mai interesante [i mai eficiente resurse ale unui om. Dar nici ea nu este inepuizabil` [i, ca urmare, nu trebuie irosit`, nu trebuie folosit` oricum. Cnd coordonatele valorilor sunt false, ntr-un climat pervertit [i rarefiat de principii, vidul poate s` urce sus, foarte sus, pe culmi neb`nuite. Un om poate ndeplini, operativ [i eficient, multe, chiar foarte multe atribu]ii. Cu condi]ia ca ele s` nu fie cele prev`zute n fi[a postului s`u. Solidarizarea este acea stare n care este foarte important ca to]i oamenii s` pun` um`rul, acolo unde [i cnd trebuie. Esen]ial, ns`, este ca ei s`-[i pun` mintea. Oportunit`]ile nu au bunul obicei de a-]i da ntlnire, de a te face s` cuno[ti cnd te vei ntlni cu ele. Dar, dac` ar face acest lucru, v` da]i seama ce-ar fi n lume? Farmecul naturii umane const` [i n faptul c`, de[i inteligen]a este una, fiecare n]elege prin ea ceea ce poate, ce crede, ce [tie sau ce vrea... O diversitate mai mare nici c` se poate! Destinele unor oameni s-au schimbat dup` ntlnirea lor cu ideile. Ce-i drept, au fost [i unele destine care s-au schimbat doar prin faptul c` au ratat o astfel de ntlnire. O celebritate care nu este urmarea unor eforturi deosebite, a unei munci consecvente, sus]inute, de salahor, este doar ceva trec`tor, chiar dac` n aparen]` are contur de durat`. S` fim sinceri! De multe ori, nici nu ne intereseaz` cine [i ce suntem noi n realitate, dar ne intereseaz` foarte tare cum ne percepe lumea, ce crede ea despre noi. Marele secret al planurilor realizabile const` n faptul c`, la proiectarea lor, chiar au fost avute n vedere elemente [i aspecte din realitate. S` ne uit`m la oamenii ferici]i: ei sunt ni[te persoane c`rora, de obicei, le mai lipse[te cte ceva. Adic`, nici ei nu au chiar totul. Cnd ave]i musafiri, nu v` gr`bi]i s` le recomanda]i ca s` se simt` ca acas`. Pute]i avea mari surprize... Romnia este ]ara tuturor posibilit`]ilor. {i un model, greu de egalat, de democra]ie [i de toleran]`: are [i pre[edinte, [i rege, [i mp`rat. Degeaba cuno[ti gre[elile pe care le-a f`cut cineva n via]a lui. Tr`ind, [i tu le vei face pe ale tale, chiar repetnd pe unele deja cunoscute. Omul este singurul reprezentant al zoologiei care a n]eles ce nseamn` beneficiul de a-[i lua n serios rolul de a fi un animal superior, pe scara evolu]iei. Nostalgia este [i acea stare, cnd un fir de nisip spune: Pe vremea cnd eu eram o stnc`, pe un vrf de munte... To]i copiii lumii se aseam`n` ntre ei, pn` la identitate, comportndu-se to]i la fel, atunci cnd nu-[i ascult` p`rin]ii. Un spirit este mare nu numai prin coordonatele [i certitudinile sale. Ci [i prin m`rimea [i valoarea aspira]iilor, idealurilor, speran]elor [i dilemelor sale. Via]a ne dovede[te c` exist` [i oameni care au convingerea ferm` c` simpla lor semn`tur` este suficient` [i necesar` pentru a se constitui ntr-o prob` de nezdruncinat, ntr-o certitudine a personalit`]ii lor. S` urm`rim cteva afirma]ii: Bugetul trebuie echilibrat. Tezaurul trebuie reaprovizionat. Datoria public` trebuie mic[orat`. Arogan]a func]ionarilor publici trebuie moderat` [i controlat`... Nu vi se pare ceva cunoscut?! Este un fragment dintr-un discurs al lui Cicero, ]inut n anul 55 .Hr. Fiecare om are propriile sale remu[c`ri. Unele dintre ele stau pe urmele lui toat` via]a. Att de mult s-a perfec]ionat minciuna, nct am ajuns s` refuz`m foarte u[or adev`rul, pentru c` nici nu-l mai recunoa[tem ca atare. Via]a are [i efecte secundare. Uneori, de exemplu, ea mai trebuie [i tr`it`. Scopurile mari nu pot fi atinse cu aripi mici. Dar, [i aici, excep]ia confirm` regula, pentru c` unii nici nu au nevoie de aripi. Ei sunt para[uta]i exact unde trebuie. Ferestrele de oportunitate sunt, de fapt, ni[te locuri prin care se poate asigura intrarea n anumite spa]ii. n acest context, conjunctural, [i o gaur` n gard poate juca rolul `sta. Caracterul unui om se probeaz` [i atunci cnd opteaz` ntre a juca sau nu murdar, doar pentru a sc`pa el curat. A fi un om cunoscut nu nseamn` a fi un om de valoare. Chiar dac` o piatr` de la rinichi [i reclam` acela[i statut ca o perl` dintr-o scoic`, diferen]a e ca de la cer la p`mnt... De cnd e lumea asta, primii sacrifica]i au fost mereu cei nevinova]i. De exemplu, mieii, de Pa[ti. Condi]ia uman` are pe con[tiin]` un lucru grav: de-a lungul istoriei, n numele p`cii [i al drept`]ii au fost c`lcate n picioare, de multe ori, chiar pacea [i dreptatea. Orict de mare ar fi o fericire, ea este mereu mic`; orict de mic` ar fi o nenorocire, ea este mereu mare.

Cnd o v`d, le dau dreptate celor care sus]in c` lectura este mai util` dect orice fond de ten. Chiar dac` nu con]ine coenzim`.

DREPTUL LA ZMBET
CRISTI VECERDEA-CRIV

Fran]ei, iar el, experimentat, apreciaz` c` Lance Armstrong n-ar fi avut cum s` se dopeze prin transfuzii de snge. De fapt, ar fi avut cum, numai c` durerea lui trebuie s` fi fost greu suportabil`. Unde-]i pune branula, n cteva ore, ]i se ncheag` sngele. Ca s`-]i pompeze iar snge, trebuie s`-]i bage presiune cu ser fiziologic. Atunci, sim]i c`-]i plezne[te mu[chiul de durere. Ea i atrage aten]ia c` Lance a recunoscut dopingul, el nu contreaz`, doar o iube[te, [i revin mpreun` la [oselele din alte p`r]i, la castelele lor fiecare movil` cu castelul ei, la [an]urile lor de drenaj [i cur`]enia aproape aseptic`: Iarba de pe t`p[ane parc` e cultivat`, nicio p`p`die, nicio buruian`. Ajuns n lift, mi-am amintit c` am stat de vorb` cu ni[te b`trni, dintre care unul cu o tumoare de trei centimetri ]inut` la respect. De diminea]`, n-am g`sit nimic despre Turul }`rii Bascilor n ziarele de sport. S` nu faci icter?

20

Observatorul militar
www.presamil.ro

IMPACT

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

SEMNAL

Num`rul 6 al revistei For]elor Navale Romne, Marina Romn`, v` propune subiecte variate, din categorii precum Instruc]ie, Psihologie naval` sau Alma mater, dar [i detalii despre exerci]ii precum Litoral 12. Astfel, n pagina 27 pute]i citi un material emo]ionant despre ntlnirea promo]iilor care au absolvit Academia Naval` Mircea cel B`trn (1957 [i 1992), iar paginile de istorie sunt dedicate hidroavia]iei romne[ti. Nu rata]i subiectul de arheologie submarin`, n care afla]i cum s-a desf`[urat misiunea scafandrilor militari de recuperare a epavei unui hidroavion din lacul Siutghiol. Primul num`r din acest an al revistei Marina Romn` este dedicat exclusiv particip`rii fregatei Regele Ferdinand la opera]ia EU NAVFOR ATALANTA. 63 de pagini n care pute]i reconstitui, cu ajutorul textelor [i al imaginilor, itinerarul fregatei, ncepnd cu preg`tirea misiunii [i pn` cnd cei 236 de militari mbarca]i au putut raporta: Misiune ndeplinit`! n cele 94 de zile de misiune, militarii s-au confruntat cu situa]ii [i experien]e din cele mai diverse: au scris o pagin` n istoria For]elor Navale, fregata Regele Ferdinand fiind prima nav` militar` romneasc` ce a tranzitat Canalul Suez, au executat prima misiune de cercetare a raionului cu elicopterul Puma Naval, dar [i participarea, al`turi de echipajul fregatei turce[ti Gemlik, la capturarea unor persoane suspectate de acte de piraterie, n largul coastelor Somaliei. Pute]i cunoa[te echipa care a participat la opera]ia EU NAVFOR ATLANTA, dar [i multe alte detalii, n paginile revistei.

NTLNIRE DE SUFLET LA CEPTURA


n localitatea Ceptura, din jude]ul Prahova, a avut loc recent lansarea volumului Zari[tea amintirilor, care cuprinde peste 70 de evoc`ri, multe dintre ele pline de nostalgia locurilor natale.
Evenimentul, de o mare nc`rc`tur` emo]ional`, s-a bucurat de prezen]a a numeroase personalit`]i, ntre care [i fo[ti militari activi, precum generalul (r) Constantin Degeratu, fost [ef al Statului Major General. De altfel, comunitatea a dat, de-a lungul vremii, peste 70 de cadre militare, care, la rndul lor, ntregesc lista istoric` a demnitarilor de pe aceste meleaguri. Cartea Zari[tea amintirilor, n apari]ia c`reia a fost implicat`, n mod deosebit, familia preotului Ioan {endroiu, a fost dedicat` eroilor localit`]ii. Dup` cum spunea preotul, volumul a devenit liantul care a unit fiii satului ntr-o revedere emo]ionant`. De asemenea, n cadrul manifest`rilor au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor din Ceptura, n memoria celor 217 eroi ai localit`]ii. (COLONEL ION BZDOAC~)

MUL}UMIRI

Colonelul (r) Iulian Rotaru [i exprim` profunda recuno[tin]` pentru modul profesionist n care a fost tratat de colonelul dr. Viorel Trifu [i de personalul sec]iei de profil din cadrul Spitalului Universitar de Urgen]` Militar Central Dr. Carol Davila

PROMO}II
Promo]ia 1971 de subofi]eri de intenden]` a {colii Militare de Subofi]eri [i Mai[tri Militari Gheorghe Laz`r din Sibiu organizeaz` ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 42 de ani de la terminarea [colii militare. Pentru detalii, persoanele de contact sunt: Dumitru Chiru, tel. 0751 694 321 sau 0335 407 509, Ioan Bucur, tel. 0741 621 680 sau 0235 312 376, Dumitru Stoica, tel. 0745 761 849. Promo]ia Centenarul Armei Transmisiuni 1973 a {colii Militare de Ofi]eri Activi de Transmisiuni Sibiu organizeaz`, n perioada 9-11.08.2013, ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 40 de ani de la absolvire. Absolven]ii promo]iei sunt invita]i s` participe la activit`]ile organizate cu aceast` ocazie la Centrul de instruire pentru comunica]ii [i informatic` Decebal Sibiu, costul fiind de 250 lei/persoan`. V` rug`m s` depune]i banii n contul RO91CARP099100093605RO01, deschis la Banca Comercial` Carpatica pe numele Traian Popu[oi pn` la data de 15.07.2013. Pentru mai multe informa]ii poate fi contactat colonelul (r) Traian Popu[oi, tel. 0731 345 116 sau 0269 443 628 [i la adresa de email: popusoitraian@gmail.com. Promo]ia 1973 a Liceului Militar Dimitrie Cantemir din Breaza organizeaz`, n zilele de 30 [i 31 august 2013, s`rb`torirea mplinirii a 40 de ani de la absolvire. Prezentarea absolven]ilor se va face pe data de 30 august, pn` la orele 18.00, n incinta liceului militar. Pentru o corect` evaluare a nevoilor de sprijin din partea organizatorilor [i a colegiului militar, privind cazarea [i masa, rug`m colegii care doresc s` ne onoreze cu prezen]a s` confirme participarea pn` pe data de 15 august a.c., prin trimiterea unei sume de 225 lei de persoan` n contul IBANRO92RZBR0000060010351159, deschis la Raiffeisen Bank. Pentru detalii suplimentare, v` rug`m s` contacta]i colectivul de organizare format din Visarion Neagoe tel. 0722 380 060, Marian Tudor tel. 0736 601 050 [i Ionel Hornea tel. 0722 596 530. Plutonul 321 condus de locotenentul-major Ilie Adrian Moraru din Compania 320, specialitatea subofi]eri de intenden]`, a {colii Militare de Ofi]eri Activi Nicolae B`lcescu, organizeaz` n perioada 30.08

1.09.2013 ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 25 de ani de la absolvire, n garnizoana Sibiu. Pentru reu[ita ac]iunii, v` adresez rug`mintea de a face cunoscut` aceast` ini]iativ` [i altor colegi din pluton. De asemenea, v` rog s` depune]i suma de 200 lei/ familie n contul RO65RNCB0318012937260001 deschis la Banca Comercial` Romn`, pe numele de DRESSNANDT ADRIAN. Pentru mai multe detalii, persoana de contact este: DRESSNANDT ADRIAN, Tel. 0742034282, 0741043068, 0763920364. Promo]ia august 1983 a {colii Militare de Ofi]eri Activi de Artilerie [i Rachete Antiaeriene [i Radioloca]ie Bra[ov organizeaz`, n perioada 2729 septembrie 2013, ntlnirea de 30 de ani de la absolvire. Absolven]ii mpreun` cu familiile sunt invita]i s` participe la aceast` aniversare care va avea loc la Academia For]elor Aeriene Bra[ov. Pentru informa]ii suplimentare privind desf`[urarea acestei activit`]i, rug`m a contacta coloneii Doru Osnaga, tel. 0742 031 010, [i Nicolae Tiron, tel. 0723 770 822. Promo]ia1988aLiceuluiMilitarTudor Vladimirescu din Craiova organizeaz`, n data de 22 iunie 2013, ntlnirea de 25 ani de la terminarea liceului. Absolven]ii promo]iei sunt invita]i s` participe laactivit`]ileorganizatecuaceast`ocazie. Costul estimativ este de 200 lei/persoan`, fiind stabilit ulterior n func]ie de num`rul de participan]i. n vederea organiz`rii n cele mai bune condi]ii, cei care doresc s` participe, sunt ruga]i s` trimit` un avans n valoare de 100 lei/ persoan`, pn` la data de 20.05.2013. Avansul se depune n contul RO 92 INGB 0000 9999 0094 8109 deschis la ING Bank, Office Craiova Olte], Str. Olte] nr.14-16, Bl. IJK, pe numele Dinu LiviuLauren]iu.Deponen]iivorspecifica numele[iprenumelefiec`ruiparticipant n parte. Rela]ii suplimentare:Liviu Dinu, tel. 0745 127 266, e-mail:dinuliviu 2002@yahoo.com Promo]ia 1988, profilul mai[tri militari [i subofi]eri ai {colii Militare de Ofi]eri de Artilerie Antiaerian` [i Radioloca]ie Bra[ov, organizeaz` n perioada 20-22 septembrie 2013 ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 25 de ani de la absolvire. Persoane de contact pentru detalii [i confirmarea particip`rii: Petre Gherasimescu, tel. 0726 176 252, C`lin Dobrean, tel. 0742 558 823, Gabi Voinea, tel. 0745 045 301, Marius Codreanu, tel. 0744 438 215, Ovidiu Marian, tel. 0761 141 522, Clementin Ispr`vnicelu, tel. 0722 453 734, 0754 361 876. Promo]ia 1988 a Liceului Militar Mihai Viteazul Alba Iulia organizeaz`, n data de 15 iunie 2013, ncepnd cu ora 10.00, ntlnirea de 25 de ani de la terminarea liceului. Absolven]ii promo]iei sunt invita]i s` participe la activit`]ile organizate cu aceast` ocazie, costul estimativ fiind de 200 lei/ persoan`. n vederea organiz`rii n cele

maibunecondi]ii,v`rug`ms`depune]i banii n contul: RO96BTRL00101201650782XX, deschis la Banca Transilvania Alba Iulia pe numele Avr`mu] Nicolae, pn` la data de 17 mai 2013. Pentru mai multe informa]ii, pot fi contacta]i: Nicolae Avr`mu], tel. 0723 378 179, Darius Nec[oiu, tel. 0726 267 967, Ovidiu Plopan, tel. 0741 033 750. Promo]ia 1983 a {colii Militare de Ofi]eri Activi Nicolae B`lcescu, specialitatea finan]e, organizeaz`, n ziua de 24 august, la Sibiu, ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 30 de ani de la absolvire. Persoane de contact pentru detalii [i confirmarea particip`rii: Iulian Rotaru [i Dumitru Scutaru. Promo]ia 1993 a Institutului Militar Auto Basarab I organizeaz` revederea cu ocazia mplinirii a 20 de ani de la absolvire la Pite[ti, n data de 25.05.2013. Pentru rela]ii suplimentare poate fi contactat colectivul de organizare, format din: Daniel Neac[u, tel. 0722 760 729, STAR 5045/107, [i Traian R`dulescu, tel. 0722 131 044, STAR 5044/990. Promo]ia1993aLiceuluiMilitar{tefan cel Mare Cmpulung Moldovenesc organizeaz`, n perioada 23-25 august 2013, ntlnirea de 20 de ani de la terminarea liceului. Absolven]ii [i comandan]ii promo]iei sunt invita]i s` participe la activit`]ile organizate cu aceast` ocazie, costul estimativ fiind stabilit ulterior, n func]ie de num`rul de participan]i.Pentrudetalii:MariusNistor 0742 032 825, RMNC 2446/119. Promo]ia 1993 a Institutului militar de artilerie [i geodezie Ioan Vod` Sibiu organizeaz`, n perioada 2325.08.2013, ntlnirea prilejuit` de mplinirea a 20 de ani de la absolvire. Absolven]ii [i comandan]ii promo]iei sunt invita]i s` participe la activit`]ile organizate cu aceast` ocazie (din care nu vor lipsi apelul promo]iei, citirea cataloagelor aniversare, mesele festive sau vizitarea unit`]ii) la {coala de Aplica]ie pentru Unit`]i de Sprijin de Lupt` General Eremia Grigorescu din Sibiu. Costul estimativ se ridic` la suma de max. 400 lei/familie (dou` persoane), care vor fi depu[i n contul RO32BRDE330SV68190643300, titular Teca Ion, Banca BRD Sibiu. (cu remarca de a se men]iona numele [i prenumele depun`torului). Pentru reu[ita deplin` a activit`]ii, v` adres`m rug`mintea de a populariza aceast` ntlnire tuturor colegilor de promo]ie (inclusiv cei din afara sistemului militar) [i de a confirma participarea [i punctele de contact pn` la 1 aprilie 2013, cu un acont de minim 100 lei. Comitetul de organizare compus din: locotenent-colonel Ion Teca tel. 0728 293 438, STAR 2104/126, locotenent-colonel Marian Alexandru tel. 0722 665 338, STAR 1002/178, [i locotenent-colonel Carol Florea, tel. 0723 018 122, STAR 1011/607, v` st` la dispozi]ie pentru detalii suplimentare [i confirmarea particip`rii.

DECESE
Personalul UM 02630 [i exprim` profundul regret pentru trecerea n nefiin]` a generalului de brigad` (r) de justi]ie militar` BURGUI MARIN. Dispari]ia sa las` un gol imens n sufletele [i inimile tuturor celor care l-au cunoscut. Suntem al`turi de familia ndoliat`, c`reia i transmitem sincere condolean]e. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Colegii [i prietenii din Trustul de Pres` al MApN sunt al`turi de colonelul (r) Ion Sofronie, n marea pierdere suferit` prin trecerea la cele ve[nice a mamei sale. Sincere condolean]e familiei ndoliate! Dumnezeu s-o odihneasc` n pace! n urma unei ndelungate [i grele suferin]e, pe 28.03.2013, s-a stins din via]` colegul nostru DAVID PETRE, de la gazeta ost`[easc` nainte. Eminentul redactor a contribuit la cre[terea vizibilit`]ii gazetei n rndul cititorilor [i a presei militare n Armat`. Prin reportajele [i articolele pe care le realiza, prezenta, de fiecare dat`, aspecte inedite, interesante [i atr`g`toare ale vie]ii ost`[e[ti, creionnd cu m`iestrie portretul str`lucitor al soldatului c`ruia i-a devenit un mare prieten [i pe care l-a slujit cu credin]`. Acum, n ceruri, sufletul lui se va ntlni cu cel al lui Florin George Cozma, ambii poe]i, prieteni n lumea p`mntean`. Poeziile cu care ne-au binecuvntat vor d`inui de-a pururi n inimile noastre.
COLONEL (R) ION GH. TOMA

Batalionului 265 Poli]ie Militar`. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Cu profund regret, personalul Comandamentului comunica]iilor [i informaticii [i exprim` ntreaga compasiune [i este al`turi de familia colonelului (r) CONEA EMIL care, dup` o lung` suferin]`, a ncetat din via]`. nhumarea a avut loc mar]i, 2 aprilie, la Cimitirul Militar Ghencea 3. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! LigaAerian`Romn`estendurerat` de dispari]ia la 24 martie a centenarei doamne DR~GESCU MARIANA. Aviatoarea plecat` dintre noi a f`cut parte din Escadrila Alb` care a salvat n Al Doilea R`zboi Mondial numero[i militari r`ni]i n lupte. n toamna anului 2012, Dr`gescu Mariana a fost naintat` la gradul de comandor aviator n retragere. Sfntul Ilie, patronul avia]iei romne, s` o conduc` n carul s`u de foc pe ntinsele c`r`ri ale cerului! Ne-a p`r`sit dup` o grea suferin]` cel care a fost un so] iubitor, un tat` drag [i un prieten pentru cei din jur, locotenent-colonelul (r) CIUNCAN ZEFIR-NICULAE. A mai plecat dintre noi un transmisionist... Dumnezeu sa l ierte [i s` l odihneasc` n pace!
FAM. CRISTIAN CIUNCAN

Colectivul {colii Militare de Mai[tri Militari [i Subofi]eri a For]elor Terestre Basarab I este al`turi de colonelul Ion Panait [i familia acestuia, n momentele grele pricinuite de trecerea n nefiin]` a tat`lui s`u. Sincere condolean]e. Dumnezeu s` l odihneasc` n pace! Comandaunit`]ii[intregulpersonal al Regimentului 30 Gard` Mihai Viteazul anun]`, cu profund regret, fulger`toarea trecere la cele ve[nice a camaradului lor, caporalul POPESCU CLAUDIU ELVIS, un coleg [i un om deosebit. Cu sufletele cernite [i ntreaga noastr` compasiune suntem al`turi de familia ndoliat` n aceste momente att de grele. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Colegii din cadrul Statului Major al For]elor Terestre sunt al`turi de locotenent-colonelul Marian Tu]` la trecerea n nefiin]` a tat`lui s`u, colonelul (r) TU}~ TRAIAN ANDREI. Transmitem sincere condolean]e familiei ndurerate. Cu profund regret, locotenent-colonelul ing. Silviu Dan Ardeleanu anun]` trecerea n nefiin]` a colonelului (r) CONEA EMIL, fost comandant al

n data de 24.XI.1988, era s`rb`toare n cadrul familiei B`doiu. Se n`[tea mezinul, singurul b`iat dintre cei trei copii, cel care avea s` devin` mai trziu mndria familiei. B`doiu Sergiu Nicolae s-a n`scut n localitatea Slatina, n snul unei familii deosebite primind o educa]ie aleas`. Tot aici, acesta [i-a petrecut primii ani din via]` formnduse ca om. A urmat cursurile [colii generale, fiind apoi admis n anul 2004 la Colegiul Na]ional Ion Minulescu din ora[. Pe toat` durata studiilor liceale a dat dovad` de seriozitate [i interes n procesul de nv`]`mnt, fapt ce s-a concretizat prin admiterea sa, n anul 2008, la Academia For]elor Terestre Nicolae B`lcescu din Sibiu. n cei trei ani petrecu]i n academie, Sergiu s-a dovedit a fi un bun coleg [i mai ales un bun prieten...un exemplu demn de urmat. Ne amintim cu drag de primele zile n academie, de primul [ef de clas`, cel care a pus bazele form`rii unui colectiv bazat pe prietenii puternice care rezist` [i ast`zi la sute de kilometri distan]`. Acel [ef de clas` a fost Sergiu. De-a lungul celor trei ani de [coal`, Sergiu nu s-a rezumat doar la procesul de nv`]`mnt. Acesta a fost un bun sportiv, f`cnd parte din clubul de Karate Kyokushinkai, ob]innd, nu doar o dat`, titlurile de vicecampion [i campion na]ional. n data de 31.07.2011, n via]a lui Sergiu se petrecea ceva deosebit, [i anume acordarea primului grad de ofi]er. Cteva luni mai trziu acesta a absolvit Cursul de specializare n arma auto la

Pite[ti primind reparti]ie la o unitate militar` din Caracal. Urmnd apoi [i Cursul de dezvoltare n arm` a comandan]ilor de plutoane, tot la Pite[ti, prima etap` de preg`tire n carier` p`rea s` se fi ncheiat. ns`, Sergiu nu s-a mul]umit s` fie un comandant de pluton ntr-o structur` de sprijin, avea aspira]ii nalte, [i dorea s` intre n structura For]elor Speciale. Zis [i f`cut. n vara anului 2012, acesta urma Cursul de atestare n domeniul opera]iilor speciale la Buz`u. Cu toate c` a fost un curs greu, solicitant, s-a descurcat foarte bine, dovedindu-se [i de aceast` dat` a fi un sprijin pentru colegii s`i, punnd , de asemenea bazele unui grup puternic, legat printr-o prietenie nem`surat`. Cnd drumul vie]ii abia ncepea s` prind` contur naintea sa, totul s-a transformat ntr-o negur`. n seara de 19 martie 2013, sublocotenentul B~DOIU SERGIU NICOLAE s-a stins din via]` la Spitalul Jude]ean de Urgen]` Buz`u, n urma unui accident rutier. S-a transformat n nger, provocnd o suferin]` extrem de puternic` familiei, prietenilor, colegilor [i tuturor celor care l-au cunoscut. Ast`zi ne zmbe[te de sus, dintre ngeri! Vei r`mne ve[nic prezent printre noi, prietenul nostru! Cu profund regret personalul Comandamentului comunica]iilor [i informaticii [i unit`]ilor militare subordonate [i exprim` ntreaga compasiune [i este al`turi de locotenent-colonelul Stelian Temelie n aceste clipe de mare triste]e pricinuite de trecerea n nefiin]` a tat`lui s`u, TEMELIE SEVASTIAN. Suntem al`turi de familia greu ncercat` [i ne exprim`m sincere condolean]e. Dumnezeu s`-l odihneasc` n pace! Personalul Colegiului Militar Liceal Dimitrie CantemirBreazaeste al`turi de plutonierul Conea Emil Marian n aceste momente de grea ncercare [i suferin]`, pricinuite de dureroasa desp`r]ire de tat`l s`u trecut n nefiin]`. Sincere condolean]e! Personalul din structura Instruc]ie [i Doctrin` a Statului Major al For]elor Terestre este al`turi de colonelul Ion Panait, n grelele momente prin care trece, ca urmare a decesului tat`lui s`u. Sincere condolean]e! Fo[tii colegi de serviciu regret` trecerea n nefiin]` dup` o boal` nemiloas` a colonelului (r) auto CRUDU MIHAI, om cu alese calit`]i morale [i profesionale. Transmitem sincere condolean]e familiei ndurerate de pierderea celui care a fost so], tat` [i bunic. Adio drag coleg!

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

CALEIDOSCOP

IMPERIILE LUMII
MAISTRU MILITAR PRINCIPAL CRISTIAN GHIZDEANU

CRIPTOGRAFIE NEPREV~ZUT

s s
ORIZONTAL:

S R

Dezlegare la CRIPTOGRAFIA REU{IT~ (9,8,1,6,2,6) din Observatorul militar nr. 12/2013:

a
U

Observatorul militar

www.presamil.ro

21

COLONEL (R) TEODOR AMZOI

(2,8,8,2,9)

NCEPUTUL ATACULUI A REU{IT PE DEPLIN

1. Deal mare - Ne conduce. 2. Epoci Lamp` primitiv` (pl). 3. n c`mar`! - Locuitor al Terrei - Umbrel` solar`. 4. Este pe bun` m`sur` cel mai mare imperiu din lume, care a st`pnit aproximativ un sfert din suprafa]a p`mntului [i controla peste 500 milioane de oameni (n Evul Mediu, un sfert din popula]ia lumii). 5. A d`rui - Omul indicat. 6. Cea mai mic` parte dintr-un element chimic format` din nucleu [i electroni, cu o structur` caracteristic` complex` - Produs vegetal cu gust astringent, solubil n ap`, care are proprietatea de a t`b`ci pielea. 7. Convoi - Mamifer nordic. 8. Octavian Cotescu - Vapoare - Joc de origine chinez`. 9. Este n primele trei cele mai mari imperii ale lumii, fiind ntrecut de cel Britanic [i cel Mongol, n 1866 acesta se ntindea din Europa de Est p#n` Asia [i n America de Nord - Cel mai mare imperiu pe uscat, din Evul Mediu, de peste 100.000.000 de locuitori, creat ntr-un timp scurt de Ginghis Han [i urma[ii lui. 10. Stadiu - Bogat.

{TIA}I C~...
La 12 decembrie 1884, Timi[oara devenea primul ora[ din Europa iluminat electric stradal? Re]eaua m`sura 59 de kilometri pe care func]ionau 731 de l`mpi. n 1918, Graf Zeppelin a fost primul dirijabil care a traversat Atlanticul de la New York la Berlin?

VERTICAL:
1. Face parte dintr-o asocia]ie (fem.) - Ceasuri. 2. La intervale mari de timp - Lini[tit. 3. Gelu Enache - Divinitate p`gn` - Relief jos. 4. Imperiu care [i-a manifestat domina]ia n zona mediteranean` [i care a existat din 1299 pn` n 1922. 5. Imperiul cu cea mai lung` durat` (2214 ani), avnd capitala la Roma - A da n`val`. 6. Anca Petre - Individ - Viorel Oprea. 7. Sunt n vrst` - Teren de sport nconjurat de tribune, pentru spectatori. 8. Unealt` de fierar (pl.) - Gicu Vrnceanu. 9. Avantaj - Mas` de metal sau de aliaj turnat. 10. Cel mai mare imperiu din istoria antic`, se ntindea pe trei continente: Asia, Europa [i Africa, avnd la apogeul s`u 8.000.000 Km2- Ru n Romnia.

Dezlegare la careul
FOTO: C~T~LINA-MARIA POPA

Scufund`torul William Trubridge din Noua Zeeland` (32 de ani) a navigat la 121 de metri sub ap`, n Bahamas, f`r` s` ias` la suprafa]` pentru aer nici m`car o singur` dat`? William a navigat f`r` rezerv` de oxigen sau alt echipament ajut`tor. Semnalul de urgen]` CQD a fost introdus la 7 ianuarie 1902? Doi ani mai trziu, a fost nlocuit cu SOS. Cea de-a noua planet` a sistemului solar, Pluto, a fost descoperit` de americanul Clyde Tombaugh, n anul 1930? La 27 februarie, n anul 1700, a fost descoperit` de William Dampier insula New Britain, cea mai mare insul` ce apar]ine de Papua Noua Guinee, din Arhipelagul Bismarck, [i a 38-a cea mai mare insul` din lume? Cel mai rece ora[ din lume este Iakutsk, n Siberia? Aici, temperatura medie n timpul zilei este de 43 grade Celsius, n timpul nop]ii sc`znd [i pn` la 71 grade Celsius. n 1719 a fost editat` lucrarea lui Dimitrie Cantemir Descriptio Moldaviae , prima monografie geografic` romneasc`?
ILARION BARBU

DISCU}IE |NTRE SO}I


din Observatorul militar nr. 12/2013
B, M, LIN, S, D, TARABA, OACHES, RAMANE IN URMA, ID, UR, OM, TANC, ACTOR, ELEN, R, NET, ARIPA, CORN, TA, VITEAZ, RE, FIN, BEAT Berbec (21 martie-20 aprilie): Curiozitatea ce v` caracterizeaz` este gre[it interpretat` de anumite persoane din anturajul dumneavoastr` [i ar fi mai bine s` nv`]a]i s` le respecta]i oamenilor dreptul la intimidate. V` bucura]i de anumite avantaje datorit` unei persoane de sex opus. Taur (21 aprilie-20 mai): Glumele f`cute de cei din jur nu v` amuz` nici pe departe, deoarece v` concentra]i aten]ia pe ceea ce ave]i de f`cut n plan profesional. Trebuie s` v` pondera]i ie[irile impulsive, deoarece imaginea dumneavoastr` va fi afectat`. Gemeni (21 mai-21 iunie): Agita]ia din jur v` las` un sentiment de nelini[te. Problemele financiare par a nu se mai termina [i ave]i discu]ii interminabile cu persoana iubit` din acest motiv. Rac (22 iunie-22 iulie): Calmul cu care aborda]i un conflict profesional v` aduce respectul [i aprecierea multor persoane. V` antrena]i n tot felul de evenimente sociale la care reu[i]i s` v` face]i noi rela]ii. Leu (23 iulie-22 august): Cu ajutorul oamenilor care v` apreciaz` munca [i v` iubesc, trece]i peste r`ut`]ile unor persoane cu care v` intersecta]i ntr-un mod negativ. Spre finalul s`pt`mnii afla]i o veste referitoare la ntocmirea unor acte juridice. Fecioar` (23 august-22 septembrie): Prin comportamentul dual l`sa]i loc de interpret`ri celor din jur. V` sup`ra]i peste m`sur` cnd sunte]i apostrofat de un coleg.

COGITO Moralitatea pentru suflete e identic` cu s`n`tatea pentru trup. Un popor imoral e fizic nes`n`tos sau degenerat.

MIHAI EMINESCU

N LUMINA ASTRELOR
PLUTONIER ELENA-IRINA SPILC~

irina.spilca@presamil.ro

Obsesiile [i temerile zodiilor: De cele mai multe ori persoanele n`scute n zodia Pe[ti se tem de singur`tate [i de lipsa siguran]ei zilei de mine. Gndesc pragmatic [i, de[i uneori par a fi cu capul n nori, acestea [tiu s` exploateze foarte bine [ansele ce le sunt oferite n via]`.

Interpreta]i cu u[urin]` vorbele cuiva din familie [i lua]i distan]` fa]` de acea persoan`. Balan]` (23 septembrie-22 octombrie): Cunoa[te]i oameni interesan]i [i reu[i]i s` fi]i n centrul aten]iei, lucru care nu v` este nici str`in, nici nepl`cut. Lua]i leg`tura cu prieteni vechi [i rude cu care dori]i s` relua]i comunicarea. Scorpion (23 octombrie-21 noiembrie): Abordarea direct` [i impun`toare nu v` este tocmai de folos n ceea ce v` propune]i s` face]i. Ave]i multe proiecte n derulare [i v` bucura]i de faptul c` sunte]i mereu n ac]iune. S`get`tor (22 noiembrie-20 decembrie): Continua]i s` face]i schimb`ri la locul de munc`, spre indignarea colegilor care se simt leza]i de ideile dumneavoastr`. V` implementa]i dorin]ele [i face]i tot posibilul s` fi]i luat n seam`. Capricorn (21 decembrie-19 ianuarie): Lua]i prea mult n calcul p`rerile altora [i asta v` inhib` propriile opinii. Adev`rul despre un fapt controversat, ce are leg`tur` cu dumneavoastr`, va ie[i la suprafa]`. V`rs`tor (20 ianuarie-18 februarie): V` reprezint` buna dispozi]ie [i reu[i]i s` termina]i la timp cam tot ce v` propune]i. Pune]i cap`t unor nen]elegeri mai vechi [i restabili]i priorit`]ile. V` bucura]i de reu[ite pe plan personal. Pe[ti (19 februarie-20 martie): Stresul din ultima vreme v` face recalcitrant [i nu reu[i]i s` v` concentra]i asupra treburilor de la serviciu. Ve]i fi luat prin surprindere de invita]ia unei persoane cu care nu a]i mai comunicat de mult` vreme.

22

www.presamil.ro

Observatorul militar

FINANCIAR
probleme. Chiar dac` m`sura nu afecteaz` [i subsidiarele b`ncilor cipriote din alte state, ncrederea [i a[a [ubrezit` n sistemul bancar a primit o nou` lovitur`. Implicit, prima care sufer` e Europa, care mai d` un pas napoi pe drumul redres`rii economice. Mai mult, potrivit unui raport al Comisiei Europene, nivelul global al ocup`rii for]ei de munc` n UE a sc`zut cu 0,4% n 2012, num`rul celor f`r` o slujb` urcnd la 26,2 milioane, n ianuarie 2013. Criza social` din Europa continu` s` se agraveze, iar n mai multe state membre nu se ntrevede o mbun`t`]ire concret`, se arat` n raport. Desigur, racordat` permanent nu doar la realit`]ile politice [i economice interne, ct [i la cele externe, Bursa de Valori Bucure[ti (BVB) a stagnat luna trecut`. Per total, n primele trei luni din 2013, evolu]iile indicilor bursieri locali au fost pozitive, datorit`, n principal, planurilor optimiste specifice perioadei nceputului de an [i a dividendelor poten]iale din c[tigurile ob]inute de emiten]i n 2012. Cele mai mari aprecieri, n primul trimestru, le-au nregistrat titlurile Cemacon Zal`u (94,61%), Mechel Trgovi[te (92,64%), Prefab Bucure[ti (68,84%), COMCM Constan]a (67,12%) [i Electroarge[ (63,27%). La polul opus, s-au aflat ac]iunile MJM Maillis (-47,89%), Oltchim (-40,50%), Romcarbon (-26,24%), Calipso Oradea (-23,85%) [i Artego (-17,64%). n trimestrul al doilea, odat` cu trecerea datelor ex-dividend, vor urma corec]ii destul de ample [i, n lipsa unor raport`ri economice care s` sus]in` un progres sustenabil pe

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)


www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

ar]i, 5 martie, indicele principal al Bursei de la New York, Dow Jones Industrial Average (DJIA), a dep`[it maximul istoric nregistrat la 9 octombrie 2007, de 14.164,53 puncte. Ulterior, au urmat alte [apte [edin]e consecutive de tranzac]ionare n care DJIA s-a apreciat, pentru a culmina joia trecut`, cnd a nchis la valoarea de 14.578, 54 puncte.
continent, se mai arunc` nc` o... m`nu[` pentru europeni. Exemplul cel mai recent este oferit de Cipru, o ]ar` aparent inofensiv` pentru pie]ele financiare n compara]ie cu Grecia, dar care a reu[it s` ]in` n [ah investitorii, [i Burse interna]ionale nu numai, n luna martie. Solu]ia convenit` de autorit`]ile de la Nicosia [i liderii zonei euro pentru acordarea unui ajutor financiar de 10 miliarde de euro statului cipriot, cu pre]ul sacrific`rii Cyprus Popular Bank, a doua banc` a ]`rii, [i tax`rii cu pn` la 40% a depozitelor mai mbun`t`]irea datelor economice de mari de 100.000 de euro, aici, inclusiv cre[terea solid` a ngrijoreaz` prin crearea unui veniturilor personale [i a cheltuielilor precedent periculos. popula]iei. Vom asista, n urm`torul Mai ales n contextul n care an, la acela[i efect de domino ca la [eful Eurogroup, danezul Jeroen nceputul crizei, spernd ntr-o Dijsselbloem, a declarat c`, pe revenire a economiilor europene? viitor, autorit`]ile europene vor Greu de spus, n condi]iile n care, ca putea cere, dac` va fi nevoie, [i ntr-un scenariu perfect despre arta altor de]in`tori de depozite manipul`rii, atunci cnd lucrurile garantate s` participe la par s` se mai lini[teasc` pe b`trnul recapitalizarea b`ncilor cu Evolu]ia Bursei de la New York, din primul trimestru al acestui an, d` un semnal ncurajator investitorilor din ntreaga lume. Recesiunea pare un cuvnt tot mai ndep`rtat acum de SUA, odat` cu

BURSA DE LA NEW YORK NOI MAXIME ISTORICE

FOTO: COMMONS.WIKIMEDIA.ORG.

Bursa de la New York, cea mai mare din lume, a ncheiat primul trimestru din 2013 cu o cre[tere de 11,25%.
termen lung, indicii BVB ar putea ajunge n zona negativ`. majora profitul net n acest an cu aproape 50%, la 47,9 milioane de lei, n pofida cre[terilor semnificative a cheltuielilor aferente taxei clawback, n timp ce Banca Transilvania (TLV), a treia banc` de pe pia]a local`, le propune ac]ionarilor majorarea capitalului social cu 303,4 milioane de lei prin capitalizarea profitului ob]inut n 2012 [i distribuirea de ac]iuni gratuite. Totodat`, conform raport`rilor transmise BVB, s`pt`mna trecut`, omul de afaceri Gheorghe Iaciu, care de]ine complexul commercial Doraly din Afuma]i, dar [i 5% din SIF Muntenia (SIF4), a preluat un pachet de 23% din ac]iunile dezvoltatorului imobiliar Impact (IMP), pentru 6,43 milioane de lei. Tranzac]ia a fost posibil` dup` ce Banca Transilvania i-a executat silit pe doi dintre fondatorii IMP, prin vnzarea pachetelor de ac]iuni pe care ace[tia le de]ineau la aceast` companie.

BVB

Dintre [tirile interne din ultima perioad`, am re]inut c` OMV Petrom (SNP) urm`re[te achizi]ii de noi perimetre de exploatare [i dore[te s` fac` tot mai multe investi]ii, estimnd c` va finaliza anul 2013 cu un profit record, de 4,43 miliarde de lei (circa un miliard de euro), mai mare cu 15% fa]` de cel ob]inut anul trecut. De asemenea, produc`torul de medicamente Zentiva Bucure[ti (SCD), controlat de grupul francez Sanofi Aventis, estimeaz` c`-[i va

DOLARUL AMERICAN, TOT MAI PUTERNIC FA}~ DE EURO


S`pt`mna trecut`, majoritatea valutelor s-au depreciat n raport cu dolarul american. Cele mai mari sc`deri au fost nregistrate de euro (-1,30%) [i francul elve]ian (-0.90%).
Problemele cauzate de criza din Cipru, incertitudinile politice din Italia [i cre[terea nea[teptat` a [omajului din Germania, n luna martie (num`rul persoanelor f`r` loc de munc` a sporit cu 13.000, la 2,935 milioane, potrivit Biroului Muncii de la Berlin), au contribuit la deprecierea major` a monedei unice europene n raport cu dolarul american, n intervalul 2529 martie. De altfel, n ultima lun`, dolarul american a beneficiat de un plus de ncredere din partea investitorilor, c[tignd, de exemplu, aproximativ 3% comparativ cu euro, circa 5% fa]` de forintul maghiar [i 3% n raport cu leul. n aceea[i perioad`, zlotul polonez a sc`zut cu 2,5%, coroana ceh` cu 2%, iar alte monede din UE s-au depreciat, la rndul lor, n diferite propor]ii mai mici de 2%. La cursurile afi[ate vineri, 29 martie, de Banca Na]ional` a Romniei (BNR), leul ncheie primul trimestru al anului cu o apreciere de 0,3% fa]` de euro, dar pierde 2,62% n raport cu dolarul american.

Lucr`ri de protec]ie [i reabilitare a litoralului n valoare de 150 de milioane de euro. Guvernul a aprobat, s`pt`mna trecut`, o hot`rre ce vizeaz` protec]ia [i reabilitarea p`r]ii sudice a litoralului romnesc al M`rii Negre, n zona Municipiului Constan]a (Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru [i Tomis Sud) [i Eforie Nord. Lucr`rile propuse constau din construc]ii noi pentru disiparea energiei valurilor care afecteaz` linia ]`rmului, rennisiparea artificial` a plajelor [i construc]ii pentru protec]ia liniei ]`rmului [i reten]ia nisipului pe plaj`. Valoarea total` a investi]iei este de aproximativ 150 milioane euro. Balan]` pozitiv` pentru Romnia n sectorul c`rnii de pas`re. Potrivit declara]iilor ministrului agriculturii, Daniel Constantin, Romnia a exportat, n 2012, carne de pas`re n valoare de peste 250 de milioane euro, n timp ce importurile au fost de numai 200 de milioane euro, ]ara nregistrnd pentru prima dat` o balan]` pozitiv` n acest sector. Exporturile romne[ti de miere, n cre[tere n 2012. }ara noastr` a exportat, anul trecut, o cantitate de 11.460 de tone de miere, n cre[tere cu aproape 16% fa]` 2011, cnd

Radar economic

exporturile au totalizat pu]in peste 9.898 de tone, arat` datele publicate de Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale (MADR). n 2012, valoarea total` a exporturilor de miere a fost de aproape 34,8 milioane de euro, n timp ce importurile au dep`[it cu pu]in patru milioane de euro. Att

exporturile, ct [i importurile de miere au fost realizate n [i din ]`rile Uniunii Europene [i cele extracomunitare. Romnia produce n medie, anual, 20.000 22.000 de tone de miere, clasndu-se pe locul patru n Europa. Mai multe autoriza]ii de construire pentru cl`diri reziden]iale. Potrivit Institutului Na]ional de Statistic` (INS), n februarie 2013, s-au eliberat 2.130 autoriza]ii de construire pentru cl`diri reziden]iale, n cre[tere cu 25,7% fa]` de ianuarie [i cu 6,6% mai mult dect n aceea[i perioad` a anului trecut. n primele dou` luni ale acestui an, s-au eliberat 3.824 autoriza]ii de construire pentru cl`diri reziden]iale, ceea ce reprezint` un avans de 2,5% comparativ cu intervalul similar din 2012. Investi]ie austriac` n jude]ul Covasna. De curnd, grupul austriac Holzindustrie Schweighofer a anun]at construc]ia unei fabrici de cherestea n localitatea Reci, din jude]ul Covasna, investi]ia total` ridicndu-se la aproape 150 de milioane de euro. Aceasta va fi cea de-a cincea unitate de produc]ie pe care grupul austriac o va de]ine n Romnia [i va asigura 650 de locuri de munc`. Fabrica de cherestea de la Reci va fi pus` n func]iune anul viitor. Michelin [i extinde opera]iunile n ]ara noastr`. n contextul revizuirii opera]iunilor din Europa Central` [i de Sud, grupul francez Michelin a decis transferarea activit`]ilor desf`[urate pn` acum de subsidiara sa din Grecia n Romnia, scrie publica]ia elen` Kathimerini. Grupul Michelin este prezent pe pia]a local` din 2001, unde are trei uzine (dou` la Zal`u [i una la Flore[ti). ncepnd cu anul 2005, Romnia a devenit centru regional pentru opera]iunile comerciale ale grupului Michelin n Croa]ia, Bosnia [i Her]egovina, Albania, Bulgaria, Macedonia, Muntenegru [i Serbia.

PAGIN~ REALIZAT~ DE LOCOTENENT-COLONEL GHEORGHE VI{AN

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)

www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

SPIRITUALITATE

Observatorul militar

www.presamil.ro

23

E VREMEA DE PRIMENIRE!
elena.david@presamil.ro
ELENA DAVID

ostul sau postirea este de fapt o stare de veghe [i a[teptare a Bisericii nse[i, adic` a poporului lui Dumnezeu ce se preg`te[te necontenit a[teptnd Parusia Domnului. Postirea este legat` de cult, de ritmul liturgic al vie]ii Bisericii.
Postul Pa[telui este privit de preo]i [i de scriitorii biserice[ti ca pe o institu]ie apostolic`. La nceputul cre[tinismului, durata [i felul postirii erau diferite. La Ierusalim, n secolul IV, se postea opt s`pt`mni nainte de Pa[ti, pe cnd n Apus postul dura doar 40 de zile. {i legile statului bizantin asigurau respectul cuvenit postului P`resimilor, interzicnd petrecerile, jocurile [i spectacolele din acea vreme. Postul Pa[tilor, ]inut [i de Biserica Romano-Catolic`, are aceea[i durat`, dar nu ncepe de luni, ci n miercurea numit` a cenu[ii, zi n care se practic` pres`rarea boli, de lupi, de d`un`tori. Tot acum mamele de p`stori fac turt` de gru sau porumb, pentru paza turmelor. Oamenii se mpac`, se iart`, ca s` poat` intra nenvr`jbi]i n post. Fiecare zi din post are menirea ei, ritualurile ei. Pentru c` deja o parte din postul mare a trecut, ncerc`m s` v` prezent`m, conform aceluia[i calendar popular, rostul celorlalte zile importante din post. n aprilie, ziua de 10 este considerat` miercurea num`r`torii ou`lor sau ziua [arpelui, zi n care nainte de a lucra ceva se num`r` ou`le pentru a avea spor; ncepe aratul,

brazde cu rugi la u[i [i se ung ferestrele cu usturoi. Ciobanii aleg locul stnii, aleg mieii de oi, fac primul ca[, din primul muls. Pe 23 aprilie, cre[tinii l s`rb`toresc pe Sfntul Mare Mucenic Gheorghe. Se spune c`, dac` plou` de Sf. Gheorghe, va fi an m`nos, iar dac` pic` n sec

cenu[ii pe cre[tetul capului (ceremonialul peniten]ei). Durata acestuia se ntemeiaz` pe o tradi]ie testamentar` [i aduce aminte de postul de 40 de zile ]inut de Mntuitor nainte de nceperea activit`]ii sale mesianice, de Potopul lui Noe ce a ]inut 40 de zile [i tot 40 de zile a stat Moise pe munte pentru a primi Legea. Postul Pa[telui este cel mai important, cel mai lung [i mai aspru dintre cele patru posturi de durat` ale Bisericii Ortodoxe. Postul de alimente r`mne f`r` efect dac` este privit ca o modalitate de a cultiva estetic corpul [i dac` nu este nso]it [i de r`bdare, bun`tate, milostenie [i iubire. Pe tot parcursul postului nu se fac nun]i. n a cincea s`pt`mn` de post, ncep Deniile, dat` la care ncepe [i cur`]enia de prim`var`. Potrivit calendarului popular (www.muzeulastra.ro), postul mare ncepe cu lunea vaselor, a p`storilor, a p`s`rilor, a viermilor, ziua forfecarilor [i t`rbacul cinilor. n aceast` zi ncepe purificarea, se bea ca s` se spele gura [i stomacul de bucatele de dulce, se m`nnc` rece, se n`cre[te bor[ul. Femeile ]in aceast` zi pentru s`n`tatea copiilor, ap`rarea casei, recoltei, animalelor, pentru ap`rarea de

se cur`]` [i se ard gunoaiele pentru a se ap`ra de [erpi, dar nu se lucreaz` n p`dure. Ziua de 11 aprilie este ziua Sfntului Antipa, s`rb`toarea din]ilor, zi n care se vindec` durerile de din]i. Pe 20 aprilie, n smb`ta ursului, se primesc ]iganii cu ursul, s`-l joace pentru noroc [i vindecare de dureri. n aceast` zi se dau poman` pl`cinte de dovleac [i tot acum ncepe culesul buruienilor de leac. n Ajunul Sfntului Gheorghe, vitele se roureaz` (se scot noaptea la iarb`), li se pune t`mie, usturoi n corn; se pun teva sfaturi practice pentru perioada postului: Pentru energizare, be]i ceai verde, care spre deosebire de cafea are un efect mai slab, dar de mai lung` durat`. O cea[c` de ceai ndulcit` cu miere d` un plus de energie pe care o po]i resim]i pe tot parcursul zilei. Respecta]i pe ct posibil mesele regulate ale zilei, la care pute]i ad`uga trei patru gust`ri (nuci, migdale, alune, fructe). Aceasta pentru a completa con]inutul de protein` mai sc`zut. Pentru ca nivelul glicemiei s` nu scad` brusc dup` o mas` copioas`, ncerca]i s` mnca]i pu]in [i des.

(post) va fi laptele slab. Oamenii de la ]ar` se scald` diminea]a n ru, se spal` cu rou`, se cnt`resc, se urzic`, beau vin ro[u pentru a fi s`n`to[i [i vioi tot anul. Se culeg snjorji (crengi de fag) care se pun la stlpul por]ii pentru ap`rare de r`u [i bel[ug n cas`. Gunoiul pus la pomi i ajut` la rodire, se seam`n` busuioc pentru noroc [i dragoste, se tocmesc ciobanii. Sf. Apostol [i Evanghelist Marcu, s`rb`torit pe 25 aprilie, schimb` timpul n c`ldur` mai mare. Pe 27 aprilie, n smb`ta

Floriilor, femeile fac pl`cinte pe care le dau de poman` s`racilor [i se aduc crengi de salcie n biseric` pentru a fi sfin]ite, care apoi se pun la icoan` pentru c` sunt bune de leac. n Duminica Floriilor, se spune c` dac` or`c`ie broa[tele, vara va fi frumoas`. Cum va fi vremea de Florii, la fel va fi [i de Pa[ti. n aceast` zi este dezlegare la pe[te. Ajunul Armindenului, adic` pe 30 aprilie, se serbeaz` pentru odihna p`mntului, ca s` rodeasc`, s` nu bat` grindina, s` nu fie d`un`tori, s` fie vitele s`n`toase, vinul bun, oamenii s`n`to[i, prin petreceri la iarb` verde, unde se m`nnc` miel [i ca[ [i se bea vin ro[u cu pelin. Diminea]a, oamenii se spal` cu rou` s` fie s`n`to[i, se pun ramuri verzi la por]i, pentru noroc [i bel[ug. La casele cu fete se pun puie]i de mesteceni n fa]a por]ii. n joia dinaintea Pa[tilor, Joia Mare, vin sufletele str`mo[ilor la strea[in`, unde li se pun ulcele cu ap` [i se face foc din vreascuri rupte cu mna. La morminte se pun lumn`ri, se d` poman` ulcele cu ap`, colaci, coliv`. Seara, la biseric`, se citesc cele 12 evanghelii. n Vinerea Mare se spune c`, dac` plou`, va fi an m`nos. Tot acum se culeg flori pentru Christos, se coace pasca (alte aluaturi nu cresc). Se merge n haine bune la biseric`, se nconjoar` biserica, apoi se merge acas` cu lumnarea aprins`, se

nconjoar` casa, apoi lumnarea se stinge [i se p`streaz` la icoana Maicii Domnului pentru a fi reaprins` la vreme rea. n Smb`ta Pa[telui se fac ultimele preg`tiri pentru masa de Pa[ti. Cojile ou`lor g`tite se arunc` pe ap` de sufletul mor]ilor, se ung pomii cu aluat de cozonac s` fie roditori, se stropesc vitele cu ap` sfin]it`. Noaptea se deschid cerurile, iar oamenii vegheaz` a[teptnd nvierea Domnului, slujba se ]ine la miezul nop]ii, cnd vin la slujb` cu un co[ cu bucate care vor fi sfin]ite, iau pa[ti pe care le duc acas` (n fiecare diminea]` vor gusta din ele nainte de a mnca), se cnt` Hristos a nviat! Pe 5 mai, cre[tinii ortodoc[i s`rb`toresc Sfintele Pa[ti. Se spune c` aceia n`scu]i n Duminica Pa[telui vor fi noroco[i, iar cine moare merge n Rai pentru c` este deschis. Diminea]a, la trezire, to]i ai casei se spal` pe fa]` cu ap` proasp`t` n care se pun bani de argint, ou` ro[ii, busuioc pentru a fi cura]i, s`n`to[i, frumo[i, dr`g`sto[i [i boga]i. Dup` slujba din biseric`, oamenii se salut` cu Hristos a nviat! Adev`rat a nviat! Tot acum se nconjoar` casa cu lumnarea aprins` de la biseric`, ca s` o protejeze de rele, se binecuvnteaz` oamenii la mormintele str`bunilor [i se dau daruri de vase la tinerii c`s`tori]i. Po]i ad`uga frunze proaspete [i n salate, al`turi de alte legume de sezon, p`trunjel [i salata crea]` ro[ie. Pentru c` nu consum`m derivate din carne, lapte, ou`, ar trebui s` g`sim surse care s` le nlocuiasc`. Ca exemplu, ar fi tradi]ionalele mnc`ruri f`cute din fasole boabe, care preparate corect ne vor aduce o cantitate suficient` de proteine. Combinndu-le pe acestea cu nucile, care sunt bogate n proteine, sau alte leguminoase, ca maz`rea, n`utul, lintea, toate acestea ne vor ajuta s` trecem cu bine peste aceast` perioad`, s` nu lu`m kilograme n plus [i s` nu ne dezechilibr`m nutri]ional.

Necesarul zilnic de vitamine [i minerale poate fi asigurat prin mai multe salate, dar [i prin consumul

mai ridicat de urzici [i spanac, verde]uri prezente n pie]e, n aceast` perioad`.

24

www.presamil.ro

Observatorul militar

EVENIMENT

Nr. 13 (3 9 aprilie 2013)


www.facebook.com/ OBSERVATORULMILITAR

`pt`mna trecut`, la Palatul Cercului Militar Na]ional a avut loc lansarea volumului Rostul cuvintelor. Interviurile Observatorului militar, al`turi de jurnali[tii militari [i un numeros public aflndu-se cteva din personalit`]ile intervievate, arti[ti ai Teatrului de Revist` Constantin T`nase: Stela Popescu, Alexandru Ar[inel [i Vasile Muraru. La eveniment, a fost prezent, de asemenea, secretarul de stat pentru rela]ia cu Parlamentul, informare public` [i cre[terea calit`]ii vie]ii personalului, Vasile Costea, care a subliniat, n interven]ia sa, importan]a acestei ini]iative de excep]ie care ntrege[te leg`turile dintre armat` [i societatea civil`, eviden]iind rolul formativ cu totul deosebit al unor personalit`]i remarcabile din diverse domenii de activitate. Doresc att Trustului de Pres` al MApN, ct [i s`pt`mnalului Observatorul militar ct mai multe ini]iative de acest fel. Am reu[it s` reunim n paginile unei c`r]i cele mai multe interviuri realizate n ultimii doi ani pentru pagina 24 a s`pt`mnalului Observatorul militar cu personalit`]i ale vie]ii cultural-[tiin]ifice [i academice din Romnia. Un proiect editorial cu o lung` [i dificil` perioad` de gesta]ie, la care s-au asociat Oana Georgescu, jurnalist [i scriitor, coordonatoarea colec]iei Artele Spectacolului, g`zduit` de Editura Neverland, al c`rei director este Marian Brg`u, dar [i Editura Militar`, prin directorul acesteia, Adrian Pandea. Este un proiect editorial care face cinste institu]iei militare, pentru c` fiecare personalitate n parte [i scruteaz` propria carier` (inclusiv anii petrecu]i n uniforma kaki sau albastr`, a liceelor militare, unde a fost cazul, n cuvinte adesea m`gulitoare pentru armat`!), oferind modele autentice de dezvoltare intelectual` [i profesional`. Red`m, pe scurt, interven]iile distin[ilor arti[ti ai Teatrului de Revist` Constantin T`nase din Bucure[ti care au onorat, prin prezen]a lor, lansarea de carte.

LANSARE DE CARTE: Rostul cuvintelor. Interviurile Observatorului militar

ARTA CONVERSA}IEI {I SPECTACOLUL VIE}II


Stela Popescu: Lumea nu [tie, dar eu am emo]ii ntotdeauna, la orice apari]ie n public, de[i am vorbit de multe ori n fa]a oamenilor. Leg`turile mele cu armata sunt numeroase. Tat`l meu era ofi]er n rezerv` [i ru[ii l-au dus la Vladivostok. Peste noi au venit ru[ii de dou` ori [i nem]ii o dat`. Diferen]a era extraordinar`. Ru[ii au venit cu o liot` de solda]i din Siberia, de la cap`tul lumii, nem]ii, orict de violen]i ar fi fost, erau educa]i. {i noi sim]eam diferen]a pe pielea noastr`, pentru c` ru[ii veneau [i sp`rgeau geamurile [i ne furau animalele din curte, iar nem]ii veneau [i ne d`deau ciocolat` [i pl`teau ce luau. Adev`rul este c` eu am fost un mare b`ie]oi, nu m` jucam cu p`pu[ile [i mama mi spunea c` trebuia s` m` nrolez n armat`, c` doar armata m` mai disciplineaz` pe mine. {i, n cele din urm`, dup` ce am trecut examenul de admitere la Institutul de teatru, m-am nscris n echipa de teatru a Ministerului de Interne. Trebuia s` sus]inem via]a cultural` n toate unit`]ile de pe grani]a ]`rii. Era amuzant, pentru noi to]i, actorii, eram mbr`ca]i n uniform`, dormeam n caz`rmi [i mncam la popote. Condi]iile erau foarte bune. Mergeam n turnee lungi, de aproape o lun` [i nu ne duceam din hotel n hotel, mergeam cu trenul, care avea [ase-[apte vagoane [i un vagon restaurant. Diurna pe care o luam noi, nu era 12 lei, era 24 de lei, a[a c` putea s` mnc`m la vagonul restaurant. M-am sim]it foarte bine n acea perioad`! Cred c` am fost prima trup` de amatori care au f`cut revist`, pentru c` f`ceam spectacole cu muzic` [i dans. A[ vrea s` v` mul]umesc dumneavoastr`, celor care a]i f`cut ca aceast` carte, n care apar [i oameni care se zbat pe scen` pentru a face lumea s` se simt` bine, s` vad` lumina tiparului! Alexandru Ar[inel: Vreau s` v` salut cu respect, pentru c` dintotdeauna am avut un respect deosebit fa]` de ceea ce nseamn` armata romn`. Perioada de armat` este relativ scurt` n via]a mea, dar are o nc`rc`tur` semnificativ`, cu ntmpl`ri pe care nu le pot uita niciodat`. Ceea ce nseamn` c`, n via]a noastr`, armata a nsemnat ntotdeauna un lucru deosebit. Acas`, vroiai, nu vroiai, ]i f`cea pl`cere sau nu s` faci armata, to]i [i doreau ca, pn` la urm`, b`iatul s` ajung` s` fac` armata, ca s` devin` b`rbat. Exist` convingerea c` dac` n-ai f`cut armata nu e[ti b`rbat. Nu mi-am dorit niciodat` n mod special s` fac armata, dar am f`cut-o, cu toate c` primul sentiment a fost unul de lipsire de libertate, de contrngeri, sufocnd st`ri pe care le purtam cu mine ntotdeauna [i la care trebuia s` renun]. Dar, pe parcurs, mi-am dat seama c` armata e necesar`, pentru c` te formeaz`, dovedindu-se o [coal` de educa]ie [i, mai ales, o [coal` a camaraderiei. Plecai din armat`, practic, cu o stea pe um`r (cum ob]ineam noi atunci), dar plecai cu foarte multe prietenii.

Nicio alt` carte nu mi s-a p`rut mai potrivit` pentru debutul Colec]iei Artele Spectacolului dect aceasta, pentru c` Rostul cuvintelor este o admirabil` demonstra]ie a dialogului [i o veritabil` Art` a conversa]iei cu personalit`]i din toate domeniile. Este o m`rturie din timp [i peste timpuri a vie]ii [i carierei unor oameni speciali care au f`cut ART~ din profesia lor [i care, prin confesiunile lor, ne poart` prin unghere mai pu]in cunoscute din culisele singurului spectacol care nu se joac` spectacolul vie]ii. Cu acest prim demers scriitoricesc, Colec]ia Artele Spectacolului va deveni cu siguran]`, prin urm`toarele apari]ii editoriale, un reper literarartistic, un mod de a dovedi c` n Romnia exist` valori umane neperisabile, modele de via]` [i c`l`uzitori ai ns`[i existen]ei noastre.
OANA GEORGESCU, COORDONATORUL COLEC}IEI ARTELE SPECTACOLULUI, EDITURA NEVERLAND

Nu am fost un osta[ extrem de disciplinat, de altfel toat` via]a mea am fost un rebel. A[a am ajuns s` fac [i Institutul de teatru, eu fiind programat s` ajung inginer constructor. Poate era mai bine... O s` v` povestesc o ntmplare din perioada n care am fost refugiat. La R`zboieni, unde ne aflam, am fost primi]i cu destul` ostilitate de oamenii din localitate. Eram acolo doar cu mama. Apoi, a venit [i tata care i a[tepta pe ru[i s`-i salute, c` ne elibereaz` de sub ocupa]ia nazist`. Tata era n sfr[it fericit, fiind CFR-ist, cu vederi de stnga, [i le-a explicat oamenilor c` o s` vad` ce fel de oameni sunt ru[ii cnd o s` vin` peste noi. Cnd au venit trupele sovietice, tata a dat fuga acas`, s-a mbr`cat ntr-un costum de haine [i-a pus un raglan pe el s`-i ntmpine pe ru[i. {i, la un moment dat, dup` vreo dou` ore, l vedem c` vine prin p`pu[oi, njurnd [i blestemnd. Cnd a ap`rut, era doar n izmene, i luaser` [i ceasul [i hainele [i l-au trimis acas` ntr-o foaie de cort. Fusese dezbr`cat de ru[i, care-i luaser` tot ce mai avea. Asta a fost prima ntlnire cu armata sovietic` eliberatoare. Eu eram un micu] blond, cu p`rul cre]-cre], [i am fost luat de dou` asistente medicale de la Crucea Ro[ie, aveam vreo cinci ani, care m` alintau, Ce feti]` dr`gu]`!, ziceau, dar cnd m-au dezbr`cat au v`zut realitatea, nefireasc` pentru o feti]`, [i m-au tuns, spre disperarea mamei [i a mea, binen]eles, plngeam amndoi de nu mai puteam. Revin [i subliniez c` perioada stagiului militar, pentru mine, a constituit un moment de referin]` n ceea ce prive[te via]a mea [i respect armata romn` pentru ce face peste hotare vizavi de angajamentele noastre [i v` spun c` participarea noastr` cu osta[i pe fronturile acelea [i toate ncerc`rile c`rora le fac ei fa]` demonstreaz` c` suntem un popor curajos.
www.facebook.com/OBSERVATORULMILITAR observatorul.militar@presamil.ro
TEHNOREDACTARE COMPUTERIZAT~: Corneliu Popa, Maria-Ioana Gal. CORECTUR~: Oprina Melcioiu, Elena Potoroac`. FOTOREPORTAJ: plutonier-adjutant Eugen Mihai, plutonier-major C`t`lin Ovreiu, Petric` Mihalache . DIFUZARE: plutonier-adjutant Rodica Dinc`, Ionel Tudor, Costel B`lan, tel. 021/322.82.87 int. 160.
Taxele po[tale achitate conform aprob`rii D.G.P.T.C nr.137/8598-1980.

Vasile Muraru: Cnd am plecat eu n armat`, aveam 18 ani [i o incon[tien]` fireasc` pentru vrsta respectiv`. Respectul pentru aceast` institu]ie este bine nr`d`cinat n tradi]ia poporului romn [i n familia mea. Pentru c`, implicit, fiecare familie, mai mare sau mai mic`, trebuie s` aib` [i un reprezentant n armata romn`. {i am ajuns n armat`, pentru c` n-am intrat la facultate [i am f`cut armata cu o seriozitate deosebit`, cu toate c` seara jucam la Teatrul George Bacovia din Bac`u, n spectacolul O noapte furtunoas`. Diminea]a f`ceam sectoare [i seara eram r`spl`tit cu aplauze. Se mbina utilul cu pl`cutul. Ca s` vede]i ct de serios am f`cut armata, nc` [tiu num`rul regimentului, dar [tiu [i seria de la Kala[nikov tr`geam excelent, luam zece [i nou` JR 4309. Am f`cut prima parte, ciclul nti, pe Katiu[a, pe care le cuno[team la perfec]ie. Nu mai sunt, probabil, n dotarea armatei romne asemenea ma[ini de lupt`. Pe urm` au ap`rut Katiu[ele romne[ti, la fel, le-am nv`]at la perfec]ie. Spuneam, n interviul din carte, c` fiecare personalitate are o dest`inuire a ei, [i dup` ce am nceput s-o citesc n-am mai l`sat-o din mn`. Pentru c`, dac` cite[ti aceast` carte e mai mult dect Rostul Cuvintelor, este o imagine a unei ntregi societ`]i. Toate personalit`]ile care au dat interviurile respective spun ceva ce nseamn` foarte mult n societatea romneasc`: sunt dovezi ale zidirii, ale construc]iei de sine, dezv`luie ceea ce s-a ntmplat cu fiecare n parte. Este un merit deosebit al celor care au participat la realizarea ei [i sper ca fiecare cititor s` nu o lase din mn`, a[a cum mi s-a ntmplat mie!

Trustul de Pres` al Ministerului Ap`r`rii Na]ionale


Bucure[ti, Bulevardul Unirii nr. 57, bloc E4, sector 3, O.P. 4, C.P. 4-159, Cod 741382. Tel./fax 021/322.83.88

www.presamil.ro tpa@presamil.ro

ADRESA REDAC}IEI:

Responsabil de num`r: Irina-Mihaela Nedelcu Redactor de serviciu: 021/322.82.87


Tiparul executat la GRUPUL DE PRES~ ROM@N

REDACTOR-{EF: locotenent-colonel Florin {perlea, tel. 021/322.66.34 REDACTORI-{EFI ADJUNC}I: locotenent-colonel Gheorghe Vi[an, tel. 021/322.82.87 int. 120 [i locotenent-colonel George Cosmin Lum\n`roiu, tel. 021/322.82.87 int. 108. SECRETAR DE REDAC}IE: maior Viorel Amz`rescu, tel. 021/322.82.87 int. 124. REDACTORI: c`pitan Constantin Pi[tea, c`pitan Bogdan Oproiu, locotenent Andreea Cristian, plutonier-major Lucian Irimia, Irina-Mihaela Nedelcu, Silvia Mircea, Elena David.

ABONAMENTE la tel.: 021.322.82.87 int. 160 Cont: RO56TREZ70320360150XXXXX |nchiderea Ministerul Ap`r`rii Na]ionale edi]iei luni, Reproducerea de scurte extraora 12.00 se este permis` \n condi]iile
ISSN1223-3641. 145 C.665/2013

prev`zute de art. 33 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor [i drepturile conexe.