Sunteți pe pagina 1din 5

Concursul Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” ediţia a II-a, 24 noiembrie 2001

Clasa a VII-a

Problema 1. a) Arătaţi că numărul

Clasa a VII-a Problema 1. a) Ar ă ta ţ i c ă num ă rul

(5 n + 2)(5n + 4)(5n + 6)+ 5 este iraţional pentru n .

Cecilia Solomon

b) Aflaţi x ştiind că 7

 

y

=

2

x

+

4

,

unde

 
 

7

2

⋅ +

x

3

<

x

+

y

+

 

x

+

z

+

t

x

+

y

+

t

x

+

y

y ,

y ≤ −1.

Mitică Dudău

z

+

t

+

Marin Dolteanu

z

y

+

z

+

t

Problema 2. Arătaţi că 1

<

2 ,

x, y, z,t

+

.

Problema 3.

BAC , D [BC]. Fie

M [AB], N [AC] astfel încât [MB] [NC]. Dacă P şi Q sunt mijloacele segmentelor [MN] şi

[BC], atunci să se arate că PQ AD .

Fie triunghiul ABC neisoscel şi ( AD bisectoarea unghiului

selectată de Iuliana Duma

Clasa a VIII-a

Problema 1. a) Fie A = { x ∈ x = k 2 k ,
Problema 1. a) Fie
A
=
{
x
x
=
k
2 k
,
şi
}
B
=
{ y
y
= 7
p
+
3,
p
}
. Să se arate că
A ∩ B = ∅ .
b)
Dacă
a
,
i ∈ {1, 2,3,
, n} ,
n ∈
, n ≥
2
şi
+ a
+ a
+
+ a
=
1
, atunci
a 1
i
+
2
3
n
n + 2
⋅ a
+ a
+
+
a
a
+
a
+
+
a
a
+
a
.
a 1
2
1
2
3
2
n
1
n
2
Constantin Ursu
1
1
1
Problema 2. Să se arate că
1
+
+
+
+
(
18;18,88
)
.
2
3
Maria Minea
Problema 3. Se dau patru puncte necoplanare A, B,C, D , iar
G , G ,G
sunt centrele de greutate ale
1
2
3

triunghiurilor ABC , ABD şi respectiv ACD , iar M , N , P şi Q sunt mijloacele segmentelor

[AB], [BC], [CD] şi respectiv [AD].

a) Demonstraţi că dreptele MP şi QN sunt concurente.

b) Aflaţi raportul ariilor triunghiurilor

G G G

1

2

3

şi BCD .

Cecilia Solomon

1

Clasa a IX-a

Problema 1. Fie a şi

x , x ,

1

2

=

=

a

x

2000

x

1

.

a) Ordonaţi crescător

x

b) Determinaţi numărul a , dacă

x , x ,

1

2

,

2000

x

1

, x

2000

*

ştiind că = 2000 şi

astfel încât

x

i

a

x < x

1

2000

.

x

Petre Batraneţu

=1.

2000

,

i =

1,2000

şi

a

x

1

x

2

=

a

x

2

x

3

Problema 2. a) Să se arate că dacă a, b, c (0, +∞) atunci (

b) Să se determine x,

1+ a

)

(

1+ b

)

(

1+ c

)

(

1+

3 a⋅b⋅c
3
a⋅b⋅c

y, z(0, +∞) astfel încât ( x + 2)( y + 3)( z + 4) = 192 şi x y z = 24 .

Marin Dolteanu

)

Problema 3. Fie ABCDEF un hexagon convex în care avem că

m

(

ABC m DEF < 90

)

(

)

0

,

=

3

.

[ AB] = [EF] şi [BC ] = [DE ] .Să se arate că mijloacele segmentelor [ AF ],[BE ],[CD] sunt coliniare.

Cristinel Mortici

Clasa a X-a

Problema 1. Fie n , n 2 şi z \{1}, astfel încât

z

n

=

1

. Să se arate că

Mircea Becheanu

2 ≤ n − 1
2
n
− 1

1 z

Problema 2. Fie numerele reale

k = 1, n ş i

a 1

a

2

a

n

>

0

,

t t

1

2

,

t şi

n

1

a

1

,

. Arătaţi că t a

,

1

a

+ t

,

2

2

n

a

2

+

,

a

care satisfac condiţiile:

a

t

1

+ a

+ t

n

a

n

1

+ a

2

+

Vasile Popa

Problema 3. Fie

(

1

+

a

1

)

(

1

+

a

2

)

a a

1

,

2

(

1

+

,

a

n

,

)

a

n

>

1

a

1

0

+

, n 2 . Să se demonstreze inegalitatea:

1

a

2

+

+

1

a

n

n + 1

(

n

n

1

)

n 1

.

Vasile Popa

t

.

n

2

t

.

k

1

,

Clasa a XI-a

Problema 1. a) Fie mulţimea

cu elementele din

S

n

, n 2 . Câte progresii aritmetice crescătoare

având cel puţin doi termeni şi care nu pot fi mărite prin includerea unor

S

n

=

{1;2;3;

;

n

}

, n

elemente adiţionale din mulţimea

S

n

există?

2

(Un şir format din doi termeni este considerat progresie aritmetică cu raţia egală cu diferenţa dintre al doilea termen şi primul termen, iar un şir format din cel puţin trei termeni este o progresie aritmetică dacă orice termen care are termeni vecini este egal cu media aritmetică a acestora).

b) Şirul numerelor naturale nenule 1;2;3; n; se acoperă cu un număr finit de progresii aritmetice

strict crescătoare. Să se demonstreze că există cel puţin o progresie aritmetică care are primul termen divizibil cu raţia progresiei. (Notăm cu P mulţimea (tuturor) termenilor unei progresii aritmetice şi spunem un număr finit de

A dacă

;

k

A = P P

(

k

1

)

progresii aritmetice cu mulţimile termenilor lor

2

P ).

k

P

1

,

P

2

,

,

P

k

acoperă mulţimea

prelucrare Constantin Ursu

Problema 2. Fie un poligon regulat cu 2 n laturi înscris într-un cerc de rază R . Notăm cu

lungimilor diagonalelor poligonului. Calculaţi

D

n

2

n

lim 4

n

→∞

.

Gelu Daniel Coadă

D

n

suma

Problema 3. Fie (

x

n

se arate că şirul (

x

n

)

)

n 1

 

1    un şir cu proprietatea

;

2 2

1

x

m

+ x

n

1

este convergent.

Cristinel Mortici

n

m ≥
m

n

,

m,n

, 1m < n . Să

Clasa a XII-a

Problema 1. Fie n , n > 1 . Considerăm mulţimea

parte stabilă a mulţimii faţă de adunarea numerelor întregi dacă şi numai dacă numărul natural n este o putere a unui număr prim.

A

{

= ∈

x

(

)

1

} . Să se arate că A este

x n

;

∗∗∗

Problema 2. Să se determine funcţiile f : care admit o primitivă F : cu proprietatea

F (x) = f (1 x), x .

Problema 3. Studiaţi convergenţa şirului (

x

n

Jenică Crînganu

)

n 1

, unde 0 < x < x

1

2

Iuliana Duma

3

şi

x

n

+

1

=

x

n

+

n

x

5

n n

1

, n , n 2 .

Premianţii de la Concursul Interjudeţean de Matematică „Cristian S. Calude” ediţia a II-a, 24 noiembrie 2001

Marele Premiu al concursului: SMARANDA FRANGU, clasa a IX-a, Galaţi

Clasa a VII-a

Premiul I:

Andrei Dragomir, Liceul Teoretic „Ovidius” Constanţa

Clasa a VIII-a

Premiul al II-lea:

Ioana Alexandra Marin, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

Premiul al III-lea:

Andrei Caragea, Liceul Pedagogic „Costache Negri” Galaţi

Menţiuni:

Ioana Cioară, Colegiul Naţional „Andrei Şaguna” Braşov

Sorin Gheorghiu, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila

Premiul I:

Andreea Mirică, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

Clasa a IX-a

Premiul al II-lea:

Alexandru Sava, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

Premiul al III-lea:

Ovidiu Bratu, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila

Menţiuni:

Cristian David, Rm. Sărat, Buzău

Laurenţiu Dumitraşcu, Colegiul Naţional „Unirea” Focşani, Vrancea

Premiul I:

Smaranda Frangu, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

Clasa a X-a

Premiul al II-lea:

Irina Manea, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

Premiul al III-lea:

Carmen Istrate, Colegiul Naţional „Unirea” Focşani, Vrancea

Menţiuni:

Dante Stroe, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

Valerian Ioan Banu, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi Ionuţ Chiscop, Liceul Internaţional de Informatică Constanţa Leonard Crestez, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila Bogdan Stroe, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

Premiul I:

Andrei Ismail, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

Clasa a XI-a

Premiul al II-lea:

Alexandru Chirvăsitu, Liceul Internaţional de Informatică Constanţa

Premiul al III-lea:

Florina Cârlan, Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” Bârlad, Vaslui

Menţiuni:

Ioana Bararu, Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi

Dan Constantinescu, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi

Premiul I:

Eden Curteşan, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa

Premiul al II-lea:

Andreea Spirea, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa

Premiul al III-lea:

Vladimir Vădeanu, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila

Menţiuni:

Dan Dumitru, Colegiul Naţional „Unirea” Focşani, Vrancea

4

Adrian Iuga, Colegiul Naţional „Unirea” Focşani, Vrancea

Premiul I:

Premiul al II-lea:

Premiul al III-lea:

Menţiuni:

Clasa a XII-a

Virgil Petrea, Colegiul Naţional „Unirea” Focşani, Vrancea Aurora Simionescu, Colegiul Naţional „Nicolae Bălcescu” Brăila Daniela Petrişan, Buzău Romina Mihăilă, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi Raluca Tănase, Buzău

5